โปรไฟล์ของ r123456 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
17.30=9=99999999


เข้าห้องวีไอพี รับเลข ไอดี vj2979
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
มาเลย์ (วันเสาร์)
2-09-60

เด่น 7-8
7298
72-79-78-29-28-98
792--798--928--287เข้าห้องวีไอพี รับเลข ไอดี vj2979
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
มาเลย์ (วันเสาร์)
2-09-60

เด่น 7298
72-79-78-29-28-98
792--798--928--287เข้าห้องวีไอพี รับเลข ไอดี vj2979
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ฮานอยด์
2-09-60

เด่น 6-9
69-78-91-89-10-18-79-89
169-198-168-789-178-179


เข้าห้องวีไอพี รับเลข ไอดี vj2979
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ฮานอยด์
2-09-60

เด่น 6-9
69-78-91-89-10-18-79-89
169-198-168-789-178-179
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
เข้าห้องวีไอพี รับเลข ไอดี vj2979
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
15.00=03=000000
นล
15.00=13579
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...
999lucky
****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=408-59/เจาะ59
07.00=89=468-83//เจาะ83
07.15=85=592-55///
07.30=59=082-98/
07.45=89=258-16/
08.00=52=647-52//เจาะ 52
08.15=53=192-93/เจาะ 93
08.30=53=922-79*
08.45=93=143-04/
09.00=53=479-26*
09.15=56=634-56//เจาะ56
09.30=25=718-89*
09.45=59=757-85//
10.10=59=959-79////เจาะ 59

52-53-59-56-36-39
563--569--369--539
************************

กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
เด้ง 59 เจาะ59

************************
ชอบแนวไหนทักมาจ้า...
เสียว..
ปัก.....
วินชุด....
เล่นสมัครลิ้ง...
http://999lucky.com/aff/r123456
เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น r123456

หยุดก่อนนะค่ะ ....อยากเล่นตามมาในห้องจร้า...จุฟๆๆ
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...
999lucky
****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=408-59/เจาะ59
07.00=89=468-83//เจาะ83
07.15=85=592-55///
07.30=59=082-98/
07.45=89=258-16/
08.00=52=647-52//เจาะ 52
08.15=53=192-93/เจาะ 93
08.30=53=922-79*
08.45=93=143-04/
09.00=53=479-26*
09.15=56=634-56//เจาะ56
09.30=25=718-89*
09.45=59=999999

52-53-59-56-36-39
563--569--369--539
************************

กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
เด้ง 56 เจาะ56

************************
ชอบแนวไหนทักมาจ้า...
เสียว..
ปัก.....
วินชุด....
เล่นสมัครลิ้ง...
http://999lucky.com/aff/r123456
เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น r123456
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
999lucky
****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=408-59/เจาะ59
07.00=89=468-83//เจาะ83
07.15=85=592-55///
07.30=59=082-98/
07.45=89=258-16/
08.00=52=647-52//เจาะ 52
08.15=53=192-93/เจาะ 93
08.30=53=922-79*
08.45=93=143-04/
09.00=53=479-26*
09.15=56=634-56//เจาะ56
09.30=25=

52-53-59-56-36-39
563--569--369--539
************************

กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
เด้ง 56 เจาะ56

************************
ชอบแนวไหนทักมาจ้า...
เสียว..
ปัก.....
วินชุด....
เล่นสมัครลิ้ง...
http://999lucky.com/aff/r123456
เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น r123456
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...
999lucky
****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=408-59/เจาะ59
07.00=89=468-83//เจาะ83
07.15=85=592-55///
07.30=59=082-98/
07.45=89=258-16/
08.00=52=647-52//เจาะ 52
08.15=53=192-93/เจาะ 93
08.30=53=922-79*
08.45=93=143-04/
09.00=53=479-26*
09.15=56=6666666

52-53-59-56-36-39
563--569--369--539
************************
ชอบแนวไหนทักมาจ้า...
เสียว..
ปัก.....
วินชุด....
เล่นสมัครลิ้ง...
http://999lucky.com/aff/r123456
เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น r123456
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ชอบแนวไหนทักมาจ้า...
เสียว..
ปัก.....
วินชุด.
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...
999lucky
****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=408-59/เจาะ59
07.00=89=468-83//เจาะ83
07.15=85=592-55///
07.30=59=082-98/
07.45=89=258-16/
08.00=52=647-52//เจาะ 52
08.15=53=192-93/เจาะ 93
08.30=53=922-79*
08.45=93=143-04/
09.00=53=3333333

52-53-59-58-38-39
583--589--389--539
เล่นสมัครลิ้ง...
http://999lucky.com/aff/r123456
เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น r123456
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...
999lucky
****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=408-59/เจาะ59
07.00=89=468-83//เจาะ83
07.15=85=592-55///
07.30=59=082-98/
07.45=89=258-16/
08.00=52=647-52//เจาะ 52
08.15=53=192-93/เจาะ 93
08.30=53=922-79*
08.45=93=9999999

52-53-59-58-38-39
583--589--389--539
เล่นสมัครลิ้ง...
http://999lucky.com/aff/r123456
เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น r123456
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...
999lucky
****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=408-59/เจาะ59
07.00=89=468-83//เจาะ83
07.15=85=592-55///
07.30=59=082-98/
07.45=89=99999

52-53-59-58-38-39
583--589--389--539

กรีสสสสสสสสส
999999999999


เล่นสมัครลิ้ง...
http://999lucky.com/aff/r123456
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...
999lucky
****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=408-59/เจาะ59
07.00=89=468-83//เจาะ83
07.15=85=592-55///
07.30=59=5555555

52-53-59-58-38-39
583--589--389--539

กรีสสสสสสสสส
5555555555555

เด้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เล่นสมัครลิ้ง...
http://999lucky.com/aff/r123456
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...

****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=408-59/เจาะ59
07.00=89=468-83//เจาะ83
07.15=85=8888888

52-53-59-58-38-39
583--589--389--539
กรีสสสสสสสสส
888888888
เจาะ83
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...

****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=408-59/เจาะ59
07.00=89=8888888888

52-53-59-58-38-39
583--589--389--539
กรีสสสสสสสสส
55555555555555555555
เจาะ59
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...

****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=483-05/เจาะ83
06.45=53=3333333

52-53-59-58-38-39
583--589--389--539

กรีสสสสสสสสสสสสสสเจาะ 83
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...

****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=11111111

12-13-19-18-38-39
183--189--389--139

กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
เด้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเจาะ 12
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...

****************
06.00=12=712-32//เจาะ12
06.15=13=11111111

12-13-19-18-38-39
183--189--389--139
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

ทักเข้าห้อง...

****************
06.00=12=2222222

12-10-19-18-08-09
180--189--089--109
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

07.15=12=918-70/
07.30=01=977-72*
07.45=27=700-55/
08.00=70=0000


ปักหนว่ยล่าง
07.15=12309=918-70/
07.30=12309=977-72/
07.45=12309=700-55*
08.00=13579
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666
*********************
หุ้นไทยทั้งวัน
21-07-2560

เด่น 6-0

0679
06-07-09-67-69-79
076--079--069--679

ชุดวินบนแตก=10679

**********************
โชคดีทุกท่าน รวยๆเฮงๆ
r123456 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทักไลน์ ไอดี. sd111666

07.15=12=918-70/
07.30=01=977-72*
07.45=27=222222


ปักหนว่ยล่าง
07.15=12309=918-70/
07.30=12309=977-72/
07.45=12309


*****************
โชคดีทุกท่าน เฮงๆรวยๆ
แสดงความคิดเห็น