โปรไฟล์ของ pathiw คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
pathiw ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
นอยพรุ่งนี้ 22/7762
24-40-41-61
62-79-81-92
วันนี้เข้า 2 เด้ง 45 กับ 06
สนใจทักไลน์ yosave38
pathiw ดู 7 เดือนที่แล้ว 3
19.30 =4+7 ผล 481 67√ฟวล
19.45 =2+6 ผล 587 34***
20.00 =2+3 ผล 754 50***
20.15 =2+9 ผล 640 80***
20.30 =3+0 ผล 822 06ฟล
20.45 =5+0 ผล 751 30ฟบล
21.00 =6+2 ผล 433 14***
21.15 =3+7 ผล 649 51***
21.30 =2+0 ผล 850 07ฟบล
21.45 =3+6 ผล 831 89ฟบ
22.00 =5+1 ผล 950 80ฟบ
22.15 =7+4 ผล 650 90***
22.30 =1+4

ติดตามต่อห้อง vip ค่ะ

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 เปลี่ยนผู้แนะนำดึงเข้ากลุ่มทันที
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
19.30 =4+7 ผล 481 67√ฟวล
19.45 =2+6 ผล 587 34***
20.00 =2+3 ผล 754 50***
20.15 =2+9 ผล 640 80***
20.30 =3+0 ผล 822 06ฟล
20.45 =5+0 ผล 751 30ฟบล
21.00 =6+2 ผล 433 14***
21.15 =3+7 ผล 649 51***
21.30 =2+0 ผล 850 07ฟบล
21.45 =3+6 ผล 831 89ฟบ
22.00 =5+1 ผล 950 80ฟบ
22.15 =7+4 ผล 650 90***
22.30 =1+4 ผล 303 73***
22.45 =9+3 ผล

ติดตามต่อห้อง vip ค่ะ

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 เปลี่ยนผู้แนะนำดึงเข้ากลุ่มทันที
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
19.30 =4+7 ผล 481 67√ฟวล
19.45 =2+6 ผล 587 34***
20.00 =2+3 ผล 754 50***
20.15 =2+9 ผล 640 80***
20.30 =3+0 ผล 822 06ฟล
20.45 =5+0 ผล 751 30ฟบล
21.00 =6+2 ผล 433 14***
21.15 =3+7 ผล 649 51***
21.30 =2+0 ผล 850 07ฟบล
21.45 =3+6 ผล 831 89ฟบ
22.00 =5+1 ผล 950 80ฟบ
22.15 =7+4 ผล 650 90***
22.30 =1+4 ผล 303 73***
22.45 =9+3 ผล 138 42ฟบ
23.00 =4+5 ผล

ติดตามต่อห้อง vip ค่ะ

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 เปลี่ยนผู้แนะนำดึงเข้ากลุ่มทันที
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
19.30 =4+7 ผล 481 67√ฟวล
19.45 =2+6 ผล 587 34***
20.00 =2+3 ผล 754 50***
20.15 =2+9 ผล 640 80***
20.30 =3+0 ผล 822 06ฟล
20.45 =5+0 ผล 751 30ฟบล
21.00 =6+2 ผล 433 14***
21.15 =3+7 ผล 649 51***
21.30 =2+0 ผล 850 07ฟบล
21.45 =3+6 ผล 831 89ฟบ
22.00 =5+1 ผล 950 80ฟบ
22.15 =7+4 ผล 650 90***
22.30 =1+4 ผล 303 73***
22.45 =9+3 ผล 138 42ฟบ
23.00 =4+5 ผล 563 59ฟวล
23.15 =7+1 ผล

ติดตามต่อห้อง vip ค่ะ

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 เปลี่ยนผู้แนะนำดึงเข้ากลุ่มทันที
pathiw ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
11.00 =9/6 ผล 040-91ฟล
11.15 =4/7 ผล 491-51**
11.30 =7/3 ผล 397-37ฟบล
11.45 =2/0 ผล 425-94ฟบ
12.00 =6/4 ผล ยกเลิก
12.30 =5/8 ผล 969/24**
12.45 =5/7 ผล 350/75ฟบล
13.00 =8/1 ผล 114/27ฟบ
13.15 =2/9 ผล 094/25ฟล
13.30 =9/6 ผล 968/81ฟบ
13.45 =5/6 ผล 602/91ฟว
14.00 =1/6 ผล 647/08ฟว
14.15 =0/9 ผล 956/08ฟวล
14.30 =4/3 ผล 686/05*ทบ
14.45 =4/5 ผล 281/29*ทบ
15.00 =0/4 ผล 805/24ฟบล
15.15 =8/6 ผล 958/17ฟบ
15.30 =4/5 ผล 594/70ฟบ
15.45 =4/1 ผล 709/40ฟล
16.00 =7/9 ผล 428/02*ทบ
16.15 =6/7 ผล 920/19*ทบ
16.30 =1/4 ผล 852/80*ทบ
16.45 =3/8 ผล 418/50ฟบ
17.00 =5/6 ผล 620/63ฟวล
17.15 =8/1 ผล 129/66ฟว
17.30 =3/5 ผล 474/24*ทบ
17.45 =1/8 ผล 199/85ฟวบ
18.00 =0/9 ผล 909/64ฟวบบ
18.15 =9/1 ผล 117/68ฟวบ
18.30 =2/1 ผล 415/76ฟบ
18.45 =5/3 ผล 110/59ฟล
19.00 =2/5 ผล 268/25ฟวลล
19.15 =8/9 ผล

ติดตามต่อห้อง vip ค่ะ

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ เปลี่ยนผู้แนะนำดึงเข้ากลุ่มทันที
pathiw ดู 7 เดือนที่แล้ว 10
ปป.19.30 (6)(,)(5)
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 = 6,5>980/15ฟล.
ปป.19.45 = 1,0>
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 = 6,5>980/15ฟล.
ปป.19.45 = 1,0>080/83ฟบว.
ปป.20.00 = 9,2>
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 =6,5>980/15ฟล.
ปป.19.45 =1,0>080/83ฟบว.
ปป.20.00 =9,2>494/49ฟบล.
ปป.20.15 =8,7>
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8}712/26ฟว
ปป.21.00=8,7

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ แค่เปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นมาค่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่กัน
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8}712/26ฟว
ปป.21.00=8,7}002/58ฟล
ปป.21.15=4,5

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ แค่เปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นมาค่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่กัน
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8}712/26ฟว
ปป.21.00=8,7}002/58ฟล
ปป.21.15=4,5}986/09++
ปป.21.30=0,1

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ แค่เปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นมาค่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่กัน
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8}712/26ฟว
ปป.21.00=8,7}002/58ฟล
ปป.21.15=4,5}986/09++
ปป.21.30=0,1}084/81ฟวล
ปป.21.45=9,2

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ แค่เปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นมาค่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่กัน
pathiw 7 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8}712/26ฟว
ปป.21.00=8,7}002/58ฟล
ปป.21.15=4,5}986/09++
ปป.21.30=0,1}084/81ฟวล
ปป.21.45=9,2}895/66ฟบ
ปป.22.00=6,3} ติดตามต่อห้อง VIP
สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ แค่เปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นมาค่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่กัน
pathiw ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
18.39= บ.130
pathiw ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
เน้นๆ 2 ตัว บ/ล
21.15 = บ.50,60,70 ล.18,28,38
pathiw 9 เดือนที่แล้ว
เน้นๆ 2 ตัว บ/ล
21.15 = บ.50,60,70 ล.18,28,38
21.30 = บ.53,63,73 ล. 61,63,63
pathiw ดู 9 เดือนที่แล้ว 3
อยากรวย แอดมาเลย
19.45=280 บ.80 ล.37
pathiw 9 เดือนที่แล้ว
อยากรวย แอดมาเลย
19.45=280 บ.80 ล.37
20.00=614 บ.14 ล.31
pathiw 9 เดือนที่แล้ว
อยากรวย แอดมาเลย
19.45=280 บ.80 ล.37
20.00=614 บ.14 ล.31
20.15=269 บ.69 ล.79
pathiw 9 เดือนที่แล้ว
อยากรวย แอดมาเลย
19.45=280 บ.80 ล.37
20.00=614 บ.14 ล.31
20.15=269 บ.69 ล.79
20.30=129 บ.29 ล.14
pathiw ดู 9 เดือนที่แล้ว 6
รอจับเรียงเบอร์กับเขาไม่ทันหลับไปก่อนอดลุ้นเลย
pathiw 9 เดือนที่แล้ว
ไม่ทราบว่าหมดทุกรอบหรือยังค่ะ
jungwame 9 เดือนที่แล้ว
ยังค่ะ รอรอบต่อไปรอบที่ 3 จ้า
(ไม่รู้เริ่มกี่โมง)
patcharin2559 9 เดือนที่แล้ว
ยังเหลืออีก 2 รอบค่ะ
ใช้ 20 พ้อย์ และ 30 พ้อยท์
patcharin2559 9 เดือนที่แล้ว
อ้าว..ทำไมรอบสี่ทุ่มนี่เปนแบบใช้พ้อยท์ปกติแล้วอะ
แล้วกิจกรรมพิเศษหายไปไหนอีกสองรอบ
patcharin2559 9 เดือนที่แล้ว
เรานั่งวางเลขให้ในกลุ่มแทงปป.กัน
นั่งฟีดหน้าทุกๆสองนาทีเปนไปไม่ได้ที่จะพลาด!!
pathiw 9 เดือนที่แล้ว
รอไม่ไหวแล้วขอนอนก่อนน่ะค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
pathiw ดู 10 เดือนที่แล้ว 3
16.15=เน้นๆ 3 ตัวตรง=695
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
เน้นๆ 3 ตัวตรง
16.15=695 ออก 465
16.30=370

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
เน้นๆ 3 ตัวตรง
16.15=695 ออก 465
16.30=370 ออก 466
16.45=420

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
เน้นๆ 3 ตัวตรง
16.15=695 ออก 465
16.30=370 ออก 466
16.45=420 ออก 149
17.00=279

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw ดู 10 เดือนที่แล้ว 5
14.00=5/6.

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
14.00=5/6=382-99**
14.15=2/8=282-21√√√√เด้งๆๆๆ
14.30=9/2=

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
14.00=5/6=382-99**
14.15=2/8=282-21√√√√เด้งๆๆๆ
14.30=9/2=399-00√√√
14.45=4/1=

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
togtag 10 เดือนที่แล้ว
14.00=5/6=382-99**
14.15=2/8=282-21√√√√เด้งๆๆๆ
14.30=9/2=399-00√√√
14.45=4/1=165-89√
15.00=2/5=

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
togtag 10 เดือนที่แล้ว
14.00=5/6=382-99**
14.15=2/8=282-21√√√√เด้งๆๆๆ
14.30=9/2=399-00√√√
14.45=4/1=165-89√
15.00=2/5=675-60√
15.15=1/6=

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
togtag 10 เดือนที่แล้ว
14.00=5/6=382-99**
14.15=2/8=282-21√√√√เด้งๆๆๆ
14.30=9/2=399-00√√√
14.45=4/1=165-89√
15.00=2/5=675-60√
15.15=1/6=983-40**
15.30=2/6=

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw ดู 10 เดือนที่แล้ว 3
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==916-70=√
ปป.18.00 >>345==027-03=√
ปป.18.15 >>345==762-55=√√
ปป.18.30 >>567==703-71=√√
ปป.18.45 >>234==486-54=√√
ปป.19.00 >>567==257-54=√√√
ปป.19.15 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==916-70=√
ปป.18.00 >>345==027-03=√
ปป.18.15 >>345==762-55=√√
ปป.18.30 >>567==703-71=√√
ปป.18.45 >>234==486-54=√√
ปป.19.00 >>567==257-54=√√√
ปป.19.15 >>456==596-93=√√
ปป.19.30 >>678==443-73=√
ปป.19.45 >>345==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==916-70=√
ปป.18.00 >>345==027-03=√
ปป.18.15 >>345==762-55=√√
ปป.18.30 >>567==703-71=√√
ปป.18.45 >>234==486-54=√√
ปป.19.00 >>567==257-54=√√√
ปป.19.15 >>456==596-93=√√
ปป.19.30 >>678==443-73=√
ปป.19.45 >>345==535-20=√√
ปป.20.00 >>234==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==916-70=√
ปป.18.00 >>345==027-03=√
ปป.18.15 >>345==762-55=√√
ปป.18.30 >>567==703-71=√√
ปป.18.45 >>234==486-54=√√
ปป.19.00 >>567==257-54=√√√
ปป.19.15 >>456==596-93=√√
ปป.19.30 >>678==443-73=√
ปป.20.00 >>345==535-20=√√
ปป.20.15 >>234==953-45=√√
ปป.20.30 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw ดู 10 เดือนที่แล้ว 6
ปป.16.00 >>345==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 10 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw ดู 11 เดือนที่แล้ว 14
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=602-81√√√
11.15 : 98/21
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=602-81√√√
11.15 : 98/21=551-19√√√
11.30 : 02/34=
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=602-81√√√
11.15 : 98/21=551-19√√√
11.30 : 02/34=963-90√√
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=602-81√√√
11.15 : 98/21=551-19√√√
11.30 : 02/34=963-90√√

12.45 : 14/62=
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=602-81√√√
11.15 : 98/21=551-19√√√
11.30 : 02/34=963-90√√

12.45 : 14/62=477-84√√
13.00 : 35/67=
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw ดู 11 เดือนที่แล้ว 18
ปป.เทส 00.30 บ.0 ล.1
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
00.45 = บ.13 ล.02
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
01.15 = 09/87
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
01.15 = 09/87 ออก 391-47 √√
01.30 = 24/56 ออก
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
01.15 = 09/87 > 391-47 =√√
01.30 = 24/56 > 516-43 =√√√
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
01.45 = 78/24
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
03.00=45/57
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
04.15=78/90
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
04.30=12/09 เจ่าะ812
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
04.45=69/45
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
05.00=34/12
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
05.15 = 89/67
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
05.30 = 67/89
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
05.45=45/32
sunisa2561 11 เดือนที่แล้ว
www
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.00=23/45
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.15=09/87
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.20 = 12/14
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
07.45=89/01
pathiw ดู 11 เดือนที่แล้ว 18
19.15. บ.45 ล.09
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.80 ล.67
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.08 ล.12
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.10 ล.58
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.56 ล.78
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.56 ล.34
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.57 ล.90
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.57 ล.90
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.21.15 บ.79 ล.90
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.21.30 บ.46 ล.57
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.21.45 บ.87 ล.19
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.22.15 บ.79 ล.23
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.22.30 บ.12 ล.45
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.22.45 บ.57 ล.46
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.23.00 บ.35 ล.46
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป 23.15 บ.43 ล.35
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.23.30 บ.53 ล.46
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.23.45 บ.57 ล.68
pathiw 11 เดือนที่แล้ว
ปป.00.00 บ. 89 ล.01 =
pathiw ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
ปป.19.00. บ.7,6 ล.0,1
pathiw ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
ปป 23.30. บ.4-3
pathiw ดู 1 ปีที่แล้ว 0
20.15 บ 3. ล 4.
pathiw ดู 1 ปีที่แล้ว 0
20.00. บ 4 ล 8
แสดงความคิดเห็น