โปรไฟล์ของ kai13411 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
kai13411 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.00=12=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.00=1=

13-14-15-16-17

314-315-516-617


___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 4 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=

41-42-43-46-48

142-143-246-348

___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 4 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=041-84 บบ
09.45=34=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=041-84//[41,48]
09.45=3=

31-32-35-36-37

132-135-136-137

___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
933-87
09.30=34=024-84//
09.45=12=844-28/
10.00=56=962-58//
10.15=34=017-70-
10.30=10=785-52-
10.45=78=585-47//
11.00=45=151-72//
11.15=34=546-34//
11.30=34=407-61//
11.45=56=098-58/
12.00=10=646-89-
12.15=90=919-51//
12.30=90=108-61//
12.45=23=303-01//
13.00=98=745-21-
13.15=23=303-30//
14.30=12=427-55//
14.45=78=267-33//
15.00=56=303-28-
15.15=10=204-61//
15.30=65=323-52/
15.45=34=016-95-
16.00=10=153-72//
16.15=98=118-13//
16.30=90=823-98/
16.45=12=129-33//
17.00=90=794-80//
17.15=23=305-12//
17.30=10=571-13//
17.45=34=988-93/
18.00=78=494-84/
18.15=34=498-65//
18.30=45=752-97//
18.45=90=รับสมัครสมาชิกใหม

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 4 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
933-87
09.30=34=024-84//
09.45=12=844-28/
10.00=56=962-58//
10.15=34=017-70-
10.30=10=785-52-
10.45=78=585-47//
11.00=45=151-72//
11.15=34=546-34//
11.30=34=407-61//
11.45=56=098-58/
12.00=10=646-89-
12.15=90=919-51//
12.30=90=108-61//
12.45=23=303-01//
13.00=98=745-21-
13.15=23=303-30//
14.30=12=427-55//
14.45=78=267-33//
15.00=56=303-28-
15.15=10=204-61//
15.30=65=323-52/
15.45=34=016-95-
16.00=10=153-72//
16.15=98=118-13//
16.30=90=823-98/
16.45=12=129-33//
17.00=90=794-80//
17.15=23=305-12//
17.30=10=571-13//
17.45=34=988-93/
18.00=78=494-84/
18.15=34=498-65//
18.30=45=752-97//
18.45=90=412-29/
19.00=98=783-81//
19.15=34=221-44/
19.30=12=
รับสมัครสมาชิกใหม

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
933-87
09.30=34=024-84//
09.45=12=844-28/
10.00=56=962-58//
10.15=34=017-70-
10.30=10=785-52-
10.45=78=585-47//
11.00=45=151-72//
11.15=34=546-34//
11.30=34=407-61//
11.45=56=098-58/
12.00=10=646-89-
12.15=90=919-51//
12.30=90=108-61//
12.45=23=303-01//
13.00=98=745-21-
13.15=23=303-30//
14.30=12=427-55//
14.45=78=267-33//
15.00=56=

รายสัปดาห์ 100 บาท
รายเดือน 300 บาท
เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ

line : jokers1111
kai13411 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
933-87
09.30=34=024-84//
09.45=12=844-28/
10.00=56=962-58//
10.15=34=017-70-
10.30=10=785-52-
10.45=78=585-47//
11.00=45=151-72//
11.15=34=546-34//
11.30=34=407-61//
11.45=56=098-58/
12.00=10=646-89-
12.15=90=919-51//
12.30=90=


รายสัปดาห์ 100 บาท
รายเดือน 300 บาท
เปลี่ยน af : เข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
331-43
09.45=10=071-51//บบ
10.00=89=438-78//บบ
10.15=45=174-80//บบ
10.30=23=342-39//บบ
10.45=90=482-17//บบ
11.00=89=956-01//บบ
11.15=23=

09.45=1=071-51//เด้งๆ
10.00=8=438-78//เด้งๆ
10.15=4=174-80//
10.30=2=342-39//
10.45=9=482-17-
11.00=8=956-01-
11.15=2=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์ 100 ฿
- รายเดือน 300 ฿
- เปลี่ยน af : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
532-39
06.15=10=830-04//บบ
06.30=56=067-21//บบ
06.45=45=986-33-
07.00=45=614-27//บบ
07.15=67=868-68//บบ
07.30=12=877-79-
07.45=12=281-51//บบ
08.00=78=851-80//บบ
08.15=67=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์ 109
- รายเดือน 309
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
060-19
13.15=45=951-85//บบ
13.30=10=760-02//บบ
13.45=10=060-62//บบ
14.00=90=594-39//บบ
14.15=34=738-36//บบ
14.30=34=092-42//ลล
14.45=78= 183-53//บบ
15.00=90=
line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
19.15=23=350-22//บบ
19.30=56=065-18//บบ
19.45=12=240-07//บบ
20.00=10=257-30//ลล
20.15=43=754-20//บบ
20.30=34=328-26//บบ
21.45=78=030-36-
22.00=90=605-45//บบ
22.15=78=

19.15=2=350-22//
19.30=5=065-18//
19.45=1=240-07-
20.00=0=257-30//
20.15=3=754-20-
20.30=3=328-26//
21.45=7=030-36-
22.00=0=605-45//
22.15=8=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยน ผู้แนะนำ เข้ากลุ่ม ฟรี


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
122-41
06.30=67=689-29//บบ
06.45=12=364-14//ลล
07.00=89=558-00//บบ
07.15=01=116-04//บบ
07.30=67=


06.30=6=689-29//
06.45=1=364-14//
07.00=8=558-00//
07.15=0=116-04//
07.30=6=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
122-41
06.30=67=689-29//บบ
06.45=12=364-14//ลล
07.00=89=558-00//บบ
07.15=01=116-04//บบ
07.30=67=089-21-
07.45=56=784-45//ลล
08.00=23=


06.30=6=689-29//
06.45=1=364-14//
07.00=8=558-00//
07.15=0=116-04//
07.30=6=089-21-
07.45=5=784-45//
08.00=2=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...พิกัดบน
315-75
567---316-72//
567---245-95//
678---493-05-
901---013-66//
123---907-31-
789---496-41//
345---461-12//
012---525-12//
123---912-02//เด้งๆ
456---650-48//
567---306-34//
123---235-47//
123---


โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=531-92//บบ
11.15=98=380-28//บบ
11.30=78=198-13//บบ
11.45=56=
_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=531-92//บบ
11.15=98=380-28//บบ
11.30=78=198-13//บบ
11.45=56=501-32//บบ
12.00=98=_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=531-92//บบ
11.15=98=380-28//บบ
11.30=78=198-13//บบ
11.45=56=501-32//บบ
12.00=98=802-03//บบ
12.15=90=


_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
เราจะไม่พูดเยอะ ปล่อยให้ผลงานมันตอบโจทย์เอง สนใจเข้ากลุ่ม vip ทักมานะครับ
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=531-92//บบ
11.15=98=380-28//บบ
11.30=78=198-13//บบ
11.45=56=501-32//บบ
12.00=98=802-03//บบ
12.15=90=564-44-
12.30=12=

_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=


_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=

_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=531-92//บบ
11.15=98=380-28//บบ
11.30=78=_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
699-66
19.45=56=911-64//ลล
20.00=67=720-75//บบ
20.15=56=626-62//บบ
20.30=12=719-74//บบ
20.45=45=284-02//บบ
21.00=78=_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line id : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
699-66
19.45=56=911-64//ลล
20.00=67=720-75//บบ
20.15=56=626-62//บบ
20.30=12=719-74//บบ
20.45=45=284-02//บบ
21.00=78=595-89//ลล
21.15=45=062-82-
21.30=56=478-07-
21.45=90=930-78//บบ
22.00=12=118-37//บบ
22.15=90=513-29//ลล
22.30=23=372-08//บบ
22.45=89=928-23//บบ
23.00=67=


_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line id : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
023-00
10.45=34=476-28//บบ
11.00=90=037-44//บบ
11.15=78=459-25-
11.30=90=989-10//บบ
11.45=34=173-25//บบ
12.00=67=967-39//เด้งๆ
12.15=65=869-89//บบ
12.30=90=422-76-
12.30=45=156-27//บบ
12.45=67=494-32-
13.00=67=275-58//บบ
13.15=78=682-94//บบ
13.30=45=
_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line id : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
023-00
10.45=34=476-28//บบ
11.00=90=037-44//บบ
11.15=78=459-25-
11.30=90=989-10//บบ
11.45=34=173-25//บบ
12.00=67=967-39//เด้งๆ
12.15=65=869-89//บบ
12.30=90=
_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line id : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 8
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=032-91-
15.15=89=


โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=032-91-
15.15=89=759-75//บบ
15.30=90=

โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=032-91-
15.15=89=759-75//บบ
15.30=90=919-65//บบ
15.45=90=
โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=032-91-
15.15=89=759-75//บบ
15.30=90=919-65//บบ
15.45=90=847-07//ลล
16.00=90=โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=032-91-
15.15=89=759-75//บบ
15.30=90=919-65//บบ
15.45=90=847-07//ลล
16.00=90=390-98//เด้งๆ
16.15=34=


โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้..เน้นบน
146-31
18.30=78=753-65//บบ
18.45=78=917-20//บบ
19.00=45=542-95//บบ
19.15=56=233-85//ลล
19.30=23=972-86//บบ
19.45=01=120-09//บบ
20.00=56=631-87//บบ
20.15=89=โปรโมชั่นรับเทศกาลตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้..เน้นบน
146-31
18.30=78=753-65//บบ
18.45=78=917-20//บบ
19.00=45=542-95//บบ
19.15=56=233-85//ลล
19.30=23=972-86//บบ
19.45=01=120-09//บบ
20.00=56=631-87//บบ
20.15=89=โปรโมชั่นรับเทศกาลตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้..เน้นบน
146-31
18.30=78=753-65//บบ
18.45=78=917-20//บบ
19.00=45=542-95//บบ
19.15=56=233-85//ลล
19.30=23=972-86//บบ
19.45=01=120-09//บบ
20.00=56=631-87//บบ
20.15=89=551-20-
20.30=01=319-81//บบ
20.45=90=โปรโมชั่นรับเทศกาลตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
786-69
08.00=01=301-40//บบ
08.15=56=676-46//บบ
08.30=01=380-95//บบ
08.45=34=645-77//บบ
09.00=23=314-93//บบ
09.15=67=075-34//บบ
09.30=34=084-90//บบ
09.45=34=106-97-
10.00=78=787-47//บบ
10.15=10=โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
sintusuwan 5 เดือนที่แล้ว
ตามคับ
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ลักกี้...เน้นบน
786-69
08.00=01=301-40//บบ
08.15=56=676-46//บบ
08.30=01=380-95//บบ
08.45=34=645-77//บบ
09.00=23=314-93//บบ
09.15=67=โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
786-69
08.00=01=301-40//บบ
08.15=56=676-46//บบ
08.30=01=380-95//บบ
08.45=34=645-77//บบ
09.00=23=314-93//บบ
09.15=67=075-34//บบ
09.30=34=


โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
786-69
08.00=01=301-40//บบ
08.15=56=676-46//บบ
08.30=01=380-95//บบ
08.45=34=645-77//บบ
09.00=23=314-93//บบ
09.15=67=075-34//บบ
09.30=34=084-90//บบ
09.45=34=

โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
951-05
20.15=12=518-33//บบ
20.30=34=385-48//บบ
20.45=90=299-43//บบ
21.00=34=136-75//บบ
21.15=23=226-24//บบ
21.30=01=061-33//บบ
21.45=78=819-30//บบ
22.00=65=067-47//บบ
22.15=45=664-13//บบ
22.30=98=

โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ลักกี้...เน้นบน
951-05
20.15=12=518-33//บบ
20.30=34=385-48//บบ
20.45=90=299-43//บบ
21.00=34=136-75//บบ
21.15=23=226-24//บบ
21.30=01=061-33//บบ
21.45=78=


โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
951-05
20.15=12=518-33//บบ
20.30=34=385-48//บบ
20.45=90=299-43//บบ
21.00=34=136-75//บบ
21.15=23=226-24//บบ
21.30=01=061-33//บบ
21.45=78=819-30//บบ
22.00=65=

โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
951-05
20.15=12=518-33//บบ
20.30=34=385-48//บบ
20.45=90=299-43//บบ
21.00=34=136-75//บบ
21.15=23=226-24//บบ
21.30=01=061-33//บบ
21.45=78=819-30//บบ
22.00=65=067-47//บบ
22.15=45=


โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
388-01
08.15=[3]4=194-68//[49]
08.30=[5]6=996-15//[51]
08.45=[1]2=688-13//[13]
09.00=[6]7=594-73//[73]
09.15=[0]1=506-40//[04,06,506]
09.30=[6]7=807-61//
09.45=[4]5=245-85//[58]
10.00=[8]9=

ชุดเจาะสองตัว

82-83-84-85-86
92-93-94-95-96

ชุดเจาะสามตัวบน

283-284-395-596


______________________
สนใจเข้ากลุ่มติดต่อได้ที่

Id line : jokers11111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
388-01
08.15=[3]4=194-68//[49]
08.30=[5]6=996-15//[51]
08.45=[1]2=688-13//[13]
09.00=[6]7=594-73//[73]
09.15=[0]1=506-40//[04,06,506]
09.30=[6]7=807-61//
09.45=[4]5=245-85//[58]
10.00=[8]9=877-30//
10.15=[5]6=

ชุดเจาะสองตัว

52-53-54-57-58
62-63-64-67-68


ชุดเจาะสามตัวบน

253-254-367-468


______________________
สนใจเข้ากลุ่มติดต่อได้ที่

Id line : jokers11111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
999Lucky...เน้นบน
441-24
19.15=12=116-24//บบ
19.30=01=235-79-
19.45=90=305-27//บบ
20.00=78=957-81//บบ
20.15=45=595-48//บบ
20.30=12=313-75//บบ
20.45=34=
รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=818-35-
15.00=45=662-80-
15.15=34=346-26//บบ
15.30=89=587-23//บบ
15.45=23=602-18//บบ
16.00=12=811-52//บบ
16.15====พักสายตา
18.15=67=465-70//บบ
18.30=34=611-79-
18.45=89=480-87//บบ
19.00=67=635-57//บบ
19.15=67=


รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=818-35-
15.00=45=662-80-
15.15=34=346-26//บบ
15.30=89=587-23//บบ
15.45=23=602-18//บบ
16.00=12=811-52//บบ
16.15====พักสายตา
18.15=67=465-70//บบ
18.30=34=611-79-
18.45=89=480-87//บบ
19.00=67=635-57//บบ
19.15=67=275-36//บบ
19.30=10=


รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=818-35-
15.00=45=662-80-
15.15=34=346-26//บบ
15.30=89=587-23//บบ
15.45=23=602-18//บบ
16.00=12=811-52//บบ
16.15====พักสายตา
18.15=67=465-70//บบ
18.30=34=611-79-
18.45=89=480-87//บบ
19.00=67=635-57//บบ
19.15=67=275-36//บบ
19.30=10=332-82-
19.45=67=503-63//ลล
20.00=34=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=818-35-
15.00=45=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=818-35-
15.00=45=662-80-
15.15=34=346-26//บบ
15.30=89=587-23//บบ
15.45=23=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
แสดงความคิดเห็น