โปรไฟล์ของ patcharin2559 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
✨✨ ทดสอบ รอบสามทุ่ม ✨✨
ปป.21.00 บ.1,3 ล.7,9


77,99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบสามทุ่ม ✨✨
ปป.21.00 บ.1,3 ล.7✔,9

❤❤ 548/73✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.21.15 》》 0,(4) 《《
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.21.30 》》 2,(3) 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.21.30 》》 2,(3) 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58✔◀️◀️

❤❤ 758/64✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.01.15 》》 2,(5) 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 564/57✔✔
ปป.01.15 》》 2,(5)✔✔ 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.16.30 》》 3,(8) 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
เบิ้ลอีกที รอบนี้ จัดไป
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.16.45 》》 5,(7) 《《

ตามๆ
เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่
ปป.17.00 บ.2,3 ล.6,0

**ตาม**
กลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.17.15 บ.3,5 ล.3,2

**ตามอีกรอบ**
กลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.4,8 ล.0,6

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️01,02,03,04,05,08
     12,13,14,15,18⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.4,8 ล.0✔,6

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️01,02,03,04,05✔,08
     12,13,14,15,18⬅️⬅️

❤❤ 309/50✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.13.45 》》 0,(7) 《《

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.13.45 》》 0✔,(7) 《《

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68✔,69 ⬅️⬅️

❤❤ 086/89✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
❤❤ ทดสอบ รอบบ่าย ❤❤

ปป.13.00 》》 (0), (9) 《《

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.13.15 》》 (3), (1) 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 602/03✔

แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.13.15 》》 (3)✔, (1) 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.13.30 》》 (0), (6) 《《


**ตามชุด**
กลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 508/44✔✔
ปป.13.30 》》 (0)✔, (6) 《《


**ตามชุด**
กลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.13.45 บ.2,3 ล.5,4


**ตามชุด**
กลับบน-ล่าง

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.13.45 บ.2✔,3✔ ล.5,4


**ตามชุด**
กลับบน-ล่าง

▶️▶️12,13✔,15,18
23✔,25,28
35,38
58◀️◀️

❤❤❤ 532/31✔✔✔✔✔✔

✨✨✨
แตกสามตัวชุดใหญ่ไฟกระพริบ
✨✨✨
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
✨✨ ทดสอบ รอบดึก ✨✨
ปป. 02.00 》》 1,8 《《

เตาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบดึก ✨✨
ปป. 02.00 》》 1,8✔ 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58✔◀️◀️

❤❤ 550/85✔✔
suriya4075 1 เดือนที่แล้ว
ขออีก
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป. 04.30 》》 2,0 《《

กลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป. 04.30 》》 2✔,0 《《

กลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23✔,25,28
35,38
58✔◀️◀️

❤❤ 323/85✔✔✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ปป.18.30 บ.4,5 ล.2,9

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 614/61✔✔
ปป.18.30 บ.4✔,5 ล.2,9

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.18.45 บ.1,5 ล.2,8

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.18.45 บ.1✔,5 ล.2,8✔

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58✔◀️◀️

❤❤ 119/58✔✔✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.06.30 บ.4,5 ล.9,0

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 014/56✔✔
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.06.30 บ.4✔,5 ล.9,0

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.06.45 บ.2,5 ล.6,9

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 172/59✔✔✔✔✔
ปป.06.45 บ.2✔,5 ล.6,9✔

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72✔-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59✔-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.0,6 ล.3,8

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
▶️▶️12,13,15,18
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 906/58✔✔✔✔✔

ปป.10.00 บ.0✔,6✔ ล.3,8✔

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06✔,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
▶️▶️12,13,15,18
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 7
กล่องรอบนี้ 0,1,2,6,8

(ปรับปรุงใหม่แบบนี้ก็ดี คนได้แล้วก็เปิดไม่ได้ แถมหักพ้อยท์โคตรโหด) 555
Admin 1 เดือนที่แล้ว
ถ้ายากมาก อาจจะปรับลดลงครับผม ขอดูก่อนนะครับเพราะมีคนเรียกร้องมาหลายท่าน
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
จริงๆคือยังงงๆ กะการคำนวณพ้อยท์ในการใช้เปิดอยุนะคะ
ตั้งแต่เปิดเมื่อคืนละ รุสึกลดฮวบๆๆ เลยค่ะ^^
aekaom168 1 เดือนที่แล้ว
จริงครับดีๆๆ
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
คนที่เคยเปิดได้ไปแล้ว ต้องรอกี่ชม.คะ ถึงจะเปิดได้อีก
aekaom168 1 เดือนที่แล้ว
รอบนี้เลขไรน้ออออ
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
จนป่านนี้ก็ยังเปิดไม่ได้เลยค่ะ
แจ้งเตือนก็บอกให้รอรอบวันใหม่
นี่ก็เลย 24 ช.ม.แล้ว
คือกติกาใหม่เป็นยังไงคะ??
ไม่ใช่ตัดรอบวันต่อวันหรือคะ^^
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
เงื่อนไขกติกาใหม่ยังไงหราคะ ไม่เหนแจ้งให้ละเอียด (ครบรอบวันมาหลายชม.แล้วนะคะ)
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤
ปป.10.15 บ.1,3 ล.5,8

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.10.30 บ.6,9 ล.2,0

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.10.30 บ.6,9 ล.2,0✔

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08✔,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 108/03✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.10.45 บ.4,7 ล.0,2

เลขชุด 36 หาง
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.10.45 บ.4,7✔ ล.0,2

เลขชุด 36 หาง
00-02-20-04-40-05-50-07-70✔-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99

❤❤ 870/53✔✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบก่อนบ่าย ❤❤

ปป.12.45 บ.3,8 ล.3,1

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบก่อนบ่าย ❤❤

ปป.12.45 บ.3✔,8 ล.3,1

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35✔,38
58◀️◀️

❤❤ 653/80✔✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
➡️➡️ เปิดกล่องโฉมใหม่
➡️➡️ คิดพ้อยท์ได้โหดมาก 55

(เมื่อคืนเปิดได้แล้ว วันนี้อด หมดสิทธิ์เปิด)
aekaom168 1 เดือนที่แล้ว
ตั้งกติกาใหม่หรอจ้ะ
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
น่าจะปรับปรุงระบบใหม่นะคะ
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 15
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.23.00 บ.9,6 ล.3,2

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
ploy5760 1 เดือนที่แล้ว
อยากเข้ากลุ่มต้องทำไงคะ
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.23.00 บ.9,6✔ ล.3,2

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61✔,62,67✔,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 867/16✔✔✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
▶️▶️ เริ่มเบาๆ ตั้งเป้าไว้ พอได้หยุด!!

❤ รับประกันได้ถอนทุกวันชัวร์ ❤
➡️➡️ วางบนเป็นบน
ล่างเป็นล่าง ⬅️⬅️

✅วิ่งบน/รูดบน-ล่าง
✅เลขเจาะ/เลขชุด
✅ เน้น 2 ตัวบน-ล่าง

❤❤❤ เลขชุดสามตัวบน
✨ แตกกันทั้งวัน
✨ ฟันกันทั้งคืน
(ให้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม)

✅ เทคนิคการคำนวณ
✅เลขเจาะ
✅เลขชุด
✅บอกหมดไม่มีกั๊ก ทักมาเล้ยยย...

➡️ เปลี่ยนผู้แนะนำเพียงแค่ 1,000 พ้อย์ท์
➡️ ฟรี & ฟรี ไม่มีค่าเข้ากลุ่ม ไม่มีเรียกเก็บเงินรายเดือน
➡️➡️ สอบถามเพิ่มเติม ⬅️⬅️
❤ @ไลน์ ID : aoom-8 ❤

⭐⭐⭐⭐⭐
แอดสวย ใจดี มีกิจกรรมแจกค่าขนมให้ฟรีๆๆๆๆ ตลอดๆๆๆๆ
⭐⭐⭐⭐⭐
prikpon 1 เดือนที่แล้ว
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.23.30 บ.0,6 ล.8,3

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️80,81,82,83,86,89
90,91,92,93,96⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.23.45 บ.2,3 ล.1,8

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 119/89✔
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.23.45 บ.2,3 ล.1,8✔

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบวันใหม่ ✨✨

ปป.00.00 บ.0,6 ล.1,9

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบวันใหม่ ✨✨

ปป.00.00 บ.0,6✔ ล.1✔,9

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61✔,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 624/61✔✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบดึก ✨✨

ปป.02.00 บ.0,8 ล.4,5

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️01,02,03,04,05,08
     12,13,14,15,18⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
**452/63**
✨✨ ทดสอบ รอบดึก ✨✨

ปป.02.00 บ.0,8 ล.4,5

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️01,02,03,04,05,08
     12,13,14,15,18⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.02.15 บ.7,0 ล.6,3

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 766/95✔
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.02.15 บ.7✔,0 ล.6,3

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.02.30 บ.6,9 ล.0,2

กลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.02.30 บ.6✔,9 ล.0,2✔

กลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62✔,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 762/21✔✔✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 11
❤❤ กำไรเกือบ 7 พัน ❤❤
แค่ตะบันปิงปองสามที!!!

(พอมั้ย ถามใจดู)
aekaom168 1 เดือนที่แล้ว
ทุนเท่าไรค้าบบบบ
fof8880 1 เดือนที่แล้ว
อยากได้ มั่งจัง
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
มีทุนสำรองไว้สองหมื่นฝ่าๆ ค่ะ
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.18.30 》》 55555 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.18.30 》》 55555 ❤❤

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12✔,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️

❤❤ 659/12✔✔✔
prikpon 1 เดือนที่แล้ว
ตามๆๆ
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.19.00 บ.7,9 ล.0,3
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.19.00 บ.7✔,9✔ ล.0,3

❤❤ 749/19✔✔✔
janie 1 เดือนที่แล้ว
19.15น.
จัดมาค่ะ
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.7,1 ล.4,2
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.19.30 บ.7✔,1 ล.4,2

❤❤ 773/88✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
❤❤ ทดสอบ รอบบ่ายสาม ❤❤

ปป.15.00 บ.0,9 ล.3,4
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบบ่ายสาม ❤❤

ปป.15.00 บ.0✔,9 ล.3,4

❤❤ 102/19✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.15.15 บ.1,0 ล.6,5
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.15.30 บ.6,8 ล.3,1
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.15.30 บ.6,8 ล.3✔,1

❤❤ 100/93✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.21.15 บ.0,2 ล.4,5

➡️➡️ เลขชุดเดินดี ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.21.15 บ.0,2 ล.4,5

➡️➡️ เลขชุดเดินดี ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79✔-97
99

❤❤ 164/79✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.21.30 บ.1,6 ล.3,0

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 307/50✔
ปป.21.30 บ.1,6 ล.3,0✔

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.21.45 บ.5,9 ล.1,3

เจาะกลับบน-ล่าง

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 550/34✔✔✔
ปป.21.45 บ.5✔,9 ล.1,3✔

เจาะกลับบน-ล่าง

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบบ่าย ❤❤
ปป.13.30 บ.8,1 ล.2,3

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 761/30✔✔✔
ปป.13.30 บ.8,1✔ ล.2,3✔

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.14.00 》》 1,(8) 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.14.15 》》 6,(3) 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.14.30 》》 4,(9) 《《

00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 204/66✔✔✔
ปป.14.30 》》 4,✔(9) 《《

00-02-20✔-04✔-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ปป.10.00 บ.6,3 ล.8,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️80,81,82,83,86,89
90,91,92,93,96⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 934/02✔✔
ปป.10.00 บ.6,3✔ ล.8,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️80,81,82,83,86,89
90,91,92,93,96⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.2,4 ล.7,0

เลขชุดเดินดี มี 36 ตัว
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.10.30 บ.6,2 ล.0,9

patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.10.45 บ.5,8 ล.5,3

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.10.45 บ.5✔,8 ล.5✔,3

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35✔,38
58◀️◀️

❤❤ 235/45✔✔✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 15
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.20.15 บ.2,5 ล.8,9

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 263/73✔
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.20.15 บ.2,5 ล.8,9

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.1,5 ล.3,8

เจาะกลับบน-ล่าง

▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
"ตาม"
ปป.20.45 บ.2,5 ล.1,8

patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 576/89✔✔
ปป.20.45 บ.2,5✔ ล.1,8✔

patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.7,4 ล.0,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️90,91,92,93,94,97
     01,02,03,04,07⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 224/20✔✔✔✔
ปป.21.00 บ.7,4✔ ล.0✔,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️90,91,92,93,94,97
     01,02✔,03,04,07⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.21.15 บ.2,4 ล.8,0

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️01,02,03,04,05,08
     12,13,14,15,18⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 748/41✔✔✔
ปป.21.15 บ.2,4✔ ล.8,0

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️01,02,03,04,05,08
     12,13,14✔,15,18⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.21.45 บ.8,4 ล.1,0
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 179/19✔
ปป.21.45 บ.8,4 ล.1✔,0
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบเช้า ✨✨

ปป.06.15 บ.6,7 ล.0,1

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
nongaomsinza 1 เดือนที่แล้ว
+++
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 724/30✔✔
✨✨ ทดสอบ รอบเช้า ✨✨

ปป.06.15 บ.6,7✔ ล.0✔,1

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.06.30 บ.3,7 ล.0,5

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 203/30✔✔✔
ปป.06.30 บ.3✔,7 ล.0✔,5

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 8
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤

ปป.16.30 บ.3,5 ล.7,8
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤

ปป.16.30 บ.3,5 ล.7,8

❤❤ 615/34✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.16.45 บ.5,3 ล.4,6

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 606/45✔✔
ปป.16.45 บ.5,3 ล.4✔,6

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️42,45✔,46,47,48,49
52, 56,57,58,59⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.17.00 บ.6,4 ล.0,1

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 814/74✔✔
ปป.17.00 บ.6,4✔ ล.0,1

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.17.15 บ.2,7 ล.5,8

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 384/53✔✔
ปป.17.15 บ.2,7 ล.5✔,8

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35✔,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
▶️▶️ เริ่มเบาๆ ตั้งเป้าไว้ พอได้หยุด!!

❤ รับประกันได้ถอนทุกวันชัวร์ ❤
➡️➡️ วางบนเป็นบน
ล่างเป็นล่าง ⬅️⬅️

✅วิ่งบน/รูดบน-ล่าง
✅เลขเจาะ/เลขชุด
✅ เน้น 2 ตัวบน-ล่าง

❤❤❤ เลขชุดสามตัวบน
✨ แตกกันทั้งวัน
✨ ฟันกันทั้งคืน
(ให้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม)

✅ เทคนิคการคำนวณ
✅เลขเจาะ
✅เลขชุด
✅บอกหมดไม่มีกั๊ก ทักมาเล้ยยย...

➡️ เปลี่ยนผู้แนะนำเพียงแค่ 1,000 พ้อย์ท์
➡️ ฟรี & ฟรี ไม่มีค่าเข้ากลุ่ม ไม่มีเรียกเก็บเงินรายเดือน
➡️➡️ สอบถามเพิ่มเติม ⬅️⬅️
❤ @ไลน์ ID : aoom-8 ❤

⭐⭐⭐⭐⭐
แอดสวย ใจดี มีกิจกรรมแจกค่าขนมให้ฟรีๆๆๆๆ ตลอดๆๆๆๆ
⭐⭐⭐⭐⭐
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 7
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤

ปป.11.00 บ.0,7 ล.6,4

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤

ปป.11.00 บ.0,7 ล.6✔,4

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69✔ ⬅️⬅️

❤❤ 363/96✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.11.15 บ.9,2 ล.9,5

》》 ชุดเดินดี 《《
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 183/69✔
ปป.11.15 บ.9,2 ล.9✔,5

》》 ชุดเดินดี 《《
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.11.30 บ.6,0 ล.3,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️90,91,92,93,94,97
     01,02,03,04,07⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 886/74✔✔
ปป.11.30 บ.6✔,0 ล.3,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️90,91,92,93,94,97
     01,02,03,04,07⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.11.45 บ.8,7 ล.1,2

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 087/40✔✔✔✔
ปป.11.45 บ.8✔,7✔ ล.1,2

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 17
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤

ปป.16.30 บ.3,5 ล.6,9
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤

ปป.16.30 บ.3,5 ล.6✔,9

❤❤ 727/66✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.16.45 บ.6,2 ล.7,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️60,61,64,67,68,69
70,71,74, 78,79⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.17.00 บ.3,5 ล.6,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️31,34,35,36,37,38
41, 45,46,47,48⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.17.00 บ.3,5 ล.6,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️31,34,35,36,37,38
41, 45,46,47,48⬅️⬅️

**268/42**
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.17.15 บ.2,6 ล.4,7

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️20,23,24,25,26,27
30, 34,35,36,37⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.17.30 บ.1,2 ล.5,6

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️12,13,14,15,16,19
23, 24,25,26,29⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.17.30 บ.1,2 ล.5,6✔

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️12,13,14,15,16,19
23, 24,25,26,29⬅️⬅️

❤❤ 903/60✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.17.45 บ.0,2 ล.5,8

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️01,02,03,04,05,08
     12,13,14,15,18⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.17.45 บ.0,2 ล.5,8✔

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️01,02,03,04,05,08
     12,13,14,15,18⬅️⬅️

❤❤ 948/84✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.18.00 บ.8,9 ล.4,5

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.18.00 บ.8,9 ล.4,5

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️42,45,46,47,48,49
52, 56,57✔,58,59⬅️⬅️

❤❤ 557/38✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.18.15 บ.3,6 ล.9,3
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.18.15 บ.3,6✔ ล.9,3

❤❤ 620/75✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.18.30 บ.7,2 ล.6,1
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.18.45 บ.5,8 ล.8,0
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.19.00 บ.9,8 ล.6,7

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️60,61,64,67,68,69
70,71,74, 78,79⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.19.00 บ.9,8✔ ล.6,7✔

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️60,61,64,67,68,69
70,71,74, 78,79✔⬅️⬅️

❤❤ 840/79✔✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
❤❤ ถอนค่าขนมมา 8 พันเช้านี้ ❤❤
》》 เงินเข้าบัญชี ไวเหมือนเดิม 《《

ทดสอบ รอบสาย
ปป.11.00 บ.0,4 ล.6,3

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ รอบสาย
ปป.11.00 บ.0,4 ล.6✔,3

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69✔ ⬅️⬅️

❤❤ 939/96✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
✨✨ ทดสอบ รอบดึก ✨✨

ปป.00.30 บ.8,9 ล.6,7

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️80,81,82,83,86,89
90,91,92,93, 96⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบดึก ✨✨

ปป.00.30 บ.8✔,9✔ ล.6,7

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️80,81,82,83,86,89✔
90,91,92,93, 96⬅️⬅️

❤❤ 489/59✔✔✔✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.00.45 บ.8,9 ล.3,4
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.00.45 บ.8,9✔ ล.3,4

❤❤ 639/57✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 13
✨✨ ทดสอบ รอบเย็น ✨✨

ปป.17.30 บ.1,2 ล.5,8

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️01,02,03,04,05,08
     12,13,14,15,18⬅️⬅️

(อาจมีงานเบิ้ล)
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบเย็น ✨✨

ปป.17.30 บ.1,2✔ ล.5,8

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️01,02,03,04,05✔,08
     12,13,14,15,18⬅️⬅️

❤❤ 205/23✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.17.45 บ.5,0 ล.1,8

เลขชุดเดินดี ทั้งวี่ทั้งวัน
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99

(ตามเบิ้ลก็ดี)
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 761/61✔

(ออกยังงี้ ไม่เบิ้ลก็เหมือนเบิ้ล)
➡️➡️ รอบหน้าไม่น่ารอด ^.^
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
"ไม่เบิ้ลรอบนี้ จะไปเบิ้ลรอบไหน"

ปป.18.00 บ.1,6 ล.6,7
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.18.15 บ.4,2 ล.9,0

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️90,91,92,93,94,97
     01,02,03,04,07⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
**759/17**
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.18.30 บ.7,1 ล.5,2

กลับบน-ล่าง
➡️➡️70,71,72,75,78,79
80,81,82,85,      89⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.18.45 บ.1,2 ล.6,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️12,13,14,15,16,19
23, 24,25,26,29⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.18.45 บ.1✔,2 ล.6,9

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️12,13,14,15,16,19
23, 24,25,26,29⬅️⬅️

❤❤ 160/03✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.19.00 บ.1,0 ล.4,9

ชุดเจาะ
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 355/93✔✔
ปป.19.00 บ.1,0 ล.4,9✔

ชุดเจาะ
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55✔-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.19.15 》》 3,5 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
❤❤ 793/33✔✔✔
ปป.19.15 》》 3✔✔✔,5 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
✨✨ ทดสอบ รอบบ่าย ✨✨

ปป.14.30 บ.8,9 ล.6,0

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบบ่าย ✨✨

ปป.14.30 บ.8✔,9 ล.6,0✔

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08✔,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 383/08✔✔✔✔
patcharin2559 ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
✨✨ รอบดึกๆ ✨✨

ปป.02.00 บ.2,6 ล.9,3
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
✨✨ รอบดึกๆ ✨✨

ปป.02.00 บ.2✔,6✔ ล.9✔,3

❤❤❤ 326/69✔✔✔✔✔✔

✨✨✨ ฟันสามตัวบนเต็มๆ
"ปุ้ง ปุ้ง ปุ้ง"
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.1,9 ล.4,5
nongaomsinza 1 เดือนที่แล้ว
+++
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.09.30 บ.1✔,9 ล.4,5

❤❤ 301/61✔✔
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.0,1 ล.6,7
patcharin2559 1 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.0✔,1 ล.6✔,7

❤❤ 096/69✔✔
แสดงความคิดเห็น