โปรไฟล์ของ peter1234 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
peter1234 ดู 2 วันที่แล้ว 7
ใครไม่เคยได้ถอน ฝากเข้าอย่างเดียว มาเข้ากลุ่มผมได้นะครับ ผมพาถอนเอง เข้ากลุ่มฟรี ปรึกษาฟรี ไม่เคยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ แถมมีกิจกรรมแจกเงินให้ลูกทีมอยู่บ่อยๆ ด้วย แต่ขอสงวนสิทธิ์ให้คนที่มีแต้มพ้อยครบ 1000 เท่านั้น ต้องสามารถเปลี่ยนผู้แนะนำได้เลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>276-74**
16.30----234==>>614-53✓✓เด้ง!!
16.45++678==>>832-71✓✓
17.00----234==>>224-78✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>276-74**
16.30----234==>>614-53✓✓เด้ง!!
16.45++678==>>832-71✓✓
17.00----234==>>224-78✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>442-66✓✓✓✓เด้ง!!
17.30----456==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>276-74**
16.30----234==>>614-53✓✓เด้ง!!
16.45++678==>>832-71✓✓
17.00----234==>>224-78✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>442-66✓✓✓✓เด้ง!!
17.30----456==>>819-94✓
17.45----678==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>276-74**
16.30----234==>>614-53✓✓เด้ง!!
16.45++678==>>832-71✓✓
17.00----234==>>224-78✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>442-66✓✓✓✓เด้ง!!
17.30----456==>>819-94✓
17.45----678==>>829-73✓✓
18.00++678==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>276-74**
16.30----234==>>614-53✓✓เด้ง!!
16.45++678==>>832-71✓✓
17.00----234==>>224-78✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>442-66✓✓✓✓เด้ง!!
17.30----456==>>819-94✓
17.45----678==>>829-73✓✓
18.00++678==>>834-53✓
18.15++456==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>276-74**
16.30----234==>>614-53✓✓เด้ง!!
16.45++678==>>832-71✓✓
17.00----234==>>224-78✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>442-66✓✓✓✓เด้ง!!
17.30----456==>>819-94✓
17.45----678==>>829-73✓✓
18.00++678==>>834-53✓
18.15++456==>>115-19✓
18.30++123==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>276-74**
16.30----234==>>614-53✓✓เด้ง!!
16.45++678==>>832-71✓✓
17.00----234==>>224-78✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>442-66✓✓✓✓เด้ง!!
17.30----456==>>819-94✓
17.45----678==>>829-73✓✓
18.00++678==>>834-53✓
18.15++456==>>115-19✓
18.30++123==>>054-49**
18.45++012==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 ดู 2 วันที่แล้ว 13
ใครไม่เคยได้ถอน ฝากเข้าอย่างเดียว มาเข้ากลุ่มผมได้นะครับ ผมพาถอนเอง เข้ากลุ่มฟรี ปรึกษาฟรี ไม่เคยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ แถมมีกิจกรรมแจกเงินให้ลูกทีมอยู่บ่อยๆ ด้วย แต่ขอสงวนสิทธิ์ให้คนที่มีแต้มพ้อยครบ 1000 เท่านั้น ต้องสามารถเปลี่ยนผู้แนะนำได้เลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.00----56789==>>389-07✓
12.15++45678==>>034-16*
12.30++01234==>>615-40✓
12.45----23456==>>295-15*
13.00----45678==>>316-66*
13.15----90123==>>053-31✓
13.30++01234==>>942-52✓
13.45----23456==>>458-34✓
14.00++01234==>>725-71**
14.15++45678==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.00++901==>>389-07✓✓เด้ง!!
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.00++901==>>389-07✓✓เด้ง!!
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.00++901==>>389-07✓✓เด้ง!!
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.00++901==>>389-07✓✓เด้ง!!
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.00++901==>>389-07✓✓เด้ง!!
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.00++901==>>389-07✓✓เด้ง!!
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.00++901==>>389-07✓✓เด้ง!!
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>276-74**
16.30----234==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>276-74**
16.30----234==>>614-53✓✓เด้ง!!
16.45++678==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 2 วันที่แล้ว
12.15----234==>>034-16✓✓เด้ง!!
12.30++012==>>615-40✓✓เด้ง!!
12.45----456==>>295-15✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>316-66**
13.15++345==>>053-31✓✓✓เด้ง!!
13.30----890==>>942-52✓
13.45----456==>>458-34✓✓✓เด้ง!!
14.00++012==>>725-71✓✓เด้ง!!
14.15----234==>>963-86✓
14.30----234==>>134-53✓✓✓เด้ง!!
14.45++345==>>913-87✓
15.00++901==>>552-29✓
15.15++567==>>353-45✓✓เด้ง!!
15.30----345==>>762-61**
15.45----012==>>888-30✓
16.00----234==>>068-86**
16.15----890==>>276-74**
16.30----234==>>614-53✓✓เด้ง!!
16.45++678==>>832-71✓✓
17.00----234==>>
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย
peter1234 ดู 3 วันที่แล้ว 1
ปิดจ๊อบวันนี้ทั้งรูดและวิน สนใจเข้ากลุ่มทักมานะครับ
แอดมินใจดี ทุกคนในกลุ่มใจดี ยินดีสอนกัน

ID Line: matheasy
peter1234 3 วันที่แล้ว
14.15----890==>>326-67**
14.30----456==>>296-53✓✓เด้ง!!
14.45++890==>>969-10✓✓✓เด้ง!!
15.00----234==>>534-31✓✓✓เด้ง!!
15.15++567==>>267-92✓✓เด้ง!!
15.30----012==>>574-35**
15.45----345==>>360-13✓✓
16.00++890==>>699-68✓✓✓เด้ง!!
16.15----234==>>569-69**
16.30----890==>>549-31✓
16.45----890==>>545-88✓✓
17.00++012==>>280-49✓✓
17.15----456==>>319-24✓
17.30----345==>>864-14✓✓เด้ง!!
17.45++890==>>434-56**
18.00++234==>>697-39✓
18.15----234==>>725-47✓✓เด้ง!!
18.30++456==>>513-06✓✓
18.45----345==>>520-23✓✓
19.00++012==>>455-16✓
19.15++012==>>814-04✓✓เด้ง!!
19.30----678==>>164-96✓✓เด้ง!!
19.45++678==>>659-75✓✓
20.00----890==>>697-73✓
20.15----234==>>351-01✓
20.30----345==>>088-61**
20.45----890==>>259-27✓
21.00----890==>>124-69✓
21.15----012==>>105-27✓✓เด้ง!!
21.30++012==>>085-74✓
21.45++012==>>470-08✓✓เด้ง!!
22.00----678==>>412-17✓
22.15----234==>>351-12✓✓
22.30++567==>>798-03✓
22.45++345==>>160-20**
23.00++679==>>057-65✓✓เด้ง!!
23.15----890==>>345-12**
23.30----012==>>991-82✓✓เด้ง!!
23.45++123==>>
peter1234 ดู 4 วันที่แล้ว 18
มาๆๆ เลขฟรีหน้าเวป ปิงปอง
เข้ากลุ่มให้เลขง่ายกว่านะ เข้าฟรี ไม่เรียกเก็บเงิน
แอดไลน์ matheasy
peter1234 4 วันที่แล้ว
07.45----456==>>
artikarn999 4 วันที่แล้ว
ต่อเนื่องเลยนะค่ะ
peter1234 4 วันที่แล้ว
07.45----234==>>019-03✓
08.00----890==>>587-15✓
08.15----890==>>
peter1234 4 วันที่แล้ว
ได้ๆครับ รอบที่แล้วลืมให้ ให้เฉพาะในกลุ่ม ขอโทษครับ
peter1234 4 วันที่แล้ว
เอ้ยยยย ขอโทษๆๆๆ ผมก้อปผิดอัน เรื่องจริง ไม่โกหก ขอโทษๆๆ

ไม่เชื่อดูตัวเลขในกลุ่มได้
07.45----456==>>132-06✓
08.00----123==>>126-51✓✓✓เด้ง
08.15++234==>>545-23✓✓✓เด้ง
08.30----890==>>
peter1234 4 วันที่แล้ว
07.45----456==>>132-06✓
08.00----123==>>126-51✓✓✓เด้ง
08.15++234==>>545-23✓✓✓เด้ง
08.30----890==>>743-95✓
08.45----678==>>
peter1234 4 วันที่แล้ว
07.45----456==>>132-06✓
08.00----123==>>126-51✓✓✓เด้ง
08.15++234==>>545-23✓✓✓เด้ง
08.30----890==>>743-95✓
08.45----678==>>975-12✓
09.00----123==>>
peter1234 4 วันที่แล้ว
ในกลุ่มมีวิธีการจิ้มให้ครับ บวกทุกวัน บวกทุกคน ผมกล้ารับประกัน
flower 4 วันที่แล้ว
บวกจริง/ตั้งเป้าถอนได้ทุกวันค่ะ. ตามเงินทุนนะค่ะ เล่นตามแอดมินบวกตลอดค่ะ
peter1234 4 วันที่แล้ว
07.45----456==>>132-06✓
08.00----123==>>126-51✓✓✓เด้ง
08.15++234==>>545-23✓✓✓เด้ง
08.30----890==>>743-95✓
08.45----678==>>975-12✓
09.00----123==>>616-00✓
09.15----456==>>
peter1234 4 วันที่แล้ว
อุ้ยๆ โพสต์เราตก ใครอยากบวก กดติดตามในนี้ไว้ก็ได้ครับ แต่ให้ชัวร์เข้ากลุ่มดีสุดครับ บอกทางไลน์มันง่ายกว่า
07.45----234==>>019-03✓
08.00----890==>>587-15✓
08.15----890==>>007-86✓✓เด้ง
08.30++012==>>870-83✓
08.45++678==>>131-16✓
09.00++345==>>796-01**
09.15++345==>>
peter1234 4 วันที่แล้ว
เอ้ยยยย อันบนไม่เอา ก้อปมาผิดอีกแล้วรอแปป
peter1234 4 วันที่แล้ว
07.45----456==>>132-06✓
08.00----123==>>126-51✓✓✓เด้ง
08.15++234==>>545-23✓✓✓เด้ง
08.30----890==>>743-95✓
08.45----678==>>975-12✓
09.00----123==>>616-00✓
09.15----456==>>246-57✓✓✓เด้ง
09.30++890==>>
peter1234 3 วันที่แล้ว
07.45----456==>>132-06✓
08.00----123==>>126-51✓✓✓เด้ง
08.15++234==>>545-23✓✓✓เด้ง
08.30----890==>>743-95✓
08.45----678==>>975-12✓
09.00----123==>>616-00✓
09.15----456==>>246-57✓✓✓เด้ง
09.30++890==>>928-44✓✓
09.45++890==>>522-78✓
10.00++012==>>740-25✓✓เด้ง
10.15----678==>>

เด้งบ่อยๆ แอดเข้าได้เลยครับ แต่ขอให้เปลี่ยนผู้แนะนำก่อนเข้ากลุ่มนะครับ
peter1234 3 วันที่แล้ว
07.45----456==>>132-06✓
08.00----123==>>126-51✓✓✓เด้ง
08.15++234==>>545-23✓✓✓เด้ง
08.30----890==>>743-95✓
08.45----678==>>975-12✓
09.00----123==>>616-00✓
09.15----456==>>246-57✓✓✓เด้ง
09.30++890==>>928-44✓✓
09.45++890==>>522-78✓
10.00++012==>>740-25✓✓เด้ง
10.15----678==>>621-64✓✓
10.30++234==>>
peter1234 3 วันที่แล้ว
เด้งจนเอวเคล็ด บวกทุกรอบ
07.45----456==>>132-06✓
08.00----123==>>126-51✓✓✓เด้ง
08.15++234==>>545-23✓✓✓เด้ง
08.30----890==>>743-95✓
08.45----678==>>975-12✓
09.00----123==>>616-00✓
09.15----456==>>246-57✓✓✓เด้ง
09.30++890==>>928-44✓✓
09.45++890==>>522-78✓
10.00++012==>>740-25✓✓เด้ง
10.15----678==>>621-64✓✓
10.30++234==>>093-92✓✓เด้ง
10.45----890==>>
peter1234 3 วันที่แล้ว
07.45----456==>>132-06✓
08.00----123==>>126-51✓✓✓เด้ง
08.15++234==>>545-23✓✓✓เด้ง
08.30----890==>>743-95✓
08.45----678==>>975-12✓
09.00----123==>>616-00✓
09.15----456==>>246-57✓✓✓เด้ง
09.30++890==>>928-44✓✓
09.45++890==>>522-78✓
10.00++012==>>740-25✓✓เด้ง
10.15----678==>>621-64✓✓
10.30++234==>>093-92✓✓เด้ง
10.45----890==>>052-51✓
11.00----890==>>317-42**
11.15----123==>>

ใครอยากถอนเงินออกมาใช้ เก็บเงินไว้มาเล่นปิงปองอย่างเดียวพอครับ ปั่นแปะ อย่าเพิ่งไปจิ้ม บางคนเสียจากปั่นแปะ เป็นหมื่น เหลือทุนหลักร้อย ให้ผมพาบวก มันทำยากมากนะครับ เพราะงั้น เก็บทุนไว้ แล้วมาเอาคืนแบบจริงๆ จังๆ กับปิงปอง ในกลุ่มผมเถอะครับ คนในกลุ่มนัดถอนพร้อมกันวันที่ 8 พย นี้ท่านไม่อยากมีโมเม้นต์ถอนเงินกับเขาบ้างเหรอครับ

เข้าก็ฟรี เทคนิคมีให้ เล่นไม่เป็นสอนแบบจับมือแทง ยังต้องเอาอะไรอีก

id line : matheasy
anusara28 3 วันที่แล้ว
อยากเข้ากลุ่มด้วยค่ะ
peter1234 ดู 5 วันที่แล้ว 5
ปิดจ๊อบคืนนี้ด้วย 3 เด้งรอบวง
กรี้ดสนั่น ใครอยากมากรี้ดด้วยกัน อยากถอนเงินบ้าง
เรียนเชิญนะคร้าบบ ไม่บวกจริง ไม่กล้าโฆษณา ไม่เชื่อถามคนในกลุ่มได้เลย
แอดเทพ
add line id: matheasy

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แค่พ้อยถึง 1000 เปลี่ยนปุ้บเข้าเลย

16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>404-12✓✓เด้ง!!
20.00++012==>>703-25✓✓เด้ง!!
20.15----890==>>603-27✓
20.30----890==>>842-39✓✓
20.45++234==>>770-82✓
21.00++901==>>692-84✓
21.15++456==>>290-29**
21.30++890==>>503-44✓
21.45++012==>>088-25✓✓
22.00----890==>>007-65✓✓
22.15++012==>>992-02✓✓✓เด้ง!!
22.30----901==>>528-47**
22.45----890==>>245-34**
23.00----678==>>ยกเลิกโพย
23.15----678==>>216-68✓✓✓เด้ง!!
23.30++234==>>214-90✓✓
23.45----012==>>620-30✓✓✓เด้ง!!
artikarn999 5 วันที่แล้ว
00.00. หน่อยค่ะ
peter1234 5 วันที่แล้ว
ว่าจิไม่บอกละ บอกเฉพาะในกลุ่ม

ใจอ่อนบอกให้ก็ได้ครับ
หวยปิงปิงวันที่ 14 ตค.
00.00++234==>>
peter1234 5 วันที่แล้ว
ทันมั้ยๆๆ
แต่ถ้าในกลุ่มเค้าบอกตำแหน่งด้วยนะเออ
แอดมาเถอะครับ ใจดีจริง

Line: matheasy
noona325 5 วันที่แล้ว
ปิดสามเด้ง วันนี้ ได้ทุนคืนแถมกำไร +300 ขอบคุณ Peter1234 นะคะ ที่ช่วยนำทาง ในกลุ่มมีแต่คนใจดี ขอบคุณทุกคนค่ะ
artikarn999 5 วันที่แล้ว
3มา ค่ะ นอนได้
peter1234 ดู 5 วันที่แล้ว 19
ใครไม่เคยได้ถอน ฝากเข้าอย่างเดียว มาเข้ากลุ่มผมได้นะครับ ผมพาถอนเอง เข้ากลุ่มฟรี ปรึกษาฟรี ไม่เคยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ แถมมีกิจกรรมแจกเงินให้ลูกทีมอยู่บ่อยๆ ด้วย แต่ขอสงวนสิทธิ์ให้คนที่มีแต้มพ้อยครบ 1000 เท่านั้น ต้องสามารถเปลี่ยนผู้แนะนำได้เลย
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.30++890==>>264-19✓
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์

matheasy

เข้าฟรี หากใครเรียกเก็บเงินภายในกลุ่มอย่าไปหลงเชื่อ แจ้งผมได้เลยครับ
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.30++890==>>264-19✓
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์

matheasy

เข้าฟรี หากใครเรียกเก็บเงินภายในกลุ่มอย่าไปหลงเชื่อ แจ้งผมได้เลยครับ
peter1234 5 วันที่แล้ว
19.15++567==>>

กลุ่มเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เราจำเป็นที่จะต้องดูแลสมาชิกทุกท่านอย่างเท่าเทียมเพราะฉะนั้น ย้ำนะครับ ผมขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่พร้อมเปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นนะครับ
มันไม่ยากเลยครับแต้มพ้อย 1000 พ้อย อดใจไว้อย่าเปิดเรียงเบอร์หมดหากท่านอยากมีเงินบวกทุกวันจริงๆ แข็งใจสะสมพ้อยแล้วค่อยทักมานะครับ ผมไม่อยากดีดใครออกจากกลุ่มอีกแล้ว เข้าฟรี อยู่ฟรีตลอดชีพ ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

ID Line: matheasy
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.30++890==>>264-19✓
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>
prapuang 5 วันที่แล้ว
สนใจค่ะ
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.30++890==>>264-19✓
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>
peter1234 5 วันที่แล้ว
แอดไลน์กลุ่มได้เลยนะครับ
peter1234 5 วันที่แล้ว
รีบมาเข้าเถอะ เด้งกันหลังแอ่น บวกกันเป็นพันละ
13.30++890==>>264-19✓
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>404-12✓✓เด้ง!!
20.00++012==>>703-25✓✓เด้ง!!
20.15----890==>>
peter1234 5 วันที่แล้ว
เทคนิคแทงเลข 3 ตัวมีอยู่ในกลุ่มเท่านั้นครับ ต้องเข้าก่อนถึงจะรู้ว่าเด็ดจริงมั้ย เข้าฟรีแค่เปลี่ยนผู้แนะนำ
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.30++890==>>264-19✓
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>404-12✓✓เด้ง!!
20.00++012==>>703-25✓✓เด้ง!!
20.15----890==>>603-27✓
20.30----890==>>842-39✓✓
20.45++234==>>
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์

matheasy

เข้าฟรี หากใครเรียกเก็บเงินภายในกลุ่มอย่าไปหลงเชื่อ แจ้งผมได้เลยครับ
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.30++890==>>264-19✓
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>404-12✓✓เด้ง!!
20.00++012==>>703-25✓✓เด้ง!!
20.15----890==>>603-27✓
20.30----890==>>842-39✓✓
20.45++234==>>770-82✓
21.00++901==>>692-84✓
21.15++456==>>
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์

matheasy

เข้าฟรี หากใครเรียกเก็บเงินภายในกลุ่มอย่าไปหลงเชื่อ แจ้งผมได้เลยครับ
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>404-12✓✓เด้ง!!
20.00++012==>>703-25✓✓เด้ง!!
20.15----890==>>603-27✓
20.30----890==>>842-39✓✓
20.45++234==>>770-82✓
21.00++901==>>692-84✓
21.15++456==>>290-29**
20.30++890==>>503-44✓
20.45++012==>>
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์

matheasy

เข้าฟรี หากใครเรียกเก็บเงินภายในกลุ่มอย่าไปหลงเชื่อ แจ้งผมได้เลยครับ
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>404-12✓✓เด้ง!!
20.00++012==>>703-25✓✓เด้ง!!
20.15----890==>>603-27✓
20.30----890==>>842-39✓✓
20.45++234==>>770-82✓
21.00++901==>>692-84✓
21.15++456==>>290-29**
20.30++890==>>503-44✓
20.45++012==>>088-25✓✓
21.00----890==>>007-65✓✓
21.15++012==>>
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์

matheasy

เข้าฟรี หากใครเรียกเก็บเงินภายในกลุ่มอย่าไปหลงเชื่อ แจ้งผมได้เลยครับ
artikarn999 5 วันที่แล้ว
22.30. มายังค่ะ
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>404-12✓✓เด้ง!!
20.00++012==>>703-25✓✓เด้ง!!
20.15----890==>>603-27✓
20.30----890==>>842-39✓✓
20.45++234==>>770-82✓
21.00++901==>>692-84✓
21.15++456==>>290-29**
21.30++890==>>503-44✓
21.45++012==>>088-25✓✓
22.00----890==>>007-65✓✓
22.15++012==>>992-02✓✓✓เด้ง!!
22.30----901==>>528-47**
22.45----890==>>
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์

matheasy

เข้าฟรี หากใครเรียกเก็บเงินภายในกลุ่มอย่าไปหลงเชื่อ แจ้งผมได้เลยครับ
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>404-12✓✓เด้ง!!
20.00++012==>>703-25✓✓เด้ง!!
20.15----890==>>603-27✓
20.30----890==>>842-39✓✓
20.45++234==>>770-82✓
21.00++901==>>692-84✓
21.15++456==>>290-29**
21.30++890==>>503-44✓
21.45++012==>>088-25✓✓
22.00----890==>>007-65✓✓
22.15++012==>>992-02✓✓✓เด้ง!!
22.30----901==>>528-47**
22.45----890==>>245-34**
23.00----678==>>
artikarn999 5 วันที่แล้ว
23.00. ไม่ออก
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>404-12✓✓เด้ง!!
20.00++012==>>703-25✓✓เด้ง!!
20.15----890==>>603-27✓
20.30----890==>>842-39✓✓
20.45++234==>>770-82✓
21.00++901==>>692-84✓
21.15++456==>>290-29**
21.30++890==>>503-44✓
21.45++012==>>088-25✓✓
22.00----890==>>007-65✓✓
22.15++012==>>992-02✓✓✓เด้ง!!
22.30----901==>>528-47**
22.45----890==>>245-34**
23.00----678==>>ยกเลิกโพย
23.15----678==>>
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์

matheasy

เข้าฟรี หากใครเรียกเก็บเงินภายในกลุ่มอย่าไปหลงเชื่อ แจ้งผมได้เลยครับ
peter1234 5 วันที่แล้ว
13.45++234==>>469-11✓
14.00++456==>>843-45✓✓✓เด้ง!!
14.15----012==>>285-72✓✓
14.30++678==>>849-57✓✓
14.45----012==>>688-46**
15.00----678==>>226-96✓✓เด้ง!!
15.15++456==>>187-80**
15.30++890==>>360-61✓
15.45++890==>>876-12✓
16.00++678==>>679-11✓✓
16.15----012==>>552-92✓✓เด้ง!!
16.30++567==>>893-49**
16.45++234==>>802-82✓✓เด้ง!!
17.00----890==>>775-90✓✓เด้ง!!
17.15++901==>>094-30✓✓✓เด้ง!!
17.30----890==>>334-86✓
17.45----789==>>499-23✓✓
18.00++678==>>587-16✓✓✓เด้ง!!
18.15----890==>>835-49✓✓
18.30++456==>>850-51✓✓เด้ง!!
18.45----890==>>118-14✓
19.00----901==>>153-29✓✓
19.15++567==>>684-78✓✓
19.30----678==>>311-60✓
19.45----123==>>404-12✓✓เด้ง!!
20.00++012==>>703-25✓✓เด้ง!!
20.15----890==>>603-27✓
20.30----890==>>842-39✓✓
20.45++234==>>770-82✓
21.00++901==>>692-84✓
21.15++456==>>290-29**
21.30++890==>>503-44✓
21.45++012==>>088-25✓✓
22.00----890==>>007-65✓✓
22.15++012==>>992-02✓✓✓เด้ง!!
22.30----901==>>528-47**
22.45----890==>>245-34**
23.00----678==>>ยกเลิกโพย
23.15----678==>>216-68✓✓✓เด้ง!!
23.30++234==>>
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์

matheasy

เข้าฟรี หากใครเรียกเก็บเงินภายในกลุ่มอย่าไปหลงเชื่อ แจ้งผมได้เลยครับ
peter1234 ดู 6 วันที่แล้ว 2
รอบค่ำมาแล้วครับ เอาใจคนเลิกงาน ใครไม่เคยได้ถอน เอาแต่ฝากอย่างเดียว มาเข้ากลุ่มผมได้ครับ ทุกคนใจดีพร้อมให้คำแนะนำ สโลแกนกลุ่มผม
"เพราะเราอยากเห็นทุกคนได้ถอนเงิน"
วันนี้ดีใจช่วยคุณแม่ท่านนึงให้สามารถจ่ายค่าเทอมลูกได้ ทันกำหนดเดธไลน์บ่าย 3 โมงได้
peter1234 6 วันที่แล้ว
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>161-41✓
16.45++678==>>987-99✓✓เด้ง!!
17.00----012==>>225-25✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>956-86✓✓✓เด้ง!!
17.30----345==>>456-42✓✓✓เด้ง!!
17.45++012==>>751-98✓
18.00++567==>>708-33✓
18.15++012==>>049-49✓
18.30++012==>>253-88✓
18.45++012==>>200-86✓✓✓
19.00----890==>>678-93✓✓เด้ง!!
19.15++234==>>968-04✓
19.30++456==>>319-30**
19.45++345==>>

สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์

matheasy

เข้าฟรี หากใครเรียกเก็บเงินภายในกลุ่มอย่าไปหลงเชื่อ แจ้งผมได้เลยครับ
flower 6 วันที่แล้ว
ใครอยากเด้งงง เบิ้ลหลายตาติด. @เข้ามาสนุกกันค่ะ ++++ยอดบวกตามแอดตลอดค่ะ (***เดินเด้งเอวเคล็ดค่ะ***)
peter1234 ดู 6 วันที่แล้ว 19
ใครไม่เคยได้ถอน ฝากเข้าอย่างเดียว มาเข้ากลุ่มผมได้นะครับ ผมพาถอนเอง เข้ากลุ่มฟรี ปรึกษาฟรี ไม่เคยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ แถมมีกิจกรรมแจกเงินให้ลูกทีมอยู่บ่อยๆ ด้วย แต่ขอสงวนสิทธิ์ให้คนที่มีแต้มพ้อยครบ 1000 เท่านั้น ต้องสามารถเปลี่ยนผู้แนะนำได้เลย
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
ขึ้นหน้าใหม่ละ
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>161-41✓
16.45++678==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>161-41✓
16.45++678==>>987-99✓✓เด้ง!!
17.00----012==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
08.00++012==>>480-03✓✓เด้ง!!
08.15----012==>>681-72✓✓เด้ง!!
08.30++890==>>209-42✓✓เด้ง!!
08.45----890==>>141-02✓
09.00----234==>>811-25✓
09.15----678==>>484-87✓✓✓เด้ง!!
09.30++234==>>008-81**
09.45++012==>>589-40✓
10.00++012==>>995-69**
10.15++123==>>759-33✓✓
10.30----345==>>531-69✓✓
10.45++567==>>622-65✓✓✓เด้ง!!
11.00----012==>>172-55✓✓
11.15++789==>>119-40✓
11.30++123==>>281-14✓✓เด้ง!!
11.45----456==>>297-50✓
12.00----678==>>198-17✓
12.15----789==>>228-67✓✓เด้ง!!!
12.30++456==>>754-26✓✓✓เด้ง!!
12.45----345==>>294-95✓✓เด้ง!!
13.00++890==>>449-79✓✓เด้ง!!
13.15----456==>>ยกเลิกโพย
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>161-41✓
16.45++678==>>987-99✓✓เด้ง!!
17.00----012==>>225-25✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>161-41✓
16.45++678==>>987-99✓✓เด้ง!!
17.00----012==>>225-25✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>956-86✓✓✓เด้ง!!
17.30----345==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>161-41✓
16.45++678==>>987-99✓✓เด้ง!!
17.00----012==>>225-25✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>956-86✓✓✓เด้ง!!
17.30----345==>>456-42✓✓✓เด้ง!!
17.45++012==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>161-41✓
16.45++678==>>987-99✓✓เด้ง!!
17.00----012==>>225-25✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>956-86✓✓✓เด้ง!!
17.30----345==>>456-42✓✓✓เด้ง!!
17.45++012==>>751-98✓
18.00++567==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>161-41✓
16.45++678==>>987-99✓✓เด้ง!!
17.00----012==>>225-25✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>956-86✓✓✓เด้ง!!
17.30----345==>>456-42✓✓✓เด้ง!!
17.45++012==>>751-98✓
18.00++567==>>708-33✓
18.15++012==>>049-49✓
18.30++012==>>253-88✓
18.45++012==>>200-86✓✓✓
19.00----890==>>678-93✓✓เด้ง!!
19.15++234==>>968-04✓
19.30++456==>>319-30**
19.45++345==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>161-41✓
16.45++678==>>987-99✓✓เด้ง!!
17.00----012==>>225-25✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>956-86✓✓✓เด้ง!!
17.30----345==>>456-42✓✓✓เด้ง!!
17.45++012==>>751-98✓
18.00++567==>>708-33✓
18.15++012==>>049-49✓
18.30++012==>>253-88✓
18.45++012==>>200-86✓✓✓
19.00----890==>>678-93✓✓เด้ง!!
19.15++234==>>968-04✓
19.30++456==>>319-30**
19.45++345==>>065-30✓✓เด้ง!!
20.00----012==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 6 วันที่แล้ว
13.30----456==>>319-06✓
13.45----123==>>398-27✓✓
14.00++789==>>039-44✓
14.15++012==>>615-04✓✓เด้ง!!
14.30----456==>>145-62✓✓✓เด้ง!!
14.45++456==>>832-21**
15.00++456==>>952-66✓✓✓เด้ง!!
15.15----345==>>065-04✓✓เด้ง!!
15.30++012==>>975-14✓
15.45++345==>>448-34✓✓✓✓เด้ง!!
16.00----456==>>310-89**
16.15----123==>>163-46✓✓
16.30++678==>>161-41✓
16.45++678==>>987-99✓✓เด้ง!!
17.00----012==>>225-25✓✓✓เด้ง!!
17.15++456==>>956-86✓✓✓เด้ง!!
17.30----345==>>456-42✓✓✓เด้ง!!
17.45++012==>>751-98✓
18.00++567==>>708-33✓
18.15++012==>>049-49✓
18.30++012==>>253-88✓
18.45++012==>>200-86✓✓✓
19.00----890==>>678-93✓✓เด้ง!!
19.15++234==>>968-04✓
19.30++456==>>319-30**
19.45++345==>>065-30✓✓เด้ง!!
20.00----012==>>995-60✓
20.15++109==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 14
ใครไม่เคยได้ถอน ฝากเข้าอย่างเดียว มาเข้ากลุ่มผมได้นะครับ ผมพาถอนเอง เข้ากลุ่มฟรี ปรึกษาฟรี ไม่เคยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ แถมมีกิจกรรมแจกเงินให้ลูกทีมอยู่บ่อยๆ ด้วย
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16.30+++012==>>121-08✓✓✓เด้ง!!
16.45------012==>>255-45✓
17.00------890==>>476-96✓
17.15------678==>>225-93**
17.30------234==>>391-34✓✓✓เด้ง!!
17.45+++789==>>048-76✓✓เด้ง!!
18.00------890==>>572-72**
18.15------345==>>109-45✓✓เด้ง!!
18.30+++012==>>134-56✓
18.45+++345==>>894-64✓✓เด้ง!!
19.00------012==>>319-30✓✓เด้ง!!
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
17.30------234==>>391-34✓✓✓เด้ง!!
17.45+++789==>>048-76✓✓เด้ง!!
18.00------890==>>572-72**
18.15------345==>>109-45✓✓เด้ง!!
18.30+++012==>>134-56✓
18.45+++345==>>894-64✓✓เด้ง!!
19.00------012==>>319-30✓✓เด้ง!!
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16.00------012==>>460-80✓✓
16.15+++456==>>022-07**
16.30+++012==>>121-08✓✓✓เด้ง!!
16.45------012==>>255-45✓
17.00------890==>>476-96✓
17.15------678==>>225-93**
17.30------234==>>391-34✓✓✓เด้ง!!
17.45+++789==>>048-76✓✓เด้ง!!
18.00------890==>>572-72**
18.15------345==>>109-45✓✓เด้ง!!
18.30+++012==>>134-56✓
18.45+++345==>>894-64✓✓เด้ง!!
19.00------012==>>319-30✓✓เด้ง!!
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>429-07✓✓
21.30------678==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
17.30------234==>>391-34✓✓✓เด้ง!!
17.45+++789==>>048-76✓✓เด้ง!!
18.00------890==>>572-72**
18.15------345==>>109-45✓✓เด้ง!!
18.30+++012==>>134-56✓
18.45+++345==>>894-64✓✓เด้ง!!
19.00------012==>>319-30✓✓เด้ง!!
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>429-07✓✓
21.30------678==>>990-98✓
21.45------901==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>429-07✓✓
21.30------678==>>990-98✓
21.45------901==>>774-69✓
22.00------789==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>429-07✓✓
21.30------678==>>990-98✓
21.45------901==>>774-69✓
22.00------789==>>933-58✓✓
22.15+++789==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>429-07✓✓
21.30------678==>>990-98✓
21.45------901==>>774-69✓
22.00------789==>>933-58✓✓
22.15+++789==>>912-79✓✓✓เด้ง!!
22.30------789==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>429-07✓✓
21.30------678==>>990-98✓
21.45------901==>>774-69✓
22.00------789==>>933-58✓✓
22.15+++789==>>912-79✓✓✓เด้ง!!
22.30------789==>>393-05✓
22.45------567==>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>429-07✓✓
21.30------678==>>990-98✓
21.45------901==>>774-69✓
22.00------789==>>933-58✓✓
22.15+++789==>>912-79✓✓✓เด้ง!!
22.30------789==>>393-05✓
22.45------567==>>730-03✓
23.00------901==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>429-07✓✓
21.30------678==>>990-98✓
21.45------901==>>774-69✓
22.00------789==>>933-58✓✓
22.15+++789==>>912-79✓✓✓เด้ง!!
22.30------789==>>393-05✓
22.45------567==>>730-03✓
23.00------901==>>393-10✓✓✓เด้ง!!
23.15+++789==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>429-07✓✓
21.30------678==>>990-98✓
21.45------901==>>774-69✓
22.00------789==>>933-58✓✓
22.15+++789==>>912-79✓✓✓เด้ง!!
22.30------789==>>393-05✓
22.45------567==>>730-03✓
23.00------901==>>393-10✓✓✓เด้ง!!
23.15+++789==>>792-26✓✓
23.30------123==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
jeabjibjeab1 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวัสดีค่ะ ขอกลับเข้ากลุ่มหน่อยค่ะ
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.15+++345==>>823-56✓✓เด้ง!!
19.30-----456==>>942-22✓
19.45------456==>>451-11✓✓
20.00+++012==>>349-46**
20.15+++234==>>551-63✓
20.30+++567==>>125-42✓
20.45+++234==>>500-01**
21.00+++012==>>847-72✓
21.15+++234==>>429-07✓✓
21.30------678==>>990-98✓
21.45------901==>>774-69✓
22.00------789==>>933-58✓✓
22.15+++789==>>912-79✓✓✓เด้ง!!
22.30------789==>>393-05✓
22.45------567==>>730-03✓
23.00------901==>>393-10✓✓✓เด้ง!!
23.15+++789==>>792-26✓✓
23.30------123==>>422-85✓✓เด้ง!!
23.45+++890==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
fainanear 1 สัปดาห์ที่แล้ว
อยากเข้ากลุ่มด้วยค่ะ
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 7
ใครไม่เคยได้ถอน ฝากเข้าอย่างเดียว มาเข้ากลุ่มผมได้นะครับ ผมพาถอนเอง เข้ากลุ่มฟรี ปรึกษาฟรี ไม่เคยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ แถมมีกิจกรรมแจกเงินให้ลูกทีมอยู่บ่อยๆ ด้วย
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สถิติวันนี้ขอขึ้นหน้าใหม่นะครับ
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>181-98**
20.15+++890==>>174-56**
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>701-82✓✓✓เด้ง!!
21.15------890==>>233-03✓✓
21.30+++678==>>400-68✓✓เด้ง!!
21.45------890==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>181-98**
20.15+++890==>>174-56**
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>701-82✓✓✓เด้ง!!
21.15------890==>>233-03✓✓
21.30+++678==>>400-68✓✓เด้ง!!
21.45------890==>>773-05✓
22.00------789==>>
ของรอบหน้าครับ สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>181-98**
20.15+++890==>>174-56**
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>701-82✓✓✓เด้ง!!
21.15------890==>>233-03✓✓
21.30+++678==>>400-68✓✓เด้ง!!
21.45------890==>>773-05✓
22.00------789==>>411-89✓✓เด้ง!!
22.15+++456==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>701-82✓✓✓เด้ง!!
21.15------890==>>233-03✓✓
21.30+++678==>>400-68✓✓เด้ง!!
21.45------890==>>773-05✓
22.00------789==>>411-89✓✓เด้ง!!
22.15+++456==>>757-38✓
22.30+++567==>>353-03✓
22.45+++567==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>701-82✓✓✓เด้ง!!
21.15------890==>>233-03✓✓
21.30+++678==>>400-68✓✓เด้ง!!
21.45------890==>>773-05✓
22.00------789==>>411-89✓✓เด้ง!!
22.15+++456==>>757-38✓
22.30+++567==>>353-03✓
22.45+++567==>>887-95✓✓เด้ง!!
23.00------234==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>701-82✓✓✓เด้ง!!
21.15------890==>>233-03✓✓
21.30+++678==>>400-68✓✓เด้ง!!
21.45------890==>>773-05✓
22.00------789==>>411-89✓✓เด้ง!!
22.15+++456==>>757-38✓
22.30+++567==>>353-03✓
22.45+++567==>>887-95✓✓เด้ง!!
23.00------234==>>951-92✓
23.15------345==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>701-82✓✓✓เด้ง!!
21.15------890==>>233-03✓✓
21.30+++678==>>400-68✓✓เด้ง!!
21.45------890==>>773-05✓
22.00------789==>>411-89✓✓เด้ง!!
22.15+++456==>>757-38✓
22.30+++567==>>353-03✓
22.45+++567==>>887-95✓✓เด้ง!!
23.00------234==>>951-92✓
23.15------345==>>491-30✓✓
23.30+++678==>>222-93**
22.45+++456==>>
สำหรับวิธีการจิ้ม เทคนิคเลข 3 ตัวนี้มีอยู่ในโน๊ตกลุ่มแล้วครับ หากจิ้มตามที่ผมให้ มีวินัย เดินเงินตามที่ผมสอนรับรองบวกทุกวันครับ

แอดเข้ากลุ่มฟรี
ID Line : matheasy
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 17
มาแล้วครับ วันนี้เพิ่งมานะ หวยปิงปองฟรี ดูสถิติได้แม่นจริงมั้ย พาบวกทุกวัน สนใจทักและเข้ากลุ่มฟรี
ID LINE : matheasy

เพราะผมอยากให้ทุกคนได้สะกดคำว่าถอนเป็นสักที
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12.45+++678==>>849-23✓
13.00+++234==>>295-59✓
13.15+++890==>>638-05✓✓เด้ง!!
13.30------678==>>124-80✓
13.45------012==>>649-78**
14.00------234==>>312-50✓✓
14.15+++345==>>382-58✓✓
14.30------234==>>ยกเลิกโพย
14.45------234==>>208-10✓
15.00------890==>>712-10✓
15.15------567==>>454-57✓✓✓เด้ง!!
15.30+++012==>>137-61✓✓
15.45------123==>>475-68**
16.00------678==>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอโทษที่ไม่ได้บอกหลายรอบครับ กำลังโมโหๆ คนบางคนในกลุ่ม จับโกหกพิรุธคนได้ ช่างมันๆ ผมนักเลงพอจะเข้ามาดูเลขอย่างเดียวก็ให้เข้าครับ ทั้งแจกเงิน ให้เข้าฟรีแล้ว ยังทำกันได้

12.45+++678==>>849-23✓
13.00+++234==>>295-59✓
13.15+++890==>>638-05✓✓เด้ง!!
13.30------678==>>124-80✓
13.45------012==>>649-78**
14.00------234==>>312-50✓✓
14.15+++345==>>382-58✓✓
14.30------234==>>ยกเลิกโพย
14.45------234==>>208-10✓
15.00------890==>>712-10✓
15.15------567==>>454-57✓✓✓เด้ง!!
15.30+++012==>>137-61✓✓
15.45------123==>>475-68**
16.00------678==>>559-98✓
16.15------345==>>101-16**
16.30------890==>>221-94✓
16.45------234==>>538-73✓✓เด้ง!!
17.00+++567==>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12.45+++678==>>849-23✓
13.00+++234==>>295-59✓
13.15+++890==>>638-05✓✓เด้ง!!
13.30------678==>>124-80✓
13.45------012==>>649-78**
14.00------234==>>312-50✓✓
14.15+++345==>>382-58✓✓
14.30------234==>>ยกเลิกโพย
14.45------234==>>208-10✓
15.00------890==>>712-10✓
15.15------567==>>454-57✓✓✓เด้ง!!
15.30+++012==>>137-61✓✓
15.45------123==>>475-68**
16.00------678==>>559-98✓
16.15------345==>>101-16**
16.30------890==>>221-94✓
16.45------234==>>538-73✓✓เด้ง!!
17.00+++567==>>535-44✓✓
17.15------345==>>398-20✓
17.30------567==>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>
สนใจเข้าไลน์กลุ่มมาได้ครับ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>
ต่อกันไปเรื่อยๆครับสนใจเข้าไลน์กลุ่มมาได้เลยพร้อมให้คำแนะนำ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
17.00+++890==>>
ต่อกันไปเรื่อยๆครับสนใจเข้าไลน์กลุ่มมาได้เลยพร้อมให้คำแนะนำ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>
ต่อกันไปยาวๆครับสนใจเข้าไลน์กลุ่มมาได้เลยพร้อมให้คำแนะนำ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>
ต่อครับ
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>
สนใจเข้ามาคุยในกลุ่มกันได้เลยครับ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>
สนใจเข้ามาคุยในกลุ่มกันได้เลยครับ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>181-98**
20.15+++890==>>
มาต่อกันครับ สนใจเข้ามาคุยในกลุ่มกันได้เลยครับ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>181-98**
20.15+++890==>>174-56**
20.30+++789==>>
มาต่อกันครับ สนใจเข้ามาคุยในกลุ่มกันได้เลยครับ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>181-98**
20.15+++890==>>174-56**
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>
ยาวไปยันเที่ยงคืนครับ สนใจเข้ามาคุยในกลุ่มกันได้เลยครับ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.00+++012==>>917-57✓
18.15+++901==>>351-22✓
18.30+++567==>>591-52✓✓
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>181-98**
20.15+++890==>>174-56**
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>
สนใจเข้ามาคุยในกลุ่มกันได้เลยครับ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>181-98**
20.15+++890==>>174-56**
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>701-82✓✓✓เด้ง!!
21.15----890==>>
ยังไม่จบครับ มาต่อกันเลย สนใจเข้ามาคุยในกลุ่มกันได้เลยครับ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>181-98**
20.15+++890==>>174-56**
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>701-82✓✓✓เด้ง!!
21.15----890==>>233-03✓✓
21.30+++678==>>
สนใจเข้ามาคุยในกลุ่มกันได้เลยครับ
ID LINE : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
18.45------345==>>471-43✓✓✓เด้ง!!
19.00+++890==>>194-19✓✓เด้ง!!
19.15------789==>>458-19✓✓เด้ง!!
19.30+++012==>>599-27✓
19.45+++567==>>419-86✓
20.00+++456==>>181-98**
20.15+++890==>>174-56**
20.30+++789==>>438-71✓✓เด้ง!!
20.45------012==>>807-11✓✓✓เด้ง!!
21.00+++012==>>701-82✓✓✓เด้ง!!
21.15------890==>>233-03✓✓
21.30+++678==>>400-68✓✓เด้ง!!
21.45------890==>>
รัวๆไปครับ เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ ID LINE : matheasy
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
สถิติปิดจ็อบคืนนี้ครับ
สนใจแอดเข้ากลุ่มฟรี
ID: matheasy

ใส่ผู้แนะนำหวยปิงปองเป็น peter1234
ลุ้นรับเงินเติมเครฟรีๆ 400 บาท 10 รางวัล
(ชดเชยวันที่ 21-22 ตค.ที่ไม่ว่างครับ)
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
20.00+++012===>>373-83**
20.15+++123===>>837-91✓✓เด้ง!!
20.30------234===>>402-12✓✓✓เด้ง!!
20.45+++012===>>492-47✓
21.00+++678===>>619-06✓✓
21.15------456===>>484-47✓✓✓เด้ง!!
21.30+++234===>>041-52✓✓เด้ง!!
21.45------890===>>120-79✓✓เด้ง!!!
22.00+++234===>>570-97**
22.15+++567===>>388-41**
22.30+++456===>>475-77✓✓
22.45------678===>>369-33✓
23.00------678===>>008-79✓✓
23.15+++012===>>176-96✓
23.30+++789===>>008-81✓✓เด้ง!!
23.45------890===>>490-35✓✓เด้ง
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
สถิติเช้านี้ครับ เด้งมโฬาร
เข้ากลุ่มตอนนี้ ผมสุ่มแจกเงินฟรีรวม 4,000 บาทครับ
พอดีกำลังจะแต่งงาน อดให้เลข 2 วัน สมาชิกอดมีรายได้ ใครมีพ้อยท์ครบ 1000 แต้ม เปลี่ยนผู้แนะนำเป็นผม เข้ากลุ่มฟรี ลงทะเบียนลุ้นเงินฟรีครับ ภายในวันพรุ่งนี้เท่านั้นครับ

ID Line : matheasy

เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปองใส่ peter1234 เข้ากลุ่มฟรี แล้วรีบลงทะเบียนรับเงินสด สุ่มแจกนะครับ อัดคลิปลงในกลุ่มให้ดู บริสุทธิ์ยุติธรรมแน่นอนครับ
(ปล.ผิดกฎของเว็ปมั้ยไม่ทราบครับ ทำแบบนี้หากผิดกฎได้โปรดตักเตือนก่อนนะครับ)
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
หวยปิงปองวันที่ 9 ต.ค.
00.00+++567===>>478-07✓✓เด้ง!
00.15------678===>>572-78✓✓✓เด้ง!!
00.30+++567===>>084-54✓
00.45+++012===>>027-80✓✓✓เด้ง!!
01.00------890===>>249-17✓
01.15------678===>>787-75✓✓✓เด้ง!!
01.30+++678===>>240-54**
01.45+++890===>>785-50✓✓เด้ง!!
02.00------456===>>637-48✓✓
02.15+++890===>>233-23**
02.30+++678===>>223-98✓
02.45+++456===>>413-75✓✓
03.00------234===>>231-43✓✓✓เด้ง!!
03.15+++678===>>957-52✓
03.30+++567===>>937-79✓✓เด้ง
03.45------567===>>069-42✓
04.00------890===>>288-21✓✓
04.15+++678===>>786-49✓✓✓3ตัวแตก
04.30------456===>>709-48✓
04.45------890===>>155-12**
05.00------345===>>384-45✓✓✓เด้ง!!
05.15+++456===>>886-13✓
05.30+++456===>>277-12**
05.45+++456===>>976-72✓
06.00+++345===>>953-06✓✓เด้ง
06.15------345===>>ยกเลิกโพย
06.30------345===>>477-71✓
06.45------678===>>624-45✓
07.00------012===>>812-27✓✓✓เด้ง!!
07.15+++890===>>734-55**
07.30+++123===>>322-49✓✓
07.45------456===>>371-97**
08.00------901===>>602-26✓
08.15------890===>>948-90✓✓✓เด้ง!!
08.30+++678===>>632-42✓
08.45+++890===>>767-24**
09.00+++234===>>598-34✓✓เด้ง!!
09.15------345===>>924-34✓✓✓เด้ง!!!
09.30+++890===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
หวยปิงปองวันที่ 9 ต.ค.
00.00+++567===>>478-07✓✓เด้ง!
00.15------678===>>572-78✓✓✓เด้ง!!
00.30+++567===>>084-54✓
00.45+++012===>>027-80✓✓✓เด้ง!!
01.00------890===>>249-17✓
01.15------678===>>787-75✓✓✓เด้ง!!
01.30+++678===>>240-54**
01.45+++890===>>785-50✓✓เด้ง!!
02.00------456===>>637-48✓✓
02.15+++890===>>233-23**
02.30+++678===>>223-98✓
02.45+++456===>>413-75✓✓
03.00------234===>>231-43✓✓✓เด้ง!!
03.15+++678===>>957-52✓
03.30+++567===>>937-79✓✓เด้ง
03.45------567===>>069-42✓
04.00------890===>>288-21✓✓
04.15+++678===>>786-49✓✓✓3ตัวแตก
04.30------456===>>709-48✓
04.45------890===>>155-12**
05.00------345===>>384-45✓✓✓เด้ง!!
05.15+++456===>>886-13✓
05.30+++456===>>277-12**
05.45+++456===>>976-72✓
06.00+++345===>>953-06✓✓เด้ง
06.15------345===>>ยกเลิกโพย
06.30------345===>>477-71✓
06.45------678===>>624-45✓
07.00------012===>>812-27✓✓✓เด้ง!!
07.15+++890===>>734-55**
07.30+++123===>>322-49✓✓
07.45------456===>>371-97**
08.00------901===>>602-26✓
08.15------890===>>948-90✓✓✓เด้ง!!
08.30+++678===>>632-42✓
08.45+++890===>>767-24**
09.00+++234===>>598-34✓✓เด้ง!!
09.15------345===>>924-34✓✓✓เด้ง!!!
09.30+++890===>>831-30✓✓
09.45------234===>>
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
ขออวดสถิติ ปิดจ๊อบคืนนี้
ตั้งแต่เช้ายันดึก แอดให้ตลอด เหนื่อยช่างมัน ลูกทีมบวกเป็นพอ ใครสนใจแอด LineID : matheasy

19.30------234===>>914-04✓✓เด้ง
19.45+++901===>>435-83**
20.00+++234===>>528-59✓
20.15+++012===>>837-66**
20.30+++456===>>153-45✓✓เด้ง!!
20.45------345===>>519-52✓✓
21.00+++567===>>994-89**
21.15+++123===>>730-30✓✓เด้ง!!
21.30------901===>>945-69✓✓
21.45+++678===>>710-36✓✓
22.00------567===>>749-41✓
22.15------678===>>854-00✓
22.30------890===>>087-61✓
22.45------890===>>080-72✓✓✓เด้ง!!
23.00+++012===>>920-44✓✓เด้ง!!
23.15====
23.30====
23.45====
00.00====

ให้ในกลุ่มนะครับ

เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทักได้ตลอดครับ
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แบ่งๆ กันละ
23.15------678===>>789-38✓✓✓เด้ง!!
23.30+++678===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
23.15------678===>>789-38✓✓✓เด้ง!!
23.30+++678===>>759-75✓✓
23.45------345===>>

ลูกทีมบางคนเพิ่งมาขออีก 2 ตา
ง่ววงงง!!
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 6
เอาเลขมาให้ละครับ กลุ่มนี้ใจดี เข้าฟรีได้เลย
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แอด Line ID : matheasy
สถิติ รอบบ่ายวันนี้ครับ
11.45+++456===>>755-55✓✓เด้ง
12.00------345===>>922-93✓
12.15------678===>>726-87✓✓✓เด้ง!!!
12.30+++456===>>401-14✓✓
12.45------890===>>995-77✓✓
13.00+++123===>>626-40✓
13.15+++012===>>551-51✓✓เด้ง!!
13.30------345===>>200-72**
13.45------890===>>028-13✓✓เด้ง!!
14.00+++012===>>813-95✓
14.15+++890===>>760-52✓
14.30+++234===>>565-81**
14.45+++012===>>309-10✓✓✓!! เด้งชุดใหญ่
15.00------890===>>074-07✓✓
15.15+++012===>>885-91✓
15.30+++456===>>704-85✓✓เด้ง!!
15.45------890===>>

ในกลุ่มมีเทคนิคการทำเงินสอนหมดครับ เหมาะทั้งสายทุนสูง หวังกำไรเยอะๆ ผมพาบวกเป็นหมื่นได้
กับท่านที่ทุนต่ำ เน้นรักษาทุน กำไรบวกทุกวันวันละไม่กี่ร้อย หากสนใจลองดูสถิติได้ครับ ย้อนหลังดูได้เลยครับ ทุกวันว่าแม่นจริงมั้ย ทุกคนในกลุ่มใจดีครับ ให้คำปรึกษาตลอด
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11.45+++456===>>755-55✓✓เด้ง
12.00------345===>>922-93✓
12.15------678===>>726-87✓✓✓เด้ง!!!
12.30+++456===>>401-14✓✓
12.45------890===>>995-77✓✓
13.00+++123===>>626-40✓
13.15+++012===>>551-51✓✓เด้ง!!
13.30------345===>>200-72**
13.45------890===>>028-13✓✓เด้ง!!
14.00+++012===>>813-95✓
14.15+++890===>>760-52✓
14.30+++234===>>565-81**
14.45+++012===>>309-10✓✓✓!! เด้งชุดใหญ่
15.00------890===>>074-07✓✓
15.15+++012===>>885-91✓
15.30+++456===>>704-85✓✓เด้ง!!
15.45------890===>>674-60✓
16.00------012===>>327-07เด้ง!!
16.15+++678===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11.45+++456===>>755-55✓✓เด้ง
12.00------345===>>922-93✓
12.15------678===>>726-87✓✓✓เด้ง!!!
12.30+++456===>>401-14✓✓
12.45------890===>>995-77✓✓
13.00+++123===>>626-40✓
13.15+++012===>>551-51✓✓เด้ง!!
13.30------345===>>200-72**
13.45------890===>>028-13✓✓เด้ง!!
14.00+++012===>>813-95✓
14.15+++890===>>760-52✓
14.30+++234===>>565-81**
14.45+++012===>>309-10✓✓✓!! เด้งชุดใหญ่
15.00------890===>>074-07✓✓
15.15+++012===>>885-91✓
15.30+++456===>>704-85✓✓เด้ง!!
15.45------890===>>674-60✓
16.00------012===>>327-07เด้ง!!
16.15+++678===>>797-28✓✓เด้ง
16.30------123===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11.45+++456===>>755-55✓✓เด้ง
12.00------345===>>922-93✓
12.15------678===>>726-87✓✓✓เด้ง!!!
12.30+++456===>>401-14✓✓
12.45------890===>>995-77✓✓
13.00+++123===>>626-40✓
13.15+++012===>>551-51✓✓เด้ง!!
13.30------345===>>200-72**
13.45------890===>>028-13✓✓เด้ง!!
14.00+++012===>>813-95✓
14.15+++890===>>760-52✓
14.30+++234===>>565-81**
14.45+++012===>>309-10✓✓✓!! เด้งชุดใหญ่
15.00------890===>>074-07✓✓
15.15+++012===>>885-91✓
15.30+++456===>>704-85✓✓เด้ง!!
15.45------890===>>674-60✓
16.00------012===>>327-07เด้ง!!
16.15+++678===>>797-28✓✓เด้ง
16.30------123===>>741-46✓
16.45------678===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11.45+++456===>>755-55✓✓เด้ง
12.00------345===>>922-93✓
12.15------678===>>726-87✓✓✓เด้ง!!!
12.30+++456===>>401-14✓✓
12.45------890===>>995-77✓✓
13.00+++123===>>626-40✓
13.15+++012===>>551-51✓✓เด้ง!!
13.30------345===>>200-72**
13.45------890===>>028-13✓✓เด้ง!!
14.00+++012===>>813-95✓
14.15+++890===>>760-52✓
14.30+++234===>>565-81**
14.45+++012===>>309-10✓✓✓!! เด้งชุดใหญ่
15.00------890===>>074-07✓✓
15.15+++012===>>885-91✓
15.30+++456===>>704-85✓✓เด้ง!!
15.45------890===>>674-60✓
16.00------012===>>327-07เด้ง!!
16.15+++678===>>797-28✓✓เด้ง
16.30------123===>>741-46✓
16.45------678===>>609-34✓
17.00------890===>>890-81✓✓✓✓ เด้ง!! บ้าบอคอแตก

ในกลุ่มกรี้ดกันกระหน่ำ 3 ตัวตรงแตก
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11.45+++456===>>755-55✓✓เด้ง
12.00------345===>>922-93✓
12.15------678===>>726-87✓✓✓เด้ง!!!
12.30+++456===>>401-14✓✓
12.45------890===>>995-77✓✓
13.00+++123===>>626-40✓
13.15+++012===>>551-51✓✓เด้ง!!
13.30------345===>>200-72**
13.45------890===>>028-13✓✓เด้ง!!
14.00+++012===>>813-95✓
14.15+++890===>>760-52✓
14.30+++234===>>565-81**
14.45+++012===>>309-10✓✓✓!! เด้งชุดใหญ่
15.00------890===>>074-07✓✓
15.15+++012===>>885-91✓
15.30+++456===>>704-85✓✓เด้ง!!
15.45------890===>>674-60✓
16.00------012===>>327-07เด้ง!!
16.15+++678===>>797-28✓✓เด้ง
16.30------123===>>741-46✓
16.45------678===>>609-34✓
17.00------890===>>890-81✓✓✓✓ เด้ง!! บ้าบอคอแตก
17.15+++234===>>071-07**
17.30+++012===>>350-82✓✓เด้ง!!
17.45------345===>>640-97✓
18.00------234===>>
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 7
มาแล้วครับ หวยปิงปองฟรีวางหน้าเวป ตามเช็คสถิติเลยคับ
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11.45------345===>>968-63✓
12.00------234===>>234-27✓✓✓ เกลียดรอบนี้ ทำไมต้องหลับไปด้วย
12.15+++678===>>861-75✓✓✓นี่ก็เด้ง
12.30------678===>>529-04**
12.45------012===>>031-84✓✓
13.00+++012===>>657-03✓
13.15+++012===>>700-50✓✓เด้ง
13.30------890===>>547-31**
13.45------890===>>719-93✓✓เด้ง
14.00+++789===>>779-30✓✓เด้ง
14.15------789===>>644-85✓
14.30------234===>>275-83✓✓
14.45+++456===>>135-43✓
15.00+++345===>>981-10**
15.15+++234===>>305-04✓✓
15.30------890===>>118-15✓
15.45------901===>>114-40✓✓
16.00+++123===>>757-59**
16.15+++567===>>476-56✓✓✓เด้ง
16.30------678===>>703-57✓✓
16.45+++012===>>596-93**
17.00+++567===>>614-39✓
17.15+++678===>>071-84✓✓เด้ง
17.30------890===>>742-08✓✓เด้ง
17.45+++890===>>737-06✓
18.00+++123===>>778-41✓
18.15+++901===>>528-24**
18.30+++012===>>801-54✓✓เด้ง
18.45------890===>>934-85✓✓
19.00+++789===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แอด ID Line : matheasy

19.00+++789===>>009-09✓✓เด้ง
19.15------890===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.00+++789===>>009-09✓✓เด้ง
19.15------890===>>915-19✓✓
19.30+++901===>>676-79✓
19.45+++234===>>533-24✓✓✓เด้ง!!
20.00------345===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.00+++789===>>009-09✓✓เด้ง
19.15------890===>>915-19✓✓
19.30+++901===>>676-79✓
19.45+++234===>>533-24✓✓✓เด้ง!!
20.00------345===>>936-02✓
20.15------567===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.00+++789===>>009-09✓✓เด้ง
19.15------890===>>915-19✓✓
19.30+++901===>>676-79✓
19.45+++234===>>533-24✓✓✓เด้ง!!
20.00------345===>>936-02✓
20.15------567===>>868-75✓✓✓เด้ง!!!
20.30+++890===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.00+++789===>>009-09✓✓เด้ง
19.15------890===>>915-19✓✓
19.30+++901===>>676-79✓
19.45+++234===>>533-24✓✓✓เด้ง!!
20.00------345===>>936-02✓
20.15------567===>>868-75✓✓✓เด้ง!!!
20.30+++890===>>139-33✓
20.45+++345===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
19.00+++789===>>009-09✓✓เด้ง
19.15------890===>>915-19✓✓
19.30+++901===>>676-79✓
19.45+++234===>>533-24✓✓✓เด้ง!!
20.00------345===>>936-02✓
20.15------567===>>868-75✓✓✓เด้ง!!!
20.30+++890===>>139-33✓
20.45+++345===>>329-76✓
21.00+++678===>>377-79✓✓เด้ง
21.15------901===>>586-22**
21.30------890===>>999-31✓✓
21.45+++123===>>381-27✓✓✓เด้ง
22.00------234===>>568-46✓
22.15------890===>>765-05✓
22.30------012===>>836-91✓
22.45------234===>>
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
ปิดจ๊อบคืนนี้
เอาสถิติมาให้ดูครับ สนใจสมัครตามลิงค์นี้นะคับ บอกเลขทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีครับ

https://999lucky.co/aff/peter1234

สำหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วแต่อยากเข้ากลุ่มก็ยินดีต้อนรับครับ

ทักมาได้ที่ ID Line : matheasy
เข้าฟรี ปรึกษาฟรีครับ ผมใจดีมาก และทุกคนในกลุ่มก็ยินดีต้อนรับนะครับ

สถิติวันนี้รอบค่ำครับ บวกกันยกห้อง

รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>530-35✓
20.30+++567===>>577-34✓✓
20.45------345===>>879-06**
21.00------456===>>466-66✓✓✓เด้ง!!
21.15+++456===>>760-83✓
21.30+++234===>>574-27✓✓เด้ง!!!
21.45------345===>>028-63✓
22.00------890===>>925-09✓✓เด้งจ้า!!!
22.15+++890===>>634-70✓
22.30+++890===>>740-28✓✓เด้งปิด!!! จบสวย
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 15
วันนี้ยังไม่ได้ให้หน้าเวปเลย ใครสนใจเข้ากลุ่มทักเลยนะครับ เข้าฟรีๆ ไม่เรียกเก็บค่าอะไร อยากให้บวกกันทุกคน คนในกลุ่มใจดี น่ารักทุกคนครับ
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>

คือเด้งเวอร์มาก กรี้ดกันเสียงแหบ เสียงแห้งแล้วในกลุ่ม สนใจแอดไลน์มานะครับ
ID : matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
โอ้ยยย แอดมาเถอะครับ เด้งสะใจมาก!!! ทั้งห้อง

รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ตัวเลขอาจจะดูยากเพราะก้อปจากในกลุ่มมานะครับ อยากเข้ากลุ่มแอดได้เลยครับ เข้าฟรี ไอดี matheasy
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>

ขอบคุณที่ทักแชทเข้ามาขอแอดกันนะครับ ตอบแทบไม่ทันเลยทีเดียว เข้ามาในกลุ่ม แล้วอ่านในโน๊ตให้ดีก่อนนะครับ ในนั้นมีเทคนิคให้หมดแล้ว รวมถึงตารางเดินเงินด้วยครับ มาเถอะครับ อยากให้ทุกคนมีเงินใช้ นอกจากงานประจำ

รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>530-35✓
20.30+++567===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>530-35✓
20.30+++567===>>577-34✓✓
20.45------345===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>530-35✓
20.30+++567===>>577-34✓✓
20.45------345===>>879-06**
21.00------456===>>466-66✓✓✓เด้ง!!
21.15+++456===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>530-35✓
20.30+++567===>>577-34✓✓
20.45------345===>>879-06**
21.00------456===>>466-66✓✓✓เด้ง!!
21.15+++456===>>760-83✓
21.30+++234===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>530-35✓
20.30+++567===>>577-34✓✓
20.45------345===>>879-06**
21.00------456===>>466-66✓✓✓เด้ง!!
21.15+++456===>>760-83✓
21.30+++234===>>574-27✓✓เด้ง!!!
21.45------345===>>

โอ๊ย!!! เด้งจนจะขาดใจตายละ
sky2521111 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอบคุณนะคะ
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>530-35✓
20.30+++567===>>577-34✓✓
20.45------345===>>879-06**
21.00------456===>>466-66✓✓✓เด้ง!!
21.15+++456===>>760-83✓
21.30+++234===>>574-27✓✓เด้ง!!!
21.45------345===>>028-63✓
22.00------890===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ยินดีครับ คุณ sky ^^
sky2521111 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เฮงๆๆรับเงินไปด้วยกันนะคะ
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>530-35✓
20.30+++567===>>577-34✓✓
20.45------345===>>879-06**
21.00------456===>>466-66✓✓✓เด้ง!!
21.15+++456===>>760-83✓
21.30+++234===>>574-27✓✓เด้ง!!!
21.45------345===>>028-63✓
22.00------890===>>925-09✓✓เด้งจ้า!!!
22.15+++890===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
อยากถอนมาเข้ากลุ่มผมครับ อยากให้เวปโพสต์รูปได้ด้วยจัง จะเอาเงินบวกของคนในกลุ่มมาโชว์

รอบค่ำหวยปิงปอง 6 ต.ค.
16.00+++678===>>695-09✓
16.15+++456===>>406-37✓✓
16.30------890===>>888-05✓✓เด้ง
16.45+++456===>>402-52✓✓
17.00------890===>>266-88✓✓
17.15+++234===>>939-93✓✓เด้ง
17.30------567===>>391-41**
17.45------567===>>191-56✓✓เด้ง
18.00+++901===>>081-70✓✓✓เด้ง
18.15------890===>>794-96✓✓เด้งอีก
18.30+++345===>>715-53✓✓✓เด้งอีก!
18.45------567===>>036-29✓
19.00------890===>>651-62**
19.15------890===>>203-96✓✓เด้งต่อ
19.30+++012===>>702-82✓✓✓เด้ง!!
19.45------890===>>582-80✓✓✓เด้ง!!!!
20.00+++012===>>295-33✓
20.15+++890===>>530-35✓
20.30+++567===>>577-34✓✓
20.45------345===>>879-06**
21.00------456===>>466-66✓✓✓เด้ง!!
21.15+++456===>>760-83✓
21.30+++234===>>574-27✓✓เด้ง!!!
21.45------345===>>028-63✓
22.00------890===>>925-09✓✓เด้งจ้า!!!
22.15+++890===>>634-70✓
22.30+++890===>>
peter1234 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 10
โพสต์แรกของวันนี้ครับ ให้ฟรีหน้าเว็ป
ในกลุ่มเด้งกันครึกครื้น อยากลองดูตัวเลขว่าแม่นจริงมั้ย แอด Line ID: matheasy เข้าฟรี ไม่มีเงื่อนไขครับ
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สถิติรอบเย็นวันนี้ มารวยไปพร้อมกันครับ

16.45------098===>>022-98✓✓✓เด้งๆๆ
17.00+++012===>>930-48✓
17.15+++789===>>841-09✓✓
17.30------012===>>331-38✓
17.45------789===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16.45------098===>>022-98✓✓✓เด้งๆๆ
17.00+++012===>>930-48✓
17.15+++789===>>841-09✓✓
17.30------012===>>331-38✓
17.45------789===>>135-36**
18.00------123===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16.45------098===>>022-98✓✓✓เด้งๆๆ
17.00+++012===>>930-48✓
17.15+++789===>>841-09✓✓
17.30------012===>>331-38✓
17.45------789===>>135-36**
18.00------123===>>635-91✓✓เด้ง
18.15+++234===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16.45------098===>>022-98✓✓✓เด้งๆๆ
17.00+++012===>>930-48✓
17.15+++789===>>841-09✓✓
17.30------012===>>331-38✓
17.45------789===>>135-36**
18.00------123===>>635-91✓✓เด้ง
18.15+++234===>>599-41✓
18.30------345===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16.45------098===>>022-98✓✓✓เด้งๆๆ
17.00+++012===>>930-48✓
17.15+++789===>>841-09✓✓
17.30------012===>>331-38✓
17.45------789===>>135-36**
18.00------123===>>635-91✓✓เด้ง
18.15+++234===>>599-41✓
18.30------345===>>132-96✓
18.45------123===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16.45------098===>>022-98✓✓✓เด้งๆๆ
17.00+++012===>>930-48✓
17.15+++789===>>841-09✓✓
17.30------012===>>331-38✓
17.45------789===>>135-36**
18.00------123===>>635-91✓✓เด้ง
18.15+++234===>>599-41✓
18.30------345===>>132-96✓
18.45------123===>>014-28✓✓เด้ง
19.00+++012===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ทันมั้ย ผมลืมๆ
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16.45------098===>>022-98✓✓✓เด้งๆๆ
17.00+++012===>>930-48✓
17.15+++789===>>841-09✓✓
17.30------012===>>331-38✓
17.45------789===>>135-36**
18.00------123===>>635-91✓✓เด้ง
18.15+++234===>>599-41✓
18.30------345===>>132-96✓
18.45------123===>>014-28✓✓เด้ง
19.00+++012===>>748-61✓
19.15+++890===>>820-63✓✓
19.30------456===>>905-76✓✓เด้ง
19.45+++012===>>433-64**
20.00+++234===>>991-52✓
20.15+++123===>>790-74✓
20.30+++345===>>317-89✓
20.45+++345===>>585-65✓✓เด้ง
21.00------890===>>160-13✓
21.15------456===>>812-88**
21.30------678===>>806-53✓✓
21.45+++234===>>578-30✓
22.00+++567===>>705-52✓✓เด้ง
22.15------890===>>673-81✓
22.30------012===>>992-78✓
22.45------901===>>394-97✓✓
23.00+++789===>>291-45✓
23.15+++890===>>429-08✓✓✓
23.30-----678===>>

มาแล้วครับ หน้าเวปต่อ สนใจแอดไลน์นะครับ
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
23.30------678===>>237-24✓
23.45------456===>>
peter1234 1 สัปดาห์ที่แล้ว
23.30------678===>>237-24✓
23.45------456===>>520-57✓
00.00------890===>>
peter1234 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 12
หวยปิงปอง ให้ฟรีบ่ายถึงเย็น
สนใจอยากเข้ากลุ่มทักมานะครับ เข้าฟรี ผมให้ในกลุ่มไลน์สะดวกกว่าครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00+++678===>>338-00✓
08.15+++901===>>806-03✓✓ เด้งอีกละ
08.30------890===>>398-85✓✓✓ เด้งๆ
08.45+++789===>>262-18✓
09.00+++234===>>773-85✓
09.15+++901===>>351-43✓
09.30+++567===>>873-54✓✓เด้ง
09.45------456===>>844-07✓✓
10.00+++234===>>839-28✓✓เด้ง
10.15------234===>>208-05✓
10.30------890===>>057-42✓
10.45------890===>>338-17✓
11.00------456===>>537-35✓✓
11.15------345===>>645-10✓✓เด้ง
11.30+++456===>>843-62✓✓เด้ง
11.45------012===>>777-37**
12.00------789===>>543-73✓
12.15------890===>>901-99✓✓✓
12.30+++012===>>161-51✓✓✓
12.45------456===>>178-39**
13.00------567===>>544-48✓
13.15------890===>>032-11✓
13.30------890===>>190-69✓✓✓
13.45+++901===>>394-54✓
14.00+++789===>>900-75✓✓
14.15------890===>>360-21✓
14.30------678===>>829-27✓
14.45------456===>>146-01✓✓เด้ง
15.00+++456===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00+++678===>>338-00✓
08.15+++901===>>806-03✓✓ เด้งอีกละ
08.30------890===>>398-85✓✓✓ เด้งๆ
08.45+++789===>>262-18✓
09.00+++234===>>773-85✓
09.15+++901===>>351-43✓
09.30+++567===>>873-54✓✓เด้ง
09.45------456===>>844-07✓✓
10.00+++234===>>839-28✓✓เด้ง
10.15------234===>>208-05✓
10.30------890===>>057-42✓
10.45------890===>>338-17✓
11.00------456===>>537-35✓✓
11.15------345===>>645-10✓✓เด้ง
11.30+++456===>>843-62✓✓เด้ง
11.45------012===>>777-37**
12.00------789===>>543-73✓
12.15------890===>>901-99✓✓✓
12.30+++012===>>161-51✓✓✓
12.45------456===>>178-39**
13.00------567===>>544-48✓
13.15------890===>>032-11✓
13.30------890===>>190-69✓✓✓
13.45+++901===>>394-54✓
14.00+++789===>>900-75✓✓
14.15------890===>>360-21✓
14.30------678===>>829-27✓
14.45------456===>>146-01✓✓เด้ง
15.00+++456===>>837-60✓
15.15+++456===>>
oui889 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เข้าด้วยคัฟแต่ตอนนี้ยังเติมเงินไม่ได้เลย
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ยินดีต้อนรับครับ เข้ามาดูเลข มาลองศึกษาก่อนก็ได้ครับ ว่าแม่นจริงมั้ย แล้วเดี๋ยวเติมเงินได้ค่อยจิ้มครับ เข้าฟรี ให้คำปรึกษาฟรีคับ

ID Line : matheasy

แอดแล้วทักมานะครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
16.00+++678===>>470-91✓
16.15+++890===>>325-46**
16.30+++678===>>909-82✓
16.45+++012===>>812-49✓✓เด้ง
17.00------678===>>139-28✓
17.15------234===>>880-29✓
17.30------234===>>526-85✓
17.45------890===>>811-49✓✓
18.00+++890===>>
oui889 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แอดไปแล้วคัฟ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
16.00+++678===>>470-91✓
16.15+++890===>>325-46**
16.30+++678===>>909-82✓
16.45+++012===>>812-49✓✓เด้ง
17.00------678===>>139-28✓
17.15------234===>>880-29✓
17.30------234===>>526-85✓
17.45------890===>>811-49✓✓
18.00+++890===>>548-64✓
18.15+++012===>>528-42✓✓เด้ง
18.30------890===>>755-45**
18.45------345===>>555-95✓✓เด้ง
19.00+++567===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
16.00+++678===>>470-91✓
16.15+++890===>>325-46**
16.30+++678===>>909-82✓
16.45+++012===>>812-49✓✓เด้ง
17.00------678===>>139-28✓
17.15------234===>>880-29✓
17.30------234===>>526-85✓
17.45------890===>>811-49✓✓
18.00+++890===>>548-64✓
18.15+++012===>>528-42✓✓เด้ง
18.30------890===>>755-45**
18.45------345===>>555-95✓✓เด้ง
19.00+++567===>>269-49✓
19.15+++234===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
16.00+++678===>>470-91✓
16.15+++890===>>325-46**
16.30+++678===>>909-82✓
16.45+++012===>>812-49✓✓เด้ง
17.00------678===>>139-28✓
17.15------234===>>880-29✓
17.30------234===>>526-85✓
17.45------890===>>811-49✓✓
18.00+++890===>>548-64✓
18.15+++012===>>528-42✓✓เด้ง
18.30------890===>>755-45**
18.45------345===>>555-95✓✓เด้ง
19.00+++567===>>269-49✓
19.15+++234===>>376-07✓
19.30+++123===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
16.00+++678===>>470-91✓
16.15+++890===>>325-46**
16.30+++678===>>909-82✓
16.45+++012===>>812-49✓✓เด้ง
17.00------678===>>139-28✓
17.15------234===>>880-29✓
17.30------234===>>526-85✓
17.45------890===>>811-49✓✓
18.00+++890===>>548-64✓
18.15+++012===>>528-42✓✓เด้ง
18.30------890===>>755-45**
18.45------345===>>555-95✓✓เด้ง
19.00+++567===>>269-49✓
19.15+++234===>>376-07✓
19.30+++123===>>294-70✓
19.45+++890===>>144-37**
20.00+++456===>>243-82✓
20.15+++890===>>ยกเลิกโพย
20.30+++890===>>639-60✓✓เด้ง
20.45------678===>>626-75✓✓เด้ง
21.00+++234===>>238-42✓✓✓✓
21.15------456===>>362-23✓
21.30------679===>>021-98✓
21.45------890===>>017-87✓✓
22.00+++012===>>389-02✓✓เด้ง
22.15------234===>>941-49✓✓เด้ง
22.30+++678===>>286-58✓✓เด้ง
22.45------456===>>

ในกลุ่มยกรี้ดกันเสียงแหบเสียงแห้ง มาอยู่ด้วยกันสิครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
16.00+++678===>>470-91✓
16.15+++890===>>325-46**
16.30+++678===>>909-82✓
16.45+++012===>>812-49✓✓เด้ง
17.00------678===>>139-28✓
17.15------234===>>880-29✓
17.30------234===>>526-85✓
17.45------890===>>811-49✓✓
18.00+++890===>>548-64✓
18.15+++012===>>528-42✓✓เด้ง
18.30------890===>>755-45**
18.45------345===>>555-95✓✓เด้ง
19.00+++567===>>269-49✓
19.15+++234===>>376-07✓
19.30+++123===>>294-70✓
19.45+++890===>>144-37**
20.00+++456===>>243-82✓
20.15+++890===>>ยกเลิกโพย
20.30+++890===>>639-60✓✓เด้ง
20.45------678===>>626-75✓✓เด้ง
21.00+++234===>>238-42✓✓✓✓
21.15------456===>>362-23✓
21.30------679===>>021-98✓
21.45------890===>>017-87✓✓
22.00+++012===>>389-02✓✓เด้ง
22.15------234===>>941-49✓✓เด้ง
22.30+++678===>>286-58✓✓เด้ง
22.45------456===>>950-18✓
23.00------345===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
16.00+++678===>>470-91✓
16.15+++890===>>325-46**
16.30+++678===>>909-82✓
16.45+++012===>>812-49✓✓เด้ง
17.00------678===>>139-28✓
17.15------234===>>880-29✓
17.30------234===>>526-85✓
17.45------890===>>811-49✓✓
18.00+++890===>>548-64✓
18.15+++012===>>528-42✓✓เด้ง
18.30------890===>>755-45**
18.45------345===>>555-95✓✓เด้ง
19.00+++567===>>269-49✓
19.15+++234===>>376-07✓
19.30+++123===>>294-70✓
19.45+++890===>>144-37**
20.00+++456===>>243-82✓
20.15+++890===>>ยกเลิกโพย
20.30+++890===>>639-60✓✓เด้ง
20.45------678===>>626-75✓✓เด้ง
21.00+++234===>>238-42✓✓✓✓
21.15------456===>>362-23✓
21.30------679===>>021-98✓
21.45------890===>>017-87✓✓
22.00+++012===>>389-02✓✓เด้ง
22.15------234===>>941-49✓✓เด้ง
22.30+++678===>>286-58✓✓เด้ง
22.45------456===>>950-18✓
23.00------345===>>570-73✓✓เด้ง
23.15+++567===>>
peter1234 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 9
หวยปิงปองวันที่ 4 ต.ค.
00.00------890===>>605-32✓
00.15------890===>>573-30✓
00.30------345===>>225-04✓✓
00.45+++456===>>453-81✓✓
01.00------890===>>470-61✓
01.15------678===>>968-31✓✓
01.30+++456===>>674-69✓✓✓
01.45------012===>>039-06✓✓
02.00+++012===>>848-52✓
02.15+++234===>>802-54✓✓
02.30------890===>>994-19✓✓✓
02.45+++123===>>120-43✓✓✓
03.00------012===>>026-15✓✓✓
03.15+++012===>>499-41✓
03.30+++678===>>791-42✓
03.45+++345===>>543-34✓✓✓✓✓ (อย่างโหดรอบนี้)
04.00------890===>>597-18✓✓
04.15+++567===>>351-98✓
04.30+++567===>>837-18✓
04.45+++456===>>ยกเลิกโพย
05.00+++456===>>068-88✓
05.15+++012===>>961-10✓✓✓ (ได้เด้งล่างเบิ้ลบวกกินบน)
05.30------234===>>571-45✓
05.45------345===>>246-83✓✓
06.00+++890===>>602-10✓✓
06.15------890===>>020-14✓✓
06.30+++012===>>660-05✓✓
06.45------456===>>295-22✓
07.00------678===>>532-56✓
07.15------345===>>311-86✓
07.30------123===>>


เช้านี้ครับมารวยกัน
สนใจทักไลน์ ไอดี : matheasy
ปรึกษาฟรีครับ

สำหรับน้องๆคนไหนอยากจะสมัครสมาชิกใหม่ มาอยู่ทีมผมสิครับแล้วจะพาบวกทุกวัน
กดลิงค์สมัครนี้เลยครับ แล้วทักมาเชิญเข้ากลุ่มทันทีครับ ให้เลขปิงปองทุกวัน ทุกเวลาครับในไลน์กลุ่มให้เองกับมือคนเดียว สูตรตัวเอง จิ้มเองด้วย

https://999lucky.co/aff/peter1234
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
หวยปิงปองวันที่ 4 ต.ค.
00.00------890===>>605-32✓
00.15------890===>>573-30✓
00.30------345===>>225-04✓✓
00.45+++456===>>453-81✓✓
01.00------890===>>470-61✓
01.15------678===>>968-31✓✓
01.30+++456===>>674-69✓✓✓
01.45------012===>>039-06✓✓
02.00+++012===>>848-52✓
02.15+++234===>>802-54✓✓
02.30------890===>>994-19✓✓✓
02.45+++123===>>120-43✓✓✓
03.00------012===>>026-15✓✓✓
03.15+++012===>>499-41✓
03.30+++678===>>791-42✓
03.45+++345===>>543-34✓✓✓✓✓ (อย่างโหดรอบนี้)
04.00------890===>>597-18✓✓
04.15+++567===>>351-98✓
04.30+++567===>>837-18✓
04.45+++456===>>ยกเลิกโพย
05.00+++456===>>068-88✓
05.15+++012===>>961-10✓✓✓ (ได้เด้งล่างเบิ้ลบวกกินบน)
05.30------234===>>571-45✓
05.45------345===>>246-83✓✓
06.00+++890===>>602-10✓✓
06.15------890===>>020-14✓✓
06.30+++012===>>660-05✓✓
06.45------456===>>295-22✓
07.00------678===>>532-56✓
07.15------345===>>311-86✓
07.30------123===>>316-76✓✓
07.45+++345===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
หวยปิงปองวันที่ 4 ต.ค.
00.00------890===>>605-32✓
00.15------890===>>573-30✓
00.30------345===>>225-04✓✓
00.45+++456===>>453-81✓✓
01.00------890===>>470-61✓
01.15------678===>>968-31✓✓
01.30+++456===>>674-69✓✓✓
01.45------012===>>039-06✓✓
02.00+++012===>>848-52✓
02.15+++234===>>802-54✓✓
02.30------890===>>994-19✓✓✓
02.45+++123===>>120-43✓✓✓
03.00------012===>>026-15✓✓✓
03.15+++012===>>499-41✓
03.30+++678===>>791-42✓
03.45+++345===>>543-34✓✓✓✓✓ (อย่างโหดรอบนี้)
04.00------890===>>597-18✓✓
04.15+++567===>>351-98✓
04.30+++567===>>837-18✓
04.45+++456===>>ยกเลิกโพย
05.00+++456===>>068-88✓
05.15+++012===>>961-10✓✓✓ (ได้เด้งล่างเบิ้ลบวกกินบน)
05.30------234===>>571-45✓
05.45------345===>>246-83✓✓
06.00+++890===>>602-10✓✓
06.15------890===>>020-14✓✓
06.30+++012===>>660-05✓✓
06.45------456===>>295-22✓
07.00------678===>>532-56✓
07.15------345===>>311-86✓
07.30------123===>>316-76✓✓
07.45+++345===>>281-82
08.00+++678===>>281-82**ผิดละ
08.15+++678===>>

สมัครใหม่นะ
https://999lucky.co/aff/peter1234

ใครที่สมัครแล้วทักไลน์ ไอดี matheasy
ฟรีค่าเข้า ฟรีหมด ในกลุ่มมีวิธีเดินเงิน วิธีจิ้ม มีหลักการและสถิติให้ดู ทุกคนในกลุ่มใจดีช่วยสอนกันหมดครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เช้านี้ครับมารวยกัน
สนใจทักไลน์ ไอดี : matheasy
ปรึกษาฟรีครับ เข้าห้องฟรีครับ

สำหรับน้องๆคนไหนอยากจะสมัครสมาชิกใหม่ มาอยู่ทีมผมสิครับแล้วจะพาบวกทุกวัน
กดลิงค์สมัครนี้เลยครับ แล้วทักมาเชิญเข้ากลุ่มทันทีครับ ให้เลขปิงปองทุกวัน ทุกเวลาครับในไลน์กลุ่มให้เองกับมือคนเดียว สูตรตัวเอง จิ้มเองด้วย

สมัครใหม่นะ
https://999lucky.co/aff/peter1234

ใครที่สมัครแล้วทักไลน์ ไอดี matheasy
ฟรีค่าเข้า ฟรีหมด ในกลุ่มมีวิธีเดินเงิน วิธีจิ้ม มีหลักการและสถิติให้ดู ทุกคนในกลุ่มใจดีช่วยสอนกันหมดครับ

08.00+++678===>>338-00✓
08.15+++901===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00+++678===>>338-00✓
08.15+++901===>>806-03✓✓ เด้งอีกละ
08.30------890===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00+++678===>>338-00✓
08.15+++901===>>806-03✓✓ เด้งอีกละ
08.30------890===>>398-85✓✓✓ เด้งๆ
08.45+++789===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00+++678===>>338-00✓
08.15+++901===>>806-03✓✓ เด้งอีกละ
08.30------890===>>398-85✓✓✓ เด้งๆ
08.45+++789===>>262-18✓
09.00+++234===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00+++678===>>338-00✓
08.15+++901===>>806-03✓✓ เด้งอีกละ
08.30------890===>>398-85✓✓✓ เด้งๆ
08.45+++789===>>262-18✓
09.00+++234===>>773-85✓
09.15+++901===>>351-43✓
09.30+++567===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00+++678===>>338-00✓
08.15+++901===>>806-03✓✓ เด้งอีกละ
08.30------890===>>398-85✓✓✓ เด้งๆ
08.45+++789===>>262-18✓
09.00+++234===>>773-85✓
09.15+++901===>>351-43✓
09.30+++567===>>873-54✓✓เด้ง
09.45------456===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00+++678===>>338-00✓
08.15+++901===>>806-03✓✓ เด้งอีกละ
08.30------890===>>398-85✓✓✓ เด้งๆ
08.45+++789===>>262-18✓
09.00+++234===>>773-85✓
09.15+++901===>>351-43✓
09.30+++567===>>873-54✓✓เด้ง
09.45------456===>>844-07✓✓
10.00+++234===>>839-28✓✓เด้ง
10.15------234===>>
peter1234 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 12
เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>

สนใจอยากเข้ากลุ่ม ทักได้ตลอดครับ ฝากครั้งเดียวที่เหลือผมพาบวกเองครับ

iD Line : matheasy
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40
17.15+++456===>>981-84 (ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>

สนใจอยากเข้ากลุ่ม ทักได้ตลอดครับ ฝากครั้งเดียวที่เหลือผมพาบวกเองครับ

iD Line : matheasy
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓
17.15+++456===>>981-84 ✓(ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>

สนใจอยากเข้ากลุ่ม ทักได้ตลอดครับ ฝากครั้งเดียวที่เหลือผมพาบวกเองครับ

iD Line : matheasy
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓
17.15+++456===>>981-84 ✓(ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>158-70✓
17.45+++567===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓
17.15+++456===>>981-84 ✓(ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>158-70✓
17.45+++567===>>676-50✓✓✓✓
18.00+++012===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
2 เด้งบ่อยจนกลัวตัวเอง

เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓
17.15+++456===>>981-84 ✓(ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>158-70✓
17.45+++567===>>676-50✓✓✓✓
18.00+++012===>>512-35
18.15-----345===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
2 เด้งบ่อยจนกลัวตัวเอง

เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓
17.15+++456===>>981-84 ✓(ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>158-70✓
17.45+++567===>>676-50✓✓✓✓
18.00+++012===>>512-35✓✓
18.15-----345===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓
17.15+++456===>>981-84 ✓(ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>158-70✓
17.45+++567===>>676-50✓✓✓✓
18.00+++012===>>512-35✓✓
18.15-----345===>>010-39** (โม้นักผิดซะเลย)
18.30+++012===>>

มาลุ้นกัน
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓
17.15+++456===>>981-84 ✓(ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>158-70✓
17.45+++567===>>676-50✓✓✓✓
18.00+++012===>>512-35✓✓
18.15-----345===>>010-39** (โม้นักผิดซะเลย)
18.30+++012===>>788 88**
18.45+++678===>>

มาลุ้นกัน
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓
17.15+++456===>>981-84 ✓(ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>158-70✓
17.45+++567===>>676-50✓✓✓✓
18.00+++012===>>512-35✓✓
18.15-----345===>>010-39** (โม้นักผิดซะเลย)
18.30+++012===>>788 88**
18.45+++678===>>223 39** หึ เล่นผิด 3 ตาติดเลยนะ
19.00***456===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓
17.15+++456===>>981-84 ✓(ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>158-70✓
17.45+++567===>>676-50✓✓✓✓
18.00+++012===>>512-35✓✓
18.15-----345===>>010-39** (โม้นักผิดซะเลย)
18.30+++012===>>788 88**
18.45+++678===>>223 39** หึ เล่นผิด 3 ตาติดเลยนะ
19.00***456===>>391-07**
19.15+++789===>>

มั่นใจไม้นี้มาก
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เอาใจคนเลิกงาน เลขหวยปิงปองฟรีมาแล้วครับ

14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓
17.15+++456===>>981-84 ✓(ให้ในกลุ่มคับ)
17.30+++012===>>158-70✓
17.45+++567===>>676-50✓✓✓✓
18.00+++012===>>512-35✓✓
18.15-----345===>>010-39** (โม้นักผิดซะเลย)
18.30+++012===>>788 88**
18.45+++678===>>223 39** หึ เล่นผิด 3 ตาติดเลยนะ
19.00***456===>>391-07**
19.15+++789===>>087 92✓✓✓

เยสสสสสส!!!! ไม่เสียแรงที่ทบๆไป ไม้นี้กำไรกันทั้งกลุ่ม

พอละนะ หน้าเวป ใครสนใจทักไอดีไลน์นะครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
14.30-----789===>>785-47✓✓✓
14.45+++678===>>231-87✓✓
15.00------678===>>899-31✓
15.15------012===>>417-28✓✓
15.30+++456===>>582-71✓
15.45+++012===>>354-25✓
16.00+++567===>>166-89✓✓
16.15------456===>>932-00**
16.30------567===>>457-73✓✓✓
16.45+++012===>>848-54**
17.00+++234===>>289-40✓✓
17.15------456===>>981-84✓
17.30------012===>>158-70✓✓
17.45+++567===>>676-50✓✓✓✓
18.00------012===>>512-35✓✓
18.15+++567===>>010-39**
18.30+++012===>>788-88**
18.45+++678===>>223-39**
19.00****456===>>391-07**
19.15+++789===>>087-92✓✓
19.30------890===>>949-30✓✓✓
19.45+++678===>>733-07✓✓
20.00------901===>>461-54✓
20.15------234===>>877-04✓
20.30------456===>>โพยยกเลิก
20.45------456===>>608 35✓✓
21.00+++012===>>799-47**
21.15+++345===>>230-99✓
21.30+++678===>>378-32✓✓
21.45------901===>>861-66✓
22.00------678===>>258-49✓
22.15------890===>>364-38✓
22.30------678===>>601-58✓✓
22.45+++012===>>701-69✓✓
23.00------890===>>932-14✓
23.15------567===>>

ก่อนนอนครับ
peter1234 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 4
อยากได้เงินบวกลองทักมานะครับ เล่นแล้วไม่เคยได้ถอน ปุ่มฝากเข้ารู้จักดี ทางถอนอยู่ตรงไหนไม่รู้อยากให้ลองมาเข้ากลุ่มผมดูครับ ทุกคนใจดีมาก เข้าฟรี ไม่มีเงื่อนไขครับ
08.45+++234===>>898-72✓
09.00+++234===>>618-53✓
09.15+++678===>>348-26✓✓
09.30------012===>>978-02✓✓
09.45+++345===>>819-50✓
10.00+++890===>>394-52✓
10.15+++789===>>

Id line: matheasy
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.45+++234===>>898-72✓
09.00+++234===>>618-53✓
09.15+++678===>>348-26✓✓
09.30------012===>>978-02✓✓
09.45+++345===>>819-50✓
10.00+++890===>>394-52✓
10.15+++789===>>573-28✓✓
10.30------345===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ทางแก้สำหรับคนที่ยอดยังไม่ปรับ ควรจะฝากไปก่อนหน้านี้ครั้งเดียวเงินก้อนแล้วไม่ต้องกดฝากเพิ่มอีก ถ้ามาอยู่ในกลุ่มผมช่วยคุณได้ครับ สายถอน ไม่ใช่สายฝาก
08.45+++234===>>898-72✓
09.00+++234===>>618-53✓
09.15+++678===>>348-26✓✓
09.30------012===>>978-02✓✓
09.45+++345===>>819-50✓
10.00+++890===>>394-52✓
10.15+++789===>>573-28✓✓
10.30------345===>>736-74✓✓
10.45+++123===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.45+++234===>>898-72✓
09.00+++234===>>618-53✓
09.15+++678===>>348-26✓✓
09.30------012===>>978-02✓✓
09.45+++345===>>819-50✓
10.00+++890===>>394-52✓
10.15+++789===>>573-28✓✓
10.30------345===>>736-74✓✓
10.45+++123===>>689-90**
11.00+++890===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.45+++234===>>898-72✓
09.00+++234===>>618-53✓
09.15+++678===>>348-26✓✓
09.30------012===>>978-02✓✓
09.45+++345===>>819-50✓
10.00+++890===>>394-52✓
10.15+++789===>>573-28✓✓
10.30------345===>>736-74✓✓
10.45+++123===>>689-90**
11.00+++890===>>313-52**
11.15+++345===>>
peter1234 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 8
ท่านใดอยากมีเงินบวก เล่นเลขปิงปองกับเรา ผมสอนให้หมด จะพาบวกไปด้วยกันครับ
21.45 +++890===>>
vvzz2529 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สนใจสอนนู๋มั้งค่ะหมดไปเยอะแลวเพราะเล่นเรื่อยเปื่อย
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ท่านใดอยากมีเงินบวก เล่นเลขปิงปองกับเรา ผมสอนให้หมด จะพาบวกไปด้วยกันครับ
21.45 +++890===>>641 72** (เปิดหัวในเวปผิด แหะๆ)
22.00+++456===>>

สนใจทักในไอดีไลน์นะครับ
Id : matheasy

ฟรีทุกอย่างครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ท่านใดอยากมีเงินบวก เล่นเลขปิงปองกับเรา ผมสอนให้หมด จะพาบวกไปด้วยกันครับ
21.45 +++890===>>641 72** (เปิดหัวในเวปผิด แหะๆ)
22.00+++456===>>448 27✓✓
22.15+++456===>>

สนใจทักในไอดีไลน์นะครับ
Id : matheasy

ฟรีทุกอย่างครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ท่านใดอยากมีเงินบวก เล่นเลขปิงปองกับเรา ผมสอนให้หมด จะพาบวกไปด้วยกันครับ
21.45 +++890===>>641 72** (เปิดหัวในเวปผิด แหะๆ)
22.00+++456===>>448 27✓✓
22.15+++456===>>
22.30 +++456===>> 501 96 ✓✓ ให้ในกลุุ่ม
22.45+++012===>> ทันมั้ย
22.45
สนใจทักในไอดีไลน์นะครับ
Id : matheasy

ฟรีทุกอย่างครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
หุหุ 3 เด้งจัดไป

ท่านใดอยากมีเงินบวก เล่นเลขปิงปองกับเรา ผมสอนให้หมด จะพาบวกไปด้วยกันครับ
21.45 +++890===>>641 72** (เปิดหัวในเวปผิด แหะๆ)
22.00+++456===>>448 27✓✓
22.15+++456===>>
22.30 +++456===>> 501 96 ✓✓ ให้ในกลุุ่ม
22.45+++012===>> ทันมั้ย
22.45+++678===>>
สนใจทักในไอดีไลน์นะครับ
Id : matheasy

ฟรีทุกอย่างครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
หุหุ 3 เด้งจัดไป

ท่านใดอยากมีเงินบวก เล่นเลขปิงปองกับเรา ผมสอนให้หมด จะพาบวกไปด้วยกันครับ
21.45 +++890===>>641 72** (เปิดหัวในเวปผิด แหะๆ)
22.00+++456===>>448 27✓✓
22.15+++456===>>824 32✓
22.30 +++456===>> 501 96 ✓✓ ให้ในกลุุ่ม
22.45+++012===>>361 02✓✓✓
22.45+++678===>>
สนใจทักในไอดีไลน์นะครับ
Id : matheasy

ฟรีทุกอย่างครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ท่านใดอยากมีเงินบวก เล่นเลขปิงปองกับเรา ผมสอนให้หมด จะพาบวกไปด้วยกันครับ
21.45 +++890===>>641 72** (เปิดหัวในเวปผิด แหะๆ)
22.00+++456===>>448 27✓✓
22.15+++456===>>824 32✓
22.30 +++456===>> 501 96 ✓✓ ให้ในกลุุ่ม
22.45+++012===>>361 02✓✓✓
22.45+++678===>>879 23✓✓
23.00+++678===>>สนใจทักในไอดีไลน์นะครับ
Id : matheasy

ฟรีทุกอย่างครับ
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ท่านใดอยากมีเงินบวก เล่นเลขปิงปองกับเรา ผมสอนให้หมด จะพาบวกไปด้วยกันครับ
21.45 +++890===>>641 72** (เปิดหัวในเวปผิด แหะๆ)
22.00+++456===>>448 27✓✓
22.15+++456===>>824 32✓
22.30 +++456===>> 501 96 ✓✓ ให้ในกลุุ่ม
22.45+++012===>>361 02✓✓✓
23.00+++678===>>879 23✓✓
23.15+++678===>>881 86✓✓✓✓

ใส่เวลาผิดตอนให้ ไม่รู้มีคนกล้าจิ้มมั้ย ใครจิ้มรวยไปเลย

สนใจเข้ากลุ่มแอดมานะครับ

เงื่อนไขเล็กน้อยเพื่อตัวท่านเอง
1.ควรจะมีเงินทุนสำหรับการเล่นสักหน่อย ประมาณ 300-1000 มันน้อยไปหน่อยน่ะครับ
2.แต้มพ้อยท่านถึง 1000 รึยัง เพื่อเปลี่ยนผู้แนะนำปิงปอง หากถึง และเปลี่ยนให้ได้รับเข้ากลุ่มทันทีครับ
หากยังไม่ถึงให้เข้ากลุ่มก่อนแต่ภายในระยะเวลา 2 วันควรเปลี่ยนแล้ว ไม่งั้นคงต้องขอเชิญออกจากกลุ่ม

ตอนนี้สมาชิกเริ่มเยอะขึ้นเลยต้องมีเงื่อนไขให้ชัดเจนหน่อยน่ะครับ จริงๆ แล้วใจดีมาก แอดเข้ามาถามได้นะคับ ฟรีหมดทุกอย่าง
peter1234 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 7
ไม่อยากมีปัญหาเรื่องต้องคอยแจ้งยอดเงินโอน เพราะปรับล่าช้า มาเข้ากลุ่มผมเถอะครับ ฝากไปครั้งเดียวไม่ต้องฝากซ้ำอีก

08.00------890===>>287 10✓✓
08.15+++678===>>663 10✓✓
08.30------456===>>599 95✓✓
08.45+++567===>>ยกเลิกโพย
09.00+++567===>>455 40✓✓
09.15------890===>>168 50✓✓
09.30+++678===>>580 11✓
09.45+++012===>>720 99✓✓
10.00------234===>>445 08✓✓
10.15+++678===>>695 34✓
10.30------234===>>050 41✓
10.45------456===>>626 43✓✓✓
11.00+++234===>>564 90✓
11.15+++012===>>370 96✓
11.30+++123===>>

สถิติเช้าวันนี้ครับ

สมาชิกทุกคนในกลุ่มใจดี ยินดีสอนน้องใหม่เสมอ
ขอแค่ท่านมีเงินประมาณ 3000 ฝากครั้งเดียวจบที่เหลือผมพาถอนเองครับ

สอบถามฟรี เข้ากลุ่มฟรี ไม่มีเงินค่าเข้า หรือเงื่อนไขใดๆ

ID: matheasy
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00------890===>>287 10✓✓
08.15+++678===>>663 10✓✓
08.30------456===>>599 95✓✓
08.45+++567===>>ยกเลิกโพย
09.00+++567===>>455 40✓✓
09.15------890===>>168 50✓✓
09.30+++678===>>580 11✓
09.45+++012===>>720 99✓✓
10.00------234===>>445 08✓✓
10.15+++678===>>695 34✓
10.30------234===>>050 41✓
10.45------456===>>626 43✓✓✓
11.00+++234===>>564 90✓
11.15+++012===>>370 96✓
11.30+++123===>>485 78**
11.45+++234===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00------890===>>287 10✓✓
08.15+++678===>>663 10✓✓
08.30------456===>>599 95✓✓
08.45+++567===>>ยกเลิกโพย
09.00+++567===>>455 40✓✓
09.15------890===>>168 50✓✓
09.30+++678===>>580 11✓
09.45+++012===>>720 99✓✓
10.00------234===>>445 08✓✓
10.15+++678===>>695 34✓
10.30------234===>>050 41✓
10.45------456===>>626 43✓✓✓
11.00+++234===>>564 90✓
11.15+++012===>>370 96✓
11.30+++123===>>485 78**
11.45+++234===>>470 90✓
12.00+++890===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00------890===>>287 10✓✓
08.15+++678===>>663 10✓✓
08.30------456===>>599 95✓✓
08.45+++567===>>ยกเลิกโพย
09.00+++567===>>455 40✓✓
09.15------890===>>168 50✓✓
09.30+++678===>>580 11✓
09.45+++012===>>720 99✓✓
10.00------234===>>445 08✓✓
10.15+++678===>>695 34✓
10.30------234===>>050 41✓
10.45------456===>>626 43✓✓✓
11.00+++234===>>564 90✓
11.15+++012===>>370 96✓
11.30+++123===>>485 78**
11.45+++234===>>470 90✓
12.00+++890===>>550 23✓
12.15+++567===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00------890===>>287 10✓✓
08.15+++678===>>663 10✓✓
08.30------456===>>599 95✓✓
08.45+++567===>>ยกเลิกโพย
09.00+++567===>>455 40✓✓
09.15------890===>>168 50✓✓
09.30+++678===>>580 11✓
09.45+++012===>>720 99✓✓
10.00------234===>>445 08✓✓
10.15+++678===>>695 34✓
10.30------234===>>050 41✓
10.45------456===>>626 43✓✓✓
11.00+++234===>>564 90✓
11.15+++012===>>370 96✓
11.30+++123===>>485 78**
11.45+++234===>>470 90✓
12.00+++890===>>550 23✓
12.15+++567===>>348 64✓
12.30+++234===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00------890===>>287 10✓✓
08.15+++678===>>663 10✓✓
08.30------456===>>599 95✓✓
08.45+++567===>>ยกเลิกโพย
09.00+++567===>>455 40✓✓
09.15------890===>>168 50✓✓
09.30+++678===>>580 11✓
09.45+++012===>>720 99✓✓
10.00------234===>>445 08✓✓
10.15+++678===>>695 34✓
10.30------234===>>050 41✓
10.45------456===>>626 43✓✓✓
11.00+++234===>>564 90✓
11.15+++012===>>370 96✓
11.30+++123===>>485 78**
11.45+++234===>>470 90✓
12.00+++890===>>550 23✓
12.15+++567===>>348 64✓
12.30+++234===>>216 39✓
12.45+++234===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08.00------890===>>287 10✓✓
08.15+++678===>>663 10✓✓
08.30------456===>>599 95✓✓
08.45+++567===>>ยกเลิกโพย
09.00+++567===>>455 40✓✓
09.15------890===>>168 50✓✓
09.30+++678===>>580 11✓
09.45+++012===>>720 99✓✓
10.00------234===>>445 08✓✓
10.15+++678===>>695 34✓
10.30------234===>>050 41✓
10.45------456===>>626 43✓✓✓
11.00+++234===>>564 90✓
11.15+++012===>>370 96✓
11.30+++123===>>485 78**
11.45+++234===>>470 90✓
12.00+++890===>>550 23✓
12.15+++567===>>348 64✓
12.30+++234===>>216 39✓
12.45+++234===>>673 27✓✓
13.00------012===>>
peter1234 2 สัปดาห์ที่แล้ว
หน้าเวปให้แค่นี้ก่อนนะครับ

ในกลุ่มยังให้ต่อเรื่อยๆ ใครสนใจอยากเข้ากลุ่มทักมาถามได้นะครับ

Line ID : matheasy

ปรึกษาฟรี เข้ากลุ่มฟรี เฉพาะปิงปองนะครับ
แสดงความคิดเห็น