โปรไฟล์ของ kai13411 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
kai13411 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
520-08
10.30=[6]7=031-16//
10.45=[9]0=560-98//[06]
11.00=[6]7=527-74//[72,74]
11.15=[2]3=

25-26-27-28-29
35-36-37-38-49

925-926-637-638รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
092-48
10.00=56=250-17 บบ
10.15=23=810-43 ลล
10.30=89=931-55 บบ
10.45=23=112-44 บบ
11.00=12=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
395-44
07.30=[9]0=469-94//[94,96]
07.45=[9]0=883-76-
08.00=[0]1=705-09//[05]
08.15=[2]3=791-73//[37]
08.30=[9]0=008-14//[08]
08.45=[6]7=

61-62-63-64-65
71-72-73-74-75

162-163-174-175------------------

รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่ม Vip free


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
395-44
07.30=[9]0=469-94//[94,96]
07.45=[9]0=883-76-
08.00=[0]1=705-09//[05]
08.15=[2]3=791-73//[37]
08.30=[9]0=008-14//[08]
08.45=[6]7=403-85-
09.00=[4]5=

40-42-43-46-48
50-52-53-56-58

840-842-853-856

------------------

รับสมัครสมาชิกใหม่
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่ม Vip free


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
556-48
06.15=67=385-87/
06.30=89=692-13//
06.45=67=917-96//
07.00=34=534-56//
07.15=23=337-93//
07.30=23=029-49//
07.45=67=909-92-
08.00=45=875-85//
08.15=78=

line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
556-48
06.15=67=385-87/
06.30=89=692-13//
06.45=67=917-96//
07.00=34=534-56//
07.15=23=337-93//
07.30=23=029-49//
07.45=67=909-92-
08.00=45=875-85//
08.15=78=457-88//
08.30=78=111-31-
08.45=78=125-21-
09.00=45=040-63//
09.15=67=651-93//
09.30=67=

line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
712-70
09.45=34=476-75//
10.00=90=724-09/
10.15=87=028-60//
10.30=34=675-66-
10.45=89=659-67//
11.00=67=723-77//
11.15=45=รับสมัครสมาชิก

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ไม่พูดเยอะ...ถอนๆๆ

line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
916-07
10.00=34=583-80//
10.15=12=273-87//
10.30=12=835-26/
10.45=56=985-09//
11.00=34=632-31//
11.15=67=567-96//
11.30=23=197-77-
11.45=10=742-18/
12.00=45=336-70-
12.15=67=059-71/
12.30=23=225-96//
12.45=67=708-56//
13.00=78=287-19//
13.15=89=082-34//
13.30=89=039-65//
13.45=12=029-02//
14.00=89=298-68//
14.15=34=223-99//
14.30=67=274-22//
14.45=90=816-86-
15.00=12=573-07-
15.15=56=544-06/
15.30=56=511-70//
15.45=67=173-68//
16.15=67=948-28-
16.30=12=243-14//
16.45=23=219-81//
17.00=56=899-85/
17.15=90=675-80/
17.30=10=520-65//
17.45=10=908-20//
18.00=34=348-66//
18.15=90=007-94//
18.30=67=670-61//
18.45=67=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
916-07
10.00=34=583-80//
10.15=12=273-87//
10.30=12=835-26/
10.45=56=985-09//
11.00=34=632-31//
11.15=67=567-96//
11.30=23=197-77-
11.45=10=742-18/
12.00=45=336-70-
12.15=67=059-71/
12.30=23=225-96//
12.45=67=708-56//
13.00=78=287-19//
13.15=89=082-34//
13.30=89=039-65//
13.45=12=029-02//
14.00=89=298-68//
14.15=34=223-99//
14.30=67=274-22//
14.45=90=816-86-
15.00=12=573-07-
15.15=56=544-06/
15.30=56=511-70//
15.45=67=173-68//
16.15=67=948-28-
16.30=12=243-14//
16.45=23=219-81//
17.00=56=899-85/
17.15=90=675-80/
17.30=10=520-65//
17.45=10=908-20//
18.00=34=348-66//
18.15=90=007-94//
18.30=67=670-61//
18.45=67=075-73//
19.00=34=713-52//
19.15=10=745-16/
19.30=67=173-27//
19.45=56=543-29//
20.00=78=290-49-
20.15=45=335-12//
20.30=23=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
916-07
10.00=34=583-80//
10.15=12=273-87//
10.30=12=835-26/
10.45=56=985-09//
11.00=34=632-31//
11.15=67=567-96//
11.30=23=197-77-
11.45=10=742-18/
12.00=45=336-70-
12.15=67=059-71/
12.30=23=225-96//
12.45=67=708-56//
13.00=78=287-19//
13.15=89=082-34//
13.30=89=039-65//
13.45=12=029-02//
14.00=89=298-68//
14.15=34=223-99//
14.30=67=274-22//
14.45=90=816-86-
15.00=12=573-07-
15.15=56=544-06/
15.30=56=511-70//
15.45=67=173-68//
16.00=67=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
916-07
10.00=34=583-80//
10.15=12=273-87//
10.30=12=835-26/
10.45=56=985-09//
11.00=34=632-31//
11.15=67=567-96//
11.30=23=197-77-
11.45=10=742-18/
12.00=45=336-70-
12.15=67=059-71/
12.30=23=225-96//
12.45=67=708-56//
13.00=78=287-19//
13.15=89=082-34//
13.30=89=039-65//
13.45=12=029-02//
14.00=89=298-68//
14.15=34=223-99//
14.30=67=274-22//
14.45=90=816-86-
15.00=12=573-07-
15.15=56=544-06/
15.30=56=511-70//
15.45=67=173-68//
16.15=67=948-28-
16.30=12=243-14//
16.45=23=219-81//
17.00=56=899-85/
17.15=90=675-80/
17.30=10=520-65//
17.45=10=908-20//
18.00=34=348-66//
18.15=90=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
อยากถอนทักมา ไม่พูดเยอะ...เมาเบียร์

#แอดมินสายเมา
#เราจะถอนไปด้วยกัน

line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
916-07
10.00=34=583-80//
10.15=12=273-87//
10.30=12=835-26/
10.45=56=985-09//
11.00=34=632-31//
11.15=67=567-96//
11.30=23=197-77-
11.45=10=742-18/
12.00=45=336-70-
12.15=67=059-71/
12.30=23=225-96//
12.45=67=708-56//
13.00=78=287-19//
13.15=89=082-34//
13.30=89=039-65//
13.45=12=029-02//
14.00=89=298-68//
14.15=34=223-99//
14.30=67=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
916-07
10.00=34=583-80//
10.15=12=273-87//
10.30=12=835-26/
10.45=56=985-09//
11.00=34=632-31//
11.15=67=567-96//
11.30=23=197-77-
11.45=10=742-18/
12.00=45=336-70-
12.15=67=059-71/
12.30=23=225-96//
12.45=67=708-56//
13.00=78=287-19//
13.15=89=082-34//
13.30=89=039-65//
13.45=12=029-02//
14.00=89=298-68//
14.15=34=223-99//
14.30=67=274-22//
14.45=90=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีline : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
แนวทางหวยปิงปองวันนี้ !!!
ฟาดบนเน้นๆ เล่นอย่างมีสติ...ถอนอย่างมีสตางค์
สนใจเข้ากลุ่ม Vip ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
141-30
07.30=78=790-47 บบ
07.45=78=003-30
08.00=34=134-69 เด้งๆ
08.15=45=796-95 ลล
08.30=10=140-16 บบ
08.45=45=924-69 บบ
09.00=23=
⭐️รับสมัครสมาชิกใหม่⭐️

➖ รายสัปดาห์
➖ รายเดือน
➖ เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ
➖ สนใจเข้ากลุ่มติดต่อสอบถามได้ที่

➡️ line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
443-87
07.30=78=850-91 บบ
07.45=23=228-50 บบ
08.00=23=477-34 ลล
08.15=23=579-96
08.30=10=008-01 บบ
08.45=56=058-18 บบ
09.00=56=262-85 บบ
09.15=78=564-94
09.30=10=990-40 บบ
09.45=98=395-27 บบ
10.00=10=140-34 บบ
10.15=90=506-91 บบ
10.30=90=108-03 บบ
10.45=67=870-53 บบ
11.00=89=393-41 บบ
13.15=56=673-68 บบ
13.30=89=380-41 บบ
13.45=56=285-15 บบ
14.00=10=241-40 บบ
14.15=67=813-54
14.30=89=679-63 บบ
14.45=45=532-21 บบ
15.00=78=298-30 บบ
15.15=34=⭐️รับสมัครสมาชิกใหม่⭐️

➖ รายสัปดาห์
➖ รายเดือน
➖ เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ
➖ สนใจเข้ากลุ่มติดต่อสอบถามได้ที่

➡️ line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ลักกี้...เน้นบน
443-87
07.30=78=850-91 บบ
07.45=23=228-50 บบ
08.00=23=477-34 ลล
08.15=23=579-96
08.30=10=008-01 บบ
08.45=56=058-18 บบ
09.00=56=262-85 บบ
09.15=78=564-94
09.30=10=990-40 บบ
09.45=98=395-27 บบ
10.00=10=140-34 บบ
10.15=90=506-91 บบ
10.30=90=108-03 บบ
10.45=67=


07.45=2=228-50//
08.00=2=477-34-
08.15=2=579-96-
08.30=0=008-01//เด้งๆ
08.45=5=058-18//
09.00=5=262-85//
09.15=7=564-94-
09.30=0=990-40//เด้งๆ
09.45=8=395-27-
10.00=0=140-34//
10.15=9=506-91//
10.30=9=108-03-
10.45=6=
⭐️รับสมัครสมาชิกใหม่⭐️

➖ รายสัปดาห์
➖ รายเดือน
➖ เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ
➖ สนใจเข้ากลุ่มติดต่อสอบถามได้ที่

➡️ line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
443-87
07.30=78=850-91 บบ
07.45=23=228-50 บบ
08.00=23=477-34 ลล
08.15=23=579-96
08.30=10=008-01 บบ
08.45=56=058-18 บบ
09.00=56=262-85 บบ
09.15=78=564-94
09.30=10=990-40 บบ
09.45=98=395-27 บบ
10.00=10=140-34 บบ
10.15=90=506-91 บบ
10.30=90=108-03 บบ
10.45=67=870-53 บบ
11.00=89=


07.45=2=228-50//
08.00=2=477-34-
08.15=2=579-96-
08.30=0=008-01//เด้งๆ
08.45=5=058-18//
09.00=5=262-85//
09.15=7=564-94-
09.30=0=990-40//เด้งๆ
09.45=8=395-27-
10.00=0=140-34//
10.15=9=506-91//
10.30=9=108-03-
10.45=6=870-53-
11.00=8=
⭐️รับสมัครสมาชิกใหม่⭐️

➖ รายสัปดาห์
➖ รายเดือน
➖ เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ
➖ สนใจเข้ากลุ่มติดต่อสอบถามได้ที่

➡️ line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
443-87
07.30=78=850-91 บบ
07.45=23=228-50 บบ
08.00=23=477-34 ลล
08.15=23=579-96
08.30=10=008-01 บบ
08.45=56=058-18 บบ
09.00=56=262-85 บบ
09.15=78=564-94
09.30=10=990-40 บบ
09.45=98=395-27 บบ
10.00=10=140-34 บบ
10.15=90=506-91 บบ
10.30=90=108-03 บบ
10.45=67=870-53 บบ
11.00=89=393-41 บบ
13.15=56=673-68 บบ
13.30=89=⭐️รับสมัครสมาชิกใหม่⭐️

➖ รายสัปดาห์
➖ รายเดือน
➖ เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ
➖ สนใจเข้ากลุ่มติดต่อสอบถามได้ที่

➡️ line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
แนวทางหวยปิงปองวันนี้ !!!!
สนใจเข้ากลุ่ม Vip รับเลขทุกรอบทักมาครับ

เชิญชมผลงานใต้โพสต์ครับ

line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
443-87
07.30=78=850-91 บบ
07.45=23=228-50 บบ
08.00=23=477-34 ลล
08.15=23=579-96
08.30=10=008-01 บบ
08.45=56=058-18 บบ
09.00=56=


07.45=2=228-50//
08.00=2=477-34-
08.15=2=579-96-
08.30=0=008-01//
08.45=5=058-18//
09.00=5=⭐️รับสมัครสมาชิกใหม่⭐️

➖ รายสัปดาห์
➖ รายเดือน
➖ เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ
➖ สนใจเข้ากลุ่มติดต่อสอบถามได้ที่

➡️ line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
443-87
07.30=78=850-91 บบ
07.45=23=228-50 บบ
08.00=23=477-34 ลล
08.15=23=579-96
08.30=10=008-01 บบ
08.45=56=058-18 บบ
09.00=56=262-85 บบ
09.15=78=


07.45=2=228-50//
08.00=2=477-34-
08.15=2=579-96-
08.30=0=008-01//
08.45=5=058-18//
09.00=5=262-85//
09.15=7=⭐️รับสมัครสมาชิกใหม่⭐️

➖ รายสัปดาห์
➖ รายเดือน
➖ เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ
➖ สนใจเข้ากลุ่มติดต่อสอบถามได้ที่

➡️ line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
443-87
07.30=78=850-91 บบ
07.45=23=228-50 บบ
08.00=23=477-34 ลล
08.15=23=579-96
08.30=10=008-01 บบ
08.45=56=058-18 บบ
09.00=56=262-85 บบ
09.15=78=564-94
09.30=10=


07.45=2=228-50//
08.00=2=477-34-
08.15=2=579-96-
08.30=0=008-01//
08.45=5=058-18//
09.00=5=262-85//
09.15=7=564-94-
09.30=0=⭐️รับสมัครสมาชิกใหม่⭐️

➖ รายสัปดาห์
➖ รายเดือน
➖ เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ
➖ สนใจเข้ากลุ่มติดต่อสอบถามได้ที่

➡️ line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
443-87
07.30=78=850-91 บบ
07.45=23=228-50 บบ
08.00=23=477-34 ลล
08.15=23=579-96
08.30=10=008-01 บบ
08.45=56=058-18 บบ
09.00=56=262-85 บบ
09.15=78=564-94
09.30=10=990-40 บบ
09.45=98=


07.45=2=228-50//
08.00=2=477-34-
08.15=2=579-96-
08.30=0=008-01//เด้งๆ
08.45=5=058-18//
09.00=5=262-85//
09.15=7=564-94-
09.30=0=990-40//เด้งๆ
09.45=8=⭐️รับสมัครสมาชิกใหม่⭐️

➖ รายสัปดาห์
➖ รายเดือน
➖ เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรีๆ
➖ สนใจเข้ากลุ่มติดต่อสอบถามได้ที่

➡️ line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
ลักกี้...เน้นบน
002-96
15.00=45=358-53 บบ
15.15=10=839-90 ลล
15.30=45=452-00 บบ
15.45=56=581-25 บบ
16.00=78=582-12 บบ
16.15=67=209-68 ลล
16.30=12=995-08
16.45=56=659-82 บบ
17.00=34=320-38 บบ
17.30=89=025-79 ลล
17.45=23=843-71 บบ
19.00=90=401-01 บบ
19.15=65=566-35 บบ
19.30=89=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
002-96
15.00=45=358-53 บบ
15.15=10=839-90 ลล
15.30=45=452-00 บบ
15.45=56=581-25 บบ
16.00=78=582-12 บบ
16.15=67=209-68 ลล
16.30=12=995-08
16.45=56=659-82 บบ
17.00=34=320-38 บบ
17.30=89=025-79 ลล
17.45=23=843-71 บบ
19.00=90=401-01 บบ
19.15=65=566-35 บบ
19.30=89=259-94 บบ
19.45=45=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
002-96
15.00=45=358-53 บบ
15.15=10=839-90 ลล
15.30=45=452-00 บบ
15.45=56=581-25 บบ
16.00=78=582-12 บบ
16.15=67=209-68 ลล
16.30=12=995-08
16.45=56=659-82 บบ
17.00=34=320-38 บบ
17.30=89=025-79 ลล
17.45=23=843-71 บบ
19.00=90=401-01 บบ
19.15=65=566-35 บบ
19.30=89=259-94 บบ
19.45=45=947-17 บบ
20.00=67=010-00
20.15=65=649-62 บบ
20.30=12=508-18 ลล
20.45=67=475-54 บบ
21.00=10=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
jobwasin 5 เดือนที่แล้ว
แม่นครับ
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
มาครับ ฟาดบนหวยปิงปองเน้นๆอัดให้ยับ ถอนนนนน สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต่อต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
002-96
15.00=45=358-53 บบ
15.15=10=839-90 ลล
15.30=45=452-00 บบ
15.45=56=581-25 บบ
16.00=78=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
002-96
15.00=45=358-53 บบ
15.15=10=839-90 ลล
15.30=45=452-00 บบ
15.45=56=581-25 บบ
16.00=78=582-12 บบ
16.15=67=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
มาๆถอนนนน รวยๆๆ หวยปิงปอง 999lucky กันครับ สนใจเข้ากลุ่ม VIP ติด่อสอบถามได้ที่ id line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
511-75
09.15=12=427-98 บบ
09.30=90=458-18
09.45=45=857-49 บบ
10.00=89=092-04 บบ
10.15=45=301-30
10.30=67=772-09 บบ
10.45=10=700-07 บบ
11.00=10=363-96
11.15=67=183-69 ลล
11.30=45=886-74 ลล
11.45=12=087-40
12.00=56=953-18 บบ
12.15=34=258-83 ลล
12.30=89=963-04 บบ
12.45=90=450-38 บบ
13.00=34=476-41 บบ
13.15=67=011-62 ลล
13.30=78=517-81 บบ
13.45=67=547-36 บบ
14.00=12=925-51 บบ
14.15=67=608-58 บบ
14.30=34=904-41 บบ
14.45=67=778-38 บบ
15.00=34=


รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
511-75
09.15=12=427-98 บบ
09.30=90=458-18
09.45=45=857-49 บบ
10.00=89=092-04 บบ
10.15=45=301-30
10.30=67=772-09 บบ
10.45=10=700-07 บบ
11.00=10=363-96
11.15=67=183-69 ลล
11.30=45=886-74 ลล
11.45=12=087-40
12.00=56=953-18 บบ
12.15=34=258-83 ลล
12.30=89=963-04 บบ
12.45=90=450-38 บบ
13.00=34=476-41 บบ
13.15=67=011-62 ลล
13.30=78=517-81 บบ
13.45=67=547-36 บบ
14.00=12=925-51 บบ
14.15=67=608-58 บบ
14.30=34=904-41 บบ
14.45=67=778-38 บบ
15.00=34=306-64 บบ
15.15=90=

รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
ลักกี้...เน้นบน
511-75
09.15=12=427-98 บบ
09.30=90=458-18
09.45=45=857-49 บบ
10.00=89=092-04 บบ
10.15=45=301-30
10.30=67=772-09 บบ
10.45=10=700-07 บบ
11.00=10=363-96
11.15=67=183-69 ลล
11.30=45=886-74 ลล
11.45=12=087-40
12.00=56=953-18 บบ
12.15=34=258-83 ลล
12.30=89=963-04 บบ
12.45=90=450-38 บบ
13.00=34=476-41 บบ
13.15=67=011-62 ลล
13.30=78=517-81 บบ
13.45=67=

รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
511-75
09.15=12=427-98 บบ
09.30=90=458-18
09.45=45=857-49 บบ
10.00=89=092-04 บบ
10.15=45=301-30
10.30=67=772-09 บบ
10.45=10=700-07 บบ
11.00=10=363-96
11.15=67=183-69 ลล
11.30=45=886-74 ลล
11.45=12=087-40
12.00=56=953-18 บบ
12.15=34=258-83 ลล
12.30=89=963-04 บบ
12.45=90=450-38 บบ
13.00=34=476-41 บบ
13.15=67=011-62 ลล
13.30=78=517-81 บบ
13.45=67=547-36 บบ
14.00=12=
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
511-75
09.15=12=427-98 บบ
09.30=90=458-18
09.45=45=857-49 บบ
10.00=89=092-04 บบ
10.15=45=301-30
10.30=67=772-09 บบ
10.45=10=700-07 บบ
11.00=10=363-96
11.15=67=183-69 ลล
11.30=45=886-74 ลล
11.45=12=087-40
12.00=56=953-18 บบ
12.15=34=258-83 ลล
12.30=89=963-04 บบ
12.45=90=450-38 บบ
13.00=34=476-41 บบ
13.15=67=011-62 ลล
13.30=78=517-81 บบ
13.45=67=547-36 บบ
14.00=12=
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
511-75
09.15=12=427-98 บบ
09.30=90=458-18
09.45=45=857-49 บบ
10.00=89=092-04 บบ
10.15=45=301-30
10.30=67=772-09 บบ
10.45=10=700-07 บบ
11.00=10=363-96
11.15=67=183-69 ลล
11.30=45=886-74 ลล
11.45=12=087-40
12.00=56=953-18 บบ
12.15=34=258-83 ลล
12.30=89=963-04 บบ
12.45=90=450-38 บบ
13.00=34=476-41 บบ
13.15=67=011-62 ลล
13.30=78=517-81 บบ
13.45=67=547-36 บบ
14.00=12=
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
511-75
09.15=12=427-98 บบ
09.30=90=458-18
09.45=45=857-49 บบ
10.00=89=092-04 บบ
10.15=45=301-30
10.30=67=772-09 บบ
10.45=10=700-07 บบ
11.00=10=363-96
11.15=67=183-69 ลล
11.30=45=886-74 ลล
11.45=12=087-40
12.00=56=953-18 บบ
12.15=34=258-83 ลล
12.30=89=963-04 บบ
12.45=90=450-38 บบ
13.00=34=476-41 บบ
13.15=67=011-62 ลล
13.30=78=517-81 บบ
13.45=67=547-36 บบ
14.00=12=925-51 บบ
14.15=67=รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
511-75
09.15=12=427-98 บบ
09.30=90=458-18
09.45=45=857-49 บบ
10.00=89=092-04 บบ
10.15=45=301-30
10.30=67=772-09 บบ
10.45=10=700-07 บบ
11.00=10=

รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์
- รายเดือน
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
หวยรัฐบาลไทย

16/02/62=[5]6=824-56//[56]
01/03/62=[0]1=

03-04-05-06-07
13-14-15-16-17

304-305-416-417


ผล...


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
แนวทางครับ โชคดีนะครับ
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
659-65✅✅✅✅✅
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
ลักกี้...เน้นบน
777-52
10.45=45=693-54 ลล
11.00=56=798-20
11.15=45=974-43 บบ
11.30=45=521-25 บบ
11.45=78=046-20
12.00=12=324-29 บบ
12.15=89=309-92 บบ
12.30=67=680-53 บบ
12.45=89=

รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
777-52
10.45=45=693-54 ลล
11.00=56=798-20
11.15=45=974-43 บบ
11.30=45=521-25 บบ
11.45=78=046-20
12.00=12=324-29 บบ
12.15=89=309-92 บบ
12.30=67=680-53 บบ
12.45=89=158-93 บบ
13.00=67=
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
777-52
10.45=45=693-54 ลล
11.00=56=798-20
11.15=45=974-43 บบ
11.30=45=521-25 บบ
11.45=78=046-20
12.00=12=324-29 บบ
12.15=89=309-92 บบ
12.30=67=680-53 บบ
12.45=89=158-93 บบ
13.00=67=112-20
13.15=78=171-09 บบ
13.30=65=851-77 บบ
13.45=34=

รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
777-52
10.45=45=693-54 ลล
11.00=56=798-20
11.15=45=974-43 บบ
11.30=45=521-25 บบ
11.45=78=046-20
12.00=12=324-29 บบ
12.15=89=309-92 บบ
12.30=67=680-53 บบ
12.45=89=158-93 บบ
13.00=67=112-20
13.15=78=171-09 บบ
13.30=65=851-77 บบ
13.45=34=

รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
777-52
10.45=45=693-54 ลล
11.00=56=798-20
11.15=45=974-43 บบ
11.30=45=521-25 บบ
11.45=78=046-20
12.00=12=324-29 บบ
12.15=89=309-92 บบ
12.30=67=680-53 บบ
12.45=89=158-93 บบ
13.00=67=112-20
13.15=78=171-09 บบ
13.30=65=851-77 บบ
13.45=34=

รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรีๆ


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
934-58
20.45=90=204-95 บบ
21.00=67=024-15
21.15=67=106-52 บบ
21.30=12=891-33 บบ
21.45=67=269-36 บบ
22.00=10=073-21 บบ
22.15=78=762-37 บบ
22.30=65=
line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ลักกี้...เน้นบน
472-98
08.15=56=573-76 บบ
08.30=45=850-74 บบ
08.45=90=249-96 บบ
09.00=10=412-96 บบ
09.15=34=022-47 ลล
09.30=45=997-59 ลล
09.45=12=721-68 เด้งๆ
10.00=45=401-57 บบ
10.15=34=321-23 บบ
10.30=90=674-73
11.00=23=645-19
11.15=23=302-40 บบ
11.30=78=689-33 บบ
11.45=78=
____________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์

line ID : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ลักกี้...เน้นบน
472-98
08.15=56=573-76 บบ
08.30=45=850-74 บบ
08.45=90=249-96 บบ
09.00=10=


08.15=5=573-76//
08.30=4=850-74//[47]
08.45=9=249-96//[94,96]
09.00=0=

03-04-05-06-07

304-305-406-507

____________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์

line ID : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
472-98
08.15=56=573-76 บบ
08.30=45=850-74 บบ
08.45=90=249-96 บบ
09.00=10=412-96 บบ
09.15=34=022-47 ลล
09.30=45=997-59 ลล
09.45=12=

____________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยนผู้แนะนำเข้ากลุ่มฟรี
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์

line ID : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
733-10
07.15=89=917-50 บบ
07.30=67=860-57 บบ
07.45=89=727-37 -
08.00=45=910-22 -
08.15=78=844-27 บบ
08.30=23=298-00 บบ
08.45=56=707-14 -
09.00=67=497-43 บบ
09.15=89=993-17 บบ
09.30=65=496-79 บบ
09.45=12=


___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=041-84 บบ
09.45=34=039-07 บบ
10.00=56=157-39 บบ
10.15=89=279-87 บบ
10.30=34=756-58
10.45=78=581-87 บบ
11.00=89=714-44
11.15=67=676-14 เด้งๆ
11.30=23=113-82 บบ
11.45=45=647-82 บบ
12.00=90=596-41 บบ
12.15=45=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=041-84//[41,48]
09.45=3=039-07//
10.00=5=157-39//[57]
10.15=8=279-87//
10.30=3=756-58
10.45=7=581-87//
11.00=8=714-44
11.15=6=676-14//
11.30=2=113-82//[28]
11.45=4=647-82//[47]
12.00=9=596-41//[96]
12.15=4=

41-42-43-46-47

142-143-346-547


___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=041-84 บบ
09.45=34=039-07 บบ
10.00=56=157-39 บบ
10.15=89=279-87 บบ
10.30=34=756-58
10.45=78=581-87 บบ
11.00=89=714-44
11.15=67=676-14 เด้งๆ
11.30=23=113-82 บบ
11.45=45=647-82 บบ
12.00=90=596-41 บบ
12.15=45=345-44 เด้งๆ
12.30=23=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=041-84//[41,48]
09.45=3=039-07//
10.00=5=157-39//[57]
10.15=8=279-87//
10.30=3=756-58
10.45=7=581-87//
11.00=8=714-44
11.15=6=676-14//
11.30=2=113-82//[28]
11.45=4=647-82//[47]
12.00=9=596-41//[96]
12.15=4=345-44//เด้งๆ
12.30=2=

24-25-26-27-28

425-426-527-628___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=041-84 บบ
09.45=34=039-07 บบ
10.00=56=157-39 บบ
10.15=89=279-87 บบ
10.30=34=756-58
10.45=78=581-87 บบ
11.00=89=714-44
11.15=67=676-14 เด้งๆ
11.30=23=113-82 บบ
11.45=45=647-82 บบ
12.00=90=596-41 บบ
12.15=45=345-44 เด้งๆ
12.30=23=050-91
12.45=45=942-70 บบ
13.00=12=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=041-84//[41,48]
09.45=3=039-07//
10.00=5=157-39//[57]
10.15=8=279-87//
10.30=3=756-58
10.45=7=581-87//
11.00=8=714-44
11.15=6=676-14//
11.30=2=113-82//[28]
11.45=4=647-82//[47]
12.00=9=596-41//[96]
12.15=4=345-44//เด้งๆ
12.30=2=050-91
12.45=4=942-70//แตก[942,42]
13.00=1=

13-14-15-16-17

713-714-415-516
___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=041-84 บบ
09.45=34=039-07 บบ
10.00=56=157-39 บบ
10.15=89=279-87 บบ
10.30=34=756-58
10.45=78=581-87 บบ
11.00=89=714-44
11.15=67=676-14 เด้งๆ
11.30=23=113-82 บบ
11.45=45=647-82 บบ
12.00=90=596-41 บบ
12.15=45=345-44 เด้งๆ
12.30=23=050-91
12.45=45=942-70 บบ
13.00=12=252-50 บบ
13.15=23=698-61
13.30=56=450-98 บบ
13.45=89=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=041-84//[41,48]
09.45=3=039-07//
10.00=5=157-39//[57]
10.15=8=279-87//
10.30=3=756-58
10.45=7=581-87//
11.00=8=714-44
11.15=6=676-14//
11.30=2=113-82//[28]
11.45=4=647-82//[47]
12.00=9=596-41//[96]
12.15=4=345-44//เด้งๆ
12.30=2=050-91
12.45=4=942-70//แตก[942,42]
13.00=1=252-50
13.15=2=698-61
13.30=5=450-98//
13.45=8=

80-82-83-84-85

580-582-583-584___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=041-84 บบ
09.45=34=039-07 บบ
10.00=56=157-39 บบ
10.15=89=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=041-84//[41,48]
09.45=3=039-07//
10.00=5=157-39//[57]
10.15=8=

81-82-83-84-85

182-183-184-185


___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=041-84 บบ
09.45=34=039-07 บบ
10.00=56=157-39 บบ
10.15=89=279-87 บบ
10.30=34=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=041-84//[41,48]
09.45=3=039-07//
10.00=5=157-39//[57]
10.15=8=279-87//
10.30=3=

35-36-37-38-39

935-936-937-938

___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=041-84 บบ
09.45=34=039-07 บบ
10.00=56=157-39 บบ
10.15=89=279-87 บบ
10.30=34=756-58
10.45=78=581-87 บบ
11.00=89=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=041-84//[41,48]
09.45=3=039-07//
10.00=5=157-39//[57]
10.15=8=279-87//
10.30=3=756-58
10.45=7=581-87//
11.00=8=

82-83-84-85-86

283-284-385-586

___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=041-84 บบ
09.45=34=039-07 บบ
10.00=56=157-39 บบ
10.15=89=279-87 บบ
10.30=34=756-58
10.45=78=581-87 บบ
11.00=89=714-44
11.15=67=676-14 เด้งๆ
11.30=23=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=041-84//[41,48]
09.45=3=039-07//
10.00=5=157-39//[57]
10.15=8=279-87//
10.30=3=756-58
10.45=7=581-87//
11.00=8=714-44
11.15=6=676-14//
11.30=2=

24-25-26-27-28

425-426-427-428


___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
113-82✅✅✅
kai13411 5 เดือนที่แล้ว
ลักกี้...เน้นบน
046-55
07.45=10=200-20 บบ
08.00=78=133-56
08.15=10=507-73 บบ
08.30=23=272-17 บบ
08.45=67=642-64 บบ
09.15=12=484-96
09.30=45=041-84 บบ
09.45=34=039-07 บบ
10.00=56=157-39 บบ
10.15=89=279-87 บบ
10.30=34=756-58
10.45=78=581-87 บบ
11.00=89=714-44
11.15=67=676-14 เด้งๆ
11.30=23=113-82 บบ
11.45=45=647-82 บบ
12.00=90=


07.45=0=200-20//เด้งๆ
08.00=7=133-56
08.15=0=507-73//[07]
08.30=2=272-17//[27]
08.45=6=642-64//[64]
09.15=1=484-96
09.30=4=041-84//[41,48]
09.45=3=039-07//
10.00=5=157-39//[57]
10.15=8=279-87//
10.30=3=756-58
10.45=7=581-87//
11.00=8=714-44
11.15=6=676-14//
11.30=2=113-82//[28]
11.45=4=647-82//[47]
12.00=9=

92-93-94-95-97

792-793-794-795


___________________
รับสมัครสมาชิกใหม่

- รายสัปดาห์ 100 บาท
- รายเดือน 300 บาท
- เปลี่ยน AF : เข้ากลุ่มฟรี


line : jokers1111
แสดงความคิดเห็น