โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

13:15=9(7)=710-79❤ฟบลจ
13:30=1(9)=169-98❤ฟบลจ
13:45=0(8)=946-24++
14:00=9(7)=683-62++
14:15=4(3)=075-64❤ล
14:30=2(6)=409-73++
14:45=5(3)=887-57❤ล
15:00=0(8)=898-05❤ฟบ
15:15=9(7)=668-79❤ฟลลจ
15:30=8(6)=183-73❤บ
15:45=6(8)=829-91❤ฟบ
16:00=1(3)=843-23❤ฟบล
16:15=0(2)=037-50❤ฟบล
16:30=7(9)=332-43++
16:45=1(5)=375-50❤ฟบลจ
17:00=2(7)=910-25❤️ล
17:15=1(0)=473-84++
17:30=2(4)=470-89❤️ฟบ
17:45=0(7)=394-71❤️ฟลจ
18:00=3(5)=027-93❤️ล
18:15=9(5)=135-94❤️ฟบล
18:30=8(2)=590-69++
18:45=9(0)=953-10❤️แตก3
19:00=8(2)=929-34❤️ฟบ
19:15=7(1)=129-19❤️ฟบลจ
19:30=7(1)=762-98❤️บ
19:45=8(4)=320-03++
20:00=2(0)=836-55++
20:15=5(1)=303-58❤️บ
20:30=5(3)=038-08❤️ฟลจ
20:45=8(0)=062-99❤️ฟบ
21:00=8(0)=
เจาะ 08-04-03
084-083-843
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
13:15=9(7)=710-79❤ฟบลจ
13:30=1(9)=169-98❤ฟบลจ
13:45=0(8)=946-24++
14:00=9(7)=683-62++
14:15=4(3)=075-64❤ล
14:30=2(6)=409-73++
14:45=5(3)=887-57❤ล
15:00=0(8)=898-05❤ฟบ
15:15=9(7)=668-79❤ฟลลจ
15:30=8(6)=183-73❤บ
15:45=6(8)=829-91❤ฟบ
16:00=1(3)=843-23❤ฟบล
16:15=0(2)=037-50❤ฟบล
16:30=7(9)=332-43++
16:45=1(5)=375-50❤ฟบลจ
17:00=2(7)=910-25❤️ล
17:15=1(0)=473-84++
17:30=2(4)=470-89❤️ฟบ
17:45=0(7)=394-71❤️ฟลจ
18:00=3(5)=027-93❤️ล
18:15=9(5)=135-94❤️ฟบล
18:30=8(2)=590-69++
18:45=9(0)=953-10❤️แตก3
19:00=8(2)=929-34❤️ฟบ
19:15=7(1)=129-19❤️ฟบลจ
19:30=7(1)=762-98❤️บ
19:45=8(4)=320-03++
20:00=2(0)=836-55++
20:15=5(1)=303-58❤️บ
20:30=5(3)=038-08❤️ฟลจ
20:45=8(0)=062-99❤️ฟบ
21:00=8(0)=496-74++
21:15=7(8)=075-31❤️บ
21:30=8(7)=895-65❤️บ
21:45=2(1)=177-65❤️ฟบ
22:00=5(4)=840-61❤️ฟบ
22:15=8(7)=417-86❤️ฟบล
22:30=3(2)=
เจาะ 23-21-24
231-234-314
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
13:15=9(7)=710-79❤ฟบลจ
13:30=1(9)=169-98❤ฟบลจ
13:45=0(8)=946-24++
14:00=9(7)=683-62++
14:15=4(3)=075-64❤ล
14:30=2(6)=409-73++
14:45=5(3)=887-57❤ล
15:00=0(8)=898-05❤ฟบ
15:15=9(7)=668-79❤ฟลลจ
15:30=8(6)=183-73❤บ
15:45=6(8)=829-91❤ฟบ
16:00=1(3)=843-23❤ฟบล
16:15=0(2)=037-50❤ฟบล
16:30=7(9)=332-43++
16:45=1(5)=375-50❤ฟบลจ
17:00=2(7)=910-25❤️ล
17:15=1(0)=473-84++
17:30=2(4)=470-89❤️ฟบ
17:45=0(7)=394-71❤️ฟลจ
18:00=3(5)=027-93❤️ล
18:15=9(5)=135-94❤️ฟบล
18:30=8(2)=590-69++
18:45=9(0)=953-10❤️แตก3
19:00=8(2)=929-34❤️ฟบ
19:15=7(1)=129-19❤️ฟบลจ
19:30=7(1)=762-98❤️บ
19:45=8(4)=320-03++
20:00=2(0)=836-55++
20:15=5(1)=303-58❤️บ
20:30=5(3)=038-08❤️ฟลจ
20:45=8(0)=062-99❤️ฟบ
21:00=8(0)=496-74++
21:15=7(8)=075-31❤️บ
21:30=8(7)=895-65❤️บ
21:45=2(1)=177-65❤️ฟบ
22:00=5(4)=840-61❤️ฟบ
22:15=8(7)=417-86❤️ฟบล
22:30=3(2)=718-77+
22:45=3(2)=
เจาะ 23-24-27
234-237-347
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

13:15=9(7)=710-79❤ฟบลจ
13:30=1(9)=169-98❤ฟบลจ
13:45=0(8)=946-24++
14:00=9(7)=683-62++
14:15=4(3)=075-64❤ล
14:30=2(6)=409-73++
14:45=5(3)=887-57❤ล
15:00=0(8)=898-05❤ฟบ
15:15=9(7)=668-79❤ฟลลจ
15:30=8(6)=183-73❤บ
15:45=6(8)=829-91❤ฟบ
16:00=1(3)=843-23❤ฟบล
16:15=0(2)=037-50❤ฟบล
16:30=7(9)=332-43++
16:45=1(5)=375-50❤ฟบลจ
17:00=2(7)=910-25❤️ล
17:15=1(0)=473-84++
17:30=2(4)=470-89❤️ฟบ
17:45=0(7)=394-71❤️ฟลจ
18:00=3(5)=027-93❤️ล
18:15=9(5)=135-94❤️ฟบล
18:30=8(2)=
เจาะ 28-25-23
285-283-853
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
13:15=9(7)=710-79❤ฟบลจ
13:30=1(9)=169-98❤ฟบลจ
13:45=0(8)=946-24++
14:00=9(7)=683-62++
14:15=4(3)=075-64❤ล
14:30=2(6)=409-73++
14:45=5(3)=887-57❤ล
15:00=0(8)=898-05❤ฟบ
15:15=9(7)=668-79❤ฟลลจ
15:30=8(6)=183-73❤บ
15:45=6(8)=829-91❤ฟบ
16:00=1(3)=843-23❤ฟบล
16:15=0(2)=037-50❤ฟบล
16:30=7(9)=332-43++
16:45=1(5)=375-50❤ฟบลจ
17:00=2(7)=910-25❤️ล
17:15=1(0)=473-84++
17:30=2(4)=470-89❤️ฟบ
17:45=0(7)=394-71❤️ฟลจ
18:00=3(5)=027-93❤️ล
18:15=9(5)=135-94❤️ฟบล
18:30=8(2)=590-69++
18:45=9(0)=953-10❤️แตก3
19:00=8(2)=
เจาะ 21-28-20
281-280-810
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

07:15=8(0)=808-56❤ฟบบจ
07:30=9(0)=139-21❤บ
07:45=8(2)=607-62❤ฟลจ
08:00=1(9)=180-25❤บ
08:15=7(9)=017-04❤แตก3
08:30=2(0)=
เจาะ 20-30-40
230-240-340
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
07:15=8(0)=808-56❤ฟบบจ
07:30=9(0)=139-21❤บ
07:45=8(2)=607-62❤ฟลจ
08:00=1(9)=180-25❤บ
08:15=7(9)=017-04❤แตก3
08:30=2(0)=617-48++
08:45=4(6)=
เจาะ 64-62-60
642-640-420
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

11:15=7(8)=395-87❤ฟลลจ
11:30=0(8)=186-80❤ฟบลจจ
11:45=9(7)=791-64❤ฟวบ
12:00=0(8)=
เจาะ 80-85-83
850-830-853
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:30=3(5)=661-57❤ฟลจ
09:45=0(2)=430-66❤บ
10:00=9(1)=551-44❤ฟบจ
10:15=0(2)=706-22❤ฟบล
10:30=5(7)=797-57❤ฟบลจ
10:45=6(8)=517-02++
11:00=6(8)=976-21❤ฟบ
11:15=5(7)=450-82❤บ
11:30=9(1)=596-77❤บ
11:45=7(5)=278-63❤บ
12:00=7(9)=786-27❤บล
12:15=5(7)=420-92++
12:30=1(9)=006-18❤ล
12:45=0(1)=593-41❤ฟล
13:00=8(0)=764-85❤ล
13:15=7(5)=814-37❤ล
13:30=5(0)=512-46❤บ
13:45=0(2)=140-46❤บ
14:00=5(3)=639-80❤ฟบ
14:15=4(2)=936-23❤ฟล
14:30=4(2)=645-25❤ฟบลจ
14:45=5(3)=173-36❤ฟบล
15:00=8(6)=273-51++
15:15=8(6)=871-24❤บ
15:30=8(7)=596-58❤ล
15:45=5(8)=181-99❤ฟบ
16:00=9(7)=912-26❤บ
16:15=3(2)=516-39❤ล
16:30=1(9)=982-35❤ฟบ
16:45=3(1)=709-43❤ล
17:00=7(5)=561-50❤ฟบล
17:15=4(2)=610-05++
17:30=1(0)=119-23❤บ
17:45=3(1)=703-62❤บ
18:00=9(7)=604-97❤ฟลลจ
18:15=1(9)=126-08❤บ
18:30=0(8)=719-33++
18:45=1(0)=304-50❤️ฟบล
19:00=5(6)=794-08++
19:15=1(0)=027-74❤️ฟบ
19:30=8(7)=597-56❤️ฟบ
19:45=6(5)=145-17❤️ฟบจ
20:00=2(1)=487-27❤️ล
20:15=3(1)=518-18❤️ฟบล
20:30=2(0)=178-14++
20:45=2(1)=065-67++
21:00=7(5)=566-27❤️ฟบล
21:15=3(1)=922-00++
21:30=4(0)=021-33❤️ฟบ
21:45=4(2)=825-82❤️ฟบล
22:00=9(7)=
เจาะ 79-76-72
796-927-962
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:30=3(5)=661-57❤ฟลจ
09:45=0(2)=430-66❤บ
10:00=9(1)=551-44❤ฟบจ
10:15=0(2)=706-22❤ฟบล
10:30=5(7)=797-57❤ฟบลจ
10:45=6(8)=517-02++
11:00=6(8)=976-21❤ฟบ
11:15=5(7)=450-82❤บ
11:30=9(1)=596-77❤บ
11:45=7(5)=278-63❤บ
12:00=7(9)=786-27❤บล
12:15=5(7)=420-92++
12:30=1(9)=006-18❤ล
12:45=0(1)=593-41❤ฟล
13:00=8(0)=764-85❤ล
13:15=7(5)=814-37❤ล
13:30=5(0)=512-46❤บ
13:45=0(2)=140-46❤บ
14:00=5(3)=639-80❤ฟบ
14:15=4(2)=936-23❤ฟล
14:30=4(2)=645-25❤ฟบลจ
14:45=5(3)=173-36❤ฟบล
15:00=8(6)=273-51++
15:15=8(6)=871-24❤บ
15:30=8(7)=596-58❤ล
15:45=5(8)=181-99❤ฟบ
16:00=9(7)=
เจาะ 79-78-76
798-796-786
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
09:30=3(5)=661-57❤ฟลจ
09:45=0(2)=430-66❤บ
10:00=9(1)=551-44❤ฟบจ
10:15=0(2)=706-22❤ฟบล
10:30=5(7)=797-57❤ฟบลจ
10:45=6(8)=517-02++
11:00=6(8)=976-21❤ฟบ
11:15=5(7)=450-82❤บ
11:30=9(1)=596-77❤บ
11:45=7(5)=278-63❤บ
12:00=7(9)=786-27❤บล
12:15=5(7)=420-92++
12:30=1(9)=006-18❤ล
12:45=0(1)=593-41❤ฟล
13:00=8(0)=764-85❤ล
13:15=7(5)=814-37❤ล
13:30=5(0)=512-46❤บ
13:45=0(2)=140-46❤บ
14:00=5(3)=639-80❤ฟบ
14:15=4(2)=936-23❤ฟล
14:30=4(2)=645-25❤ฟบลจ
14:45=5(3)=173-36❤ฟบล
15:00=8(6)=273-51++
15:15=8(6)=871-24❤บ
15:30=8(7)=596-58❤ล
15:45=5(8)=181-99❤ฟบ
16:00=9(7)=912-26❤บ
16:15=3(2)=
เจาะ 23-25-20
235-230-250
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

18:15=8(0)=181-99❤️บ
18:30=0(8)=078-98❤️ฟวบลจ
18:45=1(7)=108-42❤️แตก 3
19:00=2(6)=832-15❤️บ
19:15=6(4)=
เจาะ 46-45-41
465-461-651
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
18:15=8(0)=181-99❤️บ
18:30=0(8)=078-98❤️ฟวบลจ
18:45=1(7)=108-42❤️แตก 3
19:00=2(6)=832-15❤️บ
19:15=6(4)=301-64❤️ฟลลจ
19:30=2(0)=
เจาะ 02-04-01
024-021-241
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
18:15=8(0)=181-99❤️บ
18:30=0(8)=078-98❤️ฟวบลจ
18:45=1(7)=108-42❤️แตก 3
19:00=2(6)=832-15❤️บ
19:15=6(4)=301-64❤️ฟลลจ
19:30=2(0)=902-54❤️ฟบบจ
19:45=9(1)=
เจาะ 19-10-12
192-190-902
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:00=8(7)=837-95❤แตก3
12:15=7(6)=643-09❤ฟบ
12:30=1(0)=482-34++
12:45=6(7)=974-49❤ฟบ
13:00=1(9)=590-25❤ฟบ
13:15=1(2)=315-95❤บ
13:30=9(0)=135-02❤ฟล
13:45=5(6)=365-20❤ฟบบจ
14:00=7(8)=664-25++
14:15=5(6)=941-74++
14:30=1(0)=383-12❤ล
14:45=0(9)=392-91❤ฟบลจ
15:00=5(4)=352-61❤บ
15:15=6(5)=526-44❤ฟวบ
15:30=6(4)=812-06❤ล
15:45=6(4)=047-75❤ฟบ
16:00=2(1)=698-19❤ฟล
16:15=4(3)=966-28++
16:30=0(9)=080-05❤บล
16:45=2(1)=
เจาะ 12-13-14
123-124-234
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
12:00=8(7)=837-95❤แตก3
12:15=7(6)=643-09❤ฟบ
12:30=1(0)=482-34++
12:45=6(7)=974-49❤ฟบ
13:00=1(9)=590-25❤ฟบ
13:15=1(2)=315-95❤บ
13:30=9(0)=135-02❤ฟล
13:45=5(6)=365-20❤ฟบบจ
14:00=7(8)=664-25++
14:15=5(6)=941-74++
14:30=1(0)=383-12❤ล
14:45=0(9)=392-91❤ฟบลจ
15:00=5(4)=352-61❤บ
15:15=6(5)=526-44❤ฟวบ
15:30=6(4)=812-06❤ล
15:45=6(4)=047-75❤ฟบ
16:00=2(1)=698-19❤ฟล
16:15=3(4)=912-48❤ฟล
16:30=4(3)=966-28++
16:45=0(9)=080-05❤บล
17:00=2(1)=020-83❤บ
17:15=4(3)=
เจาะ 34-35-36
345-346-356
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:15=7(5)=506-46❤ฟบ
09:30=3(2)=336-21❤ฟบล
09:45=6(5)=
เจาะ 56-53-52
563-562-532
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

17:30=6(7)=137-07❤ฟบลจ
17:45=4(3)=363-33❤ฟบล
18:00=6(7)=173-30❤ฟบ
18:15=9(0)=401-57❤ฟบ
18:30=6(5)=602-22❤บ
18:45=3(2)=549-21❤ฟลจ
19:00=5(4)=077-97++
19:15=0(9)=190-35❤ฟบบจ
19:30=8(7)=
เจาะ 78-73-72
783-782-832
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
17:30=6(7)=137-07❤ฟบลจ
17:45=4(3)=363-33❤ฟบล
18:00=6(7)=173-30❤ฟบ
18:15=9(0)=401-57❤ฟบ
18:30=6(5)=602-22❤บ
18:45=3(2)=549-21❤ฟลจ
19:00=5(4)=077-97++
19:15=0(9)=190-35❤ฟบบจ
19:30=8(7)=917-53❤ฟบ
19:45=0(9)=
เจาะ 90-40-30
940-930-430
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

07:30=7(5)=569-88❤ฟบ
07:45=9(7)=745-27❤ฟบล
08:00=8(6)=185-62❤ฟบล
08:15=3(1)=499-82++
08:30=9(1)=983-93❤บล
08:45=4(2)=761-45❤ล
09:00=4(2)=019-19++
09:15=6(4)=790-38++
09:30=8(7)=694-71❤ฟล
09:45=6(0)=107-83❤ฟบ
10:00=2(0)=608-19❤ฟบ
10:15=9(0)=
เจาะ 90-80-10
980-910-810
vimol 3 เดือนที่แล้ว
ตอนแจ้ง ถอนยังไม่เข้าค่ะ
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

13:30=6(4)=382-42❤ฟล
13:45=8(7)=829-98❤บล
14:00=1(3)=350-40❤ฟบ
14:15=6(4)=448-99❤ฟบ
14:30=5(3)=363-82❤ฟบ
14:45=7(5)=404-24++
15:00=4(2)=361-07++
15:15=5(7)=960-97❤ฟล
15:30=5(7)=190-49++
15:45=0(6)=991-73++
16:00=6(7)=703-31❤ฟบ
16:15=8(9)=078-42❤บ
16:30=1(2)=461-56❤บ
16:45=6(1)=414-71❤ฟบล
17:00=8(6)=565-67❤ฟบล
17:15=3(1)=540-08++
17:30=8(0)=466-50❤ฟลจ
17:45=5(0)=870-09❤ฟบลจ
18:00=0(9)=734-77++
18:15=4(0)=293-57++
18:30=7(6)=648-25❤ฟบ
18:45=6(4)=337-49❤ฟล
19:00=3(1)=197-97❤ฟบ
19:15=5(3)=165-07❤บ
19:30=0(8)=689-59❤ฟบ
19:45=4(2)=356-80++
20:00=9(3)=092-45❤️บ
20:15=2(0)=359-32❤️ล
20:30=5(3)=836-37❤️ฟบลจ
20:45=4(2)=
เจาะ 24-23-20
243-240-430
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
13:30=6(4)=382-42❤ฟล
13:45=8(7)=829-98❤บล
14:00=1(3)=350-40❤ฟบ
14:15=6(4)=448-99❤ฟบ
14:30=5(3)=363-82❤ฟบ
14:45=7(5)=404-24++
15:00=4(2)=361-07++
15:15=5(7)=960-97❤ฟล
15:30=5(7)=190-49++
15:45=0(6)=991-73++
16:00=6(7)=703-31❤ฟบ
16:15=8(9)=078-42❤บ
16:30=1(2)=461-56❤บ
16:45=6(1)=414-71❤ฟบล
17:00=8(6)=565-67❤ฟบล
17:15=3(1)=540-08++
17:30=8(0)=466-50❤ฟลจ
17:45=5(0)=870-09❤ฟบลจ
18:00=0(9)=734-77++
18:15=4(0)=293-57++
18:30=7(6)=648-25❤ฟบ
18:45=6(4)=337-49❤ฟล
19:00=3(1)=197-97❤ฟบ
19:15=5(3)=165-07❤บ
19:30=0(8)=689-59❤ฟบ
19:45=4(2)=356-80++
20:00=9(3)=092-45❤️บ
20:15=2(0)=359-32❤️ล
20:30=5(3)=836-37❤️ฟบลจ
20:45=4(2)=999-59++
21:00=4(2)=452-71❤️ฟวบ
21:15=6(4)=646-64❤️ฟบบลลจจ
21:30=8(6)=813-68❤️ฟบลลจ
21:45=7(5)=
เจาะ 57-52-50
572-570-720
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

13:30=6(4)=382-42❤ฟล
13:45=8(7)=829-98❤บล
14:00=1(3)=350-40❤ฟบ
14:15=6(4)=448-99❤ฟบ
14:30=5(3)=363-82❤ฟบ
14:45=7(5)=
เจาะ 75-73-79
753-759-739
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

07:45=0(9)=332-92❤ฟล
08:00=7(9)=927-50❤ฟวบ
08:15=9(7)=721-94❤ฟบล
08:30=1(2)=043-60++
08:45=1(3)=384-53❤ฟบล
09:00=9(3)=772-07++
09:15=3(2)=229-12❤ฟบล
09:30=6(4)=686-94❤ฟบล
09:45=3(1)=760-56++
10:00=4(6)=444-00❤บ
10:15=2(0)=809-38❤ฟบ
10:30=5(3)=685-60❤ฟบ
10:45=5(3)=772-21++
11:00=6(4)=057-30++
11:15=4(5)=466-34❤บล
11:30=6(4)=427-13❤ฟบ
11:45=6(4)=026-47❤ฟบล
12:00=6(4)=461-85❤แตก3
12:15=7(5)=701-99❤บ
12:30=7(6)=255-14++
12:45=8(6)=117-81❤ล
13:00=5(4)=151-45❤ฟบลลจ
13:15=4(2)=561-92❤ฟล
13:30=0(8)=659-85❤ฟล
13:45=4(2)=980-09++
14:00=3(1)=192-13❤ฟบลจ
14:15=9(8)=785-06❤ฟบ
14:30=6(4)=103-60❤ล
14:45=2(0)=
เจาะ 20-30-40
230-240-340
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=3(2)=552-50❤ฟบ
08:45=9(0)=008-26❤ฟบจ
09:00=1(9)=805-72++
09:15=7(5)=007-97❤บล
09:30=8(6)=513-85❤ล
09:45=6(8)=677-41❤บ
10:00=6(4)=120-48❤ฟล
10:15=2(0)=984-25❤ล
10:30=9(7)=658-75❤ฟล
10:45=6(4)=481-14❤ฟบล
11:00=6(4)=959-39++
11:15=5(3)=436-53❤แตก3จ
11:30=0(8)=109-77❤บ
11:45=3(2)=661-21❤ฟล
12:00=7(6)=129-84++
12:15=2(0)=804-31❤ฟบ
12:30=5(3)=380-69❤ฟบ
12:45=2(0)=124-76❤บ
13:00=0(8)=722-09❤ล
13:15=5(7)=155-41❤บ
13:30=8(0)=192-87❤ฟล
13:45=0(2)=107-19❤ฟบ
14:00=8(6)=123-21++
14:15=3(5)=751-19❤ฟบ
14:30=8(0)=928-70❤ฟบล
14:45=6(8)=131-84❤ฟล
15:00=6(4)=278-55++
15:15=6(4)=756-42❤ฟบล
15:30=7(5)=445-44❤ฟบ
15:45=6(4)=886-49❤ฟบล
16:00=3(1)=676-62++
16:15=4(2)=973-94❤ล
16:30=7(6)=636-72❤ฟบล
16:45=1(3)=802-87++
17:00=8(9)=003-35++
17:15=9(0)=700-19❤ฟบล
17:30=2(3)=931-87❤ฟบ
17:45=8(9)=989-56❤ฟบบจ
18:00=3(1)=833-07❤บ
18:15=2(0)=421-24❤บล
18:30=0(2)=920-47❤แตก3
18:45=3(4)=642-05❤ฟบ
19:00=5(4)=285-85❤บล
19:15=7(5)=222-51❤ฟล
19:30=0(2)=
เจาะ 20-29-28
290-280-298
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=3(2)=552-50❤ฟบ
08:45=9(0)=008-26❤ฟบจ
09:00=1(9)=805-72++
09:15=7(5)=007-97❤บล
09:30=8(6)=513-85❤ล
09:45=6(8)=677-41❤บ
10:00=6(4)=120-48❤ฟล
10:15=2(0)=984-25❤ล
10:30=9(7)=658-75❤ฟล
10:45=6(4)=481-14❤ฟบล
11:00=6(4)=959-39++
11:15=5(3)=436-53❤แตก3จ
11:30=0(8)=109-77❤บ
11:45=3(2)=661-21❤ฟล
12:00=7(6)=
เจาะ 67-68-63
678-673-683
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=3(2)=552-50❤ฟบ
08:45=9(0)=
เจาะ 90-80-10
980-910-810
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
008-26🎉🎉
เจาะเน้นๆๆ
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=9(8)=567-78❤ฟล
08:45=8(9)=755-63++
09:00=8(6)=556-22❤ฟบ
09:15=4(2)=012-73❤ฟบจ
09:30=1(2)=975-43++
09:45=0(2)=823-60❤ฟบลจ
10:00=6(4)=258-84❤ฟล
10:15=0(2)=
เจาะ 20-30-50
230-250-350
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=4(2)=423-54❤แตก3
09:15=8(0)=796-77++
09:30=6(4)=947-33❤ฟบ
09:45=4(2)=974-64❤บล
10:00=1(9)=563-79❤ฟลจ
10:15=8(6)=241-34++
10:30=1(3)=577-16❤ล
10:45=5(7)=271-73❤ฟบลจจ
11:00=4(0)=992-20❤ฟล
11:15=0(2)=243-11❤ฟบ
11:30=0(2)=101-32❤ฟบล
11:45=5(1)=119-91❤ฟบล
12:00=8(0)=
เจาะ 80-30-10
830-810-310
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
09:00=4(2)=423-54❤แตก3
09:15=8(0)=796-77++
09:30=6(4)=947-33❤ฟบ
09:45=4(2)=974-64❤บล
10:00=1(9)=563-79❤ฟลจ
10:15=8(6)=241-34++
10:30=1(3)=577-16❤ล
10:45=5(7)=271-73❤ฟบลจจ
11:00=4(0)=992-20❤ฟล
11:15=0(2)=243-11❤ฟบ
11:30=0(2)=101-32❤ฟบล
11:45=5(1)=119-91❤ฟบล
12:00=8(0)=240-83❤ฟบล
12:15=5(1)=591-59❤ฟวบล
12:30=1(4)=
เจาะ 41-43-49
413-419-439
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=4(2)=423-54❤แตก3
09:15=8(0)=796-77++
09:30=6(4)=947-33❤ฟบ
09:45=4(2)=974-64❤บล
10:00=1(9)=563-79❤ฟลจ
10:15=8(6)=241-34++
10:30=1(3)=577-16❤ล
10:45=5(7)=271-73❤ฟบลจจ
11:00=4(0)=992-20❤ฟล
11:15=0(2)=
เจาะ 20-60-40
260-240-640
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
09:00=4(2)=423-54❤แตก3
09:15=8(0)=796-77++
09:30=6(4)=947-33❤ฟบ
09:45=4(2)=974-64❤บล
10:00=1(9)=563-79❤ฟลจ
10:15=8(6)=241-34++
10:30=1(3)=577-16❤ล
10:45=5(7)=271-73❤ฟบลจจ
11:00=4(0)=992-20❤ฟล
11:15=0(2)=243-11❤ฟบ
11:30=0(2)=101-32❤ฟบล
11:45=5(1)=119-91❤ฟบล
12:00=8(0)=
เจาะ 80-30-10
830-810-310
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

17:00=5(4)=403-14❤ฟบล
17:15=9(7)=501-38++
17:30=2(3)=534-59❤ฟบ
17:45=1(3)=080-67++
18:00=6(8)=778-89❤ฟบล
18:15=8(0)=087-08❤ฟวบลลจ
18:30=9(7)=499-97❤ฟบลลจ
18:45=8(6)=127-91++
19:00=2(0)=343-86++
19:15=4(2)=849-50❤️บ
19:30=3(1)=991-22❤️ฟบ
19:45=7(5)=798-32❤️บ
20:00=5(6)=013-76❤️ฟล
20:15=1(9)=679-57❤️ฟบจ
20:30=1(9)=667-26++
20:45=7(5)=095-74❤️ฟบล
21:00=6(4)=191-51++
21:15=2(0)=291-60❤️ฟบลจ
21:30=1(9)=111-71❤️บล
21:45=2(0)=374-32❤️ล
22:00=3(1)=708-92++
22:15=5(4)=624-99❤️ฟบจ
22:30=2(1)=576-28❤️ล
22:45=6(5)=395-69❤️ฟบลจ
23:00=9(8)=
เจาะ 89-80-87
897-890-907
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
17:00=5(4)=403-14❤ฟบล
17:15=9(7)=501-38++
17:30=2(3)=534-59❤ฟบ
17:45=1(3)=080-67++
18:00=6(8)=778-89❤ฟบล
18:15=8(0)=087-08❤ฟวบลลจ
18:30=9(7)=499-97❤ฟบลลจ
18:45=8(6)=127-91++
19:00=2(0)=343-86++
19:15=4(2)=849-50❤️บ
19:30=3(1)=991-22❤️ฟบ
19:45=7(5)=798-32❤️บ
20:00=5(6)=013-76❤️ฟล
20:15=1(9)=679-57❤️ฟบจ
20:30=1(9)=667-26++
20:45=7(5)=095-74❤️ฟบล
21:00=6(4)=191-51++
21:15=2(0)=291-60❤️ฟบลจ
21:30=1(9)=111-71❤️บล
21:45=2(0)=374-32❤️ล
22:00=3(1)=708-92++
22:15=5(4)=624-99❤️ฟบจ
22:30=2(1)=576-28❤️ล
22:45=6(5)=395-69❤️ฟบลจ
23:00=9(8)=231-83❤️ฟล
23:15=1(0)=
เจาะ 01-05-03
015-013-153
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=2(4)=821-92❤ฟบล
08:45=7(5)=287-41❤บ
09:00=6(4)=701-00++
09:15=1(9)=137-59❤ฟบล
09:30=0(8)=
เจาะ 80-89-81
890-810-891
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=1(3)=310-82❤ฟวบ
09:15=9(1)=909-04❤บ
09:30=2(4)=309-82❤ล
09:45=3(1)=166-14❤ฟบล
10:00=0(8)=812-50❤ฟบลจ
10:15=5(3)=331-55❤ฟบล
10:30=9(7)=327-40❤ฟบ
10:45=0(8)=940-75❤บ
11:00=8(0)=730-76❤ฟบ
11:15=9(7)=403-02++
11:30=9(0)=
เจาะ 90-60-40
960-940-640
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:45=5(3)=058-56❤บล
11:00=4(6)=390-06❤ฟล
11:15=8(0)=338-59❤บ
11:30=2(4)=642-08❤ฟบบจ
11:45=5(3)=609-75❤ล
12:00=9(1)=711-49❤ฟบล
12:15=0(2)=324-42❤ฟบล
12:30=1(3)=446-55++
12:45=4(5)=408-47❤บล
13:00=0(8)=190-01❤บล
13:15=8(0)=
เจาะ 80-90-20
890-820-920
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:15=5(9)=574-05❤บล
08:30=3(1)=451-21❤ฟบล
08:45=6(5)=961-05❤ฟบล
09:00=7(6)=416-37❤ฟบล
09:15=7(6)=597-16❤ฟบล
09:30=7(6)=791-83❤บ
09:45=0(9)=352-60❤ล
10:00=3(7)=275-37❤ฟบลจจ
10:15=1(2)=205-91❤ฟบล
10:30=0(5)=045-99❤แตก3
10:45=8(9)=229-83❤ฟบล
11:00=0(1)=259-85++
11:15=3(4)=691-37❤ล
11:30=0(9)=998-25❤ฟบจ
11:45=6(7)=345-78❤ฟลจ
12:00=8(9)=891-21❤แตก3
12:15=8(9)=002-64++
12:30=0(2)=529-99❤ฟบ
12:45=7(1)=
เจาะ 17-16-10
176-170-160
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
08:15=5(9)=574-05❤บล
08:30=3(1)=451-21❤ฟบล
08:45=6(5)=961-05❤ฟบล
09:00=7(6)=416-37❤ฟบล
09:15=7(6)=597-16❤ฟบล
09:30=7(6)=791-83❤บ
09:45=0(9)=352-60❤ล
10:00=3(7)=275-37❤ฟบลจจ
10:15=1(2)=205-91❤ฟบล
10:30=0(5)=045-99❤แตก3
10:45=8(9)=229-83❤ฟบล
11:00=0(1)=259-85++
11:15=3(4)=691-37❤ล
11:30=0(9)=998-25❤ฟบจ
11:45=6(7)=345-78❤ฟลจ
12:00=8(9)=891-21❤แตก3
12:15=8(9)=002-64++
12:30=0(2)=529-99❤ฟบ
12:45=7(1)=397-14❤ฟบล
13:00=2(6)=
เจาะ 62-65-61
625-621-651
แสดงความคิดเห็น