โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 6 ชั่วโมงที่แล้ว 1
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
17:45=3(0)=590-84✅ฟล
18:00=9(0)=001-79✅ฟบลจ
18:15=1(0)=434-03✅ฟลจ
18:30=7(1)=608-81✅ฟล
18:45=8(0)=987-32✅บ
19:00=5(1)=170-90✅ฟบ
19:15=1(0)=131-24✅บ
19:30=2(0)=370-40✅ฟบลจ
19:45=3(0)=872-80✅ฟล
20:00=6(0)=992-67✅ล
20:15=7(1)=669-06++
20:30=6(2)=329-33✅ฟบ
20:45=5(3)=637-30✅ฟบล
21:00=4(0)=571-00✅ฟล
21:15=1(0)=
เจาะ 01-06-04
016-014-165
oilbk5033 6 ชั่วโมงที่แล้ว
17:45=3(0)=590-84✅ฟล
18:00=9(0)=001-79✅ฟบลจ
18:15=1(0)=434-03✅ฟลจ
18:30=7(1)=608-81✅ฟล
18:45=8(0)=987-32✅บ
19:00=5(1)=170-90✅ฟบ
19:15=1(0)=131-24✅บ
19:30=2(0)=370-40✅ฟบลจ
19:45=3(0)=872-80✅ฟล
20:00=6(0)=992-67✅ล
20:15=7(1)=669-06++
20:30=6(2)=329-33✅ฟบ
20:45=5(3)=637-30✅ฟบล
21:00=4(0)=571-00✅ฟล
21:15=1(0)=629-08✅ฟล
21:30=9(0)=
เจาะ 09-01-07
091-097-917
oilbk5033 ดู 14 ชั่วโมงที่แล้ว 0
ปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

12:00=0(5)=834-52✅ฟลจ
12:15=7(4)=695-43✅ฟล
12:30=1(9)=846-60++
12:45=2(1)=910-95✅ฟบ
13:00=4(6)=554-64✅ฟบลจ
13:15=4(5)=854-41✅แตก3
13:30=0(2)=815-28✅ฟล
13:45=8(9)=
เจาะ 98-91-95
981-985-915
oilbk5033 ดู 18 ชั่วโมงที่แล้ว 1
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
08:45=0(8)=389-53✅ฟบจ
09:00=2(0)=027-76✅ฟวบ
09:15=2(0)=470-52✅ฟบล
09:30=7(5)=
เจาะ 57-58-50
570-580-578
oilbk5033 18 ชั่วโมงที่แล้ว
08:45=0(8)=389-53✅ฟบจ
09:00=2(0)=027-76✅ฟวบ
09:15=2(0)=470-52✅ฟบล
09:30=7(5)=204-84++
09:45=6(4)=
เจาะ 46-42-40
462-460-620
oilbk5033 ดู 1 วันที่แล้ว 1
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
09:15=0(2)=627-88✅ฟบ
09:30=8(3)=033-54✅ฟบ
09:45=0(3)=459-53✅ฟล
10:00=5(3)=158-68✅บ
10:15=9(8)=724-97✅ล
10:30=3(1)=857-00++
10:45=1(5)=971-45✅ฟบล
11:00=8(0)=232-41++
11:15=5(4)=728-10++
11:30=5(1)=431-75✅ฟบล
11:45=5(3)=548-57✅บล
12:00=1(3)=009-93✅ฟล
12:15=0(9)=791-04✅ฟบล
12:30=6(8)=
เจาะ 86-89-82
869-862-692
oilbk5033 1 วันที่แล้ว
09:15=0(2)=627-88✅ฟบ
09:30=8(3)=033-54✅ฟบ
09:45=0(3)=459-53✅ฟล
10:00=5(3)=158-68✅บ
10:15=9(8)=724-97✅ล
10:30=3(1)=857-00++
10:45=1(5)=971-45✅ฟบล
11:00=8(0)=232-41++
11:15=5(4)=728-10++
11:30=5(1)=431-75✅ฟบล
11:45=5(3)=548-57✅บล
12:00=1(3)=009-93✅ฟล
12:15=0(9)=791-04✅ฟบล
12:30=6(8)=337-63✅ล
12:45=6(0)=
เจาะ 60-40-30
เจาะ 660-640-630
oilbk5033 ดู 2 วันที่แล้ว 0
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

14:30=6(7)=578-48✅ฟบจ
14:45=3(2)=058-34✅ล
15:00=5(0)=065-21✅ฟวบ
15:15=0(6)=040-69✅ฟบล
15:30=4(0)=ไม่ออกผล
15:45=4(0)=058-54✅ฟบล
16:00=0(5)=596-41✅ฟบ
16:15=5(4)=227-14✅ฟลจ
16:30=0(4)=180-92✅บ
16:45=7(8)=824-89✅ฟบลจ
17:00=0(6)=935-10✅บ
17:15=6(2)=359-98++
17:30=8(2)=415-76++
17:45=5(4)=244-29✅ฟบ
18:00=9(1)=282-61✅ฟลจ
18:15=6(2)=479-12✅ฟล
18:30=7(1)=337-52✅บ
18:45=6(2)=420-62✅ฟบลลจ
19:00=7(0)=583-04✅ฟล
19:15=3(0)=328-19✅แตก3
19:30=5(1)=
เจาะ 15-16-12
156-152-562
oilbk5033 ดู 2 วันที่แล้ว 0
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
11:45=3(2)=913-82✅ฟบลจ
12:00=7(8)=281-95✅ฟบ
12:15=9(8)=419-47✅บ
12:30=2(1)=275-15✅ฟบล
12:45=4(3)=289-51++
13:00=3(1)=675-22++
13:15=2(1)=713-17✅ฟบล
13:30=5(7)=506-28✅บ
13:45=6(4)=
เจาะ 46-48-45
468-465-685
oilbk5033 ดู 3 วันที่แล้ว 0
19:15=0(6)=915-62✅ฟล
19:30=1(9)=972-35✅ฟบ
19:45=8(9)=359-20✅ฟบ
20:00=2(3)=992-62✅บล
20:15=6(4)=497-53✅ฟบ
20:30=2(0)=190-51✅ฟบจ
20:45=0(9)=635-06✅ล
21:00=8(6)=511-72++
21:15=0(8)=172-74++
21:30=2(0)=762-65✅บ
21:45=8(6)=423-94++
22:00=5(1)=954-22✅บ
22:15=6(2)=492-70✅ฟบจ
22:30=2(0)=278-02✅ฟบลลจ
22:45=0(2)=708-91✅บ
23:00=3(1)=
เจาะ 13-10-18
130-138-308

พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
oilbk5033 ดู 3 วันที่แล้ว 1
11:30=2(4)=184-62✅ฟบล
11:45=1(2)=572-81✅ฟบลจ
12:00=0(8)=586-42✅ฟบจ
12:15=6(8)=
เจาะ 86-83-87
863-867-637

พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
oilbk5033 3 วันที่แล้ว
11:30=2(4)=184-62✅ฟบล
11:45=1(2)=572-81✅ฟบลจ
12:00=0(8)=586-42✅ฟบจ
12:15=6(8)=454-08✅ฟล
12:30=6(8)=
เจาะ 86-84-89
864-869-649
oilbk5033 ดู 4 วันที่แล้ว 4
ถอนกันยาวๆครับ
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
21:00=9(8)=487-53✅ฟบจ
21:15=7(8)=281-50✅ฟบ
21:30=0(9)=988-46✅ฟบ
21:45=4(2)=970-91++
22:00=2(6)=578-86✅ฟลจ
22:15=8(2)=
เจาะ 28-27-29
287-289-879
oilbk5033 4 วันที่แล้ว
21:00=9(8)=487-53✅ฟบจ
21:15=7(8)=281-50✅ฟบ
21:30=0(9)=988-46✅ฟบ
21:45=4(2)=970-91++
22:00=2(6)=578-86✅ฟลจ
22:15=8(2)=281-07✅ฟวบ
22:30=5(0)=
เจาะ 50-80-70
580-570-870
oilbk5033 4 วันที่แล้ว
ยิ้มแร๊งๆๆ แตก3 058
oilbk5033 4 วันที่แล้ว
21:00=9(8)=487-53✅ฟบจ
21:15=7(8)=281-50✅ฟบ
21:30=0(9)=988-46✅ฟบ
21:45=4(2)=970-91++
22:00=2(6)=578-86✅ฟลจ
22:15=8(2)=281-07✅ฟวบ
22:30=5(0)=058-78✅แตก3
22:45=5(0)=
เจาะ 50-80-70
580-570-870
oilbk5033 4 วันที่แล้ว
✔✔สนใจเข้ากลุ่ม✔✔
ID LINE=oilbk5033
วางทุกหวย แม่นๆ
oilbk5033 ดู 4 วันที่แล้ว 0
ถอนกันยาวๆครับ
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
11:30=9(2)=030-62✅ฟลจ
11:45=0(3)=663-30✅ฟบลจ
12:00=3(9)=880-31✅ล
12:15=0(8)=315-08✅ฟลลจ
12:30=4(5)=
เจาะ 54-53-58
543-548-538
oilbk5033 ดู 5 วันที่แล้ว 3
ถอนกันยาวๆครับ
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
14:15=3(4)=488-41✅ฟบล
14:30=4(2)=483-26✅ฟบลจ
14:45=4(2)=726-52✅ฟบลจ
15:00=9(3)=
เจาะ 39-32-31
392-391-321
oilbk5033 5 วันที่แล้ว
14:15=3(4)=488-41✅ฟบล
14:30=4(2)=483-26✅ฟบลจ
14:45=4(2)=726-52✅ฟบลจ
15:00=9(3)=952-34✅ฟบล
15:15=1(4)=
เจาะ 41-43-42
413-412-132
oilbk5033 5 วันที่แล้ว
14:15=3(4)=488-41✅ฟบล
14:30=4(2)=483-26✅ฟบลจ
14:45=4(2)=726-52✅ฟบลจ
15:00=9(3)=952-34✅ฟบล
15:15=1(4)=433-20✅ฟบ
15:30=0(7)=710-51✅แตก3
15:45=8(7)=570-42✅ฟบจ
16:00=5(2)=
เจาะ 25-27-20
257-250-270
oilbk5033 5 วันที่แล้ว
✔✔สนใจเข้ากลุ่ม✔✔
ID LINE=oilbk5033
วางทุกหวย แม่นๆ
oilbk5033 ดู 5 วันที่แล้ว 2
ถอนกันยาวๆครับ
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
08:45=4(3)=322-80✅ฟบ
09:00=2(0)=621-01✅ฟบลจ
09:15=0(8)=291-03✅ล
09:30=6(4)=898-50++
09:45=0(8)=287-81✅ฟบล
10:00=9(7)=459-69✅บล
10:15=6(4)=110-62✅ล
10:30=1(0)=736-91✅ล
10:45=4(2)=274-07✅ฟบบ
11:00=1(9)=649-31✅ฟบล
11:15=3(1)=196-13✅ฟบลจ
11:30=8(6)=
เจาะ 68-62-64
682-684-824
oilbk5033 5 วันที่แล้ว
08:45=4(3)=322-80✅ฟบ
09:00=2(0)=621-01✅ฟบลจ
09:15=0(8)=291-03✅ล
09:30=6(4)=898-50++
09:45=0(8)=287-81✅ฟบล
10:00=9(7)=459-69✅บล
10:15=6(4)=110-62✅ล
10:30=1(0)=736-91✅ล
10:45=4(2)=274-07✅ฟบบ
11:00=1(9)=649-31✅ฟบล
11:15=3(1)=196-13✅ฟบลจ
11:30=8(6)=566-77✅ฟบ
11:45=4(2)=
เจาะ 24-25-26
245-246-256
oilbk5033 5 วันที่แล้ว
08:45=4(3)=322-80✅ฟบ
09:00=2(0)=621-01✅ฟบลจ
09:15=0(8)=291-03✅ล
09:30=6(4)=898-50++
09:45=0(8)=287-81✅ฟบล
10:00=9(7)=459-69✅บล
10:15=6(4)=110-62✅ล
10:30=1(0)=736-91✅ล
10:45=4(2)=274-07✅ฟบบ
11:00=1(9)=649-31✅ฟบล
11:15=3(1)=196-13✅ฟบลจ
11:30=8(6)=566-77✅ฟบ
11:45=4(2)=277-91✅ฟบ
12:00=6(4)=
เจาะ 46-47-40
467-460-670
oilbk5033 ดู 6 วันที่แล้ว 1
ถอนกันยาวๆครับ
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
15:15=6(4)=586-61✅บล
15:30=0(8)=852-55✅ฟบ
15:45=4(2)=605-29✅ฟล
16:00=4(2)=157-56++
16:15=5(9)=819-92✅แตก3
16:30=6(4)=
เจาะ 46-48-49
468-469-689
oilbk5033 6 วันที่แล้ว
15:15=6(4)=586-61✅บล
15:30=0(8)=852-55✅ฟบ
15:45=4(2)=605-29✅ฟล
16:00=4(2)=157-56++
16:15=5(9)=819-92✅แตก3
16:30=6(4)=001-13++
16:45=6(9)=
เจาะ 96-90-92
960-962-920
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 4
ถอนกันยาวๆครับ
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
20:00=6(4)=610-45✅ฟบลจ
20:15=9(1)=701-50✅ฟบจ
20:30=2(0)=138-52✅ล
20:45=9(7)=815-59✅ล
21:00=6(4)=475-50✅ฟบ
21:00=5(3)=376-99✅ฟบ
21:15=7(5)=020-31++
21:30=2(0)=
เจาะ 02-07-05
027-025-275
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ยิ้มแรงงง เด้งเจาะๆ
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
20:00=6(4)=610-45✅ฟบลจ
20:15=9(1)=701-50✅ฟบจ
20:30=2(0)=138-52✅ล
20:45=9(7)=815-59✅ล
21:00=6(4)=475-50✅ฟบ
21:15=5(3)=376-99✅ฟบ
21:30=7(5)=020-31++
21:45=2(0)=512-70✅ฟบลจ
22:00=3(1)=
เจาะ 13-18-16
138-136-386
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
20:00=6(4)=610-45✅ฟบลจ
20:15=9(1)=701-50✅ฟบจ
20:30=2(0)=138-52✅ล
20:45=9(7)=815-59✅ล
21:00=6(4)=475-50✅ฟบ
21:15=5(3)=376-99✅ฟบ
21:30=7(5)=020-31++
21:45=2(0)=512-70✅ฟบลจ
22:00=3(1)=741-06✅ฟบ
22:15=5(3)=
เจาะ 35-31-39
351-359-519
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
20:00=6(4)=610-45✅ฟบลจ
20:15=9(1)=701-50✅ฟบจ
20:30=2(0)=138-52✅ล
20:45=9(7)=815-59✅ล
21:00=6(4)=475-50✅ฟบ
21:15=5(3)=376-99✅ฟบ
21:30=7(5)=020-31++
21:45=2(0)=512-70✅ฟบลจ
22:00=3(1)=741-06✅ฟบ
22:15=5(3)=
เจาะ 35-31-39
351-359-519
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ถอนกันยาวๆครับ
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
10:00=4(2)=288-85✅ฟบ
10:15=6(4)=467-90✅ฟวบ
10:30=1(9)=893-39✅ฟบลจ
10:45=9(8)=
เจาะ 89-87-86
897-896-976
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
10:00=4(2)=288-85✅ฟบ
10:15=6(4)=467-90✅ฟวบ
10:30=1(9)=893-39✅ฟบลจ
10:45=9(8)=179-33✅บ
11:00=2(3)=
เจาะ 32-38-39
328-329-289
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ถอนกันยาวๆครับ
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
16:00=3(2)=110-26✅ฟลจ
16:15=0(1)=500-30✅บล
16:30=1(0)=025-47✅ฟบ
16:45=5(1)=877-19✅ฟล
17:00=7(4)=
เจาะ 74-40-45
470-475-750
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16:00=3(2)=110-26✅ฟลจ
16:15=0(1)=500-30✅บล
16:30=1(0)=025-47✅ฟบ
16:45=5(1)=877-19✅ฟล
17:00=7(4)=702-50✅บ
17:15=2(0)=
เจาะ 20-50-60
250-260-562
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
ถอนกันยาวๆครับ
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
16:45=0(8)=628-93✅ฟบ
17:00=1(3)=649-06++
17:15=5(3)=314-65✅ฟบล
17:30=7(0)=724-83✅บ
17:45=9(1)=399-22✅บ
18:00=6(4)=564-62✅ฟบบจ
18:15=8(6)=655-46✅ฟบลจ
18:30=4(3)=836-56✅ฟบจ
18:45=1(9)=981-54✅ฟวบ
19:00=5(4)=774-51✅ฟบล
19:15=7(5)=785-83✅แตก3
19:30=0(8)=
เจาะ 80-87-86
870-860-876
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16:45=0(8)=628-93✅ฟบ
17:00=1(3)=649-06++
17:15=5(3)=314-65✅ฟบล
17:30=7(0)=724-83✅บ
17:45=9(1)=399-22✅บ
18:00=6(4)=564-62✅ฟบบจ
18:15=8(6)=655-46✅ฟบลจ
18:30=4(3)=836-56✅ฟบจ
18:45=1(9)=981-54✅ฟวบ
19:00=5(4)=774-51✅ฟบล
19:15=7(5)=785-83✅แตก3
19:30=0(8)=092-29✅บ
19:45=4(2)=
เจาะ 24-28-20
248-240-480
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
16:45=0(8)=628-93✅ฟบ
17:00=1(3)=649-06++
17:15=5(3)=314-65✅ฟบล
17:30=7(0)=724-83✅บ
17:45=9(1)=399-22✅บ
18:00=6(4)=564-62✅ฟบบจ
18:15=8(6)=655-46✅ฟบลจ
18:30=4(3)=836-56✅ฟบจ
18:45=1(9)=981-54✅ฟวบ
19:00=5(4)=774-51✅ฟบล
19:15=7(5)=785-83✅แตก3
19:30=0(8)=092-29✅บ
19:45=4(2)=978-46✅ล
20:00=6(8)=
เจาะ 86-89-84
869-864-694
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033

17:15=5(3)=314-65✅ฟบล
17:30=7(0)=724-83✅บ
17:45=9(1)=399-22✅บ
18:00=6(4)=564-62✅ฟบบจ
18:15=8(6)=655-46✅ฟบลจ
18:30=4(3)=836-56✅ฟบจ
18:45=1(9)=
เจาะ 91-96-95
916-915-965
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00=2(0)=673-00✅ฟล
14:15=5(4)=944-43✅ฟบลจ
14:30=8(6)=598-73✅บ
14:45=4(3)=933-49✅ฟบล
15:00=9(8)=926-58✅ฟบล
15:15=3(2)=585-84++
15:30=1(3)=119-63✅ฟบล
15:45=9(8)=134-13++
16:00=2(1)=436-37++
16:15=7(1)=102-03✅ฟบ
16:30=1(2)=694-80++
16:45=0(8)=628-93✅ฟบ
17:00=1(3)=649-06++
17:15=5(3)=314-65✅ฟบล
17:30=7(0)=724-83✅บ
17:45=9(1)=399-22✅บ
18:00=6(4)=564-62✅ฟบบจ
18:15=8(6)=655-46✅ฟบลจ
18:30=4(3)=836-56✅ฟบจ
18:45=1(9)=981-54✅ฟวบ
19:00=5(4)=
เจาะ 45-46-48
456-458-568
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 3
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
08:30=5(6)=697-92✅ฟบ
08:45=8(6)=837-41✅บ
09:00=8(6)=096-99✅ฟบ
09:15=7(5)=251-99✅ฟบ
09:30=2(1)=981-64✅ฟบ
09:45=2(0)=038-64✅ฟบ
10:00=9(7)=
เจาะ 79-78-75
798-795-985
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ยิ้มแร๊งๆๆ เด้งเจาะๆ
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
08:30=5(6)=697-92✅ฟบ
08:45=8(6)=837-41✅บ
09:00=8(6)=096-99✅ฟบ
09:15=7(5)=251-99✅ฟบ
09:30=2(1)=981-64✅ฟบ
09:45=2(0)=038-64✅ฟบ
10:00=9(7)=704-57✅ฟบลจ
10:15=5(3)=
เจาะ 35-36-38
356-358-568
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
08:30=5(6)=697-92✅ฟบ
08:45=8(6)=837-41✅บ
09:00=8(6)=096-99✅ฟบ
09:15=7(5)=251-99✅ฟบ
09:30=2(1)=981-64✅ฟบ
09:45=2(0)=038-64✅ฟบ
10:00=9(7)=704-57✅ฟบลจ
10:15=5(3)=816-96++
10:30=0(5)=
เจาะ 50-70-20
570-520-270
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
09:45=1(9)=239-03✅ฟบ
10:00=2(0)=948-17++
10:15=4(2)=704-49✅บล
10:30=6(8)=819-68✅ฟบลจ
10:45=0(8)=133-03✅ล
11:00=8(9)=220-51++
11:15=2(1)=051-27✅ฟบล
11:30=4(0)=195-41✅ล
11:45=0(8)=ไม่ออกผล
12:00=0(8)=870-14✅ฟวบ
12:15=8(6)=768-59✅ฟบบจ
12:30=7(5)=478-26✅บ
12:45=8(6)=545-28✅ล
13:00=3(5)=455-32✅ฟบล
13:15=4(5)=283-76++
13:30=9(7)=107-38✅ฟบ
13:45=1(9)=313-98✅ฟบลจ
14:00=2(0)=471-10✅ฟล
14:15=8(6)=910-94++
14:30=2(0)=301-20✅ฟบลจ
14:45=9(0)=744-03✅ฟล
15:00=3(4)=494-43✅ฟบลจ
15:15=0(8)=295-02✅ล
15:30=9(0)=877-80✅ฟลจ
15:45=8(6)=962-40✅ฟบ
16:00=7(5)=
เจาะ 57-56-59
576-579-769
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
09:45=1(9)=239-03✅ฟบ
10:00=2(0)=948-17++
10:15=4(2)=704-49✅บล
10:30=6(8)=819-68✅ฟบลจ
10:45=0(8)=133-03✅ล
11:00=8(9)=220-51++
11:15=2(1)=051-27✅ฟบล
11:30=4(0)=195-41✅ล
11:45=0(8)=ไม่ออกผล
12:00=0(8)=870-14✅ฟวบ
12:15=8(6)=768-59✅ฟบบจ
12:30=7(5)=478-26✅บ
12:45=8(6)=545-28✅ล
13:00=3(5)=455-32✅ฟบล
13:15=4(5)=283-76++
13:30=9(7)=107-38✅ฟบ
13:45=1(9)=313-98✅ฟบลจ
14:00=2(0)=471-10✅ฟล
14:15=8(6)=
เจาะ 68-69-60
689-680-890
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
09:45=1(9)=239-03✅ฟบ
10:00=2(0)=948-17++
10:15=4(2)=704-49✅บล
10:30=6(8)=819-68✅ฟบลจ
10:45=0(8)=133-03✅ล
11:00=8(9)=220-51++
11:15=2(1)=051-27✅ฟบล
11:30=4(0)=195-41✅ล
11:45=0(8)=ไม่ออกผล
12:00=0(8)=870-14✅ฟวบ
12:15=8(6)=768-59✅ฟบบจ
12:30=7(5)=478-26✅บ
12:45=8(6)=545-28✅ล
13:00=3(5)=455-32✅ฟบล
13:15=4(5)=283-76++
13:30=9(7)=107-38✅ฟบ
13:45=1(9)=313-98✅ฟบลจ
14:00=2(0)=471-10✅ฟล
14:15=8(6)=910-94++
14:30=2(0)=
เจาะ 20-90-60
290-260-960
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
12:15=4(0)=158-05✅ฟล
12:30=1(3)=391-56✅ฟวบ
12:45=9(8)=778-79✅ฟบล
13:00=1(5)=154-97✅ฟวบ
13:15=9(1)=526-81✅ฟล
13:30=4(8)=603-19++
13:45=0(3)=102-40✅บล
14:00=2(0)=603-73✅ฟบ
14:15=3(0)=484-64++
14:30=4(5)=034-89✅บ
14:45=8(1)=177-36✅ฟบ
15:00=4(0)=151-80✅ฟล
15:15=4(5)=759-58✅ฟบล
15:30=5(4)=355-66✅บ
15:45=5(0)=166-61++
16:00=6(5)=667-88✅บ
16:15=6(1)=963-28✅บ
16:30=3(9)=647-39✅ฟลลจ
16:45=1(3)=811-94✅บ
17:00=9(1)=984-93✅บล
17:15=9(4)=644-12✅ฟบ
17:30=4(3)=777-58++
17:45=8(4)=
เจาะ 48-47-40
487-480-870
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
09:00=3(4)=935-54✅ฟบล
09:15=6(7)=204-53++
09:30=2(3)=952-55✅บ
09:45=5(4)=599-53✅บล
10:00=4(2)=966-72✅ฟล
10:15=1(3)=378-48✅ฟบ
10:30=7(8)=304-70✅ล
10:45=0(9)=143-45++
11:00=6(4)=407-26✅ฟบล
11:15=7(5)=551-99✅ฟบ
11:30=8(9)=809-72✅ฟวบ
11:45=3(1)=688-40++
12:00=1(9)=760-97✅ฟล
12:15=8(6)=
เจาะ 68-69-60
689-680-890
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
09:00=8(3)=232-22✅ฟบ
09:15=2(1)=923-71✅ฟบล
09:30=2(1)=955-62✅ล
09:45=3(2)=861-33✅เบิ้ล33
10:00=4(2)=337-13++
10:15=1(3)=415-39✅ฟบล
10:30=1(3)=819-82✅บ
10:45=1(5)=953-64✅แตก3
11:00=2(5)=
เจาะ 52-54-56
524-526-246
oilbk5033 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 3
พร้อมตอนรับสมาชิกใหม่หวยปิงปอง..ฮานอย-รัฐบาล​-ลาว วางเลขทั้งวัน
เปลี่ยน AFF เข้าห้องฟรี ไม่รับ aff ผี(ไม่มียอดแทง)
Line ID: oilbk5033
10:45=8(2)=980-55✅แตก 3
11:00=9(8)=165-94✅ล
11:15=2(6)=544-96✅ฟลจ
11:30=9(0)=982-78✅บ
11:45=7(8)=970-84✅ฟบล
12:00=9(6)=589-43✅บ
12:15=4(8)=480-77✅ฟวบ
12:30=7(2)=708-26✅ฟบล
12:45=3(0)=496-17++
13:00=3(6)=988-16✅ฟล
13:15=1(8)=960-61✅ล
13:30=6(0)=647-70✅ฟบล
13:45=4(1)=084-06✅บ
14:00=1(8)=563-68✅ฟล
14:15=1(8)=201-07✅บ
14:30=4(0)=446-80✅ฟบลจ
14:45=4(0)=463-75✅บ
15:00=4(8)=144-37✅บ
15:15=3(2)=729-20✅ฟบล
15:30=1(0)=041-16✅ฟบล
15:45=3(2)=414-64++
16:00=8(1)=212-94✅ฟบ
16:15=0(1)=401-85✅แตก3
16:30=0(4)=553-95++
16:45=4(0)=347-19✅บ
17:00=2(0)=866-18++
17:15=6(1)=657-03✅บ
17:30=5(1)=469-19✅ฟล
17:45=2(4)=035-96++
18:00=0(3)=650-30✅ฟบลจ
18:15=0(1)=648-35++
18:30=2(0)=256-02✅ฟลลจ
18:45=3(7)=743-07✅แตก3
19:00=3(1)=
เจาะ 13-14-10
134-130-340
oilbk5033 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ยิ้มมแร๊งงง เกือบแตก เข้าเจาะ 31 เต็มๆ
oilbk5033 2 สัปดาห์ที่แล้ว
10:45=8(2)=980-55✅แตก 3
11:00=9(8)=165-94✅ล
11:15=2(6)=544-96✅ฟลจ
11:30=9(0)=982-78✅บ
11:45=7(8)=970-84✅ฟบล
12:00=9(6)=589-43✅บ
12:15=4(8)=480-77✅ฟวบ
12:30=7(2)=708-26✅ฟบล
12:45=3(0)=496-17++
13:00=3(6)=988-16✅ฟล
13:15=1(8)=960-61✅ล
13:30=6(0)=647-70✅ฟบล
13:45=4(1)=084-06✅บ
14:00=1(8)=563-68✅ฟล
14:15=1(8)=201-07✅บ
14:30=4(0)=446-80✅ฟบลจ
14:45=4(0)=463-75✅บ
15:00=4(8)=144-37✅บ
15:15=3(2)=729-20✅ฟบล
15:30=1(0)=041-16✅ฟบล
15:45=3(2)=414-64++
16:00=8(1)=212-94✅ฟบ
16:15=0(1)=401-85✅แตก3
16:30=0(4)=553-95++
16:45=4(0)=347-19✅บ
17:00=2(0)=866-18++
17:15=6(1)=657-03✅บ
17:30=5(1)=469-19✅ฟล
17:45=2(4)=035-96++
18:00=0(3)=650-30✅ฟบลจ
18:15=0(1)=648-35++
18:30=2(0)=256-02✅ฟลลจ
18:45=3(7)=743-07✅แตก3
19:00=3(1)=731-75✅ฟบบจ
19:15=4(0)=
เจาะ 40-10-80
410-480-180
wadsanim 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ตามคะ
แสดงความคิดเห็น