โปรไฟล์ของ r123456 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
r123456 ดู 8 ชั่วโมงที่แล้ว 0
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.30=2=22222222
24-28-29-26
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 วันที่แล้ว 0
ลัคคี

09.00=5=655-49//
09.15=5=555555555
56-58-54-52
2567=256-257-657-627
---------------------------------
นบ.

09.00=5678=655-49//
09.15=5678=

-----------------------------------
r123456 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ลัคคี
18.00=4=324-96//จ24ว26-96
18.15=4=305-14//
18.30=4=444444
45-46-42-94
2469=426-469-492-429
-------------------------------------
นบ.
18.00=4567=324-96//
18.15=4567=035-14//
08.30=4567=
---------------------------
r123456 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
18.00=4=324-96//จ24ว26-96
18.15=4=305-14//
18.30=4=974-37//
18.45=4=088-45//จ45
09.00=4=44444
45-46-42-94
2469=426-469-492-429
-------------------------------------
นบ.
18.00=4567=324-96//
18.15=4567=035-14//
18.30=4567=974-37//
18.45=4567=088-45*
19.00=4567=
---------------------------
r123456 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 4
ลัคคี
10.00=6=66666666
68-69-64-65
7895=789-785-759-589
---------------------------------

10.00=4567=
----------------------------------
r123456 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
10.00=6=695-97;95
10.15=6=66666666
68-69-64-65
7865=786-785-75-586
---------------------------------

10.00=4567=695-97//
10.15=4567=
----------------------------------
r123456 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
10.00=6=695-97ว95
10.15=6=423-76//ว76
10.30=5=555555
58-59-54-65
7865=786-785-75-586
---------------------------------

10.00=4567=695-97//
10.15=4567=423-76*
10.30=3456=
----------------------------------
tay889 1 สัปดาห์ที่แล้ว
10.45 มีไหมคะ
r123456 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
10.00=6=695-97ว95
10.15=6=423-76//ว76
10.30=5=952-19/
10.45=5=874-69*
11.00=7=398-99*
11.15=8=888888888
78-89-84-85
7865=786-785-75-586
---------------------------------
r123456 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 0
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=189-28//จ28ว28
08.00=8=88888888
84-28-89-86
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 0
999lucky
++++++++++++++++++++++
07.45=2=004-42//จ24ว24
08.00=0=000000000
24-28-29-26
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 4
999lucky
++++++++++++++++++++++


08.15=1=629-10/
08.30=1=994-81//
08.45=1=776-86*
09.00=6=046-59//จ46ว46
09.15=6=496-02//จ96
09.30=6=66666666
64-68-69-16
4256=425-426-526-456

++++++++++++++++++++++
r123456 2 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++


08.15=1=629-10/
08.30=1=994-81//
08.45=1=776-86*
09.00=6=046-59//จ46ว46
09.15=6=496-02//จ96
09.30=6=875-60//
09.45=6=666666666
64-68-69-16
4256=425-426-526-456

++++++++++++++++++++++
r123456 2 สัปดาห์ที่แล้ว
10:19 - P'sakk . *********************
หุ้นไทยวันที่ 30 มกราคม 2562

5/7

35-37-36
57-56-76

357-356-657
ทช.767-62//จ67

@ sak....
10:19 - P'sakk . กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสไทยเช้าเด้งเจาะ
r123456 2 สัปดาห์ที่แล้ว
*********************
นิเคอิวันที่ 30 มกราคม 2562

1/2

61-62-65
12-15-25

125-126-256
ผลนิเช้า=513-51//จ51

@ sak....
*********************
r123456 2 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++


08.15=1=629-10/
08.30=1=994-81//
08.45=1=776-86*
09.00=6=046-59//จ46ว46
09.15=6=496-02//จ96
09.30=6=875-60//
09.45=6=629-37//
10.15=6=539-62/ว62
10.30=6=345-57*ว45
10.45=3=33333
34-38-39-36
8356=835-836-536-856

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 7
999lucky
++++++++++++++++++++++


08.00=2=532-29//จ29
08.15=2=2=22222222
24-28-29-26
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++


08.00=2=532-29//จ29
08.15=2=2=826-26///จ26
08.30=2=22222222222
24-28-29-27
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++


08.00=2=532-29//จ29
08.15=2=2=826-26///จ26
08.30=2=982-76//จ82ว82
08.45=2=764-27//จ27
09.00=2=22222222
24-28-29-23
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++


08.00=2=532-29//จ29
08.15=2=2=826-26///จ26
08.30=2=982-76//จ82ว82
08.45=2=764-27//จ27
09.00=2=945-82//จ82ว82ว45
09.15=2=22222222
24-23-29-23
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
กรีสสสสเด้งเจาะทุกรอบ
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++


08.00=2=532-29//จ29
08.15=2=2=826-26///จ26
08.30=2=982-76//จ82ว82
08.45=2=764-27//จ27
09.00=2=945-82//จ82ว82ว45
09.15=2=486-69*
09.30=2=485-64*ว85สามตัวแตก485
09.45=4=430-74//
10.00=4=44444444
24-43-49-43
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++


08.00=2=532-29//จ29
08.15=2=2=826-26///จ26
08.30=2=982-76//จ82ว82
08.45=2=764-27//จ27
09.00=2=945-82//จ82ว82ว45
09.15=2=486-69*
09.30=2=485-64*ว85สามตัวแตก485
09.45=4=430-74//
10.00=4=259-77*
10.15=6=6666666
64-63-69-63
4256=425-426-526-456

++++++++++++++++++++++
r123456 2 สัปดาห์ที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++
08.30=9=99999999
94-298-29-96
4958=495-498-598-458

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 10
ลัคคี
-------------------------------
06.00=2=222-91////
06.15=2=2222222
26-24-23-25
2345=234-235-345-453
-------------------------------------
นบ.
06.00=2345=222-91///
06.15=2345=
------------------------------------
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
-------------------------------
06.00=2=222-91////
06.15=2=578-25//จ25ว25
06.30=2=22222222
26-24-23-25
2345=234-235-345-453
-------------------------------------
นบ.
06.00=2345=222-91///
06.15=2345=578-25*
06.30=2345=
------------------------------------
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
*********************
รัฐเซียวันที่ 25 มกราคม 2562

3/9

43-49-45
39-35-95

459-453-359
ผล=985-27/
@ sak....
*********************
เยอรมันวัน 25 มกราคม 2562

7/9

37-39-36
79-76-96

379-796-367
ผล=179-61//จ79
@ sak....
*********************
อังกฤษวัน 25 มกราคม 2562

2/9

12-19-14
29-24-94

129-124-429
ผล=922-73///
*-********************
ดาวน์โจน์วัน 25 มกราคม 2562

4/0

34-30-31
40-41-01

014-143-031
ผล=720-96/
**********************
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
-------------------------------
06.00=2=222-91////
06.15=2=578-25//จ25ว25
06.30=2=620-66/
06.45=2=22222222
26-24-23-25
2345=234-235-345-453
-------------------------------------
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
-------------------------------
12.30=8=888888
86-84-83-85
8345=834-835-345-853
-------------------------------------
นบ.

12.30=6789=

------------------------------------
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
-------------------------------
12.45=8=719-86//จ86
13.00=6=666666
86-64-63-65
8645=864-865-645-856
-------------------------------------
นบ.

12.45=6789=719-86///
13.00=6789=

------------------------------------
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
-------------------------------
12.45=8=719-86//จ86
13.00=6=763-59//จ63
13.15=6=66666666666
86-64-63-65
8645=864-865-645-856
-------------------------------------
นบ.

12.45=6789=719-86///
13.00=6789=763-59*
13.15=6789=

------------------------------------
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
-------------------------------
12.45=8=719-86//จ86
13.00=6=763-59//จ63
13.15=6=652-69//
13.30=6=66666666
86-64-63-65
8645=864-865-645-856
-------------------------------------
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
-------------------------------
12.45=8=719-86//จ86
13.00=6=763-59//จ63
13.15=6=652-69//
13.30=6=066-46///จ46ว46
13.45=6=567-98/
14.00=6=66666666
86-64-63-65
8645=864-865-645-856
-------------------------------------
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
-------------------------------
12.45=8=719-86//จ86
13.00=6=763-59//จ63
13.15=6=652-69//
13.30=6=066-46///จ46ว46
13.45=6=567-98/
14.00=6=832-28*
14.15=6=447-92*
14.30=2=222222
26-24-23-27
2645=264-265-645-256
-------------------------------------
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลัคคี
-------------------------------
12.45=8=719-86//จ86
13.00=6=763-59//จ63
13.15=6=652-69//
13.30=6=066-46///จ46ว46
13.45=6=567-98/
14.00=6=832-28*
14.15=6=447-92*
14.30=2=857-16*
14.45=6=6666666
26-24-23-27
2645=264-265-645-256
-------------------------------------
r123456 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.15=5=55555555
57-58-52-58
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.00=5678=715-22//
08.15=5678=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++

09.30=1=216-39//จ16ว16
09.45=1=617-92//
10.00=1=121-39//
10.15=1=111111
16-18-14-19
4561=451-456-561-461

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 8
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.30=8=128-65//
08.45=5=55555555
57-58-51-56
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=5678=128-65//
08.45=5678=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.15=8=128-65//
08.30=5=514-54//
08.45=5=5555555555
57-58-51-56
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.15=5678=128-65//
08.30=5678=514-54*
08.45=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.15=8=128-65//
08.30=5=514-54//
08.45=5=559-36//
09.00=5=55555555
57-58-51-56
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.15=5678=128-65//
08.30=5678=514-54*
08.45=4567=559-36*
09.00=5689=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.15=8=128-65//
08.30=5=514-54//
08.45=5=559-36//
09.00=5=165-95//จ65ว65
09.15=5=5555555
57-58-51-56
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.15=5678=128-65//
08.30=5678=514-54*
08.45=4567=559-36*
09.00=5689=165-95//
09.15=5678=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.15=8=128-65//
08.30=5=514-54//
08.45=5=559-36//
09.00=5=165-95//จ65ว65
09.15=5=355-92//
09.30=5=5555555
57-58-51-56
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.15=5678=128-65//
08.30=5678=514-54*
08.45=4567=559-36*
09.00=5689=165-95//
09.15=5678=355-92//
09.30=5678=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.15=8=128-65//
08.30=5=514-54//
08.45=5=559-36//
09.00=5=165-95//จ65ว65
09.15=5=355-92//
09.30=5=508-12/
09.45=5=555555
57-58-51-56
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.15=5678=128-65//
08.30=5678=514-54*
08.45=4567=559-36*
09.00=5689=165-95//
09.15=5678=355-92//
09.30=5678=508-12//
09.45=5678=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.15=8=128-65//
08.30=5=514-54//
08.45=5=559-36//
09.00=5=165-95//จ65ว65
09.15=5=355-92//
09.30=5=508-12/
09.45=5=420-75//จ75ว75
10.00=5=555555555
57-58-51-56
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.15=5678=128-65//
08.30=5678=514-54*
08.45=4567=559-36*
09.00=5689=165-95//
09.15=5678=355-92//
09.30=5678=508-12//
09.45=5678=420-75//
10.00=7890=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.15=8=128-65//
08.30=5=514-54//
08.45=5=559-36//
09.00=5=165-95//จ65ว65
09.15=5=355-92//
09.30=5=508-12/
09.45=5=420-75//จ75ว75
10.00=5=850-58///จ58ว58
10.15=5=555555555
57-58-51-56
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.15=5678=128-65//
08.30=5678=514-54*
08.45=4567=559-36*
09.00=5689=165-95//
09.15=5678=355-92//
09.30=5678=508-12//
09.45=5678=420-75//
10.00=7890=850-58//
10.15=7890=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.15=8=128-65//
08.30=5=514-54//
08.45=5=559-36//
09.00=5=165-95//จ65ว65
09.15=5=355-92//
09.30=5=508-12/
09.45=5=420-75//จ75ว75
10.00=5=850-58///จ58ว58
10.15=5=564-80/
10.30=5=555555555
57-58-51-56
8567=857-856-567-867

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.15=5678=128-65//
08.30=5678=514-54*
08.45=4567=559-36*
09.00=5689=165-95//
09.15=5678=355-92//
09.30=5678=508-12//
09.45=5678=420-75//
10.00=7890=850-58//
10.15=7890=564-80*
10.30=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 0
ลัคคี
08.00=1=11111111
16-17-12-14
1547=147-157-547-751
------------------------------------
นบ.

08.00=1234=
------------------------------------
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.30=4=444444
24-48-49-46
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.30=4=149-78//จ49
08.45=4=4444444
24-48-49-46
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

08.30=4=149-78//จ49
08.45=4=269-69*
09.00=6=987-57*
09.15=2=222222222
24-28-29-26
4652=465-462-562-452

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
999lucky
++++++++++++++++++++++

09.00=2=22222222
24-28-29-26
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ปป.

08.45=5=626-69*ว26
09.00=5=555555
56-59-57-52
2567=257-267-657-256
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ปป.

08.45=5=626-69*ว26
09.00=5=351-71/
09.15=2=2222222
26-29-27-52
2567=257-267-657-256
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ปป.

08.45=5=626-69*ว26
09.00=5=351-71/
09.15=2=511-17*
09.30=1=11111111
16-19-17-12
1567=157-167-657-156
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ลัคคี
----------------------
08.15=8=892-76/
08.30=7=77777777
76-79-87-73
7489=748-789-489-947
---------------------
ปักหลักหน่วยบน
(ต้นทุน ตัวและ 1 บาท ทุน 40 บาท ถูกกำไร 50 บาท
---------------------

08.30=3456=
---------------------
ขอให้รวยๆๆเฮงๆๆทุกท่านครับ
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
999lucky
++++++++++++++++++++++


07.45=2=240-17/
08.00=2=22222222222
24-28-29-26
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++


07.45=2=240-17/
08.00=2=766-81*
08.15=2=276-20//
08.30=2=242-81//จ42ว42
08.45=2=222222222
24-28-29-26
4258=425-428-528-458

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.00=8=980-96//
08.15=8=995-30*
08.30=4=776-09*
08.45=7=177-57///ว54
09.00=7=056-30*ว56
09.15=7=77777777
47-57-71-78
4567=457-456-567-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=776-09//
08.45=4567=177-57//
09.00=4567=056-30//
09.15=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.00=8=980-96//
08.15=8=995-30*
08.30=4=776-09*
08.45=7=177-57///ว54
09.00=7=056-30*ว56
09.15=7=704-57//จ57ว57
09.30=7=7777777777
47-57-71-78
4567=457-456-567-467

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.30=4567=776-09//
08.45=4567=177-57//
09.00=4567=056-30//
09.15=4567=704-57//
09.30=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ลัคคี
07.45=6=6666666
65-67-62-34
2687=268-267-678-782
----------------------------------
07.45=4567=
08.00=5678=

-------------------------------
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=6=564-08/
08.00=6=6666666
65-67-62-36
2687=268-267-678-782
----------------------------------
07.45=4567=564-08//วินแตก
08.00=5678=

-------------------------------
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=6=564-08/
08.00=6=195-28*
08.15=7=77777777
75-67-72-76
2687=268-267-678-782
----------------------------------
07.45=4567=564-08//วินแตก
08.00=5678=195-28//
08.15=5678=

-------------------------------
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
08.30=2=22222
26-28-25-29
2568=256-258-658-268
---------------------------------
นบ.

08.15=1234=811-47//
08.30=1234=

--------------------------------
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ลัคคี
07.45=7=7777777
75-72-73-78
2378=237-238-378-278
-----------------------------------
นบ.

07.45=5678=
-----------------------------------
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี
07.45=7=074-83//ว83
08.00=7=77777777
75-72-73-78
2378=237-238-378-278
-----------------------------------
นบ.

08.00=5678=
-----------------------------------
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ลัคคี

08.15=6=917-67//067
08.30---375-45--
08.45=7=77777777
73-78-67-75
3768=376-378-678-368
------------------------------------
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี

08.15=6=917-67//067
08.30---375-45--
08.45=7=294-37//จ37ว37
09.00=7=777777777
73-78-67-75
3768=376-378-678-368
------------------------------------
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ลัคคี

08.15=6=917-67//067
08.30---375-45--
08.45=7=294-37//จ37ว37
09.00=7=902-89*
09.15=7=77777777
73-78-67-75
3768=376-378-678-368
------------------------------------
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=99999999
94-98-29-96
4958=495-498-598-458

++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=082-73*
08.30=5=555555555
54-58-59-56
4958=495-498-598-458

++++++++++++++++++++++
patchi 1 เดือนที่แล้ว
รอ
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=082-73*
08.30=5=085-36//จ85ว85
08.45=4=315-51*
09.00=2=222222222
24-28-29-26
4952=495-492-592-452

++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=082-73*
08.30=5=085-36//จ85ว85
08.45=4=315-51*
09.00=2=635-79/
09.15=4=4444444444
24-48-49-46
4952=495-492-592-452

++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=082-73*
08.30=5=085-36//จ85ว85
08.45=4=315-51*
09.00=2=635-79/
09.15=4=148-38//จ48
09.30=2=222222222
24-28-29-26
4952=495-492-592-452

++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++

07.45=2=289-83/
08.00=9=459-04//สามตัวแตก459
08.15=9=082-73*
08.30=5=085-36//จ85ว85
08.45=4=315-51*
09.00=2=635-79/
09.15=4=148-38//จ48
09.30=2=756-47*
09.45=3=33333333
34-38-39-36
4953=495-493-593-453

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
999lucky
++++++++++++++++++++++
07.45=2=797-28//จ28ว28
08.00=7=018-79//จ79
08.15=7=777777777
74-78-75-76
7258=725-728-528-758

++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
999lucky
++++++++++++++++++++++
07.45=2=797-28//จ28ว28
08.00=7=018-79//จ79
08.15=7=625-65*ว25
08.30=1=671-24/
08.45=2=714-28//จ28ว28
09.00=8=8888888
84-78-85-68
7258=725-728-528-758

++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++

07.45=4=44444
47-54-41-46
2547=257-254-547-247

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

07.45=4567=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++

08.15=7=482-17//
08.30=6=776-74//จ76ว74
08.45=7=575-72//ว75
09.00=7=728-83//
09.15=6=66666666
46-76-68-69
2567=257-256-567-267

+++++++++++++++++++++++++
r123456 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.45=7=344-78//จ78ว78
09.00=4=4444444
47-54-41-46
8547=857-854-547-847

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.00=5678=006-59//
08.15=5678=002-55*
08.30=2345=264-99//
08.45=2345=344-78//
09.00=2345=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++


08.45=7=344-78//จ78ว78
09.00=4=403-92/
09.15=2=2222222222
27-24-21-26
2547=257-254-547-247

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.00=5678=006-59//
08.15=5678=002-55*
08.30=2345=264-99//
08.45=2345=344-78//
09.00=2345=403-92//
09.15=2345=


+++++++++++++++++++++++++
r123456 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกลุ่ม999lucky.
+++++++++++++++++++++++++
10.00=5=588-84/
10.15=5=794-71*
10.30=4=4444444444
47-54-41-46
2547=257-254-547-247

+++++++++++++++++++++++++
นบ.

08.00=5678=006-59//
08.15=5678=002-55*
08.30=2345=264-99//
08.45=2345=344-78//
09.00=2345=403-92//
09.15=2345=896-694*
09.30=4567=032-16*
09.45=2345=734-29//
10.00=2345=588-84*
10.15=6789=794-71*
10.30=4567=


+++++++++++++++++++++++++
แสดงความคิดเห็น