โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp (ทัก"9")

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:45=(6)7=260-95✓✓ ฟบ
14:00=(3)2=290-30✓✓ ฟลจ(วล)
14:15=(2)3=225-74✓✓ ฟบ*
14:30=(2)1=040-62✓✓ ฟล
15:00=(1)2=871-46✓✓ ฟบ**
15:15=(8)7=824-15✓✓ ฟรบ**
15:30=(9)0=985-99✓✓ ฟด(แตก*)
15:45=(6)5=548-01✓ รบ**
16:00=(1)0=969-23××
16:15=(5)4=265-82✓✓ ฟบจ**
16:30=(6)7=273-33✓ (บ**)
16:45=(1)4=868-11✓✓ ฟล*
17:00=(7)2=059-77✓✓ ฟล
17:15=(9)4=834-20✓ ล*
17:30=(9)6=936-54✓✓ แตก3❤️*
17:45=(9)3=

*******93-96-91-90
*******093-193-690

วิน✳️(9360)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:45=(9)3=003-34✓ ด*
18:00=(9)0=

*******90-93-92-91
*******190-093-293

วิน✳️(9031)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp (ทัก"9")

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
(ปิงปอง)
❤️วินบนคงที่✳️12345678✳️
เด่น 12✓ รอง 56✓

ล่า✳️512/612/156/256
❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:45=(5)7=787-73✓ ด*
09:00=(3)4=584-34✓✓ ฟลบจ(วล**)
09:15=(4)5=185-19✓ บ**
09:30=(5)8=174-89✓ ล**
09:45=(1)0=077-97✓ รบ
10:00=(7)6=052-90× (*)
10:15=(2)0=326-29✓✓ ฟดจ(วล**)
10:30=(3)2=844-11××
10:45=(5)6=065-67✓✓ แตก💕
11:00=(5)1=184-37✓ รบ**
11:15=(5)6=303-92××
11:30=(1)2=538-12✓✓ ฟลลจ(วล**)
11:45=(3)1=837-45✓✓ ฟบ**
12:00=(8)6=

*******86-89-84-85
*******986-486-586

วิน✳️(8649)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
12:00=274-41 × (**)

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:15=(1)0=

*******10-17-18-16
*******710-718-716

วิน✳️(1078)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
เย้ ล่าแตก 165- ❤️❤️❤️❤️
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:15=(1)0=165-74✓✓ ฟรบ**
12:30=(3)4=

*******34-31-35-36
*******134-135-136

วิน✳️(3451)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp (ทัก"9")

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
(ปิงปอง)
❤️วินบนคงที่✳️90123456✳️
✳️เด่น 01 รอง 45
✳️ล่า /501/401/054/154✓/
💞💞💞💞💞💞💞💞💞

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:45=(7)1=207-98✓✓ ฟบ(*)
18:00=(3)7=088-52××
18:15=(8)0=527-78✓✓ ฟลจ(วล)
18:30=(5)6=290-52✓✓ ฟล(*)
18:45=(2)3=202-16✓✓ ฟบ*
19:00=(2)7=514-11× (**)
19:15=(0)2=856-05✓✓ ฟล**
19:30=(5)2=330-40× (*)
19:45=(4)3=997-10××
20:00=(6)5=466-06✓✓ ฟดจ(วล)
20:15=(0)1=841-50✓✓ ฟลบ(วบ*)
20:30=(3)8=002-32✓✓ ฟล*
20:45=(6)5=425-55✓ ด(วบ**)
21:00=(8)5=803-47✓✓ ฟรบ
21:15=(0)1=073-98✓✓ ฟรบ
21:30=(0)5=

*******05-04-03-09
*******405-905-305

วิน✳️(0594)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
(ปิงปอง)
❤️วินบนคงที่✳️90123456✳️
✳️เด่น 01 รอง 45
✳️ล่า /501/401/054/154✓/
💞💞💞💞💞💞💞💞💞

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:30=(0)5=539-26✓ รบ**
21:45=(1)7=

*******17-19-15-13
*******917-317-517

วิน✳️(1795)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
(ปิงปอง)
❤️วินบนคงที่✳️90123456✳️
✳️เด่น 01 รอง 45
✳️ล่า /501/401/054/154✓/
💞💞💞💞💞💞💞💞💞

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:30=(0)5=539-26✓ รบ**
21:45=(1)7=714-24✓✓ ฟบบ*
22:00=(5)1=

*******51-56-57-53
*******351-356-753

วิน✳️(5137)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
(ปิงปอง)
❤️วินบนคงที่✳️90123456✳️
✳️เด่น 01 รอง 45
✳️ล่า /501/401/054/154✓/
💞💞💞💞💞💞💞💞💞

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:30=(0)5=539-26✓ รบ**
21:45=(1)7=714-24✓✓ ฟบบ*
22:00=(5)1=934-07× (**)
22:15=(2)3=042-29✓✓ ฟดจ(วล**)
22:30=(5)6=522-85✓✓ ฟด
22:45=(2)3=

*******23-20-25-21
*******023-025-021

วิน✳️(2305)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
(ปิงปอง)
❤️วินบนคงที่✳️90123456✳️
✳️เด่น 01 รอง 45
✳️ล่า /501/401/054/154✓/
💞💞💞💞💞💞💞💞💞

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:30=(0)5=539-26✓ รบ**
21:45=(1)7=714-24✓✓ ฟบบ*
22:00=(5)1=934-07× (**)
22:15=(2)3=042-29✓✓ ฟดจ(วล**)
22:30=(5)6=522-85✓✓ ฟด
22:45=(2)3=271-41✓✓ ฟรบ
23:00=(1)2=

*******12-16-13-10
*******612-613-610

วิน✳️(1263)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:45=(9)6=405-16✓ ล
21:00=(6)7=518-47✓ ล
21:15=(7)8=075-27✓✓ ฟดจ(วล)
21:30=(5)7=453-90✓✓ ฟบ
21:45=(2)4=360-26✓✓ ฟล
22:00=(3)1=219-54✓ บ
22:15=(4)3=752-41✓✓ ฟลจ(วล)
22:30=(1)0=326-23××
22:45=(3)5=934-74✓✓ ฟบ
23:00=(5)2=

*******52-50-57-54-55
*******455-450-452

วิน✳️(5240)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

23:15=(5)2=299-36✓ รบ
23:30=(5)1=

*******51-59-50-56
*******951-950-956

วิน✳️(5190)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:00=(3)6=719-30✓✓ ฟล(วล)
15:15=(8)6=845-35✓✓ ฟรบ(แตก)
15:30=(8)9=586-44✓✓ ฟบจ(วบ)
15:45=(6)7=251-88××
16:00=(2)1=344-42✓✓ ฟลจ
16:15=(1)0=952-15✓✓ ฟล
16:30=(5)6=288-50✓✓ ฟล
16:45=(2)3=974-89××
17:00=(7)8=578-25✓✓ ฟบบจ(วบ)
17:30=(9)8=059-21✓✓ ฟบ
17:45=(0)9=379-64✓ บ
18:00=(9)8=856-58✓ ด(วล)
18:15=(6)7=760-38✓✓ ฟบบ
18:30=(5)6=

*******56-57-58-50
*******756-856-056

วิน✳️(5678)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:30=(5)6=446-56✓✓ ฟลบจ(วล)
18:45=(0)1=

*******01-09-06-03-00
*******901-600-603

วิน✳️(0163)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:30=(5)6=446-56✓✓ ฟลบจ(วล)
18:45=(0)1=340-06✓✓ ฟดจ(วล)
19:00=(6)7=

*******67-64-61-60
*******067-064-061

วิน✳️(6704)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:30=(5)6=446-56✓✓ ฟลบจ(วล)
18:45=(0)1=340-06✓✓ ฟดจ(วล)
19:00=(6)7=176-59✓✓ ฟบบจ(วบ)
19:15=(7)8=

*******78-74-71-73
*******178-174-173

วิน✳️(7814)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19-45=(8)5=941-82✓✓ ฟล
20:00=(5)6=825-55✓✓ ฟดจ(วบ)
20:15=(2)5=011-42✓✓ ฟลจ(วล)
20:30=(2)1=047-71✓ ล(วล)
20:45=(0)3=812-32✓ ล
21:00=(3)0=729-34✓✓ ฟล
21:15=(9)8=928-39✓✓ แตก3❤️
21:30=(9)8=973-39✓✓ ฟด
21:45=(7)9=844-24××
22:00=(4)5=386-19×(วบ)
22:15=(9)8=031-21××
22:30=(3)0=372-43✓✓ ฟด
22:45=(4)2=948-70✓✓ ฟบจ(วบ)
23:00=(7)0=063-73✓✓ ฟลบ
23:15=(3)4=

*******34-36-30
*******634-034-640

วิน✳️(3406)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

23:15=(3)4=195-94✓ ล
23:30=(8)5=

*******85-84-89-81
*******485-985-185

วิน✳️(8594)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:45=(1)7=537-58✓ บ(1)
14:00=(5)3=079-60× (2)
14:15=(6)0=516-12✓✓ ฟบ(1)
14:30=(1)2=568-69××
14:45=(5)6=865-69✓✓ ฟบบจ(วบ1)
15:00=(6)5=018-09××
15:15=(0)1=176-54✓ รบ(1)
15:30=(4)9=514-38✓✓ ฟบ
15:45=(6)4=706-55✓✓ ฟบ
16:15=(9)0=539-90✓✓ ฟดจ(วล2)
16:30=(5)6=678-10✓ รบ
16:45=(5)6=209-52✓✓ ฟล(2)
17:00=(2)0=352-08✓✓ ฟบจ(วบ1)
17:15=(7)3=889-12××
17:30=(2)3=951-72✓✓ ฟล(วบ1)
17:45=(7)6=605-28✓ รบ(1)
18:00=(5)7=717-87✓ ด(วบ1)
18:15=(8)5=

*******85-89-82
*******985-285-289

วิน✳️(8592)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:15=(8)5=143-55✓ ล
18:30=(2)3=502-22✓✓ ฟดจ(วบ1)
18:45=(2)1=

*******21-24-26-20
*******021-026-024

วิน✳️(2104)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:15=(8)5=143-55✓ ล
18:30=(2)3=502-22✓✓ ฟดจ(วบ1)
18:45=(2)1=003-00×.(1)
19:00=(2)3=

*******23-20-25-27
*******023-520-720

วิน✳️(2305)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:45=(7)6=679-13✓✓ ฟด(2)
10:00=(1)3=241-96✓✓ ฟบ
10:15=(1)9=185-01✓✓ ฟด
10:30=(2)3=951-10× (1)
10:45=(6)5=147-87××
11:00=(1)0=221-31✓✓ ฟด(1)
11:15=(3)1=722-81✓ ล(วล)
11:30=(1)2=471-99✓✓ ฟบจ(วบ1)
11:45=(0)9=556-93✓ ล(1)
12:00=(6)3=698-33✓✓ ฟรบล
12:15=(7)0=140-87✓✓ ฟลบ
12:30=(6)7=375-50✓ บ(1)
12:45=(5)0=775-44✓✓ ฟบ(1)
13:00=(7)8=907-05✓✓ ฟบจ(วบ1)
13:15=(7)5=536-55✓ ด(1)
13:30=(5)6=

*******56-54-52
*******456-256-254

วิน✳️(5624)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp (ทัก"9")
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:45=(7)6=679-13✓✓ ฟด(2)
10:00=(1)3=241-96✓✓ ฟบ
10:15=(1)9=185-01✓✓ ฟด
10:30=(2)3=951-10× (1)
10:45=(6)5=147-87××
11:00=(1)0=221-31✓✓ ฟด(1)
11:15=(3)1=722-81✓ ล(วล)
11:30=(1)2=471-99✓✓ ฟบจ(วบ1)
11:45=(0)9=556-93✓ ล(1)
12:00=(6)3=698-33✓✓ ฟรบล
12:15=(7)0=140-87✓✓ ฟลบ
12:30=(6)7=375-50✓ บ(1)
12:45=(5)0=775-44✓✓ ฟบ(1)
13:00=(7)8=907-05✓✓ ฟบจ(วบ1)
13:15=(7)5=536-55✓ ด(1)
13:30=(5)6=701-90×(1)
13:45=(1)7=

*******17-14-10
*******417-410-074

วิน✳️(1740)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:00=(1)7=537-58✓ บ(1)
14:15=(5)3=

*******53-52-54
*******453-253-254

วิน✳️(5342)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:00=(1)7=537-58✓ บ(1)
14:15=(5)3=079-60× (2)
14:30=(6)0=

*******60-63-62
*******360-260-263

วิน✳️(6032)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:45=(8)0=896-90✓✓ ฟรบ(วล1)
10:00=(9)8=264-75×(วบ1)
10:15=(8)0=827-55✓✓ฟรบ
10:30=(8)7=676-03✓ บ(2)
10:45=(8)9=682-34✓✓ ฟบ
11:00=(9)8=460-69✓✓ ฟล(1)
11:15=(4)6=563-04✓✓ ฟลจ(วล)
11:30=(6)5=423-40××
11:45=(4)0=459-68✓✓ ฟรบ(1)
12:00=(4)9=852-69✓ ล
12:15=(5)9=786-30××(1)
12:30=(8)4=827-50✓✓ ฟรบ
12:45=(9)8=976-58✓✓ ฟรบ(2)
13:00=(8)9=626-17××
13:15=(7)8=978-26✓✓ ฟบจ(วบ2)
13:30=(4)5=574-67✓✓ แตก❤️(1)
13:45=(4)6=

*******46-45-41-44
*******546-146-145-445

วิน✳️(4651)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp(ทัก"9"
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:45=(8)0=896-90✓✓ ฟรบ(วล1)
10:00=(9)8=264-75×(วบ1)
10:15=(8)0=827-55✓✓ฟรบ
10:30=(8)7=676-03✓ บ(2)
10:45=(8)9=682-34✓✓ ฟบ
11:00=(9)8=460-69✓✓ ฟล(1)
11:15=(4)6=563-04✓✓ ฟลจ(วล)
11:30=(6)5=423-40××
11:45=(4)0=459-68✓✓ ฟรบ(1)
12:00=(4)9=852-69✓ ล
12:15=(5)9=786-30××(1)
12:30=(8)4=827-50✓✓ ฟรบ
12:45=(9)8=976-58✓✓ ฟรบ(2)
13:00=(8)9=626-17××
13:15=(7)8=978-26✓✓ ฟบจ(วบ2)
13:30=(4)5=574-67✓✓ แตก❤️(1)
13:45=(4)6=128-34✓✓ ฟล
14:00=(0)2=

*******02-05-07
*******502-702-507

วิน✳️(0257)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp(ทัก"9")
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
✳️746-88××😥

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:15=(6)5=

*******65-62-69
*******265-269-965

วิน✳️(6592)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp(ทัก"9")
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:15=(6)5=496-97✓✓ ฟบจ(วบ1)
14:30=(7)8=

*******78-79-74
*******978-974-984

วิน✳️(7894)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:15=(6)5=496-97✓✓ ฟบจ(วบ1)
14:30=(7)8=723-39✓✓ ฟรบ
14:45=(0)9=

*******09-07-03
*******309-307-709

วิน✳️(7894)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:15=(7)6=358-36✓ ล
11:30=(8)6=138-68✓✓ ฟดจ(วด)
11:45=(3)1=434-16✓✓ ฟบลจ(วด)
12:00=(4)6=315-86✓ ล
12:15=(3)4=235-70✓✓ ฟบ
12:45=(4)5=641-83✓✓ ฟบ
13:00=(1)0=532-06✓ ล(วล)
13:15=(5)6=453-84✓✓ ฟบจ(วบ)
13:30=(6)7=296-00✓✓ ฟบ
13:45=(0)1=146-25✓ รบ
14:00=(6)5=358-62✓✓ ฟลบ(วบ)
14:15=(8)5=485-68✓✓ ฟบบจ(วด)
14:30=(8)4=759-03××
14:45=(7)8=473-46✓✓ ฟบ
15:00=(4)5=966-04✓✓ ฟล
15:15=(0)9=

*******09-06-04
******609-409-604

วิน✳️(0964)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
😥748-17××


🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:30=(7)8=

*******78-75-74
*******578-574-584

วิน✳️(7854)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:30=(7)8=828-61✓ บ
15:45=(7)8=545-39××
16:00=(6)4=

*******64-65-62
*******564-562-264

วิน✳️(6452)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
กรี๊ดดดดด..
แตกกก

❤️645-37✓✓แตก3❤️❤️❤️
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:30=(7)8=828-61✓ บ
15:45=(7)8=545-39××
16:00=(6)4=645-37✓✓แตก3❤️
16:15=(4)5=161-49✓✓ ฟล
16:30=(1)2=

*******12-13-16
*******612-312-613

วิน✳️(1236)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
✳️554-17✓✓ ฟันล่าง

สนใจเข้ากลุ่มทัก"999"มาจ้า
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:15=(7)6=358-36✓ ล
11:30=(8)6=138-68✓✓ ฟดจ(วด)
11:45=(3)1=434-16✓✓ ฟบลจ(วด)
12:00=(4)6=315-86✓ ล
12:15=(3)4=235-70✓✓ ฟบ
12:30=(4)5=

*******45-43-42
*******345-245-243

วิน✳️(4532)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:15=(7)6=358-36✓ ล
11:30=(8)6=138-68✓✓ ฟดจ(วด)
11:45=(3)1=434-16✓✓ ฟบลจ(วด)
12:00=(4)6=315-86✓ ล
12:15=(3)4=235-70✓✓ ฟบ
12:30=(4)5=641-83✓✓ ฟบ
12:45=(1)0=

*******10-13-16
*******310-613-306

วิน✳️(1036)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:15=(7)6=358-36✓ ล
11:30=(8)6=138-68✓✓ ฟดจ(วด)
11:45=(3)1=434-16✓✓ ฟบลจ(วด)
12:00=(4)6=315-86✓ ล
12:15=(3)4=235-70✓✓ ฟบ
12:30=(4)5=641-83✓✓ ฟบ
12:45=(1)0=532-06✓ ล(วล)
13:00=(5)6=

*******56-53-57
*******756-753-356

วิน✳️(5637)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:15=(7)6=358-36✓ ล
11:30=(8)6=138-68✓✓ ฟดจ(วด)
11:45=(3)1=434-16✓✓ ฟบลจ(วด)
12:00=(4)6=315-86✓ ล
12:15=(3)4=235-70✓✓ ฟบ
12:45=(4)5=641-83✓✓ ฟบ
13:00=(1)0=532-06✓ ล(วล)
13:15=(5)6=453-84✓✓ ฟบจ(วบ)
13:30=(6)7=

*******67-64-68
*******467-468-867

วิน✳️(6748)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
✳️296-00✓✓ ฟันบน

สนใจเข้ากลุ่มทัก"999"มาเลยจ้า
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:00=(1)0=048-21✓✓ ฟลบ
15:15=(0)1=647-19✓ ล
15:30=(8)3=441-98✓✓ ฟล
15:45=(8)1=743-98✓✓ ฟลลจ(วล)
16:00=(0)9=601-81✓✓ ฟบ
16:15=(5)6=

*******56-51-54
*******156-154-456

วิน✳️(5614)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:00=(1)0=048-21✓✓ ฟลบ
15:15=(0)1=647-19✓ ล
15:30=(8)3=441-98✓✓ ฟล
15:45=(8)1=743-98✓✓ ฟลลจ(วล)
16:00=(0)9=601-81✓✓ ฟบ
16:15=(5)6=502-06✓✓ ฟบล
16:30=(7)6=

*******76-65-62
*******576-572-562

วิน✳️(7625)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:00=(1)0=048-21✓✓ ฟลบ
15:15=(0)1=647-19✓ ล
15:30=(8)3=441-98✓✓ ฟล
15:45=(8)1=743-98✓✓ ฟลลจ(วล)
16:00=(0)9=601-81✓✓ ฟบ
16:15=(5)6=502-06✓✓ ฟบล
16:30=(7)6=753-60✓✓ ฟรบล
16:45=(3)7=

*******37-31-30
*******037-137-031

วิน✳️(3701)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
✳️497-83✓✓ หลบ

สนใจเข้ากลุ่มทัก"999"มาจ้า

❤️❤️
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:30=(2)7=778-12✓✓ ฟลบ
21:45=(7)5=616-87✓✓ ฟลจ
22:00=(2)4=929-75✓✓ ฟบ
22:15=(9)0=344-06✓ ล
22:30=(1)2=143-18✓✓ ฟด
22:45=(1)0=115-31✓✓ ฟด
23:00=(1)2=

*******12-13-14
*******312-423-412

วิน✳️(1234)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:30=(2)7=778-12✓✓ ฟลบ
21:45=(7)5=616-87✓✓ ฟลจ
22:00=(2)4=929-75✓✓ ฟบ
22:15=(9)0=344-06✓ ล
22:30=(1)2=143-18✓✓ ฟด
22:45=(1)0=115-31✓✓ ฟด
23:00=(1)2=724-38✓ บ(วบ)
23:15=(3)1=

*******31-38-37
*******831-731-837

วิน✳️(3178)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:30=(2)7=778-12✓✓ ฟลบ
21:45=(7)5=616-87✓✓ ฟลจ
22:00=(2)4=929-75✓✓ ฟบ
22:15=(9)0=344-06✓ ล
22:30=(1)2=143-18✓✓ ฟด
22:45=(1)0=115-31✓✓ ฟด
23:00=(1)2=724-38✓ บ(วบ)
23:15=(3)1=631-21✓✓ ฟบบจ
23:30=(3)4=

*******34-32-30
*******034-234-032

วิน✳️(3420)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

16:15=(0)9=063-39✓✓ ฟรบล
16:30=(3)4=669-31✓✓ ฟล
16:45=(5)9=533-57✓✓ ฟด
17:00=(3)6=018-30✓✓ ฟลจ
17:15=(3)2=388-57✓✓ ฟรบ
17:30=(2)3=321-58✓✓ ฟบบ
17:45=(3)8=828-41✓ บ
18:00=(5)7=725-93✓✓แตก3❤️
18:15=(7)8=512-10××
18:30=(1)8=875-90✓ รบ
18:45=(9)7=363-72✓ ล
19:00=(0)6=409-75✓✓ แตก3❤️
19:15=(9)4=

*******94-90-95
*******594-590-540

วิน✳️(9450)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

16:15=(0)9=063-39✓✓ ฟรบล
16:30=(3)4=669-31✓✓ ฟล
16:45=(5)9=533-57✓✓ ฟด
17:00=(3)6=018-30✓✓ ฟลจ
17:15=(3)2=388-57✓✓ ฟรบ
17:30=(2)3=321-58✓✓ ฟบบ
17:45=(3)8=828-41✓ บ
18:00=(5)7=725-93✓✓แตก3❤️
18:15=(7)8=512-10××
18:30=(1)8=875-90✓ รบ
18:45=(9)7=363-72✓ ล
19:00=(0)6=409-75✓✓ แตก3❤️
19:15=(9)4=177-04✓ ล(วล)
19:30=(9)4=

*******94-90-91
*******190-194-140

วิน✳️(9410)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:15=(5)6=528-29✓✓ ฟรบ
13:30=(7)5=737-27✓✓ ฟดจ
13:45=(6)5=378-81××
14:00=(9)0=038-33✓ รบ
14:15=(1)0=525-41✓✓ ฟลจ
14:30=(5)7=474-40✓ บ
14:45=(1)4=445-86✓ บ
15:00=(6)4=926-86✓✓ ฟด
15:15=(8)9=461-80✓✓ ฟล
15:30=(8)6=815-52✓✓ ฟรบ
15:45=(6)8=770-67✓✓ ฟล
16:00=(1)2=237-32✓ ด
16:15=(0)9=063-39✓✓ ฟรบล
17:30=(3)4=

*******34-39-30
*******034-934-930

วิน✳️(3490)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:15=(5)6=528-29✓✓ ฟรบ
13:30=(7)5=737-27✓✓ ฟดจ
13:45=(6)5=378-81××
14:00=(9)0=038-33✓ รบ
14:15=(1)0=525-41✓✓ ฟลจ
14:30=(5)7=474-40✓ บ
14:45=(1)4=445-86✓ บ
15:00=(6)4=926-86✓✓ ฟด
15:15=(8)9=461-80✓✓ ฟล
15:30=(8)6=815-52✓✓ ฟรบ
15:45=(6)8=770-67✓✓ ฟล
16:00=(1)2=237-32✓ ด
16:15=(0)9=063-39✓✓ ฟรบล
16:30=(3)4=669-31✓✓ ฟล
16:45=(5)9=

*******59-52-53
*******259-359-293

วิน✳️(5932)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

16:15=(0)9=063-39✓✓ ฟรบล
16:30=(3)4=669-31✓✓ ฟล
16:45=(5)9=533-57✓✓ ฟด
17:00=(3)6=

*******36-30-39
*******036-039-936

วิน✳️(3690)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

16:15=(0)9=063-39✓✓ ฟรบล
16:30=(3)4=669-31✓✓ ฟล
16:45=(5)9=533-57✓✓ ฟด
17:00=(3)6=018-30✓✓ ฟลจ
17:15=(3)2=

*******32-36-38
*******832-836-632

วิน✳️(3268)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

16:15=(0)9=063-39✓✓ ฟรบล
16:30=(3)4=669-31✓✓ ฟล
16:45=(5)9=533-57✓✓ ฟด
17:00=(3)6=018-30✓✓ ฟลจ
17:15=(3)2=388-57✓✓ ฟรบ
17:30=(2)3=

*******23-24-27
*******723-724-423

วิน✳️(2347)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
✳️321-58✓✓ฟเด้งๆๆๆ😁😁

มาจ้า มาอยู่ถอนด้วยกัน เจ้าเก่าเจ้าเดิม จิ่มๆๆก็ได้ถอนไม่ต้องคิดเยอะ😍😍
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:00=(2)1=442-96✓✓ ฟบจ(วบ)
21:15=(6)5=612-33✓✓ ฟรบ
21:30=(3)4=386-60✓✓ ฟรบ
21:45=(6)0=012-96✓✓ ฟลบ
22:00=(2)1=762-91✓✓ ฟบล
22:15=(7)8=553-17✓✓ ฟลจ
22:30=(3)8=656-38✓✓ ฟลจ
22:45=(6)1=

*******61-68-67
*******761-861-768-718
วิน✳️✳️(6178)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:00=(2)1=442-96✓✓ ฟบจ(วบ)
21:15=(6)5=612-33✓✓ ฟรบ
21:30=(3)4=386-60✓✓ ฟรบ
21:45=(6)0=012-96✓✓ ฟลบ
22:00=(2)1=762-91✓✓ ฟบล
22:15=(7)8=553-17✓✓ ฟลจ
22:30=(3)8=656-38✓✓ ฟลจ
22:45=(6)1=743-96✓✓ ฟล
23:00=(2)8=

*******28-27-26
*******728-628-627-687
วิน✳️✳️(2876)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
vnamsuwan 4 เดือนที่แล้ว
🎉🎉🎉🎉🎉
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:00=(2)1=442-96✓✓ ฟบจ(วบ)
21:15=(6)5=612-33✓✓ ฟรบ
21:30=(3)4=386-60✓✓ ฟรบ
21:45=(6)0=012-96✓✓ ฟลบ
22:00=(2)1=762-91✓✓ ฟบล
22:15=(7)8=553-17✓✓ ฟลจ
22:30=(3)8=656-38✓✓ ฟลจ
22:45=(6)1=743-96✓✓ ฟล
23:00=(2)8=844-59✓ รบ
23:15=(0)8=

*******08-04-09
*******408-908-489-089
วิน✳️✳️(0849)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:15=(0)1=020-05✓✓ ฟดจ(วล)
17:30=(0)2=171-00✓✓ ฟล
17:45=(3)2=905-63✓✓ ฟล
18:00=(0)1=668-44××
18:15=(0)1=032-52✓✓ ฟรบ
18:30=(2)4=

*******24-20-29-23
*******024-920-324

วิน✳️(2430/9)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:15=(0)1=020-05✓✓ ฟดจ(วล)
17:30=(0)2=171-00✓✓ ฟล
17:45=(3)2=905-63✓✓ ฟล
18:00=(0)1=668-44××
18:15=(0)1=032-52✓✓ ฟรบ
18:30=(2)4=283-41✓✓ ฟรบ
18:45=(0)3=

*******03-01-02-08
*******103-102-108

วิน✳️(0328/1)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:15=(0)1=020-05✓✓ ฟดจ(วล)
17:30=(0)2=171-00✓✓ ฟล
17:45=(3)2=905-63✓✓ ฟล
18:15=(0)1=668-44××
18:30=(0)1=032-52✓✓ ฟรบ
18:45=(2)4=283-41✓✓ ฟรบ
19:00=(0)3=511-89××
19:15=(1)2=

*******12-16-17-15
*******512-516-517

วิน✳️(1257/6)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:15=(0)1=020-05✓✓ ฟดจ(วล)
17:30=(0)2=171-00✓✓ ฟล
17:45=(3)2=905-63✓✓ ฟล
18:15=(0)1=668-44××
18:30=(0)1=032-52✓✓ ฟรบ
18:45=(2)4=283-41✓✓ ฟรบ
19:00=(0)3=511-89××
19:15=(1)2=421-41✓✓ ฟดจ(วบ)
19:30=(0)9=

*******09-04-02-01
*******209-109-409

วิน✳️(0942/1)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:15=(0)1=020-05✓✓ ฟดจ(วล)
17:30=(0)2=171-00✓✓ ฟล
17:45=(3)2=905-63✓✓ ฟล
18:15=(0)1=668-44××
18:30=(0)1=032-52✓✓ ฟรบ
18:45=(2)4=283-41✓✓ ฟรบ
19:00=(0)3=511-89××
19:15=(1)2=421-41✓✓ ฟดจ(วบ)
19:30=(0)9=043-08✓✓ ฟด
19:45=(3)2=131-37✓✓ ฟดจ(วล)
20:00=(4)0=

*******40-41-47-46
*******140-147-146

วิน✳️(4017/6)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(7)3=339-63✓ ด(วล)
09:30=(4)9=236-42✓ ฟล
09:45=(1)4=762-70× (วบ)
10:00=(7)8=277-37✓✓ ฟด
10:15=(6)7=241-66✓✓ ฟล
10:30=(2)1=710-12✓✓ ฟลบจ(วล)
10:45=(7)4=224-11✓ บ
11:00=(2)1=213-58✓✓ ฟรบบ
11:15=(4)2=021-10✓ บ(วบ)
11:30=(1)0=

*******10-13-14-18
*******310-410-810

วิน✳️(1034/8)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(7)3=339-63✓ ด(วล)
09:30=(4)9=236-42✓ ฟล
09:45=(1)4=762-70× (วบ)
10:00=(7)8=277-37✓✓ ฟด
10:15=(6)7=241-66✓✓ ฟล
10:30=(2)1=710-12✓✓ ฟลบจ(วล)
10:45=(7)4=224-11✓ บ
11:00=(2)1=213-58✓✓ ฟรบบ
11:15=(4)2=021-10✓ บ(วบ)
11:30=(1)0=711-07✓✓ ฟบล
11:45=(7)6=

*******76-79-70-71
*******176-179-170

วิน✳️(7609/1)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(7)3=339-63✓ ด(วล)
09:30=(4)9=236-42✓ ฟล
09:45=(1)4=762-70× (วบ)
10:00=(7)8=277-37✓✓ ฟด
10:15=(6)7=241-66✓✓ ฟล
10:30=(2)1=710-12✓✓ ฟลบจ(วล)
10:45=(7)4=224-11✓ บ
11:00=(2)1=213-58✓✓ ฟรบบ
11:15=(4)2=021-10✓ บ(วบ)
11:30=(1)0=711-07✓✓ ฟบล
11:45=(7)6=729-20✓✓ ฟรบ
12:00=(7)6=078-98✓✓ ฟบ
12:15=(9)0=

*******90-97-98-92
*******890-790-290

วิน✳️(9078/2)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:45=(4)0=035-43✓✓ ฟลบ
16:00=(0)1=083-65✓✓ ฟรบ
16:15=(0)5=359-72✓ บ
16:30=(4)2=474-09✓✓ ฟบจ(วบ)
16:45=(4)0=051-44✓✓ ฟลบ
17:00=(7)5=104-97✓✓ ฟล
17:15=(1)0=238-98××
17:30=(3)2=215-63✓✓ ฟลบจ(วด)
17:45=(2)3=932-32✓✓ ฟดดจจ(วด)
18:00=(4)5=662-72××
18:15=(2)7=575-18✓ บ
18:30=(7)9=587-93✓✓ ฟบลจ(วบ)
18:45=(7)5=399-15✓ ล
19:00=(3)5=609-32✓✓ ฟลจ(วล)
19:15=(2)3=571-30✓ ล
19:30=(1)3=921-58✓✓ ฟบ(วล)
20:00=(0)7=025-12✓✓ ฟรบ
20:15=(3)2=

*******32-38-30-37
*******732-032-832

วิน✳️(3278/0)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
✳️866-48××😥

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:18=(0)6=

*******06-07-02-03
*******706-702-703

วิน✳️(0672/3)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:30=(0)6=

*******06-07-02-03
*******706-702-703

วิน✳️(0672/3)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:30=(0)6=840-45✓✓ ฟบ
20:45=(0)1=

*******01-04-03-08
*******801-803-104

วิน✳️(0183/4)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:30=(0)6=840-45✓✓ ฟบ
20:45=(0)1=520-92✓✓ ฟบ
21:00=(1)2=

*******12-13-17-15
*******512-312-325

วิน✳️(1253/7)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:30=(0)6=840-45✓✓ ฟบ
20:45=(0)1=520-92✓✓ ฟบ
21:00=(1)2=399-29✓ ล
21:15=(9)0=

*******90-95-96-92
*******590-690-290

วิน✳️(9056/2)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(9)0=473-70✓ ล
17:15=(0)2=706-91✓✓ ฟบ
17:30=(9)6=621-49✓✓ ฟลบจ(วล)
17:45=(3)4=839-69✓✓ ฟบ
18:00=(9)4=495-77✓✓ ฟบบ(แตก)
18:15=(4)5=304-72✓✓ ฟบจ(วบ)
18:30=(4)3=793-44✓✓ ฟลบ(แตก)
18:45=(8)7=089-95✓✓ ฟบ
19:00=(9)8=514-92✓✓ ฟล
19:15=(0)1=791-82✓ บ(วบ)
19:30=(5)4=688-85✓✓ ฟล
19:45=(8)6=553-48× (วบ)
20:00=(0)8=592-01✓✓ฟล(วล)
20:15=(7)6=

*******76-72-75-73
*******276-275-273

วิน✳️(7632/5)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:15=(7)6=077-69✓✓ ฟบล
20:30=(2)1=

*******21-24-29-27
*******721-724-729

วิน✳️(2179/4)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:15=(7)6=077-69✓✓ ฟบล
20:30=(2)1=787-81✓ ล
20:45=(9)8=

*******98-97-90-93
*******798-098-398

วิน✳️(9807/3)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:15=(7)6=077-69✓✓ ฟบล
20:30=(2)1=787-81✓ ล
20:45=(9)8=850-28✓ ด
21:00=(4)3=

*******43-48-49-45
*******543-548-538

วิน✳️(4358/9)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:45=(7)6=710-86✓✓ ฟรบด
13:00=(1)2=969-34××
13:15=(4)3=318-93✓ ด
13:30=(1)6=104-02✓✓ ฟรบ
13:45=(7)6=187-48✓✓ ฟบ
14:00=(2)7=361-21✓✓ ฟล
14:15=(8)9=584-85✓✓ ฟบ
14:30=(0)9=735-74××
15:00=(9)8=578-50✓ บ
15:15=(7)5=568-23✓ รบ
15:30=(6)7=511-39××
15:45=(5)4=337-54✓✓ ฟลดจ(วล)
16:00=(5)7=175-14✓✓ ฟบดจ(วบ)
16:15=(7)5=857-52✓✓ ฟบดจ(วด)
16:30=(7)2=386-96××
16:45=(6)5=359-65✓✓ ฟลดจ(แตก)
17:00=(5)6=016-97✓ บ
17:15=(7)6=079-88✓✓ ฟบ
17:30=(6)5=

*******65-61-62-64
*******465-461-462

วิน✳️(6542/1)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:45=(7)6=710-86✓✓ ฟรบด
13:00=(1)2=969-34××
13:15=(4)3=318-93✓ ด
13:30=(1)6=104-02✓✓ ฟรบ
13:45=(7)6=187-48✓✓ ฟบ
14:00=(2)7=361-21✓✓ ฟล
14:15=(8)9=584-85✓✓ ฟบ
14:30=(0)9=735-74××
15:00=(9)8=578-50✓ บ
15:15=(7)5=568-23✓ รบ
15:30=(6)7=511-39××
15:45=(5)4=337-54✓✓ ฟลดจ(วล)
16:00=(5)7=175-14✓✓ ฟบดจ(วบ)
16:15=(7)5=857-52✓✓ ฟบดจ(วด)
16:30=(7)2=386-96××
16:45=(6)5=359-65✓✓ ฟลดจ(แตก)
17:00=(5)6=016-97✓ บ
17:15=(7)6=079-88✓✓ ฟบ
17:30=(6)5=526-97✓✓ ฟบจ(แตก)
17:45=(7)5=

*******75-78-79-76
*******675-678-679

วิน✳️(7589/6)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:45=(7)6=710-86✓✓ ฟรบด
13:00=(1)2=969-34××
13:15=(4)3=318-93✓ ด
13:30=(1)6=104-02✓✓ ฟรบ
13:45=(7)6=187-48✓✓ ฟบ
14:00=(2)7=361-21✓✓ ฟล
14:15=(8)9=584-85✓✓ ฟบ
14:30=(0)9=735-74××
15:00=(9)8=578-50✓ บ
15:15=(7)5=568-23✓ รบ
15:30=(6)7=511-39××
15:45=(5)4=337-54✓✓ ฟลดจ(วล)
16:00=(5)7=175-14✓✓ ฟบดจ(วบ)
16:15=(7)5=857-52✓✓ ฟบดจ(วด)
16:30=(7)2=386-96××
16:45=(6)5=359-65✓✓ ฟลดจ(แตก)
17:00=(5)6=016-97✓ บ
17:15=(7)6=079-88✓✓ ฟบ
17:30=(6)5=526-97✓✓ ฟบจ(แตก)
17:45=(7)5=318-85✓ ล(วล)
18:00=(1)3=

*******13-16-18-10-11
*******311-811-681-611

วิน✳️(1386/0)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:45=(7)6=710-86✓✓ ฟรบด
13:00=(1)2=969-34××
13:15=(4)3=318-93✓ ด
13:30=(1)6=104-02✓✓ ฟรบ
13:45=(7)6=187-48✓✓ ฟบ
14:00=(2)7=361-21✓✓ ฟล
14:15=(8)9=584-85✓✓ ฟบ
14:30=(0)9=735-74××
15:00=(9)8=578-50✓ บ
15:15=(7)5=568-23✓ รบ
15:30=(6)7=511-39××
15:45=(5)4=337-54✓✓ ฟลดจ(วล)
16:00=(5)7=175-14✓✓ ฟบดจ(วบ)
16:15=(7)5=857-52✓✓ ฟบดจ(วด)
16:30=(7)2=386-96××
16:45=(6)5=359-65✓✓ ฟลดจ(แตก)
17:00=(5)6=016-97✓ บ
17:15=(7)6=079-88✓✓ ฟบ
17:30=(6)5=526-97✓✓ ฟบจ(แตก)
17:45=(7)5=318-85✓ ล(วล)
18:00=(1)3=653-86✓ บ(วล)
18:15=(6)7=

*******67-68-65-63
*******367-368-567

วิน✳️(6783/5)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(7)9=903-91✓ ด
09:15=(1)2=157-57✓✓ ฟรบ
09:30=(8)0=429-78✓✓ ฟลจ(วล)
09:45=(5)4=589-19✓✓ ฟรบ(วล)
10:00=(5)6=761-83✓ บ(วบ)
10:15=(7)8=273-40✓✓ ฟบ
10:30=(0)2=

*******02-04-08-03
*******302-402-802

วิน✳️(0243/8)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(7)9=903-91✓ ด
09:15=(1)2=157-57✓✓ ฟรบ
09:30=(8)0=429-78✓✓ ฟลจ(วล)
09:45=(5)4=589-19✓✓ ฟรบ(วล)
10:00=(5)6=761-83✓ บ(วบ)
10:15=(7)8=273-40✓✓ ฟบ
10:30=(0)2=647-00✓✓ ฟล
10:45=(0)1=

*******01-07-09-04
*******701-709-704

วิน✳️(0179/4)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(7)9=903-91✓ ด
09:15=(1)2=157-57✓✓ ฟรบ
09:30=(8)0=429-78✓✓ ฟลจ(วล)
09:45=(5)4=589-19✓✓ ฟรบ(วล)
10:00=(5)6=761-83✓ บ(วบ)
10:15=(7)8=273-40✓✓ ฟบ
10:30=(0)2=647-00✓✓ ฟล
10:45=(0)1=655-97× (วล)
11:00=(5)6=

*******56-50-53-52
*******256-356-056

วิน✳️(5632/0)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 4 เดือนที่แล้ว
♥️650-40 ✓✓แตก3❤️❤️❤️ จ้าาาา

สนใจเข้ากลุ่มทัก 9 มาเลยจ้า🧡🧡
mu2517 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:15=(6)5=435-83✓ บ(วด)
21:30=(3)4=627-83✓✓ ฟล
21:45=(4)6=605-20✓ รบ
22:00=(7)6=431-22××
22:15=(0)1=972-89××
22:30=(9)8=179-47✓✓ ฟบ
22:45=(4)6=491-92✓✓ ฟรบ(แตก)
23:00=(1)0=331-32✓✓ ฟบ
23:15=(2)3=222-78✓✓ ฟบ
23:30=(4)9=

*******49-48-43-42-44
*******944-844-243-249

วิน✳️(4932/8)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 5 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:15=(6)5=435-83✓ บ(วด)
21:30=(3)4=627-83✓✓ ฟล
21:45=(4)6=605-20✓ รบ
22:00=(7)6=431-22××
22:15=(0)1=972-89××
22:30=(9)8=179-47✓✓ ฟบ
22:45=(4)6=491-92✓✓ ฟรบ(แตก)
23:00=(1)0=331-32✓✓ ฟบ
23:15=(2)3=222-78✓✓ ฟบ
23:30=(4)9=125-74✓✓ ฟบ
23:45=(1)2=

*******12-18-19-17
*******812-819-817

วิน✳️(1289/7)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 5 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:15=(6)5=435-83✓ บ(วด)
21:30=(3)4=627-83✓✓ ฟล
21:45=(4)6=605-20✓ รบ
22:00=(7)6=431-22××
22:15=(0)1=972-89××
22:30=(9)8=179-47✓✓ ฟบ
22:45=(4)6=491-92✓✓ ฟรบ(แตก)
23:00=(1)0=331-32✓✓ ฟบ
23:15=(2)3=222-78✓✓ ฟบ
23:30=(4)9=125-74✓✓ ฟบ
23:45=(1)2=408-61✓✓ ฟล
00:00=(1)4=

*******14-18-16-10
*******814-014-614

วิน✳️(1480/6)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 5 เดือนที่แล้ว
♥️♥️เฮง ๆ จ้าาา
นอนล่ะน๊าาา..

สนใจเข้ากลุ่มพรุ่งนี้เจอกันจ้า
แอดแล้วทัก "9" มาจ้า
mu2517 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(4)9=842-11✓✓ ฟบ
09:15=(7)5=629-04××
09:30=(4)6=840-58✓✓ ฟบจ(วบ)
09:45=(8)4=276-07××
10:00=(7)8=849-36✓ รบ
10:15=(0)1=924-74××
10:30=(1)0=527-14✓✓ ฟล
10:45=(4)5=820-44✓✓ ฟล
11:00=(5)4=123-04✓ ล(วล)
11:15=(4)6=525-26✓ ล(วล)
11:30=(7)8=332-26× (วล)
11:45=(4)3=213-08✓ บ(แตก)
12:00=(3)4=524-74✓ ด(วบ)
12:15=(5)7=151-49✓✓ ฟบจ(วบ)
12:30=(1)5=112-14✓✓ ฟดจจ(วด)
12:45=(4)3=109-12× (วล)
13:00=(1)2=492-16✓✓ ฟลด(แตก)
13:15=(1)3=

*******13-19-16-12
*******913-213-613

วิน✳️(1392/6)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 5 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:45=(0)6=502-06✓✓ ฟดจ(วล)
14:00=(0)1=

*******01-06-07-09-00
*******600-601-609-607

วิน✳️(0167/9)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 5 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:45=(0)6=502-06✓✓ ฟดจ(วล)
14:00=(0)1=870-71✓✓ ฟบดจ(วด)
14:15=(8)5=

*******85-86-87-81
*******185-186-187

วิน✳️(8567/1)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 5 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:45=(0)6=502-06✓✓ ฟดจ(วล)
14:00=(0)1=870-71✓✓ ฟบดจ(วด)
14:15=(8)5=073-58✓✓ ฟลดจ(วล)
14:30=(0)3=

*******03-06-05-02
*******203-603-503

วิน✳️(0356/2)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 5 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:45=(0)6=502-06✓✓ ฟดจ(วล)
14:00=(0)1=870-71✓✓ ฟบดจ(วด)
14:15=(8)5=073-58✓✓ ฟลดจ(วล)
14:30=(0)3=573-99✓ บ
14:45=(2)1=

*******21-25-28-23
*******321-521-821

วิน✳️(2158/3)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
วางสดวางจริง เข้าจริงหลุดจริง ไม่จกตาจ้า

✔สมัครสมาชิกใหม่ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีทดลองรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:45=(1)3=541-28✓✓ ฟบ
16:00=(8)9=586-89✓✓ ฟดจ(วล)
16:15=(9)0=750-14✓ บ(วบ)
16:30=(5)0=655-33✓✓ ฟบ
16:45=(6)0=805-05✓ ด(แตก)
17:00=(0)5=246-89××
17:30=(0)4=668-09✓✓ ฟล(วบ)
17:45=(4)5=066-40✓✓ ฟล
18:00=(9)0=057-47✓ รบ
18:15=(6)7=348-35××
18:30=(2)3=296-64✓✓ ฟรบ(วล)
18:45=(7)2=927-60✓✓แตก3❤️
19:00=(3)2=985-34✓✓ ฟลจ(วล)
19:15=(7)8=

*******78-79-73-75
*******978-973-975

วิน✳️(7893/5)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 5 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:45=(1)3=541-28✓✓ ฟบ
16:00=(8)9=586-89✓✓ ฟดจ(วล)
16:15=(9)0=750-14✓ บ(วบ)
16:30=(5)0=655-33✓✓ ฟบ
16:45=(6)0=805-05✓ ด(แตก)
17:00=(0)5=246-89××
17:30=(0)4=668-09✓✓ ฟล(วบ)
17:45=(4)5=066-40✓✓ ฟล
18:00=(9)0=057-47✓ รบ
18:15=(6)7=348-35××
18:30=(2)3=296-64✓✓ ฟรบ(วล)
18:45=(7)2=927-60✓✓แตก3❤️
19:00=(3)2=985-34✓✓ ฟลจ(วล)
19:15=(7)8=014-07✓✓ ฟล
19:30=(4)7=

*******47-40-42-41
*******147-047-247

วิน✳️(4702/1)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
mu2517 5 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:45=(1)3=541-28✓✓ ฟบ
16:00=(8)9=586-89✓✓ ฟดจ(วล)
16:15=(9)0=750-14✓ บ(วบ)
16:30=(5)0=655-33✓✓ ฟบ
16:45=(6)0=805-05✓ ด(แตก)
17:00=(0)5=246-89××
17:30=(0)4=668-09✓✓ ฟล(วบ)
17:45=(4)5=066-40✓✓ ฟล
18:00=(9)0=057-47✓ รบ
18:15=(6)7=348-35××
18:30=(2)3=296-64✓✓ ฟรบ(วล)
18:45=(7)2=927-60✓✓ แตก3❤️
19:00=(3)2=985-34✓✓ ฟลจ(วล)
19:15=(7)8=014-07✓✓ ฟล
19:30=(4)7=570-36✓ บ(วบ)
19:45=(6)7=

*******67-62-63-69
*******367-267-967

วิน✳️(6732/9)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 ID: mu.ptp
แสดงความคิดเห็น