โปรไฟล์ของ jikaputt คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jikaputt ดู 4 เดือนที่แล้ว 13
รับเพื่อน เข้ากลุ่ม ใหม่
ลุ้น บน 3 ตัว ปิงปอง
13.15 = 324-328-329-428-429-829-438-439-389-489----เสียว 2-3
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
รับเพื่อน เข้ากลุ่ม ใหม่
ลุ้น บน 3 ตัว ปิงปอง
13.15 = 324-328-329-428-429-829-438-439-389-489----เสียว 2-3--013-77 //บ
13.30 = 135-137-139-157-159-179-357-359-379-579----เสียว 7-1--
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
รับเพื่อน เข้ากลุ่ม ใหม่
ลุ้น บน 3 ตัว ปิงปอง
13.15 = 324-328-329-428-429-829-438-439-389-489----เสียว 2-3--013-77 //บ
13.30 = 135-137-139-157-159-179-357-359-379-579----เสียว 7-1--781-79 //ดบล เจาะ 79
13.45 = 023-025-027-035-037-057-235-237-257-357----เสียว 0-2--
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
รับเพื่อน เข้ากลุ่ม ใหม่
ลุ้น บน 3 ตัว ปิงปอง
13.15 = 324-328-329-428-429-829-438-439-389-489----เสียว 2-3--013-77 //บ
13.30 = 135-137-139-157-159-179-357-359-379-579----เสียว 7-1--781-79 //ดบล เจาะ 79
13.45 = 023-025-027-035-037-057-235-237-257-357----เสียว 0-2--ยกเลิก
14.00 = 204-206-207-406-407-607-246-247-267-467----เสียว 7-2--967-43 //บ
14.15 = 562-527-528-267-268-278-657-658-658-678----เสียว 6-7--
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
รับเพื่อน เข้ากลุ่ม ใหม่
ลุ้น บน 3 ตัว ปิงปอง
13.15 = 324-328-329-428-429-829-438-439-389-489----เสียว 2-3--013-77 //บ
13.30 = 135-137-139-157-159-179-357-359-379-579----เสียว 7-1--781-79 //ดบล เจาะ 79
13.45 = 023-025-027-035-037-057-235-237-257-357----เสียว 0-2--ยกเลิก
14.00 = 204-206-207-406-407-607-246-247-267-467----เสียว 7-2--967-43 //บ
14.15 = 562-527-528-267-268-278-657-658-658-678----เสียว 6-7--984-43 xx
14.30 = 246-248-268-468-124-126-128-146-148-168----เสียว 6-4--
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
รับเพื่อน เข้ากลุ่ม ใหม่
ลุ้น บน 3 ตัว ปิงปอง
13.15 = 324-328-329-428-429-829-438-439-389-489----เสียว 2-3--013-77 //บ
13.30 = 135-137-139-157-159-179-357-359-379-579----เสียว 7-1--781-79 //ดบล เจาะ 79
13.45 = 023-025-027-035-037-057-235-237-257-357----เสียว 0-2--ยกเลิก
14.00 = 204-206-207-406-407-607-246-247-267-467----เสียว 7-2--967-43 //บ
14.15 = 562-527-528-267-268-278-657-658-658-678----เสียว 6-7--984-43 xx
14.30 = 246-248-268-468-124-126-128-146-148-168----เสียว 6-4--550-96 //ล
14.45 =124-126-128-146-148-168-246-248-268-468 ----เสียว 6-8
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
รับเพื่อน เข้ากลุ่ม ใหม่
ลุ้น บน 3 ตัว ปิงปอง
13.15 = 324-328-329-428-429-829-438-439-389-489----เสียว 2-3--013-77 //บ
13.30 = 135-137-139-157-159-179-357-359-379-579----เสียว 7-1--781-79 //ดบล เจาะ 79
13.45 = 023-025-027-035-037-057-235-237-257-357----เสียว 0-2--ยกเลิก
14.00 = 204-206-207-406-407-607-246-247-267-467----เสียว 7-2--967-43 //บ
14.15 = 562-527-528-267-268-278-657-658-658-678----เสียว 6-7--984-43 xx
14.30 = 246-248-268-468-124-126-128-146-148-168----เสียว 6-4--550-96 //ล
14.45 =124-126-128-146-148-168-246-248-268-468 ----เสียว 6-8
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
รับเพื่อน เข้ากลุ่ม ใหม่
ลุ้น บน 3 ตัว ปิงปอง
13.15 = 324-328-329-428-429-829-438-439-389-489----เสียว 2-3--013-77 //บ
13.30 = 135-137-139-157-159-179-357-359-379-579----เสียว 7-1--781-79 //ดบล เจาะ 79
13.45 = 023-025-027-035-037-057-235-237-257-357----เสียว 0-2--ยกเลิก
14.00 = 204-206-207-406-407-607-246-247-267-467----เสียว 7-2--967-43 //บ
14.15 = 562-527-528-267-268-278-657-658-658-678----เสียว 6-7--984-43 xx
14.30 = 246-248-268-468-124-126-128-146-148-168----เสียว 6-4--550-96 //ล
14.45 =124-126-128-146-148-168-246-248-268-468 ----เสียว 6-8--706-41 //บ
15.00 = 314-316-318-146-148-168-463-438-683-468----เสียว 6-4--
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
รับเพื่อน เข้ากลุ่ม ใหม่
ลุ้น บน 3 ตัว ปิงปอง
13.15 = 324-328-329-428-429-829-438-439-389-489----เสียว 2-3--013-77 //บ
13.30 = 135-137-139-157-159-179-357-359-379-579----เสียว 7-1--781-79 //ดบล เจาะ 79
13.45 = 023-025-027-035-037-057-235-237-257-357----เสียว 0-2--ยกเลิก
14.00 = 204-206-207-406-407-607-246-247-267-467----เสียว 7-2--967-43 //บ
14.15 = 562-527-528-267-268-278-657-658-658-678----เสียว 6-7--984-43 xx
14.30 = 246-248-268-468-124-126-128-146-148-168----เสียว 6-4--550-96 //ล
14.45 =124-126-128-146-148-168-246-248-268-468 ----เสียว 6-8--706-41 //บ
15.00 = 314-316-318-146-148-168-463-438-683-468----เสียว 6-4--862-03 //บ

วางเพือเป็นแนว ทาง 3 ตัว เลขจะมาในกลุ่ม ดูย้อนรอบเอา
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
15.00 = 045 048 049 058 059 089 584 954 984 985 --- เสียว 0-5 --
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
15.15 = 045 048 049 058 059 089 584 954 984 985 --- เสียว 0-5 -- 431-65 //ล
15.30 = 345-346-347-356-357-367-456-457-467-567 --- เสียว 5-7 --
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
15.15 = 045 048 049 058 059 089 584 954 984 985 --- เสียว 0-5 -- 431-65 //ล
15.30 = 345-346-347-356-357-367-456-457-467-567 --- เสียว 5-7 -- 506-96 //รบ
15.45 = 062-072-092-067-069-079-267-269-279-679 --- เสียว 2-7 --
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
15.15 = 045 048 049 058 059 089 584 954 984 985 --- เสียว 0-5 -- 431-65 //ล
15.30 = 345-346-347-356-357-367-456-457-467-567 --- เสียว 5-7 -- 506-96 //รบ
15.45 = 062-072-092-067-069-079-267-269-279-679 --- เสียว 2-7 -- 757-73 //รดบล
16.00= 314-318-319-148-149-189-348-349-389-489 --- เสียว 8-4 --
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
15.15 = 045 048 049 058 059 089 584 954 984 985 --- เสียว 0-5 -- 431-65 //ล
15.30 = 345-346-347-356-357-367-456-457-467-567 --- เสียว 5-7 -- 506-96 //รบ
15.45 = 062-072-092-067-069-079-267-269-279-679 --- เสียว 2-7 -- 757-73 //รดบล
16.00= 314-318-319-148-149-189-348-349-389-489 --- เสียว 8-4 --- 060-64 //ล
---------------------------พัก--------------------------------------
ถอน
jikaputt ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
หวยรัฐ 1 -9- 62 ฟันธง 0
02-03-06-09 เอาแค่ซื้อขนมกิน
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
บอกแล้ว น่ะหาว่าไม่บอก
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
-- ปป -- เดินเด่น
ปิงปอง 14:15----------926-01
ปิงปอง 14:30---8-2---884-61 // บ
ปิงปอง 14:45---8-2---287-57 //ดบ
ปิงปอง 15:00---0-3---749-34 //ล
ปิงปอง 15:15---0-5---711-08 //ล
ปิงปอง 15:30---7-5---676-87//ดบล
ปิงปอง 15:45---2-8---674-26//ล
ปิงปอง 16:00---3-9---995-39//ดบล เจาะแตก 39
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ฮานอย วันนี้ เด่น 6 รอง 0
มาเลย์ วันนี้ เด่น 4 รอง 8
ลาว วันนี้ เด่น 9 รอง 7

มีตังค์ใช้ เงิน ไม่ขาดมือ
ice2539 5 เดือนที่แล้ว
อยากได้เด็ดลาว
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ฮานอย วันนี้เด่น 2-3-8

มาเลย์ วันนี้เด่น 4-8-0
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
แตก 049 มาเลย์
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
เด่น ตัวเดียว ปิงปอง
15.45----4----เบิ้ล

ห้องหวยเจาะหุ้น-ฮานอย-หวยรัฐ-ลาว-มาเลย์ เปิดรับสมาชิก
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
เด่น ตัวเดียว ปิงปอง
15.45----4----เบิ้ล----157-29 ***
16.00----3----

ห้องหวยเจาะหุ้น-ฮานอย-หวยรัฐ-ลาว-มาเลย์ เปิดรับสมาชิก
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
เด่น ตัวเดียว ปิงปอง
15.45----4----เบิ้ล----157-29 ***
16.00----3-------------984-00 ***
16.15----6-------------


ห้องหวยเจาะหุ้น-ฮานอย-หวยรัฐ-ลาว-มาเลย์ เปิดรับสมาชิก
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
เด่น ตัวเดียว ปิงปอง
15.45----4----เบิ้ล----157-29 ***
16.00----3-------------984-00 ***
16.15----6-------------611-55 /
16.30----8-------------

ห้องหวยเจาะหุ้น-ฮานอย-หวยรัฐ-ลาว-มาเลย์ เปิดรับสมาชิก
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ตายสวยดีจัง.....วันนี้ แบบนี้เค้าเรียกสดไม่แต่งเลขจำไว้
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
หวยรัฐ 16-8-62
3ตัว หัว-หมุนล่าง
692-926-696-426-489
6ตัว 4 ชุด
429629 - 429692
429696 - 429662
ชุด สูตร ปรับเพื่อ เลข 6 ตัว
plaza 5 เดือนที่แล้ว
3ตัวล่าง -- 149-912--563--580
plaza 5 เดือนที่แล้ว
2 ตัวล่าง---89
plaza 5 เดือนที่แล้ว
รางวัลที่ 1--775476
plaza 5 เดือนที่แล้ว
ได้ 89 และ 76 จ้า
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
ฮานอย วันนี้ เด่น 3 รอง 4 กัน7
เจาะในกลุ่ม
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ล่าง 35 เจาะ แตก
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
บน ออก 474 แตก 3ตัว ตรง
paitha 5 เดือนที่แล้ว
ไม่ได้ตาม มี 3 รัฐไหมคะ
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
รัฐไทยวางในกลุ่ม น่ะ .....แนวทางให้ไปแล้ว
paitha 5 เดือนที่แล้ว
ขอเข้าร่วมกลุ้มหน่อยคะ
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
หวยไทย 16-8-62
เด่น 5
เลขอั้นไม่ออก ........
blacklove 5 เดือนที่แล้ว
ดับ5 เด่น 6 รอง 0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
คิดเหมือนกันเลย^^

(งานนี้อาจมีฮือๆทั้งอำเภอ)
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
ฮานอย วันนี้ เด่น 6 รอง 5-2
63-64-65-66-69
50-52-54-58-59
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
มาเลย์ ชุดเดียวกัน
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ฮานอย 584 - 12 [5] - [2] //

มาเลย์ 564 - 97 [6]-[5] // เจาะ 64 - 97

ลาว เน้น 5 - 9 ขี้เกียจเจาะ
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ฟัน หวยลาว เน้น 4 เจาะในกลุ่ม เรียบร้อย
plaza 5 เดือนที่แล้ว
ลาว 5830 เด่น 5 // เจาะ 58-30
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 8
--ปป-- เด่น วางเด่น เลือกเล่นเอา
14.00--- 8 - 0---089-78 //
14.15--- 1 - 2---302-29 //
14.30--- 3 - 4---637-19 //
14.30--- 6 - 8---
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
--ปป-- เด่น วางเด่น เลือกเล่นเอา
14.00--- 8 - 0---089-78 //
14.15--- 1 - 2---302-29 //
14.30--- 3 - 4---637-19 //
14.45--- 6 - 8---500-07 **
15.00--- 4 - 8---
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
--ปป-- เด่น วางเด่น เลือกเล่นเอา
14.00--- 8 - 0---089-78 //
14.15--- 1 - 2---302-29 //
14.30--- 3 - 4---637-19 //
14.45--- 6 - 8---500-07 **
15.00--- 4 - 8---173-79
15.15--- 1 - 7---
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
--ปป-- เด่น วางเด่น เลือกเล่นเอา
14.00--- 8 - 0---089-78 //
14.15--- 1 - 2---302-29 //
14.30--- 3 - 4---637-19 //
14.45--- 6 - 8---500-07 **
15.00--- 4 - 8---173-79 **
15.15--- 1 - 7---021-81 //
15.30--- 2 - 3---
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
--ปป-- เด่น วางเด่น เลือกเล่นเอา
14.00--- 8 - 0---089-78 //
14.15--- 1 - 2---302-29 //
14.30--- 3 - 4---637-19 //
14.45--- 6 - 8---500-07 **
15.00--- 4 - 8---173-79 **
15.15--- 1 - 7---021-81 //
15.30--- 2 - 3---646-70**
15.45--- 2 - 4---
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ยกเลิกโพย ตัดเลขกัน
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
--ปป-- เด่น วางเด่น เลือกเล่นเอา
14.00--- 8 - 0---089-78 //
14.15--- 1 - 2---302-29 //
14.30--- 3 - 4---637-19 //
14.45--- 6 - 8---500-07 **
15.00--- 4 - 8---173-79 **
15.15--- 1 - 7---021-81 //
15.30--- 2 - 3---646-70**
15.45--- 2 - 4---ยกเลิกโพย
16.00--- 3 - 8---
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
--ปป-- เด่น วางเด่น เลือกเล่นเอา
14.00--- 8 - 0---089-78 //
14.15--- 1 - 2---302-29 //
14.30--- 3 - 4---637-19 //
14.45--- 6 - 8---500-07 **
15.00--- 4 - 8---173-79 **
15.15--- 1 - 7---021-81 //
15.30--- 2 - 3---646-70**
15.45--- 2 - 4---ยกเลิกโพย
16.00--- 3 - 8---963-78 //
16.15--- 0 - 2---
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
พัก คำนวน ฮานอย
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
--ปป-- เด่น วางเด่น เลือกเล่นเอา
14.00--- 8 - 0---089-78 //
14.15--- 1 - 2---302-29 //
14.30--- 3 - 4---
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
วางโพสน์ผิดขออภัย
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ฮานอย วันนี้ เด่น 6 รอง 8
63 - 69 - 61 - 67 - 66 - 65
83 - 89 - 81 - 87 - 86 - 85

เจาะ 3 ตัว---263 , 269 , 261 , 267 , 268
973 , 979 , 971 , 978 , 976
plaza 5 เดือนที่แล้ว
สนับสนุนเราได้ เพื่อนำเลขคำนวน มาวาง
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
--ปป-- เด่น วางเด่น เลือกเล่นเอา
14.00--- 8 - 0---089-78 //
14.15--- 1 - 2---
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ฮานอย วันนี้ เด่น 5 รอง 1
เจาะ ในกลุ่ม
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ผลออก 859 - 52 เจาะแตก บล
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
ฮานอย วันนี้ เด่น 4 รอง 2
เจาะในกลุ่ม
plaza 5 เดือนที่แล้ว
มาเลย์ วันนี้ เด่น 6 รอง 8
plaza 5 เดือนที่แล้ว
60-61-63-64-67
80-81-84-84-87
plaza 5 เดือนที่แล้ว
60-61-63-64-67
80-81-84-84-87
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
ฮานอย วันนี้ 9-8-62
เด่น 9 รอง 0

ชุดจับ 3 ตัว ฮานอย 402-502-602-902 - 456-459-469-569

เป็นแค่แนว ทาง เจาะเฉพาะ ในกลุ่ม
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
002 - 46 เด้ง บล ชุดวิน
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
เปิดรับผู้สนับสนุน จะนำสูตร มาวาง
siriluknam 5 เดือนที่แล้ว
เยี่ยมมมค่ะะ^^
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย วันนี้ คำนวน ยาก เด่น 4 รอง2-3
23 24 26 28
34 36 38
46 48 68
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย วันนี้ 7-8-62-------เด่น 0 รอง 2-4

มาเลย์ วันนี้ 7-8-62------เด่น 7 รอง 3

ลาว วันนี้ 7-8-62------เด่น 1-2 รอง 4
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
ตั้งแต่ ก่อนเริ่มมีกิจกรรมเรียงเบอร์ ล่ะ บอกแล้วให้มันมี ราคา ทุกเบอร์ จะมี100 หรือ1000 เบอร์ ไม่สำคัญ ขอแค่ มันมีรางวัลทุกเบอร์ จะมีน้อยมีมาก....ก้อแล้วแต่ดวงคนกดเปิด 10 บ 20 บ แล้วแต่เค้าใช้พ้อยเปิดน่ะมันจะสนุกกว่า....ที่สำคัญเวลาแก้ปัญหา ร้องกันเข้ามาเลือกแก้ปัญหากันไม่ตรงจุด เช่น เลือกลดการเปิดจาก คนล่ะ 5 เบอร์ เหลือ 3เบอร์ ร้องพ้อยเฟ้อ....ลดเติมเครดิตปรับจาก10 เหลือ 5เท่า นั้นคือการแก้ที่ปลายเหตุแล้วตอนนี้ล่ะ ปัญหามันถูกแก้ไหม ....ยัง...ยังเป็นเหมือนเดิม กิจกรรมมีให้ทุกคนใช้พ้อยเยอะแยะ.....ส่วนคนที่เค้ามีพ้อยใช้เยอะๆ ก้อมีเหมือนเดิม ....เปิดเรียงเบอร์เค้าไม่มีปัญหาในการเปิดหรอก.....แต่พวกมีพ้อยน้อยๆน่ะมีปัญหาเพราะจะเปิดทีล่ะครั้ง.....ต้องจ้องเปิดกลัวไม่ได้เวลาใช้พ้อย.....เพราะพ้อยหมดก้อไม่ได้เล่นรอบต่อไป.....แล้วมาร้องว่าเปิดไม่ทันก้อมัวแต่จ้องให้มันเหลือน้อยๆเบอร์ไงเวลารางวัลออกหมดคุณก้อกดไม่ได้ปิดรอบไป........ทางเลือก 100หรือ1000 เบอร์ไม่สำคัญขอทุกเบอร์มีราลวัล.....ติดปลายนวมแก้การเสียความรู้สึกเวลาเปิดเเล้วไม่ได้อะไรเลย....10-20 ก้อว่าไปจะได้ไม่ต้องมาร้องให้
อุสาห์สะสมพ้อย มา แต่เปิดไม่ได้สักบาท...ชีวิตมันเศร้าเนอะ
captain29 5 เดือนที่แล้ว
เห็นด้วยค่ะ ให้ทุกเบอร์มีเงินไปเลยอยู่ที่ว่าจะมีน้อยมีมากเริ่มตั้งแต่ 10 บาท อยู่ที่ดวงคน
gonezaa 5 เดือนที่แล้ว
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ 10-20 ขอให้มีทุกเบอร์
bussaya23 5 เดือนที่แล้ว
เห้นด้วยค่ะ
kanoknat06 5 เดือนที่แล้ว
เห้นด้วยค่ะ
nafa4317 5 เดือนที่แล้ว
เห็นด้วย​ค่ะ.. อย่างน้องก็ให้ึนที่มีพ้อยน้อยๆๆได้รางวัลปลอบใจ​ด้วย
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอยวันนี้ เด่น 2 รอง 7-8
เจาะฌฉพาะในกลุ่ม
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย วันนี้ เด่น 0-8-7

มาเลย์ วันนี้ เด่น 6-7-0

เจาะเฉพาะในกลุ่ม
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
// ปป // เดินเล่น
11.00----0----
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11.00----0-----916-69**
ปิงปอง 11.15----3-----562-65**
ปิงปอง 11.30----3-----934-85// เจาะ34
ปิงปอง 11.45----2-----32-30-37-27
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
นิเคอิ (บ่าย) เด่น 5-0

จีน (บ่าย) เด่น 2-8
plaza 5 เดือนที่แล้ว
ฮั่งเส็ง (บ่าย) 4-5
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย 25-7-62 เด่น 4-9
เจาะเฉพาะในกลุ่ม
jikaputt ดู 6 เดือนที่แล้ว 5
ฮานอย วันนี้ เด่น 3-7
jikaputt 6 เดือนที่แล้ว
074 - 90 // *74*
namtanbrow 6 เดือนที่แล้ว
ฮานอย วิ่ง9 ล่าง100 บาทได้มั้ยค่ะ
jikaputt 6 เดือนที่แล้ว
ได้สิ ล่าง ออก 90 = 9=100x4=400
namtanbrow 5 เดือนที่แล้ว
ทำไมถอนเงินไม่ได้ค่ะ
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ต้องรอ อย่างเดียวจร้า ระบบ คงมีปัญหา
jikaputt ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย 16-7-42 เด่น 8 รอง 3
24 28 48
56 58 68
กัน44-88-66

-842-856-843-

โต๊ด
245 246 248
256 258 268
456 458 468
568

วิ่ง รูด 8 ลุ้น
jikaputt ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ฮา นอย วันนี้ 14-7-62
ฮานอย เด่น 6-5
ปัก บน 650-658-652-565-965-619
แสดงความคิดเห็น