โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=133-78 ✔ฟล
08:15=(6)8=402-32 -(32)
08:30=(1)5=873-41 ✔ฟล
08:45=(1)0=584-52 -(84)
09:00=(5)6=964-08 ✅บ
09:15=(8)1=192-57 ✅บ(192)
09:30=(0)1=335-67 -
09:45=(0)1=891-04 ✔ฟลบ
10:00=(5)8=618-39 ✅บ
10:15=(0)8=848-80 ✔ฟลบจ(80)
10:30=(0)8=323-62 -
10:45=(3)0=050-33 ✔ฟลบจ(50)
11:00=(5)1=190-05 ✔ฟลบ(05)
11:15=(0)2=097-42 ✔ฟบล(42)
11:30=(1)5=291-03 ✔ฟบ
11:45=(0)3=

เจาะ(บล)⏩03-04-01-34-31

3ตัว⏩204-203-214-231

วิน⏩03421
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=133-78 ✔ฟล
08:15=(6)8=402-32 -(32)
08:30=(1)5=873-41 ✔ฟล
08:45=(1)0=584-52 -(84)
09:00=(5)6=964-08 ✅บ
09:15=(8)1=192-57 ✅บ(192)
09:30=(0)1=335-67 -
09:45=(0)1=891-04 ✔ฟลบ
10:00=(5)8=618-39 ✅บ
10:15=(0)8=848-80 ✔ฟลบจ(80)
10:30=(0)8=323-62 -
10:45=(3)0=050-33 ✔ฟลบจ(50)
11:00=(5)1=190-05 ✔ฟลบ(05)
11:15=(0)2=097-42 ✔ฟบล(42)
11:30=(1)5=291-03 ✔ฟบ
11:45=(0)3=382-02 ✔ฟลบ(02)
12:00=(2)4=

เจาะ(บล)⏩24-25-21-45-41

3ตัว⏩824-825-821-845

วิน⏩24518
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤715-12✔✔

เด้งรั่วๆวินเข้าทั้งวันอยากถอนทักมาจ้า
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:00=(2)4=715-12 ✔ฟลจ(12,15)
12:15=(8)1=

เจาะ(บล)⏩81-87-80-17-10

3ตัว⏩871-578-087-710

วิน⏩81705
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:00=(2)4=715-12 ✔ฟลจ(12,15)
12:15=(8)1=424-75 -(75)
12:30=(2)8=

เจาะ(บล)⏩28-25-23-85-83

3ตัว⏩028-085-285-283

วิน⏩28530
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:00=(2)4=715-12 ✔ฟลจ(12,15)
12:15=(8)1=424-75 -(75)
12:30=(2)8=655-17 -
12:45=(5)0=419-52 ✔ฟล
13:00=(5)7=

เจาะ(บล)⏩57-59-52-79-72

3ตัว⏩457-459-257-479

วิน⏩57924
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=133-78 ✔ฟล
08:15=(6)8=402-32 -(32)
08:30=(1)5=873-41 ✔ฟล
08:45=(1)0=

เจาะ(บล)⏩10-18-14-08-04

3ตัว⏩310-380-381-810

วิน⏩10843
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=133-78 ✔ฟล
08:15=(6)8=402-32 -(32)
08:30=(1)5=873-41 ✔ฟล
08:45=(1)0=584-52 -(84)
09:00=(5)6=

เจาะ(บล)⏩56-52-53-62-63

3ตัว⏩856-852-863-852

วิน⏩56238
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=133-78 ✔ฟล
08:15=(6)8=402-32 -(32)
08:30=(1)5=873-41 ✔ฟล
08:45=(1)0=584-52 -(84)
09:00=(5)6=964-08 ✅บ
09:15=(8)1=

เจาะ(บล)⏩81-87-82-17-12

3ตัว⏩980-987-982-682

วิน⏩81729
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=133-78 ✔ฟล
08:15=(6)8=402-32 -(32)
08:30=(1)5=873-41 ✔ฟล
08:45=(1)0=584-52 -(84)
09:00=(5)6=964-08 ✅บ
09:15=(8)1=192-57 ✅บ(192)
09:30=(0)1=335-67 -
09:45=(0)1=891-04 ✔ฟลบ
10:00=(5)8=

เจาะ(บล)⏩58-56-57-86-87

3ตัว⏩056-057-086-087

วิน⏩58670
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:45=(9)4=295-47 ✔ฟบล
20:00=(4)9=036-45 ✔ฟล(45)
20:15=(0)1=759-31 ✅ล(31)
20:30=(5)6=205-69 ✔ฟบลจ(69)
20:45=(8)3=732-10 ✅บจ(32)
21:00=(1)0=330-60 ✅บล
21:30=(5)9=399-65 ✔ฟบล
21:45=(5)6=646-24 ✅บ
22:00=(7)1=855-69 -
22:15=(7)8=978-77 ✔ฟบลจ(78)
22:30=(5)4=984-51 ✔ฟลบจ(51)
22:45=(2)3=281-24 ✔ฟบล
23:00=(1)4=

เจาะ(บล)⏩14-17-18-47-48

3ตัว⏩148-147-214-217

วิน⏩14782
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:45=(9)4=295-47 ✔ฟบล
20:00=(4)9=036-45 ✔ฟล(45)
20:15=(0)1=759-31 ✅ล(31)
20:30=(5)6=205-69 ✔ฟบลจ(69)
20:45=(8)3=732-10 ✅บจ(32)
21:00=(1)0=330-60 ✅บล
21:30=(5)9=399-65 ✔ฟบล
21:45=(5)6=646-24 ✅บ
22:00=(7)1=855-69 -
22:15=(7)8=978-77 ✔ฟบลจ(78)
22:30=(5)4=984-51 ✔ฟลบจ(51)
22:45=(2)3=281-24 ✔ฟบล
23:00=(1)4=592-09 -
23:15=(5)7=

เจาะ(บล)⏩57-51-50-71-70

3ตัว⏩257-251-250-571

วิน⏩57102
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:45=(9)4=295-47 ✔ฟบล
20:00=(4)9=036-45 ✔ฟล(45)
20:15=(0)1=759-31 ✅ล(31)
20:30=(5)6=205-69 ✔ฟบลจ(69)
20:45=(8)3=732-10 ✅บจ(32)
21:00=(1)0=330-60 ✅บล
21:30=(5)9=399-65 ✔ฟบล
21:45=(5)6=646-24 ✅บ
22:00=(7)1=855-69 -
22:15=(7)8=978-77 ✔ฟบลจ(78)
22:30=(5)4=984-51 ✔ฟลบจ(51)
22:45=(2)3=281-24 ✔ฟบล
23:00=(1)4=592-09 -
23:15=(5)7=733-30 ✅บ
23:30=(3)4=

เจาะ(บล)⏩34-37-38-47-48

3ตัว⏩734-834-783-784

วิน⏩34780
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(7)5=817-65 ✔ฟบลจ(17)
13:30=(3)1=882-99 -
13:45=(5)7=250-26 ✔ฟบ
14:00=(5)7=599-83 ✔ฟบ
14:15=(4)8=722-24 ✔ฟลจ(24)
14:30=(7)4=016-80 -
14:45=(1)7=296-15 ✔ฟล
15:00=(1)2=124-01✔ฟด3จ(124,01)
15:15=(2)1=560-75 -
15:30=(2)3=815-63 ✅ล
15:45=(6)1=342-60 ✔ฟล
16:00=(6)4=616-76 ✔ฟบล
16:15=(8)7=581-23 ✔ฟบ(23)
16:30=(0)8=129-83 ✅ลจ(83)
16:45=(3)5=671-38 ✔ฟล
17:00=(0)8=631-96 -
17:15=(3)6=

เจาะ(บล)⏩36-39-35-69-65

3ตัว⏩936-536-935-956

วิน⏩36950
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:30=(6)7=

เจาะ(บล)⏩67-62-63-72-73

3ตัว⏩172-173-367-267

วิน⏩67231
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:30=(6)7=344-72 ✅ลจ(72)
17:45=(3)7=613-23 ✔ฟบล
18:00=(3)2=

เจาะ(บล)⏩32-30-39-20-29

3ตัว⏩132-130-139-329-

วิน⏩32091
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:30=(6)7=344-72 ✅ลจ(72)
17:45=(3)7=613-23 ✔ฟบล
18:00=(3)2=444-33 ✔ฟล
18:15=(6)0=

เจาะ(บล)⏩60-68-69-08-09

3ตัว⏩468-469-408-409

วิน⏩60894
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:30=(6)7=344-72 ✅ลจ(72)
17:45=(3)7=613-23 ✔ฟบล
18:00=(3)2=444-33 ✔ฟล
18:15=(6)0=272-51 -
18:30=(1)4=

เจาะ(บล)⏩18-10-48-40-14

3ตัว⏩718-714-148-140

วิน⏩14807
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:30=(6)7=344-72 ✅ลจ(72)
17:45=(3)7=613-23 ✔ฟบล
18:00=(3)2=444-33 ✔ฟล
18:15=(6)0=272-51 -
18:30=(1)4=113-26 ✔ฟบ
18:45=(3)4=

เจาะ(บล)⏩34-32-30-42-40

3ตัว⏩132-102-432-320

วิน⏩34210
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:30=(6)7=344-72 ✅ลจ(72)
17:45=(3)7=613-23 ✔ฟบล
18:00=(3)2=444-33 ✔ฟล
18:15=(6)0=272-51 -
18:30=(1)4=113-26 ✔ฟบ
18:45=(3)4=397-64 ✔ฟบล
19:00=(5)7=

เจาะ(บล)⏩57-51-52-71-72

3ตัว⏩357-352-752-751

วิน⏩57213
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:15=(8)5=865-32 ✔ฟบบจ(865)
09:30=(8)9=010-53 -
09:45=(0)1=166-51 ✔บลจ(51)
10:00=(2)4=539-03 -
10:15=(3)8=773-27 ✔ฟบ
10:30=(2)0=772-71 ✔ฟบ
10:45=(3)0=736-10 ✔ฟบล
11:00=(5)8=

เจาะ(บล)⏩58-50-57-80-87

3ตัว⏩650-657-680-687

วิน➡58076
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤288-56 ✔✔✔

เด้งบ/ล+วิน ..เฮงจ้า..เฮง..
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:15=(8)5=865-32 ✔ฟบบจ(865)
09:30=(8)9=010-53 -
09:45=(0)1=166-51 ✅บลจ(51)
10:00=(2)4=539-03 -
10:15=(3)8=773-27 ✔ฟบ
10:30=(2)0=772-71 ✔ฟบ
10:45=(3)0=736-10 ✔ฟบล
11:00=(5)8=288-56 ✔ฟลบ(ว56)
11:15=(0)3=

เจาะ(บล)⏩03-04-01-34-31

3ตัว⏩604-601-634-631

วิน➡03416
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:15=(8)5=865-32 ✔ฟบบจ(865)
09:30=(8)9=010-53 -
09:45=(0)1=166-51 ✅บลจ(51)
10:00=(2)4=539-03 -
10:15=(3)8=773-27 ✔ฟบ
10:30=(2)0=772-71 ✔ฟบ
10:45=(3)0=736-10 ✔ฟบล
11:00=(5)8=288-56 ✔ฟลบ(ว56)
11:15=(0)3=473-54 ✅บ
11:30=(4)8=

เจาะ(บล)⏩48-43-42-83-82

3ตัว⏩748-742-782-783

วิน➡48237
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:15=(8)5=865-32 ✔ฟบบจ(865)
09:30=(8)9=010-53 -
09:45=(0)1=166-51 ✅บลจ(51)
10:00=(2)4=539-03 -
10:15=(3)8=773-27 ✔ฟบ
10:30=(2)0=772-71 ✔ฟบ
10:45=(3)0=736-10 ✔ฟบล
11:00=(5)8=288-56 ✔ฟลบ(56)
11:15=(0)3=473-54 ✅บ
11:30=(4)8=234-71 ✔ฟบจ(234)
11:45=(4)8=

เจาะ(บล)⏩48-47-43-87-83

3ตัว⏩748-743-843-783

วิน➡48732
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:15=(8)5=865-32 ✔ฟบบจ(865)
09:30=(8)9=010-53 -
09:45=(0)1=166-51 ✅บลจ(51)
10:00=(2)4=539-03 -
10:15=(3)8=773-27 ✔ฟบ
10:30=(2)0=772-71 ✔ฟบ
10:45=(3)0=736-10 ✔ฟบล
11:00=(5)8=288-56 ✔ฟลบ(56)
11:15=(0)3=473-54 ✅บ
11:30=(4)8=234-71 ✔ฟบจ(234)
11:45=(4)8=550-24 ✔ฟล(24)
12:00=(0)2=

เจาะ(บล)⏩02-07-06-27-26

3ตัว⏩820-860-560-520

วิน➡02678
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=ฟัน♡✅=รอง
**เน้นตัวฟัน(วงเล็บ)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

ลว.3/11/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

06:15=(1)2=534-30 -30
06:30=(0)1=871-43 ✔
06:45=(9)0=998-51(✔)98
07:00=(4)5=681-32 -32
07:15=(1)2=731-80(✔)31,80
07:30=(2)4=24567
07:45=(8)5=85907
08:00=(7)4=74895
08:15=(0)9=09237
08:30=(7)4=74895
08:45=(0)9=09567
09:00=(3)8=38457

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
ลว.3/11/62

➖ปป.หลังเที่ยงคืน➖
➖➖➖➖➖➖

06:15=(1)2=534-30 -30
06:30=(0)1=871-43 ✔
06:45=(9)0=998-51(✔)98
07:00=(4)5=681-32 -32
07:15=(1)2=731-80(✔)31,80
07:30=(2)4=362-39(✔)62
07:45=(8)5=725-54 ✔✅54
08:00=(7)4=913-25 -
08:15=(0)9=435-60(✅)
08:30=(7)4=749-68(✔✔)❤749
08:45=(0)9=211-21 -
09:00=(3)8=312-76(✔)

⚊⚊⚊⚊⚊⚊
*❤หน้าหรือหลังเข้า
รอบต่อไปให้ถือเป็นตัวเด่น❤
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(5)7=527-77 ✔ฟบบแตก527
21:00=(2)9=628-02 ✔ฟบลจ(20)
21:15=(7)5=937-78 ✔ฟบลจ(37,78)
21:30=(5)0=

เจาะ(บล)⏩50-52-58-02-08

3ตัว⏩750-752-758-708

วิน➡50287
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(5)7=527-77 ✔ฟบบแตก527
21:00=(2)9=628-02 ✔ฟบลจ(20)
21:15=(7)5=937-78 ✔ฟบลจ(37,78)
21:30=(5)0=259-04 ✔ฟบล
21:45=(5)4=

เจาะ(บล)⏩54-51-52-41-42

3ตัว⏩754-751-752-741-742

วิน➡54127
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(5)7=527-77 ✔ฟบบแตก527
21:00=(2)9=628-02 ✔ฟบลจ(20)
21:15=(7)5=937-78 ✔ฟบลจ(37,78)
21:30=(5)0=259-04 ✔ฟบล
21:45=(5)4=090-16 ~
22:00=(9)7=

เจาะ(บล)⏩97-90-91-70-71

3ตัว⏩790-190-890-870

วิน➡97108
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:45=(5)6=656-19 ✔บจ(26)
18:00=(5)6=723-83 ~(23,83)
18:15=(0)8=084-44 ✔ฟบบ
18:30=(8)9=148-61 ✔ฟบ
18:45=(0)2=800-93 ✔ฟบ
19:00=(0)1=474-87 ~
19:15=(1)0=605-39 ✔บ
19:30=(7)5=116-60 ~(60)
19:45=(1)0=909-87 ✔บจแตก909
20:00=(5)9=992-54 ✔บฟลจ(92,54)
20:15=(6)5=177-53 ✅ล
20:30=(8)3=

เจาะ(บล)⏩83-84-89-34-39

3ตัว⏩184-189-134-139

วิน➡83491
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(5)7=

เจาะ(บล)⏩57-58-53-78-73

3ตัว⏩257-057-027-357

วิน➡57382
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(5)7=527-77 ✔ฟบบแตก527
21:00=(2)9=

เจาะ(บล)⏩29-24-20-94-90

3ตัว⏩729-742-720-794

วิน➡29407
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(5)7=527-77 ✔ฟบบแตก527
21:00=(2)9=628-02 ✔ฟบลจ(20)
21:15=(7)5=

เจาะ(บล)⏩75-79-78-59-58

3ตัว⏩375-378-358-359

วิน➡75893
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(5)4=995-59 ✔ฟบลจ×4(59)
08:30=(0)2=915-25 ✅ล
08:45=(1)2=564-32 ✅ล(32)
09:00=(1)0=013-04 ✔ฟบบล
09:15=(0)9=022-09 ✔ฟบลจ(09)
09:30=(8)9=551-02 ~
09:45=(5)4=942-13 ✔บ
10:00=(6)7=125-93 ~
10:15=(2)1=829-44 ✔ฟบ
10:30=(6)5=696-24 ✔ฟบจ(96)
10:45=(6)5=444-75 ✅ล
11:00=(8)2=448-02 ✔ฟบลจ(02)
11:15=(2)0=362-63 ✔ฟบ
11:30=(4)2=869-41 ✅ฟล
11:45=(3)0=664-06 ✅ลจ(06)
12:00=(0)9=780-00 ✔ฟบล
11:15=(5)1=182-74 ✔บ
11:30=(4)8=550-85 ✅ล
11:45=(7)5=

เจาะ(บล)⏩75-74-79-54-59

3ตัว⏩075-574-579-054-059

วิน➡75490
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:45=(7)5=137-40 ✔ฟบ(40)
13:00=(0)5=

เจาะ(บล)⏩05-08-09-58-59

3ตัว⏩308-309-708-709

วิน➡05897
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:45=(7)5=137-40 ✔ฟบ(40)
13:00=(0)5=902-49 ✔ฟบ
13:15=(2)0=

เจาะ(บล)⏩20-25-24-05-04

3ตัว⏩802-925-924-905

วิน➡20549
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:45=(7)5=137-40 ✔ฟบ(40)
13:00=(0)5=902-49 ✔ฟบ
13:15=(2)0=454-08 ✅ล(54)
13:45=(5)4=

เจาะ(บล)⏩54-57-58-47-48

3ตัว⏩254-247-248-258

วิน➡54782
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(8)3=812-96 ✔ฟบ
15:00=(7)0=321-62 ~
15:15=(5)2=231-36 ✔บ(36)
15:30=(5)4=196-68 ~
15:45=(1)8=682-73 ✔บ
16:00=(0)2=543-19 ~(19)
16:15=(5)4=824-26 ✔บ(824)
16:30=(2)4=312-42 ✔ฟบลจ(24)
16:45=(2)1=613-74 ✔บ
17:00=(5)8=764-89 ~
17:15=(4)5=850-38 ✔บ
17:30=(5)4=584-58 ✔ฟบลจ[84,58]
17:45=(1)0=415-23 ✔ฟบ
18:00=(2)1=118-04 ✔บ
18:15=(9)0=706-30 ✔บล
18:30=(5)4=

เจาะ(บล)⏩54-59-58-48-49

3ตัว⏩855-955-458-459

วิน➡54890
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(8)3=812-96 ✔ฟบ
15:00=(7)0=321-62 ~
15:15=(5)2=231-36 ✔บ(36)
15:30=(5)4=196-68 ~
15:45=(1)8=682-73 ✔บ
16:00=(0)2=543-19 ~(19)
16:15=(5)4=824-26 ✔บ(824)
16:30=(2)4=312-42 ✔ฟบลจ(24)
16:45=(2)1=613-74 ✔บ
17:00=(5)8=764-89 ~
17:15=(4)5=850-38 ✔บ
17:30=(5)4=584-58 ✔ฟบลจ[84,58]
17:45=(1)0=415-23 ✔ฟบ
18:00=(2)1=118-04 ✔บ
18:15=(9)0=706-30 ✔บล
18:30=(5)4=960-26 ~
18:45=(0)3=

เจาะ(บล)⏩03-06-08-36-38

3ตัว⏩206-208-306-308

วิน➡03682
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:45=(0)3=624-34 ✅ล
19:00=(4)8=

เจาะ(บล)⏩48-46-42-86-82

3ตัว⏩486-482-628-384

วิน➡48623
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:45=(0)3=624-34 ✅ล
19:00=(4)8=283-35 ✔บ
19:15=(1)8=668-45 ✔บ(45)
20:00=(7)3=

เจาะ(บล)⏩73-78-79-38-39

3ตัว⏩473-478-378-379-

วิน➡73894
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 8
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=491-96 ✔บลจ(96)
11:00=(1)2=614-12 ✔ฟบลจ(12)
11:15=(9)4=440-43 ✔บลจ(40)
11:30=(4)9=651-32 ~
11:45=(2)1=293-68 ✔ฟบ
12:00=(4)8=806-61 ✔บ
12:15=(1)2=483-14 ✅ฟล
12:30=(0)8=320-27 ✔ฟบ
12:45=(4)2=

เจาะ(บล)⏩42-48-47-28-27

3ตัว⏩042-048-047-547-

วิน➡42870
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤042-39✔✔✔

ได้ทุกคน..จ้า..ได้ทุกสาย..
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=491-96 ✔บลจ(96)
11:00=(1)2=614-12 ✔ฟบลจ(12)
11:15=(9)4=440-43 ✔บลจ(40)
11:30=(4)9=651-32 ~
11:45=(2)1=293-68 ✔ฟบ
12:00=(4)8=806-61 ✔บ
12:15=(1)2=483-14 ✅ฟล
12:30=(0)8=320-27 ✔ฟบ
12:45=(4)2=042-39 ✔ฟแตก3
13:00=(0)7=

เจาะ(บล)⏩07-04-06-76-74

3ตัว⏩207-704-760-476

วิน➡07462
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=491-96 ✔บลจ(96)
11:00=(1)2=614-12 ✔ฟบลจ(12)
11:15=(9)4=440-43 ✔บลจ(40)
11:30=(4)9=651-32 ~
11:45=(2)1=293-68 ✔ฟบ
12:00=(4)8=806-61 ✔บ
12:15=(1)2=483-14 ✅ฟล
12:30=(0)8=320-27 ✔ฟบ
12:45=(4)2=042-39 ✔ฟแตก3(042)
13:00=(0)7=783-33 ✔บ
13:15=(7)1=

เจาะ(บล)⏩71-78-79-18-19

3ตัว⏩671-371-678-789

วิน➡71896
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=491-96 ✔บลจ(96)
11:00=(1)2=614-12 ✔ฟบลจ(12)
11:15=(9)4=440-43 ✔บลจ(40)
11:30=(4)9=651-32 ~
11:45=(2)1=293-68 ✔ฟบ
12:00=(4)8=806-61 ✔บ
12:15=(1)2=483-14 ✅ฟล
12:30=(0)8=320-27 ✔ฟบ
12:45=(4)2=042-39 ✔ฟแตก3(042)
13:00=(0)7=783-33 ✔บ
13:15=(7)1=043-67 ✅ฟล(67)
13:30=(7)5=

เจาะ(บล)⏩75-76-78-56-58

3ตัว⏩075-076-078-876

วิน➡75680
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=491-96 ✔บลจ(96)
11:00=(1)2=614-12 ✔ฟบลจ(12)
11:15=(9)4=440-43 ✔บลจ(40)
11:30=(4)9=651-32 ~
11:45=(2)1=293-68 ✔ฟบ
12:00=(4)8=806-61 ✔บ
12:15=(1)2=483-14 ✅ฟล
12:30=(0)8=320-27 ✔ฟบ
12:45=(4)2=042-39 ✔ฟแตก3(042)
13:00=(0)7=783-33 ✔บ
13:15=(7)1=043-67 ✅ฟล(67)
13:30=(7)5=511-25 ✔บล
13:45=(4)9=

เจาะ(บล)⏩49-46-47-96-97

3ตัว⏩149-146-196-147

วิน➡49671
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=491-96 ✔บลจ(96)
11:00=(1)2=614-12 ✔ฟบลจ(12)
11:15=(9)4=440-43 ✔บลจ(40)
11:30=(4)9=651-32 ~
11:45=(2)1=293-68 ✔ฟบ
12:00=(4)8=806-61 ✔บ
12:15=(1)2=483-14 ✅ฟล
12:30=(0)8=320-27 ✔ฟบ
12:45=(4)2=042-39 ✔ฟแตก3(042)
13:00=(0)7=783-33 ✔บ
13:15=(7)1=043-67 ✅ฟล(67)
13:30=(7)5=511-25 ✔บล
13:45=(4)9=427-87 ✔ฟบ
14:00=(7)8=

เจาะ(บล)⏩78-74-75-84-85

3ตัว⏩378-374-375-778

วิน➡78453
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=491-96 ✔บลจ(96)
11:00=(1)2=614-12 ✔ฟบลจ(12)
11:15=(9)4=440-43 ✔บลจ(40)
11:30=(4)9=651-32 ~
11:45=(2)1=293-68 ✔ฟบ
12:00=(4)8=806-61 ✔บ
12:15=(1)2=483-14 ✅ฟล
12:30=(0)8=320-27 ✔ฟบ
12:45=(4)2=042-39 ✔ฟแตก3(042)
13:00=(0)7=783-33 ✔บ
13:15=(7)1=043-67 ✅ฟล(67)
13:30=(7)5=511-25 ✔บล
13:45=(4)9=427-87 ✔ฟบ
14:00=(7)8=481-50 ✔บ
14:15=(5)7=

เจาะ(บล)⏩57-51-59-71-79

3ตัว⏩457-451-459-471-

วิน➡57914
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤310-97✅✅

ได้เจาะ 97


❤❤ตามต่อในกลุ่มจ้า..

วางสด 08:00-เที่ยงคืน

▶▶หลังเที่ยงคืนคำนวนไว้ถึง7:45 น

❤สุดๆกันไปเลยจ้าาา..✔
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=

เจาะ(บล)⏩29-25-26-95-96

3ตัว⏩326-325-725-726

วิน➡29567
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤491-96✔✅

เด้ง เจาะ
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=491-96 ✔บลจ(96)
11:00=(1)2=

เจาะ(บล)⏩12-15-16-25-26

3ตัว⏩312-315-316-125-126

วิน➡12563
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤614-12✔✔✅

3เด้ง/เจาะล่าง

แม๊..เสืยดายแต้มเดียวแตก..เฮ้อ..
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=491-96 ✔บลจ(96)
11:00=(1)2=614-12 ✔ฟบลจ(12)
11:15=(9)4=

เจาะ(บล)⏩94-92-96-42-46

3ตัว⏩094-294-946-246

วิน➡94260
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤440-43 ✔✔✔

เด้ง/เจาะ
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)2=108-34~(08)
10:30=(3)2=237-66 ✔ฟแตก(237)
10:45=(2)9=491-96 ✔บลจ(96)
11:00=(1)2=614-12 ✔ฟบลจ(12)
11:15=(9)4=440-43 ✔บลจ(40)
11:30=(4)9=

เจาะ(บล)⏩49-40-43-90-93

3ตัว⏩049-340-994-740

วิน➡49307
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(0)9=501-75 ✔ฟบ
14:30=(7)6=993-09 ~
14:45=(2)4=000-41 ✅ล
15:00=(5)7=851-12 ✔ฟบจ(51)
15:15=(8)9=166-44 ~
15:30=(1)2=997-15 ✅ฟล
15:45=(1)0=111-88 ✅ฟบ
16:00=(1)6=398-13 ✅ฟล(98)
16:15=(9)4=304-99 ✔บฟล(304)
16:30=(4)9=760-11 ~
16:45=(1)0=613-43 ✔ฟบจ(13)
17:00=(6)8=259-90 ~
17:15=(4)5=599-47 ✔บฟล
17:30=(4)5=046-38 ✔ฟบ(46)
17:45=(6)5=640-41 ✔ฟบ
18:00=(0)1=

เจาะ(บล)⏩01-07-06-17-16

3ตัว⏩401-407-901-461

วิน➡01674
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(0)9=501-75 ✔ฟบ
14:30=(7)6=993-09 ~
14:45=(2)4=000-41 ✅ล
15:00=(5)7=851-12 ✔ฟบจ(51)
15:15=(8)9=166-44 ~
15:30=(1)2=997-15 ✅ฟล
15:45=(1)0=111-88 ✅ฟบ
16:00=(1)6=398-13 ✅ฟล(98)
16:15=(9)4=304-99 ✔บฟล(304)
16:30=(4)9=760-11 ~
16:45=(1)0=613-43 ✔ฟบจ(13)
17:00=(6)8=259-90 ~
17:15=(4)5=599-47 ✔บฟล
17:30=(4)5=046-38 ✔ฟบ(46)
17:45=(6)5=640-41 ✔ฟบ
18:00=(0)1=290-88 ✔ฟบ
18:15=(1)2=

เจาะ(บล)⏩12-15-16-25-26

3ตัว⏩812-012-816-826

วิน➡12568
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:15=(8)7=777-92 ✔บ
16:30=(5)1=541-12 ✔ฟบบล
16:45=(7)0=738-02 ✔ฟบล
17:00=(7)8=469-85 ✅ลจ[85]
17:15=(5)7=076-04 ✔บ
17:30=(3)2=977-02 ✅ล
17:45=(8)0=846-16 ✔ฟบ
18:00=(0)2=450-63 ✔ฟบ
18:15=(5)0=036-53 ✔บฟล
18:30=(4)3=089-15 ~
18:45=(2)1=120-43 ✔ฟบบจ[120]
19:00=(4)9=191-31 ✔บ
19:15=(5)7=057-10 ✔ฟบบจ[057,10]
19:30=(8)1=158-16 ✔ฟบบจ[58]
19:45=(2)0=

เจาะ(บล)⏩20-28-21-08-01

3ตัว⏩628-621-608-601

วิน➡20816
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:15=(8)7=777-92 ✔บ
16:30=(5)1=541-12 ✔ฟบบล
16:45=(7)0=738-02 ✔ฟบล
17:00=(7)8=469-85 ✅ลจ[85]
17:15=(5)7=076-04 ✔บ
17:30=(3)2=977-02 ✅ล
17:45=(8)0=846-16 ✔ฟบ
18:00=(0)2=450-63 ✔ฟบ
18:15=(5)0=036-53 ✔บฟล
18:30=(4)3=089-15 ~
18:45=(2)1=120-43 ✔ฟบบจ[120]
19:00=(4)9=191-31 ✔บ
19:15=(5)7=057-10 ✔ฟบบจ[057,10]
19:30=(8)1=158-16 ✔ฟบบจ[58]
19:45=(2)0=794-03 ✅ล
20:00=(8)0=

เจาะ(บล)⏩80-86-87-06-07

3ตัว⏩486-487-406-407

วิน➡80674
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:15=(8)7=777-92 ✔บ
16:30=(5)1=541-12 ✔ฟบบล
16:45=(7)0=738-02 ✔ฟบล
17:00=(7)8=469-85 ✅ลจ[85]
17:15=(5)7=076-04 ✔บ
17:30=(3)2=977-02 ✅ล
17:45=(8)0=846-16 ✔ฟบ
18:00=(0)2=450-63 ✔ฟบ
18:15=(5)0=036-53 ✔บฟล
18:30=(4)3=089-15 ~
18:45=(2)1=120-43 ✔ฟบบจ[120]
19:00=(4)9=191-31 ✔บ
19:15=(5)7=057-10 ✔ฟบบจ[057,10]
19:30=(8)1=158-16 ✔ฟบบจ[58]
19:45=(2)0=794-03 ✅ล
20:00=(8)0=835-78 ✔ฟบลจ[78]
20:15=(9)7=

เจาะ(บล)⏩97-93-90-73-70

3ตัว⏩593-573-893-873

วิน➡79308
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:30=(9)7=261-39 ✅ฟลจ[39]
20:45=(5)7=

เจาะ(บล)⏩57-59-52-79-72

3ตัว⏩652-672-952-972

วิน➡57296
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:30=(9)7=261-39 ✅ฟลจ[39]
20:45=(5)7=551-90 ✔ฟบ
21:00=(9)0=

เจาะ(บล)⏩90-91-92-01-02

3ตัว⏩590-591-592-501

วิน➡90125
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 7
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:00=(6)5=558-38 ✔บ
12:15=(9)8=136-88 ✅ ล
12:30=(9)4=980-03 ✔ฟบ
12:45=(3)4=416-19 ✔บ
13:00=(7)8=258-79 ✔บฟลจ[79]
13:15=(6)5=835-77 ✔บจ[35]
13:30=(2)3=914-53 ✅ ล[53]
13:45=(0)1=693-22 ~ [93]
14:00=(4)3=152-82 ~
14:15=(0)9=920-73 ✔ฟบบ
14:30=(5)4=104-16 ✔บ
14:45=(0)9=730-30 ✔ฟบลจ[30]
15:00=(5)4=603-05 ✅ฟล
15:15=(3)5=245-77 ✔บ
15:30=(6)7=219-82 ~
15:45=(5)9=026-50 ✅ฟล
16:00=(3)2=186-17 ~
16:15=(8)7=

เจาะ(บล)⏩87-81-82-73-72

3ตัว⏩187-182-173-172

วิน➡87213
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:30=(8)7=777-92 ✔บ
16:45=(5)1=

เจาะ(บล)⏩51-58-50-18-10

3ตัว⏩358-350-318-310

วิน➡51803
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤541-12✔✔

เด้งๆๆๆ
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:30=(8)7=777-92 ✔บ
16:45=(5)1=541-12 ✔ฟบบล
17:00=(7)0=

เจาะ(บล)⏩70-78-75-08-05

3ตัว⏩170-178-175-970

วิน➡70851
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:30=(8)7=777-92 ✔บ
16:45=(5)1=541-12 ✔ฟบบล
17:00=(7)0=738-02 ✔ฟบล
17:15=(7)8=

เจาะ(บล)⏩78-70-75-80-85

3ตัว⏩378-370-375-380

วิน➡78053
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:15=(8)7=777-92 ✔บ
16:30=(5)1=541-12 ✔ฟบบล
16:45=(7)0=738-02 ✔ฟบล
17:00=(7)8=469-85 ✅ลจ[85]
17:15=(5)7=

เจาะ(บล)⏩57-53-52-72-73

3ตัว⏩957-953-952-973

วิน➡57239
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:15=(8)7=777-92 ✔บ
16:30=(5)1=541-12 ✔ฟบบล
16:45=(7)0=738-02 ✔ฟบล
17:00=(7)8=469-85 ✅ลจ[85]
17:15=(5)7=076-04 ✔บ
17:30=(3)2=

เจาะ(บล)⏩32-37-38-27-28

3ตัว⏩637-638-627-628

วิน➡32786
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:15=(8)7=777-92 ✔บ
16:30=(5)1=541-12 ✔ฟบบล
16:45=(7)0=738-02 ✔ฟบล
17:00=(7)8=469-85 ✅ลจ[85]
17:15=(5)7=076-04 ✔บ
17:30=(3)2=977-02 ✅ล
17:45=(8)0=

เจาะ(บล)⏩80-86-87-06-07

3ตัว⏩980-987-907-906

วิน➡80679
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
♡✔=บน ♡✅=ล่าง

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(0)1=933-60~ฟล
19:45=(3)2=638-93 ✔ฟด
20:00=(2)1=349-68 ~
20:15=(8)4=808-61 ✔ฟ
20:30=(9)8=967-69 ✔ฟด
20:45=(6)5=566-11 ✔ฟด
21:00=(2)1=741-57 ✔[57]
21:15=(2)1=

เจาะ(บล)⏩21-23-24-13-14

3ตัว⏩721-731-421-413

วิน➡21347
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(0)1=933-60~ฟล
19:45=(3)2=638-93 ✔ฟด
20:00=(2)1=349-68 ~
20:15=(8)4=808-61 ✔ฟ
20:30=(9)8=967-69 ✔ฟด
20:45=(6)5=566-11 ✔ฟด
21:00=(2)1=741-57 ✔[57]
21:15=(2)1=406-01 ~ ล
21:30=(6)7=

เจาะ(บล)⏩67-68-63-78-73

3ตัว⏩067-068-063-073

วิน➡67830
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(0)1=933-60~ฟล
19:45=(3)2=638-93 ✔ฟด
20:00=(2)1=349-68 ~
20:15=(8)4=808-61 ✔ฟ
20:30=(9)8=967-69 ✔ฟด
20:45=(6)5=566-11 ✔ฟด
21:00=(2)1=741-57 ✔[57]
21:15=(2)1=406-01 ~ ล
21:30=(6)7=685-49 ✔ฟ
21:45=(7)8=

เจาะ(บล)⏩78-74-75-84-85

3ตัว⏩678-674-675-685

วิน➡78456
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤876-90✔✔

แตกกกก..เด้งงงๆๆ

ถอนจ้าาา...ถอน..
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(0)1=933-60~ฟล
19:45=(3)2=638-93 ✔ฟด
20:00=(2)1=349-68 ~
20:15=(8)4=808-61 ✔ฟ
20:30=(9)8=967-69 ✔ฟด
20:45=(6)5=566-11 ✔ฟด
21:00=(2)1=741-57 ✔[57]
21:15=(2)1=406-01 ~ ล
21:30=(6)7=685-49 ✔ฟ
21:45=(7)8=876-90 ✔ฟดแตก3
22:00=(8)7=

เจาะ(บล)⏩87-83-84-73-74

3ตัว⏩987-983-984-974

วิน➡87439
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(0)1=933-60~ฟล
19:45=(3)2=638-93 ✔ฟด
20:00=(2)1=349-68 ~
20:15=(8)4=808-61 ✔ฟ
20:30=(9)8=967-69 ✔ฟด
20:45=(6)5=566-11 ✔ฟด
21:00=(2)1=741-57 ✔[57]
21:15=(2)1=406-01 ~ ล
21:30=(6)7=685-49 ✔ฟ
21:45=(7)8=876-90 ✔ฟดแตก3
22:00=(8)7=714-75 ✔ด
22:15=(2)3=

เจาะ(บล)⏩23-27-25-37-35

3ตัว⏩427-437-127-137

วิน➡23754
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:15=(9)1=095-93 ✔ฟดจ[95,93]
10:30=(9)7=073-25 ✔
10:45=(2)0=193-55 ~
11:00=(5)9=946-43 ✔
11:15=(3)0=262-96 ~
11:30=(8)9=726-87 ~ฟล[26]
11:45=(8)7=319-48 ~ฟลจ[48]
12:00=(2)3=575-10 ~
12:15=(3)2=232-36 ✔ฟดจ[36]
12:30=(8)9=765-32 ~[65]
12:45=(3)4=924-46 ✔ดจ[46]
13:00=(2)1=723-10 ✔ฟด
13:15=(0)1=496-11 ~ล
13:30=(2)3=812-64 ✔ฟ
13:45=(9)0=741-59 ~ลจ[59]
14:00=(6)7=003-53 ~
14:15=(5)8=185-67 ✔ฟดจ[85]
14:30=(6)5=772-90 ~
14:45=(4)5=

เจาะ(บล)⏩45-47-49-57-59

3ตัว⏩247-249-257-259

วิน➡45792
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(4)5=184-08 ✔ฟ
15:00=(0)1=

เจาะ(บล)⏩01-03-04-13-14

3ตัว⏩901-904-903-914-

วิน➡01349
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(4)5=184-08 ✔ฟ
15:00=(0)1=134-35 ✔[134]
15:15=(1)0=

เจาะ(บล)⏩10-19-18-09-08

3ตัว⏩310-319-318-910

วิน➡10893
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(4)5=184-08 ✔ฟ
15:00=(0)1=134-35 ✔[134]
15:15=(1)0=177-86 ✔ฟ
15:30=(5)4=

เจาะ(บล)⏩54-59-50-49-40

3ตัว⏩154-150-159-140-149

วิน➡54901
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:45=(4)5=184-08 ✔ฟ
15:00=(0)1=134-35 ✔[134]
15:15=(1)0=177-86 ✔ฟ
15:30=(5)4=498-03 ✔
15:45=(4)5=470-15 ✔ฟด
16:00=(4)9=

เจาะ(บล)⏩49-42-41-92-91

3ตัว⏩749-742-741-942

วิน➡49127
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:30=(7)2=751-08 ✔ฟ
18:45=(7)8=762-31 ✔ฟ[31]
19:00=(8)7=587-50 ✔ฟดจแตก3
19:15=(3)2=434-68 ✔ฟ
19:30=(8)1=192-41 ✔ด[41]
19:45=(9)0=984-23 ✔ฟบ
20:00=(8)0=185-20 ✔ฟแตก3
20:15=(6)5=563-70 ✔ฟด
20:30=(9)2=837-14 ~
20:45=(2)0=781-71 ~
21:00=(3)4=420-97 ✔
21:15=(1)0=761-26 ✔ฟ
21:30=(8)1=159-78 ✔ด[78]
21:45=(5)8=075-06 ✔ฟ
22:00=(7)5=169-92 ~
22:15=(5)6=119-40 ~
22:30=(1)4=431-91 ✔ฟดจ[91]
23:00=(5)6=540-79 ✔ฟบ
23:15=(1)4=

เจาะ(บล)⏩14-19-17-49-47

3ตัว⏩514-519-517-419

วิน➡14975
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

23:15=(1)4=191-13 ✔ฟดจ[91]
23:30=(2)6=

เจาะ(บล)⏩26-20-24-60-64

3ตัว⏩926-126-924-920

วิน➡26049
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:30=(7)2=751-08 ✔ฟ
18:45=(7)8=762-31 ✔ฟ[31]
19:00=(8)7=587-50 ✔ฟดจแตก3
19:15=(3)2=

เจาะ(บล)⏩32-39-30-29-20

3ตัว⏩739-839-730-830

วิน➡32907
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:30=(7)2=751-08 ✔ฟ
18:45=(7)8=762-31 ✔ฟ[31]
19:00=(8)7=587-50 ✔ฟดจแตก3
19:15=(3)2=434-68 ✔ฟ
19:30=(8)1=

เจาะ(บล)⏩81-83-82-13-12

3ตัว⏩483-183-283-481

วิน➡81324
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:30=(7)2=751-08 ✔ฟ
18:45=(7)8=762-31 ✔ฟ[31]
19:00=(8)7=587-50 ✔ฟดจแตก3
19:15=(3)2=434-68 ✔ฟ
19:30=(8)1=192-41 ✔ด[41]
19:45=(9)0=

เจาะ(บล)⏩90-95-97-05-07

3ตัว⏩190-195-197-095

วิน➡90571
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:30=(7)2=751-08 ✔ฟ
18:45=(7)8=762-31 ✔ฟ[31]
19:00=(8)7=587-50 ✔ฟดจแตก3
19:15=(3)2=434-68 ✔ฟ
19:30=(8)1=192-41 ✔ด[41]
19:45=(9)0=984-23 ✔ฟบ
20:00=(8)0=


เจาะ(บล)⏩80-89-81-09-01

3ตัว⏩980-190-981-581

วิน➡80915
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤185-20✔✔

น่านนน..แตกก อีกแล้วจ้าาา..สด..สด .. อิอิ
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:30=(7)2=751-08 ✔ฟ
18:45=(7)8=762-31 ✔ฟ[31]
19:00=(8)7=587-50 ✔ฟดจแตก3
19:15=(3)2=434-68 ✔ฟ
19:30=(8)1=192-41 ✔ด[41]
19:45=(9)0=984-23 ✔ฟบ
20:00=(8)0=185-20 ✔ฟแตก3
20:15=(6)5=

เจาะ(บล)⏩65-62-60-50-52

3ตัว⏩165-652-650-521

วิน➡65201
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:30=(7)2=751-08 ✔ฟ
18:45=(7)8=762-31 ✔ฟ[31]
19:00=(8)7=587-50 ✔ฟดจแตก3
19:15=(3)2=434-68 ✔ฟ
19:30=(8)1=192-41 ✔ด[41]
19:45=(9)0=984-23 ✔ฟบ
20:00=(8)0=185-20 ✔ฟแตก3
20:15=(6)5=563-70 ✔ฟด
20:30=(9)2=

เจาะ(บล)⏩92-90-94-20-24

3ตัว⏩392-390-290-490

วิน➡92403
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:00=(1)4=318-13 ✔ฟบล
10:15=(8)9=818-12 ✔ฟบจ[ว18,12]
10:30=(8)9=089-41 ✔ฟบบจ[ว89,41]
10:45=(5)4=

เจาะ(บล)⏩50-52-54-40-42

3ตัว⏩850-840-540-950

วิน➡54028
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:00=(1)4=318-13 ✔ฟด
10:15=(8)9=818-12 ✔ฟจ[18,12]
10:30=(8)9=089-41 ✔ฟดจ[89,41]
10:45=(5)4=429-93 ✔บ
11:00=(6)7=383-61 ~ฟล
11:15=(3)4=442-68 ✔บ[68]
11:30=(7)8=

เจาะ(บล)⏩78-70-73-80-83

3ตัว⏩370-380-978-678

วิน➡78039
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:00=(1)4=318-13 ✔ฟด
10:15=(8)9=818-12 ✔ฟจ[18,12]
10:30=(8)9=089-41 ✔ฟดจ[89,41]
10:45=(5)4=429-93 ✔บ
11:00=(6)7=383-61 ~ฟล
11:15=(3)4=442-68 ✔บ[68]
11:30=(7)8=704-72 ✔ฟด
11:45=(2)3=

เจาะ(บล)⏩23-24-29-34-39

3ตัว⏩724-729-732-432

วิน➡23497
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:00=(1)4=318-13 ✔ฟด
10:15=(8)9=818-12 ✔ฟจ[18,12]
10:30=(8)9=089-41 ✔ฟดจ[89,41]
10:45=(5)4=429-93 ✔บ
11:00=(6)7=383-61 ~ฟล
11:15=(3)4=442-68 ✔บ[68]
11:30=(7)8=704-72 ✔ฟด
11:45=(2)3=287-72 ✔ฟด[72]
12:00=(8)9=029-80 ✔ด[80]
12:15=(6)5=436-23 ✔ฟ
12:30=(9)8=

เจาะ(บล)⏩98-91-93-81-83

3ตัว⏩994-993-996-493

วิน➡98314
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:00=(1)4=318-13 ✔ฟด
10:15=(8)9=818-12 ✔ฟจ[18,12]
10:30=(8)9=089-41 ✔ฟดจ[89,41]
10:45=(5)4=429-93 ✔บ
11:00=(6)7=383-61 ~ฟล
11:15=(3)4=442-68 ✔บ[68]
11:30=(7)8=704-72 ✔ฟด
11:45=(2)3=287-72 ✔ฟด[72]
12:00=(8)9=029-80 ✔ด[80]
12:15=(6)5=436-23 ✔ฟ
12:30=(9)8=168-98 ✔ดจ[98]
12:45=(2)3=

เจาะ(บล)⏩23-29-20-39-30

3ตัว⏩929-429-629-639

วิน➡23906
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:00=(1)4=318-13 ✔ฟด
10:15=(8)9=818-12 ✔ฟจ[18,12]
10:30=(8)9=089-41 ✔ฟดจ[89,41]
10:45=(5)4=429-93 ✔บ
11:00=(6)7=383-61 ~ฟล
11:15=(3)4=442-68 ✔บ[68]
11:30=(7)8=704-72 ✔ฟด
11:45=(2)3=287-72 ✔ฟด[72]
12:00=(8)9=029-80 ✔ด[80]
12:15=(6)5=436-23 ✔ฟ
12:30=(9)8=168-98 ✔ดจ[98]
12:45=(2)3=808-98 ~
13:00=(9)8=965-38 ✔ฟด
13:15=(8)7=

เจาะ(บล)⏩87-86-85-75-76

3ตัว⏩586-576-985-986

วิน➡87569
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:45=(8)7=981-75 ✔ฟบล(ว75)
17:00=(2)1=180-19 ✔บล
17:15=(9)0=319-86 ✔ฟบ(ว19)
17:30=(1)0=647-77 ~
17:45=(9)7=545-36 ~
18:00=(5)4=580-01 ✔ฟบ(ว01)
18:15=(0)1=768-18 ~ล(ว18)
18:30=(4)9=842-95✔ฟบล/ตบล
18:45=(8)9=178-15✔ฟบจ(ว178,15)
19:00=(7)1=857-38 ✔ฟบจ57
19:15=(4)5=832-19 ~
19:30=(1)4=819-34 ✔ฟบล(34)
19:45=(5)9=900-20 ✔บ
20:00=(0)9=

เจาะ(บล)⏩09-02-01-90-91

3ตัว⏩920-921-901-201

วิน➡09217
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:00=(0)9=145-38 ~
20:15=(5)7=

เจาะ(บล)⏩57-54-51-74-71

3ตัว⏩954-951-754-751

วิน➡57419
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:00=(0)9=145-38 ~
20:15=(5)7=336-46 ~
20:30=(7)5=

เจาะ(บล)⏩75-74-70-54-50

3ตัว⏩375-675-450-370

วิน➡75403
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:45=(8)3=812-76 ✔ฟบ
13:00=(8)3=269-02 ~(ว02)
13:15=(1)0=899-06 ~ลจ06
13:30=(1)2=711-73 ✔ฟบ
13:45=(6)7=968-24 ✔ฟบจ68
14:00=(6)5=268-61 ✔ฟบลจ61
14:15=(6)7=404-23 ~
14:30=(6)7=243-28 ~
14:45=(7)6=226-03 ✔ฟบ(ว26)
15:00=(4)3=139-13 ✔บลจ(39)
15:15=(2)1=768-83 ~
15:30=(0)3=697-96 ~(ว95)
15:45=(9)6=063-40 ✔บ(ว40)
16:00=(6)1=910-02 ✔บ
16:15=(1)2=428-09 ✔บ
16:30=(9)0=723-90 ~ฟลลจ90
16:45=(8)7=

เจาะ(บล)⏩87-83-80-73-70

3ตัว⏩-730-780-378-587

วิน➡87035
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:45=(8)7=981-75 ✔ฟบล(ว75)
17:00=(2)1=

เจาะ(บล)⏩12-18-17-28-27

3ตัว⏩-928-812-428-528

วิน➡21874
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:45=(8)7=981-75 ✔ฟบล(ว75)
17:00=(2)1=180-19 ✔บล
17:15=(9)0=

เจาะ(บล)⏩98-97-08-07-09

3ตัว⏩-098-981-190-701

วิน➡90871
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:45=(8)7=981-75 ✔ฟบล(ว75)
17:00=(2)1=180-19 ✔บล
17:15=(9)0=319-86 ✔ฟบ(ว19)
17:30=(1)0=

เจาะ(บล)⏩01-04-05-14-15

3ตัว⏩-210-341-641-451

วิน➡10462
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:45=(3)4=896-13 ✅ฟล
17:00=(9)6=659-17 ✔ฟบบ
17:15=(1)0=819-04 ✔ฟบลจ19(ว04)
17:30=(8)3=376-64 ✔บ
17:45=(8)9=205-93 ✅ล(ว93)
18:00=(2)3=379-09 ✔บ
18:15=(6)5=640-88 ✔ฟบ
18:30=(5)7=650-97 ✔ฟบ
18:45=(0)1=977-90 ✅ฟล(ว90)
19:00=(7)5=795-04 ✔ฟบบต795
19:15=(2)9=

เจาะ(บล)⏩29-27-20-97-90

3ตัว⏩129-127-027-027

วิน➡29701
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:45=(3)4=896-13 ✅ฟล
17:00=(9)6=659-17 ✔ฟบบ
17:15=(1)0=819-04 ✔ฟบลจ19(ว04)
17:30=(8)3=376-64 ✔บ
17:45=(8)9=205-93 ✅ล(ว93)
18:00=(2)3=379-09 ✔บ
18:15=(6)5=640-88 ✔ฟบ
18:30=(5)7=650-97 ✔ฟบ
18:45=(0)1=977-90 ✅ฟล(ว90)
19:00=(7)5=795-04 ✔ฟบบต795
19:15=(2)9=677-45 ~
19:30=(0)6=

เจาะ(บล)⏩06-04-09-64-69

3ตัว⏩706-604-609-709

วิน➡06497
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(0)6=680-84 ✔ฟบบ
19:45=(8)7=

เจาะ(บล)⏩87-81-83-71-73

3ตัว⏩087-081-083-980

วิน➡87310
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(0)6=680-84 ✔ฟบบ
19:45=(8)7=410-11 ~(ว10)
20:00=(0)9=

เจาะ(บล)⏩09-03-04-93-94

3ตัว⏩109-103-490-390

วิน➡09341
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(0)6=680-84 ✔ฟบบ
19:45=(8)7=410-11 ~(ว10)
20:00=(0)9=604-24 ✔ฟบจ04
20:15=(4)9=

เจาะ(บล)⏩49-40-41-90-91

3ตัว⏩649-641-960-190

วิน➡49016
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(0)6=680-84 ✔ฟบบ
19:45=(8)7=410-11 ~(ว10)
20:00=(0)9=604-24 ✔ฟบจ04
20:15=(4)9=035-35 ~
20:30=(6)5=

เจาะ(บล)⏩65-60-69-50-59

3ตัว⏩860-869-996-669

วิน➡65089
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(0)6=680-84 ✔ฟบบ
19:45=(8)7=410-11 ~(ว10)
20:00=(0)9=604-24 ✔ฟบจ04
20:15=(4)9=035-35 ~
20:30=(6)5=972-50 ✅ลจ50
20:45=(6)7=

เจาะ(บล)⏩67-63-64-73-74

3ตัว⏩967-763-762-963-964

วิน➡67349
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:15=(9)0=519-12 ✔ฟบจ19,ว12
11:30=(2)3=247-96 ✔ฟบ
11:45=(1)2=081-33 ✔ฟบจ81
12:00=(0)1=667-87 ~
12:15=(8)0=831-29 ✔ฟบ
12:45=(5)7=

เจาะ(บล)⏩57-52-59-72-79

3ตัว⏩859-852-359-352

วิน➡57832
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:15=(9)0=519-12 ✔ฟบจ19,ว12
11:30=(2)3=247-96 ✔ฟบ
11:45=(1)2=081-33 ✔ฟบจ81
12:00=(0)1=667-87 ~
12:15=(8)0=831-29 ✔ฟบ
12:45=(5)7=258-80 ✔ฟบต(258)
13:00=(2)9=

เจาะ(บล)⏩29-20-21-90-91

3ตัว⏩829-820-821-980

วิน➡29018
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:15=(9)0=519-12 ✔ฟบจ19,ว12
11:30=(2)3=247-96 ✔ฟบ
11:45=(1)2=081-33 ✔ฟบจ81
12:00=(0)1=667-87 ~
12:15=(8)0=831-29 ✔ฟบ
12:45=(5)7=258-80 ✔ฟบต(258)
13:00=(2)9=268-68 ✔ฟบ
13:15=(8)7=

เจาะ(บล)⏩87-84-89-74-79

3ตัว⏩687-287-627-789

วิน➡87942
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:15=(9)0=519-12 ✔ฟบจ19,ว12
11:30=(2)3=247-96 ✔ฟบ
11:45=(1)2=081-33 ✔ฟบจ81
12:00=(0)1=667-87 ~
12:15=(8)0=831-29 ✔ฟบ
12:45=(5)7=258-80 ✔ฟบต(258)
13:00=(2)9=268-68 ✔ฟบ
13:15=(8)7=133-22 ~
13:30=(0)8=

เจาะ(บล)⏩08-04-05-84-85

3ตัว⏩108-104-308-304

วิน➡08451
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:15=(9)0=519-12 ✔ฟบจ19,ว12
11:30=(2)3=247-96 ✔ฟบ
11:45=(1)2=081-33 ✔ฟบจ81
12:00=(0)1=667-87 ~
12:15=(8)0=831-29 ✔ฟบ
12:45=(5)7=258-80 ✔ฟบต(258)
13:00=(2)9=268-68 ✔ฟบ
13:15=(8)7=133-22 ~
13:30=(0)8=107-50 ✔ฟบลจ50
13:45=(2)1=

เจาะ(บล)⏩21-26-25-16-15

3ตัว⏩721-021-726-026

วิน➡21657
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
❤516-75✔✔
เจาะ16 /วินเข้ายกชุด516-75

love .. love..
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(7)5=145-66 ✔บจ(45)
09:15=(2)1=328-89 ✔ฟบ
09:30=(7)6=885-62 ✅ลจ(62)
09:45=(2)4=212-24 ✔ฟบล×3จ(24,ว12)
10:00=(7)5=154-73 ✔บฟลจ(73)
10:15=(4)2=530-94 ✅ฟล(ว94)
10:30=(5)4=

เจาะ(บล)⏩54-58-59-48-49

3ตัว⏩354-358-359-348-349

วิน➡54893
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(7)5=145-66 ✔บจ(45)
09:15=(2)1=328-89 ✔ฟบ
09:30=(7)6=885-62 ✅ลจ(62)
09:45=(2)4=212-24 ✔ฟบล×3จ(24,ว12)
10:00=(7)5=154-73 ✔บฟลจ(73)
10:15=(4)2=530-94 ✅ฟล(ว94)
10:30=(5)4=182-96 *
10:45=(1)0=

เจาะ(บล)⏩10-13-14-03-04

3ตัว⏩813-814-438-134

วิน➡10348
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(7)5=145-66 ✔บจ(45)
09:15=(2)1=328-89 ✔ฟบ
09:30=(7)6=885-62 ✅ลจ(62)
09:45=(2)4=212-24 ✔ฟบล×3จ(24,ว12)
10:00=(7)5=154-73 ✔บฟลจ(73)
10:15=(4)2=530-94 ✅ฟล(ว94)
10:30=(5)4=182-96 *
10:45=(1)0=598-70 ✅ล
11:00=(7)6=

เจาะ(บล)⏩76-72-78-62-68

3ตัว⏩078-068-872-876

วิน➡76280
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
⏩999 Lucky

❤ปป.วิ่งบน-รูดบน❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:15=(1)2=

เจาะ(บล)⏩12-10-19-20-29

3ตัว⏩910-210-490-890

วิน➡12908
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
นั่นงัยย..

❤❤190-61✔✔

แตกกกด...เด้งง....

สุดจัด
แสดงความคิดเห็น