โปรไฟล์ของ patcharin2559 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 22
เทสเบาๆ เช้านี้
10.00 - บ. 5 ล. 2, 8
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
8 ดันกระโดดไปบนซะงั้น
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เทสอีกรอบ..
10.15 - บ. 1, (8) ล. 5, (3), (4)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
10.15 - บ. 1,✔️ (8)✔️
ล. 5, (3), (4)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
10.30 - บ. 8, 1 ล. 2, 5
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
10.30 - บ. 8,✔️ 1 ล. 2,✔️ 5
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
10.45 - บ. 5, 9 ล. 2, 3
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
10.45 - บ. 5, 9 ล. 2,✔️ 3
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
11.00 - บ. 7, 9 ล. 1, (2), 5
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
11.00 - บ. 7, 9 ล. 1, (2),✔️ 5
noomint 2 ปีที่แล้ว
ตามค่ะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เทสก่อนเบาๆ
13. 0 0 - บ. 0, 6 ล. 3, (7), 9
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13. 0 0 - บ. 0, 6 ล. 3, (7), 9

⛔สลับบน-ล่างซะงั้น
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.15 - บ. 5, 8 ล. 1, 2
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.15 - บ. 5, 8 ล. 1, 2✔️✔️
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.30 - บ. 4, 8 ล. 1
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.30 - บ. 4, 8✔️ ล. 1
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.45 - บ. 6, 7 ล. 1
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.45 - บ. 6, 7 ล. 1✔️
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
14.00 - บ. 9 ล. 3, 6
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
14.00 - บ. 9 ล. 3, 6

⛔9ตกลงล่าง
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เทสเบาๆ
19.00 - บ. 5 ล. 1, 7, (8)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
19.00 - บ. 5 ล. 1, 7,✔️ (8)
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 12
เทสเบาๆ
18. 45 - บ. 1, 5 ล. 8
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
18. 45 - บ. 1,✔️ 5
ล. 8✔️
popla111213 2 ปีที่แล้ว
ขออีกค่า
nudeechit310 2 ปีที่แล้ว
ขอด้วยค่า
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ตามได้ แต่อย่าเยอะ‼️
19. 00 - บ. 1, 4 ล. 7
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
19. 00 - บ. 1,✔️ 4 ล. 7
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
19.30 - บ. 6, 9 ล. 1, 2
yaowaluk2533nan 2 ปีที่แล้ว
ขอด้วยค่ะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
19.30 - บ. 6,✔️ 9 ล. 1, 2
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
20.00 - บ. 5 ล. 2, 8
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
20.00 - บ. 5 ล. 2, 8

⛔สลับกันบน- ล่างซะงั้น
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
แก้มือเบาๆ
20. 15 - บ. 3 ล. 6, 8, (9)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
20. 15 - บ. 3✔️
ล. 6, 8, (9)
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 17
08.15 - บ. 7 ล. 3, 4, (0), (2)
wanaleeaor 2 ปีที่แล้ว
แม่นมากเลยค่ะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
08.15 - บ. 7 ✔️
ล. 3, 4,✔️✔️ (0), (2)
ฟันเละกันไปรอบนี้ ถูกที 3 เด้ง‼️
wanaleeaor 2 ปีที่แล้ว
มาบอกบ่อยๆน่ะค่ะ ^^
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ตามได้ แต่อย่าเยอะ
08. 30 - บ. 6 ล. 3, 9, (5)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
08. 30 - บ. 6 ✔️
ล. 3,✔️ 9, (5)
ถูกทั้งบน โดนทั้งล่าง
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ตามได้ แต่อย่าเยอะ
08. 45 - บ. 5 ล. 2, 8, (3)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
08. 45 - บ. 5 ล. 2, 8,✔️ (3)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
09.15 - บ. 8, 5 ล. 2
noomint 2 ปีที่แล้ว
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
09.15 - บ. 8, 5 ล. 2

⛔สลับบน-ล่างซะงั้น
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ตามทบเบาๆ
09. 30 - บ. 2, 5 ล. 9
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เทสเบาๆ
12. 45 - บ. 4, 8 ล. 0, 1
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.00 - บ. 3 ล. 6, 9
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.00 - บ. 3 ล. 6, 9✔️
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.15 - บ. 5, 8 ล. 0, 1
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.15 - บ. 5, 8 ✔️
ล. 0, 1✔️
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เทสเบาๆ
14. 30 - บ. 1 ล. 5, 4, 8
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 3
รอบเทสเบาๆ
18. 00 - บ. 8, 5 ล. 1, 4
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
รอบเทสเบาๆ
18. 00 - บ. 8, 5 ล. 1, 4 ✔️
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
18.15 - บ. 0, 6 ล. 1, 3
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
18.15 - บ. 0, 6 ✔️70
ล. 1, 3
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 10
ตามได้ แต่อย่าเยอะ‼️
ปป. 13.15 - บ. 7, 0 ล. 2, 4
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ปป. 13.15
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ปป. 13.15 - บ. 7, 0 ✔️27
ล. 2, 4
sowaros123 2 ปีที่แล้ว
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.45 - บ. 1 ล. 7, 4, 2
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
13.45 - บ. 1 ✔️
ล. 7, 4, 2
popla111213 2 ปีที่แล้ว
ลงอีกมั้ยคะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
14.30 - บ. 5, 8 ล. 1
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
สลับ บ.-ล. ซะงั้น
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
22.00 - บ. 6, 3 ล. 2, 9, 7
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
สลับกัน บ. ล. อีกละ
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 6
10.00 บ. 1 ล. 4, 7, (9)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
10.00 บ. 1 ล. 4, 7, (9)
10.15 บ. 2, 5 ล. 7, 8
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
10.30 ใช้ไม้ตายด้วยหวยชุดเลข 6
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
✔️บน 76
แถมได้รางวัลยิงปิงปองอีก
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
15.00 บ. 2 ล. 5, (7), 9
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
18.45 บ. 1, 0 ล. 4, 7
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
✔️บ. 14
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
0, 1, 2, 9 เลขกล่องรอบนี้
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 16
02.30 บ. 9, 5 ล. 2, 3
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
02.30 บ. 9, 5 ล. 2, 3 ⛔ บ. 72
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
02.30 บ. 9, 5 ล. 2, 3 ⛔ บ. 72
02.45 บ. 4 ล. 1, (6), 7
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
02.30 บ. 9, 5 ล. 2, 3 ⛔ บ. 72
02.45 บ. 4 ล. 1, (6), 7 ✔️ล. 62
03.00 บ. 6 ล. 2, 3, (9)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
02.30 บ. 9, 5 ล. 2, 3 ⛔ บ. 72
02.45 บ. 4 ล. 1, (6), 7 ✔️ล. 62
03.00 บ. 6 ล. 2, 3, (9) ✔️บ. 68
03.15 บ. 8, 1, (0) ล. 4, 6
koy2530 2 ปีที่แล้ว
ต่อค่ะ@
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
05.00 บ. 9, 3 ล. 6, 2
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ตามทบไปค่ะ ไม่เข้า 2 รอบติดต้องพัก
05. 15 บ. 4, 3, (5) ล. 7, 0
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เข้า บ. เข้าล. 2 เด้ง
nooning21 2 ปีที่แล้ว
รอคะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
07.30 บ. 3, 6 ล. 0, 9
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
แก้ตัวอีกรอบ ไม่เข้า พักค่ะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
บ. 7, (6), (8) ล. 0, 3
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
✔️บ. 08
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
22.30 บ. 7 ล. 4, 0, (5)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ตามทบ ไม่เข้า พัก
22. 45 บ. 9 ล. 3, 6, (2)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
22. 45 บ. 9
ล. 3, 6, (2) ✔️03
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 9
สูตรแทงปิงปองให้เข้ามันไม่ยากมากมาย แค่บอก สอนกันง่ายๆ และรู้จักพอ (ห้ามโลภ)
"ได้เป้าก็เข้านอน พรุ่งนี้แทงใหม่"
tukky2018 2 ปีที่แล้ว
อยากรุ้สูตรบ้างจัง
nooning21 2 ปีที่แล้ว
อยากรู้ด้วยคนคะ
chanpeng16 2 ปีที่แล้ว
ขอด้วยค่ะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เด๋วคนขายสูตรเค้าจะเขม่นเอาสิคะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
14.45 รูดล่าง 5, 0
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
แทงเองเข้าตลอด พอบอกมักไม่เข้า
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
แก้ตัว 5, 6
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
✔️บนรับ 76
nooning21 2 ปีที่แล้ว
รออีกคะ
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 5
15.00 - บ. 3 ล. 0, 6, 5
zaguruzaza 2 ปีที่แล้ว
สุดยอด
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
โพสปุ๊บ ไม่เข้าปั๊บ
zaguruzaza 2 ปีที่แล้ว
สู้ๆครับ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ตามวนไปค่ะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
บ. 3 ล. 6, 9
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 1
05.15
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ล. 1, 7 บ. 4
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 6
วันนี้ยิงปิงปองได้อันดับที่ 16 มา 5 รอบ‼️
(แม่นดีจริมมม...)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
peng1755 2 ปีที่แล้ว
( ไม่สามารถแสดงข้อความได้เนื่องจาก สมาชิกนี้ถูกแบน )
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เหนื่อยก็พักค่ะ
salinee30 2 ปีที่แล้ว
เล่นยังไงค่ะที่ใส่5ตัวเลขเเล้วไม่เสียตังหรอค่ะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ยิงผลของหวยปิงปองในแต่ละรอบค่ะ ถ้าเราได้อันดับที่ 16 ก็ได้ 300 บาท แต่มีข้อแม้ว่าเราต้องแทงหวยในรอบนั้นๆด้วยไม่ต่ำกว่า 200 ค่ะ
salinee30 2 ปีที่แล้ว
ขอบคุณน่ะค่ะ
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 1
ยิงปิงปองได้อันดับ 16 มา ก็เอาไปหมุนสล็อตให้หมด
napa1755 2 ปีที่แล้ว
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 6
กล่องรอบนี้มี 0, 1, 2, 7
เพื่อนๆคนไหนมีพ้อยเยอะๆ ลองเปิดดูนะคะ
onnee1377 2 ปีที่แล้ว
รบกวนแบ่งปันสูตรปิงปองหน่อยค่ะ จับทางไม่ค่อยถูกเหมือนกัน
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
@ไลน์มาจะสะดวกกว่าจ้า แบ่งกันกันฟรีๆ
onnee1377 2 ปีที่แล้ว
ID line ตามชื่อข้างบนใช่ไหมคะ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
aoom-8
จ้า
onnee1377 2 ปีที่แล้ว
ทักไปแล้วนะคะ
hoyhoy 2 ปีที่แล้ว
แนะนำด้วยคะ อยากลองเล่นคะ
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
กล่องรอบนี้มีเลข 1, 3, 4, 7
เพิ่ลๆคนไหนมีพ้อยเหลือเยอะๆ ลองเปิดดูนะคะ
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
สรุปผลกล่องรอบนี้ออกเลขไรแน่คะ??
ทีแรกขึ้นว่า 66984 พอเข้าไปดูอีกทีเป็น 46894
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 1
ตั้งแต่เล่นเว็ปนี้มา.. นี่เป็นครั้งแรกที่เติมเงินแล้วปรับเครดิตให้ช้ามากกก...
(ปกติรอไม่เกิน 5 นาที)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
บ่นปุ๊บ ปรับปั๊บ
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนี่แหละ ผลปิงปองออกตามสูตรเป๊ะ!!
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
กล่องรอบนี้ มีเลข 1, 6, 7, 9
เพื่อนๆคนไหนมีพ้อยท์เหลือเยอะๆ ลองสลับดูนะคะ
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ได้รางวัลจากกิจกรรมเปิดกล่อง 2,000 บาท
แจ้งถอนปุ๊บ เงินเข้าบัญชีปั๊บ รวดเร็วทันใจมากค่ะ
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ฝากเงินเข้า ระบบก็ปรับเครดิตให้ไวเหมือนปกตินี่คะ ไม่ทราบว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้รับการปรับเครดิตบ้าง ลองติดต่อทีมงานดูนะคะ
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
เลขวิ่ง ปิงปอง ลองเล่นดู
บน-ล่าง
00:00=1=??
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 5
เลขวิ่ง ปิงปอง ลองเล่นดู
บน-ล่าง
19:00=2, (6) =??
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เลขวิ่ง ปิงปอง ลองเล่นดู
บน-ล่าง
19:00=2, (6) =336-44✔️
19:15=2, (4) =??
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เลขวิ่ง ปิงปอง ลองเล่นดู
บน-ล่าง
19:00=2, (6) =336-44✔️
19:15=2, (4) =452-12✔️✔️✔️
19:30=1, (4) =??
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เลขวิ่ง ปิงปอง ลองเล่นดู
บน-ล่าง
19:00=2, (6) =336-44✔️
19:15=2, (4) =452-12✔️✔️✔️
19:30=1, (4) =484-54✔️✔️✔️
19:45=5, (4) =??
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เลขวิ่ง ปิงปอง ลองเล่นดู
บน-ล่าง
19:00=2, (6) =336-44✔️
19:15=2, (4) =452-12✔️✔️✔️
19:30=1, (4) =484-54✔️✔️✔️
19:45=5, (4) =214-48✔️✔️
20:00=2, (1) =??
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เลขวิ่ง ปิงปอง ลองเล่นดู
บน-ล่าง
19:00=2, (6) =336-44✔️
19:15=2, (4) =452-12✔️✔️✔️
19:30=1, (4) =484-54✔️✔️✔️
19:45=5, (4) =214-48✔️✔️
20:00=2, (1) =867-27✔️

พักก่อน
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
เลขวิ่ง ปิงปอง บน-ล่าง
12:00=2=??
patcharin2559 ดู 2 ปีที่แล้ว 4
เลขวิ่ง ปิงปอง บน-ล่าง
04:00=3,(5) =??
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เลขวิ่ง ปิงปอง บน-ล่าง
04:00=3,(5) =504-92✔️
04:15=1,(0) =??
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เลขวิ่ง ปิงปอง บน-ล่าง
04:00=3, (5) =504-92✔️
04:15=1, (0) =903-44✔️
04:30=4, (3) =??
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เลขวิ่ง ปิงปอง บน-ล่าง
04:00=3, (5) =504-92✔️
04:15=1, (0) =903-44✔️
04:30=4, (3) =497-70✔️
04:45=3, (9), (7) =??
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เลขวิ่ง ปิงปอง บน-ล่าง
04:00=3, (5) =504-92✔️
04:15=1, (0) =903-44✔️
04:30=4, (3) =497-70✔️
04:45=3, (9), (7) =997-44✔️
05:00=3, (4), (7) =??
แสดงความคิดเห็น