โปรไฟล์ของ patcharin2559 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
หากวันใด ใจเจ็บปวด...
"เบียร์เย็นๆ" ซัก 3 ขวด ช่วยเราได้^^


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.19.30 บ.1,3 ล.9,0

➡️➡️ 01,03,13,11,99,00.. ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**950/82**

แก้

ปป.19.45 บ.1,7 ล.5,6

➡️➡️ 18,19,89,11,77.. ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**453/00**

แก้ๆ

ปป.20.00 บ.7,0 ล.4,8

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ

ปป.20.00 บ.7,0✔ ล.4,8

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️

❤❤ 094/95✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.5,0 ล.5,9

➡️➡️ 50,53,56,57,58,59
60,63, 67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**362/20**

แก้

ปป.20.30 บ.6,1 ล.7,3

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.20.30 บ.6✔,1 ล.7,3

➡️➡️ 67,69✔,79 ⬅️⬅️

❤❤ 563/69✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆ..."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 17
กินข้าวบ้างนะ^^


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.00 บ.7,8 ล.5,6

➡️➡️ 07,08,78  ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**665/32**

แก้

ปป.12.15 บ.8,2 ล.9,0

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**134/68**

แก้ๆ

ปป.12.30 บ.7,2 ล.0,9

00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ

ปป.12.30 บ.7,2✔ ล.0,9

00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45✔-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99

❤❤ 062/45✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.4,5 ล.9,0

00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.4✔,5 ล.9,0

❤❤ 748/48✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.5,2 ล.4,0

00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.5,2 ล.4,0

00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44✔-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99

❤❤ 944/18✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.15 บ.7,3 ล.9,0

➡️➡️ 45,47,57,99,00.. ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.15 บ.7,3✔ ล.9,0

❤❤ 683/83✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.30 บ.9,1 ล.9,8

➡️➡️ 02,09,29,99,88.. ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.30 บ.9✔,1 ล.9,8

➡️➡️ 02,09,29,99,88.. ⬅️⬅️

❤❤ 975/50✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.45 บ.9,5 ล.3,0

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**346/88**

แก้

ปป.14.00 บ.4,7 ล.5,1

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.14.00 บ.4,7✔ ล.5,1

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

❤❤ 117/98✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.14.15 บ.9,3 ล.1,2

➡️➡️ 80,81,82,83,86,89
90,91,92,93,96 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.14.15 บ.9✔,3 ล.1✔,2

❤❤ 859/11✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
ผู้ชายก็เหมือน "กาแฟ"
แรกๆ ก็ทำให้ "ใจสั่น"
❤........❤........❤
ซักพัก 》》 ตาสว่าง!!


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.07.30 บ.2,6 ล.4,5

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**531/32**

แก้

ปป.07.45 บ.7,6 ล.1,6

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.07.45 บ.7,6✔ ล.1,6

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️

❤❤ 026/97✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.00 บ.7,9 ล.1,2

➡️➡️ 70,71,72,75,78,79
80,81,82,85,      89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**104/03**

แก้

ปป.08.15 บ.0,2 ล.9,7

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.08.15 บ.0✔,2✔ ล.9,7

➡️➡️ 02✔,09,29 ⬅️⬅️

❤❤ 203/18✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.0,3 ล.7,8

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.0,3✔ ล.7,8✔

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

❤❤ 361/18✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
❤ คนรัก เป็นร้อย ❤
คนเกลียด เป็นล้าน
แต่ดิชั้น ไม่สะทกสะท้าน
เพราะคน เป็นล้าน.....

"ดิ ชั้น ไม่ รู้ จัก"
(ฮ่าๆๆ ก๊ากๆๆ.. จริงๆ ไม่ได้เปนคนตลกหรอกนะคะ จริงๆ แล้วเปนคนสวย^^)


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.19.30 บ.2,4 ล.3,5

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**999/00**

แก้

ปป.19.45 บ.0,1 ล.9,4

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**359/35**

แก้ๆ

ปป.20.00 บ.0,8 ล.4,9

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**664/37**

แก้ๆๆ

ปป.20.15 บ.3,1 ล.8,9

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆๆ

ปป.20.15 บ.3✔,1 ล.8,9

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️

❤❤ 035/50✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.0,2 ล.9,5

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.0,2✔ ล.9✔,5

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️

❤❤ 298/94✔✔
sung2510 2 เดือนที่แล้ว
***ใน()ประโยคสุดท้ายน่าจะจริงครับแค่ดูผ่านๆยังน่ารักอ่ะน่ะ
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 13
ชั้นรู้แล้วว่าเธอสำคัญ.."

(คุยกับเงินในบัญชี)^^


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.00 บ.4,0 ล.8,2

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ชั้นรู้แล้วว่าเธอสำคัญ.."

(คุยกับเงินในบัญชี)^^


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.15 บ.4,0 ล.8,2

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.4,0 ล.8✔,2

➡️➡️ 56,58,68✔ ⬅️⬅️

❤❤ 678/81✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.7,4 ล.8,3

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.7,4 ล.8✔,3

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️

❤❤ 025/98✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.2,7 ล.0,6

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.2✔,7 ล.0,6

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 253/58✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.15 บ.5,0 ล.2,8

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**671/04**

แก้

ปป.13.30 บ.0,1 ล.6,7

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
sapapan9 2 เดือนที่แล้ว
มีหวยรัฐบาลบ้างไหมค่ะ
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ในกลุ่มแชร์กันอยุ มีหลายเลขค่ะ
แต่ส่วนตัววันนี้เล่น 12-21
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**579/95**

แก้ๆ

ปป.13.45 บ.2,0 ล.4,3

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ

ปป.13.45 บ.2,0✔ ล.4✔,3

➡️➡️ 12,14✔,24 ⬅️⬅️

❤❤ 077/41✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆ..."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 9
ระฆังดัง เพราะคนตี
ถ้าอยากได้ ผู้ชายดีๆ
ในบัญชี ต้องมีตังค์
>๐< >๐< >๐< >๐<


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.08.30 บ.5,8 ล.6,0

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**233/44**

แก้

ปป.08.45 บ.6,9 ล.0,8

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.08.45 บ.6,9✔ ล.0,8

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 159/44✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.0,1 ล.6,9

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.0,1 ล.6,9

➡️➡️ 01✔,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 664/01✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.0,7 ล.8,9

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.0,7✔ ล.8,9

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️

❤❤ 722/10✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.6,7 ล.7,3

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.6✔,7 ล.7✔,3

➡️➡️ 67,69,79✔ ⬅️⬅️

❤❤ 360/79✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆ...."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 10
คนที่ อิจฉา คนอื่น
เค้าคือคนที่ "น่าสงสาร"
คนที่เที่ยว ว่ากล่าว ชาวบ้าน
เค้าคือคนที่ "น่าเวทนา"
คนที่ชอบ ใส่ร้าย คนอื่น
เค้าคือคนที่ "เราควรจะแผ่เมตตา"
เพราะทุกคน ที่ได้ กล่าวมา
พวกเค้าเป็นคน "ที่มีกรรม"


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.20.00 บ.5,8 ล.2,7

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.5✔,8 ล.2,7

➡️➡️ 56✔,58,68 ⬅️⬅️

❤❤ 561/96✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.1,9 ล.5,6

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.1✔,9 ล.5,6

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️

❤❤ 313/99✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.5,2 ล.8,9

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.5✔,2 ล.8,9

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️

❤❤ 451/74✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.3,8 ล.2,6

➡️➡️ 01,03,13,33.. ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.3✔,8✔ ล.2,6

➡️➡️ 01,03,13,33.. ⬅️⬅️

❤❤ 358/81✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.3,4 ล.8,9

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.3,4 ล.8✔,9

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️

❤❤ 126/58✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
เราบังคับ ให้ใครมาเลือกเรา..
หรือมาให้ รางวัลเรา ไม่ได้หรอกนะ!!

❤❤ ถอนเงินหมื่นเรียบร้อย..
เงินเข้าบัญชีไว ทันใจ เช่นเคย ❤❤

"ขอบคุณมากมาย จากใจจริง"
(^.^) (^.^) (^.^) (^.^) (^.^)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.30 บ.2,9 ล.5,6

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.30 บ.2,9✔ ล.5,6

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️

❤❤ 489/78✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.2,1 ล.4,3

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

(ถ้าไม่เบิ้ลก็พี่น้อง..)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.2,1 ล.4✔,3✔

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

(ถ้าไม่เบิ้ลก็พี่น้อง..)✔

❤❤ 368/34✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 16
ไม่ใช่เด็กเส้น ไม่ใช่หน้าม้า..
จะมากล่าวหาอะไร ก็เกรงใจลูกไฟ และสีรุ้งที่ชื่อด้วยนะคะ!!

คำถามคือ.. แอดมินใช้ไรตัดสินกับกิจกรรมครั้งนี้??

➡️➡️ ไปไล่อ่านคอมเม้นเอาค่ะ
ไม่อยากพูดเยอะค่ะ เจ็บคอ ⬅️⬅️

**ส่วนคนที่ดราม่า จนน่าลำไย ก็ช่วยกรุณาไป เอาเม้นของตัวเอง เทียบกับของคนที่เค้าได้รางวัลกันนะคะ ว่ามันต่าง หรือเหมือนกันรึเปล่า ไม่ใช่เอาแต่เดาๆๆ ละก็มากล่าวหาคนอื่น
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปล.
ส่วนข้อแนะนำของดิชั้นในเม้นนะคะ
เอาเปนว่า
ในคนพันกว่าคนนั้น มีดิชั้นคิดได้คนเดวค่ะ
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
อ้อ..เกือบลืม!!
ถ้าจะมาคิดว่า คนระดับวีไอพีถึงได้เงินหมื่นหรา??

"ไม่จริงค่ะ" ไปไล่เช็คดูได้
คนระดับอื่นเค้าก็ได้ค่ะ
แอดมินเค้าตัดสินที่มุมมอง ทัศนคติ และความคิดของเม้นนั้นๆ ค่ะ
suziizapp 2 เดือนที่แล้ว
ปล่อยผ่านไปเลยค่ะ..
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ตามนั้น ละกันค่ะ^^
aoddy 2 เดือนที่แล้ว
ใจเย็นๆครับ อย่าไปสนใจคำเขียนของบางคนเลย ถ้ามันมีหัวคิดหน่อยมันจะต้องสังเกตุว่าคนที่ได้รางวัลกิจกรรมกระจายได้ทุกรูปแบบ สีเขียวก็มี น้ำเงินก็มี สีรุ้งก็มี คนไม่ได้คิดว่าตัวเองก็เขียนดีทำไมไม่ได้ บอกพวกคนบางคนนั้นไปเลยว่าเอาที่เขียนมาเปรียบกับคนที่ได้ดูแล้วจะรู้ว่าใครสมควรได้มากกว่ากัน แต่ถ้าคนบางคนนั้นคิดไม่ออกก็แสดงว่า ไม่มีวัวผสมครับ คุณเขียนและอธิบายได้ดีมาก ใจเย็นๆนะแค่คนบางคนเองที่เขียนโดยไม่คิด^*^
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณมากค่ะ ❤❤

อย่างน้อยๆ ก็มีคนส่วนใหญ่ที่เข้าใจ
ส่วนพวกดราม่า พาลำไย นั่นส่วนน้อยเนอะ ^^
aoddy 2 เดือนที่แล้ว
ต้องขอบคุณคนที่ได้รางวัลใหญ่ทุกคนมากกว่า เพราะการเขียนข้อดี ข้อเสีย เสนอแนะ จะทำให่เกิดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งดีๆกิจกรรมโดนใจเป็นผลดีกับพวกเราที่เล่นกับเว็บนี้ทุกคน เพราะจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
teay2810 2 เดือนที่แล้ว
ปล่อยผ่านค่ะพี่ อย่าไปใส่ใจ เค้าไม่รู่อะไรก็พูดไปค่ะ
lift456 2 เดือนที่แล้ว
ผมคนหนึ่งที่เข้าใจคุณและผมรู้ว่าทุกคนเขียนดีหมดและผมไม่นอยเลยว่าทำไมผมไม่ได้เพราะผมไม่ชอบเรียงความแต่ผมยืนยันได้ว่าที่นี่ดีสุดแล้ว
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ทีแรกกะเงียบและไม่ตอบโต้นะคะ
แต่คิดมา คิดไป ยิ่งถ้าเราเงียบ มันยิ่งไม่แฟร์ สำหรับทุกฝ่าย เลยออกมาอธิบายให้เข้าใจกัน^^
xcenter 2 เดือนที่แล้ว
หราาาาา... หวังว่าบทความที่ว่าคิดได้คนเดียวน่ะคงไม่ได้มาจากทีมงานคนไหนนะ

ปล.ไม่ได้ดราม่าแค่คิดในหลักความเป็นจริงบทความที่คุณเขียนมันดีเกินไปอะไรบางอย่างมันชวนให้คิดแต่ก็เอาเถอะถ้าได้แล้วมาจากความสามารถของตัวเองก็ดีใจด้วยละกันนะคุณพัชรินทร์
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ภูมิใจมาก ภูมิใจสุดๆ เพราะแต่ละประโยค แต่ละตัวอักษร มันกลั่นกรองออกมาจากสมองซีกซ้ายและซีกขวาของดิชั้นล้วนๆ ไม่จำเป็นต้องให้นกกา หรือหมูหมาที่ไหนมาเสี้ยมมาสั่ง!!

และอีกอย่างนะ ไอ้ข้อเสนอแนะ ที่มั่นอกมั่นใจซะเหลือเกิน ว่าในพันคนนั้นน่ะไม่มีใครคิดได้ ดิชั้นคิดและเปรยๆ กะในกลุ่มว่าอยากให้มีมาเปนชาติล่ะค่ะ

ปล.หมามันมีปาก มันก็เห่า จะให้เราไปไล่เตะปากหมาที่เห่าเราทุกตัวได้ไง เหนื่อยแย่^^
chai2520 2 เดือนที่แล้ว
พูดไปสองไพรเบี้ย นิ่งเสียงตำลึงทองแอด อย่าใส่จัย
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
อ้อ.. ยังไงก็ขอบใจมากนะคะ สำหรับคำชมที่ว่า "บทความที่เขียนดีมาก"

คือ ว่าเปนแชมป์เรียงความตอนสมัยเรียนมา 6 ปี ซ้อนค่ะ!!
xcenter 2 เดือนที่แล้ว
555ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแหมๆๆจะไปเตะปากหมาระวังหมามันจะกัดเอาซะก่อนนะจ๊ะ

ปล.ที่บอกว่าข้อเสนอที่เสนอไปน่ะเวปมันปรับปรุงให้รึยัง...?คิดสิคิดผู้ชนะเรียงความ6ปีซ้อน5555
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
เสนอแนะวันนี้ เค้าทำให้พรุ่งนี้ เด๋วก็มาดราม่าว่าเด็กเส้นกันอีก รอชมละกันค่ะ

ปล. จะเตะเฉพาะปากหมาที่มันเห่าไม่เข้าท่า เห่าไร้สาระ เห่าแบบไม่ดูตาม้าตาเรือเท่านั้นแหละค่ะ
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
บางที "การรอคอย"

มันก็ไม่ได้แย่.....

แต่แค่ "อย่าเสียเวลา"

กับมันมากเกินไป!!



❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.19.30 บ.2,4 ล.3,6

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.2✔,4 ล.3✔,6

❤❤ 612/83✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
ถึงคนเราจะมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน

แต่คนรอ.. กับคนถูกรอ..

มันนาน.. ไม่เท่ากัน!!


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.30 บ.7,9 ล.6,0

➡️➡️ 60,61,64,67,68,69
70,71,74, 78,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.7✔,9 ล.6,0

❤❤ 673/75✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.1,3 ล.7,8

➡️➡️ 03
14,17,19
34,36,37,39
46,48
56
78
89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.1✔,3 ล.7,8

❤❤ 001/00✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.0,1 ล.6,7

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.0,1✔ ล.6✔,7

➡️➡️ 01,06✔,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 817/60✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆ...."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 13
เรื่องบางเรื่อง...
ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิด
เพียงแต่สิ่ง ที่เราคิด
   "มันต่างกัน"  


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.09.30 บ.6,9 ล.0,7

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
เรื่องบางเรื่อง...
ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิด
เพียงแต่สิ่ง ที่เราคิด
   "มันต่างกัน"  


❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.09.30 บ.6,9✔ ล.0,7

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 903/85✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.2,4 ล.4,8

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.2✔,4 ล.4,8

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️

❤❤ 927/05✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.4,7 ล.2,0

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.4,7 ล.2✔,0

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️

❤❤ 168/52✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.3,4 ล.8,7

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.3✔,4 ล.8,7

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️

❤❤ 536/12✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.30 บ.8,7 ล.1,6

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**615/22**

แก้

ปป.10.45 บ.1,8 ล.3,0

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**292/97**

แก้ๆ

ปป.11.00 บ.1,9 ล.7,5

➡️➡️ 70,71,72,75,78,79
80,81,82,85,      89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**366/40**

แก้ๆๆ

ปป.11.15 บ.2,8 ล.6,1

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆๆ

ปป.11.15 บ.2,8✔ ล.6,1✔

➡️➡️ 01✔,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 998/10✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆ...."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.19.30 บ.6,1 ล.8,1

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**355/23**

แก้

ปป.19.45 บ.6,9 ล.0,1

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.19.45 บ.6,9 ล.0✔,1

➡️➡️ 01,06,07,08,09✔ ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤❤ 333/09✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.0,2 ล.1,8

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**888/36**

แก้

ปป.20.15 บ.2,4 ล.3,6

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.20.15 บ.2,4✔ ล.3,6✔

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️

❤❤ 664/76✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.30 บ.1,9 ล.1,7

➡️➡️ 01,03,13,11.. ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.30 บ.1,9 ล.1,7✔

➡️➡️ 01,03,13,11.. ⬅️⬅️

❤❤ 363/87✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.4,0 ล.4,8

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.4,0✔ ล.4,8✔

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️

❤❤ 066/08✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.8,3 ล.4,1

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.8,3✔ ล.4✔,1

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

❤❤ 203/34✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.15 บ.3,5 ล.7,8

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.15 บ.3,5✔ ล.7,8

➡️➡️ 01✔,03,13 ⬅️⬅️

❤❤ 605/01✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆ..."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
รอ..คนไม่มีใจ ❤
ก็เหมือนรอ "รถไฟ" ที่ "ป้ายรถเมล์"

➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
kathe2525 2 เดือนที่แล้ว
ห๊าาาาา จิงหรอคะ
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ก็ตามอารมณ์กานปาย..

หึ หึ --!
aantsugar 2 เดือนที่แล้ว
รอมา 3 ป้ายแล้วก็ยังไม่มีทัังรถเมล์ ทั้งรถไฟ ????
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ไม่เรียงลำดับความสำคัญให้กันมั่งเลย...

น้อยใจนะเฟ้ย แบบนี้!!
sun2019 2 เดือนที่แล้ว
รถไฟรอไม่นานนะจ๊ะ ถ้ามารอตรงเวลา อิอิ
sun2019 2 เดือนที่แล้ว
เออใช่ อ่านไม่หมด???
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
มาแล้วๆๆ รถไฟทั้งขบวนเลย
หนึ่งหมื่นเต็มๆ!!!
❤❤❤❤❤❤❤❤
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.19.30 บ.8,3 ล.9,5

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.19.30 บ.8✔,3✔ ล.9,5

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️

❤❤ 318/41✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.8,4 ล.3,4

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.8✔,4 ล.3,4

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️

❤❤ 983/28✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.7,3 ล.2,8

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.7✔,3 ล.2,8

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

❤❤ 677/34✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 11
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.00 บ.4,2 ล.6,8

➡️➡️ 42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**589/50**

แก้

ปป.12.15 บ.3,5 ล.0,4

➡️➡️ 01,02,03,04,05,08
     12,13,14,15,18 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**589/50**

แก้

ปป.12.15 บ.3,5 ล.0,4

➡️➡️ 01,02✔,03,04,05,08
     12,13,14,15,18 ⬅️⬅️

❤❤ 602/39✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.5,2 ล.8,7

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**646/31**

แก้

ปป.12.45 บ.7,2 ล.8,1

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.12.45 บ.7,2 ล.8✔,1

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️

❤❤ 115/85✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.6,2 ล.0,9

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.6,2 ล.0✔,9

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 985/03✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.15 บ.2,9 ล.0,4

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**571/62**

แก้

ปป.13.30 บ.2,7 ล.5,6

➡️➡️ 20,23,24,25,26,27
30, 34,35,36,37 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**571/62**

แก้

ปป.13.30 บ.2✔,7 ล.5✔,6

➡️➡️ 20,23✔,24,25,26,27
30, 34,35,36,37 ⬅️⬅️

❤❤ 832/45✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆ...."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
❤ "เข้าใจค่ะ เข้าใจ" ❤

มันเปนอาไรที่ 》ชิน 《 ละ!!

กับการจัดกิจกรรมแล้วประกาศผลไม่ตรงกำหนด^^
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.08.30 บ.2,5 ล.8,3

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.08.30 บ.2,5 ล.8✔,3

▶️▶️12,13,15,18✔
23,25,28
35,38
58◀️◀️

❤❤ 080/81✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 9
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.19.30 บ.3,1 ล.2,5

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.19.30 บ.3✔,1 ล.2,5✔

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️

❤❤ 370/55✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.8,3 ล.2,5

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**629/93**

แก้

ปป.20.00 บ.2,9 ล.9,4

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.20.00 บ.2,9 ล.9,4✔

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️

❤❤ 006/40✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.0,5 ล.1,8

➡️➡️ 01,02,03,04,05,08
     12,13,14,15,18 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**777/44**

แก้

ปป.20.30 บ.1,4 ล.3,2

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**623/97**

แก้ๆ

ปป.20.45 บ.3,9 ล.3,8

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**402/91**

แก้ๆๆ

ปป.21.00 บ.5,6 ล.7,8

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆๆ

ปป.21.00 บ.5,6 ล.7✔,8

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️

❤❤ 237/27✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.30 บ.3,5 ล.2,8

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**720/63**

แก้

ปป.12.45 บ.0,6 ล.1,2

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.12.45 บ.0✔,6 ล.1,2

➡️➡️ 01,06,07,08✔,09✔ ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 190/80✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆ...."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
"วันเพ็ญ เดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง.."

เราทั้งหลาย ชายหญิง ..รอลุ้นกันจริงนะกิจกรรม..^^

➡️➡️ คนร่วมเม้นท์ไม่ถึงพัน หวังว่าคงประกาศผลทัน วันนี้นะคะ^^ ❤❤

ปล. ยังคงตั้งตารอ "เรียงเบอร์ 1 พ้อยท์"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.08.30 บ.1,8 ล.6,2

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.08.30 บ.1✔,8✔ ล.6✔,2

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68✔,69 ⬅️⬅️

❤❤ 189/68✔✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆๆ....."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.19.30 บ.3,4 ล.5,8

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.19.30 บ.3,4✔ ล.5,8✔

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️

❤❤ 447/83✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 12
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.12.00 บ.3,4 ล.1,9

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**922/35**

แก้

ปป.12.15 บ.2,4 ล.5,7

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.12.15 บ.2✔,4 ล.5,7

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️

❤❤ 022/16✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.3,6 ล.2,5

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.3✔,6 ล.2,5

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️

❤❤ 437/86✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.3,0 ล.2,8

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**958/34**

แก้

ปป.13.00 บ.3,6 ล.3,4

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.13.00 บ.3✔,6 ล.3,4

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

❤❤ 493/11✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.15 บ.3,5 ล.7,8

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.15 บ.3✔,5 ล.7,8

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️

❤❤ 340/56✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.30 บ.5,9 ล.4,0

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.30 บ.5,9 ล.4✔,0

➡️➡️ 23✔,25,35 ⬅️⬅️

❤❤ 723/34✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆ..."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.07.30 บ.3,4 ล.2,9

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.07.30 บ.3,4 ล.2,9

➡️➡️ 02✔,09,29 ⬅️⬅️

❤❤ 502/50✔✔

"เจาะๆ เน้นๆ "
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.07.45 บ.9,5 ล.7,9

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️

(เหมือนจะเบิ้ลล..)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.07.45 บ.9,5 ล.7✔,9

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️

(เหมือนจะเบิ้ลล..)

❤❤ 308/07✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.00 บ.0,2 ล.3,4

➡️➡️ 34,36,46,00,22,33,44.. ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.00 บ.0,2 ล.3,4✔

➡️➡️ 34,36,46✔,00,22,33,44.. ⬅️⬅️

❤❤ 646/42✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆ..."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.18.30 บ.0,5 ล.3,4

》》 เบิ้ลล.. 《《
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.18.30 บ.0,5 ล.3,4✔

》》 เบิ้ลล.. 《《

❤❤ 382/24✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.18.45 บ.0,3 ล.6,8

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.18.45 บ.0,3✔ ล.6,8

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

❤❤ 434/23✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.00 บ.9,7 ล.2,8

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.00 บ.9✔,7✔ ล.2✔,8

➡️➡️ 02,09,29✔ ⬅️⬅️

❤❤ 974/29✔✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆๆ....."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ)

》》 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน
(คำนวณคนเดียว) 《《

❤❤ เพียงเปลี่ยน aff หวยปิงปองเปนชื่อ
Patcharin2559 ทุกอย่างจบ!!
"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"

❤❤ อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์
Id : aoom-8

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ"

รายวัน 》》 99 บาท

รายสัปดาห์ 》》 199 บาท

รายเดือน 》》 299 บาท

⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️
แสดงความคิดเห็น