โปรไฟล์ของ ronaldo คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
ronaldo ดู 6 เดือนที่แล้ว 5
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅วิ่งบน รูดบน ✅
09.00=34=514-59✔️
09.15=89=968-06✔️
09.30=03=908-93✔️
09.45=39=348-41✔️
10.00=14=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅วิ่งบน รูดบน ✅
09.00=34=514-59✔️
09.15=89=968-06✔️
09.30=03=908-93✔️
09.45=39=348-41✔️
10.00=14=314-09✔️เด้ง
10.15=09=833-89
10.30=89=644-71
10.45=34=443-61✔️
11.00=34=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅วิ่งบน รูดบน ✅
09.00=34=514-59✔️
09.15=89=968-06✔️
09.30=03=908-93✔️
09.45=39=348-41✔️
10.00=14=314-09✔️เด้ง
10.15=09=833-89
10.30=89=644-71
10.45=34=443-61✔️
11.00=34=840-69✔️
11.15=67=967-20✔️
11.30=90=690-72✔️เด้ง
11.45=27=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅วิ่งบน รูดบน ✅
09.00=34=514-59✔️
09.15=89=968-06✔️
09.30=03=908-93✔️
09.45=39=348-41✔️
10.00=14=314-09✔️เด้ง
10.15=09=833-89
10.30=89=644-71
10.45=34=443-61✔️
11.00=34=840-69✔️
11.15=67=967-20✔️
11.30=90=690-72✔️เด้ง
11.45=27=008-29
12.00=29=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅วิ่งบน รูดบน ✅
09.00=34=514-59✔️
09.15=89=968-06✔️
09.30=03=908-93✔️
09.45=39=348-41✔️
10.00=14=314-09✔️เด้ง
10.15=09=833-89
10.30=89=644-71
10.45=34=443-61✔️
11.00=34=840-69✔️
11.15=67=967-20✔️
11.30=90=690-72✔️เด้ง
11.45=27=008-29
12.00=29=125-02✔️
12.15=20=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo ดู 6 เดือนที่แล้ว 6
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
11.00=45678=385-89✔️
11.15-78901=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
11.00=45=385-89✔️
11.15=35=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
11.00=45678=385-89✔️
11.15=78901=672-06✔️
11.30=67890=320-50-
11.45=23456=187-55-
12.00=12345=12345✔️
12.15=67890=289-55✔️
12.30=67890=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
11.00=45=385-89✔️
11.15=35=672-06-
11.30=60=320-50✔️
11.45=56=187-55-
12.00=01=210-74✔️เด้ง
12.15=12=289-55✔️
12.30=01=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
11.00=45678=385-89✔️
11.15=78901=672-06✔️
11.30=67890=320-50-
11.45=23456=187-55-
12.00=12345=12345✔️
12.15=67890=289-55✔️
12.30=67890=696-20✔️
12.45=67890=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
11.00=45=385-89✔️
11.15=35=672-06-
11.30=60=320-50✔️
11.45=56=187-55-
12.00=01=210-74✔️เด้ง
12.15=12=289-55✔️
12.30=01=696-20ล
12.45=23=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
11.00=45678=385-89✔️
11.15=78901=672-06✔️
11.30=67890=320-50-
11.45=23456=187-55-
12.00=12345=12345✔️
12.15=67890=289-55✔️
12.30=67890=696-20✔️
12.45=67890=789-26✔️
13.00=67890=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
11.00=45=385-89✔️
11.15=35=672-06-
11.30=60=320-50✔️
11.45=56=187-55-
12.00=01=210-74✔️เด้ง
12.15=12=289-55✔️
12.30=01=696-20ล
12.45=23=789-26ล
13.00=89=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
11.00=45678=385-89✔️
11.15=78901=672-06✔️
11.30=67890=320-50-
11.45=23456=187-55-
12.00=12345=12345✔️
12.15=67890=289-55✔️
12.30=67890=696-20✔️
12.45=67890=789-26✔️
13.00=67890=482-15✔️
13.15=67890=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
11.00=45=385-89✔️
11.15=35=672-06-
11.30=60=320-50✔️
11.45=56=187-55-
12.00=01=210-74✔️เด้ง
12.15=12=289-55✔️
12.30=01=696-20ล
12.45=23=789-26ล
13.00=89=182-15✔️
13.15=67=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 6 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
11.00=45678=385-89✔️
11.15=78901=672-06✔️
11.30=67890=320-50-
11.45=23456=187-55-
12.00=12345=12345✔️
12.15=67890=289-55✔️
12.30=67890=696-20✔️
12.45=67890=789-26✔️
13.00=67890=482-15✔️
13.15=67890=261-16✔️
13.30=67890=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
11.00=45=385-89✔️
11.15=35=672-06-
11.30=60=320-50✔️
11.45=56=187-55-
12.00=01=210-74✔️เด้ง
12.15=12=289-55✔️
12.30=01=696-20ล
12.45=23=789-26ล
13.00=89=182-15✔️
13.15=67=261-16✔️
13.30=78=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 3
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=01234=002-94//
08.15=45678=057-20//
08.30=45678=160-58//
08.45=45678=877-01//
09.00=56789=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=01=002-94//
08.15=01=057-20//
08.30=09=160-58//
08.45=78=877-01//เด้ง
09.00=78=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=01234=002-94//
08.15=45678=057-20//
08.30=45678=160-58//
08.45=45678=877-01//
09.00=56789=361-80//
09.15=45678=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=01=002-94//
08.15=01=057-20//
08.30=09=160-58//
08.45=78=877-01//เด้ง
09.00=78=361-80ล
09.15=80=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=01234=002-94//
08.15=45678=057-20//
08.30=45678=160-58//
08.45=45678=877-01//
09.00=56789=361-80//
09.15=45678=686-00//
09.30=23456=964-82//
09.45=45678=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=01=002-94//
08.15=01=057-20//
08.30=09=160-58//
08.45=78=877-01//เด้ง
09.00=78=361-80ล
09.15=80=686-00//
09.30=90=964-82//
09.45=01=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=01234=002-94//
08.15=45678=057-20//
08.30=45678=160-58//
08.45=45678=877-01//
09.00=56789=361-80//
09.15=45678=686-00//
09.30=23456=964-82//
09.45=45678=288-50//
10.00=45678=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=01=002-94//
08.15=01=057-20//
08.30=09=160-58//
08.45=78=877-01//เด้ง
09.00=78=361-80ล
09.15=80=686-00//
09.30=90=964-82//
09.45=01=288-50-
10.00=05=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 5
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
12.00=12345=935-66//
12.15=12345=605-50-
12.30=67890=261-71//
12.45=67890=046-94-
13.00=24680=823-90//
13.15=24680=703-38//
13.30=24680=652-78-
13.45=12345=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
12.00=89=935-66//
12.15=23=605-50-
12.30=56=261-71//
12.45=56=046-94//
13.00=34=823-90//
13.15=90=703-38//
13.30=12=652-78//
13.45=56=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
12.00=12345=935-66//
12.15=12345=605-50-
12.30=67890=261-71//
12.45=67890=046-94-
13.00=24680=823-90//
13.15=24680=703-38//
13.30=24680=652-78-
13.45=12345=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
12.00=89=935-66//
12.15=23=605-50-
12.30=56=261-71//
12.45=56=046-94//
13.00=34=823-90//
13.15=90=703-38//
13.30=12=652-78//
13.45=56=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
12.00=12345=935-66//
12.15=12345=605-50-
12.30=67890=261-71//
12.45=67890=046-94-
13.00=24680=823-90//
13.15=24680=703-38//
13.30=24680=652-78-
13.45=12345=446-33//
14.00=24680=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
12.00=89=935-66//
12.15=23=605-50-
12.30=56=261-71//
12.45=56=046-94//
13.00=34=823-90//
13.15=90=703-38//
13.30=12=652-78//
13.45=56=446-33//
14.00=67=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
12.00=12345=935-66//
12.15=12345=605-50-
12.30=67890=261-71//
12.45=67890=046-94-
13.00=24680=823-90//
13.15=24680=703-38//
13.30=24680=652-78-
13.45=12345=446-33//
14.00=24680=172-55-
14.15=45678=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
12.00=89=935-66//
12.15=23=605-50-
12.30=56=261-71//
12.45=56=046-94//
13.00=34=823-90//
13.15=90=703-38//
13.30=12=652-78//
13.45=56=446-33//
14.00=67=172-55//
— ถอน—
14.15=01=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
12.00=12345=935-66//
12.15=12345=605-50-
12.30=67890=261-71//
12.45=67890=046-94-
13.00=24680=823-90//
13.15=24680=703-38//
13.30=24680=652-78-
13.45=12345=446-33//
14.00=24680=172-55-
14.15=45678=408-09-
14.30=12345=154-13//
14.45=24680=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
12.00=89=935-66//
12.15=23=605-50-
12.30=56=261-71//
12.45=56=046-94//
13.00=34=823-90//
13.15=90=703-38//
13.30=12=652-78//
13.45=56=446-33//
14.00=67=172-55//
— ถอน—
14.15=01=408-09//
14.30=90=154-13-
14.45=45=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
12.00=12345=935-66//
12.15=12345=605-50-
12.30=67890=261-71//
12.45=67890=046-94-
13.00=24680=823-90//
13.15=24680=703-38//
13.30=24680=652-78-
13.45=12345=446-33//
14.00=24680=172-55-
14.15=45678=408-09-
14.30=12345=154-13//
14.45=24680=383-62//
15.00=12345=131-77//
15.15=12345=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
12.00=89=935-66//
12.15=23=605-50-
12.30=56=261-71//
12.45=56=046-94//
13.00=34=823-90//
13.15=90=703-38//
13.30=12=652-78//
13.45=56=446-33//
14.00=67=172-55//
— ถอน—
14.15=01=408-09//
14.30=90=154-13-
14.45=45=383-62-
15.00=12=131-77//
15.15=45=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
12.00=12345=935-66//
12.15=12345=605-50-
12.30=67890=261-71//
12.45=67890=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
12.00=89=935-66//
12.15=23=605-50-
12.30=56=261-71//
12.45=56=

✅วิ่งล่าง✅
12.00=789=935-66-
12.15=690=605-50//เด้ง
12.30=456=261-71-
12.45=061=

สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
12.00=12345=935-66//
12.15=12345=605-50-
12.30=67890=261-71//
12.45=67890=046-94-
13.00=24680=823-90//
13.15=24680=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
12.00=89=935-66//
12.15=23=605-50-
12.30=56=261-71//
12.45=56=046-94//
13.00=34=823-90//
13.15=90=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
12.00=12345=935-66//
12.15=12345=605-50-
12.30=67890=261-71//
12.45=67890=046-94-
13.00=24680=823-90//
13.15=24680=703-38//
13.30=24680=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
12.00=89=935-66//
12.15=23=605-50-
12.30=56=261-71//
12.45=56=046-94//
13.00=34=823-90//
13.15=90=703-38//
13.30=12=


สนใจเข้ากลุ่ม

วางเลข ถึง 23.00 ชม
วางคนเดียว เน้นๆ
พาถอนวันละ1 พันขึ้น
ไม่มีตามทุนถอนเท่านั้น ทักไลน์ af เข้าห้องฟรี

Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 3
ลักลี้เจาะเน้นๆ พาถอนทุกวัน วางทุกรอบ สูตรเน้น
เข้าห้องไลน์ฟรี สนใจมาคุยกันได้ line ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
18.45=45678=000-33//
19.00=01234=946-80//
19.15=12460=446-40//
19.30=24780=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
18.45=90=000-33//
19.00=90=946-80//
19.15=90=446-40/-
19.30=24=

เจาะ 2

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
18.45=45678=000-33//
19.00=01234=946-80//
19.15=12460=446-40//
19.30=24780=565-29-
19.45=90123=991-40//
20.00=78901=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
18.45=90=000-33//
19.00=90=946-80//
19.15=90=446-40/-
19.30=24=565-29-
19.45=12=991-40//
20.00=45=

เจาะ 4

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
18.45=45678=000-33//
19.00=01234=946-80//
19.15=12460=446-40//
19.30=24780=565-29-
19.45=90123=991-40//
20.00=78901=248-76-
20.15=12345=616-36//
20.30=12345=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
18.45=90=000-33//
19.00=90=946-80//
19.15=90=446-40/-
19.30=24=565-29-
19.45=12=991-40//
20.00=45=248-76//
20.15=56=616-36//
20.30=90=

เจาะ -

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.30=56789=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.30=90=

เจาะ 9

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.30=56789=608-95-
08.45=89012=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.30=90=608-95//
08.45=89=

เจาะ 9

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน ให้เลข 24 ชม

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.30=56789=608-95-
08.45=89012=106-13//
09.00=45678=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.30=90=608-95//
08.45=89=106-13-
09.00=45=

เจาะ 4

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=24680=915-99-
08.15=12345=569-58-
08.30=23456=028-51/
08.45=12345=449-03/
09.00=12345=653-28/
09.15=12345=757-84/
09.30=12345=529-83/
09.45=12345=957-20/
10.00=12345=961-11-
10.15=56789=604-98-
10.45=12345=438-69//
13.30=12345=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=78=915-99/
08.15=89=569-58/
08.30=58=028-51-
08.45=45=449-03/
09.00=45=653-28/
09.15=45=757-84/
09.30=45=529-83/
09.45=45=957-20/
10.00=45=961-11-
10.15=23=604-98-
10.30=34=438-69//
13.30=78=

เจาะ 7

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=24680=915-99-
08.15=12345=569-58-
08.30=23456=028-51/
08.45=12345=449-03/
09.00=12345=653-28/
09.15=12345=757-84/
09.30=12345=529-83/
09.45=12345=957-20/
10.00=12345=961-11-
10.15=56789=604-98-
10.45=12345=438-69//
13.30=12345=352-90/
13.45=34567=957-20/
14.00=89012=105-34/
14.15=89012=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=78=915-99/
08.15=89=569-58/
08.30=58=028-51-
08.45=45=449-03/
09.00=45=653-28/
09.15=45=757-84/
09.30=45=529-83/
09.45=45=957-20/
10.00=45=961-11-
10.15=23=604-98-
10.30=34=438-69//
13.30=78=352-90-
13.45=78=986-69/
14.00=90=105-34/
14.15=78=

เจาะ 7

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 5
⭐️ เลขหวยเป็นอาชีพทางนี้จ้า โปรแกรมเทพๆ เจาะเลข 2 ตัวเน้นๆ เลขรัฐฮานอย กดติดตามโปรไฟล์ หรือ Line: ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=24680=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=78=

เจาะ 71-72-73-74

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=24680=915-99-
08.15=12345=569-58-
08.30=45678=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=78=915-99/
08.15=89=569-58/
08.30=58=

เจาะ

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=24680=915-99-
08.15=12345=569-58-
08.30=23456=028-51/
08.45=12345=449-03/
09.00=12345=653-28/
09.15=12345=757-84/
09.30=12345=529-83/
09.45=12345=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=78=915-99/
08.15=89=569-58/
08.30=58=028-51-
08.45=45=449-03/
09.00=45=653-28/
09.15=45=757-84/
09.30=45=529-83/
09.45=45=

เจาะ

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=24680=915-99-
08.15=12345=569-58-
08.30=23456=028-51/
08.45=12345=449-03/
09.00=12345=653-28/
09.15=12345=757-84/
09.30=12345=529-83/
09.45=12345=957-20/
10.00=12345=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=78=915-99/
08.15=89=569-58/
08.30=58=028-51-
08.45=45=449-03/
09.00=45=653-28/
09.15=45=757-84/
09.30=45=529-83/
09.45=45=957-20/
10.00=45=

เจาะ

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
08.00=24680=915-99-
08.15=12345=569-58-
08.30=23456=028-51/
08.45=12345=449-03/
09.00=12345=653-28/
09.15=12345=757-84/
09.30=12345=529-83/
09.45=12345=957-20/
10.00=12345=961-11-
10.15=56789=

✅วิ่งบนรูดบน ✅
08.00=78=915-99/
08.15=89=569-58/
08.30=58=028-51-
08.45=45=449-03/
09.00=45=653-28/
09.15=45=757-84/
09.30=45=529-83/
09.45=45=957-20/
10.00=45=961-11-
10.15=23=

เจาะ

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
⭐️ เลขหวยเป็นอาชีพทางนี้จ้า โปรแกรมเทพๆ เจาะเลข 2 ตัวเน้นๆ เลขรัฐฮานอย Line: ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅วิ่งบนรูดบน ✅
19.00=01=392-31-
19.15=34=823-37//
19.30=56=578-45//
19.45=23=222-34//
20.00=78=761-15//
20.15=67=761-17//เด้ง
20.30=89=

เจาะ 8

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅วิ่งบนรูดล่าง ✅
14.00=6=591-96//
14.15=6=826-56//
14.30=1=795-27-
14.45=0=

เจาะ

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅วิ่งบนรูดล่าง ✅
14.00=6=591-96//
14.15=6=826-56//
14.30=1=795-27-
14.45=0=402-09//
15.00=0=

เจาะ

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅วิ่งบนรูดล่าง ✅
14.00=6=591-96//
14.15=6=826-56//
14.30=1=795-27-
14.45=0=402-09//
15.00=0=944-61-
15.15=6=

เจาะ -

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
⭐️⭐️ หวยปิงปอง ลักกี้เฮง เจาะเน้นๆ ทุกรอบ Line Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️


✅วิ่งบนรูดบน✅
08.00=89=406-70-
08.15=67=856-03//
08.30=12=

⭐️ลักกี้เฮง⭐️
08.00=89=562-33-
08.15=


เจาะ

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
หวยปิงปอง ลักกี้เฮง เจาะเน้นๆ ทุกรอบ Line Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️


✅วิ่งบนรูดบน✅
19.15=60=709-68//
19.30=68=881-82//
19.45=89=

⭐️ลักกี้เฮง⭐️
08.00=27=317-16✅
09.00=16=691-60✅เด้ง
10.00=06=833-24-
11.00= 89=061-70-
20.00=


เจาะ

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️


✅วิ่งบนรูดบน✅
07.45=12=599-82//
08.00=89=628-28//
08.15=01=938-96-
09.15=90=380-08//
09.30=89=969-83//
09.45=12=156-51//
10.00=67=288-91-
10.15=01=

⭐️ลักกี้เฮง⭐️
08.00=27=317-16✅
09.00=16=691-60✅เด้ง
10.00=06=833-24-
11.00=


เจาะ

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
หวยปิงปอง ลักกี้เฮง เจาะเน้นๆ ทุกรอบ Line Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
07.45=45678=

✅วิ่งบนรูดบน✅
07.45=12=

⭐️ลักกี้เฮง⭐️
08.00=27=

เจาะ 21-24-27-28-75-77

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
07.45=45678=599-82-
08.00=67890=

✅วิ่งบนรูดบน✅
07.45=12=599-82//
08.00=89=

⭐️ลักกี้เฮง⭐️
08.00=27=

เจาะ 21-24-27-28-75-77

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
07.45=45678=599-82-
08.00=67890=628-28-
08.15=01234=

✅วิ่งบนรูดบน✅
07.45=12=599-82//
08.00=89=628-28//
08.15=01=

⭐️ลักกี้เฮง⭐️
08.00=27=

เจาะ 21-24-27-28-75-77

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️


✅วิ่งบนรูดบน✅
07.45=12=599-82//
08.00=89=628-28//
08.15=01=938-96-
09.15=90=380-08//
09.30=89=969-83//
09.45=12=156-51//
10.00=67=

⭐️ลักกี้เฮง⭐️
08.00=27=317-16✅
09.00=16=691-60✅เด้ง
10.00=06=

เจาะ 01-03-04-61-62-63

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ

⭐️ปิงปอง⭐️
วิ่งบน
08.00=34=848-08//
08.15=78=589-88//
08.30=90=809-52//เด้ง
08.45=89=

⭐️ลักกี้เฮง ⭐️

⭐️ เสียววิ่งบนรูดล่าง
08.00=9=195-27✅
09.00=5=

— — — — — — — — —

สนใจเข้ากลุ่ม เจาะเน้นๆ
✅ เปลี่ยน ผู้แนะนำ เข้ากลุ่มฟรี
✅ รายเดือน
✅ รายสัปดาห์
✅ เน้นว่างในกลุ่ม
⭐️วางถึง 23.00 น
⭐️วางคนเดียว

— > ขอเลขเจาะ ฟัน มีครบ จบที่กลุ่มเดียว

⭐️สนใจเข้ากลุ่ม vip ⭐️
Line : Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง เน้นๆ ⭐️

✅ปักสิบบน✅
20.45=34567=266-38//
21.00=34567=521-01-
21.15=12345=763-64
21.30=24680=126-42//
21.45=24680=923-74//
22.00=24680=

✅วิ่งบนรูดบน✅
20.45=12=266-38//
21.00=12=521-01//
21.15=12=763-64-
21.30=01=129-42//
21.45=12=923-74//
22.00=12=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
08.00=12=816-75//
08.15=56=005-41//
08.30=56=550-82//
08.45=56=683-43//
09.00=12=

ปักสิบบน
08.00=12345=816-75//
08.15=67890=005-41//
08.30=56789=550-82//
08.45=56789=683-43//
09.00=56789=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
08.00=12=816-75//
08.15=56=005-41//
08.30=56=550-82//
08.45=56=683-43//
09.00=12=

ปักสิบบน
08.00=12345=816-75//
08.15=67890=005-41//
08.30=56789=550-82//
08.45=56789=683-43//
09.00=56789=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
08.00=12=816-75//
08.15=56=005-41//
08.30=56=550-82//
08.45=56=683-43//
09.00=12=095-56-
09.16=45=

ปักสิบบน
08.00=12345=816-75//
08.15=67890=005-41//
08.30=56789=550-82//
08.45=56789=683-43//
09.00=56789=095-56//
09.15=56789=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
06.30=12=229-47//
06.45=12=211-17//
07.00=12=883-11-
07.15=23=310-08//
07.30=89=

ปักสิบบน
06.30=12345=229-47//
06.45=12345=211-17//
07.00=12345=883-11-
07.15=25680=310-08
07.30=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
08.00=12=816-75//
08.15=56=005-41//
08.30=56=550-82//
08.45=56=

ปักสิบบน
08.00=12345=816-75//
08.15=67890=005-41//
08.30=56789=550-82//
08.45=56789=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
18.30=34=355-73//
18.45=23=319-91//
19.00=23=802-72//
19.15=90=

ปักสิบบน
18.30=34567=355-73//
18.45=23456=319-91-
19.00=12345=802-72-
19.15=23456=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
18.30=34=355-73//
18.45=23=319-91//
19.00=23=802-72//
19.15=90=739-74//
19.30=12=

ปักสิบบน
18.30=34567=355-73//
18.45=23456=319-91-
19.00=12345=802-72-
19.15=23456=739-74//
19.30=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
18.30=34=355-73//
18.45=23=319-91//
19.00=23=802-72//
19.15=90=739-74//
19.30=12=577-53-
19.45=01=

ปักสิบบน
18.30=34567=355-73//
18.45=23456=319-91-
19.00=12345=802-72-
19.15=23456=739-74//
19.30=12345=577-53-
19.45=45678=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
06.30=12=229-47//
06.45=12=211-17//
07.00=12=883-11-
07.15=23=

ปักสิบบน
06.30=12345=229-47//
06.45=12345=211-17//
07.00=12345=883-11-
07.15=25680=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
06.30=12=229-47//
06.45=12=211-17//
07.00=12=883-11-
07.15=23=310-08//
07.30=89=

ปักสิบบน
06.30=12345=229-47//
06.45=12345=211-17//
07.00=12345=883-11-
07.15=25680=310-08
07.30=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=248-90//
12.30=12=428-56//
12.45=12=559-88-
13.00=90=987-14//
13.15=56=501-98//
13.30=78=116-99-
13.45=78=027-33//
14.00=67=055-40-
14.15=01=002-32//
14.30=23=963-81//
14.45=90=810-59//
15.00=12=571-31//
15.15=89=

ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=248-90//
12.30=12345=428-56//
12.45=12345=559-88//
13.00=12345=987-14-
13.15=67890=501-98//
13.30=67890=116-99-
13.45=12345=027-33//
14.00=12345=055-40//
14.15=12345=002-32-
14.30=67890=963-81//
14.45=67890=810-59//
15.00=67890=571-31//
15.15=67890=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=248-90//
12.30=12=428-56//
12.45=12=559-88-
13.00=90=987-14//
13.15=56=501-98//
13.30=78=116-99-
13.45=78=027-33//
14.00=67=055-40-
14.15=01=002-32//
14.30=23=963-81//
14.45=90=810-59//
15.00=12=571-31//
15.15=89=767-10-
15.30=34=

ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=248-90//
12.30=12345=428-56//
12.45=12345=559-88//
13.00=12345=987-14-
13.15=67890=501-98//
13.30=67890=116-99-
13.45=12345=027-33//
14.00=12345=055-40//
14.15=12345=002-32-
14.30=67890=963-81//
14.45=67890=810-59//
15.00=67890=571-31//
15.15=67890=767-10//
15.30=67890=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=248-90//
12.30=12=428-56//
12.45=12=559-88-
13.00=90=987-14//
13.15=56=501-98//
13.30=78=116-99-
13.45=78=027-33//
14.00=67=055-40-
14.15=01=002-32//
14.30=23=963-81//
14.45=90=810-59//
15.00=12=571-31//
15.15=89=767-10-
15.30=34=117-95-
15.45=45=

ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=248-90//
12.30=12345=428-56//
12.45=12345=559-88//
13.00=12345=987-14-
13.15=67890=501-98//
13.30=67890=116-99-
13.45=12345=027-33//
14.00=12345=055-40//
14.15=12345=002-32-
14.30=67890=963-81//
14.45=67890=810-59//
15.00=67890=571-31//
15.15=67890=767-10//
15.30=67890=117-95-
15.45=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful202
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 5
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=248-90//
12.30=12=428-56//
12.45=12=559-88-
13.00=90=987-14//
13.15=56=501-98//
13.30=78=


ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=248-90//
12.30=12345=428-56//
12.45=12345=559-88//
13.00=12345=987-14-
13.15=67890=501-98//
13.30=67890=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=248-90//
12.30=12=428-56//
12.45=12=559-88-
13.00=90=987-14//
13.15=56=501-98//
13.30=78=116-99-
13.45=78=


ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=248-90//
12.30=12345=428-56//
12.45=12345=559-88//
13.00=12345=987-14-
13.15=67890=501-98//
13.30=67890=116-99-
13.45=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=248-90//
12.30=12=428-56//
12.45=12=559-88-
13.00=90=987-14//
13.15=56=501-98//
13.30=78=116-99-
13.45=78=027-33//
14.00=67=


ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=248-90//
12.30=12345=428-56//
12.45=12345=559-88//
13.00=12345=987-14-
13.15=67890=501-98//
13.30=67890=116-99-
13.45=12345=027-33//
14.00=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=248-90//
12.30=12=428-56//
12.45=12=559-88-
13.00=90=987-14//
13.15=56=501-98//
13.30=78=116-99-
13.45=78=027-33//
14.00=67=055-40-
14.15=01=


ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=248-90//
12.30=12345=428-56//
12.45=12345=559-88//
13.00=12345=987-14-
13.15=67890=501-98//
13.30=67890=116-99-
13.45=12345=027-33//
14.00=12345=055-40//
14.15=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=248-90//
12.30=12=428-56//
12.45=12=559-88-
13.00=90=987-14//
13.15=56=501-98//
13.30=78=116-99-
13.45=78=027-33//
14.00=67=055-40-
14.15=01=002-32//
14.30=23=


ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=248-90//
12.30=12345=428-56//
12.45=12345=559-88//
13.00=12345=987-14-
13.15=67890=501-98//
13.30=67890=116-99-
13.45=12345=027-33//
14.00=12345=055-40//
14.15=12345=002-32-
14.30=67890=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=248-90//
12.30=12=428-56//
12.45=12=559-88-
13.00=90=987-14//
13.15=56=501-98//
13.30=78=116-99-
13.45=78=027-33//
14.00=67=055-40-
14.15=01=002-32//
14.30=23=963-81//
14.45=90=810-59//
15.00=12=


ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=248-90//
12.30=12345=428-56//
12.45=12345=559-88//
13.00=12345=987-14-
13.15=67890=501-98//
13.30=67890=116-99-
13.45=12345=027-33//
14.00=12345=055-40//
14.15=12345=002-32-
14.30=67890=963-81//
14.45=67890=810-59//
15.00=67890=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=


ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.00=12=414-88//
12.15=45=248-90//
12.30=12=428-56//
12.45=12=


ปักสิบบน
12.00=24680=414-88-
12.15=12345=248-90//
12.30=12345=428-56//
12.45=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
✔️✔️ ALL New ปิงปอง สูตรใหม่ เลขเดินดีมาก เจาะเลขเน้น ปักสิบบน ปักสิบบน เข้าห้อง ฟรี aff รายเดือน รายสัปดาห์ การันตีจากจำนวนสมาชิกในกลุ่ม เล่นไม่เป็นสอนเล่น line: ful202
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
08.45=89=584-52//
09.00=25=

ปักสิบบน
08.45=67890=584-52//
09.00=67890=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
08.45=89=584-52//
09.00=25=964-08-
09.15=08=

ปักสิบบน
08.45=67890=584-52//
09.00=67890=964-08//
09.15=67890=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
08.45=89=584-52//
09.00=25=964-08-
09.15=08=192-57-
09.30=57=335-67//
09.45=89=819-04//เด้ง
10.00=01=618-39//
10.15=90=

ปักสิบบน
08.45=67890=584-52//
09.00=67890=964-08//
09.15=67890=192-57//
09.30=67890=335-67-
09.45=12345=819-67//
10.00=12345=618-39//
10.15=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 7 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
08.45=89=584-52//
09.00=25=964-08-
09.15=08=192-57-
09.30=57=335-67//
09.45=89=819-04//เด้ง
10.00=01=618-39//
10.15=90=

ปักสิบบน
08.45=67890=584-52//
09.00=67890=964-08//
09.15=67890=192-57//
09.30=67890=335-67-
09.45=12345=819-67//
10.00=12345=618-39//
10.15=12345=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.45=12=127-10//เด้ง
13.00=12=217-22//เด้ง
13.15=12=504-72
13.30=90=503-38//
13.45=12=258-63//
14.00=90=603-02//
14.15=23=621-10//
14.30=12=016-29//
14.45=12=492-06//
15.00=67=804-53-
15.15=89=804-55//
15.30=01=

ปักสิบบน
12.45=12345=127-10//
13.00=12345=217-22//
13.15=12345=504-72
13.30=90123=503-38//
13.45=67890=258-63
14.00=90123=609-02//
14.15=23456=621-10//
14.30=12345=016-29//
14.45=12345=492-06-
15.00=67890=804-53//
15.15=67890=804-55//
15.30=89012=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 8 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.45=12=127-10//เด้ง
13.00=12=217-22//เด้ง
13.15=12=504-72
13.30=90=503-38//
13.45=12=258-63//
14.00=90=603-02//
14.15=23=621-10//
14.30=12=016-29//
14.45=12=492-06//
15.00=67=804-53-
15.15=89=804-55//
15.30=01=690-49//
15.45=90=

ปักสิบบน
12.45=12345=127-10//
13.00=12345=217-22//
13.15=12345=504-72
13.30=90123=503-38//
13.45=67890=258-63
14.00=90123=609-02//
14.15=23456=621-10//
14.30=12345=016-29//
14.45=12345=492-06-
15.00=67890=804-53//
15.15=67890=804-55//
15.30=89012=690-49//
15.45=67890=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 8 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.45=12=127-10//เด้ง
13.00=12=217-22//เด้ง
13.15=12=504-72
13.30=90=503-38//
13.45=12=258-63//
14.00=90=603-02//
14.15=23=621-10//
14.30=12=016-29//
14.45=12=492-06//
15.00=67=804-53-
15.15=89=804-55//
15.30=01=690-49//
15.45=90=169-96//
16.00=56=

ปักสิบบน
12.45=12345=127-10//
13.00=12345=217-22//
13.15=12345=504-72
13.30=90123=503-38//
13.45=67890=258-63
14.00=90123=609-02//
14.15=23456=621-10//
14.30=12345=016-29//
14.45=12345=492-06-
15.00=67890=804-53//
15.15=67890=804-55//
15.30=89012=690-49//
15.45=67890=169-96//
16.00=67890=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 8 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.45=12=127-10//เด้ง
13.00=12=217-22//เด้ง
13.15=12=504-72
13.30=90=503-38//
13.45=12=258-63//
14.00=90=603-02//
14.15=23=621-10//
14.30=12=016-29//
14.45=12=492-06//
15.00=67=804-53-
15.15=89=804-55//
15.30=01=690-49//
15.45=90=169-96//
16.00=56=550-33//
16.15=67=

ปักสิบบน
12.45=12345=127-10//
13.00=12345=217-22//
13.15=12345=504-72
13.30=90123=503-38//
13.45=67890=258-63
14.00=90123=609-02//
14.15=23456=621-10//
14.30=12345=016-29//
14.45=12345=492-06-
15.00=67890=804-53//
15.15=67890=804-55//
15.30=89012=690-49//
15.45=67890=169-96//
16.00=67890=550-33-
16.15=15780=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
ronaldo 8 เดือนที่แล้ว
♻️ 999 LUKKY ♻️

เจาะเลข เด็ดๆ เน้นๆ ทุกๆรอบ เน้นพาถอน

⭐️ปิงปอง ⭐️

วิ่งบนรูดบน
12.45=12=127-10//เด้ง
13.00=12=217-22//เด้ง
13.15=12=504-72
13.30=90=503-38//
13.45=12=258-63//
14.00=90=603-02//
14.15=23=621-10//
14.30=12=016-29//
14.45=12=492-06//
15.00=67=804-53-
15.15=89=804-55//
15.30=01=690-49//
15.45=90=169-96//
16.00=56=550-33//
16.15=67=780-68//
16.30=56=

ปักสิบบน
12.45=12345=127-10//
13.00=12345=217-22//
13.15=12345=504-72
13.30=90123=503-38//
13.45=67890=258-63
14.00=90123=609-02//
14.15=23456=621-10//
14.30=12345=016-29//
14.45=12345=492-06-
15.00=67890=804-53//
15.15=67890=804-55//
15.30=89012=690-49//
15.45=67890=169-96//
16.00=67890=550-33-
16.15=15780=780-68//
16.30=67890=

สนใจเข้ากลุ่ม
Line :Ful2020
แสดงความคิดเห็น