โปรไฟล์ของ sumalee2524 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ล่าง
123=12:15=631/26//
012=12:45=063/50//
012=13:00=296/02//
234=13:15=127/41//
123=13:30=093/39//
901=13:45=276/65*
678=14:00=374/61//
678=14:15=846/35*
567=14:30=240/67//2เด้ง
789=14:45=050/79//2เด้ง
901=15:00=028/13//
345=15:15=

สนใจทัก sumalee.pongra บอกว่าเข้าห้องปิงปอง(มีหลายห้อง)
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
ล่าง
012=16:15=178/11//
123=16:30=332/31//
--------------------------------
789=17:00=549/56**
567=17:15=028/57//2เด้ง
567=17:30=284/96//
901=17:45=467/29//
234=18:00=983/63//
678=18:15=132/80//
890=18:30=326/81//
890=18:45=286/49//
456=19:00=

สนใจทักมาเลยค่ะ อย่าคิดเยอะ sumalee.pongra
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ล่าง
012=16:15=178/11//
123=16:30=332/31//
--------------------------------
789=17:00=549/56**
567=17:15=028/57//2เด้ง
567=17:30=284/96//
901=17:45=467/29//
234=18:00=983/63//
678=18:15=132/80//
890=18:30=326/81//
890=18:45=286/49//
456=19:00=049/34//
345=19:15=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ล่าง
012=16:15=178/11//
123=16:30=332/31//
--------------------------------
789=17:00=549/56**
567=17:15=028/57//2เด้ง
567=17:30=284/96//
901=17:45=467/29//
234=18:00=983/63//
678=18:15=132/80//
890=18:30=326/81//
890=18:45=286/49//
456=19:00=049/34//
345=19:15=983/97**
901=19:30=
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
เสียว
4-3=07:30=719/64//
6-4=07:45=854/60//2เด้ง
5-4=08:15=268/32**
5-7=08:45=005/96//
7-2=09:15=492/98//เจาะ92
9-8=09:30=498/90//3เด้งเจาะ98 90
7-2=10:15=765/29//เจาะ29
2-9=10:30=
29 20 21 22 93 94 95 96

สนใจทักไลน์มาค่ะ sumalee.pongra ไม่พูดเยอะค่ะดูเอาเอง
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
เสียว
4-3=07:30=719/64//
6-4=07:45=854/60//2เด้ง
5-4=08:15=268/32**
5-7=08:45=005/96//
7-2=09:15=492/98//เจาะ92
9-8=09:30=498/90//3เด้งเจาะ98 90
7-2=10:15=765/29//เจาะ29
2-9=10:30=754/54**
5-4=10:45=
54 55 56 57. 46 47 48 49
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
ปักสิบล่าง
90123=12:45=402/20//2
23456=13:00=

อยากรวยอยากเฮง มา มาอยู่ด้วยกัน
ทักมา Line sumalee. pongra
เข้าห้องมีค่าใช้จ่าย สมัครลิงก์ได้เข้าฟรี
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ปักสิบล่าง
90123=12:45=402/20//2
23456=13:00=282/73**7
78901=13:15=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ปักสิบล่าง
90123=12:45=402/20//2
23456=13:00=282/73**7
78901=13:15=153/92//9
90123=13:30=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ปักสิบล่าง
90123=12:45=402/20//2
23456=13:00=282/73**7
78901=13:15=153/92//9
90123=13:30=224/91//9
90123=13:45=

เดี่ยวจะวางให้อีกสักสองสามรอบ
ใครชอบปักชอบเสียวชอบเจาะทักมาในห้องได้เดียวแอดมินเพจเห็น
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ปักสิบล่าง
90123=12:45=402/20//2
23456=13:00=282/73**7
78901=13:15=153/92//9
90123=13:30=224/91//9
90123=13:45=566/83**8
78901=14:00=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ปักสิบล่าง
90123=12:45=402/20//2
23456=13:00=282/73**7
78901=13:15=153/92//9
90123=13:30=224/91//9
90123=13:45=566/83**8
78901=14:00=293/14//1
12345=14:15=
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
เสียว
7~8=18:15=438/09//
3~8=18:30=661/11**
1~2=18:45=162/04//
6~2=19:00=
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
เสียว
2-3=07:30=522/33//2เด้ง เน้น บน//
3-4=07:45=990/23//เน้นบนxฟัน3//
3-4=08:00=083/96//เน้นบน//ฟัน3//
6-7=08:15=988/74//เน้นบนxฟัน6x
4-5=08:30=149/58//2เด้ง เน้นล่าง//ฟัน5//
8-9=08:45=147/04xxเน้นล่างxx
4-5=09:00=498/04//เน้นล่าง//
4-5=09:15=เน้นล่าง
ฟัน 4

ห้องปิงปอง เน้นเน้น เด้งเด้ง สนใจติดต่อมาค่ะsumalee.pongra
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
เสียว
2-3=07:30=522/33//2เด้ง เน้น บน//
3-4=07:45=990/23//เน้นบนxฟัน3//
3-4=08:00=083/96//เน้นบน//ฟัน3//
6-7=08:15=988/74//เน้นบนxฟัน6x
4-5=08:30=149/58//2เด้ง เน้นล่าง//ฟัน5//
8-9=08:45=147/04xxเน้นล่างxx
4-5=09:00=498/04//เน้นล่าง//
4-5=09:15=749/67//เน้นล่างxฟัน4//
7-8=09:30=เน้นล่าง

ฟัน7
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
เสียว
2-3=07:30=522/33//2เด้ง เน้น บน//
3-4=07:45=990/23//เน้นบนxฟัน3//
3-4=08:00=083/96//เน้นบน//ฟัน3//
6-7=08:15=988/74//เน้นบนxฟัน6x
4-5=08:30=149/58//2เด้ง เน้นล่าง//ฟัน5//
8-9=08:45=147/04xxเน้นล่างxx
4-5=09:00=498/04//เน้นล่าง//
4-5=09:15=749/67//เน้นล่างxฟัน4//
7-8=09:30=570/67//2เด้ง เน้นล่าง//ฟัน7//2เด้ง
7-8=09:45= เน้น ล่าง
ฟัน 7
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
เสียว
2-3=07:30=522/33//2เด้ง เน้น บน//
3-4=07:45=990/23//เน้นบนxฟัน3//
3-4=08:00=083/96//เน้นบน//ฟัน3//
6-7=08:15=988/74//เน้นบนxฟัน6x
4-5=08:30=149/58//2เด้ง เน้นล่าง//ฟัน5//
8-9=08:45=147/04xxเน้นล่างxx
4-5=09:00=498/04//เน้นล่าง//
4-5=09:15=749/67//เน้นล่างxฟัน4//
7-8=09:30=570/67//2เด้ง เน้นล่าง//ฟัน7//2เด้ง
7-8=09:45=195/32xx เน้น ล่างxx
2-3=10:00=
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
เสียว
6-7=06:30=016/30//
1-2=06:45=327/33//ฟัน1x
2-3=07:00=087/31//ฟัน3//
8-9=07:15=

ห้องปิงปอง เน้นเน้น เด้งเด้ง สนใจติดต่อมาค่ะsumalee.pongra
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
เสียว
6-7=06:30=016/30//
1-2=06:45=327/33//ฟัน1x
2-3=07:00=087/31//ฟัน3//
8-9=07:15=683/58//2เด้ง ฟัน8//2เด้ง
8-9=07:30=
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
หุ้นไทยเช้า 2-3
เด่น 2
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
พิกัดล่าง
567=14:30=621/26//
678=14:45=549/24xx
456=15:00=098/14//
456=15:15=411/04//
456=15:30=003/34//
456=15:45=232/23xx
234=16:00=615/65xx
567=16:15=013/74//
456=16:30=792/34//
456=16:45=925/27xx
789=17:00=900/85//
567=17:15=795/17//
789=17:30=672/79//2เด้ง
901=17:45=
ถึงจะไม่มีกดไลท์ ทีแต่ปุ่มกดรวย สนใจทักค่ะ sumalee.pongra
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
ไหล 01 มาแล้ว
14:15=001/05//3เด้ง
14:30=729/10//2เด้ง
14:45=846/66**
15:00=616/86//
15:15=161/54//
15:30=434/39**
15:45=750/81//2เด้ง
16:00=427/18//
16:15=921/14//2เด้ง
16:30=
เลขมาแรง ที่จริง มาทั้งวัน ขาดหาย เป็นช่วงสั้นสั้น เฮง เฮง รวย รวย เลย ห้องนี้ สนใจเข้าห้อง ทักมา sumalee.pongra
อย่ามั่วแต่งมหอยในน้ำลึกอยู่เลย มารวยไปด้วยกันค่ะ
มาเด้งเด้งสมใจ
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
16:35 sumalee ไหล 01 มาแล้ว
14:15=001/05//3เด้ง
14:30=729/10//2เด้ง
14:45=846/66**
15:00=616/86//
15:15=161/54//
15:30=434/39**
15:45=750/81//2เด้ง
16:00=427/18//
16:15=921/14//2เด้ง
16:30=657/13//
16:45=

ขอให้มา เด้ง เด้ง เด้ง
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
16:49 sumalee ไหล 01 มาแล้ว
14:15=001/05//3เด้ง
14:30=729/10//2เด้ง
14:45=846/66**
15:00=616/86//
15:15=161/54//
15:30=434/39**
15:45=750/81//2เด้ง
16:00=427/18//
16:15=921/14//2เด้ง
16:30=657/13//
16:45=495/70//
17:00=

มาเด้งเด้งสมใจ
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ไหล 01 มาแล้ว
14:15=001/05//3เด้ง
14:30=729/10//2เด้ง
14:45=846/66**
15:00=616/86//
15:15=161/54//
15:30=434/39**
15:45=750/81//2เด้ง
16:00=427/18//
16:15=921/14//2เด้ง
16:30=657/13//
16:45=495/70//
17:00=

มาเด้งเด้งสมใจ
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
17:21 sumalee ไหล 01 มาแล้ว
14:15=001/05//3เด้ง
14:30=729/10//2เด้ง
14:45=846/66**
15:00=616/86//
15:15=161/54//
15:30=434/39**
15:45=750/81//2เด้ง
16:00=427/18//
16:15=921/14//2เด้ง
16:30=657/13//
16:45=495/70//
17:00=862/88**
17:15=808/00//2เด้ง
17:30=

มาเด้งเด้งสมใจ
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 10
พิกัดบน
456=06:45=434/74//
456=07:00=150/34//
012=07:15=771/32//
123=07:30=830/22//
012=07:45=004/55//
456=08:00=046/00//2เด้ง
678=08:15=

อย่าปล่อยโอกาสดีดีหลุดลอยไปคนจะรวยช่วยไม่ได้ มาแบ่งกันรวยค่ะ
สนใจทัก sumalee.pongra
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
456=06:45=434/74//
456=07:00=150/34//
012=07:15=771/32//
123=07:30=830/22//
012=07:45=004/55//
456=08:00=046/00//2เด้ง
678=08:15=870/00//
012=08:30=
manzabb 1 ปีที่แล้ว
มีวางก่อนหมดเวลาแต่ละรอบใหมเอยผมดูจากเวลาโพสกับรอบที่ออกไม่สมเหตุสมผล
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
456=06:45=434/74//
456=07:00=150/34//
012=07:15=771/32//
123=07:30=830/22//
012=07:45=004/55//
456=08:00=046/00//2เด้ง
678=08:15=870/00//
012=08:30=329/11//
901=08:45=519/49//2เด้ง
901=09:00=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ลองดูรอบนี้น่ะ
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
วางตอน08:56
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
456=06:45=434/74//
456=07:00=150/34//
012=07:15=771/32//
123=07:30=830/22//
012=07:45=004/55//
456=08:00=046/00//2เด้ง
678=08:15=870/00//
012=08:30=329/11//
901=08:45=519/49//2เด้ง
901=09:00=453/11**
345=09:15=
วางเวลา09:05น.
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
456=06:45=434/74//
456=07:00=150/34//
012=07:15=771/32//
123=07:30=830/22//
012=07:45=004/55//
456=08:00=046/00//2เด้ง
678=08:15=870/00//
012=08:30=329/11//
901=08:45=519/49//2เด้ง
901=09:00=453/11**
345=09:15=383/68//
345=09:30=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ลองรันเวลาดู เชื่อก็มาที่ห้องไดเลยไม่เชือผ่าน
bmm123 1 ปีที่แล้ว
วันนี้จะโชคดีไหม
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ขอให้ทุกวันคือวันที่โชคดีน่ะค่ะ
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 7
สูตรคู่เด้ง คู่รวย
พิกัดบน เสียว
012 01 =20:15=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน เสียว
567 67=20:30=054/83*พิกัด// เสียวX
456 45=20:45=155/46//พิกัด//เสียว//2เด้ง
567 56=21:00=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน เสียว
567 67=20:30=054/83*พิกัด// เสียวX
456 45=20:45=155/46//พิกัด//เสียว//2เด้ง
567 56=21:00=720/85*พิกัดxเสียว//
012 01=21:15=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน เสียว
567 67=20:30=054/83*พิกัด// เสียวX
456 45=20:45=155/46//พิกัด//เสียว//2เด้ง
567 56=21:00=720/85*พิกัดxเสียว//
012 01=21:15=617/23//พิกัด//เสียว//
789 89=21:30=

สนใจ คู่เด้ง คู่รวย ทักมาค่ะ อย่าปล่อยโอกาสดีดี ให้หลุดลอยไป ห้องธรรมดา ราคาธรรมดา วางเลข แบบ วีไอพี พร้อมทีมงาน วางเลขทีใส่ใจคุณ
ไลน์ sumalee.pongra
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน เสียว
567 67=20:30=054/83*พิกัด// เสียวX
456 45=20:45=155/46//พิกัด//เสียว//2เด้ง
567 56=21:00=720/85*พิกัดxเสียว//
012 01=21:15=617/23//พิกัด//เสียว//
789 89=21:30=787/89//พิกัด//2เด้ง เสียว//3เด้ง
890 90=21:45=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน เสียว
567 67=20:30=054/83*พิกัด// เสียวX
456 45=20:45=155/46//พิกัด//เสียว//2เด้ง
567 56=21:00=720/85*พิกัดxเสียว//
012 01=21:15=617/23//พิกัด//เสียว//
789 89=21:30=787/89//พิกัด//2เด้ง เสียว//3เด้ง
890 90=21:45=415/43**
567 67=22:00=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน เสียว
567 67=20:30=054/83*พิกัด// เสียวX
456 45=20:45=155/46//พิกัด//เสียว//2เด้ง
567 56=21:00=720/85*พิกัดxเสียว//
012 01=21:15=617/23//พิกัด//เสียว//
789 89=21:30=787/89//พิกัด//2เด้ง เสียว//3เด้ง
890 90=21:45=415/43**
567 67=22:00=758/90*พิกัด//เสียวx
890 89=22:15=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน เสียว
567 67=20:30=054/83*พิกัด// เสียวX
456 45=20:45=155/46//พิกัด//เสียว//2เด้ง
567 56=21:00=720/85*พิกัดxเสียว//
012 01=21:15=617/23//พิกัด//เสียว//
789 89=21:30=787/89//พิกัด//2เด้ง เสียว//3เด้ง
890 90=21:45=415/43**
567 67=22:00=758/90*พิกัด//เสียวx
890 89=22:15=308/73//พิกัด//2เด้ง เสียว//
890 90=22:30=
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 7
เทสสรุด @นึกนะครับ จะใครละ
6-2 เสียวๆ 1=16:00=385/52//
3-2 เสียวๆ 7=16:15=538/73//เสียว//
5-1 เสียวๆ 0=16:30=914/20//เสียว//
5-6 เสียวๆ 8=16:45=913/02**
8-5 เสียวๆ 0=17:00=485/96//2เด้ง
2-7 เสียวๆ 4=17:15=534/22//เสียว//
4-7 เสียวๆ 6=17:30=779/80//
7-2 เสียวๆ 3=17:45=305/27//2เด้ง
2-4 เสียวๆ 6=18:00=302/74//2เด้ง
7-2 เสียวๆ 4=18:15=400/47//เบิ้ล//
4-5 เสียวๆ 3=18:30=

เด้งแล้วเด้งอีกอยากได้เด้งเด้ง ทักมาค่ะ sumalee.pongra
valaiporn 1 ปีที่แล้ว
คืออะไรอะคะ หวยปิงปองปะคะ
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ใช่ค่ะ
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
เทสสรุด 6-2 เสียวๆ 8 เจาะ 61-62-63-64
25-27-28-29 เจาะเบิ้ลๆพี่น้องๆๆ

รอบ 23:45=
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
6-2 เสียวๆ 8=23:45=925/15//เจาะ25//
valaiporn 1 ปีที่แล้ว
คิดยากจังอิอิ
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
ไม่ยากน่ะ
valaiporn 1 ปีที่แล้ว
คำนวณ ยังไงอะคะ
sumalee2524 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
เทสสรุด @นึกนะครับ จะใครละ
4-6 เสียวๆ 8=21:30=358/22**เบิ้ล//
0-9 เสียวๆ 1=21:45=485/96//เจาะ 96//
2-3 เสียวๆ 1=22:00=843/31//2เด้ง
6-3 เสียวๆ 2=22:15=845/96//พี่น้อง//
8-4 เสียวๆ 1=22:30=647/19//เจาะ 47//
5-7 เสียวๆ 8=22:45=686/12**เสียว//พี่น้อง
2-6 เสียวๆ 4=23:00=471/59**
9-4 เสียวๆ 0=23:15=

สนใจ หวยปิงปอง เด้ง เด้ง line sumalee.pongra
ประกาศ เข้าเป็นสมาชิกตอนนี้มีสิทธิลุ้นทายเลขท้าย 2 ตัวบน(หวยรัฐบาล)
กิจกรรม คืนความสุขให้สมาชิกในกลุ่ม ปิงปอง 999Lucky
ทายเลขท้าย 2 ตัวบน(หวยรัฐบาล)
ใครทายถูกได้รับรางวัล 400 บาท

ทายเลขกันในโน๊ต ได้เลยค่ะ
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
เทสสรุด @นึกนะครับ จะใครละ
4-6 เสียวๆ 8=21:30=358/22**เบิ้ล//
0-9 เสียวๆ 1=21:45=485/96//เจาะ 96//
2-3 เสียวๆ 1=22:00=843/31//2เด้ง
6-3 เสียวๆ 2=22:15=845/96//พี่น้อง//
8-4 เสียวๆ 1=22:30=647/19//เจาะ 47//
5-7 เสียวๆ 8=22:45=686/12**เสียว//พี่น้อง//
2-6 เสียวๆ 4=23:00=471/59**
9-4 เสียวๆ 0=23:15=539/89//2เด้ง

8-1 เสียวๆ 0=23:30=
เจาะ 80-81-82-83
14-15-16-17 เจาะเบิ้ลๆๆพี่น้องๆๆๆ
sumalee2524 1 ปีที่แล้ว
เทสสรุด @นึกนะครับ จะใครละ
4-6 เสียวๆ 8=21:30=358/22**เบิ้ล//
0-9 เสียวๆ 1=21:45=485/96//เจาะ 96//
2-3 เสียวๆ 1=22:00=843/31//2เด้ง
6-3 เสียวๆ 2=22:15=845/96//พี่น้อง//
8-4 เสียวๆ 1=22:30=647/19//เจาะ 47//
5-7 เสียวๆ 8=22:45=686/12**เสียว//พี่น้อง//
2-6 เสียวๆ 4=23:00=471/59**
9-4 เสียวๆ 0=23:15=539/89//2เด้ง
8-1 เสียวๆ 0=23:30=452/59**
3-6 เสียวๆ 7=23:45=116/61//2เด้ง เจาะ 61//2เด้ง
0-3 เสียวๆ1=00:00=

เจาะ 02-03-04-05
36-37-38-39
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 2
เทสสรุด @นึกนะครับ จะใครละ
0-4=19:00=173/46// เสียว 7//
6-5=19:15=339/25// เสียว 2//
7-5=19:30=551/19//เจาะ51 เสียว 9//
9-7=19:45=930/88**เจาะ เบิ้ล//
3-4=20:00=522/31//เจาะ เบิ้ล//
9-4=20:15=633/61**เจาะ เบิ้ล//เสียว1//
0-5=20:30=715/54//2เด้งเจาะ15 54//เจาะเบิ้ล//

เข้าห้องมารวยไปด้วยกันน่ะ สนใจทัก sumalee.pongra
ไม่ได้อยากให้เชื่อถือ แต่อยากให้มั่นใจ ว่าเราจะพาท่านถอนได้แน่นอน
jibsy5519 2 ปีที่แล้ว
สนใจนะ
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
ทักไลน์มาได้เลยค่ะ sumalee.pongra
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 2
เสียว
42=11:45=227/22//2เด้ง
23=12:00=674/73//
74=12:15=775/14//2เด้ง
75=12:30=090/84**
90=12:45=146/93//
93=13:00=328/03//
28=13:15=398/88//2เด้ง
89=13:30=

มารวย เฮง เฮง ด้วยกัน สนใจทัก sumalee.pongra
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
เสียว
42=11:45=227/22//2เด้ง
23=12:00=674/73//
74=12:15=775/14//2เด้ง
75=12:30=090/84**
90=12:45=146/93//
93=13:00=328/03//
28=13:15=398/88//2เด้ง
89=13:30=999/83//2เด้ง
83=13:45=
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
เสียว
42=11:45=227/22//2เด้ง
23=12:00=674/73//
74=12:15=775/14//2เด้ง
75=12:30=090/84**
90=12:45=146/93//
93=13:00=328/03//
28=13:15=398/88//2เด้ง
89=13:30=999/83//2เด้ง
83=13:45=102/83//2เด้ง
02=14:00=
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ไหล 7 8
17:45=929/89//
18:00=845/97//
18:15=447/44//
18:30=250/06**
18:45=722/92**
19:00=988/11//
19:15=957/54//
19:30=678/35//2เด้ง
19:45=154/74//
20:00=888/62//
20:15=348/35//
20:30=122/16**
20:45=652/98//
21:00=256/72//
21:15=648/20//
21:30=562/79//
21:45=266/02**
22:00=896/78//2เด้ง
22:15=377/27//2เด้ง
22:30=652/70//
22:45=756/42**
23:00=

มาเป็นเศรษฐี หน้าใหม่กันเถอะ สนใจทัก sumalee.pongra
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 8
14:54 sumalee เสียว
18=14:15=075/41//
75=14:30=674/63//
74=14:45=778/28//
78=15:00=

มารวย ด้วยกันเถอะ สนใจทัก sumalee.pongra
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
14:24 sumalee พิกัดบน
567=14:15=075/41//2เด้ง
123=14:30=674/63**
567=14:45=778/28//
901=15:00=
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
เลข 7 เฮงเฮง น่ะวันนี้
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
พิกัดบน @วินัย ใจพุทธ
456=15:30=943/54//
890=15:45=


เสียว
56=15:30=943/54//
90=15:45=
wanfirsttime 2 ปีที่แล้ว
รับเข้ากลุ่มบ้างค่ะแอด
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
ทักมาเลยค่ะ sumalee.pongra
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
@นึกนะครับ จะใครละ
เทสสรุด 2-1=21:00=818/63// 
เทสสรุด 7-6=21:15=959/14**
เทสสรุด 3-7=21:30=997/61// 
เทสสรุด 4-1=21:45=571/04// 2เด้ง
เทสสรุด 9-0=22:00=246/24**
เทสสรุด 4-1=22:15=531/22// เจาะ 13 31 //
เทสสรุด 7-0=22:30=360/60// 2เด้ง
เทสสรุด 5-2=22:45=217/11**เจาะเบิ้ล 
เทสสรุด 3-8=23:00=414/23// 
เทสสรุด 5-8=23:15=137/14**
เทสสรุด 3-0=23:30=

เจาะ 30-31-32-34
05-06-07-08
wanfirsttime 2 ปีที่แล้ว
ทักแล้วค่ะใช่รูปเด็กรึป่าวในเฟรสค่ะ
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
เทสสรุด 3-0=23:30=823/18// เจาะ 23 //
เทสสรุด 9-2 เจาะเบิ้ลๆๆๆ
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 14
เสียว
39=06:30=103/33//2เด้ง
34=06:45=199/04//
04=07:00=150/98//เจาะพน//
98=07:15=

เรามารวยไปด้วยกัน สนใจทัก sumalee.pongra
deepradit 2 ปีที่แล้ว
ตีองทำยังไงค่ะ
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
รูด 19 ประตูค่ะ
deepradit 2 ปีที่แล้ว
เอาเลขจากไหนมารูดค่ะ
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
เสียว
39=06:30=103/33//2เด้ง
34=06:45=199/04//
04=07:00=150/98//เจาะพน//
98=07:15=553/49//
49=07:30=986/33**
86=08:00=
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
ที่มาใช้รูดตอนนี้ คือ 8-6
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
เดี่ยวรอดูรอบต่อไป รอบนี้ไม่ทันแล้ว รอบก่อนหน้านี้ก็ยกเลิก เราดูเลขรอบต่อรอบอยู่แล้ว
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
เสียว
39=06:30=103/33//2เด้ง
34=06:45=199/04//
04=07:00=150/98//เจาะพน//
98=07:15=553/49//
49=07:30=986/33**
86=08:00=430/94**
94=08:15=
preawpreaw30 2 ปีที่แล้ว
ลัคกี้พอยด์ คืออะไรค่ะ ขอมูลหน่อยค่ะ
deepradit 2 ปีที่แล้ว
เข้าไปอ่านดีกว่าค่ะจะได้รายละเอียดมากว่า
preawpreaw30 2 ปีที่แล้ว
หาไม่เจอ รบกวนช่วยบอกหน่อยค่ะ วนหาหลายรอบอยู่เหมือนกันค่ะ
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
เข้าไปที่โปรไฟล์เราจะมีประกาศเรื่อง พอยด์ค่ะ
preawpreaw30 2 ปีที่แล้ว
ขอบคุณค่ะ
maymay123 2 ปีที่แล้ว
วางต่อไหมค่ะขอตามด้วยค่ะ
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
เสียว
45=11:30=483/85//
83=11:45=
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 1
เสียว
04=17:45=710/65//
10=18:00=391/65//
91=18:15=201/49//2เด้ง
01=18:30=

ทั้งเจาะ ทั้งเด้ง สนใจทัก sumalee.pongra
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
เสียว
04=17:45=710/65//
10=18:00=391/65//
91=18:15=201/49//2เด้ง
01=18:30=815/78//
15=18:45=690/05//
90=19:00=949/99//2เด้ง
49=19:15=011/63**
12=19:30=792/03//
19=20:00=539/48//
39=20:15=492/21//
92=20:30=371/71**
71=20:45=
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 1
@นึกนะครับ จะใครละ(999)
4-7=10:45=817/32//เจาะ 17
0-6=11:00=480/61//2เด้ง
1-9=11:15=

เสียว
32=10:30=647/26//
74=10:45=817/32//
17=11:00=480/61//
80=11:15=

สนใจทัก sumalee.pongra (อยากได้เจาะเด้งเด้ง) ตามมาค่ะ
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
@นึกนะครับ จะใครละ
4-7=10:45=817/32//เจาะ 17
0-6=11:00=480/61//2เด้ง
1-9=11:15=552/23*
8-3=11:30=523/59//
8-2=11:45=710/14**
4-2=12:00=690/12//
2-7=12:15=529/71//2เด้ง
5-8=12:30=505/86//2เด้งเจาะ 05
5-9=12:45=
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
เสียว
41=081/68//
68=565/81//2เด้ง
81=509/13//
13=667/94**รันตามสูตร
94=309/14//2เด้ง
09=489/92//2เด้ง
92=835/12//
35=22:30=

ใครยังไม่ง่วงมาถอนรอบดึกกัน
สนใจทัก sumalee.pongra
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
มาถอนแบบ ฟินฟิน ง่ายง่าย วันหยุดค่ะ
ไหล 0/1
13:30=370/22//
13:45=715/42//
14:00=191/00//2เด้ง
14:15=040/65//
14:30=872/25**
14:45=621/05//2เด้ง
15:00=

สนใจทัก sumalee.pongra
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 5
มาเอาตังค์ไปใช้กันแบบง่าย ๆ
ไหล 0-1
10:30=008/36//
10:45=540/95//
11:00=198/12//
11:15=035/80//
11:30=

สนใจทัก sumalee.pongra
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
ไหล 0-1
10:30=008/36//
10:45=540/95//
11:00=198/12//
11:15=035/80//
11:30=088/16//
11:45=
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
ไหล 0-1
10:30=008/36//
10:45=540/95//
11:00=198/12//
11:15=035/80//
11:30=088/16//
11:45=633/81//
12:00=
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
ไหล 0-1
10:30=008/36//
10:45=540/95//
11:00=198/12//
11:15=035/80//
11:30=088/16//
11:45=633/81//
12:00=951/31//2เด้ง
12:15=883/47**
12:30=
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
ไหล 0-1
10:30=008/36//
10:45=540/95//
11:00=198/12//
11:15=035/80//
11:30=088/16//
11:45=633/81//
12:00=951/31//2เด้ง
12:15=883/47**
12:30=223/30//
12:45=081/57//
13:00=883/65**
13:15=797/52**
13:30=300/35//
13:45=881/10//3เด้ง
14:00=831/04//2เด้ง
14:15=
yasumin06 2 ปีที่แล้ว
ตอนนี้อะไรไหล
sumalee2524 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
สูตร รีบมาถอน แล้วรีบเอาเวลาไปทำอย่างอื่น
เสียว
8-1=09:30=122/51//
3-6=09:45=230/48//
8-1=10:00=829/95**
6-7=10:15=586/57//2เด้ง
8-9=10:30=429/36//
7-8=10:45=

ขายสูตรปิงปอง สนใจทัก sumalee.pongra

เช่นเลขที่เล่นอยู่

9.หน่วยบน บวก หน่วยล่าง + 1 +2 +3 ดูเลขก่อนหน้า

มีหลายสูตรให้ได้เล่น ไม่มีขาดทุน หลุดแล้วเริ่มสูตรใหม่(เล่นอย่างมีสติและใช้เวลาให้คุ้มค่า)
แสดงความคิดเห็น