โปรไฟล์ของ wanchaloem1405 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
wanchaloem1405 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปองฟรี 12.30=รูด 4-9
ตัวเจาะ 41*42*92*91
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปองฟรี 12.30=รูด 4-9 ผล 601 00//หลุด
ปิงปองฟรี 12.45=รูด 6-4
เจาะ68*65*47*49
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปองฟรี 12.30=รูด 4-9 ผล 601 00//หลุด
ปิงปองฟรี 12.45=รูด 6-4 ผล 880 11//หลุด
ปิงปองฟรี 13.00=รูด 6-9
61*68*96*98
wanchaloem1405 ดู 3 เดือนที่แล้ว 7
ปิงปองฟรีอยากแบ่งปัน 12.30 = 7-5
71*70*50*57
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12.30 = 7-5 ผล 584 73//บ.5ล.7
ปิงปอง 12.45 = 3-4
32*36*45*46
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12.30 = 7-5 ผล 584 73//บ.5ล.7
ปิงปอง 12.45 = 3-4 ผล 962 36//ล.3 ตัวเจาะ 36
32*(36)*45*46
ปิงปอง 13.00 = 8-3
87*86*32*34
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12.45 = 3-4 ผล 962 36//ล.3 ตัวเจาะ 36
32*(36)*45*46
ปิงปอง 13.00 = 8-3 ผล 515 80//ล8
87*86*32*34
ปิงปอง 13.15 = 4-2
40*46*24*20
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12.45 = 3-4 ผล 962 36//ล.3 ตัวเจาะ 36
32*(36)*45*46
ปิงปอง 13.00 = 8-3 ผล 515 80//ล8
87*86*32*34
ปิงปอง 13.15 = 4-2 ผล 292 77//บ.2
40*46*24*20
ปิงปอง 13.30 = 4-6
48*42*65*64
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12.45 = 3-4 ผล 962 36//ล.3 ตัวเจาะ 36
32*(36)*45*46
ปิงปอง 13.00 = 8-3 ผล 515 80//ล8
87*86*32*34
ปิงปอง 13.15 = 4-2 ผล 292 77//บ.2
40*46*24*20
ปิงปอง 13.30 = 4-6 ผล 818 04//ล4
48*42*65*64
ปิงปอง 13.45 = 4-2
41*42 23*27
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง. 13.45=4-2 ผล 814 05//บ4แตกตัวเจาะ41
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 21.00 = 5-8
53*52*85*86
wanchaloem1405 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
ปองปอง 10.00=6-2
66*61*26*24
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 10.00=6-2 ผล 222 07//บน2
ปิงปอง 10.15=5-8
54*51*81*85
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 10.00=6-2 ผล 222 07//บน2
ปิงปอง 10.15=5-8 ผล 136 55//ล5
ปิงปอง 10.30=4-3
34*33*47*48
wanchaloem1405 ดู 3 เดือนที่แล้ว 15
ปิงปอง 11.15=4-7
44*43*71*73
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3
27*28*83*53
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
27*28*83*53
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปองรอบ 11.45=9-6
90*92*56*26
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 898 54// บ9
ปิงปอง 12.00=4-9
48*44*92*94
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
แก้ไขดูผิด ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 226 85// บแตก 26
ปิงปอง 12.00=4-9 ผล 282 81//หลุด
ปิงปอง 12.15=
27*24*78*71
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
แก้ไขดูผิด ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 226 85// บแตก 26
ปิงปอง 12.00=4-9 ผล 282 81//หลุด
ปิงปอง 12.15= 2-7
27*24*78*71
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 226 85// บแตก 26
ปิงปอง 12.00=4-9 ผล 282 81//หลุด
ปิงปอง 12.15= 2-7 ผล 347 14//บ7
ปิงปอง 12.30= 5-8
50*51*84*85
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 226 85// บแตก 26
ปิงปอง 12.00=4-9 ผล 282 81//หลุด
ปิงปอง 12.15= 2-7 ผล 347 14//บ7
ปิงปอง 12.30= 5-8 ผล 200 36//หลุด
ปิงปอง 12.45= 2-7
20*27*70*73
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 226 85// บแตก 26
ปิงปอง 12.00=4-9 ผล 282 81//หลุด
ปิงปอง 12.15= 2-7 ผล 347 14//บ7
ปิงปอง 12.30= 5-8 ผล 200 36//หลุด
ปิงปอง 12.45= 2-7 ผล 331 07//ล7 แตก70
ปิงปอง 13.00= 1-7
13*12*72*71
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 226 85// บแตก 26
ปิงปอง 12.00=4-9 ผล 282 81//หลุด
ปิงปอง 12.15= 2-7 ผล 347 14//บ7
ปิงปอง 12.30= 5-8 ผล 200 36//หลุด
ปิงปอง 12.45= 2-7 ผล 331 07//ล7 แตก70
ปิงปอง 13.00= 1-7 ผล 623 12//ล1 แตก12
ปิงปอง 13.15= 4-7
47*46*76*73
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 226 85// บแตก 26
ปิงปอง 12.00=4-9 ผล 282 81//หลุด
ปิงปอง 12.15= 2-7 ผล 347 14//บ7
ปิงปอง 12.30= 5-8 ผล 200 36//หลุด
ปิงปอง 12.45= 2-7 ผล 331 07//ล7 แตก70
ปิงปอง 13.00= 1-7 ผล 623 12//ล1 แตก12
ปิงปอง 13.15= 4-7 ผล003 03//หลุด
ปิงปอง 13.30= 9-3
93*99*35*38
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 226 85// บแตก 26
ปิงปอง 12.00=4-9 ผล 282 81//หลุด
ปิงปอง 12.15= 2-7 ผล 347 14//บ7
ปิงปอง 12.30= 5-8 ผล 200 36//หลุด
ปิงปอง 12.45= 2-7 ผล 331 07//ล7 แตก70
ปิงปอง 13.00= 1-7 ผล 623 12//ล1 แตก12
ปิงปอง 13.15= 4-7 ผล003 03//หลุด
ปิงปอง 13.30= 9-3 ผล223 17//บ3
ปิงปอง 13.45= 5-9
51*59*39*79
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 226 85// บแตก 26
ปิงปอง 12.00=4-9 ผล 282 81//หลุด
ปิงปอง 12.15= 2-7 ผล 347 14//บ7
ปิงปอง 12.30= 5-8 ผล 200 36//หลุด
ปิงปอง 12.45= 2-7 ผล 331 07//ล7 แตก70
ปิงปอง 13.00= 1-7 ผล 623 12//ล1 แตก12
ปิงปอง 13.15= 4-7 ผล003 03//หลุด
ปิงปอง 13.30= 9-3 ผล223 17//บ3
ปิงปอง 13.45= 5-9 ผล796 43//บ9
ปิงปอง 14.00=4-2
47*48*28*27
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.15=4-7 ผล 681 13 // หลุด
ปิงปอง 11.30=2-3 ผล 862 38//บ2 ล.3 แตก83
ปิงปอง 11.45=9-6 ผล 226 85// บแตก 26
ปิงปอง 12.00=4-9 ผล 282 81//หลุด
ปิงปอง 12.15= 2-7 ผล 347 14//บ7
ปิงปอง 12.30= 5-8 ผล 200 36//หลุด
ปิงปอง 12.45= 2-7 ผล 331 07//ล7 แตก70
ปิงปอง 13.00= 1-7 ผล 623 12//ล1 แตก12
ปิงปอง 13.15= 4-7 ผล003 03//หลุด
ปิงปอง 13.30= 9-3 ผล223 17//บ3
ปิงปอง 13.45= 5-9 ผล796 43//บ9
ปิงปอง 14.00=4-2 ผล 838 30 //หลุด
--------พัก------
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
12รอบ หลุด5 รูดเข้า4รอบเจาะ4รอบ คำนวนมีเข้ามีหลุด
wanchaloem1405 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 7.45 = 2-6
(26*23*64*63)
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 7.45 = 2-6 ผล 458 45//หลุด
8.00 = 6-9
(36*69*95*98)
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 7.45 = 2-6 ผล 458 45//หลุด
8.00 = 6-9 ผล ไม่ออก
8.15 = 6-9 ผล 057 92 //ล9
8.30 = 4-9
(46 49 97 95)
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 7.45 = 2-6 ผล 458 45//หลุด
8.00 = 6-9 ผล ไม่ออก
8.15 = 6-9 ผล 057 92 //ล9
8.30 = 4-9 ผล 692 65 //บ9
8.45 = 4-5
(41*45*59*52)
wanchaloem1405 ดู 3 เดือนที่แล้ว 10
ปิงปอง
13.00 = 8-2
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
13.00=8-2 ผล 157 66//หลุด
13.15=6-2
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
13.00=8-2 ผล 157 66//หลุด
13.15=6-2 ผล 164 97//บ6
13.30=9-5
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
13.00=8-2 ผล 157 66//หลุด
13.15=6-2 ผล 164 97//บ6
13.30=9-5
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
13.00=8-2 ผล 157 66//หลุด
13.15=6-2 ผล 164 97//บ6
13.30=9-5 ผล 869 55//บล 9*55
13.45=9-7
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
13.00=8-2 ผล 157 66//หลุด
13.15=6-2 ผล 164 97//บ6
13.30=9-5 ผล 869 55//บล 9*55
13.45=9-7 ผล 367 41//บ7
14.00=6-4
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
13.00=8-2 ผล 157 66//หลุด
13.15=6-2 ผล 164 97//บ6
13.30=9-5 ผล 869 55//บล 9*55
13.45=9-7 ผล 367 41//บ7
14.00=6-4 ผล 919 26//ล6
14.15=4-8
(24 * 44 * 89 * 84)
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
13.00=8-2 ผล 157 66//หลุด
13.15=6-2 ผล 164 97//บ6
13.30=9-5 ผล 869 55//บล 9*55
13.45=9-7 ผล 367 41//บ7
14.00=6-4 ผล 919 26//ล6
14.15=4-8
(24 * 44 * 89 * 84)
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
16.00=3-6
03*36*96*31
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
16.00=3-6 ผล 608 28//บ6
03*36*96*31
16.15=3-4
23*30*24*74
wanchaloem1405 3 เดือนที่แล้ว
16.00=3-6 ผล 608 28//บ6
03*36*96*31
16.15=3-4 ผล278 14//ล4
23*30*24*74
16.30=
21*92*89*32
wanchaloem1405 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
วันนี้ถอนนานจังถอนตั้งแต่10:40น.ตอนนี้ยังไม่ได้เลยใครเปนเหมือนผมบ้างครับ
wanchaloem1405 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
วันนี้โอนช้าจัง รอจนหลับ2ยกละครับ ลูกทีมพึ่งเล่นวันนี้วันแรกแล้วถูกเราก็กลัวเสียลูกทีมจิงๆเค้าทักมาถามจนไม่รุ้จะบอกไงละครับ รอต่อไปครับ
wanchaloem1405 ดู 10 เดือนที่แล้ว 3
เลขอั้นหวยรัฐบาลดูตรงไหน
napa1755 10 เดือนที่แล้ว
นี่แหละปัญหา
lottorich99 10 เดือนที่แล้ว
ปกตืไม่ค่อยมีเลขอั้นนะ ที่นี่ นอกจากแทงไปแล้วระบบบอกแทงเบอรืนี้ไม่ได้ แสดงว่าเลขนั้นเต็ม แต่เจอน้อยมากๆ
monomo 10 เดือนที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น