โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

08:00=8(6)=106-16✅ฟบล
08:15=0(4)=571-34✅ฟล
08:30=5(3)=548-54✅บล
08:45=3(5)=133-31✅บล
09:00=0(2)=455-41++
09:15=2(0)=970-99✅ฟบ
09:30====--777-12++
09:45=3(1)=909-19✅ฟล
10:00=0(9)=
เจาะ 90-98-96
980-960-860
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

14:15=0(8)=140-34✅บ
14:30=3(5)=567-34✅ฟบล
14:45=1(5)=808-56✅ฟล
15:00=8(5)=348-56✅ฟบล
15:15=5(7)=402-56✅ล
15:30=7(5)=920-26++
15:45=5(2)=601-36++
16:00=0(6)=987-68✅ฟล
16:15=7(1)=487-37✅บล
16:30=7(2)=914-61++
16:45=1(0)=287-31✅ล
17:00=0(2)=367-12✅ฟล
17:15=3(1)=338-21✅ฟบล
17:30=0(2)=312-44✅ฟบจ
17:45=5(3)=370-25✅ฟบล
18:00=6(4)=264-73✅ฟบบจ
18:15=4(2)=
เจาะ 24-26-27
246-247-467
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

07:15=4(9)=169-35✅ฟบ
07:30=8(6)=988-88✅บล
07:45=8(6)=217-79++
08:00=9(7)=493-77✅ฟบล
08:15=2(4)=320-67✅บ
08:30=0(8)=
เจาะ 80-85-83
850-830-853
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
07:15=4(9)=169-35✅ฟบ
07:30=8(6)=988-88✅บล
07:45=8(6)=217-79++
08:00=9(7)=493-77✅ฟบล
08:15=2(4)=320-67✅บ
08:30=0(8)=640-84✅ฟบล
08:45=3(1)=502-51✅ฟล
09:00=5(3)=
เจาะ 35-32-34
352-354-324
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
07:15=4(9)=169-35✅ฟบ
07:30=8(6)=988-88✅บล
07:45=8(6)=217-79++
08:00=9(7)=493-77✅ฟบล
08:15=2(4)=320-67✅บ
08:30=0(8)=640-84✅ฟบล
08:45=3(1)=502-51✅ฟล
09:00=5(3)=229-05✅ล
09:15=1(9)=
เจาะ 91-92-95
912-915-259
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ไปๆ ถอนกัน
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
17:15=1(9)=529-46✅ฟบ
17:30=1(0)=092-36✅ฟบ
17:45=9(0)=807-07✅ฟบล
18:00=6(0)=520-57✅ฟบ
18:15=8(0)=150-72✅ฟบ
18:30=0(5)=820-29✅บ
18:45=1(6)=623-58✅ฟบ
19:00=9(2)=874-39✅ล
19:15=5(6)=865-49✅แตก3
19:30=4(8)=877-01✅ฟบ
19:45=5(6)=160-13✅ฟบจ
20:00=1(6)=378-78++
20:15=7(1)=872-87✅บลจ
20:30=5(6)=
เจาะ 65-67-68
657-658-578
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
17:15=1(9)=529-46✅ฟบ
17:30=1(0)=092-36✅ฟบ
17:45=9(0)=807-07✅ฟบล
18:00=6(0)=520-57✅ฟบ
18:15=8(0)=150-72✅ฟบ
18:30=0(5)=820-29✅บ
18:45=1(6)=623-58✅ฟบ
19:00=9(2)=874-39✅ล
19:15=5(6)=865-49✅แตก3
19:30=4(8)=877-01✅ฟบ
19:45=5(6)=160-13✅ฟบจ
20:00=1(6)=378-78++
20:15=7(1)=872-87✅บลจ
20:30=5(6)=316-38✅ฟบ
20:45=3(7)=
เจาะ 73-71-78
731-738-318
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
ไปๆ ถอนกัน
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
09:00=4(3)=028-43✅ฟลลจ
09:15=3(5)=875-63✅ฟบล
09:30=6(8)=
เจาะ 86-85-83
865-863-653
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
09:00=4(3)=028-43✅ฟลลจ
09:15=3(5)=875-63✅ฟบล
09:30=6(8)=434-88✅ฟล
09:45=4(6)=
เจาะ 64-67-68
647-648-678
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
09:00=4(3)=028-43✅ฟลลจ
09:15=3(5)=875-63✅ฟบล
09:30=6(8)=434-88✅ฟล
09:45=4(6)=505-46✅ฟลลจ
10:00=3(1)=
เจาะ 13-11-15
131-135-115
ระวังเบิ้ล
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ไปๆ ถอนกัน
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
17:45=7(5)=958-28✅ฟบจ
18:00=1(9)=792-96✅ฟบล
18:15=9(7)=689-35✅บ
18:30=6(5)=369-84✅บ
18:45=9(8)=587-08✅ฟบลจ
19:00=2(0)=701-29✅ฟบล
19:15=9(7)=993-28✅บ
19:30=7(5)=509-69✅ฟบ
19:45=6(4)=079-24✅ฟล
20:00=0(9)=890-05✅แตก3
20:15=9(8)=462-20++
20:30=6(4)=381-30++
20:45=9(1)=915-41✅แตก 3
21:00=0(2)=
เจาะ 20-29-28
290-280-298-980
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ไปๆ ถอนกัน
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
12:45=2(3)=332-62✅ฟบลจ
13:00=2(6)=256-53✅ฟวบ
13:15=0(3)=509-38✅ฟบล
13:30=9(0)=370-31✅ฟบ
13:45=7(0)=188-18++
14:00=6(4)=403-29✅ฟบ
14:15=9(0)=
เจาะ 90-30-40
930-940-340
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
12:45=2(3)=332-62✅ฟบลจ
13:00=2(6)=256-53✅ฟวบ
13:15=0(3)=509-38✅ฟบล
13:30=9(0)=370-31✅ฟบ
13:45=7(0)=188-18++
14:00=6(4)=403-29✅ฟบ
14:15=9(0)=054-97✅ฟบล
14:30=2(0)=
เจาะ 20-30-10
230-210-231
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ไปๆ ถอนกัน
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
20:15=8(9)=465-78✅ล
20:30=6(7)=276-45✅ฟบบจ
20:45=6(7)=734-67✅ฟบลจ
21:00=8(9)=894-09✅ฟบลจ
21:15=3(4)=
เจาะ 43-42-45
432-435-325
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
20:15=8(9)=465-78✅ล
20:30=6(7)=276-45✅ฟบบจ
20:45=6(7)=734-67✅ฟบลจ
21:00=8(9)=894-09✅ฟบลจ
21:15=3(4)=115-70++
21:30=4(5)=
เจาะ 54-57-51
547-541-471
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

19:30=7(0)=803-44✅ฟบ
19:45=9(1)=314-12✅ฟบล
20:00=0(2)=201-02✅ฟบลจ
20:15=0(9)=501-11✅บ
20:30=9(5)=750-51✅ฟบลจ
20:45=5(0)=711-09✅ฟล
21:00=8(0)=136-99✅เบิ้ล99
21:15=9(5)=982-71✅บ
21:30=0(5)=176-22++
21:45=5(6)=075-52✅บล
22:00=3(6)=875-23✅ล
22:15=6(8)=195-78✅ฟล
22:30=8(1)=050-32++
22:45=4(5)=182-57✅ฟล
23:00=5(9)=547-29✅ฟบลจ
23:15=1(9)=
เจาะ 91-90-97
910-917-170
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

19:30=7(0)=803-44✅ฟบ
19:45=9(1)=314-12✅ฟบล
20:00=0(2)=201-02✅ฟบลจ
20:15=0(9)=501-11✅บ
20:30=9(5)=750-51✅ฟบลจ
20:45=5(0)=
เจาะ 50-40-60
540-560-546
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
19:30=7(0)=803-44✅ฟบ
19:45=9(1)=314-12✅ฟบล
20:00=0(2)=201-02✅ฟบลจ
20:15=0(9)=501-11✅บ
20:30=9(5)=750-51✅ฟบลจ
20:45=5(0)=711-09✅ฟล
21:00=8(0)=
เจาะ 80-81-00
810-808-008
ระวังเบิ้ล
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

16:45=7(5)=588-26✅ฟบ
17:00=5(7)=589-46✅แตก3
17:15=7(5)=505-28✅ฟบ
17:30=7(5)=760-44✅บ
17:45=3(8)=384-29✅ฟวบ
18:00=8(2)=340-23✅ฟล
18:15=2(6)=547-44++
18:30=4(6)=250-36✅ฟลจ
18:45=5(0)=404-05✅ฟบลจ
19:00=4(8)=
เจาะ 84-85-86
845-846-456
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
16:45=7(5)=588-26✅ฟบ
17:00=5(7)=589-46✅แตก3
17:15=7(5)=505-28✅ฟบ
17:30=7(5)=760-44✅บ
17:45=3(8)=384-29✅ฟวบ
18:00=8(2)=340-23✅ฟล
18:15=2(6)=547-44++
18:30=4(6)=250-36✅ฟลจ
18:45=5(0)=404-05✅ฟบลจ
19:00=4(8)=861-12✅ฟบ
19:15=5(1)=636-97++
19:30=6(9)=
เจาะ 96-93-92
963-962-632
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

08:15=9(5)=835-82✅ฟบ
08:30=9(5)=540-45✅ฟบล
08:45=8(9)=202-11++
09:00=2(3)=716-13✅ฟล
09:15=2(9)=268-15✅บ
09:30=4(3)=054-23✅ฟบล
09:45=4(5)=432-67✅บ
10:00=2(4)=806-26✅ล
10:15=6(5)=550-22✅ฟบ
10:30=2(1)=617-16✅ฟบล
10:45=6(5)=573-80✅ฟบ
11:00=1(9)=196-57✅แตก3
11:15=8(6)=
เจาะ 68-60-67
680-687-870
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
08:15=9(5)=835-82✅ฟบ
08:30=9(5)=540-45✅ฟบล
08:45=8(9)=202-11++
09:00=2(3)=716-13✅ฟล
09:15=2(9)=268-15✅บ
09:30=4(3)=054-23✅ฟบล
09:45=4(5)=432-67✅บ
10:00=2(4)=806-26✅ล
10:15=6(5)=550-22✅ฟบ
10:30=2(1)=617-16✅ฟบล
10:45=6(5)=573-80✅ฟบ
11:00=1(9)=196-57✅แตก3
11:15=8(6)=636-10✅ฟบ
11:30=1(9)=
เจาะ 91-92-93
912-913-123
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

14:45=0(7)=341-75✅ฟล
15:00=3(7)=781-42✅ฟบ
15:15=7(4)=489-24✅ฟบล
15:30=7(4)=419-58✅ฟบ
15:45=0(5)=628-46++
16:00=3(8)=719-13✅ล
16:15=6(5)=069-98✅บ
16:30=5(6)=266-54✅ฟบล
16:45=3(4)=748-66✅ฟบ
17:00=2(3)=
เจาะ 32-35-36
325-326-256
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
14:45=0(7)=341-75✅ฟล
15:00=3(7)=781-42✅ฟบ
15:15=7(4)=489-24✅ฟบล
15:30=7(4)=419-58✅ฟบ
15:45=0(5)=628-46++
16:00=3(8)=719-13✅ล
16:15=6(5)=069-98✅บ
16:30=5(6)=266-54✅ฟบล
16:45=3(4)=748-66✅ฟบ
17:00=2(3)=337-14✅ฟบ
17:15=9(0)=
เจาะ 90-60-50
960-950-650
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

09:00=9(8)=198-25✅ฟบบจ
09:15=7(8)=095-17✅ล
09:30=8(0)=990-87✅ฟบลจ
09:45=8(9)=898-60✅ฟบบจ
10:00=8(1)=
เจาะ 18-19-17
189-187-897
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

19:15=5(7)=065-91✅บ
19:30=6(5)=886-01✅บ
19:45=7(6)=707-56✅ฟบล
20:00=6(7)=226-51✅บ
20:15=3(4)=506-43✅ฟลลจ
20:30=4(5)=265-94✅ฟบลจ
20:45=7(8)=515-19++
21:00=4(6)=131-04✅ล
21:15=2(4)=888-48✅ฟล
21:30=0(6)=651-66✅ฟบล
21:45=6(1)=
เจาะ 16-15-10
165-160-650
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

08:45=7(8)=287-25✅ฟบบจ
09:00=5(3)=477-13✅ฟล
09:15=6(7)=669-43✅บ
09:30=6(7)=558-35++
09:45=6(4)=071-44✅ฟล
10:00=4(6)=161-27✅ฟบ
10:15=1(5)=021-32✅บ
10:30=8(1)=698-08✅บล
10:45=8(5)=906-06++
11:00=8(6)=465-70✅ฟบ
11:15=0(9)=074-94✅ฟบล
11:30=7(5)=
เจาะ 57-56-54
576-574-764
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

14:00=9(4)=827-43✅ฟล
14:15=2(1)=663-36++
14:30=7(5)=067-78✅แตก3
14:45=5(6)=466-81✅ฟบ
15:00=5(2)=792-95✅ฟบล
15:15=8(2)=461-61++
15:30=5(3)=435-67✅ฟบบจ
15:45=7(1)=218-17✅ฟบลจ
16:00=3(1)=554-17✅ฟลจ
16:15=0(1)=879-67++
16:30=5(1)=747-22++
16:45=3(2)=810-80++
17:00=0(8)=634-87✅ฟลจ
17:15=8(6)=551-68✅ฟลลจ
17:30=8(6)=152-89✅ล
17:45=4(2)=145-70✅บ
18:00=3(5)=694-50✅ฟล
18:15=9(0)=237-13++
18:30=9(5)=476-91✅ล
18:45=2(4)=555-84✅ฟล
19:00=6(8)=456-63✅แตก3
19:15=8(6)=406-85✅ฟบล
19:30=3(5)=061-65✅ฟล
19:45=3(1)=447-97++
20:00=5(9)=119-66✅ฟบ
20:15=8(9)=975-89✅ฟบลจ
20:30=6(8)=
เจาะ 86-89-85
869-865-695
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

14:00=9(4)=827-43✅ฟล
14:15=2(1)=663-36++
14:30=7(5)=067-78✅แตก3
14:45=5(6)=466-81✅ฟบ
15:00=5(2)=792-95✅ฟบล
15:15=8(2)=
เจาะ 28-26-29
286-289-869
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

09:15=5(3)=061-33✅ฟล
09:30=8(3)=431-28✅ฟบล
09:45=8(6)=980-14✅บ
10:00=2(8)=658-22✅ฟบล
10:15=0(2)=788-24✅ฟล
10:30=0(8)=587-61✅ฟบ
10:45=8(2)=357-30++
11:00=8(3)=243-41✅ฟบ
11:15=2(3)=824-83✅ฟบล
11:30=3(1)=623-11✅ฟบล
11:45=3(1)=792-27++
12:00=6(8)=882-47✅ฟบ
12:15=7(8)=220-68✅ฟล
12:30=1(2)=728-28✅ฟบลจ
12:45=1(2)=195-36✅บ
13:00=0(8)=200-02✅บล
13:15=9(0)=732-46++
13:30=9(0)=533-61++
13:45=0(4)=416-41✅ฟบล
14:00=8(6)=204-48✅ล
14:15=2(1)=508-21✅ฟลลจ
14:30=5(4)=466-02✅ฟบ
14:45=8(6)=187-87✅บล
15:00=5(7)=576-32✅ฟวบ
15:15=6(4)=545-89✅ฟบ
15:30=5(3)=638-65✅ฟบลจ
15:45=0(8)=966-38✅ฟลจ
16:00=3(2)=955-42✅ฟล
16:15=2(1)=197-51✅ฟบลจ
16:30=7(5)=314-46++
16:45=9(7)=
เจาะ 79-78-70
798-790-980
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

09:15=5(3)=061-33✅ฟล
09:30=8(3)=431-28✅ฟบล
09:45=8(6)=980-14✅บ
10:00=2(8)=658-22✅ฟบล
10:15=0(2)=788-24✅ฟล
10:30=0(8)=
เจาะ 80-82-84
820-840-824
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
09:15=5(3)=061-33✅ฟล
09:30=8(3)=431-28✅ฟบล
09:45=8(6)=980-14✅บ
10:00=2(8)=658-22✅ฟบล
10:15=0(2)=788-24✅ฟล
10:30=0(8)=587-61✅ฟบ
10:45=8(2)=
เจาะ 28-24-20
284-280-840
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

20:30=2(3)=213-01✅ฟวบ
20:45=2(3)=048-99++
21:00=3(4)=323-35✅บล
21:15=4(5)=157-10✅ฟบล
21:30=5(6)=218-77++
21:45=2(3)=715-30✅ฟล
22:00=7(8)=144-17✅ล
22:15=4(5)=846-33✅บ
22:30=1(2)=413-28✅ฟบลจ
22:45=4(5)=073-18++
23:00=6(7)=969-27✅ฟบล
23:15=7(5)=445-22✅ฟบจ
23:30=7(8)=520-86✅ฟบจ
23:45=6(7)=
เจาะ 76-78-75
768-765-685
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

08:15=5(0)=705-27✅ฟบบจ
08:30=0(5)=758-03✅ฟบล
08:45=8(3)=908-08✅บล
09:00=0(8)=
เจาะ 80-85-83
850-830-853
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
08:15=5(0)=705-27✅ฟบบจ
08:30=0(5)=758-03✅ฟบล
08:45=8(3)=908-08✅บล
09:00=0(8)=479-07✅ล
09:15=2(6)=452-49✅บ
09:30=3(2)=523-12✅แตก3
09:45=1(2)=
เจาะ 21-23-25
213-215-235
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

13:45=2(4)=487-61✅ฟบ
14:00=0(2)=837-50✅ล
14:15=1(9)=197-58✅ฟวบ
14:30=9(7)=538-46++
14:45=7(5)=058-38✅ฟบ
15:00=7(8)=785-04✅แตก3
15:15=5(3)=243-85✅ฟบล
15:30=6(4)=954-35✅ฟบจ
15:45=6(4)=922-86✅ล
16:00=7(5)=829-99++
16:15=8(9)=683-18✅บล
16:30=7(8)=627-80✅ฟบล
16:45=1(9)=889-85✅ฟบจ
17:00=8(4)=452-41✅ฟบล
17:15=2(0)=030-86✅ฟบ
17:30=7(5)=843-97✅ล
17:45=8(6)=930-69✅ฟล
18:00=9(8)=199-75✅บ
18:15=6(4)=
เจาะ 46-49-48
469-468-698
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

09:00=0(9)=029-76✅แตก3
09:15=1(2)=403-86++
09:30=3(4)=570-30✅ล
09:45=8(2)=269-20✅ฟบลจ
10:00=3(8)=183-09✅ฟบบจ
10:15=6(9)=198-97✅ฟบลจ
10:30=4(0)=315-42✅ล
10:45=1(4)=890-24✅ฟล
11:00=8(7)=539-21++
11:15=2(8)=400-29✅ล
11:30=2(4)=805-46✅ฟล
11:45=9(8)=148-91✅ฟบลจ
12:00=4(5)=986-33++
12:15=7(6)=705-91✅บ
12:30=6(7)=265-78✅ฟบลจ
12:45=7(8)=975-70✅บล
13:00=5(6)=935-32✅บ
13:15=1(2)=259-48✅ฟบ
13:30=6(7)=926-36✅บล
13:45=1(8)=873-41✅ฟบล
14:00=3(5)=430-23✅บล
14:15=7(4)=440-53✅ฟบ
14:30=4(8)=
เจาะ 84-87-83
874-843-473
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
09:00=0(9)=029-76✅แตก3
09:15=1(2)=403-86++
09:30=3(4)=570-30✅ล
09:45=8(2)=269-20✅ฟบลจ
10:00=3(8)=183-09✅ฟบบจ
10:15=6(9)=198-97✅ฟบลจ
10:30=4(0)=315-42✅ล
10:45=1(4)=890-24✅ฟล
11:00=8(7)=539-21++
11:15=2(8)=400-29✅ล
11:30=2(4)=805-46✅ฟล
11:45=9(8)=148-91✅ฟบลจ
12:00=4(5)=986-33++
12:15=7(6)=705-91✅บ
12:30=6(7)=265-78✅ฟบลจ
12:45=7(8)=975-70✅บล
13:00=5(6)=935-32✅บ
13:15=1(2)=259-48✅ฟบ
13:30=6(7)=926-36✅บล
13:45=1(8)=873-41✅ฟบล
14:00=3(5)=430-23✅บล
14:15=7(4)=440-53✅ฟบ
14:30=4(8)=088-33✅ฟบ
14:45=0(8)=
เจาะ 80-83-85
830-850-350
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
สนใจหวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

10:45=0(8)=568-44✅ฟบ
11:00=4(2)=270-16✅ฟบ
11:15=6(4)=288-59++
11:30=4(2)=396-32✅ฟล
11:45=6(5)=224-86✅ล
12:00=7(8)=034-83✅ฟล
12:15=3(8)=685-50✅ฟบ
12:30=6(8)=117-67✅ล
12:45=0(8)=552-59++
13:00=5(9)=205-88✅บ
13:15=5(9)=982-45✅ฟบล
13:30=8(5)=450-63✅ฟบจ
13:45=5(6)=588-88✅บ
14:00=8(3)=821-90✅บ
14:15=9(0)=707-70✅ฟบล
14:30=7(0)=343-16++
14:45=6(7)=027-01✅ฟบ
15:00=2(1)=618-45✅ฟบ
15:15=6(7)=609-76✅ฟบลจ
15:30=6(5)=176-28✅บ
15:45=7(8)=685-86✅ฟบลจ
16:00=3(4)=433-89✅ฟวบ
16:15=6(7)=652-74✅ฟบล
16:30=0(1)=903-55✅บ
16:45=8(9)=414-10++
17:00=4(5)=666-57✅ฟล
17:15=6(2)=862-94✅ฟบบจ
17:30=3(4)=760-35✅ล
17:45=2(3)=370-32✅ฟบลจ
18:00=9(0)=556-00✅ฟล
18:15=5(0)=346-72++
18:30=6(7)=779-90✅ฟบ
18:45=7(4)=047-63✅ฟบบจ
19:00=3(4)=216-98++
19:15=3(2)=932-23✅ฟบลจ
19:30=1(2)=186-56✅บ
19:45=8(9)=119-41✅ฟบ
20:00=1(2)=213-65✅ฟวบ
20:15=2(3)=863-25✅ฟบล
20:30=3(4)=791-42✅ฟลจ
20:45=5(6)=357-83✅บ
21:00=7(8)=782-36✅ฟวบ
21:15=4(5)=
เจาะ 54-58-50
548-540-480
แสดงความคิดเห็น