โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

11:00=9(8)=546-82✅ฟล
11:15=4(1)=782-01✅ฟล
11:30=8(0)=007-82✅ฟบลจ
11:45=9(1)=719-26✅ฟบบจ
12:00=3(5)=
เจาะ 53-56-50
536-530-630
oilbk5033 3 สัปดาห์ที่แล้ว
11:00=9(8)=546-82✅ฟล
11:15=4(1)=782-01✅ฟล
11:30=8(0)=007-82✅ฟบลจ
11:45=9(1)=719-26✅ฟบบจ
12:00=3(5)=595-19✅ฟบ
12:15=9(8)=
เจาะ 89-81-80
891-890-910
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 0
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

17:45=4(2)=523-44✅ฟบล
18:00=7(3)=768-77✅บล
18:15=3(1)=395-85✅บ
18:30=6(2)=182-14✅ฟบจ
18:45=9(7)=613-81++
19:00=7(5)=588-64✅ฟบ
19:15=5(3)=890-90++
19:30=9(0)=318-41++
19:45=4(2)=983-28✅ฟล
20:00=7(1)=677-34✅บ
20:15=3(1)=021-17✅ฟบลจ
20:30=2(0)=237-12✅บล
20:45=5(1)=006-29++
21:00=6(0)=983-59++
21:15=8(2)=992-49✅ฟบ
21:30=6(2)=682-24✅ฟบบล
21:45=4(0)=312-15++
22:00=3(1)=775-31✅ฟลลจ
22:15=8(2)=
เจาะ 28-27-25
287-285-875
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 0
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

11:45=0(1)=871-04✅ฟบล
12:00=9(0)=589-50✅ฟบลจ
12:15=2(3)=602-39✅ฟบล
12:30=7(8)=646-31++
12:45=0(1)=115-85✅ฟบ
13:00=8(9)=985-03✅ฟบบ
13:15=2(3)=
เจาะ 23-25-26
235-236-356
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

18:15=9(1)=521-91✅ฟบลจ
18:30=6(8)=698-02✅แตก3
18:45=0(2)=229-63✅ฟบจ
19:00=1(3)=
เจาะ 31-32-38
312-318-328
oilbk5033 3 สัปดาห์ที่แล้ว
18:15=9(1)=521-91✅ฟบลจ
18:30=6(8)=698-02✅แตก3
18:45=0(2)=229-63✅ฟบจ
19:00=1(3)=349-37✅ฟบล
19:15=2(4)=
เจาะ 42-43-48
423-428-238
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 2
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

10:15=9(2)=645-25✅ฟล
10:30=9(4)=441-10✅ฟบ
10:45=9(4)=309-18✅บ
11:00=1(9)=649-04✅ฟบ
11:15=9(5)=320-15✅ฟล
11:30=0(9)=347-22++
11:45=4(3)=931-12✅ฟบจ
12:00=1(0)=
เจาะ 10-20-30
120-130-230
oilbk5033 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ยิ้มมมแร๊งงง เด้งๆเจาะๆ
oilbk5033 3 สัปดาห์ที่แล้ว
10:15=9(2)=645-25✅ฟล
10:30=9(4)=441-10✅ฟบ
10:45=9(4)=309-18✅บ
11:00=1(9)=649-04✅ฟบ
11:15=9(5)=320-15✅ฟล
11:30=0(9)=347-22++
11:45=4(3)=931-12✅ฟบจ
12:00=1(0)=589-10✅ฟลลจ
12:15=9(3)=
เจาะ 39-38-37
398-397-987
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

22:00=5(1)=957-81✅ฟบลจ
22:15=5(2)=999-78++
22:30=8(9)=387-11✅บ
22:45=3(2)=422-47✅ฟบ
23:00=4(3)=439-55✅ฟบบ
23:15=5(3)=145-63✅ฟบล
23:30=2(1)=372-41✅ฟบล
23:45=4(2)=312-20✅ฟบล
00:00=9(1)=
เจาะ 19-13-10
193-190-930
oilbk5033 3 สัปดาห์ที่แล้ว
22:00=5(1)=957-81✅ฟบลจ
22:15=5(2)=999-78++
22:30=8(9)=387-11✅บ
22:45=3(2)=422-47✅ฟบ
23:00=4(3)=439-55✅ฟบบ
23:15=5(3)=145-63✅ฟบล
23:30=2(1)=372-41✅ฟบล
23:45=4(2)=312-20✅ฟบล
00:00=9(1)=654-21✅ฟล
00:15=0(3)=
เจาะ 30-32-35
320-350-520
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

11:15=6(3)=697-60✅บล
11:30=6(7)=629-56✅บล
11:45=7(6)=089-52++
12:00=0(1)=696-91✅ฟลจ
12:15=3(0)=056-34✅ฟบล
12:30=1(3)=054-78++
12:45=9(7)=856-54++
13:00=6(4)=216-36✅ล
13:15=0(2)=372-87✅ฟบจ
13:30=8(6)=926-02✅ฟบจ
13:45=2(1)=050-12✅ฟลลจ
14:00=4(6)=468-01✅ฟวบ
14:15=7(5)=689-10++
14:30=0(9)=347-98✅ฟล
14:45=7(3)=912-21++
15:00=2(0)=770-58✅ฟบ
15:15=8(6)=695-57✅ฟบ
15:30=0(8)=186-96✅ฟบ
15:45=5(9)=
เจาะ 95-97-98
957-958-578
oilbk5033 3 สัปดาห์ที่แล้ว
11:15=6(3)=697-60✅บล
11:30=6(7)=629-56✅บล
11:45=7(6)=089-52++
12:00=0(1)=696-91✅ฟลจ
12:15=3(0)=056-34✅ฟบล
12:30=1(3)=054-78++
12:45=9(7)=856-54++
13:00=6(4)=216-36✅ล
13:15=0(2)=372-87✅ฟบจ
13:30=8(6)=926-02✅ฟบจ
13:45=2(1)=050-12✅ฟลลจ
14:00=4(6)=468-01✅ฟวบ
14:15=7(5)=689-10++
14:30=0(9)=347-98✅ฟล
14:45=7(3)=912-21++
15:00=2(0)=770-58✅ฟบ
15:15=8(6)=695-57✅ฟบ
15:30=0(8)=186-96✅ฟบ
15:45=5(9)=907-27✅ฟบ
16:00=1(9)=177-73✅บ
16:15=7(6)=
เจาะ 67-68-62
678-672-782
oilbk5033 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 2
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

22:45=4(2)=252-35✅ฟบจ
23:00=9(7)=828-46++
23:15=0(8)=186-06✅ฟบลจ
23:30=7(8)=814-51✅ฟบ
23:45=3(1)=334-97✅บ
00:00=9(8)=683-43✅ฟบจ
00:15=7(8)=624-80✅ฟล
00:30=9(0)=
เจาะ 90-80-60
980-960-860
oilbk5033 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ยิ้มมมแร๊งงง เข้าเจาะ 80
oilbk5033 4 สัปดาห์ที่แล้ว
22:45=4(2)=252-35✅ฟบจ
23:00=9(7)=828-46++
23:15=0(8)=186-06✅ฟบลจ
23:30=7(8)=814-51✅ฟบ
23:45=3(1)=334-97✅บ
00:00=9(8)=683-43✅ฟบจ
00:15=7(8)=624-80✅ฟล
00:30=9(0)=571-80✅ฟลจ
00:45=4(2)=
เจาะ 24-28-20
248-240-480
oilbk5033 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ปิงปองแม่นๆตอนเช้า
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

19:15=8(7)=739-74✅ฟบล
19:30=4(3)=577-53✅ฟล
19:45=7(5)=496-42++
20:00=6(5)=795-01✅ฟบจ
20:15=4(2)=747-19✅บ
20:30=7(6)=888-03++
20:45=5(3)=243-10✅ฟบ
21:00=9(7)=647-75✅ฟบล
21:15=2(0)=
เจาะ 20-23-25
230-250-235
oilbk5033 4 สัปดาห์ที่แล้ว
19:15=8(7)=739-74✅ฟบล
19:30=4(3)=577-53✅ฟล
19:45=7(5)=496-42++
20:00=6(5)=795-01✅ฟบจ
20:15=4(2)=747-19✅บ
20:30=7(6)=888-03++
20:45=5(3)=243-10✅ฟบ
21:00=9(7)=647-75✅ฟบล
21:15=2(0)=979-12✅ล
21:30=2(1)=
เจาะ 12-13-17
123-127-237
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปองแม่นๆตอนเช้า
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

09:15=1(0)=666-09✅ฟลจ
09:30=0(2)=160-54✅บ
09:45=5(4)=481-82✅ฟบ
10:00=2(4)=571-64✅ฟล
10:15=2(1)=312-92✅แตก3
10:30=3(1)=
เจาะ 13-16-18
136-138-368
oilbk5033 4 สัปดาห์ที่แล้ว
09:15=1(0)=666-09✅ฟลจ
09:30=0(2)=160-54✅บ
09:45=5(4)=481-82✅ฟบ
10:00=2(4)=571-64✅ฟล
10:15=2(1)=312-92✅แตก3
10:30=3(1)=078-71✅ฟล
10:45=9(3)=
เจาะ 39-38-30
398-390-890
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

19:45=9(7)=387-38✅ฟบจ
20:00=9(7)=007-69✅ฟบลจ
20:15=7(8)=256-78✅ฟลลจ
20:30=8(7)=729-56✅ฟบ
20:45=7(5)=773-30✅บ
21:00=9(5)=761-79✅ล
21:15=8(9)=952-38✅ฟบล
21:30=9(7)=765-75✅ฟบล
21:45=6(4)=971-56✅ล
22:00=7(5)=987-47✅บล
22:15=6(8)=155-02++
22:30=6(1)=137-80✅ฟบ
22:45=1(9)=393-90✅ฟบล
23:00=1(9)=
เจาะ 91-98-90
918-910-980
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
ยิ้มมมแร๊งงงง
แตก3ตัว
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
19:45=9(7)=387-38✅ฟบจ
20:00=9(7)=007-69✅ฟบลจ
20:15=7(8)=256-78✅ฟลลจ
20:30=8(7)=729-56✅ฟบ
20:45=7(5)=773-30✅บ
21:00=9(5)=761-79✅ล
21:15=8(9)=952-38✅ฟบล
21:30=9(7)=765-75✅ฟบล
21:45=6(4)=971-56✅ล
22:00=7(5)=987-47✅บล
22:15=6(8)=155-02++
22:30=6(1)=137-80✅ฟบ
22:45=1(9)=393-90✅ฟบล
23:00=1(9)=901-04✅แตก3
23:15=9(3)=
เจาะ 39-31-30
391-390-310
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

12:45=0(1)=419-52✅ฟบ
13:00=5(4)=910-41✅ฟล
13:15=0(9)=070-05✅บล
13:30=4(5)=413-93✅บ
13:45=2(1)=831-17✅ฟบล
14:00=5(6)=
เจาะ 65-67-68
657-658-578
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
12:45=0(1)=419-52✅ฟบ
13:00=5(4)=910-41✅ฟล
13:15=0(9)=070-05✅บล
13:30=4(5)=413-93✅บ
13:45=2(1)=831-17✅ฟบล
14:00=5(6)=475-63✅ฟบล
14:15=3(2)=
เจาะ 23-24-25
234-235-345
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

12:00=7(4)=832-64✅ฟล
12:15=2(4)=620-01✅บ
12:30=1(2)=887-62✅ฟล
12:45=7(9)=127-10✅บ
13:00=8(1)=217-22✅ฟบจ
13:15=5(0)=504-72✅ฟวบ
13:30=9(5)=503-38✅ฟบ
13:45=9(0)=258-63++
14:00=3(0)=603-29✅ฟบบจ
14:15=3(0)=621-10✅ฟล
14:30=2(1)=016-29✅ฟบล
14:45=6(5)=
เจาะ 56-54-59
564-569-649
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
12:00=7(4)=832-64✅ฟล
12:15=2(4)=620-01✅บ
12:30=1(2)=887-62✅ฟล
12:45=7(9)=127-10✅บ
13:00=8(1)=217-22✅ฟบจ
13:15=5(0)=504-72✅ฟวบ
13:30=9(5)=503-38✅ฟบ
13:45=9(0)=258-63++
14:00=3(0)=603-29✅ฟบบจ
14:15=3(0)=621-10✅ฟล
14:30=2(1)=016-29✅ฟบล
14:45=6(5)=492-06✅ล
15:00=7(0)=
เจาะ 70-10-20
710-720-210
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
12:00=7(4)=832-64✅ฟล
12:15=2(4)=620-01✅บ
12:30=1(2)=887-62✅ฟล
12:45=7(9)=127-10✅บ
13:00=8(1)=217-22✅ฟบจ
13:15=5(0)=504-72✅ฟวบ
13:30=9(5)=503-38✅ฟบ
13:45=9(0)=258-63++
14:00=3(0)=603-29✅ฟบบจ
14:15=3(0)=621-10✅ฟล
14:30=2(1)=016-29✅ฟบล
14:45=6(5)=492-06✅ล
15:00=7(0)=804-53✅ฟบ
15:15=0(4)=804-55✅ฟบบจ
15:30=0(4)=
เจาะ 40-45-46
450-460-560
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

12:00=7(4)=832-64✅ฟล
12:15=2(4)=620-01✅บ
12:30=1(2)=887-62✅ฟล
12:45=7(9)=127-10✅บ
13:00=8(1)=
เจาะ 18-17-12
187-182-872
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
217 เข้าเจาะเน้นๆๆ
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

08:00=7(4)=352-47✅ฟลลจ
08:15=4(1)=578-11✅ฟล
08:30=1(7)=542-26++
08:45=1(0)=690-71✅ฟบล
09:00=9(1)=415-29✅ฟบล
09:15=4(9)=269-22✅ฟบจ
09:30=8(4)=
เจาะ 48-49-40
489-480-890
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

14:00=3(1)=051-79✅ฟบ
14:15=6(4)=949-33✅ฟบ
14:30=5(3)=305-36✅ฟบบล
14:45=5(0)=229-68++
15:00=7(1)=117-73✅ฟบบลจ
15:15=8(6)=026-73✅ฟบจ
15:30=8(4)=446-23✅ฟบ
15:45=2(0)=
เจาะ 02-05-01
025-021-251
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033
08:30=3(1)=915-25✅ฟบ
08:45=4(5)=564-32✅แตก3
09:00=5(4)=013-04✅ฟล
09:15=5(3)=022-09++
09:30=6(2)=551-02✅ฟล
09:45=0(1)=942-31✅ฟลจ
10:00=1(0)=125-93✅บ
10:15=4(1)=829-44✅ล
10:30=8(4)=696-24✅ฟล
10:45=8(5)=444-75✅ฟล
11:00=3(5)=448-02++
11:15=3(4)=362-63✅บล
11:30=7(1)=869-41✅ฟล
11:45=8(1)=664-06++
12:00=8(3)=
เจาะ 38-36-30
386-380-860
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033
11:30=9(1)=651-32✅ฟบ
11:45=3(4)=293-68✅บ
12:00=6(8)=806-61✅แตก3
12:15=9(1)=483-14✅ฟล
12:30=2(4)=320-27✅บล
12:45=5(7)=042-39++
13:00=0(2)=783-33++
13:15=9(7)=043-67✅ฟล
13:30=5(3)=511-25✅บล
13:45=1(0)=427-87++
14:00=2(0)=481-50✅ฟล
14:15=8(3)=310-97✅ฟบ
14:30=5(4)=034-35✅ฟบล
14:45=6(2)=812-96✅ฟบล
15:00=6(2)=321-62✅ฟลลจ
15:15=5(3)=
เจาะ 35-38-34
358-354-584
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
14:00=2(0)=481-50✅ฟล
14:15=8(3)=310-97✅ฟบ
14:30=5(4)=034-35✅ฟบล
14:45=6(2)=812-96✅ฟบล
15:00=6(2)=321-62✅ฟลลจ
15:15=5(3)=231-36✅ฟบล
15:30=9(3)=196-68✅บ
15:45=9(3)=682-73✅ฟลจ
16:00=3(1)=543-19✅ฟบล
16:15=8(6)=824-26✅ฟบลจ
16:30=3(1)=312-42✅แตก3
16:45=6(2)=613-74✅บ
17:00=3(1)=764-89++
17:15=5(1)=850-38✅บ
17:30=5(1)=584-58✅บล
17:45=8(2)=415-23✅ฟล
18:00=7(3)=118-04++
18:15=2(0)=706-30✅ฟบล
18:30=3(0)=960-26✅ฟลจ
18:45=5(1)=624-34++
19:00=5(3)=283-35✅ฟบลลจ
19:15=8(4)=668-45✅ฟบล
19:30=8(4)=165-71++
19:45=7(5)=572-51✅ฟบบลจ
20:00=6(4)=912-45✅ฟล
20:15=5(4)=714-71✅ฟบจ
20:30=6(2)=997-27✅ฟล
20:45=6(2)=749-88++
21:00=6(2)=779-08++
21:15=8(0)=346-09✅ฟล
21:30=4(0)=429-54✅บล
21:45=5(0)=219-05✅ฟลลจ
22:00=5(0)=
เจาะ 05-06-02
056-052-562
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

13:30=3(5)=069-75✅ฟล
13:45=5(7)=817-32✅ฟบ
14:00=8(2)=033-69++
14:15=3(5)=501-75✅ฟบล
14:30=2(0)=993-09✅ฟลจ
14:45=4(5)=000-41✅ล
15:00=9(7)=851-12++
15:15=6(1)=166-44✅ฟวบ
15:30=7(1)=997-15✅ฟบลจ
15:45=0(4)=
เจาะ 40-49-48
490-480-890
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
14:00=2(0)=481-50✅ฟล
14:15=8(3)=310-97✅ฟบ
14:30=5(4)=034-35✅ฟบล
14:45=6(2)=812-96✅ฟบล
15:00=6(2)=321-62✅ฟลลจ
15:15=5(3)=231-36✅ฟบล
15:30=9(3)=196-68✅บ
15:45=9(3)=682-73✅ฟลจ
16:00=3(1)=543-19✅ฟบล
16:15=8(6)=824-26✅ฟบลจ
16:30=3(1)=312-42✅แตก3
16:45=6(2)=613-74✅บ
17:00=3(1)=764-89++
17:15=5(1)=850-38✅บ
17:30=5(1)=584-58✅บล
17:45=8(2)=415-23✅ฟล
18:00=7(3)=118-04++
18:15=2(0)=706-30✅ฟบล
18:30=3(0)=960-26✅ฟลจ
18:45=5(1)=624-34++
19:00=5(3)=283-35✅ฟบลลจ
19:15=8(4)=668-45✅ฟบล
19:30=8(4)=165-71++
19:45=7(5)=572-51✅ฟบบลจ
20:00=6(4)=912-45✅ฟล
20:15=5(4)=714-71✅ฟบจ
20:30=6(2)=997-27✅ฟล
20:45=6(2)=749-88++
21:00=6(2)=779-08++
21:15=8(0)=346-09✅ฟล
21:30=4(0)=429-54✅บล
21:45=5(0)=219-05✅ฟลลจ
22:00=5(0)=
เจาะ 05-06-02
056-052-562
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

08:45=2(6)=827-44✅บ
09:00=4(1)=403-18✅ฟบลจ
09:15=7(9)=609-60✅ฟบ
09:30=0(9)=
เจาะ 90-96-93
960-963-630
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
08:45=2(6)=827-44✅บ
09:00=4(1)=403-18✅ฟบลจ
09:15=7(9)=609-60✅ฟบ
09:30=0(9)=211-55++
09:45=1(0)=
เจาะ 10-50-40
150-140-450
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปองแม่นๆ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

09:00=1(0)=819-98✅บ
09:15=8(9)=435-68✅ล
09:30=2(8)=986-96✅ฟบจ
09:45=9(4)=052-13++
10:00=7(3)=607-53✅ฟบล
10:15=7(0)=797-05✅ฟบล
10:30=6(2)=
เจาะ 26-27-29
267-269-679
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
09:00=1(0)=819-98✅บ
09:15=8(9)=435-68✅ล
09:30=2(8)=986-96✅ฟบจ
09:45=9(4)=052-13++
10:00=7(3)=607-53✅ฟบล
10:15=7(0)=797-05✅ฟบล
10:30=6(2)=600-24✅ฟบล
10:45=9(0)=
เจาะ 90-60-70
960-970-670
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
วางจริงไม่มีสร้างสถิติ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

14:45=8(6)=184-08✅บล
15:00=1(9)=134-35✅บ
15:15=9(7)=177-86✅ฟบ
15:30=6(4)=498-03✅ฟบ
15:45=7(5)=470-15✅ฟบล
16:00=4(2)=278-60✅ฟบ
16:15=6(4)=
เจาะ 46-48-49
468-469-689
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
ยิ้มแร๊ง เจาะเน้นๆๆ
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
14:45=8(6)=184-08✅บล
15:00=1(9)=134-35✅บ
15:15=9(7)=177-86✅ฟบ
15:30=6(4)=498-03✅ฟบ
15:45=7(5)=470-15✅ฟบล
16:00=4(2)=278-60✅ฟบ
16:15=6(4)=248-39✅ฟบจ
16:30=1(9)=
เจาะ 91-98-94
918-914-184
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
วางจริงไม่มีสร้างสถิติ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

12:30=1(9)=468-98✅ฟล
12:45=8(6)=808-98✅บล
13:00=3(1)=965-38✅ล
13:15=0(8)=011-20✅บล
13:30=2(4)=549-33✅ฟบจ
13:45=9(1)=686-75++
14:00=7(9)=693-40✅ฟบ
14:15=0(2)=402-99✅แตก3
14:30=0(1)=810-76✅ฟบบจ
14:45=8(9)=779-05✅ฟบจ
15:00=2(4)=211-01✅บ
15:15=5(7)=642-73✅ฟล
15:30=7(9)=132-49✅ฟล
15:45=6(8)=686-91✅ฟบบจ
16:00=8(9)=298-22✅ฟบบจ
16:15=2(4)=182-15✅บ
16:30=6(8)=883-73✅ฟบ
16:45=1(3)=
เจาะ 31-38-39
318-319-389
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
12:30=1(9)=468-98✅ฟล
12:45=8(6)=808-98✅บล
13:00=3(1)=965-38✅ล
13:15=0(8)=011-20✅บล
13:30=2(4)=549-33✅ฟบจ
13:45=9(1)=686-75++
14:00=7(9)=693-40✅ฟบ
14:15=0(2)=402-99✅แตก3
14:30=0(1)=810-76✅ฟบบจ
14:45=8(9)=779-05✅ฟบจ
15:00=2(4)=211-01✅บ
15:15=5(7)=642-73✅ฟล
15:30=7(9)=132-49✅ฟล
15:45=6(8)=686-91✅ฟบบจ
16:00=8(9)=298-22✅ฟบบจ
16:15=2(4)=182-15✅บ
16:30=6(8)=883-73✅ฟบ
16:45=1(3)=243-92✅ฟบ
17:00=5(7)=800-60++
17:15=0(8)=753-78✅ฟล
17:30=9(1)=
เจาะ 19-18-17
198-197-987
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
วางจริงไม่มีสร้างสถิติ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

07:30=9(7)=016-37✅ฟล
07:45=6(4)=773-40✅ฟล
08:00=7(5)=589-74✅แตก3
08:15=7(5)=
เจาะ 57-58-59
578-579-789
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
ยิ้มมแร๊งง เด้งเจาะ
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
07:30=9(7)=016-37✅ฟล
07:45=6(4)=773-40✅ฟล
08:00=7(5)=589-74✅แตก3
08:15=7(5)=685-55✅ฟบลจ
08:30=5(4)=
เจาะ 45-46-48
456-458-568
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
วางจริงไม่มีสร้างสถิติ
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
ไอดีไลน์: oilbk5033

16:30=9(1)=291-55✅ฟบบจ
16:45=3(5)=896-13✅ล
17:00=7(5)=659-17✅ฟบลจ
17:15=7(5)=819-04++
17:30=9(1)=376-64++
17:45=9(7)=205-93✅ล
18:00=5(0)=379-09✅ฟลจ
18:15=6(9)=640-88✅บ
18:30=4(0)=650-97✅แตก3
18:45=5(0)=977-90✅ฟล
19:00=4(0)=795-40✅ฟลลจ
19:15=3(4)=677-45✅ฟล
19:30=4(0)=680-84✅ฟบล
19:45=8(0)=410-11✅ฟบ
20:00=1(0)=
เจาะ 10-20-30
120-130-230
แสดงความคิดเห็น