โปรไฟล์ของ jikaputt คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 12
ตามเลย ทั้งวัน
35-37-05-09-07
เลือกตัวเดียวตามชอบ
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 14:30 064 35 [35-53] //
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 14:45 550 32 [05-50] //
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 16:30 373 10 [37-73] //
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 18:30 098 53
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 18:30 098 53 [35-53] //
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 19:30 017 05 [05-50] //
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 20:45 065 50 [05-50] //
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 22:30 804 05 [05-50] //
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 22:45 402 50 [05-50] //
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 23:00 780 05 [05-50] //
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 23:30 937 94 [37-73] //
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 23:45 989 73 [37-73] //
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
ฮานอย29/4/62
417 59 // เจาะแจก
aleeya9999 3 เดือนที่แล้ว
aleeya9999 3 เดือนที่แล้ว
ถูก 17 แม่นมากค่ะ
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 7
ฮานอย วันนี้ 29-4-62
จับเด่น= 01-02- 07-12-17-27 กลับด้วย
สนใจลองตามดู

ปป =15.15=1=
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปป =15.15 = 1 =009-58 xx
ปป =15.30 = 9-7 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปป =15.15 = 1 =009-58 xx
ปป =15.30 = 9 - 7 =235-69 ล
ปป =15.45 = 9 - 2 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปป =15.15 = 1 =009-58 xx
ปป =15.30 = 9 - 7 =235-69 ล
ปป =15.45 = 9 - 2 =393-46 บ
ปป =16.00 = 1 - 7 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปป =15.15 = 1 =009-58 xx
ปป =15.30 = 9 - 7 =235-69 ล
ปป =15.45 = 9 - 2 =393-46 บ
ปป =16.00 = 1 - 7 =164-94 รบ
ปป =16.15 = 3 - 4 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปป =15.15 = 1 =009-58 xx
ปป =15.30 = 9 - 7 =235-69 ล
ปป =15.45 = 9 - 2 =393-46 บ
ปป =16.00 = 1 - 7 =164-94 รบ
ปป =16.15 = 3 - 4 =761-63 ล
ปป =16.30 = 7 - 2 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปป =15.15 = 1 =009-58 xx
ปป =15.30 = 9 - 7 =235-69 ล
ปป =15.45 = 9 - 2 =393-46 บ
ปป =16.00 = 1 - 7 =164-94 รบ
ปป =16.15 = 3 - 4 =761-63 ล
ปป =16.30 = 7 - 2 =587-63 บ
ปป =16.30 = 6 - 3 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปป =16.45 = 6 - 3 =
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 7
** ปป ** 29-4-62
ตามวันนี้
16-18-27-20
กลับด้วย
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 16:15 761 73 [16-61]
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 17:30 981 15 [18-81]
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 18:15 981 62 [18-81]
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 18:30 054 16 [16-61]
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 20:00 318 77 [18-81]
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 21:30 716 66 [16-61]
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 22:30 181 65 [18-81]
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
ปป เจาะ
14.30 = 42-43-63-45-48-47-46-20
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปป เจาะ
14.30 = 42-43-63-45-48-47-46-20=210-88 xx
14.45 = 87-33-65-31-35-39-41-86=
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปป เจาะ
14.30 = 42-43-63-45-48-47-46-20=210-88 xx
14.45 = 87-33-65-31-35-39-41-86=921-64 xx
15.00 = 03-59-58-98-39-46-14-57=
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปป เจาะ
14.30 = 42-43-63-45-48-47-46-20=210-88 xx
14.45 = 87-33-65-31-35-39-41-86=921-64 xx
15.00 = 03-59-58-98-39-46-14-57=565-67 xx
พัก เลขเดินย้อนรอบ ตามที่วางไว้
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
แนวทาง ปป 28-4-62
ปักหลัก สิบ-หน่วย
97= รูด หลักร้อย 0-9
ทั้งวัน
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
18.00 =05-06-04-26-59-48-64 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 20:15 497 03 [แตก 3 ตัว ] ปักหลัก สิบหน่วย
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 8
11.00 - 3-6
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
xปปx 28-4-62
11.00 = 3-6 = 771 - 71 xx
11.15 = 3-9 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
xปปx 28-4-62
11.00 = 3-6 = 771 - 71 xx
11.15 = 3-9 = 166 - 74 xx
11.30 = 8-6 =
เจาะ 84-26-28-34
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
xปปx 28-4-62
11.00 = 3-6 = 771 - 71 xx
11.15 = 3-9 = 166 - 74 xx
11.30 = 8-6 = 695 - 29 xx
11.45 = 9-6 =
เจาะ 96-69-64-49
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
xปปx 28-4-62
11.00 = 3-6 = 771 - 71 xx
11.15 = 3-9 = 166 - 74 xx
11.30 = 8-6 = 695 - 29 xx
11.45 = 9-6 = 669 - 19 //// แตก
12.00 = 8-9 =
เจาะ 89-98-80-09-39-49
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
xปปx 28-4-62
11.00 = 3-6 = 771 - 71 xx
11.15 = 3-9 = 166 - 74 xx
11.30 = 8-6 = 695 - 29 xx
11.45 = 9-6 = 669 - 19 //// แตก
12.00 = 8-9 = 125 - 80 /// เจาะแตก
12.15 = 5-9 =
เจาะ 59-95-51-91-555
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
xปปx 28-4-62
11.00 = 3-6 = 771 - 71 xx
11.15 = 3-9 = 166 - 74 xx
11.30 = 8-6 = 695 - 29 xx
11.45 = 9-6 = 669 - 19 //// แตก
12.00 = 8-9 = 125 - 80 /// เจาะแตก
12.15 = 5-9 = 931 - 14 xx
12.30 = 9-6 =
เจาะ 96-35-39-59 -555
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
xปปx 28-4-62
11.00 = 3-6 = 771 - 71 xx
11.15 = 3-9 = 166 - 74 xx
11.30 = 8-6 = 695 - 29 xx
11.45 = 9-6 = 669 - 19 //// แตก
12.00 = 8-9 = 125 - 80 /// เจาะแตก
12.15 = 5-9 = 931 - 14 xx
12.30 = 9-6 = 066 - 18 //
12.45 = 3-6 =
เจาะ 39-38-36-86-69-345
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
13.15 = 6 = 50000
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ฮานอย 27-4-62
เด่น 2-3-4
จับ 42-43-32-47-40 กลับด้วย
ตัวกัน
12 17 18 27 28 78 กลับด้วย
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ฮานอย,Hà Nội,VN01 029 40 // ล [ 40 ]
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 12
** ปป**ทดสอบ
9.45= 2-4-6 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
** ปป**ทดสอบ
9.45 = 2-4-6 =[ 533-22 ] ล
10.00= 3-8 =[ ]
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
** ปป**ทดสอบ
9.45 = 2-4-6 =[ 533-22 ] ล
10.00= 3-8 =[ 453-67 ] บ
10.15= 1-3 =[ ]
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
** ปป**ทดสอบ
9.45 = 2-4-6 =[ 533-22 ] ล
10.00= 3-8 =[ 453-67 ] บ
10.15= 1-3 =[ 891-91 ] บล เด้ง
10.30= 2-5 =[ ]
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
** ปป**ทดสอบ
9.45 = 2-4-6 =[ 533-22 ] ล
10.00= 3-8 =[ 453-67 ] บ
10.15= 1-3 =[ 891-91 ] บล เด้ง
10.30= 2-5 =[ 861- 77]**
10.45= 1-2 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
** ปป**ทดสอบ
9.45 = 2-4-6 =[ 533-22 ] ล
10.00= 3-8 =[ 453-67 ] บ
10.15= 1-3 =[ 891-91 ] บล เด้ง
10.30= 2-5 =[ 861-77 ]**
10.45= 1-2 =[304- 93 ]**
11.00= 6-4 =[ ]

พัก แจกสูตรฟรี
sakuna3719 3 เดือนที่แล้ว
สนใจทำไงค่ะ
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
** ปป**ทดสอบ
9.45 = 2-4-6 =[ 533-22 ] ล
10.00= 3-8 =[ 453-67 ] บ
10.15= 1-3 =[ 891-91 ] บล เด้ง
10.30= 2-5 =[ 861-77 ]**
10.45= 1-2 =[304- 93 ]**
11.00= 6-4 =[769 -73 ]บ
11.15= 7-8 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
กดติดตาม ส่งข้อความขอรอบ แจกวันล่ะ5รอบ
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
11.15= 7-8 =
11.30= 7-8 =
11.45= 7-8-1 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
12.00= 3-4
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
12.15= 0 - 2 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
12.15= 0 - 2 =
12.30= 0 - 2 =
12.45= 0 - 2 =
jikaputt ดู 4 เดือนที่แล้ว 11
ทดสอบ ปป x บ-ล กลับ
14.00 = 01 03 04 09 13 14 19 34 39 49
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ ปป x บ-ล กลับ
14.00 = 01 03 04 09 13 14 19 34 39 49 =937-59**

14.15 = 23 24 25 26 27 34 35 36 37 45
46 47 56 57 67
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ ปป x บ-ล กลับ
14.00 = 01 03 04 09 13 14 19 34 39 49 =937-59**

14.15 = 23 24 25 26 27 34 35 36 37 45 =921-90**
46 47 56 57 67

14.30 = 11 12 14 15 17 19 22 24 25 27 29
44 45 47 49 55 57 59 77 79 99
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ ปป x บ-ล กลับ
14.00 = 01 03 04 09 13 14 19 34 39 49 =937-59**

14.15 = 23 24 25 26 27 34 35 36 37 45 =921-90**
46 47 56 57 67

14.30 = 11 12 14 15 17 19 22 24 25 27 29 = ยกเลิกโพย
44 45 47 49 55 57 59 77 79 99

14.45 = เบิ้ล
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ ปป x บ-ล กลับ
14.00 = 01 03 04 09 13 14 19 34 39 49 =937-59**

14.15 = 23 24 25 26 27 34 35 36 37 45 =921-90**
46 47 56 57 67

14.30 = 11 12 14 15 17 19 22 24 25 27 29 = ยกเลิกโพย
44 45 47 49 55 57 59 77 79 99

14.45 = เบิ้ล = 103-54 **

15.00 = 9 x 50000
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ ปป x บ-ล กลับ
14.00 = 01 03 04 09 13 14 19 34 39 49 =937-59**

14.15 = 23 24 25 26 27 34 35 36 37 45 =921-90**
46 47 56 57 67

14.30 = 11 12 14 15 17 19 22 24 25 27 29 = ยกเลิกโพย
44 45 47 49 55 57 59 77 79 99

14.45 = เบิ้ล = 103-54 **

15.00 = 9 x 50000 = 217-79 // (*≧∇≦*)
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
[บ-ล] กลับ
15.30 =23 25 26 28 35 36 38 56 58 68
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
[บ-ล] กลับ
15.30 =23 25 26 28 35 36 38 56 58 68 = 175-87xx

15.45=02 06 07 08 26 27 28 67 68 78
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
[บ-ล] กลับ
15.30 =23 25 26 28 35 36 38 56 58 68 = 175-87xx

15.45=02 06 07 08 26 27 28 67 68 78 = 373-65xx

16.00=24 26 27 28 29 46 47 48 49 67
68 69 78 79 89
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
[บ-ล] กลับ
15.30 =23 25 26 28 35 36 38 56 58 68 = 175-87xx

15.45=02 06 07 08 26 27 28 67 68 78 = 373-65xx

16.00=24 26 27 28 29 46 47 48 49 67 = 521-00xx
68 69 78 79 89

16.15=00 03 04 06 07 33 34 36 37 44 46 47 66 67 77
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
[บ-ล] กลับ
15.30 =23 25 26 28 35 36 38 56 58 68 = 175-87xx

15.45=02 06 07 08 26 27 28 67 68 78 = 373-65xx

16.00=24 26 27 28 29 46 47 48 49 67 = 521-00xx
68 69 78 79 89

16.15=00 03 04 06 07 33 34 36 37 44 46 47 66 [67] 77 = 029-76//

16.30=14 15 17 18 19 45 47 48 49 57 58 59 78 79 89
กันเบิ้ล 11 44 55 77 88 99
jikaputt 4 เดือนที่แล้ว
[บ-ล] กลับ
15.30 =23 25 26 28 35 36 38 56 58 68 = 175-87xx

15.45=02 06 07 08 26 27 28 67 68 78 = 373-65xx

16.00=24 26 27 28 29 46 47 48 49 67 = 521-00xx
68 69 78 79 89

16.15=00 03 04 06 07 33 34 36 37 44 46 47 66 [67] 77 = 029-76//

16.30=14 15 17 18 19 45 47 48 49 57 58 59 78 79 89 = 734-06xx
กันเบิ้ล 11 44 55 77 88 99

16.45=1x50000
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
xx ปป xx 10.00 = 0 = 5x5
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx 10.00 = 0 = 345 - 86 xx
xx ปป xx 10.15 = 5 = 10x10
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 10
ปป 18.15 = 0-9 =50x50
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปป 18.15 = 0-9 =334-96//

ปป 18.30 = 6-3 =20x20
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปป 18.15 = 0-9 =334-96//

ปป 18.30 = 6-3 =614-16//
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
18.45 = 234
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
18.45 = 234
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปป 18.15 = 0-9 =334-96//

ปป 18.30 = 6-3 =614-16//

ปป 18.45 = 234 =119 -58 xx

ปป 19.00 = 8-4 = 20x20
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปป 18.15 = 0-9 =334-96//

ปป 18.30 = 6-3 =614-16//

ปป 18.45 = 234 =119 -58 xx

ปป 19.00 = 8-4 = 855 -87//
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปป 18.15 = 0-9 =334-96//

ปป 18.30 = 6-3 =614-16//

ปป 18.45 = 234 =119 -58 xx

ปป 19.00 = 8-4 = 855 -87//

ปป 19.15 = 3-7 =20x20
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปป 18.15 = 0-9 =334-96//

ปป 18.30 = 6-3 =614-16//

ปป 18.45 = 234 =119 -58 xx

ปป 19.00 = 8-4 = 855 -87//

ปป 19.15 = 3-7 =598 -78//

ปป 19.30 = 0-7 =20x20
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปป 18.15 = 0-9 =334-96//

ปป 18.30 = 6-3 =614-16//

ปป 18.45 = 234 =119 -58 xx

ปป 19.00 = 8-4 = 855 -87//

ปป 19.15 = 3-7 =598 -78//

ปป 19.30 = 0-7 =670 -67///

ปป 19.45 = 5-8 = 10x10
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
0___0 รอบนี้สุดท้าย พักแล้วถอน......
jikaputt ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
หวยลาว วันนี้ เด่น
3-6-0
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
เด่น สุด 4
จับ คู่เลย 43-46-40 กัน 41
อย่าลืมกลับ
4 ตัว
9346
4360
3640
jikaputt ดู 6 เดือนที่แล้ว 3
ลาว วันนี้ 4182
วาเลนไทน์ ก้อ มา 82 ตรงๆ
กรี๊ดดดดดด
issaree12 6 เดือนที่แล้ว
ถูกเหมือนกันค่ะ กรี๊ดด้วย555
aewipa 6 เดือนที่แล้ว
ขอสอบถามค่ะ 82 คือถูก2ตัวบนเหรอคะ
nafa4317 6 เดือนที่แล้ว
aewipa ถูกบนค่ะ 82ส่วนล่าง41จ้า
jikaputt ดู 6 เดือนที่แล้ว 4
หวยใหญ่ เด่น 0-6 กลัวจะเบิ้ล

02 05 06 08 09
25 26 28 29
58 59
68 69
89
ชุด 3ตัว เต็ง โต๊ด เล่น ขำ ขำ
025 026 028 029 056 058 059 068 069 089
256 258 259 268 269 289 568 569 589 689

จับชุด 6ตัว=09586-095260
noopuy999 6 เดือนที่แล้ว
เราโอนเงินผิดจะติดต่อที่ไหนได้บ้างจากเว็บนี้
jikaputt 6 เดือนที่แล้ว
โอนจากไหนไปไหน .....แจ้งเข้าเมนู โปรไฟล์ของฉัน เลือกหัวข้อขอความช่วยเหลือเลย....เพิ่มหัวข้อเเจ้งแอดมินระบบเลย
noopuy999 6 เดือนที่แล้ว
แล้วเค้าดูเลขอั้นกันตรงไหนหรอค่ะ
jikaputt 6 เดือนที่แล้ว
เลขอั้น ของ หวยใหญ่ จริงๆไม่ได้อั้นน่ะแต่คนเล่นตัวนั้นกันเยอะ ยอดมันจะเต็มที่ระบบตั้งไว้ .... ทำให้เราซื้อทีหลังจะทำไม่ได้ คร่าวๆ ยอดเต็ม ที่ประมาณ 10 ล้าน ...เดาเอาน่ะ เช่นตัวอย่าง งวดนี้ ดัง 29-92 ใครซื้อช้า ก้อจะซื้อไม่ได้คือพิมพืลงโพยแต่ระบบไม่รับแจ้งลำดับเลขที่ซื้อไม่ได้นั่น คือยอดตัวเลขนี้เต็มแล้ว...
jikaputt ดู 6 เดือนที่แล้ว 1
xx ปป xx เดิน พิกัด บน ทั้ง วัน
03 04 06 07 08 09 34 36 37 38
39 46 47 48 49 67 68 69 78 79
89
jikaputt 6 เดือนที่แล้ว
กลับด้วย 21x2 =42
jikaputt ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ปป . พิกัด บน ไปกลับ
14 15 16 17 18 19 45 46 47 48
49 56 57 58 59 67 68 69 78 79
89
jikaputt ดู 6 เดือนที่แล้ว 5
พิกัด บน กดตัวละ 100.-
15.45 : 1-2 =
jikaputt 6 เดือนที่แล้ว
พิกัด บน กดตัวละ 100.-
15.45 : 1-2 = 294 +24
16.00 : 2-8 =
jikaputt 6 เดือนที่แล้ว
พิกัด บน กดตัวละ 100.-
15.45 : 1-2 = 294 +24
16.00 : 2-8 = 331 -152
16.15 : 3-6 =
jikaputt 6 เดือนที่แล้ว
16.30 = 3ตัว ตรงโต๊ด
134 136 137 138 146 147 148 167 168 178
346 347 348 367 368 378 467 468 478 678

2ตัว บล
11 13 14 16 17 18
33 34 36 37 38
44 46 47 48
66 67 68
77 78
88
jikaputt 6 เดือนที่แล้ว
16.45 :2ตัว บล
23 24 25 27 29 34 35 37 39 45
47 49 57 59 79

3ตัว ตรงโต๊ด
234 235 237 239 245 247 249 257 259 279
345 347 349 357 359 379 457 459 479 579
jikaputt 6 เดือนที่แล้ว
17.00 = 10x10
123 126 127 129 136 137 139 167 169 179
236 237 239 267 269 279 367 369 379 679

2ตัว บล โต๊ด 5x5
11 12 13 16 17 19
22 23 26 27 29
33 36 37 39
66 67 69
77 79
99
jikaputt ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
8
ทดสอบ
xx ปป xx
21.30 = [8] =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
21.30 = [8] =573 - 23 ***
21.45 = [4] =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
21.30 = [8] =573 - 23 ***
21.45 = [4] =053 - 05 ***
22.00 = บ[6] - ล[8] =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
21.30 = [8] =573 - 23 ***
21.45 = [4] =053 - 05 ***
22.00 = บ[6] - ล[8] =043 - 98 // ไม่โลภ ได้ก้อหยุดน่ะจ๊ะ.....
teekun 7 เดือนที่แล้ว
( ไม่สามารถแสดงข้อความได้เนื่องจาก สมาชิกนี้ถูกแบน )
jikaputt ดู 7 เดือนที่แล้ว 8
ทดสอบ
xx ปป xx 19.45 = 2 -[6]
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
19.45 = 2 -[6] = 817-20 /
20.00 = 4 -[8] =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
19.45 = 2 -[6] = 817-20 /
20.00 = 4 -[8] = 850 -05 /
20.15 = 4 -[1] =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
19.45 = 2 -[6] = 817-20 /
20.00 = 4 -[8] = 850 -05 /
20.15 = 4 -[1] = 114 -61///
20.30 = 6 -[3] =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
19.45 = 2 -[6] = 817-20 /
20.00 = 4 -[8] = 850 -05 /
20.15 = 4 -[1] = 114 -61///
20.30 = 6 -[3] = 998 -19 **
20.45 = 9 -[3] =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
19.45 = 2 -[6] = 817-20 /
20.00 = 4 -[8] = 850 -05 /
20.15 = 4 -[1] = 114 -61///
20.30 = 6 -[3] = 998 -19 **
20.45 = 9 -[3] = 921 -14/
21.00 = 0 -[2] =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
19.45 = 2 -[6] = 817-20 /
20.00 = 4 -[8] = 850 -05 /
20.15 = 4 -[1] = 114 -61///
20.30 = 6 -[3] = 998 -19 **
20.45 = 9 -[3] = 921 -14/
21.00 = 0 -[2] = 548 -14**
21.15 = 3 -[4] =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
19.45 = 2 -[6] = 817-20 /
20.00 = 4 -[8] = 850 -05 /
20.15 = 4 -[1] = 114 -61///
20.30 = 6 -[3] = 998 -19 **
20.45 = 9 -[3] = 921 -14/
21.00 = 0 -[2] = 548 -14**
21.15 = 3 -[4] = 840 -96/
21.30 = 2 -[8] =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
xx ปป xx
19.45 = 2 -[6] = 817-20 /
20.00 = 4 -[8] = 850 -05 /
20.15 = 4 -[1] = 114 -61///
20.30 = 6 -[3] = 998 -19 **
20.45 = 9 -[3] = 921 -14/
21.00 = 0 -[2] = 548 -14**
21.15 = 3 -[4] = 840 -96/
21.30 = 2 -[8] = 897 -88 //
21.45 = ------------------------------------- Oop !! Good night
jikaputt ดู 7 เดือนที่แล้ว 5
หวย รัฐ เด่น = 1

00 01 02 03 06 09
11 12 13 16 19
22 23 26 29
33 36 39
66 69
99
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
งวดนี้ อาจ เบิ้ล หาม ระวังน่ะจ๊ะ

012 013 016 019 023 026 029 036 039 069
123 126 129 136 139 169 236 239 269 369
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
เด่น สุด 1-9
รอง 0-6

แต้ม รวม ได้ 903-913
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ชุด ลอตเตอรี่ ชุดสูตร 3ตัว ล่าง 316-903-891-058
ล่าง 96-99
ลอตเตอรี่ 6 ตัว 966313
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
รางวัลที่ 1 ออก= 197079
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
069 ใกล้สุด ล่ะ ดันเอา 7 ออก
jikaputt ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
ทดสอบ 3 ตัว เต็ง โต๊ด
17.00 =
124-128-129-148-149-189-248-249-289-489
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
17.00 = 677-44**

17.15 =
124-127-128-147-148-178-247-248-278-478
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
17.15 = 153 - 70***

17.45 =
045-047-049-057-059-079-457-459-479-579
jikaputt ดู 7 เดือนที่แล้ว 11
ทดสอบ
ปป.14.45= 14-16-17-46-47-67 กลับด้วย
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
ปป.14.45 = 699-50
14-16-17-46-47-67 ****
ปป.15.00 =
23-24-26-27
34-36-37
46-47-67
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
ปป.14.45 = 699-50
14-16-17-46-47-67 ****
ปป.15.00 = 757 - 97
23-24-26-27
34-36-37
46-47-67
15.15=
13 -14 -18- 19- 34 - 38- 39 -48 - 49 -89
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ
ปป.14.45 = 699-50
14-16-17-46-47-67 ****

ปป.15.00 = 757 - 97
23-24-26-27-34-36-37-46-47-67 *****

15.15 = 944 - 13
[13]-14-18-19-34-38-39-48-49-89 //

15.30=
03-04-05-08-09
34-35-38-39
45-48
58-59
89
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
3-5-8 มาครบ ดันไม่ อยู่ด้วยกันอีก เฮ้อ......
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
15.30 = 587-63
03-04-05-08-09
34-35-38-39
45-48
58-59
89

15.45 =
01-03-04-06-07
13-14-16-17
34-36-37
46-47
67
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
15.45 = 674 - 49
01-03-04-06-07
13-14-16-17
34-36-37
46-[47] //
67

16.00 =
02-06-08-09
26-28-29
68-69
89
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
16.00 = 517 - 00 ****
02-06-08-09
26-28-29
68-69
89

16.15 =
23-25-26-27
35-36-37
56-57-67
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
16.15 = 935 - 87 //
23-25-26-27
[35]-36-37
56-57-67

16.30 =
13-14-16-19
34-36-39
46-49
69
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
16.30 = 823 - 54 ***
13-14-16-19
34-36-39
46-49
69

16.45 =
34-35-37-38
45-47-48
57-58
78
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
16.30 = 823 - 54 ***
13-14-16-19
34-36-39
46-49
69

16.45 =
34-35-37-38
45-47-48
57-58
78
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
16.45 = 328 - 34 //
[34]-35-37-38
45-47-48
57-58
78
jikaputt ดู 7 เดือนที่แล้ว 12
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 = 682 - 21 //
13.00 = 3-7-0 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 = 682 - 21 //
13.00 = 3-7-0 = 345 - 66 xx
13.15 = 3-4-6
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 = 682 - 21 //
13.00 = 3-7-0 = 345 - 66 xx
13.15 = 3-4-6 = 642 - 35 ///
13.30 = 2-3-4 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 = 682 - 21 //
13.00 = 3-7-0 = 345 - 66 xx
13.15 = 3-4-6 = 642 - 35 ///
13.30 = 2-3-4 = 791 - 56 xx
13.45 = 2-4-5 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
xx ปป xx
10.45 = 1-3-4 = 636 - 48 //
11.00 = 6-7-8 = 567 - 12 //
11.15 = 5-6-9 = 413 - 49 /
11.30 = 2-5-8 = 944 - 16 xxx
11.45 = 0-2-4 = 365 - 16 xxx
12.00 = 0-2-4 = 647 - 02 ///
12.15 = 0-2-4 = 620 - 55 //
12.30 = 0-2-4 = 186 - 01 /
12.45 = 0-2-8 = 682 - 21 //
13.00 = 3-7-0 = 345 - 66 xx
13.15 = 3-4-6 = 642 - 35 ///
13.30 = 2-3-4 = 791 - 56 xx
13.45 = 2-4-5 = 999 -74 /
14.00 = 3-5-6 =
jikaputt ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
หวยลาว วันนี้ ลุ้น เด่น 4-3-8-6

43-34-86-68-64-46-83-38

4386-0386-8064
jikaputt ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
เสียว ตัวเดียว รับปีใหม่
20.15 = 5
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
เสียว ตัวเดียว รับปีใหม่
20.15 = 5 = 836 - 57 //
20.30 = 0 ระวัง เบิ้ล 22-44-66
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
เสียว ตัวเดียว รับปีใหม่
20.15 = 5 = 836 - 57 //
20.30 = 0 = 277 - 07 // เบิ้ล 77
20.45 = 1 =
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
เสียว ตัวเดียว รับปีใหม่
20.15 = 5 = 836 - 57 //
20.30 = 0 = 277 - 07 // เบิ้ล 77
20.45 = 1 = 896 - 54 **
21.00 = 8 = ระวังเบิ้ล 88-80
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
เสียว ตัวเดียว รับปีใหม่
20.15 = 5 = 836 - 57 //
20.30 = 0 = 277 - 07 // เบิ้ล 77
20.45 = 1 = 896 - 54 **
21.00 = 8 = 827 - 50 // 0-8 ดันแยกกัน
21.15 = 5 = เจาะ 95
แสดงความคิดเห็น