โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:15=0(2)=117-25❤ฟล
09:30=4(6)=001-04❤ล
09:45=6(4)=185-25++
10:00=5(4)=074-03❤ฟบ
10:15=2(4)=456-20❤ฟบล
10:30=1(9)=931-41❤ฟวบล
10:45=0(2)=320-75❤แตก3
11:00=6(4)=641-86❤ฟวบล
11:15=7(5)=459-05❤ฟบลจ
11:30=6(4)=868-05❤บ
11:45=4(6)=
เจาะ 64-65-60
645-640-650
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
09:15=0(2)=117-25❤ฟล
09:30=4(6)=001-04❤ล
09:45=6(4)=185-25++
10:00=5(4)=074-03❤ฟบ
10:15=2(4)=456-20❤ฟบล
10:30=1(9)=931-41❤ฟวบล
10:45=0(2)=320-75❤แตก3
11:00=6(4)=641-86❤ฟวบล
11:15=7(5)=459-05❤ฟบลจ
11:30=6(4)=868-05❤บ
11:45=4(6)=467-92❤ฟวบ
12:00=1(3)=
เจาะ 31-37-35
317-315-357
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:15=1(9)=679-59❤ฟบลจจ
08:30=7(5)=972-39❤บ
08:45=8(9)=380-87❤ฟบล
09:00=4(2)=276-29❤ฟบลจ
09:15=3(1)=126-55❤ฟบ
09:30=2(0)=
เจาะ 20-50-40
250-240-540
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

20:00=2(0)=005-47❤ฟบ
20:15=5(0)=854-08❤ฟบลจ
20:30=4(2)=208-29❤ฟบล
20:45=6(0)=226-86❤บล
21:00=8(4)=130-94❤ฟล
21:15=1(0)=188-40❤ฟบลจ
21:30=9(7)=175-98❤ฟบล
21:45=6(4)=
เจาะ 46-40-41
460-461-601
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
20:00=2(0)=005-47❤ฟบ
20:15=5(0)=854-08❤ฟบลจ
20:30=4(2)=208-29❤ฟบล
20:45=6(0)=226-86❤บล
21:00=8(4)=130-94❤ฟล
21:15=1(0)=188-40❤ฟบลจ
21:30=9(7)=175-98❤ฟบล
21:45=6(4)=413-18❤ฟบ
22:00=7(1)=112-09❤ฟบ
22:15=3(1)=700-39❤ล
22:30=7(0)=
เจาะ 07-06-05
075-076-756
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

11:00=4(6)=596-22❤ฟบจ
11:15=3(2)=604-74++
11:30=0(8)=313-31++
11:45=4(8)=724-28❤ฟบล
12:00=6(4)=145-04❤ฟบล
12:15=4(6)=847-04❤บล
12:30=0(4)=641-96❤ฟบ
12:45=5(0)=897-55❤ล
13:00=5(6)=235-15❤บล
13:15=5(6)=727-14++
13:30=4(5)=179-93++
13:45=4(2)=012-23❤ฟบล
14:00=4(2)=037-17++
14:15=0(7)=727-17❤ฟบล
14:30=9(7)=956-38❤บ
14:45=7(1)=098-68++
15:00=9(8)=062-62++
15:15=3(2)=963-28❤ฟบล
15:30=8(9)=844-51❤บ
15:45=3(2)=312-81❤ฟวบ
16:00=3(2)=493-39❤บล
16:15=6(4)=709-29++
16:30=4(6)=591-60❤ฟลจ
16:45=2(4)=924-43❤แตก3
17:00=2(0)=796-13++
17:15=2(0)=
เจาะ 20-40-30
240-230-430
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:45=7(5)=587-87❤แตก3
10:00=6(4)=328-75++
10:15=4(2)=798-84❤ล
10:30=6(8)=844-84❤ฟบล
10:45=9(8)=740-00++
11:00=6(8)=144-15++
11:15=0(1)=808-02❤บล
11:30=3(1)=685-15❤ฟลจ
11:45=6(4)=601-24❤ฟบล
12:00=3(1)=921-13❤ฟบลจ
12:15=4(2)=453-83❤บ
12:30=9(7)=429-34❤บ
12:45=6(4)=992-85++
13:00=6(4)=632-23❤บ
13:15=4(2)=387-62❤ฟลจ
13:30=1(3)=116-63❤ฟบล
13:45=4(2)=664-89❤บ
14:00=0(8)=595-57++
14:15=8(9)=927-27❤ฟบ
14:30=1(9)=894-36❤ฟบ
14:45=2(0)=266-92❤บล
15:00=4(6)=098-75++
15:15=8(7)=420-93++
15:30=4(6)=046-86❤ฟบลจ
15:45=9(0)=990-26❤ฟบบจ
16:00=9(0)=165-65++
16:15=5(6)=266-34❤ฟบ
16:30=5(6)=679-27❤ฟบ
16:45=1(9)=581-57❤บ
17:00=1(2)=742-67❤ฟบ
17:15=2(4)=490-95❤ฟบ
17:30=7(5)=976-30❤บ
17:45=0(2)=463-08❤ล
18:00=6(8)=807-48❤ฟบล
18:15=2(0)=985-52❤ล
18:30=3(5)=991-38❤ล
18:45=1(9)=059-83❤ฟบ
19:00=0(9)=730-45❤บ
19:15=1(3)=834-19❤ฟบล
19:30=9(1)=095-95❤บล
19:45=6(8)=176-42❤บ
20:00=0(8)=110-01❤บล
20:15=4(6)=876-36❤ฟบล
20:30=3(4)=300-73❤บล
20:45=3(5)=528-04❤ฟบ
21:00=5(7)=006-32++
21:15=6(8)=428-68❤ฟบลจ
21:30=0(2)=573-91++
21:45=4(6)=702-68❤ฟล
22:00=2(3)=874-72❤ล
22:15=3(2)=821-03❤ฟบล
22:30=6(8)=825-27❤ฟบ
22:45=5(7)=120-54❤ล
23:00=1(2)=
เจาะ 21-29-20
219-210-290
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:45=7(5)=587-87❤แตก3
10:00=6(4)=328-75++
10:15=4(2)=798-84❤ล
10:30=6(8)=844-84❤ฟบล
10:45=9(8)=740-00++
11:00=6(8)=144-15++
11:15=0(1)=808-02❤บล
11:30=3(1)=685-15❤ฟลจ
11:45=6(4)=601-24❤ฟบล
12:00=3(1)=921-13❤ฟบลจ
12:15=4(2)=453-83❤บ
12:30=9(7)=429-34❤บ
12:45=6(4)=992-85++
13:00=6(4)=632-23❤บ
13:15=4(2)=387-62❤ฟลจ
13:30=1(3)=116-63❤ฟบล
13:45=4(2)=664-89❤บ
14:00=0(8)=595-57++
14:15=8(9)=927-27❤ฟบ
14:30=1(9)=894-36❤ฟบ
14:45=2(0)=266-92❤บล
15:00=4(6)=098-75++
15:15=8(7)=420-93++
15:30=4(6)=046-86❤ฟบลจ
15:45=9(0)=990-26❤ฟบบจ
16:00=9(0)=165-65++
16:15=5(6)=266-34❤ฟบ
16:30=5(6)=679-27❤ฟบ
16:45=1(9)=581-57❤บ
17:00=1(2)=742-67❤ฟบ
17:15=2(4)=490-95❤ฟบ
17:30=7(5)=976-30❤บ
17:45=0(2)=463-08❤ล
18:00=6(8)=807-48❤ฟบล
18:15=2(0)=985-52❤ล
18:30=3(5)=991-38❤ล
18:45=1(9)=059-83❤ฟบ
19:00=0(9)=
เจาะ 90-91-98
910-980-918
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:45=7(5)=587-87❤แตก3
10:00=6(4)=328-75++
10:15=4(2)=798-84❤ล
10:30=6(8)=844-84❤ฟบล
10:45=9(8)=740-00++
11:00=6(8)=144-15++
11:15=0(1)=808-02❤บล
11:30=3(1)=685-15❤ฟลจ
11:45=6(4)=601-24❤ฟบล
12:00=3(1)=921-13❤ฟบลจ
12:15=4(2)=453-83❤บ
12:30=9(7)=
เจาะ 79-78-72
798-792-782
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

20:15=6(2)=168-36❤บล
20:30=9(3)=129-69❤บล
20:45=8(0)=667-03❤ฟลจ
21:00=9(3)=372-87❤ฟบ
21:15=4(0)=586-54❤ล
21:30=9(1)=218-79❤ฟบลจ
21:45=7(1)=449-31❤ฟล
22:00=5(3)=
เจาะ 35-39-37
359-357-597
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
20:15=6(2)=168-36❤บล
20:30=9(3)=129-69❤บล
20:45=8(0)=667-03❤ฟลจ
21:00=9(3)=372-87❤ฟบ
21:15=4(0)=586-54❤ล
21:30=9(1)=218-79❤ฟบลจ
21:45=7(1)=449-31❤ฟล
22:00=5(3)=038-96❤ฟบ
22:15=6(0)=
เจาะ 06-09-07
069-067-697
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=6(4)=334-16❤ฟบล
08:45=3(2)=312-30❤ฟวบล
09:00=2(0)=865-31++
09:15=7(5)=737-48❤บ
09:30=2(6)=498-82❤ล
09:45=7(8)=056-17❤ล
10:00=5(4)=558-17❤บ
10:15=9(7)=706-34❤ฟบ
10:30=7(5)=720-86❤บ
10:45=1(3)=381-76❤ฟวบ
11:00=9(7)=386-41++
11:15=8(7)=634-06++
11:30=6(7)=732-34❤ฟบ
11:45=6(8)=721-53++
12:00=0(1)=658-62++
12:15=5(7)=183-67❤ฟลจ
12:30=7(2)=347-27❤ฟบลจ
12:45=3(4)=886-06++
13:00=7(5)=828-45❤ฟล
13:15=8(7)=074-68❤ฟบล
13:30=9(3)=024-05++
13:45=5(3)=983-19❤ฟบ
14:00=8(2)=217-67❤ฟบ
14:15=8(6)=
เจาะ 68-61-60
681-680-610
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

16:15=6(8)=885-46❤ฟบลจ
16:30=9(8)=898-57❤ฟบบจ
16:45=8(0)=820-49❤ฟวบ
17:00=1(3)=976-21❤ล
17:15=6(8)=647-46❤บล
17:30=5(3)=714-17++
17:45=2(0)=201-05❤แตก3จ
18:00=1(9)=597-70❤ฟบ
18:15=8(0)=
เจาะ 80-60-40
860-840-640
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:15=3(1)=144-86❤ฟบ
08:30=0(8)=968-65❤ฟบ
08:45=2(4)=890-49❤ฟล
09:00=0(9)=806-98❤ฟบลจ
09:15=0(6)=223-02❤ล
09:30=2(5)=
เจาะ 52-53-51
523-521-531
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

20:00=2(1)=656-82❤ล
20:15=0(1)=771-54❤ฟบ
20:30=7(8)=344-88❤ฟล
20:45=9(0)=840-18❤ฟบ
21:00=9(0)=687-90❤ฟลลจ
21:15=4(5)=189-48❤ล
21:30=2(3)=
เจาะ 32-38-39
328-329-289
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

16:00=5(6)=763-43❤ฟบ
16:15=4(2)=375-09++
16:30=2(0)=450-45❤ฟบ
16:45=2(0)=714-12❤ล
17:00=2(1)=839-53++
17:15=2(1)=130-46❤ฟบ
17:30=9(1)=929-74❤บ
17:45=1(9)=044-56++
18:00=5(7)=977-22❤ฟบ
18:15=2(3)=638-39❤ฟบล
18:30=8(0)=792-59++
18:45=0(9)=581-20❤ล
19:00=9(1)=501-46❤ฟบจ
19:15=5(7)=635-54❤บล
19:30=3(5)=085-55❤แตก3
19:45=5(6)=708-43++
20:00=2(4)=005-15++
20:15=4(6)=195-69❤ฟลจ
20:30=8(0)=902-61❤ฟบ
20:45=0(2)=047-17❤บ
21:00=6(8)=584-20❤ฟบจ
21:15=4(2)=
เจาะ 24-29-21
249-241-291
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
16:00=5(6)=763-43❤ฟบ
16:15=4(2)=375-09++
16:30=2(0)=450-45❤ฟบ
16:45=2(0)=714-12❤ล
17:00=2(1)=839-53++
17:15=2(1)=130-46❤ฟบ
17:30=9(1)=929-74❤บ
17:45=1(9)=044-56++
18:00=5(7)=977-22❤ฟบ
18:15=2(3)=638-39❤ฟบล
18:30=8(0)=792-59++
18:45=0(9)=581-20❤ล
19:00=9(1)=501-46❤ฟบจ
19:15=5(7)=635-54❤บล
19:30=3(5)=085-55❤แตก3
19:45=5(6)=708-43++
20:00=2(4)=005-15++
20:15=4(6)=195-69❤ฟลจ
20:30=8(0)=902-61❤ฟบ
20:45=0(2)=047-17❤บ
21:00=6(8)=584-20❤ฟบจ
21:15=4(2)=890-28❤ฟล
21:30=4(2)=437-78❤บ
21:45=9(7)=270-93❤ฟบล
22:00=4(2)=
เจาะ 24-25-27
245-247-257
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

14:30=6(5)=501-15❤ฟบล
14:45=0(1)=677-65++
15:00=3(1)=194-09❤ฟบ
15:15=0(9)=890-23❤ฟบบจ
15:30=7(1)=437-39❤บ
15:45=1(7)=167-36❤ฟวบ
16:00=7(6)=567-70❤แตก3
16:15=5(1)=408-25❤บ
16:30=4(0)=193-52++
16:45=0(9)=426-42++
17:00=6(8)=428-31❤ฟบจ
17:15=1(9)=974-13❤ฟบล
17:30=3(2)=127-32❤ฟบลจ
17:45=1(0)=
เจาะ 10-20-30
120-130-230
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

07:45=8(7)=089-79❤ฟบลจ
08:00=9(7)=699-79❤ฟบลจ
08:15=9(8)=594-92❤บล
08:30=9(8)=638-84❤ฟบลจ
08:45=4(2)=
เจาะ 24-25-27
245-247-257
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
07:45=8(7)=089-79❤ฟบลจ
08:00=9(7)=699-79❤ฟบลจ
08:15=9(8)=594-92❤บล
08:30=9(8)=638-84❤ฟบลจ
08:45=4(2)=197-21❤ฟล
09:00=9(8)=
เจาะ 89-87-80
897-890-870
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

18:15=7(1)=186-06❤ฟล
18:30=6(0)=096-16❤ฟวบล
18:45=7(5)=172-31❤บ
19:00=4(2)=074-75❤บ
19:15=2(7)=951-30++
19:30=6(4)=281-34❤ฟลจ
19:45=9(7)=673-95❤ฟบล
20:00=4(0)=306-04❤ฟบลลจ
20:15=6(0)=629-92❤บ
20:30=7(1)=079-03❤บ
20:45=2(6)=798-79++
21:00=1(5)=221-52❤ฟบลจ
21:15=3(1)=838-26❤บ
21:30=1(5)=342-43++
21:45=6(2)=323-83❤ฟบ
22:00=4(2)=
เจาะ 24-23-82
248-243-483
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
18:15=7(1)=186-06❤ฟล
18:30=6(0)=096-16❤ฟวบล
18:45=7(5)=172-31❤บ
19:00=4(2)=074-75❤บ
19:15=2(7)=951-30++
19:30=6(4)=281-34❤ฟลจ
19:45=9(7)=673-95❤ฟบล
20:00=4(0)=306-04❤ฟบลลจ
20:15=6(0)=629-92❤บ
20:30=7(1)=079-03❤บ
20:45=2(6)=798-79++
21:00=1(5)=221-52❤ฟบลจ
21:15=3(1)=838-26❤บ
21:30=1(5)=342-43++
21:45=6(2)=323-83❤ฟบ
22:00=4(2)=529-58❤ฟล
22:15=8(3)=372-87❤ฟบล
22:30=5(3)=
เจาะ 35-39-37
357-359-579
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

07:30=7(9)=050-79❤ฟลลจ
07:45=0(9)=901-37❤ฟวบ
08:00=1(0)=997-73++
08:15=6(8)=502-80❤ฟล
08:30=1(3)=694-51❤ล
08:45=4(3)=310-99❤ฟบ
09:00=3(9)=485-05++
09:15=2(4)=018-76++
09:30=7(9)=296-54❤ฟบจ
09:45=7(5)=429-47❤ล
10:00=6(8)=233-19++
10:15=3(4)=278-93❤ล
10:30=7(9)=517-09❤ฟบล
10:45=6(8)=736-38❤ฟบล
11:00=5(7)=448-82++
11:15=7(9)=003-02++
11:30=0(9)=567-34++
11:45=6(8)=648-04❤ฟวบ
12:00=0(8)=191-28❤ฟล
12:15=1(2)=914-46❤บ
12:30=1(9)=356-80++
12:45=7(5)=556-02❤ฟบ
13:00=7(5)=
เจาะ 57-58-56
578-576-586
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=8(2)=521-94❤ฟบ
08:45=4(2)=983-56++
09:00=5(3)=558-89❤บ
09:15=7(5)=717-36❤บ
09:30=5(8)=758-52❤ฟบลจ
09:45=3(5)=505-10❤ฟบ
10:00=9(1)=755-39❤ล
10:15=8(9)=914-50❤ฟบ
10:30=9(8)=580-96❤ฟบล
10:45=5(9)=597-06❤ฟวบ
11:00=7(5)=735-14❤ฟวบ
11:15=3(5)=723-60❤บ
11:30=9(3)=136-25❤ฟบ
11:45=4(9)=331-94❤ฟลลจ
12:00=3(4)=
เจาะ 43-45-46
435-436-456
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=8(2)=022-14❤ฟบ
09:15=4(0)=941-02❤แตก3
09:30=3(4)=312-83❤บล
09:45=2(1)=825-81❤ฟบล
10:00=8(3)=195-93❤ฟล
10:15=2(4)=517-36++
10:30=5(6)=254-38❤บ
10:45=9(1)=943-68❤บ
11:00=2(3)=660-68++
11:15=6(5)=084-40++
11:30=9(0)=670-39❤ฟบล
11:45=7(5)=895-12❤ฟบ
12:00=9(7)=892-67❤ฟบล
12:15=9(7)=731-52❤ฟบ
12:30=7(6)=998-17❤ล
12:45=9(8)=973-68❤ฟบลจ
13:00=9(8)=405-62++
13:15=5(3)=770-91++
13:30=8(6)=359-17++
13:45=1(0)=495-81❤ล
14:00=7(5)=455-13❤ฟบ
14:15=7(5)=252-43❤ฟบ
14:30=1(3)=967-74++
14:45=1(9)=220-96❤ฟล
15:00=7(5)=522-79❤ฟบล
15:15=7(9)=014-67❤ล
15:30=0(9)=669-88❤ฟบ
15:45=8(9)=938-36❤ฟวบ
16:00=3(1)=909-62++
16:15=3(1)=571-86❤ฟบ
16:30=9(7)=390-31❤บ
16:45=6(4)=278-26❤ล
17:00=1(3)=390-25❤ฟบ
17:15=4(6)=517-55++
17:30=0(9)=845-04❤ล
17:45=3(2)=826-19❤ฟบ
18:00=2(1)=268-58❤บ
18:15=5(4)=790-45❤ฟลลจ
18:30=9(8)=096-82❤ฟบลจ
18:45=5(4)=429-00❤ฟบ
19:00=2(1)=278-06❤บ
19:15=7(6)=110-76❤ฟลลจ
19:30=8(7)=187-90❤ฟบบจ
19:45=3(2)=364-33❤บล
20:00=0(9)=255-75++
20:15=5(4)=491-07❤ฟบ
20:30=4(0)=406-29❤แตก3
20:45=7(5)=
เจาะ 57-56-54
576-574-564
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033
17:45=3(2)=826-19❤ฟบ
18:00=2(1)=268-58❤บ
18:15=5(4)=790-45❤ฟลลจ
18:30=9(8)=096-82❤ฟบลจ
18:45=5(4)=429-00❤ฟบ
19:00=2(1)=278-06❤บ
19:15=7(6)=110-76❤ฟลลจ
19:30=8(7)=
เจาะ 78-72-70
782-780-820
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
17:45=3(2)=826-19❤ฟบ
18:00=2(1)=268-58❤บ
18:15=5(4)=790-45❤ฟลลจ
18:30=9(8)=096-82❤ฟบลจ
18:45=5(4)=429-00❤ฟบ
19:00=2(1)=278-06❤บ
19:15=7(6)=110-76❤ฟลลจ
19:30=8(7)=187-90❤ฟบบจ
19:45=3(2)=
เจาะ 23-29-27
239-237-397
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=8(2)=022-14❤ฟบ
09:15=4(0)=941-02❤แตก3
09:30=3(4)=312-83❤บล
09:45=2(1)=825-81❤ฟบล
10:00=8(3)=195-93❤ฟล
10:15=2(4)=
เจาะ 42-49-40
429-420-490
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

18:45=2(6)=699-12❤ฟบล
19:00=0(8)=480-07❤ฟบบลจ
19:15=0(8)=822-61❤ฟบ
19:30=0(4)=072-64❤ฟบลจ
19:45=5(9)=361-49❤ฟล
20:00=5(7)=570-79❤ฟบบล
20:15=0(7)=
เจาะ 70-75-74
705-704-054
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
18:45=2(6)=699-12❤ฟบล
19:00=0(8)=480-07❤ฟบบลจ
19:15=0(8)=822-61❤ฟบ
19:30=0(4)=072-64❤ฟบลจ
19:45=5(9)=361-49❤ฟล
20:00=5(7)=570-79❤ฟบบล
20:15=0(7)=372-16❤ฟบ
20:30=5(9)=
เจาะ 95-91-90
951-910-150
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

17:30=6(4)=546-25❤ฟบบจ
17:45=6(4)=240-21❤ฟบ
18:00=1(0)=402-64❤ฟบจ
18:15=8(6)=645-65❤ฟบล
18:30=8(0)=075-19❤ฟบ
18:45=4(2)=470-22❤ฟบล
19:00=8(0)=624-02❤ฟลจ
19:15=9(0)=129-28❤บ
19:30=4(2)=435-56❤บ
19:45=9(7)=205-21++
20:00=1(0)=248-90❤ฟลจ
20:15=0(9)=112-49❤ฟล
20:30=7(9)=025-97❤ฟลลจ
20:45=7(5)=
เจาะ 57-58-59
578-579-589
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033
18:00=6(8)=239-18❤ฟล
18:15=1(0)=017-19❤ฟวบล
18:30=1(0)=444-91❤ล
18:45=9(8)=636-69❤ล
19:00=5(6)=192-43++
19:15=1(0)=283-17❤ล
19:30=5(1)=104-25❤ฟบล
19:45=5(3)=314-27❤ฟบ
20:00=7(1)=912-00❤ฟบ
20:15=7(1)=932-23++
20:30=5(1)=780-19❤ฟล
20:45=8(0)=
เจาะ 08-09-07
089-087-897
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
18:00=6(8)=239-18❤ฟล
18:15=1(0)=017-19❤ฟวบล
18:30=1(0)=444-91❤ล
18:45=9(8)=636-69❤ล
19:00=5(6)=192-43++
19:15=1(0)=283-17❤ล
19:30=5(1)=104-25❤ฟบล
19:45=5(3)=314-27❤ฟบ
20:00=7(1)=912-00❤ฟบ
20:15=7(1)=932-23++
20:30=5(1)=780-19❤ฟล
20:45=8(0)=441-40❤ฟล
21:00=5(3)=330-86❤ฟบจ
21:15=3(0)=
เจาะ 30-36-34
340-306-406
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

16:30=2(1)=861-02❤ฟบล
16:45=8(7)=393-68❤ล
17:00=3(2)=072-57❤ฟบ
17:15=9(0)=526-40❤ฟล
17:30=5(1)=765-74❤บ
17:45=7(6)=258-67❤ฟลลจ
18:00=2(1)=250-09❤บ
18:15=2(1)=245-76❤บ
18:30=1(2)=008-96++
18:45=9(0)=989-58❤บ
19:00=9(8)=868-89❤ฟบลลจ
19:15=8(7)=853-52❤บ
19:30=8(7)=770-06❤ฟบ
19:45=7(6)=
เจาะ 67-60-64
674-670-740
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
16:30=2(1)=861-02❤ฟบล
16:45=8(7)=393-68❤ล
17:00=3(2)=072-57❤ฟบ
17:15=9(0)=526-40❤ฟล
17:30=5(1)=765-74❤บ
17:45=7(6)=258-67❤ฟลลจ
18:00=2(1)=250-09❤บ
18:15=2(1)=245-76❤บ
18:30=1(2)=008-96++
18:45=9(0)=989-58❤บ
19:00=9(8)=868-89❤ฟบลลจ
19:15=8(7)=853-52❤บ
19:30=8(7)=770-06❤ฟบ
19:45=7(6)=848-17❤ล
20:00=8(7)=002-88❤ล
20:15=1(0)=549-43++
20:30=5(4)=814-61❤ฟบ
20:45=8(7)=487-85❤แตก3
21:00=4(3)=
เจาะ 34-31-32
314-342-412
แสดงความคิดเห็น