โปรไฟล์ของ s123456 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
หุ้นไทยทั้งวัน
13/6/61

เด่น..รูด 111111
รอง 444444
วินแตก บ-ล
4153
41-45-43-51-53-13-12-42
415-413-153-453-125-124
******************************
วิน บ-ล แตก
14253
โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ไทยบ่ายเด้ง 11111111111
กรีสสสสสสสสสสสสสสสส
แตก ทย
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
หุ้นไทยทั้งวัน
12/6/61

เด่น..รูด 7777777
รอง 555555
วินแตก บ-ล
7153
71-75-73-51-53-13-12-72
715-713-153-753-125-527
******************************
วิน บ-ล แตก
17532
โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
09.45--62--


62389
s123456 8 เดือนที่แล้ว
หุ้นไทยทั้งวัน
12/6/61

เด่น..รูด 7777777
รอง 555555
วินแตก บ-ล
7153
71-75-73-51-53-13-12-72
715-713-153-753-125-527
******************************
วิน บ-ล แตก
17532

ทท 315-04/เจาะ15 แตก315
โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ


กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
ทช แตกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
หุ้นไทยทั้งวัน
12/6/61

เด่น..รูด 7777777
รอง 555555
วินแตก บ-ล
7153
71-75-73-51-53-13-12-72
715-713-153-753-125-527
******************************
วิน บ-ล แตก
17532

ทช 315-04/เจาะ15 แตก315
ทท 171-60/เจาะ71

โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
บน...

17.30--62--


สิบบน
17.30---23456--
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
หวยมาเลย์ (อาทิตย์)
2018-06-10 18:05:00
เด่น 0-1

3012
30-32-02
10-12-31

***********
312--031--102--302
โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 6
เสียว---ปัก

13.15--6---


วิน 23456
**************
นล..
13.15--56890
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว---ปัก

13.15--6---046-74/เจาะ46
13.30--0--


วิน 23456
**************
นล..
13.15--56890--046-74*
15.30--02345

กันเบิ้ล ตอง
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว---ปัก

13.15--6---046-74/เจาะ46
13.30--0---402-44/
13.45--5--


วิน 23456
**************
นล..
13.15--56890--046-74*
113.30--02345--402-44/เบิ้ล กรีสสสสสสสสสสส
13.45--03245

กันเบิ้ล ตอง
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว---ปัก

13.15--6---046-74/เจาะ46
13.30--0---402-44/
13.45--5--312-32*เจาะ32
14.00--3--


วิน 23456
**************
นล..
13.15--56890--046-74*
13.30--02345--402-44/เบิ้ล กรีสสสสสสสสสสส
13.45--03245--302-32/เจาะ02-32 แตก 302
14.00--02345

กันเบิ้ล ตอง
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว---ปัก

13.15--6---046-74/เจาะ46
13.30--0---402-44/
13.45--5--312-32*เจาะ32
14.00--3--657-20*
14.15-----918-46
14.30--0--


วิน 23450
**************
นล..
13.15--56890--046-74*
13.30--02345--402-44/เบิ้ล กรีสสสสสสสสสสส
13.45--03245--302-32/เจาะ02-32 แตก 302
14.00--02345--657-20/
14.15-----------918-46
14.30--03456--

กันเบิ้ล ตอง
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว---ปัก

13.15--6---046-74/เจาะ46
13.30--0---402-44/
13.45--5--312-32*เจาะ32
14.00--3--657-20*
14.15-----918-46
14.30--0--753-62*เจาะ53
14.45--6--474-96/
15.00--6--336-89/
15.15--9---


วิน 78901
**************
นล..
13.15--56890--046-74*
13.30--02345--402-44/เบิ้ล กรีสสสสสสสสสสส
13.45--03245--302-32/เจาะ02-32 แตก 302
14.00--02345--657-20/
14.15-----------918-46
14.30--03456--753-62*เจาะ62
14.45--26489--474-96/
15.00--24689--336-89/
15.15--24689--
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว---ปัก

13.15--6---046-74/เจาะ46
13.30--0---402-44/
13.45--5--312-32*เจาะ32
14.00--3--657-20*
14.15-----918-46
14.30--0--753-62*เจาะ53
14.45--6--474-96/
15.00--6--336-89/
15.15--9---804-97/เจาะ97
15.30--8---


วิน 78901
**************
นล..
13.15--56890--046-74*
13.30--02345--402-44/เบิ้ล กรีสสสสสสสสสสส
13.45--03245--302-32/เจาะ02-32 แตก 302
14.00--02345--657-20/
14.15-----------918-46
14.30--03456--753-62*เจาะ62
14.45--26489--474-96/
15.00--24689--336-89/
15.15--24689--804-97*
15.30--67890

กันเบิ้ล ตอง
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
หุ้นไทยทั้งวัน
08/6/61

เด่น..รูด 77777777
รอง 5555555

วินแตก บ-ล
5678
76-75-78-68-85-89-80-27
576-865-789-758-085-189-627
******************************
วิน บ-ล แตก
56780

โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
หุ้นไทยทั้งวัน
08/6/61

เด่น..รูด 77777777
รอง 5555555

วินแตก บ-ล
5678
76-75-78-68--85-89-80-27
576-865-789-758-085-189-627
******************************
วิน บ-ล แตก
56780

ทช 679-74//


โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
เด้ง 7777777777777777
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
10.30---62--62179
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
10.30---62--638-22///
10.45--63--62379
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
10.30---62--638-22///
10.45---63--253-58/
11.00---58--62378
s123456 8 เดือนที่แล้ว
หุ้นไทยทั้งวัน
08/6/61

เด่น..รูด 77777777
รอง 5555555

วินแตก บ-ล
5678
76-75-78-68--85-89-80-27
576-865-789-758-085-189-627
******************************
วิน บ-ล แตก
56780

ทช 679-74//
ทท 530-75///เจาะ75


โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง รูด บล
13.00----392--
s123456 8 เดือนที่แล้ว
หุ้นไทยทั้งวัน
08/6/61

เด่น..รูด 77777777
รอง 5555555

วินแตก บ-ล
5678
76-75-78-68--85-89-80-27
576-865-789-758-085-189-627
******************************
วิน บ-ล แตก
56780

ทช 679-74//
ทท 530-75///เจาะ75
ทบ 175-30//เจาะ75


โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--991-72/
13.00--72--

วิน บ-ล
32657
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--991-72/
13.00--72--809-10*
13.15--19--

วิน บ-ล
90123
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--991-72/
13.00--72--809-10*
13.15--19--715-92//เจาะ92
13.30--95--

วิน บ-ล
90125
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--991-72/
13.00--72--809-10*
13.15--19--715-92//เจาะ92
13.30--95--909-86//เจาะ09
13.45--89--

วิน บ-ล
90185
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--991-72/
13.00--72--809-10*
13.15--19--715-92//เจาะ92
13.30--95--909-86//เจาะ09
13.45--89--406-00*
14.00--60--

วิน บ-ล
90165
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--991-72/
13.00--72--809-10*
13.15--19--715-92//เจาะ92
13.30--95--909-86//เจาะ09
13.45--89--406-00*
14.00--60--616-68///เจาะ68
14.15--67--

วิน บ-ล
90167
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--991-72/
13.00--72--809-10*
13.15--19--715-92//เจาะ92
13.30--95--909-86//เจาะ09
13.45--89--406-00*
14.00--60--616-68///เจาะ68
14.15--67--001-05*เจาะ01
14.30-------729-10
14.45--29--

วิน บ-ล
90127
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--991-72/
13.00--72--809-10*
13.15--19--715-92//เจาะ92
13.30--95--909-86//เจาะ09
13.45--89--406-00*
14.00--60--616-68///เจาะ68
14.15--67--001-05*เจาะ01
14.30-------729-10
14.45--29--846-66*
15.00--06--

วิน บ-ล
06489----กันเบิ้ล
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--991-72/
13.00--72--809-10*
13.15--19--715-92//เจาะ92
13.30--95--909-86//เจาะ09
13.45--89--406-00*
14.00--60--616-68///เจาะ68
14.15--67--001-05*เจาะ01
14.30-------729-10
14.45--29--846-66*
15.00--06--616-96///เจาะ96
15.15--96--


วิน บ-ล
06489----กันเบิ้ล
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--991-72/
13.00--72--809-10*
13.15--19--715-92//เจาะ92
13.30--95--909-86//เจาะ09
13.45--89--406-00*
14.00--60--616-68///เจาะ68
14.15--67--001-05*เจาะ01
14.30-------729-10
14.45--29--846-66*
15.00--06--616-96///เจาะ96
15.15--96--161-54/
15.30--56--


วิน บ-ล
06485
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 7
หุ้นไทยทั้งวัน
07/6/61

เด่น 9 -5

วินแตก บ-ล
95812
95-98-91-12-81-58

129 158 159 189 289 589

s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง....
11.00---62--


62357
noyna123 8 เดือนที่แล้ว
เที่ยงรูดไหนค่ะหวยหุ้นไทย
s123456 8 เดือนที่แล้ว
หุ้นไทยเที่ยง เน้น รูด 9
รอง 7
s123456 8 เดือนที่แล้ว
วิน หุ้น ทท ---97512
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--

วิน บ-ล
32640
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--

วิน บ-ล
32650
s123456 8 เดือนที่แล้ว
312-62
12.00--12--052-28//
12.15--02--806-75/เจาะ06
12.30--85--405-28//เจาะ05
12.45--52--

วิน บ-ล
32650
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 12
ปิงปอง 09:30=59=457-93//เจาะ93
ปิงปอง 09:45=80=815-81//
ปิงปอง 10:00=58=038-69/เจาะ38
ปิงปอง 10:15=83=772-93/เจาะ93
ปิงปอง 10:45=04=989-16*
ปิงปอง 11:00=19=611-04//
ปิงปอง 11:15=10=

วิน บ-ล
10984

*******************************
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ไม่ได้วางหน้าเวป ทุกวัน ยินดีต้อน รับเข้าห้อง ทัก ไอดี vj2979
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 09:30=59=457-93//เจาะ93
ปิงปอง 09:45=80=815-81//
ปิงปอง 10:00=58=038-69/เจาะ38
ปิงปอง 10:15=83=772-93/เจาะ93
ปิงปอง 10:45=04=989-16*
ปิงปอง 11:00=19=611-04//.
ปิงปอง 11:15=10=829-33*
ปิงปอง 11:30=13=


วิน บ-ล
18923

*******************************
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 09:30=59=457-93//เจาะ93
ปิงปอง 09:45=80=815-81//
ปิงปอง 10:00=58=038-69/เจาะ38
ปิงปอง 10:15=83=772-93/เจาะ93
ปิงปอง 10:45=04=989-16*
ปิงปอง 11:00=19=611-04//.
ปิงปอง 11:15=10=829-33*
ปิงปอง 11:30=13=037-49/
ปิงปอง 11:45=93=วิน บ-ล
18923

*******************************
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 09:30=59=457-93//เจาะ93
ปิงปอง 09:45=80=815-81//
ปิงปอง 10:00=58=038-69/เจาะ38
ปิงปอง 10:15=83=772-93/เจาะ93
ปิงปอง 10:45=04=989-16*
ปิงปอง 11:00=19=611-04//.
ปิงปอง 11:15=10=829-33*
ปิงปอง 11:30=13=037-49/
ปิงปอง 11:45=93=063-77/
ปิงปอง 12:00=62=
วิน บ-ล
18926

**************************
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 09:30=59=457-93//เจาะ93
ปิงปอง 09:45=80=815-81//
ปิงปอง 10:00=58=038-69/เจาะ38
ปิงปอง 10:15=83=772-93/เจาะ93
ปิงปอง 10:45=04=989-16*
ปิงปอง 11:00=19=611-04//.
ปิงปอง 11:15=10=829-33*
ปิงปอง 11:30=13=037-49/
ปิงปอง 11:45=93=063-77/
ปิงปอง 12:00=62=755-12/เจาะ12
ปิงปอง 12:15=32=

วิน บ-ล
13926

************************
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 09:30=59=457-93//เจาะ93
ปิงปอง 09:45=80=815-81//
ปิงปอง 10:00=58=038-69/เจาะ38
ปิงปอง 10:15=83=772-93/เจาะ93
ปิงปอง 10:45=04=989-16*
ปิงปอง 11:00=19=611-04//.
ปิงปอง 11:15=10=829-33*
ปิงปอง 11:30=13=037-49/
ปิงปอง 11:45=93=063-77/
ปิงปอง 12:00=62=755-12/เจาะ12
ปิงปอง 12:15=32=009-42/
ปิงปอง 12:30=10=วิน บ-ล
13920

*******************************
s123456 8 เดือนที่แล้ว
13.45=53=


53269
s123456 8 เดือนที่แล้ว
14.15---95----95432
s123456 8 เดือนที่แล้ว
14.15---95----944-36/
14.30---93--95432
s123456 8 เดือนที่แล้ว
14.15---95----944-36/
14.30---93---605-33//
14.45---53--95432
s123456 8 เดือนที่แล้ว
14.15---95----944-36/
14.30---93---605-33//
14.45---53---927-27*
15.00---61--62179
s123456 8 เดือนที่แล้ว
14.15---95----944-36/
14.30---93---605-33//
14.45---53---927-27*
15.00---61--149-34/
15.15---45--49315
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
หุ้นไทยทั้งวัน
06/6/61เด่น 8-4


8314

83-81-84-31-34-14-67-68-78
834-831-314-468-678-814-487

วินบนแตก 84136
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
เสียว
12.00=7=


วิน บ-ล

12.00 =67891=
s123456 8 เดือนที่แล้ว
หุ้นไทยทั้งวัน
05/6/61เด่น 5-7


5731

57-53-51-73-71-31-14-12
753-751-531-731-514-712


วินบนแตก 14375
s123456 8 เดือนที่แล้ว
12.45=37=


37590
dd123 8 เดือนที่แล้ว
รอ
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
เน้นตัวเดียวในวงเล็บ
13.15--(4)5--

14590
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เน้นตัวเดียวในวงเล็บ
13.15--(4)5--922-26*
13.30--(2)6

26910
nuinarit 8 เดือนที่แล้ว
วันนี้ไม่มีหุ้ยไทยเหรอค่ะ
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
หุ้นไทยทั้งวัน 28-25-61

เด่น 1-2

1284
12-14-18-28-24-84-89-80-85
128-412-184-284-189-180-280

*******************************
วินบน 128450 กลับ
ทช 132-89//เจาะ89
ทท 224-97/เจาะ24

โชคดี ทุกท่าน ขอให้ รวยๆๆ ....
s123456 8 เดือนที่แล้ว
กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
เช้าเที่ยง รวยๆๆๆๆๆๆๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เวียดนาม Hà Nội
2018-05-28 17:00:00

เด่น..2-4

2403
24-20-23-40-43-03-89-79
240-243-403-203-789-267
***********************
โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
s123456 8 เดือนที่แล้ว
s123456 8 เดือนที่แล้ว
10.30=6=692-66///
10.45=6=437-59*
11.00=7=
วิน บ-ล
37296
s123456 8 เดือนที่แล้ว
10.30=6=692-66///
10.45=6=437-59*
11.00=7=810-54*
11.15=0=013-25/เจาะ13 แตก 013
11.30--1--511-22//
11.45--5--
วิน บ-ล
01235
s123456 8 เดือนที่แล้ว
10.30=6=692-66///
10.45=6=437-59*
11.00=7=810-54*
11.15=0=013-25/เจาะ13 แตก 013
11.30--1--511-22//
11.45--5--738-45/
12.00--7--
วิน บ-ล
78901
s123456 8 เดือนที่แล้ว
10.30=6=692-66///
10.45=6=437-59*
11.00=7=810-54*
11.15=0=013-25/เจาะ13 แตก 013
11.30--1--511-22//
11.45--5--738-45/
12.00--7--442-08*เจาะ08
12.15--4--
วิน บ-ล
24579
s123456 8 เดือนที่แล้ว
10.30=6=692-66///
10.45=6=437-59*
11.00=7=810-54*
11.15=0=013-25/เจาะ13 แตก 013
11.30--1--511-22//
11.45--5--738-45/
12.00--7--442-08*เจาะ08
12.15--4--752-96*เจาะ52 แตก 752
12.30--4--
วิน บ-ล
24579
s123456 8 เดือนที่แล้ว
10.30=6=692-66///
10.45=6=437-59*
11.00=7=810-54*
11.15=0=013-25/เจาะ13 แตก 013
11.30--1--511-22//
11.45--5--738-45/
12.00--7--442-08*เจาะ08
12.15--4--752-96*เจาะ52 แตก 752
12.30--4--380-03*
12.45--0--
วิน บ-ล
34109
s123456 8 เดือนที่แล้ว
10.30=6=692-66///
10.45=6=437-59*
11.00=7=810-54*
11.15=0=013-25/เจาะ13 แตก 013
11.30--1--511-22//
11.45--5--738-45/
12.00--7--442-08*เจาะ08
12.15--4--752-96*เจาะ52 แตก 752
12.30--4--380-03*
12.45--0--975-09/เจาะ09
13.00--1--
วิน บ-ล
34109
s123456 8 เดือนที่แล้ว
10.30=6=692-66///
10.45=6=437-59*
11.00=7=810-54*
11.15=0=013-25/เจาะ13 แตก 013
11.30--1--511-22//
11.45--5--738-45/
12.00--7--442-08*เจาะ08
12.15--4--752-96*เจาะ52 แตก 752
12.30--4--380-03*
12.45--0--975-09/เจาะ09
13.00--1--422-74*
13.15--3--
วิน บ-ล
34109
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 10
ปิงปอง 09:30=3=553-93//
ปิงปอง 09:45=2=433-64*
ปิงปอง 10:00=2=803-37*
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=
ปิงปอง 11.45==
ปิงปอง 12.00==
ปิงปอง 12.45==
ปิงปอง 13.00==
ปิงปอง 13.15==

วิน บ-ล (แตก)
45309
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้เสียว...ตัวเดียว..
*วิ่งบ.30-รล1
**หรือเสตป วิ่งบน รูด-บ-ล
ว20-รบ1-รล1(ลุ้นเด้ง)
***************************
ปิงปอง 09:30=3=553-93//
ปิงปอง 09:45=2=433-64*
ปิงปอง 10:00=2=803-37*
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=
ปิงปอง 11.45==
ปิงปอง 12.00==
ปิงปอง 12.45==
ปิงปอง 13.00==
ปิงปอง 13.15==

วิน บ-ล (แตก)
45309
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=271-12*
ปิงปอง 11.45=7=
ปิงปอง 12.00==
ปิงปอง 12.45==
ปิงปอง 13.00==
ปิงปอง 13.15==

วิน บ-ล (แตก)
78912
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้เสียว...ตัวเดียว..
*วิ่งบ.30-รล1
**หรือเสตป วิ่งบน รูด-บ-ล
ว20-รบ1-รล1(ลุ้นเด้ง)
***************************
ปิงปอง 09:30=3=553-93//
ปิงปอง 09:45=2=433-64*
ปิงปอง 10:00=2=803-37*
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=271-12*
ปิงปอง 11.45=7=065-73/
ปิงปอง 12.00=5=
ปิงปอง 12.45==
ปิงปอง 13.00==
ปิงปอง 13.15==

วิน บ-ล (แตก)
75312
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้เสียว...ตัวเดียว..
*วิ่งบ.30-รล1
**หรือเสตป วิ่งบน รูด-บ-ล
ว20-รบ1-รล1(ลุ้นเด้ง)
***************************
ปิงปอง 09:30=3=553-93//
ปิงปอง 09:45=2=433-64*
ปิงปอง 10:00=2=803-37*
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=271-12*
ปิงปอง 11.45=7=065-73/
ปิงปอง 12.00=5=549-82/
ปิงปอง 12.45=4=
ปิงปอง 13.00==
ปิงปอง 13.15==

วิน บ-ล (แตก)
45928
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้เสียว...ตัวเดียว..
*วิ่งบ.30-รล1
**หรือเสตป วิ่งบน รูด-บ-ล
ว20-รบ1-รล1(ลุ้นเด้ง)
***************************
ปิงปอง 09:30=3=553-93//
ปิงปอง 09:45=2=433-64*
ปิงปอง 10:00=2=803-37*
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=271-12*
ปิงปอง 11.45=7=065-73/
ปิงปอง 12.15=5=549-82/
ปิงปอง 12.30=4=
ปิงปอง 12.45==
ปิงปอง 13.00==

วิน บ-ล (แตก)
45928
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้เสียว...ตัวเดียว..
*วิ่งบ.30-รล1
**หรือเสตป วิ่งบน รูด-บ-ล
ว20-รบ1-รล1(ลุ้นเด้ง)
***************************
ปิงปอง 09:30=3=553-93//
ปิงปอง 09:45=2=433-64*
ปิงปอง 10:00=2=803-37*
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=271-12*
ปิงปอง 11.45=7=065-73/
ปิงปอง 12.00=5=549-82/
ปิงปอง 12.15=4=
ปิงปอง 12.30==
ปิงปอง 12.45==

วิน บ-ล (แตก)
45928
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ


แก้เวลา..........
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้เสียว...ตัวเดียว..
*วิ่งบ.30-รล1
**หรือเสตป วิ่งบน รูด-บ-ล
ว20-รบ1-รล1(ลุ้นเด้ง)
***************************
ปิงปอง 09:30=3=553-93//
ปิงปอง 09:45=2=433-64*
ปิงปอง 10:00=2=803-37*
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=271-12*
ปิงปอง 11.45=7=065-73/
ปิงปอง 12.00=5=549-82/
ปิงปอง 12.15=4=063-16*
ปิงปอง 12.30=6=
ปิงปอง 12.45==

วิน บ-ล (แตก)
45670
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้เสียว...ตัวเดียว..
*วิ่งบ.30-รล1
**หรือเสตป วิ่งบน รูด-บ-ล
ว20-รบ1-รล1(ลุ้นเด้ง)
***************************
ปิงปอง 09:30=3=553-93//
ปิงปอง 09:45=2=433-64*
ปิงปอง 10:00=2=803-37*
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=271-12*
ปิงปอง 11.45=7=065-73/
ปิงปอง 12.00=5=549-82/
ปิงปอง 12.15=4=063-16*
ปิงปอง 12.30=6=350-93*เจาะ50
ปิงปอง 12.45=5=

วิน บ-ล (แตก)
45670
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้เสียว...ตัวเดียว..
*วิ่งบ.30-รล1
**หรือเสตป วิ่งบน รูด-บ-ล
ว20-รบ1-รล1(ลุ้นเด้ง)
***************************
ปิงปอง 09:30=3=553-93//
ปิงปอง 09:45=2=433-64*
ปิงปอง 10:00=2=803-37*
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=271-12*
ปิงปอง 11.45=7=065-73/
ปิงปอง 12.00=5=549-82/
ปิงปอง 12.15=4=063-16*
ปิงปอง 12.30=6=350-93*เจาะ50
ปิงปอง 12.45=5=241-74*เจาะ74
ปิงปอง 13.00=6=674-26//เจาะ74 แตก 674
ปิงปอง 13.15=5=


วิน บ-ล (แตก)
45670
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้เสียว...ตัวเดียว..
*วิ่งบ.30-รล1
**หรือเสตป วิ่งบน รูด-บ-ล
ว20-รบ1-รล1(ลุ้นเด้ง)
***************************
ปิงปอง 09:30=3=553-93//
ปิงปอง 09:45=2=433-64*
ปิงปอง 10:00=2=803-37*
ปิงปอง 10:15=6=268-78/
ปิงปอง 10:30=6=336-36//
ปิงปอง 10:45=6=095-04*
ปิงปอง 11:00=4=070-44//
ปิงปอง 11.15=3=342-43//
************************
ปิงปอง 11.30=5=271-12*
ปิงปอง 11.45=7=065-73/
ปิงปอง 12.00=5=549-82/
ปิงปอง 12.15=4=063-16*
ปิงปอง 12.30=6=350-93*เจาะ50
ปิงปอง 12.45=5=241-74*เจาะ74
ปิงปอง 13.00=6=674-26//เจาะ74 แตก 674
ปิงปอง 13.15=5=355-00//
ปิงปอง 13.30=5=
ปิงปอง 13.45=0=/วิน บ-ล (แตก)
45670
***************************
โชคดีทุกท่าน ..ขอให้รวยๆ
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 10
ปิงปอง 11:30=2=574-42/
ปิงปอง 11:45=3=266-39/
ปิงปอง 12:00=2=523-35/
ปิงปอง 12:15=3=881-00*
ปิงปอง 12:30=0=103-63/
ปิงปอง 12:45=3=
ปิงปอง 13:00==
ปิงปอง 13:15==
******************************
ปัก นล ....
ปิงปอง 11:30=12345=574-42/
ปิงปอง 11:45=89012=266-39/
ปิงปอง 12:00=12345=523-35/
ปิงปอง 12:15=13579=881-00*
ปิงปอง 12:30=02468=103-63*
ปิงปอง 12:45=13579
ปิงปอง 13:00==
ปิงปอง 13:15==

ทักเข้าห้อง ไอดีvj2979
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11:30=2=574-42/
ปิงปอง 11:45=3=266-39/
ปิงปอง 12:00=2=523-35/
ปิงปอง 12:15=3=881-00*
ปิงปอง 12:30=0=103-63/
ปิงปอง 12:45=3=518-15*
ปิงปอง 13:00=1=
ปิงปอง 13:15==
******************************
ปัก นล ....
ปิงปอง 11:30=12345=574-42/
ปิงปอง 11:45=89012=266-39/
ปิงปอง 12:00=12345=523-35/
ปิงปอง 12:15=13579=881-00*
ปิงปอง 12:30=02468=103-63*
ปิงปอง 12:45=13579=518-15/
ปิงปอง 13:00=13579=
ปิงปอง 13:15==
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11:30=2=574-42/
ปิงปอง 11:45=3=266-39/
ปิงปอง 12:00=2=523-35/
ปิงปอง 12:15=3=881-00*
ปิงปอง 12:30=0=103-63/
ปิงปอง 12:45=3=518-15*
ปิงปอง 13:00=1=
ปิงปอง 13:15==
******************************
ปัก นล ....
ปิงปอง 11:30=12345=574-42/
ปิงปอง 11:45=89012=266-39/
ปิงปอง 12:00=12345=523-35/
ปิงปอง 12:15=13579=881-00*
ปิงปอง 12:30=02468=103-63*
ปิงปอง 12:45=13579=518-15/
ปิงปอง 13:00=13579=
ปิงปอง 13:15==
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11:30=2=574-42/
ปิงปอง 11:45=3=266-39/
ปิงปอง 12:00=2=523-35/
ปิงปอง 12:15=3=881-00*
ปิงปอง 12:30=0=103-63/
ปิงปอง 12:45=3=518-15*
ปิงปอง 13:00=1=428-95*
ปิงปอง 13:15=0=
******************************
ปัก นล ....
ปิงปอง 11:30=12345=574-42/
ปิงปอง 11:45=89012=266-39/
ปิงปอง 12:00=12345=523-35/
ปิงปอง 12:15=13579=881-00*
ปิงปอง 12:30=02468=103-63*
ปิงปอง 12:45=13579=518-15/
ปิงปอง 13:00=13579=428-95/
ปิงปอง 13:15=13579=
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11:30=2=574-42/
ปิงปอง 11:45=3=266-39/
ปิงปอง 12:00=2=523-35/
ปิงปอง 12:15=3=881-00*
ปิงปอง 12:30=0=103-63/
ปิงปอง 12:45=3=518-15*
ปิงปอง 13:00=1=428-95*
ปิงปอง 13:15=0=398-92*
ปิงปอง 13:30=9=558-91/
ปิงปอง 13:45=9=

******************************
ปัก นล ....
ปิงปอง 11:30=12345=574-42/
ปิงปอง 11:45=89012=266-39/
ปิงปอง 12:00=12345=523-35/
ปิงปอง 12:15=13579=881-00*
ปิงปอง 12:30=02468=103-63*
ปิงปอง 12:45=13579=518-15/
ปิงปอง 13:00=13579=428-95/
ปิงปอง 13:15=13579=398-92*
ปิงปอง 13:30=13579=558-91/
ปิงปอง 13:30=13579=
s123456 8 เดือนที่แล้ว
14.00----9-----
s123456 8 เดือนที่แล้ว
14.00----9-----179-79//
14.14----7-----
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เวียดนาม (ฮานอย)
26-5-61

เด่น 9-7

6794
67-69-64-79-74-94-84
697-694-794-674-784
***********************
มาเลย์ วันเสาร์ 26-5-61

เด่น 8-5

6854
68-65-64-85-84-54-84
658-654-854-684-858
***********************
โชคดีทุกท่าน ขอให้รวยๆ
s123456 8 เดือนที่แล้ว
14.00----9-----179-79//
14.15----7-----323-15*
14.30----3-----
s123456 8 เดือนที่แล้ว
14.00----9-----179-79//
14.15----7-----323-15*
14.30----3-----106-30/
14.45----0----
s123456 8 เดือนที่แล้ว
กันเบิ้ลซ้ำ
14.00----9-----179-79//
14.15----7-----323-15*
14.30----3-----106-30/
14.45----0----038-06//
15.00-----1------
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 11:45=3=266-39/
ปิงปอง 12:00=2=523-35/
ปิงปอง 12:15=3=881-00*
ปิงปอง 12:30=0=103-63/
ปิงปอง 12:45=3=
ปิงปอง 12:00==
ปิงปอง 12:15==
******************************
ปัก นล ....
ปิงปอง 11:30=12345=574-42/
ปิงปอง 11:45=89012=266-39/
ปิงปอง 12:00=12345=523-35/
ปิงปอง 12:15=13579=881-00*
ปิงปอง 12:30=02468=103-63*
ปิงปอง 12:45=3=13579
ปิงปอง 12:00==
ปิงปอง 12:15==
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11:45=3=266-39/
ปิงปอง 12:00=2=523-35/
ปิงปอง 12:15=3=881-00*
ปิงปอง 12:30=0=103-63/
ปิงปอง 12:45=3=
ปิงปอง 12:00==
ปิงปอง 12:15==
******************************
ปัก นล ....
ปิงปอง 11:30=12345=574-42/
ปิงปอง 11:45=89012=266-39/
ปิงปอง 12:00=12345=523-35/
ปิงปอง 12:15=13579=881-00*
ปิงปอง 12:30=02468=103-63*
ปิงปอง 12:45=13579
ปิงปอง 12:00==
ปิงปอง 12:15==
s123456 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11:30=2=574-42/
ปิงปอง 11:45=3=266-39/
ปิงปอง 12:00=2=523-35/
ปิงปอง 12:15=3=881-00*
ปิงปอง 12:30=0=103-63/
ปิงปอง 12:45=3=518-15*
ปิงปอง 13:00=1=428-95*
ปิงปอง 13:15=0=398-92*
ปิงปอง 13:30=9=
******************************
ปัก นล ....
ปิงปอง 11:30=12345=574-42/
ปิงปอง 11:45=89012=266-39/
ปิงปอง 12:00=12345=523-35/
ปิงปอง 12:15=13579=881-00*
ปิงปอง 12:30=02468=103-63*
ปิงปอง 12:45=13579=518-15/
ปิงปอง 13:00=13579=428-95/
ปิงปอง 13:15=13579=398-92*
ปิงปอง 13:30=13579=
s123456 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
เสียว ...ถอนๆๆ
12.00=0=077-60/
12.15=3=943-57/
12.30=0=142-91*
13.00=7=078-15/
13.15=1=555-19/
13.30=0=810-57/
13.45=9=778-59/
14.00=8=258-29/
14.15=4=057-44//
14.30=5=

ทักเข้าห้อง ไอดีvj2979
ทักเข้าห้อง ไอดีvj2979
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว ...ถอนๆๆ
12.00=0=077-60/
12.15=3=943-57/
12.30=0=142-91*
13.00=7=078-15/
13.15=1=555-19/
13.30=0=810-57/
13.45=9=778-59/
14.00=8=258-29/
14.15=4=057-44//
14.30=5=988-30*
14.45=8=
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว ...ถอนๆๆ
12.00=0=077-60/
12.15=3=943-57/
12.30=0=142-91*
13.00=7=078-15/
13.15=1=555-19/
13.30=0=810-57/
13.45=9=778-59/
14.00=8=258-29/
14.15=4=057-44//
14.30=5=988-30*
14.45=8=038-62/
15.00=8=

89012
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว ...ถอนๆๆ
12.00=0=077-60/
12.15=3=943-57/
12.30=0=142-91*
13.00=7=078-15/
13.15=1=555-19/
13.30=0=810-57/
13.45=9=778-59/
14.00=8=258-29/
14.15=4=057-44//
14.30=5=988-30*
14.45=8=038-62/
15.00=8=178-14/
15.15=8=

89012
ทักเข้าห้อง ไอดีvj2979
ทักเข้าห้อง ไอดีvj2979
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว ...ถอนๆๆ
12.00=0=077-60/
12.15=3=943-57/
12.30=0=142-91*
13.00=7=078-15/
13.15=1=555-19/
13.30=0=810-57/
13.45=9=778-59/
14.00=8=258-29/
14.15=4=057-44//
14.30=5=988-30*
14.45=8=038-62/
15.00=8=178-14/
15.15=8=530-11*
15.30=1=

10253
s123456 8 เดือนที่แล้ว
เสียว ...ถอนๆๆ
12.00=0=077-60/
12.15=3=943-57/
12.30=0=142-91*
13.00=7=078-15/
13.15=1=555-19/
13.30=0=810-57/
13.45=9=778-59/
14.00=8=258-29/
14.15=4=057-44//
14.30=5=988-30*
14.45=8=038-62/
15.00=8=178-14/
15.15=8=530-11*
15.30=1=400-48*
15.45=5=

10253
s123456 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
เวียดนาม Hà Nội
2018-05-20 17:00:00

เด่น 3-6

4635
46-43-45-63-65-35-69
463-465-435-635-956

*************************
หวยมาเลย์ (วันอาทิตย์)
2018-05-20 18:05:00

เด่น 4-6

4630
46-43-40-63-60-30-69
463-463-430-630-906
************************
โชคดีทุกท่าน ขอให้ รวยๆ
s123456 ดู 9 เดือนที่แล้ว 6
ปิงปอง
เสียว ๆ
09.45--2--


ปัก นล
09.45--23456--
poon26 9 เดือนที่แล้ว
026/08
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
เสียว ๆ
09.45--2--026-08/เจาะ26
10.00--1--


ปัก นล
09.45--23456--026-08*
10.00--12686--
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
เสียว ๆ
09.45--2--026-08/เจาะ26
10.00--1--
12486

ปัก นล
09.45--23456--026-08*
10.00--12686--
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
เสียว ๆ
09.45--2--026-08/เจาะ26
10.00--1--138-34/
10.15--3--
32486
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
เสียว ๆ
09.45--2--026-08/เจาะ26
10.00--1--138-34/
10.15--3--389-99/
10.30--9--
32489
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
เสียว ๆ
09.45--2--026-08/เจาะ26
10.00--1--138-34/
10.15--3--389-99/
10.30--9--474-95/
10.45--4--
32489
s123456 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
หุ้นไทย ทั้งวัน
18/05/61

เด่น 2-0
0123
01-02-03-12-13-23-79-27
012-013-023-123-179-127
***************************
วินบน 012389
บน วินๆ 01-12-23-34-45-56-67-78-89-90-19
ขอให้รวยๆๆ
s123456 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
หุ้นไทยทั้งวัน
16/5/61


เด่น 4-3

5341
53-54-51-34-31-41-79-83
534-531-451-341-835-179
s123456 9 เดือนที่แล้ว
หวยรัฐบาล
16/5/61


เด่น 5-3

5341
53-54-51-34-31-41-79-53
534-531-341-451-127-079-053

s123456 ดู 9 เดือนที่แล้ว 8
ลัคกี้ ...ปิงปอง
10.00=08=

02856
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้ ...
10.00=08=885-50///เจาะ85-50
10.15=85=

02856
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้ ...
10.00=08=885-50///เจาะ85-50
10.15=85=813-32/
10.30=38=

02853
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้ ...
10.00=08=885-50///เจาะ85-50
10.15=85=813-32/
10.30=38=435-43//เจาะ35
10.45=34=

42853
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้ ...
10.00=08=885-50///เจาะ85-50
10.15=85=813-32/
10.30=38=435-43//เจาะ35
10.45=34=025-66*เจาะ52
11.00=56=

62853
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้ ...
10.00=08=885-50///เจาะ85-50
10.15=85=813-32/
10.30=38=435-43//เจาะ35
10.45=34=025-66*เจาะ52
11.00=56=878-22*
11.15=82=

62853
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้ ...
10.00=08=885-50///เจาะ85-50
10.15=85=813-32/
10.30=38=435-43//เจาะ35
10.45=34=025-66*เจาะ52
11.00=56=878-22*
11.15=82=598-61/
11.30=65=

62853
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้ ...
10.00=08=885-50///เจาะ85-50
10.15=85=813-32/
10.30=38=435-43//เจาะ35
10.45=34=025-66*เจาะ52
11.00=56=878-22*
11.15=82=598-61/
11.30=65=135-91/เจาะ35
11.45=59=629-57//
12.00=69=

69853
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้ ...
10.00=08=885-50///เจาะ85-50
10.15=85=813-32/
10.30=38=435-43//เจาะ35
10.45=34=025-66*เจาะ52
11.00=56=878-22*
11.15=82=598-61/
11.30=65=135-91/เจาะ35
11.45=59=629-57//
12.00=69=266-86///เจาะ86
12.15=86=

69853
s123456 ดู 9 เดือนที่แล้ว 3
หุ้นไทยทั้งวัน
15/5/61


เด่น 5-3

5341
53-54-51-34-31-41-59-89
534-531-451-341-189-589
s123456 9 เดือนที่แล้ว
หุ้นไทยทั้งวัน
15/5/61


เด่น 5-3

5341
53-54-51-34-31-41-59-89
534-531-451-341-189-589

ทช 341-31//เจาะ41-31 แตก 341
s123456 9 เดือนที่แล้ว
กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
แตกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ทช
s123456 9 เดือนที่แล้ว
เด้งๆคับท่าน
s123456 ดู 9 เดือนที่แล้ว 9
10.15--81---


41786
s123456 9 เดือนที่แล้ว
10.15--81---304-41/เจาะ41
10.30--43--


41783
s123456 9 เดือนที่แล้ว
10.15--81---304-41/เจาะ41
10.30--43--111-95*
10.45--14---


41783
s123456 9 เดือนที่แล้ว
10.15--81---304-41/เจาะ41
10.30--43--111-95*
10.45--14--420-43//เจาะ43
11.00--42--


42783
s123456 9 เดือนที่แล้ว
10.15--81---304-41/เจาะ41
10.30--43--111-95*
10.45--14--420-43//เจาะ43
11.00--42--947-86/เจาะ47
11.15--87---


42783
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ทักเข้าห้อง ไอดีvj2979
ทักเข้าห้อง ไอดีvj2979
ทักเข้าห้อง ไอดีvj2979
ทักเข้าห้อง ไอดีvj2979
s123456 9 เดือนที่แล้ว
10.15--81---304-41/เจาะ41
10.30--43--111-95*
10.45--14--420-43//เจาะ43
11.00--42--947-86/เจาะ47
11.15--87---881-67///
11.30--18--


42781
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ทักเข้าห้อง ไอดีvj2979
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้ --999
10.15--81---304-41/เจาะ41
10.30--43--111-95*
10.45--14--420-43//เจาะ43
11.00--42--947-86/เจาะ47
11.15--87---881-67///
11.30--18--297-49*
11.45--87--


42781
s123456 9 เดือนที่แล้ว
ลัคกี้ --999
10.15--81---304-41/เจาะ41
10.30--43--111-95*
10.45--14--420-43//เจาะ43
11.00--42--947-86/เจาะ47
11.15--87---881-67///
11.30--18--297-49*
11.45--87--432-67/
12.00--64--278-79*เจาะ78 แตก 278
12.15--27--


42786
แสดงความคิดเห็น