โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:15=8(9)=219-88❤ฟบล
10:30=7(8)=818-05❤ฟบ
10:45=6(4)=850-80++
11:00=9(0)=026-81❤ฟบ
11:15=2(0)=325-06❤ฟบล
11:30=7(5)=585-20❤ฟบจ
11:45=9(0)=082-27❤ฟบ
12:00=8(6)=467-11❤ฟบจ
12:15=2(0)=
เจาะ 02-05-01
025-021-251
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:00=2(0)=299-54❤บ
08:15=0(8)=084-38❤ฟวบล
08:30=4(2)=164-55❤บ
08:45=0(2)=098-46❤บ
09:00=1(0)=575-29++
09:15=7(2)=679-69❤บ
09:30=2(6)=267-22❤แตก3
09:45=1(3)=322-78❤ฟบ
10:00=0(4)=840-34❤ฟบบลจ
10:15=4(0)=010-03❤ฟบล
10:30=1(0)=200-73❤ฟบ
10:45=2(0)=801-89❤ฟบ
11:00=1(0)=619-51❤บล
11:15=8(0)=217-05❤ฟล
11:30=8(6)=
เจาะ 68-63-61
683-681-831
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
08:00=2(0)=299-54❤บ
08:15=0(8)=084-38❤ฟวบล
08:30=4(2)=164-55❤บ
08:45=0(2)=098-46❤บ
09:00=1(0)=575-29++
09:15=7(2)=679-69❤บ
09:30=2(6)=267-22❤แตก3
09:45=1(3)=322-78❤ฟบ
10:00=0(4)=840-34❤ฟบบลจ
10:15=4(0)=010-03❤ฟบล
10:30=1(0)=200-73❤ฟบ
10:45=2(0)=801-89❤ฟบ
11:00=1(0)=619-51❤บล
11:15=8(0)=217-05❤ฟล
11:30=8(6)=791-14++
11:45=8(0)=
เจาะ 08-06-07
086-087-867
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
08:00=2(0)=299-54❤บ
08:15=0(8)=084-38❤ฟวบล
08:30=4(2)=164-55❤บ
08:45=0(2)=098-46❤บ
09:00=1(0)=575-29++
09:15=7(2)=679-69❤บ
09:30=2(6)=267-22❤แตก3
09:45=1(3)=322-78❤ฟบ
10:00=0(4)=840-34❤ฟบบลจ
10:15=4(0)=010-03❤ฟบล
10:30=1(0)=200-73❤ฟบ
10:45=2(0)=801-89❤ฟบ
11:00=1(0)=619-51❤บล
11:15=8(0)=217-05❤ฟล
11:30=8(6)=791-14++
11:45=8(0)=660-91❤ฟบจ
12:00=6(0)=
เจาะ 06-07-05
067-065-675
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:00=2(0)=299-54❤บ
08:15=0(8)=084-38❤ฟวบล
08:30=4(2)=164-55❤บ
08:45=0(2)=098-46❤บ
09:00=1(0)=575-29++
09:15=7(2)=679-69❤บ
09:30=2(6)=267-22❤แตก3
09:45=1(3)=322-78❤ฟบ
10:00=0(4)=
เจาะ 40-45-41
450-401-501
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:45=5(0)=901-38❤ฟบ
09:00=1(0)=510-10❤ฟบบลลจจ
09:15=1(0)=755-91❤ล
09:30=5(0)=815-20❤ฟบลจ
09:45=2(1)=849-28❤ล
10:00=5(3)=
เจาะ 35-38-39
358-359-589
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
08:45=5(0)=901-38❤ฟบ
09:00=1(0)=510-10❤ฟบบลลจจ
09:15=1(0)=755-91❤ล
09:30=5(0)=815-20❤ฟบลจ
09:45=2(1)=849-28❤ล
10:00=5(3)=484-10++
10:15=2(4)=
เจาะ 42-41-40
412-420-210
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:15=6(0)=009-95❤ฟบจ
08:30=9(0)=931-93❤บล
08:45=2(1)=485-06++
09:00=6(0)=913-41++
09:15=6(2)=726-13❤แตก3
09:30=3(1)=173-06❤ฟวบ
10:00=5(1)=117-28❤ฟลบ
11:15=6(5)=613-62❤บล
11:30=5(1)=421-26❤ฟบจ
11:45=3(1)=516-93❤ฟบล
12:00=7(5)=
เจาะ 57-56-54
567-574-467
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
08:15=6(0)=009-95❤ฟบจ
08:30=9(0)=931-93❤บล
08:45=2(1)=485-06++
09:00=6(0)=913-41++
09:15=6(2)=726-13❤แตก3
09:30=3(1)=173-06❤ฟวบ
10:00=5(1)=117-28❤ฟลบ
10:15=6(5)=613-62❤บล
10:30=5(1)=421-26❤ฟบจ
10:45=3(1)=516-93❤ฟบล
11:00=7(5)=
เจาะ 57-56-54
567-574-467
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
08:15=6(0)=009-95❤ฟบจ
08:30=9(0)=931-93❤บล
08:45=2(1)=485-06++
09:00=6(0)=913-41++
09:15=6(2)=726-13❤แตก3
09:30=3(1)=173-06❤ฟวบ
10:00=5(1)=117-28❤ฟลบ
10:15=6(5)=613-62❤บล
10:30=5(1)=421-26❤ฟบจ
10:45=3(1)=516-93❤ฟบล
11:00=7(5)=113-76❤ล
11:15=4(2)=
เจาะ 24-25-26
245-246-456
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033


09:15=9(5)=119-89❤บล
09:30=0(8)=789-67❤ฟบจ
09:45=0(4)=640-92❤ฟบบจ
10:00=4(8)=251-53++
10:15=5(1)=510-47❤ฟวบ
10:30=5(2)=094-29❤ฟล
10:45=9(0)=533-88++
11:00=5(3)=698-76++
11:15=7(1)=560-91❤ฟล
11:30=6(0)=158-34++
11:45=0(4)=351-08❤ล
12:00=2(4)=256-53❤บ
12:15=1(5)=593-36❤ฟบ
12:30=6(2)=346-63❤บล
12:45=2(0)=997-50❤ฟล
13:00=6(2)=917-96❤ล
13:15=6(8)=813-10❤ฟบ
13:30=2(4)=874-19❤ฟบ
13:45=1(3)=963-99❤ฟบ
14:00=3(9)=494-16❤ฟบ
14:15=3(5)=348-25❤ฟบล
14:30=2(4)=
เจาะ 42-47-43
472-423-237
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:15=0(8)=133-82❤ฟล
08:30=2(4)=491-93❤ฟบ
09:45=3(5)=273-83❤บล
09:00=7(0)=406-68❤ฟบ
09:25=4(0)=529-85++
09:30=7(3)=055-42++
10:00=7(2)=210-88❤ฟบ
10:15=1(0)=329-45++
10:30=5(1)=658-87❤บ
10:45=6(1)=670-40❤บ
11:00=6(0)=618-82❤บ
11:15=4(2)=223-91❤ฟบ
11:30=5(1)=159-55❤ฟวบล
11:45=8(0)=577-34++
12:00=5(2)=420-63❤ฟวบ
12:15=6(2)=982-84❤ฟบ
12:30=6(0)=416-10❤ฟบลจ
12:45=5(3)=461-44++
13:00=2(0)=751-74++
13:15=6(4)=384-93❤ฟบ
13:30=4(2)=764-27❤ฟบล
13:45=0(2)=470-48❤บ
14:00=7(0)=396-03❤ฟล
14:15=5(3)=864-42++
14:30=4(2)=000-63++
14:45=6(0)=560-41❤ฟบบจ
15:00=6(0)=886-67❤บล
15:15=4(2)=419-09❤บ
15:30=8(0)=961-06❤ฟล
15:45=7(5)=027-17❤บล
16:00=3(1)=978-02++
16:15=5(1)=921-92❤ฟบจ
16:3ิ0=3(1)=461-56❤ฟบ
16:45=7(5)=593-28❤ฟบ
17:00=6(2)=008-32❤ฟลจ
17:15=8(0)=726-54++
17:30=8(4)=350-40❤ฟล
17:45=5(0)=077-97❤ฟบ
18:00=7(0)=869-42++
18:15=5(3)=967-34❤ฟลจ
18:30=1(3)=079-62++
18:45=4(8)=261-77++
19:00=7(5)=347-33❤บ
19:15=3(1)=218-09❤ฟบ
19:30=9(7)=080-17❤ฟล
19:45=8(0)=436-08❤ฟลลจ
20:00=9(3)=224-88++
20:15=4(2)=760-37++
20:30=6(0)=869-65❤บล
20:45=5(3)=
เจาะ 35-36-31
356-351-561
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
08:15=0(8)=133-82❤ฟล
08:30=2(4)=491-93❤ฟบ
09:45=3(5)=273-83❤บล
09:00=7(0)=406-68❤ฟบ
09:25=4(0)=529-85++
09:30=7(3)=055-42++
10:00=7(2)=210-88❤ฟบ
10:15=1(0)=329-45++
10:30=5(1)=658-87❤บ
10:45=6(1)=670-40❤บ
11:00=6(0)=618-82❤บ
11:15=4(2)=223-91❤ฟบ
11:30=5(1)=159-55❤ฟวบล
11:45=8(0)=577-34++
12:00=5(2)=420-63❤ฟวบ
12:15=6(2)=982-84❤ฟบ
12:30=6(0)=416-10❤ฟบลจ
12:45=5(3)=461-44++
13:00=2(0)=751-74++
13:15=6(4)=384-93❤ฟบ
13:30=4(2)=764-27❤ฟบล
13:45=0(2)=470-48❤บ
14:00=7(0)=396-03❤ฟล
14:15=5(3)=864-42++
14:30=4(2)=000-63++
14:45=6(0)=560-41❤ฟบบจ
15:00=6(0)=886-67❤บล
15:15=4(2)=419-09❤บ
15:30=8(0)=961-06❤ฟล
15:45=7(5)=027-17❤บล
16:00=3(1)=978-02++
16:15=5(1)=921-92❤ฟบจ
16:3ิ0=3(1)=461-56❤ฟบ
16:45=7(5)=593-28❤ฟบ
17:00=6(2)=008-32❤ฟลจ
17:15=8(0)=726-54++
17:30=8(4)=350-40❤ฟล
17:45=5(0)=077-97❤ฟบ
18:00=7(0)=869-42++
18:15=5(3)=967-34❤ฟลจ
18:30=1(3)=079-62++
18:45=4(8)=261-77++
19:00=7(5)=347-33❤บ
19:15=3(1)=218-09❤ฟบ
19:30=9(7)=080-17❤ฟล
19:45=8(0)=436-08❤ฟลลจ
20:00=9(3)=224-88++
20:15=4(2)=760-37++
20:30=6(0)=869-65❤บล
20:45=5(3)=945-52❤บล
21:00=9(1)=
เจาะ 19-15-13
195-193-953
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

07:30=3(0)=000-26❤ฟบ
07:45=9(0)=496-91❤บล
08:00=3(5)=399-90❤บ
08:15=8(0)=353-85❤ล
08:30=8(0)=347-75++
08:45=5(3)=745-87❤บ
09:00=5(3)=093-62❤ฟบจ
09:15=0(8)=221-35++
09:30=6(4)=521-49❤ฟล
09:45=0(8)=250-00❤บล
10:00=1(9)=982-59❤ฟบลจ
10:15=0(8)=171-20❤ล
10:30=1(9)=060-33++
10:45=3(2)=659-87++
11:00=6(4)=276-05❤บ
11:15=8(6)=459-26❤ฟล
11:30=5(4)=566-85❤บล
11:45=6(5)=592-79❤ฟบ
12:00=9(8)=350-85❤ฟล
12:15=5(4)=339-49❤ฟล
12:30=4(2)=
เจาะ 24-28-23
248-243-483
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:15=0(1)=851-59❤ฟบ
09:30=1(2)=315-06❤บ
09:45=3(4)=903-92❤บ
10:00=5(3)=659-63❤ฟบล
10:15=4(5)=144-14❤บล
10:30=1(0)=597-08❤ฟล
10:45=3(1)=812-49❤ฟบจ
11:00=4(2)=
เจาะ 24-23-21
243-241-231
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
09:15=0(1)=851-59❤ฟบ
09:30=1(2)=315-06❤บ
09:45=3(4)=903-92❤บ
10:00=5(3)=659-63❤ฟบล
10:15=4(5)=144-14❤บล
10:30=1(0)=597-08❤ฟล
10:45=3(1)=812-49❤ฟบจ
11:00=4(2)=827-26❤ฟบล
11:15=2(0)=
เจาะ 20-90-50
290-250-950
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

07:15=8(0)=500-79❤ฟบ
07:30=9(0)=156-90❤ฟลลจ
07:45=0(1)=160-41❤แตก3
08:00=0(6)=652-54❤ฟบ
08:15=7(3)=109-67
08:30=9(0)=495-06❤ฟบล
08:45=0(4)=951-95++
09:00=6(5)=424-23++
09:15=4(2)=215-06❤ฟบ
09:30=7(5)=587-18❤ฟวบ
09:45=8(7)=111-50++
10:00=1(9)=829-95❤ฟบล
10:15=6(4)=612-98❤บ
10:30=9(7)=379-69❤ฟบลจ
10:45=6(8)=986-81❤ฟบล
11:00=4(0)=839-56++
11:15=2(5)=117-59❤ฟล
11:30=7(8)=081-72❤ฟบล
11:45=8(1)=434-26++
12:00=1(5)=157-91❤แตก3
12:15=0(2)=200-09❤ฟบล
12:30=0(8)=385-04❤ฟบล
12:45=2(3)=969-04++
13:00=5(3)=708-38❤ฟลจ
13:15=7(8)=521-50++
13:30=2(9)=476-44++
13:45=3(1)=035-00❤บ
14:00=0(9)=260-15❤บ
14:15=6(4)=786-84❤ฟบล
14:30=5(3)=773-67❤ฟบจ
14:45=8(6)=
เจาะ 68-69-60
689-680-890
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

07:15=8(0)=500-79❤ฟบ
07:30=9(0)=156-90❤ฟลลจ
07:45=0(1)=160-41❤แตก3
08:00=0(6)=652-54❤ฟบ
08:15=7(3)=109-67
08:30=9(0)=495-06❤ฟบล
08:45=0(4)=951-95++
09:00=6(5)=424-23++
09:15=4(2)=215-06❤ฟบ
09:30=7(5)=587-18❤ฟวบ
09:45=8(7)=111-50++
10:00=1(9)=829-95❤ฟบล
10:15=6(4)=612-98❤บ
10:30=9(7)=379-69❤ฟบลจ
10:45=6(8)=986-81❤ฟบล
11:00=4(0)=
เจาะ 40-80-90
480-490-890
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:15=0(8)=806-33❤แตก3
09:30=0(8)=952-33++
09:45=9(7)=549-11❤บ
10:00=0(8)=118-06❤ฟบล
10:15=6(4)=472-50❤ฟบ
10:30=1(0)=996-20❤ฟลจ
10:45=5(3)=809-41++
11:00=9(8)=287-05❤ฟบจ
11:15=9(7)=304-85++
11:30=6(4)=
เจาะ 46-43-41
463-461-431
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

17:15=8(4)=747-53❤️ฟบ
17:30=0(2)=840-01❤️บล
17:45=8(0)=754-68❤️ล
18:00=1(9)=892-73❤️ฟบ
18:15=4(5)=307-84❤️ล
18:30=9(0)=377-27++
18:45=9(5)=648-59❤️ฟลลจ
19:00=5(4)=697-03++
19:15=5(3)=798-23❤️ฟลจ
19:30=6(2)=893-82❤️ฟลจ
19:45=7(1)=775-33❤️บ
20:00=0(4)=022-43❤️ฟบลจ
20:15=2(0)=828-92❤️บล
20:30=0(6)=720-23❤️ล
20:45=9(5)=540-61❤️ฟบ
21:00=9(1)=758-06++
21:15=9(1)=840-94❤️ล
21:30=1(9)=986-36❤️ฟบ
21:45=7(1)=599-00++
22:00=8(0)=898-87❤️บล
22:15=1(7)=270-77❤️ฟบล
22:30=7(0)=364-28++
22:45=9(3)=217-71++
23:00=9(5)=091-10❤️บ
23:15=1(0)=602-86❤️ฟบ
23:30=2(0)=
เจาะ 01-02-04
024-021-214
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:45=6(7)=151-78❤ฟลจ
13:00=3(1)=700-58++
13:15=0(8)=189-75❤ฟบจ
13:30=6(4)=511-76❤ล
13:45=3(1)=196-47❤ฟบ
14:00=6(4)=713-85++
14:15=0(1)=040-61❤ฟบล
14:30=9(7)=891-30❤บ
14:45=0(9)=657-06❤ล
15:00=4(5)=989-34❤ล
15:15=1(9)=131-84❤บ
15:30=1(9)=471-66❤บ
15:45=7(9)=466-67❤ล
16:00=1(9)=880-39❤ฟล
16:15=7(6)=189-80++
16:30=6(4)=972-56❤ล
16:45=9(7)=647-04❤ฟบ
17:00=9(7)=135-71❤ฟล
17:15=8(6)=930-63❤ฟลจ
17:30=5(3)=471-37❤ฟล
17:45=1(9)=711-30❤บ
18:00=6(4)=677-19❤บ
18:15=1(3)=672-38❤️ฟลจ
18:30=2(8)=876-58❤️ฟบลจ
18:45=4(2)=798-27❤️ฟล
19:00=1(5)=979-91❤️ล
19:15=0(8)=834-89❤️ฟบลจ
19:30=4(2)=047-01❤️บ
19:45=7(0)=505-17❤️ฟบล
20:00=0(5)=408-55❤️ฟบล
20:15=4(2)=581-49❤️ฟล
20:30=4(6)=337-98++
20:45=0(6)=470-82❤️บ
21:00=3(1)=848-45++
21:15=0(6)=233-61❤️ฟลจ
21:30=1(5)=111-31❤️บล
21:45=0(2)=239-33❤️ฟบ
22:00=5(1)=049-15❤️ฟลลจ
22:15=4(0)=704-47❤️ฟบบลจ
22:30=7(0)=763-00❤️ฟบล
22:45=1(3)=
เจาะ 31-30-37
310-317-107
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
12:45=6(7)=151-78❤ฟลจ
13:00=3(1)=700-58++
13:15=0(8)=189-75❤ฟบจ
13:30=6(4)=511-76❤ล
13:45=3(1)=196-47❤ฟบ
14:00=6(4)=713-85++
14:15=0(1)=040-61❤ฟบล
14:30=9(7)=891-30❤บ
14:45=0(9)=657-06❤ล
15:00=4(5)=989-34❤ล
15:15=1(9)=131-84❤บ
15:30=1(9)=471-66❤บ
15:45=7(9)=466-67❤ล
16:00=1(9)=880-39❤ฟล
16:15=7(6)=189-80++
16:30=6(4)=972-56❤ล
16:45=9(7)=647-04❤ฟบ
17:00=9(7)=135-71❤ฟล
17:15=8(6)=930-63❤ฟลจ
17:30=5(3)=471-37❤ฟล
17:45=1(9)=711-30❤บ
18:00=6(4)=677-19❤บ
18:15=1(3)=672-38❤️ฟลจ
18:30=2(8)=876-58❤️ฟบลจ
18:45=4(2)=798-27❤️ฟล
19:00=1(5)=979-91❤️ล
19:15=0(8)=834-89❤️ฟบลจ
19:30=4(2)=047-01❤️บ
19:45=7(0)=505-17❤️ฟบล
20:00=0(5)=408-55❤️ฟบล
20:15=4(2)=581-49❤️ฟล
20:30=4(6)=337-98++
20:45=0(6)=470-82❤️บ
21:00=3(1)=848-45++
21:15=0(6)=233-61❤️ฟลจ
21:30=1(5)=111-31❤️บล
21:45=0(2)=239-33❤️ฟบ
22:00=5(1)=049-15❤️ฟลลจ
22:15=4(0)=704-47❤️ฟบบลจ
22:30=7(0)=763-00❤️ฟบล
22:45=1(3)=948-98++
23:00=5(3)=
เจาะ 35-31-37
351-357-571
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล-ฮานอย- ลาว -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:45=6(7)=151-78❤ฟลจ
13:00=3(1)=700-58++
13:15=0(8)=189-75❤ฟบจ
13:30=6(4)=511-76❤ล
13:45=3(1)=196-47❤ฟบ
14:00=6(4)=713-85++
14:15=0(1)=040-61❤ฟบล
14:30=9(7)=891-30❤บ
14:45=0(9)=657-06❤ล
15:00=4(5)=989-34❤ล
15:15=1(9)=131-84❤บ
15:30=1(9)=471-66❤บ
15:45=7(9)=466-67❤ล
16:00=1(9)=880-39❤ฟล
16:15=7(6)=189-80++
16:30=6(4)=972-56❤ล
16:45=9(7)=647-04❤ฟบ
17:00=9(7)=135-71❤ฟล
17:15=8(6)=930-63❤ฟลจ
17:30=5(3)=471-37❤ฟล
17:45=1(9)=711-30❤บ
18:00=6(4)=677-19❤บ
18:15=1(3)=672-38❤️ฟลจ
18:30=2(8)=876-58❤️ฟบลจ
18:45=4(2)=798-27❤️ฟล
19:00=1(5)=979-91❤️ล
19:15=0(8)=834-89❤️ฟบลจ
19:30=4(2)=047-01❤️บ
19:45=7(0)=505-17❤️ฟบล
20:00=0(5)=408-55❤️ฟบล
20:15=4(2)=
เจาะ 24-25-20
240-245-450
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

12:45=6(7)=151-78❤ฟลจ
13:00=3(1)=700-58++
13:15=0(8)=189-75❤ฟบจ
13:30=6(4)=511-76❤ล
13:45=3(1)=196-47❤ฟบ
14:00=6(4)=713-85++
14:15=0(1)=040-61❤ฟบล
14:30=9(7)=891-30❤บ
14:45=0(9)=657-06❤ล
15:00=4(5)=989-34❤ล
15:15=1(9)=131-84❤บ
15:30=1(9)=471-66❤บ
15:45=7(9)=466-67❤ล
16:00=1(9)=880-39❤ฟล
16:15=7(6)=189-80++
16:30=6(4)=972-56❤ล
16:45=9(7)=647-04❤ฟบ
17:00=9(7)=135-71❤ฟล
17:15=8(6)=930-63❤ฟลจ
17:30=5(3)=471-37❤ฟล
17:45=1(9)=711-30❤บ
18:00=6(4)=677-19❤บ
18:15=1(3)=672-38❤️ฟลจ
18:30=2(8)=876-58❤️ฟบลจ
18:45=4(2)=798-27❤️ฟล
19:00=1(5)=979-91❤️ล
19:15=0(8)=834-89❤️ฟบลจ
19:30=4(2)=
เจาะ 24-28-27
247-248-784
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

19:30=1(0)=305-05❤️ฟบล
19:45=5(0)=025-17❤️แตก3
20:00=3(0)=082-60❤️ฟบล
20:15=2(0)=020-46❤️ฟบบจ
20:30=2(0)=075-05❤️ฟบล
20:45=5(0)=
เจาะ 05-02-07
052-057-527
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
19:30=1(0)=305-05❤️ฟบล
19:45=5(0)=025-17❤️แตก3
20:00=3(0)=082-60❤️ฟบล
20:15=2(0)=020-46❤️ฟบบจ
20:30=2(0)=075-05❤️ฟบล
20:45=5(0)=445-26❤️บ
21:00=4(3)=
เจาะ 34-30-31
340-341-401
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

17:45=2(4)=064-26❤ฟบลจ
18:00=8(6)=767-52❤ฟบ
18:15=5(3)=754-58❤ฟบล
18:30=8(6)=164-97❤ฟบ
18:45=5(3)=
เจาะ 35-36-34
356-354-564
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

10:15=2(4)=784-74❤ฟบลจ
10:30=5(3)=562-32❤ฟบล
10:45=2(3)=686-32❤ฟลลจ
11:00=6(7)=692-51❤บ
11:15=1(3)=091-16❤บล
11:30=2(0)=347-32❤ล
11:45=8(6)=621-01❤ฟบ
12:00=2(0)=760-90❤ฟบล
12:15=1(9)=554-82++
12:30=5(3)=935-24❤ฟบบจ
12:45=6(4)=861-56❤บล
13:00=2(0)=381-26❤ฟลจ
13:15=0(2)=
เจาะ 20-28-27
280-270-287
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
10:15=2(4)=784-74❤ฟบลจ
10:30=5(3)=562-32❤ฟบล
10:45=2(3)=686-32❤ฟลลจ
11:00=6(7)=692-51❤บ
11:15=1(3)=091-16❤บล
11:30=2(0)=347-32❤ล
11:45=8(6)=621-01❤ฟบ
12:00=2(0)=760-90❤ฟบล
12:15=1(9)=554-82++
12:30=5(3)=935-24❤ฟบบจ
12:45=6(4)=861-56❤บล
13:00=2(0)=381-26❤ฟลจ
13:15=0(2)=660-13❤บ
13:30=1(9)=
เจาะ 91-96-95
916-915-965
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

09:00=0(2)=380-62❤ฟบล
09:15=2(3)=321-03❤แตก3
09:30=3(2)=122-63❤ฟบล
09:45=3(2)=815-31❤ล
10:00=0(8)=683-66❤ฟบ
10:15=5(6)=121-70++
10:30=5(3)=182-58❤ล
10:45=4(2)=836-00++
11:00=3(1)=605-51❤ฟล
11:15=3(1)=409-23❤ล
11:30=8(6)=857-66❤ฟบล
11:45=4(2)=815-77++
12:00=5(3)=573-42❤ฟวบ
12:15=0(8)=817-15❤ฟบ
12:30=0(8)=456-67++
12:45=5(3)=138-51❤ฟบลจ
13:00=1(3)=543-13❤ฟบลจ
13:15=6(4)=027-81++
13:30=1(7)=708-51❤ฟบล
13:45=7(8)=535-28❤ฟล
14:00=6(4)=129-07++
14:15=5(3)=645-95❤บล
14:30=1(3)=822-51❤ฟลจ
14:45=0(1)=831-09❤ฟบล
15:00=2(1)=
เจาะ 12-13-17
123-127-237
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

09:00=0(2)=380-62❤ฟบล
09:15=2(3)=321-03❤แตก3
09:30=3(2)=122-63❤ฟบล
09:45=3(2)=815-31❤ล
10:00=0(8)=683-66❤ฟบ
10:15=5(6)=
เจาะ 65-68-69
658-659-589
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
09:00=0(2)=380-62❤ฟบล
09:15=2(3)=321-03❤แตก3
09:30=3(2)=122-63❤ฟบล
09:45=3(2)=815-31❤ล
10:00=0(8)=683-66❤ฟบ
10:15=5(6)=121-70++
10:30=5(3)=
เจาะ 35-39-31
359-351-591
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

16:45=6(4)=841-70❤ฟบ
17:00=8(6)=955-65❤ฟล
17:15=9(7)=812-72❤ฟล
17:30=0(8)=623-38❤ฟล
17:45=9(7)=784-41❤ฟบ
18:00=7(5)=457-91❤ฟบบจ
18:15=8(6)=202-05++
18:30=5(3)=612-74++
18:45=1(3)=631-93❤ฟบลจ
19:00=2(5)=661-35❤ฟล
19:15=4(5)=729-30++
19:30=7(5)=679-36❤บ
19:45=8(6)=831-05❤บ
20:00=6(4)=471-18❤ฟบ
20:15=8(7)=731-15❤ฟบ
20:30=8(6)=796-47❤ฟบ
20:45=3(1)=333-41❤ฟบล
21:00=2(0)=292-76❤บ
21:15=7(5)=052-05❤ฟบลจ
21:30=6(4)=238-34❤ฟล
21:45=5(3)=
เจาะ 35-30-36
350-356-506
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
16:45=6(4)=841-70❤ฟบ
17:00=8(6)=955-65❤ฟล
17:15=9(7)=812-72❤ฟล
17:30=0(8)=623-38❤ฟล
17:45=9(7)=784-41❤ฟบ
18:00=7(5)=457-91❤ฟบบจ
18:15=8(6)=202-05++
18:30=5(3)=612-74++
18:45=1(3)=631-93❤ฟบลจ
19:00=2(5)=661-35❤ฟล
19:15=4(5)=729-30++
19:30=7(5)=679-36❤บ
19:45=8(6)=831-05❤บ
20:00=6(4)=471-18❤ฟบ
20:15=8(7)=731-15❤ฟบ
20:30=8(6)=796-47❤ฟบ
20:45=3(1)=333-41❤ฟบล
21:00=2(0)=292-76❤บ
21:15=7(5)=052-05❤ฟบลจ
21:30=6(4)=238-34❤ฟล
21:45=5(3)=373-50❤ฟบล
22:00=9(1)=267-38++
22:15=9(7)=148-75❤️ฟลจ
22:30=6(4)=470-98❤️ฟบ
22:45=9(7)=979-40❤️ฟบจ
23:00=9(1)=
เจาะ 19-14-10
149-190-940
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

16:45=6(4)=841-70❤ฟบ
17:00=8(6)=955-65❤ฟล
17:15=9(7)=812-72❤ฟล
17:30=0(8)=623-38❤ฟล
17:45=9(7)=784-41❤ฟบ
18:00=7(5)=457-91❤ฟบบจ
18:15=8(6)=202-05++
18:30=5(3)=612-74++
18:45=1(3)=631-93❤ฟบลจ
19:00=2(5)=661-35❤ฟล
19:15=4(5)=
เจาะ 54-56-57
546-547-467
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
16:45=6(4)=841-70❤ฟบ
17:00=8(6)=955-65❤ฟล
17:15=9(7)=812-72❤ฟล
17:30=0(8)=623-38❤ฟล
17:45=9(7)=784-41❤ฟบ
18:00=7(5)=457-91❤ฟบบจ
18:15=8(6)=202-05++
18:30=5(3)=612-74++
18:45=1(3)=631-93❤ฟบลจ
19:00=2(5)=661-35❤ฟล
19:15=4(5)=729-30++
19:30=7(5)=
เจาะ 57-59-51
579-571-791
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

09:30=5(6)=693-73❤ฟบ
09:45=4(2)=637-54❤ล
10:00=5(3)=867-08++
10:15=6(7)=779-82❤ฟบจ
10:30=3(1)=285-53❤ล
10:45=4(2)=823-67❤ฟบ
11:00=8(6)=517-28❤ล
11:15=7(8)=562-38❤ฟล
11:30=4(8)=659-32++
11:45=3(4)=934-79❤ฟบบจ
12:00=0(1)=273-27++
12:15=3(4)=147-28❤ฟบ
12:30=1(3)=609-93❤ฟลจ
12:15=0(9)=349-99❤ฟบล
12:30=3(5)=
เจาะ 53-59-58
539-538-398
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
09:30=5(6)=693-73❤ฟบ
09:45=4(2)=637-54❤ล
10:00=5(3)=867-08++
10:15=6(7)=779-82❤ฟบจ
10:30=3(1)=285-53❤ล
10:45=4(2)=823-67❤ฟบ
11:00=8(6)=517-28❤ล
11:15=7(8)=562-38❤ฟล
11:30=4(8)=659-32++
11:45=3(4)=934-79❤ฟบบจ
12:00=0(1)=273-27++
12:15=3(4)=147-28❤ฟบ
12:30=1(3)=609-93❤ฟลจ
12:45=0(9)=349-99❤ฟบล
13:00=3(5)=
เจาะ 53-59-58
539-538-398
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : oilbk5033

14:45=7(5)=395-64❤ฟบ
15:00=5(3)=271-93❤ฟล
15:15=5(3)=379-25❤ฟบล
15:30=4(2)=201-71❤ฟบ
15:45=6(4)=374-98❤ฟบ
16:00=2(0)=909-96❤ฟบ
16:15=9(7)=118-27❤ฟล
16:30=7(5)=911-01++
16:45=8(6)=287-40❤บ
17:00=2(0)=162-57❤บ
17:15=8(4)=352-43❤️ฟล
17:30=7(3)=892-78❤️ล
17:45=7(1)=224-24++
18:00=6(2)=977-42❤️ฟลจ
18:15=6(2)=
เจาะ 26-27-20
267-260-670
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
14:45=7(5)=395-64❤ฟบ
15:00=5(3)=271-93❤ฟล
15:15=5(3)=379-25❤ฟบล
15:30=4(2)=201-71❤ฟบ
15:45=6(4)=374-98❤ฟบ
16:00=2(0)=909-96❤ฟบ
16:15=9(7)=118-27❤ฟล
16:30=7(5)=911-01++
16:45=8(6)=287-40❤บ
17:00=2(0)=162-57❤บ
17:15=8(4)=352-43❤️ฟล
17:30=7(3)=892-78❤️ล
17:45=7(1)=224-24++
18:00=6(2)=977-42❤️ฟลจ
18:15=6(2)=006-01❤️บ
18:30=6(0)=026-56❤️ฟวบลจ
18:45=6(0)=
เจาะ 06-01-05
061-065-615
แสดงความคิดเห็น