โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:30=4(3)=846-11❤บ
09:45=4(5)=991-22++
10:00=0(8)=578-70❤ฟบล
10:15=1(5)=312-99❤บ
10:30=3(1)=083-28❤บ
10:45=5(1)=497-43++
11:00=6(2)=635-47❤บ
11:15=9(3)=048-39❤ฟลลจ
11:30=4(0)=556-95++
11:45=5(1)=371-53❤ฟบล
12:00=4(2)=944-76❤บ
12:15=5(3)=122-72++
12:30=9(5)=893-40❤บ
12:45=4(0)=164-39❤บ
13:00=7(5)=315-14❤ฟบ
13:15=4(2)=922-49❤ฟบล
13:30=7(1) =914-76❤ฟบล
13:45=0(8)=954-95++
12:00=9(4)=090-76❤บ
12:15=9(0)=536-92❤ล
12:30=9(3)=531-40❤ฟบจ
12:45=4(2)=076-34❤ล
15:00=3(1)=460-65++
15:15=6(1)=852-15❤ฟลจ
15:30=6(4)=874-00❤ฟบจ
15:45=3(0)=351-12❤บ
16:00=6(4)=
เจาะ 46-43-41
463-461-631
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=3(0)=943-66❤บ
08:45=7(1)=728-85❤บ
09:00=0(6)=970-12❤ล
09:15=7(0)=556-37❤ล
09:30=5(1)=713-46❤ฟบ
09:45=4(2)=982-26❤ฟบลจ
10:00=6(0)=713-40❤ฟลจ
10:15=4(2)=460-75❤บ
10:30=6(0)=469-66❤บล
10:45=5(3)=816-71++
11:00=7(5)=070-73❤บล
11:15=7(0)=
เจาะ 03-07-04
073-047-734
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:15=5(6)=451-44❤บ
12:30=5(6)=260-21❤ฟบจ
11:45=6(7)=746-58❤ฟวบ
13:15=8(9)=821-60❤บ
13:30=2(3)=106-43❤ฟล
13:45=1(0)=105-00❤ฟวบล
14:00=1(0)=513-83❤บ
14:15=6(4)=004-97❤ฟบ
14:30=4(0)=943-90❤ฟบล
14:45=9(0)=389-63❤บ
15:00=5(1)=806-17❤ฟล
15:15=8(0)=502-05❤ฟบล
15:30=5(0)=974-61++
15:45=5(3)=351-05❤ฟวบล
16:00=4(2)=142-84❤ฟบบลจ
16:15=3(1)=070-73❤ล
16:30=7(0)=085-92❤ฟว
16:45=5(0)=085-49❤แตก3
17:00=5(0)=044-95❤ฟบล
17:30=3(0)=111-31❤ล
17:45=4(2)=347-35❤บ
18:00=8(2)=905-34++
18:15=9(4)=023-65++
18:30=3(0)=413-55❤บ
18:45=4(2)=230-37❤ฟบ
19:00=3(0)=105-56❤ฟบ
19:15=1(0)=031-56❤ฟวบ
19:30=3(0)=379-07❤ฟบล
19:45=4(0)=428-49❤บล
20:00=6(2)=288-74❤ฟบ
20:15=0(6)=408-35❤แตก3
20:30=4(0)=
เจาะ 40-08-02
048-042-842
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:15=5(6)=451-44❤บ
12:30=5(6)=260-21❤ฟบจ
11:45=6(7)=746-58❤ฟวบ
13:15=8(9)=821-60❤บ
13:30=2(3)=106-43❤ฟล
13:45=1(0)=105-00❤ฟวบล
14:00=1(0)=513-83❤บ
14:15=6(4)=004-97❤ฟบ
14:30=4(0)=943-90❤ฟบล
14:45=9(0)=389-63❤บ
15:00=5(1)=806-17❤ฟล
15:15=8(0)=502-05❤ฟบล
15:30=5(0)=974-61++
15:45=5(3)=351-05❤ฟวบล
16:00=4(2)=142-84❤ฟบบลจ
16:15=3(1)=
เจาะ 13-14-15
134-135-345
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:00=7(8)=375-17❤บล
08:15=3(4)=492-71❤ฟบ
08:30=4(5)=839-33++
08:45=8(9)=267-11++
09:00=8(4)=654-18❤ฟบล
09:15=6(1)=061-25❤ฟบบจ
09:30=6(0)=556-32❤บ
09:45=0(5)=691-15❤ฟลจ
10:00=3(5)=204-63❤ล
10:15=2(0)=867-24❤ล
10:30=4(2)=902-07❤ฟบ
10:45=9(0)=212-16++
11:00=3(1)=502-08++
11:15=2(0)=098-17❤ฟบ
11:30=9(0)=259-22❤บ
11:45=7(3)=938-07❤ฟบล
12:00=6(2)=182-70❤ฟบ
12:15=9(7)=503-71❤ฟล
12:30=5(0)=021-33❤ฟบ
12:45=3(1)=698-72++
13:00=3(5)=545-85❤ฟบล
13:15=9(1)=753-57++
13:30=7(2)=645-78❤ล
13:45=6(7)=817-73❤ฟบล
14:00=8(9)=998-74❤ฟบจ
14:15=0(9)=208-11❤บ
14:30=2(3)=851-69++
14:45=8(9)=752-10++
15:00=6(5)=643-74❤บ
15:15=5(4)=158-45❤ฟบลลจ
15:30=6(5)=713-50❤ฟล
15:45=8(6)=994-67❤ฟล
16:00=9(0)=324-71++
16:15=6(2)=199-19++
16:30=8(9)=193-47❤ฟบ
16:45=1(9)=826-99❤ฟล
17:00=8(4)=590-14❤ฟล
17:15=5(4)=320-20++
17:30=2(0)=402-22❤ฟบบลจ
17:45=2(0)=475-23❤ล
18:00=7(2)=002-44❤ฟบจ
18:15=0(2)=829-35❤ฟบ
18:30=1(7)=335-17❤ฟลลจ
18:45=8(2)=
เจาะ 28-26-20
268-280-860
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:45=4(2)=657-29❤ฟล
09:00=5(3)=070-46++
09:15=6(7)=570-49❤ฟบจ
09:30=5(6)=646-84❤ฟบจ
09:45=8(9)=761-24++
10:00=5(6)=831-75❤ล
10:15=8(3)=803-37❤แตก3
10:30=5(1)=065-91❤ฟบล
10:45=1(0)=997-80❤ฟล
11:00=1(2)=356-37++
11:15=9(3)=568-32❤ฟล
11:30=5(3)=347-62❤ฟบ
11:45=0(4)=695-58++
12:00=3(4)=099-49❤ฟลจ
12:15=4(5)=812-31++
12:30=4(2)=573-97++
12:45=6(4)=083-73++
13:00=7(8)=896-07❤ฟบล
13:15=0(1)=279-18❤ฟล
13:30=6(2)=864-75❤บ
13:45=4(2)=231-98❤ฟบ
14:00=9(0)=317-66++
14:15=0(2)=587-64++
14:30=6(7)=775-44❤ฟบจ
14:45=4(5)=850-88❤ฟบ
15:00=8(9)=725-36++
15:15=9(5)=985-22❤ฟวบ
15:30=9(4)=925-78❤บ
15:45=7(1)=152-38❤ฟบ
16:00=6(4)=474-52❤ฟบ
16:15=3(1)=576-50++
16:30=5(2)=037-17++
16:45=3(0)=698-80❤ฟลจ
17:00=5(3)=581-88❤บ
17:15=5(3)=564-91❤บ
17:30=5(1)=282-15❤ฟลลจ
17:45=0(6)=339-30❤ล
18:00=6(0)=214-69❤ล
18:15=3(1)=512-17❤ฟบล
18:30=6(4)=358-22++
18:45=8(2)=690-24❤ฟล
19:00=5(3)=555-67❤บ
19:15=0(5)=366-33++
19:30=9(3)=251-59❤ล
19:45=7(3)=003-27❤ฟบล
20:00=3(0)=093-87❤แตก3
20:15=9(0)=366-51++
20:30=9(3)=219-65❤บ
20:45=3(1)=144-66❤ฟบ
21:00=5(3)=229-06++
21:15=6(0)=063-00❤ฟวบล
21:30=6(0)=
เจาะ 06-03-09
063-069-639
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:45=4(2)=657-29❤ฟล
09:00=5(3)=070-46++
09:15=6(7)=570-49❤ฟบจ
09:30=5(6)=646-84❤ฟบจ
09:45=8(9)=761-24++
10:00=5(6)=831-75❤ล
10:15=8(3)=803-37❤แตก3
10:30=5(1)=065-91❤ฟบล
10:45=1(0)=997-80❤ฟล
11:00=1(2)=
เจาะ 27-21-26
271-216-167
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:15=4(0)=270-81❤ฟบ
09:30=7(0)=516-44++
09:45=7(5)=356-34❤ฟบ
10:00=5(1)=422-23++
10:15=4(2)=649-44❤บล
10:30=9(5)=575-00❤ฟบ
10:45=5(3)=103-00❤ฟบ
11:00=1(0)=913-36❤แตก3
11:15=5(0)=052-55❤ฟวบล
11:30=5(1)=821-36❤ฟบ
11:45=6(4)=228-72++
12:00=5(1)=326-43++
12:15=8(4)=461-56❤ฟบ
12:30=7(5)=813-81++
12:45=9(7)=874-83❤ฟบจ
13:15=5(3)=392-79❤ฟว
13:30=6(2)=285-83❤ฟบ
13:45=5(1)=063-51❤ฟลลจ
14:00=6(4)=858-55++
14:15=0(5)=279-10❤ล
14:30=1(0)=712-34❤บ
14:45=7(1)=281-85❤ฟบ
15:00=8(3)=896-64❤บ
15:15=0(2)=863-30❤ล
15:30=3(0)=357-96❤บ
15:45=5(3)=632-68❤ฟบจ
16:00=4(2)=194-16❤บ
16:15=7(5)=321-27❤ล
16:30=3(1)=878-51❤ฟลจ
16:45=5(1)=775-78❤บ
17:00=7(2)=693-96++
17:15=6(2)=075-79++
17:30=9(1)=986-97❤บล
17:45=4(2)=151-04❤ล
18:00=6(4)=682-96❤บล
18:15=6(0)=003-54❤ฟบจ
18:30=3(0)=862-74++
18:45=8(4)=818-37❤บ
19:00=9(7)=054-14++
19:15=4(0)=053-44❤ฟบล
19:30=3(0)=615-02❤ฟล
19:45=6(1)=516-24❤ฟบบจ
20:00=7(5)=509-51❤ฟบล
20:15=5(4)=242-98❤ฟบ
20:30=6(2)=189-16❤ล
20:45=7(1)=746-97❤บล
21:00=2(0)=092-73❤ฟวบ
21:15=2(0)=265-43❤บ
21:30=6(1)=
เจาะ 16-17-13
163-167-637
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:15=4(0)=270-81❤ฟบ
09:30=7(0)=516-44++
09:45=7(5)=356-34❤ฟบ
10:00=5(1)=422-23++
10:15=4(2)=649-44❤บล
10:30=9(5)=575-00❤ฟบ
10:45=5(3)=103-00❤ฟบ
11:00=1(0)=913-36❤แตก3
11:15=5(0)=052-55❤ฟวบล
11:30=5(1)=821-36❤ฟบ
11:45=6(4)=228-72++
12:00=5(1)=326-43++
12:15=8(4)=461-56❤ฟบ
12:30=7(5)=813-81++
12:45=9(7)=874-83❤ฟบจ
13:15=5(3)=392-79❤ฟว
13:30=6(2)=285-83❤ฟบ
13:45=5(1)=063-51❤ฟลลจ
14:00=6(4)=858-55++
14:15=0(5)=279-10❤ล
14:30=1(0)=712-34❤บ
14:45=7(1)=281-85❤ฟบ
15:00=8(3)=896-64❤บ
15:15=0(2)=863-30❤ล
15:30=3(0)=357-96❤บ
15:45=5(3)=632-68❤ฟบจ
16:00=4(2)=194-16❤บ
16:15=7(5)=321-27❤ล
16:30=3(1)=878-51❤ฟลจ
16:45=5(1)=775-78❤บ
17:00=7(2)=693-96++
17:15=6(2)=075-79++
17:30=9(1)=986-97❤บล
17:45=4(2)=151-04❤ล
18:00=6(4)=682-96❤บล
18:15=6(0)=003-54❤ฟบจ
18:30=3(0)=862-74++
18:45=8(4)=818-37❤บ
19:00=9(7)=054-14++
19:15=4(0)=053-44❤ฟบล
19:30=3(0)=615-02❤ฟล
19:45=6(1)=516-24❤ฟบบจ
20:00=7(5)=
เจาะ 57-52-56
572-576-762
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=6(2)=272-90❤ฟบ
09:15=4(0)=002-59❤ฟบ
09:30=2(0)=276-42❤บล
09:45=6(2)=868-16❤บล
10:00=7(5)=164-21++
10:00=0(2)=018-14❤บ
10:15=9(7)=996-30❤บ
10:30=3(0)=682-09❤ฟลจ
10:45=9(0)=519-30❤ฟบล
11:00=3(0)=
เจาะ 03-08-09
038-039-389
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:30=8(6)=184-79❤บ
12:45=4(2)=320-48❤ฟบล
13:00=2(0)=421-29❤บล
13:15=3(1)=172-64❤ฟบ
13:30=9(5)=143-62++
13:45=7(1)=795-38❤บ
14:00=7(1)=251-76❤ฟบล
14:15=9(4)=458-28❤ฟบ
14:30=6(4)=445-66❤ฟบลจ
14:45=5(3)=102-78++
15:00=9(1)=027-00++
15:15=2(0)=804-45❤ฟบ
15:30=9(5)=542-92❤ฟบล
15:45=0(4)=985-84❤ฟล
16:00=6(2)=040-78++
16:15=8(3)=235-89❤ฟบล
16:30=4(0)=636-42❤ล
16:45=8(2)=895-67❤บ
17:00=9(3)=202-46++
17:15=9(4)=492-99❤แตก3
17:30=2(0)=215-41❤บ
17:45=7(1)=243-81❤ฟล
18:00=6(4)=437-63❤ฟบล
18:15=7(1)=090-87❤ล
18:30=4(0)=048-44❤ฟวบล
18:45=9(0)=
เจาะ 09-04-02
094-092-942
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

16:00=5(2)=315-29❤ฟบล
16:15=6(4)=788-64❤ฟลลจ
16:30=0(6)=844-35++
16:45=4(8)=611-47❤ล
17:00=0(2)=082-49❤ฟวบ
17:15=6(0)=357-50❤ฟลจ
17:30=5(2)=381-78++
17:45=9(7)=940-23❤บ
18:00=4(0)=357-70❤ฟล
18:15=5(2)=987-24❤ฟล
18:30=1(5)=069-31++
18:45=5(3)=633-98❤ฟบ
19:00=0(6)=571-58++
19:15=5(3)=655-48❤บ
19:30=4(2)=357-64❤ล
19:45=0(2)=391-24❤ฟล
20:00=2(6)=042-46❤ฟบลจ
20:15=0(2)=321-98❤ฟบ
20:30=7(1)=
เจาะ 17-14-12
174-172-742
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:00=0(6)=004-66❤ฟบล
08:15=0(2)=494-37++
08:30=2(3)=513-15❤ฟบ
08:45=9(0)=025-08❤ฟบล
09:00=5(6)=047-41++
09:15=9(0)=172-17++
09:30=2(1)=945-39++
09:45=9(1)=071-23❤ฟบ
10:00=8(6)=494-76❤ฟล
10:15=5(3)=109-09++
10:30=9(0)=984-29❤บล
10:45=4(2)=046-13❤บ
11:00=2(0)=147-05❤ฟลจ
11:15=3(1)=037-75❤บ
11:30=4(0)=568-83++
11:45=6(5)=031-70++
12:00=8(3)=413-48❤ฟบล
12:15=0(1)=657-07❤ล
12:30=7(1)=135-54❤ฟบ
12:45=3(1)=969-83❤ล
13:00=6(4)=325-76❤ล
13:15=0(8)=162-75++
13:30=8(2)=558-60❤บ
13:45=3(1)=730-28❤บ
14:00=5(3)=790-09++
14:15=9(0)=118-07❤ฟลจ
14:30=9(7)=582-10++
14:45=9(7)=614-25++
15:00=2(0)=552-35❤บ
15:15=8(2)=222-71❤ฟบ
15:30=0(2)=297-60❤ฟบล
15:45=6(2)=205-23❤ฟบล
16:00=5(0)=515-61❤บ
16:15=6(4)=261-35❤บ
16:30=7(5)=911-30++
16:45=2(0)=640-50❤ฟบลจ
17:00=4(0)=831-63++
17:15=4(2)=132-31❤ฟบจ
17:30=5(1)=421-05❤ฟบลจ
17:45=3(1)=727-31❤ฟลลจ
18:00=9(5)=952-05❤ฟวบลจ
18:15=7(3)=833-98❤ฟบ
18:30=0(6)=113-83++
18:45=4(2)=366-23❤ฟบ
19:00=0(2)=502-12❤ฟบบลจ
19:15=2(0)=364-82❤ล
19:30=0(2)=715-94++
19:45=6(4)=468-05❤ฟวบ
20:00=4(2)=592-66❤ฟบ
20:15=7(1)=374-78❤บล
20:30=3(1)=
เจาะ 13-15-17
135-137-357
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:00=0(6)=004-66❤ฟบล
08:15=0(2)=494-37++
08:30=2(3)=513-15❤ฟบ
08:45=9(0)=025-08❤ฟบล
09:00=5(6)=047-41++
09:15=9(0)=172-17++
09:30=2(1)=945-39++
09:45=9(1)=071-23❤ฟบ
10:00=8(6)=494-76❤ฟล
10:15=5(3)=109-09++
10:30=9(0)=984-29❤บล
10:45=4(2)=046-13❤บ
11:00=2(0)=147-05❤ฟลจ
11:15=3(1)=037-75❤บ
11:30=4(0)=568-83++
11:45=6(5)=031-70++
12:00=8(3)=413-48❤ฟบล
12:15=0(1)=657-07❤ล
12:30=7(1)=135-54❤ฟบ
12:45=3(1)=969-83❤ล
13:00=6(4)=325-76❤ล
13:15=0(8)=162-75++
13:30=8(2)=558-60❤บ
13:45=3(1)=730-28❤บ
14:00=5(3)=790-09++
14:15=9(0)=118-07❤ฟลจ
14:30=9(7)=582-10++
14:45=9(7)=614-25++
15:00=2(0)=552-35❤บ
15:15=8(2)=222-71❤ฟบ
15:30=0(2)=297-60❤ฟบล
15:45=6(2)=205-23❤ฟบล
16:00=5(0)=
เจาะ 05-02-01
052-051-125
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:15=0(1)=317-36❤ฟบ
08:30=2(3)=644-98++
08:45=5(6)=679-82❤ฟบ
09:00=3(4)=784-37❤ฟบล
09:15=3(4)=398-99❤บ
09:30=4(5)=196-14❤ล
09:45=5(4)=010-66++
10:00=1(0)=047-19❤ฟบล
10:15=4(0)=075-06❤ฟบล
10:30=5(0)=656-61❤บ
10:45=0(2)=898-44++
11:00=9(8)=487-47❤ฟบ
11:15=8(7)=980-86❤บล
11:30=9(8)=970-35❤แตก3
11:45=7(0)=
เจาะ 07-08-09-
087-079-789
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:15=0(1)=317-36❤ฟบ
08:30=2(3)=644-98++
08:45=5(6)=679-82❤ฟบ
09:00=3(4)=784-37❤ฟบล
09:15=3(4)=398-99❤บ
09:30=4(5)=196-14❤ล
09:45=5(4)=010-66++
10:00=1(0)=047-19❤ฟบล
10:15=4(0)=075-06❤ฟบล
10:30=5(0)=656-61❤บ
10:45=0(2)=
เจาะ 02-25-26
205-206-056
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
08:15=0(1)=317-36❤ฟบ
08:30=2(3)=644-98++
08:45=5(6)=679-82❤ฟบ
09:00=3(4)=784-37❤ฟบล
09:15=3(4)=398-99❤บ
09:30=4(5)=196-14❤ล
09:45=5(4)=010-66++
10:00=1(0)=047-19❤ฟบล
10:15=4(0)=075-06❤ฟบล
10:30=5(0)=656-61❤บ
10:45=0(2)=898-44++
11:00=9(8)=
เจาะ 89-86-84
896-894-964
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:15=5(4)=929-24❤ฟลจ
08:30=7(1)=181-83❤ฟบ
08:45=9(7)=394-83❤บ
09:00=6(2)=394-98++
09:15=0(9)=781-10❤ล
09:30=8(9)=934-88❤ล
09:45=2(3)=010-17++
10:00=1(0)=070-41❤ฟบล
10:15=6(0)=344-89++
10:30=4(5)=933-98++
10:45=4(2)=482-73❤แตก3
11:00=9(7)=246-68++
11:15=3(2)=203-77❤ฟวบ
11:30=3(2)=301-43❤บล
11:45=4(3)=077-07++
12:00=4(0)=479-18❤แตก3
12:15=6(2)=938-03++
12:30=1(5)=228-02++
12:45=4(0)=295-10❤ฟล
13:00=7(1)=697-09❤บ
13:15=5(3)=253-63❤ฟบบลจ
13:30=7(3)=201-82++
13:45=2(0)=023-15❤แตก3
14:00=2(0)=
เจาะ 02-03-05
023-025-235
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:30=9(0)=004-37❤ฟบจ
09:45=4(0)=711-85++
10:00=6(7)=680-21❤แต3
10:15=4(5)=514-15❤ฟวบ
10:30=3(4)=275-81++
10:45=6(5)=106-91❤บ
11:00=1(0)=274-48++
11:15=6(8)=931-15++
11:30=0(2)=642-36❤ฟบ
11:45=1(3)=502-37❤ฟล
12:00=1(3)=996-82++
12:15=7(5)=183-88++
12:30=5(1)=185-91❤แตก3
12:45=8(3)=636-42❤ฟบ
13:00=9(3)=579-82❤บ
13:15=6(2)=036-30❤บ
13:30=9(3)=653-90❤ฟบล
13:45=8(2)=388-52❤ฟบล
14:00=0(6)=669-88❤ฟบ
14:15=3(5)=837-78❤บ
14:30=0(4)=304-61❤ฟบบจ
14:45=4(0)=932-64❤ล
15:00=1(5)=624-22++
15:15=6(2)=787-50++
15:30=5(0)=938-92++
15:45=1(3)=285-30❤ฟลจ
16:00=8(0)=227-08❤ฟลลจ
16:15=3(5)=674-76++
16:30=9(7)=671-72❤ฟบล
16:45=5(7)=317-61❤ฟบ
17:00=8(6)=882-51❤บ
17:15=6(8)=365-15❤ล
17:30=6(8)=054-13++
17:45=9(1)=752-78++
18:00=7(2)=638-36++
18:15=9(3)=440-06++
18:30=4(0)=159-49❤ล
18:45=4(8)=342-45❤บล
19:00=6(2)=725-78❤ฟบจ
19:15=7(3)=849-09++
19:30=4(2)=434-11❤บ
19:45=1(7)=888-21❤ล
20:00=0(6)=743-29++
20:15=1(7)=915-04❤บ
20:30=8(0)=106-02❤ฟบลจ
20:45=1(0)=882-36++
21:00=0(6)=296-55❤ฟบ
21:15=8(4)=226-43❤ฟล
21:30=8(4)=258-12❤บ
21:45=0(6)=973-83++
22:00=9(0)=566-61+ +
22:15=1(5)=113-07❤บ
22:30=4(2)=019-54❤ล
22:45=9(0)=928-49❤บล
23:00=7(1)=131-94❤ฟบ
23:15=0(2)=566-66++
23:30=5(1)=458-09❤บ
23:45=2(4)=364-12❤ฟบล
00:00=7(1)=
เจาะ 17-13-12
173-172-732
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:30=4(2)=128-27❤ฟบลจ
09:45=2(0)=560-43❤ฟบจ
10:00=0(1)=186-65❤ฟบ
10:15=8(7)=778-22❤ฟบบจ
10:30=4(0)=340-24❤ฟบลจ
10:45=7(1)=146-80❤ฟบ
11:00=3(4)=
เจาะ 43-42-40
432-430-320
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
09:30=4(2)=128-27❤ฟบลจ
09:45=2(0)=560-43❤ฟบจ
10:00=0(1)=186-65❤ฟบ
10:15=8(7)=778-22❤ฟบบจ
10:30=4(0)=340-24❤ฟบลจ
10:45=7(1)=146-80❤ฟบ
11:00=3(4)=967-60++
11:15=5(3)=403-99❤ฟบจ
11:30=0(4)=
เจาะ 40-43-42
430-420-320
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
142-39🎉🎉
เจาะๆ 💰💰
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

17:00=2(0)=204-68❤ฟวบ
17:15=7(5)=487-02❤บ
17:30=1(9)=787-23++
17:45=3(1)=963-57❤บ
18:00=9(3)=573-15❤ฟบ
18:15=0(4)=759-54❤ฟล
18:30=3(4)=940-16❤ฟบ
18:45=0(4)=703-27❤บ
19:00=3(0)=514-79++
19:15=4(3)=842-88❤บ
19:30=6(2)=105-24❤ล
19:45=0(5)=589-64❤ฟบ
20:00=7(1)=363-43++
20:15=3(2)=235-44❤แตก3
20:30=4(3)=616-86++
20:45=4(2)=481-52❤ฟบล
21:00=7(3)=961-32❤ฟล
21:15=5(1)=156-25❤ฟวบล
21:30=7(3)=895-68++
21:45=4(2)=878-49❤ล
22:00=3(5)=638-61❤บ
22:15=7(5)=434-05❤ฟล
22:30=0(5)=921-52❤ฟล
22:45=7(3)=035-17❤ฟบล
23:00=7(6)=793-00❤แตก3
23:15=0(9)=693-92❤ฟบล
23:30=1(7)=246-31❤ล
23:45=2(4)=
เจาะ 42-43-40
423-420-230
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:00=4(2)=432-54❤ฟวบล
12:15=5(3)=189-13❤ฟล
12:30=4(2)=295-96❤ฟบ
12:45=7(5)=763-21❤บ
13:00=2(0)=940-16❤ฟบ
13:15=7(5)=728-82❤บ
13:30=3(1)=014-81❤ฟบล
13:45=2(0)=807-94❤ฟบจ
14:00=5(3)=857-55❤ฟบล
14:15=6(4)=115-42❤ฟล
14:30=3(1)=854-71❤ฟล
14:45=2(0)=711-64++
15:00=5(3)=939-06❤ฟบ
15:15=7(5)=229-42++
15:30=2(1)=195-48❤ฟบ
15:45=9(7)=554-43++
16:00=4(2)=495-89❤บ
16:15=0(8)=007-05❤บล
16:30=6(4)=826-98❤บ
16:45=7(9)=942-32❤ฟบ
17:00=1(3)=785-45++
17:15=6(4)=289-96❤ล
17:30=5(7)=756-70❤ฟวบล
17:45=9(1)=734-93❤ล
18:00=2(4)=989-28❤ล
18:15=8(9)=921-55❤ฟบ
18:30=5(6)=536-78❤ฟวบ
18:45=7(9)=940-61❤ฟบ
19:00=2(0)=406-29❤ฟบล
19:15=8(0)=644-11++
19:30=1(0)=089-87❤ฟบ
19:45=1(7)=735-61❤ฟบล
20:00=8(2)=822-51❤ฟวบ
20:15=0(4)=
เจาะ 40-46-48
406-408-068
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:00=4(2)=432-54❤ฟวบล
12:15=5(3)=189-13❤ฟล
12:30=4(2)=295-96❤ฟบ
12:45=7(5)=763-21❤บ
13:00=2(0)=940-16❤ฟบ
13:15=7(5)=728-82❤บ
13:30=3(1)=014-81❤ฟบล
13:45=2(0)=807-94❤ฟบจ
14:00=5(3)=857-55❤ฟบล
14:15=6(4)=115-42❤ฟล
14:30=3(1)=854-71❤ฟล
14:45=2(0)=711-64++
15:00=5(3)=939-06❤ฟบ
15:15=7(5)=
เจาะ 57-59-51
579-571-591
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
12:00=4(2)=432-54❤ฟวบล
12:15=5(3)=189-13❤ฟล
12:30=4(2)=295-96❤ฟบ
12:45=7(5)=763-21❤บ
13:00=2(0)=940-16❤ฟบ
13:15=7(5)=728-82❤บ
13:30=3(1)=014-81❤ฟบล
13:45=2(0)=807-94❤ฟบจ
14:00=5(3)=857-55❤ฟบล
14:15=6(4)=115-42❤ฟล
14:30=3(1)=854-71❤ฟล
14:45=2(0)=711-64++
15:00=5(3)=939-06❤ฟบ
15:15=7(5)=229-42++
15:30=2(1)=
เจาะ 12-13-15
123-125-235
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:30=2(1)=102-32❤ฟวบล
09:45=5(3)=051-40❤บ
10:00=0(1)=046-76❤บ
10:15=2(4)=298-36❤บ
10:30=0(8)=152-49++
10:45=5(3)=758-21❤บ
11:00=3(1)=796-69++
11:15=6(4)=164-06❤ฟบลจ
11:30=0(8)=066-58❤ฟบล
11:45=7(5)=021-16++
12:00=5(6)=520-41❤บ
12:15=2(1)=688-61❤ฟล
12:30=3(1)=720-05++
12:45=8(6)=191-78❤ล
13:00=8(6)=561-81❤ฟบลจ
13:15=7(5)=593-14❤ฟบ
13:30=6(4)=606-43❤ฟบล
13:45=1(0)=324-55++
14:00=9(7)=577-42❤ฟบ
14:15=0(8)=033-20❤บล
14:30=2(0)=958-86++
14:45=8(6)=834-11❤บ
15:00=0(8)=500-49❤บ
15:15=5(3)=323-25❤ฟบล
15:30=3(1)=574-89++
15:45=7(9)=716-32❤บ
16:00=4(2)=891-65++
16:15=5(1)=295-87❤บ
16:30=5(1)=104-35❤ฟบล
16:45=2(8)=643-43++
17:00=9(7)=214-07❤ฟล
17:15=6(4)=
เจาะ 46-47-40
467-460-470
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
09:30=2(1)=102-32❤ฟวบล
09:45=5(3)=051-40❤บ
10:00=0(1)=046-76❤บ
10:15=2(4)=298-36❤บ
10:30=0(8)=152-49++
10:45=5(3)=758-21❤บ
11:00=3(1)=796-69++
11:15=6(4)=164-06❤ฟบลจ
11:30=0(8)=066-58❤ฟบล
11:45=7(5)=021-16++
12:00=5(6)=520-41❤บ
12:15=2(1)=688-61❤ฟล
12:30=3(1)=720-05++
12:45=8(6)=191-78❤ล
13:00=8(6)=561-81❤ฟบลจ
13:15=7(5)=593-14❤ฟบ
13:30=6(4)=606-43❤ฟบล
13:45=1(0)=324-55++
14:00=9(7)=577-42❤ฟบ
14:15=0(8)=033-20❤บล
14:30=2(0)=958-86++
14:45=8(6)=834-11❤บ
15:00=0(8)=500-49❤บ
15:15=5(3)=323-25❤ฟบล
15:30=3(1)=574-89++
15:45=7(9)=716-32❤บ
16:00=4(2)=891-65++
16:15=5(1)=295-87❤บ
16:30=5(1)=104-35❤ฟบล
16:45=2(8)=643-43++
17:00=9(7)=214-07❤ฟล
17:15=6(4)=215-24❤ฟล
17:30=5(3)=
เจาะ 35-36-32
356-352-362
oilbk5033 2 เดือนที่แล้ว
548-36🎉🎉
เด้งเจาะ
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:15=9(7)=719-08❤แตก3
08:30=0(8)=744-39++
08:45=4(3)=034-49❤แตก3
09:00=4(3)=934-03❤ฟบลจ
09:15=5(3)=670-71++
09:30=1(9)=779-75❤ฟบ
09:45=0(8)=024-32❤บ
10:00=5(3)=581-67❤บ
10:15=2(0)=064-63❤ฟบ
10:30=5(3)=
เจาะ 35-34-32
354-352-342
oilbk5033 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

16:30=0(9)=899-98❤ฟบลจ
16:45=8(9)=896-00❤ฟวบ
17:00=0(9)=596-63❤ฟบ
17:15=9(3)=685-60++
17:30=6(5)=647-96❤บล
17:45=0(8)=573-19++
18:00=2(0)=312-80❤ฟบลจ
18:15=9(7)=390-90❤บล
18:30=9(8)=044-19❤ล
18:45=2(0)=
เจาะ 20-90-80
290-280-980
แสดงความคิดเห็น