โปรไฟล์ของ patcharin2559 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

💙🕘💙 01..05..2020.. 💙🕘💙

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.00》7-3》700/63✔
ปป.09.15》9-7》052/13**
ปป.09.30》2-4》265/02✔
ปป.09.45》9-2》309/19✔✔
ปป.10.00》2-0》401/13✔✔
ปป.10.15》4-5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.00》7-3》700/63✔
ปป.09.15》9-7》052/13**
ปป.09.30》2-4》265/02✔
ปป.09.45》9-2》309/19✔✔
ปป.10.00》2-0》401/13✔✔
ปป.10.15》4-5》432/12✔
ปป.10.30》2-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.00》7-3》700/63✔
ปป.09.15》9-7》052/13**
ปป.09.30》2-4》265/02✔
ปป.09.45》9-2》309/19✔✔
ปป.10.00》2-0》401/13✔✔
ปป.10.15》4-5》432/12✔
ปป.10.30》2-3》636/09✔✔
ปป.10.45》8-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.00》7-3》700/63✔
ปป.09.15》9-7》052/13**
ปป.09.30》2-4》265/02✔
ปป.09.45》9-2》309/19✔✔
ปป.10.00》2-0》401/13✔✔
ปป.10.15》4-5》432/12✔
ปป.10.30》2-3》636/09✔✔
ปป.10.45》8-9》928/39✔✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

🧡🌠🧡 30..04..2020.. 🧡🌠🧡

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.30》7-9》284/03**
ปป.19.45》7-9》777/65✔✔
ปป.20.00》1-8》449/64**
ปป.20.15》0-1》240/25✔✔
ปป.20.30》7-0》033/05✔
ปป.20.45》5-9》164/53**
ปป.21.00》5-9》695/69✔✔✔✔
ปป.21.15》4-7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.30》7-9》284/03**
ปป.19.45》7-9》777/65✔✔
ปป.20.00》1-8》449/64**
ปป.20.15》0-1》240/25✔✔
ปป.20.30》7-0》033/05✔
ปป.20.45》5-9》164/53**
ปป.21.00》5-9》695/69✔✔✔✔
ปป.21.15》4-7》566/90**
ปป.21.30》9-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.30》7-9》284/03**
ปป.19.45》7-9》777/65✔✔
ปป.20.00》1-8》449/64**
ปป.20.15》0-1》240/25✔✔
ปป.20.30》7-0》033/05✔
ปป.20.45》5-9》164/53**
ปป.21.00》5-9》695/69✔✔✔✔
ปป.21.15》4-7》566/90**
ปป.21.30》9-3》830/59✔✔
ปป.21.45》4-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.30》7-9》284/03**
ปป.19.45》7-9》777/65✔✔
ปป.20.00》1-8》449/64**
ปป.20.15》0-1》240/25✔✔
ปป.20.30》7-0》033/05✔
ปป.20.45》5-9》164/53**
ปป.21.00》5-9》695/69✔✔✔✔
ปป.21.15》4-7》566/90**
ปป.21.30》9-3》830/59✔✔
ปป.21.45》4-8》189/91✔✔
ปป.22.00》0-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.30》7-9》284/03**
ปป.19.45》7-9》777/65✔✔
ปป.20.00》1-8》449/64**
ปป.20.15》0-1》240/25✔✔
ปป.20.30》7-0》033/05✔
ปป.20.45》5-9》164/53**
ปป.21.00》5-9》695/69✔✔✔✔
ปป.21.15》4-7》566/90**
ปป.21.30》9-3》830/59✔✔
ปป.21.45》4-8》189/91✔✔
ปป.22.00》0-6》163/92✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

🧡🌞🧡 30..04..2020.. 🧡🌞🧡

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.13.00》2-4》242/75✔✔✔✔
ปป.13.15》6-2》994/98**
ปป.13.30》7-1》706/27✔
ปป.13.45》3-9》790/73✔✔
ปป.14.00》0-5》709/69✔✔
ปป.14.15》5-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.13.00》2-4》242/75✔✔✔✔
ปป.13.15》6-2》994/98**
ปป.13.30》7-1》706/27✔
ปป.13.45》3-9》790/73✔✔
ปป.14.00》0-5》709/69✔✔
ปป.14.15》5-6》380/98**
ปป.14.30》7-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.13.00》2-4》242/75✔✔✔✔
ปป.13.15》6-2》994/98**
ปป.13.30》7-1》706/27✔
ปป.13.45》3-9》790/73✔✔
ปป.14.00》0-5》709/69✔✔
ปป.14.15》5-6》380/98**
ปป.14.30》7-9》251/04**
ปป.14.45》3-4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.13.00》2-4》242/75✔✔✔✔
ปป.13.15》6-2》994/98**
ปป.13.30》7-1》706/27✔
ปป.13.45》3-9》790/73✔✔
ปป.14.00》0-5》709/69✔✔
ปป.14.15》5-6》380/98**
ปป.14.30》7-9》251/04**
ปป.14.45》3-4》541/03✔✔
ปป.15.00》3-4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.13.00》2-4》242/75✔✔✔✔
ปป.13.15》6-2》994/98**
ปป.13.30》7-1》706/27✔
ปป.13.45》3-9》790/73✔✔
ปป.14.00》0-5》709/69✔✔
ปป.14.15》5-6》380/98**
ปป.14.30》7-9》251/04**
ปป.14.45》3-4》541/03✔✔
ปป.15.00》3-4》671/02**
ปป.15.15》1-2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.13.00》2-4》242/75✔✔✔✔
ปป.13.15》6-2》994/98**
ปป.13.30》7-1》706/27✔
ปป.13.45》3-9》790/73✔✔
ปป.14.00》0-5》709/69✔✔
ปป.14.15》5-6》380/98**
ปป.14.30》7-9》251/04**
ปป.14.45》3-4》541/03✔✔
ปป.15.00》3-4》671/02**
ปป.15.15》1-2》969/69**
ปป.15.30》1-2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.13.00》2-4》242/75✔✔✔✔
ปป.13.15》6-2》994/98**
ปป.13.30》7-1》706/27✔
ปป.13.45》3-9》790/73✔✔
ปป.14.00》0-5》709/69✔✔
ปป.14.15》5-6》380/98**
ปป.14.30》7-9》251/04**
ปป.14.45》3-4》541/03✔✔
ปป.15.00》3-4》671/02**
ปป.15.15》1-2》969/69**
ปป.15.30》1-2》820/36✔✔
ปป.15.45》2-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.13.00》2-4》242/75✔✔✔✔
ปป.13.15》6-2》994/98**
ปป.13.30》7-1》706/27✔
ปป.13.45》3-9》790/73✔✔
ปป.14.00》0-5》709/69✔✔
ปป.14.15》5-6》380/98**
ปป.14.30》7-9》251/04**
ปป.14.45》3-4》541/03✔✔
ปป.15.00》3-4》671/02**
ปป.15.15》1-2》969/69**
ปป.15.30》1-2》820/36✔✔
ปป.15.45》2-9》843/88**
ปป.16.00》6-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.13.00》2-4》242/75✔✔✔✔
ปป.13.15》6-2》994/98**
ปป.13.30》7-1》706/27✔
ปป.13.45》3-9》790/73✔✔
ปป.14.00》0-5》709/69✔✔
ปป.14.15》5-6》380/98**
ปป.14.30》7-9》251/04**
ปป.14.45》3-4》541/03✔✔
ปป.15.00》3-4》671/02**
ปป.15.15》1-2》969/69**
ปป.15.30》1-2》820/36✔✔
ปป.15.45》2-9》843/88**
ปป.16.00》6-9》944/12✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

🧡🧡 30..04..2020.. 🧡🧡

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.10.00》2-4》414/57✔✔
ปป.10.15》2-0》197/26**
ปป.10.30》6-8》973/17**
ปป.10.45》6-8》632/97✔
ปป.11.00》6-4》633/16✔
ปป.11.15》7-5》670/84✔✔
ปป.11.30》2-0》762/21✔✔
ปป.11.45》3-1》305/00✔
ปป.12.00》0-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.10.00》2-4》414/57✔✔
ปป.10.15》2-0》197/26**
ปป.10.30》6-8》973/17**
ปป.10.45》6-8》632/97✔
ปป.11.00》6-4》633/16✔
ปป.11.15》7-5》670/84✔✔
ปป.11.30》2-0》762/21✔✔
ปป.11.45》3-1》305/00✔
ปป.12.00》0-8》858/11✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

💜💜 25..04..2020.. 💜💜

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》2-0》093/40✔
ปป.10.00》1-4》853/55**
ปป.10.15》0-1》315/14✔✔
ปป.10.30》0-5》357/54✔✔
ปป.10.45》0-9》194/60✔✔
ปป.11.00》3-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》2-0》093/40✔
ปป.10.00》1-4》853/55**
ปป.10.15》0-1》315/14✔✔
ปป.10.30》0-5》357/54✔✔
ปป.10.45》0-9》194/60✔✔
ปป.11.00》3-6》170/70**
ปป.11.15》3-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》2-0》093/40✔
ปป.10.00》1-4》853/55**
ปป.10.15》0-1》315/14✔✔
ปป.10.30》0-5》357/54✔✔
ปป.10.45》0-9》194/60✔✔
ปป.11.00》3-6》170/70**
ปป.11.15》3-6》783/92✔✔
ปป.11.30》1-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》2-0》093/40✔
ปป.10.00》1-4》853/55**
ปป.10.15》0-1》315/14✔✔
ปป.10.30》0-5》357/54✔✔
ปป.10.45》0-9》194/60✔✔
ปป.11.00》3-6》170/70**
ปป.11.15》3-6》783/92✔✔
ปป.11.30》1-6》853/18**
ปป.11.45》1-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》2-0》093/40✔
ปป.10.00》1-4》853/55**
ปป.10.15》0-1》315/14✔✔
ปป.10.30》0-5》357/54✔✔
ปป.10.45》0-9》194/60✔✔
ปป.11.00》3-6》170/70**
ปป.11.15》3-6》783/92✔✔
ปป.11.30》1-6》853/18**
ปป.11.45》1-6》528/62**
ปป.12.00》7-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》2-0》093/40✔
ปป.10.00》1-4》853/55**
ปป.10.15》0-1》315/14✔✔
ปป.10.30》0-5》357/54✔✔
ปป.10.45》0-9》194/60✔✔
ปป.11.00》3-6》170/70**
ปป.11.15》3-6》783/92✔✔
ปป.11.30》1-6》853/18**
ปป.11.45》1-6》528/62**
ปป.12.00》7-8》967/12✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

💙🌠💙 23..04..2020.. 💙🌠💙

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》0-6》238/96**
ปป.19.15》5-6》093/82**
ปป.19.30》5-6》905/30✔✔
ปป.19.45》3-4》083/00✔✔
ปป.20.00》0-9》343/56**
ปป.20.15》1-4》182/98✔
ปป.20.30》7-9》114/60**
ปป.20.45》7-9》731/00✔
ปป.21.00》4-0》053/98✔
ปป.21.15》7-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》0-6》238/96**
ปป.19.15》5-6》093/82**
ปป.19.30》5-6》905/30✔✔
ปป.19.45》3-4》083/00✔✔
ปป.20.00》0-9》343/56**
ปป.20.15》1-4》182/98✔
ปป.20.30》7-9》114/60**
ปป.20.45》7-9》731/00✔
ปป.21.00》4-0》053/98✔
ปป.21.15》7-3》718/95✔
ปป.21.30》4-7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》0-6》238/96**
ปป.19.15》5-6》093/82**
ปป.19.30》5-6》905/30✔✔
ปป.19.45》3-4》083/00✔✔
ปป.20.00》0-9》343/56**
ปป.20.15》1-4》182/98✔
ปป.20.30》7-9》114/60**
ปป.20.45》7-9》731/00✔
ปป.21.00》4-0》053/98✔
ปป.21.15》7-3》718/95✔
ปป.21.30》4-7》583/68**
ปป.21.45》4-7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》0-6》238/96**
ปป.19.15》5-6》093/82**
ปป.19.30》5-6》905/30✔✔
ปป.19.45》3-4》083/00✔✔
ปป.20.00》0-9》343/56**
ปป.20.15》1-4》182/98✔
ปป.20.30》7-9》114/60**
ปป.20.45》7-9》731/00✔
ปป.21.00》4-0》053/98✔
ปป.21.15》7-3》718/95✔
ปป.21.30》4-7》583/68**
ปป.21.45》4-7》740/39✔✔✔

🎉🎉 งานเด้งๆๆ ก่อนนอน พักผ่อนจ้า.. 🤑🤑
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

💙💙 23..04..2020.. 💙💙

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》6-2》042/95✔✔
ปป.10.00》3-0》913/30✔✔
ปป.10.15》0-2》581/91**
ปป.10.30》0-2》799/74**
ปป.10.45》1-4》947/70✔✔
ปป.11.00》6-7》050/65**
ปป.11.15》1-0》019/30✔✔✔
ปป.11.30》1-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》6-2》042/95✔✔
ปป.10.00》3-0》913/30✔✔
ปป.10.15》0-2》581/91**
ปป.10.30》0-2》799/74**
ปป.10.45》1-4》947/70✔✔
ปป.11.00》6-7》050/65**
ปป.11.15》1-0》019/30✔✔✔
ปป.11.30》1-3》950/41**
ปป.11.45》3-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》6-2》042/95✔✔
ปป.10.00》3-0》913/30✔✔
ปป.10.15》0-2》581/91**
ปป.10.30》0-2》799/74**
ปป.10.45》1-4》947/70✔✔
ปป.11.00》6-7》050/65**
ปป.11.15》1-0》019/30✔✔✔
ปป.11.30》1-3》950/41**
ปป.11.45》3-8》621/14**
ปป.12.00》3-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》6-2》042/95✔✔
ปป.10.00》3-0》913/30✔✔
ปป.10.15》0-2》581/91**
ปป.10.30》0-2》799/74**
ปป.10.45》1-4》947/70✔✔
ปป.11.00》6-7》050/65**
ปป.11.15》1-0》019/30✔✔✔
ปป.11.30》1-3》950/41**
ปป.11.45》3-8》621/14**
ปป.12.00》3-8》685/51✔✔
ปป.12.15》3-7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》6-2》042/95✔✔
ปป.10.00》3-0》913/30✔✔
ปป.10.15》0-2》581/91**
ปป.10.30》0-2》799/74**
ปป.10.45》1-4》947/70✔✔
ปป.11.00》6-7》050/65**
ปป.11.15》1-0》019/30✔✔✔
ปป.11.30》1-3》950/41**
ปป.11.45》3-8》621/14**
ปป.12.00》3-8》685/51✔✔
ปป.12.15》3-7》027/09✔✔
ปป.12.30》1-2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.09.45》6-2》042/95✔✔
ปป.10.00》3-0》913/30✔✔
ปป.10.15》0-2》581/91**
ปป.10.30》0-2》799/74**
ปป.10.45》1-4》947/70✔✔
ปป.11.00》6-7》050/65**
ปป.11.15》1-0》019/30✔✔✔
ปป.11.30》1-3》950/41**
ปป.11.45》3-8》621/14**
ปป.12.00》3-8》685/51✔✔
ปป.12.15》3-7》027/09✔✔
ปป.12.30》1-2》210/84✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

🧡🌠🧡 23..04..2020.. 🧡🌠🧡

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.20.00》7-4》534/72✔✔
ปป.20.15》7-3》461/93**
ปป.20.30》7-2》578/74✔✔
ปป.20.45》2-6》611/11✔
ปป.21.00》2-7》222/18✔✔
ปป.21.15》7-9》185/24**
ปป.21.30》2-6》407/05**
ปป.21.45》1-2》013/78✔✔
ปป.22.00》2-5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.20.00》7-4》534/72✔✔
ปป.20.15》7-3》461/93**
ปป.20.30》7-2》578/74✔✔
ปป.20.45》2-6》611/11✔
ปป.21.00》2-7》222/18✔✔
ปป.21.15》7-9》185/24**
ปป.21.30》2-6》407/05**
ปป.21.45》1-2》013/78✔✔
ปป.22.00》2-5》401/72**
ปป.22.15》2-5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00》7-4》534/72✔✔
ปป.20.15》7-3》461/93**
ปป.20.30》7-2》578/74✔✔
ปป.20.45》2-6》611/11✔
ปป.21.00》2-7》222/18✔✔
ปป.21.15》7-9》185/24**
ปป.21.30》2-6》407/05**
ปป.21.45》1-2》013/78✔✔
ปป.22.00》2-5》401/72**
ปป.22.15》2-5》726/28✔✔
ปป.22.30》5-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00》7-4》534/72✔✔
ปป.20.15》7-3》461/93**
ปป.20.30》7-2》578/74✔✔
ปป.20.45》2-6》611/11✔
ปป.21.00》2-7》222/18✔✔
ปป.21.15》7-9》185/24**
ปป.21.30》2-6》407/05**
ปป.21.45》1-2》013/78✔✔
ปป.22.00》2-5》401/72**
ปป.22.15》2-5》726/28✔✔
ปป.22.30》5-8》529/01✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

🧡☺🧡 23..04..2020.. 🧡☺🧡

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.14.45》7-8》871/38✔✔✔
ปป.15.00》1-3》516/93✔✔
ปป.15.15》2-3》967/22**
ปป.15.30》8-4》987/79✔✔
ปป.15.45》6-2》186/87✔✔
ปป.16.00》3-5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.14.45》7-8》871/38✔✔✔
ปป.15.00》1-3》516/93✔✔
ปป.15.15》2-3》967/22**
ปป.15.30》8-4》987/79✔✔
ปป.15.45》6-2》186/87✔✔
ปป.16.00》3-5》978/81**
ปป.16.15》3-5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.14.45》7-8》871/38✔✔✔
ปป.15.00》1-3》516/93✔✔
ปป.15.15》2-3》967/22**
ปป.15.30》8-4》987/79✔✔
ปป.15.45》6-2》186/87✔✔
ปป.16.00》3-5》978/81**
ปป.16.15》3-5》301/33✔
ปป.16.30》6-4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.14.45》7-8》871/38✔✔✔
ปป.15.00》1-3》516/93✔✔
ปป.15.15》2-3》967/22**
ปป.15.30》8-4》987/79✔✔
ปป.15.45》6-2》186/87✔✔
ปป.16.00》3-5》978/81**
ปป.16.15》3-5》301/33✔
ปป.16.30》6-4》102/40**
ปป.16.45》3-4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.14.45》7-8》871/38✔✔✔
ปป.15.00》1-3》516/93✔✔
ปป.15.15》2-3》967/22**
ปป.15.30》8-4》987/79✔✔
ปป.15.45》6-2》186/87✔✔
ปป.16.00》3-5》978/81**
ปป.16.15》3-5》301/33✔
ปป.16.30》6-4》102/40**
ปป.16.45》3-4》459/75✔
ปป.17.00》2-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.14.45》7-8》871/38✔✔✔
ปป.15.00》1-3》516/93✔✔
ปป.15.15》2-3》967/22**
ปป.15.30》8-4》987/79✔✔
ปป.15.45》6-2》186/87✔✔
ปป.16.00》3-5》978/81**
ปป.16.15》3-5》301/33✔
ปป.16.30》6-4》102/40**
ปป.16.45》3-4》459/75✔
ปป.17.00》2-3》131/70✔✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

🧡🤑🧡 23..04..2020.. 🧡🤑🧡

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.11.00》7-3》179/73✔✔
ปป.11.15》0-4》024/89✔✔✔
ปป.11.30》7-8》111/45**
ปป.11.45》4-9》974/22✔✔✔
ปป.12.00》5-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.11.00》7-3》179/73✔✔
ปป.11.15》0-4》024/89✔✔✔
ปป.11.30》7-8》111/45**
ปป.11.45》4-9》974/22✔✔✔
ปป.12.00》5-6》835/38✔✔
ปป.12.15》9-1
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.11.00》7-3》179/73✔✔
ปป.11.15》0-4》024/89✔✔✔
ปป.11.30》7-8》111/45**
ปป.11.45》4-9》974/22✔✔✔
ปป.12.00》5-6》835/38✔✔
ปป.12.15》9-1》329/59✔✔
ปป.12.30》4-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.11.00》7-3》179/73✔✔
ปป.11.15》0-4》024/89✔✔✔
ปป.11.30》7-8》111/45**
ปป.11.45》4-9》974/22✔✔✔
ปป.12.00》5-6》835/38✔✔
ปป.12.15》9-1》329/59✔✔
ปป.12.30》4-6》354/24✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

💚🌠💚 22..04..2020.. 💚🌠💚

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》5-0》043/39✔
ปป.19.15》1-2》476/03**
ปป.19.30》3-4》163/74✔✔
ปป.19.45》1-6》528/25**
ปป.20.00》7-3》370/50✔✔✔
ปป.20.15》5-7》069/72**
ปป.20.30》1-9》512/84✔✔
ปป.20.45》9-2》609/71✔✔
ปป.21.00》8-5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》5-0》043/39✔
ปป.19.15》1-2》476/03**
ปป.19.30》3-4》163/74✔✔
ปป.19.45》1-6》528/25**
ปป.20.00》7-3》370/50✔✔✔
ปป.20.15》5-7》069/72**
ปป.20.30》1-9》512/84✔✔
ปป.20.45》9-2》609/71✔✔
ปป.21.00》8-5》787/42✔✔
ปป.21.15》6-0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》5-0》043/39✔
ปป.19.15》1-2》476/03**
ปป.19.30》3-4》163/74✔✔
ปป.19.45》1-6》528/25**
ปป.20.00》7-3》370/50✔✔✔
ปป.20.15》5-7》069/72**
ปป.20.30》1-9》512/84✔✔
ปป.20.45》9-2》609/71✔✔
ปป.21.00》8-5》787/42✔✔
ปป.21.15》6-0》654/26✔
ปป.21.30》0-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》5-0》043/39✔
ปป.19.15》1-2》476/03**
ปป.19.30》3-4》163/74✔✔
ปป.19.45》1-6》528/25**
ปป.20.00》7-3》370/50✔✔✔
ปป.20.15》5-7》069/72**
ปป.20.30》1-9》512/84✔✔
ปป.20.45》9-2》609/71✔✔
ปป.21.00》8-5》787/42✔✔
ปป.21.15》6-0》654/26✔
ปป.21.30》0-8》547/95**
ปป.21.45》4-0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》5-0》043/39✔
ปป.19.15》1-2》476/03**
ปป.19.30》3-4》163/74✔✔
ปป.19.45》1-6》528/25**
ปป.20.00》7-3》370/50✔✔✔
ปป.20.15》5-7》069/72**
ปป.20.30》1-9》512/84✔✔
ปป.20.45》9-2》609/71✔✔
ปป.21.00》8-5》787/42✔✔
ปป.21.15》6-0》654/26✔
ปป.21.30》0-8》547/95**
ปป.21.45》4-0》286/88**
ปป.22.00》4-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》5-0》043/39✔
ปป.19.15》1-2》476/03**
ปป.19.30》3-4》163/74✔✔
ปป.19.45》1-6》528/25**
ปป.20.00》7-3》370/50✔✔✔
ปป.20.15》5-7》069/72**
ปป.20.30》1-9》512/84✔✔
ปป.20.45》9-2》609/71✔✔
ปป.21.00》8-5》787/42✔✔
ปป.21.15》6-0》654/26✔
ปป.21.30》0-8》547/95**
ปป.21.45》4-0》286/88**
ปป.22.00》4-6》829/63**
ปป.22.15》1-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》5-0》043/39✔
ปป.19.15》1-2》476/03**
ปป.19.30》3-4》163/74✔✔
ปป.19.45》1-6》528/25**
ปป.20.00》7-3》370/50✔✔✔
ปป.20.15》5-7》069/72**
ปป.20.30》1-9》512/84✔✔
ปป.20.45》9-2》609/71✔✔
ปป.21.00》8-5》787/42✔✔
ปป.21.15》6-0》654/26✔
ปป.21.30》0-8》547/95**
ปป.21.45》4-0》286/88**
ปป.22.00》4-6》829/63**
ปป.22.15》1-9》158/90✔
ปป.22.30》9-0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.19.00》5-0》043/39✔
ปป.19.15》1-2》476/03**
ปป.19.30》3-4》163/74✔✔
ปป.19.45》1-6》528/25**
ปป.20.00》7-3》370/50✔✔✔
ปป.20.15》5-7》069/72**
ปป.20.30》1-9》512/84✔✔
ปป.20.45》9-2》609/71✔✔
ปป.21.00》8-5》787/42✔✔
ปป.21.15》6-0》654/26✔
ปป.21.30》0-8》547/95**
ปป.21.45》4-0》286/88**
ปป.22.00》4-6》829/63**
ปป.22.15》1-9》158/90✔
ปป.22.30》9-0》378/31**
ปป.22.45》4-5
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

💝💸💸💝 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

💚🌞💚 22..04..2020.. 💚🌞💚

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.11.30》9-5》221/35**
ปป.11.45》7-9》390/67✔✔
ปป.12.00》5-8》402/06**
ปป.12.15》5-9》914/40✔
ปป.12.30》4-5》426/01✔
ปป.12.45》5-9》255/10✔✔
ปป.13.00》3-7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.11.30》9-5》221/35**
ปป.11.45》7-9》390/67✔✔
ปป.12.00》5-8》402/06**
ปป.12.15》5-9》914/40✔
ปป.12.30》4-5》426/01✔
ปป.12.45》5-9》255/10✔✔
ปป.13.00》3-7》941/89**
ปป.13.15》3-7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.11.30》9-5》221/35**
ปป.11.45》7-9》390/67✔✔
ปป.12.00》5-8》402/06**
ปป.12.15》5-9》914/40✔
ปป.12.30》4-5》426/01✔
ปป.12.45》5-9》255/10✔✔
ปป.13.00》3-7》941/89**
ปป.13.15》3-7》353/82✔✔
ปป.13.30》6-7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.11.30》9-5》221/35**
ปป.11.45》7-9》390/67✔✔
ปป.12.00》5-8》402/06**
ปป.12.15》5-9》914/40✔
ปป.12.30》4-5》426/01✔
ปป.12.45》5-9》255/10✔✔
ปป.13.00》3-7》941/89**
ปป.13.15》3-7》353/82✔✔
ปป.13.30》6-7》186/11✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
🤷‍♀️🙋‍♂️ เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

🎊💸💸🎊 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

✨✨ 21..04..2020.. 💰💰

🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.15.00》5-6》547/47✔
ปป.15.15》1-0》388/11**
ปป.15.30》2-7》210/08✔
ปป.15.45》8-4》060/90**
ปป.16.00》8-4》078/25✔✔
ปป.16.15》2-7》430/00**
ปป.16.30》0-7》710/33✔✔✔
ปป.16.45》6-9》030/40**
ปป.17.00》6-9》395/99✔✔
ปป.17.15》6-8》348/60✔✔
ปป.17.30》6-9》951/74✔
ปป.17.45》0-1》873/85**
ปป.18.00》0-1》804/51✔✔
ปป.18.15》6-2》474/23**
ปป.18.30》2-5》439/12**
ปป.18.45》3-9》369/79✔✔✔
ปป.19.00》6-4》306/33✔✔
ปป.19.15》6-9》392/76✔✔
ปป.19.30》3-4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.15.00》5-6》547/47✔
ปป.15.15》1-0》388/11**
ปป.15.30》2-7》210/08✔
ปป.15.45》8-4》060/90**
ปป.16.00》8-4》078/25✔✔
ปป.16.15》2-7》430/00**
ปป.16.30》0-7》710/33✔✔✔
ปป.16.45》6-9》030/40**
ปป.17.00》6-9》395/99✔✔
ปป.17.15》6-8》348/60✔✔
ปป.17.30》6-9》951/74✔
ปป.17.45》0-1》873/85**
ปป.18.00》0-1》804/51✔✔
ปป.18.15》6-2》474/23**
ปป.18.30》2-5》439/12**
ปป.18.45》3-9》369/79✔✔✔
ปป.19.00》6-4》306/33✔✔
ปป.19.15》6-9》392/76✔✔
ปป.19.30》3-4》496/01✔
ปป.19.45》8-1
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.15.00》5-6》547/47✔
ปป.15.15》1-0》388/11**
ปป.15.30》2-7》210/08✔
ปป.15.45》8-4》060/90**
ปป.16.00》8-4》078/25✔✔
ปป.16.15》2-7》430/00**
ปป.16.30》0-7》710/33✔✔✔
ปป.16.45》6-9》030/40**
ปป.17.00》6-9》395/99✔✔
ปป.17.15》6-8》348/60✔✔
ปป.17.30》6-9》951/74✔
ปป.17.45》0-1》873/85**
ปป.18.00》0-1》804/51✔✔
ปป.18.15》6-2》474/23**
ปป.18.30》2-5》439/12**
ปป.18.45》3-9》369/79✔✔✔
ปป.19.00》6-4》306/33✔✔
ปป.19.15》6-9》392/76✔✔
ปป.19.30》3-4》496/01✔
ปป.19.45》8-1》173/93✔
ปป.20.00》2-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.15.00》5-6》547/47✔
ปป.15.15》1-0》388/11**
ปป.15.30》2-7》210/08✔
ปป.15.45》8-4》060/90**
ปป.16.00》8-4》078/25✔✔
ปป.16.15》2-7》430/00**
ปป.16.30》0-7》710/33✔✔✔
ปป.16.45》6-9》030/40**
ปป.17.00》6-9》395/99✔✔
ปป.17.15》6-8》348/60✔✔
ปป.17.30》6-9》951/74✔
ปป.17.45》0-1》873/85**
ปป.18.00》0-1》804/51✔✔
ปป.18.15》6-2》474/23**
ปป.18.30》2-5》439/12**
ปป.18.45》3-9》369/79✔✔✔
ปป.19.00》6-4》306/33✔✔
ปป.19.15》6-9》392/76✔✔
ปป.19.30》3-4》496/01✔
ปป.19.45》8-1》173/93✔
ปป.20.00》2-8》788/88✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
💸💸 21..04..2020.. 💰💰

🎊💸💸🎊 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.10.15》3-4》043/15✔✔✔✔
ปป.10.30》1-6》079/20**
ปป.10.45》2-3》145/85**
ปป.11.00》3-4》703/41✔✔
ปป.11.15》5-0》013/88✔
ปป.11.30》5-6》159/19✔✔
ปป.11.45》0-1》333/57**
ปป.12.00》2-3》394/91✔
ปป.12.15》0-5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.10.15》3-4》043/15✔✔✔✔
ปป.10.30》1-6》079/20**
ปป.10.45》2-3》145/85**
ปป.11.00》3-4》703/41✔✔
ปป.11.15》5-0》013/88✔
ปป.11.30》5-6》159/19✔✔
ปป.11.45》0-1》333/57**
ปป.12.00》2-3》394/91✔
ปป.12.15》0-5》308/47✔✔
ปป.12.30》1-2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.10.15》3-4》043/15✔✔✔✔
ปป.10.30》1-6》079/20**
ปป.10.45》2-3》145/85**
ปป.11.00》3-4》703/41✔✔
ปป.11.15》5-0》013/88✔
ปป.11.30》5-6》159/19✔✔
ปป.11.45》0-1》333/57**
ปป.12.00》2-3》394/91✔
ปป.12.15》0-5》308/47✔✔
ปป.12.30》1-2》680/94**
ปป.12.45》2-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.10.15》3-4》043/15✔✔✔✔
ปป.10.30》1-6》079/20**
ปป.10.45》2-3》145/85**
ปป.11.00》3-4》703/41✔✔
ปป.11.15》5-0》013/88✔
ปป.11.30》5-6》159/19✔✔
ปป.11.45》0-1》333/57**
ปป.12.00》2-3》394/91✔
ปป.12.15》0-5》308/47✔✔
ปป.12.30》1-2》680/94**
ปป.12.45》2-3》838/79✔✔
ปป.13.00》6-2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.10.15》3-4》043/15✔✔✔✔
ปป.10.30》1-6》079/20**
ปป.10.45》2-3》145/85**
ปป.11.00》3-4》703/41✔✔
ปป.11.15》5-0》013/88✔
ปป.11.30》5-6》159/19✔✔
ปป.11.45》0-1》333/57**
ปป.12.00》2-3》394/91✔
ปป.12.15》0-5》308/47✔✔
ปป.12.30》1-2》680/94**
ปป.12.45》2-3》838/79✔✔
ปป.13.00》6-2》384/42**
ปป.13.15》6-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.10.15》3-4》043/15✔✔✔✔
ปป.10.30》1-6》079/20**
ปป.10.45》2-3》145/85**
ปป.11.00》3-4》703/41✔✔
ปป.11.15》5-0》013/88✔
ปป.11.30》5-6》159/19✔✔
ปป.11.45》0-1》333/57**
ปป.12.00》2-3》394/91✔
ปป.12.15》0-5》308/47✔✔
ปป.12.30》1-2》680/94**
ปป.12.45》2-3》838/79✔✔
ปป.13.00》6-2》384/42**
ปป.13.15》6-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.10.15》3-4》043/15✔✔✔✔
ปป.10.30》1-6》079/20**
ปป.10.45》2-3》145/85**
ปป.11.00》3-4》703/41✔✔
ปป.11.15》5-0》013/88✔
ปป.11.30》5-6》159/19✔✔
ปป.11.45》0-1》333/57**
ปป.12.00》2-3》394/91✔
ปป.12.15》0-5》308/47✔✔
ปป.12.30》1-2》680/94**
ปป.12.45》2-3》838/79✔✔
ปป.13.00》6-2》384/42**
ปป.13.15》6-3》322/76✔
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
🎉🎉 เปิดบ้านใหม่ วางเลขแนวใหม่ เอาใจคนชอบบนๆ 🔝🔝

🎊💸💸🎊 Happy Lucky VIP 999 🌈💰💰🌈

❤❤ 21..04..2020.. 💰💰

🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.08.00》2-3》544/29**
ปป.08.15》2-3》370/69✔
ปป.08.30》5-7》856/87✔✔
ปป.08.45》4-5》174/10✔✔
ปป.09.00》1-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.08.00》2-3》544/29**
ปป.08.15》2-3》370/69✔
ปป.08.30》5-7》856/87✔✔
ปป.08.45》4-5》174/10✔✔
ปป.09.00》1-9》681/18✔✔
ปป.09.15》9-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.08.00》2-3》544/29**
ปป.08.15》2-3》370/69✔
ปป.08.30》5-7》856/87✔✔
ปป.08.45》4-5》174/10✔✔
ปป.09.00》1-9》681/18✔✔
ปป.09.15》9-3》926/62✔
ปป.09.30》8-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.08.00》2-3》544/29**
ปป.08.15》2-3》370/69✔
ปป.08.30》5-7》856/87✔✔
ปป.08.45》4-5》174/10✔✔
ปป.09.00》1-9》681/18✔✔
ปป.09.15》9-3》926/62✔
ปป.09.30》8-9》253/23**
ปป.09.45》5-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.08.00》2-3》544/29**
ปป.08.15》2-3》370/69✔
ปป.08.30》5-7》856/87✔✔
ปป.08.45》4-5》174/10✔✔
ปป.09.00》1-9》681/18✔✔
ปป.09.15》9-3》926/62✔
ปป.09.30》8-9》253/23**
ปป.09.45》5-8》221/89**
ปป.10.00》7-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🔝 ปป.ยุคประหยัดพิกัดบน🔝

✔วิ่งบน ✔รูดบน

ปป.08.00》2-3》544/29**
ปป.08.15》2-3》370/69✔
ปป.08.30》5-7》856/87✔✔
ปป.08.45》4-5》174/10✔✔
ปป.09.00》1-9》681/18✔✔
ปป.09.15》9-3》926/62✔
ปป.09.30》8-9》253/23**
ปป.09.45》5-8》221/89**
ปป.10.00》7-8》781/21✔✔✔

🎉🎉 เด้งๆๆ ชดเชย..
🤑🤑 สวยงาม ตามท้องเรื่อง
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
🎉🎉 19..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.10.15》6-8》316/33✔✔😘

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61😘,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.10.30》6-7》170/71✔✔✅
ปป.10.45》2-3》322/97✔✔✔
ปป.11.00》4-9》204/36✔✔
ปป.11.15》9-6》101/62✅
ปป.11.30》8-9》472/29✅
ปป.11.45》9-0》002/47✔✔
ปป.12.00》1-2
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 19..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.10.15》6-8》316/33✔✔😘

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61😘,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.10.30》6-7》170/71✔✔✅
ปป.10.45》2-3》322/97✔✔✔
ปป.11.00》4-9》204/36✔✔
ปป.11.15》9-6》101/62✅
ปป.11.30》8-9》472/29✅
ปป.11.45》9-0》002/47✔✔
ปป.12.00》1-2》727/67✔✔
ปป.12.15》8-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 19..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.10.15》6-8》316/33✔✔😘

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61😘,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.10.30》6-7》170/71✔✔✅
ปป.10.45》2-3》322/97✔✔✔
ปป.11.00》4-9》204/36✔✔
ปป.11.15》9-6》101/62✅
ปป.11.30》8-9》472/29✅
ปป.11.45》9-0》002/47✔✔
ปป.12.00》1-2》727/67✔✔
ปป.12.15》8-9》104/63**
ปป.12.30》8-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 19..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.10.15》6-8》316/33✔✔😘

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61😘,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.10.30》6-7》170/71✔✔✅
ปป.10.45》2-3》322/97✔✔✔
ปป.11.00》4-9》204/36✔✔
ปป.11.15》9-6》101/62✅
ปป.11.30》8-9》472/29✅
ปป.11.45》9-0》002/47✔✔
ปป.12.00》1-2》727/67✔✔
ปป.12.15》8-9》104/63**
ปป.12.30》8-9》216/24**
ปป.12.45》0-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 19..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.10.15》6-8》316/33✔✔😘

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61😘,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.10.30》6-7》170/71✔✔✅
ปป.10.45》2-3》322/97✔✔✔
ปป.11.00》4-9》204/36✔✔
ปป.11.15》9-6》101/62✅
ปป.11.30》8-9》472/29✅
ปป.11.45》9-0》002/47✔✔
ปป.12.00》1-2》727/67✔✔
ปป.12.15》8-9》104/63**
ปป.12.30》8-9》216/24**
ปป.12.45》0-3》175/31✅
ปป.13.00》2-0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 19..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.10.15》6-8》316/33✔✔😘

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61😘,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.10.30》6-7》170/71✔✔✅
ปป.10.45》2-3》322/97✔✔✔
ปป.11.00》4-9》204/36✔✔
ปป.11.15》9-6》101/62✅
ปป.11.30》8-9》472/29✅
ปป.11.45》9-0》002/47✔✔
ปป.12.00》1-2》727/67✔✔
ปป.12.15》8-9》104/63**
ปป.12.30》8-9》216/24**
ปป.12.45》0-3》175/31✅
ปป.13.00》2-0》630/24✔✔✅
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
🎊🎊 19..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.09.00》0-1》917/30✔✔✅
ปป.09.15》0-8》716/41**
ปป.09.30》8-5》128/08✔✔✅
ปป.09.45》0-3》486/07✅
ปป.10.00》2-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎊🎊 19..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.09.00》0-1》917/30✔✔✅
ปป.09.15》0-8》716/41**
ปป.09.30》8-5》128/08✔✔✅
ปป.09.45》0-3》486/07✅
ปป.10.00》2-3》321/33✔✔✔✅
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
✨✨ 18..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.19.30》7-9》871/37✔✔✅
ปป.19.45》2-3》135/07✔✔
ปป.20.00》8-2》566/85✅
ปป.20.15》0-3》739/50✔✔✅
ปป.20.30》2-8》902/92✔✔✅
ปป.20.45》1-2》226/44✔✔
ปป.21.00》8-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 18..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.19.30》7-9》871/37✔✔✅
ปป.19.45》2-3》135/07✔✔
ปป.20.00》8-2》566/85✅
ปป.20.15》0-3》739/50✔✔✅
ปป.20.30》2-8》902/92✔✔✅
ปป.20.45》1-2》226/44✔✔
ปป.21.00》8-9》237/94✅
ปป.21.15》3-7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 18..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.19.30》7-9》871/37✔✔✅
ปป.19.45》2-3》135/07✔✔
ปป.20.00》8-2》566/85✅
ปป.20.15》0-3》739/50✔✔✅
ปป.20.30》2-8》902/92✔✔✅
ปป.20.45》1-2》226/44✔✔
ปป.21.00》8-9》237/94✅
ปป.21.15》3-7》549/01**
ปป.21.30》3-7
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 18..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.19.30》7-9》871/37✔✔✅
ปป.19.45》2-3》135/07✔✔
ปป.20.00》8-2》566/85✅
ปป.20.15》0-3》739/50✔✔✅
ปป.20.30》2-8》902/92✔✔✅
ปป.20.45》1-2》226/44✔✔
ปป.21.00》8-9》237/94✅
ปป.21.15》3-7》549/01**
ปป.21.30》3-7》842/78✅
ปป.21.45》6-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 18..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.19.30》7-9》871/37✔✔✅
ปป.19.45》2-3》135/07✔✔
ปป.20.00》8-2》566/85✅
ปป.20.15》0-3》739/50✔✔✅
ปป.20.30》2-8》902/92✔✔✅
ปป.20.45》1-2》226/44✔✔
ปป.21.00》8-9》237/94✅
ปป.21.15》3-7》549/01**
ปป.21.30》3-7》842/78✅
ปป.21.45》6-8》651/93✔
ปป.22.00》7-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 18..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.19.30》7-9》871/37✔✔✅
ปป.19.45》2-3》135/07✔✔
ปป.20.00》8-2》566/85✅
ปป.20.15》0-3》739/50✔✔✅
ปป.20.30》2-8》902/92✔✔✅
ปป.20.45》1-2》226/44✔✔
ปป.21.00》8-9》237/94✅
ปป.21.15》3-7》549/01**
ปป.21.30》3-7》842/78✅
ปป.21.45》6-8》651/93✔
ปป.22.00》7-8》132/48✅
ปป.22.15》2-9
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 18..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.19.30》7-9》871/37✔✔✅
ปป.19.45》2-3》135/07✔✔
ปป.20.00》8-2》566/85✅
ปป.20.15》0-3》739/50✔✔✅
ปป.20.30》2-8》902/92✔✔✅
ปป.20.45》1-2》226/44✔✔
ปป.21.00》8-9》237/94✅
ปป.21.15》3-7》549/01**
ปป.21.30》3-7》842/78✅
ปป.21.45》6-8》651/93✔
ปป.22.00》7-8》132/48✅
ปป.22.15》2-9》986/79✔✅
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
แจกพ้อยท์ก็ลด!!

มีอาไรอีก.. มาทีเดวเลยคร้า..
Admin 2 เดือนที่แล้ว
ปรับเพราะมีการปั้มเกิดขึ้นครับ แล้วก็เอาไปใช้เกมเลขต่ำสุดที่มีคนบ่น ว่าถูกคนเดียว ตอนนี้ทีมงานไล่แบนหมดแล้วครับ
และจะย้ายสัดส่วนอื่นแทนครับ อย่างที่ผมแจ้ง มีอัปเดทครั้งใหญ่ จะปรับให้สมดุลกว่านี้ครับ
อยากให้เข้าใจทีมงานด้วยนะครับ ใจอยากให้ แต่มีคนหวังไม่ดีอยู่เรื่อยเลยครับ
sutham000 2 เดือนที่แล้ว
อัพเดทครั้งใหญ่นี่ ให้น้อยลงหรือปรับให้ดีขึ้น เพราะตอนนี้รู้สึกน้อยลง ทุกอย่างเลย
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
อัพเดทยังไงก็อย่าลืมที่ขอไว้นะคะ

📌📌แทงเร็วปป.5 ตัว
(หวังว่าคงยังไม่ลืม) ☺☺
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
🎉🎉 17..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.11.15》7-8》070/56✔✔
ปป.11.30》1-4》009/62**
ปป.11.45》8-9》905/72✔
ปป.12.00》3-4》603/15✔✔
ปป.12.15》1-9》136/57✔
ปป.12.30》9-2》145/17**
ปป.12.45》8-9》338/75✔✔
ปป.13.00》1-2》733/10✅
ปป.13.15》6-8》486/06✔✔✔✔✅
ปป.13.30》1-2》588/84**
ปป.13.45》6-0》833/43**
ปป.14.00》6-7》634/16✔✅😘

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61😘,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.14.15》7-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 17..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️
✔วิ่งบน ✔รูดบน
✅รูดล่าง ➡️➡️ เลขชุด

ปป.11.15》7-8》070/56✔✔
ปป.11.30》1-4》009/62**
ปป.11.45》8-9》905/72✔
ปป.12.00》3-4》603/15✔✔
ปป.12.15》1-9》136/57✔
ปป.12.30》9-2》145/17**
ปป.12.45》8-9》338/75✔✔
ปป.13.00》1-2》733/10✅
ปป.13.15》6-8》486/06✔✔✔✔✅
ปป.13.30》1-2》588/84**
ปป.13.45》6-0》833/43**
ปป.14.00》6-7》634/16✔✅😘

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61😘,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.14.15》7-6》668/25✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
💸💸 17..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.30》5-0》216/81**
ปป.09.45》7-0》715/83✔
ปป.10.00》1-4》041/51✔✔✔✔✔
ปป.10.15》5-1》517/35✔✔✔✔
ปป.10.30》0-4》147/44✔✔✔
ปป.10.45》6-1》713/22✔✔

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.11.00》4-5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💸💸 17..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.30》5-0》216/81**
ปป.09.45》7-0》715/83✔
ปป.10.00》1-4》041/51✔✔✔✔✔
ปป.10.15》5-1》517/35✔✔✔✔
ปป.10.30》0-4》147/44✔✔✔
ปป.10.45》6-1》713/22✔✔

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.11.00》4-5》256/64✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
✨✨ 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.19.30》4-5》646/81✔✔
ปป.19.45》0-7》212/30✔
ปป.20.00》3-6》892/70**
ปป.20.15》3-6》769/71✔✔
ปป.20.30》8-9》290/58✔✔✔
ปป.20.45》3-0》293/58✔✔
ปป.21.00》3-4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.19.30》4-5》646/81✔✔
ปป.19.45》0-7》212/30✔
ปป.20.00》3-6》892/70**
ปป.20.15》3-6》769/71✔✔
ปป.20.30》8-9》290/58✔✔✔
ปป.20.45》3-0》293/58✔✔
ปป.21.00》3-4》555/69**
ปป.21.15》5-0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.19.30》4-5》646/81✔✔
ปป.19.45》0-7》212/30✔
ปป.20.00》3-6》892/70**
ปป.20.15》3-6》769/71✔✔
ปป.20.30》8-9》290/58✔✔✔
ปป.20.45》3-0》293/58✔✔
ปป.21.00》3-4》555/69**
ปป.21.15》5-0》769/32**
ปป.21.30》5-8
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.19.30》4-5》646/81✔✔
ปป.19.45》0-7》212/30✔
ปป.20.00》3-6》892/70**
ปป.20.15》3-6》769/71✔✔
ปป.20.30》8-9》290/58✔✔✔
ปป.20.45》3-0》293/58✔✔
ปป.21.00》3-4》555/69**
ปป.21.15》5-0》769/32**
ปป.21.30》5-8》107/38✔
ปป.21.45》4-5
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.19.30》4-5》646/81✔✔
ปป.19.45》0-7》212/30✔
ปป.20.00》3-6》892/70**
ปป.20.15》3-6》769/71✔✔
ปป.20.30》8-9》290/58✔✔✔
ปป.20.45》3-0》293/58✔✔
ปป.21.00》3-4》555/69**
ปป.21.15》5-0》769/32**
ปป.21.30》5-8》107/38✔
ปป.21.45》4-5》697/99**
ปป.22.00》1-3

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.19.30》4-5》646/81✔✔
ปป.19.45》0-7》212/30✔
ปป.20.00》3-6》892/70**
ปป.20.15》3-6》769/71✔✔
ปป.20.30》8-9》290/58✔✔✔
ปป.20.45》3-0》293/58✔✔
ปป.21.00》3-4》555/69**
ปป.21.15》5-0》769/32**
ปป.21.30》5-8》107/38✔
ปป.21.45》4-5》697/99**
ปป.22.00》1-3》511/78✔✔
ปป.22.15》3-8

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.19.30》4-5》646/81✔✔
ปป.19.45》0-7》212/30✔
ปป.20.00》3-6》892/70**
ปป.20.15》3-6》769/71✔✔
ปป.20.30》8-9》290/58✔✔✔
ปป.20.45》3-0》293/58✔✔
ปป.21.00》3-4》555/69**
ปป.21.15》5-0》769/32**
ปป.21.30》5-8》107/38✔
ปป.21.45》4-5》697/99**
ปป.22.00》1-3》511/78✔✔
ปป.22.15》3-8》314/60✔
ปป.22.30》8-5

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
✨✨ 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.19.30》4-5》646/81✔✔
ปป.19.45》0-7》212/30✔
ปป.20.00》3-6》892/70**
ปป.20.15》3-6》769/71✔✔
ปป.20.30》8-9》290/58✔✔✔
ปป.20.45》3-0》293/58✔✔
ปป.21.00》3-4》555/69**
ปป.21.15》5-0》769/32**
ปป.21.30》5-8》107/38✔
ปป.21.45》4-5》697/99**
ปป.22.00》1-3》511/78✔✔
ปป.22.15》3-8》314/60✔
ปป.22.30》8-5》532/85✔✔✔✔✔

▶️▶️12,13,15,18
23✔,25,28
35,38
58✔◀️◀️

🎉🎉 เน้นๆๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆๆ

นอนได้ เซบาย พรุ่งนี้มาลุ้นใหม่ 😘😘
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
🎉🎉 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.45》3-7》906/83✔
ปป.10.00》7-5》171/81✔✔
ปป.10.15》2-6》314/61✔
ปป.10.30》4-9》422/12✔
ปป.10.45》8-9》827/42✔
ปป.11.00》9-0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.45》3-7》906/83✔
ปป.10.00》7-5》171/81✔✔
ปป.10.15》2-6》314/61✔
ปป.10.30》4-9》422/12✔
ปป.10.45》8-9》827/42✔
ปป.11.00》9-0》514/15**
ปป.11.15》1-0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.45》3-7》906/83✔
ปป.10.00》7-5》171/81✔✔
ปป.10.15》2-6》314/61✔
ปป.10.30》4-9》422/12✔
ปป.10.45》8-9》827/42✔
ปป.11.00》9-0》514/15**
ปป.11.15》1-0》497/64**
ปป.11.30》1-0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.45》3-7》906/83✔
ปป.10.00》7-5》171/81✔✔
ปป.10.15》2-6》314/61✔
ปป.10.30》4-9》422/12✔
ปป.10.45》8-9》827/42✔
ปป.11.00》9-0》514/15**
ปป.11.15》1-0》497/64**
ปป.11.30》1-0》145/62✔
ปป.11.45》3-4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.45》3-7》906/83✔
ปป.10.00》7-5》171/81✔✔
ปป.10.15》2-6》314/61✔
ปป.10.30》4-9》422/12✔
ปป.10.45》8-9》827/42✔
ปป.11.00》9-0》514/15**
ปป.11.15》1-0》497/64**
ปป.11.30》1-0》145/62✔
ปป.11.45》3-4》958/22**
ปป.12.00》3-4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🎉🎉 16..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.45》3-7》906/83✔
ปป.10.00》7-5》171/81✔✔
ปป.10.15》2-6》314/61✔
ปป.10.30》4-9》422/12✔
ปป.10.45》8-9》827/42✔
ปป.11.00》9-0》514/15**
ปป.11.15》1-0》497/64**
ปป.11.30》1-0》145/62✔
ปป.11.45》3-4》958/22**
ปป.12.00》3-4》163/31✔✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
🌞🌤 15..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.13.30》3-4》747/73✔✔✔
ปป.13.45》0-2》346/20✔✔
ปป.14.00》4-7》406/08✔
ปป.14.15》1-2》542/68✔✔
ปป.14.30》4-6》423/11✔
ปป.14.45》1-5》110/60✔✔

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️

ปป.15.00》7-9》466/02**
ปป.15.15》3-5》193/97✔✔
ปป.15.30》1-2》351/24✔✔✔
ปป.15.45》4-8》821/32✔
ปป.16.00》2-3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🌞🌤 15..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.13.30》3-4》747/73✔✔✔
ปป.13.45》0-2》346/20✔✔
ปป.14.00》4-7》406/08✔
ปป.14.15》1-2》542/68✔✔
ปป.14.30》4-6》423/11✔
ปป.14.45》1-5》110/60✔✔

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️

ปป.15.00》7-9》466/02**
ปป.15.15》3-5》193/97✔✔
ปป.15.30》1-2》351/24✔✔✔
ปป.15.45》4-8》821/32✔
ปป.16.00》2-3》397/57✔
ปป.16.15》2-6
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
🌞🌤 15..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.13.30》3-4》747/73✔✔✔
ปป.13.45》0-2》346/20✔✔
ปป.14.00》4-7》406/08✔
ปป.14.15》1-2》542/68✔✔
ปป.14.30》4-6》423/11✔
ปป.14.45》1-5》110/60✔✔

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️

ปป.15.00》7-9》466/02**
ปป.15.15》3-5》193/97✔✔
ปป.15.30》1-2》351/24✔✔✔
ปป.15.45》4-8》821/32✔
ปป.16.00》2-3》397/57✔
ปป.16.15》2-6》835/62✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💃😘🤑 @สวย ดีกรีวีไอพี ใจดี พาถอน💸💸💰💰

👀 ทดลองวางเลขให้ดูฟรี วันละ 3 ช่วง (เช้า,เที่ยง,ค่ำ) 🆓️🆓️

🔢 วางเลขในกลุ่มทั้งวัน 🔢
📈📉 (คำนวณคนเดียว) 📝


🤗🤗 เพียงเปลี่ยน aff
หวยปิงปองเปนชื่อ
》》 Patcharin2559 《《

"เข้ากลุ่มฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย"
🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️🆓️

🧚‍♂️🧚‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 อยู่กันแบบครอบครัว.. เปนกันเอง @ใจดี มีแจกค่าขนมฟรีๆ ให้สมาชิกทุกวัน 💸💱💰

📲 ทักแชท แอดไลน์
🆔️ : aoom-8

😜😜🤑🤑😝😝🤑🤑

"สำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน aff
เรามีค่าสมาชิก ราคาน่ารักๆ" 🤗🤗

💸 รายวัน 99 บาท

💸💸 รายสัปดาห์ 199 บาท

💸💸💸 รายเดือน 299 บาท

🎉🎉💰💰💋💋💸💸
patcharin2559 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
💦💦 15..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.30》8-9》408/18✔✔✔
ปป.09.45》9-2》447/11**
ปป.10.00》9-2》055/20✔
ปป.10.15》0-1》306/98✔✔✔

➡️➡️ 01,06✔,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.10.30》8-9》555/01**
ปป.10.45》8-9》530/66**
ปป.11.00》1-0》983/11✔
ปป.11.15》0-8》844/80✔✔✔
ปป.11.30》9-0》051/15✔
ปป.11.45》7-8》757/12✔✔
ปป.12.00》2-4
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💦💦 15..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.30》8-9》408/18✔✔✔
ปป.09.45》9-2》447/11**
ปป.10.00》9-2》055/20✔
ปป.10.15》0-1》306/98✔✔✔

➡️➡️ 01,06✔,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.10.30》8-9》555/01**
ปป.10.45》8-9》530/66**
ปป.11.00》1-0》983/11✔
ปป.11.15》0-8》844/80✔✔✔
ปป.11.30》9-0》051/15✔
ปป.11.45》7-8》757/12✔✔
ปป.12.00》2-4》934/95✔✔
ปป.12.15》7-0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
💦💦 15..04..2020.. 💰💰

🧚‍♀️❤🧚‍♂️ Beauty & Handsome Room 999 🧚‍♀️❤🧚‍♂️

ปป.09.30》8-9》408/18✔✔✔
ปป.09.45》9-2》447/11**
ปป.10.00》9-2》055/20✔
ปป.10.15》0-1》306/98✔✔✔

➡️➡️ 01,06✔,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

ปป.10.30》8-9》555/01**
ปป.10.45》8-9》530/66**
ปป.11.00》1-0》983/11✔
ปป.11.15》0-8》844/80✔✔✔
ปป.11.30》9-0》051/15✔
ปป.11.45》7-8》757/12✔✔
ปป.12.00》2-4》934/95✔✔
ปป.12.15》7-0》679/41✔✔
ปป 12.30》7-9
แสดงความคิดเห็น