โปรไฟล์ของ ket13411 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
14.30=56=037-71
14.45=56=622-95//ลล
15.15=89=979-87//บล
15.30=78=030-74//ลล
15.45=78=774-86//เด้งบล74
16.00=23=

24-26-28-20
34-36-38-30

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
⭐️300/ตลอดชีพ
สนใจเข้ากลุ่ม @line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
14.30=56=037-71
14.45=56=622-95//ลล
15.15=89=979-87//บล
15.30=78=030-74//ลล
15.45=78=774-86//เด้งบล74
16.00=23=792-25//เด้งบล
16.15=[5]4=

52-54-55-56
42-44-45-46

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
⭐️300/ตลอดชีพ
สนใจเข้ากลุ่ม @line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
14.30=56=037-71
14.45=56=622-95//ลล
15.15=89=979-87//บล
15.30=78=030-74//ลล
15.45=78=774-86//เด้งบล74
16.00=23=792-25//เด้งบล
16.15=[5]4=151-48//เด้งบลฟ5
16.30=[5]6=

52/54-56-58
63-64-68

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
⭐️300/ตลอดชีพ
สนใจเข้ากลุ่ม @line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
14.30=56=037-71
14.45=56=622-95//ลล
15.15=89=979-87//บล
15.30=78=030-74//ลล
15.45=78=774-86//เด้งบล74
16.00=23=792-25//เด้งบล
16.15=[5]4=151-48//เด้งบลฟ5
16.30=[5]6=347-34-
16.45=[1]0=208-66//บบ
17.00=[4]6=437-38-
17.15=[9]0=550-71//บบ[05]
17.30=[7]8=


76-78-70-79
86-80-89✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
⭐️300/ตลอดชีพ
สนใจเข้ากลุ่ม @line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
14.30=56=037-71
14.45=56=622-95//ลล
15.15=89=979-87//บล
15.30=78=030-74//ลล
15.45=78=774-86//เด้งบล74
16.00=23=792-25//เด้งบล
16.15=[5]4=151-48//เด้งบลฟ5
16.30=[5]6=347-34-
16.45=[1]0=208-66//บบ
17.00=[4]6=437-38-
17.15=[9]0=550-71//บบ[05]
17.30=[7]8=306-61-
17.45=[2]3=229-35//เด้งบล
18.00=[2]3=209-40//บบ
18.15=[2]3=737-04//บบ
18.30=78=661-04
19.00=90=239-19//บล
19.15=01=312-82//บบ
19.30=01=546-60//ลล
19.45=23=699-18
2015=23=969-32//เด้งล
20.45=67=565-05//บบ
21.15=90=978-01//บล
21.30=89=

82-85-89-90
92-95-90
✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
⭐️300/ตลอดชีพ
สนใจเข้ากลุ่ม @line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 7
โชค วิ่งบนรูดล่าง
305-00
10.00=01=861-67//บบ
10.15=34=364-49//บบ
10.30=34=

34-31-37-39
41-47-49

431-134-147


✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❇️300/ตลอดชีพ
❇️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
โชค วิ่งบนรูดล่าง
305-00
10.00=01=861-67//บบ
10.15=34=364-49//บบ
10.30=34=046-62//บบ
10.44=89=
82-83-84-86
92-93-84-86


✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❇️300/ตลอดชีพ
❇️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
โชค วิ่งบนรูดล่าง
305-00
10.00=01=861-67//บบ
10.15=34=364-49//บบ
10.30=34=046-62//บบ
10.44=89=063-14
11.00=56=026-69//บบ62
11.15=56=

52-53-54-56
62-63-64


✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❇️300/ตลอดชีพ
❇️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
305-00
10.00=01=861-67//บบ
10.15=34=364-49//บบ
10.30=34=046-62//บบ
10.44=89=063-14
11.00=56=026-69//บบ62
11.15=56=630-76//บล
11.30=34=

39-36-30
49-46-40

936-946-640


✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❇️300/ตลอดชีพ
❇️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
305-00
10.00=01=861-67//บบ
10.15=34=364-49//บบ
10.30=34=046-62//บบ
10.44=89=063-14
11.00=56=026-69//บบ62
11.15=56=630-76//บล
11.30=34=039-41//บล39
11.45=56=

59-56-51-50
69-66-61-60


✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❇️300/ตลอดชีพ
❇️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
305-00
10.00=01=861-67//บบ
10.15=34=364-49//บบ
10.30=34=046-62//บบ
10.44=89=063-14
11.00=56=026-69//บบ62
11.15=56=630-76//บล
11.30=34=039-41//บล39
11.45=56=409-91-
12.00=01=496-30//ลล
12.15=34=

34-31-36-39
41-46-49

431-136-639


✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❇️300/ตลอดชีพ
❇️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
305-00
10.00=01=861-67//บบ
10.15=34=364-49//บบ
10.30=34=046-62//บบ
10.44=89=063-14
11.00=56=026-69//บบ62
11.15=56=630-76//บล
11.30=34=039-41//บล39
11.45=56=409-91-
12.00=01=496-30//ลล
12.15=34=117-99-
12.30=89=280-65//บบ
12.45=12=


15-19-10-17
25-29-20-27


✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❇️300/ตลอดชีพ
❇️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
14.30=56=037-71
14.45=56=622-95//ลล
15.15=89=979-87//บล
15.30=78=030-74//ลล
15.45=78=

74-79-70
84-89-80

890-790

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
⭐️300/ตลอดชีพ
สนใจเข้ากลุ่ม @line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
ลัคกี้
รูดบนวิ่งล่าง
17.45=89=638-77//บบ
18.00=45=294-90//บบ
18.15=67=885-92-
18.30=45=018-74//ลล
18.45=89=742-80//ลล
19.00=90=892-59//บล
19.15=01=184-20//ลล
19.30=56=


Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้
รูดบนวิ่งล่าง
17.45=89=638-77//บบ
18.00=45=294-90//บบ
18.15=67=885-92-
18.30=45=018-74//ลล
18.45=89=742-80//ลล
19.00=90=892-59//บล
19.15=01=184-20//ลล
19.30=56=521-27//ร
19.45=78=416-13
20.00=01=041-99//บบ
20.15=12=


Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้
รูดบนวิ่งล่าง
17.45=89=638-77//บบ
18.00=45=294-90//บบ
18.15=67=885-92-
18.30=45=018-74//ลล
18.45=89=742-80//ลล
19.00=90=892-59//บล
19.15=01=184-20//ลล
19.30=56=521-27//ร
19.45=78=416-13
20.00=01=041-99//บบ
20.15=12=426-22//บล
20.30=01=

09-06-02-03
19-16-12-13


Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
ลัคกี้ วิ่งบนรูดล่าง
786-62
10.00=34=118-78
10.15=78=317-76//บล76
10.30=67=582-80
10.45=78=532-68//ลล86
11.00=12=773-14//ลล
11.15=89=234-58//ลล
11.30=78=

78-72-73-74
83-82-84
เดินดีค่อยตามค่า
❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้
ปักหน่วยบน
13.45=567891=049-34/นบ
14.00=567890=705-68/นบ
14.15=345678=673-89/นบ
14.30=345678=103-92/นบ
14.45=234567=


Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
10.30=23=789-45
11/15=01=447-45
11.30=78=547-72//บล
11.45=12=721-08//เด้งบ
12.00=34=842-36//บล
12.15=67=996-00//บบ
13.00=89=945-89//บล
13.15=90=333-85
13.45=56=330-14
14.00=34=620-89
14.15=23=433-08//บบ
14.30-12=161-78//บบ
15.15=67=597-10//บบ
15.45=23=150-11
16.00=23=583-08//บบ
16.15=89-643-62
16.30=89=522-55
16.45=12=176-06//ร
17.00=67=231-12
17.15=34=161-34//เด้งล
17.30=45=745-50//เด้งบล
17.45=23=297-27//ลล
18.15=45=655-88//บบ
18.30=45=187-85//ลล
18.45=90=611-97//ลล
19.15=90=339-82//บบ
19.45=01=

08-09-02-04
18-19-12-14

809-902-204

ยินดีต้อนรับสมาชิก
✅300/ตลอดชีพ
✅เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
10.30=23=789-45
11/15=01=447-45
11.30=78=547-72//บล
11.45=12=721-08//เด้งบ
12.00=34=842-36//บล
12.15=67=996-00//บบ
13.00=89=945-89//บล
13.15=90=333-85
13.45=56=330-14
14.00=34=620-89
14.15=23=433-08//บบ
14.30-12=161-78//บบ
15.15=67=597-10//บบ
15.45=23=150-11
16.00=23=583-08//บบ
16.15=89-643-62
16.30=89=522-55
16.45=12=176-06//ร
17.00=67=231-12
17.15=34=161-34//เด้งล
17.30=45=745-50//เด้งบล
17.45=23=297-27//ลล
18.15=45=655-88//บบ
18.30=45=187-85//ลล
18.45=90=611-97//ลล
19.15=90=339-82//บบ
19.45=01=323-34
20.00=23=113-82//บล
20.15=23=628-94//บบ28
20.30=89=
83-84-89

93-94
394
ยินดีต้อนรับสมาชิก
✅300/ตลอดชีพ
✅เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
10.30=23=789-45
11/15=01=447-45
11.30=78=547-72//บล
11.45=12=721-08//เด้งบ
12.00=34=842-36//บล
12.15=67=996-00//บบ
13.00=89=945-89//บล
13.15=90=333-85
13.45=56=330-14
14.00=34=620-89
14.15=23=433-08//บบ
14.30-12=161-78//บบ
15.15=67=597-10//บบ
15.45=23=150-11
16.00=23=583-08//บบ
16.15=89-643-62
16.30=89=522-55
16.45=12=176-06//ร
17.00=67=231-12
17.15=34=161-34//เด้งล
17.30=45=745-50//เด้งบล
17.45=23=297-27//ลล
18.15=45=655-88//บบ
18.30=45=187-85//ลล
18.45=90=611-97//ลล
19.15=90=339-82//บบ
19.45=01=323-34
20.00=23=113-82//บล
20.15=23=628-94//บบ28
20.30=89=523-11
20.45=67

ยินดีต้อนรับสมาชิก
✅300/ตลอดชีพ
✅เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
10.30=23=789-45
11/15=01=447-45
11.30=78=547-72//บล
11.45=12=721-08//เด้งบ
12.00=34=842-36//บล
12.15=67=996-00//บบ
13.00=89=945-89//บล
13.15=90=333-85
13.45=56=330-14
14.00=34=620-89
14.15=23=433-08//บบ
14.30-12=161-78//บบ
15.15=67=597-10//บบ
15.45=23=150-11
16.00=23=583-08//บบ
16.15=89-643-62
16.30=89=522-55
16.45=12=176-06//ร
17.00=67=231-12
17.15=34=161-34//เด้งล
17.30=45=745-50//เด้งบล
17.45=23=297-27//ลล
18.15=45=655-88//บบ
18.30=45=187-85//ลล
18.45=90=611-97//ลล
19.15=90=339-82//บบ
19.45=01=323-34
20.00=23=113-82//บล
20.15=23=628-94//บบ28
20.30=89=523-11
20.45=67

ยินดีต้อนรับสมาชิก
✅300/ตลอดชีพ
✅เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ

Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
10.30=23=789-45
11/15=01=447-45
11.30=78=547-72//บล
11.45=12=721-08//เด้งบ
12.00=34=842-36//บล
12.15=67=996-00//บบ
13.00=89=945-89//บล
13.15=90=


Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=743-67//เด้งล67
13.15=01=315-80//เด้งบล15
14.30=67=552-83-
14.47=34=472-81//ร
15.00=23=727-95//บบ
15.15=12=471-60//บบ17
15.30=12=460-08
15.45=67=497-79//เด้งบล
16.00=67=972-27//เด้งบล
16.15=90=466-02//ลล02
16.30=23=614-77
16.44=56=399-93
17.00=89=774-54
17.15=12=411-44//บบ
17.30=34=490-57//ร
18.00=34=486-69//ร
18.15=23=485-21//ลล
18.30=23=488-46
18.45=78=822-62//
19.00=12=925-02//บล
19.15=12=609-47
19.30=90=077/63//ร
19.45=45=623-85//ลล
20.00=56=742-13
20.30=76=953-79//ลล
22.45=89-459-93//เด้งบล
21.00=45=


หลุด2รอเดินดีค่อยตามค่า

❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❤️300/ตลอดชีพ
❤️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=743-67//เด้งล67
13.15=01=315-80//เด้งบล15
14.30=67=552-83-
14.47=34=472-81//ร
15.00=23=727-95//บบ
15.15=12=471-60//บบ17
15.30=12=460-08
15.45=67=497-79//เด้งบล
16.00=67=972-27//เด้งบล
16.15=90=466-02//ลล02
16.30=23=614-77
16.44=56=399-93
17.00=89=774-54
17.15=12=411-44//บบ
17.30=34=490-57//ร
18.00=34=486-69//ร
18.15=23=485-21//ลล
18.30=23=488-46
18.45=78=822-62//
19.00=12=925-02//บล
19.15=12=609-47
19.30=90=077/63//ร
19.45=45=623-85//ลล
20.00=56=742-13
20.30=76=953-79//ลล
22.45=89-459-93//เด้งบล
21.00=45=106-12
21.30=01=586-68
21.45=45=551-23//บบ
22.00=45=407-36//ร
22.15=34=477-35//บล35
22.30=23=

23-25-26-27
35-36-37


หลุด2รอเดินดีค่อยตามค่า

❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❤️300/ตลอดชีพ
❤️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 8
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=

67-61-62-64-71-72-74Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=743-67//เด้งล67
13.15=01=

12-13-15-16
02-03-05-06
❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❤️300/ตลอดชีพ
❤️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=743-67//เด้งล67
13.15=01=315-80//เด้งบล15
14.30=67=

67-69-60-61
79-70-71

769-960-061
970-071
❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❤️300/ตลอดชีพ
❤️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=743-67//เด้งล67
13.15=01=315-80//เด้งบล15
14.30=67=552-83-
14.47=34=

32-35-37-30
42-43-47-40

❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❤️300/ตลอดชีพ
❤️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=743-67//เด้งล67
13.15=01=315-80//เด้งบล15
14.30=67=552-83-
14.47=34=472-81//ร
15.00=23=

21-23-25-20
31-35-30

123-325-520
135-530


หลุด2รอเดินดีค่อยตามค่า

❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❤️300/ตลอดชีพ
❤️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=743-67//เด้งล67
13.15=01=315-80//เด้งบล15
14.30=67=552-83-
14.47=34=472-81//ร
15.00=23=727-95//บบ
15.15=12=

17-15-12-27-25-22
715-512-725-522

หลุด2รอเดินดีค่อยตามค่า

❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❤️300/ตลอดชีพ
❤️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=743-67//เด้งล67
13.15=01=315-80//เด้งบล15
14.30=67=552-83-
14.47=34=472-81//ร
15.00=23=727-95//บบ
15.15=12=471-60//บบ17
15.30=12=

17-15-12-27-25-22
715-512-725-522

หลุด2รอเดินดีค่อยตามค่า

❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❤️300/ตลอดชีพ
❤️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=743-67//เด้งล67
13.15=01=315-80//เด้งบล15
14.30=67=552-83-
14.47=34=472-81//ร
15.00=23=727-95//บบ
15.15=12=471-60//บบ17
15.30=12=460-08
15.45=67=497-79//เด้งบล
16.00=67=972-27//เด้งบล
16.15=90=

92-97-99-02-07-09หลุด2รอเดินดีค่อยตามค่า

❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❤️300/ตลอดชีพ
❤️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้รูดบนวิ่งล่าง
10.45=67=660-63//เด้งบล
11.00=23=845-30//ลล
12.00=56=052-84//บบ
12.15=89=977-41//ร
12.30=23=842-36//เด้งบล24
12.45=67=743-67//เด้งล67
13.15=01=315-80//เด้งบล15
14.30=67=552-83-
14.47=34=472-81//ร
15.00=23=727-95//บบ
15.15=12=471-60//บบ17
15.30=12=460-08
15.45=67=497-79//เด้งบล
16.00=67=972-27//เด้งบล
16.15=90=

92-97-99-02-07-09หลุด2รอเดินดีค่อยตามค่า

❤️ยินดีต้อนรับสมาชิก
❤️300/ตลอดชีพ
❤️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
ลัคกี้ วิ่ง(บน)รูด(ล่าง))))))))
17.00=78=869-75//บล
17.15=56=439-57//ลล
17.30=90=887-58
18.00=56=962-07//เด้งบล
18.15=90=579-89//เด้งบล
18.30=34=849-09//บบ
18.45=89=003-85//ลล
19.00=89=

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้ วิ่ง(บน)รูด(ล่าง))))))))))
17.00=78=869-75//บล
17.15=56=439-57//ลล
17.30=90=887-58
18.00=56=962-07//เด้งบล
18.15=90=579-89//เด้งบล
18.30=34=849-09//บบ
18.45=89=003-85//ลล
19.00=89=923-66//ร
19.15=56=338-58//ลล
19.30=89=

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้ วิ่ง(บน)รูด(ล่าง)))))))))))))
17.00=78=869-75//บล
17.15=56=439-57//ลล
17.30=90=887-58
18.00=56=962-07//เด้งบล
18.15=90=579-89//เด้งบล
18.30=34=849-09//บบ
18.45=89=003-85//ลล
19.00=89=923-66//ร
19.15=56=338-58//ลล
19.30=89=453-12-
19.45=56=306-50//บบ
20.00=89=485-95//เด้งบล
20.30=90=

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้ วิ่ง(บน)รูด(ล่าง)))))))))))))))
17.00=78=869-75//บล
17.15=56=439-57//ลล
17.30=90=887-58
18.00=56=962-07//เด้งบล
18.15=90=579-89//เด้งบล
18.30=34=849-09//บบ
18.45=89=003-85//ลล
19.00=89=923-66//ร
19.15=56=338-58//ลล
19.30=89=453-12-
19.45=56=306-50//บบ
20.00=89=485-95//เด้งบล
20.30=90=321-56
21.15=56=716-61//เด้งบล
21.30=34=

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้ วิ่ง(บน)รูด(ล่าง)))))))))))))))))
17.00=78=869-75//บล
17.15=56=439-57//ลล
17.30=90=887-58
18.00=56=962-07//เด้งบล
18.15=90=579-89//เด้งบล
18.30=34=849-09//บบ
18.45=89=003-85//ลล
19.00=89=923-66//ร
19.15=56=338-58//ลล
19.30=89=453-12-
19.45=56=306-50//บบ
20.00=89=485-95//เด้งบล
20.30=90=321-56
21.15=56=716-61//เด้งบล
21.30=34=689-83//ลล
21.45=45=856-19//บบ
22.30=34=

Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
Lucky
รูดบนวิ่งล่าง
09.00=67=762-19//บบ
09.15=78=

79-70-71-72
89-80-81-82

970-071-172
980-081-182

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ


Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบนวิ่งล่าง
09.00=67=762-19//บบ
09.15=78=098-41//แตก980,89
09.30=34=

38-39-30-31
48-49-40-41

839-930-031
849-940-041

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ


Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
หุ้นไทย 26/09/61
ทช.=[3]4=

34-36-37-39
46-47-48-49


Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบนวิ่งล่าง
09.00=67=762-19//บบ
09.15=78=098-41//แตก980,89
09.30=34=075-00-
09.45=78=179-15//บบ
10.00=89=468-16//บบ
10.15=78=

75-76-78-79
85-86-88-89

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ


Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบนวิ่งล่าง
09.00=67=762-19//บบ
09.15=78=098-41//แตก980,89
09.30=34=075-00-
09.45=78=179-15//บบ
10.00=89=468-16//บบ
10.15=78=378-45//เด้งบ78
10.30=12=

15-16-18-19
25-26-28-29

516-618-819

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ


Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบนวิ่งล่าง
09.00=67=762-19//บบ
09.15=78=098-41//แตก980,89
09.30=34=075-00-
09.45=78=179-15//บบ
10.00=89=468-16//บบ
10.15=78=387-45//เด้งบ78
10.30=12=369-70
10.45=34=009-19
11.00=12=031-31//เด้งบล
11.15=67=350-37//ลล
11.30=89=653-63-
11.45=12=

17-10-13-27-20-32


✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ


Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบนวิ่งล่าง
09.00=67=762-19//บบ
09.15=78=098-41//แตก980,89
09.30=34=075-00-
09.45=78=179-15//บบ
10.00=89=468-16//บบ
10.15=78=387-45//เด้งบ78
10.30=12=369-70
10.45=34=009-19
11.00=12=031-31//เด้งบล
11.15=67=350-37//ลล
11.30=89=653-63-
11.45=12=163-37//ร
12.00=34=708-81
12.15=89=719-81//เด้งบล91,81
12.30=90=516-88
12.45=90=448-44
13.00=23=986-24//ลล
13.15=45=892-99
13.30=89=748-73//บบ
13.45=23=860-42//ลล
14.15=90=966-86//ร
14.30-78=657-52//บบ
14/45-12=

12-15-16-17
25-26-27

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ


Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 7
ลัคกี้วิ่งบน/รูดล่าง
11.45=56=992-53//ลล53
12.00=12=337-12//ลล12
12.15=01=951-04//เด้งบล
12.30=67=

61-62-63-64
71-72-73-74

✳️รับสมาชิกใหม่
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบน/รูดล่าง
11.45=56=992-53//ลล53
12.00=12=337-12//ลล12
12.15=01=951-04//เด้งบล
12.30=67=920-89
13.00=12=

10-12-13-14
20-23-24

012-013-314

✳️รับสมาชิกใหม่
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบน/รูดล่าง
11.45=56=992-53//ลล53
12.00=12=337-12//ลล12
12.15=01=951-04//เด้งบล
12.30=67=920-89
13.00=12=504-00
13.45=56=133-02
14.00=90=694-98//เด้งบล
14.15=56=983-92
14.30=89=214-89//เด้งล
14.45=12=263-52//บล
15.15=67=

69-63-64-65
79-73-74-74


✳️รับสมาชิกใหม่
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบน/รูดล่าง
11.45=56=992-53//ลล53
12.00=12=337-12//ลล12
12.15=01=951-04//เด้งบล
12.30=67=920-89
13.00=12=504-00
13.45=56=133-02
14.00=90=694-98//เด้งบล
14.15=56=983-92
14.30=89=214-89//เด้งล
14.45=12=263-52//บล
15.15=67=705-81//ร
15.30=67=778-22//บบ
15.44=_67=776-55//เด้งบ
16.00=67=

65-66-67-68
75-76-77-78

566-667-768
567-677

777

✳️รับสมาชิกใหม่
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบน/รูดล่าง
11.45=56=992-53//ลล53
12.00=12=337-12//ลล12
12.15=01=951-04//เด้งบล
12.30=67=920-89
13.00=12=504-00
13.45=56=133-02
14.00=90=694-98//เด้งบล
14.15=56=983-92
14.30=89=214-89//เด้งล
14.45=12=263-52//บล
15.15=67=705-81//ร
15.30=67=778-22//บบ
15.44=_67=776-55//เด้งบ
16.00=67=647-17//เด้งบล
16.15=56=
55-56-57-67

✳️รับสมาชิกใหม่
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบน/รูดล่าง
11.45=56=992-53//ลล53
12.00=12=337-12//ลล12
12.15=01=951-04//เด้งบล
12.30=67=920-89
13.00=12=504-00
13.45=56=133-02
14.00=90=694-98//เด้งบล
14.15=56=983-92
14.30=89=214-89//เด้งล
14.45=12=263-52//บล
15.15=67=705-81//ร
15.30=67=778-22//บบ
15.44=_67=776-55//เด้งบ
16.00=67=647-17//เด้งบล
16.15=56=584-67//บล67
16.30=45=

45-46-47
56-57

✳️รับสมาชิกใหม่
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบน/รูดล่าง
11.45=56=992-53//ลล53
12.00=12=337-12//ลล12
12.15=01=951-04//เด้งบล
12.30=67=920-89
13.00=12=504-00
13.45=56=133-02
14.00=90=694-98//เด้งบล
14.15=56=983-92
14.30=89=214-89//เด้งล
14.45=12=263-52//บล
15.15=67=705-81//ร
15.30=67=778-22//บบ
15.44=_67=776-55//เด้งบ
16.00=67=647-17//เด้งบล
16.15=56=584-67//บล67
16.30=45=

45-46-47
56-57

✳️รับสมาชิกใหม่
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบน/รูดล่าง
11.45=56=992-53//ลล53
12.00=12=337-12//ลล12
12.15=01=951-04//เด้งบล
12.30=67=920-89
13.00=12=504-00
13.45=56=133-02
14.00=90=694-98//เด้งบล
14.15=56=983-92
14.30=89=214-89//เด้งล
14.45=12=263-52//บล
15.15=67=705-81//ร
15.30=67=778-22//บบ
15.44=_67=776-55//เด้งบ
16.00=67=647-17//เด้งบล
16.15=56=584-67//บล67
16.30=45=483-90//ร
16.45=34=382-25//บบ
17.00=78=650-06
17.15=56=

62-63--52-53-


✳️รับสมาชิกใหม่
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
Lucky
วิ่งบน รูดล่าง
19.00=23=129-98//บบ
19.15=78=841-88//ลล
19.30=67=005-05
19.45=56=971-67//ลล
20.00=34=893-01//บบ
20.15=12=610=23//บบ
20.30=56=993-46//ลล
20.45=01=

03-06-01-13-16
306-601-316

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบน รูดล่าง
19.00=23=129-98//บบ
19.15=78=841-88//ลล
19.30=67=005-05
19.45=56=971-67//ลล
20.00=34=893-01//บบ
20.15=12=610=23//บบ
20.30=56=993-46//ลล
20.45=01=924-97
21.00=67=

63-64-67-73-74

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบน รูดล่าง
19.00=23=129-98//บบ
19.15=78=841-88//ลล
19.30=67=005-05
19.45=56=971-67//ลล
20.00=34=893-01//บบ
20.15=12=610=23//บบ
20.30=56=993-46//ลล
20.45=01=924-97
21.00=67=168-92//บบ
21.45=67=765-89//บบ
22.00=78=563-76//ลล
22.30=78=
-73-74-76-78

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบน รูดล่าง
19.00=23=129-98//บบ
19.15=78=841-88//ลล
19.30=67=005-05
19.45=56=971-67//ลล
20.00=34=893-01//บบ
20.15=12=610=23//บบ
20.30=56=993-46//ลล
20.45=01=924-97
21.00=67=168-92//บบ
21.45=67=765-89//บบ
22.00=78=563-76//ลล
22.30=78=010-77//ลล
22.45=67=

63-67-60-73-70

✳️ยินดีต้อนรับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำเข้าฟรีค่ะ
Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
VIPกลุ่มเรา มีหวย ปิงปอง,รัฐบาล,หุ้น,ฮานอย,มาเลย์ สนใจเข้ากลุ่ม 300/ตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำket13411 1000/ลัคกี้พ้อย @line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
หุ้นไทย24/09/61
ทช.[3]4=
31-32-34-35
41-42-45

132-234-435
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
08.00=34=289-70
08.15=78=032-61
08.30=23=942-66//บ
08.45=12=354-00
09.00=78=942-83//ล
09.15=12=613-14//เด้งบล13,14
09.45=12=317-21//เด้งบล17
10.15=12=

17-18-19-27-28-29
718-919-728-829Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
08.00=34=289-70
08.15=78=032-61
08.30=23=942-66//บ
08.45=12=354-00
09.00=78=942-83//ล
09.15=12=613-14//เด้งบล13,14
09.45=12=317-21//เด้งบล17
10.15=12=864-69
10.30=23=690-87
10.45=34=208-47//ล47
11.00=90=533-29//ล
11.45=67=

63-67-68-69
73-78-79

367-768-869Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
VIPมีหวย ปิงปอง รัฐบาล หุ้นไทย มาเลย์ ฮานอย
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
18.00=12=549-12//เด้งล
18.15=34=845-98//บ
18.30=78=040-57//ล
18.45=23=634-59//บ
19.00=45=756-11//บ
19.15=23=968-97

✳️รับสมาชิก
✳️ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำ1000/ลัคกี้พ้อย
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
18.00=12=549-12//เด้งล
18.15=34=845-98//บ
18.30=78=040-57//ล
18.45=23=634-59//บ
19.00=45=756-11//บ
19.15=23=968-97
19.45=76=470-92//บ
20.00=12=

17-18-19-10
27-28-29-2

✳️รับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำ1000/ลัคกี้พ้อย
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
18.00=12=549-12//เด้งล
18.15=34=845-98//บ
18.30=78=040-57//ล
18.45=23=634-59//บ
19.00=45=756-11//บ
19.15=23=968-97
19.45=76=470-92//บ
20.00=12=319-83//บ19
21.30=46=

47-48-49-40
57-58-59-50

578-859-950

✳️รับสมาชิก
✳️300/ตลอดชีพ
✳️เปลี่ยนผู้แนะนำ1000/ลัคกี้พ้อย
Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
VIPกลุ่มเรา มีหวย ปิงปอง,รัฐบาล,หุ้น,ฮานอย,มาเลย์ สนใจเข้ากลุ่ม @line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
สถิติ ฮานอย เดือนกันยา
วิ่ง/รูด ฟัน[-]
2ก.ย=[1]4=640-76✅บ[40]
3ก.ย=[4]3=049-03✅บล[940,49,03]
4ก.ย=[0]1=308-25✅บฟ0
5ก.ย=[5]6=788-35✅ลฟ5
6ก.ย=[0]5=964-05✅ลลฟ0[05]
7ก.ย=[9]0=197-34✅บฟ9
8ก.ย=[4]5=915-41✅บลฟ4
9ก.ย=[3]4=453-25✅บฟ3[435,35]
10ก.ย=[6]7=845-86✅ลฟ6
11ก.ย=[6]7=040-48➖
12ก.ย=[4]5=156-27✅บ[56]
13ก.ย=[3]4=562-35✅ลฟ3[35]
14ก.ย=[8]9=588-88✅บลฟ8
15ก.ย=[3]4=077-70➖
16ก.ย=[7]8=963-42➖
17ก.ย=[3]9=143-94✅บฟ3
19ก.ย=[0]1=177-40✅ลฟ0[04]
20ก.ย=[5]6=096-82✅บ
21ก.ย=[8]9=221-55➖
22ก.ย=[6]7=578-90✅บ
23ก.ย=[8]4=
45-46-48 85-86-80
586-680
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
มาเลย์
ฟัน[-]
22ก.ย=[3]2=438-16✅บฟ3[38]
23ก.ย=[0]9=
05-06-08-09
95-96-98

506-608-809
596-698
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
450-21
09.15=23=044-88
09.30=23=838-79//บ
09.45=56=856-60//บ65
10.00=23=056-00
10.15=01=051-11//เด้งบล
10.30=23=
25-26-21-20
35-36-31-30

536-631-130


Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
450-21
09.15=23=044-88
09.30=23=838-79//บ
09.45=56=856-60//บ65
10.00=23=056-00
10.15=01=051-11//เด้งบล
10.30=23=092-04//บ
10.45=45=060-87
11.00=56=379-63//ล
11.15=90=727-01//ล
11.30=12=

13-11-17-19
23-21-27-29

117-719-321-127-729

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบนรูดล่าง
450-21
09.15=23=044-88
09.30=23=838-79//บ
09.45=56=856-60//บ65
10.00=23=056-00
10.15=01=051-11//เด้งบล
10.30=23=092-04//บ
10.45=45=060-87
11.00=56=379-63//ล
11.15=90=727-01//ล
11.30=12=834-02//ล
11.45=32=149-40
12.00=45=

41-42-43-45
51-52-53-55

Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
ลัคกี้ เน้นบน
16.15=45=824-77//บ42
16.30=45=171-65//ล56
16.45=12=

14-15-16-17
24-25-26-27

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้ เน้นบน
16.15=45=824-77//บ42
16.30=45=171-65//ล56
16.45=12=837-32//ล
17.00=56=895-78//บ
17.15=56=

52-53-57-58
62-63-68-68

Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
Lucky รูดบน
944-89
09.30=234=564-21✅บ
09.45=456=029-48
10.00=789=139-99✅บ
10.15=890=682-71✅บ
10.30=345=955-59✅บ
10.45=456=

⭐️ยินดีต้อนรับสมาชิก
⭐️ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบนวิ่งล่าง
121-11
15.15=23=735-67//บบ
15.30=34=685-90
15.45=90=973-51//ร
16.00=67=416-82//บบ61
16.15=01=272-31//ลล13
17.00=56=395-93//บบ
17.15=23=617-23//เด้งล23
17.30=56=

53-56-57
63-67

356-657


Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบนวิ่งล่าง
121-11
15.15=23=735-67//บบ
15.30=34=685-90
15.45=90=973-51//ร
16.00=67=416-82//บบ61
16.15=01=272-31//ลล13
17.00=56=395-93//บบ
17.15=23=617-23//เด้งล23
17.30=56=479-95//ลล
17.45=45=013-37
18.00=01=299-51//ลล15
18.15=67=

61-65-67-69
71-75-76-79

165-175


Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
Lucky
วิ่งบน/รูดล่าง
20.00=12=897-91//ลล
20.15=89=383-06//บบ
20.30=89=478-00//บบ
20.45=78=065-24
21.00=89=037-18//ลล
21.15=45=923-04//ลล
21.30=23=493-33//เด้งบล
21.45=23=


23-24-27-28
34-37-38เดินดีค่อยตามค่า
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบน/รูดล่าง
20.00=12=897-91//ลล
20.15=89=383-06//บบ
20.30=89=478-00//บบ
20.45=78=065-24
21.00=89=037-18//ลล
21.15=45=923-04//ลล
21.30=23=493-33//เด้งบล
21.45=23=724-88//บบ24
22.00=01=

03-04-07-08
13-14-17-18

314-417-718เดินดีค่อยตามค่า
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบน/รูดล่าง
20.00=12=897-91//ลล
20.15=89=383-06//บบ
20.30=89=478-00//บบ
20.45=78=065-24
21.00=89=037-18//ลล
21.15=45=923-04//ลล
21.30=23=493-33//เด้งบล
21.45=23=724-88//บบ24
22.00=01=602-84//บบ
22.15=89=

82-83-84-82-93-94
283-384-293-394
⭐️ยินดีต้อนรับสมาชิก
⭐️ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ1000/ลัคกี้พ้อย
เดินดีค่อยตามค่า
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
วิ่งบน/รูดล่าง
20.00=12=897-91//ลล
20.15=89=383-06//บบ
20.30=89=478-00//บบ
20.45=78=065-24
21.00=89=037-18//ลล
21.15=45=923-04//ลล
21.30=23=493-33//เด้งบล
21.45=23=724-88//บบ24
22.00=01=602-84//บบ
22.15=89=174-63-
22.30=34=

32-33-34-42-44

233-334-234


⭐️ยินดีต้อนรับสมาชิก
⭐️ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 10
Lucky รูดบน
09.00=456=561-55//บบ
09.45=123=243-53//บบ
10.00=901=349-67//บบ
10.15=234=


⭐️500/ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ 1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
หุ้นไทย20/09/61

ทช.=[4]5=042-62✅บฟ4[42]
ทท.=[7]8=

70-72-73-74
80-82-83-84

072-273-082-283

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน/วิ่งล่าง
11.00=34=153-81//บ
11.15=67=327-26//บล72,62
11.30=89=229-88//บล
11.45=78=

67-77-68-69
87-89

678

หลุด2รอบรอเดินดีค่อยตามค่า

⭐️500/ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ 1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน/วิ่งล่าง
11.00=34=153-81//บ
11.15=67=327-26//บล72,62
11.30=89=229-88//เด้งบล
11.45=78=675-75//เด้งบล
12.00=67=

65-67-68-69
78-79

567

หลุด2รอบรอเดินดีค่อยตามค่า

⭐️500/ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ 1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน/วิ่งล่าง
11.00=34=153-81//บ
11.15=67=327-26//บล72,62
11.30=89=229-88//เด้งบล
11.45=78=675-75//เด้งบล
12.00=67=095-67//ลล67
12.15=56=405-21//บบ
12.30=90=198-85//บบ
12.45=67=


65-68-61-67
75-78-71-77

167-168-158


หลุด2รอบรอเดินดีค่อยตามค่า

⭐️500/ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ 1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน/วิ่งล่าง
11.00=34=153-81//บ
11.15=67=327-26//บล72,62
11.30=89=229-88//เด้งบล
11.45=78=675-75//เด้งบล
12.00=67=095-67//ลล67
12.15=56=405-21//บบ
12.30=90=198-85//บบ
12.45=67=650-16//บล61
13.00=12=


18-15-16-10
28-25-26-20

815-516-610


หลุด2รอบรอเดินดีค่อยตามค่า

⭐️500/ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ 1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน/วิ่งล่าง
11.00=34=153-81//บ
11.15=67=327-26//บล72,62
11.30=89=229-88//เด้งบล
11.45=78=675-75//เด้งบล
12.00=67=095-67//ลล67
12.15=56=405-21//บบ
12.30=90=198-85//บบ
12.45=67=650-16//บล61
13.00=12=817-78//บบ
13.45=67-857-75//เด้งบล
14.00=34=

35-36-37-38
45-46-47-48

หลุด2รอบรอเดินดีค่อยตามค่า

⭐️500/ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ 1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
หุ้นไทย20/09/61

ทช.=[4]5=042-62✅บฟ4[42]
ทท.=[7]8=888-08✅บ[80]
ทบ.=[9]0=

98-90-92-93
00-02-03-04
890-092

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน/วิ่งล่าง
11.00=34=153-81//บ
11.15=67=327-26//บล72,62
11.30=89=229-88//เด้งบล
11.45=78=675-75//เด้งบล
12.00=67=095-67//ลล67
12.15=56=405-21//บบ
12.30=90=198-85//บบ
12.45=67=650-16//บล61
13.00=12=817-78//บบ
13.45=67-857-75//เด้งบล
14.00=34=841-61//บบ
14.15=34=674-42//เด้งบล47
14.30=12=

12-14-15-24-25

415-213

หลุด2รอบรอเดินดีค่อยตามค่า

⭐️500/ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ 1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน/วิ่งล่าง
11.00=34=153-81//บ
11.15=67=327-26//บล72,62
11.30=89=229-88//เด้งบล
11.45=78=675-75//เด้งบล
12.00=67=095-67//ลล67
12.15=56=405-21//บบ
12.30=90=198-85//บบ
12.45=67=650-16//บล61
13.00=12=817-78//บบ
13.45=67-857-75//เด้งบล
14.00=34=841-61//บบ
14.15=34=674-42//เด้งบล47
14.30=12=143-69//ร
14.45=67=854-06//ลล
15.00=34=

39-34-36-33
49-44-46

หลุด2รอบรอเดินดีค่อยตามค่า

⭐️500/ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ 1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน/วิ่งล่าง
11.00=34=153-81//บ
11.15=67=327-26//บล72,62
11.30=89=229-88//เด้งบล
11.45=78=675-75//เด้งบล
12.00=67=095-67//ลล67
12.15=56=405-21//บบ
12.30=90=198-85//บบ
12.45=67=650-16//บล61
13.00=12=817-78//บบ
13.45=67-857-75//เด้งบล
14.00=34=841-61//บบ
14.15=34=674-42//เด้งบล47
14.30=12=143-69//ร
14.45=67=854-06//ลล
15.00=34=607-60+
15.45=12=462-13//เด้งบล
16.00=90=190-90//เด้งบล90
16.15=67=
70-72-73
60-62-63

หลุด2รอบรอเดินดีค่อยตามค่า

⭐️500/ตลอดชีพ
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำ 1000/ลัคกี้พ้อย

Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 7
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
16.15=89=477-57
16.30=23=537-10//บบ
16.45=12=423-05//บบ
17.00=56=669-62//บบ
17.30=23=003-19//บบ
18.00=67=051-58-
18.15=34=704-06//บบ
18.45=67=423-71//ลล
19.00=89=237-73
19.45=67=

67-60-61-63
77-70-71-73


รับสมาชิก
500/ตลอดชีพ
*เปลี่ยนผู้อนะนำ ket13411
1000/ลัคกี้พ้อย
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
16.15=89=477-57
16.30=23=537-10//บบ
16.45=12=423-05//บบ
17.00=56=669-62//บบ
17.30=23=003-19//บบ
18.00=67=051-58-
18.15=34=704-06//บบ
18.45=67=423-71//ลล
19.00=89=237-73
19.45=67=077-03//บบ77
20.00=34=

33-37-31-36
43-47-41-46

136-731


500/ตลอดชีพ
*เปลี่ยนผู้แนะนำ ket13411
1000/ลัคกี้พ้อย
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
16.15=89=477-57
16.30=23=537-10//บบ
16.45=12=423-05//บบ
17.00=56=669-62//บบ
17.30=23=003-19//บบ
18.00=67=051-58-
18.15=34=704-06//บบ
18.45=67=423-71//ลล
19.00=89=237-73
19.45=67=077-03//บบ77
20.00=34=167-70
21.15=78=642-05
20.30=56=704-55//ลล
20.45=01=961-39//บบ
21.15=78=

71-74-75-77
81-84-85-87


500/ตลอดชีพ
*เปลี่ยนผู้แนะนำ ket13411
1000/ลัคกี้พ้อย
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
16.15=89=477-57
16.30=23=537-10//บบ
16.45=12=423-05//บบ
17.00=56=669-62//บบ
17.30=23=003-19//บบ
18.00=67=051-58-
18.15=34=704-06//บบ
18.45=67=423-71//ลล
19.00=89=237-73
19.45=67=077-03//บบ77
20.00=34=167-70
21.15=78=642-05
20.30=56=704-55//ลล
20.45=01=961-39//บบ
21.15=78=319-43
21.30=78-237-02//บบ
21.45=23=


27-29-22-23
37-39-32-33

729


500/ตลอดชีพ
*เปลี่ยนผู้แนะนำ ket13411
1000/ลัคกี้พ้อย
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
16.15=89=477-57
16.30=23=537-10//บบ
16.45=12=423-05//บบ
17.00=56=669-62//บบ
17.30=23=003-19//บบ
18.00=67=051-58-
18.15=34=704-06//บบ
18.45=67=423-71//ลล
19.00=89=237-73
19.45=67=077-03//บบ77
20.00=34=167-70
21.15=78=642-05
20.30=56=704-55//ลล
20.45=01=961-39//บบ
21.15=78=319-43
21.30=78-237-02//บบ
21.45=23=636-33//บบ33
22.00=67=956-79//บล
22.15=67=

69-67-66-63
79-77-76-73


500/ตลอดชีพ
*เปลี่ยนผู้แนะนำ ket13411
1000/ลัคกี้พ้อย
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
16.15=89=477-57
16.30=23=537-10//บบ
16.45=12=423-05//บบ
17.00=56=669-62//บบ
17.30=23=003-19//บบ
18.00=67=051-58-
18.15=34=704-06//บบ
18.45=67=423-71//ลล
19.00=89=237-73
19.45=67=077-03//บบ77
20.00=34=167-70
21.15=78=642-05
20.30=56=704-55//ลล
20.45=01=961-39//บบ
21.15=78=319-43
21.30=78-237-02//บบ
21.45=23=636-33//บบ33
22.00=67=956-79//บล
22.15=67=991-92
22.30=12=

19-16-12-13
29-26-22-23

916-612


500/ตลอดชีพ
*เปลี่ยนผู้แนะนำ ket13411
1000/ลัคกี้พ้อย
Line ketwadi13
wanfirsttime 1 ปีที่แล้ว
ต่อค่ะ
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้วิ่งบนรูดล่าง
16.15=89=477-57
16.30=23=537-10//บบ
16.45=12=423-05//บบ
17.00=56=669-62//บบ
17.30=23=003-19//บบ
18.00=67=051-58-
18.15=34=704-06//บบ
18.45=67=423-71//ลล
19.00=89=237-73
19.45=67=077-03//บบ77
20.00=34=167-70
21.15=78=642-05
20.30=56=704-55//ลล
20.45=01=961-39//บบ
21.15=78=319-43
21.30=78-237-02//บบ
21.45=23=636-33//บบ33
22.00=67=956-79//บล
22.15=67=991-92
22.30=12=228-76//บบ
22.45=34=

39-38-37-36
49-48-47-46

500/ตลอดชีพ
*เปลี่ยนผู้แนะนำ ket13411
1000/ลัคกี้พ้อย
Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
Lucky
รูดบน
213-83
12.15=123=712-80✅เด้ง
12.30=012=013-93✅บ
12.45=234=178-89-
13.00=678=957-83✅บ[จ83]
13.15=567=


53-57-58-59
73-77-78-79

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
213-83
12.15=123=712-80✅เด้ง
12.30=012=013-93✅บ
12.45=234=178-89-
13.00=678=957-83✅บ[จ83]
13.15=567=776-21✅เด้ง
13.30=678=

61-63-66-68
71-73-76-78

Line ketwadi13
yaowaluk2533nan 1 ปีที่แล้ว
เก่งจังเรยค่ะพี่ เข้าตัวเจาะด้วย วางอีกค่ะวางอีก
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
213-83
12.15=123=712-80✅เด้ง
12.30=012=013-93✅บ
12.45=234=178-89-
13.00=678=957-83✅บ[จ83]
13.15=567=776-21✅เด้ง
13.30=678=578-56✅เด้ง[จ78]
13.45=567=

53-55-56-57
63-66-67

567

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
213-83
12.15=123=712-80✅เด้ง
12.30=012=013-93✅บ
12.45=234=178-89-
13.00=678=957-83✅บ[จ83]
13.15=567=776-21✅เด้ง
13.30=678=587-56✅เด้ง[จ78]
13.45=567=192-12-
14.00=345=

32-35-36-37
52-56-57

Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
Lucky
รูดบน
124-18
16:30=567=727-66✅
16:45=345=494-10✅
17:00=567=015-94✅
17:15=456=858-62✅
17:30=456=862-52✅
18:00=789=246-67
18:15=234=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
124-18
16:30=567=727-66✅
16:45=345=494-10✅
17:00=567=015-94✅
17:15=456=858-62✅
17:30=456=862-52✅
18:00=789=246-67
18:15=234=465-19✅ร
18.30=567=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
124-18
16:30=567=727-66✅
16:45=345=494-10✅
17:00=567=015-94✅
17:15=456=858-62✅
17:30=456=862-52✅
18:00=789=246-67
18:15=234=465-19✅ร
18.30=567=456-19✅เด้ง
18.45=012=311-48✅
19.00=234=182-90✅
19.15=901=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
124-18
16:30=567=727-66✅
16:45=345=494-10✅
17:00=567=015-94✅
17:15=456=858-62✅
17:30=456=862-52✅
18:00=789=246-67
18:15=234=465-19✅ร
18.30=567=456-19✅เด้ง
18.45=012=311-48✅
19.00=234=182-90✅
19.15=901=506-51✅
19.30=678=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
124-18
16:30=567=727-66✅
16:45=345=494-10✅
17:00=567=015-94✅
17:15=456=858-62✅
17:30=456=862-52✅
18:00=789=246-67
18:15=234=465-19✅ร
18.30=567=456-19✅เด้ง
18.45=012=311-48✅
19.00=234=182-90✅
19.15=901=506-51✅
19.30=678=568-86✅เด้ง
19.45=456=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
124-18
16:30=567=727-66✅
16:45=345=494-10✅
17:00=567=015-94✅
17:15=456=858-62✅
17:30=456=862-52✅
18:00=789=246-67
18:15=234=465-19ร
18.30=567=456-19✅เด้ง
18.45=012=311-48✅
19.00=234=182-90✅
19.15=901=506-51✅
19.30=678=568-86✅เด้ง
19.45=456=622-56ร
20.00=123=781-56✅
20.15=123=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
124-18
16:30=567=727-66✅
16:45=345=494-10✅
17:00=567=015-94✅
17:15=456=858-62✅
17:30=456=862-52✅
18:00=789=246-67
18:15=234=465-19ร
18.30=567=456-19✅เด้ง
18.45=012=311-48✅
19.00=234=182-90✅
19.15=901=506-51✅
19.30=678=568-86✅เด้ง
19.45=456=622-56ร
20.00=123=781-56✅
20.15=123=307-74ร
20.30=345=887-58
20.45=678=977-27✅
21.00=678=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
Lucky
รูดบน
490.05
08:00=567=425-53✅
08:15=990=075-43ร
08:30=788=168-31✅
08:45=456=806-88✅
09:00=678=478-58✅
09:15=345=023-89✅
09:30=789=394-16✅
09.45=789=629-57✅
10.00=234=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
490.05
08:00=567=425-53✅
08:15=990=075-43ร
08:30=788=168-31✅
08:45=456=806-88✅
09:00=678=478-58✅
09:15=345=023-89✅
09:30=789=394-16✅
09.45=789=629-57✅
10.00=234=725-33✅
10.15=678=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
490.05
08:00=567=425-53✅
08:15=990=075-43ร
08:30=788=168-31✅
08:45=456=806-88✅
09:00=678=478-58✅
09:15=345=023-89✅
09:30=789=394-16✅
09.45=789=629-57✅
10.00=234=725-33✅
10.15=678=341-94
10.30=345=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
หุ้นไทย
18/09/61
ทช=[8]9=885-54✅บฟ8[85]
ทท=[1]2=

14-15-17-18
24-25-27-28

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
490.05
08:00=567=425-53✅
08:15=990=075-43ร
08:30=788=168-31✅
08:45=456=806-88✅
09:00=678=478-58✅
09:15=345=023-89✅
09:30=789=394-16✅
09.45=789=629-57✅
10.00=234=725-33✅
10.15=678=341-94
10.30=345=662-15
10.45=123=

รับสมาชิก
⭐️รายสัปดาห์
⭐️รายเดือน
⭐️เปลี่ยนผู้แนะนำหวยปิงปอง ket13411 จะมีค่าใช้จ่ายคือ 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์
Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
Lucky
รูดบน/วิ่งล่าง
663-03
09.15=34=962-08
09.30=23=420-37//บล
09.45=34=711-61
10.15=78=643-75//ล
10.30=01=531-96//บ
10.45=23=955-59
11.00=01=455-14//ล
11.15=67=743-47//ล
11.45=67=116-78//บล
12.00=89=

83-85-86-87-
93-95-96-97

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน/วิ่งล่าง
663-03
09.15=34=962-08
09.30=23=420-37//บล
09.45=34=711-61
10.15=78=643-75//ล
10.30=01=531-96//บ
10.45=23=955-59
11.00=01=455-14//ล
11.15=67=743-47//ล
11.45=67=116-78//บล
12.00=89=282-52//บ
12.15=34=292-29
12.30=12=114-78//บ
12.45=89=109-29//บ
13.15=45=174-21//บ
13.30=90=


98-99-94-91
08-09-04-01Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน/วิ่งล่าง
663-03
09.15=34=962-08
09.30=23=420-37//บล
09.45=34=711-61
10.15=78=643-75//ล
10.30=01=531-96//บ
10.45=23=955-59
11.00=01=455-14//ล
11.15=67=743-47//ล
11.45=67=116-78//บล
12.00=89=282-52//บ
12.15=34=292-29
12.30=12=114-78//บ
12.45=89=109-29//บ
13.15=45=174-21//บ
13.30=90=259-06//บล
14.45=56+

54-55-59-50
64-65-69-60Line ketwadi13
wanfirsttime 1 ปีที่แล้ว
ชอบแบบนี้ค่ะติดตามค่ะ
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน/วิ่งล่าง
663-03
09.15=34=962-08
09.30=23=420-37//บล
09.45=34=711-61
10.15=78=643-75//ล
10.30=01=531-96//บ
10.45=23=955-59
11.00=01=455-14//ล
11.15=67=743-47//ล
11.45=67=116-78//บล
12.00=89=282-52//บ
12.15=34=292-29
12.30=12=114-78//บ
12.45=89=109-29//บ
13.15=45=174-21//บ
13.30=90=259-06//บล
13.45=56+637-17//ร
14.15=90=308-44//บ
14.30=45=

45-46-47-48
55-56-57-58

Line ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน/วิ่งล่าง
663-03
09.15=34=962-08
09.30=23=420-37//บล
09.45=34=711-61
10.15=78=643-75//ล
10.30=01=531-96//บ
10.45=23=955-59
11.00=01=455-14//ล
11.15=67=743-47//ล
11.45=67=116-78//บล
12.00=89=282-52//บ
12.15=34=292-29
12.30=12=114-78//บ
12.45=89=109-29//บ
13.15=45=174-21//บ
13.30=90=259-06//บล
13.45=56+637-17//ร
14.15=90=308-44//บ
14.30=45=285-82//บ[58]
14.45=67=733-26//ล[62]
15.00=56=182-32
15.15=12=929-84//บ
15.30=01=678-88
15.45=28=287-11//บ
16:00=83=


Line ketwadi13
ket13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
ลัคกี้ พิกัดบน
702-87
07.15=012=563-18
07.30=456=742-67//บบ
07.45=234=936-35//บบ
08.00=456=206-92//บบ
08.30=567=

❇️รับสมาชิก
⚡️รายสัปดาห์
⚡️รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@id. Ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้ พิกัดบน
702-87
07.15=012=563-18
07.30=456=742-67//บบ
07.45=234=936-35//บบ
08.00=456=206-92//บบ
08.30=567=178-80//บบ
09.00=456=

❇️รับสมาชิก
⚡️รายสัปดาห์
⚡️รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@id. Ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้ พิกัดบน
702-87
07.15=012=563-18
07.30=456=742-67//บบ
07.45=234=936-35//บบ
08.00=456=206-92//บบ
08.30=567=178-80//บบ
09.00=456=284-36//บบ
09.15=890=

❇️รับสมาชิก
⚡️รายสัปดาห์
⚡️รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@id. Ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้ พิกัดบน
702-87
07.15=012=563-18
07.30=456=742-67//บบ
07.45=234=936-35//บบ
08.00=456=206-92//บบ
08.30=567=178-80//บบ
09.00=456=284-36//บบ
09.15=890=927-98//ร
09.30=789=

❇️รับสมาชิก
⚡️รายสัปดาห์
⚡️รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@id. Ketwadi13
ket13411 1 ปีที่แล้ว
ลัคกี้ พิกัดบน
702-87
07.15=012=563-18
07.30=456=742-67//บบ
07.45=234=936-35//บบ
08.00=456=206-92//บบ
08.30=567=178-80//บบ
09.00=456=284-36//บบ
09.15=890=927-98//ร
09.30=789=163-23
09.45=456=463-71//บบ
10.15=012=

❇️รับสมาชิก
⚡️รายสัปดาห์
⚡️รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@id. Ketwadi13
แสดงความคิดเห็น