โปรไฟล์ของ patcharin2559 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.8,5 ล.9,2

➡️➡️ 70,71,72,75,78,79
80,81,82,85,      89 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.8✔,5✔ ล.9,2✔

➡️➡️ 70,71,72,75,78,79
80,81,82,85,      89✔ ⬅️⬅️

❤❤ 598/42✔✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆๆ....."
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 12
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.07.30 บ.3,1 ล.6,9

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**999/03** (ตองแต่เช้า)

แก้

ปป.07.45 บ.0,2 ล.9,4

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️

(น่าจะเบิ้ล..)
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.07.45 บ.0,2 ล.9✔,4

❤❤ 551/91✔

(แหม..เบิ้ลคู่หน้า)
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.00 บ.2,9 ล.3,6

➡️➡️ 12,13,14,15,16,19
23, 24,25,26,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.00 บ.2,9 ล.3✔,6

❤❤ 378/37✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.15 บ.6,5 ล.3,0

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.15 บ.6,5 ล.3✔,0

➡️➡️ 34✔,36,46 ⬅️⬅️

❤❤ 092/34✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆ"
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.30 บ.1,4 ล.3,7

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.30 บ.1,4 ล.3,7

➡️➡️ 01,03✔,13 ⬅️⬅️

❤❤ 360/69✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.45 บ.6,3 ล.5,4

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**195/87**

แก้

ปป.09.00 บ.8,2 ล.7,0

➡️➡️ 70,71,72,75,78,79
80,81,82,85,      89 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.09.00 บ.8✔,2 ล.7✔,0

➡️➡️ 70,71✔,72,75,78,79
80,81,82,85,      89 ⬅️⬅️

❤❤ 838/17✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆ...."
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 4
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.00 บ.3,4 ล.0,6

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.00 บ.3,4✔ ล.0,6

❤❤ 774/51✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.15 บ.8,5 ล.0,9

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.15 บ.8✔,5✔ ล.0,9

➡️➡️ 07,08,78✔ ⬅️⬅️

❤❤ 785/83✔✔✔✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 7
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.8,1 ล.5,2

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**276/04**

แก้

ปป.12.15 บ.0,6 ล.1,7

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

(น่าเบิ้ล..)
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.12.15 บ.0✔,6 ล.1,7

➡️➡️ 01✔,03,13 ⬅️⬅️

❤❤ 015/09✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.30 บ.1,9 ล.8,0

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.30 บ.1,9✔ ล.8,0

❤❤ 920/55✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.45 บ.1,4 ล.3,5

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.45 บ.1,4✔ ล.3✔,5✔

❤❤ 940/53✔✔✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 20
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.08.00 บ.1,4 ล.1,7

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.08.00 บ.1,4 ล.1,7✔

❤❤ 566/79✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.15 บ.6,3 ล.4,1

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.15 บ.6,3✔ ล.4,1

❤❤ 323/79✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ต่อๆ

ปป.08.45 บ.8,9 ล.2,4

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ต่อๆ

ปป.08.45 บ.8✔,9 ล.2,4✔

❤❤ 837/41✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.00 บ.6,9 ล.1,2

➡️➡️ 12,13,14,15,16,19
23, 24,25,26,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.00 บ.6✔,9✔ ล.1,2

❤❤ 096/99✔✔✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.15 บ.9,3 ล.7,1

➡️➡️ 90,91,92,93,94,97
     01,02,03,04,07 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**251/99**

แก้

ปป.09.30 บ.1,9 ล.0,6

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.09.30 บ.1✔,9✔ ล.0,6

❤❤ 981/39✔✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.45 บ.8,2 ล.6,0

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.45 บ.8✔,2 ล.6✔,0

❤❤ 038/64✔✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.10.00 บ.3,4 ล.3,2

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

(เหมือนจะเบิ้ลล..)
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.10.00 บ.3,4✔ ล.3,2

❤❤ 704/57✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.10.15 บ.4,2 ล.3,9

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**816/16**

แก้

ปป.10.30 บ.4,1 ล.6,0

➡️➡️ 60,61,64,67,68,69
70,71,74, 78,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.10.30 บ.4,1✔ ล.6,0

❤❤ 156/15✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.10.45 บ.1,6 ล.1,4

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.10.45 บ.1✔,6 ล.1✔,4

❤❤ 100/16✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.00 บ.5,2 ล.3,6

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.00 บ.5✔,2 ล.3,6

➡️➡️ 45,47✔,57 ⬅️⬅️

❤❤ 153/74✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆ.."
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ปป.14.15 บ.1,0 ล.6,7

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.14.15 บ.1✔,0✔ ล.6,7

❤❤ 910/94✔✔✔✔
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 9
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.09.00 บ.0,7 ล.2,5

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**351/13**

แก้

ปป.09.15 บ.2,6 ล.2,5

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**958/70**

แก้ๆ

ปป.09.30 บ.7,9 ล.3,4

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**428/71**

แก้ๆๆ

ปป.09.45 บ.7,5 ล.6,3

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้ๆๆ

ปป.09.45 บ.7,5 ล.6,3✔

❤❤ 239/03✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.10.00 บ.3,5 ล.4,6

➡️➡️ 31,34,35,36,37,38
41, 45,46,47,48 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.10.00 บ.3,5 ล.4,6

➡️➡️ 31,34,35,36,37,38
41, 45,46,47,48✔ ⬅️⬅️

❤❤ 948/17✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ต่อๆ

ปป.10.30 บ.6,1 ล.9,3

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ต่อๆ

ปป.10.30 บ.6,1✔ ล.9,3

➡️➡️ 56,58,68✔ ⬅️⬅️

❤❤ 819/68✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆ..."
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 10
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.30 บ.7,8 ล.0,4

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.30 บ.7,8✔ ล.0,4

❤❤ 218/12✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.45 บ.1,4 ล.3,2

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️

(เหมือนจะเบิ้ล..)
tiw2533 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เบิ้ลแน่นะ
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.45 บ.1,4 ล.3,2✔

➡️➡️ 18,19,89✔ ⬅️⬅️

❤❤ 289/25✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ไปเข้าเจาะเน้นๆ เด้งๆ แทน^^
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.20.00 บ.2,7 ล.1,4

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**545/01**

แก้

ปป.20.15 บ.7,6 ล.0,6

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.20.15 บ.7,6 ล.0,6✔

➡️➡️ 07,08✔,78 ⬅️⬅️

❤❤ 850/69✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.20.30 บ.5,7 ล.5,6

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.20.30 บ.5,7 ล.5✔,6

➡️➡️ 56,58,68✔ ⬅️⬅️

❤❤ 862/54✔✔
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.6,2 ล.7,8

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**537/03**

แก้

ปป.12.15 บ.8,1 ล.2,7

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️

(สมควรเบิ้ลอย่างมากก..)
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.12.15 บ.8✔,1✔ ล.2,7

❤❤ 158/05✔✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.30 บ.1,9 ล.6,3

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.30 บ.1✔,9✔ ล.6✔,3

❤❤ 391/56✔✔✔✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 6
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.07.30 บ.5,6 ล.3,7
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.07.30 บ.5✔,6 ล.3,7✔

❤❤ 050/71✔✔✔

"เด้งๆๆ แต่เช้า ว้าว ว้าว ว้าว..."
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.07.45 บ.7,1 ล.0,5

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.07.45 บ.7,1✔ ล.0,5

❤❤ 201/41✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.15 บ.8,5 ล.2,4

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.15 บ.8✔,5 ล.2,4✔

❤❤ 998/64✔✔✔

"เด้งๆๆ ... ดีงาม..."
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 6
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.00 บ.0,9 ล.3,6

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

(เบิ้ลแน่ๆ..)
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.00 บ.0✔,9✔ ล.3✔,6

❤❤ 092/37✔✔✔✔

"เบิ้ลไม่มาเอาเด้งๆๆๆ ก้อด้ายย.."
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.15 บ.6,7 ล.3,7

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.15 บ.6✔,7 ล.3,7

➡️➡️ 34,36,46✔ ⬅️⬅️

❤❤ 461/59✔✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.30 บ.5,3 ล.6,3

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️

(เบิ้ลรอบนี้แหละม้างง..)
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.30 บ.5✔,3 ล.6,3

✔(เบิ้ลรอบนี้แหละม้างง..)✔

❤❤ 522/09✔✔

"เบิ้ลตามคาด ฟาดเน้นๆ จ้า.."
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 14
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.6,5 ล.3,4

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.6✔,5 ล.3,4

➡️➡️ 67✔,69,79✔ ⬅️⬅️

❤❤ 760/97✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆ"
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.15 บ.4,2 ล.6,5

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.15 บ.4,2✔ ล.6,5✔

❤❤ 286/50✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.30 บ.7,2 ล.8,1

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**160/60**

แก้

ปป.12.45 บ.6,1 ล.9,5

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.12.45 บ.6,1 ล.9,5

➡️➡️ 67✔,69,79 ⬅️⬅️

❤❤ 802/76✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.13.00 บ.4,9 ล.2,7

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**051/15**

แก้

ปป.13.15 บ.1,5 ล.6,8

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.13.15 บ.1,5 ล.6,8

➡️➡️ 12,14✔,24 ⬅️⬅️

❤❤ 337/41✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.13.30 บ.7,4 ล.5,2

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.13.30 บ.7,4 ล.5✔,2

❤❤ 915/54✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.13.45 บ.1,3 ล.0,7

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.13.45 บ.1✔,3 ล.0✔,7

❤❤ 198/08✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 10
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.07.00 บ.2,6 ล.5,1

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.07.00 บ.2,6✔ ล.5,1

❤❤ 361/98✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.07.15 บ.9,1 ล.7,3

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.07.15 บ.9,1✔ ล.7,3

❤❤ 125/66✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.07.30 บ.3,7 ล.9,1

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.07.30 บ.3,7✔ ล.9,1✔

❤❤ 795/21✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.07.45 บ.8,2 ล.0,3

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.07.45 บ.8,2✔ ล.0,3

❤❤ 772/75✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.00 บ.1,2 ล.7,8

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.00 บ.1,2✔ ล.7,8

❤❤ 820/05✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 6
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.15 บ.8,4 ล.6,1
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**160/80**

แก้

ปป.19.30 บ.1,2 ล.9,5
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**889/02**

แก้ๆ

ปป.19.45 บ.1,0 ล.7,4
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้ๆ

ปป.19.45 บ.1,0✔ ล.7,4

❤❤ 038/82✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.20.00 บ.1,8 ล.2,3

➡️➡️ เบิ้ลล..
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**764/18**

แก้

ปป.20.15 บ.5,3 ล.9,0
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.20.15 บ.5✔,3 ล.9,0✔

❤❤ 695/01✔✔✔

"เด้งๆๆ ชดเชยจ้า.."
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.2,8 ล.2,1

➡️➡️ 12,14,24,22 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**630/09**

แก้

ปป.12.15 บ.5,2 ล.0,1

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.12.15 บ.5,2 ล.0✔,1

➡️➡️ 56,58,68✔ ⬅️⬅️

❤❤ 678/30✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.30 บ.6,5 ล.3,4

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️

(เหมือนจะเบิ้ล..)
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.30 บ.6✔,5 ล.3,4

✔(เหมือนจะเบิ้ล..)✔

❤❤ 066/52✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆ"
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.07.30 บ.3,5 ล.1,9

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
**741/80**

แก้

ปป.07.45 บ.7,8 ล.6,4

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.07.45 บ.7✔,8✔ ล.6✔,4

❤❤ 877/65✔✔✔✔

"เด้งๆๆๆ คริๆๆๆ"
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.00 บ.3,5 ล.2,4

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.00 บ.3,5 ล.2✔,4

➡️➡️ 12✔,14,24 ⬅️⬅️

❤❤ 219/62✔✔
patcharin2559 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 6
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.15 บ.5,7 ล.6,3

➡️➡️ 50,53,56,57,58,59
60,63, 67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.15 บ.5,7✔ ล.6,3✔

❤❤ 739/93✔✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.30 บ.3,6 ล.4,1

➡️➡️ 31,34,35,36,37,38
41, 45,46,47,48 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.30 บ.3,6✔ ล.4,1✔

❤❤ 916/10✔✔✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.45 บ.6,9 ล.8,1

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.45 บ.6✔,9✔ ล.8,1

➡️➡️ 67,69✔,79 ⬅️⬅️

❤❤ 649/75✔✔✔✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 2
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.3,7 ล.8,5

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
**589/43**

แก้

ปป.12.15 บ.1,8 บ.2,7

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.12.15 บ.1,8✔ บ.2,7✔

❤❤ 480/77✔✔✔
patcharin2559 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 10
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.07.30 บ.2,7 ล.4,8

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
**666/17**

แก้

ปป.07.45 บ.3,1 ล.2,9

➡️➡️ 34,36,46,11,33,22 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.07.45 บ.3,1 ล.2,9✔

❤❤ 980/91✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.00 บ.0,1 ล.9,5

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.00 บ.0,1 ล.9,5✔

❤❤ 256/05✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.15 บ.7,8 ล.1,5

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
fof8880 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ตามค่ะ
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.15 บ.7,8✔ ล.1,5

❤❤ 918/72✔✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.30 บ.1,7 ล.0,3

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️

(เหมือนจะเบิ้ล..)
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.30 บ.1,7✔ ล.0,3

✔(เหมือนจะเบิ้ล..)✔

❤❤ 447/11✔✔✔

"เบิ้ลตามคาด ก็ฟาดเต็มๆ เด้งๆๆ จ้า.."
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 15
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.00 บ.7,3 ล.2,3

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.00 บ.7,3✔ ล.2,3

❤❤ 352/46✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.15 บ.4,9 ล.2,7

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.15 บ.4✔,9 ล.2,7

❤❤ 714/10✔✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.30 บ.7,1 ล.9,4

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.30 บ.7,1✔ ล.9,4

❤❤ 133/85✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.45 บ.6,7 ล.9,8

➡️➡️ 50,53,56,57,58,59
60,63, 67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.45 บ.6✔,7 ล.9,8

➡️➡️ 50,53,56✔,57,58,59
60,63, 67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 856/37✔✔✔
fof8880 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เยี่ยม ตามค่ะ
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.20.00
➡️➡️ ลองจัดเลขเบิ้ล
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
**079/84**

แก้

ปป.20.15 บ.3,4 ล.8,4

➡️➡️ ตามเบิ้ลอีกรอบ
fof8880 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ตามค่ะ
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ 958/54✔

(วันนี้เบิ้ลไปเยอะ สงสัยไม่มาละ)
^^
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.20.30 บ.5,6 ล.3,2

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.20.30 บ.5✔,6 ล.3✔,2

➡️➡️ 01,03,13✔ ⬅️⬅️

❤❤ 275/31✔✔✔✔

เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆ"
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 8
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.9,4 ล.3,5

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
**508/41**

แก้

ปป.12.15 บ.1,6 ล.8,2

➡️➡️ 07,08,78 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
**508/41**

แก้

ปป.12.15 บ.1,6 ล.8,2

➡️➡️ 07,08,78✔ ⬅️⬅️

❤❤ 728/94✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.30 บ.1,2 ล.3,9

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.30 บ.1,2 ล.3✔,9

❤❤ 339/23✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.45 บ.3,6 ล.4,7

➡️➡️ 31,34,35,36,37,38
41, 45,46,47,48 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
**189/32**

แก้

ปป.13.00 บ.3,7 ล.0,4

➡️➡️ 20,23,24,25,26,27
30, 34,35,36,37 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.13.00 บ.3,7 ล.0✔,4

➡️➡️ 20✔,23,24,25,26,27
30, 34,35,36,37 ⬅️⬅️

❤❤ 020/10✔✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 12
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.08.30 บ.1,2 ล.9,0
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.08.30 บ.1✔,2 ล.9,0✔

❤❤ 417/05✔✔✔

"เด้งแต่เช้า... ว้าว ว้าว ว้าว เลย"
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.45 บ.9,3 ล.2,4

➡️➡️ 12,14,24 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.08.45 บ.9,3 ล.2,4✔

❤❤ 522/43✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.00 บ.2,8 ล.4,6

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.00 บ.2,8 ล.4✔,6

❤❤ 674/94✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.15 บ.0,2 ล.8,9

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

(น่าเบิ้ลมากก..)
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.15 บ.0,2 ล.8,9

✔(น่าเบิ้ลมากก..)✔

❤❤ 633/67✔

"เบิ้ลตามคาดจ้า.."
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.30 บ.3,6 ล.4,8

➡️➡️ 34,36,46 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.30 บ.3,6✔ ล.4,8✔

❤❤ 967/80✔✔✔

"เด้งๆๆ อีกแว้วว.. ดีงาม^^"
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.45 บ.9,4 ล.1,5

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.09.45 บ.9,4✔ ล.1,5

❤❤ 564/44✔✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
patcharin2559 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 6
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨

ปป.19.00 บ.1,7 ล.3,4

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

(น่าเบิ้ล..)
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
**835/19**

แก้

ปป.19.15 บ.5,7 ล.8,0

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.19.15 บ.5,7✔ ล.8,0

❤❤ 797/99✔✔

"เบิ้ลมาย้อนหลัง ดีนะตามดัก^^"
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.19.30 บ.6,1 ล.5,2

➡️➡️ 56,58,68 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
**959/08**

แก้

ปป.19.45 บ.7,0 ล.4,5

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
**363/36**

แก้ๆ

ปป.20.00 บ.7,9 ล.4,8

➡️➡️ 60,61,64,67,68,69
70,71,74, 78,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้ๆ

ปป.20.00 บ.7✔,9 ล.4✔,8

❤❤ 672/44✔✔✔
patcharin2559 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.3,4 ล.2,6

➡️➡️ 23,25,35 ⬅️⬅️

(น่าจะเบิ้ล..)
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤

ปป.12.00 บ.3✔,4 ล.2,6

❤❤ 539/94✔✔
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปป.12.15 บ.3,9 ล.9,4

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
**725/50**

แก้

ปป.12.30 บ.7,5 ล.6,0

➡️➡️ 67,69,79 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แก้

ปป.12.30 บ.7✔,5 ล.6,0

➡️➡️ 67✔,69,79 ⬅️⬅️

❤❤ 476/71✔✔✔✔

"เน้นๆ แตกกระจุย เด้งๆๆๆ"
patcharin2559 2 สัปดาห์ที่แล้ว
❤❤ รับทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
และแบบระบบเปลี่ยน aff

➡️➡️ ทักแชท แอดไลน์มาได้
"ขอบอก...โคตรคุ้ม"
แสดงความคิดเห็น