โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:45=(4)9=993-03 ✔บ
13:00=(9)1=740-12 ✅ล
13:15=(4)9=748-56 ✔ฟบ
13:30=(6)2=480-10 -
13:45=(0)6=337-88 -
14:00=(0)3=886-03✅ฟลล
14:15=(2)1=921-27 ✔ฟบลจ
14:30=(3)0=823-23 ✔ฟบลจ×4
14:45=(5)7=184-22 -
15:00=(4)9=330-95 ✅ลจ
15:15=(5)4=845-81 ✔ฟบบจ
15:30=(4)9=209-34 ✔ฟลบ
15:45=(4)3=322-30 ✔บล
16:00=(3)4=921-30 ✅ฟลจ
16:15=(1)0=353-41 ✅ฟล
16:30=(3)0=808-37 ✔ฟลบจ
16:45=(8)5=177-47 -
17:00=(0)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩03-08-04-38-34

3ตัว⏩703-708-704-734

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:00=(0)3=415-84 -
17:15=(4)2=102-17 ✔บ
17:30=(2)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩23-24-28-34-38

3ตัว⏩123-124-128-129

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:00=(0)3=415-84 -
17:15=(4)2=102-17 ✔บ
17:30=(2)3=846-10 -
17:45=(1)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩10-19-14-09-04

3ตัว⏩810-814-804-891

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤084-83 ✔✔

เย้....แตก3...
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:00=(0)3=415-84 -
17:15=(4)2=102-17 ✔บ
17:30=(2)3=846-10 -
17:45=(1)0=084-83 ✔บต3
18:00=(0)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩10-14-16-04-06

3ตัว⏩401-406-801-680

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:00=(0)3=415-84 -
17:15=(4)2=102-17 ✔บ
17:30=(2)3=846-10 -
17:45=(1)0=084-83 ✔บต3
18:00=(0)1=613-44 ✔บ
18:15=(2)1=321-33 ✔ฟบบจ
18:30=(1)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩12-13-14-23-24

3ตัว⏩421-341-821-921

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:00=(0)3=415-84 -
17:15=(4)2=102-17 ✔บ
17:30=(2)3=846-10 -
17:45=(1)0=084-83 ✔บต3
18:00=(0)1=613-44 ✔บ
18:15=(2)1=321-33 ✔ฟบบจ
18:30=(1)2=952-01 ✔ฟลบ
18:45=(9)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩90-97-92-07-02

3ตัว⏩290-297-720-970

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(5)4=958-72 ✔ฟบ
08:15=(5)6=812-17 -
08:30=(5)8=000-10 -
08:45=(0)1=420-33 ✔ฟบ
09:00=(2)1=948-15 ✅ล
09:15=(7)9=689-55 ✔บ
09:30=(9)5=392-77 ✔ฟบ
09:45=(2)3=873-03 ✔บ
10:00=(8)0=130-92 ✔บ
10:15=(8)0=469-17 -
10:30=(8)9=703-12 -
10:45=(6)5=696-88 ✔ฟบ
11:00=(5)8=196-15 ✅ฟล
11:15=(6)9=964-67 ✔ฟบลจ
11:30=(6)9=971-38 ✔บ
11:45=(8)0=298-44 ✔ฟบ
12:00=(2)7=144-49 -
12:15=(8)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩89-80-81-90-91

3ตัว⏩108-109-890-789

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(0)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩01-03-05-13-15

3ตัว⏩103-105-531-530

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:45=(4)9=993-03 ✔บ
13:00=(9)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩91-97-98-17-18

3ตัว⏩391-397-398-439

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:45=(4)9=993-03 ✔บ
13:00=(9)1=740-12 ✅ล
13:15=(4)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩49-45-47-95-97

3ตัว⏩149-147-479-475

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:45=(4)9=993-03 ✔บ
13:00=(9)1=740-12 ✅ล
13:15=(4)9=748-56 ✔ฟบ
13:30=(6)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩62-64-67-24-27

3ตัว⏩264-267-724-764

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:45=(4)9=993-03 ✔บ
13:00=(9)1=740-12 ✅ล
13:15=(4)9=748-56 ✔ฟบ
13:30=(6)2=480-10 -
13:45=(0)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩06-03-01-63-61

3ตัว⏩406-403-601-603

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(5)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩54-57-50-47-40

3ตัว⏩675-674-075-074

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(5)4=958-72 ✔ฟบ
09:15=(5)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩56-52-54-62-64

3ตัว⏩856-852-854-654

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(5)4=958-72 ✔ฟบ
09:15=(5)6=812-17 -
09:30=(5)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩58-53-54-83-84

3ตัว⏩158-258-153-154

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(5)4=958-72 ✔ฟบ
08:15=(5)6=812-17 -
08:30=(5)8=000-10 -
08:45=(0)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩01-05-07-15-17

3ตัว⏩901-905-907-990

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(5)4=958-72 ✔ฟบ
08:15=(5)6=812-17 -
08:30=(5)8=000-10 -
08:45=(0)1=420-33 ✔ฟบ
09:00=(2)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩21-20-26-10-16

3ตัว⏩421-426-120-620

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(5)4=958-72 ✔ฟบ
08:15=(5)6=812-17 -
08:30=(5)8=000-10 -
08:45=(0)1=420-33 ✔ฟบ
09:00=(2)1=948-15 ✅ล
09:15=(7)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩79-70-71-90-91

3ตัว⏩179-170-190-879

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(5)4=958-72 ✔ฟบ
08:15=(5)6=812-17 -
08:30=(5)8=000-10 -
08:45=(0)1=420-33 ✔ฟบ
09:00=(2)1=948-15 ✅ล
09:15=(7)9=689-55 ✔บ
09:30=(9)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩95-90-97-50-57

3ตัว⏩695-690-697-897

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(5)4=958-72 ✔ฟบ
08:15=(5)6=812-17 -
08:30=(5)8=000-10 -
08:45=(0)1=420-33 ✔ฟบ
09:00=(2)1=948-15 ✅ล
09:15=(7)9=689-55 ✔บ
09:30=(9)5=392-77 ✔ฟบ
09:45=(2)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩32-34-35-25-24

3ตัว⏩532-432-942-943

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(5)4=958-72 ✔ฟบ
08:15=(5)6=812-17 -
08:30=(5)8=000-10 -
08:45=(0)1=420-33 ✔ฟบ
09:00=(2)1=948-15 ✅ล
09:15=(7)9=689-55 ✔บ
09:30=(9)5=392-77 ✔ฟบ
09:45=(2)3=873-03 ✔บ
10:00=(8)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩80-82-84-02-04

3ตัว⏩380-382-384-780

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:15=(4)7=534-55 ✔ฟบ
12:30=(5)0=577-70 ✔ฟบล
12:45=(4)7=607-18 ✔บจ
13:00=(8)3=281-10 ✔ฟบ
13:15=(1)8=906-11 ✅ฟล
13:30=(9)6=668-68 ✔บล
13:45=(8)4=493-69 ✔บ
14:00=(5)7=101-86 -
14:15 =(1)2=912-99 ✔ฟบบจ
14:30=(3)2=181-35 ✅ฟล
15:00=(8)9=457-88 ✅ฟล
15:15=(0)8=982-31 ✔บจ
15:30=(7)0=532-56 -
15:45=(3)5=188-32 ✅ฟล
16:00=(9)2=172-61 ✔บ
16:15=(2)4=654-05 ✔บจ
16:30=(7)5=812-99 -
16:45=(9)8=701-83 ✅ล
17:00=(1)6=140-39 ✔ฟบ
17:15=(4)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩42-45-46-25-26

3ตัว⏩142-145-146-149

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=385-25 ✔ฟบล×3จ
08:15=(5)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩57-58-59-78-79

3ตัว⏩857-957-589-685

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=385-25 ✔ฟบล×3จ
08:15=(5)7=648-60 -
08:30=(1)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩19-14-16-94-96

3ตัว⏩019-094-194-104

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=385-25 ✔ฟบล×3จ
08:15=(5)7=648-60 -
08:30=(1)9=147-23 ✔ฟบ
08:45=(7)8=990-36 -
09:00=(9)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩90-91-95-01-05

3ตัว⏩490-590-190-390

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=385-25 ✔ฟบล×3จ
08:15=(5)7=648-60 -
08:30=(1)9=147-23 ✔ฟบ
08:45=(7)8=990-36 -
09:00=(9)0=629-74 ✔ฟบ
09:15=(1)0=516-80 ✔ฟบลจ
09:30=(8)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩84-85-80-04-05

3ตัว⏩185-184-180-105

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:00=(8)5=385-25 ✔ฟบล×3จ
08:15=(5)7=648-60 -
08:30=(1)9=147-23 ✔ฟบ
08:45=(7)8=990-36 -
09:00=(9)0=629-74 ✔ฟบ
09:15=(1)0=516-80 ✔ฟบลจ
09:30=(8)0=705-09 ✔บลจ
09:45=(9)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩97-95-94-75-74

3ตัว⏩079-579-375-095

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:45=(5)3=652-02 ✔ฟบ
14:00=(2)9=214-13 ✔ฟบ
14:15=(0)2=668-90 ✅ฟล
14:30=(9)8=269-77 ✔ฟบ
14:45=(9)5=545-40 ✔บ
15:00=(4)9=649-10 ✔ฟบบจต3
15:15=(6)9=013-02 -
15:30=(4)5=309-91 -
15:45=(9)0=459-48 ✔ฟบ
16:00=(4)9=528-38 -
16:15=(8)3=503-95 ✔บ
16:30=(5)9=870-97 ✅ล
16:45=(0)7=850-20 ✔ฟบลจ
17:00=(8)2=122-12 ✔บลจ
17:15=(4)3=639-95 ✔บ
17:30=(4)6=803-69 ✅ล
17:45=(0)3=216-97 -
18:00=(1)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩12-15-16-25-26

3ตัว⏩561-562-512-712

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:00=(1)2=852-87 ✔บจ
18:15=(8)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩85-83-86-53-56

3ตัว⏩863-856-853-653

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:00=(1)2=852-87 ✔บจ
18:15=(8)5=185-57 ✔ฟบล×3จ
18:30=(2)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩28-21-20-81-80

3ตัว⏩528-821-521-850

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:00=(1)2=852-87 ✔บจ
18:15=(8)5=185-57 ✔ฟบล×3จ
18:30=(2)8=226-43 ✔ฟบ
18:45=(5)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩52-57-53-27-23

3ตัว⏩752-652-672-523

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(0)8=978-47 ✔บ
09:15=(5)8=418-72 ✔บ
09:30=(9)4=328-60 -
09:45=(9)8=707-86 ✅ล
10:00=(6)5=420-35 ✅ล
10:30=(8)5=764-69 -
10:45=(0)3=320-42 ✔ฟบบ
11:00=(2)1=219-54 ✔ฟบบ
11:15=(0)3=244-94 -
11:30=(2)4=299-91 ✔ฟบ
11:45=(9)0=954-55 ✔ฟบ
12:00=(5)0=814-01 ✅ลจ
12:15=(1)0=326-18 ✅ฟล
12:30=(3)8=948-67 ✔บ
12:45=(8)9=683-17 ✔ฟบ
13:00=(8)3=952-40 -
13:15=(2)8=297-51 ✔ฟบต3
13:30=(7)6=637-64 ✔ฟบบ
13:45=(5)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩53-50-59-30-39

3ตัว⏩ 453-350-653-650

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:45=(5)3=652-02 ✔ฟบ
14:00=(2)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩29-27-28-97-98

3ตัว⏩529-528-527-629

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:45=(5)3=652-02 ✔ฟบ
14:00=(2)9=214-13 ✔ฟบ
14:15=(0)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩02-05-01-25-21

3ตัว⏩521-420-425-410

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:45=(5)3=652-02 ✔ฟบ
14:00=(2)9=214-13 ✔ฟบ
14:15=(0)2=668-90 ✅ฟล
14:30=(9)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩98-93-94-83-84

3ตัว⏩698-098-683-083

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤269-77 ✔
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:00=(1)2=003-31 ✅ฟล
15:15=(5)0=567-74 ✔ฟบ
15:30=(6)5=981-33 -
15:45=(2)3=932-72 ✔ฟบลจ×5ต3
16:00=(4)9=011-54 ✅ฟล
16:15=(1)2=832-57 ✔บ
16:30=(4)2=834-04 ✔ฟบลจ
16:45=(1)2=269-94 ✔บ
17:00=(2)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩29-28-25-98-95

3ตัว⏩290-298-295-792

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:00=(1)2=003-31 ✅ฟล
15:15=(5)0=567-74 ✔ฟบ
15:30=(6)5=981-33 -
15:45=(2)3=932-72 ✔ฟบลจ×5ต3
16:00=(4)9=011-54 ✅ฟล
16:15=(1)2=832-57 ✔บ
16:30=(4)2=834-04 ✔ฟบลจ
16:45=(1)2=269-94 ✔บ
17:00=(2)9=956 06 ✔บ
17:15 =(5)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩51-52-61-62-65

3ตัว⏩651-652-951-952

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:00=(1)2=003-31 ✅ฟล
15:15=(5)0=567-74 ✔ฟบ
15:30=(6)5=981-33 -
15:45=(2)3=932-72 ✔ฟบลจ×5ต3
16:00=(4)9=011-54 ✅ฟล
16:15=(1)2=832-57 ✔บ
16:30=(4)2=834-04 ✔ฟบลจ
16:45=(1)2=269-94 ✔บ
17:00=(2)9=956 06 ✔บ
17:15=(5)6=488-05 ✅ฟล
17:30=(0)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩03-07-05-37-35

3ตัว⏩103-107-105-137

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
♡ฮานอย♡

22/09/62

เด่น⏩7-8

87-89-80-81-82

79-70-71-72

089-079-091

ผล❤

ปิดรับ 17:50 น.
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:00=(1)2=003-31 ✅ฟล
15:15=(5)0=567-74 ✔ฟบ
15:30=(6)5=981-33 -
15:45=(2)3=932-72 ✔ฟบลจ×5ต3
16:00=(4)9=011-54 ✅ฟล
16:15=(1)2=832-57 ✔บ
16:30=(4)2=834-04 ✔ฟบลจ
16:45=(1)2=269-94 ✔บ
17:00=(2)9=956 06 ✔บ
17:15=(5)6=488-05 ✅ฟล
17:30=(0)3=099-33 ✔ฟบล
17:45=(0)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩01-05-08-15-18

3ตัว⏩901-905-908-918

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤590-84 ✔✔

แตกอีกแล้วจ้าาา 3ตัวววว..
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:45=(0)1=590-84 ✔ฟบต3
18:00=(5)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩58-50-51-80-81

3ตัว⏩958-951-980-580

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:45=(0)1=590-84 ✔ฟบต3
18:00=(5)8=001-79 -
18:15=(1)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩12-18-15-28-25

3ตัว⏩012-018-015-910

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
♡ฮานอย♡

22/09/62

เด่น⏩7-8

87-89-80-81-82

79-70-71-72

089-079-091

ผล❤

ปิดรับ 17:50 น.
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
♡ฮานอย♡

22/09/62

เด่น⏩7✔-8

87-89-80-81-82

79-70-71-72

089-079-091

ผล❤074-07✔✅[07]

ปิดรับ 17:50 น.
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:45=(9)5=455-86 ✔บ
08:00=(5)6=622-57 ✔ฟลบ
08:15=(4)5=029-36 -
08:30=(9)6=676-21 ✔บ
08:45=(7)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩70-71-78-77-

3ตัว⏩670-671-877-770

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:45=(9)5=455-86 ✔บ
08:00=(5)6=622-57 ✔ฟลบ
08:15=(4)5=029-36 -
08:30=(9)6=676-21 ✔บ
08:45=(7)8=389-53 ✔บ
09:00=(2)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩26-27-29-96-97

3ตัว⏩329-829-197-297

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:45=(9)5=455-86 ✔บ
08:00=(5)6=622-57 ✔ฟลบ
08:15=(4)5=029-36 -
08:30=(9)6=676-21 ✔บ
08:45=(7)8=389-53 ✔บ
09:00=(2)9=027-76 ✔ฟบจ
09:15=(4)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩47-40-48-70-78

3ตัว⏩740-670-570-870

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤470-52 ✔✔✔

เด้ง+เจาะ2+แตก3✔❤

แตกกกกกก...เยสส..เยส...
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:45=(9)5=455-86 ✔บ
08:00=(5)6=622-57 ✔ฟลบ
08:15=(4)5=029-36 -
08:30=(9)6=676-21 ✔บ
08:45=(7)8=389-53 ✔บ
09:00=(2)9=027-76 ✔ฟบจ
09:15=(4)7=470-52 ✔ฟบบจต3
09:30=(2)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩27-20-29-73-79

3ตัว⏩027-927-307-907

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

07:45=(9)5=455-86 ✔บ
08:00=(5)6=622-57 ✔ฟลบ
08:15=(4)5=029-36 -
08:30=(9)6=676-21 ✔บ
08:45=(7)8=389-53 ✔บ
09:00=(2)9=027-76 ✔ฟบจ
09:15=(4)7=470-52 ✔ฟบบจต3
09:30=(2)7=204-84 ✔ฟบ
09:45=(1)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩12-15-17-25-27

3ตัว⏩412-512-912-712

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(9)0=402-07 ✔บลจ
13:30=(7)4=912-34 ✅ล
13:45=(4)3=052-97 -
14:00=(7)5=031-78 ✅ฟล
14:15=(8)3=147-86 ✅ฟล
14:30=(5)4=949-79 ✔บ
14:45=(9)1=381-11 ✔บลจ
15:00=(8)0=982-20 ✔ฟบลจ×4
15:15=(9)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩90-91-92-25-21

3ตัว⏩921-920-910-925

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(9)0=402-07 ✔บลจ
13:30=(7)4=912-34 ✅ล
13:45=(4)3=052-97 -
14:00=(7)5=031-78 ✅ฟล
14:15=(8)3=147-86 ✅ฟล
14:30=(5)4=949-79 ✔บ
14:45=(9)1=381-11 ✔บลจ
15:00=(8)0=982-20 ✔ฟบลจ×4
15:15=(9)2=158-39✅ฟล
15:30=(8)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩81-89-78-79-71

3ตัว⏩981-781-987-587

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(9)0=402-07 ✔บลจ
13:30=(7)4=912-34 ✅ล
13:45=(4)3=052-97 -
14:00=(7)5=031-78 ✅ฟล
14:15=(8)3=147-86 ✅ฟล
14:30=(5)4=949-79 ✔บ
14:45=(9)1=381-11 ✔บลจ
15:00=(8)0=982-20 ✔ฟบลจ×4
15:15=(9)2=158-39✅ฟล
15:30=(8)7=645-19 -
15:45=(1)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩18-19-58-59

3ตัว⏩658-659-518-519

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(9)0=402-07 ✔บลจ
13:30=(7)4=912-34 ✅ล
13:45=(4)3=052-97 -
14:00=(7)5=031-78 ✅ฟล
14:15=(8)3=147-86 ✅ฟล
14:30=(5)4=949-79 ✔บ
14:45=(9)1=381-11 ✔บลจ
15:00=(8)0=982-20 ✔ฟบลจ×4
15:15=(9)2=158-39✅ฟล
15:30=(8)7=645-19 -
15:45=(1)5=323-53 ✅ล
16:00=(3)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩32-36-02-06

3ตัว⏩632-032-630-620

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(9)0=402-07 ✔บลจ
13:30=(7)4=912-34 ✅ล
13:45=(4)3=052-97 -
14:00=(7)5=031-78 ✅ฟล
14:15=(8)3=147-86 ✅ฟล
14:30=(5)4=949-79 ✔บ
14:45=(9)1=381-11 ✔บลจ
15:00=(8)0=982-20 ✔ฟบลจ×4
15:15=(9)2=158-39 ✅ฟล
15:30=(8)7=645-19 -
15:45=(1)5=323-53 ✅ล
16:00=(3)0=598-21 -
16:15=(0)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-08-10-19-18

3ตัว⏩980-981-590-580

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(9)0=402-07 ✔บลจ
13:30=(7)4=912-34 ✅ล
13:45=(4)3=052-97 -
14:00=(7)5=031-78 ✅ฟล
14:15=(8)3=147-86 ✅ฟล
14:30=(5)4=949-79 ✔บ
14:45=(9)1=381-11 ✔บลจ
15:00=(8)0=982-20 ✔ฟบลจ×4
15:15=(9)2=158-39 ✅ฟล
15:30=(8)7=645-19 -
15:45=(1)5=323-53 ✅ล
16:00=(3)0=598-21 -
16:15=(0)1=230-11 ✔ฟบล
16:30=(2)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩28-24-52-54-58

3ตัว⏩028-024-025-852

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(1)2=648-24 ✅ล
09:15=(6)4=179-65 ✅ฟลจ
09:30=(0)9=078-17 ✔ฟบ
09:45=(2)8=287-94 ✔ฟบบต3
10:00=(8)9=978-58 ✔ฟบลจต3
10:15=(8)5=472-51 ✅ล
10:30=(3)8=444-63 ✅ฟล
10:45=(1)0=390-24 ✔บ
11:00=(5)6=815-13 ✔ฟบ
11:15=(9)0=675-99 ✅ฟล
11:30=(6)7=184-62 ✅ฟลจ
11:45=(4)2=572-81 ✔บ
12:00=(5)9=586-42 ✔ฟบ
12:15=(3)9=454-08 -
12:30=(6)5=001-57 ✅ล
12:45=(8)0=218-19 ✔ฟบ
13:00=(2)8=825-60 ✔ฟบบต3
13:15=(5)6=906-17 ✔บ
13:30=(0)3=235-54 ✔บ
13:45=(2)5=081-94 -
14:15=(1)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩17-10-15-57-50

3ตัว⏩317-015-017-317

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(1)5=118-79 ✔ฟบ
14:30=(1)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩16-17-46-47-41

3ตัว⏩916-914-714-814-

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤418-06✔✔

แตกกกก...เยสสส...

เอากี้รอบดีวันนี้..❤❤❤
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(1)5=118-79 ✔ฟบ
14:30=(1)4=418-06 ✔ฟบบต3
14:45=(1)6=611-16 ✔ฟบลจ
15:00=(1)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩14-17-64-67-

3ตัว⏩416-716-216-546

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
ไม่เกิน4รอบเรียงตอง มาแง๋ๆๆ
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(1)5=118-79 ✔ฟบ
14:30=(1)4=418-06 ✔ฟบบต3
14:45=(1)6=611-16 ✔ฟบลจ
15:00=(1)6=154-81 ✔ฟบล
15:15=(9)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩91-97-98-17-18

3ตัว⏩491-591-971-974

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:15=(1)5=118-79 ✔ฟบ
14:30=(1)4=418-06 ✔ฟบบต3
14:45=(1)6=611-16 ✔ฟบลจ
15:00=(1)6=154-81 ✔ฟบล
15:15=(9)1=739-32 ✔ฟบ
15:30=(2)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩23-21-01-09

3ตัว⏩123-432-019-210

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(1)2=648-24 ✅ล
09:15=(6)4=179-65 ✅ฟลจ
09:30=(0)9=078-17 ✔ฟบ
09:45=(2)8=287-94 ✔ฟบบต3
10:00=(8)9=978-58 ✔ฟบลจต3
10:15=(8)5=472-51 ✅ล
10:30=(3)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩34-32-89-87

3ตัว⏩534-834-832-873

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(1)2=648-24 ✅ล
09:15=(6)4=179-65 ✅ฟลจ
09:30=(0)9=078-17 ✔ฟบ
09:45=(2)8=287-94 ✔ฟบบต3
10:00=(8)9=978-58 ✔ฟบลจต3
10:15=(8)5=472-51 ✅ล
10:30=(3)8=444-63 ✅ฟล
10:45=(1)0=390-24 ✔บ
11:00=(5)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩57-50-67-60

3ตัว⏩950-960-350-360

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:45=(3)4=460-42 ✔บล
18:00=(6)1=976-60 ✔ฟบล
18:15=(6)8=506-69 ✔ฟบลจ
18:30=(5)6=990-05 ✅ฟล
18:45=(5)0=561-31 ✔ฟบ
19:00=(9)4=150-29 ✅ฟลจ
19:30=(1)2=424-57 ✔บ
19:45=(7)9=022-73 ✅ฟล
20:00=(0)8=819-26 ✔บ
20:15=(6)5=259-63 ✔ฟลบจ
20:30=(5)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩57-52-50-72-79

3ตัว⏩957-950-527-927

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤006-79✅✅

เจาะ 79
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:30=(5)7=006-79 ✅ลจ
20:45=(1)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩13-17-53-57-51

3ตัว⏩613-617-013-017

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:30=(5)7=006-79 ✅ลจ
20:45=(1)5=789-89 -
21:00=(7)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩71-72-81-82-88-77

3ตัว⏩871-872-887-778

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:30=(5)7=006-79 ✅ลจ
20:45=(1)5=789-89 -
21:00=(7)8=487-53 ✔ฟบบ
21:15=(0)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩02-04-54-52

3ตัว⏩802-804-854-852

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(2)5=506-71 ✔บ
08:30=(7)5= 068-75 ✅ฟลล
08:45=(7)5=990-40 -
09:00=(2)9=442-43 ✔ฟบจ
09:15=(5)7=154-11 ✔ฟบจ×3
09:30=(5)1=762-11 ✅ล
09:45=(2)7=462-21 ✔ฟบล
10:00=(4)2=052-13 ✔บ
10:15=(5)2=050-28 ✔ฟบลจ
10:30=(0)8=736-38 ✅ลจ
10:45=(3)8=965-62 -
11:00=(9)6=231-99 ✅ฟล
11:15=(3)4=457-71 ✔บ
11:30=(7)9=030-62 -
11:45=(3)8=663-30 ✔ฟบล
12:00=(0)1=880-31 ✔ฟบ
12:15=(8)0=315-08 ✅ฟล
12:30=(4)3=731-03 ✔บลจ
12:45=(3)4=691-39 ✅ฟล
13:00=(5)8=114-61 -
13:15=(1)9=198-74 ✔ฟบบ
13:30=(7)1=073-12 ✔ฟบลจ
13:45=(2)3=806-68 -
14:00=(1)0=438-31 ✅ฟลจ
14:15=(3)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩23-25-28-35-38

3ตัว⏩023-035-028-038

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:00=(1)0=438-31 ✅ฟลจ
14:15=(3)6=297-14 -
14:30=(5)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩52-59-82-89

3ตัว⏩098-952-982-092

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:00=(1)0=438-31 ✅ฟลจ
14:15=(3)6=297-14 -
14:30=(5)8=738-98 ✔บลจ
14:45=(6)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩69-60-63-39-30

3ตัว⏩369-360-930-996

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:00=(1)0=438-31 ✅ฟลจ
14:15=(3)6=297-14 -
14:30=(5)8=738-98 ✔บลจ
14:45=(6)3=798-95 -
15:00=(7)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩74-75-84-77-88

3ตัว⏩178-778-887-974-984

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(2)5=506-71 ✔บ
08:30=(7)5= 068-75 ✅ฟลล
08:45=(7)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩70-71-50-51

3ตัว⏩870-871-650-651

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(2)5=506-71 ✔บ
08:30=(7)5= 068-75 ✅ฟลล
08:45=(7)5=990-40 -
09:00=(2)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩29-24-94-90

3ตัว⏩190-490-290-690

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(2)5=506-71 ✔บ
08:30=(7)5= 068-75 ✅ฟลล
08:45=(7)5=990-40 -
09:00=(2)9=442-43 ✔ฟบจ
09:15=(5)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩51-54-71-74-11

3ตัว⏩511-711-457-257

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤154-11✔✔✅
เจาะบ/ล

โอ๊ยยยย..เสียดายแตกกกด...
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(2)5=506-71 ✔บ
08:30=(7)5= 068-75 ✅ฟลล
08:45=(7)5=990-40 -
09:00=(2)9=442-43 ✔ฟบจ
09:15=(5)7=154-11 ✔ฟบจ×3
09:30=(5)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩56-57-15-16-17

3ตัว⏩156-956-751-675

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(0)7=601-04 ✔ฟบล
18:30=(1)2=629-10 ✔ฟลบ
18:45=(1)0=465-02 ✅ล
19:00=(6)7=553-06 ✅ฟล
19:15=(6)7=629-22 ✔ฟบ
19:30=(9)4=838-14 ✅ล
19:45=(1)8=120-25 ✔ฟบ
20:00=(3)4=551-26 -
20:15=(6)5=565-64 ✔ฟบล×3จ
20:30=(1)5=647-39 -
20:45=(7)6=เน้นบน

เจาะ(บล) 79-74-69-67

3ตัว⏩479-967-946-567

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(0)7=601-04 ✔ฟบล
18:30=(1)2=629-10 ✔ฟลบ
18:45=(1)0=465-02 ✅ล
19:00=(6)7=553-06 ✅ฟล
19:15=(6)7=629-22 ✔ฟบ
19:30=(9)4=838-14 ✅ล
19:45=(1)8=120-25 ✔ฟบ
20:00=(3)4=551-26 -
20:15=(6)5=565-64 ✔ฟบล×3จ
20:30=(1)5=647-39 -
20:45=(7)6=471-11 ✔ฟบ
21:00=(0)4=เน้นบน

เจาะ(บล) 09-07-49-47

3ตัว⏩109-107-149-047

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(0)7=601-04 ✔ฟบล
18:30=(1)2=629-10 ✔ฟลบ
18:45=(1)0=465-02 ✅ล
19:00=(6)7=553-06 ✅ฟล
19:15=(6)7=629-22 ✔ฟบ
19:30=(9)4=838-14 ✅ล
19:45=(1)8=120-25 ✔ฟบ
20:00=(3)4=551-26 -
20:15=(6)5=565-64 ✔ฟบล×3จ
20:30=(1)5=647-39 -
20:45=(7)6=471-11 ✔ฟบ
21:00=(0)4=227-61 -
21:15=(7)2=เน้นบน

เจาะ(บล) 78-71-28--21

3ตัว⏩278-271-781-821

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(0)7=601-04 ✔ฟบล
18:30=(1)2=629-10 ✔ฟลบ
18:45=(1)0=465-02 ✅ล
19:00=(6)7=553-06 ✅ฟล
19:15=(6)7=629-22 ✔ฟบ
19:30=(9)4=838-14 ✅ล
19:45=(1)8=120-25 ✔ฟบ
20:00=(3)4=551-26 -
20:15=(6)5=565-64 ✔ฟบล×3จ
20:30=(1)5=647-39 -
20:45=(7)6=471-11 ✔ฟบ
21:00=(0)4=227-61 -
21:15=(7)2=017-07 ✔ฟบลจ
21:30=(2)7=เน้นบน

เจาะ(บล) 26-20-76-70

3ตัว⏩126-120-176-172

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

18:15=(0)7=601-04 ✔ฟบล
18:30=(1)2=629-10 ✔ฟลบ
18:45=(1)0=465-02 ✅ล
19:00=(6)7=553-06 ✅ฟล
19:15=(6)7=629-22 ✔ฟบ
19:30=(9)4=838-14 ✅ล
19:45=(1)8=120-25 ✔ฟบ
20:00=(3)4=551-26 -
20:15=(6)5=565-64 ✔ฟบล×3จ
20:30=(1)5=647-39 -
20:45=(7)6=471-11 ✔ฟบ
21:00=(0)4=227-61 -
21:15=(7)2=017-07 ✔ฟบลจ
21:30=(2)7=320-34 ✔ฟบจ
21:45=(2)3=เน้นบน

เจาะ(บล) 24-23-34-45

3ตัว⏩024-324-543-123

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 6
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(5)4=605-29 ✔ฟบ
16:00=(6)5=157-56 ✔ฟลบจ
16:15=(6)8=819-92 ✔บ
16:30=(1)0=001-13 ✔ฟบล×3
16:45=(2)3=688-23 ✅ฟลล
17:00=(0)9=285-05 ✅ฟลจ
17:15=(5)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩57-50-65-67

3ตัว⏩257-256-850-857-856

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
↔รัฐ 16/09/62↔

เด่น ⏩7-5

75-76-73-72-

70-58-53-52-

50-56-89-32

873↔872↔375
273↔352↔320

ผล❤388-85✅✔

ปิดรับ 15:20 น.
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(5)4=605-29 ✔ฟบ
16:00=(6)5=157-56 ✔ฟลบจ
16:15=(6)8=819-92 ✔บ
16:30=(1)0=001-13 ✔ฟบล×3
16:45=(2)3=688-23 ✅ฟลล
17:00=(0)9=285-05 ✅ฟลจ
17:15=(5)6=--ยกเลิก--
17:30=(0)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩51-50-61-60

3ตัว⏩251-250-265-510

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(5)4=605-29 ✔ฟบ
16:00=(6)5=157-56 ✔ฟลบจ
16:15=(6)8=819-92 ✔บ
16:30=(1)0=001-13 ✔ฟบล×3
16:45=(2)3=688-23 ✅ฟลล
17:00=(0)9=285-05 ✅ฟลจ
17:15=(5)6=--ยกเลิก--
17:30=(0)1=882-01 ✅ฟลล
17:45=(1)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩18-17-08-07

3ตัว⏩218-208-108-102

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(5)4=605-29 ✔ฟบ
16:00=(6)5=157-56 ✔ฟลบจ
16:15=(6)8=819-92 ✔บ
16:30=(1)0=001-13 ✔ฟบล×3
16:45=(2)3=688-23 ✅ฟลล
17:00=(0)9=285-05 ✅ฟลจ
17:15=(5)6=--ยกเลิก--
17:30=(0)1=882-01 ✅ฟลล
17:45=(1)0=855-08 ✅ลจ
18:00=(0)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-02-89-82

3ตัว⏩109-102-098-582

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(5)4=605-29 ✔ฟบ
16:00=(6)5=157-56 ✔ฟลบจ
16:15=(6)8=819-92 ✔บ
16:30=(1)0=001-13 ✔ฟบล×3
16:45=(2)3=688-23 ✅ฟลล
17:00=(0)9=285-05 ✅ฟลจ
17:15=(5)6=--ยกเลิก--
17:30=(0)1=882-01 ✅ฟลล
17:45=(1)0=855-08 ✅ลจ
18:00=(0)8=637-43 -
18:15=(3)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩35-37-13-17

3ตัว⏩735-837-937-731

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:45=(5)4=605-29 ✔ฟบ
16:00=(6)5=157-56 ✔ฟลบจ
16:15=(6)8=819-92 ✔บ
16:30=(1)0=001-13 ✔ฟบล×3
16:45=(2)3=688-23 ✅ฟลล
17:00=(0)9=285-05 ✅ฟลจ
17:15=(5)6=--ยกเลิก--
17:30=(0)1=882-01 ✅ฟลล
17:45=(1)0=855-08 ✅ลจ
18:00=(0)8=637-43 -
18:15=(3)1=433-85 ✔ฟบ
18:30=(4)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩43-40-53-54

3ตัว⏩430-743-943-534-

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(9)4=716-69 ✅ฟล
09:15=(7)5=276-91 ✔ฟบ
09:30=(7)9=792-36 ✔ฟบบจต3
09:45=(5)6=048-27 -
10:00=(8)7=835-22 ✔ฟบ
10:15=(8)2=884-91 ✔ฟบ
10:30=(0)9=847-47 -
10:45=(5)4=510-28 ✔ฟบ
11:00=(8)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩80-81-30-31

3ตัว⏩780-810-231-230

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
↔รัฐ 16/09/62↔

เด่น ⏩7-5

75-76-73-72-

70-58-53-52-

50-56-89-32

873↔872↔375
273↔352↔320

ปิดรับ 15:20 น.
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(9)4=716-69 ✅ฟล
09:15=(7)5=276-91 ✔ฟบ
09:30=(7)9=792-36 ✔ฟบบจต3
09:45=(5)6=048-27 -
10:00=(8)7=835-22 ✔ฟบ
10:15=(8)2=884-91 ✔ฟบ
10:30=(0)9=847-47 -
10:45=(5)4=510-28 ✔ฟบ
11:00=(8)3=451-54 -
11:15=(5)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩56-58-46-48

3ตัว⏩456-768-543-576

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(9)4=716-69 ✅ฟล
09:15=(7)5=276-91 ✔ฟบ
09:30=(7)9=792-36 ✔ฟบบจต3
09:45=(5)6=048-27 -
10:00=(8)7=835-22 ✔ฟบ
10:15=(8)2=884-91 ✔ฟบ
10:30=(0)9=847-47 -
10:45=(5)4=510-28 ✔ฟบ
11:00=(8)3=451-54 -
11:15=(5)4=003-58 ✅ฟลจ
11:30=(3)5=568-27 ✔บ
11:45=(0)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩05-01-95-91

3ตัว⏩

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:00=(9)4=716-69 ✅ฟล
09:15=(7)5=276-91 ✔ฟบ
09:30=(7)9=792-36 ✔ฟบบจต3
09:45=(5)6=048-27 -
10:00=(8)7=835-22 ✔ฟบ
10:15=(8)2=884-91 ✔ฟบ
10:30=(0)9=847-47 -
10:45=(5)4=510-28 ✔ฟบ
11:00=(8)3=451-54 -
11:15=(5)4=003-58 ✅ฟลจ
11:30=(3)5=568-27 ✔บ
11:45=(0)9=558-64 -
12:00=(5)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩54-53-75-73

3ตัว⏩754-875-853-851

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:45=(1)2=292-62 ✔บลจ
18:00=(9)6=447-11 -
18:15=(9)0=326-86 -
18:30=(4)3=242-62 ✔ฟบจ
18:45=(8)7=832-94 ✔ฟบต3
19:00=(3)8=132-06 ✔ฟบ
19:15=(0)1=169-17 ✔บล
19:30=(8)9=690-90 ✔บล
20:15=(8)9=570-91 ✅ล
20:30=(7)0=230-64 ✔บ
20:45=(0)3=287-62 -
21:00=(9)4=917-10 ✔ฟบ
21:15=(8)9=761-88 ✅ฟล
21:30=(1)2=032-80 ✔บจ
21:45=(0)1=233-23 -
22:00=(0)6=893-62 ✅ล
22:15=(6)7=906-66 ✔ฟบล
22:30=(6)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩69-62-29-20

3ตัว⏩629-029-062-992

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

22:30=(6)2=360-04 ✔ฟบ
22:45=(2)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩27-29-47-49

3ตัว⏩027-029-047-049

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

22:30=(6)2=360-04 ✔ฟบ
22:45=(2)4=522-24 ✔ฟบล×3
23:00=(2)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩20-26-40-46

3ตัว⏩520-526-240-245

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
ว๊ายยยย...

❤254-88✔✔✔

แตก3ตัว เด้งด้วยยย..

เยส..เยสสส..
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(6)8=661-27.✔ฟบจ
13:30=(7)9=958-81 ✔บ
13:45=(8)9=408-87 ✔ฟบลจ
14:00=(5)8=484-35 ✔ฟลบจ
14:15=(8)7=144-80 ✅ฟลจ
14:30=(9)0=450-73 ✔บ
14:45=(5)6=267-84 ✔บ
15:00=(9)4=702-09 ✅ฟล
15:15=(7)5=586-25 ✔ฟบลจ
15:30=(5)4=561-39 ✔ฟบ
15:45=(5)7=824-83 -
16:00=(1)6=110-26 ✔ฟบลจ
16:15=(6)8=500-30 -
16:30=(8)0=025-47 ✔บ
16:45=(2)1=877-19 ✅ล
17:00=(8)7=702-50 ✔บ
17:15=(5)0=903-52 ✔ฟลบจ
17:30=(7)2=956-84 -
17:45=(1)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩16-15-26-25

3ตัว⏩216-215-561-562

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤292-62✔✔✔

เด้ง+เจาะ
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:45=(1)2=292-62 ✔บลจ
18:00=(9)6=447-11 -
18:15=(9)0=326-86 -
18:30=(4)3=242-62 ✔ฟบจ
18:45=(8)7=832-94 ✔ฟบต3
19:00=(3)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩35-26-85-86

3ตัว⏩235-236-835-836

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

17:45=(1)2=292-62 ✔บลจ
18:00=(9)6=447-11 -
18:15=(9)0=326-86 -
18:30=(4)3=242-62 ✔ฟบจ
18:45=(8)7=832-94 ✔ฟบต3
19:00=(3)8=132-06 ✔ฟบ
19:15=(0)1=169-17 ✔บล
19:30=(8)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩86-81-96-91

3ตัว⏩986-981-618-391

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

09:30=(3)5=304-91 ✔ฟบ
09:45=(0)4=414-10 ✔ฟลบจ
10:00=(1)0=038-86 ✔บ
10:15=(0)1=029-21 ✔ฟบล
10:30=(3)8=576-18 ✅ล
10:45=(8)3=649-64 -
11:00=(9)2=940-02 ✔ฟบล
11:15=(9)7=865-37 ✅ล
11:45=(2)3=836-47 ✔บจ
12:00=(6)9=598-42 ✔บ
12:15=(7)5=974-48 ✔ฟบจ
12:30=(7)5=293-00 -
12:45=(0)1=266-96 -
13:00=(6)2=456-26 ✔ฟบลจต3
13:15=(6)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩61-68-81-82

3ตัว⏩561-568-681-682

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤661-27✔✔

เด้งๆๆๆ.. เจาะๆๆๆ
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(6)8=661-27.✔ฟบจ
13:30=(7)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩76-74-92-94

3ตัว⏩176-674-691-641

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(6)8=661-27.✔ฟบจ
13:30=(7)9=958-81 ✔บ
13:45=(8)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩80-84-90-94

3ตัว⏩984-980-584-580

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤408-87✔✔✔

อะจึ๋ย...เด้ง+เจาะ
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(6)8=661-27.✔ฟบจ
13:30=(7)9=958-81 ✔บ
13:45=(8)9=408-87 ✔ฟบลจ
14:00=(5)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩53-50-83-80

3ตัว⏩450-458-380-340

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤484-35✔✔✔

เด้ง..เจาะยาวป่ายยยย..
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

13:15=(6)8=661-27.✔ฟบจ
13:30=(7)9=958-81 ✔บ
13:45=(8)9=408-87 ✔ฟบลจ
14:00=(5)8=484-35 ✔ฟลบจ
14:15=(8)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩89-80-78-79

3ตัว⏩489-487-987-980

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤✅เต็มเวลา
08:00-00:00 น..

ทักมาเลยจ้าาา..ไม่เสียรมย์..❤❤
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ 144-80 ✔✔

ว๊าววว...เจาะอีกแล้ววว...

ถอนกันยาวป่ายยยย..
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:45=(7)2=775-17 ✔ฟบลจ
22:00=(7)8=958-97 ✔ฟลบจ
22:15=(6)8=328-75 ✔บ
22:30=(5)3=575-78 ✔ฟบ
22:45=(0)8=239-64 -
23:00=(2)5=204-50 ✔ฟบล
23:15=(0)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-05-49-45

3ตัว⏩409-405-209-205

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp ช
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:45=(7)2=775-17 ✔ฟบลจ
22:00=(7)8=958-97 ✔ฟลบจ
22:15=(6)8=328-75 ✔บ
22:30=(5)3=575-78 ✔ฟบ
22:45=(0)8=239-64 -
23:00=(2)5=204-50 ✔ฟบล
23:15=(0)4=768-06 ✅ฟล
23:30=(6)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩60-61-50-51

3ตัว⏩860-861-760-761

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp ช
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤856-82 ✔✔

เด้งๆๆๆ เสียดายแตกจุง..
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:45=(7)2=775-17 ✔ฟบลจ
22:00=(7)8=958-97 ✔ฟลบจ
22:15=(6)8=328-75 ✔บ
22:30=(5)3=575-78 ✔ฟบ
22:45=(0)8=239-64 -
23:00=(2)5=204-50 ✔ฟบล
23:15=(0)4=768-06 ✅ฟล
23:30=(6)5=856-82 ✔ฟบบ
23:45=(2)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩26-25-96-95

3ตัว⏩529-629-652-659

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp ช
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

21:45=(7)2=775-17 ✔ฟบลจ
22:00=(7)8=958-97 ✔ฟลบจ
22:15=(6)8=328-75 ✔บ
22:30=(5)3=575-78 ✔ฟบ
22:45=(0)8=239-64 -
23:00=(2)5=204-50 ✔ฟบล
23:15=(0)4=768-06 ✅ฟล
23:30=(6)5=856-82 ✔ฟบบ
23:45=(2)9=585-97 ✅ล
00:00=(8)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩86-84-65-64

3ตัว⏩886-884-568-458

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp ช
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

16:00=(4)3=436-37 ✔ฟบบจ
16:15=(6)3=102-03 ✅ล
16:30=(3)8=694-80 ✅ลจ
16:45=(0)1=628-93 -
17:00=(5)7=649-06 -
17:15=(6)5=314-65 ✅ฟลลจ
17:30=(1)4=724-83 ✔บ
18:00=(6)4=564-62 ✔ฟบบ
18:15=(8)5=655-46 ✔บ
18:30=(6)5=836-56 ✔ฟบล×3จ
18:45=(6)5=981-54 ✔ลจ
19:00=(9)4=774-51 ✔บ
19:15=(7)6=785-83 ✔ฟบ
19:30=(8)3=092-29 -
19:45=(0)7=978-46 ✔บ
20:00=(5)4=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩50-52-40-42

3ตัว⏩502-504-425-420

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

20:00=(5)4=497-90 ✔บ
20:15=(5)9=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩54-56-98-97

3ตัว⏩097-597-490-197

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:15=(3)2=295-02 ✔ฟบล
15:30=(2)1=877-80 -
15:45=(0)8=962-40 ✅ฟล
16:00=(8)0=350-87 ✔ฟลบ
16:15=(5)6=451-66 ✔ฟบล
16:45=(9)8=978-27 ✔ฟบบ
17:00=(9)0=057-89 ✔ฟลบ
17:15=(7)5=888-28 -
17:30=(0)9=111-95 ✅ล
17:45=(4)2=554-85 ✔ฟบ
18:00=(7)8=414-76 ✅ฟล
18:15=(7)6=356-95 ✔บ
18:30=(7)5=830-32 -
18:45=(0)3=731-98 ✔บ
19:00=(3)1=153-74 ✔ฟบบ
19:15=(5)6=794-68 ✅ล
19:30=(9)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩96-97-87-89

3ตัว⏩496-498-197-597

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(9)8=723-48 ✅ล
19:45=(5)2=287-57 ✅ฟลจ
20:00=(4)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩45-48-35-38

3ตัว⏩784-783-785-275

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(9)8=723-48 ✅ล
19:45=(5)2=287-57 ✅ฟลจ
20:00=(4)3=778-54 ✅ฟลจ
20:15=(4)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩42-41-52-51

3ตัว⏩752-742-751-741

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤515-04 ✔✔

เด้งๆๆ เจาะ 3รอบซ้อน ..เยสสส..
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(9)8=723-48 ✅ล
19:45=(5)2=287-57 ✅ฟลจ
20:00=(4)3=778-54 ✅ฟลจ
20:15=(4)5=515-04 ✔ฟลบจ
20:30=(5)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩57-58-17-18

3ตัว⏩157-158-871-785

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

19:30=(9)8=723-48 ✅ล
19:45=(5)2=287-57 ✅ฟลจ
20:00=(4)3=778-54 ✅ฟลจ
20:15=(4)5=515-04 ✔ฟลบจ
20:30=(5)1=954-62 ✔ฟบ
20:45=(9)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩90-91-29-20

3ตัว⏩890-891-329-320

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

11:00=(1)2=220-51 ✔ฟลบจ
11:15=(0)7=051-27 ✔ฟบล
11:30=(8)9=195-41 ✔บ
11:45=--ยกเลิก--
12:00=(8)9=870-14 ✔ฟบ
12:15=(5)1=768-59 ✅ฟล
12:30=(7)8=478-26 ✔ฟบบต3
12:45=(8)5=545-28 ✔ฟลบจ
13:00=(2)1=455-32 ✅ฟล
13:15=(5)4=283-76 -
13:30=(1)8=107-38 ✔ฟบล
13:45=(2)3=313-98 ✔บ
14:15=(1)0=910-94 ✔ฟบบ
14:30=(3)1=310-20 ✔ฟบบ
14:45=(1)2=744-03 -
15:00=(9)8=494-43 ✔ฟบ
15:15=(3)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩34-39-24-29

3ตัว⏩893-894-234-534

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:15=(3)2=295-02 ✔ฟบล
15:30=(2)1=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩27-25-17-15

3ตัว⏩025-725-125-425

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:15=(3)2=295-02 ✔ฟบล
15:30=(2)1=877-80 -
15:45=(0)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩09-02-89-82

3ตัว⏩980-789-802-702

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:15=(3)2=295-02 ✔ฟบล
15:30=(2)1=877-80 -
15:45=(0)8=962-40 ✅ฟล
16:00=(8)0=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩86-89-06-09

3ตัว⏩286-289-206-209

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

15:15=(3)2=295-02 ✔ฟบล
15:30=(2)1=877-80 -
15:45=(0)8=962-40 ✅ฟล
16:00=(8)0=350-87 ✔ฟลบ
16:15=(5)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩53-52-63-62

3ตัว⏩235-025-563-560

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
แสดงความคิดเห็น