โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

16:00=8(6)=787-76❤ฟบล
16:15=8(6)=176-52❤ฟบ
16:30=2(0)=072-12❤แตก3
16:45=1(9)=747-12❤ล
17:00=8(6)=324-81❤ล
17:15=2(4)=665-22❤ล
17:30=5(7)=889-68++
17:45=7(8)=271-71❤บล
18:00=3(1)=819-56❤ฟบ
18:15=9(7)=023-48++
18:30=1(9)=885-59❤ฟล
18:45=7(8)=393-80❤ฟล
19:00=2(4)=002-12❤บล
19:15=9(0)=366-95❤ล
19:30=4(2)=029-19❤ฟบ
19:45=1(9)=398-75❤ฟบ
20:00=4(2)=894-77❤บ
20:15=9(7)=669-77❤ฟบล
20:30=6(7)=
เจาะ 76-78-79
768-769-689
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
16:00=8(6)=787-76❤ฟบล
16:15=8(6)=176-52❤ฟบ
16:30=2(0)=072-12❤แตก3
16:45=1(9)=747-12❤ล
17:00=8(6)=324-81❤ล
17:15=2(4)=665-22❤ล
17:30=5(7)=889-68++
17:45=7(8)=271-71❤บล
18:00=3(1)=819-56❤ฟบ
18:15=9(7)=023-48++
18:30=1(9)=885-59❤ฟล
18:45=7(8)=393-80❤ฟล
19:00=2(4)=002-12❤บล
19:15=9(0)=366-95❤ล
19:30=4(2)=029-19❤ฟบ
19:45=1(9)=398-75❤ฟบ
20:00=4(2)=894-77❤บ
20:15=9(7)=669-77❤ฟบล
20:30=6(7)=489-59++
20:45=3(5)=
เจาะ 53-58-59
538-539-589
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:30=1(9)=757-19❤ฟลลจ
12:45=6(4)=559-74❤ฟล
13:00=5(4)=761-42❤ฟล
13:15=7(5)=398-11++
13:30=0(8)=425-23++
13:45=8(6)=163-44❤ฟบจ
14:00=5(4)=834-88❤ฟบ
14:15=2(0)=266-79❤บ
14:30=4(2)=492-31❤แตก3
14:45=8(6)=468-29❤ฟบบจ
15:00=6(4)=
เจาะ 46-48-49
468-469-689
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:30=1(9)=798-03❤ฟบจ
10:45=8(9)=563-08❤ล
11:00=1(3)=280-39❤ฟลจ
11:15=5(3)=704-14++
11:30=7(5)=456-55❤ฟบล
11:45=8(6)=796-33❤ฟบ
12:00=2(0)=774-92❤ล
12:15=4(2)=919-41❤ล
12:30=0(2)=112-96❤ฟบจ
12:45=6(4)=
เจาะ 46-45-41
465-461-651
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
10:30=1(9)=798-03❤ฟบจ
10:45=8(9)=563-08❤ล
11:00=1(3)=280-39❤ฟลจ
11:15=5(3)=704-14++
11:30=7(5)=456-55❤ฟบล
11:45=8(6)=796-33❤ฟบ
12:00=2(0)=774-92❤ล
12:15=4(2)=919-41❤ล
12:30=0(2)=112-96❤ฟบจ
12:45=6(4)=588-47❤ฟล
13:00=6(4)=830-47❤ฟลจ
13:15=3(4)=454-65❤ฟบจ
13:30=8(9)=
เจาะ 98-95-94
985-984-954
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

13:00=0(4)=578-48❤ฟล
13:15=5(1)=325-50❤บล
13:30=7(3)=011-90++
13:45=0(2)=359-35++
14:00=2(0)=707-92❤ฟบล
14:15=3(4)=098-67++
14:30=0(7)=640-61❤บ
14:45=7(1)=970-64❤แตก3
15:00=0(4)=682-02❤ล
15:15=7(0)=785-80❤ฟบลจ
15:30=8(6)=447-81❤ล
15:45=8(3)=389-52❤แตก3
16:00=1(3)=103-16❤แตก3
16:15=7(1)=421-27❤ฟบล
16:30=0(3)=079-50❤บล
16:45=2(1)=333-89++
17:00=6(2)=371-92❤ฟลจ
17:15=6(0)=836-18❤บ
17:30=6(8)=650-91❤บ
17:45=3(7)=133-10❤บ
18:00=5(0)=168-50❤ฟลลจ
18:15=4(2)=391-96++
18:30=4(2)=284-54❤แตก3
18:45=0(8)=976-70❤ล
19:00=4(2)=
เจาะ 24-27-20
247-240-470
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

13:00=0(4)=578-48❤ฟล
13:15=5(1)=325-50❤บล
13:30=7(3)=011-90++
13:45=0(2)=359-35++
14:00=2(0)=707-92❤ฟบล
14:15=3(4)=098-67++
14:30=0(7)=640-61❤บ
14:45=7(1)=970-64❤แตก3
15:00=0(4)=682-02❤ล
15:15=7(0)=785-80❤ฟบลจ
15:30=8(6)=447-81❤ล
15:45=8(3)=389-52❤แตก3
16:00=1(3)=103-16❤แตก3
16:15=7(1)=421-27❤ฟบล
16:30=0(3)=
เจาะ 30-35-32
350-320-250
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:00=4(2)=055-32❤ฟล
10:15=5(3)=293-01❤ฟบ
10:30=4(2)=687-08++
10:45=4(2)=775-43❤ล
11:00=8(6)=712-82❤ล
11:15=4(6)=481-42❤บล
11:30=3(1)=262-79++
11:45=0(2)=237-43❤ฟบ
12:00=0(4)=242-13❤ฟบ
12:15=6(2)=718-68❤ล
12:30=3(1)=923-65❤บ
12:45=9(7)=057-08❤ฟบจ
13:00=4(2)=610-52❤ฟล
13:15=1(2)=609-28❤ฟล
13:30=1(9)=679-19❤ฟบลจ
13:45=0(8)=139-59++
14:00=6(2)=096-25❤ฟบล
14:15=2(6)=203-33❤บ
14:30=5(3)=823-02❤ฟบ
14:45=0(3)=202-61❤บ
15:00=5(1)=179-01❤ฟบลจ
15:15=0(2)=225-61❤ฟบจ
15:30=6(2)=752-55❤ฟบ
15:45=7(3)=549-07❤ล
16:00=5(7)=321-00++
16:15=3(5)=049-35❤ฟลลจ
16:30=3(1)=317-77❤ฟวบ
16:45=3(5)=584-53❤ฟบลจ
17:00=8(6)=808-46❤ฟบลจ
17:15=2(4)=
เจาะ 42-49-48
429-428-498
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:00=4(2)=055-32❤ฟล
10:15=5(3)=293-01❤ฟบ
10:30=4(2)=687-08++
10:45=4(2)=775-43❤ล
11:00=8(6)=712-82❤ล
11:15=4(6)=481-42❤บล
11:30=3(1)=262-79++
11:45=0(2)=237-43❤ฟบ
12:00=0(4)=242-13❤ฟบ
12:15=6(2)=718-68❤ล
12:30=3(1)=923-65❤บ
12:45=9(7)=057-08❤ฟบจ
13:00=4(2)=610-52❤ฟล
13:15=1(2)=609-28❤ฟล
13:30=1(9)=679-19❤ฟบลจ
13:45=0(8)=139-59++
14:00=6(2)=096-25❤ฟบล
14:15=2(6)=203-33❤บ
14:30=5(3)=823-02❤ฟบ
14:45=0(3)=202-61❤บ
15:00=5(1)=
เจาะ 15-12-10
152-150-520
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:45=3(1)=344-51❤ฟบลจ
10:00=5(3)=634-82❤ฟบจ
10:15=4(2)=996-31++
10:30=9(8)=333-39❤ล
10:45=2(3)=842-19❤บ
11:00=5(3)=548-96❤บ
11:15=5(3)=349-39❤ฟบลจ
11:30=5(3)=950-12❤บ
11:45=6(4)=657-44❤ฟบล
12:00=6(4)=
เจาะ 46-45-43
465-463-653
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

11:15=9(7)=471-91❤ฟบล
11:30=5(3)=846-23❤ฟล
11:45=2(0)=434-94++
12:00=2(4)=866-03++
12:15=0(2)=082-50❤ฟบล
12:30=8(6)=657-30❤ฟบ
12:45=9(7)=532-76❤ฟล
13:00=3(1)=042-82++
13:15=8(6)=265-90❤ฟบจ
13:30=5(3)=371-08❤ฟบ
13:45=0(9)=245-50❤ล
14:00=4(5)=751-62❤ฟบ
14:15=6(7)=282-75❤ฟล
14:30=5(3)=219-27++
14:45=6(4)=611-84❤ฟบล
15:00=3(1)=976-04++
15:15=3(1)=050-80++
15:30=7(8)=271-82❤ฟบล
15:45=7(5)=451-09❤ฟบ
16:00=9(7)=936-77❤ฟบล
16:15=2(0)=306-12❤ฟบล
16:30=6(4)=341-74❤ฟบลจ
16:45=3(1)=271-49❤ฟบ
17:00=7(5)=507-01❤ฟวบ
17:15=4(5)=460-91❤บ
17:30=9(8)=352-90❤ล
17:45=3(2)=166-03❤ล
18:00=5(6)=313-46❤ฟล
18:15=9(7)=702-28❤ฟบ
18:30=0(8)=496-15++
18:45=3(4)=687-57++
19:00=7(5)=105-00❤ฟบ
19:15=2(0)=006-78❤ฟบ
19:30=0(9)=059-40❤ฟวบล
19:45=0(9)=009-74❤ฟบบจ
20:00=0(9)=382-95❤ฟล
20:15=4(2)=
เจาะ 24-28-21
248-241-481
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

11:15=9(7)=471-91❤ฟบล
11:30=5(3)=846-23❤ฟล
11:45=2(0)=434-94++
12:00=2(4)=866-03++
12:15=0(2)=082-50❤ฟบล
12:30=8(6)=657-30❤ฟบ
12:45=9(7)=532-76❤ฟล
13:00=3(1)=042-82++
13:15=8(6)=265-90❤ฟบจ
13:30=5(3)=371-08❤ฟบ
13:45=0(9)=245-50❤ล
14:00=4(5)=751-62❤ฟบ
14:15=6(7)=282-75❤ฟล
14:30=5(3)=219-27++
14:45=6(4)=611-84❤ฟบล
15:00=3(1)=976-04++
15:15=3(1)=050-80++
15:30=7(8)=271-82❤ฟบล
15:45=7(5)=451-09❤ฟบ
16:00=9(7)=936-77❤ฟบล
16:15=2(0)=
เจาะ 20-80-90
280-290-890
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
11:15=9(7)=471-91❤ฟบล
11:30=5(3)=846-23❤ฟล
11:45=2(0)=434-94++
12:00=2(4)=866-03++
12:15=0(2)=082-50❤ฟบล
12:30=8(6)=657-30❤ฟบ
12:45=9(7)=532-76❤ฟล
13:00=3(1)=042-82++
13:15=8(6)=265-90❤ฟบจ
13:30=5(3)=371-08❤ฟบ
13:45=0(9)=245-50❤ล
14:00=4(5)=751-62❤ฟบ
14:15=6(7)=282-75❤ฟล
14:30=5(3)=219-27++
14:45=6(4)=611-84❤ฟบล
15:00=3(1)=976-04++
15:15=3(1)=050-80++
15:30=7(8)=271-82❤ฟบล
15:45=7(5)=451-09❤ฟบ
16:00=9(7)=936-77❤ฟบล
16:15=2(0)=306-12❤ฟบล
16:30=6(4)=341-74❤ฟบลจ
16:45=3(1)=
เจาะ 13-14-12
134-132-142
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:15=2(3)=286-53❤ฟบลจ
09:30=2(4)=178-06++
09:45=1(5)=360-82++
10:00=7(5)=953-32❤ฟบ
10:15=6(4)=347-10❤ฟบ
10:30=5(3)=840-96++
10:45=5(3)=409-93❤ฟลจ
11:00=1(9)=132-33❤บ
11:15=0(2)=227-79❤ฟบ
11:30=2(3)=538-03❤ฟบล
11:45=4(6)=467-48❤ฟบล
12:00=4(5)=269-89++
12:15=1(3)=598-01❤ล
12:30=4(6)=945-81❤บ
12:45=0(8)=415-98❤ฟล
13:00=3(5)=122-83❤ล
13:15=2(0)=730-92❤ฟบลจ
13:30=8(6)=631-60❤ฟบล
13:45=7(5)=387-15❤ฟบล
14:00=4(2)=044-19❤บ
14:15=1(9)=493-57❤ฟบ
14:30=5(3)=879-49++
14:45=9(7)=785-69❤ฟบล
15:00=8(6)=252-21++
15:15=2(1)=710-00❤ฟบ
15:30=8(6)=144-96❤ฟลจ
15:45=2(0)=963-39++
16:00=0(8)=859-85❤ฟบล
16:15=9(7)=805-43++
16:30=9(7)=932-86❤บ
16:45=0(8)=331-08❤ฟลลจ
17:00=3(2)=863-12❤ฟบล
17:15=9(7)=590-90❤บล
17:30=6(4)=603-91❤บ
17:45=7(5)=447-18❤บ
18:00=4(3)=533-84❤ฟบล
18:15=6(4)=413-99❤ฟบ
18:30=5(3)=236-85❤ฟบล
18:45=5(4)=989-47❤ฟล
19:00=0(8)=184-62❤ฟบ
19:15=1(0)=998-68++
19:30=9(8)=149-58❤ฟบล
19:45=1(0)=678-09❤ฟล
20:00=6(5)=402-93++
20:15=4(3)=617-13❤ฟล
20:30=6(5)=085-07❤ฟบ
20:45=0(9)=727-57++
21:00=7(6)=106-74❤ฟบล
21:15=1(0)=
เจาะ 01-05-07
015-017-751
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:15=2(3)=286-53❤ฟบลจ
09:30=2(4)=178-06++
09:45=1(5)=360-82++
10:00=7(5)=953-32❤ฟบ
10:15=6(4)=347-10❤ฟบ
10:30=5(3)=840-96++
10:45=5(3)=409-93❤ฟลจ
11:00=1(9)=132-33❤บ
11:15=0(2)=227-79❤ฟบ
11:30=2(3)=538-03❤ฟบล
11:45=4(6)=467-48❤ฟบล
12:00=4(5)=
เจาะ 54-56-50
446-540-560
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=8(7)=772-44❤ฟบ
08:45=6(5)=145-53❤ฟบล
09:00=6(5)=599-29❤ฟบ
09:15=2(1)=138-36❤ฟบ
09:30=2(0)=911-54++
09:45=4(3)=037-99❤ฟบ
10:00=6(4)=080-35++
10:15=2(1)=974-48++
10:30=9(7)=434-28++
10:45=7(1)=651-81❤ฟบลจ
11:00=5(4)=447-22❤ฟบ
11:15=1(3)=440-41❤ล
11:30=0(4)=027-26❤บ
11:45=9(5)=523-29❤ฟบล
12:00=5(1)=500-14❤ฟบล
12:15=9(0)=200-85❤ฟบ
12:30=9(0)=934-47❤ฟบ
12:45=7(1)=348-47❤ล
13:00=2(4)=035-62❤ล
13:15=2(8)=009-15++
13:30=9(0)=426-73++
13:45=5(4)=120-92++
14:00=4(2)=245-80❤แตก3
14:15=5(4)=474-05❤ฟบล
14:30=5(4)=927-54❤ฟลลจ
14:45=5(4)=576-10❤บ
15:00=5(4)=165-20❤บ
15:15=4(5)=572-54❤ฟบลจ
15:30=4(5)=
เจาะ 54-56-59
546-549-469
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=8(7)=772-44❤ฟบ
08:45=6(5)=145-53❤ฟบล
09:00=6(5)=599-29❤ฟบ
09:15=2(1)=138-36❤ฟบ
09:30=2(0)=911-54++
09:45=4(3)=037-99❤ฟบ
10:00=6(4)=080-35++
10:15=2(1)=974-48++
10:30=9(7)=434-28++
10:45=7(1)=651-81❤ฟบลจ
11:00=5(4)=447-22❤ฟบ
11:15=1(3)=440-41❤ล
11:30=0(4)=027-26❤บ
11:45=9(5)=523-29❤ฟบล
12:00=5(1)=500-14❤ฟบล
12:15=9(0)=200-85❤ฟบ
12:30=9(0)=934-47❤ฟบ
12:45=7(1)=348-47❤ล
13:00=2(4)=035-62❤ล
13:15=2(8)=
เจาะ 82-83-81
823-821-231
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
08:30=8(7)=772-44❤ฟบ
08:45=6(5)=145-53❤ฟบล
09:00=6(5)=599-29❤ฟบ
09:15=2(1)=138-36❤ฟบ
09:30=2(0)=911-54++
09:45=4(3)=037-99❤ฟบ
10:00=6(4)=080-35++
10:15=2(1)=974-48++
10:30=9(7)=434-28++
10:45=7(1)=651-81❤ฟบลจ
11:00=5(4)=447-22❤ฟบ
11:15=1(3)=440-41❤ล
11:30=0(4)=027-26❤บ
11:45=9(5)=523-29❤ฟบล
12:00=5(1)=500-14❤ฟบล
12:15=9(0)=200-85❤ฟบ
12:30=9(0)=934-47❤ฟบ
12:45=7(1)=348-47❤ล
13:00=2(4)=035-62❤ล
13:15=2(8)=009-15++
13:30=9(0)=
เจาะ 90-94-96
940-960-946
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:30=5(7)=857-30❤ฟบบจ
10:45=4(6)=668-32❤ฟบ
11:00=6(7)=938-63❤ล
11:15=3(4)=057-33❤ล
11:30=4(6)=634-12❤แตก3
11:45=2(4)=463-24❤ฟบลจ
12:00=5(7)=
เจาะ 75-74-73
754-753-543
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
10:30=5(7)=857-30❤ฟบบจ
10:45=4(6)=668-32❤ฟบ
11:00=6(7)=938-63❤ล
11:15=3(4)=057-33❤ล
11:30=4(6)=634-12❤แตก3
11:45=2(4)=463-24❤ฟบลจ
12:00=5(7)=952-58❤บล
12:15=4(6)=
เจาะ 64-69-67
649-647-697
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

20:15=1(0)=458-12❤️ล
20:30=4(5)=665-45❤️ฟบลลจ
20:45=6(7)=813-62❤️ล
21:00=9(8)=916-58❤️ฟบล
21:15=9(0)=834-88++
21:30=8(9)=806-93❤️ฟบล
21:45=8(9)=349-67❤️ฟบ
22:00=3(4)=833-21❤️บ
22:15=8(9)=997-96❤️ฟบล
22:30=0(9)=303-77❤️บ
22:45=3(4)=487-56❤️ฟบ
23:00=4(5)=893-54❤️ฟลลจ
23:15=8(9)=
เจาะ 98-92-96
928-986-862
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
20:15=1(0)=458-12❤️ล
20:30=4(5)=665-45❤️ฟบลลจ
20:45=6(7)=813-62❤️ล
21:00=9(8)=916-58❤️ฟบล
21:15=9(0)=834-88++
21:30=8(9)=806-93❤️ฟบล
21:45=8(9)=349-67❤️ฟบ
22:00=3(4)=833-21❤️บ
22:15=8(9)=997-96❤️ฟบล
22:30=0(9)=303-77❤️บ
22:45=3(4)=487-56❤️ฟบ
23:00=4(5)=893-54❤️ฟลลจ
23:15=8(9)=682-46❤️แตก3
23:30=6(7)=
เจาะ 76-78-70
768-760-680
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

20:00=9(7)=753-99❤ฟบล
20:15=9(8)=305-70++
20:30=4(2)=325-64❤ฟบล
20:45=4(2)=337-90++
21:00=2(3)=613-40❤ฟบ
21:15=7(5)=551-96❤ฟบจ
21:30=5(4)=592-43❤ฟบล
21:45=6(4)=
เจาะ 46-48-49
468-469-689
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=5(8)=402-48❤ฟล
09:15=6(5)=252-59❤ฟบลจ
09:30=2(1)=488-18❤ฟล
09:45=2(1)=467-95++
10:00=8(6)=326-85❤ฟบล
10:15=8(9)=491-09❤ฟบลจ
10:30=9(8)=460-69❤ล
10:45=8(9)=599-63❤ฟบ
11:00=3(1)=
เจาะ 13-19-18
139-138-398
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
09:00=5(8)=402-48❤ฟล
09:15=6(5)=252-59❤ฟบลจ
09:30=2(1)=488-18❤ฟล
09:45=2(1)=467-95++
10:00=8(6)=326-85❤ฟบล
10:15=8(9)=491-09❤ฟบลจ
10:30=9(8)=460-69❤ล
10:45=8(9)=599-63❤ฟบ
11:00=3(1)=617-00❤ฟบ
11:15=8(9)=329-42❤ฟบ
11:30=0(1)=
เจาะ 10-13-12
130-120-132
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

18:30=2(0)=885-07❤ฟล
18:45=8(7)=124-23++
19:00=3(1)=670-61❤ฟล
19:15=8(6)=817-43❤บ
19:30=2(0)=225-40❤ฟบลจ
19:45=2(1)=482-41❤ฟบล
20:00=9(7)=814-38++
20:15=2(0)=050-68❤ฟบจ
20:30=6(4)=637-77❤บ
20:45=4(2)=457-29❤ฟบล
21:00=6(4)=
เจาะ 46-48-49
468-469-689
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
18:30=2(0)=885-07❤ฟล
18:45=8(7)=124-23++
19:00=3(1)=670-61❤ฟล
19:15=8(6)=817-43❤บ
19:30=2(0)=225-40❤ฟบลจ
19:45=2(1)=482-41❤ฟบล
20:00=9(7)=814-38++
20:15=2(0)=050-68❤ฟบจ
20:30=6(4)=637-77❤บ
20:45=4(2)=457-29❤ฟบล
21:00=6(4)=209-25++
21:15=1(9)=
เจาะ 91-95-96
.15-916-956
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=4(2)=584-34❤บล
09:15=7(8)=185-19❤ฟบ
09:30=4(2)=174-89❤บ
09:45=9(8)=077-97❤ล
10:00=8(7)=052-90++
10:15=0(9)=326-29❤ฟล
10:30=8(9)=844-11❤บ
10:45=7(8)=065-67❤ล
11:00=7(5)=184-37❤ล
11:15=9(7)=303-92❤ล
11:30=2(0)=538-12❤ล
11:45=8(0)=837-45❤บ
12:00=9(6)=274-41++
12:15=2(0)=165-74++
12:30=5(3)=334-98❤ฟบ
12:45=9(7)=544-83++
13:00=7(5)=969-69++
13:15=6(7)=600-73❤ฟบล
13:30=6(8)=846-76❤ฟวบล
13:45=8(6)=260-95❤ฟบ
14:00=0(8)=290-30❤บล
14:15=4(2)=225-74❤ฟบล
14:30=8(6)=040-62❤ฟล
14:45=7(5)=531-66❤ฟบ
15:00=6(5)=871-46❤ล
15:15=5(3)=824-15❤ล
15:30=6(0)=985-99++
15:45=9(8)=548-01❤ฟบ
16:00=1(9)=969-23❤ฟบจ
16:15=3(1)=265-82++
16:30=9(7)=273-33❤ฟบ
16:45=3(2)=868-11++
17:00=2(0)=059-77❤ฟบ
17:15=7(6)=834-20++
17:30=3(1)=936-54❤บ
17:45=6(4)=003-34❤ฟล
18:00=3(2)=210-41❤ฟบ
18:15=5(3)=
เจาะ 35-36-38
358-356-568
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:30=5(3)=993-54❤ฟบล
10:45=5(3)=037-41❤ฟบ
11:00=2(0)=121-84❤บ
11:15=5(3)=531-06❤ฟวบ
11:30=7(5)=704-49❤บ
11:45=0(8)=223-86❤ฟล
12:00=7(5)=667-27❤บบ
12:15=8(6)=984-70❤บ
12:30=8(9)=037-64++
12:45=5(3)=558-28❤บ
13:00=7(4)=320-26++
13:15=7(5)=859-95❤ฟบล
13:30=5(4)=674-30❤ฟบ
13:45=6(9)=795-56❤ฟบล
14:00=5(8)=023-21-+
14:15=2(0)=219-80❤ฟล
14:30=0(9)=552-29❤ฟลจ
14:45=4(8)=390-31++
15:00=2(0)=929-63❤บ
15:15=4(2)=623-27❤ฟบล
15:30=8(6)=545-46❤ฟล
15:45=7(5)=322-42++
16:00=2(1)=012-78❤ฟบบจ
16:15=9(7)=011-75❤ฟล
16:30=6(4)=601-66❤บล
16:45=6(5)=913-60❤ล
17:00=1(9)=134-71❤บล
17:15=2(0)=635-32❤ล
17:30=3(1)=351-16❤ฟวบล
17:45=7(5)=207-98❤บ
18:00=9(7)=088-52++
18:15=3(1)=527-78++
18:30=9(7)=290-52❤บ
18:45=3(1)=202-16❤ฟล
19:00=7(5)=514-11❤ฟบ
19:15=2(0)=856-05❤ฟล
19:30=6(4)=330-40❤ฟล
19:45=1(9)=997-10❤ฟบล
20:00=1(9)=466-06++
20:15=6(5)=841-50❤ฟล
20:30=1(9)=002-32++
20:45=2(1)=425-55❤แตก3
21:00=5(4)=803-47❤ฟล
21:15=8(6)=073-98❤ล
21:30=9(7)=539-26❤บ
21:45=7(5)=714-24❤บ
22:00=2(0)=934-07❤ฟล
22:15=4(2)=042-29❤ฟบลจ
22:30=5(3)=522-85❤บล
22:45=2(1)=271-41❤ฟบลจ
23:00=8(6)=
เจาะ 68-61-60
681-680-810
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:30=5(3)=993-54❤ฟบล
10:45=5(3)=037-41❤ฟบ
11:00=2(0)=121-84❤บ
11:15=5(3)=531-06❤ฟวบ
11:30=7(5)=704-49❤บ
11:45=0(8)=223-86❤ฟล
12:00=7(5)=667-27❤บบ
12:15=8(6)=984-70❤บ
12:30=8(9)=037-64++
12:45=5(3)=558-28❤บ
13:00=7(4)=320-26++
13:15=7(5)=859-95❤ฟบล
13:30=5(4)=674-30❤ฟบ
13:45=6(9)=795-56❤ฟบล
14:00=5(8)=023-21-+
14:15=2(0)=219-80❤ฟล
14:30=0(9)=552-29❤ฟลจ
14:45=4(8)=
เจาะ 84-85-80
845-840-850
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

15:00=9(3)=719-30❤ฟบลจ
15:15=8(3)=845-35❤ฟบล
15:30=4(9)=586-44❤ล
15:45=5(4)=251-88❤บ
16:00=4(3)=344-42❤ฟบล
16:15=7(8)=952-15++
16:30=2(1)=288-50❤บ
16:45=6(4)=974-89❤ฟบ
17:00=1(9)=578-25++
17:15=3(1)=343-29❤บ
17:30=9(8)=059-21❤บ
17:45=1(2)=379-64++
18:00=8(2)=856-58❤บล
18:15=5(3)=760-38❤ฟล
18:30=8(9)=446-56++
18:45=4(3)=340-06❤ฟวบ
19:00=4(2)=176-59++
19:15=2(0)=290-00❤ฟบล
19:30=3(1)=695-84++
19:45=7(5)=499-83++
20:00=3(4)=363-33❤บล
20:15=2(0)=207-86❤ฟวบ
20:30=8(7)=888-68❤บล
20:45=0(8)=405-16❤บ
21:00=9(7)=518-47❤ฟลจ
21:15=0(8)=075-27❤บ
21:30=4(2)=453-90❤บ
21:45=9(7)=360-26++
22:00=9(2)=219-54❤ฟวบ
22:15=5(1)=752-41❤ฟบล
22:30=1(6)=326-23❤ฟบ
22:45=9(2)=
เจาะ 29-24-21
294-291-241
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

11:15=8(9)=398-57❤ฟบบจ
11:30=7(5)=173-21❤บ
11:45=2(1)=520-70❤บ
12:00=9(0)=708-02❤ฟบลจ
12:15=9(7)=605-70❤ฟลจ
12:30=6(4)=
เจาะ 46-42-40
462-460-620
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

21:15=2(3)=928-39❤ฟบล
21:30=2(3)=973-39❤ฟบล
21:45=7(8)=844-24❤ฟบ
22:00=4(5)=386-19++
22:15=8(9)=031-21++
22:30=3(1)=372-43❤บล
22:45=4(2)=948-70❤บ
23:00=1(7)=063-73❤ฟล
23:15=3(0)=195-94++
23:30=1(9)=459-14❤ฟบลข
23:45=5(3)=
เจาะ 35-34-39
354-359-549
แสดงความคิดเห็น