โปรไฟล์ของ nusne คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
nusne ดู 4 ชั่วโมงที่แล้ว 0
☑️ ยินดีต้อนรับค่ะ ☑️ ในห้องมีทุกหวย มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีให้คำแนะนำค่ะ สนใจสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มค่ะ ❤️ ราคาคุยง่ายสบายกระเป๋าจ้า ✅ สนใจทักไลน์ : sa_toey
nusne ดู 4 ชั่วโมงที่แล้ว 0
☑️ ยินดีต้อนรับค่ะ
nusne ดู 1 วันที่แล้ว 37
✅ ยินดีต้อนรับค่ะ ✅ ในห้องมีทุกหวย มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีให้คำแนะนำค่ะ สนใจสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มค่ะ ❤️ ราคาคุยง่ายสบายกระเป๋าจ้า ✅ สนใจทักไลน์ : sa_toey
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
04.00= 890=181-01✅
04.15= 123=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
04.00= 890=181-01✅
04.15= 123=243-57✅
04.30= 123=534-92✅
04.45= 012=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
04.00= 890=181-01✅
04.15= 123=243-57✅
04.30= 123=534-92✅
04.45= 012=599-24❌
05.00= 321=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
04.00= 890=181-01✅
04.15= 123=243-57✅
04.30= 123=534-92✅
04.45= 012=599-24❌
05.00= 321=155-02✅ร้อย
05.15= 123= สู้ค่ะ

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
04.00= 890=181-01✅
04.15= 123=243-57✅
04.30= 123=534-92✅
04.45= 012=599-24❌
05.00= 321=155-02✅ร้อย
05.15= 123=181-69✅
05.30= 567=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
04.00= 890=181-01✅
04.15= 123=243-57✅
04.30= 123=534-92✅
04.45= 012=599-24❌
05.00= 321=155-02✅ร้อย
05.15= 123=181-69✅
05.30= 567=145-56✅
05.45= 567=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
04.00= 890=181-01✅
04.15= 123=243-57✅
04.30= 123=534-92✅
04.45= 012=599-24❌
05.00= 321=155-02✅ร้อย
05.15= 123=181-69✅
05.30= 567=145-56✅ จ56
05.45= 567=888-09❌
06.15= 456=073-45❌ จ45
06.30= 123=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
04.00= 890=181-01✅
04.15= 123=243-57✅
04.30= 123=534-92✅
04.45= 012=599-24❌
05.00= 321=155-02✅ร้อย
05.15= 123=181-69✅
05.30= 567=145-56✅ จ56
05.45= 567=888-09❌
06.15= 456=073-45❌ จ45
06.30= 123=330-52✅
07.00= 123=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
04.00= 890=181-01✅
04.15= 123=243-57✅
04.30= 123=534-92✅
04.45= 012=599-24❌
05.00= 321=155-02✅ร้อย
05.15= 123=181-69✅
05.30= 567=145-56✅ จ56
05.45= 567=888-09❌
06.15= 456=073-45❌ จ45
06.30= 123=330-52✅
07.00= 123=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
04.00= 890=181-01✅
04.15= 123=243-57✅
04.30= 123=534-92✅
04.45= 012=599-24❌
05.00= 321=155-02✅ร้อย
05.15= 123=181-69✅
05.30= 567=145-56✅ จ56
05.45= 567=888-09❌
06.15= 456=073-45❌ จ45
06.30= 123=330-52✅
07.00= 123=050-66❌

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=287-40✅
08.30= 296=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=287-40✅
08.30= 296=732-16✅
08.45= 856=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=287-40✅
08.30= 296=732-16✅
08.45= 856=631-27✅ร้อย
09.00=123=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=287-40✅
08.30= 296=732-16✅
08.45= 856=631-27✅ร้อย
09.00=123=690-42❌
09.15= 730=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=287-40✅
08.30= 296=732-16✅
08.45= 856=631-27✅ร้อย
09.00=123=690-42❌
09.15= 730=701-63✅
09.30= 197=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=287-40✅
08.30= 296=732-16✅
08.45= 856=631-27✅ร้อย
09.00=123=690-42❌
09.15= 730=701-63✅
09.30= 197=628-91❌ จ91
09.45= 024=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=287-40✅
08.30= 296=732-16✅
08.45= 856=631-27✅ร้อย
09.00=123=690-42❌
09.15= 730=701-63✅
09.30= 197=628-91❌ จ91
09.45= 024=508-26✅
10.00= 604=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 23 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=287-40✅
08.30= 296=732-16✅
08.45= 856=631-27✅ร้อย
09.00=123=690-42❌
09.15= 730=701-63✅
09.30= 197=628-91❌ จ91
09.45= 024=508-26✅
10.00= 604=733-52❌
10.15= 789=443-32❌
10.45= 345=721-13❌
11.00= 678=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 22 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=287-40✅
08.30= 296=732-16✅
08.45= 856=631-27✅ร้อย
09.00=123=690-42❌
09.15= 730=701-63✅
09.30= 197=628-91❌ จ91
09.45= 024=508-26✅
10.00= 604=733-52❌
10.15= 789=443-32❌
10.45= 345=721-13❌
11.00= 678=739-31✅ร้อย
11.15= 345=290-39❌
11.45= 457=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 22 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
07.30= 920=660-77✅
07.45= 180=513-85✅
08.00= 410=591-72✅
08.15= 072=287-40✅
08.30= 296=732-16✅
08.45= 856=631-27✅ร้อย
09.00=123=690-42❌
09.15= 730=701-63✅
09.30= 197=628-91❌ จ91
09.45= 024=508-26✅
10.00= 604=733-52❌
10.15= 789=443-32❌
10.45= 345=721-13❌
11.00= 678=739-31✅ร้อย
11.15= 345=290-39❌
11.45= 457=992-53❌

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 21 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅
12.45= 901=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 21 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅จ02
12.45= 901=301-63✅จ01
13.00= 678=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 21 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅จ02
12.45= 901=301-63✅จ01
13.00= 678=504-00❌
13.15= 023=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 20 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅จ02
12.45= 901=301-63✅จ01
13.00= 678=504-00❌
13.15= 023=011-48✅ร้อย
13.30= 789=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 20 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅จ02
12.45= 901=301-63✅จ01
13.00= 678=504-00❌
13.15= 023=011-48✅ร้อย
13.30= 789=190-76✅
13.45= 567=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 20 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅จ02
12.45= 901=301-63✅จ01
13.00= 678=504-00❌
13.15= 023=011-48✅ร้อย
13.30= 789=190-76✅
13.45= 567=133-02❌
14.00= 012= ปรับสูตร

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 19 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅จ02
12.45= 901=301-63✅จ01
13.00= 678=504-00❌
13.15= 023=011-48✅ร้อย
13.30= 789=190-76✅
13.45= 567=133-02❌
14.00= 012=694-98❌
14.15= 952=983-92✅ร้อย จ92
14.30= 901=214-89✅
14.45= 012=014-89✅
15.00= 678=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 19 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅จ02
12.45= 901=301-63✅จ01
13.00= 678=504-00❌
13.15= 023=011-48✅ร้อย
13.30= 789=190-76✅
13.45= 567=133-02❌
14.00= 012=694-98❌
14.15= 952=983-92✅ร้อย จ92
14.30= 901=214-89✅
14.45= 012=014-89✅
15.00= 678=785-73✅
15.15= 901=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 18 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅จ02
12.45= 901=301-63✅จ01
13.00= 678=504-00❌
13.15= 023=011-48✅ร้อย
13.30= 789=190-76✅
13.45= 567=133-02❌
14.00= 012=694-98❌
14.15= 952=983-92✅ร้อย จ92
14.30= 901=214-89✅
14.45= 012=014-89✅
15.00= 678=785-73✅
15.15= 901=705-81✅
15.30= 456=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 18 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅จ02
12.45= 901=301-63✅จ01
13.00= 678=504-00❌
13.15= 023=011-48✅ร้อย
13.30= 789=190-76✅
13.45= 567=133-02❌
14.00= 012=694-98❌
14.15= 952=983-92✅ร้อย จ92
14.30= 901=214-89✅
14.45= 012=014-89✅
15.00= 678=785-73✅
15.15= 901=705-81✅
15.30= 456=778-22❌
15.45= 901=776-55❌
16.00= 890=

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 18 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=337-17✅
12.30= 012=920-98✅จ02
12.45= 901=301-63✅จ01
13.00= 678=504-00❌
13.15= 023=011-48✅ร้อย
13.30= 789=190-76✅
13.45= 567=133-02❌
14.00= 012=694-98❌
14.15= 952=983-92✅ร้อย จ92
14.30= 901=214-89✅
14.45= 012=014-89✅
15.00= 678=785-73✅
15.15= 901=705-81✅
15.30= 456=778-22❌
15.45= 901=776-55❌
16.00= 890=647-17❌

❤️ เทสจ้า ❤️
nusne 13 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
20.30= 890=832-00✅ร้อย
20.45= 789=

เทสจ้า
nusne 13 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
20.30= 890=832-00✅ร้อย
20.45= 789=280-56✅
21.00= 234=

เทสจ้า
nusne 4 ชั่วโมงที่แล้ว
รูดแต่บน
20.30= 890=832-00✅ร้อย
20.45= 789=280-56✅
21.00= 234=669-97❌

เทสจ้า
nusne ดู 1 วันที่แล้ว 6
✅ ยินดีต้อนรับค่ะ ✅ ในห้องมีทุกหวย มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีให้คำแนะนำค่ะ สนใจสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มค่ะ ❤️ ราคาคุยง่ายสบายกระเป๋าจ้า ✅ สนใจทักไลน์ : sa_toey
nusne 1 วันที่แล้ว
⭐️รูดแต่บน⭐️
17.45= 234=032-35✅
18.00= 345=

❤️ เทสคร่า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
⭐️รูดแต่บน⭐️
17.45= 234=032-35✅
18.00= 345=339-42✅
18.15= 435=771-43❌ จ43
18.45= 901=514-11✅
19.00= 456=129-98❌
19.15= 432=841-88✅
19.30= 231=

❤️ เทสคร่า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
⭐️รูดแต่บน⭐️
17.45= 234=032-35✅
18.00= 345=339-42✅
18.15= 435=771-43❌ จ43
18.45= 901=514-11✅
19.00= 456=129-98❌
19.15= 432=841-88✅
19.30= 231=005-05❌
20.00= 789=893-01✅
20.15= 901=610-23✅
20:30= 123=

❤️ เทสคร่า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
⭐️รูดแต่บน⭐️
17.45= 234=032-35✅
18.00= 345=339-42✅
18.15= 435=771-43❌ จ43
18.45= 901=514-11✅
19.00= 456=129-98❌
19.15= 432=841-88✅
19.30= 231=005-05❌
20.00= 789=893-01✅
20.15= 901=610-23✅
20:30= 123=933-64✅
20.45= 901=

❤️ เทสคร่า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
⭐️รูดแต่บน⭐️
17.45= 234=032-35✅
18.00= 345=339-42✅
18.15= 435=771-43❌ จ43
18.45= 901=514-11✅
19.00= 456=129-98❌
19.15= 432=841-88✅
19.30= 231=005-05❌
20.00= 789=893-01✅
20.15= 901=610-23✅
20:30= 123=933-64✅
20.45= 901=924-97✅ร้อย
21.00= 012=

❤️ เทสคร่า ❤️
nusne 1 วันที่แล้ว
⭐️รูดแต่บน⭐️
17.45= 234=032-35✅
18.00= 345=339-42✅
18.15= 435=771-43❌ จ43
18.45= 901=514-11✅
19.00= 456=129-98❌
19.15= 432=841-88✅
19.30= 231=005-05❌
20.00= 789=893-01✅
20.15= 901=610-23✅
20:30= 123=933-64✅
20.45= 901=924-97✅ร้อย
21.00= 012=168-92✅ร้อย
21.15= 123=

❤️ เทสคร่า ❤️
nusne ดู 3 วันที่แล้ว 24
☘️ ยินดีต้อนรับค่ะ ☘️ ห้องมีทุกหวยค่ะ ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาดีเป็นกันเองค่ะ สนใจทัก ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 3 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
06.15= 478=387-63✅จ87
06.30= 579=194-21✅
06.45= 298=941-11✅ร้อย
07.15= 345=

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
06.15= 478=387-63✅จ87
06.30= 579=194-21✅
06.45= 298=941-11✅ร้อย
07.15= 345=902-20❌
07.30= 216=

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
06.15= 478=387-63✅จ87
06.30= 579=194-21✅
06.45= 298=941-11✅ร้อย
07.15= 345=902-20❌
07.30= 216=691-84✅
07.45= 528=

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
06.15= 478=387-63✅จ87
06.30= 579=194-21✅
06.45= 298=941-11✅ร้อย
07.15= 345=902-20❌
07.30= 216=691-84✅
07.45= 528=533-72✅ร้อย
08.00= 901=

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
06.15= 478=387-63✅จ87
06.30= 579=194-21✅
06.45= 298=941-11✅ร้อย
07.15= 345=902-20❌
07.30= 216=691-84✅
07.45= 528=533-72✅ร้อย
08.00= 901=738-17❌
08.45= 567=813-82❌
09.00= 345= รอเดินก่อนน้า

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
06.15= 478=387-63✅จ87
06.30= 579=194-21✅
06.45= 298=941-11✅ร้อย
07.15= 345=902-20❌
07.30= 216=691-84✅
07.45= 528=533-72✅ร้อย
08.00= 901=738-17❌
08.45= 567=813-82❌
09.00= 345=450-21✅
09.15= 890=044-88✅ร้อย
09.30= 012=

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
06.15= 478=387-63✅จ87
06.30= 579=194-21✅
06.45= 298=941-11✅ร้อย
07.15= 345=902-20❌
07.30= 216=691-84✅
07.45= 528=533-72✅ร้อย
08.00= 901=738-17❌
08.45= 567=813-82❌
09.00= 345=450-21✅
09.15= 890=044-88✅ร้อย
09.30= 012=838-79❌
09.45= 234=

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
06.15= 478=387-63✅จ87
06.30= 579=194-21✅
06.45= 298=941-11✅ร้อย
07.15= 345=902-20❌
07.30= 216=691-84✅
07.45= 528=533-72✅ร้อย
08.00= 901=738-17❌
08.45= 567=813-82❌
09.00= 345=450-21✅
09.15= 890=044-88✅ร้อย
09.30= 012=838-79❌
09.45= 234=856-60❌

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

รูดแต่บน
10.00= 452=056-00✅
10.15= 952=

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
10.00= 452=056-00✅
10.15= 952=051-11✅
10.30= 876=

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
10.00= 452=056-00✅
10.15= 952=051-11✅
10.30= 876=092-04❌
10.45= 234=

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
10.00= 452=056-00✅
10.15= 952=051-11✅
10.30= 876=092-04❌
10.45= 234=060-87❌
11.00= 012=379-63❌
11.30= 789=834-02✅ร้อย

❤️ เลขเดินค่อยตามจ้า ❤️
nusne 2 วันที่แล้ว
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=987-02✅
19.45= 465=

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=987-02✅
19.45= 465=470-92✅ร้อย
20.00= 213=

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=987-02✅
19.45= 465=470-92✅ร้อย
20.00= 213=319-83✅
20.15= 123=

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=987-02✅
19.45= 465=470-92✅ร้อย
20.00= 213=319-83✅
20.15= 123=

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=987-02✅
19.45= 465=470-92✅ร้อย
20.00= 213=319-83✅
20.15= 123=

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=987-02✅
19.45= 465=470-92✅ร้อย
20.00= 213=319-83✅
20.15= 123=252-18✅
20.30= 354=

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=987-02✅
19.45= 465=470-92✅ร้อย
20.00= 213=319-83✅
20.15= 123=252-18✅
20.30= 354=149-17✅
20.45= 123=

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=987-02✅
19.45= 465=470-92✅ร้อย
20.00= 213=319-83✅
20.15= 123=252-18✅
20.30= 354=149-17✅
20.45= 123=838-82✅
21.00= 901=

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=987-02✅
19.45= 465=470-92✅ร้อย
20.00= 213=319-83✅
20.15= 123=252-18✅
20.30= 354=149-17✅
20.45= 123=838-82✅
21.00= 901=

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne 2 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.15= 456=968-97✅
19.30= 980=987-02✅
19.45= 465=470-92✅ร้อย
20.00= 213=319-83✅
20.15= 123=252-18✅
20.30= 354=149-17✅
20.45= 123=838-82✅
21.00= 901=829-00✅
21.15= 098=868-86✅

⭐️ เทสคร่า ⭐️
nusne ดู 4 วันที่แล้ว 23
❤️ ยินดีต้อนรับค่ะ ❤️ ห้องมีทุกหวยค่ะ ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาดีเป็นกันเองค่ะ สนใจทัก ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 4 วันที่แล้ว
⭐️⭐️ สวัสดีคร่า ⭐️⭐️

❤️ รูดแต่บน ❤️
04.30= 692=720-63✅รอดค่า
04.45= 324=738-04✅
05.00= 546=201-84❌
05.15= 123=229-38✅
05.30= 901=

เทสจนกว่าจะเดินคร่า
nusne 4 วันที่แล้ว
❤️ รูดแต่บน ❤️
04.30= 692=720-63✅รอดค่า
04.45= 324=738-04✅
05.00= 546=201-84❌
05.15= 123=229-38✅
05.30= 901=346-07❌
06.00= 234=677-99❌

เทสจนกว่าจะเดินคร่า
nusne 3 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
11.30= 123=323-94✅
11.45= 345=

❤️ 3รอบ ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
11.30= 123=323-94✅
11.45= 345=349-00✅
12.00= 012=ไปทำงานก่อนน้า

❤️ 3รอบ ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=410-55✅
20.15= 789=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=410-55✅
20.15= 789=635-00❌
20.30= 234=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=410-55✅
20.15= 789=635-00❌
20.30= 234=806-42❌
20.45= 012= รอเดินนะ

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=410-55✅
20.15= 789=635-00❌
20.30= 234=806-42❌
20.45= 012=856-67❌
21.00= 684=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=410-55✅
20.15= 789=635-00❌
20.30= 234=806-42❌
20.45= 012=856-67❌
21.00= 684=899-09✅ร้อย
21.15= 567=356-16✅จ56
21.30= 890=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=410-55✅
20.15= 789=635-00❌
20.30= 234=806-42❌
20.45= 012=856-67❌
21.00= 684=899-09✅ร้อย
21.15= 567=356-16✅จ56
21.30= 890=778-74✅
21.45= 901=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=410-55✅
20.15= 789=635-00❌
20.30= 234=806-42❌
20.45= 012=856-67❌
21.00= 684=899-09✅ร้อย
21.15= 567=356-16✅จ56
21.30= 890=778-74✅
21.45= 901=778-74❌
22.00= 021=514-56✅
22.15= 091=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=410-55✅
20.15= 789=635-00❌
20.30= 234=806-42❌
20.45= 012=856-67❌
21.00= 684=899-09✅ร้อย
21.15= 567=356-16✅จ56
21.30= 890=778-74✅
21.45= 901=778-74❌
22.00= 021=514-56✅
22.15= 091=185-84✅ร้อย
22.30= 567=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=410-55✅
20.15= 789=635-00❌
20.30= 234=806-42❌
20.45= 012=856-67❌
21.00= 684=899-09✅ร้อย
21.15= 567=356-16✅จ56
21.30= 890=778-74✅
21.45= 901=778-74❌
22.00= 021=514-56✅
22.15= 091=185-84✅ร้อย
22.30= 567=897-45✅
22.45= 213=

❤️ เทส ❤️
nusne 3 วันที่แล้ว
⭐️ รูดแต่บน ⭐️
17.15= 890=787-70✅
17.30= 901=044-97✅ร้อย
17.45= 567=679-67✅เด้ง
18.00= 789=640-84❌
18.15= 678=799-25✅ร้อย
18.30= 546=353-39✅
18.45= 201=121-56✅
19.00= 987=218-75✅
19.15= 456=853-57✅
19.30= 234=783-60✅
19.45= 321=505-52❌
20.00= 890=410-55✅
20.15= 789=635-00❌
20.30= 234=806-42❌
20.45= 012=856-67❌
21.00= 684=899-09✅ร้อย
21.15= 567=356-16✅จ56
21.30= 890=778-74✅
21.45= 901=778-74❌
22.00= 021=514-56✅
22.15= 091=185-84✅ร้อย
22.30= 567=897-45✅
22.45= 213=911-83✅

❤️ เทส ❤️ ปิดจ็อบ
nusne ดู 4 วันที่แล้ว 10
☑️ยินดีต้อนรับค่ะ ☑️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาดีต่อใจ สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 4 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 456=395-93✅
17.30= 839=749-95✅
17.45= 567=013-37❌
18.00= 291=299-51✅
18.15= 345=994-53✅จ53
18.30= 901=

⬆️⬆️⬆️
nusne 4 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 456=395-93✅
17.30= 839=749-95✅
17.45= 567=013-37❌
18.00= 291=299-51✅
18.15= 345=994-53✅จ53
18.30= 901=725-38❌
18.45= 567=731-67✅ร้อย จ67
19.00= 123=

⬆️⬆️⬆️
nusne 4 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 456=395-93✅
17.30= 839=749-95✅
17.45= 567=013-37❌
18.00= 291=299-51✅
18.15= 345=994-53✅จ53
18.30= 901=725-38❌
18.45= 567=731-67✅ร้อย จ67
19.00= 123=055-08❌
19.15= 012=505-28✅
19.30= 234=548-96✅
19.45= 789=

⬆️⬆️⬆️
nusne 4 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 456=395-93✅
17.30= 839=749-95✅
17.45= 567=013-37❌
18.00= 291=299-51✅
18.15= 345=994-53✅จ53
18.30= 901=725-38❌
18.45= 567=731-67✅ร้อย จ67
19.00= 123=055-08❌
19.15= 012=505-28✅
19.30= 234=548-96✅
19.45= 789=679-75✅ จ79
20.00= 456=

⬆️⬆️⬆️
nusne 4 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 456=395-93✅
17.30= 839=749-95✅
17.45= 567=013-37❌
18.00= 291=299-51✅
18.15= 345=994-53✅จ53
18.30= 901=725-38❌
18.45= 567=731-67✅ร้อย จ67
19.00= 123=055-08❌
19.15= 012=505-28✅
19.30= 234=548-96✅
19.45= 789=679-75✅ จ79
20.00= 456=139-76❌
20.15= 695=

⬆️⬆️⬆️
nusne 4 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 456=395-93✅
17.30= 839=749-95✅
17.45= 567=013-37❌
18.00= 291=299-51✅
18.15= 345=994-53✅จ53
18.30= 901=725-38❌
18.45= 567=731-67✅ร้อย จ67
19.00= 123=055-08❌
19.15= 012=505-28✅
19.30= 234=548-96✅
19.45= 789=679-75✅ จ79
20.00= 456=139-76❌
20.15= 695=836-19✅
20.30= 418=

⬆️⬆️⬆️
nusne 4 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 456=395-93✅
17.30= 839=749-95✅
17.45= 567=013-37❌
18.00= 291=299-51✅
18.15= 345=994-53✅จ53
18.30= 901=725-38❌
18.45= 567=731-67✅ร้อย จ67
19.00= 123=055-08❌
19.15= 012=505-28✅
19.30= 234=548-96✅
19.45= 789=679-75✅ จ79
20.00= 456=139-76❌
20.15= 695=836-19✅
20.30= 418=315-52✅
20.45= 157=

⬆️⬆️⬆️
nusne 4 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 456=395-93✅
17.30= 839=749-95✅
17.45= 567=013-37❌
18.00= 291=299-51✅
18.15= 345=994-53✅จ53
18.30= 901=725-38❌
18.45= 567=731-67✅ร้อย จ67
19.00= 123=055-08❌
19.15= 012=505-28✅
19.30= 234=548-96✅
19.45= 789=679-75✅ จ79
20.00= 456=139-76❌
20.15= 695=836-19✅
20.30= 418=315-52✅
20.45= 157=770-30✅
21.00= 385=

⬆️⬆️⬆️
nusne 4 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 456=395-93✅
17.30= 839=749-95✅
17.45= 567=013-37❌
18.00= 291=299-51✅
18.15= 345=994-53✅จ53
18.30= 901=725-38❌
18.45= 567=731-67✅ร้อย จ67
19.00= 123=055-08❌
19.15= 012=505-28✅
19.30= 234=548-96✅
19.45= 789=679-75✅ จ79
20.00= 456=139-76❌
20.15= 695=836-19✅
20.30= 418=315-52✅
20.45= 157=770-30✅
21.00= 385=990-72❌
21.15= 678=

⬆️⬆️⬆️
nusne 4 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 456=395-93✅
17.30= 839=749-95✅
17.45= 567=013-37❌
18.00= 291=299-51✅
18.15= 345=994-53✅จ53
18.30= 901=725-38❌
18.45= 567=731-67✅ร้อย จ67
19.00= 123=055-08❌
19.15= 012=505-28✅
19.30= 234=548-96✅
19.45= 789=679-75✅ จ79
20.00= 456=139-76❌
20.15= 695=836-19✅
20.30= 418=315-52✅
20.45= 157=770-30✅
21.00= 385=990-72❌
21.15= 678=532-22❌

⬆️⬆️⬆️
nusne ดู 6 วันที่แล้ว 8
✅✅ ไอดีไลน์ : sa_toey ✌️: ยินดีต้อนรับค่ะ ในห้องมีทุกหวย (ในห้องวางตลอดค่ะ) มือใหม่ห้ามพลาด ยินดีแนะนำค่ะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ราคาเป็นกันเอง คุ้มแน่นอน
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567=061-91✅
05.30= 123=814-26✅
05.45= 678=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567=061-91✅
05.30= 123=814-26✅
05.45= 678= 488-95✅
06.00= 890=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567=061-91✅
05.30= 123=814-26✅
05.45= 678= 488-95✅
06.00= 890=661-06❌
06.15= 123=970-83❌
06.30= 901=265-18❌
07.00= 012=579-38❌
07.15= 345=103-63✅
07.45= 901=914-31✅
08.00= 345= ไปทำงานก่อนเด้อ

⬆️⬆️⬆️
nusne 5 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.30= 380=332-55✅
19.45= 160=

❤️❤️❤️
nusne 5 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.30= 380=332-55✅
19.45= 160=747-79❌
20.00= 890=897-91✅
20.15= 234=

❤️❤️❤️
nusne 5 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.30= 380=332-55✅
19.45= 160=747-79❌
20.00= 890=897-91✅
20.15= 234=383-06✅
20.30= 123=

❤️❤️❤️
nusne 5 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.30= 380=332-55✅
19.45= 160=747-79❌
20.00= 890=897-91✅
20.15= 234=383-06✅
20.30= 123=487-00❌
20.45= 890=

❤️❤️❤️
nusne 5 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
19.30= 380=332-55✅
19.45= 160=747-79❌
20.00= 890=897-91✅
20.15= 234=383-06✅
20.30= 123=487-00❌
20.45= 890=065-24✅ร้อย
21.00= 901=

❤️❤️❤️
nusne ดู 6 วันที่แล้ว 0
☑️ ไอดีไลน์ : sa_toey : ยินดีต้อนรับค่ะ
nusne ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 24
✅✅ ไอดีไลน์ : sa_toey ✌️: ยินดีต้อนรับค่ะ ในห้องมีทุกหวย (ในห้องวางตลอดค่ะ) มือใหม่ห้ามพลาด ยินดีแนะนำค่ะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ราคาเป็นกันเอง คุ้มแน่นอน
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 789=429-59✅
05.45= 678=

⬆️ให้เลขเดินก่อนจ้า⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 789=429-59✅
05.45= 678=415-48❌
06.00= 901=ปรับสูตร

⬆️ให้เลขเดินก่อนจ้า⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 789=429-59✅
05.45= 678=415-48❌
06.00= 901=689-16✅
06.15= 567=466-88✅
06.30= 901=

⬆️ให้เลขเดินก่อนจ้า⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 789=429-59✅
05.45= 678=415-48❌
06.00= 901=689-16✅
06.15= 567=466-88✅
06.30= 901=213-87✅
06.45= 234=

⬆️ให้เลขเดินก่อนจ้า⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 789=429-59✅
05.45= 678=415-48❌
06.00= 901=689-16✅
06.15= 567=466-88✅
06.30= 901=213-87✅
06.45= 234=607-27❌
07.00= 890=320-96✅
07.15= 123=

⬆️ให้เลขเดินก่อนจ้า⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 789=429-59✅
05.45= 678=415-48❌
06.00= 901=689-16✅
06.15= 567=466-88✅
06.30= 901=213-87✅
06.45= 234=607-27❌
07.00= 890=320-96✅
07.15= 123=292-22✅
07.30= 678=

⬆️ให้เลขเดินก่อนจ้า⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 789=429-59✅
05.45= 678=415-48❌
06.00= 901=689-16✅
06.15= 567=466-88✅
06.30= 901=213-87✅
06.45= 234=607-27❌
07.00= 890=320-96✅
07.15= 123=292-22✅
07.30= 678=058-43✅
07.45= 345=

⬆️ให้เลขเดินก่อนจ้า⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 789=429-59✅
05.45= 678=415-48❌
06.00= 901=689-16✅
06.15= 567=466-88✅
06.30= 901=213-87✅
06.45= 234=607-27❌
07.00= 890=320-96✅
07.15= 123=292-22✅
07.30= 678=058-43✅
07.45= 345=889-97❌
08.00= 890= ไปทำงานก่อนนะคะ

⬆️ให้เลขเดินก่อนจ้า⬇️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=213-83❤️
12.15= 678=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=213-83❤️
12.15= 678=712-80❤️ร้อย
12.30= 234=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=213-83❤️
12.15= 678=712-80❤️ร้อย
12.30= 234=013-93❤️
12.45= 123=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
12.00= 234=213-83❤️
12.15= 678=712-80❤️ร้อย
12.30= 234=013-93❤️
12.45= 123= 013-93❤️จ13
13.00= 345= ไปทำงานก่อนเด้อ

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345= เบาๆ

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345=077-03❌
20.00= 789=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345=077-03❌
20.00= 789=167-70✅
20.15= 345=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345=077-03❌
20.00= 789=167-70✅
20.15= 345=642-05✅
20.30= 123=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345=077-03❌
20.00= 789=167-70✅
20.15= 345=642-05✅
20.30= 123= 704-55❌
20.45= 678=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345=077-03❌
20.00= 789=167-70✅
20.15= 345=642-05✅
20.30= 123= 704-55❌
20.45= 678= 961-39✅
21.00= 789=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345=077-03❌
20.00= 789=167-70✅
20.15= 345=642-05✅
20.30= 123= 704-55❌
20.45= 678= 961-39✅
21.00= 789=095-67✅
21.15= 789=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345=077-03❌
20.00= 789=167-70✅
20.15= 345=642-05✅
20.30= 123= 704-55❌
20.45= 678= 961-39✅
21.00= 789=095-67✅
21.15= 789=319-43✅
21.30= 012=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345=077-03❌
20.00= 789=167-70✅
20.15= 345=642-05✅
20.30= 123= 704-55❌
20.45= 678= 961-39✅
21.00= 789=095-67✅
21.15= 789=319-43✅
21.30= 012=237-02✅ ร้อย จ02
21.45= 012= 636-33❌
22.00= 901=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345=077-03❌
20.00= 789=167-70✅
20.15= 345=642-05✅
20.30= 123= 704-55❌
20.45= 678= 961-39✅
21.00= 789=095-67✅
21.15= 789=319-43✅
21.30= 012=237-02✅ ร้อย จ02
21.45= 012= 636-33❌
22.00= 901=956-79✅ร้อย
22.15= 567=

⬆️⬆️⬆️
nusne 6 วันที่แล้ว
รูดแต่บน
18.15= 012=704-06✅
18.30= 765=688-97✅ร้อย
18.45= 123=423-71✅ จ23
19.15= 890=707-01✅
19.30= 234=927-60✅
19.45= 345=077-03❌
20.00= 789=167-70✅
20.15= 345=642-05✅
20.30= 123= 704-55❌
20.45= 678= 961-39✅
21.00= 789=095-67✅
21.15= 789=319-43✅
21.30= 012=237-02✅ ร้อย จ02
21.45= 012= 636-33❌
22.00= 901=956-79✅ร้อย
22.15= 567=991-92❌
22.30= 678=228-76✅

⬆️⬆️⬆️
nusne ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 10
☑️ยินดีต้อนรับค่ะ ☑️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาดีต่อใจ สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⬆️ รูดแต่บน ⬆️
18.45= 234=311-48✅ร้อย
19.00= 278=182-90✅ จ82
19.15= 094=

⬇️ รูดแต่ล่าง ⬇️
18.45= 418=311-48✅
19.00= 278=182-90❌
19.15= 897=

⬆️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⬆️ รูดแต่บน ⬆️
18.45= 234=311-48✅ร้อย
19.00= 278=182-90✅ จ82
19.15= 094=506-51✅
19.30= 602=

⬇️ รูดแต่ล่าง ⬇️
18.45= 418=311-48✅
19.00= 278=182-90❌
19.15= 897=506-51❌
19.30= 401=

⬆️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⬆️ รูดแต่บน ⬆️
18.45= 234=311-48✅ร้อย
19.00= 278=182-90✅ จ82
19.15= 094=506-51✅
19.30= 602=568-86✅
19.45= 965=

⬇️ รูดแต่ล่าง ⬇️
18.45= 418=311-48✅
19.00= 278=182-90❌
19.15= 897=506-51❌
19.30= 401=568-86❌
19.45= 254=

⬆️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⬆️ รูดแต่บน ⬆️
18.45= 234=311-48✅ร้อย
19.00= 278=182-90✅ จ82
19.15= 094=506-51✅
19.30= 602=568-86✅
19.45= 965=622-56✅ร้อย
20.00= 976=

⬇️ รูดแต่ล่าง ⬇️
18.45= 418=311-48✅
19.00= 278=182-90❌
19.15= 897=506-51❌
19.30= 401=568-86❌
19.45= 254=622-56✅
20.00= 345=

⬆️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⬆️ รูดแต่บน ⬆️
18.45= 234=311-48✅ร้อย
19.00= 278=182-90✅ จ82
19.15= 094=506-51✅
19.30= 602=568-86✅
19.45= 965=622-56✅ร้อย
20.00= 976=781-56✅ร้อย
20.15= 327=

⬇️ รูดแต่ล่าง ⬇️
18.45= 418=311-48✅
19.00= 278=182-90❌
19.15= 897=506-51❌
19.30= 401=568-86❌
19.45= 254=622-56✅
20.00= 345=781-56✅
20.15= 528=

⬆️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⬆️ รูดแต่บน ⬆️
18.45= 234=311-48✅ร้อย
19.00= 278=182-90✅ จ82
19.15= 094=506-51✅
19.30= 602=568-86✅
19.45= 965=622-56✅ร้อย
20.00= 976=781-56✅ร้อย
20.15= 327=307-74✅
20.30= 219=

⬇️ รูดแต่ล่าง ⬇️
18.45= 418=311-48✅
19.00= 278=182-90❌
19.15= 897=506-51❌
19.30= 401=568-86❌
19.45= 254=622-56✅
20.00= 345=781-56✅
20.15= 528=307-74❌
20.30= 456=

⬆️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⬆️ รูดแต่บน ⬆️
18.45= 234=311-48✅ร้อย
19.00= 278=182-90✅ จ82
19.15= 094=506-51✅
19.30= 602=568-86✅
19.45= 965=622-56✅ร้อย
20.00= 976=781-56✅ร้อย
20.15= 327=307-74✅
20.30= 219=887-58❌
20.45= 079=

⬇️ รูดแต่ล่าง ⬇️
18.45= 418=311-48✅
19.00= 278=182-90❌
19.15= 897=506-51❌
19.30= 401=568-86❌
19.45= 254=622-56✅
20.00= 345=781-56✅
20.15= 528=307-74❌
20.30= 456=887-58✅
20.45= 567=

⬆️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⬆️ รูดแต่บน ⬆️
18.45= 234=311-48✅ร้อย
19.00= 278=182-90✅ จ82
19.15= 094=506-51✅
19.30= 602=568-86✅
19.45= 965=622-56✅ร้อย
20.00= 976=781-56✅ร้อย
20.15= 327=307-74✅
20.30= 219=887-58❌
20.45= 079=977-27✅
21.00= 609=

⬇️ รูดแต่ล่าง ⬇️
18.45= 418=311-48✅
19.00= 278=182-90❌
19.15= 897=506-51❌
19.30= 401=568-86❌
19.45= 254=622-56✅
20.00= 345=781-56✅
20.15= 528=307-74❌
20.30= 456=887-58✅
20.45= 567=977-27✅
21.00= 123=

⬆️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⬆️ รูดแต่บน ⬆️
18.45= 234=311-48✅ร้อย
19.00= 278=182-90✅ จ82
19.15= 094=506-51✅
19.30= 602=568-86✅
19.45= 965=622-56✅ร้อย
20.00= 976=781-56✅ร้อย
20.15= 327=307-74✅
20.30= 219=887-58❌
20.45= 079=977-27✅
21.00= 609=751-41❌
21.15= 789=

⬇️ รูดแต่ล่าง ⬇️
18.45= 418=311-48✅
19.00= 278=182-90❌
19.15= 897=506-51❌
19.30= 401=568-86❌
19.45= 254=622-56✅
20.00= 345=781-56✅
20.15= 528=307-74❌
20.30= 456=887-58✅
20.45= 567=977-27✅
21.00= 123=751-41✅
21.15= 789=

⬆️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⬆️ รูดแต่บน ⬆️
18.45= 234=311-48✅ร้อย
19.00= 278=182-90✅ จ82
19.15= 094=506-51✅
19.30= 602=568-86✅
19.45= 965=622-56✅ร้อย
20.00= 976=781-56✅ร้อย
20.15= 327=307-74✅
20.30= 219=887-58❌
20.45= 079=977-27✅
21.00= 609=751-41❌
21.15= 789=255-54❌

⬇️ รูดแต่ล่าง ⬇️
18.45= 418=311-48✅
19.00= 278=182-90❌
19.15= 897=506-51❌
19.30= 401=568-86❌
19.45= 254=622-56✅
20.00= 345=781-56✅
20.15= 528=307-74❌
20.30= 456=887-58✅
20.45= 567=977-27✅
21.00= 123=751-41✅
21.15= 789=255-54❌

⬆️⬇️
nusne ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 4
❤️ ยินดีต้อนรับค่ะ ❤️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาเป็นกันเองค่ะ ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.30= 478=034-93///
06.45= 742=483-67///ร้อย
07.00= 821=
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.30= 478=034-93///
06.45= 742=483-67///ร้อย
07.00= 821=981-66///
07.15= 167=
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.30= 478=034-93///
06.45= 742=483-67///ร้อย
07.00= 821=981-66///
07.15= 167=489-88*
07.30= 890=
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.30= 478=034-93///
06.45= 742=483-67///ร้อย
07.00= 821=981-66///
07.15= 167=489-88*
07.30= 890= 283-85///
08.00= 246= ไปทำงานก่อนจ้า
nusne ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 16
☑️ยินดีต้อนรับค่ะ ☑️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีให้คำแนะนำค่ะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาดีต่อใจสุดๆ ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.45= 024= สวัสดีคร่า

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.45= 024=872-04✅
07.00= 436=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.45= 024=872-04✅
07.00= 436= 232-89✅
07.15= 160=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.45= 024=872-04✅
07.00= 436= 232-89✅
07.15= 160=363-64✅
07.30= 185=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.45= 024=872-04✅
07.00= 436= 232-89✅
07.15= 160=363-64✅
07.30= 185=517-12✅
07.45= 258=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.45= 024=872-04✅
07.00= 436= 232-89✅
07.15= 160=363-64✅
07.30= 185=517-12✅
07.45= 258=461-46❌
08.15= 901=002-86✅
08.30= 890=708-76✅
09.00= 345=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.45= 024=872-04✅
07.00= 436= 232-89✅
07.15= 160=363-64✅
07.30= 185=517-12✅
07.45= 258=461-46❌
08.15= 901=002-86✅
08.30= 890=708-76✅
09.00= 345=889-34❌
09.15= 791=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.45= 024=872-04✅
07.00= 436= 232-89✅
07.15= 160=363-64✅
07.30= 185=517-12✅
07.45= 258=461-46❌
08.15= 901=002-86✅
08.30= 890=708-76✅
09.00= 345=889-34❌
09.15= 791=777-31✅
09.30= 416=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.45= 024=872-04✅
07.00= 436= 232-89✅
07.15= 160=363-64✅
07.30= 185=517-12✅
07.45= 258=461-46❌
08.15= 901=002-86✅
08.30= 890=708-76✅
09.00= 345=889-34❌
09.15= 791=777-31✅
09.30= 416=916-90✅จ16
09.45= 238=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.45= 024=872-04✅
07.00= 436= 232-89✅
07.15= 160=363-64✅
07.30= 185=517-12✅
07.45= 258=461-46❌
08.15= 901=002-86✅
08.30= 890=708-76✅
09.00= 345=889-34❌
09.15= 791=777-31✅
09.30= 416=916-90✅จ16
09.45= 238=303-97✅

⬆️⬆️⬆️

รูดแต่ล่าง
16.30= 890=693-01✅
16.45= 678=

⬇️⬇️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
15.30= 890=693-01✅
15.45= 678= 602-61✅
16.00= 678=921-35❌
16.30= 123=405-06❌

⬇️⬇️⬇️

รูดแต่บน
17.00= 954=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
15.30= 890=693-01✅
15.45= 678= 602-61✅
16.00= 678=921-35❌
16.30= 123=405-06❌

⬇️⬇️⬇️

รูดแต่บน
17.00= 954=035-85✅
17.30= 506=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
15.30= 890=693-01✅
15.45= 678= 602-61✅
16.00= 678=921-35❌
16.30= 123=405-06❌

⬇️⬇️⬇️

รูดแต่บน
17.00= 954=035-85✅
17.30= 506=074-07✅ร้อย
17.45= 012=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
15.30= 890=693-01✅
15.45= 678= 602-61✅
16.00= 678=921-35❌
16.30= 123=405-06❌

⬇️⬇️⬇️

รูดแต่บน
17.00= 954=035-85✅
17.30= 506=074-07✅ร้อย
17.45= 012=598-27❌

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.30= 298=324-79✅
20.45= 952=

❤️ เทส ❤️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.30= 298=324-79✅
20.45= 952=470-78❌
21.15= 234=160-43❌
21.30= 320=833-94✅
21.45= 162=

❤️ เทส ❤️
nusne ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 36
❤️ ยินดีต้อนรับค่ะ ❤️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาเป็นกันเองค่ะ ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890= เทสค่ะ

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=037-68✅
05.45= 012=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=037-68✅
05.45= 012=671-11✅
06.00= 678= เบาๆ

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=037-68✅
05.45= 012=671-11✅
06.00= 678=781-75✅
06.15= 789=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=037-68✅
05.45= 012=671-11✅
06.00= 678=781-75✅
06.15= 789=943-75✅ร้อย
06.30= 754=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=037-68✅
05.45= 012=671-11✅
06.00= 678=781-75✅
06.15= 789=943-75✅ร้อย
06.30= 754=162-66❌
06.45= 456=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=037-68✅
05.45= 012=671-11✅
06.00= 678=781-75✅
06.15= 789=943-75✅ร้อย
06.30= 754=162-66❌
06.45= 456=795-78✅
07.00= 789=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=037-68✅
05.45= 012=671-11✅
06.00= 678=781-75✅
06.15= 789=943-75✅ร้อย
06.30= 754=162-66❌
06.45= 456=795-78✅
07.00= 789=786-88✅
07.15= 890=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=037-68✅
05.45= 012=671-11✅
06.00= 678=781-75✅
06.15= 789=943-75✅ร้อย
06.30= 754=162-66❌
06.45= 456=795-78✅
07.00= 789=786-88✅
07.15= 890=656-53❌
07.45= 456=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=037-68✅
05.45= 012=671-11✅
06.00= 678=781-75✅
06.15= 789=943-75✅ร้อย
06.30= 754=162-66❌
06.45= 456=795-78✅
07.00= 789=786-88✅
07.15= 890=656-53❌
07.45= 456=910-29❌
08.00= 450=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 890=720-58✅
05.30= 789=037-68✅
05.45= 012=671-11✅
06.00= 678=781-75✅
06.15= 789=943-75✅ร้อย
06.30= 754=162-66❌
06.45= 456=795-78✅
07.00= 789=786-88✅
07.15= 890=656-53❌
07.45= 456=910-29❌
08.00= 450=802-79✅
08.15= 401=536-65❌
08.30= 912=478-00❌

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=060-08❌
11.15= 702=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=060-08❌
11.15= 702=549-16❌
11.30= 572=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=060-08❌
11.15= 702=549-16❌
11.30= 572= 588-15✅ร้อย
11.45= 649=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=060-08❌
11.15= 702=549-16❌
11.30= 572= 588-15✅ร้อย
11.45= 649=071-25❌

รูดแต่ล่าง
12.00= 120= เทส

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=060-08❌
11.15= 702=549-16❌
11.30= 572= 588-15✅ร้อย
11.45= 649=071-25❌

รูดแต่ล่าง
12.00= 120=917-05✅
12.45= 612=096-67✅
13.00= 678=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=060-08❌
11.15= 702=549-16❌
11.30= 572= 588-15✅ร้อย
11.45= 649=071-25❌

รูดแต่ล่าง
12.00= 120=917-05✅
12.45= 612=096-67✅
13.00= 678=060-77✅
13.15= 480=265-51❌
13.30= 450=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=060-08❌
11.15= 702=549-16❌
11.30= 572= 588-15✅ร้อย
11.45= 649=071-25❌

รูดแต่ล่าง
12.00= 120=917-05✅
12.45= 612=096-67✅
13.00= 678=060-77✅
13.15= 480=265-51❌
13.30= 450=619-28❌

รูดแต่บน
13.45= 234=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=060-08❌
11.15= 702=549-16❌
11.30= 572= 588-15✅ร้อย
11.45= 649=071-25❌

รูดแต่ล่าง
12.00= 120=917-05✅
12.45= 612=096-67✅
13.00= 678=060-77✅
13.15= 480=265-51❌
13.30= 450=619-28❌

รูดแต่บน
13.45= 234=524-71✅
14.00= 012=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=060-08❌
11.15= 702=549-16❌
11.30= 572= 588-15✅ร้อย
11.45= 649=071-25❌

รูดแต่ล่าง
12.00= 120=917-05✅
12.45= 612=096-67✅
13.00= 678=060-77✅
13.15= 480=265-51❌
13.30= 450=619-28❌

รูดแต่บน
13.45= 234=524-71✅
14.00= 012=462-57✅
14.15= 456=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 312=128-06✅
09.15= 024=704-79✅
09.30= 632=056-17✅
09.45= 480=899-33✅ร้อย
10.00= 283=783-25✅
10.15= 318=478-66✅
10.30= 026=376-27✅
10.45= 392=765-65❌
11.00= 789=060-08❌
11.15= 702=549-16❌
11.30= 572= 588-15✅ร้อย
11.45= 649=071-25❌

รูดแต่ล่าง
12.00= 120=917-05✅
12.45= 612=096-67✅
13.00= 678=060-77✅
13.15= 480=265-51❌
13.30= 450=619-28❌

รูดแต่บน
13.45= 234=524-71✅
14.00= 012=462-57✅
14.15= 456=742-04✅

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.30= 678=147-92✅
17.45= 345=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.30= 678=147-92✅
17.45= 345=689-50❌

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
18.45= 916=414-83✅
19.00= 083=178-40✅
19.15= 026=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
18.45= 916=414-83✅
19.00= 083=178-40✅
19.15= 026=934-97❌
19.30= 487=262-47❌
19.45= 427=057-09✅
20.00= 974=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
18.45= 916=414-83✅
19.00= 083=178-40✅
19.15= 026=934-97❌
19.30= 487=262-47❌
19.45= 427=057-09✅
20.00= 974=========
20.15= 974=123-40❌
20.30= 091=183-13✅ร้อย
20.45= 678=684-87✅
21.00= 789=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
18.45= 916=414-83✅
19.00= 083=178-40✅
19.15= 026=934-97❌
19.30= 487=262-47❌
19.45= 427=057-09✅
20.00= 974=========
20.15= 974=123-40❌
20.30= 091=183-13✅ร้อย
20.45= 678=684-87✅
21.00= 789=272-71✅
21.15= 012=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
18.45= 916=414-83✅
19.00= 083=178-40✅
19.15= 026=934-97❌
19.30= 487=262-47❌
19.45= 427=057-09✅
20.00= 974=========
20.15= 974=123-40❌
20.30= 091=183-13✅ร้อย
20.45= 678=684-87✅
21.00= 789=272-71✅
21.15= 012=858-47❌
21.30= 345=462-31✅ร้อย
21.45= 678= ไปนอนละเด้อ

⬆️⬆️⬆️
nusne ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 16
☑️ยินดีต้อนรับค่ะ ☑️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาดีต่อใจ สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.00= 326=196-41✅
06.15= 032=456-18❌
06.30= 123=553-54✅
07.00= 345=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.00= 326=196-41✅
06.15= 032=456-18❌
06.30= 123=553-54✅
07.00= 345=296-00❌
07.15= 234=144-42✅
07.30= 123=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.00= 326=196-41✅
06.15= 032=456-18❌
06.30= 123=553-54✅
07.00= 345=296-00❌
07.15= 234=144-42✅
07.30= 123=505-82❌
07.45= 234=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.00= 326=196-41✅
06.15= 032=456-18❌
06.30= 123=553-54✅
07.00= 345=296-00❌
07.15= 234=144-42✅
07.30= 123=505-82❌
07.45= 234=408-49✅ร้อย
08.00= 012= ไปทำงานก่อนจ้า

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.15= 567=962-08✅
09.30= 012=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.15= 567=962-08✅
09.30= 012=420-37✅
09.45= 234=711-61❌
10.00= 789==========
10.15= 897=643-75❌
10.30= 456=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.15= 567=962-08✅
09.30= 012=420-37✅
09.45= 234=711-61❌
10.00= 789==========
10.15= 897=643-75❌
10.30= 456=531-96✅ร้อย
11.00= 475=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.15= 567=962-08✅
09.30= 012=420-37✅
09.45= 234=711-61❌
10.00= 789==========
10.15= 897=643-75❌
10.30= 456=531-96✅ร้อย
11.00= 475=445-14✅
11.45= 345=116-78❌
12.00= 928=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.15= 567=962-08✅
09.30= 012=420-37✅
09.45= 234=711-61❌
10.00= 789==========
10.15= 897=643-75❌
10.30= 456=531-96✅ร้อย
11.00= 475=445-14✅
11.45= 345=116-78❌
12.00= 928=282-52✅
12.45= 398=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.15= 567=962-08✅
09.30= 012=420-37✅
09.45= 234=711-61❌
10.00= 789==========
10.15= 897=643-75❌
10.30= 456=531-96✅ร้อย
11.00= 475=445-14✅
11.45= 345=116-78❌
12.00= 928=282-52✅
12.45= 398=209-29✅

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
17.30= 678= 702-70✅
17.45= 012=894-25✅
18.00= 901=769-83❌
18.15= 370=

⬇️⬇️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
17.30= 678= 702-70✅
17.45= 012=894-25✅
18.00= 901=769-83❌
18.15= 370=342-30✅ จ30
18.45= 184=347-02❌

รูดแต่บน
19.00= 456=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
17.30= 678= 702-70✅
17.45= 012=894-25✅
18.00= 901=769-83❌
18.15= 370=342-30✅ จ30
18.45= 184=347-02❌

รูดแต่บน
19.00= 456=777-48❌
19.15= 216=924-60✅
19.30= 392=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
17.30= 678= 702-70✅
17.45= 012=894-25✅
18.00= 901=769-83❌
18.15= 370=342-30✅ จ30
18.45= 184=347-02❌

รูดแต่บน
19.00= 456=777-48❌
19.15= 216=924-60✅
19.30= 392=387-95✅ร้อย
19.45= 579=274-98✅
20.00= 568=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
17.30= 678= 702-70✅
17.45= 012=894-25✅
18.00= 901=769-83❌
18.15= 370=342-30✅ จ30
18.45= 184=347-02❌

รูดแต่บน
19.00= 456=777-48❌
19.15= 216=924-60✅
19.30= 392=387-95✅ร้อย
19.45= 579=274-98✅
20.00= 568=898-98✅
20.15= 628=248-19✅
20.30= 716=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
17.30= 678= 702-70✅
17.45= 012=894-25✅
18.00= 901=769-83❌
18.15= 370=342-30✅ จ30
18.45= 184=347-02❌

รูดแต่บน
19.00= 456=777-48❌
19.15= 216=924-60✅
19.30= 392=387-95✅ร้อย
19.45= 579=274-98✅
20.00= 568=898-98✅
20.15= 628=248-19✅
20.30= 716=231-67✅

⬆️⬆️⬆️
nusne ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 13
✅✅ ไอดีไลน์ : sa_toey ✌️: ยินดีต้อนรับค่ะ ในห้องมีทุกหวย (ในห้องวางตลอดค่ะ) มือใหม่ห้ามพลาด ยินดีแนะนำค่ะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ราคาเป็นกันเอง คุ้มแน่นอน
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.00= 798=091-55✅
05.15= 547=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.00= 798=091-55✅
05.15= 547=088-20❌
05.30= 704=910-54✅
05.45= 280=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.00= 798=091-55✅
05.15= 547=088-20❌
05.30= 704=910-54✅
05.45= 280=374-21❌
06.00= 187=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.00= 798=091-55✅
05.15= 547=088-20❌
05.30= 704=910-54✅
05.45= 280=374-21❌
06.00= 187=585-51✅
06.15= 945=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.00= 798=091-55✅
05.15= 547=088-20❌
05.30= 704=910-54✅
05.45= 280=374-21❌
06.00= 187=585-51✅
06.15= 945=680-47✅
06.45= 087=889-94✅
07.00= 153=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.00= 798=091-55✅
05.15= 547=088-20❌
05.30= 704=910-54✅
05.45= 280=374-21❌
06.00= 187=585-51✅
06.15= 945=680-47✅
06.45= 087=889-94✅
07.00= 153=299-99❌
07.15= 432=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.00= 798=091-55✅
05.15= 547=088-20❌
05.30= 704=910-54✅
05.45= 280=374-21❌
06.00= 187=585-51✅
06.15= 945=680-47✅
06.45= 087=889-94✅
07.00= 153=299-99❌
07.15= 432=001-54❌
07.30= 012=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.00= 798=091-55✅
05.15= 547=088-20❌
05.30= 704=910-54✅
05.45= 280=374-21❌
06.00= 187=585-51✅
06.15= 945=680-47✅
06.45= 087=889-94✅
07.00= 153=299-99❌
07.15= 432=001-54❌
07.30= 012=181-25✅
08.00= 512= ไปทำงานก่อนนะคะ

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 250=424-77✅
17.00= 210=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 250=424-77✅
17.00= 210=623-68✅
17.15= 315=816-28✅
17.30= 480=824-97✅
18.00= 563=094-15❌
18.15= 901=353-21❌
18.30= 284=912-82✅
18.45= 296=518-68❌
19.00= 678=043-43❌
19.15= 456=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 250=424-77✅
17.00= 210=623-68✅
17.15= 315=816-28✅
17.30= 480=824-97✅
18.00= 563=094-15❌
18.15= 901=353-21❌
18.30= 284=912-82✅
18.45= 296=518-68❌
19.00= 678=043-43❌
19.15= 456=269-76✅
19.30= 678=557-94✅
20.00= 194=565-83❌
20.15= 520=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 250=424-77✅
17.00= 210=623-68✅
17.15= 315=816-28✅
17.30= 480=824-97✅
18.00= 563=094-15❌
18.15= 901=353-21❌
18.30= 284=912-82✅
18.45= 296=518-68❌
19.00= 678=043-43❌
19.15= 456=269-76✅
19.30= 678=557-94✅
20.00= 194=565-83❌
20.15= 520=741-30❌

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
21.30= 890=508-68✅
21.45= 254=433-84✅ร้อย
22.00= 356=588-84✅ร้อย
22.15= 789=765-07✅ร้อย
22.30= 901=626-48❌
22.45= 462=282-84✅
ปิดจ็อบ
nusne ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 19
☑️ยินดีต้อนรับค่ะ ☑️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาดีต่อใจ สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 012=

⬆️⬆️⬇️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 012=023-73✅
05.45= 789=

⬆️⬆️⬇️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 012=023-73✅
05.45= 789=375-15✅
06.00= 123=

⬆️⬆️⬇️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 012=023-73✅
05.45= 789=375-15✅
06.00= 123=113-83✅
06.15= 890=

⬆️⬆️⬇️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 012=023-73✅
05.45= 789=375-15✅
06.00= 123=113-83✅
06.15= 890=600-17✅
06.45= 890=

⬆️⬆️⬇️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 012=023-73✅
05.45= 789=375-15✅
06.00= 123=113-83✅
06.15= 890=600-17✅
06.45= 890=867-46✅ร้อย
07.00= 345=

⬆️⬆️⬇️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 012=023-73✅
05.45= 789=375-15✅
06.00= 123=113-83✅
06.15= 890=600-17✅
06.45= 890=867-46✅ร้อย
07.00= 345=702-87❌
07.15= 789=

⬆️⬆️⬇️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 012=023-73✅
05.45= 789=375-15✅
06.00= 123=113-83✅
06.15= 890=600-17✅
06.45= 890=867-46✅ร้อย
07.00= 345=702-87❌
07.15= 789=563-18❌
07.30= 450=

⬆️⬆️⬇️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 012=023-73✅
05.45= 789=375-15✅
06.00= 123=113-83✅
06.15= 890=600-17✅
06.45= 890=867-46✅ร้อย
07.00= 345=702-87❌
07.15= 789=563-18❌
07.30= 450=742-67✅
07.45= 936=

⬆️⬆️⬇️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 012=023-73✅
05.45= 789=375-15✅
06.00= 123=113-83✅
06.15= 890=600-17✅
06.45= 890=867-46✅ร้อย
07.00= 345=702-87❌
07.15= 789=563-18❌
07.30= 450=742-67✅
07.45= 936=936-35✅แตก
08.00= 748= ไปทำงานก่อนจ้า

⬆️⬆️⬇️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 456=516-01✅
17.00= 012=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 456=516-01✅
17.00= 012=941-95✅
17.15= 901=468-08❌
17.30= 674=288-40❌

รูดแต่ล่าง
17.45= 140=994-10✅ จ10
18.00= 497=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 456=516-01✅
17.00= 012=941-95✅
17.15= 901=468-08❌
17.30= 674=288-40❌

รูดแต่ล่าง
17.45= 140=994-10✅ จ10
18.00= 497= 891-99✅
18.15= 457=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 456=516-01✅
17.00= 012=941-95✅
17.15= 901=468-08❌
17.30= 674=288-40❌

รูดแต่ล่าง
17.45= 140=994-10✅ จ10
18.00= 497= 891-99✅
18.15= 457=470-03❌
18.30= 456=371-68✅
18.45= 345=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 456=516-01✅
17.00= 012=941-95✅
17.15= 901=468-08❌
17.30= 674=288-40❌

รูดแต่ล่าง
17.45= 140=994-10✅ จ10
18.00= 497= 891-99✅
18.15= 457=470-03❌
18.30= 456=371-68✅
18.45= 345=012-12❌
19.00= 105=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 456=516-01✅
17.00= 012=941-95✅
17.15= 901=468-08❌
17.30= 674=288-40❌

รูดแต่ล่าง
17.45= 140=994-10✅ จ10
18.00= 497= 891-99✅
18.15= 457=470-03❌
18.30= 456=371-68✅
18.45= 345=012-12❌
19.00= 105=588-58✅
19.15= 294=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 456=516-01✅
17.00= 012=941-95✅
17.15= 901=468-08❌
17.30= 674=288-40❌

รูดแต่ล่าง
17.45= 140=994-10✅ จ10
18.00= 497= 891-99✅
18.15= 457=470-03❌
18.30= 456=371-68✅
18.45= 345=012-12❌
19.00= 105=588-58✅
19.15= 294=914-81❌
19.30= 312=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 456=516-01✅
17.00= 012=941-95✅
17.15= 901=468-08❌
17.30= 674=288-40❌

รูดแต่ล่าง
17.45= 140=994-10✅ จ10
18.00= 497= 891-99✅
18.15= 457=470-03❌
18.30= 456=371-68✅
18.45= 345=012-12❌
19.00= 105=588-58✅
19.15= 294=914-81❌
19.30= 312=064-69❌
19.45= 547=644-04✅
20.00= 678=

⬆️⬆️⬆️
nusne 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 456=516-01✅
17.00= 012=941-95✅
17.15= 901=468-08❌
17.30= 674=288-40❌

รูดแต่ล่าง
17.45= 140=994-10✅ จ10
18.00= 497= 891-99✅
18.15= 457=470-03❌
18.30= 456=371-68✅
18.45= 345=012-12❌
19.00= 105=588-58✅
19.15= 294=914-81❌
19.30= 312=064-69❌
19.45= 547=644-04✅
20.00= 678=921-75✅

⬆️⬆️⬆️
nusne ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 25
❤️ ยินดีต้อนรับค่ะ ❤️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาเป็นกันเองจ้า สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567=

❤️ รอบเช้า ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567= 103-38❌

รูดแต่ล่าง
05.30= 345=

❤️ รอบเช้า ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567= 103-38❌

รูดแต่ล่าง
05.30= 345=086-73✅
05.45= 234=877-14✅
06.00= 789=

❤️ รอบเช้า ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567= 103-38❌

รูดแต่ล่าง
05.30= 345=086-73✅
05.45= 234=877-14✅
06.00= 789=876-14❌
06.15= 982=569-75❌
06.30= 456=419-90❌

รูดแต่บน
06.45= 235=

❤️ รอบเช้า ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567= 103-38❌

รูดแต่ล่าง
05.30= 345=086-73✅
05.45= 234=877-14✅
06.00= 789=876-14❌
06.15= 982=569-75❌
06.30= 456=419-90❌

รูดแต่บน
06.45= 235=131-99✅
07.00= 048=057-39✅ร้อย
07.15= 639=

❤️ รอบเช้า ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567= 103-38❌

รูดแต่ล่าง
05.30= 345=086-73✅
05.45= 234=877-14✅
06.00= 789=876-14❌
06.15= 982=569-75❌
06.30= 456=419-90❌

รูดแต่บน
06.45= 235=131-99✅
07.00= 048=057-39✅ร้อย
07.15= 639=698-12✅
07.30= 586=

❤️ รอบเช้า ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567= 103-38❌

รูดแต่ล่าง
05.30= 345=086-73✅
05.45= 234=877-14✅
06.00= 789=876-14❌
06.15= 982=569-75❌
06.30= 456=419-90❌

รูดแต่บน
06.45= 235=131-99✅
07.00= 048=057-39✅ร้อย
07.15= 639=698-12✅
07.30= 586=200-68❌จ68
07.45= 012=

❤️ รอบเช้า ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 567= 103-38❌

รูดแต่ล่าง
05.30= 345=086-73✅
05.45= 234=877-14✅
06.00= 789=876-14❌
06.15= 982=569-75❌
06.30= 456=419-90❌

รูดแต่บน
06.45= 235=131-99✅
07.00= 048=057-39✅ร้อย
07.15= 639=698-12✅
07.30= 586=200-68❌จ68
07.45= 012=842-47✅
08.00= 456= ไปทำงานก่อนนะคะ

❤️ รอบเช้า ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=386-72✅
18.45= 065=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=386-72✅
18.45= 065=387-65❌
19.15= 678=483-71✅
19.30=768=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=386-72✅
18.45= 065=387-65❌
19.15= 678=483-71✅
19.30=768=607-34❌
19.45= 865=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=386-72✅
18.45= 065=387-65❌
19.15= 678=483-71✅
19.30=768=607-34❌
19.45= 865=245-14❌
20.00= 165=355-42❌
20.15= 345=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=386-72✅
18.45= 065=387-65❌
19.15= 678=483-71✅
19.30=768=607-34❌
19.45= 865=245-14❌
20.00= 165=355-42❌
20.15= 345=405-17❌

รูดแต่บน (ปรับ)
20.30= 205=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=386-72✅
18.45= 065=387-65❌
19.15= 678=483-71✅
19.30=768=607-34❌
19.45= 865=245-14❌
20.00= 165=355-42❌
20.15= 345=405-17❌

รูดแต่บน (ปรับ)
20.30= 205=135-32✅
20.45= 567=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=386-72✅
18.45= 065=387-65❌
19.15= 678=483-71✅
19.30=768=607-34❌
19.45= 865=245-14❌
20.00= 165=355-42❌
20.15= 345=405-17❌

รูดแต่บน (ปรับ)
20.30= 205=135-32✅
20.45= 567=298-66❌
21.00= 706=========
21.15= 706=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=386-72✅
18.45= 065=387-65❌
19.15= 678=483-71✅
19.30=768=607-34❌
19.45= 865=245-14❌
20.00= 165=355-42❌
20.15= 345=405-17❌

รูดแต่บน (ปรับ)
20.30= 205=135-32✅
20.45= 567=298-66❌
21.00= 706=========
21.15= 706=075-69✅
21.30= 425=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=386-72✅
18.45= 065=387-65❌
19.15= 678=483-71✅
19.30=768=607-34❌
19.45= 865=245-14❌
20.00= 165=355-42❌
20.15= 345=405-17❌

รูดแต่บน (ปรับ)
20.30= 205=135-32✅
20.45= 567=298-66❌
21.00= 706=========
21.15= 706=075-69✅
21.30= 425=107-11❌
21.45= 189=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
16.15= 567=125-69✅
16.30= 123=013-51✅ จ13
16.45= 012=941-82✅
17.00= 097=079-65❌ จ79
17.15= 063=165-96✅
17.45= 410=878-04✅ จ04
18.00= 024=503-70✅
18.15= 402=387-65❌
18.30= 579=386-72✅
18.45= 065=387-65❌
19.15= 678=483-71✅
19.30=768=607-34❌
19.45= 865=245-14❌
20.00= 165=355-42❌
20.15= 345=405-17❌

รูดแต่บน (ปรับ)
20.30= 205=135-32✅
20.45= 567=298-66❌
21.00= 706=========
21.15= 706=075-69✅
21.30= 425=107-11❌
21.45= 189=957-24✅ร้อย
22.00= 890=328-07✅
22.15= 901=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน (ปรับ)
20.30= 205=135-32✅
20.45= 567=298-66❌
21.00= 706=========
21.15= 706=075-69✅
21.30= 425=107-11❌
21.45= 189=957-24✅ร้อย
22.00= 890=328-07✅
22.15= 901=875-31❌
22.30= 187=403-54❌

❤️
nusne ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 8
☑️ยินดีต้อนรับค่ะ ☑️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาดีต่อใจ สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 648=413-13✅ร้อย
05.45= 743=153-16✅
06.00= 294=405-14✅ร้อย
06.15= 012=942-29✅
06.30= 456=025-04✅
06.45= 234=449-83✅
07.00= 456=747-05✅
07.15= 456=
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 648=413-13✅ร้อย
05.45= 743=153-16✅
06.00= 294=405-14✅ร้อย
06.15= 012=942-29✅
06.30= 456=025-04✅
06.45= 234=449-83✅
07.00= 456=747-05✅
07.15= 456=772-39❌
07.30= 432=623-89✅
ไทำงานก่อนนะคะ
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
12.15= 854=929-59✅
12.30= 793=

❤️ รอบเที่ยง ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
12.15= 854=929-59✅
12.30= 793=

❤️ รอบเที่ยง ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
12.15= 854=929-59✅
12.30= 793=481-78✅
12.45= 817=

❤️ รอบเที่ยง ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่ล่าง
12.15= 854=929-59✅
12.30= 793=481-78✅
12.45= 817=652-08✅
13.00= 084= ไปทำงานก่อนจ้า

❤️ รอบเที่ยง ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.30= 789=749-85✅
17.45= 789=377-56✅
18.00= 456=924-44✅
18.30= 123=915-21✅
19.15= 567=459-89✅
19.30= 567=320-25❌
19.45= 430=629-42❌
20.00= 456=113-13❌
20.15= 012=945-06❌
20.30= 560=076-85✅
20.45= 608=548-33✅
21.00= 483=482-12✅
21.30= 234=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.30= 789=749-85✅
17.45= 789=377-56✅
18.00= 456=924-44✅
18.30= 123=915-21✅
19.15= 567=459-89✅
19.30= 567=320-25❌
19.45= 430=629-42❌
20.00= 456=113-13❌
20.15= 012=945-06❌
20.30= 560=076-85✅
20.45= 608=548-33✅
21.00= 483=482-12✅
21.30= 234=292-99✅
21.45= 890=023-85✅ร้อย

❤️
nusne ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 11
❤️ ยินดีต้อนรับค่ะ ❤️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาเป็นกันเองจ้า สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดบน
07.00= 37=348-78✅ร้อย
07.15= 26=740-41❌
07.30= 70=748-63✅ร้อย
07.45= 80=024-36✅ร้อย
08.00= 45=

================
ปักสิบบน
07.30= 01234=748-63✅
07.45= 89012=024-36✅
08.00= 56789=
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 234=645-00✅
09.15= 012=

================
ปักสิบบน
07.30= 01234=748-63✅
07.45= 89012=024-36✅
08.00= 56789=832-41❌
08.15= 78901=069-54✅
08.45= 67890=207-27✅
09.00= 45678=645-00✅แตก
09.15= 01234=
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 234=645-00✅
09.15= 012=232-21✅
09.30= 234=

================
ปักสิบบน
07.30= 01234=748-63✅
07.45= 89012=024-36✅
08.00= 56789=832-41❌
08.15= 78901=069-54✅
08.45= 67890=207-27✅
09.00= 45678=645-00✅แตก
09.15= 01234=032-21✅แตก
09.30= 23456=
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 234=645-00✅
09.15= 012=232-21✅
09.30= 234=997-96❌
09.45= 789=755-50✅ร้อย
10.00= 406=

================
ปักสิบบน
07.30= 01234=748-63✅
07.45= 89012=024-36✅
08.00= 56789=832-41❌
08.15= 78901=069-54✅
08.45= 67890=207-27✅
09.00= 45678=645-00✅แตก
09.15= 01234=032-21✅แตก
09.30= 23456=997-96❌
09.45= 78901=755-50❌
10.00= 01234=
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
09.00= 234=645-00✅
09.15= 012=232-21✅
09.30= 234=997-96❌
09.45= 789=755-50✅ร้อย
10.00= 406=185-23✅ร้อย
10.15= 758=314-27❌
10.30= 638= ไปเรียนก่อนจ้า

================
ปักสิบบน
07.30= 01234=748-63✅
07.45= 89012=024-36✅
08.00= 56789=832-41❌
08.15= 78901=069-54✅
08.45= 67890=207-27✅
09.00= 45678=645-00✅แตก
09.15= 01234=032-21✅แตก
09.30= 23456=997-96❌
09.45= 78901=755-50❌
10.00= 01234=485-23❌
10.15= 78901=314-27❌

ปักหน่วยล่าง
10.30= 56789=ไปเรียนก่อนจ้า
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
=====================
รูดแต่บน
17.00= 478=791-32✅ร้อย
17.30= 496=549-45✅ จ49
17.45= 392=969-89✅
18.00= 568=

999lucky
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 478=791-32✅ร้อย
17.30= 496=549-45✅ จ49
17.45= 392=969-89✅
18.00= 568=804-97✅ร้อย
18.15= 432=

999lucky
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 478=791-32✅ร้อย
17.30= 496=549-45✅ จ49
17.45= 392=969-89✅
18.00= 568=804-97✅ร้อย
18.15= 432=517-69❌
18.30= 123=462-85✅
18.45= 678=

999lucky
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 478=791-32✅ร้อย
17.30= 496=549-45✅ จ49
17.45= 392=969-89✅
18.00= 568=804-97✅ร้อย
18.15= 432=517-69❌
18.30= 123=462-85✅
18.45= 678=========
19.00= 786=740-76✅ร้อย
20.15= 892=685-96✅
20.30= 645=970-14❌
20.45= 760=

999lucky
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 478=791-32✅ร้อย
17.30= 496=549-45✅ จ49
17.45= 392=969-89✅
18.00= 568=804-97✅ร้อย
18.15= 432=517-69❌
18.30= 123=462-85✅
18.45= 678=========
19.00= 786=740-76✅ร้อย
20.15= 892=685-96✅
20.30= 645=970-14❌
20.45= 760=529-70❌ จ70
21.00= 567=

999lucky
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 478=791-32✅ร้อย
17.30= 496=549-45✅ จ49
17.45= 392=969-89✅
18.00= 568=804-97✅ร้อย
18.15= 432=517-69❌
18.30= 123=462-85✅
18.45= 678=========
19.00= 786=740-76✅ร้อย
20.15= 892=685-96✅
20.30= 645=970-14❌
20.45= 760=529-70❌ จ70

999lucky
nusne ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 5
☑️ยินดีต้อนรับค่ะ ☑️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาดีต่อใจ สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 691=467-76✅
05.45= 762=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 691=467-76✅
05.45= 762=394-92❌
06.00= 986=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 691=467-76✅
05.45= 762=394-92❌
06.00= 986=088-22✅
06.15= 496=896-51✅
06.30= 523=352-49✅แตก
06.45= 984=923-45✅ร้อย
07.00= 961=215-02✅
07.15= 765=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 691=467-76✅
05.45= 762=394-92❌
06.00= 986=088-22✅
06.15= 496=896-51✅
06.30= 523=352-49✅แตก
06.45= 984=923-45✅ร้อย
07.00= 961=215-02✅
07.15= 765=126-68✅
07.30= 842=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.30= 691=467-76✅
05.45= 762=394-92❌
06.00= 986=088-22✅
06.15= 496=896-51✅
06.30= 523=352-49✅แตก
06.45= 984=923-45✅ร้อย
07.00= 961=215-02✅
07.15= 765=126-68✅
07.30= 842=069-09❌
07.45= 956=186-30✅
08.00= 689= ไปทำงานก่อนนะ

❤️
nusne ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 13
❤️ ยินดีต้อนรับค่ะ ❤️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาเป็นกันเองจ้า สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.00= 136=926-74✅
06.15= 408=

❤️ จงเดิน ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.00= 136=926-74✅
06.15= 408=518-14✅
06.45= 314=

❤️ จงเดิน ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.00= 136=926-74✅
06.15= 408=518-14✅
06.45= 314=743-88✅ จ43
07.00= 904=

❤️ จงเดิน ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
06.00= 136=926-74✅
06.15= 408=518-14✅
06.45= 314=743-88✅ จ43
07.00= 904=791-71✅

❤️ จงเดิน ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 876=068-96✅
17.15= 689=012-49❌
17.30= 345=500-65✅ร้อย
17.45= 350=
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
16.45= 876=068-96✅
17.15= 689=012-49❌
17.30= 345=500-65✅ร้อย
17.45= 350=731-15✅
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.00= 438= 837-14✅
20.15= 259=047-30❌
20.30= 974=232-35❌
20.45= 429=643-59✅
21.00= 039=192-90✅
21.15= 932=733-58✅
21.30= 234=933-15✅
21.45= 932=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.00= 438= 837-14✅
20.15= 259=047-30❌
20.30= 974=232-35❌
20.45= 429=643-59✅
21.00= 039=192-90✅
21.15= 932=733-58✅
21.30= 234=933-15✅
21.45= 932=431-24✅
22.00= 143=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.00= 438= 837-14✅
20.15= 259=047-30❌
20.30= 974=232-35❌
20.45= 429=643-59✅
21.00= 039=192-90✅
21.15= 932=733-58✅
21.30= 234=933-15✅
21.45= 932=431-24✅
22.00= 143=237-24✅
22.15= 731=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.00= 438= 837-14✅
20.15= 259=047-30❌
20.30= 974=232-35❌
20.45= 429=643-59✅
21.00= 039=192-90✅
21.15= 932=733-58✅
21.30= 234=933-15✅
21.45= 932=431-24✅
22.00= 143=237-24✅
22.15= 731=437-91✅
22.30= 173=546-35❌
22.45= 456=867-64✅ จ64
23.00= 678=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.00= 438= 837-14✅
20.15= 259=047-30❌
20.30= 974=232-35❌
20.45= 429=643-59✅
21.00= 039=192-90✅
21.15= 932=733-58✅
21.30= 234=933-15✅
21.45= 932=431-24✅
22.00= 143=237-24✅
22.15= 731=437-91✅
22.30= 173=546-35❌
22.45= 456=867-64✅ จ64
23.00= 678=280-58✅
23.15= 670=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.00= 438= 837-14✅
20.15= 259=047-30❌
20.30= 974=232-35❌
20.45= 429=643-59✅
21.00= 039=192-90✅
21.15= 932=733-58✅
21.30= 234=933-15✅
21.45= 932=431-24✅
22.00= 143=237-24✅
22.15= 731=437-91✅
22.30= 173=546-35❌
22.45= 456=867-64✅ จ64
23.00= 678=280-58✅
23.15= 670=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.00= 438= 837-14✅
20.15= 259=047-30❌
20.30= 974=232-35❌
20.45= 429=643-59✅
21.00= 039=192-90✅
21.15= 932=733-58✅
21.30= 234=933-15✅
21.45= 932=431-24✅
22.00= 143=237-24✅
22.15= 731=437-91✅
22.30= 173=546-35❌
22.45= 456=867-64✅ จ64
23.00= 678=280-58✅
23.15= 670=115-12❌
23.30= 567=ทบแล้วนอนฝันดีค่ะ

❤️
nusne ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 14
❤️ ยินดีต้อนรับค่ะ ❤️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาเป็นกันเองจ้า สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 234=

❤️ 999lucky ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 234= 730-20✅
05.30= 123=

❤️ 999lucky ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 234= 730-20✅
05.30= 123=701-75✅
05.45= 678=

❤️ 999lucky ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 234= 730-20✅
05.30= 123=701-75✅
05.45= 678=545-58❌
06.00= 830=697-89❌
06.15= 273=255-48✅ร้อย
06.30= 604=035-53✅ร้อย
06.45= 953=615-46✅
07.00= 351=

❤️ 999lucky ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 234= 730-20✅
05.30= 123=701-75✅
05.45= 678=545-58❌
06.00= 830=697-89❌
06.15= 273=255-48✅ร้อย
06.30= 604=035-53✅ร้อย
06.45= 953=615-46✅
07.00= 351=129-14✅ร้อย
07.30= 456=466-38✅
07.45= 596=357-99✅
08.00= 679=ไปทำงานก่อนนะคะ

❤️ 999lucky ❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 935=654-78✅
17.15= 354=135-37✅
17.30= 540=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 935=654-78✅
17.15= 354=135-37✅
17.30= 540=913-22❌
17.45= 123=085-99❌
18.00= 345=411-11✅ ร้อย
18.15= 135=167-72✅ ร้อย
18.30= 123=704-02❌
18.45= 174=421-77✅
19.00= 160=384-11❌
19.15= 437=070-57✅
19.30= 304=854-21✅
19.45= 830=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 935=654-78✅
17.15= 354=135-37✅
17.30= 540=913-22❌
17.45= 123=085-99❌
18.00= 345=411-11✅ ร้อย
18.15= 135=167-72✅ ร้อย
18.30= 123=704-02❌
18.45= 174=421-77✅
19.00= 160=384-11❌
19.15= 437=070-57✅
19.30= 304=854-21✅
19.45= 830=779-12❌
20.00= 567=729-82✅ร้อย
20.15= 275=330-38❌
20.30= 165=305-95✅
20.45= 152=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 935=654-78✅
17.15= 354=135-37✅
17.30= 540=913-22❌
17.45= 123=085-99❌
18.00= 345=411-11✅ ร้อย
18.15= 135=167-72✅ ร้อย
18.30= 123=704-02❌
18.45= 174=421-77✅
19.00= 160=384-11❌
19.15= 437=070-57✅
19.30= 304=854-21✅
19.45= 830=779-12❌
20.00= 567=729-82✅ร้อย
20.15= 275=330-38❌
20.30= 165=305-95✅
20.45= 152=429-80✅
21.00= 214=457-28✅ร้อย
21.15= 795=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 935=654-78✅
17.15= 354=135-37✅
17.30= 540=913-22❌
17.45= 123=085-99❌
18.00= 345=411-11✅ ร้อย
18.15= 135=167-72✅ ร้อย
18.30= 123=704-02❌
18.45= 174=421-77✅
19.00= 160=384-11❌
19.15= 437=070-57✅
19.30= 304=854-21✅
19.45= 830=779-12❌
20.00= 567=729-82✅ร้อย
20.15= 275=330-38❌
20.30= 165=305-95✅
20.45= 152=429-80✅
21.00= 214=457-28✅ร้อย
21.15= 795=003-91❌
21.30= 890=066-86✅ร้อย
22.15= 345=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 935=654-78✅
17.15= 354=135-37✅
17.30= 540=913-22❌
17.45= 123=085-99❌
18.00= 345=411-11✅ ร้อย
18.15= 135=167-72✅ ร้อย
18.30= 123=704-02❌
18.45= 174=421-77✅
19.00= 160=384-11❌
19.15= 437=070-57✅
19.30= 304=854-21✅
19.45= 830=779-12❌
20.00= 567=729-82✅ร้อย
20.15= 275=330-38❌
20.30= 165=305-95✅
20.45= 152=429-80✅
21.00= 214=457-28✅ร้อย
21.15= 795=003-91❌
21.30= 890=066-86✅ร้อย
22.15= 345=291-69❌
22.30= 961=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 935=654-78✅
17.15= 354=135-37✅
17.30= 540=913-22❌
17.45= 123=085-99❌
18.00= 345=411-11✅ ร้อย
18.15= 135=167-72✅ ร้อย
18.30= 123=704-02❌
18.45= 174=421-77✅
19.00= 160=384-11❌
19.15= 437=070-57✅
19.30= 304=854-21✅
19.45= 830=779-12❌
20.00= 567=729-82✅ร้อย
20.15= 275=330-38❌
20.30= 165=305-95✅
20.45= 152=429-80✅
21.00= 214=457-28✅ร้อย
21.15= 795=003-91❌
21.30= 890=066-86✅ร้อย
22.15= 345=291-69❌
22.30= 961=336-16✅ จ16
22.45= 961=784-59❌

รูดแต่ล่าง
23.00= 160=227-82❌
23.15= 342=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 935=654-78✅
17.15= 354=135-37✅
17.30= 540=913-22❌
17.45= 123=085-99❌
18.00= 345=411-11✅ ร้อย
18.15= 135=167-72✅ ร้อย
18.30= 123=704-02❌
18.45= 174=421-77✅
19.00= 160=384-11❌
19.15= 437=070-57✅
19.30= 304=854-21✅
19.45= 830=779-12❌
20.00= 567=729-82✅ร้อย
20.15= 275=330-38❌
20.30= 165=305-95✅
20.45= 152=429-80✅
21.00= 214=457-28✅ร้อย
21.15= 795=003-91❌
21.30= 890=066-86✅ร้อย
22.15= 345=291-69❌
22.30= 961=336-16✅ จ16
22.45= 961=784-59❌

รูดแต่ล่าง
23.00= 160=227-82❌
23.15= 342=227-82✅

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
17.00= 935=654-78✅
17.15= 354=135-37✅
17.30= 540=913-22❌
17.45= 123=085-99❌
18.00= 345=411-11✅ ร้อย
18.15= 135=167-72✅ ร้อย
18.30= 123=704-02❌
18.45= 174=421-77✅
19.00= 160=384-11❌
19.15= 437=070-57✅
19.30= 304=854-21✅
19.45= 830=779-12❌
20.00= 567=729-82✅ร้อย
20.15= 275=330-38❌
20.30= 165=305-95✅
20.45= 152=429-80✅
21.00= 214=457-28✅ร้อย
21.15= 795=003-91❌
21.30= 890=066-86✅ร้อย
22.15= 345=291-69❌
22.30= 961=336-16✅ จ16
22.45= 961=784-59❌

รูดแต่ล่าง
23.00= 160=227-82❌
23.15= 342=227-82✅

❤️
nusne ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 10
☑️ยินดีต้อนรับค่ะ ☑️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาดีต่อใจ สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 123=240-19❤️ร้อย
05.30= 120=

❤️❤️❤️
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 123=240-19❤️ร้อย
05.30= 120=316-12❤️ จ12
05.45= 158=

❤️❤️❤️
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 123=240-19❤️ร้อย
05.30= 120=316-12❤️ จ12
05.45= 158=429-57⭐️ล่าง
06.30= 345=661-61⭐️
07.00= 678=

❤️❤️❤️
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 123=240-19❤️ร้อย
05.30= 120=316-12❤️ จ12
05.45= 158=429-57⭐️ล่าง
06.30= 345=661-61⭐️
07.00= 678=371-81❤️
07.15= 345=

❤️❤️❤️
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 123=240-19❤️ร้อย
05.30= 120=316-12❤️ จ12
05.45= 158=429-57⭐️ล่าง
06.30= 345=661-61⭐️
07.00= 678=371-81❤️
07.15= 345=426-18❤️ร้อย
07.30= 456=072-89⭐️
07.45= 901=179-28❤️
08.00= 234=

❤️❤️❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 123=240-19❤️ร้อย
05.30= 120=316-12❤️ จ12
05.45= 158=429-57⭐️ล่าง
06.30= 345=661-61⭐️
07.00= 678=371-81❤️
07.15= 345=426-18❤️ร้อย
07.30= 456=072-89⭐️
07.45= 901=179-28❤️
08.00= 234=026-16❤️

❤️❤️❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
11.15= 305=739-25❤️
11.30= 693=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
11.15= 305=739-25❤️
11.30= 693=735-11❤️
11.45= 367=075-27❤️
12.00= 375=060-58⭐️
12.30= 520=149-91⭐️
12.45= 123=802-87❤️
13.00= 364= ไปทำงานก่อนนะคะ

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
19.00= 295=422-20❤️
19.15= 417=723-09⭐️
19.45= 678=546-49❤️
20.00= 345=385-42❤️
20.15= 345=

❤️
nusne 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
19.00= 295=422-20❤️
19.15= 417=723-09⭐️
19.45= 678=546-49❤️
20.00= 345=385-42❤️
20.15= 345=716-13⭐️

❤️
nusne ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 7
❤️ ยินดีต้อนรับค่ะ ❤️ ห้องมีทุกหวยค่ะ (เน้นวางในกลุ่มจ้า) ⭐️ มือใหม่ห้ามพลาด ⭐️ ยินดีแนะนำนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือน รายสัปดาห์ ❤️ ราคาเป็นกันเองจ้า สู้ๆ จ้า ✅ ไอดีไลน์ : sa_toey
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 293=852-99✅
05.30= 816=

❤️
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
05.15= 293=852-99✅
05.30= 816=737-33❌

❤️
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ปักสิบล่าง
17.15= 56789=578-67✅แตก
17.30= 45678=

❤️
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ปักสิบล่าง
17.15= 56789=578-67✅แตก
17.30= 45678=330-78✅
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.45= 014=


ปักสิบล่าง
19.30= 01234=857-32❤️
19.45= 34567=636-51❤️
20.15= 34567=102-82⭐️
20.30= 01234=842-17❤️
20.45= 12345=

❤️
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.45= 014=


ปักสิบล่าง
19.30= 01234=857-32❤️
19.45= 34567=636-51❤️
20.15= 34567=102-82⭐️
20.30= 01234=842-17❤️
20.45= 12345=

❤️
nusne 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูดแต่บน
20.45= 014=015-07✅
21.15= 456=

ปักสิบล่าง
19.30= 01234=857-32❤️
19.45= 34567=636-51❤️
20.15= 34567=102-82⭐️
20.30= 01234=842-17❤️
20.45= 12345=015-07⭐️

❤️
แสดงความคิดเห็น