โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปองวันหยุด
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไออีไลน์ : 0985017371
09:00>>8(9)=285-39✔ฟบล
09:15>>0(1)=933-87⭕⭕
09:30>>7(8)=024-84✔ฟล
09:45>>9(8)=844-28✔ฟวล
10:00>>6(7)=962-58✔บ
10:15>>7(8)=017-70✔บล
10:30>>9(8)=785-52✔ฟบจ
10:45>>5(6)=
เจาะ 65-68-64
แอดไลน์ : 0985017371
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
09:00>>8(9)=285-39✔ฟบล
09:15>>0(1)=933-87⭕⭕
09:30>>7(8)=024-84✔ฟล
09:45>>9(8)=844-28✔ฟวล
10:00>>6(7)=962-58✔บ
10:15>>7(8)=017-70✔บล
10:30>>9(8)=785-52✔ฟบจ
10:45>>5(6)=585-47✔บ
11:00>>4(3)=
เจาะ 34-35-38
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
09:00>>8(9)=285-39✔ฟบล
09:15>>0(1)=933-87⭕⭕
09:30>>7(8)=024-84✔ฟล
09:45>>9(8)=844-28✔ฟวล
10:00>>6(7)=962-58✔บ
10:15>>7(8)=017-70✔บล
10:30>>9(8)=785-52✔ฟบจ
10:45>>5(6)=585-47✔บ
11:00>>4(3)=151-72⭕⭕
11:15>>3(2)=
เจาะ 23-20-29
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปองวันเสาร์
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
09:30>>4(3)=107-33✔ฟล
09:45>>5(2)=165-02✔ฟบล
10:00>>5(3)=065-30✔ฟบล
10:15>>0(1)=914-55✔ฟบ
10:30>>3(1)=941-49✔ฟบ
10:45>>5(6)=834-09⭕⭕
11:00>>3(4)=347-89✔ฟวบ
11:15>>3(4)=250-85⭕⭕
11:30>>4(3)=780-19⭕⭕
11:45>>6(5)=878-95✔ฟลจ
12:00>>4(5)=996-48✔ล
12:15>>3(2)=168-11⭕⭕
12:30>>8(9)=627-99✔ฟล
12:45>>8(9)=275-90✔ฟล
13:00>>7(8)=848-02✔ฟบ
13:15>>0(1)=621-54✔ฟบจ
13:30>>3(2)=362-90✔ฟวบ
13:45>>6(5)=889-97⭕⭕
14:00>>0(9)=020-99✔ฟบล
14:15>>9(6)=
เจาะ 69-65-64
@ไลน์ : 0985017371
@ไลน์ : on4887
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:30>>4(3)=107-33✔ฟล
09:45>>5(2)=165-02✔ฟบล
10:00>>5(3)=065-30✔ฟบล
10:15>>0(1)=914-55✔ฟบ
10:30>>3(1)=941-49✔ฟบ
10:45>>5(6)=834-09⭕⭕
11:00>>3(4)=347-89✔ฟวบ
11:15>>3(4)=250-85⭕⭕
11:30>>4(3)=780-19⭕⭕
11:45>>6(5)=878-95✔ฟลจ
12:00>>4(5)=996-48✔ล
12:15>>3(2)=168-11⭕⭕
12:30>>8(9)=627-99✔ฟล
12:45>>8(9)=275-90✔ฟล
13:00>>7(8)=848-02✔ฟบ
13:15>>0(1)=621-54✔ฟบจ
13:30>>3(2)=362-90✔ฟวบ
13:45>>6(5)=889-97⭕⭕
14:00>>0(9)=020-99✔ฟบล
14:15>>9(6)=066-03✔ฟบ
14:30>>4(3)=
เจาะ 34-38-39
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:30>>4(3)=107-33✔ฟล
09:45>>5(2)=165-02✔ฟบล
10:00>>5(3)=065-30✔ฟบล
10:15>>0(1)=914-55✔ฟบ
10:30>>3(1)=941-49✔ฟบ
10:45>>5(6)=834-09⭕⭕
11:00>>3(4)=347-89✔ฟวบ
11:15>>3(4)=250-85⭕⭕
11:30>>4(3)=780-19⭕⭕
11:45>>6(5)=878-95✔ฟลจ
12:00>>4(5)=996-48✔ล
12:15>>3(2)=168-11⭕⭕
12:30>>8(9)=627-99✔ฟล
12:45>>8(9)=275-90✔ฟล
13:00>>7(8)=848-02✔ฟบ
13:15>>0(1)=621-54✔ฟบจ
13:30>>3(2)=362-90✔ฟวบ
13:45>>6(5)=889-97⭕⭕
14:00>>0(9)=020-99✔ฟบล
14:15>>9(6)=066-03✔ฟบ
14:30>>4(3)=755-73✔ฟล
14:45>>8(9)=
เจาะ 98-95-92
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปองวันเสาร์
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
09:30>>4(3)=107-33✔ฟล
09:45>>5(2)=165-02✔ฟบล
10:00>>5(3)=065-30✔ฟบล
10:15>>0(1)=914-55✔ฟบ
10:30>>3(1)=
เจาะ 13-15-16
@ไลน์ : on4887
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:30>>4(3)=107-33✔ฟล
09:45>>5(2)=165-02✔ฟบล
10:00>>5(3)=065-30✔ฟบล
10:15>>0(1)=914-55✔ฟบ
10:30>>3(1)=941-49✔ฟบ
10:45>>5(6)=
เจาะ 65-68-66
@ไลน์ : on4887
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:30>>4(3)=107-33✔ฟล
09:45>>5(2)=165-02✔ฟบล
10:00>>5(3)=065-30✔ฟบล
10:15>>0(1)=914-55✔ฟบ
10:30>>3(1)=941-49✔ฟบ
10:45>>5(6)=834-09⭕⭕
11:00>>3(4)=
เจาะ 43-45-42
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
17:15>>8(7)=741-79✔ฟบลจ
17:30>>9(7)=255-53⭕⭕
17:45>>8(7)=384-36✔บ
18:00>>3(2)=235-31✔ฟบล
18:15>>6(5)=282-95✔ฟล
18:30>>7(8)=182-01✔ฟบจ
18:45>>4(3)=193-07✔ฟบจ
19:00>>6(7)=263-93✔บ
19:15>>2(1)=198-24✔ฟวล
19:30>>1(2)=881-89✔บ
19:45>>2(3)=834-49✔ฟบ
20:00>>1(3)=161-01✔บล
20:15>>2(1)=139-50✔ฟว
20:30>>0(9)=440-19✔ฟบลจ
20:45>>2(3)=971-04⭕⭕
21:00>>8(7)=986-87✔ฟบลจ
21:15>>7(8)=
เจาะ 87-8,-83
@ไลน์ : on4887
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
17:15>>8(7)=741-79✔ฟบลจ
17:30>>9(7)=255-53⭕⭕
17:45>>8(7)=384-36✔บ
18:00>>3(2)=235-31✔ฟบล
18:15>>6(5)=282-95✔ฟล
18:30>>7(8)=182-01✔ฟบจ
18:45>>4(3)=193-07✔ฟบจ
19:00>>6(7)=263-93✔บ
19:15>>2(1)=198-24✔ฟวล
19:30>>1(2)=881-89✔บ
19:45>>2(3)=834-49✔ฟบ
20:00>>1(3)=161-01✔บล
20:15>>2(1)=139-50✔ฟว
20:30>>0(9)=440-19✔ฟบลจ
20:45>>2(3)=971-04⭕⭕
21:00>>8(7)=986-87✔ฟบลจ
21:15>>7(8)=592-09⭕⭕
21:30>>3(4)=
เจาะ 43-49-48
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
17:15>>8(7)=741-79✔ฟบลจ
17:30>>9(7)=255-53⭕⭕
17:45>>8(7)=384-36✔บ
18:00>>3(2)=235-31✔ฟบล
18:15>>6(5)=282-95✔ฟล
18:30>>7(8)=182-01✔ฟบจ
18:45>>4(3)=193-07✔ฟบจ
19:00>>6(7)=263-93✔บ
19:15>>2(1)=198-24✔ฟวล
19:30>>1(2)=881-89✔บ
19:45>>2(3)=834-49✔ฟบ
20:00>>1(3)=161-01✔บล
20:15>>2(1)=139-50✔ฟว
20:30>>0(9)=440-19✔ฟบลจ
20:45>>2(3)=971-04⭕⭕
21:00>>8(7)=986-87✔ฟบลจ
21:15>>7(8)=592-09⭕⭕
21:30>>3(4)=169-48✔ฟลจ
21:45>>6(9)=
เจาะ 96-90-92
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปองเช้าวันศุกร์
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
09:15>>6(7)=688-34✔ว
09:30>>5(4)=331-43✔ฟลจ
09:45>>1(2)=071-51✔บล
10:00>>9(8)=438-78✔ฟบล
10:15>>3(2)=
เจาะ 23-29-28
@ไลน์ : on4887
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:15>>6(7)=688-34✔ว
09:30>>5(4)=331-43✔ฟลจ
09:45>>1(2)=071-51✔บล
10:00>>9(8)=438-78✔ฟบล
10:15>>3(2)=174-80⭕⭕
10:30>>0(9)=
เจาะ 90-92-98
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:15>>6(7)=688-34✔ว
09:30>>5(4)=331-43✔ฟลจ
09:45>>1(2)=071-51✔บล
10:00>>9(8)=438-78✔ฟบล
10:15>>3(2)=174-80⭕⭕
10:30>>0(9)=342-39✔ฟล
10:45>>2(1)=
เจาะ 12-17-15
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปองรอบดึก
✔✔ใครยังไม่นอน ตามได้นะ✔✔
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
00:00>>6(2)=467-24✔ฟบล
00:15>>4(7)=
เจาะ 74-75-76

ปักหลักสิบบน
00:15>>8-9-0-1=
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
00:00>>6(2)=467-24✔ฟบล
00:15>>4(7)=899-83⭕⭕
00:30>>2(4)
เจาะ 42-48-49

ปักหลักสิบบน
00:15>>8-9-0-1=899-83✔
00:30>>9-8-7-6=
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
00:00>>6(2)=467-24✔ฟบล
00:15>>4(7)=899-83⭕⭕
00:30>>2(4)=176-03⭕⭕
00:45>>9(0)=
เจาะ 90-30-80
930-380-

ปักหลักสิบบน
00:15>>8-9-0-1=899-83✔
00:30>>9-8-7-6=176-03✔
00:45>>6-7-8-9=
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
20:30>>9(7)=404-07✔ฟล
20:45>>3(9)=349-81✔ฟวบ
21:00>>6(5)=120-39⭕⭕
21:15>>6(5)=387-13⭕⭕
21:30>>3(9)=998-56✔ฟบ
21:45>>9(3)=500-90✔ล
22:00>>1(9)=796-06✔ฟบจ
22:15>>0(9)=863-64⭕⭕
22:30>>9(6)=060-49✔ฟบล
22:45>>6(4)=
เจาะ 46-49-43
@ไลน์ : on4887
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
20:30>>9(7)=404-07✔ฟล
20:45>>3(9)=349-81✔ฟวบ
21:00>>6(5)=120-39⭕⭕
21:15>>6(5)=387-13⭕⭕
21:30>>3(9)=998-56✔ฟบ
21:45>>9(3)=500-90✔ล
22:00>>1(9)=796-06✔ฟบจ
22:15>>0(9)=863-64⭕⭕
22:30>>9(6)=060-49✔ฟบล
22:45>>6(4)=372-88⭕⭕
23:00>>4(9)=
เจาะ 46-49-43
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
20:30>>9(7)=404-07✔ฟล
20:45>>3(9)=349-81✔ฟวบ
21:00>>6(5)=120-39⭕⭕
21:15>>6(5)=387-13⭕⭕
21:30>>3(9)=998-56✔ฟบ
21:45>>9(3)=500-90✔ล
22:00>>1(9)=796-06✔ฟบจ
22:15>>0(9)=863-64⭕⭕
22:30>>9(6)=060-49✔ฟบล
22:45>>6(4)=372-88⭕⭕
23:00>>4(9)=498-84✔ฟบล
23:15>>3(8)=
เจาะ 83-85-86
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปองรอบเที่ยงพฤหัสบดี
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
09:00>>5(4)=143-60✅ฟบ
09:15>>4(3)=374-89✅ฟวบ
09:30>>0(6)=796-65✅ฟบลจ
09:45>>6(7)=887-39✅ฟบ
10:00>>6(5)=131-19❌❌
10:15>>9(8)=239-54✅บ
10:30>>3(4)=308-64✅ฟวลจ
10:45>>3(4)=615-14✅ฟล
11:00>>5(1)=213-82✅ฟบ
11:15>>1(2)=916-61✅บล
11:30>>1(2)=682-91✅ฟบลจ
11:45>>2(1)=254-57✅ว
12:00>>7(9)=848-51❌❌
12:15>>1(5)=480-50✅ฟล
12:30>>8(5)=
เจาะ 58-50-54
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
ปิงปองรอบเที่ยงพฤหัสบดี
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
09:00>>5(4)=143-60✅ฟบ
09:15>>4(3)=374-89✅ฟวบ
09:30>>0(6)=796-65✅ฟบลจ
09:45>>6(7)=887-39✅ฟบ
10:00>>6(5)=131-19❌❌
10:15>>9(8)=239-54✅บ
10:30>>3(4)=308-64✅ฟวลจ
10:45>>3(4)=615-14✅ฟล
11:00>>5(1)=213-82✅ฟบ
11:15>>1(2)=916-61✅บล
11:30>>1(2)=682-91✅ฟบลจ
11:45>>2(1)=254-57✅ว
12:00>>7(9)=848-51❌❌
12:15>>1(5)=480-50✅ฟล
12:30>>8(5)=613-35✅ฟล
12:45>>3(9)=
เจาะ 93-95-96
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
ปิงปองรอบเที่ยงพฤหัสบดี
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
09:00>>5(4)=143-60✅ฟบ
09:15>>4(3)=374-89✅ฟวบ
09:30>>0(6)=796-65✅ฟบลจ
09:45>>6(7)=887-39✅ฟบ
10:00>>6(5)=131-19❌❌
10:15>>9(8)=239-54✅บ
10:30>>3(4)=308-64✅ฟวลจ
10:45>>3(4)=615-14✅ฟล
11:00>>5(1)=213-82✅ฟบ
11:15>>1(2)=916-61✅บล
11:30>>1(2)=682-91✅ฟบลจ
11:45>>2(1)=254-57✅ว
12:00>>7(9)=848-51❌❌
12:15>>1(5)=480-50✅ฟล
12:30>>8(5)=613-35✅ฟล
12:45>>3(9)=975-45✅ฟว
13:00>>1(2)=
เจาะ 21-28-25
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 7
สวัสดีเช้าวันพุธ
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
09:00>>5(4)=143-60✅ฟบ
09:15>>4(3)=374-89✅ฟวบ
09:30>>0(6)=796-65✅ฟบลจ
09:45>>6(7)=887-39✅ฟบ
10:00>>6(5)=131-19❌❌
10:15>>9(8)=
เจาะ 89-85-86
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:00>>5(4)=143-60✅ฟบ
09:15>>4(3)=374-89✅ฟวบ
09:30>>0(6)=796-65✅ฟบลจ
09:45>>6(7)=887-39✅ฟบ
10:00>>6(5)=131-19❌❌
10:15>>9(8)=239-54✅บ
10:30>>3(4)=
เจาะ 43-45-46
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:00>>5(4)=143-60✅ฟบ
09:15>>4(3)=374-89✅ฟวบ
09:30>>0(6)=796-65✅ฟบลจ
09:45>>6(7)=887-39✅ฟบ
10:00>>6(5)=131-19❌❌
10:15>>9(8)=239-54✅บ
10:30>>3(4)=308-64✅ฟวลจ
10:45>>3(4)=
เจาะ 43-48-49
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:00>>5(4)=143-60✅ฟบ
09:15>>4(3)=374-89✅ฟวบ
09:30>>0(6)=796-65✅ฟบลจ
09:45>>6(7)=887-39✅ฟบ
10:00>>6(5)=131-19❌❌
10:15>>9(8)=239-54✅บ
10:30>>3(4)=308-64✅ฟวลจ
10:45>>3(4)=615-14✅ฟล
11:00>>5(1)=
เจาะ 15-18-19
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:00>>5(4)=143-60✅ฟบ
09:15>>4(3)=374-89✅ฟวบ
09:30>>0(6)=796-65✅ฟบลจ
09:45>>6(7)=887-39✅ฟบ
10:00>>6(5)=131-19❌❌
10:15>>9(8)=239-54✅บ
10:30>>3(4)=308-64✅ฟวลจ
10:45>>3(4)=615-14✅ฟล
11:00>>5(1)=213-82✅ฟบ
11:15>>1(2)=
เจาะ 21-20-29
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:00>>5(4)=143-60✅ฟบ
09:15>>4(3)=374-89✅ฟวบ
09:30>>0(6)=796-65✅ฟบลจ
09:45>>6(7)=887-39✅ฟบ
10:00>>6(5)=131-19❌❌
10:15>>9(8)=239-54✅บ
10:30>>3(4)=308-64✅ฟวลจ
10:45>>3(4)=615-14✅ฟล
11:00>>5(1)=213-82✅ฟบ
11:15>>1(2)=916-61✅บล
11:30>>1(2)=
เจาะ 21-29-28
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:00>>5(4)=143-60✅ฟบ
09:15>>4(3)=374-89✅ฟวบ
09:30>>0(6)=796-65✅ฟบลจ
09:45>>6(7)=887-39✅ฟบ
10:00>>6(5)=131-19❌❌
10:15>>9(8)=239-54✅บ
10:30>>3(4)=308-64✅ฟวลจ
10:45>>3(4)=615-14✅ฟล
11:00>>5(1)=213-82✅ฟบ
11:15>>1(2)=916-61✅บล
11:30>>1(2)=682-91✅ฟบลจ
11:45>>2(1)=
เจาะ 12-19-18
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
ตามมาดูต่อในกลุ่มได้นะครับ
ไอดีไลน์ : on4887
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
สวัสดีเช้าวันพุธ
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
09:00>>4(5)=405-52✅ฟบล
09:15>>3(4)=395-84✅ฟวล
09:30>>4(6)=534-70✅บ
09:45>>6(7)=
เจาะ 76-75-72
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
สวัสดีเช้าวันพุธ
ยินดีตอนรับสมาชิกเพิ่มเข้าห้อง VIP หวยปิงปอง999Lucky ฟรี✔ มีลงหวยฮานอย✔ ลาว✔ รัฐบาล✔ วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ไอดีไลน์ : on4887
ไออีไลน์ : 0985017371
09:00>>4(5)=405-52✅ฟบล
09:15>>3(4)=395-84✅ฟวล
09:30>>4(6)=534-70✅บ
09:45>>6(7)=338-55❌❌
10:00>>4(3)=
เจาะ 34-38-36
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
ปักหลักสิบล่าง
09:00>>3-4-5-6=405-52✔
09:15>>0-9-8-7=395-84✔
09:30>>0-9-8-7=534-70✔
09:45>>3-4-5-6=338-55✔
10:00>>3-4-5-6=
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
สนใจเข้ากลุ่มหวยปิงปอง
พร้อมสอนเล่น วางเลขทั้งวัน
Line:on4887
20:00>>6(5)=776-33✅บ
20:15>>4(3)=004-95✅บ
20:30>>3(2)=582-82✅ฟบล
20:45>>5(6)=604-85✅ฟวล
21:00>>9(8)=795-10✅บ
21:15>>8(9)=593-91✅ฟบลจ
21:30>>8(9)=797-73✅ฟบ
21:45>>8(9)=691-49✅ฟบล
22:00>>6(9)=
เจาะ 96-97-92
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
20:00>>6(5)=776-33✅บ
20:15>>4(3)=004-95✅บ
20:30>>3(2)=582-82✅ฟบล
20:45>>5(6)=604-85✅ฟวล
21:00>>9(8)=795-10✅บ
21:15>>8(9)=593-91✅ฟบลจ
21:30>>8(9)=797-73✅ฟบ
21:45>>8(9)=691-49✅ฟบล
22:00>>6(9)=180-25❌❌
22:15>>4(5)=655-84✅ฟบล
22:30>>5(4)=
เจาะ 45-46-49
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
20:00>>6(5)=776-33✅บ
20:15>>4(3)=004-95✅บ
20:30>>3(2)=582-82✅ฟบล
20:45>>5(6)=604-85✅ฟวล
21:00>>9(8)=795-10✅บ
21:15>>8(9)=593-91✅ฟบลจ
21:30>>8(9)=797-73✅ฟบ
21:45>>8(9)=691-49✅ฟบล
22:00>>6(9)=180-25❌❌
22:15>>4(5)=655-84✅ฟบล
22:30>>5(4)=~~~~~~~~~
22:45>>5(4)=145-04✅ฟบลจ
23:00>>9(8)=
เจาะ 89-84-85
jobwasin 5 เดือนที่แล้ว
สุดยอดครับ
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอยวันที่ 19/02/62
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี มีลงหวยฮานอย ลาว รัฐบาล สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย
ID Line:on4887
ฟัน (7)
267-475-287
26-67-27
38-87-08
กัน 79-75

สนใจเข้ากลุ่ม on4887
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี มีลงหวยฮานอย ลาว รัฐบาล วางจริงทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย
ID Line:on4887
บน+ล่าง ฟันตัวในวงเล็บ
08:45>>4(3)=738-81✅ฟบจ
09:00>>2(3)=499-04❌❌
09:15>>7(8)=997-70✅บล
09:30>>7(5)=
เจาะ 57-56-52

ปักหลักหน่วยบน
09:00>>0-9-8-7-6=499-04✅
09:15>>8-7-6-5-4=997-70✅
09:30>>6-5-4-3-2=
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
บน+ล่าง ฟันตัวในวงเล็บ
08:45>>4(3)=738-81✅ฟบจ
09:00>>2(3)=499-04❌❌
09:15>>7(8)=997-70✅บล
09:30>>7(5)=510-91✅ฟว
09:45>>7(5)=
เจาะ 57-52-56

ปักหลักหน่วยบน
09:00>>0-9-8-7-6=499-04✅
09:15>>8-7-6-5-4=997-70✅
09:30>>6-5-4-3-2=510-91❌
09:45>>6-5-4-3-2=
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี
ตัวในวงเล็บ บน-ล่าง วางจริงทุกรอบไม่มีแต่งสถิติสนใจเข้ากลุ่มได้คะ
สนใจเข้าห้อง VIP ใช้เพียง 1000 พ้อย
มีกลุ่มทดลองให้ดูเลข
ID Line:on4887
16:15>>0(2)=609-57✅บ
16:30>>5(6)=407-53✅ล
16:45>>0(9)=697-38✅ฟบ
17:00>>>(6)=163-80✅ฟบ
17:15>>>(6)=
เจาะ 68-63-69
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
16:15>>0(2)=609-57✅บ
16:30>>5(6)=407-53✅ล
16:45>>0(9)=697-38✅ฟบ
17:00>>>(6)=163-80✅ฟบ
17:15>>>(6)=852-45❌❌
17:30>>>(0)=
เจาะ 10-20-80
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย

ID Line:on4887

10:30>>4(5)=041-51✅ฟบล
10:45>>7(6)=513-91❌❌
11:00>>7(5)=396-40❌❌
11:15>>4(3)=634-28✅ฟบจ
11:30>>1(2)=278-10✅ฟวล
11:45>>9(8)=279-65✅บ
12:00>>5(6)=034-43❌❌
12:15>>2(3)=912-98✅บ
12:30>>5(6)=367-79✅ฟบ
12:45>>4(3)=623-68✅ฟบจ
13:00>>7(8)=226-58✅ฟล
13:15>>6(5)=
เจาะ 56-58-59
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย

ID Line:on4887

19:15>>3(2)=475-35✅ล
19:30>>3(4)=331-41✅ฟบล
19:45>>3(4)=104-41✅ฟบล
20:00>>3(4)=735-63✅บล
20:15>>3(9)=
เจาะ 93-94-92
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
19:15>>3(2)=475-35✅ล
19:30>>3(4)=331-41✅ฟบล
19:45>>3(4)=104-41✅ฟบล
20:00>>3(4)=735-63✅บล
20:15>>3(9)=532-87✅บ
20:30>>2(3)=338-84✅ฟบ
20:45>>3(2)=
เจาะ 23-24-25
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย

ID Line:on4887

09:45>>6(7)=778-36✅ฟบล
10:00>>4(1)=085-61✅ฟล
10:15>>7(6)=268-69✅ฟบลจ
10:30>>6(1)=
เจาะ 16-14-11
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:45>>6(7)=778-36✅ฟบล
10:00>>4(1)=085-61✅ฟล
10:15>>7(6)=268-69✅ฟบลจ
10:30>>6(1)=387-65✅ล
10:45>>9(6)=956-58✅ฟวบจ
11:00>>6(5)=222-58✅ฟลจ
11:15>>6(5)=
เจาะ 56-58-52
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย

ID Line:on4887

รูด 19 หาง บน+ล่าง
19:45>>1(9)=646-71✅ล
20:00>>0(2)=862-13✅ฟบจ
20:15>>3(1)=984-30✅ล
20:30>>3(5)=957-95✅ฟบล
20:45>>5(6)=735-36✅ฟบล
21:00>>3(5)=947-59✅ฟลจ
21:15>>7(9)=022-27✅ล
21:30>>7(9)=512-42❌❌
21:45>>2(3)=142-54✅บ
22:00>>2(4)=514-10✅ฟบ
22:15>>1(2)=511-90✅บ
22:30>>0(1)=
เจาะ 10-17-18

ปักหลักสิบบน
22:15>>1-2-3-4=511-90✅
22:30>>1-2-3-4=
jobwasin 5 เดือนที่แล้ว
เข้าบลเลยครับ
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
รูด 19 หาง บน+ล่าง
19:45>>1(9)=646-71✅ล
20:00>>0(2)=862-13✅ฟบจ
20:15>>3(1)=984-30✅ล
20:30>>3(5)=957-95✅ฟบล
20:45>>5(6)=735-36✅ฟบล
21:00>>3(5)=947-59✅ฟลจ
21:15>>7(9)=022-27✅ล
21:30>>7(9)=512-42❌❌
21:45>>2(3)=142-54✅บ
22:00>>2(4)=514-10✅ฟบ
22:15>>1(2)=511-90✅บ
22:30>>0(1)=871-61✅ฟบลจ
22:45>>3(5)=
เจาะ 53-51-56

ปักหลักสิบบน
22:15>>1-2-3-4=511-90✅
22:30>>1-2-3-4=871-61❌
22:45>>2-3-4-6=
jobwasin 5 เดือนที่แล้ว
รอชมรอบต่อไปครับ ติดตามๆๆ
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
อยากดูต่อ เข้ามาในกลุ่มเลยครับ
ID: on4887
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
รูด บน-ล่าง
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย
ID Line:on4887

19:45>>1(9)=646-71✅ล
20:00>>0(2)=862-13✅ฟบจ
20:15>>3(1)=984-30✅ล
20:30>>3(5)=957-95✅ฟบล
20:45>>5(6)=
เจาะ 65-64-62
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
19:45>>1(9)=646-71✅ล
20:00>>0(2)=862-13✅ฟบจ
20:15>>3(1)=984-30✅ล
20:30>>3(5)=957-95✅ฟบล
20:45>>5(6)=735-36✅ฟบล
21:00>>3(5)=
เจาะ 53-57-59
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
19:45>>1(9)=646-71✅ล
20:00>>0(2)=862-13✅ฟบจ
20:15>>3(1)=984-30✅ล
20:30>>3(5)=957-95✅ฟบล
20:45>>5(6)=735-36✅ฟบล
21:00>>3(5)=947-59✅ฟลจ
21:15>>7(9)=
เจาะ 97-95-92
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
สนใจเข้ากลุ่ม ID Line: on4887
jobwasin 5 เดือนที่แล้ว
ลงให้ดูเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไมครับรอชมๆๆ
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
19:45>>1(9)=646-71✅ล
20:00>>0(2)=862-13✅ฟบจ
20:15>>3(1)=984-30✅ล
20:30>>3(5)=957-95✅ฟบล
20:45>>5(6)=735-36✅ฟบล
21:00>>3(5)=947-59✅ฟลจ
21:15>>7(9)=022-27✅ล
21:30>>7(9)=512-42❌❌
21:45>>2(3)=142-54✅บ
22:00>>2(4)=514-10✅ฟบ
22:15>>1(2)=
เจาะ 21-24-27
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
รูด บน-ล่าง
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย
ID Line:on4887
12:15>>5(3)=705-01✅บ
12:30>>9(7)=341-46❌❌
12:45>>4(7)=055-73✅ฟล
13:00>>5(3)=603-54✅ฟบล
13:15>>6(5)=150-43✅ฟบ
13:30>>7(6)=061-39✅ฟบ
13:45>>6(0)=
เจาะ 60-30-50
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
12:15>>5(3)=705-01✅บ
12:30>>9(7)=341-46❌❌
12:45>>4(7)=055-73✅ฟล
13:00>>5(3)=603-54✅ฟบล
13:15>>6(5)=150-43✅ฟบ
13:30>>7(6)=061-39✅ฟบ
13:45>>6(0)=446-28✅บ
14:00>>4(3)=
เจาะ 34-36-37
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
รูด บน-ล่าง
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย
ID Line:on4887

10:00>>8(2)=848-37✅บ
10:15>>8(5)=302-53✅ฟล
10:30>>5(3)=344-77✅ฟว
10:45>>1(3)=951-94✅บ
11:00>>1(9)=352-49✅ฟล
11:15>>7(5)=634-91❌❌
11:30>>3(1)=309-94✅ว
11:45>>9(5)=326-59✅ฟลจ
12:00>>2(1)=972-07✅บ
12:15>>8(9)=
เจาะ 98-95-97
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
รูด บน-ล่าง
10:00>>8(2)=848-37✅บ
10:15>>8(5)=302-53✅ฟล
10:30>>5(3)=344-77✅ฟว
10:45>>1(3)=951-94✅บ
11:00>>1(9)=352-49✅ฟล
11:15>>7(5)=634-91❌❌
11:30>>3(1)=309-94✅ว
11:45>>9(5)=326-59✅ฟลจ
12:00>>2(1)=972-07✅บ
12:15>>8(9)=075-99✅ฟล
12:30>>2(1)=
เจาะ 12-15-19
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
อยากถอนมาอยู่กับเราสิ
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
รูด บน-ล่าง
10:00>>8(2)=848-37✅บ
10:15>>8(5)=302-53✅ฟล
10:30>>5(3)=344-77✅ฟว
10:45>>1(3)=951-94✅บ
11:00>>1(9)=352-49✅ฟล
11:15>>7(5)=634-91❌❌
11:30>>3(1)=309-94✅ว
11:45>>9(5)=326-59✅ฟลจ
12:00>>2(1)=972-07✅บ
12:15>>8(9)=075-99✅ฟล
12:30>>2(1)=526-99✅บ
12:45>>7(6)=
เจาะ 64-65-62
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย
ID Line:on4887

10:00>>8(2)=848-37✅บ
10:15>>8(5)=302-53✅ฟล
10:30>>5(3)=344-77✅ฟว
10:45>>1(3)=951-94✅บ
11:00>>1(9)=
เจาะ 91-95-98
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
รูด บน-ล่าง
10:00>>8(2)=848-37✅บ
10:15>>8(5)=302-53✅ฟล
10:30>>5(3)=344-77✅ฟว
10:45>>1(3)=951-94✅บ
11:00>>1(9)=352-49✅ฟล
11:15>>7(5)=
เจาะ 57-53-51
ทักไลน์ไอดี on4887
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย

16:15>>2(6)=342-96✅ฟบลจ
16:30>>2(6)=462-05✅ฟบบจ
16:45>>2(6)=357-31❌❌
17:00>>6(0)=146-36✅บล
17:15>>7(6)=792-05✅ว
17:30>>7(6)=668-42✅ฟบ
17:45>>5(6)=028-21❌❌
18:00>>6(2)=909-53❌❌
18:15>>9(2)=267-86✅ฟว
18:30>>7(5)=648-52✅ฟล
18:45>>5(6)=478-87❌❌
19:00>>6(4)=340-01✅ฟบ
19:15>>6(4)=654-50✅ฟวบ
19:30>>2(0)=
เจาะ 20-50-60
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
16:15>>2(6)=342-96✅ฟบลจ
16:30>>2(6)=462-05✅ฟบบจ
16:45>>2(6)=357-31❌❌
17:00>>6(0)=146-36✅บล
17:15>>7(6)=792-05✅ว
17:30>>7(6)=668-42✅ฟบ
17:45>>5(6)=028-21❌❌
18:00>>6(2)=909-53❌❌
18:15>>9(2)=267-86✅ฟว
18:30>>7(5)=648-52✅ฟล
18:45>>5(6)=478-87❌❌
19:00>>6(4)=340-01✅ฟบ
19:15>>6(4)=654-50✅ฟวบ
19:30>>2(0)=757-19❌❌
19:45>>3(1)=
เจาะ 13-18-19
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย

12:00>>1(2)=948-26✅ฟล
12:15>>6(3)=159-63✅ฟลลจ
12:30>>7(6)=465-74✅ฟบล
12:45>>2(4)=
เจาะ 42-43-45
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
12:00>>1(2)=948-26✅ฟล
12:15>>6(3)=159-63✅ฟลลจ
12:30>>7(6)=465-74✅ฟบล
12:45>>2(4)=092-79✅บ
13:00>>3(4)=
เจาะ 43-47-48
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
12:00>>1(2)=948-26✅ฟล
12:15>>6(3)=159-63✅ฟลลจ
12:30>>7(6)=465-74✅ฟบล
12:45>>2(4)=092-79✅บ
13:00>>3(4)=031-26✅บ
13:15>>8(9)=
เจาะ 98-95-92
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
12:00>>1(2)=948-26✅ฟล
12:15>>6(3)=159-63✅ฟลลจ
12:30>>7(6)=465-74✅ฟบล
12:45>>2(4)=092-79✅บ
13:00>>3(4)=031-26✅บ
13:15>>8(9)=091-49✅ฟบล
13:30>>7(5)=
เจาะ 57-59-56
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย
18:30>>6(7)=473-72✅ฟบล
18:45>>8(7)=813-74✅ฟวล
19:00>>1(2)=728-82✅ฟบลจ
19:15>>2(1)=318-14✅ฟบลจ
19:30>>1(8)=
เจาะ 81-82-80
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
18:30>>6(7)=473-72✅ฟบล
18:45>>8(7)=813-74✅ฟวล
19:00>>1(2)=728-82✅ฟบลจ
19:15>>2(1)=318-14✅ฟบลจ
19:30>>1(8)=177-68✅ฟวล
19:45>>7(5)=
เจาะ 57-53-59
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
18:30>>6(7)=473-72✅ฟบล
18:45>>8(7)=813-74✅ฟวล
19:00>>1(2)=728-82✅ฟบลจ
19:15>>2(1)=318-14✅ฟบลจ
19:30>>1(8)=177-68✅ฟวล
19:45>>7(5)=030-25✅ฟล
20:00>>3(5)=
เจาะ 53-52-56
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์ on4887
ไม่ได้บังคับนะ แต่อยากให้เลือกทางที่ดี
แสดงความคิดเห็น