โปรไฟล์ของ jikaputt คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ฮานอย 775 -89//
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 1
ฮานอย วันนี้ เด่น 4
เจาะกัน 47-48 74-84
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
415-75 // แหม...4มาแค่ตัวหน้า
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 1
ฮานอย วันนี้เด่น 5-[9]
เจาะ 54-53-[59]-46-47
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ฮานอย 517-84 ได้แค่หน้า
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 1
ออกแล้ว ค่ะ หวยลาว+ ฮานอย = ปป = 140-14
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
สำหรับ คนซื้อ ลาวไม่ทัน มา ปป
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 3
หวยลาว= บ 085 ล 40-------40 ///
maleewan1975 1 ปีที่แล้ว
หวยลาวออกแล้วหราคะ???
maleewan1975 1 ปีที่แล้ว
หวยลาวออกกี่โมงคะ
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
20.30 เวลาหวยออกจร้า....
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 2
xx ปป xxx เด่น เดิน ตัวเดียว
11.00 = 7 = 573 01 ---7
11.15 = 2 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
0
xx ปป xxx เด่น เดิน ตัวเดียว
11.00 = 7 = 573 01 ---7
11.15 = 2 = 890 25 --2
11.30 = 3 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
xx ปป xxx เด่น เดิน ตัวเดียว
11.00 = 7 = 573 01 ---7
11.15 = 2 = 890 25 --2
11.30 = 3 = 415 02----*
11.45 = 7 =
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 4
https://999-lucky.com/aff/jikaputt

จัด ไป 1 ตัว เพียง 5รอบ เท่านั้น
13.00=7-9-1=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.00=7-9-1= 262 31-->1
13.15=2-5-6=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.00=7-9-1= 262 31-->1
13.15=2-5-6= 345 46-->5-6
13.30=3-5-8
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.00=7-9-1= 262 31-->1
13.15=2-5-6= 345 46-->5-6
13.30=3-5-8= 393 06-->3
13.45=9-3-5=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.00=7-9-1= 262 31-->1
13.15=2-5-6= 345 46-->5-6
13.30=3-5-8= 393 06-->3
13.45=9-3-5= 872 90-->9
14.00=2-6-0=
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 9
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=
เจาะ 82-83 72-73-783
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=234 50 xxx
18.00= 4 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=234 50 xxx
18.00= 4 =205 44 //4
18.15= 0 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=234 50 xxx
18.00= 4 =205 44 //4
18.15= 0 =371 98 xx
18.30 =8-4=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=234 50 xxx
18.00= 4 =205 44 //4
18.15= 0 =371 98 xx
18.30 =8-4=216 60 xx
18.45 =[4]-2 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=234 50 xxx
18.00= 4 =205 44 //4
18.15= 0 =371 98 xx
18.30 =8-4=216 60 xx
18.45 =[4]-2 =993 47 // 4
19.00 = 6 =
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 11
09.15------9 [3]
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=018 98 // 1
10.00------3 [2]
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=293 19 // 1
10.00------3 [2]=523 73 // 2/3/
10.15------5 [6]=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=293 19 // 1
10.00------3 [2]=523 73 // 2/3/
10.15------5 [6]=834 74 xxxxxxx
10.30------4 [3]=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=293 19 // 1
10.00------3 [2]=523 73 // 2/3/
10.15------5 [6]=834 74 xxxxxxx
10.30------4 [3]=201 35// 3
10.45------2 [7]=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=293 19 // 1
10.00------3 [2]=523 73 // 2/3/
10.15------5 [6]=834 74 xxxxxxx
10.30------4 [3]=201 35// 3
10.45------2 [7]=458 23// 2
11.00------4 [8]=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=293 19 // 1
10.00------3 [2]=523 73 // 2/3/
10.15------5 [6]=834 74 xxxxxxx
10.30------4 [3]=201 35// 3
10.45------2 [7]=458 23// 2
11.00------4 [8]=817 93// ว8

https://999lucky.co/aff/jikaputt
รับเพื่อน Aff กลุ่ม วางตัวเดียวเจาะ
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
11.15-----9-0 [พัก] เจาะ 910-965-957
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
11.15 9-0 [พัก] เจาะ 910-965-957 --95-57 //9
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
11.30------4 [2]
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 4
18.45 -4-5 = 1000
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 18:45 089 84 // 4
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
19.00-6-=1000
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 19:00 673 11// 6
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
19.15-7-=1000
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 4
14.15-4-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
14.30-7-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
14.45-3-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
15.00-4-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
15.15-9-4
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 0
แตก 015 กรี๊ด.....
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 0
13.15 = 0-8
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 3
ปป =14.30 -2-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.15 -6-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30 -7-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.45 -4-
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 1
ตามสัญญา แล้วแต่ใครจะชอบไม่ชอบ เด่นหวยรัฐ 2-5-7-9
จับ บ-ล 25-27-29-57-59-79
จับ 3 ตัว 729-759-259-529
กัน 719-219
6 ตัว ตัดกันเอาเอง 691279
เด่น สุด งวดนี้ 2-9

สัญจร ระวัง เบิ้ล หาบ
229-292-927-929
โปรใช้ เครื่องบิน ในการรับชม
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
https://999lucky.co/aff/jikaputt
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 12
16.30 -8-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 16:30 441 85
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.45 -8-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 16:45 941 61
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
17.00 - 8-2
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 17:00 768 21
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
https://lucky-999.com/aff/jikaputt

ไม่พูดเยอะเจ็บคอ...แค่ก แค่ก
mompalan 1 ปีที่แล้ว
มาไม่ทัน
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
17.15 -8- เบิ้ล
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 17:15 844 55

พัก ถอนก่อนล่ะ
2kknrtnwd 1 ปีที่แล้ว
สุดยอดเลยยยยยยยยยย
sompack 1 ปีที่แล้ว
ไม่ทันมาอ่านขอใหม่ได้ไหมค่ะ
tritap 1 ปีที่แล้ว
ไม่ทัน เศร้า!!!!
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 5
หวยลาว เด่น 5-6
จับเจาะ 63-64-65-66-67
56-57-58-59
ไปกลับ วัดดวง ตามสูตรมาแบบนี้....
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ฮานอยวันนี้ เด่น 2-4 เด่นสูด 2
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ฮานอย,Hà Nội,VN01 965 68 xx มาชุดบนซะงั้น....
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
หวยลาว 9874 ดับอนาถ
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 20:45 874 73 ดันซื้อ รอบนี้ ประชด แตกเลย
ompikaaunchan 1 ปีที่แล้ว
รอบ21.15น.ขอหน่อยนะค่ะ
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 6
13.30 =2-3
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.45 =4-9
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
14.00-7-0
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
8-0
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
พักนอน
https://lucky-999.net/aff/jikaputt
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ฮานอย เจาะ 8
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ฮานอย,Hà Nội,VN01 033 83 //
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 1
ยินดีกับคุณ enjoyed เราพลาด ตัวสุดท้ายเอง ดันวางช้าไปเรียงเหมือนกันเลยว่าแล้วตัวสุดท้ายต้องซ้ำในเลข 4ตัวที่มี
enjoyed 1 ปีที่แล้ว
ขอบคุณค่ะ
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 2
5
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
817-05//

พักและ....
tapeepan001 1 ปีที่แล้ว
ขอบคุณครับ
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 5
6-9
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
กรี๊ด แตก 961!!!
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
10.30- 96 ...อิอิ
tapeepan001 1 ปีที่แล้ว
แม่น... ขออีก.. ตามครับ
joeeyken2178 1 ปีที่แล้ว
11.00 ??
ompikaaunchan 1 ปีที่แล้ว
ขอหน่อยค่ะ^^
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 5
ลาว 28-29-38-39 ตามสูตรว่าน่าจะมา
tinmin 1 ปีที่แล้ว
17 71
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
1732 ออก แล้วน่ะ
tinmin 1 ปีที่แล้ว
ถูกไหม
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ถูกจร้า แต่ เอาเลขตัวเองตัดแทง 32 น่ะ....
tinmin 1 ปีที่แล้ว
หมานๆๆๆๆจร้า
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ทย เย็น เด่น 7-8 เด่น 8 รอง 7
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 4
หวยรัฐงวดหน้า 3ตัวเต็งโต๊ด มีมาแน่ ทักมาน่ะเตรียม..กรี๊ด
2kknrtnwd 1 ปีที่แล้ว
รอครับ...
mompalan 1 ปีที่แล้ว
รอค่ะ
ompikaaunchan 1 ปีที่แล้ว
รอด้วยค่ะ
jepun 1 ปีที่แล้ว
รอค่ะ
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 12
หุ้นไทยปิดเที่ยง 64 -84 // เด่น 4
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ปป : 13.00 =3-6
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.15=7-8
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.30=0-2
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.45 = 2-9
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
overtime : พักแล้วน่ะ
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
แถมปิดรอบ 14.00 = 1-6
ompikaaunchan 1 ปีที่แล้ว
ขอบคุณค่ะ
veryok 1 ปีที่แล้ว
ปิดเย็นละคะ
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
หุ้นไทยปิดเย็น เด่น 4-8 เด่นสุด 8
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
xxปปxx 14.15 =1-5
14.30 =0-7
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
นอนแล้วจ้า....
veryok 1 ปีที่แล้ว
ขอบคุณค่ะ
แสดงความคิดเห็น