โปรไฟล์ของ patcharin2559 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 9
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.4,6 ล.0,7

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.4,6 ล.0,7✔

❤❤ 882/47✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.5,2 ล.0,7

➡️➡️ 34,36,46 (โต๊ดคู่บน)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.5,2✔ ล.0,7

❤❤ 220/68✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.4,0 ล.5,7

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**728/28**

แก้
ปป.12.45 บ.5,1 ล.0,2

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.12.45 บ.5✔,1✔ ล.0,2

❤❤ 195/36✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.2,7 ล.0,8

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.2✔,7 ล.0✔,8

❤❤ 200/02✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 11
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.09.00 บ.6,9 ล.4,2

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.09.00 บ.6,9 ล.4,2

➡️➡️ 45,47,57✔ ⬅️⬅️

❤❤ 573/55✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.4,0 ล.6,9

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.4,0✔ ล.6,9

❤❤ 061/33✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.3,1 ล.9,5

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.3✔,1✔ ล.9,5

❤❤ 431/28✔✔✔✔
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
❤❤❤
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.2,3 ล.5,0

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**980/14**

แก้
ปป.10.00 บ.3,1 ล.9,5

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**658/22**

แก้ๆ
ปป.10.15 บ.1,8 ล.2,4

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.10.15 บ.1,8✔ ล.2✔,4✔

❤❤ 788/24✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 13
❤❤ ทดสอบ รอบบ่าย ❤❤
ปป.14.30 บ.2,3 ล.6,9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบบ่าย ❤❤
ปป.14.30 บ.2✔,3 ล.6✔,9✔

❤❤ 112/69✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.14.45 บ.0,4 ล.5,8

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.14.45 บ.0✔,4 ล.5,8

❤❤ 830/00✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.00 บ.7,8 ล.6,2

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.00 บ.7✔,8 ล.6✔,2

❤❤ 472/56✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.15 บ.3,0 ล.6,4

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.15 บ.3✔,0 ล.6,4✔

❤❤ 733/94✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.30 บ.1,2 ล.5,8

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.30 บ.1,2 ล.5,8✔

❤❤ 989/98✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.45 บ.7,6 ล.4,8

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.45 บ.7,6✔ ล.4,8

❤❤ 460/53✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 บ.9,7 ล.2,5

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 บ.9✔,7 ล.2✔,5

❤❤ 594/42✔✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 16
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.08.15 บ.8,6 ล.5,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**705/27**

แก้
ปป.08.30 บ.4,2 ล.3,1
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.08.30 บ.4,2 ล.3✔,1

❤❤ 758/03✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.0,1 ล.2,4

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
(อาจมีงานเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.0✔,1 ล.2,4

➡️➡️ 02,09✔,29 ⬅️⬅️

❤❤ 908/08✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.2,7 ล.4,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.2,7✔ ล.4,0✔

❤❤ 479/07✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.1,0 ล.3,2

(เบิ้ลน่ามา)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**452/49**

แก้
ปป.09.30 บ.3,4 ล.3,7

➡️➡️ 300,311,322
344,355,366,377
388,399 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.09.30 บ.3✔,4 ล.3,7

❤❤ 523/12✔✔
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.1,7 ล.2,8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**338/45**

(เวลาเราโฟกัสเบิ้ล..มันก็มักจะไม่มา)
555 เงิบไปอีกที >,
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.10.00 บ.1,8 ล.4,6

➡️➡️ 12,14,24 (โต๊ดคู่บน)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**375/18**

แก้ๆ
ปป.10.15 บ.4,5 ล.7,0

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**699/13**

แก้ๆๆ
ปป.10.30 บ.9,2 ล.7,3

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**699/13**

แก้ๆๆ
ปป.10.30 บ.9,2 ล.7✔,3

❤❤ 775/74✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤
ปป.11.00 บ.3,6 ล.0,2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤
ปป.11.00 บ.3,6 ล.0,2✔

❤❤ 715/27✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.15 บ.4,1 ล.5,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.15 บ.4✔,1 ล.5,0✔

❤❤ 452/80✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.30 บ.4,1 ล.3,7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**008/46**

แก้
ปป.11.45 บ.4,6 ล.3,0

➡️➡️ 23,25,35 (โต๊ดคู่บน)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.11.45 บ.4,6 ล.3✔,0

❤❤ 995/37✔
napa1755 2 เดือนที่แล้ว
หูยยย ห้องนี้แอดน่ารักจิงด้วยย
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
เพิ่งเขิล...ทันมั้ย^^
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.10.00 บ.3,8 ล.1,5

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.10.00 บ.3,8✔ ล.1,5

❤❤ 187/62✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.1,6 ล.8,2

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**034/66**
แก้

ปป.10.30 บ.6,1 ล.9,0

➡️➡️ 23,25,35 (โต๊ดคู่บน)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.30 บ.6,1✔ ล.9,0✔

➡️➡️ 23,25✔,35 (โต๊ดคู่บน)

❤❤ 521/01✔✔✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยงครึ่ง ❤❤
ปป.12.30 บ.4,5 ล.1,6

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**270/85**

แก้
ปป.12.45 บ.2,7 ล.1,5

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**000/73**

แก้ๆ
ปป.13.00 บ.0,9 ล.2,5

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**336/80**

แก้อีกรอบ
ปป.13.15 บ.6,9 ล.3,0

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
เบิ้ลซ้ำๆ ซากๆงี้ พักเหอะค่ะ!!
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
พอเราแทงเบิ้ลสิ
หายจ้อย 555
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ใช่ค่ะ เลขช่วงนี้แข็งมาก เจาะไม่เข้าเลย
พักสักครู่
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤
ปป.10.00 บ.1,2 ล.4,5

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**098/82**

แก้
ปป.10.15 บ.9,5 ล.8,3

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.10.15 บ.9,5 ล.8,3✔

❤❤ 211/33✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.30 บ.1,3 ล.5,6

➡️➡️ บรรยากาศน่าตอง ไม่ก็เบิ้ลอีกรอบ
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**520/10**

แก้
ปป.10.45 บ.2,1 ล.9,5

➡️➡️ อาจจะเบิ้ลรอบนี้
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**520/10**

แก้
ปป.10.45 บ.2,1 ล.9,5✔

➡️➡️ อาจจะเบิ้ลรอบนี้

❤❤ 399/52✔✔

"เบิ้ลเต็มๆ จ้า...ดีงาม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.16.00 บ.3,4 ล.6,7

➡️➡️ น่าเบิ้ล
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.16.00 บ.3,4 ล.6,7

➡️➡️ น่าเบิ้ล

❤❤ 484/61✔✔✔
"เบิ้ลจริง ไรจริง"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.16.15 บ.8,5 ล.7,0

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**033/96**

แก้
ปป.16.30 บ.2,6 ล.8,9

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**033/96**

แก้
ปป.16.30 บ.2,6✔ ล.8,9

❤❤ 786/06✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.16.45 บ.3,6 ล.2,1

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**145/57**

แก้
ปป.17.00 บ.4,8 ล.2,0

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**145/57**

แก้
ปป.17.00 บ.4,8✔ ล.2,0

❤❤ 718/78✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤
ปป.10.30 บ.0,4 ล.3,8

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤
ปป.10.30 บ.0,4 ล.3✔,8

❤❤ 693/39✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.45 บ.2,5 ล.7,8

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.45 บ.2,5 ล.7✔,8

❤❤ 009/37✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.00 บ.3,2 ล.4,1

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.00 บ.3,2✔ ล.4,1✔

❤❤ 824/91✔✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.15 บ.6,8 ล.7,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.15 บ.6,8✔ ล.7,0

❤❤ 308/19✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.2,5 ล.3,4

➡️➡️ มีงานเบิ้ลแน่
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.2,5✔ ล.3✔,4

❤❤ 504/53✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.5,8 ล.2,1
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.5,8 ล.2✔,1

❤❤ 420/72✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.2,6 ล.4,9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.2✔,6✔ ล.4,9✔

❤❤ 612/69✔✔✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
✨✨ ทดสอบ รอบก่อนนอน ✨✨
ปป.19.45 บ.1,6 ล.0,8

(เหมือนจะเบิ้ลอีกแล้วรอบนี้)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบก่อนนอน ✨✨
ปป.19.45 บ.1,6 ล.0,8✔

(เหมือนจะเบิ้ลอีกแล้วรอบนี้)

❤❤ 377/28✔✔

"เบิ้ลเต็มๆจ้า.."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.4,7 ล.9,2

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**595/64**

แก้
ปป.20.15 บ.6,9 ล.0,1

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.20.15 บ.6,9✔ ล.0,1✔

❤❤ 209/17✔✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.18.00 บ.0,7 ล.8,5

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.18.00 บ.0,7✔ ล.8,5

➡️➡️ 07,08,78✔ ⬅️⬅️

❤❤ 748/33✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.18.15 บ.0,4 ล.2,1

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.18.15 บ.0,4✔ ล.2,1✔

➡️➡️ 02,09,29✔ ⬅️⬅️

❤❤ 942/11✔✔✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.09.30 บ.6,9 ล.5,1

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.09.30 บ.6✔,9 ล.5✔,1

➡️➡️ 56,58,68✔ ⬅️⬅️

❤❤ 682/54✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.0,3 ล.6,9

(อาจมีงานเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.0,3✔ ล.6,9

❤❤ 283/74✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.2,3 ล.6,9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**919/17**
(มาเบิ้ลหามย้อนหลังแบบนี้ พี่ไม่โอเค) >,<

แก้
ปป.10.15 บ.6,2 ล.4,1

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**545/03**

แก้ๆ
ปป.10.30 บ.0,1 ล.9,6

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.10.30 บ.0,1✔ ล.9,6

❤❤ 221/27✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
✨✨ ทดสอบ รอบก่อนนอน ✨✨
ปป.20.30 บ.6,3 ล.7,9

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️

(บรรยากาศน่า "ตอง" ดีจัง)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบก่อนนอน ✨✨
ปป.20.30 บ.6✔,3 ล.7,9

❤❤ 615/02✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.8,1 ล.4,0

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.8,1 ล.4,0✔

❤❤ 272/30✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบบ่าย ❤❤
ปป.14.30 บ.0,9 ล.7,3

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบบ่าย ❤❤
ปป.14.30 บ.0,9 ล.7,3

➡️➡️ 07,08,78✔ ⬅️⬅️

❤❤ 781/65✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.14.45 บ.2,7 ล.5,9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**558/42**

แก้
ปป.15.00 บ.7,5 ล.3,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**496/47**

แก้ๆ
ปป.15.15 บ.4,1 ล.3,2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**076/86**

แก้ๆๆ
ปป.15.30 บ.2,6 ล.5,1
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.09.00 บ.1,2 ล.8,9

➡️➡️ บรรยากาศน่าเบิ้ลมากกก...
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**887/60**
(เบิ้ลจริง ไรจริง ดีงาม)
>,<

แก้
ปป.09.15 บ.4,8 ล.5,2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.09.15 บ.4,8✔ ล.5✔,2

❤❤ 852/75✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.3,5 ล.6,7

➡️➡️ มีงานเบิ้ลอีกแหละรอบนี้
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**498/15**

แก้
ปป.09.45 บ.6,9 ล.2,4

➡️➡️ ตามเบิ้ลอีกซักรอบ
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**881/53**
(เบิ้ลแบบนี้ พี่ไม่โอเค) --!

แก้ๆ
ปป.10.00 บ.4,1 ล.7,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.10.00 บ.4,1✔ ล.7,0

❤❤ 961/81✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.00 บ.1,3 ล.9,5

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.00 บ.1✔,3✔ ล.9✔,5

❤❤ 351/99✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.15 บ.5,8 ล.6,1

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.15 บ.5,8 ล.6✔,1

❤❤ 792/64✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.3,1 ล.0,7

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.3✔,1 ล.0,7

➡️➡️ 01,03✔,13 ⬅️⬅️

❤❤ 330/55✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
อยากถอน รอไร??!!
@ไลน์ แล้วทักมา...

➡️➡️ ไม่พูดเยอะจ้า..เจ็บคอ^^
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบบ่ายสอง ❤❤
ปป.14.00 บ.9,8 ล.1,7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบบ่ายสอง ❤❤
ปป.14.00 บ.9,8✔ ล.1✔,7

❤❤ 380/01✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.14.15 บ.0,7 ล.4,6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**418/03**

แก้
ปป.14.30 บ.0,7 ล.5,4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.14.30 บ.0✔,7✔ ล.5✔,4✔

❤❤ 078/54✔✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
พักหายาทาเอวแปบ...

✔✔เด้งๆๆๆๆซ้า.........^^
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
❤❤ ทดสอบ รอบสิบโมง ❤❤
ปป.10.00 บ.6,9 ล.4,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบสิบโมง ❤❤
ปป.10.00 บ.6✔,9 ล.4,0✔

❤❤ 682/00✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.1,2 ล.6,9

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.1✔,2 ล.6,9

❤❤ 941/34✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.30 บ.3,0 ล.6,9

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.30 บ.3✔,0 ล.6,9

❤❤ 943/85✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.45 บ.4,3 ล.7,9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.45 บ.4,3✔ ล.7,9

❤❤ 033/35✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 21
ได้โบนัสจากเฮียมาห้าพัน ได้กำไรปป.มาอีกห้าร้อย ขอแจกค่าขนมเด็กๆ หน่อย ใครอยากได้บ้าง??
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
oui889 2 เดือนที่แล้ว
❤❤.....❤❤❤❤
oui889 2 เดือนที่แล้ว
tritap 2 เดือนที่แล้ว
❤@ผมมาแว้ว!!!!!❤
makino51 2 เดือนที่แล้ว
sanooker 2 เดือนที่แล้ว
❤❤❤
topper 2 เดือนที่แล้ว
✅✅
boat2545 2 เดือนที่แล้ว
ติดตามดูหวยกับพี่มานานแล้วหื้อออยากได้จังคนสวย
boomboom 2 เดือนที่แล้ว
❤️❤️❤️
nafa4317 2 เดือนที่แล้ว
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ตั้งใจจะแจกเฉพาะสมาชิกในบ้าน
แต่ถ้าคนนอกบ้านอยากได้ ก็ทักแชท@ไลน์มาได้ อยากแจก^^
boomboom 2 เดือนที่แล้ว
@บ้านนี้ใจดีแจกค่าขนมมา180บาท​ ขอบคุณนะคร๊ะ​ สวยและใจดีด้วย
oui889 2 เดือนที่แล้ว
ได้แล้วคัฟ.....รักแอดที่สุด180บาทก้อดีใจแล้ว....ไปปั่นกันคัฟ
oui889 2 เดือนที่แล้ว
❤❤❤❤❤❤
makino51 2 เดือนที่แล้ว
เฮียไม่แจก แต่แอดแจก ได้ต่อทุนแล้วนะคะ 180 ขอบคุณจ้า
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
แจกมาก แจกน้อย แต่แจกบ่อยค่ะบ้านนี้
❤❤ 180 บาท ขอต่อยอดได้ถอนก็พอ^^
tritap 2 เดือนที่แล้ว
@ผมใจดีแจกตังค์อีกแล้วคับ มาช้ายังได้100 บ้านนี้วางแม่น แถม@ใจดี และสวยด้วยคร๊าย!!!
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
งบหนึ่งพัน
แจกหมดเรียบร้อย
ค่อยใช้แบบประหยัดๆ นะเด็กๆ^^
sanooker 2 เดือนที่แล้ว
ได้แล้วค่ะ คือดี 180บาท
pinky2519 2 เดือนที่แล้ว
แจกเค้ามั่งนะ เปลี่ยน affแล้วจ้า
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
เข้าใหม่ เอาไป 50^^
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 9
ลองเทสเบาๆ เช้านี้รอบแรกก้อโดน ❤ เลยจ้า

✔เบิ้ลล่าง 99 ^^
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.09.30 บ.9,3 ล.6,8

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.09.30 บ.9,3 ล.6✔,8

❤❤ 126/96✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.8,3 ล.2,1

➡️➡️ 23,25,35,88 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.8,3 ล.2,1

➡️➡️ 23,25,35,88 ⬅️⬅️

**500/37**

(ยังดีที่แอบหยอดเบิ้ลบน 00 มาห้าบาท^^)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.10.00 บ.4,1 ล.6,5

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.10.00 บ.4✔,1 ล.6,5

❤❤ 974/42✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.1,0 ล.8,9

➡️➡️ 11,00,18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.1,0 ล.8✔,9

❤❤ 386/38✔
oui889 2 เดือนที่แล้ว
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
เช้านี้เปิดมากดรับโบนัสฟรีๆได้มาเลยเมื่อกี้
5,000 บาท (ย้ำอีกทีว่าห้าพันบาทไทยนะจ๊ะ)

❤❤ แถมกดถอนได้ทันทีมะกี้ สดๆ ร้อนๆ ❤❤

"ว้าวๆๆ รักเว็ปนี้โคตรๆ"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปล.สิทธินี้เฉพาะสมาชิก วีไอพี ที่มีห้าดาวเท่านั้นนะจ๊ะ^^
patcharin2559 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
เพิ่งสังเกตว่าชื่อไอดีตัวเอง "สีสวยขึ้น"
^^
patcharin2559 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
➡️➡️ หกชั่วโมงผ่านไป... ไวเหมือนโกหก!!


(ปกติไม่เคยรอยอดถอนนานขนาดนี้^^)
nongaomsinza 3 เดือนที่แล้ว
^0^
แสดงความคิดเห็น