โปรไฟล์ของ r123456 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
r123456 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.00=8=980-96//
08.15=8=995-30*
08.30=4=776-09*
08.45=7=177-57///ว54
09.00=7=056-30*ว56
09.15=7=77777777
47-57-71-78
4567=457-456-567-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=776-09//
08.45=4567=177-57//
09.00=4567=056-30//
09.15=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 2 เดือนที่แล้ว
999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.00=8=980-96//
08.15=8=995-30*
08.30=4=776-09*
08.45=7=177-57///ว54
09.00=7=056-30*ว56
09.15=7=704-57//จ57ว57
09.30=7=7777777777
47-57-71-78
4567=457-456-567-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=776-09//
08.45=4567=177-57//
09.00=4567=056-30//
09.15=4567=704-57//
09.30=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ลัคคี
07.45=6=6666666
65-67-62-34
2687=268-267-678-782
----------------------------------
07.45=4567=
08.00=5678=

-------------------------------
r123456 2 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=6=564-08/
08.00=6=6666666
65-67-62-36
2687=268-267-678-782
----------------------------------
07.45=4567=564-08//วินแตก
08.00=5678=

-------------------------------
r123456 2 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=6=564-08/
08.00=6=195-28*
08.15=7=77777777
75-67-72-76
2687=268-267-678-782
----------------------------------
07.45=4567=564-08//วินแตก
08.00=5678=195-28//
08.15=5678=

-------------------------------
r123456 2 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
08.30=2=22222
26-28-25-29
2568=256-258-658-268
---------------------------------
นบ.

08.15=1234=811-47//
08.30=1234=

--------------------------------
r123456 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ลัคคี
07.45=7=7777777
75-72-73-78
2378=237-238-378-278
-----------------------------------
นบ.

07.45=5678=
-----------------------------------
r123456 2 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=7=074-83//ว83
08.00=7=77777777
75-72-73-78
2378=237-238-378-278
-----------------------------------
นบ.

08.00=5678=
-----------------------------------
r123456 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ลัคคี

08.15=6=917-67//067
08.30---375-45--
08.45=7=77777777
73-78-67-75
3768=376-378-678-368
------------------------------------
r123456 2 เดือนที่แล้ว
ลัคคี

08.15=6=917-67//067
08.30---375-45--
08.45=7=294-37//จ37ว37
09.00=7=777777777
73-78-67-75
3768=376-378-678-368
------------------------------------
r123456 2 เดือนที่แล้ว
ลัคคี

08.15=6=917-67//067
08.30---375-45--
08.45=7=294-37//จ37ว37
09.00=7=902-89*
09.15=7=77777777
73-78-67-75
3768=376-378-678-368
------------------------------------
r123456 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=99999999
94-98-29-96
4958=495-498-598-458

++++++++++++++++++++++
r123456 2 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=082-73*
08.30=5=555555555
54-58-59-56
4958=495-498-598-458

++++++++++++++++++++++
patchi 2 เดือนที่แล้ว
รอ
r123456 2 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=082-73*
08.30=5=085-36//จ85ว85
08.45=4=315-51*
09.00=2=222222222
24-28-29-26
4952=495-492-592-452

++++++++++++++++++++++
r123456 2 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=082-73*
08.30=5=085-36//จ85ว85
08.45=4=315-51*
09.00=2=635-79/
09.15=4=4444444444
24-48-49-46
4952=495-492-592-452

++++++++++++++++++++++
r123456 2 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=082-73*
08.30=5=085-36//จ85ว85
08.45=4=315-51*
09.00=2=635-79/
09.15=4=148-38//จ48
09.30=2=222222222
24-28-29-26
4952=495-492-592-452

++++++++++++++++++++++
r123456 2 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=082-73*
08.30=5=085-36//จ85ว85
08.45=4=315-51*
09.00=2=635-79/
09.15=4=148-38//จ48
09.30=2=756-47*
09.45=3=33333333
34-38-39-36
4953=495-493-593-453

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
999lucky
++++++++++++++++++++++
07.45=2=797-28//จ28ว28
08.00=7=018-79//จ79
08.15=7=777777777
74-78-75-76
7258=725-728-528-758

++++++++++++++++++++++
r123456 2 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++
07.45=2=797-28//จ28ว28
08.00=7=018-79//จ79
08.15=7=625-65*ว25
08.30=1=671-24/
08.45=2=714-28//จ28ว28
09.00=8=8888888
84-78-85-68
7258=725-728-528-758

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++

07.45=4=44444
47-54-41-46
2547=257-254-547-247

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

07.45=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++

08.15=7=482-17//
08.30=6=776-74//จ76ว74
08.45=7=575-72//ว75
09.00=7=728-83//
09.15=6=66666666
46-76-68-69
2567=257-256-567-267

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.45=7=344-78//จ78ว78
09.00=4=4444444
47-54-41-46
8547=857-854-547-847

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.00=5678=006-59//
08.15=5678=002-55*
08.30=2345=264-99//
08.45=2345=344-78//
09.00=2345=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.45=7=344-78//จ78ว78
09.00=4=403-92/
09.15=2=2222222222
27-24-21-26
2547=257-254-547-247

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.00=5678=006-59//
08.15=5678=002-55*
08.30=2345=264-99//
08.45=2345=344-78//
09.00=2345=403-92//
09.15=2345=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++
10.00=5=588-84/
10.15=5=794-71*
10.30=4=4444444444
47-54-41-46
2547=257-254-547-247

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.00=5678=006-59//
08.15=5678=002-55*
08.30=2345=264-99//
08.45=2345=344-78//
09.00=2345=403-92//
09.15=2345=896-694*
09.30=4567=032-16*
09.45=2345=734-29//
10.00=2345=588-84*
10.15=6789=794-71*
10.30=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ลัคคี
-------------------------------

10.15=5=5555555
52-56-40-59
5796=579-596-796-567
---------------------------------------
นบ.
10.15=4567=
10.30=4567=
-------------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
-------------------------------

10.30=3=3333333
32-36-30-39
5736=5793-536-736-567
---------------------------------------
นบ.

10.30=0132=
-------------------------------------
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.00=2=315-26//
08.15=7=910-24*
08.30=3=378-92//
08.45=6=789-04*
09.00=6=6666666666
64-68-69-36
4763=476-473-673-463

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
999lucky
+++++++++++++++++++++++++


08.00=6=666666
46-67-61-65
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.00=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
*********************
หุ้นไทยวันที่ 20 ธันวาคม 2561

4/3

64-63-68
43-48-38

346-486-368

@ sak....
**********************
ฮานอยวันที่ 20 ธันวาคม 2561

6/1

06-01-04
61-64-14

014-016-146

*********************
นิเคอิวันที่ 20 ธันวาคม 2561

5/4

25-24-26
54-56-46

245-256-456
@ sak....
*********************
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++


08.00=6=262-30//
08.15=7=381-99*
08.30=8=888888888
87-68-81-85
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.15=0187=381-99//
08.30=0187=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

09.00=7=417-69//จ17
09.15=5=555555555
57-58-51-75
4567=457-456-567-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

09.00=5678=417-69//
09.15=5678=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

09.00=7=417-69//จ17
09.15=5=288-58//จ58
09.30=8=8888888
87-58-81-78
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

09.00=5678=417-69//
09.15=5678=288-58//
09.30=5678=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

10.00=6=666666
46-67-61-65
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

10.00=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

10.00=6=666666
46-67-61-65
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

10.00=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 12
ลัคคี
---------------------------------------------

08.15=5=5555555555
52-57-54-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=
08.30=7890=

---------------------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.15=5=5555555555
52-57-54-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=
08.30=7890=

---------------------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.30=5=5555555555
52-57-54-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=

---------------------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=5555555
52-57-54-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=

---------------------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=55555
52-57-54-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=

---------------------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=66666666
62-67-64-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=

---------------------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
--------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=726-90//ว26
09.30=4=164-17//จ64ว64
09.15=6=6666
62-67-64-65
4256=425-426-256-456

------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=726-90//
08.30=4567=164-17//
08.30=4567=

-----------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
--------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=726-90//ว26
09.45=4=164-17//จ64ว64
10.00=6=665-87//จ65ว65
10.15=6=6666666
62-67-64-65
4256=425-426-256-456

------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=726-90//
09.30=4567=164-17//
10.00=4567=665-87//
10.15=4567=

-----------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
--------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=726-90//ว26
09.45=4=164-17//จ64ว64
10.00=6=665-87//จ65ว65
10.15=6=661-93//
10.30=6=674-88/
10.45=5=555555
52-57-54-65
4256=425-426-256-456

------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=726-90//
09.30=4567=164-17//
10.00=4567=665-87//
10.15=4567=661-93*
10.30=1234=674-88//
10.45=1234=

-----------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
--------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=726-90//ว26
09.45=4=164-17//จ64ว64
10.00=6=665-87//จ65ว65
10.15=6=661-93//
10.30=6=674-88/
10.45=5=614-77*
11.00=4=116-42//จ42ว42
11.15=8=88888
82-87-84-85
4286=428-426-286-486

------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=726-90//
09.30=4567=164-17//
10.00=4567=665-87//
10.15=4567=661-93*
10.30=1234=674-88//
10.45=1234=614-77//
11.00=1234=116-42*
11.15=4567=

-----------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
--------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=726-90//ว26
09.45=4=164-17//จ64ว64
10.00=6=665-87//จ65ว65
10.15=6=661-93//
10.30=6=674-88/
10.45=5=614-77*
11.00=4=116-42//จ42ว42
11.15=8=949-95*
11.30=7=783-24*ว24
11.45=7=77777777
82-87-84-85
4286=428-426-286-486

------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=726-90//
09.30=4567=164-17//
10.00=4567=665-87//
10.15=4567=661-93*
10.30=1234=674-88//
10.45=1234=614-77//
11.00=1234=116-42*
11.15=4567=949-95*
11.30=6789=783-24*
11.45=3456=

-----------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++


09.15=6=356-56//จ56-56
09.30=6=511-20*
09.45=1=111111111
16-17-31-15
4861=481-486-861-461

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

09.15=4567=356-56//
09.30=4567=511-20*
09.45=0123=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

10.15=2=096-32//จ32
10.30=3=291-16*
10.45=4=201-40//
11.00=3=3333333333
36-37-32-35
4321=431-432-321-421

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

09.15=4567=356-56//
09.30=4567=511-20*
09.45=0123=063-56//
10.00=0123=540-08//
10.15=0123=291-16//
10.30=0123=201-40//วินแตก201
11.00=0123=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
ลัคคี
---------------------------------------------
187-93
07.45=2=222222
12-27-26-25
1256=125-126-256-156

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=
08.00=7890=

---------------------------------------------
r123456 3 เดือนที่แล้ว
*********************
หุ้นไทยวันที่ 17 ธันวาคม 2561

3/8

43-48-45
38-35-85

458-453-358

@ sak....
**********************
ฮานอยวันที่ 17 ธันวาคม 2561

0/1

40-41-45
01-05-15

145-015-450

*********************
นิเคอิวันที่ 17 ธันวาคม 2561

1/6

71-76-79
16-19-69

167-169-679

@ sak....
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.00=6=6666666
62-67-36-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=
08.15=7890=

---------------------------------------------
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ลัคคี
----------------------------------
08.30=2=713-02/
08.45=6=6666666
63-65-26-67
6357=635-637-357-657
--------------------------------------
นบ.
08.30=0345=713-02//
08.45=0345=
-------------------------------------
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ลัคคี
05.45=4=4444444444
43-42-45-64
4356=436-435-356-456
+++++++++++++++++++
นบ.

05.45=4567=
+++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี

08.45=4=444444
94-48-45-46
4356=436-435-356-456
+++++++++++++++++++
นบ.

08.45=4567=
+++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.00=7=630-97//จ97
08.15=2=222222
24-28-29-26
2854=285-284-584-254

++++++++++++++++++++++
สนใจท้ัก sea2078
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.00=7=630-97//จ97
08.15=2=222222
24-28-29-26
2854=285-284-584-254

++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.00=7=630-97//จ97
08.15=2=217-22//
08.30=2=2222222222
24-28-29-26
2854=285-284-584-254

++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
09:37 - P'sakk . *********************
นิเคอิวันที่ 12 ธันวาคม 2561
5/4

25-24-26
54-56-46

245-256-456
นิเช้า=643-41//
@ sak....
09:38 - P'sakk . กรีสสสสสสสสสสสสสสสสนิเช้าเด้ง
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ลัคคี
----------------------------------------
07.00=4=470-52/
07.15=6=666666
65-68-67-63
6457=645-647-547-756
-----------------------------------------
ปักหน่วยบน

07.15=7890=

-----------------------------------------
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ลัคคี
-------------------------------------
08.30=2=22222222
26-25-28-24
2548=254-258-458-482
----------------------------------------
นบ.

08.30=3456=

--------------------------------------
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.45=4=461-62/
08.00=2=464-56*ว64
08.15=6=909-62//จ62ว62
08.30=6=729-04*
08.45=6=572-45*ว72
09.00=6=344-36//จ36
09.15=4=187-86*
09.30=4=828-42//ว42
09.45=2=868-26//จ26ว26
10.00=2=22222222
26-28-23-27
4267=427-426-267-467

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.45=4=461-62/
08.00=2=464-56*ว64
08.15=6=909-62//จ62ว62
08.30=6=729-04*
08.45=6=572-45*ว72
09.00=6=344-36//จ36
09.15=4=187-86*
09.30=4=828-42//ว42
09.45=2=868-26//จ26ว26
10.00=2=22222222
26-28-23-27
4267=427-426-267-467

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.45=4=4444444
46-48-43-47
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.


07.45=4567=

+++++++++++++++++++++++++
fof8880 3 เดือนที่แล้ว
^-^
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.45=4=461-62/
08.00=2=464-56*ว64
08.15=6=909-62//จ62ว62
08.30=6=729-04*
08.45=6=572-45*ว72
09.00=6=344-36//จ36
09.15=4=187-86*
09.30=4=828-42//ว42
09.45=2=868-26//จ26ว26
10.00=2=22222222
26-28-23-27
4267=427-426-267-467

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 10
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

08.00=4=412-95/
08.15=1=496-01/
08.30=1=307-40*
08.45=0=0000000 06-08-03-10
0867=087-086-867-067

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=307-40//
08.45=4567=

+++++++++++++++++++++++++
namnarak 3 เดือนที่แล้ว
วางหุ้นไห้หน่อยค่ะ
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

08.00=4=412-95/
08.15=1=496-01/
08.30=1=307-40*
08.45=0=876-27*สามตัวแตก876
09.00=7=777777777 76-78-73-17
9867=987-986-867-967

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=307-40//
08.45=4567=876-27//
09.00=4567=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
*********************
หุ้นไทยวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

4/3

64-63-68
43-48-38

346-486-368

@ sak....
**********************
ฮานอยวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

6/1

06-01-04
61-64-14

014-016-146

*********************
นิเคอิวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

5/4

25-24-26
54-56-46

245-256-456
@ sak....
*********************
jantagan28 3 เดือนที่แล้ว
ขอบคุมากๆค่ะได้67
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

08.00=4=412-95/
08.15=1=496-01/
08.30=1=307-40*
08.45=0=876-27*สามตัวแตก876
09.00=7=767-20//จ67ว67
09.15=7=7777777 76-78-73-17
9867=987-986-867-967

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=307-40//
08.45=4567=876-27//
09.00=4567=767-20//
09.15=4567=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

08.00=4=412-95/
08.15=1=496-01/
08.30=1=307-40*
08.45=0=876-27*สามตัวแตก876
09.00=7=767-20//จ67ว67
09.15=7=614-24*
09.30=2=22222222 26-28-23-27
2867=287-286-867-267

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=307-40//
08.45=4567=876-27//
09.00=4567=767-20//
09.15=4567=614-24//
09.30=4567=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

08.00=4=412-95/
08.15=1=496-01/
08.30=1=307-40*
08.45=0=876-27*สามตัวแตก876
09.00=7=767-20//จ67ว67
09.15=7=614-24*
09.30=2=046-04*
09.45=4=4444444 46-48-43-47
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=307-40//
08.45=4567=876-27//
09.00=4567=767-20//
09.15=4567=614-24//
09.30=4567=046-04//
09.45=4567=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

12.15=6=621-26/
12.30=6=608-10/
12.45=0=295-86*ว86
13.00=7=174-57//
13.15=7=777777777
76-79-73-07
0867=087-086-867-067

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

12.30=8901=608-10//
12.45=8901=295-86*
13.00=8901=174-57*
13.15=3456=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++++++++++

07.30=8=259-28/
07.45=8=814-23/
08.00=2=2222222
26-28-23-27
2867=287-286-867-267

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

07.30=8901=259-28//
07.45=8901=814-23*
08.00=8901=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++


09.15=7=741-88/
09.30=2=481-11*
09.45=1=298-25*
10.00=8=486-19//จ86ว86สามตัวแตก486
10.15=8=88888888
86-28-83-87
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.
08.30=1234=453-21//
08.45=1234=798-35*
09.00=1234=454-01//
09.15=1234=741-88//
09.30=1234=481-11//
09.45=1234=298-25*
10.00=1234=486-19*
10.15=7890=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=4444444
46-48-43-47
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

07.30=6789=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=6666666
46-68-63-67
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

07.45=4567=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=796-50/
08.00=9=726-58*
08.15=6=476-97//จ76ว76
08.30=6=848-97*ว97
08.45=7=498-19*ว98
09.00=8=041-08/
09.15=8=286-46//จ86ว86
09.30=8=184-40/
09.45=8=8888888
86-78-83-85
9867=987-986-867-967

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=796-50/
08.00=9=726-58*
08.15=6=476-97//จ76ว76
08.30=6=848-97*ว97
08.45=7=498-19*ว98
09.00=8=041-08/
09.15=8=286-46//จ86ว86
09.30=8=184-40/
09.45=8=753-52*
10.00=3=3333333
36-73-83-35
3867=387-386-867-367

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=796-50/
08.00=9=726-58*
08.15=6=476-97//จ76ว76
08.30=6=848-97*ว97
08.45=7=498-19*ว98
09.00=8=041-08/
09.15=8=286-46//จ86ว86
09.30=8=184-40/
09.45=8=753-52*
10.00=3=290-12*
10.15=2=772-75//ว72
10.15=2=22222222
26-23-23-25
3827=387-382-827-327

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=796-50/
08.00=9=726-58*
08.15=6=476-97//จ76ว76
08.30=6=848-97*ว97
08.45=7=498-19*ว98
09.00=8=041-08/
09.15=8=286-46//จ86ว86
09.30=8=184-40/
09.45=8=753-52*
10.00=3=290-12*
10.15=2=772-75//ว72
10.15=2=264-53/
10.45=7=048-98*
11.00=8=8888888
86-83-28-85
3827=387-382-827-327

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=796-50/
08.00=9=726-58*
08.15=6=476-97//จ76ว76
08.30=6=848-97*ว97
08.45=7=498-19*ว98
09.00=8=041-08/
09.15=8=286-46//จ86ว86
09.30=8=184-40/
09.45=8=753-52*
10.00=3=290-12*
10.15=2=772-75//ว72
10.15=2=264-53/
10.45=7=048-98*
11.00=8=504-30*
11.15=4=444444444
46-43-48-45
4827=487-482-827-427

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 11
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=5555555555
54-51-53-57
1547=147-145-547-157
++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=55555555
54-51-53-57
1547=147-145-547-157
++++++++++++++++++
pukjopitak 3 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณที่ทำให้หนูฟื้นคืนชีพค่ะอิอิ
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=302-82*
08.30=2=22222222
24-21-23-27
1247=147-142-247-172
++++++++++++++++++

ทบเลยครับ
pukjopitak 3 เดือนที่แล้ว
2 มาแต่มาหลักร้อย น่าเสียดาย
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=302-82*
08.30=2=207-56/
08.45=2=2222222
24-21-23-27
1247=147-142-247-172
++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ตามแสตป วิ่งบนรูดล่าง วิ่งบน 30 รูดล่าง 1 บาท จะไม่เสีย ได้ตลอด
pukjopitak 3 เดือนที่แล้ว
ค่ะพี่
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=302-82*
08.30=2=207-56/
08.45=2=816-17*ว17
09.00=3=333333
34-31-23-37
1347=147-143-347-173
++++++++++++++++++
joonjk 3 เดือนที่แล้ว
ตามๆ
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=302-82*
08.30=2=207-56/
08.45=2=816-17*ว17
09.00=3=785-10*
09.15=345-54---
09.30=238-18--
09.45=5=267-30*
10.00=3=627-59*
10.15=641-74--
10.30=7=735-43*สามตัวแตก735
10.45=3=333333
35-31-73-873
5347=547-543-347-573
++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=302-82*
08.30=2=207-56/
08.45=2=816-17*ว17
09.00=3=785-10*
09.15=345-54---
09.30=238-18--
09.45=5=267-30*
10.00=3=627-59*
10.15=641-74--
10.30=7=735-43*สามตัวแตก735
10.45=3=730-81/
11.00=2=22222222
25-21-23-72
5247=547-542-247-572
++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
ลัคคี
+++++++++++++++++++
06.45=4=444
48-04-46-45
7458=745-748-758-458
+++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน
06.45=5678=
07.00=5678=

++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++++
07.15=1=11111
18-12-16-19
1258=125-128-158-258
+++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน

07.00=5678=506-41//
07.15=5678=

++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++++
07.30=7=7777777
78-72-76-79
7258=725-728-758-258
+++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน

07.00=5678=506-41//
07.15=5678=787-57//
07.30=5678=

++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++++
07.30=7=274-97//จ97
07.45=7=77777777
78-72-76-79
7258=725-728-758-258
+++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน

07.00=5678=506-41//
07.15=5678=787-57//
07.30=5678=274-97*
07.45=5678=

++++++++++++++++++
r123456 3 เดือนที่แล้ว
รวยๆๆเฮงๆๆ
*********************
มาเลย์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

8/9

08-09-07
89-87-97

078-089-789
@ sak....
รวยๆๆเฮงๆๆ
*********************
ฮานอยวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

5/0

95-90-93
50-55-53

553-590-539
@ sak....
รวยๆๆเฮงๆๆ
r123456 3 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++++
07.30=7=274-97//จ97
07.45=7=720-28/ว28
08.00=2=574-76*
08.15=2=441-77*
08.30=2=626-64//จ26
08.45=908-25--
09.00=193-94--
09.15=2=304-99*
09.30=9=601-45*
09.45=4=4444444
49-42-46-43
4958=945-498-458-958
+++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน

08.15=1234=441-77/
08.30=1234=626-64*
08.45=6789=908-94/
09.00=1234=193-94/
09.15=1234=304-99//
09.30=1234=601-45//
09.45=1234=

++++++++++++++++++
แสดงความคิดเห็น