โปรไฟล์ของ jikaputt คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jikaputt ดู 10 เดือนที่แล้ว 2
ทดสอบ 3 ตัว เต็ง โต๊ด
17.00 =
124-128-129-148-149-189-248-249-289-489
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
17.00 = 677-44**

17.15 =
124-127-128-147-148-178-247-248-278-478
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
17.15 = 153 - 70***

17.45 =
045-047-049-057-059-079-457-459-479-579
jikaputt ดู 10 เดือนที่แล้ว 11
ทดสอบ
ปป.14.45= 14-16-17-46-47-67 กลับด้วย
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
ปป.14.45 = 699-50
14-16-17-46-47-67 ****
ปป.15.00 =
23-24-26-27
34-36-37
46-47-67
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
ปป.14.45 = 699-50
14-16-17-46-47-67 ****
ปป.15.00 = 757 - 97
23-24-26-27
34-36-37
46-47-67
15.15=
13 -14 -18- 19- 34 - 38- 39 -48 - 49 -89
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
ปป.14.45 = 699-50
14-16-17-46-47-67 ****

ปป.15.00 = 757 - 97
23-24-26-27-34-36-37-46-47-67 *****

15.15 = 944 - 13
[13]-14-18-19-34-38-39-48-49-89 //

15.30=
03-04-05-08-09
34-35-38-39
45-48
58-59
89
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
3-5-8 มาครบ ดันไม่ อยู่ด้วยกันอีก เฮ้อ......
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
15.30 = 587-63
03-04-05-08-09
34-35-38-39
45-48
58-59
89

15.45 =
01-03-04-06-07
13-14-16-17
34-36-37
46-47
67
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
15.45 = 674 - 49
01-03-04-06-07
13-14-16-17
34-36-37
46-[47] //
67

16.00 =
02-06-08-09
26-28-29
68-69
89
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
16.00 = 517 - 00 ****
02-06-08-09
26-28-29
68-69
89

16.15 =
23-25-26-27
35-36-37
56-57-67
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
16.15 = 935 - 87 //
23-25-26-27
[35]-36-37
56-57-67

16.30 =
13-14-16-19
34-36-39
46-49
69
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
16.30 = 823 - 54 ***
13-14-16-19
34-36-39
46-49
69

16.45 =
34-35-37-38
45-47-48
57-58
78
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
16.30 = 823 - 54 ***
13-14-16-19
34-36-39
46-49
69

16.45 =
34-35-37-38
45-47-48
57-58
78
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
16.45 = 328 - 34 //
[34]-35-37-38
45-47-48
57-58
78
jikaputt ดู 10 เดือนที่แล้ว 12
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 =
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 =
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 =
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 =
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 =
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 =
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 =
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 = 682 - 21 //
13.00 = 3-7-0 =
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 = 682 - 21 //
13.00 = 3-7-0 = 345 - 66 xx
13.15 = 3-4-6
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 = 682 - 21 //
13.00 = 3-7-0 = 345 - 66 xx
13.15 = 3-4-6 = 642 - 35 ///
13.30 = 2-3-4 =
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 = 682 - 21 //
13.00 = 3-7-0 = 345 - 66 xx
13.15 = 3-4-6 = 642 - 35 ///
13.30 = 2-3-4 = 791 - 56 xx
13.45 = 2-4-5 =
jikaputt 10 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 = 682 - 21 //
13.00 = 3-7-0 = 345 - 66 xx
13.15 = 3-4-6 = 642 - 35 ///
13.30 = 2-3-4 = 791 - 56 xx
13.45 = 2-4-5 = 999 -74 /
14.00 = 3-5-6 =
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
หวยลาว วันนี้ ลุ้น เด่น 4-3-8-6

43-34-86-68-64-46-83-38

4386-0386-8064
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 4
เสียว ตัวเดียว รับปีใหม่
20.15 = 5
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
เสียว ตัวเดียว รับปีใหม่
20.15 = 5 = 836 - 57 //
20.30 = 0 ระวัง เบิ้ล 22-44-66
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
เสียว ตัวเดียว รับปีใหม่
20.15 = 5 = 836 - 57 //
20.30 = 0 = 277 - 07 // เบิ้ล 77
20.45 = 1 =
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
เสียว ตัวเดียว รับปีใหม่
20.15 = 5 = 836 - 57 //
20.30 = 0 = 277 - 07 // เบิ้ล 77
20.45 = 1 = 896 - 54 **
21.00 = 8 = ระวังเบิ้ล 88-80
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
เสียว ตัวเดียว รับปีใหม่
20.15 = 5 = 836 - 57 //
20.30 = 0 = 277 - 07 // เบิ้ล 77
20.45 = 1 = 896 - 54 **
21.00 = 8 = 827 - 50 // 0-8 ดันแยกกัน
21.15 = 5 = เจาะ 95
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
รอถอน ถึง 18.45-21.30 มั้งค่ะ
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 13
ปป
13.00 = 9-1-4
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2 **
13.45 = 1-5-9
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2 **
13.45 = 1-5-9 // 1-5
14.00 = 8-5-4
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2 **
13.45 = 1-5-9 // 1-5
14.00 = 8-5-4 *** 4
14.15 = 3-8-0
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2 **
13.45 = 1-5-9 // 1-5
14.00 = 8-5-4 *** 4
14.15 = 3-8-0 // 8
14.30 = 8-5-1
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2 **
13.45 = 1-5-9 // 1-5
14.00 = 8-5-4 *** 4
14.15 = 3-8-0 // 8
14.30 = 8-5-1 // 1
14.45 = 3-4-7
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2 **
13.45 = 1-5-9 // 1-5
14.00 = 8-5-4 *** 4
14.15 = 3-8-0 // 8
14.30 = 8-5-1 // 1
14.45 = 3-4-7 // 4-7 เจาะ 47
15.00 = 0-2-4
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2 **
13.45 = 1-5-9 // 1-5
14.00 = 8-5-4 *** 4
14.15 = 3-8-0 // 8
14.30 = 8-5-1 // 1
14.45 = 3-4-7 // 4-7 เจาะ 47
15.00 = 0-2-4 // 0-2
15.15 = 7-3-0
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2 **
13.45 = 1-5-9 // 1-5
14.00 = 8-5-4 *** 4
14.15 = 3-8-0 // 8
14.30 = 8-5-1 // 1
14.45 = 3-4-7 // 4-7 เจาะ 47
15.00 = 0-2-4 // 0-2
15.15 = 7-3-0 // 3
15.30 = 6-9-5
dada1986 11 เดือนที่แล้ว
แม่นจังเลย
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2 **
13.45 = 1-5-9 // 1-5
14.00 = 8-5-4 *** 4
14.15 = 3-8-0 // 8
14.30 = 8-5-1 // 1
14.45 = 3-4-7 // 4-7 เจาะ 47
15.00 = 0-2-4 // 0-2
15.15 = 7-3-0 // 3
15.30 = 6-9-5 // 5-6
15.45 = 7-1-8
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ปป
13.00 = 9-1-4 // 9
13.15 = 0-8-5 // 8
13.30 = 8-4-2 **
13.45 = 1-5-9 // 1-5
14.00 = 8-5-4 *** 4
14.15 = 3-8-0 // 8
14.30 = 8-5-1 // 1
14.45 = 3-4-7 // 4-7 เจาะ 47
15.00 = 0-2-4 // 0-2
15.15 = 7-3-0 // 3
15.30 = 6-9-5 // 5-6
15.45 = 7-1-8 // 1-8
16.00 = 6-2-5
----------------------------------- stop------------------------------
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 2
16.15 =

22 24 26 27 29
44 46 47 49
66 67 69
77 79
99
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ตายเลขกระโดดเฉย
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
16.45=
35 37 38 39 57 58 59 78 79 89
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 18
คำเตือน ...ใช้จักรยานเพื่อการรับชม

11.00 - 12.00

23 24 25 26 28 34 35 36 38 45
46 48 56 58 68
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
11.00= 324 25 //// wins 24-25
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
11.00= 324 25 //// wins 24-25
11.15= 214 91 ***
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
11.00= 324 25 //// wins 24-25
11.15= 214 91 ***
11.30= 972 42 // wins 42
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
11.00= 324 25 //// wins 24-25
11.15= 214 91 ***
11.30= 972 42 // wins 42
11.45= 000 76 *** !!!!!
12.00= 583 26 // wins 26
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
-----12.15 - 13.15-----
12 13 14 15 16 17 18 23 24 25
26 27 28 34 35 36 37 38 45 46
47 48 56 57 58 67 68 78
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
12.15 = 590-15 // wins 15
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
12.15 = 590-15 // wins 15
12.30 = 555-71 // wins 71
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
12.15 = 590-15 // wins 15
12.30 = 555-71 // wins 71
12.45 = 341-00 // wins 41
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
12.15 = 590-15 // wins 15
12.30 = 555-71 // wins 71
12.45 = 341-00 // wins 41
13.00 = 387 53 // wins 87 - 53
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
12.15 = 590-15 // wins 15
12.30 = 555-71 // wins 71
12.45 = 341-00 // wins 41
13.00 = 387 53 // wins 87 - 53
13.15 = 071 76// wins 76
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
13.30-14.30
01 03 04 06 07 08 13 14 16 17
18 34 36 37 38 46 47 48 67 68
78
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
13.30 =751 - 60 // wins 60
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
13.30 =751 - 60 // wins 60
13.45 =097 - 85 ****
14.00 =746 - 70 // wins 46-70
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
13.30 =751 - 60 // wins 60
13.45 =097 - 85 ****
14.00 =746 - 70 // wins 46-70
14.30 =008 - 68 // wins 08-68
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
13.30 =751 - 60 // wins 60
13.45 =097 - 85 ****
14.00 =746 - 70 // wins 46-70
14.30 =008 - 68 // wins 08-68
14.45 =928 - 84 // wins 84
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
-----15.00-16.00-----
00 02 03 04 06 07 08 09
22 23 24 26 27 28 29
33 34 36 37 38 39
44 46 47 48 49
66 67 68 69
77 78 79
88 89
99
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
15.00 = 2 =
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
15.00-314-93 //93
15.15-409-46//09-46
15.30-472-32//72-32
15.30-777-57//77-57
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 1
Brake over time 30 minute
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
set start!!
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 4
คำเตือน ...ใช้จักรยานเพื่อการรับชม

18.45 : 1
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
19.00 : 2
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
18.45 : 1
19.00 : 2
19.15 : บ1-ล3
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
18.45 : 1
19.00 : 2
19.15 : บ1-ล3
19.30 : 7-0
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
18.45 : 1
19.00 : 2
19.15 : บ1-ล3
19.30 : 7-0
19.45 : 0-1
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 2
จุดพลุล่ะค่ะ
napa1755 11 เดือนที่แล้ว
เยี่ยม
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณ ค่า...
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
4
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 2
เจาะเด่น -ตัวเดียว- อยากตามก้อตาม
12.45 : 4 :
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
12.45 : 4 : //
13.00 : 0 :
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
12.45 : 4 : //
13.00 : 0 : xx
13.15 : 3 :
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย 775 -89//
jikaputt ดู 11 เดือนที่แล้ว 1
ฮานอย วันนี้ เด่น 4
เจาะกัน 47-48 74-84
jikaputt 11 เดือนที่แล้ว
415-75 // แหม...4มาแค่ตัวหน้า
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 1
ฮานอย วันนี้เด่น 5-[9]
เจาะ 54-53-[59]-46-47
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ฮานอย 517-84 ได้แค่หน้า
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 1
ออกแล้ว ค่ะ หวยลาว+ ฮานอย = ปป = 140-14
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
สำหรับ คนซื้อ ลาวไม่ทัน มา ปป
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 3
หวยลาว= บ 085 ล 40-------40 ///
maleewan1975 1 ปีที่แล้ว
หวยลาวออกแล้วหราคะ???
maleewan1975 1 ปีที่แล้ว
หวยลาวออกกี่โมงคะ
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
20.30 เวลาหวยออกจร้า....
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 2
xx ปป xxx เด่น เดิน ตัวเดียว
11.00 = 7 = 573 01 ---7
11.15 = 2 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
0
xx ปป xxx เด่น เดิน ตัวเดียว
11.00 = 7 = 573 01 ---7
11.15 = 2 = 890 25 --2
11.30 = 3 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
xx ปป xxx เด่น เดิน ตัวเดียว
11.00 = 7 = 573 01 ---7
11.15 = 2 = 890 25 --2
11.30 = 3 = 415 02----*
11.45 = 7 =
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 4
https://999-lucky.com/aff/jikaputt

จัด ไป 1 ตัว เพียง 5รอบ เท่านั้น
13.00=7-9-1=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.00=7-9-1= 262 31-->1
13.15=2-5-6=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.00=7-9-1= 262 31-->1
13.15=2-5-6= 345 46-->5-6
13.30=3-5-8
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.00=7-9-1= 262 31-->1
13.15=2-5-6= 345 46-->5-6
13.30=3-5-8= 393 06-->3
13.45=9-3-5=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
13.00=7-9-1= 262 31-->1
13.15=2-5-6= 345 46-->5-6
13.30=3-5-8= 393 06-->3
13.45=9-3-5= 872 90-->9
14.00=2-6-0=
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 9
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=
เจาะ 82-83 72-73-783
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=234 50 xxx
18.00= 4 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=234 50 xxx
18.00= 4 =205 44 //4
18.15= 0 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=234 50 xxx
18.00= 4 =205 44 //4
18.15= 0 =371 98 xx
18.30 =8-4=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=234 50 xxx
18.00= 4 =205 44 //4
18.15= 0 =371 98 xx
18.30 =8-4=216 60 xx
18.45 =[4]-2 =
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
16.30=8=498 87 // 8
16.45=5=521 50 // 5
17.00=9-1=133 48 //ว1
17.15=8-3 =762 24 xxx
17.30=9 =942 86 //ว9
17.45= 8-7=234 50 xxx
18.00= 4 =205 44 //4
18.15= 0 =371 98 xx
18.30 =8-4=216 60 xx
18.45 =[4]-2 =993 47 // 4
19.00 = 6 =
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 11
09.15------9 [3]
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=018 98 // 1
10.00------3 [2]
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=293 19 // 1
10.00------3 [2]=523 73 // 2/3/
10.15------5 [6]=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=293 19 // 1
10.00------3 [2]=523 73 // 2/3/
10.15------5 [6]=834 74 xxxxxxx
10.30------4 [3]=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=293 19 // 1
10.00------3 [2]=523 73 // 2/3/
10.15------5 [6]=834 74 xxxxxxx
10.30------4 [3]=201 35// 3
10.45------2 [7]=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=293 19 // 1
10.00------3 [2]=523 73 // 2/3/
10.15------5 [6]=834 74 xxxxxxx
10.30------4 [3]=201 35// 3
10.45------2 [7]=458 23// 2
11.00------4 [8]=
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
09.15------9 [3]=729 42 // 9
09.30------7 [1]=018 98 // 1
09.45------1 [6]=293 19 // 1
10.00------3 [2]=523 73 // 2/3/
10.15------5 [6]=834 74 xxxxxxx
10.30------4 [3]=201 35// 3
10.45------2 [7]=458 23// 2
11.00------4 [8]=817 93// ว8

https://999lucky.co/aff/jikaputt
รับเพื่อน Aff กลุ่ม วางตัวเดียวเจาะ
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
11.15-----9-0 [พัก] เจาะ 910-965-957
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
11.15 9-0 [พัก] เจาะ 910-965-957 --95-57 //9
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
11.30------4 [2]
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 4
18.45 -4-5 = 1000
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 18:45 089 84 // 4
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
19.00-6-=1000
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 19:00 673 11// 6
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
19.15-7-=1000
jikaputt ดู 1 ปีที่แล้ว 4
14.15-4-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
14.30-7-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
14.45-3-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
15.00-4-
jikaputt 1 ปีที่แล้ว
15.15-9-4
แสดงความคิดเห็น