โปรไฟล์ของ patcharin2559 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 18
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.08.30 บ.9,0 ล.2,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.08.30 บ.9,0✔ ล.2,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.08.45 บ.2,6 ล.9,4
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.00 บ.6,3 ล.6,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.00 บ.6,3 ล.6✔,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.15 บ.5,6 ล.8,1
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สลับบน-ล่างซะงั้น--!
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.30 บ.1,6 ล.4,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สลับบน-ล่างซะงั้น--!
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.30 บ.1✔,6 ล.4,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.45 บ.8,9 ล.1,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.45 บ.8✔,9 ล.1,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.10.00 บ.3,0 ล.7,3
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.10.00 บ.3✔,0 ล.7,3
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.10.15 บ.0,5 ล.3,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.10.30 บ.9,6 ล.9,4
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.10.45 บ.2,3 ล.6,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.10.45 บ.2,3✔ ล.6,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.11.00 บ.1,6 ล.3,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.11.00 บ.1,6✔ ล.3✔,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สนใจ ตามต่อได้
@ไป แล้วทักมา

Id: aoom-8
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
ทดสอบ รอบสี่ทุ่ม
ปป.22.00 บ.2,5 ล.8,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.22.15 บ.9,0 ล.3,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.22.30 บ.2,9 ล.2,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
วันนี้เด้งๆๆ มาทั้งวัน เพิ่งมาเกเรรอบดึก #งงใจ
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.22.30 บ.2✔,9 ล.2,6
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
ทดสอบ รอบเย็น
ปป.16.15 บ.3,6 ล.0,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบเย็น
ปป.16.15 บ.3✔,6✔ ล.0,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ

ตามต่อได้ @ไป แล้วทักมา

Id: aoom-8
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
ทดสอบ รอบเที่ยง
ปป.12.00 บ.2,8 ล.5,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สลับยกดุ้นเลย--!
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.12.15 บ.5,1 ล.2,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สลับยกดุ้นเลย--!
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.12.15 บ.5,1 ล.2✔,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.12.30 บ.8,1 ล.4,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.12.30 บ.8,1✔ ล.4,5✔
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สนใจตามต่อได้
@ไป แล้วทักมา

Id: aoom-8
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 10
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.08.15 บ.3,9 ล.9,8
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.08.30 บ.0,5 ล.3,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.08.30 บ.0✔,5 ล.3,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.08.45 บ.0,6 ล.3,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.00 บ.4,7 ล.5,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.00 บ.4,7 ล.5✔,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.15 บ.3,4 ล.7,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ถ้ารอบนี้เข้าก็พักก่อนเหอะ "เหนื่อย"
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.30 บ.9,4 ล.1,8
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.09.45 บ.2,0 ล.3,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.09.45 บ.2✔,0 ล.3,7✔
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
ทดสอบ รอบค่ำ
ปป.19.15 บ.7,8 ล.1,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบค่ำ
ปป.19.15 บ.7,8 ล.1✔,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30 บ.2,9 ล.6,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สลับเกลี้ยงแมร่งทุกตัว!!
แก้ทบรอบที่ 1
ปป.19.45 บ.5,8 ล.1,2
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สลับแบบยกดุ้น เอาเถอะคุณเฮียยย...
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.20.00 บ.1,5 ล.8,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.20.15 บ.4,5 ล.8,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.20.15 บ.4✔,5 ล.8✔,9
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 11
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.07.00 บ.1,4 ล.7,8
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.07.00 บ.1,4 ล.7,8✔
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.07.15 บ.8,9 ล.5,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.07.15 บ.8,9✔ ล.5,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.00 บ.3,0 ล.3,4
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.00 บ.3,0 ล.3✔,4
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.15 บ.2,9 ล.4,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.15 บ.2✔,9 ล.4,5✔
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สนใจตามต่อได้
@ไลน์ไป แล้วทักมา

Id: aoom-8
pikul868 1 ปีที่แล้ว
ตามคะ
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.10.45 บ.2,5 ล.8,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.10.45 บ.2✔,5 ล.8,9
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 8
ทดสอบ รอบค่ำ
ปป.19.00 บ.6,9 ล.2,3
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบค่ำ
ปป.19.00 บ.6,9✔ ล.2,3
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.15 บ.1,2 ล.4,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.15 บ.1✔,2 ล.4,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30 บ.9,0 ล.3,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30 บ.9✔,0 ล.3,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.45 บ.1,9 ล.6,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.20.00 บ.0,3 ล.8,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.20.00 บ.0,3✔ ล.8,6✔
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ตื่นมาถอนเงินหมื่น.. เพิ่มความสดชื่นให้ชีวิต

☆☆☆ เช้านี้ระบบถอนโคตรไว
โคตรถูกใจเลย ☆☆☆
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
ทดสอบ รอบวันใหม่
ปป.00.30 บ.5,9 ล.2,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบวันใหม่
ปป.00.30 บ.5✔,9 ล.2,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.00.45 บ.4,5 ล.9,2

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.00.45 บ.4✔,5 ล.9✔,2✔

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
42✔,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ไม่พูดมาก
อยากเด้งหลายทีแบบนี้ @ไป แล้วทักมา

Id: aoom-8
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 23
ทดสอบ รอบเที่ยง
ปป.12.00 บ.4,0 ล.1,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบเที่ยง
ปป.12.00 บ.4✔,0 ล.1,7✔
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.12.15 บ.4,5 ล.8,1
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สลับได้กวน teen มาก
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.12.30 บ.6,2 ล.9,8
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.12.45 บ.6,1 ล.0,8
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.12.45 บ.6,1 ล.0✔,8
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.13.00 บ.4,3 ล.0,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.13.00 บ.4,3✔ ล.0,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.13.15 บ.2,5 ล.2,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.13.15 บ.2✔,5 ล.2,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.13.30 บ.6,7 ล.4,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.13.45 บ.1,8 ล.3,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.13.45 บ.1,8✔ ล.3,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.14.00 บ.9,6 ล.2,3
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.14.00 บ.9✔,6 ล.2,3
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.14.15 บ.6,0 ล.3,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.14.15 บ.6,0✔ ล.3,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.14.30 บ.8,7 ล.1,4
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.14.30 บ.8,7 ล.1,4✔
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.14.45 บ.6,9 ล.3,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.14.45 บ.6,9✔ ล.3,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.15.00 บ.3,8 ล.6,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.15.15 บ.5,8 ล.1,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.15.15 บ.5,8✔ ล.1,0
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
ขอบคุณ lucky ที่มอบสิ่งดีๆ ให้ชีวิต
จากเคยเปนหนี้บัตรเครดิตเหยียบแสน ตอนนี้โปะได้หมดแล้ว แถมมีเงินเหลือเก็บติดบัญชีอีกนิดหน่อย^^

"เช้านี้ตื่นมาถอนสองหมื่น สดชื่นดีจัง"
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
☆☆☆ ว้าว ว้าว ว้าว ☆☆☆
toon3003 1 ปีที่แล้ว
ดีจัง..ทำไมไม่มี โมเม้นแบบนี้บ้าง
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
อยุบ้านนี้ ถึงไม่ได้ถอนสองหมื่นเท่า@ แต่ก็ได้ถอนทุกวันค่ะ^^
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
^^
papai86 1 ปีที่แล้ว
ค่าแนะนำได้ทุกวันอยู่แล้วคะ 555
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
ก็ถ้าไม่แม่นจริง ไรจริง
ก็คงไม่มีสมาชิกและไม่มีค่าแนะนำเข้าทุกวัน 55
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
นั่งเค้าดาวน์ เหงาจริงๆ
ทดสอบ รอบปีใหม่ ขอให้เฮงๆ
ปป.00.30 บ.5,8 ล.0,1
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.00.30 บ.5✔,8✔ ล.0,1
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
ทดสอบ รอบเย็น
ปป.17.30 บ.7,8 ล.2,5

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
70,71,72,75,78,79
80,81,82,85,      89
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบเย็น
ปป.17.30 บ.7,8 ล.2✔,5

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
70,71,72,75,78,79
80,81,82,85,      89
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.17.45 บ.2,5 ล.9,8

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
90,91,92,93,94,97
     01,02,03,04,07
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.17.45 บ.2,5 ล.9,8

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
90,91,92,93,94,97
     01,02,03✔,04,07
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.00 บ.5,7 ล.2,9

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,14,15,16,19
23, 24,25,26,29
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.00 บ.5✔,7 ล.2✔,9

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,14,15,16,19
23, 24,25✔,26,29
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
รับประกันได้ถอนทุกวันชัวร์!!
สูตรหวยปิงปอง รับประกันความแม่น

☆☆☆ วิ่งบน/รูดบน-ล่าง/เลขเจาะเน้น 2 ตัวบน-ล่าง ☆☆☆

เปลี่ยนผู้แนะนำ เพียงแค่ 1,000 พ้อย์ท์
สอบถามเพิ่มเติม @ไลน์ ID : aoom-8
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 11
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.07.00 บ.4,3 ล.1,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.07.00 บ.4✔,3 ล.1,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.07.15 บ.8,2 ล.4,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.07.30 บ.8,6 ล.2,5

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
70,71,72,75,78,79
80,81,82,85,      89
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.07.30 บ.8,6✔ ล.2,5✔

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
70,71,72,75✔,78,79
80,81,82,85,      89
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.11.45 บ.0,1 ล.6,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.11.45 บ.0,1 ล.6✔,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.12.00 บ.7,1 ล.4,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.12.00 บ.7,1 ล.4,5✔
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.12.15 บ.5,6 ล.8,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.12.15 บ.5,6✔ ล.8,7✔
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
อยากตามต่อ รอไร
@ไป แล้วทักมา^^

Id: aoom-8
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 13
ทดสอบ รอบวันใหม่
ปป.00.30 บ.5,1 ล.6,8

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
50,53,56,57,58,59
60,63, 67,68,69
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบวันใหม่
ปป.00.30 บ.5,1 ล.6,8✔

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
50,53,56,57,58,59
60,63, 67,68,69
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.00.45 บ.6,8 ล.9,2
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.00.45 บ.6✔,8 ล.9,2
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.01.00 บ.6,8 ล.2,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.01.00 บ.6✔,8 ล.2,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.01.15 บ.9,0 ล.2,5

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.01.15 บ.9,0✔ ล.2,5

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.01.30 บ.6,4 ล.3,9

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,14,15,16,19
23, 24,25,26,29
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.01.30 บ.6,4✔ ล.3,9

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,14,15,16,19
23, 24,25,26,29
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.01.45 บ.8,2 ล.5,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.01.45 บ.8✔,2✔ ล.5✔,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
รับประกันได้ถอนทุกวันชัวร์!!
สูตรหวยปิงปอง รับประกันความแม่น

☆☆☆ วิ่งบน/รูดบน-ล่าง/เลขเจาะเน้น 2 ตัวบน-ล่าง ☆☆☆

เปลี่ยนผู้แนะนำ เพียงแค่ 1,000 พ้อย์ท์
สอบถามเพิ่มเติม @ไลน์ ID : aoom-8
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
หู้ววว...นู๋นี่อึ้งเลยค่ะ ^0^
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
ทดสอบ รอบก่อนเที่ยง
ปป.11.45 บ.8,2 ล.2,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบก่อนเที่ยง
ปป.11.45 บ.8✔,2 ล.2✔,5✔
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
รับประกันได้ถอนทุกวันชัวร์!!
สูตรหวยปิงปอง รับประกันความแม่น

☆☆☆ วิ่งบน/รูดบน-ล่าง/เลขเจาะเน้น 2 ตัวบน-ล่าง ☆☆☆

เปลี่ยนผู้แนะนำ เพียงแค่ 1,000 พ้อย์ท์
สอบถามเพิ่มเติม @ไลน์ ID : aoom-8
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
ตื่นมาถอนเงินหมื่น สดชื่นดีจัง
วันนี้แจกตังสมาชิกในกลุ่มด้วย
บ้านนี้ อยู่แล้วรวย @ก็สวย แถมใจดี
อยากมีโมเม้นท์แบบนี้ รอไร @ไป แล้วทักมา

Id line : aoom-8
pupea99 1 ปีที่แล้ว
@สวยและใจดี คอนเฟิม
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
@สายเด้ง
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ไม่มีค่าชมเพิ่มนะ 55
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 10
ทดสอบ รอบหกโมงเช้า
ปป.06.00 บ.0,4 ล.4,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.06.15 บ.4,6 ล.9,2
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.06.15 บ.4,6 ล.9,2✔
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.06.30 บ.3,0(5) ล.6,8
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.06.30 บ.3✔,0(5)✔ ล.6,8
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.06.45 บ.6,7 ล.9,3
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.06.45 บ.6✔,7 ล.9,3
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.07.00 บ.9,0 ล.3,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สลับบน-ล่างซะงั้น
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.07.15 บ.4,1 ล.5,7
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.07.30 บ.2,4,(0) ล.7,8
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.07.30 บ.2,4✔,(0) ล.7,8✔
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
กล่องรอบเย็นวันนี้เปิดยากมากกก...
เล่นซะเหงื่อแตก--!
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบเย็น
ปป.17.15 บ.3,8 ล.6,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบเย็น
ปป.17.15 บ.3✔,8 ล.6✔,9
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
ทดสอบ รอบสาย
ปป.10.30 บ. 0,3 ล.7,8
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบสาย
ปป.10.30 บ. 0✔,3✔ ล.7,8
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
บ้านนี้ เด้งดี๊ดี ขอบอก^^
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.14.45 บ.7,9 ล.1,4
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.15.00 บ.6,2,(5) ล.9,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.15.15 บ.6,2 ล.3,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.15.15 บ.6,2 ล.3,0✔
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 13
ทดสอบ รอบหกโมงเช้า
ปป.06.00 บ.2,3 ล.7

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
20,23,24,25,26,27
30, 34,35,36,37
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบหกโมงเช้า
ปป.06.00 บ.2✔,3 ล.7

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
20,23,24,25,26✔,27
30, 34,35✔,36,37
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
สายปิงปอง @ไลน์ ทักมาได้

"ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ"
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
☆☆☆ สุดยอดมาก...
parita 1 ปีที่แล้ว
ขออีกสักรอบได้ไหมค่ะ เสียเงินเยอะเลยค่ะ
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ต่อค่ะต่อ
ปป.08.45 บ.4,5 ล.9,2

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.08.45 บ.4,5 ล.9,2

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
42,45,46,47✔,48,49
52, 56,57,58,59
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.00 บ.1,4 ล.8,5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.15 บ.3,6 ล.6,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.15 บ.3✔,6 ล.6,0✔
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.30 บ.6,0 ล.2,9
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.09.30 บ.6✔,0 ล.2,9✔
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
บ้านนี้ เด้งดีมากๆ
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
รับประกันได้ถอนทุกวันชัวร์!!
สูตรหวยปิงปอง รับประกันความแม่น

☆☆☆ วิ่งบน/รูดบน-ล่าง/เลขเจาะเน้น 2 ตัวบน-ล่าง ☆☆☆

เปลี่ยนผู้แนะนำ เพียงแค่ 1,000 พ้อย์ท์
สอบถามเพิ่มเติม @ไลน์ ID : aoom-8
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
ปป.12.45 บ.2,6 ล.0,3

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
90,91,92,93,94,97
     01,02,03,04,07
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.12.45 บ.2,6 ล.0,3

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
90,91,92,93,94✔,97
     01,02,03,04,07
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.13.00 บ.1,8 ล.4,5

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.13.00 บ.1,8✔ ล.4,5✔

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58✔,59
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
"ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ"
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
☆☆☆ ว้าว ว้าว ว้าว ☆☆☆
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
ทดสอบ รอบสาย
ปป.10.15 บ.5,9 ล.2,3

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
20,23,24,25,26,27
30, 34,35,36,37
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.10.30 บ.7,8 ล.4,1
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
รอบที่1 แหะๆ
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
ตั้งสติค่ะ เพิ่งทบรอบแรกเอง^^
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.10.30 บ.7,8✔ ล.4✔,1
nongaomsinza 1 ปีที่แล้ว
ได้เด้งชดเชยด้วย^^
☆☆☆ สุดยอด ☆☆☆
patcharin2559 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
ทดสอบ รอบเช้า...
ปป.06.30 บ.7,8,(1) ล.5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ รอบเช้า...
ปป.06.30 บ.7✔,8,(1) ล.5
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.06.45 บ.5,8,(0) ล.2,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.06.45 บ.5✔,8,(0) ล.2,0
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.07.00 บ.3,6 ล.0,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
ปป.07.00 บ.3✔,6 ล.0,6
patcharin2559 1 ปีที่แล้ว
รับประกันได้ถอนทุกวันชัวร์!!
สูตรหวยปิงปอง รับประกันความแม่น

☆☆☆ วิ่งบน/รูดบน-ล่าง/เลขเจาะเน้น 2 ตัวบน-ล่าง ☆☆☆

เปลี่ยนผู้แนะนำ เพียงแค่ 1,000 พ้อย์ท์
สอบถามเพิ่มเติม @ไลน์ ID : aoom-8
แสดงความคิดเห็น