โปรไฟล์ของ kai13411 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
19.15=23=350-22//บบ
19.30=56=065-18//บบ
19.45=12=240-07//บบ
20.00=10=257-30//ลล
20.15=43=754-20//บบ
20.30=34=328-26//บบ
21.45=78=030-36-
22.00=90=605-45//บบ
22.15=78=

19.15=2=350-22//
19.30=5=065-18//
19.45=1=240-07-
20.00=0=257-30//
20.15=3=754-20-
20.30=3=328-26//
21.45=7=030-36-
22.00=0=605-45//
22.15=8=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยน ผู้แนะนำ เข้ากลุ่ม ฟรี


line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
122-41
06.30=67=689-29//บบ
06.45=12=364-14//ลล
07.00=89=558-00//บบ
07.15=01=116-04//บบ
07.30=67=


06.30=6=689-29//
06.45=1=364-14//
07.00=8=558-00//
07.15=0=116-04//
07.30=6=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
122-41
06.30=67=689-29//บบ
06.45=12=364-14//ลล
07.00=89=558-00//บบ
07.15=01=116-04//บบ
07.30=67=089-21-
07.45=56=784-45//ลล
08.00=23=


06.30=6=689-29//
06.45=1=364-14//
07.00=8=558-00//
07.15=0=116-04//
07.30=6=089-21-
07.45=5=784-45//
08.00=2=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...พิกัดบน
315-75
567---316-72//
567---245-95//
678---493-05-
901---013-66//
123---907-31-
789---496-41//
345---461-12//
012---525-12//
123---912-02//เด้งๆ
456---650-48//
567---306-34//
123---235-47//
123---


โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=531-92//บบ
11.15=98=380-28//บบ
11.30=78=198-13//บบ
11.45=56=
_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=531-92//บบ
11.15=98=380-28//บบ
11.30=78=198-13//บบ
11.45=56=501-32//บบ
12.00=98=_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=531-92//บบ
11.15=98=380-28//บบ
11.30=78=198-13//บบ
11.45=56=501-32//บบ
12.00=98=802-03//บบ
12.15=90=


_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
เราจะไม่พูดเยอะ ปล่อยให้ผลงานมันตอบโจทย์เอง สนใจเข้ากลุ่ม vip ทักมานะครับ
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=531-92//บบ
11.15=98=380-28//บบ
11.30=78=198-13//บบ
11.45=56=501-32//บบ
12.00=98=802-03//บบ
12.15=90=564-44-
12.30=12=

_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=


_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=

_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
252-74
09.00=56=504-67//บบ
09.15=12=221-09//เด้งๆ
09.30=89=728-20//บบ
09.45=56=247-40-
10.00=45=414-42//บบ
10.15=12=302-82//บบ
10.30=90=106-14//บบ
10.45=34=405-49//บบ
11.00=23=531-92//บบ
11.15=98=380-28//บบ
11.30=78=_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
699-66
19.45=56=911-64//ลล
20.00=67=720-75//บบ
20.15=56=626-62//บบ
20.30=12=719-74//บบ
20.45=45=284-02//บบ
21.00=78=_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line id : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
699-66
19.45=56=911-64//ลล
20.00=67=720-75//บบ
20.15=56=626-62//บบ
20.30=12=719-74//บบ
20.45=45=284-02//บบ
21.00=78=595-89//ลล
21.15=45=062-82-
21.30=56=478-07-
21.45=90=930-78//บบ
22.00=12=118-37//บบ
22.15=90=513-29//ลล
22.30=23=372-08//บบ
22.45=89=928-23//บบ
23.00=67=


_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line id : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
023-00
10.45=34=476-28//บบ
11.00=90=037-44//บบ
11.15=78=459-25-
11.30=90=989-10//บบ
11.45=34=173-25//บบ
12.00=67=967-39//เด้งๆ
12.15=65=869-89//บบ
12.30=90=422-76-
12.30=45=156-27//บบ
12.45=67=494-32-
13.00=67=275-58//บบ
13.15=78=682-94//บบ
13.30=45=
_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line id : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
023-00
10.45=34=476-28//บบ
11.00=90=037-44//บบ
11.15=78=459-25-
11.30=90=989-10//บบ
11.45=34=173-25//บบ
12.00=67=967-39//เด้งๆ
12.15=65=869-89//บบ
12.30=90=
_______________________
โปรโมชั่นเทศกาลตรุษจีน

- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line id : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=032-91-
15.15=89=


โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=032-91-
15.15=89=759-75//บบ
15.30=90=

โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=032-91-
15.15=89=759-75//บบ
15.30=90=919-65//บบ
15.45=90=
โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=032-91-
15.15=89=759-75//บบ
15.30=90=919-65//บบ
15.45=90=847-07//ลล
16.00=90=โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
034-49
13.15=89=735-13//บบ
13.30=90=698-63//บบ
13.45=45=894-63//บบ
14.00=90=789-55-
14.15=45=644-93//บบ
14.30=56=554-54//บบ
14.45=01=108-96//บบ
15.00=45=032-91-
15.15=89=759-75//บบ
15.30=90=919-65//บบ
15.45=90=847-07//ลล
16.00=90=390-98//เด้งๆ
16.15=34=


โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้..เน้นบน
146-31
18.30=78=753-65//บบ
18.45=78=917-20//บบ
19.00=45=542-95//บบ
19.15=56=233-85//ลล
19.30=23=972-86//บบ
19.45=01=120-09//บบ
20.00=56=631-87//บบ
20.15=89=โปรโมชั่นรับเทศกาลตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้..เน้นบน
146-31
18.30=78=753-65//บบ
18.45=78=917-20//บบ
19.00=45=542-95//บบ
19.15=56=233-85//ลล
19.30=23=972-86//บบ
19.45=01=120-09//บบ
20.00=56=631-87//บบ
20.15=89=โปรโมชั่นรับเทศกาลตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้..เน้นบน
146-31
18.30=78=753-65//บบ
18.45=78=917-20//บบ
19.00=45=542-95//บบ
19.15=56=233-85//ลล
19.30=23=972-86//บบ
19.45=01=120-09//บบ
20.00=56=631-87//บบ
20.15=89=551-20-
20.30=01=319-81//บบ
20.45=90=โปรโมชั่นรับเทศกาลตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 99 บาท
- รายเดือน 299 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
786-69
08.00=01=301-40//บบ
08.15=56=676-46//บบ
08.30=01=380-95//บบ
08.45=34=645-77//บบ
09.00=23=314-93//บบ
09.15=67=075-34//บบ
09.30=34=084-90//บบ
09.45=34=106-97-
10.00=78=787-47//บบ
10.15=10=โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
sintusuwan 2 เดือนที่แล้ว
ตามคับ
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ลักกี้...เน้นบน
786-69
08.00=01=301-40//บบ
08.15=56=676-46//บบ
08.30=01=380-95//บบ
08.45=34=645-77//บบ
09.00=23=314-93//บบ
09.15=67=โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
786-69
08.00=01=301-40//บบ
08.15=56=676-46//บบ
08.30=01=380-95//บบ
08.45=34=645-77//บบ
09.00=23=314-93//บบ
09.15=67=075-34//บบ
09.30=34=


โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
786-69
08.00=01=301-40//บบ
08.15=56=676-46//บบ
08.30=01=380-95//บบ
08.45=34=645-77//บบ
09.00=23=314-93//บบ
09.15=67=075-34//บบ
09.30=34=084-90//บบ
09.45=34=

โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
951-05
20.15=12=518-33//บบ
20.30=34=385-48//บบ
20.45=90=299-43//บบ
21.00=34=136-75//บบ
21.15=23=226-24//บบ
21.30=01=061-33//บบ
21.45=78=819-30//บบ
22.00=65=067-47//บบ
22.15=45=664-13//บบ
22.30=98=

โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ลักกี้...เน้นบน
951-05
20.15=12=518-33//บบ
20.30=34=385-48//บบ
20.45=90=299-43//บบ
21.00=34=136-75//บบ
21.15=23=226-24//บบ
21.30=01=061-33//บบ
21.45=78=


โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
951-05
20.15=12=518-33//บบ
20.30=34=385-48//บบ
20.45=90=299-43//บบ
21.00=34=136-75//บบ
21.15=23=226-24//บบ
21.30=01=061-33//บบ
21.45=78=819-30//บบ
22.00=65=

โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
951-05
20.15=12=518-33//บบ
20.30=34=385-48//บบ
20.45=90=299-43//บบ
21.00=34=136-75//บบ
21.15=23=226-24//บบ
21.30=01=061-33//บบ
21.45=78=819-30//บบ
22.00=65=067-47//บบ
22.15=45=


โปรโมชั่นตรุษจีน
- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
388-01
08.15=[3]4=194-68//[49]
08.30=[5]6=996-15//[51]
08.45=[1]2=688-13//[13]
09.00=[6]7=594-73//[73]
09.15=[0]1=506-40//[04,06,506]
09.30=[6]7=807-61//
09.45=[4]5=245-85//[58]
10.00=[8]9=

ชุดเจาะสองตัว

82-83-84-85-86
92-93-94-95-96

ชุดเจาะสามตัวบน

283-284-395-596


______________________
สนใจเข้ากลุ่มติดต่อได้ที่

Id line : jokers11111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
388-01
08.15=[3]4=194-68//[49]
08.30=[5]6=996-15//[51]
08.45=[1]2=688-13//[13]
09.00=[6]7=594-73//[73]
09.15=[0]1=506-40//[04,06,506]
09.30=[6]7=807-61//
09.45=[4]5=245-85//[58]
10.00=[8]9=877-30//
10.15=[5]6=

ชุดเจาะสองตัว

52-53-54-57-58
62-63-64-67-68


ชุดเจาะสามตัวบน

253-254-367-468


______________________
สนใจเข้ากลุ่มติดต่อได้ที่

Id line : jokers11111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
999Lucky...เน้นบน
441-24
19.15=12=116-24//บบ
19.30=01=235-79-
19.45=90=305-27//บบ
20.00=78=957-81//บบ
20.15=45=595-48//บบ
20.30=12=313-75//บบ
20.45=34=
รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=818-35-
15.00=45=662-80-
15.15=34=346-26//บบ
15.30=89=587-23//บบ
15.45=23=602-18//บบ
16.00=12=811-52//บบ
16.15====พักสายตา
18.15=67=465-70//บบ
18.30=34=611-79-
18.45=89=480-87//บบ
19.00=67=635-57//บบ
19.15=67=


รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=818-35-
15.00=45=662-80-
15.15=34=346-26//บบ
15.30=89=587-23//บบ
15.45=23=602-18//บบ
16.00=12=811-52//บบ
16.15====พักสายตา
18.15=67=465-70//บบ
18.30=34=611-79-
18.45=89=480-87//บบ
19.00=67=635-57//บบ
19.15=67=275-36//บบ
19.30=10=


รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=818-35-
15.00=45=662-80-
15.15=34=346-26//บบ
15.30=89=587-23//บบ
15.45=23=602-18//บบ
16.00=12=811-52//บบ
16.15====พักสายตา
18.15=67=465-70//บบ
18.30=34=611-79-
18.45=89=480-87//บบ
19.00=67=635-57//บบ
19.15=67=275-36//บบ
19.30=10=332-82-
19.45=67=503-63//ลล
20.00=34=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=818-35-
15.00=45=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=003-42//บบ
14.45=90=818-35-
15.00=45=662-80-
15.15=34=346-26//บบ
15.30=89=587-23//บบ
15.45=23=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
=529-97=
13.00=23=220-99//บบ
13.15=10=866-35-
13.30=01=080-26//บบ
13.45=12=262-85//บบ
14.00=45=485-21//บบ
14.15=12=931-98//บบ
14.30=34=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ลีกกี้...เน้นบน
602-88
11.30=12=175-39//
11.45=23=027-36//
12.00=56=350-95//
12.15=67=472-39//
12.30=45=646-93//
12.45=34=367-22//
13.00=89=859-69//
13.15=23=


รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลีกกี้...เน้นบน
602-88
11.30=12=175-39//
11.45=23=027-36//
12.00=56=350-95//
12.15=67=472-39//
12.30=45=646-93//
12.45=34=367-22//
13.00=89=859-69//
13.15=23=431-53//
13.30=67=

รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลีกกี้...เน้นบน
602-88
11.30=12=175-39//
11.45=23=027-36//
12.00=56=350-95//
12.15=67=472-39//
12.30=45=646-93//
12.45=34=367-22//
13.00=89=859-69//
13.15=23=431-53//
13.30=67=192-29-
13.45=23=
รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
ลีกกี้...เน้นบน
602-88
11.30=12=175-39//
11.45=23=027-36//
12.00=56=350-95//
12.15=67=472-39//
12.30=45=646-93//
12.45=34=367-22//
13.00=89=859-69//
13.15=23=431-53//
13.30=67=192-29-
13.45=23=941-27/
14.00=10=189-95//
14.15=89=


รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
รวยลักกี้...เน้นบน
=721-17=
13.15=23=929-10//บบ
13.30=10=100-54//บบ
13.45=01=837-86-
14.00=23=892-07//บบ
14.15=23=252-09//บบ
14.30=78=271-78//บบ
14.45=89=818-65//บบ
15.00=90=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
รวยลักกี้...เน้นบน
=721-17=
13.15=23=929-10//บบ
13.30=10=100-54//บบ
13.45=01=837-86-
14.00=23=892-07//บบ
14.15=23=252-09//บบ
14.30=78=271-78//บบ
14.45=89=818-65//บบ
15.00=90=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
รวยลักกี้...เน้นบน
=721-17=
13.15=23=929-10//บบ
13.30=10=100-54//บบ
13.45=01=837-86-
14.00=23=892-07//บบ
14.15=23=252-09//บบ
14.30=78=271-78//บบ
14.45=89=818-65//บบ
15.00=90=220-62//บบ
15.15=78=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
รวยลักกี้...เน้นบน
=721-17=
13.15=23=929-10//บบ
13.30=10=100-54//บบ
13.45=01=837-86-
14.00=23=892-07//บบ
14.15=23=252-09//บบ
14.30=78=271-78//บบ
14.45=89=818-65//บบ
15.00=90=220-62//บบ
15.15=78=563-91-
15.30=10=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
รวยลักกี้...เน้นบน
=721-17=
13.15=23=929-10//บบ
13.30=10=100-54//บบ
13.45=01=837-86-
14.00=23=892-07//บบ
14.15=23=252-09//บบ
14.30=78=271-78//บบ
14.45=89=818-65//บบ
15.00=90=220-62//บบ
15.15=78=563-91-
15.30=10=951-84//บบ
15.45=23=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
รวยลักกี้...เน้นบน
=721-17=
13.15=23=929-10//บบ
13.30=10=100-54//บบ
13.45=01=837-86-
14.00=23=892-07//บบ
14.15=23=252-09//บบ
14.30=78=271-78//บบ
14.45=89=818-65//บบ
15.00=90=220-62//บบ
15.15=78=563-91-
15.30=10=951-84//บบ
15.45=23=253-44//บบ
16.00=23=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 2 เดือนที่แล้ว
รวยลักกี้...เน้นบน
=721-17=
13.15=23=929-10//บบ
13.30=10=100-54//บบ
13.45=01=837-86-
14.00=23=892-07//บบ
14.15=23=252-09//บบ
14.30=78=271-78//บบ
14.45=89=818-65//บบ
15.00=90=220-62//บบ
15.15=78=563-91-
15.30=10=951-84//บบ
15.45=23=253-44//บบ
16.00=23=477-98-
16.15=89=981-01//บบ
16.30=23=291-38//บบ
16.45=45=847-41//บบ
17.00=89=รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

line : jokers1111
kai13411 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
อังกฤษ
=[8]9=149-93//บล[93,94]
=[6]7=544-95-
=[3]2=020-24//บล[24]
=[7]8=

70-72-73-75-79
80-82-83-85-89

072-073-385-589

เยอรมัน
=[8]7=589-23//บบ[89]
=[0]1=559-70//ลล[07]
=[7]8=673-68//บล[72]
=[0]1=

03-04-05-06-07
13-14-15-16-17

503-504-516-517

รัสเซีย
=[8]9=259-00//บบ[95]
=[5]6=595-36//บล[63]
=[5]4=736-41//ลล[41]
=[1]2=

13-15-16-17-19
23-25-26-27-29

315-516-528-529

ดาวโจนส์
=[6]7=993-65//ลล
=[3]4=831-38//เด้ง[38]
=[6]7=

61-62-63-64-59
71-72-73-74-79

162-163-274-379

#ขงเบ้ง
line . jokers1111
kai13411 ดู 6 เดือนที่แล้ว 2
สถิติหวยรัฐบาล
ประจำปี 2561
17 ม.ค =[4]3=823-50/บบ[32]
01 ก.พ =[5]6=853-31/[358,53]
16 ก.พ =[6]7=915-39•
02 มี.ค =[9]0=415-92/ลล
16 มี.ค =[9]0=559-82/บบ[95]
01 เม.ย =[7]8=073-85/บล[73,85]
16 เม.ย =[3]4=229-60•
02 พ.ค =[4]3=038-85/บบ[38]
16 พ.ค =[0]1=629-20/ลล
01 มิ.ย =[5]6=117-95/ลล[59]
16 ม.ย =[0]1=131-46/บบ[13]
01 ก.ค =[2]3=623-83/บล
16 ก.ค =[5]6=324-27•
01 ส.ค =[5]6=602-78/บบ
16 ส.ค =[9]0=117-10/ลล
01 ก.ย =[6]7=510-26/ลล[26]
16 ก.ย =[6]7=760-79/เด้ง[60,79]
01 ต.ค =[1]2=

14-15-16-17-18
24-25-26-27-28

416-516-716-816
426-526-726-826

เน้น 16-18-816
เม็ดเดียว 16

ผล...

#ขงเบ้ง

สนใจเข้ากลุ่ม Vip มักมาครับ
รายเดือน 300 บาท
ตลอดชีพ 500 บาท
เปลี่ยน af อยู่ฟรีตลอดชาติ

ในกลุ่ม Vip มีทุกหวยบนโลก

line . jokers1111
kai13411 6 เดือนที่แล้ว
นิเคอิ
นิเช้า=[2]1=172-07//บบ[27]
นิบ่าย=[4]5=647-05//เด้ง[47,50]
นิเช้า=[6]7=240-66//ลล
นิบ่าย=[2]1=004-30-
นิเช้า=[4]5=

42-43-47-48-49
52-53-57-58-59

442-443-247-849
552-553-257-859

หุ้นไทย
ทช=[4]5=

40-42-47-48-49
50-52-57-58-59

048-247-849-940
058-257-859-950

จีน
จีนเช้า=[8]9=471-96//ลล
จีนบ่าย=[1]0=109-34//บบ
จีนเช้า=[1]2=

10-13-14-15-16
20-23-24-25-26

013-014-315-416
023-024-325-426

#ขงเบ้ง

line . jokers1111
kai13411 6 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=358-53=
06.15=89=138-38//บบ
06.30=12=714-41//บบ
06.45=98=029-89//ลล
07.00=78=875-32//บบ
07.15=90=293-57//บบ
07.30=12=107-99//บบ
07.45=45=228-78-
08.00=56=


รับสมัครสมาชิก
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- รายตลอดชีพ
- เปลี่ยน af. เข้ากลุ่มฟรีๆ

line. jokers1111
kai13411 ดู 6 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
364-49
10.30=34=046-62//บบ
10.44=01=063-14//บล
11.00=56=026-69//บล
11.15=34=630-76//บบ
11.30=01=039-41//บล
11.45=45=409-91//บบ
12.00=67=


เปลี่ยน AF. เข้ากลุ่ม Vip free

line . jokers1111
kai13411 6 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
364-49
10.30=34=046-62//บบ
10.44=01=063-14//บล
11.00=56=026-69//บล
11.15=34=630-76//บบ
11.30=01=039-41//บล
11.45=45=409-91//บบ
12.00=67=496-30//บบ
12.15=45=


เปลี่ยน AF. เข้ากลุ่ม Vip free

line . jokers1111
kai13411 ดู 6 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
=092-42=
21.30=12=273-62//บล
21.45=34=438-41//บล
22.00=89=685-66//บบ
22.15=45=354-76//เด้งๆ
22.30=45=643-98//บบ
22.45=12=495-13//ลล
23.00=23=336-43//บล
23.15=12=062-85//บบ
23.30=10=

รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- ด่วนตลอดชีพ 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

❗️ในกลุ่ม Vip มีทุกหวย ❗️

line . jokers1111
kai13411 6 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
=092-42=
21.30=12=273-62//บล
21.45=34=438-41//บล
22.00=89=685-66//บบ
22.15=45=354-76//เด้งๆ
22.30=45=643-98//บบ
22.45=12=495-13//ลล
23.00=23=336-43//บล
23.15=12=062-85//บบ
23.30=10=441-46//บบ
23.45=56=

รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- ด่วนตลอดชีพ 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี

❗️ในกลุ่ม Vip มีทุกหวย ❗️

line . jokers1111
kai13411 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
มาเลย์
=[1]2=143-35//บบ
=[1]0=045-97//บบ
=[2]3=

21-24-25-26-27
31-34-35-36-37

124-125-126-127
134-135-136-137

นอย
=[4]5=

41-42-43-46-48
51-52-53-56-58

142-143-146-148
152-153-156-158


ตลอดชีพ 300 บาท

หวยหุ้นแม่นๆสนใจเข้ากลุ่ม ทักมาครับ


line . jokers1111
แสดงความคิดเห็น