โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:00=(0)1=062-82 ✔ฟบ
11:15=(4)5=655-63 ✔บ
11:30=(7)5=589-08 ✔บ
11:45=(8)7=022-70 ✅ลจ(70)
12:00=(5)4=483-90 ✔บ
12:15=(4)3=037-47 ✔ฟบล
12:30=(0)1=634-12 ✅ล
12:45=(9)4=736-17 *
13:00=(7)6=550-44 *
13:15=(5)8=123-01 *(ว01)
13:30=(5)6=557-69 ✔ฟบล(ว69)
13:45=(9)0=909-57 ✔ฟบบ(ว09,57)
14:00=(5)6=120-69 ✅ล(ว69)
14:15=(1)0=653-02 ✅ล
14:30=(9)2=233-78 ✔บ
14:45=(5)6=

เจาะ(บล)⏩56-58-53-68-63

3ตัว⏩258-3-253-263-268

วิน➡56832
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(5)6=847-64 ✅ล
15:00=(2)5=

เจาะ(บล)⏩25-29-20-59-50

3ตัว⏩825-829-859-529

วิน➡25908
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(5)6=847-64 ✅ล
15:00=(2)5=656-90 ✔บ(ว90)
15:15=(6)5=429-25 ✔ล
15:30=(7)6=

เจาะ(บล)⏩76-79-70-69-60

3ตัว⏩976-970-297-296

วิน➡76902
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(5)6=847-64 ✅ล
15:00=(2)5=656-90 ✔บ(ว90)
15:15=(6)5=429-25 ✔ล
15:30=(7)6=802-53 *(ว02)
15:45=(2)1=

เจาะ(บล)⏩21-25-26-15-16

3ตัว⏩812-825-826-265

วิน➡21568
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(5)6=847-64 ✅ล
15:00=(2)5=656-90 ✔บ(ว90)
15:15=(6)5=429-25 ✔ล
15:30=(7)6=802-53 *(ว02)
15:45=(2)1=271-35 ✔ฟบบ
16:00=(2)1=

เจาะ(บล)⏩21-25-24-15-14

3ตัว⏩725-724-521-751

วิน➡21547
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(5)6=847-64 ✅ล
15:00=(2)5=656-90 ✔บ(ว90)
15:15=(6)5=429-25 ✔ล
15:30=(7)6=802-53 *(ว02)
15:45=(2)1=271-35 ✔ฟบบ
16:00=(2)1=436-27 ✅ฟล(ว27)
16:15=(4)3=

เจาะ(บล)⏩43-48-49-38-39

3ตัว⏩148-149-348-349

วิน➡43891
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(5)6=847-64 ✅ล
15:00=(2)5=656-90 ✔บ(ว90)
15:15=(6)5=429-25 ✔ล
15:30=(7)6=802-53 *(ว02)
15:45=(2)1=271-35 ✔ฟบบ
16:00=(2)1=436-27 ✅ฟล(ว27)
16:15=(4)3=327-10 ✔บ
16:30=(1)2=

เจาะ(บล)⏩12-13-14-23-24

3ตัว⏩321-541-431-531

วิน➡12345
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 7
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(1)2=782-92 ✔บลจ(92,ว82)
15:00=(0)1=292-60 ✅(ว82)
15:15=(9)8=800-06 ✔บ
15:30=(6)5=635-97 ✔ฟบบ
15:45=(5)4=659-69 ✔ฟบ
16:00=(5)6=

เจาะ(บล)⏩56-57-58-67-68

3ตัว⏩875-876-157-158

วิน➡65871
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(1)2=782-92 ✔บลจ(92,ว82)
15:00=(0)1=292-60 ✅(ว82)
15:15=(9)8=800-06 ✔บ
15:30=(6)5=635-97 ✔ฟบบ
15:45=(5)4=659-69 ✔ฟบ
16:00=(5)6=015-64 ✔ฟบล(ว15)
16:15=(0)1=

เจาะ(บล)⏩01-06-07-16-17

3ตัว⏩216-217-206-207

วิน➡01672
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(1)2=782-92 ✔บลจ(92,ว82)
15:00=(0)1=292-60 ✅(ว82)
15:15=(9)8=800-06 ✔บ
15:30=(6)5=635-97 ✔ฟบบ
15:45=(5)4=659-69 ✔ฟบ
16:00=(5)6=015-64 ✔ฟบล(ว15)
16:15=(0)1=031-53 ✔ฟบบ
16:30=(8)9=

เจาะ(บล)⏩89-87-83-97-93

3ตัว⏩789-389-937-837

วิน➡89730
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(1)2=782-92 ✔บลจ(92,ว82)
15:00=(0)1=292-60 ✅(ว82)
15:15=(9)8=800-06 ✔บ
15:30=(6)5=635-97 ✔ฟบบ
15:45=(5)4=659-69 ✔ฟบ
16:00=(5)6=015-64 ✔ฟบล(ว15)
16:15=(0)1=031-53 ✔ฟบบ
16:30=(8)9=830-33 ✔ฟบ(ว830)
16:45=(6)5=

เจาะ(บล)⏩65-60-68-50-58

3ตัว⏩805-806-186-185

วิน➡65801
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(1)2=782-92 ✔บลจ(92,ว82)
15:00=(0)1=292-60 ✅(ว82)
15:15=(9)8=800-06 ✔บ
15:30=(6)5=635-97 ✔ฟบบ
15:45=(5)4=659-69 ✔ฟบ
16:00=(5)6=015-64 ✔ฟบล(ว15)
16:15=(0)1=031-53 ✔ฟบบ
16:30=(8)9=830-33 ✔ฟบ(ว830)
16:45=(6)5=132-25 ✅ล
17:00=(5)7=

เจาะ(บล)⏩57-53-54-73-74

3ตัว⏩257-357-273-253

วิน➡57342
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(1)2=782-92 ✔บลจ(92,ว82)
15:00=(0)1=292-60 ✅(ว82)
15:15=(9)8=800-06 ✔บ
15:30=(6)5=635-97 ✔ฟบบ
15:45=(5)4=659-69 ✔ฟบ
16:00=(5)6=015-64 ✔ฟบล(ว15)
16:15=(0)1=031-53 ✔ฟบบ
16:30=(8)9=830-33 ✔ฟบ(ว830)
16:45=(6)5=132-25 ✅ล
17:00=(5)7=519-26 ✔ฟบ
17:15=(5)6=

เจาะ(บล)⏩56-51-52-61-62

3ตัว⏩051-052-651-652

วิน➡56210
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(1)2=782-92 ✔บลจ(92,ว82)
15:00=(0)1=292-60 ✅(ว82)
15:15=(9)8=800-06 ✔บ
15:30=(6)5=635-97 ✔ฟบบ
15:45=(5)4=659-69 ✔ฟบ
16:00=(5)6=015-64 ✔ฟบล(ว15)
16:15=(0)1=031-53 ✔ฟบบ
16:30=(8)9=830-33 ✔ฟบ(ว830)
16:45=(6)5=132-25 ✅ล
17:00=(5)7=519-26 ✔ฟบ
17:15=(5)6=018-35 ✅ฟล
17:30=(8)7=

เจาะ(บล)⏩87-84-85-74-75

3ตัว⏩184-185-084-085

วิน➡87145
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(1)2=782-92 ✔บลจ(92,ว82)
15:00=(0)1=292-60 ✅(ว82)
15:15=(9)8=800-06 ✔บ
15:30=(6)5=635-97 ✔ฟบบ
15:45=(5)4=659-69 ✔ฟบ
16:00=(5)6=015-64 ✔ฟบล(ว15)
16:15=(0)1=031-53 ✔ฟบบ
16:30=(8)9=830-33 ✔ฟบ(ว830)
16:45=(6)5=132-25 ✅ล
17:00=(5)7=519-26 ✔ฟบ
17:15=(5)6=018-35 ✅ฟล
17:30=(8)7=984-20 ✔ฟบจ(84)
17:45=(5)6=

เจาะ(บล)⏩52-53-51-62-63

3ตัว⏩352-362-153-152

วิน➡56321
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 7
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(7)8=556-07 ✅ฟลจ(07)
21:30=(7)6=274-65 ✔ฟบล(ว65)
21:45=(1)0=786-98 *
22:00=(7)6=307-94 ✔ฟบจ(07)
22:15=(3)2=140-52 ✅ล(ว40)
22:30=(7)6=478-76 ✔ฟบล×3(ว76)
22:45=(6)7=592-89 *
23:00=(5)2=016-67 *(ว16,67)
23:15=(2)3=

เจาะ(บล)⏩23-21-24-31-34

3ตัว⏩122-321-421-432

วิน⏩23417
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(7)8=556-07 ✅ฟลจ(07)
21:30=(7)6=274-65 ✔ฟบล(ว65)
21:45=(1)0=786-98 *
22:00=(7)6=307-94 ✔ฟบจ(07)
22:15=(3)2=140-52 ✅ล(ว40)
22:30=(7)6=478-76 ✔ฟบล×3(ว76)
22:45=(6)7=592-89 *
23:00=(5)2=016-67 *(ว16,67)
23:15=(2)3=727-80 ✔ฟบ(ว27)
23:30=(7)8=

เจาะ(บล)⏩78-74-73-84-83

3ตัว⏩278-273-274-947

วิน⏩78342
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(7)8=556-07 ✅ฟลจ(07)
21:30=(7)6=274-65 ✔ฟบล(ว65)
21:45=(1)0=786-98 *
22:00=(7)6=307-94 ✔ฟบจ(07)
22:15=(3)2=140-52 ✅ล(ว40)
22:30=(7)6=478-76 ✔ฟบล×3(ว76)
22:45=(6)7=592-89 *
23:00=(5)2=016-67 *(ว16,67)
23:15=(2)3=727-80 ✔ฟบ(ว27)
23:30=(7)8=186-96 ✔บ
23:45=(5)4=

เจาะ(บล)⏩54-58-56-48-46

3ตัว⏩986-856-846-546

วิน⏩45869
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(7)8=556-07 ✅ฟลจ(07)
21:30=(7)6=274-65 ✔ฟบล(ว65)
21:45=(1)0=786-98 *
22:00=(7)6=307-94 ✔ฟบจ(07)
22:15=(3)2=140-52 ✅ล(ว40)
22:30=(7)6=478-76 ✔ฟบล×3(ว76)
22:45=(6)7=592-89 *
23:00=(5)2=016-67 *(ว16,67)
23:15=(2)3=727-80 ✔ฟบ(ว27)
23:30=(7)8=186-96 ✔บ
23:45=(5)4=720-45 ✅ฟลจ(45)
00:00=(2)4=

เจาะ(บล)⏩24-28-29-48-49

3ตัว⏩024-028-029-782

วิน⏩24890
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
446-39✔บ
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
19/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

00:15=(5)1=
00:30=(2)4=
00:45=(3)4=
01:00=(8)0=
01:15=(8)1=
01:30=(2)4=
01:45=(7)5=
02:00=(7)0=

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ในกลุ่มวางให้24 .ชม.

จัดเต็มจ้า....
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤❤ผลรอบดึก


19/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

00:15=(5)1=221-76 ✔บ
00:30=(2)4=383-64 ✅ล
00:45=(3)4=900-48 ✅ล
01:00=(8)0=569-16 *
01:15=(8)1=096-45 *
01:30=(2)4=684-51 ✔บ
01:45=(7)5=955-30 ✔บ
02:00=(7)0=187-35 ✔(บ)

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤
➖➖➖➖➖➖

02:15=(7)5=242-76 ✅(ล)
02:30=(0)2=406-13 ✔(บ)
02:45=(7)5=881-10 *
03:00=(5)6=476-29 ✔บ
03:15=(7)5=543-73 ✔บ(ล)
03:30=(5)1=325-22 ✔(บ)
03:45=(7)5=100-14 *
04:00=(7)0=900-44 ✔บ

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

04:15=(5)1=405-43✔(บ)
04:30=(0)2=373-65 *
04:45=(8)1=103-34 ✔ล
05:00=(8)0=653-80 ✅(ล)ล
05:15=(5)1=314-37✔บ
05:30=(0)2=674-93 *
05:45=(7)8=800-44 ✔บ
06:00=(7)0=151-13 *

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

06:15=(5)1=510-61 ✔(บ)บล×3
06:30=(7)8=646-48 ✅ล
06:45=(8)0=730-08 ✔บล(ล)×3
07:00=(0)1=232-90 ✅(ล)
07:15=(2)9=702-93 ✔(บ)ล
07:30=(7)5=396-92 *
07:45=(5)9=329-78 ✔บ

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 7
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(0)1=323-04 ✅ฟล
18:30=(3)4=354-72 ✔ฟบบ
18:45=(8)9=628-16 ✔ฟบ
19:00=(8)9=144-49 ✅ล
19:15=(1)0=072-88 ✔บ
19:30=(4)5=056-75 ✔บลจ(75)
19:45=(5)6=913-42 *
20:00=(5)6=502-24 ✔บ(ว24)
20:15=(5)6=835-42 ✔ฟบ
20:45=(0)1=307-16 ✔ฟบลจ(16)
21:00=(2)3=

เจาะ(บล)⏩25-24-35-34-32

3ตัว⏩732-324-734-735

วิน⏩23754
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(0)1=323-04 ✅ฟล
18:30=(3)4=354-72 ✔ฟบบ
18:45=(8)9=628-16 ✔ฟบ
19:00=(8)9=144-49 ✅ล
19:15=(1)0=072-88 ✔บ
19:30=(4)5=056-75 ✔บลจ(75)
19:45=(5)6=913-42 *
20:00=(5)6=502-24 ✔บ(ว24)
20:15=(5)6=835-42 ✔ฟบ
20:45=(0)1=307-16 ✔ฟบลจ(16)
21:00=(2)3=346-88 ✔บ
21:15=(7)8=

เจาะ(บล)⏩78-70-73-80-83

3ตัว⏩273-270-783-780

วิน⏩78302
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(7)8=556-07 ✅ฟลจ(07)
21:30=(7)6=

เจาะ(บล)⏩76-78-79-68-69

3ตัว⏩576-679-678-569

วิน⏩76895
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(7)8=556-07 ✅ฟลจ(07)
21:30=(7)6=274-65 ✔ฟบล(ว65)
21:45=(1)0=786-98 *
22:00=(7)6=

เจาะ(บล)⏩76-79-70-69-60

3ตัว⏩976-970-670-960

วิน⏩
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(7)8=556-07 ✅ฟลจ(07)
21:30=(7)6=274-65 ✔ฟบล(ว65)
21:45=(1)0=786-98 *
22:00=(7)6=307-94 ✔ฟบจ(07)
22:15=(3)2=

เจาะ(บล)⏩32-39-34-29-24

3ตัว⏩739-734-039-034

วิน⏩32940
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(7)8=556-07 ✅ฟลจ(07)
21:30=(7)6=274-65 ✔ฟบล(ว65)
21:45=(1)0=786-98 *
22:00=(7)6=307-94 ✔ฟบจ(07)
22:15=(3)2=140-52 ✅ล(ว40)
22:30=(7)6=

เจาะ(บล)⏩76-74-73-64-63

3ตัว⏩074-043-064-764

วิน⏩76430
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(7)8=556-07 ✅ฟลจ(07)
21:30=(7)6=274-65 ✔ฟบล(ว65)
21:45=(1)0=786-98 *
22:00=(7)6=307-94 ✔ฟบจ(07)
22:15=(3)2=140-52 ✅ล(ว40)
22:30=(7)6=478-76 ✔ฟบล×3(ว76)
22:45=(6)7=

เจาะ(บล)⏩67-62-63-72-73

3ตัว⏩567-562-563-573

วิน⏩67325
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(7)8=556-07 ✅ฟลจ(07)
21:30=(7)6=274-65 ✔ฟบล(ว65)
21:45=(1)0=786-98 *
22:00=(7)6=307-94 ✔ฟบจ(07)
22:15=(3)2=140-52 ✅ล(ว40)
22:30=(7)6=478-76 ✔ฟบล×3(ว76)
22:45=(6)7=592-89 *
23:00=(5)2=

เจาะ(บล)⏩52-56-57-26-27

3ตัว⏩765-762-527-526

วิน⏩52761
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 9
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:00=(7)6=116-32 ✔บ
11:15=(3)4=908-97 *
11:30=(9)7=701-10 ✔บ
11:45=(7)8=006-95 *
12:00=(0)1=110-68 ✔ฟบบจ(10)
12:15=(6)5=102-61 ✅ฟล
12:30=(2)3=604-21 ✅ฟลจ(21)
12:45=(6)5=350-87 ✔บ
13:00=(0)1=986-92 *(ว86)
13:15=(4)9=290-46 ✔บฟล
13:30=(9)0=547-55 *
13:45=(7)6=965-51 ✔บ(ว965)
14:00=(5)9=490-50 ✔บฟล
14:15=(4)5=348-02 ✔ฟบ
14:30=(7)8=960-96 *
14:45=(6)5=

เจาะ(บล)⏩65-68-69-58-59

3ตัว⏩169-269-896-965

วิน⏩69128
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:00=(7)6=116-32 ✔บ
11:15=(3)4=908-97 *
11:30=(9)7=701-10 ✔บ
11:45=(7)8=006-95 *
12:00=(0)1=110-68 ✔ฟบบจ(10)
12:15=(6)5=102-61 ✅ฟล
12:30=(2)3=604-21 ✅ฟลจ(21)
12:45=(6)5=350-87 ✔บ
13:00=(0)1=986-92 *(ว86)
13:15=(4)9=290-46 ✔บฟล
13:30=(9)0=547-55 *
13:45=(7)6=965-51 ✔บ(ว965)
14:00=(5)9=490-50 ✔บฟล
14:15=(4)5=348-02 ✔ฟบ
14:30=(7)8=960-96 *
14:45=(6)5=358-94 ✔บจ(58)
15:00=(3)8=

เจาะ(บล)⏩38-30-31-81-80

3ตัว⏩530-531-580-581

วิน⏩38105
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:00=(3)8=171-70 *
15:15=(1)2=

เจาะ(บล)⏩12-15-16-25-26

3ตัว⏩712-715-716-621

วิน⏩12567
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(8)7=170-44 ✔บ(ว70)
16:00=(8)7=

เจาะ(บล)⏩87-85-86-76-75

3ตัว⏩287-286-285-687

วิน⏩87562
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(8)7=170-44 ✔บ(ว70)
16:00=(8)7=477-86 ✔บฟลจ(86)
16:15=(8)9=

เจาะ(บล)⏩89-80-84-90-94

3ตัว⏩789-780-784-384

วิน⏩89043
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(8)7=170-44 ✔บ(ว70)
16:00=(8)7=477-86 ✔บฟลจ(86)
16:15=(8)9=216-82 ✅ฟล
16:30=(2)3=

เจาะ(บล)⏩23-21-26-31-36

3ตัว⏩123-623-631-821

วิน⏩23618
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(8)7=170-44 ✔บ(ว70)
16:00=(8)7=477-86 ✔บฟลจ(86)
16:15=(8)9=216-82 ✅ฟล
16:30=(2)3=348-89 ✔บ
16:45=(1)0=

เจาะ(บล)⏩10-14-15-04-05

3ตัว⏩814-815-541-540

วิน⏩10845
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(8)7=170-44 ✔บ(ว70)
16:00=(8)7=477-86 ✔บฟลจ(86)
16:15=(8)9=216-82 ✅ฟล
16:30=(2)3=348-89 ✔บ
16:45=(1)0=603-99 ✔บ
17:00=(5)6=

เจาะ(บล)⏩56-51-52-61-62

3ตัว⏩365-361-362-652

วิน⏩56312
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(8)7=170-44 ✔บ(ว70)
16:00=(8)7=477-86 ✔บฟลจ(86)
16:15=(8)9=216-82 ✅ฟล
16:30=(2)3=348-89 ✔บ
16:45=(1)0=603-99 ✔บ
17:00=(5)6=609-05 ✔บฟล
17:15=(6)5=

เจาะ(บล)⏩65-61-62-51-52

3ตัว⏩062-462-962-061

วิน⏩65210
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(8)7=170-44 ✔บ(ว70)
16:00=(8)7=477-86 ✔บฟลจ(86)
16:15=(8)9=216-82 ✅ฟล
16:30=(2)3=348-89 ✔บ
16:45=(1)0=603-99 ✔บ
17:00=(5)6=609-05 ✔บฟล
17:15=(6)5=769-64 ✔ฟบล
17:30=(2)3=

เจาะ(บล)⏩23-26-29-39-36

3ตัว⏩623-932-629-639

วิน⏩23965
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 11
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(7)9=598-54 ✔บ
19:45=(7)9=766-04 ✔ฟบ
20:00=(6)5=925-68 ✔บฟล
20:15=(4)3=681-64 ✅ฟล
20:30=(4)7=703-60 ✔บ
20:45=(9)0=559-80 ✔ฟบลจ(59)
21:00=(8)9=

เจาะ(บล)⏩89-80-81-90-91

3ตัว⏩590-591-890-910

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(7)9=598-54 ✔บ
19:45=(7)9=766-04 ✔ฟบ
20:00=(6)5=925-68 ✔บฟล
20:15=(4)3=681-64 ✅ฟล
20:30=(4)7=703-60 ✔บ
20:45=(9)0=559-80 ✔ฟบลจ(59)
21:00=(8)9=488-24 ✔ฟบ
21:15=(6)5=

เจาะ(บล)⏩65-63-61-53-51

3ตัว⏩653-651-631-531

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(7)9=598-54 ✔บ
19:45=(7)9=766-04 ✔ฟบ
20:00=(6)5=925-68 ✔บฟล
20:15=(4)3=681-64 ✅ฟล
20:30=(4)7=703-60 ✔บ
20:45=(9)0=559-80 ✔ฟบลจ(59)
21:00=(8)9=488-24 ✔ฟบ
21:15=(6)5=369-70 ✔ฟบ
21:30=(7)4=

เจาะ(บล)⏩74-72-70-42-40

3ตัว⏩674-374-274-074

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(7)9=598-54 ✔บ
19:45=(7)9=766-04 ✔ฟบ
20:00=(6)5=925-68 ✔บฟล
20:15=(4)3=681-64 ✅ฟล
20:30=(4)7=703-60 ✔บ
20:45=(9)0=559-80 ✔ฟบลจ(59)
21:00=(8)9=488-24 ✔ฟบ
21:15=(6)5=369-70 ✔ฟบ
21:30=(7)4=801-45 ✅ล
21:45=(1)2=

เจาะ(บล)⏩12-13-14-23-24

3ตัว⏩812-813-814-321

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(7)9=598-54 ✔บ
19:45=(7)9=766-04 ✔ฟบ
20:00=(6)5=925-68 ✔บฟล
20:15=(4)3=681-64 ✅ฟล
20:30=(4)7=703-60 ✔บ
20:45=(9)0=559-80 ✔ฟบลจ(59)
21:00=(8)9=488-24 ✔ฟบ
21:15=(6)5=369-70 ✔ฟบ
21:30=(7)4=801-45 ✅ล
21:45=(1)2=022-72 ✔บล
22:00=(4)2=

เจาะ(บล)⏩42-43-49-23-29

3ตัว⏩942-342-042-940

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(7)9=598-54 ✔บ
19:45=(7)9=766-04 ✔ฟบ
20:00=(6)5=925-68 ✔บฟล
20:15=(4)3=681-64 ✅ฟล
20:30=(4)7=703-60 ✔บ
20:45=(9)0=559-80 ✔ฟบลจ(59)
21:00=(8)9=488-24 ✔ฟบ
21:15=(6)5=369-70 ✔ฟบ
21:30=(7)4=801-45 ✅ล
21:45=(1)2=022-72 ✔บล
22:00=(4)2=544-49 ✔ฟบลจ(49)
22:15=(8)3=

เจาะ(บล)⏩83-86-87-36-37

3ตัว⏩483-486-487-083

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(7)9=598-54 ✔บ
19:45=(7)9=766-04 ✔ฟบ
20:00=(6)5=925-68 ✔บฟล
20:15=(4)3=681-64 ✅ฟล
20:30=(4)7=703-60 ✔บ
20:45=(9)0=559-80 ✔ฟบลจ(59)
21:00=(8)9=488-24 ✔ฟบ
21:15=(6)5=369-70 ✔ฟบ
21:30=(7)4=801-45 ✅ล
21:45=(1)2=022-72 ✔บล
22:00=(4)2=544-49 ✔ฟบลจ(49)
22:15=(8)3=260-68 ✅ฟลจ(68)
22:30=(0)9=

เจาะ(บล)⏩09-05-06-95-96

3ตัว⏩290-205-296-956

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(7)9=598-54 ✔บ
19:45=(7)9=766-04 ✔ฟบ
20:00=(6)5=925-68 ✔บฟล
20:15=(4)3=681-64 ✅ฟล
20:30=(4)7=703-60 ✔บ
20:45=(9)0=559-80 ✔ฟบลจ(59)
21:00=(8)9=488-24 ✔ฟบ
21:15=(6)5=369-70 ✔ฟบ
21:30=(7)4=801-45 ✅ล
21:45=(1)2=022-72 ✔บล
22:00=(4)2=544-49 ✔ฟบลจ(49)
22:15=(8)3=260-68 ✅ฟลจ(68)
22:30=(0)9=980-55 ✔ฟบบ
22:45=(8)7=

เจาะ(บล)⏩87-89-84-79-74

3ตัว⏩087-084-079-074

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

22:45=(8)7=885-32 ✔ฟบ
23:00=(8)5=

เจาะ(บล)⏩85-89-87-59-57

3ตัว⏩985-785-385-953

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

22:45=(8)7=885-32 ✔ฟบ
23:00=(8)5=404-24 *
23:15=(1)2=744-31 ✅ฟล
23:30=(1)0=183-62 ✔ฟบ
23:45=(1)2=444-56 *
00:00=(6)5=

เจาะ(บล)⏩65-61-62-51-52

3ตัว⏩461-462-465-651

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
18/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

00:15=(2)1=
00:30=(2)1=
00:45=(9)0=
01:00=(5)6=
01:15=(8)0=
01:30=(5)7=
01:45=(3)0=
02:00=(2)5=

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤

ลว.18/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

02:15=(9)0=
02:30=(2)1=
02:45=(5)8=
03:00=(2)1=
03:15=(9)0=
03:30=(3)0=
03:45=(3)8=
04:00=(5)8=

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤

ลว18/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

04:15=(9)0=
04:30=(3)0=
04:45=(3)0=
05:00=(5)8=
05:15=(6)5=
05:30=(6)5=
05:45=(2)3=
06:00=(1)2=

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤


ลว.18/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

06:15=(9)0=
06:30=(7)8=
06:45=(0)1=
07:00=(6)7=
07:15=(3)4=
07:30=(0)1=
07:45=(3)4=

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤

ลว.18/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

06:15=(9)0=
06:30=(7)8=
06:45=(0)1=
07:00=(6)7=
07:15=(3)4=
07:30=(0)1=
07:45=(3)4=

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤


ทักไลน์มาจ๊า..ใครชอบเล่นหลังเที่ยงคืน..ได้ถอนแน่นอน
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤❤ผลรอบหลังเที่ยงคืน

18/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

00:15=(2)1=956-04×
00:30=(2)1=298-02✔(บล)
00:45=(9)0=723-77×
01:00=(5)6=224-08×
01:15=(8)0=550-90✔บล
01:30=(5)7=237-82✔บ
01:45=(3)0=397-15✔(บ)
02:00=(2)5=792-51✔(บ)ล

ลว.18/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

02:15=(9)0=550-15✔(บ)
02:30=(2)1=117-93✔บ
02:45=(5)8=438-95✔บ(ล)
03:00=(2)1=877-26✅(ล)
03:15=(9)0=102-75✔บ
03:30=(3)0=714-44×
03:45=(3)8=611-05×
04:00=(5)8=079-51✅(ล)

ลว18/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

04:15=(9)0=812-24×
04:30=(3)0=294-13✅(ล)
04:45=(3)0=562-20×
05:00=(5)8=776-98✅ล
05:15=(6)5=913-84×
05:30=(6)5=094-43×
05:45=(2)3=781-99×
06:00=(1)2=580-61✅(ล)

ลว.18/10/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

06:15=(9)0=665-54×
06:30=(7)8=188-49✔บ
06:45=(0)1=439-80✅(ล)
07:00=(6)7=587-23✔บ
07:15=(3)4=945-92✔บ
07:30=(0)1=378-65×
07:45=(3)4=307-57✔(บ)

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖ ➖

14:45=(9)0=088-79 ✔บฟล
15:00=(0)1=194-72 ✔บ
15:15=(0)9=788-72 *
15:30=(6)7=166-21 ✔ฟบ
15:45=(9)0=344-86 *
16:00=(4)1=704-58 ✔ฟบจ(04)
16:15=(0)6=260-30 ✔ฟบลจ(60,30)
16:30=(2)3=393-30 ✔บลจ(30)
16:45=(3)2=004-27 ✅ลจ(27)
17:00=(1)4=564-50 ✔บ
17:15=(5)0=211-96 *
17:30=(2)6=625-88 ✔ฟบบ
17:45=(0)6=927-91 *
18:00=(9)7=

เจาะ(บล)⏩97-92-91-72-71

3ตัว⏩197-192-172-892

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:00=(9)7=167-08 ✔บ
18:15=(8)0=

เจาะ(บล)⏩87-82-07-02-08

3ตัว⏩387-287-083-083

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:00=(9)7=167-08 ✔บ
18:15=(8)0=007-91 ✔บจ(07)
18:30=(0)9=

เจาะ(บล)⏩09-05-02-95-02

3ตัว⏩709-702-705-190

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:00=(9)7=167-08 ✔บ
18:15=(8)0=007-91 ✔บจ(07)
18:30=(0)9=296-58 ✔บ
18:45=(3)1=

เจาะ(บล)⏩31-35-38-15-18

3ตัว⏩231-235-238-583

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
plaza 4 เดือนที่แล้ว
18.00=12=167/08//รบ

มีผลออกด้วยหรอ เห็นแต่ 17.45-------18.15 เลย
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
สมาชิกส่งผลให้จ้าดูในโพยเปล่าจ๊ะ
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:15=(3)2=566-38 ✅ฟล
09:30=(1)6=339-00 *
09:45=(1)2=515-77 ✔ฟบ
10:00=(4)5=050-50 ✔บล
10:30=(8)7=718-71 ✔ดจ×5ต(718)
10:45=(6)5=233-41 *
11:00=(0)1=631-29 ✔บจ(31)
11:15=(6)7=870-30 ✔บ
11:30=(6)7=305-61 ✅ล
11:45=(6)5=173-39 *
12:00=(5)6=686-61 ✔บล
12:15=(6)8=304-20 *
12:30=(4)3=328-56 ✔บ
12:45=(1)2=632-59 ✔บ
13:00=(4)3=232-28 ✔บ
13:15=(0)9=126-87 *
13:30=(2)3=048-20 ✅ฟล
13:45=(2)3=

เจาะ(บล)⏩28-20-21-30-31

3ตัว⏩820-120-528-628

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:00=(7)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩76-72-70-62-60

3ตัว⏩067-576-763-762

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 7
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯


♡รัฐ ♡

16/10/62

เด่น⏩1-0

10-12-13-16-17-18

02-03-06-07-08-

210-213-216-217-218

ผล❤➖

ปิดรับ 17:50 น.


⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(4)3=249-50 ✔ฟบจต(249)
10:00=(3)2=762-42 ✔บลจ(42)
10:15=(4)3=217-77 *
10:30=(4)3=246-22 ✔ฟบจ(46)
10:45=(7)6=951-53 *
11:00=(3)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩37-32-47-42-43

3ตัว⏩137-132-532-537

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(4)3=249-50 ✔ฟบจต(249)
10:00=(3)2=762-42 ✔บลจ(42)
10:15=(4)3=217-77 *
10:30=(4)3=246-22 ✔ฟบจ(46)
10:45=(7)6=951-53 *
11:00=(3)4=640-94 ✔บล
11:15=(6)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩65-64-63-54-53

3ตัว⏩164-964-364-764

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(4)3=249-50 ✔ฟบจต(249)
10:00=(3)2=762-42 ✔บลจ(42)
10:15=(4)3=217-77 *
10:30=(4)3=246-22 ✔ฟบจ(46)
10:45=(7)6=951-53 *
11:00=(3)4=640-94 ✔บล
11:15=(6)5=222-12 *
11:30=(2)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩23-24-25-34-35

3ตัว⏩823-824-923-924

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(4)3=249-50 ✔ฟบจต(249)
10:00=(3)2=762-42 ✔บลจ(42)
10:15=(4)3=217-77 *
10:30=(4)3=246-22 ✔ฟบจ(46)
10:45=(7)6=951-53 *
11:00=(3)4=640-94 ✔บล
11:15=(6)5=222-12 *
11:30=(2)3=096-27 ✅ฟล
11:45=(6)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩65-67-68-57-58

3ตัว⏩167-168-267-268

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(4)3=249-50 ✔ฟบจต(249)
10:00=(3)2=762-42 ✔บลจ(42)
10:15=(4)3=217-77 *
10:30=(4)3=246-22 ✔ฟบจ(46)
10:45=(7)6=951-53 *
11:00=(3)4=640-94 ✔บล
11:15=(6)5=222-12 *
11:30=(2)3=096-27 ✅ฟล
11:45=(6)5=555-59 ✔บล
12:00=(8)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩83-84-93-94

3ตัว⏩583-584-985-594

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(4)3=249-50 ✔ฟบจต(249)
10:00=(3)2=762-42 ✔บลจ(42)
10:15=(4)3=217-77 *
10:30=(4)3=246-22 ✔ฟบจ(46)
10:45=(7)6=951-53 *
11:00=(3)4=640-94 ✔บล
11:15=(6)5=222-12 *
11:30=(2)3=096-27 ✅ฟล
11:45=(6)5=555-59 ✔บล
12:00=(8)9=122-09 ✅ล
12:15=(6)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩67-61-62-71-72

3ตัว⏩271-261-961-962

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(4)3=249-50 ✔ฟบจต(249)
10:00=(3)2=762-42 ✔บลจ(42)
10:15=(4)3=217-77 *
10:30=(4)3=246-22 ✔ฟบจ(46)
10:45=(7)6=951-53 *
11:00=(3)4=640-94 ✔บล
11:15=(6)5=222-12 *
11:30=(2)3=096-27 ✅ฟล
11:45=(6)5=555-59 ✔บล
12:00=(8)9=122-09 ✅ล
12:15=(6)7=615-64 ✔ฟบล
12:30=(7)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩78-71-70-81-80

3ตัว⏩678-671-681-710

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤แบ่งปันหน้าบร์อด

กดติดตามไว้เจอกันเย็น-ดึก อีก2รอบ ไปเลยจ้า...
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

22:00=(3)2=732-57 ✔ฟบบจ(32)
22:15=(2)3=923-50 ✔ฟบบจ(23)
22:30=(0)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩01-05-06-15-16

3ตัว⏩201-205-320-910

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(9)5=329-20 ✔ฟบ
21:30=(6)5=033-72 *
21:45=(3)2=949-54 *
22:00=(3)2=732-57 ✔ฟบบจ(32)
22:15=(2)3=923-50 ✔ฟบบจ(23)
22:30=(0)1=452-75 *
22:45=(2)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩23-20-29-30-39

3ตัว⏩523-529-520-432

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(9)5=329-20 ✔ฟบ
21:30=(6)5=033-72 *
21:45=(3)2=949-54 *
22:00=(3)2=732-57 ✔ฟบบจ(32)
22:15=(2)3=923-50 ✔ฟบบจ(23)
22:30=(0)1=452-75 *
22:45=(2)3=896-52 ✅ฟล
23:00=(7)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩78-72-70-82-80

3ตัว⏩982-980-782-780

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(9)5=329-20 ✔ฟบ
21:30=(6)5=033-72 *
21:45=(3)2=949-54 *
22:00=(3)2=732-57 ✔ฟบบจ(32)
22:15=(2)3=923-50 ✔ฟบบจ(23)
22:30=(0)1=452-75 *
22:45=(2)3=896-52 ✅ฟล
23:00=(7)8=805-38 ✔บล
23:15=(8)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩98-90-91-80-81

3ตัว⏩980-190-581-580

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 10
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:30=(8)7=137-96 ✔บ(ว137)
14:45=(0)9=555-23 *
15:00=(5)4=296-94 ✅ล
15:15=(7)6=530-45 *
15:30=(9)8=333-96 ✅ฟล
15:45=(5)4=815-49 ✔ฟบลจ《15》
16:00=(8)3=777-84 ✅ฟล
16:15=(5)4=006-95 ✔ฟล
16:30=(1)6=734-69 ✅ลจ《69》
16:45=(0)1=890-45 ✔ฟบ
17:00=(8)9=832-71 ✔ฟบ
17:15=(0)1=759-77 *
17:30=(4)3=254-95 ✔ฟบ
17:45=(4)3=654-91 ✔ฟบจ《54》
18:00=(9)0=620-45 ✔บ
18:15=(9)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩90-91-92-01-02

3ตัว⏩902-690-560-520

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(9)0=287-80 ✅ล
18:30=(8)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩87-83-84-73-74

3ตัว⏩873-874-374-384

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(9)0=287-80 ✅ล
18:30=(8)7=721-37.✔บลจ《37》
18:45=(0)9=210-68 ✔ฟบ
19:00=(1)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩12-13-14-23-24

3ตัว⏩312-412-721-821

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(9)0=287-80 ✅ล
18:30=(8)7=721-37.✔บลจ《37》
18:45=(0)9=210-68 ✔ฟบ
19:00=(1)2=448-55 *
19:15=(0)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-01-02-91-92

3ตัว⏩802-801-901-402

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(9)0=287-80 ✅ล
18:30=(8)7=721-37.✔บลจ《37》
18:45=(0)9=210-68 ✔ฟบ
19:00=(1)2=448-55 *
19:15=(0)9=097-95 ✔ฟบบ
19:30=(4)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩43-49-46-39-36

3ตัว⏩794-793-043-704

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(9)0=287-80 ✅ล
18:30=(8)7=721-37.✔บลจ《37》
18:45=(0)9=210-68 ✔ฟบ
19:00=(1)2=448-55 *
19:15=(0)9=097-95 ✔ฟบบ
19:30=(4)3=619-93 ✅ลจ《93》
19:45=(7)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩70-71-72-01-02

3ตัว⏩670-170-601-672

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(9)0=287-80 ✅ล
18:30=(8)7=721-37.✔บลจ《37》
18:45=(0)9=210-68 ✔ฟบ
19:00=(1)2=448-55 *
19:15=(0)9=097-95 ✔ฟบบ
19:30=(4)3=619-93 ✅ลจ《93》
19:45=(7)0=793-15 ✔ฟบ
20:00=(7)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩76-72-73-62-63

3ตัว⏩173-673-573-273

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(9)0=287-80 ✅ล
18:30=(8)7=721-37.✔บลจ《37》
18:45=(0)9=210-68 ✔ฟบ
19:00=(1)2=448-55 *
19:15=(0)9=097-95 ✔ฟบบ
19:30=(4)3=619-93 ✅ลจ《93》
19:45=(7)0=793-15 ✔ฟบ
20:00=(7)6=417-68 ✔ฟบล
20:15=(8)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩87-85-86-75-76

3ตัว⏩

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(9)0=287-80 ✅ล
18:30=(8)7=721-37.✔บลจ《37》
18:45=(0)9=210-68 ✔ฟบ
19:00=(1)2=448-55 *
19:15=(0)9=097-95 ✔ฟบบ
19:30=(4)3=619-93 ✅ลจ《93》
19:45=(7)0=793-15 ✔ฟบ
20:00=(7)6=417-68 ✔ฟบล
20:15=(8)7=495-68 ✅ฟลจ《68》
20:30=(4)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩43-47-48-37-38

3ตัว⏩943-947-948-435

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(9)0=287-80 ✅ล
18:30=(8)7=721-37.✔บลจ《37》
18:45=(0)9=210-68 ✔ฟบ
19:00=(1)2=448-55 *
19:15=(0)9=097-95 ✔ฟบบ
19:30=(4)3=619-93 ✅ลจ《93》
19:45=(7)0=793-15 ✔ฟบ
20:00=(7)6=417-68 ✔ฟบล
20:15=(8)7=495-68 ✅ฟลจ《68》
20:30=(4)3=160-10 *
20:45=(1)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩17-18-12-27-28

3ตัว⏩721-821-871-872

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
725-51

เด้ง ๆ ตามต่อได้ในกลุ่มถึงเที่ยงคืนจ้าา
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:15=(5)4=215-43 ✔ฟบลจ(วบล)
11:30=(6)7=376-16 ✔ฟบบจ《76》
11:45=(3)2=896-33 ✅ฟล
12:00=(5)6=237-36 ✅ล
12:15=(7)8=989-43 ✔บ
12:30=(8)7=309-80 ✅ฟล
12:45=(4)3=744-95 ✔ฟบ
13:00=(3)4=353-10 ✔ฟบ(ว53)
13:15=(0)1=016-59 ✔ฟบบ
13:30=(7)6=966-03 ✔บ
13:45=(5)6=935-48 ✔ฟบ
14:00=(0)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩01-07-08-17-18

3ตัว⏩781-981-980-780

ว3น+⏩ 017893
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:15=(5)4=215-43 ✔ฟบลจ(วบล)
11:30=(6)7=376-16 ✔ฟบบจ《76》
11:45=(3)2=896-33 ✅ฟล
12:00=(5)6=237-36 ✅ล
12:15=(7)8=989-43 ✔บ
12:30=(8)7=309-80 ✅ฟล
12:45=(4)3=744-95 ✔ฟบ
13:00=(3)4=353-10 ✔ฟบ(ว53)
13:15=(0)1=016-59 ✔ฟบบ
13:30=(7)6=966-03 ✔บ
13:45=(5)6=935-48 ✔ฟบ
14:00=(0)1=457-66 *
14:15=(6)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩65-60-61-50-51

3ตัว⏩765-750-751-456

ว3น+⏩ 657014
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:15=(5)4=215-43 ✔ฟบลจ(วบล)
11:30=(6)7=376-16 ✔ฟบบจ《76》
11:45=(3)2=896-33 ✅ฟล
12:00=(5)6=237-36 ✅ล
12:15=(7)8=989-43 ✔บ
12:30=(8)7=309-80 ✅ฟล
12:45=(4)3=744-95 ✔ฟบ
13:00=(3)4=353-10 ✔ฟบ(ว53)
13:15=(0)1=016-59 ✔ฟบบ
13:30=(7)6=966-03 ✔บ
13:45=(5)6=935-48 ✔ฟบ
14:00=(0)1=457-66 *
14:15=(6)5=173-16 ✅ฟลจ《16》
14:30=(8)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩87-81-80-71-70

3ตัว⏩671-771-871-381

ว3น+⏩ 871063
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:30=(8)7=137-96 ✔บ(ว137)
14:45=(0)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-07-05-97-95

3ตัว⏩107-105-750-795

ว3น+⏩097512
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(6)5=642-20 ✔ฟบ
13:45=(4)3=224-93 ✔ฟบล(ว24)
14:00=(5)4=676-74 ✅ล(ว74)
14:15=(2)3=504-17 *
14:30=(7)5=730-20 ✔ฟบ
14:45=(0)8=450-92 ✔ฟบจ《50》
15:00=(9)0=406-80 ✔บลจ《80》
15:15=(0)9=168-40 ✅ฟลจ《40》
15:30=(2)1=589-48 *(ว89)
15:45=(4)5=511-63 ✔บ
16:00=(0)9=608-02 ✔ฟบลจ《02》
16:15=(8)7=548-88 ✔ฟบล
16:30=(6)5=321-01 *
17:00=(8)7=518-43 ✔ฟบ
17:15=(7)6=056-60 ✔บล
17:30=(6)5=080-05 ✅ล(ว05)
17:45=(8)5=686-23 ✔ฟบ
18:00=(4)5=725-79 ✔บ
18:15=(9)0=103-11 ✔บ
18:30=(2)1=960-95 *
18:45=(6)7=338-38 *
19:00=(7)6=226-75 ✔ฟลบ
19:15=(0)9=671-20 ✅ฟล
19:30=(7)2=056-69 *
19:45=(5)4=724-09 ✔บ
20:00=(9)0=039-16 ✔ฟบบ
20:15=(2)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩23-20-21-30-31

3ตัว⏩432-120-901-321

ว2น+▶
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(2)3=311-24 ✔ฟลบ
20:30=(1)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩10-14-15-04-05

3ตัว⏩210-910-645-324

ว2น+⏩104532
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(2)3=311-24 ✔ฟลบ
20:30=(1)0=762-20 ✅ล(ว20)
20:45=(7)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩78-74-75-84-85

3ตัว⏩278-274-275-978

ว2น+⏩782459
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(2)3=311-24 ✔ฟลบ
20:30=(1)0=762-20 ✅ล(ว20)
20:45=(7)8=191-33 *
21:00=(0)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩01-04-05-14-15

3ตัว⏩201-204-205-910

ว2น+⏩012459
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(2)3=311-24 ✔ฟลบ
20:30=(1)0=762-20 ✅ล(ว20)
20:45=(7)8=191-33 *
21:00=(0)1=255-25 *
21:15=(8)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩86-82-80-62-60

3ตัว⏩102-678-562-852

ว2น+⏩865201
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 8
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(6)7=426-63 ✔ฟบล
08:30=(2)6=818-11 *
08:45=(9)0=190-77 ✔ฟบบจต(190)
09:00=(9)4=032-42 ✅ล
09:15=(3)4=062-73 ✅ฟล
09:30=(6)7=720-28 ✔บ(ว720)
09:45=(0)9=745-71 *
10:00=(4)9=989-79 ✔บลจ(ว79)
10:15=(1)0=302-95 ✔บ(ว20)
10:30=(3)8=618-25 ✔บ
10:45=(4)3=032-86 ✔บ(ว32)
11:00=(4)5=022-48 ✅ฟล(ว48)
11:15=(4)2=791-85 *
11:30=(0)9=024-10 ✔ฟบ(ว10)
11:45=(9)0=659-39 ✔ฟบล
12:00=(4)9=236-60 *
12:15=(6)5=651-12 ✔ฟบบจ(ว651)
12:30=(1)2=247-55 ✔บ
12:45=(7)6=906-14 ✔บ(ว06,906)
13:00=(0)9=203-91 ✔ฟบลจ(ว03)
13:15=(3)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩32-39-38-28-29

3ตัว⏩932-832-093-092

ว.3น+▶320985
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(6)5=642-20 ✔ฟบ
13:45=(4)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩43-40-41-30-31

3ตัว⏩640-64-241-240-

ว2น+▶431620
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(6)5=642-20 ✔ฟบ
13:45=(4)3=224-93 ✔ฟบล(ว24)
14:00=(5)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩54-52-53-42-3

3ตัว⏩542-342-942-742

ว2น+▶542397
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(6)5=642-20 ✔ฟบ
13:45=(4)3=224-93 ✔ฟบล(ว24)
14:00=(5)4=676-74 ✅ล(ว74)
14:15=(2)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩23-28-26-36-38

3ตัว⏩938-928-562-563

ว2น+▶236859
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(6)5=642-20 ✔ฟบ
13:45=(4)3=224-93 ✔ฟบล(ว24)
14:00=(5)4=676-74 ✅ล(ว74)
14:15=(2)3=504-17 *
14:30=(7)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩75-70-76-50-56

3ตัว⏩075-650-470-456

ว2น+▶750641
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(6)5=642-20 ✔ฟบ
13:45=(4)3=224-93 ✔ฟบล(ว24)
14:00=(5)4=676-74 ✅ล(ว74)
14:15=(2)3=504-17 *
14:30=(7)5=730-20 ✔ฟบ
14:45=(0)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩08-05-06-85-86

3ตัว⏩708-705-706-306

ว2น+▶087563
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(6)5=642-20 ✔ฟบ
13:45=(4)3=224-93 ✔ฟบล(ว24)
14:00=(5)4=676-74 ✅ล(ว74)
14:15=(2)3=504-17 *
14:30=(7)5=730-20 ✔ฟบ
14:45=(0)8=450-92 ✔ฟบจ????50
15:00=(9)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩90-98-91-08-01

3ตัว⏩890-290-590-190

ว2น+▶908152
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(6)5=642-20 ✔ฟบ
13:45=(4)3=224-93 ✔ฟบล(ว24)
14:00=(5)4=676-74 ✅ล(ว74)
14:15=(2)3=504-17 *
14:30=(7)5=730-20 ✔ฟบ
14:45=(0)8=450-92 ✔ฟบจ《50》
15:00=(9)0=406-80 ✔บลจ《80》
15:15=(0)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-05-04-95-94

3ตัว⏩106-104-506-105

ว2น+▶095461
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
เข้าจริง..หลุดจริง ไม่มีแต่ง

ไล่สถิติดูได้เลยจ้าาา..
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(6)7=426-63 ✔ฟบล
08:30=(2)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩26-20-23-62-63

3ตัว⏩962-362-062-420

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(6)7=426-63 ✔ฟบล
08:30=(2)6=818-11 *
08:45=(9)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩90-91-98-01-08

3ตัว⏩890-190-798-811

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
กรี๊สสสสสส

190-77✔✔✔

แตกไม่ต้องกลับ..เต็งงๆๆ

เจาะ 90 /แตก 190 ///จัดป่ายยยย...
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(6)7=426-63 ✔ฟบล
08:30=(2)6=818-11 *
08:45=(9)0=190-77 ✔ฟบบจต(190)
09:00=(9)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩90-91-94-40-41

3ตัว⏩490-491-890-891

ว.3น+▶940156
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(6)7=426-63 ✔ฟบล
08:30=(2)6=818-11 *
08:45=(9)0=190-77 ✔ฟบบจต(190)
09:00=(9)4=032-42 ✅ล
09:15=(3)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩34-30-31-40-41

3ตัว⏩234-231-430-940

ว.3น+▶340195
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(6)7=426-63 ✔ฟบล
08:30=(2)6=818-11 *
08:45=(9)0=190-77 ✔ฟบบจต(190)
09:00=(9)4=032-42 ✅ล
09:15=(3)4=062-73 ✅ฟล
09:30=(6)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩67-63-60-72-70

3ตัว⏩067-063-263-267

ว.3น+▶673204
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(6)7=426-63 ✔ฟบล
08:30=(2)6=818-11 *
08:45=(9)0=190-77 ✔ฟบบจต(190)
09:00=(9)4=032-42 ✅ล
09:15=(3)4=062-73 ✅ฟล
09:30=(6)7=720-28 ✔บ(ว720)
09:45=(0)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-07-05-97-95

3ตัว⏩709-705-706-708

ว.3น+▶097568
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:45=(6)4=762-01 ✔ฟบ
12:00=(3)4=780-08 *
12:15=(8)7=743-56 ✔บ
12:30=(2)3=080-59 *
12:45=(4)3=498-54 ✔ฟบล
13:00=(1)2=992-08 ✔บ
13:15=(8)7=020-75 ✅ล
13:30=(5)6=302-92 *
13:45=(2)1=318-28 ✔ฟลบ
14:00=(4)3=843-12 ✔ฟบบจต(843)
14:15=(2)3=820-63 ✔ฟบล
14:30=(0)1=985-35 *
14:45=(8)2=950-83 ✅ฟล
15:00=(5)6=369-10 ✔บ
15:15=(0)3=363-06 ✔ฟบลจ(63,06)
15:30=(6)0=833-61 ✅ฟล
15:45=(1)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩12-18-16-28-26

3ตัว⏩681-682-382-381

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(1)2=684-13 ✅ฟล
16:00=(5)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩59-58-54-98-94

3ตัว⏩958-954-894-854

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(1)2=684-13 ✅ฟล
16:00=(5)9=839-27 ✔บ
16:15=(9)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩90-95-94-05-04

3ตัว⏩890-895-894-394

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(1)2=684-13 ✅ฟล
16:00=(5)9=839-27 ✔บ
16:15=(9)0=181-43 *
16:30=(9)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩93-94-03-04-90

3ตัว⏩193-194-891-893-

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(1)2=684-13 ✅ฟล
16:00=(5)9=839-27 ✔บ
16:15=(9)0=181-43 *
16:30=(9)0=071-00 ✔บล
16:45=(0)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-08-02-98-92

3ตัว⏩890-102-109-789

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:30=(2)1=289-99 ✔ฟบ
20:45=(7)8=796-58 ✔ฟบล
21:00=(8)9=695-14 ✔บจ
21:15=(5)9=935-64 ✔ฟบบ
21:30=(5)8=117-08 ✅ลจ
21:45=(2)4=352-94 ✔ฟบล
22:00=(5)1=563-74 ✔ฟบ
22:15=(7)6=456-73 ✔ฟลบจ×4
22:30=(5)6=126-82 ✔บจ
22:45=(1)4=301-70 ✔ฟบ
23:00=(2)1=343-25 ✅ฟล
23:15=(2)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩25-23-24-53-54

3ตัว⏩325-324-543-542

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

23:30=(7)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩76-78-74-68-64

3ตัว⏩867-467-786-684

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:00=(0)1=089-08 ✔ฟบล
13:15=(7)9=568-12 -
13:30=(6)5=690-54 ✔ฟบลจ
13:45=(9)4=975-82 ✔ฟบ
14:00=(2)0=006-88 ✔บ
14:15=(8)0=329-17 -
14:30=(5)4=988-32 -
14:45=(1)0=180-23 ✔ฟบบจต3
15:00=(0)1=033-40 ✔ฟบล
15:15=(5)4=658-57 ✔ฟบล
15:30=(7)0=419-88 -
15:45=(0)3=080-81 ✔ฟบ
16:00=(0)8=506-10 ✔ฟบล
16:15=(5)7=818-72 ✅ล
16:30=(8)5=413-32 -
16:45=(0)4=545-39 ✔บ
17:00=(4)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩46-47-96-94-97

3ตัว⏩294-674-549-547

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(0)2=448-32 ✅ล
10:00=(5)6=654-33 ✔ฟบบจต3
10:15=(5)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩57-51-52-50-56

3ตัว⏩657-651-652-650

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(0)2=448-32 ✅ล
10:00=(5)6=654-33 ✔ฟบบจต3
10:15=(5)7=404-86 -
10:30=(4)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩49-48-46-98-96

3ตัว⏩944-996-840-849

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(0)2=448-32 ✅ล
10:00=(5)6=654-33 ✔ฟบบจต3
10:15=(5)7=404-86 -
10:30=(4)9=887-56 -
10:45=(9)4=432-36 ✔บ
11:00=(5)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩51-58-59-18-19

3ตัว⏩358-359-458-459

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(0)2=448-32 ✅ล
10:00=(5)6=654-33 ✔ฟบบจต3
10:15=(5)7=404-86 -
10:30=(4)9=887-56 -
10:45=(9)4=432-36 ✔บ
11:00=(5)1=130-51 ✔ฟลบจ
11:15=(1)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩15-10-13-50-53

3ตัว⏩531-501-530-910

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:45=(0)2=448-32 ✅ล
10:00=(5)6=654-33 ✔ฟบบจต3
10:15=(5)7=404-86 -
10:30=(4)9=887-56 -
10:45=(9)4=432-36 ✔บ
11:00=(5)1=130-51 ✔ฟลบจ
11:15=(1)5=818-43 ✔ฟบ
11:30=(0)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩07-02-04-72-74

3ตัว⏩107-102-104-172-

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:00=(7)8=967-72 ✔ฟบลจ
18:15=(9)8=621-52 -
18:30=(2)6=213-19 ✔ฟบ
18:45=(4)9=554-44 ✔ฟบลจ
19:00=(1)0=945-00 ✅ล
19:15=(9)4=147-59 ✔ฟลบ
19:30=(1)8=154-19 ✔ฟบลจ
19:45=(1)0=678-47 -
20:00=(8)9=559-28 ✔ฟลบจ
20:15=(6)5=949-29 -
20:30=(9)4=894-26 ✔ฟบบจต3
20:45=(8)9=419-14 ✔บจ
21:00=(1)0=201-81 ✔ฟบล×3จ
21:15=(0)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩00-03-08-09-31

3ตัว⏩103-910-810-321

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:00=(7)8=967-72 ✔ฟบลจ
18:15=(9)8=621-52 -
18:30=(2)6=213-19 ✔ฟบ
18:45=(4)9=554-44 ✔ฟบลจ
19:00=(1)0=945-00 ✅ล
19:15=(9)4=147-59 ✔ฟลบ
19:30=(1)8=154-19 ✔ฟบลจ
19:45=(1)0=678-47 -
20:00=(8)9=559-28 ✔ฟลบจ
20:15=(6)5=949-29 -
20:30=(9)4=894-26 ✔ฟบบจต3
20:45=(8)9=419-14 ✔บจ
21:00=(1)0=201-81 ✔ฟบล×3จ
21:15=(0)3=573-89 ✔บ
21:30=(0)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩01-07-05-17-15

3ตัว⏩570-571-905-907

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:30=(0)1=315-83 ✔บจ
21:45=(1)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩16-19-13-69-63

3ตัว⏩916-316-931-936

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:30=(0)1=315-83 ✔บจ
21:45=(1)6=013-34 ✔ฟบจ
22:00=(0)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-03-04-93-94

3ตัว⏩903-803-703-203-403

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:30=(0)1=315-83 ✔บจ
21:45=(1)6=013-34 ✔ฟบจ
22:00=(0)9=651-58 -
22:15=(8)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩85-86-81-56-51

3ตัว⏩158-568-681-051

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯


❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(8)9=774-18 ✅ฟล
12:45=(3)4=734-42 ✔ฟบล×3จต3
13:00=(9)8=852-08 ✔บล
13:15=(5)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩57-52-58-72-78

3ตัว⏩857-872-572-057

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(8)9=774-18 ✅ฟล
12:45=(3)4=734-42 ✔ฟบล×3จต3
13:00=(9)8=852-08 ✔บล
13:15=(5)7=188-81 -
13:30=(4)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩47-40-41-17-10

3ตัว⏩810-814-817-740

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(8)9=774-18 ✅ฟล
12:45=(3)4=734-42 ✔ฟบล×3จต3
13:00=(9)8=852-08 ✔บล
13:15=(5)7=188-81 -
13:30=(4)1=907-27 -
13:45=(9)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩92-96-95-26-25

3ตัว⏩196-195-295-296

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(8)9=774-18 ✅ฟล
12:45=(3)4=734-42 ✔ฟบล×3จต3
13:00=(9)8=852-08 ✔บล
13:15=(5)7=188-81 -
13:30=(4)1=907-27 -
13:45=(9)2=023-29 ✔ฟลบ×3จ
14:00=(0)1=940-92 ✔ฟบ
14:15=(1)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩12-10-18-20-28

3ตัว⏩910-920-812-012

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(8)9=774-18 ✅ฟล
12:45=(3)4=734-42 ✔ฟบล×3จต3
13:00=(9)8=852-08 ✔บล
13:15=(5)7=188-81 -
13:30=(4)1=907-27 -
13:45=(9)2=023-29 ✔ฟลบ×3จ
14:00=(0)1=940-92 ✔ฟบ
14:15=(1)2=661-66 ✔ฟบ
14:30=(2)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩21-28-27-17-18

3ตัว⏩321-871-872-217

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(8)9=774-18 ✅ฟล
12:45=(3)4=734-42 ✔ฟบล×3จต3
13:00=(9)8=852-08 ✔บล
13:15=(5)7=188-81 -
13:30=(4)1=907-27 -
13:45=(9)2=023-29 ✔ฟลบ×3จ
14:00=(0)1=940-92 ✔ฟบ
14:15=(1)2=661-66 ✔ฟบ
14:30=(2)1=552-48 ✔ฟบ
14:45=(2)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩25-28-21-58-51

3ตัว⏩321-521-528-352

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(8)9=774-18 ✅ฟล
12:45=(3)4=734-42 ✔ฟบล×3จต3
13:00=(9)8=852-08 ✔บล
13:15=(5)7=188-81 -
13:30=(4)1=907-27 -
13:45=(9)2=023-29 ✔ฟลบ×3จ
14:00=(0)1=940-92 ✔ฟบ
14:15=(1)2=661-66 ✔ฟบ
14:30=(2)1=552-48 ✔ฟบ
14:45=(2)5=--ยกเลิก ---
15:00=(7)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩79-73-72-93-92

3ตัว⏩379-279-372-392

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:00=(3)8=822-23 ✔ฟลบจ
18:15=(5)6=822-74 -
18:30=(8)7=620-79 ✅ล
18:45=(4)9=034-06 ✔ฟบ
19:00=(0)9=122-70 ✅ฟลจ
19:15=(2)4=213-63 ✔ฟบ
19:30=(4)2=759-76 -
19:45=(1)0=914-98 ✔ฟบ
20:00=(7)8=406-44 -
20:15=(3)0=601-74 ✔บ
20:30=(6)0=701-86 ✔ฟลบ
20:45=(1)6=424-30 -
21:00=(1)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩12-14-15-24-25

3ตัว⏩124-125-541-542

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:15=(9)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩97-93-96-73-76

3ตัว⏩

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:30=(7)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩72-76-78-26-28

3ตัว⏩072-026-678-672

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:30=(7)2=529-41 ✔บ
21:45=(0)9=706-06 ✔ฟบล
22:00=(4)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩49-47-46-27-26

3ตัว⏩742-642-762-764

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:30=(7)2=529-41 ✔บ
21:45=(0)9=706-06 ✔ฟบล
22:00=(4)2=946-00 ✔ฟบจ
22:15=(5)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩57-56-85-86-87

3ตัว⏩685-785-986-956

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:30=(7)2=529-41 ✔บ
21:45=(0)9=706-06 ✔ฟบล
22:00=(4)2=946-00 ✔ฟบจ
22:15=(5)8=682-03 ✔บ
22:30=(2)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩21-28-25-18-15

3ตัว⏩012-028-528-982

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯


❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
10:30=(2)1=036-29 ✅ฟล
10:45=(9)8=414-91 ✅ฟล
11:00=(0)9=015-64 ✔ฟบ
11:15=(0)1=350-61 ✔ฟบลจ
11:30=(7)5=455-91 ✔บ
11:45=(5)4=759-65 ✔ฟบล
12:00=(7)5=462-99 -
12:15=(1)2=187-39 ✔ฟบ
12:30=(2)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩21-26-25-16-15

3ตัว⏩821-721-726-826

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
10:30=(2)1=036-29 ✅ฟล
10:45=(9)8=414-91 ✅ฟล
11:00=(0)9=015-64 ✔ฟบ
11:15=(0)1=350-61 ✔ฟบลจ
11:30=(7)5=455-91 ✔บ
11:45=(5)4=759-65 ✔ฟบล
12:00=(7)5=462-99 -
12:15=(1)2=187-39 ✔ฟบ
12:30=(2)1=103-72 ✔ฟลบ
12:45=(9)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩89-84-85-94-95

3ตัว⏩189-184-185-190

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

22:15=(6)5=506-23 ✔ฟบบจต3
22:30=(5)6=272-86 ✅ล
22:45=(4)3=934-97 ✔ฟบบจต3
23:00=(0)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩05-06-03-35-36

3ตัว⏩935-936-035-036

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

22:15=(6)5=506-23 ✔ฟบบจต3
22:30=(5)6=272-86 ✅ล
22:45=(4)3=934-97 ✔ฟบบจต3
23:00=(0)3=047-22 ✔ฟบ
23:15=(4)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩42-45-46-25-26

3ตัว⏩042-045-046-246

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

22:15=(6)5=506-23 ✔ฟบบจต3
22:30=(5)6=272-86 ✅ล
22:45=(4)3=934-97 ✔ฟบบจต3
23:00=(0)3=047-22 ✔ฟบ
23:15=(4)2=953-88 -
23:30=(6)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩63-60-73-70-76

3ตัว⏩563-573-360-370

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤735-17✔✔✅
เด้งงง...แตกกกก
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

22:15=(6)5=506-23 ✔ฟบบจต3
22:30=(5)6=272-86 ✅ล
22:45=(4)3=934-97 ✔ฟบบจต3
23:00=(0)3=047-22 ✔ฟบ
23:15=(4)2=953-88 -
23:30=(6)7=735-17 ✔ฟบลต3
23:45=(4)5=425-27 ✔ฟบบ
00:00=(2)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩25-23-24-53-54

3ตัว⏩725-723-735-325

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
➖ปป.รอบดึก➖
➖➖➖➖➖➖

00:15=(9)7=
00:30=(5)6=
00:45=(3)0=
01:00=(7)5=
01:15=(1)2=
01:30=(8)5=
01:45=(9)8=
02:00=(8)5=

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤

❤❤ในห้องเล่นยันหว่างกันไปเลยยย..
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤482-29

เด้งๆๆๆ
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:00=(8)9=942-00 ✔บ
17:15=(1)0=615-57 ✔ฟบจ
17:30=(5)4=387-23 -
17:45=(0)9=767-10 ✅ฟล
18:00=(8)9=882-05 ✔ฟบ
18:15=(5)7=364-55 ✅ฟล
18:30=(1)0=611-41 ✔ฟบลจ
18:45=(4)6=630-92 ✔บ
19:00=(1)2=271-96 ✔ฟบบ
19:15=(3)2=515-85 -
20:00=(9)7=758-83 ✔บ
20:15=(7)8=505-85 ✅ล
20:30=(0)8=885-43 ✔บ
20:45=(7)8=548-32 ✔บ
21:00=(5)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩57-50-51-70-71

3ตัว⏩857-850-851-871

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:00=(5)7=771-51 ✔ฟบลจ×4
21:15=(4)5=451-97 ✔ฟบบ
21:30=(5)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩56-52-54-62-64

3ตัว⏩256-456-245-246

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:00=(5)7=771-51 ✔ฟบลจ×4
21:15=(4)5=451-97 ✔ฟบบ
21:30=(5)6=112-30 -
21:45=(2)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩21-23-28-13-18

3ตัว⏩321-821-782-781

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:00=(5)7=771-51 ✔ฟบลจ×4
21:15=(4)5=451-97 ✔ฟบบ
21:30=(5)6=112-30 -
21:45=(2)1=360-83 -
22:00=(0)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-01-03-91-93

3ตัว⏩901-903-391-310

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
แสดงความคิดเห็น