โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์
✔สมัครสมาชิกใหม่ฟรี(รัฐ-หุ้น)ตลอดชืพ

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

07:00=(5)4=504-10 ✔✔ฟบบ
07:15=(6)5=552-64 ✔✔ฟลบ(ว)
07:30=(0)1=931-22 ✔บ
07:45=(2)1=237-34 ✔✔ฟบ
08:00=(0)9=869-66 ✔บจ(วแตก)
08:15=(6)5=964-72 ✔✔ฟบ
08:30=(6)7=167-21 ✔✔ฟบบจ(ว)
08:45=(7)8=816-35 ✔บ
09:00=(3)7=719-26 ✔บ
09:15=(8)9=623-89 ✔✔ฟลจ
09:30=(9)7=788-68 ✔บ
09:45=(8)9=148-11 ✔✔ฟบจ
10:00=(2)3=364-20 ✔✔ฟลบ
10:15=(5)4=710-93 ××
10:30=(0)3=961-96 ××
10:45=(7)1=803-16 ✔ล(ว)
11:00=(0)8=272-22 ××
11:15=(4)9=695-24 ✔✔ฟลบ(ว)
11:30=(6)1=988-10 ✔ล
11:45=(8)5=470-78 ✔✔ฟล
12:00=(5)6=

⏩56-50-51-60-61

⏩750-751-760-761

วิน⏩56107
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

07:00=(5)4=504-10 ✔✔ฟบบ
07:15=(6)5=552-64 ✔✔ฟลบ(ว)
07:30=(0)1=931-22 ✔บ
07:45=(2)1=237-34 ✔✔ฟบ
08:00=(0)9=869-66 ✔บจ(วแตก)
08:15=(6)5=964-72 ✔✔ฟบ
08:30=(6)7=167-21 ✔✔ฟบบจ(ว)
08:45=(7)8=816-35 ✔บ
09:00=(3)7=719-26 ✔บ
09:15=(8)9=623-89 ✔✔ฟลจ
09:30=(9)7=788-68 ✔บ
09:45=(8)9=148-11 ✔✔ฟบจ
10:00=(2)3=364-20 ✔✔ฟลบ
10:15=(5)4=710-93 ××
10:30=(0)3=961-96 ××
10:45=(7)1=803-16 ✔ล(ว)
11:00=(0)8=272-22 ××
11:15=(4)9=695-24 ✔✔ฟลบ(ว)
11:30=(6)1=988-10 ✔ล
11:45=(8)5=470-78 ✔✔ฟล
12:00=(5)6=982-37 ××
12:15=(6)7=

⏩67-63-64-73-74

⏩863-864-873-874

วิน⏩67438
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์
✔สมัครสมาชิกใหม่ฟรี(รัฐ-หุ้น)ตลอดชืพ

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊


♼ปัก สิบบน♼
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:45=01234=711 ✔✅
19:00=78012=993 ×
19:15=34567=394 × ✅
19:30=34567=370 ✔
19:45=45678=743 ✔
20:00=78901=404 ✔
20:15=56789=362 ✔
20:30=56789=122 ×
20:45=90123=122 ✔✅
21:00=90123=791 ✔✅
21:15=45678=217 ×
21:30=34567=471 ✔
21:45=56789=050 ✔
22:00=12345=375 × ✅
22:15=90123=818 ✔
22:30=01234=207 ✔
22:45=23456=747 ✔
23:00=78901=


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(สบ)✔(นบ)✅


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:00=(2)7=993-75 ✔ล
19:15=(9)7=394-57 ✔✔ฟบลจ(ว)
19:30=(7)9=370-45 ✔✔ฟบ
19:45=(6)7=743-76 ✔✔ฟลบจ(ว)
20:00=(0)9=404-98 ✔✔ฟบล
20:15=(5)6=362-02.✔บ
20:30=(4)3=122-49 ✔✔ฟล
20:45=(3)1=122-17 ✔บล
21:00=(9)2=791-74 ✔✔ฟบ
21:15=(6)4=217-56 ✔✔ฟล(ว)
21:30=(3)1=471-60 ✔บจ(ว)
21:45=(6)9=050-93 ✔ล
22:00=(5)2=375-10 ✔✔ฟบ
22:15=(0)9=818 ××
22:30=(3)4=207-04 ✔ล(ว)
22:45=(6)5=747-68 ✔✔ฟบ(ว)
23:00=(0)9=

⏩09-01-04-91-94

⏩109-914-904-104-

วิน⏩09146
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
♼ปัก สิบบน♼
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:45=01234=711 ✔✅
19:00=78012=993 ×
19:15=34567=394 × ✅
19:30=34567=370 ✔
19:45=45678=743 ✔
20:00=78901=404 ✔
20:15=56789=362 ✔
20:30=56789=122 ×
20:45=90123=122 ✔✅
21:00=90123=791 ✔✅
21:15=45678=217 ×
21:30=34567=471 ✔
21:45=56789=050 ✔
22:00=12345=375 × ✅
22:15=90123=818 ✔
22:30=01234=207 ✔
22:45=23456=747 ✔
23:00=78901=249 × ✅
23:15=45678=


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(สบ)✔(นบ)✅


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:00=(2)7=993-75 ✔ล
19:15=(9)7=394-57 ✔✔ฟบลจ(ว)
19:30=(7)9=370-45 ✔✔ฟบ
19:45=(6)7=743-76 ✔✔ฟลบจ(ว)
20:00=(0)9=404-98 ✔✔ฟบล
20:15=(5)6=362-02.✔บ
20:30=(4)3=122-49 ✔✔ฟล
20:45=(3)1=122-17 ✔บล
21:00=(9)2=791-74 ✔✔ฟบ
21:15=(6)4=217-56 ✔✔ฟล(ว)
21:30=(3)1=471-60 ✔บจ(ว)
21:45=(6)9=050-93 ✔ล
22:00=(5)2=375-10 ✔✔ฟบ
22:15=(0)9=818 82 ××
22:30=(3)4=207-04 ✔ล(ว)
22:45=(6)5=747-68 ✔✔ฟบ(ว)
23:00=(0)9=249-63 ✔บจ(ว)
23:15=(4)9=

⏩49-45-46-95-96

⏩749-945-946-779-669

วิน⏩49567
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 5
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์
✔สมัครสมาชิกใหม่ฟรี(รัฐ-หุ้น)ตลอดชืพ

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:00=(2)7=993-75 ✔ล
19:15=(9)7=394-57 ✔✔ฟบลจ(ว)
19:30=(7)9=370-45 ✔✔ฟบ
19:45=(6)7=743-76 ✔✔ฟลบจ(ว)
20:00=(0)9=404-98 ✔✔ฟบล
20:15=(5)6=

⏩56-50-51-60-61

⏩956-950-960-961-951

วิน⏩56019
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
♼ปัก สิบบน♼
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:45=01234=711 ✔✅
19:00=78012=993 ×
19:15=34567=394 × ✅
19:30=34567=370 ✔
19:45=45678=743 ✔
20:00=78901=404 ✔
20:15=56789=362 ✔
20:30=56789=122 ×
20:45=90123=122 ✔✅
21:00=90123=791 ✔✅
21:15=45678=


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(สบ)✔(นบ)✅


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:00=(2)7=993-75 ✔ล
19:15=(9)7=394-57 ✔✔ฟบลจ(ว)
19:30=(7)9=370-45 ✔✔ฟบ
19:45=(6)7=743-76 ✔✔ฟลบจ(ว)
20:00=(0)9=404-98 ✔✔ฟบล
20:15=(5)6=362-02.✔บ
20:30=(4)3=122-49 ✔✔ฟล
20:45=(3)1=122-17 ✔บล
21:00=(9)2=791-74 ✔✔ฟบ
21:15=(6)4=

⏩64-68-61-48-41

⏩864-768-761-741

วิน⏩64817
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:00=(2)7=993-75 ✔ล
19:15=(9)7=394-57 ✔✔ฟบลจ(ว)
19:30=(7)9=370-45 ✔✔ฟบ
19:45=(6)7=743-76 ✔✔ฟลบจ(ว)
20:00=(0)9=404-98 ✔✔ฟบล
20:15=(5)6=362-02.✔บ
20:30=(4)3=122-49 ✔✔ฟล
20:45=(3)1=122-17 ✔บล
21:00=(9)2=791-74 ✔✔ฟบ
21:15=(6)4=217-56 ✔✔ฟล(ว)
21:30=(3)1=

⏩31-38-37-18-17

⏩231-238-237-218-817

วิน⏩31872
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:00=(2)7=993-75 ✔ล
19:15=(9)7=394-57 ✔✔ฟบลจ(ว)
19:30=(7)9=370-45 ✔✔ฟบ
19:45=(6)7=743-76 ✔✔ฟลบจ(ว)
20:00=(0)9=404-98 ✔✔ฟบล
20:15=(5)6=362-02.✔บ
20:30=(4)3=122-49 ✔✔ฟล
20:45=(3)1=122-17 ✔บล
21:00=(9)2=791-74 ✔✔ฟบ
21:15=(6)4=217-56 ✔✔ฟล(ว)
21:30=(3)1=471-60 ✔บจ(ว)
21:45=(6)9=

⏩69-68-61-98-91

⏩469-468-461-498-491

วิน⏩69814
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
♼ปัก สิบบน♼
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:45=01234=711 ✔✅
19:00=78012=993 ×
19:15=34567=394 × ✅
19:30=34567=370 ✔
19:45=45678=743 ✔
20:00=78901=404 ✔
20:15=56789=362 ✔
20:30=56789=122 ×
20:45=90123=122 ✔✅
21:00=90123=791 ✔✅
21:15=45678=217 ×
21:30=34567=471 ✔
21:45=56789=050 ✔
22:00=12345=


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(สบ)✔(นบ)✅


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:00=(2)7=993-75 ✔ล
19:15=(9)7=394-57 ✔✔ฟบลจ(ว)
19:30=(7)9=370-45 ✔✔ฟบ
19:45=(6)7=743-76 ✔✔ฟลบจ(ว)
20:00=(0)9=404-98 ✔✔ฟบล
20:15=(5)6=362-02.✔บ
20:30=(4)3=122-49 ✔✔ฟล
20:45=(3)1=122-17 ✔บล
21:00=(9)2=791-74 ✔✔ฟบ
21:15=(6)4=217-56 ✔✔ฟล(ว)
21:30=(3)1=471-60 ✔บจ(ว)
21:45=(6)9=050-93 ✔ล
22:00=(5)2=

⏩52-53-51-23-21

⏩852-853-851-523-521

วิน⏩52318
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤375-10 ✔ฟบ

เสียดายแต้มเดียวฟันแตก..เซ๊งงง..
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 2
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์
✔สมัครสมาชิกใหม่ฟรี(รัฐ-หุ้น)ตลอดชืพ

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤❤ฮานอย 5/01/63

เด่น 0-1

⏩09⏩01⏩00⏩19
⏩11⏩29⏩20⏩21

↔890↔800↔801
↔802↔910↔210

➖➖➖➖➖❤❤❤

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:15=(5)6=568-17 ✔✔ฟบบ
13:30=(8)7=625-42 ××
13:45=(2)1=549-29 ✔✔ฟล
14:00=(7)5=065-53 ✔บลจ(ว)
14:15=(2)1=328-01 ✔✔ฟบล(ว)
14:30=(1)2=164-07 ✔✔ฟแตก
14:45=(0)2=056-67 ✔✔ฟบ
15:00=(1)6=103-05 ✔✔ฟบ(ว)
15:15=(4)5=345-97 ✔✔ฟแตก
15:30=(4)3=159-17 ××
15:45=(5)6=260-68 ✔บล
16:00=(7)6=

⏩76-73-71-63-61

⏩476-473-471-463-461

วิน⏩76314
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤❤ฮานอย 5/01/63

เด่น 0-1

⏩09⏩01⏩00⏩19
⏩11⏩29⏩20⏩21

↔890↔800↔801
↔802↔910↔210

➖➖➖➖➖❤❤❤

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:15=(5)6=568-17 ✔✔ฟบบ
13:30=(8)7=625-42 ××
13:45=(2)1=549-29 ✔✔ฟล
14:00=(7)5=065-53 ✔บลจ(ว)
14:15=(2)1=328-01 ✔✔ฟบล(ว)
14:30=(1)2=164-07 ✔✔ฟแตก
14:45=(0)2=056-67 ✔✔ฟบ
15:00=(1)6=103-05 ✔✔ฟบ(ว)
15:15=(4)5=345-97 ✔✔ฟแตก
15:30=(4)3=159-17 ××
15:45=(5)6=260-68 ✔บล
16:00=(7)6=281-59 ××
16:15=(4)3=963-72 ✔บ
16:30=(9)8=

⏩98-92-94-82-84

⏩698-692-694-982-984

วิน⏩98246
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤❤ฮานอย 5/01/63

เด่น 0-1

⏩09⏩01⏩00⏩19
⏩11⏩29⏩20⏩21

↔890↔800↔801
↔802↔910↔210

➖➖➖➖➖❤❤❤

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:15=(5)6=568-17 ✔✔ฟบบ
13:30=(8)7=625-42 ××
13:45=(2)1=549-29 ✔✔ฟล
14:00=(7)5=065-53 ✔บลจ(ว)
14:15=(2)1=328-01 ✔✔ฟบล(ว)
14:30=(1)2=164-07 ✔✔ฟแตก
14:45=(0)2=056-67 ✔✔ฟบ
15:00=(1)6=103-05 ✔✔ฟบ(ว)
15:15=(4)5=345-97 ✔✔ฟแตก
15:30=(4)3=159-17 ××
15:45=(5)6=260-68 ✔บล
16:00=(7)6=281-59 ××
16:15=(4)3=963-72 ✔บ
16:30=(9)8=097-77 ✔✔ฟบ
16:45=(9)6=

⏩96-92-93-62-63

⏩796-792-793-962-963

วิน⏩96732
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 2
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์
✔สมัครสมาชิกใหม่ฟรี(รัฐ-หุ้น)ตลอดชืพ

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:00=(1)6=376-25 ✔บ
15:15=(7)9=227-01 ✔✔ฟบ
15:30=(3)7=122-73 ✔✔ฟบจ(ว)
15:45=(7)5=306-75 ✔✔ฟลจ(ว)
16:00=(5)7=687-26 ✔บ
16:15=(7)5=333-25 ✔ล
16:30=(8)0=087-82 ✔✔ฟด3(ว)
16:45=(8)3=835-98 ✔✔ฟด3จ(วต)
17:00=(7)5=302-30 ××
17:15=(2)5=282-86 ✔✔ฟบจ(ว)
17:30=(0)4=794-14 ✔บลจ4(ว)
17:45=(5)6=307-80 ××
18:00=(6)1=376-99.✔✔ฟบ
18:15=(6)2=574-56 ✔✔ฟล
18:30=(7)5=458-92 ✔บ
18:45=(1)2=566-16 ✔✔ฟล
19:00=(7)5=941-84 ××
19:15=(4)0=341-33 ✔✔ฟบ(ว)
19:30=(4)3=213-31 ✔บลจ4(ว)
19:45=(9)0=268-67 ××
20:00=(8)9=132-15 ×(วแตก)
20:15=(0)3=900-65 ✔✔ฟบ
20:30=(0)2=272-49 ✔บจ(ว)
20:45=(4)9=092-86 ✔บจ(ว)
21:00=(6)7=238-55 ××
21:15=(6)7=563-77 ✔✔ฟบล
21:30=(9)8=

⏩98-94-95-84-85

⏩194-195-184-185

วิน⏩98541
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:15=(6)7=563-77 ✔✔ฟบล
21:30=(9)8=810-59 ✔✔ฟบล(ว)
21:45=(1)0=

⏩10-15-19-05-09

⏩815-819-805-809

วิน⏩10598
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

21:15=(6)7=563-77 ✔✔ฟบล
21:30=(9)8=810-59 ✔✔ฟบล(ว)
21:45=(1)0=997-20 ✔ล
22:00=(7)6=

⏩76-70-74-60-64

⏩976-970-974-960-964

วิน⏩76049
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 5
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์
✔สมัครสมาชิกใหม่ฟรี(รัฐ-หุ้น)ตลอดชืพ

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:00=(1)6=376-25 ✔บ
15:15=(7)9=227-01 ✔✔ฟบ
15:30=(3)7=122-73 ✔✔ฟบจ(ว)
15:45=(7)5=306-75 ✔✔ฟลจ(ว)
16:00=(5)7=687-26 ✔บ
16:15=(7)5=333-25 ✔ล
16:30=(8)0=087-82 ✔✔ฟด3(ว)
16:45=(8)3=835-98 ✔✔ฟด3จ(วต)
17:00=(7)5=302-30 ××
17:15=(2)5=282-86 ✔✔ฟบจ(ว)
17:30=(0)4=794-14 ✔บลจ4(ว)
17:45=(5)6=307-80 ××
18:00=(6)1=376-99.✔✔ฟบ
18:15=(6)2=

⏩62-68-69-28-29

⏩362-368-369-628-629

วิน⏩62983
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:00=(1)6=376-25 ✔บ
15:15=(7)9=227-01 ✔✔ฟบ
15:30=(3)7=122-73 ✔✔ฟบจ(ว)
15:45=(7)5=306-75 ✔✔ฟลจ(ว)
16:00=(5)7=687-26 ✔บ
16:15=(7)5=333-25 ✔ล
16:30=(8)0=087-82 ✔✔ฟด3(ว)
16:45=(8)3=835-98 ✔✔ฟด3จ(วต)
17:00=(7)5=302-30 ××
17:15=(2)5=282-86 ✔✔ฟบจ(ว)
17:30=(0)4=794-14 ✔บลจ4(ว)
17:45=(5)6=307-80 ××
18:00=(6)1=376-99.✔✔ฟบ
18:15=(6)2=574-56 ✔✔ฟล
18:30=(7)5=458-92 ✔บ
18:45=(1)2=

⏩12-10-15-20-25

⏩412-410-215-210-541

วิน⏩12504
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
thai27918 10 เดือนที่แล้ว
❤❤❤❤
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:00=(1)6=376-25 ✔บ
15:15=(7)9=227-01 ✔✔ฟบ
15:30=(3)7=122-73 ✔✔ฟบจ(ว)
15:45=(7)5=306-75 ✔✔ฟลจ(ว)
16:00=(5)7=687-26 ✔บ
16:15=(7)5=333-25 ✔ล
16:30=(8)0=087-82 ✔✔ฟด3(ว)
16:45=(8)3=835-98 ✔✔ฟด3จ(วต)
17:00=(7)5=302-30 ××
17:15=(2)5=282-86 ✔✔ฟบจ(ว)
17:30=(0)4=794-14 ✔บลจ4(ว)
17:45=(5)6=307-80 ××
18:00=(6)1=376-99.✔✔ฟบ
18:15=(6)2=574-56 ✔✔ฟล
18:30=(7)5=458-92 ✔บ
18:45=(1)2=566-16 ✔✔ฟล
19:00=(7)5=

⏩75-79-70-59-50

⏩175-179-170-159-150

วิน⏩75901
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:00=(1)6=376-25 ✔บ
15:15=(7)9=227-01 ✔✔ฟบ
15:30=(3)7=122-73 ✔✔ฟบจ(ว)
15:45=(7)5=306-75 ✔✔ฟลจ(ว)
16:00=(5)7=687-26 ✔บ
16:15=(7)5=333-25 ✔ล
16:30=(8)0=087-82 ✔✔ฟด3(ว)
16:45=(8)3=835-98 ✔✔ฟด3จ(วต)
17:00=(7)5=302-30 ××
17:15=(2)5=282-86 ✔✔ฟบจ(ว)
17:30=(0)4=794-14 ✔บลจ4(ว)
17:45=(5)6=307-80 ××
18:00=(6)1=376-99.✔✔ฟบ
18:15=(6)2=574-56 ✔✔ฟล
18:30=(7)5=458-92 ✔บ
18:45=(1)2=566-16 ✔✔ฟล
19:00=(7)5=941-84 ××
19:15=(4)0=

⏩40-49-47-09-07

⏩140-147-109-940-407

วิน⏩40971
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤341-33 ✔✔ฟบ
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 2
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์
✔สมัครสมาชิกใหม่ฟรี(รัฐ-หุ้น)ตลอดชืพ

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊


♼ปัก สิบบน♼
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:15=90123=259 × ✅
19:30=45670=706 ✔แตก
19:45=23678=973 ✔✅
20:00=90134=074 × ✅
20:15=67902=268 ✔
20:30=67890=

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(สบ)✔(นบ)✅


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:30=(4)3=084-10 ✔✔ฟบ
17:45=(1)2=131-95 ✔✔ฟบ
18:00=(8)6=496-97 ✔บ
18:15=(9)8=796-83 ✔✔ฟบจ(ว)
18:30=(5)4=169-95 ✔✔ฟล(ว)
18:45=(7)6=273-32 ✔✔ฟบ
19:00=(4)3=525-80 ×(ว)
19:15=(0)9=259-05 ✔✔ฟลบ
19:30=(7)6=706-31 ✔✔ฟบ
19:45=(3)2=973-22 ✔✔ฟบล
20:00=(4)3=074-94 ✔✔ฟด(ว)
20:15=(7)6=368-18 ✔บ
20:30=(0)8=

⏩08-04-06-84-86

⏩508-504-506-084-086

วิน⏩08465
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
♼ปัก สิบบน♼
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:15=90123=259 × ✅
19:30=45670=706 ✔แตก
19:45=23678=973 ✔✅
20:00=90134=074 × ✅
20:15=67902=268 ✔
20:30=67890=163 ✔
20:45=34567=

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(สบ)✔(นบ)✅
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:30=(4)3=084-10 ✔✔ฟบ
17:45=(1)2=131-95 ✔✔ฟบ
18:00=(8)6=496-97 ✔บ
18:15=(9)8=796-83 ✔✔ฟบจ(ว)
18:30=(5)4=169-95 ✔✔ฟล(ว)
18:45=(7)6=273-32 ✔✔ฟบ
19:00=(4)3=525-80 ×(ว)
19:15=(0)9=259-05 ✔✔ฟลบ
19:30=(7)6=706-31 ✔✔ฟบ
19:45=(3)2=973-22 ✔✔ฟบล
20:00=(4)3=074-94 ✔✔ฟด(ว)
20:15=(7)6=368-18 ✔บ
20:30=(0)8=163-21 ××
20:45=(3)4=

⏩43-46-49-36-39

⏩143-146-149-136-139

วิน⏩43691
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 4
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์
✔สมัครสมาชิกใหม่ฟรี(รัฐ-หุ้น)ตลอดชืพ

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊


♼ปัก สิบบน♼
⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:00=90245=825 ✔✅
11:15=23458=358 ✔แตก
11:30=78901=282 ✔
11:45=78901=075 ✔
12:00=01234=433 ✔✅
12:15=34567=973 ✔✅
12:30=01234=414 ✔✅
12:45=34568=746 ✔✅
13:00=23456=503 ××✅
13:15=23456=219 ××
13:30=45678=150 ✔
13:45=01278=455 ××
14:00=05678=203 ✔
14:15=89012=


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(สบ)✔(นบ)✅


❤ปิงปอง Lucky
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:00=(0)1=433-15 ✔ล
12:15=(6)7=973-05 ✔บจ(ว)
12:30=(1)2=414-04 ✔✔ฟบ
12:45=(6)5=746-92 ✔✔ฟบจ(ว)
13:00=(5)6=503-04 ✔✔ฟบ
13:15=(4)5=219-45 ✔✔ฟลจ(ว)
13:30=(5)6=150-66 ✔✔ฟบล
13:45=(0)1=455-69 ××
14:00=(0)5=203-77 ✔✔ฟบ
14:15=(8)0=

⏩80-82-83-02-03

⏩580-582-583-502-503

วิน⏩80325
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
thai27918 10 เดือนที่แล้ว
ขอติดตาม
thai27918 10 เดือนที่แล้ว
ลองดูสักรอบ
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
♼ปัก สิบบน♼
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:30=34567=563 ✔แตก
14:45=12345=589 ×
15:00=12457=


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(สบ)✔(นบ)✅❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:30=(4)3=563-18 ✔บ
14:45=(1)2=589-55 ×
15:00=(5)7=

⏩57-58-59-78-79

⏩057-058-059-578-579

วิน⏩57890
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤705-06✔✔

เด้ง+แตกกกก...จ้าาา...

เย้..
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 4
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:30=(2)1=824-00 ✔✔ฟบ
12:45=(1)0=769-51 ✔✔ฟล
13:00=(0)1=415-94 ✔บจ(ว)
13:15=(4)9=299-46 ✔✔ฟลบจ(ว)
13:30=(4)2=892-27 ✔แตก
13:45=(7)9=714-03 ✔✔ฟบ
14:00=(0)3=888-70 ✔✔ฟล(ว)
14:15=(8)1=985-65 ✔✔ฟบ
14:30=(6)8=393-31 ××
14:45=(2)0=422-07 ✔✔ฟบล
15:00=(1)9=470-31 ✔✔ฟล
15:15=(4)5=

⏩45-40-47-50-57

⏩245-240-247-250-257

วิน⏩45702
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:30=(2)1=824-00 ✔✔ฟบ
12:45=(1)0=769-51 ✔✔ฟล
13:00=(0)1=415-94 ✔บจ(ว)
13:15=(4)9=299-46 ✔✔ฟลบจ(ว)
13:30=(4)2=892-27 ✔แตก
13:45=(7)9=714-03 ✔✔ฟบ
14:00=(0)3=888-70 ✔✔ฟล(ว)
14:15=(8)1=985-65 ✔✔ฟบ
14:30=(6)8=393-31 ××
14:45=(2)0=422-07 ✔✔ฟบล
15:00=(1)9=470-31 ✔✔ฟล
15:15=(4)5=628-29 ××
15:30=(6)8=

⏩68-60-63-80-83

⏩260-263-280-283

วิน⏩68032
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:30=(2)1=824-00 ✔✔ฟบ
12:45=(1)0=769-51 ✔✔ฟล
13:00=(0)1=415-94 ✔บจ(ว)
13:15=(4)9=299-46 ✔✔ฟลบจ(ว)
13:30=(4)2=892-27 ✔แตก
13:45=(7)9=714-03 ✔✔ฟบ
14:00=(0)3=888-70 ✔✔ฟล(ว)
14:15=(8)1=985-65 ✔✔ฟบ
14:30=(6)8=393-31 ××
14:45=(2)0=422-07 ✔✔ฟบล
15:00=(1)9=470-31 ✔✔ฟล
15:15=(4)5=628-29 ××
15:30=(6)8=838-84 ✔บดจ(ว)
15:45=(2)9=

⏩29-26-28-96-98

⏩329-326-328-396-398

วิน⏩29863
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:30=(2)1=824-00 ✔✔ฟบ
12:45=(1)0=769-51 ✔✔ฟล
13:00=(0)1=415-94 ✔บจ(ว)
13:15=(4)9=299-46 ✔✔ฟลบจ(ว)
13:30=(4)2=892-27 ✔แตก
13:45=(7)9=714-03 ✔✔ฟบ
14:00=(0)3=888-70 ✔✔ฟล(ว)
14:15=(8)1=985-65 ✔✔ฟบ
14:30=(6)8=393-31 ××
14:45=(2)0=422-07 ✔✔ฟบล
15:00=(1)9=470-31 ✔✔ฟล
15:15=(4)5=628-29 ××
15:30=(6)8=838-84 ✔บดจ(ว)
15:45=(2)9=845-72 ✔✔ฟล
16:00=(6)5=

⏩65-68-60-58-50

⏩268-258-468-850

วิน⏩65802
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤406-06 ✔✔✔✔

เด้ง/เจาะคู่ สนั่นกวั่นไหว..
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:30=(6)5=616-94 ✔✔ฟบ
13:45=(5)1=133-19 ✔บลจ(ว)
14:00=(6)5=862-92 ✔✔ฟบ
14:15=(8)6=750-28 ✔✔ฟล
14:30=(7)0=190-37 ✔✔ฟลบจ(ว)
14:45=(3)5=273-49 ✔✔ฟบ
15:00=(5)6=195-76 ✔✔ฟบล(ว)
15:15=(4)3=586-62 ××
15:30=(7)9=708-82 ✔✔ฟบ
15:45=(9)0=594-10 ✔✔ฟบล
16:00=(7)4=063-74 ✔✔ฟลลจ(ว)
16:15=(8)9=589-91 ✔✔ฟบล
16:30=(7)8=677-06 ✔✔ฟบ
16:45=(7)8=932-86 ✔ล(ว)
17:00=(1)0=

⏩10-12-13-02-03

⏩910-912-913-902-903

วิน⏩10239
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:30=(6)5=616-94 ✔✔ฟบ
13:45=(5)1=133-19 ✔บลจ(ว)
14:00=(6)5=862-92 ✔✔ฟบ
14:15=(8)6=750-28 ✔✔ฟล
14:30=(7)0=190-37 ✔✔ฟลบจ(ว)
14:45=(3)5=273-49 ✔✔ฟบ
15:00=(5)6=195-76 ✔✔ฟบล(ว)
15:15=(4)3=586-62 ××
15:30=(7)9=708-82 ✔✔ฟบ
15:45=(9)0=594-10 ✔✔ฟบล
16:00=(7)4=063-74 ✔✔ฟลลจ(ว)
16:15=(8)9=589-91 ✔✔ฟบล
16:30=(7)8=677-06 ✔✔ฟบ
16:45=(7)8=932-86 ✔ล(ว)
17:00=(1)0=945-48 ××
17:15=(7)8=

⏩78-75-76-85-86

⏩278-275-276-285-286

วิน⏩78562
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 2
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊


↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

07:45=89012=484 ✔
08:00=23456=458 ✔
08:15=89012=522 ✔
08:30=90123=


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

07:45=(6)9=484-66 ✔✔ฟล
08:00=(7)8=458-07 ✔✔ฟลบ
08:15=(2)1=522-18 ✔✔ฟบลจ(ว)
08:30=(2)3=

⏩23-24-29-34-39

⏩523-524-529-534

วิน⏩23495
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

07:45=89012=484 ✔
08:00=23456=458 ✔
08:15=89012=522 ✔
08:30=90123=013 ✔
08:45=23456=


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

07:45=(6)9=484-66 ✔✔ฟล
08:00=(7)8=458-07 ✔✔ฟลบ
08:15=(2)1=522-18 ✔✔ฟบลจ(ว)
08:30=(2)3=013-41 ✔✔ฟบ
08:45=(6)5=

⏩65-63-64-53-54

⏩063-053-034-316

วิน⏩65340
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

07:45=89012=484 ✔
08:00=23456=458 ✔
08:15=89012=522 ✔
08:30=90123=013 ✔
08:45=23456=141 ✔
09:00=90123=


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

07:45=(6)9=484-66 ✔✔ฟล
08:00=(7)8=458-07 ✔✔ฟลบ
08:15=(2)1=522-18 ✔✔ฟบลจ(ว)
08:30=(2)3=013-41 ✔✔ฟบ
08:45=(6)5=141-27 ××
09:00=(2)3=

⏩23-20-24-30-34

⏩123-423-124-134-

วิน⏩23401
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:15=(6)5=426-42 ✔✔ฟบ
19:30=(6)5=169-53 ✔✔ฟบล
19:45=(3)2=651-62 ✔ลจ(ว)
20:00=(6)1=733-89 ××
20:15=(6)5=859-67 ✔✔ฟลบ(ว)
20:30=(1)0=213-91 ✔✔ฟดจ(ว)
20:45=(0)1=114-31 ✔บล(ว)
21:00=(9)0=037-97 ✔✔ฟลบ
21:15=(0)9=380-66 ✔✔ฟบ
21:30=(2)3=

⏩23-26-27-36-37

⏩823-826-827-836-837

วิน⏩23678
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:15=(6)5=426-42 ✔✔ฟบ
19:30=(6)5=169-53 ✔✔ฟบล
19:45=(3)2=651-62 ✔ลจ(ว)
20:00=(6)1=733-89 ××
20:15=(6)5=859-67 ✔✔ฟลบ(ว)
20:30=(1)0=213-91 ✔✔ฟดจ(ว)
20:45=(0)1=114-31 ✔บล(ว)
21:00=(9)0=037-97 ✔✔ฟลบ
21:15=(0)9=380-66 ✔✔ฟบ
21:30=(2)3=428-67 ✔✔ฟบ(วบล)
21:45=(0)9=

⏩09-05-06-95-96

⏩109-105-106-195-196

วิน⏩09561
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:15=(6)5=426-42 ✔✔ฟบ
19:30=(6)5=169-53 ✔✔ฟบล
19:45=(3)2=651-62 ✔ลจ(ว)
20:00=(6)1=733-89 ××
20:15=(6)5=859-67 ✔✔ฟลบ(ว)
20:30=(1)0=213-91 ✔✔ฟดจ(ว)
20:45=(0)1=114-31 ✔บล(ว)
21:00=(9)0=037-97 ✔✔ฟลบ
21:15=(0)9=380-66 ✔✔ฟบ
21:30=(2)3=428-67 ✔✔ฟบ(วบล)
21:45=(0)9=152-90 ✔✔ฟลลจ(ว)
22:00=(4)3=

⏩43-41-40-31-30

⏩543-541-540-341-340

วิน⏩43105
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:15=(6)5=426-42 ✔✔ฟบ
19:30=(6)5=169-53 ✔✔ฟบล
19:45=(3)2=651-62 ✔ลจ(ว)
20:00=(6)1=733-89 ××
20:15=(6)5=859-67 ✔✔ฟลบ(ว)
20:30=(1)0=213-91 ✔✔ฟดจ(ว)
20:45=(0)1=114-31 ✔บล(ว)
21:00=(9)0=037-97 ✔✔ฟลบ
21:15=(0)9=380-66 ✔✔ฟบ
21:30=(2)3=428-67 ✔✔ฟบ(วบล)
21:45=(0)9=152-90 ✔✔ฟลลจ(ว)
22:00=(4)3=163-76 ✔บ
22:15=(7)9=

⏩79-73-74-93-94

⏩379-374-394-173-193

วิน⏩79431
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 2
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊


↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

09:30=12345=750 ✔
09:45=45678=266 ✔
10:00=34567=547 ✔
10:15=89012=106 ✔
10:30=23456=967 ✔
10:45=90123=277 ×
11:00=23456=952 ✔
11:15=12345=321 ✔
11:30=89015=716 ✔
11:45=67901=455 ×
12:00=56789=❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:45=(3)2=068-23 ✔✔ฟลจ(ว)
09:00=(5)3=470-26 ×(วบ)
09:15=(5)6=271-50 ✔✔ฟล(ว)
09:30=(1)0=750-47 ✔บ
09:45=(8)7=266-08 ✔✔ฟล
10:00=(3)8=547-02 ××
10:15=(1)0=106-86 ✔✔ฟบบจ(วต)
10:30=(6)5=967-13 ✔✔ฟบ
10:45=(9)0=277-69 ✔✔ฟลจ(ว)
11:00=(6)5=952-38 ✔บ(วบล)
11:15=(1)2=321-91.✔✔ฟด3จ(ว)
11:30=(8)9=716-81 ✔✔ฟลจ(ว)
11:45=(9)0=455-92 ✔✔ฟล
12:00=(5)6=

⏩56-50-51-60-61

⏩250-251-260-261

วิน⏩56012
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

09:30=12345=750 ✔
09:45=45678=266 ✔
10:00=34567=547 ✔
10:15=89012=106 ✔
10:30=23456=967 ✔
10:45=90123=277 ×
11:00=23456=952 ✔
11:15=12345=321 ✔
11:30=89015=716 ✔
11:45=67901=455 ×
12:00=56789=693 ✔
12:15=34689=❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:45=(3)2=068-23 ✔✔ฟลจ(ว)
09:00=(5)3=470-26 ×(วบ)
09:15=(5)6=271-50 ✔✔ฟล(ว)
09:30=(1)0=750-47 ✔บ
09:45=(8)7=266-08 ✔✔ฟล
10:00=(3)8=547-02 ××
10:15=(1)0=106-86 ✔✔ฟบบจ(วต)
10:30=(6)5=967-13 ✔✔ฟบ
10:45=(9)0=277-69 ✔✔ฟลจ(ว)
11:00=(6)5=952-38 ✔บ(วบล)
11:15=(1)2=321-91.✔✔ฟด3จ(ว)
11:30=(8)9=716-81 ✔✔ฟลจ(ว)
11:45=(9)0=455-92 ✔✔ฟล
12:00=(5)6=693-39 ✔บ
12:15=(9)8=

⏩98-90-94-80-84

⏩398-390-394-690-694

วิน⏩98403
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤773-92 ✔✔ฟันล่าง
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 2
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:15=(6)9=498-36 ✔✔ฟลบ(ว)
20:30=(9)7=956-63 ✔✔ฟบ
20:45=(6)9=777-65 ✔✔ฟล
21:00=(9)6=015-35 ××
21:15=(0)1=978-17 ✔ล
21:30=(0)8=840-50 ✔✔ฟดจ(ว)
21:45=(9)4=522-89 ✔✔ฟล
22:00=(4)1=631-21 ✔บล(ว)
22:15=(3)8=219-44 ×(วบ)
22:30=(2)0=790-22 ✔✔ฟลบ
22:45=(7)5=

⏩75-72-70-52-50

⏩975-972-952-950

วิน⏩75209
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:15=(6)9=498-36 ✔✔ฟลบ(ว)
20:30=(9)7=956-63 ✔✔ฟบ
20:45=(6)9=777-65 ✔✔ฟล
21:00=(9)6=015-35 ××
21:15=(0)1=978-17 ✔ล
21:30=(0)8=840-50 ✔✔ฟดจ(ว)
21:45=(9)4=522-89 ✔✔ฟล
22:00=(4)1=631-21 ✔บล(ว)
22:15=(3)8=219-44 ×(วบ)
22:30=(2)0=790-22 ✔✔ฟลบ
22:45=(7)5=155-86 ✔บ
23:00=(1)4=

⏩14-16-17-46-47

⏩514-516-517-146-147

วิน⏩14765
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:15=(6)9=498-36 ✔✔ฟลบ(ว)
20:30=(9)7=956-63 ✔✔ฟบ
20:45=(6)9=777-65 ✔✔ฟล
21:00=(9)6=015-35 ××
21:15=(0)1=978-17 ✔ล
21:30=(0)8=840-50 ✔✔ฟดจ(ว)
21:45=(9)4=522-89 ✔✔ฟล
22:00=(4)1=631-21 ✔บล(ว)
22:15=(3)8=219-44 ×(วบ)
22:30=(2)0=790-22 ✔✔ฟลบ
22:45=(7)5=155-86 ✔บ
23:00=(1)4=026-24 ✔ล
23:15=(1)3=

⏩13-17-19-37-39

⏩613-617-619-637-639

วิน⏩13796
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:45=(6)5=568-08 ✔✔ฟบบ
18:00=(9)0=493-26 ✔✔ฟบ
18:15=(2)3=189-98 ××
18:30=(0)1=015-56 ✔✔ฟบบ(วต)
18:45=(1)0=263-09 ✔ล
19:15=(1)2=232-24 ✔บล
19:30=(0)8=745-42 ××
19:45=(9)6=173-61 ✔ล(ว)
20:00=(0)9=055-81 ✔✔ฟบ
20:15=(7)6=146-10 ✔บจ(ว)
20:30=(6)5=264-44 ✔✔ฟบจ(ว)
20:45=(2)3=392-58 ✔✔ฟบบ
21:00=(3)1=396-37 ✔✔ฟดจ(ว)
21:15=(8)0=928-93 ✔✔ฟบ(ว)
21:15=(5)7=

⏩57-59-52-79-72

⏩857-859-852-879-872

วิน⏩57928
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 4
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(6)0=646-48 ✔✔ฟบ
09:30=(5)7=081-84 ××
09:45=(0)9=906-71 ✔✔ฟบแตก
10:00=(0)1=888-86 ××
10:15=(0)4=609-49 ✔✔ฟบล
10:30=(9)0=946-92 ✔✔ฟดจ(ว)
10:45=(0)9=432-05 ✔✔ฟล(ว)
11:00=(9)8=868-70 ✔บ
11:15=(2)4=356-49 ✔ล(ว)
11:30=(1)3=661-71 ✔✔ฟด(ว)
11:45=(7)8=212-28 ✔ลจ(วด)
12:15=(5)4=493-96 ✔บ(ว)
12:30=(4)9=089-72 ✔บ
12:45=(9)4=996-47 ✔✔ฟบล
13:00=(6)5=268-79 ✔✔ฟบ
13:15=(9)1=903-98 ✔✔ฟด
13:30=(3)2=

⏩32-37-38-27-28

⏩032-037-038-237-238

วิน⏩32780
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(6)0=646-48 ✔✔ฟบ
09:30=(5)7=081-84 ××
09:45=(0)9=906-71 ✔✔ฟบแตก
10:00=(0)1=888-86 ××
10:15=(0)4=609-49 ✔✔ฟบล
10:30=(9)0=946-92 ✔✔ฟดจ(ว)
10:45=(0)9=432-05 ✔✔ฟล(ว)
11:00=(9)8=868-70 ✔บ
11:15=(2)4=356-49 ✔ล(ว)
11:30=(1)3=661-71 ✔✔ฟด(ว)
11:45=(7)8=212-28 ✔ลจ(วด)
12:15=(5)4=493-96 ✔บ(ว)
12:30=(4)9=089-72 ✔บ
12:45=(9)4=996-47 ✔✔ฟบล
13:00=(6)5=268-79 ✔✔ฟบ
13:15=(9)1=903-98 ✔✔ฟด
13:30=(3)2=043-89 ✔✔ฟบ
13:45=(2)0=

⏩20-25-28-05-08

⏩720-725-728-705-708

วิน⏩20587
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(6)0=646-48 ✔✔ฟบ
09:30=(5)7=081-84 ××
09:45=(0)9=906-71 ✔✔ฟบแตก
10:00=(0)1=888-86 ××
10:15=(0)4=609-49 ✔✔ฟบล
10:30=(9)0=946-92 ✔✔ฟดจ(ว)
10:45=(0)9=432-05 ✔✔ฟล(ว)
11:00=(9)8=868-70 ✔บ
11:15=(2)4=356-49 ✔ล(ว)
11:30=(1)3=661-71 ✔✔ฟด(ว)
11:45=(7)8=212-28 ✔ลจ(วด)
12:15=(5)4=493-96 ✔บ(ว)
12:30=(4)9=089-72 ✔บ
12:45=(9)4=996-47 ✔✔ฟบล
13:00=(6)5=268-79 ✔✔ฟบ
13:15=(9)1=903-98 ✔✔ฟด
13:30=(3)2=043-89 ✔✔ฟบ
13:45=(2)0=719-25 ✔✔ฟลจ(ว)
14:00=(5)7=

⏩57-59-51-79-71

⏩857-879-871-751-759

วิน⏩57918
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

13:15=89012=903 ✔
13:30=01234=043 ✔
13:45=90123=719 ✔
14:00=34567=837 ✔
14:15=90123=395 ✔
14:30=01234=


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(6)0=646-48 ✔✔ฟบ
09:30=(5)7=081-84 ××
09:45=(0)9=906-71 ✔✔ฟบแตก
10:00=(0)1=888-86 ××
10:15=(0)4=609-49 ✔✔ฟบล
10:30=(9)0=946-92 ✔✔ฟดจ(ว)
10:45=(0)9=432-05 ✔✔ฟล(ว)
11:00=(9)8=868-70 ✔บ
11:15=(2)4=356-49 ✔ล(ว)
11:30=(1)3=661-71 ✔✔ฟด(ว)
11:45=(7)8=212-28 ✔ลจ(วด)
12:15=(5)4=493-96 ✔บ(ว)
12:30=(4)9=089-72 ✔บ
12:45=(9)4=996-47 ✔✔ฟบล
13:00=(6)5=268-79 ✔✔ฟบ
13:15=(9)1=903-98 ✔✔ฟด
13:30=(3)2=043-89 ✔✔ฟบ
13:45=(2)0=719-25 ✔✔ฟลจ(ว)
14:00=(5)7=837-80 ✔บ
15:00=(9)0=395-90 ✔✔ฟดจ(ว)
15:15=(4)0=

⏩40-49-45-09-05

⏩340-349-345-309-305

วิน⏩40853
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤696-84✔✔

ฟัน+วินล่าง
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 2
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊


↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

19:30=45678=259 ✔
19:45=89012=612 ✔
20:00=23456=154 ✔
20:15=67890=267 ✔
20:30=67890=❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:00=(5)8=205-59 ✔✔ฟบ(วบล)
18:15=(5)2=655-42 ✔ฟบล(วล)
18:30=(9)2=034-80 ××
18:45=(3)1=037-86 ✔✔ฟบ
19:00=(8)0=456-38 ✔✔ฟล(วล)
19:30=(7)8=930-98 ✔ลจ(วล)
19:45=(8)7=259-03 ××
20:00=(2)1=612-97 ✔✔ฟบจ(วบ)
20:15=(2)3=154-32 ✔✔ฟล(วล)
20:30=(6)7=267-06 ✔✔ฟดจ(วบล)
20:45=(8)7=

⏩87-89-80-79-70

⏩187-189-180-179-170

วิน⏩87901
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

19:30=45678=259 ✔
19:45=89012=612 ✔
20:00=23456=154 ✔
20:15=67890=267 ✔
20:30=67890=889 ✔
20:45=89012=


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:00=(5)8=205-59 ✔✔ฟบ(วบล)
18:15=(5)2=655-42 ✔ฟบล(วล)
18:30=(9)2=034-80 ××
18:45=(3)1=037-86 ✔✔ฟบ
19:00=(8)0=456-38 ✔✔ฟล(วล)
19:30=(7)8=930-98 ✔ลจ(วล)
19:45=(8)7=259-03 ××
20:00=(2)1=612-97 ✔✔ฟบจ(วบ)
20:15=(2)3=154-32 ✔✔ฟล(วล)
20:30=(6)7=267-06 ✔✔ฟดจ(วบล)
20:45=(8)7=889-93 ✔✔ฟบจ(วบ)
21:00=(0)1=

⏩01-08-09-18-19

⏩910-890-208-209-

วิน⏩01892
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤❤❤

280-80 ✔✔✔✔✔

ฟัน 5ชอต แตกกก

ไปถอน...
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 1
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊


↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

19:30=01234=144 ✔
19:45=90123=418 ✔
20:00=12345=843 ✔
20:15=90123=363 ×
20:30=23456=553.✔
20:45=56789=


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:30=(1)5=144-64 ✔✔ฟบ
19:45=(1)8=418-99 ✔✔ฟบจ(ว)
20:00=(4)1=843-87 ✔✔ฟบ
20:15=(0)2=363-23 ✔ล
20:30=(3)2=553-57 ✔✔ฟบ
20:45=(7)8=

⏩78-73-70-83-80

⏩578-573-570-583-580

วิน⏩78305
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

19:30=01234=144 ✔
19:45=90123=418 ✔
20:00=12345=843 ✔
20:15=90123=363 ×
20:30=23456=553.✔
20:45=56789=979 ✔
21:00=56789=


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

19:30=(1)5=144-64 ✔✔ฟบ
19:45=(1)8=418-99 ✔✔ฟบจ(ว)
20:00=(4)1=843-87 ✔✔ฟบ
20:15=(0)2=363-23 ✔ล
20:30=(3)2=553-57 ✔✔ฟบ
20:45=(7)8=979-53 ✔✔ฟบ(วล)
21:00=(5)6=

⏩56-51-53-61-63

⏩756-751-753-761-763

วิน⏩56317
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

12:30=78901=003 ✔
12:45=23456=954 ✔
13:00=01234=477 ×
13:15=12345=373 ×
13:30=34567=079 ✔
13:45=90123=103 ✔แตก
14:00=78901=004 ✔
14:15=34567=❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:00=(8)0=529-83 ✔✔ฟล(ว)
12:15=(6)1=684-81 ✔✔ฟบลจ(ว)
12:30=(7)8=003-96 ××
12:45=(5)6=954-27 ✔✔ฟบ
13:00=(7)5=477-15 ✔✔ฟบล
13:15=(4)1=373-22 ××
13:30=(8)7=079-58 ✔✔ฟลบ
13:45=(6)8=103-06 ✔✔ฟล(วบล)
14:00=(0)9=004-42 ✔✔ฟบ
14:15=(6)5=

⏩65-64-61-54-51

⏩065-064-061-054-051

วิน⏩65410
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤861-95 ✔✔

ฟันเจาะ เลิศค๊าาาา..


↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

12:30=78901=003 ✔
12:45=23456=954 ✔
13:00=01234=477 ×
13:15=12345=373 ×
13:30=34567=079 ✔
13:45=90123=103 ✔แตก
14:00=78901=004 ✔
14:15=34567=861 ✔
14:30=67890=


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:00=(8)0=529-83 ✔✔ฟล(ว)
12:15=(6)1=684-81 ✔✔ฟบลจ(ว)
12:30=(7)8=003-96 ××
12:45=(5)6=954-27 ✔✔ฟบ
13:00=(7)5=477-15 ✔✔ฟบล
13:15=(4)1=373-22 ××
13:30=(8)7=079-58 ✔✔ฟลบ
13:45=(6)8=103-06 ✔✔ฟล(วบล)
14:00=(0)9=004-42 ✔✔ฟบ
14:15=(6)5=861-95 ✔✔ฟบจ(ว)
14:30=(0)9=

⏩09-08-06-98-96

⏩109-108-106-980-906

วิน⏩09861
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

12:30=78901=003 ✔
12:45=23456=954 ✔
13:00=01234=477 ×
13:15=12345=373 ×
13:30=34567=079 ✔
13:45=90123=103 ✔แตก
14:00=78901=004 ✔
14:15=34567=861 ✔
14:30=67890=162 ✔
14:45=01234=


❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:00=(8)0=529-83 ✔✔ฟล(ว)
12:15=(6)1=684-81 ✔✔ฟบลจ(ว)
12:30=(7)8=003-96 ××
12:45=(5)6=954-27 ✔✔ฟบ
13:00=(7)5=477-15 ✔✔ฟบล
13:15=(4)1=373-22 ××
13:30=(8)7=079-58 ✔✔ฟลบ
13:45=(6)8=103-06 ✔✔ฟล(วบล)
14:00=(0)9=004-42 ✔✔ฟบ
14:15=(6)5=861-95 ✔✔ฟบจ(ว)
14:30=(0)9=162-69 ✔ลจ(ว)
14:45=(0)3=

⏩03-01-02-31-32

⏩603-601-602-631-632

วิน⏩03216
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
กรี๊ดดดดดด.......

แตกกกก..คร๊าบบบ....

❤610-11✔✔✔✔

เจาะ แตก 2,3ตัว. ฟันน

ถอนอีกแล้ววววว..
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=45678=754 ✔
08:30=78901=088 ✔
08:45=01234=

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(4)5=754-45 ✔✔ฟดจ(ว)
08:30=(9)0=088-19 ✔✔ฟลบจ(ว)
08:45=(1)2=

⏩12-14-15-24-25

⏩812-814-415-214

วิน⏩12458
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=45678=754 ✔
08:30=78901=088 ✔
08:45=01234=697 ×
09:00=45678=

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(4)5=754-45 ✔✔ฟดจ(ว)
08:30=(9)0=088-19 ✔✔ฟลบจ(ว)
08:45=(1)2=697-58 ××
09:00=(6)8=

⏩68-69-64-89-84

⏩964-984-269-264

วิน⏩68942
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
↔ปักสิบบน↔
⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=45678=754 ✔
08:30=78901=088 ✔
08:45=01234=697 ×
09:00=45678=485 ✔
09:15=01234=

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(4)5=754-45 ✔✔ฟดจ(ว)
08:30=(9)0=088-19 ✔✔ฟลบจ(ว)
08:45=(1)2=697-58 ××
09:00=(6)8=485-74 ✔บ
09:14=(4)6=

⏩46-40-49-60-69

⏩246-240-904-906

วิน⏩46902
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
กรี๊ดดดด.....

❤334-64 ✔✔✔✔✔

เด้งๆๆๆ..เจาะ 64 ×5เด้ง..

สนใจแบบนี้.ทักมาจ้าาา

ไปถอนก่อนน๊าาา
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 1
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

22:45=(6)0=809-55 ✔บจ(วบ)
23:00=(5)6=592-77 ✔✔ฟบ
23:15=(4)1=672-47 ✔✔ฟล
23:30=(2)4=

⏩24-29-26-49-46

⏩724-729-426-749-746

วิน⏩24697
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

22:45=(6)0=809-55 ✔บจ(วบ)
23:00=(5)6=592-77 ✔✔ฟบ
23:15=(4)1=672-47 ✔✔ฟล
23:30=(2)4=376-38 ×(วบ)
23:45=(8)7=

⏩87-81-80-71-70

⏩678-671-670-371-370

วิน⏩87106
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:30=(2)5=989-62 ✔✔ฟลจ(วล)
13:45=(8)7=008-17 ✔✔ฟบจ(วล)
14:00=(0)5=411-35 ✔ลจ(วล)
14:15=(6)5=786-47 ✔✔ฟบจ(วบ)
14:30=(6)9=278-50 ××
14:45=(5)9=965-79 ✔✔ฟบจ(วล)
15:00=(5)7=641-13 ××
15:15=(1)0=807-24 ✔บ(วล)
15:30=(9)8=911-30 ✔✔ฟบ
15:45=(8)9=585-76 ✔✔ฟบจ(วบ)
16:00=(6)5=905-24 ✔บ
16:15=(0)9=387-36 ××
16:30=(8)7=584-33 ✔✔ฟบ
16:45=(5)4=358-19 ✔✔ฟบ(วบ)
17:00=(3)2=008-32 ✔✔ฟลจ(วล)
17:15=(7)8=773-83 ✔✔ฟบล
17:30=(4)5=

⏩45-40-41-50-51

⏩845-840-841-850-851

วิน⏩45108
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:30=(2)5=989-62 ✔✔ฟลจ(วล)
13:45=(8)7=008-17 ✔✔ฟบจ(วล)
14:00=(0)5=411-35 ✔ลจ(วล)
14:15=(6)5=786-47 ✔✔ฟบจ(วบ)
14:30=(6)9=278-50 ××
14:45=(5)9=965-79 ✔✔ฟบจ(วล)
15:00=(5)7=641-13 ××
15:15=(1)0=807-24 ✔บ(วล)
15:30=(9)8=911-30 ✔✔ฟบ
15:45=(8)9=585-76 ✔✔ฟบจ(วบ)
16:00=(6)5=905-24 ✔บ
16:15=(0)9=387-36 ××
16:30=(8)7=584-33 ✔✔ฟบ
16:45=(5)4=358-19 ✔✔ฟบ(วบ)
17:00=(3)2=008-32 ✔✔ฟลจ(วล)
17:15=(7)8=773-83 ✔✔ฟบล
17:30=(4)5=232-01 ×(วล)
17:45=(1)0=

⏩10-15-16-05-06

⏩310-315-316-305-306

วิน⏩10563
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:30=(2)5=989-62 ✔✔ฟลจ(วล)
13:45=(8)7=008-17 ✔✔ฟบจ(วล)
14:00=(0)5=411-35 ✔ลจ(วล)
14:15=(6)5=786-47 ✔✔ฟบจ(วบ)
14:30=(6)9=278-50 ××
14:45=(5)9=965-79 ✔✔ฟบจ(วล)
15:00=(5)7=641-13 ××
15:15=(1)0=807-24 ✔บ(วล)
15:30=(9)8=911-30 ✔✔ฟบ
15:45=(8)9=585-76 ✔✔ฟบจ(วบ)
16:00=(6)5=905-24 ✔บ
16:15=(0)9=387-36 ××
16:30=(8)7=584-33 ✔✔ฟบ
16:45=(5)4=358-19 ✔✔ฟบ(วบ)
17:00=(3)2=008-32 ✔✔ฟลจ(วล)
17:15=(7)8=773-83 ✔✔ฟบล
17:30=(4)5=232-01 ×(วล)
17:45=(1)0=227-15 ✔✔ฟลจ(วล)
18:00=(1)6=

⏩16-17-18-67-68

⏩916-917-918-967-968

วิน⏩16789
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:30=(2)5=989-62 ✔✔ฟลจ(วล)
13:45=(8)7=008-17 ✔✔ฟบจ(วล)
14:00=(0)5=411-35 ✔ลจ(วล)
14:15=(6)5=786-47 ✔✔ฟบจ(วบ)
14:30=(6)9=278-50 ××
14:45=(5)9=965-79 ✔✔ฟบจ(วล)
15:00=(5)7=641-13 ××
15:15=(1)0=807-24 ✔บ(วล)
15:30=(9)8=911-30 ✔✔ฟบ
15:45=(8)9=585-76 ✔✔ฟบจ(วบ)
16:00=(6)5=905-24 ✔บ
16:15=(0)9=387-36 ××
16:30=(8)7=584-33 ✔✔ฟบ
16:45=(5)4=358-19 ✔✔ฟบ(วบ)
17:00=(3)2=008-32 ✔✔ฟลจ(วล)
17:15=(7)8=773-83 ✔✔ฟบล
17:30=(4)5=232-01 ×(วล)
17:45=(1)0=227-15 ✔✔ฟลจ(วล)
18:00=(1)6=

⏩16-17-18-67-68

⏩916-917-918-967-968

วิน⏩16789
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:15=(8)7=271-09 ✔บจ(วบ)
10:30=(7)8=900-06 ×
10:45=(0)3=920-34 ✔✔ฟบ
11:00=(2)1=582-12 ✔✔ฟดจ(วล)
11:15=(0)8=840-04 ✔ฟดจ(วแตก)
11:30=(9)4=653-50 ××
11:45=(5)3=520-47 ✔✔ฟแตก
12:00=(8)5=855-22 ✔✔ฟบบ
12:15=(6)8=036-83 ✔✔ฟบล
12:30=(4)3=431-30 ✔✔ฟบบ
12:45=(1)0=975-48 ××
13:00=(7)6=305-43 ××
13:15=(3)4=473-40 ✔✔ฟบล
13:30=(2)5=989-62 ✔✔ฟลจ(วล)
13:45=(8)7=008-17 ✔✔ฟบลจ(วล)
14:00=(0)5=411-35 ✔ลจ(วล)
14:15=(6)5=

⏩65-68-63-58-53

⏩468-463-458-453

วิน⏩65834
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:30=(2)5=989-62 ✔✔ฟลจ(วล)
13:45=(8)7=008-17 ✔✔ฟบจ(วล)
14:00=(0)5=411-35 ✔ลจ(วล)
14:15=(6)5=786-47 ✔✔ฟบจ(วบ)
14:30=(6)9=

⏩69-67-68-97-98

⏩369-367-368-397-398

วิน⏩69873
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:30=(2)5=989-62 ✔✔ฟลจ(วล)
13:45=(8)7=008-17 ✔✔ฟบจ(วล)
14:00=(0)5=411-35 ✔ลจ(วล)
14:15=(6)5=786-47 ✔✔ฟบจ(วบ)
14:30=(6)9=278-50 ××
14:45=(5)9=

⏩59-57-58-97-98

⏩859-759-257-258

วิน⏩59782
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:30=(2)5=989-62 ✔✔ฟลจ(วล)
13:45=(8)7=008-17 ✔✔ฟบจ(วล)
14:00=(0)5=411-35 ✔ลจ(วล)
14:15=(6)5=786-47 ✔✔ฟบจ(วบ)
14:30=(6)9=278-50 ××
14:45=(5)9=965-79 ✔ฟบจ(วล)
15:00=(5)7=

⏩57-54-52-74-72

⏩657-654-652-674-672

วิน⏩57426
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:30=(2)4=357-32 ✔✔ฟล
18:45=(7)5=587-94 ✔✔ฟบบ(วล)
19:00=(3)4=933-17 ✔✔ฟบ
19:15=(2)3=375-53 ✔บลจ(วบล)
19:30=(1)0=271-72 ✔✔ฟบจ(วบ)
19:45=(0)9=926-22 ✔บ
20:00=(1)2=530-99 ××
20:15=(3)8=030-35 ✔✔ฟด(วล)
20:30=(3)6=051-10 ××
20:45=(9)8=479-17 ✔✔ฟบ
21:00=(4)5=531-43 ✔✔ฟลบ
21:15=(1)0=020-87 ✔บจ(วบ)
21:30=(0)2=909-28 ✔✔ฟบลจ(28)
21:45=(5)1=762-51 ✔✔ฟลจ(วล)
22:00=(8)9=

⏩89-85-84-95-94

⏩189-185-184-195-194

วิน⏩89541
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

18:30=(2)4=357-32 ✔✔ฟล
18:45=(7)5=587-94 ✔✔ฟบบ(วล)
19:00=(3)4=933-17 ✔✔ฟบ
19:15=(2)3=375-53 ✔บลจ(วบล)
19:30=(1)0=271-72 ✔✔ฟบจ(วบ)
19:45=(0)9=926-22 ✔บ
20:00=(1)2=530-99 ××
20:15=(3)8=030-35 ✔✔ฟด(วล)
20:30=(3)6=051-10 ××
20:45=(9)8=479-17 ✔✔ฟบ
21:00=(4)5=531-43 ✔✔ฟลบ
21:15=(1)0=020-87 ✔บจ(วบ)
21:30=(0)2=909-28 ✔✔ฟบลจ(28)
21:45=(5)1=762-51 ✔✔ฟลจ(วล)
22:00=(8)9=927-13 ✔บ
22:15=(6)5=647-41 ✔✔ฟบ
22:30=(0)1=

⏩01-06-05-16-15

⏩701-706-705-716-715

วิน⏩01567
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

22:30=(2)1=269-81 ✔✔ฟบลจ(81)
22:45=(6)5=443-76 ✔✔ฟล
23:00=(4)3=

⏩43-47-48-37-38

⏩647-648-637-638

วิน⏩643786
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

22:45=(2)1=269-81 ✔✔ฟบลจ(81)
23:00=(6)5=443-76 ✔✔ฟล
23:15=(4)3=900-50 ××
23:30=(0)9=

⏩09-02-07-92-97

⏩109-102-709-209-

วิน⏩09271
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 3
❤999 lucky

Line ID: mu.ptp

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้า
รับรองได้ถอนกันยาวๆ
ไม่พูดเยอะดูสถิติย้อนหลังได้
เข้าเยอะ หลุดน้อย แตกบ่อย
วางสดวางจริง เข้าจริงการันตื

❤ปิงปอง
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✔มีรายเดือน รายสัปดาห์

❌ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(0)9=827-08 ✔✔ฟล(วบ)
09:30=(8)7=398-83 ✔✔ฟด(วบ)
09:45=(2)1=225-62 ✔✔ฟดจ(วล)
10:00=(4)3=

⏩43-47-49-37-39

⏩243-247-249-237-239

วิน⏩43792
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(0)9=827-08 ✔✔ฟล(วบ)
09:30=(8)7=398-83 ✔✔ฟด(วบ)
09:45=(2)1=225-62 ✔✔ฟดจ(วล)
10:00=(4)3=242-17 ✔✔ฟบ(วบ)
10:15=(1)2=

⏩12-14-16-24-26

⏩412-614-612-912-914

วิน⏩12469
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(0)9=827-08 ✔✔ฟล(วบ)
09:30=(8)7=398-83 ✔✔ฟด(วบ)
09:45=(2)1=225-62 ✔✔ฟดจ(วล)
10:00=(4)3=242-17 ✔✔ฟบ(วบ)
10:15=(1)2=437-07 ××
10:30=(0)7=

⏩07-04-08-74-78

⏩704-804-807-874

วิน⏩07482
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
❤351-04 ✔✔

ฟัน.เจาะ งามๆ

สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ้าาา
แสดงความคิดเห็น