โปรไฟล์ของ patcharin2559 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 10
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.20.00 บ.3,2 ล.2,5

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

(น่าเบิ้ลจริงๆ)
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.20.00 บ.3,2✔ ล.2,5

✔(น่าเบิ้ลจริงๆ)✔

❤❤ 255/18✔✔

"เบิ้ลตามคาด ก็ฟาดตามระเบียบ"
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.0,8 ล.4,0

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
**321/15**

แก้
ปป.20.30 บ.4,8 ล.8,6

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.20.30 บ.4✔,8 ล.8,6

➡️➡️ 12,14,24✔ ⬅️⬅️

❤❤ 424/31✔✔✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.5,4 ล.2,9
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.5,4✔ ล.2,9✔

❤❤ 774/19✔✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.6,1 ล.0,9

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
**472/74**

แก้
ปป.21.15 บ.1,8 ล.5,7

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.21.15 บ.1,8 ล.5✔,7

❤❤ 740/51✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
❤❤ มา มา จาพาถอน ❤❤

ปป.12.00 บ.2,6 ล.0,7

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
**759/28**

แก้
ปป.12.15 บ.5,1 ล.4,3

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

(อาจจะเบิ้ล)
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.12.15 บ.5✔,1✔ ล.4✔,3✔

❤❤ 105/43✔✔✔✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ ตามต่อได้ในไลน์..
"ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ"

❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 10
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.07. 30 บ.8,1 ล.2,8

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.07. 30 บ.8✔,1 ล.2,8

➡️➡️ 02,09✔,29 ⬅️⬅️

❤❤ 098/35✔✔✔✔

"สามตัวแตกแต่เช้า"
ว้าว..ว้าว..ว้าว
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.07.45 บ.5,3 ล.9,3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.07.45 บ.5✔,3 ล.9,3✔

❤❤ 052/38✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.00 บ.3,8 ล.7,9

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**017/15**

แก้
ปป.08.15 บ.1,5 ล.2,0

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️

(อาจจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.08.15 บ.1,5✔ ล.2✔,0

❤❤ 835/82✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.0,2 ล.8,0

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.0✔,2 ล.8,0

❤❤ 540/45✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.0,6 ล.1,5

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️

(น่าเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.0✔,6 ล.1✔,5

✔(น่าเบิ้ล)✔

❤❤ 202/11✔✔✔✔

"เบิ้ลเน้นๆ เด้งหนักๆ"

คือดีงาม...ถอนสิคะ รอไร^^
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 10
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.00 บ.4,1 ล.5,7

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

(เหมือนจะเบิ้ล)✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.00 บ.4,1 ล.5,7

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

(เหมือนจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.00 บ.4,1✔ ล.5,7

❤❤ 891/82✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.15 บ.1,0 ล.6,0

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**977/77**

(เบิ้ลย้อนหลังอีก..ดีออก)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.19.30 บ.6,7 ล.5,2

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.19.30 บ.6✔,7 ล.5,2

❤❤ 160/47✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.8,7 ล.4,0

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.8,7✔ ล.4,0

❤❤ 791/82✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.9,7 ล.9,6

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.9✔,7✔ ล.9,6✔

❤❤ 937/16✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 10
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.2,5 ล.0,9

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.2,5 ล.0,9

➡️➡️ 07,08,78✔ ⬅️⬅️

❤❤ 786/56✔
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.3,5 ล.2,4

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️

(น่าจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**290/69**

แก้
ปป.12.30 บ.6,1 ล.5,3

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️

(ตามเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.12.30 บ.6,1 ล.5,3✔

✔(ตามเบิ้ล)✔

❤❤ 755/39✔✔

"เบิ้ลตามคาด ก็ฟาดตามระเบียบ^^"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.6,2 ล.8,1

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️

(น่าจะเบิ้ลอีกรอบ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.6,2 ล.8,1

✔(น่าจะเบิ้ลอีกรอบ)✔

❤❤ 834/00✔

"เบิ้ลตามคาด ก็ฟาดแบบเน้นๆ
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
แม่นเกิ๊นนน...
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.0,1 ล.7,9

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.0,1 ล.7✔,9

➡️➡️ 67✔,69,79 ⬅️⬅️

❤❤ 386/67✔✔

"เน้นๆ หนักๆ ขอพักวาง"

➡️➡️ สนใจ ตามต่อได้ ในไลน์กลุ่มค่ะ
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 22
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.07.00 บ.6,1 ล.0,3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**592/81**

แก้
ปป.07.15 บ.6,2 ล.7,8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**850/19**

แก้ๆ
ปป.07.30 บ.7,4 ล.5,6

(เหมือนจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**580/89**

แก้ๆๆ
ปป.07.45 บ.4,1 ล.5,6

(ตามเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**025/14**

เทหมดตัวและหัวใจ
ปป.08.00 บ.4,5 ล.9,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
"สู้ตายค่ะ^^"
ปป.08.15 บ.1,3 ล.7,6

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
จะลองซิมันจะเละเทะไปถึงไหน ไม่เคยเจอ

ปป.08.30 บ.6,1 ล.8,2

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.6,1✔ ล.8,2✔

❤❤ 013/23✔✔✔

"เฮ้อ...เล่นซะหอบกินเลย"
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
❤❤❤❤❤
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.3,4 ล.9,8

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️

(เบิ้ลหนักๆๆๆๆๆๆๆ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.3✔,4 ล.9,8✔

❤❤ 853/28✔✔✔

"เบิ้ลไม่มา เอาเด้งไปแทน"

(ขอเด้งชดเชยแบบยาวๆๆ...)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.2,6 ล.8,9

➡️➡️ ตามเบิ้ลซะหน่อย
88,99 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.2,6✔ ล.8,9✔

❤❤ 061/92✔✔✔

"เอาเด้งก็ด้ายย..จัดปายย..ยาวๆ.."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.9,2 ล.9,6

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️

(รอชม 99,88)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.9,2 ล.9,6

(รอชม 99,88)

❤❤ 477/38 ❤❤

เบิ้ลจริง ไรจริง
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.5,2 ล.2,0

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.5,2 ล.2✔,0

❤❤ 918/82✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.1,8 ล.0,3

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**497/28**

แก้
ปป.10.00 บ.7,2 ล.1,3

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

(น่าจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.10.00 บ.7,2✔ ล.1,3

❤❤ 250/26✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.2,1 ล.5,9

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️

(ตามเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**043/16**

แก้
ปป.10.30 บ.2,6 ล.8,9

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️

(ตามเบิ้ลอีกซักรอบ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.10.30 บ.2✔,6 ล.8,9✔

❤❤ 982/79✔✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.45 บ.2,3 ล.7,6

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**815/39**

แก้
ปป.20.00 บ.7,3 ล.5,6

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.20.00 บ.7✔,3 ล.5,6✔

❤❤ 714/06✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.3,0 ล.4,9

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️

(น่าจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**124/75**

แก้
ปป.20.30 บ.4,6 ล.9,0

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️

(จะเบิ้ลหรือตองดีล่ะ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.20.30 บ.4,6 ล.9✔,0

(จะเบิ้ลหรือตองดีล่ะ)

❤❤ 877/93✔✔

"เบิ้ลตามคาด ก็ฟาดเต็มๆ"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.8,3 ล.4,5

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.8,3 ล.4✔,5

➡️➡️ 12,14,24✔ ⬅️⬅️

❤❤ 165/42✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.1,3 ล.4,0

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.1✔,3✔ ล.4✔,0✔

❤❤ 135/40✔✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ไม่พูดเยอะแล้วนะ เจ็บคอ^^
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 24
✔วางบนเป็นบน ✔ล่างเป็นล่าง
✔✔ถ้าว่างๆ ก็เด้งๆ✔✔

❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.07.00 บ.9,1 ล.2,5

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.07.00 บ.9,1✔ ล.2,5

❤❤ 137/03✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.07.15 บ.0,7 ล.1,4

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️

(อาจจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.07.15 บ.0,7 ล.1✔,4

(อาจจะเบิ้ล)

❤❤ 633/12✔✔

"เบิ้ลตามคาด ก็ฟาดเต็มๆจ้า.."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.07.30 บ.1,8 ล.9,4

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.07.30 บ.1,8 ล.9✔,4

❤❤ 435/97✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.07.45 บ.1,7 ล.4,0

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**860/27**

แก้
ปป.08.00 บ.4,5 ล.6,5

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️

(อาจจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.08.00 บ.4,5 ล.6✔,5

❤❤ 096/68✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.15 บ.8,2 ล.7,1

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**397/68**

แก้
ปป.08.30 บ.4,6 ล.0,3

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

(น่าเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.08.30 บ.4✔,6 ล.0,3✔

➡️➡️ 45✔,47,57 ⬅️⬅️

❤❤ 451/13✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.2,7 ล.3,6

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**306/97**

แก้
ปป.09.00 บ.0,5 ล.1,2

(น่าเบิ้ลมากกก...)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**749/74**

แก้ๆ
ปป.09.15 บ.1,2 ล.2,6

➡️➡️ ตามเบิ้ล
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.09.15 บ.1,2✔ ล.2,6

➡️➡️ ตามเบิ้ล✔

❤❤ 525/37✔✔✔
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
❤❤❤ ได้ 3 ตัวบนด้วยค่ะ^^

"ว้าว ว้าว ว้าว"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.3,2 ล.4,0

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.3,2✔ ล.4,0

❤❤ 120/79✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.0,1 ล.5,6

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.0,1 ล.5,6

➡️➡️ 56,58✔,68 ⬅️⬅️

❤❤ 854/28✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.6,9 ล.1,2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**845/07**

แก้
ปป.10.15 บ.5,2 ล.9,0

➡️➡️ น่าจะเบิ้ล
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.10.15 บ.5✔,2 ล.9✔,0

❤❤ 451/49✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 9
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.15 บ.0,1 ล.7,6

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️

(อาจมีเบิ้ลอีกรอบ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.15 บ.0✔,1 ล.7,6

❤❤ 039/19✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.1,9 ล.5,4

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**537/02**

แก้
ปป.19.45 บ.7,0 ล.1,8

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.19.45 บ.7✔,0 ล.1,8

❤❤ 717/57✔✔
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
❤❤❤
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.4,1✔ ล.7,2

❤❤ 981/59✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
(โทดทีรอบมะกี้ลืมวาง--!)

ปป.20.15 บ.8,4 ล.6,0

➡️➡️ 56,58 68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.8✔,4 ล.6✔,0

➡️➡️ 56,58 68✔ ⬅️⬅️

❤❤ 268/66✔✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.7,2 ล.9,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.7,2✔ ล.9,0

❤❤ 852/38✔✔
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
❤❤❤
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.7,6 ล.6,7

➡️➡️ อาจจะเบิ้ล
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.7,6 ล.6✔,7

❤❤ 591/60✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.5,3 ล.6,7

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**921/29**

แก้
ปป.12.45 บ.8,3 ล.5,6

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.12.45 บ.8,3✔ ล.5✔,6✔

➡️➡️ 56✔,58,68 ⬅️⬅️

❤❤ 563/56✔✔✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 11
"อ่านหนังสือเยอะๆหน่อย" (วันละ8บรรทัดครึ่งก็ยังดี)

จะยังไง? รึจะยังไง??
"เกรงใจสีรุ้งที่ชื่อพี่ด้วย"

✔คำนวณเอง ✔แทงเอง นักเลงพอ!!
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.08.00 บ.3,5 ล.6,0

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**702/98**

แก้
ปป.08.15 บ.5,0 ล.7,1

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.08.15 บ.5✔,0 ล.7,1

❤❤ 955/50✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.6,9 ล.0,1

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.6✔,9 ล.0,1

❤❤ 618/22✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.8,4 ล.7,3

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.8,4 ล.7,3✔

❤❤ 392/39✔
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
❤❤❤
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.1,2 ล.5,8

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.1,2 ล.5,8✔

➡️➡️ 56,58✔,68 ⬅️⬅️

❤❤ 458/38✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
อยากเน้นๆ เด้งๆ รอไร

➡️➡️ แอดไลน์ไป แล้วทักมา

"ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 15
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.15 บ.1,2 ล.3,0

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️

(เบิ้ลแน่ๆ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.15 บ.1✔,2 ล.3,0

(เบิ้ลแน่ๆ)

❤❤ 151/61✔✔

"เบิ้ลจริง ไรจริง"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.2,3 ล.9,6

(เบิ้ลอีกรอบแหละ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.2✔,3 ล.9,6

❤❤ 826/78✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.6,9 ล.1,8

➡️➡️ ไม่นานมาแน่ 33,11,44
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.6,9✔ ล.1,8✔

❤❤ 952/38✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.6,7 ล.6,9
》》 66 《《

➡️➡️ ไม่นานมาแน่ 33,11,44
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.6,7✔ ล.6✔,9

❤❤ 417/46✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.3,0 ล.2,4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.3,0✔ ล.2,4

❤❤ 540/55✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.1,0 ล.2,4

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.1,0 ล.2,4✔

➡️➡️ 12,14✔,24 ⬅️⬅️

❤❤ 433/14✔✔✔
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
สุดยอดมากค่ะ
✔14 แบบตรงๆ
✔33 ก็มาจริงๆ
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
11 รอบนี้ก็มาค่ะ แต่เสียดายดันเป็นเบิ้ลหาม 151

สุดยอดจริงๆค่ะ
nongaomsinza 2 เดือนที่แล้ว
รอบนี้ 443 ก็มาอีก

โหยย...แม่นเกิ้นนน...
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 22
❤❤ ทดสอบ รอบบ่าย ❤❤
ปป.13.15 บ.3,4 ล.8,5

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️

(อาจจะเบิ้ลอีกรอบ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบบ่าย ❤❤
ปป.13.15 บ.3,4✔ ล.8,5

❤❤ 459/39✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.30 บ.1,3 ล.0,4

》》 11111 《《
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.30 บ.1,3 ล.0,4✔

❤❤ 296/54✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.45 บ.1,6 ล.1,9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**999/52**
(ตะหงิดๆว่าจะเบิ้ล มาตองเลย)

ปป.14.00 บ.1,8 ล.9,4

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.14.00 บ.1,8 ล.9,4✔

❤❤ 352/46✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.14.15 บ.5,9 ล.2,7

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.14.15 บ.5✔,9 ล.2,7

➡️➡️ 23,25✔,35 ⬅️⬅️

❤❤ 524/48✔✔
maynuttha45 2 เดือนที่แล้ว
สุดๆอ่ะเลขเข้าทุกรอบ
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.14.30 บ.1,3 ล.3,9

(น่าจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**458/01**

แก้
ปป.14.45 บ.2,5 ล.9,3

(ก็ยังตะหงิดๆว่าจะเบิ้ลอยุนะ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.14.45 บ.2,5 ล.9,3✔

❤❤ 463/38✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.00 บ.4,2 ล.5,8

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**097/72**

แก้
ปป.15.15 บ.1,9 ล.8,2

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**088/30**

(นี่ไง..เบิ้ลจนได้>,
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.15.30 บ.6,0 ล.9,2

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.15.30 บ.6,0 ล.9,2

➡️➡️ 67,69,79✔ ⬅️⬅️

❤❤ 917/78✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.45 บ.7,2 ล.9,2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.15.45 บ.7,2 ล.9,2✔

❤❤ 410/12✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 บ.6,7 ล.7,5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.16.00 บ.6,7 ล.7✔,5

❤❤ 902/79✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 10
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.08.00 บ.5,4 ล.2,5

(อาจจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.08.00 บ.5,4✔ ล.2,5

❤❤ 324/84✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.15 บ.3,7 ล.2,8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.15 บ.3✔,7 ล.2,8✔

❤❤ 351/38✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.3,4 ล.5,7

(เบิ้ลแน่ๆ..)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.3,4✔ ล.5,7

❤❤ 654/16✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.1,2 ล.6,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**090/79**
(เบิ้ลย้อนหลังซะงั้น>,
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.09.00 บ.7,9 ล.1,5

(น่าจะเบิ้ลอีกรอบแหละ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.09.00 บ.7,9✔ ล.1,5✔

❤❤ 198/25✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 15
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.30 บ.8,1 ล.0,3

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.30 บ.8✔,1 ล.0✔,3

❤❤ 886/01✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.9,5 ล.4,1

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.19.45 บ.9,5 ล.4,1

➡️➡️ 07✔,08,78 ⬅️⬅️

❤❤ 707/56✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.3,8 ล.2,6

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**226/51**

แก้
ปป.20.15 บ.3,5 ล.1,2

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️

(รอบนี้คงเบิ้ลล่างมั่งแล้วแหละ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.20.15 บ.3,5✔ ล.1,2

❤❤ 506/43✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.8,1 ล.2,0

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**265/94**

แก้
ปป.20.45 บ.2,6 ล.0,5

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**515/19**

แก้ๆ
ปป.21.00 บ.4,2 ล.3,0

➡️➡️ 56,58,68 (โต๊ดคู่บน)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.21.00 บ.4,2 ล.3,0✔

❤❤ 131/04✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.21.15 บ.0,1 ล.5,8

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.21.15 บ.0,1 ล.5,8✔

❤❤ 888/48✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.21.30 บ.4,5 ล.6,3

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.21.30 บ.4,5✔ ล.6✔,3

❤❤ 651/66✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 10
ปป.12.00 บ.4,1 ล.3,9

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.00 บ.4✔,1 ล.3,9

❤❤ 849/21✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.3,9 ล.2,5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.3✔,9 ล.2,5

❤❤ 443/77✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.4,1 ล.3,8

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.4✔,1 ล.3,8

❤❤ 549/04✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.3,9 ล.0,4

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**812/67**

แก้
ปป.13.00 บ.5,2 ล.3,7

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️

(อาจจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**117/61**

แก้
ปป.13.15 บ.8,5 ล.0,3

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️

(ก็น่าจะเบิ้ลอีกรอบ)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.13.15 บ.8✔,5✔ ล.0,3

❤❤ 586/28✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 9
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.09.15 บ.7,1 ล.0,2

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**669/43**

แก้
ปป.09.30 บ.9,6 ล.2,5

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.09.30 บ.9,6 ล.2,5✔

❤❤ 558/35✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.2,0 ล.1,4

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.2,0✔ ล.1,4✔

❤❤ 071/44✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.1,4 ล.0,6

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.1✔,4 ล.0,6

❤❤ 161/27✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**021/32**

แก้
ปป.10.30 บ.8,2 ล.4,7

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.10.30 บ.8✔,2 ล.4,7

➡️➡️ 18,19,89✔ ⬅️⬅️

❤❤ 698/08✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 11
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.30 บ.2,9 ล.2,0

(เหมือนจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**061/65**

แก้
ปป.19.45 บ.5,3 ล.9,6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.19.45 บ.5,3 ล.9✔,6

❤❤ 447/97✔

(เบิ้ลย้อนหลังตามระเบียบ>,
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.3,1 ล.7,2

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.3,1✔ ล.7,2

❤❤ 119/66✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.7,4 ล.2,5

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.7✔,4 ล.2,5

❤❤ 975/89✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.8,7 ล.3,0

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️

(น่าจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.8,7 ล.3,0✔

❤❤ 250/10✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.2,8 ล.9,5

(ก็ยังมั่นใจว่าจะเบิ้ลอยู่)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.2,8 ล.9,5

(ก็ยังมั่นใจว่าจะเบิ้ลอยู่)

❤❤ 719/88✔

"เบิ้ลตามคาด ก็ฟาดเต็มๆ"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
ปป.12.30 บ.7,5 ล.9,0

(เหมือนจะเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.7✔,5✔ ล.9✔,0

❤❤ 795/97✔✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.9,4 ล.3,0

(ก็ยังตะหงิดๆว่าจะเบิ้ลอยู่)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.9,4✔ ล.3✔,0

(ก็ยังตะหงิดๆว่าจะเบิ้ลอยู่)

❤❤ 344/35✔✔✔✔✔

"ฟันเบิ้ลตามคาด แถมเด้งบนล่าง"

➡️➡️ ไม่พูดเยอะจ้า..เจ็บคอ^^
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.09.00 บ.1,4 ล.3,6

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.09.00 บ.1,4 ล.3✔,6

❤❤ 865/23✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.1,3 ล.9,2

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️

(น่าเบิ้ล 90%)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.1✔,3 ล.9,2

✔(น่าเบิ้ล 90%)✔

❤❤ 561/66✔✔✔

"เบิ้ลตามคาด ก็ฟาดเต็มๆจ้า..^^"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.1,6 ล.3,5

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.1,6 ล.3,5

➡️➡️ 23,25,35✔ ⬅️⬅️

❤❤ 593/26✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.1,3 ล.7,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.1✔,3✔ ล.7,0

❤❤ 133/68✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 9
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.45 บ.6,4 ล.3,7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.45 บ.6✔,4 ล.3,7

❤❤ 856/64✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.3,2 ล.0,1

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

(เบิ้ลน่ามา 90%)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**197/42**

แก้
ปป.20.15 บ.3,5 ล.9,2

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**804/88**
(เบิ้ลดันมาย้อนหลัง แต่ไม่ได้ตาม ร้องไห้แปบ)

แก้ๆ
ปป.20.30 บ.6,8 ล.4,9

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.20.30 บ.6,8✔ ล.4,9

➡️➡️ 45,47,57✔ ⬅️⬅️

❤❤ 785/65✔✔✔

"ชดเชยให้อย่างสวยงาม^^"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.7,5 ล.2,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.7✔,5 ล.2,0

❤❤ 873/96✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.4,5 ล.0,8

(เบิ้ลน่ามา 80%)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.4,5✔ ล.0,8

❤❤ 165/19✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤
ปป.11.00 บ.0,6 ล.2,8

(ความน่าจะเบิ้ล 80%)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤
ปป.11.00 บ.0,6✔ ล.2,8

❤❤ 465/14✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.15 บ.2,8 ล.7,0

》》 22 《《
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.15 บ.2,8 ล.7✔,0

❤❤ 371/71✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.30 บ.4,6 ล.6,3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.30 บ.4✔,6 ล.6,3

❤❤ 540/98✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.45 บ.2,3 ล.1,5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.11.45 บ.2,3✔ ล.1,5

❤❤ 193/22✔✔✔

"ตามเน้น 22 อย่างเดวมารอบที่สาม..ดีงาม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.08.00 บ.1,8 ล.3,5

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.08.00 บ.1,8 ล.3,5✔

▶️▶️12,13,15,18
23,25✔,28
35,38
58◀️◀️

❤❤ 493/52✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.15 บ.1,6 ล.8,9

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️

(เบิ้ลน่ามา 80%)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.15 บ.1,6✔ ล.8,9✔

❤❤ 246/92✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.9,2 ล.1,4

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️

(ลองตามเบิ้ล)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.9,2 ล.1,4✔

❤❤ 370/24✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.0,7 ล.2,5

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

(เบิ้ลไม่มารอบนี้ก็เลิกตาม)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.0✔,7 ล.2,5

➡️➡️ 01,03,13✔ ⬅️⬅️

❤❤ 400/13 ❤❤

✔✔เบิ้ลตามคาดก็ฟาดเต็มๆสิจ๊ะ

"กี่เด้งน้า...รอบนี้ โอ๊ยปวดเอว 555"
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ตามข่าวนี้เช่นกัน!!

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
แสดงความคิดเห็น