โปรไฟล์ของ oran99 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oran99 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ยีนดีต้อนรับครับถอนทุกวันมาๆทางนี้

(1)สูตร(1)วิ่งบนรูดล่าง
20:45
(3)4=492-47///เด้งเจาะ47
21:00
(1)2=619-06/ฟ
21:15
(6)7=484-47/
21:30
(1)2=041-52////ฟรเจาะ41เจาะ52
21:45
(7)8=120-79///ฟเจาะ79แตก3ตัว120
22:00
(6)7=570-97////รรเจาะ70เจาะ97
22:15
(6)7=388-41*
22:30
(5)6=475-77///ฟเบิ้ลเจาะ75
22:45
(4)5=369-33*
23:00
(6)7=008-79//รองเจาะ79
23:15
(6)7=176-96//////ฟฟรเจาะ76เจาะ96แตก176
23:30
(5)6=

เจาะ
67-68-69-60-61
56-57-58-59-50
วิน3ตัว
567890

===========
ไอดีไลน์ครับ
0621341540
oran99 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
อยากใด้เงินคืนถอนทุกวัน
มาๆทางนี้
(1)(บนล่าง)วิ่งบนรูดล่าง1
22:00
(6)7=749-41✓
22:15
(4)5=854-00✓✓✓✓เด้งฟรเจาะ54แตก854
22:30
(4)5=087-61✓แตก3ตัว
22:45
(7)8=080-72✓✓✓✓เด้งฟรเจาะ80เจาะ72
23:00
(9)0=920-44✓✓✓✓ฟรเจาะ20แตก3ตัว
23:15
(8)9=789-38✓✓✓✓✓เด้งฟฟรเจาะ89เจาะ38
23:30
(1)2#เสีวยในวงเล็บ#
เจาะ
12-13-14-15-16
23-24-25-26-27
วิน3ตัว
123456
ไอดีไลน์แอ๊ดมาเลย
0621341540
============
oran99 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
มาๆทางนี้มาถอนทุกวันนำกับ

(2)(บนล่าง)วิ่งบนรูดล่าง2(บนล่าง)

19:00
(3)4=487-70//รแตก3ตัว
19:15
(8)9=385-98///เด้งฟฟรเจาะ98
19:30
(6)7=914-04*
19:45
(5)6=435-83/ฟ
20:00
(6)7=528-59*
20:15
(9)0=837-66*
20:30
(8)9=153-45*
20:45
(4)5=519-52//
21:00
(8)9=994-89/////เด้งฟฟรเจาะ94เจาะ89
21:15
(2)3=
#เสีวยในวงเล็บ#
เจาะ
23-24-25-26-27
34-35-36-37-38
วิน3ตัว
2345678
ไอดีไลน์0621341540
============
oran99 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
(บน)วิ่งบนรูดล่าง(ล่าง)
21:30=(7)8=574-27//เด้งฟัน
21:45=(1)2=028-63/
22:00=(1)2=925-09/
22:15=(4)5=634-70/ฟ
22:30=(8)9=740-28//ฟเจาะ
22:45=(8)9=

*เน้นในวงเล็บ*
เจาะ
89-80-81-82-83
90-91-92-93-94

วิน3ตัว8901234
=========
สนใจทักมาครับ
ไอดีไลน์0621341540ถอนทุกวัน
oran99 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
มาทางนี้เดี3ตัวแตก
เด้งเจาะใด้ถอนทุกวัน
(บนล่าง)วิ่งบนรูดล่างเจาะบนล่างวิน3ตัว(บนล่าง)
18:15=(4)5=599-41✓✓ฟันรอง
18:30=(2)3=132-96✓✓✓ฟันรองเจาะ32
18:45=(0)1=014-28✓✓✓✓ฟันรองเจาะแตก3ตัว
19:00=(2)3=748-61✓แตก3ตัว
19:15=ไม่ให้วาง
19:30=(5)6=905-76✓✓✓✓ฟันรองเจาะแตก3ตัว
19:45=(1)2=433-64***
20:00=(5)6=991-52✓ฟัน
20:15=(5)6=790-74✓แตก3ตัว
20:30=(6)7=317-89✓✓รองเจาะ
20:45=(2)3=585-65***
21:00=(0)1=160-13✓✓✓✓✓เด้งฟันรองเจาะแตก3ตัว
21:15=(1)2=812-88✓✓✓ฟันรองเจาะ
21:30=(4)5=806-53✓✓รอง3ตัวแตก
21:45=(9)0=578-30✓✓รองเจาะ
22:00=(2)3=705-52✓✓ฟันเจาะ
22:15=(7)8=673-81✓✓✓ฟันรองเจาะ
22:30=(6)7=992-78✓✓รองเจาะ
22:45=(6)7=394-97✓✓รองเจาะ
23:00=(3)4=291-45✓✓รองเจาะ
23:15=(2)3=429-08✓ฟัน
23:30=(9)0

*เน้นในวงเล็บ*
=============
เจาะบนล่างกลับ

============
วิน3ตัว
2345678


===========
ไอดีไลน์0621341540
oran99 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
มาทางนี้พาถอนทุกวัน
(บนล่าง)วิ่งบนรูดล่าง(บนล่าง)
20:30=(9)0=639-60✓✓เด้ง
20:45=(3)4=626-75*
21:00=(7)8=238-42✓
21:15=(2)3=362-23✓✓✓✓เด้งเจาะ62บนเจาะ23ล่าง
21:30=(9)0=021-98✓✓
21:45=(5)6=017-87*
22:00=(8)9=389-02✓✓✓เด้งฟันรองเจาะ89
22:15=(1)2=941-49✓✓เจาะ41
22:30=(6)7=286-58✓✓✓ฟันเจาะ86แตก3ตัว
22:45=(4)5=950-18✓✓✓รองเจาะ50แตก3ตัว
23:00=(2)3=570-73✓✓รองเจาะ73
23::15=(7)8=383-54✓✓รองเจาะ83
23:30=(9)0=287-50✓✓รองเจาะ50
23:45=(3)4=529-39✓
00:00=(2)3=772-27✓✓✓✓ฟันเด้งเจาะบน72เจาะล่าง27
00:15=(7)8=
*เน้นในวงเล็บ*

เจาะบนล่างกลับ
78-79-70-71-72
89-80-81-82-83
วิน3ตัว7890123
===========
สนใจทักใด้ไอดีไลน์
0621341540
oran99 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
มาๆๆทางนี้ยีนดีตอนรับมีทุกหวยพาถอนทุกวันสนใจเข้าห้องvipทักมาสมักผ่านลิ้งเข้าห้องฟรีตลอดชีบ(บนล่าง)วิ่งบนรูดล่าง(บนล่าง)
20:30=(9)0=639-60✓✓เด้ง
20:45=(3)4=626-75*
21:00=(7)8=238-42✓
21:15=(2)3=362-23✓✓✓✓เด้งเจาะ62บนเจาะ23ล่าง
21:30=(9)0=021-98✓✓
21:45=(5)6=017-87*
22:00=(8)9=389-02✓✓✓เด้งฟันรองเจาะ89
22:15=(1)2=941-49✓✓เจาะ41
22:30=(6)7=286-58✓✓✓ฟันเจาะ86แตก3ตัว
22:45=(4)5=950-18✓✓✓รองเจาะ50แตก3ตัว
23:00=(2)3=570-73✓✓รองเจาะ73
23::15=(7)8=383-54✓✓รองเจาะ83
23:30=(9)0=287-50✓✓รองเจาะ50
23:45=(3)4=529-39✓
00:00=(2)3=
*เน้นในวงเล็บ*

เจาะบนล่างกลับ
23-24-25-26-27
34-35-36-37-38

วิน3ตัว2345678
===========
สนใจไอดีไลน์0621341540หรืสมักผ่านลิ้งเข้าฟรี
oran99 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ถอนทุกวันครับมือไหม่แนะนำกานแท่งสนใจทักได้
ไอดีไลน์0621341540
(บนล่าง)วิ่งบนรูดล่าง(บนล่าง)
20:30=(9)0=639-60✓✓เด้ง
20:45=(3)4=626-75*
21:00=(7)8=238-42✓
21:15=(2)3=362-23✓✓✓✓เด้งเจาะ62บนเจาะ23ล่าง
21:30=(9)0=021-98✓✓
21:45=(5)6=017-87*
22:00=(8)9=389-02✓✓✓เด้งฟันรองเจาะ89
22:15=(1)2=941-49✓✓เจาะ41
22:30=(6)7=286-58✓✓✓ฟันเจาะ86แตก3ตัว
22:45=(4)5=950-18✓✓✓รองเจาะ50แตก3ตัว
23:00=(2)3=570-73✓✓รองเจาะ73
23::15=(7)8=383-54✓✓รองเจาะ83
23:30=(9)0=287-50✓✓รองเจาะ50
23:45=(3)4=
*เน้นในวงเล็บ*

เจาะบนล่างกลับ
34-35-36-37-38
45-46-47-48-49

วิน3ตัว3456789
===========
oran99 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ขอบคุณครับถอนใด้ละ
oran99 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ผมแจ้งถอนแล้วแต่เงินยังไม่เข้าเลยครับ
oran99 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
หุ้นรัสเซียยังไม่ประกาศผลเลยครับนานละครับเงินที่แทงไปยังไม่คืนเลยดูให้หน่อยครับผม
oran99 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
หวยปิงปองตามตัวไหนตัวนั้นหายอยากใด้ทุนคืนจังเลยหมดหลายหมืนละ
oran99 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ขอบคุณครับยอดปรับแล้วนะครับ
oran99 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ผมแท่งหวยในเว็บนี้มาใด้เดื่อนหนื่งแล้วถูกปุ๊บเงินเข้าปับเลยแจ้งถอนใด้เร็วมากไม่เคยมีปัญหาเลแต่มีปัญหาคือเลขเต็มและก้อก้อปิดปรับปรุงบ่อยๆสำหรับหวยปิงปองปิดแต่ละที่นานมากๆๆหลายชั่วโมง
oran99 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
วันนี้แท่งปิงปองมาตั้งแต่6ทุ่มมาถืง10โมงเช้าเลยปิดปับปุงเมือไรจะเปีดน้อ
แสดงความคิดเห็น