โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
06/06/2562


13:30 ( 4 )=714/94 ✅✅สบล
13:45 ( 4 )=712/80 +
14:00 ( 0 )=241/00 ✅สล
14:15 ( 6 )=362/28 ✅สบ
14:30 ( 6 )=899/65 ✅สล
14:45 ( 5 )=755/82 ✅สบ
15:00 ( 5 )=129/88 +
15:15 ( 8 )=628/61 ✅สบ
15:30 ( 6 )=643/21 ✅สบ
15:45 ( 6 )=837/21 +
16:00 ( 9 )=225/61 +
16:15 ( 5 )=547/84 ✅สบ
16:30 ( 6 )=655/06 ✅✅สบล
16:45 ( 5 )=753-456-657-345-755-775


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:15 ( 8 )=628/61 ✅สบ
15:30 ( 6 )=643/21 ✅สบ
15:45 ( 6 )=837/21 +
16:00 ( 9 )=225/61 +
16:15 ( 5 )=547/84 ✅สบ
16:30 ( 6 )=655/06 ✅✅สบล
16:45 ( 5 )=510/43 ✅สบ
17:00 ( 4 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 ( 5 )=547/84 ✅สบ
16:30 ( 6 )=655/06 ✅✅สบล
16:45 ( 5 )=510/43 ✅สบ
17:00 ( 4 )=718/72 +
17:15 ( 7 )=768/84 ✅สบ
17:30 ( 6 )=402/61 ✅สล
17:45 ( 6 )=291/41 +
18:00 ( 4 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
06/06/2562


13:30 ( 4 )=714/94 ✅✅สบล
13:45 ( 4 )=712/80 +
14:00 ( 0 )=241/00 ✅สล
14:15 ( 6 )=362/28 ✅สบ
14:30 ( 6 )=456-567-768-656-556


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 ( 4 )=714/94 ✅✅สบล
13:45 ( 4 )=712/80 +
14:00 ( 0 )=241/00 ✅สล
14:15 ( 6 )=362/28 ✅สบ
14:30 ( 6 )=899/65 ✅สล
14:45 ( 5 )=57-75-567-456-345
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 ( 4 )=714/94 ✅✅สบล
13:45 ( 4 )=712/80 +
14:00 ( 0 )=241/00 ✅สล
14:15 ( 6 )=362/28 ✅สบ
14:30 ( 6 )=899/65 ✅สล
14:45 ( 5 )=755/82 ✅สบ
15:00 ( 5 )=50-05-550-005-456-567-345
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 ( 4 )=714/94 ✅✅สบล
13:45 ( 4 )=712/80 +
14:00 ( 0 )=241/00 ✅สล
14:15 ( 6 )=362/28 ✅สบ
14:30 ( 6 )=899/65 ✅สล
14:45 ( 5 )=755/82 ✅สบ
15:00 ( 5 )=129/88 +
15:15 ( 8 )=628/61 ✅สบ
15:30 ( 6 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:00 ( 0 )=241/00 ✅สล
14:15 ( 6 )=362/28 ✅สบ
14:30 ( 6 )=899/65 ✅สล
14:45 ( 5 )=755/82 ✅สบ
15:00 ( 5 )=129/88 +
15:15 ( 8 )=628/61 ✅สบ
15:30 ( 6 )=643/21 ✅สบ
15:45 ( 6 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:00 ( 0 )=241/00 ✅สล
14:15 ( 6 )=362/28 ✅สบ
14:30 ( 6 )=899/65 ✅สล
14:45 ( 5 )=755/82 ✅สบ
15:00 ( 5 )=129/88 +
15:15 ( 8 )=628/61 ✅สบ
15:30 ( 6 )=643/21 ✅สบ
15:45 ( 6 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 ( 4 )=714/94 ✅✅สบล
13:45 ( 4 )=712/80 +
14:00 ( 0 )=241/00 ✅สล
14:15 ( 6 )=362/28 ✅สบ
14:30 ( 6 )=899/65 ✅สล
14:45 ( 5 )=755/82 ✅สบ
15:00 ( 5 )=129/88 +
15:15 ( 8 )=628/61 ✅สบ
15:30 ( 6 )=643/21 ✅สบ
15:45 ( 6 )=837/21 +
16:00 ( 9 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:00 ( 0 )=241/00 ✅สล
14:15 ( 6 )=362/28 ✅สบ
14:30 ( 6 )=899/65 ✅สล
14:45 ( 5 )=755/82 ✅สบ
15:00 ( 5 )=129/88 +
15:15 ( 8 )=628/61 ✅สบ
15:30 ( 6 )=643/21 ✅สบ
15:45 ( 6 )=837/21 +
16:00 ( 9 )=225/61 +
16:15 ( 5 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:00 ( 0 )=241/00 ✅สล
14:15 ( 6 )=362/28 ✅สบ
14:30 ( 6 )=899/65 ✅สล
14:45 ( 5 )=755/82 ✅สบ
15:00 ( 5 )=129/88 +
15:15 ( 8 )=628/61 ✅สบ
15:30 ( 6 )=643/21 ✅สบ
15:45 ( 6 )=837/21 +
16:00 ( 9 )=225/61 +
16:15 ( 5 )=547/84 ✅สบ
16:30 ( 6 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
06/06/2562


09:15 ( 9 )=906/49 ✅✅สบล
09:30 ( 8 )=164/78 ✅สล
09:45 ( 0 )=820/81 ✅สบ
10:00 ( 4 )=LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
05/06/2562


15:45 ( 9 )=429/99 ✅✅สบล
16:00 ( 4 )=735/58 +
16:15 ( 8 )=046/28 ✅สล
16:30 ( 8 )=114/98 ✅สล
16:45 ( 8 )=469/28 ✅สล
17:00 ( 8 )=896-868-866-678-567-789-890-456


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:45 ( 9 )=429/99 ✅✅สบล
16:00 ( 4 )=735/58 +
16:15 ( 8 )=046/28 ✅สล
16:30 ( 8 )=114/98 ✅สล
16:45 ( 8 )=469/28 ✅สล
17:00 ( 8 )=734/10 +
17:15 ( 2 )=532-452-234-123-120
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
05/06/2562


12:30 ( 4 )=840/56 ✅สบ
12:45 ( 4 )=140/67 ✅สบ
13:00 ( 0 )=740-890-190-120-240-107-106


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 ( 4 )=840/56 ✅สบ
12:45 ( 4 )=140/67 ✅สบ
13:00 ( 0 )=902/43 ✅สบ
13:15 ( 2 )=234-123-120-402-302
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 ( 4 )=840/56 ✅สบ
12:45 ( 4 )=140/67 ✅สบ
13:00 ( 0 )=902/43 ✅สบ
13:15 ( 2 )=952/87 ✅สบ
13:30 ( 2 )=652-752-127-123-234-120
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 ( 4 )=840/56 ✅สบ
12:45 ( 4 )=140/67 ✅สบ
13:00 ( 0 )=902/43 ✅สบ
13:15 ( 2 )=952/87 ✅สบ
13:30 ( 2 )=102/15 ✅สบ 120 แตก
13:45 ( 2 )=121-122-022-002-532-452
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 ( 4 )=840/56 ✅สบ
12:45 ( 4 )=140/67 ✅สบ
13:00 ( 0 )=902/43 ✅สบ
13:15 ( 2 )=952/87 ✅สบ
13:30 ( 2 )=102/15 ✅สบ 120 แตก
13:45 ( 2 )=736/51 +
14:00 ( 4 )=234-345-654-424-224
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 ( 4 )=840/56 ✅สบ
12:45 ( 4 )=140/67 ✅สบ
13:00 ( 0 )=902/43 ✅สบ
13:15 ( 2 )=952/87 ✅สบ
13:30 ( 2 )=102/15 ✅สบ 120 แตก
13:45 ( 2 )=736/51 +
14:00 ( 4 )=245/66 ✅สบ
14:15 ( 8 )=248-789-678-890
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 ( 4 )=840/56 ✅สบ
12:45 ( 4 )=140/67 ✅สบ
13:00 ( 0 )=902/43 ✅สบ
13:15 ( 2 )=952/87 ✅สบ
13:30 ( 2 )=102/15 ✅สบ 120 แตก
13:45 ( 2 )=736/51 +
14:00 ( 4 )=245/66 ✅สบ
14:15 ( 8 )=248-789-678-890-877-887
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 ( 4 )=840/56 ✅สบ
12:45 ( 4 )=140/67 ✅สบ
13:00 ( 0 )=902/43 ✅สบ
13:15 ( 2 )=952/87 ✅สบ
13:30 ( 2 )=102/15 ✅สบ 120 แตก
13:45 ( 2 )=736/51 +
14:00 ( 4 )=245/66 ✅สบ
14:15 ( 8 )=274/06 +
14:30 ( 4 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
05/06/2562


09:00 ( 4 )=560/24 ✅สล
09:15 ( 2 )=124/12 ✅✅สบสล
09:30 ( 2 )=742-142-123-234-120


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:00 ( 4 )=560/24 ✅สล
09:15 ( 2 )=124/12 ✅✅สบสล
09:30 ( 2 )=903/18 +
09:45 ( 4 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:00 ( 4 )=560/24 ✅สล
09:15 ( 2 )=124/12 ✅✅สบสล
09:30 ( 2 )=903/18 +
09:45 ( 4 )=119/83 +
10:00 ( 9 )=201/22 +
10:15 ( 8 )=259/41 ✅สบ
10:30 ( 2 )=325/64 ✅สบ
10:45 ( 4 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
04/06/2562


08:00 ( 8 )=837/40 ✅สบ
08:15 ( 3 )=896/13 ✅สล
08:30 ( 4 )=792/62 +
08:45 ( 2 )=428/68 ✅สบ
09:00 ( 6 )=956-486-269-456-567-678

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:00 ( 8 )=837/40 ✅สบ
08:15 ( 3 )=896/13 ✅สล
08:30 ( 4 )=792/62 +
08:45 ( 2 )=428/68 ✅สบ
09:00 ( 6 )=309/50 +
09:15 ( 3 )=603-903-123-234-543
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:00 ( 8 )=837/40 ✅สบ
08:15 ( 3 )=896/13 ✅สล
08:30 ( 4 )=792/62 +
08:45 ( 2 )=428/68 ✅สบ
09:00 ( 6 )=309/50 +
09:15 ( 3 )=429/71 +
09:30 ( 4 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:00 ( 8 )=837/40 ✅สบ
08:15 ( 3 )=896/13 ✅สล
08:30 ( 4 )=792/62 +
08:45 ( 2 )=428/68 ✅สบ
09:00 ( 6 )=309/50 +
09:15 ( 3 )=429/71 +
09:30 ( 4 )=234/89 ✅สบ
09:45 ( 8 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:00 ( 8 )=837/40 ✅สบ
08:15 ( 3 )=896/13 ✅สล
08:30 ( 4 )=792/62 +
08:45 ( 2 )=428/68 ✅สบ
09:00 ( 6 )=309/50 +
09:15 ( 3 )=429/71 +
09:30 ( 4 )=234/89 ✅สบ
09:45 ( 8 )=803/61 ✅สบ
10:00 ( 2 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
03/06/2562


10:45 ( 4 )=485/45 ✅✅สบสล
11:00 ( 4 )=593/04 ✅สล
11:15 ( 4 )=817/87 +
11:30 ( 3 )=955/92 +
11:45 ( 8 )=688/63 ✅สล
12:00 ( 4 )=777/04 ✅สล
12:15 ( 3 )=034/66 ✅สล
12:30 ( 8 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:45 ( 4 )=485/45 ✅✅สบสล
11:00 ( 4 )=593/04 ✅สล
11:15 ( 4 )=817/87 +
11:30 ( 3 )=955/92 +
11:45 ( 8 )=688/63 ✅สล
12:00 ( 4 )=777/04 ✅สล
12:15 ( 3 )=034/66 ✅สล
12:30 ( 8 )=993/39 +
12:45 ( 0 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:45 ( 4 )=485/45 ✅✅สบสล
11:00 ( 4 )=593/04 ✅สล
11:15 ( 4 )=817/87 +
11:30 ( 3 )=955/92 +
11:45 ( 8 )=688/63 ✅สล
12:00 ( 4 )=777/04 ✅สล
12:15 ( 3 )=034/66 ✅สล
12:30 ( 8 )=993/39 +
12:45 ( 0 )=ไม่ออกผล
13:00 ( 0 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:45 ( 4 )=485/45 ✅✅สบสล
11:00 ( 4 )=593/04 ✅สล
11:15 ( 4 )=817/87 +
11:30 ( 3 )=955/92 +
11:45 ( 8 )=688/63 ✅สล
12:00 ( 4 )=777/04 ✅สล
12:15 ( 3 )=034/66 ✅สล
12:30 ( 8 )=993/39 +
12:45 ( 0 )=ไม่ออกผล
13:00 ( 0 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:45 ( 4 )=485/45 ✅✅สบสล
11:00 ( 4 )=593/04 ✅สล
11:15 ( 4 )=817/87 +
11:30 ( 3 )=955/92 +
11:45 ( 8 )=688/63 ✅สล
12:00 ( 4 )=777/04 ✅สล
12:15 ( 3 )=034/66 ✅สล
12:30 ( 8 )=993/39 +
12:45 ( 0 )=ไม่ออกผล
13:00 ( 0 )=141/30 ✅สล
13:00 ( 2 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
03/06/2562


09:15 ( 6 )=784/67 ✅สล
09:30 ( 9 )=905/78 ✅สบ
09:45 ( 4 )=384-484-424-234-345-456

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:15 ( 6 )=784/67 ✅สล
09:30 ( 9 )=905/78 ✅สบ
09:45 ( 4 )=005/66 +
10:00 ( 0 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:15 ( 6 )=784/67 ✅สล
09:30 ( 9 )=905/78 ✅สบ
09:45 ( 4 )=005/66 +
10:00 ( 0 )=898/04 ✅สล
10:15 ( 4 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:15 ( 6 )=784/67 ✅สล
09:30 ( 9 )=905/78 ✅สบ
09:45 ( 4 )=005/66 +
10:00 ( 0 )=898/04 ✅สล
10:15 ( 4 )=673/19 +
10:30 ( 3 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
02/06/2562


12:45 ( 6 )=666/04 ✅สบ
13:00 ( 6 )=065/41 ✅สบ
13:15 ( 4 )=067/84 ✅สล
13:30 ( 6 )=106-650-840-607-406

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 ( 6 )=666/04 ✅สบ
13:00 ( 6 )=065/41 ✅สบ
13:15 ( 4 )=067/84 ✅สล
13:30 ( 6 )=010/17 +
13:45 ( 0 )=170-140-480-120-890-190
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 ( 6 )=666/04 ✅สบ
13:00 ( 6 )=065/41 ✅สบ
13:15 ( 4 )=067/84 ✅สล
13:30 ( 6 )=010/17 +
13:45 ( 0 )=736/66 +
14:00 ( 6 )=60-06-106-960-456-567-678
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
02/06/2562


10:30 ( 8 )=912/81 ✅สล
10:45 ( 3 )=690/29 +
11:00 ( 3 )=432/60 ✅สบ
11:15 ( 2 )=721/39 ✅สบ
11:30 ( 3 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 ( 8 )=912/81 ✅สล
10:45 ( 3 )=690/29 +
11:00 ( 3 )=432/60 ✅สบ
11:15 ( 2 )=721/39 ✅สบ
11:30 ( 3 )=734/71 ✅สบ
11:45 ( 9 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
02/06/2562


08:30 ( 0 )=087/32 ✅สบ
08:45 ( 0 )=312/72 +
09:00 ( 3 )=322/08 ✅สบ
09:15 ( 8 )=555/84 ✅สล
09:30 ( 2 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
รัฐบาล 01/06/2562

305 - 434 - 343

05 - 50

12:30 ( 2 )=208/29 ✅✅สบล
12:45 ( 8 )=118/53 ✅สบ
13:00 ( 3 )=380/67 ✅สบ
13:15 ( 2 )=100/87 +
13:30 ( 8 )=824/83 ✅สล
13:45 ( 0 )=102-109-890


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 ( 2 )=208/29 ✅✅สบล
12:45 ( 8 )=118/53 ✅สบ
13:00 ( 3 )=380/67 ✅สบ
13:15 ( 2 )=100/87 +
13:30 ( 8 )=824/83 ✅สล
13:45 ( 0 )=213/97 +
14:00 ( 3 )=273-342-123-543
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
รัฐบาล 01/06/2562

305 - 434 - 343

05 - 50

08:30 ( 6 )=489/63 ✅สล
08:45 ( 6 )=324/33 +
09:00 ( 8 )=800/75 ✅สบ
09:15 ( 2 )=548/92 ✅สล
09:30 ( 8 )=


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 ( 6 )=489/63 ✅สล
08:45 ( 6 )=324/33 +
09:00 ( 8 )=800/75 ✅สบ
09:15 ( 2 )=548/92 ✅สล
09:30 ( 8 )=758-548-789-890-678
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 ( 6 )=489/63 ✅สล
08:45 ( 6 )=324/33 +
09:00 ( 8 )=800/75 ✅สบ
09:15 ( 2 )=548/92 ✅สล
09:30 ( 8 )=772/72 +
09:45 ( 2 )=572-872-172-123-120-432
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 ( 6 )=489/63 ✅สล
08:45 ( 6 )=324/33 +
09:00 ( 8 )=800/75 ✅สบ
09:15 ( 2 )=548/92 ✅สล
09:30 ( 8 )=772/72 +
09:45 ( 2 )=257/74 ✅สบ 572 แตก
10:00 ( 2 )=132-324-120-152-332-322
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 ( 6 )=489/63 ✅สล
08:45 ( 6 )=324/33 +
09:00 ( 8 )=800/75 ✅สบ
09:15 ( 2 )=548/92 ✅สล
09:30 ( 8 )=772/72 +
09:45 ( 2 )=257/74 ✅สบ 572 แตก
10:00 ( 2 )=986/96 +
10:15 ( 2 )=120-123-234
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 ( 6 )=489/63 ✅สล
08:45 ( 6 )=324/33 +
09:00 ( 8 )=800/75 ✅สบ
09:15 ( 2 )=548/92 ✅สล
09:30 ( 8 )=772/72 +
09:45 ( 2 )=257/74 ✅สบ 572 แตก
10:00 ( 2 )=986/96 +
10:15 ( 2 )=120-123-234
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
รัฐบาล 01/06/2562

305 - 434 - 343

05 - 50

06:45 ( 0 )=126/02 ✅สล
07:00 ( 2 )=120/49 ✅สบ
07:15 ( 2 )=487/74 +
07:30 ( 4 )=342-742-345-654


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 ( 0 )=126/02 ✅สล
07:00 ( 2 )=120/49 ✅สบ
07:15 ( 2 )=487/74 +
07:30 ( 4 )=421/86 ✅สบ
07:45 ( 8 )=487-148-678-789-890
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 ( 0 )=126/02 ✅สล
07:00 ( 2 )=120/49 ✅สบ
07:15 ( 2 )=487/74 +
07:30 ( 4 )=421/86 ✅สบ
07:45 ( 8 )=247/25 +
08:00 ( 8 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 31/05/2562


18:30 ( 3 )=724/13 ✅สล
18:45 ( 4 )=502/24 ✅สบ
19:00 ( 9 )=514/05 +
19:15 ( 0 )=065/31 ✅สบ
19:30 ( 0 )=893/50 ✅สล
19:45 ( 0 )=808/32 ✅สบ
20:00 ( 0 )=


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
ปิงปอง 31/05/2562


12:45 ( 3 )=013/19 ✅สบ
13:00 ( 8 )=240/85 ✅สล
13:15 ( 8 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 ( 3 )=013/19 ✅สบ
13:00 ( 8 )=240/85 ✅สล
13:15 ( 8 )=449/88 ✅สล
13:30 ( 2 )=621-121-122-120-123-234
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 ( 3 )=013/19 ✅สบ
13:00 ( 8 )=240/85 ✅สล
13:15 ( 8 )=449/88 ✅สล
13:30 ( 2 )=552/76 ✅สบ
13:45 ( 9 )=696-699-096-796
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 ( 3 )=013/19 ✅สบ
13:00 ( 8 )=240/85 ✅สล
13:15 ( 8 )=449/88 ✅สล
13:30 ( 2 )=552/76 ✅สบ
13:45 ( 9 )=006/81 +
14:00 ( 8 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 ( 3 )=013/19 ✅สบ
13:00 ( 8 )=240/85 ✅สล
13:15 ( 8 )=449/88 ✅สล
13:30 ( 2 )=552/76 ✅สบ
13:45 ( 9 )=006/81 +
14:00 ( 8 )=039/99 +
14:15 ( 2 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 ( 3 )=013/19 ✅สบ
13:00 ( 8 )=240/85 ✅สล
13:15 ( 8 )=449/88 ✅สล
13:30 ( 2 )=552/76 ✅สบ
13:45 ( 9 )=006/81 +
14:00 ( 8 )=039/99 +
14:15 ( 2 )=726/11 ✅สบ
14:30 ( 6 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 ( 8 )=240/85 ✅สล
13:15 ( 8 )=449/88 ✅สล
13:30 ( 2 )=552/76 ✅สบ
13:45 ( 9 )=006/81 +
14:00 ( 8 )=039/99 +
14:15 ( 2 )=726/11 ✅สบ
14:30 ( 6 )=129/33 +
14:45 ( 9 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 ( 8 )=240/85 ✅สล
13:15 ( 8 )=449/88 ✅สล
13:30 ( 2 )=552/76 ✅สบ
13:45 ( 9 )=006/81 +
14:00 ( 8 )=039/99 +
14:15 ( 2 )=726/11 ✅สบ
14:30 ( 6 )=129/33 +
14:45 ( 9 )=943/96 ✅✅สบล
15:00 ( 3 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 ( 2 )=726/11 ✅สบ
14:30 ( 6 )=129/33 +
14:45 ( 9 )=943/96 ✅✅สบล
15:00 ( 3 )=387/25 ✅สบ
15:15 ( 3 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 29/05/2562


13:00 ( 4 )=351/48 ✅สล
13:15 ( 2 )=203/67 ✅สบ
13:30 ( 4 )=954/54 ✅✅สบล
13:45 ( 0 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 ( 4 )=351/48 ✅สล
13:15 ( 2 )=203/67 ✅สบ
13:30 ( 4 )=954/54 ✅✅สบล
13:45 ( 0 )=720/27 ✅สบ
14:00 ( 9 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 ( 4 )=351/48 ✅สล
13:15 ( 2 )=203/67 ✅สบ
13:30 ( 4 )=954/54 ✅✅สบล
13:45 ( 0 )=720/27 ✅สบ
14:00 ( 9 )=374/65 +
14:15 ( 3 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 ( 4 )=351/48 ✅สล
13:15 ( 2 )=203/67 ✅สบ
13:30 ( 4 )=954/54 ✅✅สบล
13:45 ( 0 )=720/27 ✅สบ
14:00 ( 9 )=374/65 +
14:15 ( 3 )=980/41 +
14:30 ( 8 )=746/78 ✅สล
14:45 ( 6 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
ปิงปอง 29/05/2562


10:00 ( 8 )=154/80 ✅สบ
10:15 ( 4 )=754/04 ✅✅สบล
10:30 ( 4 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:00 ( 8 )=154/80 ✅สบ
10:15 ( 4 )=754/04 ✅✅สบล
10:30 ( 4 )=252/04 ✅สล
10:45 ( 4 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:00 ( 8 )=154/80 ✅สบ
10:15 ( 4 )=754/04 ✅✅สบล
10:30 ( 4 )=252/04 ✅สล
10:45 ( 4 )=814/37 ✅สบ
11:00 ( 0 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:00 ( 8 )=154/80 ✅สบ
10:15 ( 4 )=754/04 ✅✅สบล
10:30 ( 4 )=252/04 ✅สล
10:45 ( 4 )=814/37 ✅สบ
11:00 ( 0 )=119/77 +
11:15 ( 9 )=159-759-789-890
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:00 ( 8 )=154/80 ✅สบ
10:15 ( 4 )=754/04 ✅✅สบล
10:30 ( 4 )=252/04 ✅สล
10:45 ( 4 )=814/37 ✅สบ
11:00 ( 0 )=119/77 +
11:15 ( 9 )=079/48 ✅สบ
11:30 ( 4 )=822/77 +
11:45 ( 9 )=606/82 +
12:00 ( 2 )=491/62 ✅สล
12:15 ( 9 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 29/05/2562


07:15 ( 6 )=921/46 ✅สล
07:30 ( 8 )=894/38 ✅✅สบสล
07:45 ( 8 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 ( 6 )=921/46 ✅สล
07:30 ( 8 )=894/38 ✅✅สบสล
07:45 ( 8 )=529/35 +
08:00 ( 4 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 28/05/256216:00 ( 6 )=578/63 ✅สล
16:15 ( 6 )=043/43 +
16:30 ( 4 )=144/79 ✅สล
16:45 ( 3 )=873/39 ✅✅สบสล
17:00 ( 9 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:00 ( 6 )=578/63 ✅สล
16:15 ( 6 )=043/43 +
16:30 ( 4 )=144/79 ✅สล
16:45 ( 3 )=873/39 ✅✅สบสล
17:00 ( 9 )=852/35 +
17:15 ( 2 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 28/05/2562


07:45 ( 0 )=405/50 ✅✅สบล
08:00 ( 6 )=404/69 ✅สล
08:15 ( 0 )=398/05 ✅สล
08:30 ( 6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 ( 0 )=405/50 ✅✅สบล
08:00 ( 6 )=404/69 ✅สล
08:15 ( 0 )=398/05 ✅สล
08:30 ( 6 )=147/61 ✅สล
08:45 ( 3 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 ( 0 )=405/50 ✅✅สบล
08:00 ( 6 )=404/69 ✅สล
08:15 ( 0 )=398/05 ✅สล
08:30 ( 6 )=147/61 ✅สล
08:45 ( 3 )=762/04 +
09:00 ( 4 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 ( 0 )=405/50 ✅✅สบล
08:00 ( 6 )=404/69 ✅สล
08:15 ( 0 )=398/05 ✅สล
08:30 ( 6 )=147/61 ✅สล
08:45 ( 3 )=762/04 +
09:00 ( 4 )=161/93 +
09:15 ( 0 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 27/05/2562


16:00 ( 0 )=009/75 ✅สบ
16:15 ( 0 )=000/36 ✅สบ
16:30 ( 0 )=910/40 ✅สบ
16:45 ( 0 )=739/49 +
17:00 ( 9 )=631/73 +
17:15 ( 3 )=431/65 ✅สบ
17:30 ( 3 )=289/38 ✅สล
17:45 ( 3 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:00 ( 0 )=009/75 ✅สบ
16:15 ( 0 )=000/36 ✅สบ
16:30 ( 0 )=910/40 ✅สบ
16:45 ( 0 )=739/49 +
17:00 ( 9 )=631/73 +
17:15 ( 3 )=431/65 ✅สบ
17:30 ( 3 )=289/38 ✅สล
17:45 ( 3 )=899/50 +
18:00 ( 8 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
17:15 ( 3 )=431/65 ✅สบ
17:30 ( 3 )=289/38 ✅สล
17:45 ( 3 )=899/50 +
18:00 ( 8 )=430/12 +
18:15 ( 3 )=037/25 ✅สบ
18:30 ( 3 )=237/35 ✅✅สบล
18:45 ( 3 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
ปิงปอง 27/05/2562


07:15 ( 0 )=912/20 ✅สล
07:30 ( 8 )=481/98 ✅✅สบล
07:45 ( 0 )=287/40 ✅สล
08:00 ( 8 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 ( 0 )=912/20 ✅สล
07:30 ( 8 )=481/98 ✅✅สบล
07:45 ( 0 )=287/40 ✅สล
08:00 ( 8 )=929/13 +
08:15 ( 0 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 ( 0 )=912/20 ✅สล
07:30 ( 8 )=481/98 ✅✅สบล
07:45 ( 0 )=287/40 ✅สล
08:00 ( 8 )=929/13 +
08:15 ( 0 )=531/80 ✅สล
08:30 ( 9 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 ( 0 )=912/20 ✅สล
07:30 ( 8 )=481/98 ✅✅สบล
07:45 ( 0 )=287/40 ✅สล
08:00 ( 8 )=929/13 +
08:15 ( 0 )=531/80 ✅สล
08:30 ( 9 )=084/53 +
08:45 ( 4 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 ( 0 )=912/20 ✅สล
07:30 ( 8 )=481/98 ✅✅สบล
07:45 ( 0 )=287/40 ✅สล
08:00 ( 8 )=929/13 +
08:15 ( 0 )=531/80 ✅สล
08:30 ( 9 )=084/53 +
08:45 ( 4 )=845/40 ✅✅สบล
09:00 ( 9 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 ( 0 )=912/20 ✅สล
07:30 ( 8 )=481/98 ✅✅สบล
07:45 ( 0 )=287/40 ✅สล
08:00 ( 8 )=929/13 +
08:15 ( 0 )=531/80 ✅สล
08:30 ( 9 )=084/53 +
08:45 ( 4 )=845/40 ✅✅สบล
09:00 ( 9 )=620/74 +
09:15 ( 9 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 ( 0 )=912/20 ✅สล
07:30 ( 8 )=481/98 ✅✅สบล
07:45 ( 0 )=287/40 ✅สล
08:00 ( 8 )=929/13 +
08:15 ( 0 )=531/80 ✅สล
08:30 ( 9 )=084/53 +
08:45 ( 4 )=845/40 ✅✅สบล
09:00 ( 9 )=620/74 +
09:15 ( 9 )=305/14 +
09:30 ( 3 )=433/86 ✅สบ
09:45 ( 0 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 26/05/2562

13:00 ( 9 )=956/10 ✅สบ
13:15 ( 9 )=980/37 ✅สบ
13:30 ( 0 )=183/21 +
13:45 ( 8 )=128/85 ✅สบ
14:00 ( 2 )=152/65 ✅สบ
14:15 ( 2 )=


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 ( 9 )=956/10 ✅สบ
13:15 ( 9 )=980/37 ✅สบ
13:30 ( 0 )=183/21 +
13:45 ( 8 )=128/85 ✅สบ
14:00 ( 2 )=152/65 ✅สบ
14:15 ( 2 )=972/48 ✅สบ
14:30 ( 8 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 ( 9 )=956/10 ✅สบ
13:15 ( 9 )=980/37 ✅สบ
13:30 ( 0 )=183/21 +
13:45 ( 8 )=128/85 ✅สบ
14:00 ( 2 )=152/65 ✅สบ
14:15 ( 2 )=972/48 ✅สบ
14:30 ( 8 )=465/77 +
14:45 ( 4 )=
แสดงความคิดเห็น