โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:15=(0)2=007-75 //*
07:30=(0)7=502-12 //*
07:45=(2)5=062-47 //*จ
08:00=(2)1=951-87 //
08:15=(5)0=974-56 /*
08:30=(9)8=459-05 //*
08:45=(9)5=เน้นบน

เจาะ⏩94-90-54-50

3ตัว⏩754-790-570-740

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
:มี *=(ฟ) -//=(บ)-/=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:15=(0)2=007-75 //*
07:30=(0)7=502-12 //*
07:45=(2)5=062-47 //*จ
08:00=(2)1=951-87 //
08:15=(5)0=974-56 /*
08:30=(9)8=459-05 //*
08:45=(9)5=354-11 //จ
09:00=(4)9=เน้นบน

เจาะ⏩41-46-91-96

3ตัว⏩546-941-541-641

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
:มี *=(ฟ) -//=(บ)-/=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:15=(0)2=007-75 //*
07:30=(0)7=502-12 //*
07:45=(2)5=062-47 //*จ
08:00=(2)1=951-87 //
08:15=(5)0=974-56 /*
08:30=(9)8=459-05 //*
08:45=(9)5=354-11 //จ
09:00=(4)9=788-96 /จ
09:15=(0)9=เน้นบน

เจาะ⏩08-06-98-90

3ตัว⏩108-680-190*-890

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
:มี *=(ฟ) -//=(บ)-/=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:15=(0)2=007-75 //*
07:30=(0)7=502-12 //*
07:45=(2)5=062-47 //*จ
08:00=(2)1=951-87 //
08:15=(5)0=974-56 /*
08:30=(9)8=459-05 //*
08:45=(9)5=354-11 //จ
09:00=(4)9=788-96 /จ
09:15=(0)9=503-64 //*
09:30=(3)5=389-61 //*
09:45=(4)9=เน้นบน

เจาะ⏩42-43-92-93

3ตัว⏩293-243-943-892

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
:มี *=(ฟ) -//=(บ)-/=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(5)0=910-59 /*บล
20:30=(1)4=181-82 //*
20:45=(9)5=373-52 /
21:00=(5)0=619-87 -
21:30=(9)8=142-49 /*
21:45=(1)3=683-80 //
22:00=(8)0=818-81 //*บล
22:15=(8)4=728-49 //*บล
22:30=(8)5=691-57 /
22:45=(2)6=เน้นบน

เจาะ⏩27-25-65-67

3ตัว⏩567-762-562-126

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(5)0=910-59 /*บล
20:30=(1)4=181-82 //*
20:45=(9)5=373-52 /
21:00=(5)0=619-87 -
21:30=(9)8=142-49 /*
21:45=(1)3=683-80 //
22:00=(8)0=818-81 //*บล
22:15=(8)4=728-49 //*บล
22:30=(8)5=691-57 /
22:45=(2)6=500-70 -
23:00=(0)9=เน้นบน

เจาะ⏩01-03-93-91

3ตัว⏩901-503-501-953

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(5)0=910-59 /*บล
20:30=(1)4=181-82 //*
20:45=(9)5=373-52 /
21:00=(5)0=619-87 -
21:30=(9)8=142-49 /*
21:45=(1)3=683-80 //
22:00=(8)0=818-81 //*บล
22:15=(8)4=728-49 //*บล
22:30=(8)5=691-57 /
22:45=(2)6=500-70 -
23:00=(0)9=032-06 //*บล
23:15=(0)3=306-16 //*บบ
23:30=(3)0=เน้นบน

เจาะ⏩34-35-04-05

3ตัว⏩604-605-034-035

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(5)0=910-59 /*บล
20:30=(1)4=181-82 //*
20:45=(9)5=373-52 /
21:00=(5)0=619-87 -
21:30=(9)8=142-49 /*
21:45=(1)3=683-80 //
22:00=(8)0=818-81 //*บล
22:15=(8)4=728-49 //*บล
22:30=(8)5=691-57 /
22:45=(2)6=500-70 -
23:00=(0)9=032-06 //*บล
23:15=(0)3=306-16 //*บบ
23:30=(3)0=759-05 /จ
23:45=(9)5=เน้นบน

เจาะ⏩90-92-59-52

3ตัว⏩790-792-952-752

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(5)0=910-59 /*บล
20:30=(1)4=181-82 //*
20:45=(9)5=373-52 /
21:00=(5)0=619-87 -
21:30=(9)8=142-49 /*
21:45=(1)3=683-80 //
22:00=(8)0=818-81 //*บล
22:15=(8)4=728-49 //*บล
22:30=(8)5=691-57 /
22:45=(2)6=500-70 -
23:00=(0)9=032-06 //*บล
23:15=(0)3=306-16 //*บบ
23:30=(3)0=759-05 /จ
23:45=(9)5=397-54 //*บล
00:00=(9)1=เน้นบน

เจาะ⏩94-95-14-15

3ตัว⏩794-795-914-915

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤❤ถอนกันทั้งวันไปเลยจ้าาาา..

⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:15=(2)3=625-86 //*
16:30=(2)4=208-30 //*
16:45=(5)3=902-33 /
17:00=(7)2=762-27 //*บล
17:15=(8)7=213-18 /*
17:30=(4)3=863-83 //บล
17:45=(8)9=265-09 /
18:00=(1)6=525-24 -
18:15=(2)1=431-94 //
18:30=(0)1=705-20 //*บล
18:45=(7)6=292-42 -
19:00=(1)6=694-91 //*บลจ
19:15=(6)1=719-16 /*บล×3
19:30=(2)1=274-12 //*บล×3
19:45=(7)8=เน้นบน

เจาะ⏩ 74-72-84-82

3ตัว⏩872-874-743-741

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
19:45=--ยกเลิกโพย--
กำลังดีเชียว..เฮ้อออ..

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:00=(8)7=เน้นบน

เจาะ⏩84-83-74-73

3ตัว⏩284-278-987-972

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(5)0=เน้นบน

เจาะ⏩56-57-06-07

3ตัว⏩356-357-306-307

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(5)0=910-59 /*บล
20:30=(1)4=181-82 //*
20:45=(9)5=เน้นบน

เจาะ⏩98-94-54-58

3ตัว⏩198-194-154-158

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:15=(5)0=910-59 /*บล
20:30=(1)4=181-82 //*
20:45=(9)5=373-52 /
21:00=(5)0=เน้นบน

เจาะ⏩53-57-03-07

3ตัว⏩750-350-735-730

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(3)2=303-01//*
08:30=(1)2=553-63 -
08:45=(3)5=436-04 //*จ
09:00=(9)8=729-44 //*
09:15=(2)0=894-74 -
09:30=(4)9=042-63 //*
09:45=(9)1=093-45 //*
10:00=(4)5=เน้นบน

เจาะ⏩40-43-50-53

3ตัว⏩940-943-950-953

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(3)2=303-01//*
08:30=(1)2=553-63 -
08:45=(3)5=436-04 //*จ
09:00=(9)8=729-44 //*
09:15=(2)0=894-74 -
09:30=(4)9=042-63 //*
09:45=(9)1=093-45 //*
10:00=(4)5=406-07 //*
10:15=(6)7=เน้นบน

เจาะ⏩60-61-70-71

3ตัว⏩760-470-461-467

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:45=(0)1=006-64 //*
11:00=(6)5=680-32 //*
11:15=(8)0=528-62 //*
11:30=(8)0=890-53 //*บบ
11:45=(9)0=269-58 //*
12:00=(4)3=เน้นบน

เจาะ⏩42-41-32-31

3ตัว⏩942-932-632-642

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

10:45=(0)1=006-64 //*
11:00=(6)5=680-32 //*
11:15=(8)0=528-62 //*
11:30=(8)0=890-53 //*บบ
11:45=(9)0=269-58 //*
12:00=(4)3=998-95 -
12:15=(2)9=เน้นบน

เจาะ⏩23-24-92-94

3ตัว⏩982-894-923-924

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=660-36 //*บล
21:00=(6)7=643-35 //*
21:15=(1)3=210-81 //*บล
21:30=(8)7=037-84 /*บลจ
21:45=(0)9=308-17 //*
22:00=(0)6=200-77 //*
22:15=(3)2=829-74 //
22:30=(9)8=638-19 /*บล
22:45=(0)9=228-90 /*ลล
23:00=(9)8=เน้นบน

เจาะ⏩93-92-83-80

3ตัว⏩982-382-082-682

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=660-36 //*บล
21:00=(6)7=643-35 //*
21:15=(1)3=210-81 //*บล
21:30=(8)7=037-84 /*บลจ
21:45=(0)9=308-17 //*
22:00=(0)6=200-77 //*
22:15=(3)2=829-74 //
22:30=(9)8=638-19 /*บล
22:45=(0)9=228-90 /*ลล
23:00=(9)8=750-22 -
23:15=(0)2=เน้นบน

เจาะ⏩02-03-25-23

3ตัว⏩502-503-320-532

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=660-36 //*บล
21:00=(6)7=643-35 //*
21:15=(1)3=210-81 //*บล
21:30=(8)7=037-84 /*บลจ
21:45=(0)9=308-17 //*
22:00=(0)6=200-77 //*
22:15=(3)2=829-74 //
22:30=(9)8=638-19 /*บล
22:45=(0)9=228-90 /*ลล
23:00=(9)8=750-22 -
23:15=(0)2=271-63//
23:30=(7)3=เน้นบน

เจาะ⏩73-78-31-38

3ตัว⏩731-871-821-273

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=660-36 //*บล
21:00=(6)7=643-35 //*
21:15=(1)3=210-81 //*บล
21:30=(8)7=037-84 /*บลจ
21:45=(0)9=308-17 //*
22:00=(0)6=200-77 //*
22:15=(3)2=829-74 //
22:30=(9)8=638-19 /*บล
22:45=(0)9=228-90 /*ลล
23:00=(9)8=750-22 -
23:15=(0)2=271-63 //
23:30=(7)3=087-68 //*จ
23:45=(7)8=เน้นบน

เจาะ⏩71-79-81-89

3ตัว⏩978-890-790-871

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=660-36 //*บล
21:00=(6)7=643-35 //*
21:15=(1)3=210-81 //*บล
21:30=(8)7=037-84 /*บลจ
21:45=(0)9=308-17 //*
22:00=(0)6=200-77 //*
22:15=(3)2=829-74 //
22:30=(9)8=638-19 /*บล
22:45=(0)9=228-90 /*ลล
23:00=(9)8=750-22 -
23:15=(0)2=271-63 //
23:30=(7)3=087-68 //*จ
23:45=(7)8=276-76 //*บล
00:00=(8)7=เน้นบน

เจาะ⏩83-86-73-78

3ตัว⏩876-873-673-167

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤❤ฟันบนยาวๆ..ยันเที่ยงคืน.

ถอนๆๆๆๆๆ

⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 7
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:30=(5)6=634-73//
16:45=(0)3=983-03/*บล×3
17:00=(6)5=412-06/*
17:15=(3)2=953-82//*บล
17:30=(0)1=313-97//จ
17:45=(2)1=863-80-
18:00=(8)6=008-61//*บลจ
18:15=(2)3=774-04-
18:30=(0)7=648-95-
18:45=(7)8=477-02//*
19:00=(7)9=475-23//*
19:15=(5)7=464-54/*
19:30=(7)4=877-61//*
19:45=(7)8=378-52//*บลต3
20:00=(7)8=491-22-
20:15=(4)5=600-45/*ลล
20:30=(7)1=เน้นบน

เจาะ⏩10-15-70-75

3ตัว⏩571-071-501-507

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=เน้นบน

เจาะ⏩67-65-47-45-

3ตัว⏩546-746-754-756

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=660-36//*บล
21:00=(6)7=เน้นบน

เจาะ⏩67-61-70-71

3ตัว⏩106-107-167-067

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=660-36 //*บล
21:00=(6)7=643-35//*
21:15=(1)3=เน้นบน

เจาะ⏩36-34-16-14

3ตัว⏩631-431-345-641

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=660-36 //*บล
21:00=(6)7=643-35 //*
21:15=(1)3=210-81 //*บล
21:30=(8)7=เน้นบน

เจาะ⏩87-83-71-73

3ตัว⏩317-317-327-328

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=660-36 //*บล
21:00=(6)7=643-35 //*
21:15=(1)3=210-81 //*บล
21:30=(8)7=037-84 /*บลจ
21:45=(0)9=308-17 //*
22:00=(0)6=เน้นบน

เจาะ⏩03-04-63-64

3ตัว⏩430-436-360-460

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(6)4=660-36 //*บล
21:00=(6)7=643-35 //*
21:15=(1)3=210-81 //*บล
21:30=(8)7=037-84 /*บลจ
21:45=(0)9=308-17 //*
22:00=(0)6=200-77 //*
22:15=(3)2=เน้นบน

เจาะ⏩30-37-20-27

3ตัว⏩032-732-730-720

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(5)4=464-59/*บลจ
14:30=(2)3=507-38/
14:45=(7)0=516-09/จ
15:00=(2)7=681-13-
15:15=(9)0=992-08//*บล
15:30=(6)5=692-99//*
15:45=(3)2=739-40//*จ
16:00=(3)2=977-18-
16:15=(9)4=939-58//*จ
16:30=(3)9=022-35/*จ
16:45=(9)0=899-95//*บล
17:00=(8)9=435-60-
17:15=(1)0=054-17/*บล
17:30=(1)2=780-95-
17:45=(0)5=221-01/*
18:00=(9)8=748-33//
18:15=(6)7=942-11-
18:30=(2)1=347-12/*ลล
18:45=(8)9=342-40-
19:00=(1)4=541-30//*บบแตก3
19:15=(0)1=127-90/*บล
19:30=(8)9=เน้นบน

เจาะ⏩81-85-91-95

3ตัว⏩218-219-285-295

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤หน้าบานกันทั้งวันนน..อิอิ..
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(8)9=394-67//
19-45=(3)0=เน้นบน

เจาะ⏩34-38-04-08

3ตัว⏩430-830-483-480

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(8)9=394-67//
19-45=(3)0=377-28//*
20:00=(4)3=เน้นบน

เจาะ⏩40-45-30-35

3ตัว⏩730-735-734-543

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(8)9=394-67//
19-45=(3)0=377-28//*
20:00=(4)3=595-64/*
20:15=(3)4=เน้นบน

เจาะ⏩35-39-45-49

3ตัว⏩359-459-934-534

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(8)0=328-08//*บล×3
08:30=(9)7=708-64//
08:45=(5)0=449-21-
09:00=(9)0=704-25//
09:15=(4)5=749-99//*
09:30=(4)5=682-54/*ลลจ
09:45=(7)8=283-74/*บล
10:00=(4)3=919-17-
10:15=(5)0=545-03//*บล
10:30=(0)1=221-27//
10:45=(7)3=805-72/*
11:00=(3)2=825-45//จ
11:15=(2)7=937-16//
11:30=(8)0=711-93-
11:45=(7)6=332-51-
12:00=(3)4=398-47//*บล
12:15=(9)0=877-63-
12:30=(9)8=607-29/*จ
12:45=(3)2=988-93/*
13:00=(1)0=831-46//*จ
13:15=(9)1=323-75-
13:30=(2)5=941-29/*
13:45=(2)3=เน้นบน

เจาะ⏩21-24-31-34

3ตัว⏩721-731-724-734

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:00=(8)7=เน้นบน

เจาะ⏩80-87-79-70

3ตัว⏩978-078-687-689

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(5)4=เน้นบน

เจาะ⏩59-57-49-47

3ตัว⏩059-057-049-047

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(5)4=464-59/*บลจ
14:30=(2)3=เน้นบน

เจาะ⏩24-20-34-30

3ตัว⏩042-304-432-412

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(5)4=464-59/*บลจ
14:30=(2)3=507-38/
14:45=(7)0=เน้นบน

เจาะ⏩79-78-09-08

3ตัว⏩790-780-980-987

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤516-09✔✔

เจาะ 09✔

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(5)4=464-59/*บลจ
14:30=(2)3=507-38/
14:45=(7)0=516-09/จ
15:00=(2)7=เน้นบน

เจาะ⏩26-29-76-79

3ตัว⏩126-129-176-179

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(8)0=328-08//*บล
08:30=(9)7=708-64//
08:45=(5)0=449-21-
09:00=(9)0=704-25//
09:15=(4)5=749-99//*
09:30=(4)5=682-54/*ลลจ
09:45=(7)8=283-74/*บล
10:00=(4)3=919-17-
10:15=(5)0=545-03//*บล
10:30=(0)1=221-27//
10:45=(7)3=เน้นบน

เจาะ⏩73-74-34-37

3ตัว⏩437-237-247-213

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(8)0=328-08//*บล
08:30=(9)7=708-64//
08:45=(5)0=449-21-
09:00=(9)0=704-25//
09:15=(4)5=749-99//*
09:30=(4)5=682-54/*ลลจ
09:45=(7)8=283-74/*บล
10:00=(4)3=919-17-
10:15=(5)0=545-03//*บล
10:30=(0)1=221-27//
10:45=(7)3=805-72/*
11:00=(3)2=เน้นบน

เจาะ⏩34-35-24-25

3ตัว⏩503-502-532-032

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤825-45✔✔

เจาะแตก 25
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(8)0=328-08//*บล
08:30=(9)7=708-64//
08:45=(5)0=449-21-
09:00=(9)0=704-25//
09:15=(4)5=749-99//*
09:30=(4)5=682-54/*ลลจ
09:45=(7)8=283-74/*บล
10:00=(4)3=919-17-
10:15=(5)0=545-03//*บล
10:30=(0)1=221-27//
10:45=(7)3=805-72/*
11:00=(3)2=825-45//จ
11:15=(2)7=เน้นบน

เจาะ⏩74-78-24-28

3ตัว⏩872-482-724-324

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(8)0=328-08//*บล
08:30=(9)7=708-64//
08:45=(5)0=449-21-
09:00=(9)0=704-25//
09:15=(4)5=749-99//*
09:30=(4)5=682-54/*ลลจ
09:45=(7)8=283-74/*บล
10:00=(4)3=919-17-
10:15=(5)0=545-03//*บล
10:30=(0)1=221-27//
10:45=(7)3=805-72/*
11:00=(3)2=825-45//จ
11:15=(2)7=937-16//
11:30=(8)0=เน้นบน

เจาะ⏩83-84-03-04

3ตัว⏩783-734-983-703

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(8)0=328-08//*บล
08:30=(9)7=708-64//
08:45=(5)0=449-21-
09:00=(9)0=704-25//
09:15=(4)5=749-99//*
09:30=(4)5=682-54/*ลลจ
09:45=(7)8=283-74/*บล
10:00=(4)3=919-17-
10:15=(5)0=545-03//*บล
10:30=(0)1=221-27//
10:45=(7)3=805-72/*
11:00=(3)2=825-45//จ
11:15=(2)7=937-16//
11:30=(8)0=711-93-
11:45=(7)6=เน้นบน

เจาะ⏩74-78-64-68

3ตัว⏩174-178-176-173

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(1)0=518-31//*บล
12:45=(1)8=488-83//บลจ
13:00=(5)6=625-20//*บบ
13:15=(7)2=เน้นบน

เจาะ⏩78-79-28-29

3ตัว⏩882-887-728-729

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤❤428-86✔✔

เจาะ28+เด้งๆๆ
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(1)0=518-31//*บล
12:45=(1)8=488-83//บลจ
13:00=(5)6=625-20//*บบ
13:15=(7)2=428-86//บจ
13:30=(8)9=เน้นบน

เจาะ⏩83-89-92-93

3ตัว⏩982-823-483-489

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(1)0=518-31//*บล
12:45=(1)8=488-83//บลจ
13:00=(5)6=625-20//*บบ
13:15=(7)2=428-86//บจ
13:30=(8)9=925-33//
13:45=(9)8=เน้นบน

เจาะ⏩95-90-85-80

3ตัว⏩095-290-285-280

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩


❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(6)5=330-55/
19:45=(3)1=217-43/*บลจ
20:00=(0)8=087-51//*บบ
20:15=(6)5=722-72-
20:30=(3)5=609-70-
20:45=(9)7=494-10//*
21:00=(9)8=871-95/*บลจ
21:15=(4)8=694-46//*บลจ
21:30=(9)6=154-53-
21:45=(1)0=918-57//*
22:00=(9)7=986-26//*
22:15=(9)0=823-10/
22:30=(6)7=088-72/
22:45=(4)3=949-07//*
23:00=(0)9=019-69//*บล×3จ
23:15=(0)1=เน้นบน

เจาะ⏩06-07-16-17

3ตัว⏩506-507-016-017

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(6)5=330-55/
19:45=(3)1=217-43/*บลจ
20:00=(0)8=087-51//*บบ
20:15=(6)5=722-72-
20:30=(3)5=609-70-
20:45=(9)7=494-10//*
21:00=(9)8=871-95/*บลจ
21:15=(4)8=694-46//*บลจ
21:30=(9)6=154-53-
21:45=(1)0=918-57//*
22:00=(9)7=986-26//*
22:15=(9)0=823-10/
22:30=(6)7=088-72/
22:45=(4)3=949-07//*
23:00=(0)9=019-69//*บล×3จ
23:15=(0)1=960-30//*บลจ
23:30=(1)2=เน้นบน

เจาะ⏩16-17-26-27

3ตัว⏩516-517-526-527

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(6)5=330-55/
19:45=(3)1=217-43/*บลจ
20:00=(0)8=087-51//*บบ
20:15=(6)5=722-72-
20:30=(3)5=609-70-
20:45=(9)7=494-10//*
21:00=(9)8=871-95/*บลจ
21:15=(4)8=694-46//*บลจ
21:30=(9)6=154-53-
21:45=(1)0=918-57//*
22:00=(9)7=986-26//*
22:15=(9)0=823-10/
22:30=(6)7=088-72/
22:45=(4)3=949-07//*
23:00=(0)9=019-69//*บล×3จ
23:15=(0)1=960-30//*บลจ
23:30=(1)2=699-68-
23:45=(9)8=เน้นบน

เจาะ⏩95-96-85-89

3ตัว⏩195-196-598-569

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:45=(7)8=497-13//*จ
09:00=(9)4=397-59//*บล
09:15=(5)9=832-99/
09:30=(3)2=126-96//
09:45=(3)4=500-37/*
10:00=(0)5=974-42-
10:15=(6)7=836-38//*
10:30=(8)9=635-25-
10:45=(2)3=902-30//*บล
11:00=(2)3=098-22/*
11:15=(4)2=324-64//*บล×3
11:30=(0)9=531-95/จ
11:45=(5)6=145-48//*จ
12:00=(4)3=502-88-
12;15=(5)6=459-41//*
12:30=(5)4=403-46//บล
12:45=(0)3=571-20/*
13:00=(2)1=484-46-
13:15=(2)0=285-49//*
13:30=(5)4=688-74/
13:45=(3)1=460-51/จ
14:00=(6)4=184-52//จ
14:15=(3)4=575-63/*
14:30=(7)4=840-13//
14:45=(5)4=098-50/*
15:00=(5)7=473-77//บล
15:15=(4)0=เน้นบน

เจาะ⏩49-47-09-07

3ตัว⏩ 947-047-903-904

❤วิน⏩40973

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:15=(4)0=103-48/*บล
15:30=(4)3=เน้นบน

เจาะ⏩46-47-36-37

3ตัว⏩136-137-143-403

❤วิน⏩36014

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:15=(4)0=103-48/*บล
15:30=(4)3=387-47/*บลจ
15:45=(6)5=เน้นบน

เจาะ⏩61-62-51-52

3ตัว⏩761-561-675-762

❤วิน⏩56127

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:15=(4)0=103-48/*บล
15:30=(4)3=387-47/*บลจ
15:45=(6)5=168-98//*
16:00=(9)7=739-18//*บลจต3
16:15=(9)7=เน้นบน

เจาะ⏩90-93-70-73

3ตัว⏩190-193-790-390

❤วิน⏩97301

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:15=(4)0=103-48/*บล
15:30=(4)3=387-47/*บลจ
15:45=(6)5=168-98//*
16:00=(9)7=739-18//*บลจต3
16:15=(9)7=783-29/*บล
16:30=(1)0=เน้นบน

เจาะ⏩18-19-08-09

3ตัว⏩381-391-910-810

❤วิน⏩89103

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:45=(7)8=497-13//*จ
09:00=(9)4=397-59//*บล
09:15=(5)9=832-99/
09:30=(3)2=126-96//
09:45=(3)4=500-37/*
10:00=(0)5=974-42-
10:15=(6)7=836-38//*
10:30=(8)9=635-25-
10:45=(2)3=902-30//*บล
11:00=(2)3=098-22/*
11:15=(4)2=324-64//*บล×3
11:30=(0)9=531-95/จ
11:45=(5)6=เน้นบน

เจาะ⏩54-50-64-60

3ตัว⏩354-350-653-654

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤145-48❤✔✔

เจาะ 45 เยสสส


❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:45=(7)8=497-13//*จ
09:00=(9)4=397-59//*บล
09:15=(5)9=832-99/
09:30=(3)2=126-96//
09:45=(3)4=500-37/*
10:00=(0)5=974-42-
10:15=(6)7=836-38//*
10:30=(8)9=635-25-
10:45=(2)3=902-30//*บล
11:00=(2)3=098-22/*
11:15=(4)2=324-64//*บล×3
11:30=(0)9=531-95/จ
11:45=(5)6=145-48//*จ
12:00=(4)3=เน้นบน

เจาะ⏩47-43-35-37

3ตัว⏩543-547-147-134

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:45=(7)8=497-13//*จ
09:00=(9)4=397-59//*บล
09:15=(5)9=832-99/
09:30=(3)2=126-96//
09:45=(3)4=500-37/*
10:00=(0)5=974-42-
10:15=(6)7=836-38//*
10:30=(8)9=635-25-
10:45=(2)3=902-30//*บล
11:00=(2)3=098-22/*
11:15=(4)2=324-64//*บล×3
11:30=(0)9=531-95/จ
11:45=(5)6=145-48//*จ
12:00=(4)3=502-88-
12;15=(5)6=เน้นบน

เจาะ⏩52-51-62-61

3ตัว⏩251-051-652-056

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:45=(7)8=497-13//*จ
09:00=(9)4=397-59//*บล
09:15=(5)9=832-99/
09:30=(3)2=126-96//
09:45=(3)4=500-37/*
10:00=(0)5=974-42-
10:15=(6)7=836-38//*
10:30=(8)9=635-25-
10:45=(2)3=902-30//*บล
11:00=(2)3=098-22/*
11:15=(4)2=324-64//*บล×3
11:30=(0)9=531-95/จ
11:45=(5)6=145-48//*จ
12:00=(4)3=502-88-
12;15=(5)6=459-41//*
12:30=(5)4=เน้นบน

เจาะ⏩50-57-40-57

3ตัว⏩540-547-950-957

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(5)0=400-42//
16:00=(0)5=524-14//
16:15=(3)5=113-37//*บล
16:30=(4)0=006-44/*บล
16:45=(3)7=434-30//*บล
17:00=(4)9=116-39/
17:15=(8)6=358-58//*บล
17:30=(8)7=541-50-
17:45=(5)4=560-26//*
18:00=(2)1=515-65//
18:15=(1)6=785-74-
18:30=(8)7=798-02//*บลต3
18:45=(9)8=593-30//*
19:00=(3)5=068-41-
19:15=(9)5=634-96/*จ
19:30=(9)4=เน้นบน

เจาะ⏩94-98-43-47

3ตัว⏩894-984-794-943

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:45=(8)9=เน้นบน

เจาะ⏩87-86-96-97

3ตัว⏩387-396-397-396

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:45=(8)9=972-10//
20:00=(7)2=เน้นบน

เจาะ⏩74-75-24-25

3ตัว⏩974-975-924-925

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:15=(2)4=227-04//*บลจ
07:30=(2)0=152-13//*
07:45=(2)7=787-73//บล
08:00=(3)2=164-91-
08:30=(2)0=289-50//*บล
08:45=(3)2=882-26//บล
09:00=(9)5=เน้นบน

เจาะ⏩93-92-53-52

3ตัว⏩892-852-985-953

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:15=(2)4=227-04//*บลจ
07:30=(2)0=152-13//*
07:45=(2)7=787-73//บล
08:00=(3)2=164-91-
08:30=(2)0=289-50//*บล
08:45=(3)2=882-26//บล
09:00=(9)5=449-03//*
09:15=(6)3=เน้นบน

เจาะ⏩69-68-39-38

3ตัว⏩896-893-863-963

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:15=(2)4=227-04//*บลจ
07:30=(2)0=152-13//*
07:45=(2)7=787-73//บล
08:00=(3)2=164-91-
08:30=(2)0=289-50//*บล
08:45=(3)2=882-26//บล
09:00=(9)5=449-03//*
09:15=(6)3=340-70//
09:30=(0)9=เน้นบน

เจาะ⏩01-07-90-91

3ตัว⏩410-490-190-740

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:15=(2)4=227-04//*บลจ
07:30=(2)0=152-13//*
07:45=(2)7=787-73//บล
08:00=(3)2=164-91-
08:30=(2)0=289-50//*บล
08:45=(3)2=882-26//บล
09:00=(9)5=449-03//*
09:15=(6)3=340-70//
09:30=(0)9=033-72//*
09:45=(9)0=เน้นบน

เจาะ⏩98-93-08-03

3ตัว⏩980-981-930-901

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(4)3=163-30//บล
21:00=(3)0=008-57//จ
21:15=(2)0=929-02//*บล
21:30=(7)5=855-77/*บล
21:45=(5)9=656-61//*
22:00=(6)5=848-19-
22:15=(0)9=540-81//*
22:30=(6)0=เน้นบน

เจาะ⏩64-63-04-03

3ตัว⏩564-563-640-430

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤440-93❤✔✔

เจาะ40 เย้ๆๆๆ

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(4)3=163-30//บล
21:00=(3)0=008-57//จ
21:15=(2)0=929-02//*บล
21:30=(7)5=855-77/*บล
21:45=(5)9=656-61//*
22:00=(6)5=848-19-
22:15=(0)9=540-81//*
22:30=(6)0=440-93//จ
22:45=(0)3=เน้นบน

เจาะ⏩04-02-34-32

3ตัว⏩640-340-240-630

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(4)3=163-30//บล
21:00=(3)0=008-57//จ
21:15=(2)0=929-02//*บล
21:30=(7)5=855-77/*บล
21:45=(5)9=656-61//*
22:00=(6)5=848-19-
22:15=(0)9=540-81//*
22:30=(6)0=440-93//จ
22:45=(0)3=289-52-
23:00=(8)2=เน้นบน

เจาะ⏩83-84-23-24

3ตัว⏩834-234-823-824

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(4)3=163-30//บล
21:00=(3)0=008-57//จ
21:15=(2)0=929-02//*บล
21:30=(7)5=855-77/*บล
21:45=(5)9=656-61//*
22:00=(6)5=848-19-
22:15=(0)9=540-81//*
22:30=(6)0=440-93//จ
22:45=(0)3=289-52-
23:00=(8)2=211-67//
23:15=(3)2=เน้นบน

เจาะ⏩32-31-42-41

3ตัว⏩321-421-431-432

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(4)3=163-30//บล
21:00=(3)0=008-57//จ
21:15=(2)0=929-02//*บล
21:30=(7)5=855-77/*บล
21:45=(5)9=656-61//*
22:00=(6)5=848-19-
22:15=(0)9=540-81//*
22:30=(6)0=440-93//จ
22:45=(0)3=289-52-
23:00=(8)2=211-67//
23:15=(3)2=684-50-
23:30=(5)7=เน้นบน

เจาะ⏩56-58-76-78

3ตัว⏩156-158-168-176

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(4)3=163-30//บล
21:00=(3)0=008-57//จ
21:15=(2)0=929-02//*บล
21:30=(7)5=855-77/*บล
21:45=(5)9=656-61//*
22:00=(6)5=848-19-
22:15=(0)9=540-81//*
22:30=(6)0=440-93//จ
22:45=(0)3=289-52-
23:00=(8)2=211-67//
23:15=(3)2=684-50-
23:30=(5)7=704-38//
23:45=(6)7=เน้นบน

เจาะ⏩69-61-79-71

3ตัว⏩479-471-467-347

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(5)6=572-73//*
13:45=(2)3=014-38/
14:00=(4)3=380-58//
14:15=(0)3=934-01/*ดบ
14:30=(6)1=527-20-
14:45=(2)4=395-42/*ดล
15:00=(4)1=761-84/*ดบ
15:15=(7)3=271-88//*จ
15:30=(8)9=เน้นบน

เจาะ⏩83-81-93-91

3ตัว⏩281-291-781-791

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(5)6=572-73//*
13:45=(2)3=014-38/
14:00=(4)3=380-58//
14:15=(0)3=934-01/*ดบ
14:30=(6)1=527-20-
14:45=(2)4=395-42/*ดล
15:00=(4)1=761-84/*ดบ
15:15=(7)3=271-88//*จ
15:30=(8)9=702-74-
15:45=(2)0=เน้นบน

เจาะ⏩25-23-05-03

3ตัว⏩530-520-320-325

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:30=(5)6=572-73//*
13:45=(2)3=014-38/
14:00=(4)3=380-58//
14:15=(0)3=934-01/*ดบ
14:30=(6)1=527-20-
14:45=(2)4=395-42/*ดล
15:00=(4)1=761-84/*ดบ
15:15=(7)3=271-88//*จ
15:30=(8)9=702-74-
15:45=(2)0=833-44-
16:00=(4)5=เน้นบน

เจาะ⏩41-46-51-56

3ตัว⏩146-345-346-843

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:45=(2)3=282-15//*จ
08:00=(3)9=329-50//*ดจ
08:15=(3)6=403-59//*จ
08:30=(4)3=139-40//*ด
08:45=(4)0=370-65//
09:00=(1)0=607-21//*ด
09:15=(3)8=643-27//*จ
09:30=(3)4=741-18//
09:45=(7)6=299-20-
10:00=(2)1=427-20//*ด
10:15=(2)1=596-00-
10:30=(5)4=174-44//ด
10:45=(1)5=518-33//*ด
11:00=(0)4=663-47/
11:15=(8)1=987-42//*
11:30=(7)6=850-82-
11:45=(8)0=278-65//*
12:00=(5)4=เน้นบน

เจาะ⏩58-50-48-40

3ตัว⏩785-784-285-284

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:00=(5)4=369-35/*
12:15=(8)9=เน้นบน

เจาะ⏩82-83-92-93

3ตัว⏩682-683-692-983

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:00=(5)4=369-35/*
12:15=(8)9=571-32-
12:30=(3)4=เน้นบน

เจาะ⏩37-38-43-47

3ตัว⏩537-547-237-543

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:00=(5)4=369-35/*
12:15=(8)9=571-32-
12:30=(3)4=806-95-
12:45=(1)2=เน้นบน

เจาะ⏩16-18-26-28

3ตัว⏩861-862-016-018

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:45=(2)3=282-15//*จ
08:00=(3)9=329-50//*ดจ
08:15=(3)6=403-59//*จ
08:30=(4)3=เน้นบน

เจาะ⏩41-42-31-32

3ตัว⏩741-742-432-431

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤139-40❤✔✔

เด้งๆๆๆๆ


❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:45=(2)3=282-15//*จ
08:00=(3)9=329-50//*ดจ
08:15=(3)6=403-59//*จ
08:30=(4)3=139-40//*ด
08:45=(4)0=เน้นบน

เจาะ⏩40-46-06-09

3ตัว⏩504-604-904-946

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:45=(2)3=282-15//*จ
08:00=(3)9=329-50//*ดจ
08:15=(3)6=403-59//*จ
08:30=(4)3=139-40//*ด
08:45=(4)0=370-65//
09:00=(1)0=เน้นบน

เจาะ⏩17-19-01-09

3ตัว⏩210-910-710-320

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:45=(2)3=282-15//*จ
08:00=(3)9=329-50//*ดจ
08:15=(3)6=403-59//*จ
08:30=(4)3=139-40//*ด
08:45=(4)0=370-65//
09:00=(1)0=607-21//*ด
09:15=(3)8=เน้นบน

เจาะ⏩84-87-34-37

3ตัว⏩384-083-034-943

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤643-27❤✔✔

เจาะแตก
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:45=(5)0=072-13//
21:00=(2)4=507-47/
21:15=(7)2=468-11-
21:30=(2)8=377-47-
21:45=(4)3=576-84/*
22:00=(7)8=123-73/*จ
22:15=(0)5=226-05/*ดจ
22:30=(2)5=902-54//*ด
22:45=(2)9=เน้นบน

เจาะ⏩25-23-95-93

3ตัว⏩025-023-095-093

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:45=(0)1=005-74//*
18:00=(8)2=120-14//
18:15=(0)2=022-54//*ด
18:30=(4)0=เน้นบน

เจาะ⏩45-46-05-06

3ตัว⏩205-204-654-406

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:45=(0)1=005-74//*
18:00=(8)2=120-14//
18:15=(0)2=022-54//*ด
18:30=(4)0=583-79-
18:45=(8)9=เน้นบน

เจาะ⏩89-84-93-94

3ตัว⏩190-894-893-134

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:45=(0)1=005-74//*
18:00=(8)2=120-14//
18:15=(0)2=022-54//*ด
18:30=(4)0=583-79-
18:45=(8)9=077-59/
19:00=(7)8=เน้นบน

เจาะ⏩84-83-74-73

3ตัว⏩378-478-379-479

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:30=(2)3=182-43//*ด
08:45=(3)4=503-41//*ดจ
09:00=(5)6=เน้นบน

เจาะ⏩52-53-62-63

3ตัว⏩052-056-653--063

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤568-92❤✔✔

เด้งๆๆๆๆๆ
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:30=(2)3=182-43//*ด
08:45=(3)4=503-41//*ดจ
09:00=(5)6=568-92//*ด
09:15=(1)0=054-11//*ด
09:30=(7)6=เน้นบน

เจาะ⏩70-74-60-64

3ตัว⏩760-764-046-047

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:30=(2)3=182-43//*ด
08:45=(3)4=503-41//*ดจ
09:00=(5)6=568-92//*ด
09:15=(1)0=054-11//*ด
09:30=(7)6=200-86/
09:45=(0)4=เน้นบน

เจาะ⏩02-07-42-47

3ตัว⏩420-407-274-207

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:30=(2)3=182-43//*ด
08:45=(3)4=503-41//*ดจ
09:00=(5)6=568-92//*ด
09:15=(1)0=054-11//*ด
09:30=(7)6=200-86/
09:45=(0)4=เน้นบน

เจาะ⏩02-07-42-47

3ตัว⏩420-407-274-207

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:00=(1)7=196-36//*
19:15=(9)8=308-41//จ
19:30=(0)3=001-70//*ด
19:45=(1)2=582-58//
20:00=(0)3=เน้นบน

เจาะ⏩08-05-35-38

3ตัว⏩805-305-853-830

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:00=(1)7=196-36//*
19:15=(9)8=308-41//จ
19:30=(0)3=001-70//*ด
19:45=(1)2=582-58//
20:00=(0)3=071-92//*
20:15=(8)3=เน้นบน

เจาะ⏩84-85-34-35

3ตัว⏩184-185-134-135

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:00=(1)7=196-36//*
19:15=(9)8=308-41//จ
19:30=(0)3=001-70//*ด
19:45=(1)2=582-58//
20:00=(0)3=071-92//*
20:15=(8)3=477-67-
20:30=(4)3=เน้นบน

เจาะ⏩49-40-30-39

3ตัว⏩940-930-430-943

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:00=(1)7=196-36//*
19:15=(9)8=308-41//จ
19:30=(0)3=001-70//*ด
19:45=(1)2=582-58//
20:00=(0)3=071-92//*
20:15=(8)3=477-67-
20:30=(4)3=032-29//
20:45=(0)2=เน้นบน

เจาะ⏩01-05-24-25

3ตัว⏩301-105-324-325

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:45=(5)0=625-45//*ด
13:15=(0)1=742-84-
13:30=(9)0=500-18//
13:45=(5)0=351-30//*ด
14:00=(0)1=980-69//*
14:15=(3)9=315-85//*
14:30=(6)4=411-25//
14:45=(2)1=577-12/*ด
15:00=(8)9=150-69/
15:15=(2)3=424-78//*
15:30=(4)9=596-96//ด
15:45=(6)7=219-70/
16:00=(4)5=074-36//*
16:15=(6)5=854-80//จ
16:30=(0)9=881-46-
17:00=(5)0=906-57//*ด
17:15=(7)6=เน้นบน

เจาะ⏩70-71-60-61

3ตัว⏩701-961-970-670

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤967-97❤✔✔
เด้งๆๆๆเสียดายแตกมากกก
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:15=(7)6=967-97//*ด
17:30=(3)2=เน้นบน

เจาะ⏩30-31-20-21

3ตัว⏩320-310-321-931

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:15=(7)6=967-97//*ด
17:30=(3)2=155-60-
17:45=(1)0=เน้นบน

เจาะ⏩13-18-03-08

3ตัว⏩513-518-831-931

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Iine ID: mu.ptp
mu2517 1 ปีที่แล้ว
❤160-26❤✔✔
เด้งๆๆๆ


⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

* ทัก "1" ฟรี แบ่งปัน [เช้า-เย็น]
* ทัก "2" เปลี่ยนaff เป็น mu2517
[08:00--เที่ยงคืน.]

☞ทักมา .ดีงเข้ากลุ่มเลยจ้าา..
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
แสดงความคิดเห็น