โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
29/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

06:15 เจาะบน ( 0-1 )=187 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-5 )=596 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-5 )=167 +
07:00 เจาะบน ( 4-5 )=435 ✅✅สบสบ
07:15 เจาะบน ( 4-5 )=644 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 1-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
28/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=040 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-6 )=393 +
12:30 เจาะบน ( 1-2 )=017 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=814 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 5-6 )=654 ✅✅สบสบ
13:15 เจาะบน ( 5-6 )=845 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 4-3 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=040 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-6 )=393 +
12:30 เจาะบน ( 1-2 )=017 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=814 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 5-6 )=654 ✅✅สบสบ
13:15 เจาะบน ( 5-6 )=845 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 4-3 )=502 +
13:45 เจาะบน ( 6-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=040 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-6 )=393 +
12:30 เจาะบน ( 1-2 )=017 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=814 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 5-6 )=654 ✅✅สบสบ
13:15 เจาะบน ( 5-6 )=845 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 4-3 )=502 +
13:45 เจาะบน ( 6-0 )=798 +
14:00 เจาะบน ( 1-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=040 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-6 )=393 +
12:30 เจาะบน ( 1-2 )=017 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=814 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 5-6 )=654 ✅✅สบสบ
13:15 เจาะบน ( 5-6 )=845 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 4-3 )=502 +
13:45 เจาะบน ( 6-0 )=798 +
14:00 เจาะบน ( 1-2 )=227 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 4-5 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=040 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-6 )=393 +
12:30 เจาะบน ( 1-2 )=017 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=814 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 5-6 )=654 ✅✅สบสบ
13:15 เจาะบน ( 5-6 )=845 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 4-3 )=502 +
13:45 เจาะบน ( 6-0 )=798 +
14:00 เจาะบน ( 1-2 )=227 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 4-5 )=140 ✅สบ
14:30 เจาะบน ( 8-5 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
12:30 เจาะบน ( 1-2 )=017 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=814 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 5-6 )=654 ✅✅สบสบ
13:15 เจาะบน ( 5-6 )=845 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 4-3 )=502 +
13:45 เจาะบน ( 6-0 )=798 +
14:00 เจาะบน ( 1-2 )=227 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 4-5 )=140 ✅สบ
14:30 เจาะบน ( 8-5 )=567 ✅สบ
14:45 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:00 เจาะบน ( 1-2 )=227 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 4-5 )=140 ✅สบ
14:30 เจาะบน ( 8-5 )=567 ✅สบ
14:45 เจาะบน ( 8-9 )=080 ✅สบ
15:00 เจาะบน ( 1-2 )=348 +
15:15 เจาะบน ( 7-8 )=402 +
15:30 เจาะบน ( 4-2 )=920 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 9-7 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
28/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

10:15 เจาะบน ( 0-1 )=805 ✅
10:30 เจาะบน ( 2-3 )=334 ✅
10:45 เจาะบน ( 3-4 )=042 ✅
11:00 เจาะบน ( 2-3 )=684 +
11:15 เจาะบน ( 7-8 )=256 +
11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
10:15 เจาะบน ( 0-1 )=805 ✅
10:30 เจาะบน ( 2-3 )=334 ✅
10:45 เจาะบน ( 3-4 )=042 ✅
11:00 เจาะบน ( 2-3 )=684 +
11:15 เจาะบน ( 7-8 )=256 +
11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=040 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
10:15 เจาะบน ( 0-1 )=805 ✅
10:30 เจาะบน ( 2-3 )=334 ✅
10:45 เจาะบน ( 3-4 )=042 ✅
11:00 เจาะบน ( 2-3 )=684 +
11:15 เจาะบน ( 7-8 )=256 +
11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=040 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-6 )=393 +
12:30 เจาะบน ( 1-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
10:15 เจาะบน ( 0-1 )=805 ✅
10:30 เจาะบน ( 2-3 )=334 ✅
10:45 เจาะบน ( 3-4 )=042 ✅
11:00 เจาะบน ( 2-3 )=684 +
11:15 เจาะบน ( 7-8 )=256 +
11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=040 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-6 )=393 +
12:30 เจาะบน ( 1-2 )=017 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=040 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-6 )=393 +
12:30 เจาะบน ( 1-2 )=017 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=814 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 5-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:30 เจาะบน ( 7-8 )=753 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 7-8 )=287 ✅✅สบสบ
12:00 เจาะบน ( 4-5 )=040 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-6 )=393 +
12:30 เจาะบน ( 1-2 )=017 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=814 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 5-6 )=654 ✅✅สบสบ
13:15 เจาะบน ( 5-6 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
28/08/2562
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

06:30 เจาะบน ( 8-6 )=096 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 7-5 )=501 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 5-3 )=250 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=195 ✅✅สบสบ
07:30 เจาะบน ( 1-9 )=169 ✅✅สบสบ
07:45 เจาะบน ( 6-4 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:45 เจาะบน ( 7-5 )=250 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 5-3 )=195 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=196 ✅✅สบสบ
07:30 เจาะบน ( 1-9 )=988 ✅
07:45 เจาะบน ( 6-4 )=217 +
08:00 เจาะบน ( 6-4 )=493 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:45 เจาะบน ( 7-5 )=250 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 5-3 )=195 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=196 ✅✅สบสบ
07:30 เจาะบน ( 1-9 )=988 ✅
07:45 เจาะบน ( 6-4 )=217 +
08:00 เจาะบน ( 6-4 )=493 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-6 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
27/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

15:30 เจาะบน ( 3-2 )=129 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-7 )=609 +
16:00 เจาะบน ( 3-5 )=258 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 9-7 )=394 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 5-3 )=259 ✅สบ
16:45 เจาะบน ( 8-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
27/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

06:15 เจาะบน ( 4-2 )=287 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-2 )=632 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-2 )=382 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 5-3 )=799 +
07:15 เจาะบน ( 5-3 )=597 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 7-9 )=653 +
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=899 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-4 )=451 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-0 )=138 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 8-6 )=


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 4-2 )=287 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-2 )=632 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-2 )=382 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 5-3 )=799 +
07:15 เจาะบน ( 5-3 )=597 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 7-9 )=653 +
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=899 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-4 )=451 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-0 )=138 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 8-6 )=413 +
08:45 เจาะบน ( 1-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 4-2 )=287 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-2 )=632 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-2 )=382 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 5-3 )=799 +
07:15 เจาะบน ( 5-3 )=597 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 7-9 )=653 +
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=899 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-4 )=451 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-0 )=138 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 8-6 )=413 +
08:45 เจาะบน ( 1-3 )=783 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 8-7 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 4-2 )=287 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-2 )=632 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-2 )=382 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 5-3 )=799 +
07:15 เจาะบน ( 5-3 )=597 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 7-9 )=653 +
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=899 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-4 )=451 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-0 )=138 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 8-6 )=413 +
08:45 เจาะบน ( 1-3 )=783 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 8-7 )=022 +
09:15 เจาะบน ( 4-2 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
26/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

• 12:45 เจาะบน ( 7-9 )=985 ✅สบ
• 13:00 เจาะบน ( 4-2 )=827 ✅สบ
• 13:15 เจาะบน ( 4-2 )=675 +
• 13:30 เจาะบน ( 3-0 )=213 ✅สบ
• 13:45 เจาะบน ( 0-3 )=738 ✅สบ
• 14:00 เจาะบน ( 1-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 12:45 เจาะบน ( 7-9 )=985 ✅สบ
• 13:00 เจาะบน ( 4-2 )=827 ✅สบ
• 13:15 เจาะบน ( 4-2 )=675 +
• 13:30 เจาะบน ( 3-0 )=213 ✅สบ
• 13:45 เจาะบน ( 0-3 )=738 ✅สบ
• 14:00 เจาะบน ( 1-2 )=551 ✅สบ
• 14:15 เจาะบน ( 0-1 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 12:45 เจาะบน ( 7-9 )=985 ✅สบ
• 13:00 เจาะบน ( 4-2 )=827 ✅สบ
• 13:15 เจาะบน ( 4-2 )=675 +
• 13:30 เจาะบน ( 3-0 )=213 ✅สบ
• 13:45 เจาะบน ( 0-3 )=738 ✅สบ
• 14:00 เจาะบน ( 1-2 )=551 ✅สบ
• 14:15 เจาะบน ( 0-1 )=752 +
• 14:30 เจาะบน ( 3-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 12:45 เจาะบน ( 7-9 )=985 ✅สบ
• 13:00 เจาะบน ( 4-2 )=827 ✅สบ
• 13:15 เจาะบน ( 4-2 )=675 +
• 13:30 เจาะบน ( 3-0 )=213 ✅สบ
• 13:45 เจาะบน ( 0-3 )=738 ✅สบ
• 14:00 เจาะบน ( 1-2 )=551 ✅สบ
• 14:15 เจาะบน ( 0-1 )=752 +
• 14:30 เจาะบน ( 3-6 )=627 ✅สบ
• 14:45 เจาะบน ( 7-3 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
26/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

• 10:15 เจาะบน ( 9-7 )=249 ✅สบ
• 10:30 เจาะบน ( 3-5 )=653 ✅✅สบสบ
• 10:45 เจาะบน ( 3-5 )=577 ✅สบ
• 11:00 เจาะบน ( 4-5 )=194 ✅สบ
• 11:15 เจาะบน ( 5-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 10:15 เจาะบน ( 9-7 )=249 ✅สบ
• 10:30 เจาะบน ( 3-5 )=653 ✅✅สบสบ
• 10:45 เจาะบน ( 3-5 )=577 ✅สบ
• 11:00 เจาะบน ( 4-5 )=194 ✅สบ
• 11:15 เจาะบน ( 5-6 )=799 +
• 11:30 เจาะบน ( 9-7 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
25/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

• 19:45 เจาะบน ( 6-9 )=079 ✅สบ
• 20:00 เจาะบน ( 5-9 )=890 ✅สบ
• 20:15 เจาะบน ( 0-5 )=462 +
• 20:30 เจาะบน ( 8-5 )=381 ✅สบ
• 20:45 เจาะบน ( 7-1 )=
• 21:00 เจาะบน ( 3-1 )=
• 21:15 เจาะบน ( 4-2 )=
• 21:30 เจาะบน ( 4-0 )=
• 21:45 เจาะบน ( 4-9 )=
• 22:00 เจาะบน ( 7-9 )=
• 22:15 เจาะบน ( 8-1 )=
• 22:30 เจาะบน ( 9-4 )=
• 22:45 เจาะบน ( 9-2 )=
• 23:00 เจาะบน ( 3-1 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
25/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

• 10:45 เจาะบน ( 6-2 )=592 ✅สบ
• 11:00 เจาะบน ( 0-6 )=446 ✅สบ
• 11:15 เจาะบน ( 7-3 )=600 +
• 11:30 เจาะบน ( 5-0 )=085 ✅✅สบสบ
• 11:45 เจาะบน ( 0-3 )=601 ✅สบ
• 12:00 เจาะบน ( 0-5 )=017 ✅สบ
• 12:15 เจาะบน ( 7-0 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 10:45 เจาะบน ( 6-2 )=592 ✅สบ
• 11:00 เจาะบน ( 0-6 )=446 ✅สบ
• 11:15 เจาะบน ( 7-3 )=600 +
• 11:30 เจาะบน ( 5-0 )=085 ✅✅สบสบ
• 11:45 เจาะบน ( 0-3 )=601 ✅สบ
• 12:00 เจาะบน ( 0-5 )=017 ✅สบ
• 12:15 เจาะบน ( 7-0 )=241 +
• 12:30 เจาะบน ( 4-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 10:45 เจาะบน ( 6-2 )=592 ✅สบ
• 11:00 เจาะบน ( 0-6 )=446 ✅สบ
• 11:15 เจาะบน ( 7-3 )=600 +
• 11:30 เจาะบน ( 5-0 )=085 ✅✅สบสบ
• 11:45 เจาะบน ( 0-3 )=601 ✅สบ
• 12:00 เจาะบน ( 0-5 )=017 ✅สบ
• 12:15 เจาะบน ( 7-0 )=241 +
• 12:30 เจาะบน ( 4-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 10:45 เจาะบน ( 6-2 )=592 ✅สบ
• 11:00 เจาะบน ( 0-6 )=446 ✅สบ
• 11:15 เจาะบน ( 7-3 )=600 +
• 11:30 เจาะบน ( 5-0 )=085 ✅✅สบสบ
• 11:45 เจาะบน ( 0-3 )=601 ✅สบ
• 12:00 เจาะบน ( 0-5 )=017 ✅สบ
• 12:15 เจาะบน ( 7-0 )=241 +
• 12:30 เจาะบน ( 4-6 )=634 ✅✅สบสบ
• 12:45 เจาะบน ( 7-4 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 11:30 เจาะบน ( 5-0 )=085 ✅✅สบสบ
• 11:45 เจาะบน ( 0-3 )=601 ✅สบ
• 12:00 เจาะบน ( 0-5 )=017 ✅สบ
• 12:15 เจาะบน ( 7-0 )=241 +
• 12:30 เจาะบน ( 4-6 )=634 ✅✅สบสบ
• 12:45 เจาะบน ( 7-4 )=744 ✅✅สบสบ
• 13:00 เจาะบน ( 4-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 11:30 เจาะบน ( 5-0 )=085 ✅✅สบสบ
• 11:45 เจาะบน ( 0-3 )=601 ✅สบ
• 12:00 เจาะบน ( 0-5 )=017 ✅สบ
• 12:15 เจาะบน ( 7-0 )=241 +
• 12:30 เจาะบน ( 4-6 )=634 ✅✅สบสบ
• 12:45 เจาะบน ( 7-4 )=744 ✅✅สบสบ
• 13:00 เจาะบน ( 4-9 )=449 ✅✅สบสบ
• 13:15 เจาะบน ( 5-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 11:30 เจาะบน ( 5-0 )=085 ✅✅สบสบ
• 11:45 เจาะบน ( 0-3 )=601 ✅สบ
• 12:00 เจาะบน ( 0-5 )=017 ✅สบ
• 12:15 เจาะบน ( 7-0 )=241 +
• 12:30 เจาะบน ( 4-6 )=634 ✅✅สบสบ
• 12:45 เจาะบน ( 7-4 )=744 ✅✅สบสบ
• 13:00 เจาะบน ( 4-9 )=449 ✅✅สบสบ
• 13:15 เจาะบน ( 5-2 )=933 +
• 13:30 เจาะบน ( 4-1 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
25/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )


07:15 เจาะบน ( 6-3 )=883 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=543 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 3-9 )=690 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 0-3 )=837 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 0-2 )=197 ทบ
08:30 เจาะบน ( 8-4 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 6-3 )=883 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=543 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 3-9 )=690 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 0-3 )=837 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 0-2 )=197 ทบ
08:30 เจาะบน ( 8-4 )=679 ทบ
08:45 เจาะบน ( 9-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 6-3 )=883 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=543 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 3-9 )=690 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 0-3 )=837 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 0-2 )=197 ทบ
08:30 เจาะบน ( 8-4 )=679 ทบ
08:45 เจาะบน ( 9-3 )=738 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 0-5 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 6-3 )=883 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=543 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 3-9 )=690 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 0-3 )=837 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 0-2 )=197 ทบ
08:30 เจาะบน ( 8-4 )=679 ทบ
08:45 เจาะบน ( 9-3 )=738 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 0-5 )=708 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 4-7 )=632 +
09:30 เจาะบน ( 7-9 )
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 6-3 )=883 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=543 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 3-9 )=690 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 0-3 )=837 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 0-2 )=197 ทบ
08:30 เจาะบน ( 8-4 )=679 ทบ
08:45 เจาะบน ( 9-3 )=738 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 0-5 )=708 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 4-7 )=632 ทบ
09:30 เจาะบน ( 7-9 )=492 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 5-4 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
23/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )


17:45 เจาะบน ( 4-3 )=053 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 2-1 )=316 ✅สบ
18:15 เจาะบน ( 6-5 )=769 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 1-2 )=681 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 7-6 )=822 +
19:00 เจาะบน ( 7-6 )=451 +
19:15 เจาะบน ( 9-0 )=299 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 2-1 )=249 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 1-2 )=371 ✅สบ
20:00 เจาะบน ( 8-7 )=808 ✅สบ
20:15 เจาะบน ( 1-0 )=143 ✅สบ
20:30 เจาะบน ( 8-1 )=689 ✅สบ
20:45 เจาะบน ( 0-9 )=010 ✅สบ
21:00 เจาะบน ( 3-5 )=201 +
21:15 เจาะบน ( 8-7 )=846 ✅สบ
21:30 เจาะบน ( 3-6 )=628 ✅สบ
21:45 เจาะบน ( 5-7 )=977 ✅สบ
22:00 เจาะบน ( 2-0 )=523 ✅สบ
22:15 เจาะบน ( 0-9 )=
22:30 เจาะบน ( 3-8 )=
22:45 เจาะบน ( 9-3 )=
23:00 เจาะบน ( 5-6 )=
LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
23/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )


17:45 เจาะบน ( 4-3 )=053 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 2-1 )=316 ✅สบ
18:15 เจาะบน ( 6-5 )=769 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 1-2 )=681 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 7-6 )=822 +
19:00 เจาะบน ( 7-6 )=451 +
19:15 เจาะบน ( 9-0 )=299 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 2-1 )=249 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 1-2 )=371 ✅สบ
20:00 เจาะบน ( 8-7 )=808 ✅สบ
20:15 เจาะบน ( 1-0 )=143 ✅สบ
20:30 เจาะบน ( 8-1 )=689 ✅สบ
20:45 เจาะบน ( 0-9 )=010 ✅สบ
21:00 เจาะบน ( 3-5 )=201 +
21:15 เจาะบน ( 8-7 )=846 ✅สบ
21:30 เจาะบน ( 3-6 )=628 ✅สบ
21:45 เจาะบน ( 5-7 )=977 ✅สบ
22:00 เจาะบน ( 2-0 )=523 ✅สบ
22:15 เจาะบน ( 0-9 )=
22:30 เจาะบน ( 3-8 )=
22:45 เจาะบน ( 9-3 )=
23:00 เจาะบน ( 5-6 )=
LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
17:45 เจาะบน ( 4-3 )=053 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 2-1 )=316 ✅สบ
18:15 เจาะบน ( 6-5 )=769 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 1-2 )=681 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 7-6 )=822 +
19:00 เจาะบน ( 7-6 )=451 +
19:15 เจาะบน ( 9-0 )=299 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 2-1 )=249 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 1-2 )=371 ✅สบ
20:00 เจาะบน ( 8-7 )=808 ✅สบ
20:15 เจาะบน ( 1-0 )=143 ✅สบ
20:30 เจาะบน ( 8-1 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
17:45 เจาะบน ( 4-3 )=053 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 2-1 )=316 ✅สบ
18:15 เจาะบน ( 6-5 )=769 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 1-2 )=681 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 7-6 )=822 +
19:00 เจาะบน ( 7-6 )=451 +
19:15 เจาะบน ( 9-0 )=299 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 2-1 )=249 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 1-2 )=371 ✅สบ
20:00 เจาะบน ( 8-7 )=808 ✅สบ
20:15 เจาะบน ( 1-0 )=143 ✅สบ
20:30 เจาะบน ( 8-1 )=689 ✅สบ
20:45 เจาะบน ( 0-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
17:45 เจาะบน ( 4-3 )=053 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 2-1 )=316 ✅สบ
18:15 เจาะบน ( 6-5 )=769 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 1-2 )=681 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 7-6 )=822 +
19:00 เจาะบน ( 7-6 )=451 +
19:15 เจาะบน ( 9-0 )=299 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 2-1 )=249 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 1-2 )=371 ✅สบ
20:00 เจาะบน ( 8-7 )=808 ✅สบ
20:15 เจาะบน ( 1-0 )=143 ✅สบ
20:30 เจาะบน ( 8-1 )=689 ✅สบ
20:45 เจาะบน ( 0-9 )=010 ✅สบ
21:00 เจาะบน ( 3-5 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
19:15 เจาะบน ( 9-0 )=299 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 2-1 )=249 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 1-2 )=371 ✅สบ
20:00 เจาะบน ( 8-7 )=808 ✅สบ
20:15 เจาะบน ( 1-0 )=143 ✅สบ
20:30 เจาะบน ( 8-1 )=689 ✅สบ
20:45 เจาะบน ( 0-9 )=010 ✅สบ
21:00 เจาะบน ( 3-5 )=201 +
21:15 เจาะบน ( 8-7 )=846 ✅สบ
21:30 เจาะบน ( 3-6 )=628 ✅สบ
21:45 เจาะบน ( 5-7 )=977 ✅สบ
22:00 เจาะบน ( 2-0 )=523 ✅สบ
22:15 เจาะบน ( 0-9 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
23/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

07:45 เจาะบน ( 5-4 )=599 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 3-2 )=241 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 4-3 )=567 +
08:30 เจาะบน ( 8-2 )=886 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 2-1 )=072 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 9-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:45 เจาะบน ( 5-4 )=599 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 3-2 )=241 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 4-3 )=567 +
08:30 เจาะบน ( 8-2 )=886 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 2-1 )=072 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 9-6 )=533 +
09:15 เจาะบน ( 8-6 )=957 +
09:30 เจาะบน ( 1-3 )=218 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 9-7 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
22/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

13:45 เจาะบน ( 1-2 )=816 ✅สบ
14:00 เจาะบน ( 9-2 )=225 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 3-1 )=463 ✅สบ
14:30 เจาะบน ( 5-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
13:45 เจาะบน ( 1-2 )=816 ✅สบ
14:00 เจาะบน ( 9-2 )=225 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 3-1 )=463 ✅สบ
14:30 เจาะบน ( 5-2 )=378 +
14:45 เจาะบน ( 6-4 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
13:45 เจาะบน ( 1-2 )=816 ✅สบ
14:00 เจาะบน ( 9-2 )=225 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 3-1 )=463 ✅สบ
14:30 เจาะบน ( 5-2 )=378 +
14:45 เจาะบน ( 6-4 )=7 79 +
15:00 เจาะบน ( 1-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
13:45 เจาะบน ( 1-2 )=816 ✅สบ
14:00 เจาะบน ( 9-2 )=225 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 3-1 )=463 ✅สบ
14:30 เจาะบน ( 5-2 )=378 +
14:45 เจาะบน ( 6-4 )=7 79 +
15:00 เจาะบน ( 1-2 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
22/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

07:15 เจาะบน ( 8-6 )=386 ✅✅สบสบ
07:30 เจาะบน ( 2-0 )=472 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-3 )=216 +
08:00 เจาะบน ( 6-3 )=671 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-9 )=122 +
08:30 เจาะบน ( 5-3 )=575 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 3-1 )=156 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 9-7 )=127 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 4-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 เจาะบน ( 6-3 )=671 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-9 )=122 +
08:30 เจาะบน ( 5-3 )=575 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 3-1 )=156 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 9-7 )=127 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 4-2 )=669 +
09:30 เจาะบน ( 6-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 เจาะบน ( 6-3 )=671 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-9 )=122 +
08:30 เจาะบน ( 5-3 )=575 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 3-1 )=156 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 9-7 )=127 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 4-2 )=669 +
09:30 เจาะบน ( 6-2 )=489 +
09:45 เจาะบน ( 4-2 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
21/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

16:00 เจาะบน ( 8-5 )=878 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 8-2 )=632 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 3-5 )=551 ✅สบ
16:45 เจาะบน ( 2-4 )=641 ✅สบ
17:00 เจาะบน ( 4-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
21/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )


11:15 เจาะบน ( 5-2 )=020 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 3-2 )=030 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 8-3 )=101 +
12:00 เจาะบน ( 8-3 )=543 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 4-7 )=468 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 5-4 )=055 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 2-0 )=120-720-202-002

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 5-2 )=020 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 3-2 )=030 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 8-3 )=101 +
12:00 เจาะบน ( 8-3 )=543 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 4-7 )=468 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 5-4 )=055 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 2-0 )=007 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 4-6 )=464-646-456
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 5-2 )=020 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 3-2 )=030 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 8-3 )=101 +
12:00 เจาะบน ( 8-3 )=543 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 4-7 )=468 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 5-4 )=055 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 2-0 )=007 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 4-6 )=505 +
13:15 เจาะบน ( 5-0 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
21/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

08:45 เจาะบน ( 5-6 )=752 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 4-5 )=651 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 8-0 )=259 +
09:30 เจาะบน ( 2-3 )=892 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 2-3 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:45 เจาะบน ( 5-6 )=752 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 4-5 )=651 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 8-0 )=259 +
09:30 เจาะบน ( 2-3 )=892 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 2-3 )=659 +
10:00 เจาะบน ( 3-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:45 เจาะบน ( 5-6 )=752 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 4-5 )=651 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 8-0 )=259 +
09:30 เจาะบน ( 2-3 )=892 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 2-3 )=659 +
10:00 เจาะบน ( 3-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:45 เจาะบน ( 5-6 )=752 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 4-5 )=651 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 8-0 )=259 +
09:30 เจาะบน ( 2-3 )=892 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 2-3 )=659 +
10:00 เจาะบน ( 3-2 )=323-322-123-234
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:45 เจาะบน ( 5-6 )=752 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 4-5 )=651 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 8-0 )=259 +
09:30 เจาะบน ( 2-3 )=892 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 2-3 )=659 +
10:00 เจาะบน ( 3-2 )=133 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 7-6 )=897-678-567
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 11
20/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

06:15 เจาะบน ( 9-0 )=990 ✅✅สบสบ
06:30 เจาะบน ( 0-8 )=865 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 9-6 )=780 +
07:00 เจาะบน ( 3-6 )=765 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 6-7 )=566 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 0-6 )=098 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 2-6 )=052 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 7-6 )=017 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-1 )=835 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 0-8 )=540 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 0-4 )=202 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 0-4 )=716 +
09:15 เจาะบน ( 0-2 )=268 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 8-9 )=054 +
09:45 เจาะบน ( 4-8 )=432 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 4-8 )=806 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 2-0 )=250 ✅✅สบสบ
10:30 เจาะบน ( 6-9 )=617 ✅สบ
10:45 เจาะบน ( 2-9 )=573 +
11:00 เจาะบน ( 9-2 )=196 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 0-6 )=636 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 8-3 )=827 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 4-2 )=394 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 8-9 )=759 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 3-0 )=105 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 2-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:00 เจาะบน ( 9-2 )=196 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 0-6 )=636 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 8-3 )=827 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 4-2 )=394 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 8-9 )=759 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 3-0 )=105 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 2-6 )=286 ✅✅สบสบ
12:45 เจาะบน ( 8-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:00 เจาะบน ( 9-2 )=196 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 0-6 )=636 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 8-3 )=827 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 4-2 )=394 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 8-9 )=759 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 3-0 )=105 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 2-6 )=286 ✅✅สบสบ
12:45 เจาะบน ( 8-2 )=585 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:00 เจาะบน ( 9-2 )=196 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 0-6 )=636 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 8-3 )=827 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 4-2 )=394 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 8-9 )=759 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 3-0 )=105 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 2-6 )=286 ✅✅สบสบ
12:45 เจาะบน ( 8-2 )=585 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 8-9 )=848 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 2-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:00 เจาะบน ( 9-2 )=196 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 0-6 )=636 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 8-3 )=827 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 4-2 )=394 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 8-9 )=759 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 3-0 )=105 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 2-6 )=286 ✅✅สบสบ
12:45 เจาะบน ( 8-2 )=585 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 8-9 )=848 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 2-6 )=940 +
13:30 เจาะบน ( 9-4 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:45 เจาะบน ( 0-3 )=409 ✅สบ
15:00 เจาะบน ( 3-5 )=263 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 3-2 )=347 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 8-6 )=500 +
15:45 เจาะบน ( 8-6 )=178 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 6-5 )=935 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 9-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
17:00 เจาะบน ( 4-5 )=589 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 0-8 )=080 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 5-6 )=760 ✅สบ
17:45 เจาะบน ( 8-2 )=384 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 4-0 )=340 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 4-6 )=547 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 7-5 )=250 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 8-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
17:00 เจาะบน ( 4-5 )=589 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 0-8 )=080 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 5-6 )=760 ✅สบ
17:45 เจาะบน ( 8-2 )=384 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 4-0 )=340 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 4-6 )=547 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 7-5 )=250 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 8-0 )=404 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 7-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
17:00 เจาะบน ( 4-5 )=589 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 0-8 )=080 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 5-6 )=760 ✅สบ
17:45 เจาะบน ( 8-2 )=384 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 4-0 )=340 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 4-6 )=547 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 7-5 )=250 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 8-0 )=404 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 7-8 )=861 ✅สบ
19:15 เจาะบน ( 4-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
17:00 เจาะบน ( 4-5 )=589 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 0-8 )=080 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 5-6 )=760 ✅สบ
17:45 เจาะบน ( 8-2 )=384 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 4-0 )=340 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 4-6 )=547 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 7-5 )=250 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 8-0 )=404 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 7-8 )=861 ✅สบ
19:15 เจาะบน ( 4-6 )=636 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 0-8 )=320 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 0-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
17:00 เจาะบน ( 4-5 )=589 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 0-8 )=080 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 5-6 )=760 ✅สบ
17:45 เจาะบน ( 8-2 )=384 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 4-0 )=340 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 4-6 )=547 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 7-5 )=250 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 8-0 )=404 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 7-8 )=861 ✅สบ
19:15 เจาะบน ( 4-6 )=636 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 0-8 )=320 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 0-8 )=910 ✅สบ
20:00 เจาะบน ( 9-7 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
17:00 เจาะบน ( 4-5 )=589 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 0-8 )=080 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 5-6 )=760 ✅สบ
17:45 เจาะบน ( 8-2 )=384 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 4-0 )=340 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 4-6 )=547 ✅สบ
18:30 เจาะบน ( 7-5 )=250 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 8-0 )=404 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 7-8 )=861 ✅สบ
19:15 เจาะบน ( 4-6 )=636 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 0-8 )=320 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 0-8 )=910 ✅สบ
20:00 เจาะบน ( 9-7 )=
20:15 เจาะบน ( 9-8 )=
20:30 เจาะบน ( 5-6 )=
20:45 เจาะบน ( 3-2 )=
21:00 เจาะบน ( 4-2 )=
21:15 เจาะบน ( 9-7 )=
21:30 เจาะบน ( 8-0 )=
21:45 เจาะบน ( 4-2 )=
22:00 เจาะบน ( 4-2 )=
22:15 เจาะบน ( 0-8 )=
22:30 เจาะบน ( 4-3 )=
22:45 เจาะบน ( 0-9 )=
23:00 เจาะบน ( 7-9 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
20/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

06:15 เจาะบน ( 9-0 )=990 ✅✅สบสบ
06:30 เจาะบน ( 0-8 )=865 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 9-6 )=780 +
07:00 เจาะบน ( 3-6 )=765 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 6-7 )=566 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 0-6 )=098 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 2-6 )=052 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 7-6 )=017 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-1 )=835 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 0-8 )=540 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 0-4 )=202 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 0-4 )=716 +
09:15 เจาะบน ( 0-2 )=268 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 8-9 )=054 +
09:45 เจาะบน ( 4-8 )=432 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 4-8 )=806 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 2-0 )=250 ✅✅สบสบ
10:30 เจาะบน ( 6-9 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:45 เจาะบน ( 4-8 )=432 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 4-8 )=806 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 2-0 )=250 ✅✅สบสบ
10:30 เจาะบน ( 6-9 )=617 ✅สบ
10:45 เจาะบน ( 2-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:45 เจาะบน ( 4-8 )=432 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 4-8 )=806 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 2-0 )=250 ✅✅สบสบ
10:30 เจาะบน ( 6-9 )=617 ✅สบ
10:45 เจาะบน ( 2-9 )=573 +
11:00 เจาะบน ( 9-2 )=196 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 0-6 )=636 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 8-3 )=827 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 4-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:45 เจาะบน ( 4-8 )=432 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 4-8 )=806 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 2-0 )=250 ✅✅สบสบ
10:30 เจาะบน ( 6-9 )=617 ✅สบ
10:45 เจาะบน ( 2-9 )=573 +
11:00 เจาะบน ( 9-2 )=196 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 0-6 )=636 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 8-3 )=827 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 4-2 )=394 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:45 เจาะบน ( 4-8 )=432 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 4-8 )=806 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 2-0 )=250 ✅✅สบสบ
10:30 เจาะบน ( 6-9 )=617 ✅สบ
10:45 เจาะบน ( 2-9 )=573 +
11:00 เจาะบน ( 9-2 )=196 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 0-6 )=636 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 8-3 )=827 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 4-2 )=394 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 8-9 )=759 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 3-0 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 7
20/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
06:15 เจาะบน ( 9-0 )=990 ✅✅สบสบ
06:30 เจาะบน ( 0-8 )=865 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 9-6 )=780 +
07:00 เจาะบน ( 3-6 )=765 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 6-7 )=566 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 0-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
06:15 เจาะบน ( 9-0 )=990 ✅✅สบสบ
06:30 เจาะบน ( 0-8 )=865 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 9-6 )=780 +
07:00 เจาะบน ( 3-6 )=765 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 6-7 )=566 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 0-6 )=098 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 2-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 9-0 )=990 ✅✅สบสบ
06:30 เจาะบน ( 0-8 )=865 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 9-6 )=780 +
07:00 เจาะบน ( 3-6 )=765 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 6-7 )=566 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 0-6 )=098 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 2-6 )=052 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 7-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 9-0 )=990 ✅✅สบสบ
06:30 เจาะบน ( 0-8 )=865 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 9-6 )=780 +
07:00 เจาะบน ( 3-6 )=765 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 6-7 )=566 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 0-6 )=098 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 2-6 )=052 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 7-6 )=017 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-1 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 9-0 )=990 ✅✅สบสบ
06:30 เจาะบน ( 0-8 )=865 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 9-6 )=780 +
07:00 เจาะบน ( 3-6 )=765 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 6-7 )=566 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 0-6 )=098 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 2-6 )=052 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 7-6 )=017 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-1 )=835 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 0-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 9-0 )=990 ✅✅สบสบ
06:30 เจาะบน ( 0-8 )=865 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 9-6 )=780 +
07:00 เจาะบน ( 3-6 )=765 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 6-7 )=566 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 0-6 )=098 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 2-6 )=052 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 7-6 )=017 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-1 )=835 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 0-8 )=540 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 0-4 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 9-0 )=990 ✅✅สบสบ
06:30 เจาะบน ( 0-8 )=865 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 9-6 )=780 +
07:00 เจาะบน ( 3-6 )=765 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 6-7 )=566 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 0-6 )=098 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 2-6 )=052 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 7-6 )=017 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-1 )=835 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 0-8 )=540 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 0-4 )=202 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 0-4 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:00 เจาะบน ( 3-6 )=765 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 6-7 )=566 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 0-6 )=098 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 2-6 )=052 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 7-6 )=017 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-1 )=835 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 0-8 )=540 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 0-4 )=202 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 0-4 )=716 +
09:15 เจาะบน ( 0-2 )=268 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
18/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )= 015 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 0-7 )=128 +
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=847 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 8-9 )=094 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 9-0 )=114 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 0-7 )=771 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 3-6 )=964 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 9-7 )=418 +
18:30 เจาะบน ( 2-5 )=718 ✅✅ลล
18:45 เจาะบน ( 0-8 )=681 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 9-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=847 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 8-9 )=094 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 9-0 )=114 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 0-7 )=771 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 3-6 )=964 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 9-7 )=418 +
18:30 เจาะบน ( 2-5 )=718 ✅✅ลล
18:45 เจาะบน ( 0-8 )=681 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 9-6 )=891 ✅สบ
19:15 เจาะบน ( 7-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=847 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 8-9 )=094 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 9-0 )=114 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 0-7 )=771 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 3-6 )=964 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 9-7 )=418 +
18:30 เจาะบน ( 2-5 )=718 ✅✅ลล
18:45 เจาะบน ( 0-8 )=681 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 9-6 )=891 ✅สบ
19:15 เจาะบน ( 7-0 )=977 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 8-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=847 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 8-9 )=094 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 9-0 )=114 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 0-7 )=771 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 3-6 )=964 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 9-7 )=418 +
18:30 เจาะบน ( 2-5 )=718 ✅✅ลล
18:45 เจาะบน ( 0-8 )=681 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 9-6 )=891 ✅สบ
19:15 เจาะบน ( 7-0 )=977 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 8-3 )=160 +
19:45 เจาะบน ( 7-2 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
18/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )= 015 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 0-7 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )= 015 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 0-7 )=128 +
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )= 015 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 0-7 )=128 +
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )= 015 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 0-7 )=128 +
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=847 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 8-9 )=
แสดงความคิดเห็น