โปรไฟล์ของ jikaputt คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
*999 lucky*
*สูตร 3 เด่น*
ปิงปอง 10:00=318/13
ปิงปอง 10:15=6-2=818/12 //
ปิงปอง 10:30=6-7=
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
*999 lucky*
*สูตร 3 เด่น*
ปิงปอง 10:00=318/13
ปิงปอง 10:15=6-2=818/12 //
ปิงปอง 10:30=6-7=089/41 ++
ปิงปอง 10:45=7=
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
*999 lucky*
*สูตร 3 เด่น*
ปิงปอง 10:00=318/13
ปิงปอง 10:15=6-2=818/12 //
ปิงปอง 10:30=6-7=089/41 ++
ปิงปอง 10:45=8-7=429/93 ++
ปิงปอง 11:00=2-0=
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
พัก....
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
*999 lucky*
*สูตร3 ปักเด่น จัดชุด*
ปิงปอง 10:15=133/81
ปิงปอง 10:30=4-5= 435/09 //
ปิงปอง 10:45=7-4= 583/41 //
ปิงปอง 11:00=9-6= 126/70 //
ปิงปอง 11:15=4-7= 594/68 //
ปิงปอง 11:30=8-1= 898/38 //
ปิงปอง 11:45=0-6= 572/57 ++
ปิงปอง 12:00=8-6= 263/80 //
ปิงปอง 12:15=4-0= 780/40 //
ปิงปอง 12:30=7-1= 171/90 //
ปิงปอง 12:45=6-3= 812/76 //
ปิงปอง 13:00=4-6= 269/02 //
ปิงปอง 13:15=5-9= 899/06 //
ปิงปอง 13:30=4-2= 711/73 ++
ปิงปอง 13:45=6-9= 968/24 //
ปิงปอง 14:00=4-2= 268/61 //รบ
ปิงปอง 14:15=2-8= 404/23 //
ปิงปอง 14:30=4-9= 243/28 //
ปิงปอง 14:45=4-6= 226/03 //
ปิงปอง 15:00=4-7= 139/13 ++
ปิงปอง 15:15=5-9= 768/83 ++
ปิงปอง 15:30=1-4= 697/95 ++
ปิงปอง 15:45=3-6= 063/40 //
ปิงปอง 16:00=7-6= 910/02 ++
ปิงปอง 16:15=2-9= 428/09 //
ปิงปอง 16:30=0-8= 723/90 //
ปิงปอง 16:45=1-5= 981/75 //
ปิงปอง 17:00=2-3= 180/19 ++
ปิงปอง 17:15=1-5= 319/86 //
ปิงปอง 17:30=1-8= 647/77 ++
ปิงปอง 17:45=9-2=
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
นอย วันนี้ เด่น 6-3
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
+เดิน เล่น +11.45 = 6 =
023 026 028 029 036 038 039 068 069 089
236 238 239 268 269 289 368 369 389 689
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12:00 263 80 แตก แล้ว จร้า บ-ล เลิก
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
*999 lucky*
*สูตร3 ปักเด่น จัดชุด*
ปิงปอง 10:15=133/81
ปิงปอง 10:30=4-5= 435/09 //
ปิงปอง 10:45=7-4= 583/41 //
ปิงปอง 11:00=9-6= 126/70 //
ปิงปอง 11:15=4-7= 594/68 //
ปิงปอง 11:30=8-1= 898/38 //
ปิงปอง 11:45=0-6= 572/57 ++
ปิงปอง 12:00=8-6= 263/80 //
ปิงปอง 12:15=4-0= 780/40 //
ปิงปอง 12:30=7-1= 171/90 //
ปิงปอง 12:45=6-3= 812/76 //
ปิงปอง 13:00=4-6= 269/02 //
ปิงปอง 13:15=5-9=
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
ทดดสอบ
21.30 =5= 034 035 038 045 048 058 345 348 358 458
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
21.45=023 024 025// 034 035 045 234 235 245 345
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
22.00=235 236 238 256 258 268 356 358 368 568
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
22.15=236 238 239 268 269 289 368 369 389 689
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
22.30=234 237 238 247 248 278 347 348 378 478
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
*ลาว ชุดครอบจักรวาล*
45 46 47 48 49
56 57 58 59 67
68 69 78 79 89
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
3 ตัว = 456 457 458 467 468 478 567 568 578 678
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ลาว 6880 เข้า ล68//
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย วันนี้ 2-8-9
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
8.00 =4= 41-43-46-47-48
17-18-13-38-78
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
8.15 =8= 80-83-85-86
05-06-56-58
538-568-456-046
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
แอดมิน รบกวนช่วยปรับยอด ฝากให้ด้วย จร้า ...... ขอความช่วยเหลือไปแล้วแนปสลิปไปด้วย .....เด๋วคืนนี้ไม่ได้เล่น
สมาชิกรออยู่จร้า.....
aorairhihi 1 เดือนที่แล้ว
เดี๋ยวก็ปรับจ้า ตะกี้เพิ่งขอความข่วยเหลือไป ปรับให้แล้ว
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
จร้า รอ จร้า นานแล้ว เลขกำลัง ลง องค์ กำลังขึ้น ตองกำลังมา.....
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปรับแล้วจร้า ...... เร็วจริง น้ำตา จิไหล.....
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง 14:00 =1=
13 14 17 19 43 47 49 73 93 47 97
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
231-41 เด้ง บล แตก 3 ตัว
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 14:15=9=
43 47 49 73 93 97
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
192-99 // ดบล
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 14:30=4=
45 46 48 49 56 58 59 68 69 89
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
648-92 // บ เจาะ 48

สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ หรือแทกมาน่ะอ่านเงื่อไขทำตัวสบายๆ ได้ลุ้น ลาว ฮานอย มาเลย์ หวยรัฐ เป็นแนวทาง
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย วันนี้ บน 897 ล่าง 32 // แตก บน - ล่าง ว้าวๆๆๆๆๆ
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง รอบค่ำ
ปิงปอง 19:15=5-9 =397 / 93 //ดบล
ปิงปอง 19:30=2-3 =598 / 54 -
ปิงปอง 19:45=4-7 =766 / 04 //ดบล
ปิงปอง 20:00=8-9 =925 / 68 //ดบล
ปิงปอง 20:15=8-1 =
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง รอบค่ำ
ปิงปอง 19:15=5-9 =397 / 93 //ดบล
ปิงปอง 19:30=2-3 =598 / 54 -
ปิงปอง 19:45=4-7 =766 / 04 //ดบล
ปิงปอง 20:00=8-9 =925 / 68 //ดบล
ปิงปอง 20:15=8-1 =681 / 64 //ดบ
ปิงปอง 20:30=1-5 =703 / 60 -
ปิงปอง 20:45=7-5 =
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง รอบค่ำ
ปิงปอง 19:15=5-9 =397 / 93 //ดบล
ปิงปอง 19:30=2-3 =598 / 54 -
ปิงปอง 19:45=4-7 =766 / 04 //ดบล
ปิงปอง 20:00=8-9 =925 / 68 //ดบล
ปิงปอง 20:15=8-1 =681 / 64 //ดบ
ปิงปอง 20:30=1-5 =703 / 60 -
ปิงปอง 20:45=7-5 =559 / 80 //บ
ปิงปอง 21:00=6-1 =
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ปป=12-45 =9=
ทดสอบเจาะ = 25 26 29 56 59 69
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปป=12-45 =9=632-59 //
ทดสอบเจาะ = 25 26 29 56 59// 69
ปป=13-00 =5=
03 05 09 35 39 65
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปป=13-00 =6=
24 26 29 46 49 69
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปป=13-15 =6=126-87 //
24 26// 29 46 49 69

ปป=13-30 =5=
15 16 18 56 58 68

เปิดรับ สมาชิก ใหม่ 4 ตำแหน่ง
แอดมาคุยกัน jb5469
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
หวยรัฐ 16-10-62
เด่นบน 9 - 7
เด่นล่าง 6 -4
plaza 1 เดือนที่แล้ว
บน=379-792-892-673
727-672-567-798-782

กัน3ตัว ล่าง
saard 1 เดือนที่แล้ว
งวดหน้าบอกใหม่นะแต่บอกด้วยให้ซื้อทั้งบนล่าง555
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย 15-10-62 สูตร2
เด่น9 รอง3
91-94-95-97
30-31-34-35-37
jikaputt ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
ปิงปอง 10:45=6-4
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 10:45=6-4=786-97 //
ปิงปอง 11:00=6-9=494-49 //
ปิงปอง 11:15=7-9=
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 11:30=2-7=376-16 //
ปิงปอง 11:45=3-1=896-34 //
ปิงปอง 12:00=3-6=237-36 //
ปิงปอง 12:15=4-2=
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12:15=4-2=898-43 //
ปิงปอง 12:30=7-0=
jikaputt 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12:30=7-0=309-80 //0
ปิงปอง 12:45=3-6=
jikaputt ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย วันนี้ 12-10-62
เด่น 8 รอง 2
82-83-85-87
726-863-226
jikaputt ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ฮานอย วันนี้ 7-10-62
เด่น 4 รอง 6 กัน5-9
เจาะในกลุ่ม
plaza 2 เดือนที่แล้ว
บน 200 ล่าง 57
jikaputt ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
เปิดรับ สมาชิก วางเลขเดิน ปิงปอง-ยี่กี่ สมาชิกห้องVip รับเลขฮานอย - มาเลย์-ลาว พิเศษห้องหวยหุ้น ห้องแยกให้เล่น

เด่น ฮานอย วันนี้ 6-10-62 = ฟัน 7 รอง8 กัน3
เด่น มาเลย์ วันนี้ 6-10-62= ฟัน 3 รอง 0 กัน7 จัดเบิ้ลไป

เราจะจัดทีม เฉพาะกิจเร็วนี้
jikaputt 2 เดือนที่แล้ว
บน 275- ล่าง 41 เจาะ 75 --แตก3ตัว
jikaputt 2 เดือนที่แล้ว
มาเลย์ บน 632 ล่าง 88 ฟัน3 --เจาะ32 // เบิ้ล แตก
jikaputt ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย 4-10-62
บน 051 ล่าง 90
jikaputt ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ลาก่อน เวปล่มบ่อย ย้ายบ้านไปที่อื่น
jikaputt ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
อัพเดท หวยหุ้น ประจำวันที่19-9-62
แนวทาง หวยหุ้น 19-9-62

หุ้นอเมริกา ดาวโจนส์ = [7]-0= 708 28 // 7-0
หุ้นญี่ปุ่น นิเคอิ เช้า = [3]-4= 353 82 // 3
หุ้นญี่ปุ่น นิเคอิ บ่าย = 3-[5]= 445 74 // 5
หุ้นจีน เช้า = [3]-[4]= 364 33 // 3-4
หุ้นจีน บ่าย = 6-[9]= 220 89 //9
ฮั่วเส้ง(เช้า) = 3-0= 191-21 *******
ฮั่วเส้ง(บ่าย) = [8]-3= 895 17 //8 รบ
หุ้นไต้หวัน TWSE = 2-[7] = 470 75 // 7บล
หุ้นเกาหลี = [2]-[7] = 702 43 // 2-7 ดบ
หุ้นสิงคโปร์ SGX = [8]-[6] = 680 04 // 8-6 ดบ
หุ้นอินเดีย Bombay = [7]-6 =347 41 //7
หุ้นอียิปต์ EGX30 = 3-4 =
หุ้นรัสเซีย RTS = 3-5 =
หุ้นเยอรมัน DAX = 9-6 =
หุ้นอังกฤษ FTSE100= 8-7 =
ฮานอย = [0-6-2] = 620-22 แตก เด้ง เจาะ
jikaputt 2 เดือนที่แล้ว
หุ้นรัสเซีย RTS = 3-5 =831-23 //3ดบล
หุ้นเยอรมัน DAX = 9-6 =770-08 **
หุ้นอังกฤษ FTSE100= 8-7 =642-37 //7ล
jikaputt ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
แนวทาง หวยหุ้น 19-9-62

หุ้นอเมริกา ดาวโจนส์ = 7-0= 708 28 // 7-0
หุ้นญี่ปุ่น นิเคอิ เช้า = 3-4= 353 82 // 3
หุ้นญี่ปุ่น นิเคอิ บ่าย = 3-5=
หุ้นจีน เช้า = 3-4= 364 33 // 3-4
หุ้นจีน บ่าย = 6-9=
ฮั่วเส้ง(เช้า) = 3-0= 191-21 **
ฮั่วเส้ง(บ่าย) = 8-3=
หุ้นไต้หวัน TWSE = 2-7 =
หุ้นเกาหลี = 2-7 =
หุ้นสิงคโปร์ SGX = 8-6 =
หุ้นอินเดีย Bombay = 7-6 =
หุ้นอียิปต์ EGX30 = 3-4 =
หุ้นรัสเซีย RTS = 3-5 =
หุ้นเยอรมัน DAX = 9-6 =
หุ้นอังกฤษ FTSE100= 8-7 =
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
แนวทางประจำวันที่ 13-9-62

หวยหุ้นดาวโจนส์ =เด่น5 รอง1 = 245 - 41 //ดบล
หวยหุ้นไทย (เย็น) =เด่น7 รอง6 =796 - 28 // ดบ
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) =เด่น8 รอง6 =829-68 //ดบล
หวยหุ้นจีน (บ่าย) =ตลาดปิด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย)=เด่น5 รอง2=269-06 //รบ
หวยหุ้นไต้หวัน=ตลาดปิด
หวยหุ้นเกาหลี=ตลาดปิด
หวยหุ้นอินเดีย=เด่น5 รอง1 =499-71 //ล
หวยหุ้นสิงคโปร์=เด่น2 รอง6 =949-53 **
หวยหุ้นอังกฤษ=เด่น6 รอง2 =
หวยหุ้นเยอรมัน=เด่น4 รอง2 =
หวยหุ้นรัสเซีย=เด่น6 รอง4 =
ฮานอย = เด่น6 รอง 9= 812-97 //ล เจาะ 97
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
แนวทางประจำวันที่ 12-9-62

หวยหุ้นดาวโจนส์ =เด่น7 รอง6 = 704-61 //ดบล
หวยหุ้นไทย (เย็น) =เด่น7 รอง1 =
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) =เด่น5 รอง4 = 961-85 //ล
หวยหุ้นจีน (บ่าย) =เด่น4 รอง1 = 980-08 **
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย)=เด่น7 รอง8 =
หวยหุ้นไต้หวัน=เด่น7 รอง3 =
หวยหุ้นเกาหลี=เด่น7 รอง4 =
หวยหุ้นอินเดีย=เด่น4 รอง6 =
หวยหุ้นสิงคโปร์=เด่น9 รอง6 =
หวยหุ้นอังกฤษ=เด่น4 รอง7 =
หวยหุ้นเยอรมัน=เด่น8 รอง6 =
หวยหุ้นรัสเซีย=เด่น4 รอง6 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ฮานอย เด่น 7-8
plaza 3 เดือนที่แล้ว
ชุดวิน ฮานอย 03785
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
แนวทางประจำวันที่ 12-9-62

หวยหุ้นดาวโจนส์ =เด่น7 รอง6 = 704-61 //ดบล
หวยหุ้นไทย (เย็น) =เด่น7 รอง1 = 368-35 **
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) =เด่น5 รอง4 = 961-85 //ล
หวยหุ้นจีน (บ่าย) =เด่น4 รอง1= 980-08 **
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) =เด่น7 รอง8 = 763-43 //รบ
หวยหุ้นไต้หวัน =เด่น7 รอง3 = 755-20 //รบ
หวยหุ้นเกาหลี =เด่น7 รอง4 = ตลาดปิด
หวยหุ้นอินเดีย =เด่น4 รอง6 = 428-54 //ดบล
หวยหุ้นสิงคโปร์ =เด่น9 รอง6 = 896-56 //ดบลx3
หวยหุ้นอังกฤษ =เด่น4 รอง7 = 467-64 //ดบลx3
หวยหุ้นเยอรมัน =เด่น8 รอง6 =025-18 //ล
หวยหุ้นรัสเซีย =เด่น4 รอง6 = 724-69 //ดบล
ฮานอย =เด่น7 รอง8 = 717- 05 //บ
jikaputt ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
แนวทางหวยหุ้น ประจำวัน ที่ 11-9-62

หวยหุ้นไทย ปิดเย็น เด่น 5 รอง6 =
หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย เด่น 6 รอง3 =
หวยหุ้นจีน บ่าย เด่น 8 รอง6 =
หวยหุ้นฮั่งเส็ง บ่าย เด่น 8 รอง6 =
หวยหุ้นไต้หวัน เด่น 7 รอง2 = 035-77 //
หวยหุ้นอินเดีย เด่น 5 รอง6 =
หวยหุ้นอังกฤษ เด่น 0 รอง8 =
หวยหุ้นเยอรมัน เด่น 5 รอง2 =
หวยหุ้นรัสเซีย เด่น 6 รอง9 =
หวยหุ้นอียิปต์ เด่น 6 รอง4 =
หวยหุ้นสิงคโปร์ เด่น 6 รอง4 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปองเด่น
ปิงปอง 13:30=603-19
ปิงปอง 13:45= 8-4 =102-04 //ล
ปิงปอง 14:00= 2-7 = 603-73//ล
ปิงปอง 14:15= 5-2 = 484-64 **
ปิงปอง 14:30= 4-1 = 034-89 //บ
ปิงปอง 14:45= 8-6 = 177-36 //ล
ปิงปอง 15:00= 0-4 = 151-90 //ล
ปิงปอง 15:15= 6-2 =
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปองเด่น
ปิงปอง 13:30=603-19
ปิงปอง 13:45= 8-4 =102-04 //ล
ปิงปอง 14:00= 2-7 = 603-73//ล
ปิงปอง 14:15= 5-2 = 484-64 **
ปิงปอง 14:30= 4-1 = 034-89 //บ
ปิงปอง 14:45= 8-6 = 177-36 //ล
ปิงปอง 15:00= 0-4 = 151-90 //ล
ปิงปอง 15:15= 6-2= 759-58 **
ปิงปอง 15:30= 9-8=
jikaputt 3 เดือนที่แล้ว
หวยหุ้นไทย ปิดเย็น เด่น 5 รอง6 = 903-10
หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย เด่น 6 รอง3 = 776 - 66 // ดบล
หวยหุ้นจีน บ่าย เด่น 8 รอง6 = 372 - 21
หวยหุ้นฮั่งเส็งบ่าย เด่น 8 รอง6 = 906 - 38 //ดบล
หวยหุ้นไต้หวัน เด่น 7 รอง2 = 035-77 //ล
หวยหุ้นอินเดีย เด่น 5 รอง6 = 082 - 37
หวยหุ้นอังกฤษ เด่น 0 รอง8 = 803-08 //ดบลx3
หวยหุ้นเยอรมัน เด่น 5 รอง2 = 907-36
หวยหุ้นรัสเซีย เด่น 6 รอง9 = 993-44 //บ
หวยหุ้นอียิปต์ เด่น 6 รอง4 = 169-82 //บ
หวยหุ้นสิงคโปร์ เด่น 6 รอง4 = 752-81
แสดงความคิดเห็น