โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

10:45=0(8)=568-44✅ฟบ
11:00=4(2)=270-16✅ฟบ
11:15=6(4)=288-59++
11:30=4(2)=396-32✅ฟล
11:45=6(5)=224-86✅ล
12:00=7(8)=034-83✅ฟล
12:15=3(8)=685-50✅ฟบ
12:30=6(8)=117-67✅ล
12:45=0(8)=552-59++
13:00=5(9)=205-88✅บ
13:15=5(9)=982-45✅ฟบล
13:30=8(5)=450-63✅ฟบจ
13:45=5(6)=588-88✅บ
14:00=8(3)=821-90✅บ
14:15=9(0)=707-70✅ฟบล
14:30=7(0)=343-16++
14:45=6(7)=027-01✅ฟบ
15:00=2(1)=618-45✅ฟบ
15:15=6(7)=609-76✅ฟบลจ
15:30=6(5)=176-28✅บ
15:45=7(8)=685-86✅ฟบลจ
16:00=3(4)=433-89✅ฟวบ
16:15=6(7)=652-74✅ฟบล
16:30=0(1)=903-55✅บ
16:45=8(9)=414-10++
17:00=4(5)=666-57✅ฟล
17:15=6(2)=862-94✅ฟบบจ
17:30=3(4)=760-35✅ล
17:45=2(3)=370-32✅ฟบลจ
18:00=9(0)=556-00✅ฟล
18:15=5(0)=346-72++
18:30=6(7)=779-90✅ฟบ
18:45=7(4)=047-63✅ฟบบจ
19:00=3(4)=216-98++
19:15=3(2)=932-23✅ฟบลจ
19:30=1(2)=
เจาะ 21-23-29
213-219-239
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

10:45=0(8)=568-44✅ฟบ
11:00=4(2)=270-16✅ฟบ
11:15=6(4)=288-59++
11:30=4(2)=396-32✅ฟล
11:45=6(5)=224-86✅ล
12:00=7(8)=034-83✅ฟล
12:15=3(8)=685-50✅ฟบ
12:30=6(8)=117-67✅ล
12:45=0(8)=552-59++
13:00=5(9)=205-88✅บ
13:15=5(9)=982-45✅ฟบล
13:30=8(5)=450-63✅ฟบจ
13:45=5(6)=588-88✅บ
14:00=8(3)=821-90✅บ
14:15=9(0)=707-70✅ฟบล
14:30=7(0)=343-16++
14:45=6(7)=027-01✅ฟบ
15:00=2(1)=618-45✅ฟบ
15:15=6(7)=609-76✅ฟบลจ
15:30=6(5)=176-28✅บ
15:45=7(8)=685-86✅ฟบลจ
16:00=3(4)=433-89✅ฟวบ
16:15=6(7)=652-74✅ฟบล
16:30=0(1)=903-55✅บ
16:45=8(9)=
เจาะ 98-90-93
980-983-803
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

18:30=0(9)=068-05✅บล
18:45=9(7)=809-57✅แตก3
19:00=6(4)=362-77✅บ
19:15=8(6)=716-83✅ฟบล
19:30=1(9)=604-54++
19:45=2(0)=229-95✅บ
20:00=0(8)=039-10✅บล
20:15=0(2)=028-72✅ฟบล
20:30=2(4)=540-28✅ฟบล
20:45=6(8)=
เจาะ 86-87-84
867-864-674
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
18:30=0(9)=068-05✅บล
18:45=9(7)=809-57✅แตก3
19:00=6(4)=362-77✅บ
19:15=8(6)=716-83✅ฟบล
19:30=1(9)=604-54++
19:45=2(0)=229-95✅บ
20:00=0(8)=039-10✅บล
20:15=0(2)=028-72✅ฟบล
20:30=2(4)=540-28✅ฟบล
20:45=6(8)=502-50++
21:00=8(9)=
เจาะ 98-97-90
987-980-870
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

11:00=1(2)=545-52✅ฟล
11:15=7(9)=379-04✅ฟบบจ
11:30=6(4)=624-13✅ฟวบ
11:45=5(7)=486-65✅ล
12:00=8(3)=383-83✅ฟบลจ
12:15=8(3)=483-18✅ฟบล
12:30=8(3)=474-51++
12:45=9(1)=715-54✅ฟบ
13:00=4(5)=072-45✅ฟลลจ
13:15=4(5)=156-81✅ฟบ
13:30=5(8)=963-89✅ฟล
13:45=5(6)=875-06✅ฟบล
14:00=4(5)=177-98++
14:15=6(7)=089-49++
14:30=3(5)=222-25✅ฟล
14:45=8(0)=161-50✅ฟล
15:00=7(9)=508-81++
15:15=9(4)=142-49✅ฟบลจ
15:30=4(5)=876-76++
15:45=8(7)=915-84✅ล
16:00=1(2)=277-51✅ฟบล
16:15=3(1)=581-26✅ฟบ
16:30=7(8)=548-58✅ฟบลจ
16:45=9(8)=450-82✅ฟล
17:00=5(4)=390-00++
17:15=1(3)=352-91✅ฟบลจ
17:30=4(3)=355-35✅ฟบลจ
17:45=3(2)=485-42✅ฟล
18:00=6(8)=282-57✅ฟบ
18:15=4(5)=428-74✅บล
18:30=6(4)=075-19✅บ
18:45=0(9)=312-20✅ล
19:00=4(3)=285-96++
19:15=9(0)=308-19✅ฟบลจ
19:30=1(0)=504-53✅ฟบ
19:45=8(9)=420-72++
20:00=3(2)=612-69✅ฟบ
20:15=0(1)=
เจาะ 10-19-18
190-198-098
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

11:00=1(2)=545-52✅ฟล
11:15=7(9)=379-04✅ฟบบจ
11:30=6(4)=624-13✅ฟวบ
11:45=5(7)=486-65✅ล
12:00=8(3)=383-83✅ฟบลจ
12:15=8(3)=483-18✅ฟบล
12:30=8(3)=474-51++
12:45=9(1)=715-54✅ฟบ
13:00=4(5)=072-45✅ฟลลจ
13:15=4(5)=
เจาะ 54-56-57
546-547-467
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

10:00=2(0)=830-13✅ฟบจ
10:15=3(1)=084-06++
10:30=4(2)=214-85✅ฟวบ
10:45=2(0)=006-64✅ฟบจ
11:00=0(4)=680-32✅บ
11:15=1(3)=528-62++
11:30=0(6)=890-53✅บ
11:45=6(4)=269-58✅บจ
12:00=8(9)=998-95✅ฟบลจ
12:15=2(0)=781-75++
12:30=9(7)=602-94✅ล
12:45=0(9)=109-34✅ฟบบจ
13:00=2(3)=316-73✅ฟบล
13:15=3(2)=398-17++
13:30=0(6)=862-92✅ฟบ
13:45=8(2)=474-42✅ฟล
14:00=1(5)=154-14✅ฟบล
14:15=1(4)=477-76✅ฟบ
14:30=4(6)=900-51++
14:45=6(0)=767-19✅บ
15:00=8(9)=377-53++
15:15=8(6)=369-00✅ฟบ
15:30=6(5)=051-29✅ฟบ
15:45=5(4)=804-46✅ฟบลจ
16:00=4(9)=017-89✅ฟล
16:15=2(0)=952-68✅บ
16:30=6(4)=405-90✅ฟบ
16:45=0(9)=067-18++
17:00=7(5)=420-20++
17:15=0(8)=338-94✅ฟบ
17:30=4(3)=532-37✅ฟบล
17:45=6(1)=
เจาะ 16-18-13
168-163-683
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
10:00=2(0)=830-13✅ฟบจ
10:15=3(1)=084-06++
10:30=4(2)=214-85✅ฟวบ
10:45=2(0)=006-64✅ฟบจ
11:00=0(4)=680-32✅บ
11:15=1(3)=528-62++
11:30=0(6)=890-53✅บ
11:45=6(4)=269-58✅บจ
12:00=8(9)=998-95✅ฟบลจ
12:15=2(0)=781-75++
12:30=9(7)=602-94✅ล
12:45=0(9)=109-34✅ฟบบจ
13:00=2(3)=316-73✅ฟบล
13:15=3(2)=398-17++
13:30=0(6)=862-92✅ฟบ
13:45=8(2)=474-42✅ฟล
14:00=1(5)=154-14✅ฟบล
14:15=1(4)=477-76✅ฟบ
14:30=4(6)=900-51++
14:45=6(0)=767-19✅บ
15:00=8(9)=377-53++
15:15=8(6)=369-00✅ฟบ
15:30=6(5)=051-29✅ฟบ
15:45=5(4)=804-46✅ฟบลจ
16:00=4(9)=017-89✅ฟล
16:15=2(0)=952-68✅บ
16:30=6(4)=405-90✅ฟบ
16:45=0(9)=067-18++
17:00=7(5)=420-20++
17:15=0(8)=338-94✅ฟบ
17:30=4(3)=532-37✅ฟบล
17:45=6(1)=164-02✅ฟบ
18:00=1(5)=
เจาะ 51-52-53
512-513-123
wadsanim 4 เดือนที่แล้ว
เกือบ3ตัวคะ ตามต่อคะ
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

10:00=2(0)=830-13✅ฟบจ
10:15=3(1)=084-06++
10:30=4(2)=214-85✅ฟวบ
10:45=2(0)=006-64✅ฟบจ
11:00=0(4)=680-32✅บ
11:15=1(3)=528-62++
11:30=0(6)=890-53✅บ
11:45=6(4)=269-58✅บจ
12:00=8(9)=998-95✅ฟบลจ
12:15=2(0)=781-75++
12:30=9(7)=602-94✅ล
12:45=0(9)=109-34✅ฟบบจ
13:00=2(3)=316-73✅ฟบล
13:15=3(2)=398-17++
13:30=0(6)=862-92✅ฟบ
13:45=8(2)=474-42✅ฟล
14:00=1(5)=
เจาะ 51-58-59
518-519-189
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
10:00=2(0)=830-13✅ฟบจ
10:15=3(1)=084-06++
10:30=4(2)=214-85✅ฟวบ
10:45=2(0)=006-64✅ฟบจ
11:00=0(4)=680-32✅บ
11:15=1(3)=528-62++
11:30=0(6)=890-53✅บ
11:45=6(4)=269-58✅บจ
12:00=8(9)=998-95✅ฟบลจ
12:15=2(0)=781-75++
12:30=9(7)=602-94✅ล
12:45=0(9)=109-34✅ฟบบจ
13:00=2(3)=316-73✅ฟบล
13:15=3(2)=398-17++
13:30=0(6)=862-92✅ฟบ
13:45=8(2)=474-42✅ฟล
14:00=1(5)=154-14✅ฟบล
14:15=1(4)=
เจาะ 41-43-45
413-415-135
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

22:15=6(4)=463-85✅ฟวบ
22:30=6(5)=ไม่ออกผล
22:45=6(5)=400-51✅ฟล
23:00=0(9)=024-69✅ฟบล
23:15=3(1)=
เจาะ 13-18-10
138-130-380
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

12:45=0(8)=988-93✅ฟบ
13:00=4(2)=831-46✅ล
13:15=7(5)=232-75✅ฟลลจ
13:30=6(4)=941-29✅ฟบ
13:45=9(8)=089-99✅ฟบลจ
14:00=9(8)=090-46✅บ
14:15=7(5)=464-95✅ฟลจ
14:30=6(4)=
เจาะ 46-42-49
462-469-629
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

09:15=9(1)=749-99✅บล
09:30=3(5)=682-54✅ฟลจ
09:45=7(9)=283-74✅ล
10:00=8(7)=919-17✅ฟล
10:15=2(0)=
เจาะ 20-27-29
270-290-279
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
09:15=9(1)=749-99✅บล
09:30=3(5)=682-54✅ฟลจ
09:45=7(9)=283-74✅ล
10:00=8(7)=919-17✅ฟล
10:15=2(0)=545-03✅ฟล
10:30=3(5)=
เจาะ 53-50-52
530-532-302
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

15:30=6(8)=438-95✅ฟบ
15:45=6(8)=103-89✅ฟลจ
16:00=2(4)=568-65++
16:15=8(9)=089-83✅ฟบลจ
16:30=5(8)=607-89✅ฟล
16:45=6(8)=617-18✅ฟบล
17:00=8(1)=920-99++
17:15=2(0)=310-94✅ฟบจ
17:30=3(1)=530-32✅บล
17:45=4(2)=105-20✅ฟลจ
18:00=1(9)=786-96✅ฟบล
18:15=9(7)=812-93✅ล
18:30=0(2)=785-94++
18:45=2(0)=335-09✅ฟลจ
19:00=9(7)=009-18✅บ
19:15=3(4)=690-80++
19:30=8(3)=121-16++
19:45=8(0)=141-35++
20:00=3(1)=361-99✅ฟวบ
20:15=5(3)=303-00✅ฟบ
20:30=9(5)=615-02✅ฟบ
20:45=0(9)=272-30✅ล
21:00=6(0)=506-89✅ฟบบจ
21:15=9(6)=664-04✅ฟบ
21:30=5(9)=
เจาะ 95-96-90
956-950-560
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

20:45=0(9)=494-10✅ฟบล
21:00=1(5)=971-95✅ฟบลจ
21:15=4(6)=946-46✅แตก3
21:30=7(5)=154-53✅ฟบลจ
21:45=4(1)=918-57✅ฟบ
22:00=9(7)=986-26✅บ
22:15=5(2)=823-10✅ฟบ
22:30=9(1)=
เจาะ 19-18-13
198-193-983
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
20:45=0(9)=494-10✅ฟบล
21:00=1(5)=971-95✅ฟบลจ
21:15=4(6)=946-46✅แตก3
21:30=7(5)=
เจาะ 57-54-59
574-579-749
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
20:45=0(9)=494-10✅ฟบล
21:00=1(5)=971-95✅ฟบลจ
21:15=4(6)=946-46✅แตก3
21:30=7(5)=154-53✅ฟบลจ
21:45=4(1)=
เจาะ 14-15-19
145-149-459
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

16:00=3(1)=524-14✅ฟลจ
16:15=4(3)=113-37✅ฟบล
16:30=8(6)=006-44✅ฟบ
16:45=4(3)=343-30✅ฟบลจ
17:00=1(9)=116-39✅ฟบลจ
17:15=0(8)=385-58✅ฟบล
17:30=7(8)=541-50++
17:45=1(9)=
เจาะ 91-98-95
918-915-185
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

08:15=2(3)=235-01✅แตก3
08:30=1(2)=289-50✅ฟบ
08:45=8(9)=882-26✅บ
09:00=5(6)=449-03++
09:15=3(4)=340-70✅แตก 3
09:30=1(0)=033-72✅ฟบ
09:45=2(3)=164-60++
10:00=5(6)=306-17✅ฟบจ
10:15=6(5)=706-54✅ฟบล
10:30=5(3)=221-12++
10:45=6(5)=285-85✅ฟบล
11:00=7(8)=
เจาะ 87-80-81
870-871-071
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
08:15=2(3)=235-01✅แตก3
08:30=1(2)=289-50✅ฟบ
08:45=8(9)=882-26✅บ
09:00=5(6)=449-03++
09:15=3(4)=340-70✅แตก 3
09:30=1(0)=033-72✅ฟบ
09:45=2(3)=164-60++
10:00=5(6)=306-17✅ฟบจ
10:15=6(5)=706-54✅ฟบล
10:30=5(3)=221-12++
10:45=6(5)=285-85✅ฟบล
11:00=7(8)=220-50++
11:15=1(0)=
เจาะ 10-60-70
160-170-167
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
08:15=2(3)=235-01✅แตก3
08:30=1(2)=289-50✅ฟบ
08:45=8(9)=882-26✅บ
09:00=5(6)=449-03++
09:15=3(4)=340-70✅แตก 3
09:30=1(0)=033-72✅ฟบ
09:45=2(3)=164-60++
10:00=5(6)=306-17✅ฟบจ
10:15=6(5)=706-54✅ฟบล
10:30=5(3)=221-12++
10:45=6(5)=285-85✅ฟบล
11:00=7(8)=220-50++
11:15=1(0)=065-96✅ฟบ
11:30=5(6)=
เจาะ 56-50-52
560-562-620
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

10:45=5(6)=636-81✅ฟบ
11:00=1(0)=436-94++
11:15=0(8)=080-21✅ฟบบจ
11:30=7(5)=392-55✅ฟล
11:45=7(5)=790-48✅บ
12:00=6(8)=998-44✅ฟบจ
12:15=0(8)=
เจาะ 80-89-84
890-897-094
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
10:45=5(6)=636-81✅ฟบ
11:00=1(0)=436-94++
11:15=0(8)=080-21✅ฟบบจ
11:30=7(5)=392-55✅ฟล
11:45=7(5)=790-48✅บ
12:00=6(8)=998-44✅ฟบจ
12:15=0(8)=102-55✅บ
12:30=2(4)=
เจาะ 42-48-49
428-429-289
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
10:45=5(6)=636-81✅ฟบ
11:00=1(0)=436-94++
11:15=0(8)=080-21✅ฟบบจ
11:30=7(5)=392-55✅ฟล
11:45=7(5)=790-48✅บ
12:00=6(8)=998-44✅ฟบจ
12:15=0(8)=102-55✅บ
12:30=2(4)=062-64✅ฟบล
12:45=3(5)=
เจาะ 53-54-56
534-536-346
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

20:30=8(0)=016-28✅ฟบล
20:45=0(2)=001-65✅บวิน01
21:00=8(6)=952-50++
21:15=6(5)=310-45✅ฟลจ
21:30=2(0)=392-93✅บ
21:45=8(9)=499-89✅ฟบลจ
22:00=8(9)=919-96✅ฟบล
22:15=9(0)=611-42++
22:30=2(1)=077-79✅เบิ้ล77
22:45=9(6)=825-66✅ฟล
23:00=4(6)=868-44✅ฟบล
23:15=2(6)=ไม่ออกผล
23:30=2(6)=184-01++
22:45=0(6)=
เจาะ 60-68-64
680-640-840
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

11:00=3(6)=663-47✅ฟบบจ
11:15=0(2)=987-42✅ฟล
11:30=1(7)=850-82++
11:45=1(3)=278-65++
12:00=0(5)=369-35✅ฟล
12:15=3(9)=517-32✅ลวิน32
12:30=6(2)=806-95✅บวิน95
12:45=7(5)=738-72✅บลวิ72
13:00=0(2)=
เจาะ 20-29-25
290-250-095
วิน 2950
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
11:00=3(6)=663-47✅ฟบบจ
11:15=0(2)=987-42✅ฟล
11:30=1(7)=850-82++
11:45=1(3)=278-65++
12:00=0(5)=369-35✅ฟล
12:15=3(9)=517-32✅ลวิน32
12:30=6(2)=806-95✅บวิน95
12:45=7(5)=738-72✅บลวิ72
13:00=0(2)=164-97++
13:15=2(7)=
เจาะ 72-74-75
724-725-245
วิน 2457
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

19:45=9(1)=202-98✅ล
20:00=5(7)=147-15✅ฟบล
20:15=2(4)=413-09✅ฟบ
20:30=7(5)=756-05✅ฟบลจ
20:45=1(9)=072-13✅ล
21:00=3(5)=507-47✅ฟบ
21:15=4(6)=468-11✅แตก 3
21:30=0(2)=
เจาะ 20-27-29
270-279-079
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

10:00=4(6)=823-61✅ฟล
10:15=4(6)=656-26✅ฟบลจ
10:30=0(2)=459-04✅ล
10:45=5(6)=210-47✅วิน 47
11:00=3(5)=587-21✅ฟบ
11:15=4(8)=062-52++
11:30=5(6)=506-46✅ฟบล
11:45=4(5)=077-11++
12:00=0(5)=871-13++
12:15=5(6)=646-50✅ฟบลจ
12:30=5(0)=050-07✅ฟบลจ
12:45=5(0)=050-23✅ฟบบจ
13:00=6(2)=324-29✅ฟบลจ
13:15=9(2)=288-89✅ฟบลจ
13:30=8(2)=
เจาะ 28-29-20
289-280-890
วิน 2890
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
10:00=4(6)=823-61✅ฟล
10:15=4(6)=656-26✅ฟบลจ
10:30=0(2)=459-04✅ล
10:45=5(6)=210-47✅วิน 47
11:00=3(5)=587-21✅ฟบ
11:15=4(8)=062-52++
11:30=5(6)=506-46✅ฟบล
11:45=4(5)=077-11++
12:00=0(5)=871-13++
12:15=5(6)=646-50✅ฟบลจ
12:30=5(0)=050-07✅ฟบลจ
12:45=5(0)=050-23✅ฟบบจ
13:00=6(2)=324-29✅ฟบลจ
13:15=9(2)=288-89✅ฟบลจ
13:30=8(2)=817-27✅ฟบล
13:45=6(5)=
เจาะ 56-58-52
568-562-682
วิน 5682
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
10:00=4(6)=823-61✅ฟล
10:15=4(6)=656-26✅ฟบลจ
10:30=0(2)=459-04✅ล
10:45=5(6)=210-47✅วิน 47
11:00=3(5)=587-21✅ฟบ
11:15=4(8)=062-52++
11:30=5(6)=506-46✅ฟบล
11:45=4(5)=077-11++
12:00=0(5)=871-13++
12:15=5(6)=646-50✅ฟบลจ
12:30=5(0)=050-07✅ฟบลจ
12:45=5(0)=050-23✅ฟบบจ
13:00=6(2)=324-29✅ฟบลจ
13:15=9(2)=288-89✅ฟบลจ
13:30=8(2)=817-27✅ฟบล
13:45=6(5)=687-66✅บล
14:00=2(0)=
เจาะ 20-50-80
250-280-258
งิน 2580
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
10:00=4(6)=823-61✅ฟล
10:15=4(6)=656-26✅ฟบลจ
10:30=0(2)=459-04✅ล
10:45=5(6)=210-47✅วิน 47
11:00=3(5)=587-21✅ฟบ
11:15=4(8)=062-52++
11:30=5(6)=506-46✅ฟบล
11:45=4(5)=077-11++
12:00=0(5)=871-13++
12:15=5(6)=646-50✅ฟบลจ
12:30=5(0)=050-07✅ฟบลจ
12:45=5(0)=
เจาะ 50-60-40
560-540-564
วิน 5640
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

18:00=6(5)=786-84✅บ
18:15=0(8)=708-18✅ฟบลจ
18:30=6(4)=300-55++
18:45=5(3)=327-60✅ฟบ
19:00=4(2)=196-36++
19:15=2(3)=308-41✅ฟบ
19:30=3(1)=001-70✅ฟบ
19:45=3(1)=582-58++
20:00=2(1)=071-92✅ฟบล
20:15=8(9)=477-67++
20:30=5(3)=023-29✅ฟบ
20:45=5(8)=854-89✅ฟบล
21:00=8(0)=180-83✅ฟบลจ
21:15=8(0)=
เจาะ 80-89-85
890-850-895
วิน 8950
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

11:15=6(8)=389-82✅ฟบลจ
11:30=5(7)=350-76✅ฟบล
11:45=0(5)=784-07✅ลวิน70
12:00=4(2)=364-94✅บลวิ94
12:15=2(0)=584-32✅ลวิน84
12:30=4(8)=
เจาะ 84-80-82
840-842-402
วิน 8402
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
11:15=6(8)=389-82✅ฟบลจ
11:30=5(7)=350-76✅ฟบล
11:45=0(5)=784-07✅ลวิน70
12:00=4(2)=364-94✅บลวิ94
12:15=2(0)=584-32✅ลวิน84
12:30=4(8)=079-71++
12:45=2(0)=
เจาะ 20-60-40
260-240-264
วิน 2640
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

13:45=0(1)=351-30✅ฟบล
14:00=8(0)=980-69✅ฟบบจ
14:15=1(3)=315-85✅ฟวบ
14:30=5(6)=411-25✅ล
14:45=9(1)=577-12✅ฟล
15:00=9(1)=150-96✅ฟบวิ96
15:15=7(6)=424-78✅ล
15:30=4(6)=596-96✅ฟบล
15:45=1(3)=219-70✅บ
16:00=1(0)=074-36✅ฟบ
16:15=7(6)=854-80++
16:30=4(5)=881-46✅ลจ
16:45=8(0)=322-53++
17:00=0(2)=829-05✅แตก3
17:15=0(2)=906-57✅บ
17:30=5(6)=967-97✅ฟบ
17:45=6(5)=155-60✅ฟบ60
18:00=6(5)=160-26✅บลจ
18:15=7(9)=654-66++
18:30=8(0)=435-65✅วิน65
18:45=1(9)=095-39✅ฟบล
19:00=6(5)=675-43✅ฟวบ
19:15=2(0)=
เจาะ 20-80-50
280-250-285
วิน 2850
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
13:45=0(1)=351-30✅ฟบล
14:00=8(0)=980-69✅ฟบบจ
14:15=1(3)=315-85✅ฟวบ
14:30=5(6)=411-25✅ล
14:45=9(1)=577-12✅ฟล
15:00=9(1)=150-96✅ฟบวิ96
15:15=7(6)=424-78✅ล
15:30=4(6)=596-96✅ฟบล
15:45=1(3)=219-70✅บ
16:00=1(0)=074-36✅ฟบ
16:15=7(6)=854-80++
16:30=4(5)=881-46✅ลจ
16:45=8(0)=322-53++
17:00=0(2)=829-05✅แตก3
17:15=0(2)=906-57✅บ
17:30=5(6)=967-97✅ฟบ
17:45=6(5)=155-60✅ฟบ60
18:00=6(5)=160-26✅บลจ
18:15=7(9)=654-66++
18:30=8(0)=435-65✅วิน65
18:45=1(9)=095-39✅ฟบล
19:00=6(5)=675-43✅ฟวบ
19:15=2(0)=971-18++
19:30=2(4)=
เจาะ 42-43-40
423-420-230
วิน 4230
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

13:45=0(1)=351-30✅ฟบล
14:00=8(0)=980-69✅ฟบบจ
14:15=1(3)=315-85✅ฟวบ
14:30=5(6)=411-25✅ล
14:45=9(1)=577-12✅ฟล
15:00=9(1)=150-96✅ฟบวิ96
15:15=7(6)=424-78✅ล
15:30=4(6)=596-96✅ฟบล
15:45=1(3)=219-70✅บ
16:00=1(0)=074-36✅ฟบ
16:15=7(6)=854-80++
16:30=4(5)=881-46✅ลจ
16:45=8(0)=322-53++
17:00=0(2)=829-05✅แตก3
17:15=0(2)=
เจาะ 20-28-29
280-290-298
วิน 2089
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
13:45=0(1)=351-30✅ฟบล
14:00=8(0)=980-69✅ฟบบจ
14:15=1(3)=315-85✅ฟวบ
14:30=5(6)=411-25✅ล
14:45=9(1)=577-12✅ฟล
15:00=9(1)=150-96✅ฟบวิ96
15:15=7(6)=424-78✅ล
15:30=4(6)=596-96✅ฟบล
15:45=1(3)=219-70✅บ
16:00=1(0)=074-36✅ฟบ
16:15=7(6)=854-80++
16:30=4(5)=881-46✅ลจ
16:45=8(0)=322-53++
17:00=0(2)=829-05✅แตก3
17:15=0(2)=906-57✅บ
17:30=5(6)=
เจาะ 65-64-60
654-650-540
วิน 6540
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
13:45=0(1)=351-30✅ฟบล
14:00=8(0)=980-69✅ฟบบจ
14:15=1(3)=315-85✅ฟวบ
14:30=5(6)=411-25✅ล
14:45=9(1)=577-12✅ฟล
15:00=9(1)=150-96✅ฟบวิ96
15:15=7(6)=424-78✅ล
15:30=4(6)=596-96✅ฟบล
15:45=1(3)=219-70✅บ
16:00=1(0)=074-36✅ฟบ
16:15=7(6)=854-80++
16:30=4(5)=881-46✅ลจ
16:45=8(0)=322-53++
17:00=0(2)=829-05✅แตก3
17:15=0(2)=906-57✅บ
17:30=5(6)=967-97✅ฟบ
17:45=6(5)=
เจาะ 56-59-50
569-560-690
วิน 5960
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
13:45=0(1)=351-30✅ฟบล
14:00=8(0)=980-69✅ฟบบจ
14:15=1(3)=315-85✅ฟวบ
14:30=5(6)=411-25✅ล
14:45=9(1)=577-12✅ฟล
15:00=9(1)=150-96✅ฟบวิ96
15:15=7(6)=424-78✅ล
15:30=4(6)=596-96✅ฟบล
15:45=1(3)=219-70✅บ
16:00=1(0)=074-36✅ฟบ
16:15=7(6)=854-80++
16:30=4(5)=881-46✅ลจ
16:45=8(0)=322-53++
17:00=0(2)=829-05✅แตก3
17:15=0(2)=906-57✅บ
17:30=5(6)=967-97✅ฟบ
17:45=6(5)=155-60✅ฟบ60
18:00=6(5)=
เจาะ 56-57-50
567-560-670
แสดงความคิดเห็น