โปรไฟล์ของ patcharin2559 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
patcharin2559 ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
ปป.15.15 บ.2,8 ล.3,5

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.15.15 บ.2,8 ล.3✔,5

เจาะกลับบน-ล่าง
▶️▶️12,13✔,15,18
23,25,28
35,38
58◀️◀️

❤❤ 094/31✔✔
patcharin2559 ดู 7 เดือนที่แล้ว 10
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤
ปป.10.30 บ.9,7 ล.0,5
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบสาย ❤❤
ปป.10.30 บ.9✔,7 ล.0✔,5

❤❤ 393/60✔✔✔
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.10.45 บ.3,1 ล.7,8
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
**128/61**

แก้
ปป.11.00 บ.6,2 ล.3,4
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.11.00 บ.6✔,2 ล.3,4

❤❤ 963/90✔✔
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.11.15 บ.9,7 ล.0,8


➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.11.15 บ.9✔,7 ล.0,8

❤❤ 953/29✔
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.11.30 บ.8,2 ล.7,0
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
**500/88**

แก้
ปป.11.45 บ.8,3 ล.7,5
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.11.45 บ.8✔,3 ล.7✔,5

❤❤ 780/79✔✔✔
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
"อยากตามต่อ... ไม่ต้องรอจ้า.."

➡️➡️ @ไลน์มา.. แล้วทักเลย^^
patcharin2559 ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
ปป.06.15 บ.5,4 ล.6,0
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
**380/93**

แก้
ปป.06.30 บ.9,6 ล.3,5
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.06.30 บ.9,6 ล.3,5✔

❤❤ 518/95✔
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.06.45 บ.9,0 ล.6,3
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.06.45 บ.9✔,0 ล.6,3✔

❤❤ 296/83✔✔✔
patcharin2559 ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.16.30 บ.3,2 ล.5,9
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.16.30 บ.3,2✔ ล.5✔,9✔

❤❤ 255/95✔✔✔
patcharin2559 ดู 7 เดือนที่แล้ว 8
❤❤ ทดสอบ รอบบ่ายสอง ❤❤
ปป.14.00 บ.4,1 ล.3,4
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบบ่ายสอง ❤❤
ปป.14.00 บ.4,1✔ ล.3,4

❤❤ 081/06✔✔
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.14.15 บ.0,4 ล.1,6
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.14.15 บ.0,4 ล.1,6✔

❤❤ 865/64✔
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.14.30 บ.6,5 ล.0,1
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
**247/96**

แก้
ปป.14.45 บ.9,8 ล.5,2
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.14.45 บ.9,8 ล.5✔,2

❤❤ 200/53✔
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.15.00 บ.1,2 ล.3,6
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.15.00 บ.1,2 ล.3✔,6

❤❤ 844/03✔
patcharin2559 ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
ปป.10.30 บ.2,1 ล.5,8
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
**897/22**

แก้
ปป.10.45 บ.2,3 ล.6,2
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
**188/51**

แก้ๆ
ปป.11.00 บ.5,1 ล.8,3
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
**686/02**

แก้ๆๆ
ปป.11.15 บ.8,9 ล.1,2


➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
แก้ๆๆ
ปป.11.15 บ.8,9✔ ล.1,2✔

❤❤ 629/28✔✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.21.30 บ.0,7 ล.1,3
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**124/69**

แก้
ปป.21.45 บ.6,0 ล.8,9
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.21.45 บ.6✔,0 ล.8✔,9

❤❤ 672/81✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.17.15 บ.9,1 ล.2,5
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเย็น ❤❤
ปป.17.15 บ.9✔,1 ล.2,5✔

❤❤ 952/05✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.17.30 บ.4,5 ล.7,8
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.17.30 บ.4,5✔ ล.7,8

❤❤ 759/32✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.4,5 ล.0,3
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**980/68**

แก้
ปป.12.15 บ.6,7 ล.9,5


➡️➡️➡️ 666,777,444,555 ⬅️⬅️⬅️
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**282/18**

แก้ๆ
ปป.12.30 บ.6,0 ล.4,7


➡️➡️➡️ 666 ⬅️⬅️⬅️
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.12.30 บ.6,0 ล.4,7✔

❤❤ 921/37✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.5,6 ล.3,7
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.12.45 บ.5✔,6✔ ล.3,7

❤❤ 675/54✔✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 6
ปป.22.15 บ.8,7 ล.6,9


➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**601/21**

แก้
ปป.22.30 บ.6,3 ล.2,1

➡️➡️ เจาะกลับบน-ล่าง ⬅️⬅️
12,13,14,15,16,19
23, 24,25,26,29
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.22.30 บ.6,3 ล.2,1

➡️➡️ เจาะกลับบน-ล่าง ⬅️⬅️
12,13,14,15,16,19
23, 24✔,25,26,29

❤❤ 024/46✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.22.45 บ.6,1 ล.7,0

➡️➡️ เจาะกลับบน-ล่าง ⬅️⬅️
60,61,64,67,68,69
70,71,74, 78,79
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.22.45 บ.6,1✔ ล.7,0

➡️➡️ เจาะกลับบน-ล่าง ⬅️⬅️
60,61,64,67,68,69
70,71,74, 78,79

❤❤ 511/28✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.23.00 บ.1,3 ล.9,6

➡️➡️ เจาะกลับบน-ล่าง ⬅️⬅️
80,81,82,83,86,89
90,91,92,93,96
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.23.00 บ.1✔,3 ล.9,6

➡️➡️ เจาะกลับบน-ล่าง ⬅️⬅️
80,81,82,83,86,89
90,91,92,93,96

❤❤ 122/37✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.20.30 บ.2,8 ล.2,3
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.20.30 บ.2,8 ล.2,3✔

❤❤ 617/13✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.9,8 ล.6,2
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.9,8 ล.6✔,2

❤❤ 747/69✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.6,8 ล.5,1


➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**123/69**

แก้
ปป.21.15 บ.5,6 ล.8,7


➡️➡️➡️ 555,666,888 ⬅️⬅️⬅️
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**412/32**

แก้ๆ
ปป.21.30 บ.6,8 ล.9,7


➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**094/63**

แก้ๆๆ
ปป.21.45 บ.1,3 ล.5,9
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**528/76**

แก้อีกรอบ
ปป.22.00 บ.1,5 ล.7,3
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้อีกรอบ
ปป.22.00 บ.1,5 ล.7✔,3

❤❤ 862/70✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.15 บ.8,9 ล.2,6
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.15 บ.8✔,9✔ ล.2✔,6

❤❤ 895/29✔✔✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
❤❤ ทดสอบ รอบบ่ายสอง ❤❤
ปป.14.00 บ.6,0 ล.5,2
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**218/01**

แก้
ปป.14.15 บ.1,6 ล.2,3


➡️➡️ 11,22,33 ⬅️⬅️
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.14.15 บ.1,6 ล.2,3

❤❤ 906/93✔✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
✨✨ ทดสอบ รอบสองทุ่ม ✨✨
ปป.20.00 บ.6,0 ล.2,8
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบสองทุ่ม ✨✨
ปป.20.00 บ.6,0 ล.2✔,8

❤❤ 452/20✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.4,2 ล.3,7
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.20.15 บ.4,2✔ ล.3,7

❤❤ 192/14✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.5,9 ล.4,7

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️ 42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59 ⬅️⬅️
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**230/61**

แก้
ปป.20.45 บ.2,3 ล.6,8
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.20.45 บ.2,3 ล.6✔,8

❤❤ 051/36✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.1,3 ล.7,8
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.1,3✔ ล.7,8

❤❤ 230/10✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.9,4 ล.0,7
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.9,4✔ ล.0,7

❤❤ 143/14✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.12.15 บ.2,5 ล.0,8
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**061/47**

แก้
ปป.12.30 บ.2,4 ล.9,6
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**876/85**

แก้ๆ
ปป.12.45 บ.2,8 ล.2,4
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.12.45 บ.2,8✔ ล.2✔,4

❤❤ 846/23✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 7
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.08.15 บ.0,2 ล.7,9
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.08.15 บ.0,2✔ ล.7,9

❤❤ 621/42✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.08.30 บ.8,4 ล.1,2
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**190/75**

แก้
ปป.08.45 บ.2,6 ล.2,5
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**931/74**

แก้ๆ
ปป.09.00 บ.1,3 ล.4,7
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.09.00 บ.1,3✔ ล.4,7

❤❤ 733/19✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.6,1 ล.5,8


➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.6,1 ล.5,8


➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️

❤❤ 958/92 ❤❤
เจาะเน้นๆ โดนเต็มๆ
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
✨✨ ทดสอบ รอบเย็น ✨✨
ปป.17.00 บ.4,5 ล.2,3
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**382/57**
(สลับ)

แก้
ปป.17.15 บ.5,3 ล.4,6
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.17.15 บ.5,3 ล.4,6✔

❤❤ 168/67✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.17.30 บ.1,6 ล.7,3


➡️➡️➡️ 100,122,133,144,155,166,177,188,199
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.17.30 บ.1,6 ล.7✔,3

❤❤ 534/27✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.17.45 บ.1,2 ล.4,9
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.17.45 บ.1✔,2 ล.4,9

❤❤ 611/32✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.18.00 บ.4,8 ล.1,9
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.18.00 บ.4,8 ล.1✔,9

❤❤ 532/81✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบบ่าย ❤❤
ปป.13.00 บ.1,4 ล.7,3
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**633/20**

แก้
ปป.13.15 บ.6,2 ล.4,8
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.13.15 บ.6✔,2 ล.4,8

❤❤ 640/16✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.13.30 บ.1,0 ล.2,5
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**463/84**

แก้
ปป.13.45 บ.1,8 ล.4,9
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.13.45 บ.1✔,8 ล.4,9

❤❤ 510/73✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.07.00 บ.0,2 ล.9,3
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.07.00 บ.0,2✔ ล.9,3✔

❤❤ 217/03✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.07.15 บ.5,8 ล.1,3
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.07.15 บ.5✔,8✔ ล.1,3✔

❤❤ 584/93✔✔✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
▶️▶️ เริ่มเบาๆ ตั้งเป้าไว้ พอได้หยุด!!

❤ รับประกันได้ถอนทุกวันชัวร์ ❤
➡️➡️ วางบนเป็นบน
ล่างเป็นล่าง ⬅️⬅️

✅วิ่งบน/รูดบน-ล่าง
✅เลขเจาะ/เลขชุด
✅ เน้น 2 ตัวบน-ล่าง

❤❤❤ เลขชุดสามตัวบน
✨ แตกกันทั้งวัน
✨ ฟันกันทั้งคืน
(ให้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม)

✅ เทคนิคการคำนวณ
✅เลขเจาะ
✅เลขชุด
✅บอกหมดไม่มีกั๊ก ทักมาเล้ยยย...

➡️ เปลี่ยนผู้แนะนำเพียงแค่ 1,000 พ้อย์ท์
➡️ ฟรี & ฟรี ไม่มีค่าเข้ากลุ่ม ไม่มีเรียกเก็บเงินรายเดือน
➡️➡️ สอบถามเพิ่มเติม ⬅️⬅️
❤ @ไลน์ ID : aoom-8 ❤

⭐⭐⭐⭐⭐
แอดสวย ใจดี มีกิจกรรมแจกค่าขนมให้ฟรีๆๆๆๆ ตลอดๆๆๆๆ
⭐⭐⭐⭐⭐
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
✨✨ ทดสอบ รอบดึก ✨✨
ปป.22.15 บ.1,6 ล.2,4
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบดึก ✨✨
ปป.22.15 บ.1✔,6 ล.2,4

❤❤ 147/86✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.22.30 บ.0,7 ล.2,5
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**438/64**

แก้
ปป.22.45 บ.6,8 ล.7,3
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.22.45 บ.6✔,8 ล.7,3✔

❤❤ 622/83✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
ปป.11.30 บ.5,3 ล.6,0
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.11.30 บ.5,3✔ ล.6,0

❤❤ 932/92✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.11.45 บ.1,3 ล.7,6


➡️➡️ 77,00,44,66,99 ⬅️⬅️
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
772/01

(ดูเอา)
--!
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.12.00 》》 7 , 8 《《

(เบิ้ลน่ามาอีกรอบ)
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.12.00 》》 7✔ , 8 《《

(เบิ้ลน่ามาอีกรอบ)

❤❤ 744/44 ❤❤

ฟันเบิ้ลบน/ล่างเต็มๆ
(แจ้งถอน ละนอนต่อได้) 55
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
เปิดปุ๊บๆๆ จุดพลุปุ้งๆๆ ปั๊บ!!!

ถอนๆๆ สิคะรอไร^^

❤❤ เงินเข้าบัญชีไวทันใจเช่นเดิม
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
ฝากเงินเข้า เพื่อเอาพ้อยท์
ปรับยอดเรียบร้อย 》》 793.33 (14:11:06)
...
จิ้มๆๆ ปิงปอง สองสามที...
ก็แจ้งถอนได้ทันที ปรับยอดด่วนจี๋
1,611.39 (14:52:40)

❤❤ แทงจริง ถอนจริง ไม่ใช้สลิง ไม่ใช้ตัวแทน!!
555
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
ปป.09.00 บ.9,6 ล.7,0
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**434/34**

แก้
ปป.09.15 บ.2,8 ล.3,9
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**740/15**

แก้ๆ
ปป.09.30 บ.1,2 ล.5,4
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.09.30 บ.1✔,2 ล.5,4

❤❤ 413/87✔✔
patcharin2559 ดู 8 เดือนที่แล้ว 6
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.06.00 บ.0,1 ล.4,7
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.06.00 บ.0✔,1✔ ล.4,7

❤❤ 107/98✔✔✔
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ปป.06.15 บ.4,9 ล.3,9
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.06.30 บ.2,1 ล.9,0
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
**406/22**

(สลับอีก) --!
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.06.45 บ.2,6 ล.2,1
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.06.45 บ.2,6 ล.2✔,1

❤❤ 597/92✔
แสดงความคิดเห็น