โปรไฟล์ของ r123456 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
r123456 ดู 6 ชั่วโมงที่แล้ว 1
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

10.00=6=666666
46-67-61-65
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

10.00=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 6 ชั่วโมงที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

10.00=6=666666
46-67-61-65
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

10.00=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 2 วันที่แล้ว 12
ลัคคี
---------------------------------------------

08.15=5=5555555555
52-57-54-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=
08.30=7890=

---------------------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.15=5=5555555555
52-57-54-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=
08.30=7890=

---------------------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.30=5=5555555555
52-57-54-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=

---------------------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=5555555
52-57-54-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=

---------------------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=55555
52-57-54-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=

---------------------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=66666666
62-67-64-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=

---------------------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
--------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=726-90//ว26
09.30=4=164-17//จ64ว64
09.15=6=6666
62-67-64-65
4256=425-426-256-456

------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=726-90//
08.30=4567=164-17//
08.30=4567=

-----------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
--------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=726-90//ว26
09.45=4=164-17//จ64ว64
10.00=6=665-87//จ65ว65
10.15=6=6666666
62-67-64-65
4256=425-426-256-456

------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=726-90//
09.30=4567=164-17//
10.00=4567=665-87//
10.15=4567=

-----------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
--------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=726-90//ว26
09.45=4=164-17//จ64ว64
10.00=6=665-87//จ65ว65
10.15=6=661-93//
10.30=6=674-88/
10.45=5=555555
52-57-54-65
4256=425-426-256-456

------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=726-90//
09.30=4567=164-17//
10.00=4567=665-87//
10.15=4567=661-93*
10.30=1234=674-88//
10.45=1234=

-----------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
--------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=726-90//ว26
09.45=4=164-17//จ64ว64
10.00=6=665-87//จ65ว65
10.15=6=661-93//
10.30=6=674-88/
10.45=5=614-77*
11.00=4=116-42//จ42ว42
11.15=8=88888
82-87-84-85
4286=428-426-286-486

------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=726-90//
09.30=4567=164-17//
10.00=4567=665-87//
10.15=4567=661-93*
10.30=1234=674-88//
10.45=1234=614-77//
11.00=1234=116-42*
11.15=4567=

-----------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
--------------------------------------

08.30=5=915-55//
08.45=5=115-57//จ57
09.00=5=806-42*
09.15=6=726-90//ว26
09.45=4=164-17//จ64ว64
10.00=6=665-87//จ65ว65
10.15=6=661-93//
10.30=6=674-88/
10.45=5=614-77*
11.00=4=116-42//จ42ว42
11.15=8=949-95*
11.30=7=783-24*ว24
11.45=7=77777777
82-87-84-85
4286=428-426-286-486

------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=947-80//
08.15=7890=246-96*
08.30=7890=915-55*
08.45=4567=115-57//
09.00=4567=806-42//
09.15=4567=726-90//
09.30=4567=164-17//
10.00=4567=665-87//
10.15=4567=661-93*
10.30=1234=674-88//
10.45=1234=614-77//
11.00=1234=116-42*
11.15=4567=949-95*
11.30=6789=783-24*
11.45=3456=

-----------------------------------
r123456 1 วันที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++


09.15=6=356-56//จ56-56
09.30=6=511-20*
09.45=1=111111111
16-17-31-15
4861=481-486-861-461

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

09.15=4567=356-56//
09.30=4567=511-20*
09.45=0123=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 1 วันที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

10.15=2=096-32//จ32
10.30=3=291-16*
10.45=4=201-40//
11.00=3=3333333333
36-37-32-35
4321=431-432-321-421

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

09.15=4567=356-56//
09.30=4567=511-20*
09.45=0123=063-56//
10.00=0123=540-08//
10.15=0123=291-16//
10.30=0123=201-40//วินแตก201
11.00=0123=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 2 วันที่แล้ว 2
ลัคคี
---------------------------------------------
187-93
07.45=2=222222
12-27-26-25
1256=125-126-256-156

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=
08.00=7890=

---------------------------------------------
r123456 2 วันที่แล้ว
*********************
หุ้นไทยวันที่ 17 ธันวาคม 2561

3/8

43-48-45
38-35-85

458-453-358

@ sak....
**********************
ฮานอยวันที่ 17 ธันวาคม 2561

0/1

40-41-45
01-05-15

145-015-450

*********************
นิเคอิวันที่ 17 ธันวาคม 2561

1/6

71-76-79
16-19-69

167-169-679

@ sak....
r123456 2 วันที่แล้ว
ลัคคี
---------------------------------------------

08.00=6=6666666
62-67-36-65
3256=325-326-256-356

--------------------------------------------
นบ.
07.45=7890=597-33//
08.00=7890=
08.15=7890=

---------------------------------------------
r123456 ดู 3 วันที่แล้ว 0
ลัคคี
----------------------------------
08.30=2=713-02/
08.45=6=6666666
63-65-26-67
6357=635-637-357-657
--------------------------------------
นบ.
08.30=0345=713-02//
08.45=0345=
-------------------------------------
r123456 ดู 4 วันที่แล้ว 1
ลัคคี
05.45=4=4444444444
43-42-45-64
4356=436-435-356-456
+++++++++++++++++++
นบ.

05.45=4567=
+++++++++++++++++++
r123456 4 วันที่แล้ว
ลัคคี

08.45=4=444444
94-48-45-46
4356=436-435-356-456
+++++++++++++++++++
นบ.

08.45=4567=
+++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 3
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.00=7=630-97//จ97
08.15=2=222222
24-28-29-26
2854=285-284-584-254

++++++++++++++++++++++
สนใจท้ัก sea2078
r123456 1 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.00=7=630-97//จ97
08.15=2=222222
24-28-29-26
2854=285-284-584-254

++++++++++++++++++++++
r123456 1 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.00=7=630-97//จ97
08.15=2=217-22//
08.30=2=2222222222
24-28-29-26
2854=285-284-584-254

++++++++++++++++++++++
r123456 1 สัปดาห์ที่แล้ว
09:37 - P'sakk . *********************
นิเคอิวันที่ 12 ธันวาคม 2561
5/4

25-24-26
54-56-46

245-256-456
นิเช้า=643-41//
@ sak....
09:38 - P'sakk . กรีสสสสสสสสสสสสสสสสนิเช้าเด้ง
r123456 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
ลัคคี
----------------------------------------
07.00=4=470-52/
07.15=6=666666
65-68-67-63
6457=645-647-547-756
-----------------------------------------
ปักหน่วยบน

07.15=7890=

-----------------------------------------
r123456 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
ลัคคี
-------------------------------------
08.30=2=22222222
26-25-28-24
2548=254-258-458-482
----------------------------------------
นบ.

08.30=3456=

--------------------------------------
r123456 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.45=4=461-62/
08.00=2=464-56*ว64
08.15=6=909-62//จ62ว62
08.30=6=729-04*
08.45=6=572-45*ว72
09.00=6=344-36//จ36
09.15=4=187-86*
09.30=4=828-42//ว42
09.45=2=868-26//จ26ว26
10.00=2=22222222
26-28-23-27
4267=427-426-267-467

+++++++++++++++++++++++++
r123456 2 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.45=4=461-62/
08.00=2=464-56*ว64
08.15=6=909-62//จ62ว62
08.30=6=729-04*
08.45=6=572-45*ว72
09.00=6=344-36//จ36
09.15=4=187-86*
09.30=4=828-42//ว42
09.45=2=868-26//จ26ว26
10.00=2=22222222
26-28-23-27
4267=427-426-267-467

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 2
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.45=4=4444444
46-48-43-47
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.


07.45=4567=

+++++++++++++++++++++++++
fof8880 2 สัปดาห์ที่แล้ว
^-^
r123456 2 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.45=4=461-62/
08.00=2=464-56*ว64
08.15=6=909-62//จ62ว62
08.30=6=729-04*
08.45=6=572-45*ว72
09.00=6=344-36//จ36
09.15=4=187-86*
09.30=4=828-42//ว42
09.45=2=868-26//จ26ว26
10.00=2=22222222
26-28-23-27
4267=427-426-267-467

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 10
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

08.00=4=412-95/
08.15=1=496-01/
08.30=1=307-40*
08.45=0=0000000 06-08-03-10
0867=087-086-867-067

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=307-40//
08.45=4567=

+++++++++++++++++++++++++
namnarak 3 สัปดาห์ที่แล้ว
วางหุ้นไห้หน่อยค่ะ
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

08.00=4=412-95/
08.15=1=496-01/
08.30=1=307-40*
08.45=0=876-27*สามตัวแตก876
09.00=7=777777777 76-78-73-17
9867=987-986-867-967

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=307-40//
08.45=4567=876-27//
09.00=4567=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
*********************
หุ้นไทยวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

4/3

64-63-68
43-48-38

346-486-368

@ sak....
**********************
ฮานอยวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

6/1

06-01-04
61-64-14

014-016-146

*********************
นิเคอิวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

5/4

25-24-26
54-56-46

245-256-456
@ sak....
*********************
jantagan28 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอบคุมากๆค่ะได้67
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

08.00=4=412-95/
08.15=1=496-01/
08.30=1=307-40*
08.45=0=876-27*สามตัวแตก876
09.00=7=767-20//จ67ว67
09.15=7=7777777 76-78-73-17
9867=987-986-867-967

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=307-40//
08.45=4567=876-27//
09.00=4567=767-20//
09.15=4567=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

08.00=4=412-95/
08.15=1=496-01/
08.30=1=307-40*
08.45=0=876-27*สามตัวแตก876
09.00=7=767-20//จ67ว67
09.15=7=614-24*
09.30=2=22222222 26-28-23-27
2867=287-286-867-267

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=307-40//
08.45=4567=876-27//
09.00=4567=767-20//
09.15=4567=614-24//
09.30=4567=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

08.00=4=412-95/
08.15=1=496-01/
08.30=1=307-40*
08.45=0=876-27*สามตัวแตก876
09.00=7=767-20//จ67ว67
09.15=7=614-24*
09.30=2=046-04*
09.45=4=4444444 46-48-43-47
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=307-40//
08.45=4567=876-27//
09.00=4567=767-20//
09.15=4567=614-24//
09.30=4567=046-04//
09.45=4567=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

12.15=6=621-26/
12.30=6=608-10/
12.45=0=295-86*ว86
13.00=7=174-57//
13.15=7=777777777
76-79-73-07
0867=087-086-867-067

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

12.30=8901=608-10//
12.45=8901=295-86*
13.00=8901=174-57*
13.15=3456=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++++++++++

07.30=8=259-28/
07.45=8=814-23/
08.00=2=2222222
26-28-23-27
2867=287-286-867-267

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

07.30=8901=259-28//
07.45=8901=814-23*
08.00=8901=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 2 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++


09.15=7=741-88/
09.30=2=481-11*
09.45=1=298-25*
10.00=8=486-19//จ86ว86สามตัวแตก486
10.15=8=88888888
86-28-83-87
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.
08.30=1234=453-21//
08.45=1234=798-35*
09.00=1234=454-01//
09.15=1234=741-88//
09.30=1234=481-11//
09.45=1234=298-25*
10.00=1234=486-19*
10.15=7890=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 6
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=4444444
46-48-43-47
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

07.30=6789=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=6666666
46-68-63-67
4867=487-486-867-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

07.45=4567=

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=796-50/
08.00=9=726-58*
08.15=6=476-97//จ76ว76
08.30=6=848-97*ว97
08.45=7=498-19*ว98
09.00=8=041-08/
09.15=8=286-46//จ86ว86
09.30=8=184-40/
09.45=8=8888888
86-78-83-85
9867=987-986-867-967

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=796-50/
08.00=9=726-58*
08.15=6=476-97//จ76ว76
08.30=6=848-97*ว97
08.45=7=498-19*ว98
09.00=8=041-08/
09.15=8=286-46//จ86ว86
09.30=8=184-40/
09.45=8=753-52*
10.00=3=3333333
36-73-83-35
3867=387-386-867-367

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=796-50/
08.00=9=726-58*
08.15=6=476-97//จ76ว76
08.30=6=848-97*ว97
08.45=7=498-19*ว98
09.00=8=041-08/
09.15=8=286-46//จ86ว86
09.30=8=184-40/
09.45=8=753-52*
10.00=3=290-12*
10.15=2=772-75//ว72
10.15=2=22222222
26-23-23-25
3827=387-382-827-327

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=796-50/
08.00=9=726-58*
08.15=6=476-97//จ76ว76
08.30=6=848-97*ว97
08.45=7=498-19*ว98
09.00=8=041-08/
09.15=8=286-46//จ86ว86
09.30=8=184-40/
09.45=8=753-52*
10.00=3=290-12*
10.15=2=772-75//ว72
10.15=2=264-53/
10.45=7=048-98*
11.00=8=8888888
86-83-28-85
3827=387-382-827-327

+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
+++++++++++++++++++++++++

07.30=4=354-21/
07.45=6=796-50/
08.00=9=726-58*
08.15=6=476-97//จ76ว76
08.30=6=848-97*ว97
08.45=7=498-19*ว98
09.00=8=041-08/
09.15=8=286-46//จ86ว86
09.30=8=184-40/
09.45=8=753-52*
10.00=3=290-12*
10.15=2=772-75//ว72
10.15=2=264-53/
10.45=7=048-98*
11.00=8=504-30*
11.15=4=444444444
46-43-48-45
4827=487-482-827-427

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 11
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=5555555555
54-51-53-57
1547=147-145-547-157
++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=55555555
54-51-53-57
1547=147-145-547-157
++++++++++++++++++
pukjopitak 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอบคุณที่ทำให้หนูฟื้นคืนชีพค่ะอิอิ
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=302-82*
08.30=2=22222222
24-21-23-27
1247=147-142-247-172
++++++++++++++++++

ทบเลยครับ
pukjopitak 3 สัปดาห์ที่แล้ว
2 มาแต่มาหลักร้อย น่าเสียดาย
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=302-82*
08.30=2=207-56/
08.45=2=2222222
24-21-23-27
1247=147-142-247-172
++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ตามแสตป วิ่งบนรูดล่าง วิ่งบน 30 รูดล่าง 1 บาท จะไม่เสีย ได้ตลอด
pukjopitak 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ค่ะพี่
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=302-82*
08.30=2=207-56/
08.45=2=816-17*ว17
09.00=3=333333
34-31-23-37
1347=147-143-347-173
++++++++++++++++++
joonjk 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ตามๆ
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=302-82*
08.30=2=207-56/
08.45=2=816-17*ว17
09.00=3=785-10*
09.15=345-54---
09.30=238-18--
09.45=5=267-30*
10.00=3=627-59*
10.15=641-74--
10.30=7=735-43*สามตัวแตก735
10.45=3=333333
35-31-73-873
5347=547-543-347-573
++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
07.45=5=735-85//จ35
08.00=5=103-75//จ75ว75
08.15=5=302-82*
08.30=2=207-56/
08.45=2=816-17*ว17
09.00=3=785-10*
09.15=345-54---
09.30=238-18--
09.45=5=267-30*
10.00=3=627-59*
10.15=641-74--
10.30=7=735-43*สามตัวแตก735
10.45=3=730-81/
11.00=2=22222222
25-21-23-72
5247=547-542-247-572
++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 5
ลัคคี
+++++++++++++++++++
06.45=4=444
48-04-46-45
7458=745-748-758-458
+++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน
06.45=5678=
07.00=5678=

++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++++
07.15=1=11111
18-12-16-19
1258=125-128-158-258
+++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน

07.00=5678=506-41//
07.15=5678=

++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++++
07.30=7=7777777
78-72-76-79
7258=725-728-758-258
+++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน

07.00=5678=506-41//
07.15=5678=787-57//
07.30=5678=

++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++++
07.30=7=274-97//จ97
07.45=7=77777777
78-72-76-79
7258=725-728-758-258
+++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน

07.00=5678=506-41//
07.15=5678=787-57//
07.30=5678=274-97*
07.45=5678=

++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รวยๆๆเฮงๆๆ
*********************
มาเลย์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

8/9

08-09-07
89-87-97

078-089-789
@ sak....
รวยๆๆเฮงๆๆ
*********************
ฮานอยวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

5/0

95-90-93
50-55-53

553-590-539
@ sak....
รวยๆๆเฮงๆๆ
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++++
07.30=7=274-97//จ97
07.45=7=720-28/ว28
08.00=2=574-76*
08.15=2=441-77*
08.30=2=626-64//จ26
08.45=908-25--
09.00=193-94--
09.15=2=304-99*
09.30=9=601-45*
09.45=4=4444444
49-42-46-43
4958=945-498-458-958
+++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน

08.15=1234=441-77/
08.30=1234=626-64*
08.45=6789=908-94/
09.00=1234=193-94/
09.15=1234=304-99//
09.30=1234=601-45//
09.45=1234=

++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 25
*********************
หุ้นไทยวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

5/7

35-37-36
57-56-76

357-356-657

@ sak....
**********************
ฮานอยวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

9/8

69-68-67
98-97-87

987-678-689

*********************
นิเคอิวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

1/2

61-62-65
12-15-25

125-126-256
@ sak....
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รวยๆๆเฮงๆๆ
*********************
จีน ทั้งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

8/5

68-65-64
85-84-54

458-456-658


@ sak....
รวยๆๆเฮงๆๆ
*********************
ฮังเส็งทั้งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

9/0

79-70-76-
90-96-06

069-679-607

@ sak....
รวยๆๆเฮงๆๆ
*********************
ใต้หวันทั้งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

9/6

29-26-21
96-92-61

126-129-269
@ sak....
*********************
เกาหลีวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

6/8

26-28-21
68-61-81

168-126-682

@ sak....
*********************
สิงคโปร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

7/9

47-49-48
79-78-98

478-489-789

@ sak....
*********************
อินเดียวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

2/4

02-04-08
24-28-48

024-048-248

@ sak....
*********************
อียิปต์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

2/5

62-65-60
25-20-50

025-026-256
@ sak....
*********************
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++


07.30=5=55555555
54-58-59-56
7954=795-794-594-754

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=5=55555555
54-58-59-56
7954=795-794-594-754

++++++++++++++++++++++
harutai 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอบคุณมากค่ะ
joeeyken2178 3 สัปดาห์ที่แล้ว
8.00 ??
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=5=247-65//จ65ว47
08.00=8=888888888
84-58-89-86
8954=895-894-594-854

++++++++++++++++++++++
ทักมาครับ id:sea2078
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=5=247-65//จ65ว47
08.00=8=494-95*ว94
08.15=5=555555
54-58-59-56
8954=895-894-594-854

++++++++++++++++++++++
joeeyken2178 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ทักแล้วครับ
patchi 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ตามจ้า
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=5=247-65//จ65ว47
08.00=8=494-95*ว94
08.15=5=165-69//จ65
08.30=5=5555555
54-58-59-56
8954=895-894-594-854

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=5=247-65//จ65ว47
08.00=8=494-95*ว94
08.15=5=165-69//จ65
08.30=5=622-10*
08.45=2=2222222
24-28-29-26
2954=295-294-594-254

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=5=247-65//จ65ว47
08.00=8=494-95*ว94
08.15=5=165-69//จ65
08.30=5=622-10*
08.45=2=498-61*
09.00=7=77777777
74-78-79-76
79547295-794-594-754

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=5=247-65//จ65ว47
08.00=8=494-95*ว94
08.15=5=165-69//จ65
08.30=5=622-10*
08.45=2=498-61*
09.00=7=658-71/
09.15=9=99999999
94-98-79-96
7954=295-794-594-754

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=5=247-65//จ65ว47
08.00=8=494-95*ว94
08.15=5=165-69//จ65
08.30=5=622-10*
08.45=2=498-61*
09.00=7=658-71/
09.15=9=842-68*
09.30=8=888888888
94-98-89-86
7854=285-784-584-754

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=5=247-65//จ65ว47
08.00=8=494-95*ว94
08.15=5=165-69//จ65
08.30=5=622-10*
08.45=2=498-61*
09.00=7=658-71/
09.15=9=842-68*
09.30=8=709-17*
09.45=8=8888888
94-98-89-86
7854=285-784-584-754

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

10.00=8=8888888
94-98-89-86
7854=285-784-584-754

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
*********************
นิเคอิวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

1/2

61-62-65
12-15-25

125-126-256
นิเช้า=655-01/
@ sak....
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

10.00=8=413-89//จ89
10.15=8=8888888
94-98-89-86
7854=285-784-584-754

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

10.00=8=413-89//จ89
10.15=8=961-97*
10.30=2=2222222
24-28-29-26
2854=285-284-584-254

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

10.00=8=413-89//จ89
10.15=8=961-97*
10.30=2=401-96*
10.45=6=6666666
64-68-69-26
6854=685-684-584-654

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รวยๆๆเฮงๆๆ
*********************
จีน ทั้งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

8/5

68-65-64
85-84-54

458-456-658
จีนเช้า=994-05/

@ sak....
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

10.00=8=413-89//จ89
10.15=8=961-97*
10.30=2=401-96*
10.45=6=586-35//จ86ว86สามตัวแตก586
11.00=7=777777777
74-78-79-76
7854=785-784-584-754

++++++++++++++++++++++
กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสเด้งเจาะ สามตัวแตก586
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

10.00=8=413-89//จ89
10.15=8=961-97*
10.30=2=401-96*
10.45=6=586-35//จ86ว86สามตัวแตก586
11.00=7=683-39*
11.15=6=666666666
64-68-69-76
6854=685-684-584-654

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

11.30=7=777777777
74-78-79-76
7854=785-784-584-754

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
*********************
ฮังเส็งทั้งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

9/0

79-70-76-
90-96-06

069-679-607
ฮั้งเช้า=120-21/

@ sak....
r123456 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 2
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=7=934-57//ว51
08.00=7=079-65//
08.15=3=885-90*
08.30=5=562-56//จ56
08.45=5=663-15//
09.00=5=567-68/
09.15=5=837-54//จ54ว37-54/
09.30=5=5555555555
54-58-59-56
7354=735-734-534-754

++++++++++++++++++++++
patchi 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ตามๆ
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=7=934-57//ว51
08.00=7=079-65//
08.15=3=885-90*
08.30=5=562-56//จ56
08.45=5=663-15//
09.00=5=567-68/
09.15=5=837-54//จ54ว37-54/
09.30=5=712-59//จ59
09.45=5=624-16*
10.00=310-83---
10.15=2=254-78///สามตัวแตก254
10.30=7=7777777
74-78-79-76
7254=725-724-524-754

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 1
999lucky
++++++++++++++++++++++
09.00=7=739-85/
09.15=7=575-76//ว75
09.30=7=777777777
78-27-79-74
7254=725-724-524-754

++++++++++++++++++++++
harutai 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอบคุณมากๆ ค่ะ
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ลัคคี
++++++++++++++++++++
07.15=6=405-62/
07.30=7=7777777
74-73-76-78
7358=735-738-358-758
++++++++++++++++++++
ปักหลักหน่วยบน

07.30=5678=

+++++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 7
ลัคคี
+++++++++++++++++
08.00=8=438-29//จ38สามตัวแตก438
08.15=7=776-46//
08.30=5=372-45//ว45
--------------------------------
09.45=8=8888888
85-82-83-89
5749=574-579-749-489
+++++++++++++++++
ปักหน่วยบน

08.30=7890=
+++++++++++++++++
waraporn99 1 เดือนที่แล้ว
สุดยอดเลยเลขตรงๆ
waraporn99 1 เดือนที่แล้ว
อยากเข้ากุ้มต้องทำไงดี
makino51 1 เดือนที่แล้ว
มีวางอีกไหมคะ
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++
08.00=8=438-29//จ38สามตัวแตก438
08.15=7=776-46//
08.30=5=372-45//ว45
--------------------------------
09.45=8=475-78//
10.00=5=591-80/
10.15=6=603-77/
10.30=7=7777777
75-72-73-79
5769=576-579-769-569
+++++++++++++++++
ปักหน่วยบน

08.30=7890=
+++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++
08.00=8=438-29//จ38สามตัวแตก438
08.15=7=776-46//
08.30=5=372-45//ว45
--------------------------------
09.45=8=475-78//
10.00=5=591-80/
10.15=6=603-77/
10.30=7=581-33*
10.45=6=66666666
65-62-63-69
5769=576-579-769-569
+++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
+++++++++++++++++
08.00=8=438-29//จ38สามตัวแตก438
08.15=7=776-46//
08.30=5=372-45//ว45
--------------------------------
09.45=8=475-78//
10.00=5=591-80/
10.15=6=603-77/
10.30=7=581-33*
10.45=6=66666666
65-62-63-69
5769=576-579-769-569
+++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี

11.45=1=914-14//
12.00=2=222222
55-12-23-29
2769=276-279-769-269
+++++++++++++++++
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
999lucky
++++++++++++++++++++++++++++++

07.15=6=486-18//จ86
07.30=5=081-10*
07.45=1=503-94*
08.00=6=056-00//
08.15=0=186-45*
08.30=6=740-60//จ60ว60
08.45=0=00000000
06-68-63-67
2067=207-206-067-267

++++++++++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
*********************
นิเคอิวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

1/7

07-01-08
17-18-78

178-018-107
นิเช้า=187-61///จ87สามตัวแตก187
@ sak....
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
999lucky
++++++++++++++++++++++++++++++

08.00=6=267-58//จ67
08.15=6=172-38*
08.30=2=786-22//
08.45=2=379-51*
09.00=6=204-20*
09.15=2=060-89//
09.30=0=810-60//
09.45-0-000000000
26-28-25-27
2567=257-256-567-267

++++++++++++++++++++++++++++++
นบ.
08.00=4567=267-58//
08.15=5678=172-38*
08.30=7890=786-22*
08.45=6789=379-51//
09.00=6789=204-20*
09.15=7890=060-89//
09.30=7890=810-60//
09.45=7890=


+++++++++++++++++++++++++++++++
ทักมาครับ: sea2078
r123456 1 เดือนที่แล้ว
*********************
นิเคอิวันที่ 14 พ.ย. 2561
1/3

81-83-80
13-10-30

103-108-183
นิเช้า=417-35//
@ sak....
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++++++++++

08.00=6=267-58//จ67
08.15=6=172-38*
08.30=2=786-22//
08.45=2=379-51*
09.00=6=204-20*
09.15=2=060-89//
09.30=0=810-60//
09.45-0-372-66*จ72ว72
10.00=2=584-32/
10.15=2=22222222
26-28-25-27
2567=257-256-567-267

++++++++++++++++++++++++++++++
นบ.
08.00=4567=267-58//
08.15=5678=172-38*
08.30=7890=786-22*
08.45=6789=379-51//
09.00=6789=204-20*
09.15=7890=060-89//
09.30=7890=810-60//
09.45=7890=372-66*
10.00=4567=584-32//
10.15=4567=


+++++++++++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++++++++++

08.00=6=267-58//จ67
08.15=6=172-38*
08.30=2=786-22//
08.45=2=379-51*
09.00=6=204-20*
09.15=2=060-89//
09.30=0=810-60//
09.45-0-372-66*จ72ว72
10.00=2=584-32/
10.15=2=119-64*
10.30=5=070-50//
10.45=0=00000000
06-08-20-07
2067=207-206-067-267

++++++++++++++++++++++++++++++
นบ.
08.00=4567=267-58//
08.15=5678=172-38*
08.30=7890=786-22*
08.45=6789=379-51//
09.00=6789=204-20*
09.15=7890=060-89//
09.30=7890=810-60//
09.45=7890=372-66*
10.00=4567=584-32//
10.15=4567=119-64*
10.30=4567=070-50*
10.45=0123=


+++++++++++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
รวยๆๆเฮงๆๆ
*********************
จีน ทั้งวันที่ 14 พ.ย. 2561

1/2

51-52-50
12-10-20

125-120-015
จีนเช้า=122-56///
@ sak....
r123456 1 เดือนที่แล้ว
*********************
ฮังเส็งทั้งวันที่ 14 พ.ย. 2561

6/8

36-38-32
68-62-82

368-326-238
ฮั้งเช้า=806-81///
@ sak....
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
หุ้นไทยวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

8/4

08-04-09
84-89-49

048-089-894
@ sak....
**********************
ฮานอยวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

2/0

32-30-39
20-29-09

029-039-239
*********************
นิเคอิวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

1/7

07-01-08
17-18-78

178-018-107
@ sak....
สนใจ ติดต่อ id : sea2078
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
---------------------------------------
ลัคคี
--------------------------------------
07.00=5=5555555
56-52-57-53
2357=235-375-257-237
--------------------------------------
นบ.
07.00=5678=
07.15=5678=
--------------------------------------
nafa4317 1 เดือนที่แล้ว
แทงยังไงคะ4ตัว
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
*********************
หุ้นไทยวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

1/0

21-20-27
10-17-07

120-107-127
@ sak....
**********************
ฮานอยวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

1/2

51-50-52
12-10-20

120-125-520
*********************
นิเคอิวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

6/5

76-75-78
65-68-58

756-658-785
@ sak....
*********************
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++++++++++


08.30=8=888888888
85-58-84-87
8467=847-846-467-867

++++++++++++++++++++++++++++++
นบ.
08.15=7890=059-69//
08.30=7890=

+++++++++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ลัคคี
++++++++++++++++++++
08.30=2=478-52/สามตัวแตก478
08.45=6=882-70*ว82
09.00=8=938-01/
09.15=8=058-67//ว67
09.30=8=703-31*
09.45=8=028-58//จ28ว28
10.00=8=409-45*
10.15=9=343-51*
10.30=5=55555555
57-58-65-85
5678=567-568-678-578
++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
++++++++++++++++++++
08.30=2=478-52/สามตัวแตก478
08.45=6=882-70*ว82
09.00=8=938-01/
09.15=8=058-67//ว67
09.30=8=703-31*
09.45=8=028-58//จ28ว28
10.00=8=409-45*
10.15=9=343-51*
10.30=5=55555555
57-58-65-85
5678=567-568-678-578
++++++++++++++++++++
แสดงความคิดเห็น