โปรไฟล์ของ kai13411 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ลักกี้...พิกัดบน
307-27
09.30=345=841-97//บบ
09.45=980=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- สนใจเข้ากลุ่ม Vip ทักมาที่

line . jokers1111
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
ลักกี้บน
719-95
14.00=890=639-54//บ
14.15=678=104-60
14.30=789=797-71//เด้ง
14.45=456=230-28
15.00=678=619-92ร
15.15=456=143-97//บบ
091-26
15.45=789=729-28//บบ
16.00=789=946-28ร
16.15=456=953-96//บบ
16.30=901=193-41//บบ
16.45=456=858-41//บบ
17.15=901=014-96//บบ
17.30=012=


รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
719-95
14.00=890=639-54//บ
14.15=678=104-60
14.30=789=797-71//เด้ง
14.45=456=230-28
15.00=678=619-92ร
15.15=456=143-97//บบ
091-26
15.45=789=729-28//บบ
16.00=789=946-28ร
16.15=456=953-96//บบ
16.30=901=193-41//บบ
16.45=456=858-41//บบ
17.15=901=014-96//บบ
17.30=012=577-74
17.45=123=209-05
17.45=456=347-18//
18.00=567=362-29//
18.15=123=123-06//แตก,เด้ง
18.30=901=678-19
18.45=789=


รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้
รูดบน
21.30=345=746-03//
21.45=012=915-05//
22.00=456=150-80//
22.15=123=424-21//
22.30=567=479-80//
22.45=456=

รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
บน
09.15=345=214-26//บบ
09.30=678=958-80//บบ
09.45=678=181-50//บบ
10.00=678=715-10//ร
10.15=678=489-48//บบ
10.30=345=


รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
09.15=345=214-26//บบ
09.30=678=958-80//บบ
09.45=678=181-50//บบ
10.00=678=715-10//ร
10.15=678=489-48//บบ
10.30=345=561-05ร
10.45=123=012-24//เด้ง
11.00=123=


รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
09.15=345=214-26//บบ
09.30=678=958-80//บบ
09.45=678=181-50//บบ
10.00=678=715-10//ร
10.15=678=489-48//บบ
10.30=345=561-05ร
10.45=123=012-24//เด้ง
11.00=123=202-12//บบ
11.15=234=


รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
09.15=345=214-26//บบ
09.30=678=958-80//บบ
09.45=678=181-50//บบ
10.00=678=715-10//ร
10.15=678=489-48//บบ
10.30=345=561-05ร
10.45=123=012-24//เด้ง
11.00=123=202-12//บบ
11.15=234=346-83//บบ
11.30=345=


รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
09.15=345=214-26//บบ
09.30=678=958-80//บบ
09.45=678=181-50//บบ
10.00=678=715-10//ร
10.15=678=489-48//บบ
10.30=345=561-05ร
10.45=123=012-24//เด้ง
11.00=123=202-12//บบ
11.15=234=346-83//บบ
11.30=345=818-86
11.45=456=


รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
ลักกี้ บน
11.15=789=188-40//บบ
11.30=234=630-12//บบ
11.45=456=514-49//บบ
12.00=567=513-95ร
12.15=012=170-45//บบ
12.30=123=

รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
17.00=234=527-47//
17.15=901=943-92ร
17.30=789=184-10//
17.45=234=885-61
18.00=345=603-17//
18.15=345=422-19
18.30=456=543-20//
18.45=345=655-72//
19.00=456=581-55
19.15=901=531-64//
20.00=901=719-58//เด้ง
20.15=012=025-97//
20.30=789=393-70//
20.45-234-

รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
17.00=234=527-47//
17.15=901=943-92ร
17.30=789=184-10//
17.45=234=885-61
18.00=345=603-17//
18.15=345=422-19
18.30=456=543-20//
18.45=345=655-72//
19.00=456=581-55
19.15=901=531-64//
20.00=901=719-58//เด้ง
20.15=012=025-97//
20.30=789=393-70//
20.45-234-648-73//
21.00=234=


รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
ลักกี้...เน้นบน
803-74
06.45=34=137-62//บบ
07.00=90=112-10//ลล[01]
07.15=78=981-88//บบ[81]
07.30=12=115-22//บบ
07.45=78=812-79//แตก[182]
08.00=45=965-69//บบ[56]
08.15=01=768-53•
08.30=89=627-09//ลล
08.45=67=236-39แตก[263,63]
09.00=67=

61-62-63-64-65
71-72-73-74-75

162-163-164-165
172-173-174-175

รับสมัครสมาชิก
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือนline . Jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
803-74
06.45=34=137-62//บบ
07.00=90=112-10//ลล[01]
07.15=78=981-88//บบ[81]
07.30=12=115-22//บบ
07.45=78=812-79//แตก[182]
08.00=45=965-69//บบ[56]
08.15=01=768-53•
08.30=89=627-09//ลล
08.45=67=236-39แตก[263,63]
09.00=67=235-33•
09.15=23=

24-25-26-27-28
34-35-36-37-38

425-426-427-428
435-436-437-438


รับสมัครสมาชิก
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือนline . Jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
08.30==234==627//บบ
08.45==688==236//บบ
09.00==567==235//บบ
09.15==567==

รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
08.30==234==627//บบ
08.45==688==236//บบ
09.00==567==235//บบ
09.15==567==431
09.30==678==811ร
09.45==567==850//บบ
10.00==901==297//บบ
10.15==678==

รับสมาชิก
-รายวัน,รายสัปดาห์
-รายเดือน สนใจเข้ากลุ่ม
@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 14
ลักกี้...พิกัดบน
263-99
08.45=456=853-93//บบ
09.00=456=012-76•
09.15=012=084-10//บบ
09.30=123=410-41//บบ
09.45=567=269-73//บบ
10.00=234=820-80//บบ
10.15=567=385-20//บบ
10.30=123=รับสมัครสมาชิก (new)
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน

line . Jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน
09.30=1[2]=410-52//บลฟ2
09.45=7[8]=269-73//ลจ73
10.00=1[0]=820-80//บลฟ0
10.15=9[8]=385-20//บฟ8
10.30=3[2]=
30-35-33-39
20-25-23-29*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน
09.30=1[2]=410-52//บลฟ2
09.45=7[8]=269-73//ลจ73
10.00=1[0]=820-80//บลฟ0
10.15=9[8]=385-20//บฟ8
10.30=3[2]=389-65//ร
10.45=1[2]=
18-19-15-10
28-29-25-20

819-915-829-925

*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน
09.30=1[2]=410-52//บลฟ2
09.45=7[8]=269-73//ลจ73
10.00=1[0]=820-80//บลฟ0
10.15=9[8]=385-20//บฟ8
10.30=3[2]=389-65//ร
10.45=1[2]=233-42//บลฟ2
11.00=6[7]=
62-63-65-69
72-73-75-79

*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน
09.30=1[2]=410-52//บลฟ2
09.45=7[8]=269-73//ลจ73
10.00=1[0]=820-80//บลฟ0
10.15=9[8]=385-20//บฟ8
10.30=3[2]=389-65//ร
10.45=1[2]=233-42//บลฟ2
11.00=6[7]=064-60//บล
11.15=7[6]=822-07//บจ70
11.30=8[7]=719-47//บลฟ7จ74
11.45=2[1]=
29-27-24-22
19-17-14-12

724-927-714-412

*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน
09.30=1[2]=410-52//บลฟ2
09.45=7[8]=269-73//ลจ73
10.00=1[0]=820-80//บลฟ0
10.15=9[8]=385-20//บฟ8
10.30=3[2]=389-65//ร
10.45=1[2]=233-42//บลฟ2
11.00=6[7]=064-60//บล
11.15=7[6]=822-07//บจ70
11.30=8[7]=719-47//บลฟ7จ74
11.45=2[1]=834-60
12.00=7[6]=199-37//ล
12.15=0[1]=

*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...พิกัดบน
822-07
11.30=890=719-47//บบ
11.45=789=834-60//บบ
12.00=890=199-37//บบ
12.15=123=842-61//บบ
12.30=890=827-57//บบ
12:45=980=338-54//บบ
13.00=345=
รับสมัครสมาชิก (new)
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน

line . Jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน
09.30=1[2]=410-52//บลฟ2
09.45=7[8]=269-73//ลจ73
10.00=1[0]=820-80//บลฟ0
10.15=9[8]=385-20//บฟ8
10.30=3[2]=389-65//ร
10.45=1[2]=233-42//บลฟ2
11.00=6[7]=064-60//บล
11.15=7[6]=822-07//บจ70
11.30=8[7]=719-47//บลฟ7จ74
11.45=2[1]=834-60
12.00=7[6]=199-37//ล
12.15=0[1]=842-61//ลฟ1
12.30=7[8]=827-57//บลฟ7
12.45=3[2]=338-54//บ
13.00=0[9]=272-80//ลจ08
13.15=[8]9=
82-87-84-80
92-97-94-90


*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน ฟันเสียว[-]
09.30=1[2]=410-52//บลฟ2
09.45=7[8]=269-73//ลจ73
10.00=1[0]=820-80//บลฟ0
10.15=9[8]=385-20//บฟ8
10.30=3[2]=389-65//ร
10.45=1[2]=233-42//บลฟ2
11.00=6[7]=064-60//บล
11.15=7[6]=822-07//บจ70
11.30=8[7]=719-47//บลฟ7จ74
11.45=2[1]=834-60
12.00=7[6]=199-37//ล
12.15=0[1]=842-61//ลฟ1
12.30=7[8]=827-57//บลฟ7
12.45=3[2]=338-54//บ
13.00=0[9]=272-80//ลจ08
13.15=[8]9=539-58//บลฟ8
13.30=[3]4=171-73//ลฟ3
13.45=[1]0=447-98
14.00=[7]8=643-88//ล
14.15=[6]7=811-27//ล
14.30=9[0]=262-63
14.45=[2]3=945-83//ล
15.00+[3]2=049-52//ลจ25
15.15=[9]0=669-12//บฟ9
15.30=[7]8

*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน ฟันเสียว[-]
09.30=1[2]=410-52//บลฟ2
09.45=7[8]=269-73//ลจ73
10.00=1[0]=820-80//บลฟ0
10.15=9[8]=385-20//บฟ8
10.30=3[2]=389-65//ร
10.45=1[2]=233-42//บลฟ2
11.00=6[7]=064-60//บล
11.15=7[6]=822-07//บจ70
11.30=8[7]=719-47//บลฟ7จ74
11.45=2[1]=834-60
12.00=7[6]=199-37//ล
12.15=0[1]=842-61//ลฟ1
12.30=7[8]=827-57//บลฟ7
12.45=3[2]=338-54//บ
13.00=0[9]=272-80//ลจ08
13.15=[8]9=539-58//บลฟ8
13.30=[3]4=171-73//ลฟ3
13.45=[1]0=447-98
14.00=[7]8=643-88//ล
14.15=[6]7=811-27//ล
14.30=9[0]=262-63
14.45=[2]3=945-83//ล
15.00+[3]2=049-52//ลจ25
15.15=[9]0=669-12//บฟ9
15.30=[7]8=145-80//ล
15.45=[2]3=138-37//บล
16.00=6[7]=978-92//บฟ7จ78
16.15=6[7]=
67-68-65-60
77-78-75-70

*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน ฟันเสียว[-]
09.30=1[2]=410-52//บลฟ2
09.45=7[8]=269-73//ลจ73
10.00=1[0]=820-80//บลฟ0
10.15=9[8]=385-20//บฟ8
10.30=3[2]=389-65//ร
10.45=1[2]=233-42//บลฟ2
11.00=6[7]=064-60//บล
11.15=7[6]=822-07//บจ70
11.30=8[7]=719-47//บลฟ7จ74
11.45=2[1]=834-60
12.00=7[6]=199-37//ล
12.15=0[1]=842-61//ลฟ1
12.30=7[8]=827-57//บลฟ7
12.45=3[2]=338-54//บ
13.00=0[9]=272-80//ลจ08
13.15=[8]9=539-58//บลฟ8
13.30=[3]4=171-73//ลฟ3
13.45=[1]0=447-98
14.00=[7]8=643-88//ล
14.15=[6]7=811-27//ล
14.30=9[0]=262-63
14.45=[2]3=945-83//ล
15.00+[3]2=049-52//ลจ25
15.15=[9]0=669-12//บฟ9
15.30=[7]8=145-80//ล
15.45=[2]3=138-37//บล
16.00=6[7]=978-92//บฟ7จ78
16.15=6[7]=760-34//บบฟ7จ60
16.30=9[0]=
93-94-97-98
03-04-07-07

*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
19.00=123=746-29
19.15=567=618-84
19.30=234=320-31//
19.45=123=102-34//
20.00=123=935-42//
20.30=123=923-45//
20.45=234=702-77//
21.00=234=*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
โชคบน
803-65
18.30=132=235-15//
18.45=324=331-61//
19.00=123=342-25//
19.15=234=594-25//
19.30=345=939-95//
19.45=345=370-21ร
20.00=123=881-49//
20.15=012=851-36//
20.30=789=739-09//
20.45=890=590-08//เด้ง
21.00=890=256-49
21.15=567=

Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
19.00=123=746-29
19.15=567=618-84
19.30=234=320-31//
19.45=123=102-34//
20.00=123=935-42//
20.30=123=923-45//
20.45=234=702-77//
21.00=234=496-81ร
21.15=234=654-97//
21.30=567=

Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
19.00=123=746-29
19.15=567=618-84
19.30=234=320-31//
19.45=123=102-34//
20.00=123=935-42//
20.30=123=923-45//
20.45=234=702-77//
21.00=234=496-81ร
21.15=234=654-97//
21.30=567=366-63//
21.45=901=046-07ร
22.00=012=

Line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 8
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ หวยปิงปองฟาดบนเน้นๆ ใครอยากถอน ใครอยากรวย มาอยู่ในกลุ่ม Vip ด้วยกันครับ รับสมัครสมาชิก รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน line . Jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...พิกัดบน
263-99
08.45=456=853-93//บบ
09.00=456=012-76•
09.15=012=084-10//บบ
09.30=123=410-41//บบ
09.45=567=รับสมัครสมาชิก (new)
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน

line . Jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
269-73✅✅✅
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...พิกัดบน
263-99
08.45=456=853-93//บบ
09.00=456=012-76•
09.15=012=084-10//บบ
09.30=123=410-41//บบ
09.45=567=269-73//บบ
10.00=234=รับสมัครสมาชิก (new)
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน

line . Jokers1111
mono999 1 ปีที่แล้ว
หลายตัวแท้ซื้อยังงัยให้ได้กำไร
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...พิกัดบน
263-99
08.45=456=853-93//บบ
09.00=456=012-76•
09.15=012=084-10//บบ
09.30=123=410-41//บบ
09.45=567=269-73//บบ
10.00=234=820-80//บบ
10.15=567=รับสมัครสมาชิก (new)
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน

line . Jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
รูดบนอย่างเดียวครับ ง่ายๆคือ แทงเร็ว 19 หางบน เช่น เล่นตัวละ 10 บาท ใช้ทุน 570 แทงถูกได้ 900 กำไร 330 บาทต่อรอบครับ ถ้าออกแบบ เด้งๆ ก็ * 2 เข้าไปครับ สนใจเข้ากลุ่ม Vip ทักมาสอบถามได้ครับ
mono999 1 ปีที่แล้ว
เห็นออกหลักร้อยก็บอกว่าถูกเลยงงต้องแทงไงวิ่งด้วยปะแล้วแทงแต่บนมันเด้งยังไงครับ
mono999 1 ปีที่แล้ว
ผมถามเพราะอยากเล่นด้วยอยากถอนครับถ้าให้ตัวเดียวได้จะสุดยอดมากกกกเลย
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
ลักกี้...พิกัดบน
10.30=901=341-03//บบ
10.45=890=887-10//บบ
11.00=012=471-61//บบ
11.15=567=371-00//บบ
11.30=456=439-41//บบ
11.45=345=587-28//บบ
12.00=890=701-85//บบ
12.15=901=756-25•
12.30=456=289-20•
12.45=789=786-41//บบ
13.00=890=285-66//บบ
13.15=345=963-46//บบ
13.30=345=058-58//บบ
13.45=567=976-03//บบ
14.00=012=427-11//บบ
14.15=890=570-06//บบ
14.30=345=รับสมัครสมาชิก
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน


line : jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...พิกัดบน
10.30=901=341-03//บบ
10.45=890=887-10//บบ
11.00=012=471-61//บบ
11.15=567=371-00//บบ
11.30=456=439-41//บบ
11.45=345=587-28//บบ
12.00=890=701-85//บบ
12.15=901=756-25•
12.30=456=289-20•
12.45=789=786-41//บบ
13.00=890=285-66//บบ
13.15=345=963-46//บบ
13.30=345=058-58//บบ
13.45=567=976-03//บบ
14.00=012=427-11//บบ
14.15=890=570-06//บบ
14.30=345=480-10//บบ
14.45=789=739-27//บบ
15.00=456=รับสมัครสมาชิก
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน


line : jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...พิกัดบน
10.30=901=341-03//บบ
10.45=890=887-10//บบ
11.00=012=471-61//บบ
11.15=567=371-00//บบ
11.30=456=439-41//บบ
11.45=345=587-28//บบ
12.00=890=701-85//บบ
12.15=901=756-25•
12.30=456=289-20•
12.45=789=786-41//บบ
13.00=890=285-66//บบ
13.15=345=963-46//บบ
13.30=345=058-58//บบ
13.45=567=976-03//บบ
14.00=012=427-11//บบ
14.15=890=570-06//บบ
14.30=345=480-10//บบ
14.45=789=739-27//บบ
15.00=456=880-69•
15.15=678=726-40//บบ
15.30=789=520-51•
15.45=456=855-21//บบ
16.00=901=975-73//บบ
16.15=123=128-05//บบ
16.30=678=รับสมัครสมาชิก
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน


line : jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...พิกัดบน
10.30=901=341-03//บบ
10.45=890=887-10//บบ
11.00=012=471-61//บบ
11.15=567=371-00//บบ
11.30=456=439-41//บบ
11.45=345=587-28//บบ
12.00=890=701-85//บบ
12.15=901=756-25•
12.30=456=289-20•
12.45=789=786-41//บบ
13.00=890=285-66//บบ
13.15=345=963-46//บบ
13.30=345=058-58//บบ
13.45=567=976-03//บบ
14.00=012=427-11//บบ
14.15=890=570-06//บบ
14.30=345=480-10//บบ
14.45=789=739-27//บบ
15.00=456=880-69•
15.15=678=726-40//บบ
15.30=789=520-51•
15.45=456=855-21//บบ
16.00=901=975-73//บบ
16.15=123=128-05//บบ
16.30=678=367-12//บบ
16.45=234=รับสมัครสมาชิก
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน


line : jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
17.30=234=883-74//
17.45=234=352-79//
18.00=234=620-99//
18.15=567=148-97
18.30=890=807-86//
18.45=456=252-40//
19.00=234=719-01
19.16=890=739-34//
19.30=123=*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
17.30=234=883-74//
17.45=234=352-79//
18.00=234=620-99//
18.15=567=148-97
18.30=890=807-86//
18.45=456=252-40//
19.00=234=719-01
19.16=890=739-34//
19.30=123=072-85//
19.45=657=886-65//
20.00=345=


*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
17.30=234=883-74//
17.45=234=352-79//
18.00=234=620-99//
18.15=567=148-97
18.30=890=807-86//
18.45=456=252-40//
19.00=234=719-01
19.16=890=739-34//
19.30=123=072-85//
19.45=657=886-65//
20.00=345=394-24//
20.15=789=


*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
หวยปิงปองฟาดบนเน้นๆ อยากกกถอนนน อยากรวยทักมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับ รวย รวย รวย สนใจเข้ากลุ่ม vip ทักมาที่ line . Jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...พิกัดบน
10.30=901=341-03//บบ
10.45=890=887-10//บบ
11.00=012=471-61//บบ
11.15=567=371-00//บบ
11.30=456=439-41//บบ
11.45=345=587-28//บบ
12.00=890=701-85//บบ
12.15=901=รับสมัครสมาชิก
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน


line : jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...พิกัดบน
10.30=901=341-03//บบ
10.45=890=887-10//บบ
11.00=012=471-61//บบ
11.15=567=371-00//บบ
11.30=456=439-41//บบ
11.45=345=587-28//บบ
12.00=890=701-85//บบ
12.15=901=756-25•
12.30=456=รับสมัครสมาชิก
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน


line : jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...พิกัดบน
10.30=901=341-03//บบ
10.45=890=887-10//บบ
11.00=012=471-61//บบ
11.15=567=371-00//บบ
11.30=456=439-41//บบ
11.45=345=587-28//บบ
12.00=890=701-85//บบ
12.15=901=756-25•
12.30=456=289-20•
12.45=789=786-41//บบ
13.00=890=285-66//บบ
13.15=345=963-46//บบ
13.30=345=058-58//บบ
13.45=567=

รับสมัครสมาชิก
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน

line : ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
ลักกี้บน
13.15=456=016-52//
13.30=567=099-84
13.45=890=650-27//
14.15=890=144-82
14.30=890=310-53//
14.45=890=535-65
15.00=213=252-66//
15.15=890=893-83//
15.30=678=218-47//
15.45=679=184-03
16.00=123=534-55//
16.15=345=140-55//
16.30=678=*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
uscha 1 ปีที่แล้ว
ตามค่ะ
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
13.15=456=016-52//
13.30=567=099-84
13.45=890=650-27//
14.15=890=144-82
14.30=890=310-53//
14.45=890=535-65
15.00=213=252-66//
15.15=890=893-83//
15.30=678=218-47//
15.45=679=184-03
16.00=123=534-55//
16.15=345=140-55//
16.30=678=046-44//
16.45=456=381-45
17.00=789=159-55//
17.15=567-560-55//
17.30=012=117-85//
17.45=901=801-07//เด้ง
18.00=890=405-07//
18.15=456=*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 9
หวยปิงปองฟาดบนเน้นๆ อยากกกถอนนน อยากรวยทักมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับ รวย รวย รวย สนใจเข้ากลุ่ม vip ทักมาที่ line . Jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
751-18
08.00=12=671-35//บบ
08.15=89=

รับสมัครสมาชิก Vip
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน

line : jokers1111
parita 1 ปีที่แล้ว
ขอด้วยค่ะ
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน
08.15=890=007-52//
08.30=789=134-48
08.45=789=076-50//
09.00=345=541-33//
09.15=567=497-91//
09.30=678=*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน
08.15=890=007-52//
08.30=789=134-48
08.45=789=076-50//
09.00=345=541-33//
09.15=567=497-91//
09.30=678=708-93//
09.45=890=


*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน
08.15=890=007-52//
08.30=789=134-48
08.45=789=076-50//
09.00=345=541-33//
09.15=567=497-91//
09.30=678=708-93//
09.45=890=138-53//
10.00=123=339-22//
10.15=234=


*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน
08.15=890=007-52//
08.30=789=134-48
08.45=789=076-50//
09.00=345=541-33//
09.15=567=497-91//
09.30=678=708-93//
09.45=890=138-53//
10.00=123=339-22//
10.15=234=374-18//
10.30=123=


*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
751-18
08.00=12=671-35//บบ
08.15=89=007-52 •
08.30=78=134-48//ลล
08.45=56=076-50//บบ
09.00=90=541-33 •
09.15=34=497-91//บบ
09.30=01=708-93//บบ
09.45=56=138-53//ลล
10.00=90=339-22//บบ
10.15=01=374-18//ลล
10.30=67=571-06//บบ
10.45=67=422-36//ลล
11.00=56=

รับสมัครสมาชิก Vip
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน

line : jokers1111
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน
08.15=890=007-52//
08.30=789=134-48
08.45=789=076-50//
09.00=345=541-33//
09.15=567=497-91//
09.30=678=708-93//
09.45=890=138-53//
10.00=123=339-22//
10.15=234=374-18//
10.30=123=571-06//
10.45=890=422-36
11.00=456=310-64
11.15=123=842-16//
11.30=678=575-23//
11.45=234=


*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky รูดบน
08.15=890=007-52//
08.30=789=134-48
08.45=789=076-50//
09.00=345=541-33//
09.15=567=497-91//
09.30=678=708-93//
09.45=890=138-53//
10.00=123=339-22//
10.15=234=374-18//
10.30=123=571-06//
10.45=890=422-36
11.00=456=310-64
11.15=123=842-16//
11.30=678=575-23//
11.45=234=595-71
12.00=456=


*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
ลักกี้บน
12.00=789=309-16//
12.15=012=918-76//
12.30=567=598-14
12.45=901=170-21//
13.00=234=641-26//
13.15=345=039-86//
13.45=901=928-57ร
14.00=345=030-40//
14.15=456=137-97
14.30=678=461-86//
14.45=901=846-86
15.00=456=453-36//
15.15=678=

**หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
12.00=789=309-16//
12.15=012=918-76//
12.30=567=598-14
12.45=901=170-21//
13.00=234=641-26//
13.15=345=039-86//
13.45=901=928-57ร
14.00=345=030-40//
14.15=456=137-97
14.30=678=461-86//
14.45=901=846-86
15.00=456=453-36//
15.15=678=184-98//
15.30234=576-44
16.15=456=715-87//
16.30=901=930-37//
17.00=789=247-21//
17.15=789=736-26ร
17.30=678=681-51//
17.45=456=

**หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
12.00=789=309-16//
12.15=012=918-76//
12.30=567=598-14
12.45=901=170-21//
13.00=234=641-26//
13.15=345=039-86//
13.45=901=928-57ร
14.00=345=030-40//
14.15=456=137-97
14.30=678=461-86//
14.45=901=846-86
15.00=456=453-36//
15.15=678=184-98//
15.30234=576-44
16.15=456=715-87//
16.30=901=930-37//
17.00=789=247-21//
17.15=789=736-26ร
17.30=678=681-51//
17.45=456=827-02
18.00=345=681-00
18.15=901=703-87//
18.30=901=671-41//
18.45=345=609-16
19.00=234=549-21//
19.15=789=329-50//
19.30=890=

**หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
mono999 1 ปีที่แล้ว
หลายตัวจังจะซื้อยังไง
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
999lucky
บน
018-68
06.45=901=079-60//
07.00=234=533-56//
07.15=901=480-80//
07.30=345=654-10//เด้ง
07.45=789=482-37//
08.00=234=380-54ร
08.15=789=

*หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
บน
018-68
06.45=901=079-60//
07.00=234=533-56//
07.15=901=480-80//
07.30=345=654-10//เด้ง
07.45=789=482-37//
08.00=234=380-54ร
08.15=789=535-39
08.30=890=514-27
08.45=123=177-91
09.00=890=792-44//บบ
09.15=678=585-31//บบ
09.30=678=682-17//บบ
09.45=890=

**หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
บน
018-68
06.45=901=079-60//
07.00=234=533-56//
07.15=901=480-80//
07.30=345=654-10//เด้ง
07.45=789=482-37//
08.00=234=380-54ร
08.15=789=535-39
08.30=890=514-27
08.45=123=177-91
09.00=890=792-44//บบ
09.15=678=585-31//บบ
09.30=678=682-17//บบ
09.45=890=736-44
10.00=123=190-37ร
10.15=890=029-33//
10.30=345=165-05//
10.45=123=316-19//
11.00=678=

**หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ลักกี้ เน้นล่าง ฟัน[-]
130-76
10.15=[1]2=159-44//รฟ1
10.30=[0]1=023-61//บลฟ0
10.45=[3]4=488-28ร
11.00=[2]3=535-80//บ
11.15=[0]1=051-11//บลฟ0
รูดบน
11.30=678=

**หลุด2รอบรอเดินค่อยตามค่า
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
ลักกี้
บน
15.00=120=989-33
15.15=890=418-50//
15.30=789=901-55ร
15.45=123=819-91//
16.00=012=670-35//
16.15=789=993-10//
16.30=234=326-14//
16.45=890=420-66//
17.00=234=✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้
บน
15.00=120=989-33
15.15=890=418-50//
15.30=789=901-55ร
15.45=123=819-91//
16.00=012=670-35//
16.15=789=993-10//
16.30=234=326-14//
16.45=890=420-66//
17.00=234=933-70//
17.15=678=✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้
บน
15.00=120=989-33
15.15=890=418-50//
15.30=789=901-55ร
15.45=123=819-91//
16.00=012=670-35//
16.15=789=993-10//
16.30=234=326-14//
16.45=890=420-66//
17.00=234=933-70//
17.15=678=191-79
17.30=012=✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้
บน
15.00=120=989-33
15.15=890=418-50//
15.30=789=901-55ร
15.45=123=819-91//
16.00=012=670-35//
16.15=789=993-10//
16.30=234=326-14//
16.45=890=420-66//
17.00=234=933-70//
17.15=678=191-79
17.30=012=837-43
17.45=789=503-38
18.00=123=291-78//
18.15=567=427-34//
18.30=789=530-22
18.45=456=756-55//เด้ง
19.00=012=076-57ร
19.15=234=530-53//
19.30=012=270-27//
19.45=901=871-65//
20.00=123=


✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
Lucky
รูดบน
108-61
08.00=901=796-23//
08.15=345=501-73//
08.30=678=737-58//
08.45=456=370-99
09.00=345=507-37ร
09.15=234=534-88//เด้ง
09.30=910=859-32//
09.45=789=194-64//
10.00=567=222-07
10.15=456=136-55//
10.30=789=✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
108-61
08.00=901=796-23//
08.15=345=501-73//
08.30=678=737-58//
08.45=456=370-99
09.00=345=507-37ร
09.15=234=534-88//เด้ง
09.30=910=859-32//
09.45=789=194-64//
10.00=567=222-07
10.15=456=136-55//
10.30=789=400-26
10.45=456=644-99//
11.00=012=005-07//
11.15=567=609-55//
11.30=567=✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
108-61
08.00=901=796-23//
08.15=345=501-73//
08.30=678=737-58//
08.45=456=370-99
09.00=345=507-37ร
09.15=234=534-88//เด้ง
09.30=910=859-32//
09.45=789=194-64//
10.00=567=222-07
10.15=456=136-55//
10.30=789=400-26
10.45=456=644-99//
11.00=012=005-07//
11.15=567=609-55//
11.30=567=283-82
11.45=012=897-91
12.00=675=394-38
12.15=789=102-35
12.30=789=584-73//
12.45=789=

หลุด2รอเดินค่อยตามค่า✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
รูดบน
108-61
08.00=901=796-23//
08.15=345=501-73//
08.30=678=737-58//
08.45=456=370-99
09.00=345=507-37ร
09.15=234=534-88//เด้ง
09.30=910=859-32//
09.45=789=194-64//
10.00=567=222-07
10.15=456=136-55//
10.30=789=400-26
10.45=456=644-99//
11.00=012=005-07//
11.15=567=609-55//
11.30=567=283-82
11.45=012=897-91
12.00=675=394-38
12.15=789=102-35
12.30=789=584-73//
12.45=789=962-36ร
13.00=901=515-80//
13.15=901=292-77//
13.30=678=818-04//
13.45=123=

หลุด2รอเดินค่อยตามค่า✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้
บน
15.00=120=989-33
15.15=890=418-50//
15.30=789=901-55ร
15.45=123=819-91//
16.00=012=670-35//
16.15=789=993-10//
16.30=234=✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
บน
184-12
14.45=345=894-42//
15.00=012=673-00
15.15=678=280-23//
15.30=567=595-16//
15.45=123=535-97//
16.00=234=365-05//
16.15=890=680-61//เด้ง
16.30=789=164-50
16.45=123=789-41
17.00=890=706-94//
17.15=123=203-06//
17.30=890=888-44//
17.45=234=886-20
18.00=890=205-39//
18.15=123=841-74//
18.30=234=846-94//
18.45=234=099-00
19.00=012=116-52//
19.30=345=

✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
20.00=567=730-31//
20.15=890=223-96-
20.30=123=505-82
20.45=345=874-31//
21.00=123=217-15//
21.15=345=249-92//
21.30=123=✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
20.00=567=730-31//
20.15=890=223-96-
20.30=123=505-82
20.45=345=874-31//
21.00=123=217-15//
21.15=345=249-92//
21.30=123=405-56
21.45=901=760-63//
22.00+345=743-36//
22.15=012=✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
20.00=567=730-31//
20.15=890=223-96-
20.30=123=505-82
20.45=345=874-31//
21.00=123=217-15//
21.15=345=249-92//
21.30=123=405-56
21.45=901=760-63//
22.00+345=743-36//
22.15=012=082-62//
22.30=678=385-50//
22.45=890=✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
ลักกี้ บน
458-47
08.30=234=380-79ร
08.45=345=135-52//บบ
09.00=678=606-91//บบ
09.15=234=010-94
09.30=012=997-34
09.45=234=806-94
10.09=901=961-75//บบ
10.15=345=870-65
10.30=345=820-59
10.45=890=297-74//บบ
11.00=901=570-48//บบ
11.15=567=495-19//บบ
11.30=901=

✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ บน
458-47
08.30=234=380-79ร
08.45=345=135-52//บบ
09.00=678=606-91//บบ
09.15=234=010-94
09.30=012=997-34
09.45=234=806-94
10.09=901=961-75//บบ
10.15=345=870-65
10.30=345=820-59
10.45=890=297-74//บบ
11.00=901=570-48//บบ
11.15=567=495-19//บบ
11.30=901=238-34-
11.45=012=

✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
184-12
14.45=345=894-42//
15.00=012=673-00
15.15=678=280-23//
15.30=567=595-16//
15.45=123=535-97//
16.00=234=

✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
184-12
14.45=345=894-42//
15.00=012=673-00
15.15=678=280-23//
15.30=567=595-16//
15.45=123=535-97//
16.00=234=365-05//
16.15=890=680-61//เด้ง
16.30=789=164-50
16.45=123=789-41
17.00=890=706-94//
17.15=123=203-06//
17.30=890=888-44//
17.45=234=
✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
✅วางสดสถิติจริงไม่มีเมค
✅วางเลข08.00-23.00น.
รับสมาชิก
✅รายวัน,รายสัปดาห์
✅รายเดือน,รายปี

สนใจเข้ากลุ่ม@line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
บน
19.15=678=405-60
19.30=012=471-42//
19.45=927-71
20.00=678=497-33//
20.15=789=619-99//
20.30=657=225-81//
20.45=012=750-56//
21.00=234=524-19//เด้ง
21.15=678=

Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
19.15=678=405-60
19.30=012=471-42//
19.45=927-71
20.00=678=497-33//
20.15=789=619-99//
20.30=657=225-81//
20.45=012=750-56//
21.00=234=524-19//เด้ง
21.15=678=352-54-
21.20=890=

Line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 7
ลักกี้ บน
458-45
08.15=567=057-65//เด้ง
08.30=345=692-65
08.45=901=751-08//บบ
09.00=456=

รับสมาชิก
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายวัน
Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ บน
458-45
08.15=567=057-65//เด้ง
08.30=345=692-65
08.45=901=751-08//บบ
09.00=456=485-80//บบ
09.15=901=

รับสมาชิก
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายวัน
Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ บน
458-45
08.15=567=057-65//เด้ง
08.30=345=692-65
08.45=901=751-08//บบ
09.00=456=485-80//บบ
09.15=901=535-07-
09.30=234=564-37//บบ
09.45=567=651-54//บบ
10.00=890=424-26
10.15=123=758-13
10.30=234=614-48//บบ
10.45=678=796-70//บบ
11.00=901=591-30//เด้ง
11.15=789=681-13//บบ
11.30=123=862-38//บบ
11.45=890=

รับสมาชิก
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายวัน
Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ บน
458-45
08.15=567=057-65//เด้ง
08.30=345=692-65
08.45=901=751-08//บบ
09.00=456=485-80//บบ
09.15=901=535-07-
09.30=234=564-37//บบ
09.45=567=651-54//บบ
10.00=890=424-26
10.15=123=758-13
10.30=234=614-48//บบ
10.45=678=796-70//บบ
11.00=901=591-30//เด้ง
11.15=789=681-13//บบ
11.30=123=862-38//บบ
11.45=890=226-85-
12.00=901=282-81-
12.15=567=

รับสมาชิก
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายวัน
Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ บน
458-45
08.15=567=057-65//เด้ง
08.30=345=692-65
08.45=901=751-08//บบ
09.00=456=485-80//บบ
09.15=901=535-07-
09.30=234=564-37//บบ
09.45=567=651-54//บบ
10.00=890=424-26
10.15=123=758-13
10.30=234=614-48//บบ
10.45=678=796-70//บบ
11.00=901=591-30//เด้ง
11.15=789=681-13//บบ
11.30=123=862-38//บบ
11.45=890=226-85-
12.00=901=282-81-
12.15=567=347-14//บบ
12.30=901=200-36//บบ
12.45=012=

รับสมาชิก
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายวัน
Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ บน
458-45
08.15=567=057-65//เด้ง
08.30=345=692-65
08.45=901=751-08//บบ
09.00=456=485-80//บบ
09.15=901=535-07-
09.30=234=564-37//บบ
09.45=567=651-54//บบ
10.00=890=424-26
10.15=123=758-13
10.30=234=614-48//บบ
10.45=678=796-70//บบ
11.00=901=591-30//เด้ง
11.15=789=681-13//บบ
11.30=123=862-38//บบ
11.45=890=226-85-
12.00=901=282-81-
12.15=567=347-14//บบ
12.30=901=200-36//บบ
12.45=012=331-07//บบ
13.00=234=623-12//เด้ง
13.15=012=003-23//บบ
13.30=013=223-17//บบ
13.45=345

รับสมาชิก
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายวัน
Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
356-43
16.15=012=115-18//
16.30=678=280-60//
16.45=234=333-14//
17.00=678=477-87//
17.15=123=239-68//
17.30=123=

Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
19.15=678=405-60
19.30=012=471-42//
19.45=927-71
20.00=678=497-33//
20.15=789=619-99//
20.30=657=225-81//
20.45=012=750-56//
21.00=234=

Line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
ลักกี้ บน
145-38
08.00=345=253-71//เด้ง
08.15=456=249-10//บบ
08.30=901=705-68//บบ
08.45=345=769-92-
09.00=123=775-09-
09.15=456=924-47//บบ
09.30=123=216-24//บบ
09.45=345=078-53-
10.00=789=732-51//ร
10.15=012=768-87
10.30=567=692-30ร
10.45=345=860-72
11.00=789=076-75//บบ
11.15=345=751-27//บบ
11.30=435=938-21//บบ
11.45=012=316-75//บบ
12.00=345=545-49//เด้ง
12.15=901=071-88//บบ
12.30=901=164-27//ร
12.45=678=254-23
13.00=678=157-66//บบ
13.15=345=164-97//บบ
13.30=345=869-55-
13.45=567=367-41//เด้ง
14.00=123=919-26//บบ
14.15=123=

รับสมาชิก
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
บน
076-24
19.30=234=849-99//บบ
19.45=789=415-99-
20.00=345=948-57//บบ
20.15=456=175-38//บบ
20.30=456=280-23-
20.45=456=


Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
Lucky
บน
076-24
19.30=234=849-99//บบ
19.45=789=415-99-
20.00=345=948-57//บบ
20.15=456=175-38//บบ
20.30=456=280-23-
20.45=456=724-49//บบ
21.00=123=122-58//บบ
21.15=678=090-13
21.30=123=091-58//บบ
21.45=567=473-33//บบ
22.00=789=


Line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
ลักกี้ บน
145-38
08.00=345=253-71//เด้ง
08.15=456=249-10//บบ
08.30=901=705-68//บบ
08.45=345=

รับสมาชิก
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ บน
145-38
08.00=345=253-71//เด้ง
08.15=456=249-10//บบ
08.30=901=705-68//บบ
08.45=345=769-92-
09.00=123=

รับสมาชิก
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ บน
145-38
08.00=345=253-71//เด้ง
08.15=456=249-10//บบ
08.30=901=705-68//บบ
08.45=345=769-92-
09.00=123=775-09-
09.15=456=924-47//บบ
09.30=123=216-24//บบ
09.45=345=

รับสมาชิก
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ บน
145-38
08.00=345=253-71//เด้ง
08.15=456=249-10//บบ
08.30=901=705-68//บบ
08.45=345=769-92-
09.00=123=775-09-
09.15=456=924-47//บบ
09.30=123=216-24//บบ
09.45=345=078-53-
10.00=789=732-51//ร
10.15=012=768-87
10.30=567=692-30ร
10.45=345=860-72
11.00=789=076-75//บบ
11.15=345=751-27//บบ
11.30=435=

รับสมาชิก
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ บน
145-38
08.00=345=253-71//เด้ง
08.15=456=249-10//บบ
08.30=901=705-68//บบ
08.45=345=769-92-
09.00=123=775-09-
09.15=456=924-47//บบ
09.30=123=216-24//บบ
09.45=345=078-53-
10.00=789=732-51//ร
10.15=012=768-87
10.30=567=692-30ร
10.45=345=860-72
11.00=789=076-75//บบ
11.15=345=751-27//บบ
11.30=435=938-21//บบ
11.45=012=316-75//บบ
12.00=345=545-49//เด้ง
12.15=901=

รับสมาชิก
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@Line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
ลักกี้บน
14.00=456=348-72//
14.16=123=970-75
14.30-901=790-45//
14.45=789=322-33
15.15=234=947-53//
15.30=567=387-73//
15.45=678=592-75
16.00=012=462-93//
16.15=789=117-31//
16.30=234=576-83-
16.45=678=568-40//เด้ง
17.00=789=892-08//
17.15=012=

Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
14.45=546=496-31//
15.15=012=995-42-
15.30=234=529-72//
15.45=890=200-00//
16.00=567=173-51//
16.15=678=522-58-
16.30=890=281-33//
16.45=567=176-64//เด้ง
17.00=456=249-74//
17.15=567=884-36-
17.30=890=976-26//ร
17.45=789=448-17//
18.00=678=075-85//
18.15=789=562-62
18.30=456=858-97//
18.45=567=995-21//
19.00=678=995-24
19.15=901=219-19//เด้ง
19.30=890=617-85-
19.45=234=534-85//เด้ง
20.00=901=

Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
14.45=546=496-31//
15.15=012=995-42-
15.30=234=529-72//
15.45=890=200-00//
16.00=567=173-51//
16.15=678=522-58-
16.30=890=281-33//
16.45=567=176-64//เด้ง
17.00=456=249-74//
17.15=567=884-36-
17.30=890=976-26//ร
17.45=789=448-17//
18.00=678=075-85//
18.15=789=562-62
18.30=456=858-97//
18.45=567=995-21//
19.00=678=995-24
19.15=901=219-19//เด้ง
19.30=890=617-85-
19.45=234=534-85//เด้ง
20.00=901=768-09
20.15=789=834-09ร
20.30=345=824-69//
20.45=345=464-16//
21.00=789=096-46//
21.15=345=

Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
14.45=546=496-31//
15.15=012=995-42-
15.30=234=529-72//
15.45=890=200-00//
16.00=567=173-51//
16.15=678=522-58-
16.30=890=281-33//
16.45=567=176-64//เด้ง
17.00=456=249-74//
17.15=567=884-36-
17.30=890=976-26//ร
17.45=789=448-17//
18.00=678=075-85//
18.15=789=562-62
18.30=456=858-97//
18.45=567=995-21//
19.00=678=995-24
19.15=901=219-19//เด้ง
19.30=890=617-85-
19.45=234=534-85//เด้ง
20.00=901=768-09
20.15=789=834-09ร
20.30=345=824-69//
20.45=345=464-16//
21.00=789=096-46//
21.15=345=694-00//
21.30=901=691-87//เด้ง
21.45=789=

Line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
ลักกี้ บน
848-77
07.45=678=694-00
08.00=012=972-42//บบ
08.15=123=145-93//ร
08.30=234=081-03-
08.45=123=418-72//บบ
09.00=234=319-76//ร
09.15=789=197-34//เด้ง
09.30=345=

รับสมาชิก
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
สนใจเข้ากลุ่ม
@Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน
660-31
10.45=[7]8=138-12//บ
11.00=[5]6=283-51//ลฟ5
11.15=[9]0=055-99//ลฟ9
11.30=[5]4=


Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน ฟันเสียว[-]
660-31
10.45=[7]8=138-12//บ
11.00=[5]6=283-51//ลฟ5
11.15=[9]0=055-99//ลฟ9
11.30=[5]4=999-45//ลลฟ5
11.45=[4]5=


Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้ เน้นบน
660-31
10.45=[7]8=138-12//บ
11.00=[5]6=283-51//ลฟ5
11.15=[9]0=055-99//ลฟ9
11.30=[5]4=999-45//ลลฟ5
11.45=[4]5=359-36//บ
12.00=[1]2=744-26//ล
12.15=[0]1=249-73-
12.30=[7]8=749-00//ร
12.45=[4]5=944-00//บฟ4
13.00=[4]5=


Line:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
ลักกี้บน
14.00=456=348-72//
14.16=123=970-75
14.30-901=790-45//
14.45=789=322-33
15.15=234=947-53//
15.30=567=387-73//
15.45=678=592-75
16.00=012=462-93//
16.15=789=117-31//
16.30=234=576-83-
16.45=678=568-40//เด้ง
17.00=789=

Line:ketwadi13
kai13411 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
บน
923-01
10.00=567=667-90//เด้ง
10.15=890=489-26//เด้ง
10.30=678=365-32//บบ
10.45=890=

LINE:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
923-01
10.00=567=667-90//เด้ง
10.15=890=489-26//เด้ง
10.30=678=365-32//บบ
10.45=890=988-23//บบ
11.00=678=393-72-
11.15=567=735-94//บบ
11.30=012=143-14ร
11.45=345=

LINE:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
บน
923-01
10.00=567=667-90//เด้ง
10.15=890=489-26//เด้ง
10.30=678=365-32//บบ
10.45=890=988-23//บบ
11.00=678=393-72-
11.15=567=735-94//บบ
11.30=012=143-14ร
11.45=345=234-63//เด้ง
12.00=345=052-46//บบ
12.15=345=

LINE:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
999ลัคกี้
บน
923-01
10.00=567=667-90//เด้ง
10.15=890=489-26//เด้ง
10.30=678=365-32//บบ
10.45=890=988-23//บบ
11.00=678=393-72-
11.15=567=735-94//บบ
11.30=012=143-14ร
11.45=345=234-63//เด้ง
12.00=345=052-46//บบ
12.15=345=958-60//บบ
12.30=567=892-44
12.45=234=

LINE:ketwadi13
kai13411 1 ปีที่แล้ว
999ลัคกี้
บน
923-01
10.00=567=667-90//เด้ง
10.15=890=489-26//เด้ง
10.30=678=365-32//บบ
10.45=890=988-23//บบ
11.00=678=393-72-
11.15=567=735-94//บบ
11.30=012=143-14ร
11.45=345=234-63//เด้ง
12.00=345=052-46//บบ
12.15=345=958-60//บบ
12.30=567=892-44
12.45=234=836-20//บบ
13.00=890=937-60
13.15=901=121-83//บบ
13.30=456=224-17//บบ
13.45=901=826-46
14.00=456=295-28//บบ
14.15=120=

LINE:ketwadi13
แสดงความคิดเห็น