โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
หวยรัฐบาล 1 เมษายน 2562
3 ตัว
456 - 562
245 - 264

2 ตัว
45 - 56 - 64 - 62

ปิงปอง เฮียบิ๊ก 1 เมษายน 2562

07:15 [ 3 ]=223/99 ✅สบ
07.30 [ 2 ]=357/58 +
07:45 [ 3 ]=983/39 ✅✅สบล
08.00 [ 3 ]=816/36 ✅สล
08:15 [ 3 ]=698/57 +
08:30 [ 3 ]=781/53 ✅สล
08:45 [ 8 ]=746/28 ✅สล
09.00 [ 8 ]=667/86 ✅สล
09:15 [ 2 ]=782-128-123-423


LINE ทักไลน์ kkbb2425 ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 3 ]=983/39 ✅✅สบล
08.00 [ 3 ]=816/36 ✅สล
08:15 [ 3 ]=698/57 +
08:30 [ 3 ]=781/53 ✅สล
08:45 [ 8 ]=746/28 ✅สล
09.00 [ 8 ]=667/86 ✅สล
09:15 [ 2 ]=749/79 +
09.30 [ 4 ]=149-749-649-243
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 3 ]=983/39 ✅✅สบล
08.00 [ 3 ]=816/36 ✅สล
08:15 [ 3 ]=698/57 +
08:30 [ 3 ]=781/53 ✅สล
08:45 [ 8 ]=746/28 ✅สล
09.00 [ 8 ]=667/86 ✅สล
09:15 [ 2 ]=749/79 +
09.30 [ 4 ]=130/70 +
09:45 [ 0 ]=106-107-190-120
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 3 ]=983/39 ✅✅สบล
08.00 [ 3 ]=816/36 ✅สล
08:15 [ 3 ]=698/57 +
08:30 [ 3 ]=781/53 ✅สล
08:45 [ 8 ]=746/28 ✅สล
09.00 [ 8 ]=667/86 ✅สล
09:15 [ 2 ]=749/79 +
09.30 [ 4 ]=130/70 +
09:45 [ 0 ]=697/50 ✅สล
10:00 [ 0 ]=518/13 +
10:15 [ 6 ]=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
หวยรัฐบาล 1 เมษายน 2562
3 ตัว
456 562
245 264

2 ตัว
45 - 56 - 64 - 62

ปิงปอง เฮียบิ๊ก 1 เมษายน 2562

06:45 [ 0 ]=735/40 ✅สล
07:00 [ 4 ]=565/89 +
07:15 [ 3 ]=22399 ✅สบ
07.30 [ 2 ]=123-234-523-524

LINE ทักไลน์ kkbb2425 ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 [ 0 ]=735/40 ✅สล
07:00 [ 4 ]=565/89 +
07:15 [ 3 ]=223/99 ✅สบ
07.30 [ 2 ]=357/58 +
07:45 [ 3 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 [ 0 ]=735/40 ✅สล
07:00 [ 4 ]=565/89 +
07:15 [ 3 ]=223/99 ✅สบ
07.30 [ 2 ]=357/58 +
07:45 [ 3 ]=983/39 ✅✅สบล
08.00 [ 3 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 [ 0 ]=735/40 ✅สล
07:00 [ 4 ]=565/89 +
07:15 [ 3 ]=223/99 ✅สบ
07.30 [ 2 ]=357/58 +
07:45 [ 3 ]=983/39 ✅✅สบล
08.00 [ 3 ]=816/36 ✅สล
08:15 [ 3 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 [ 3 ]=223/99 ✅สบ
07.30 [ 2 ]=357/58 +
07:45 [ 3 ]=983/39 ✅✅สบล
08.00 [ 3 ]=816/36 ✅สล
08:15 [ 3 ]=698/57 +
08:30 [ 3 ]=893-123234-345
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 [ 3 ]=223/99 ✅สบ
07.30 [ 2 ]=357/58 +
07:45 [ 3 ]=983/39 ✅✅สบล
08.00 [ 3 ]=816/36 ✅สล
08:15 [ 3 ]=698/57 +
08:30 [ 3 ]=781/53 ✅สล
08:45 [ 8 ]=678-278-987-578
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 [ 3 ]=223/99 ✅สบ
07.30 [ 2 ]=357/58 +
07:45 [ 3 ]=983/39 ✅✅สบล
08.00 [ 3 ]=816/36 ✅สล
08:15 [ 3 ]=698/57 +
08:30 [ 3 ]=781/53 ✅สล
08:45 [ 8 ]=746/28 ✅สล
09.00 [ 8 ]=768-728-789-098
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 3 ]=983/39 ✅✅สบล
08.00 [ 3 ]=816/36 ✅สล
08:15 [ 3 ]=698/57 +
08:30 [ 3 ]=781/53 ✅สล
08:45 [ 8 ]=746/28 ✅สล
09.00 [ 8 ]=667/86 ✅สล
09:15 [ 2 ]=782-128-123-423
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 9
ฮานอย 31 / 03 / 2562
943 643

34 43

ปิงปอง เฮียบิ๊ก 31 / 03 / 2562

16:15 [ 9 ]=920/53 ✅สบ
16:30 [ 3 ]=762/43 ✅สล
16.45 [ 3 ]=


LINE ทักไลน์ kkbb2425 ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 [ 9 ]=920/53 ✅สบ
16:30 [ 3 ]=762/43 ✅สล
16.45 [ 3 ]=210/41 +
17:00 [ 6 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 [ 9 ]=920/53 ✅สบ
16:30 [ 3 ]=762/43 ✅สล
16.45 [ 3 ]=210/41 +
17:00 [ 6 ]=169/91 ✅สบ
17.15 [ 9 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 [ 9 ]=920/53 ✅สบ
16:30 [ 3 ]=762/43 ✅สล
16.45 [ 3 ]=210/41 +
17:00 [ 6 ]=169/91 ✅สบ
17.15 [ 9 ]=595/24 ✅สบ
17:30 [ 9 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 [ 9 ]=920/53 ✅สบ
16:30 [ 3 ]=762/43 ✅สล
16.45 [ 3 ]=210/41 +
17:00 [ 6 ]=169/91 ✅สบ
17.15 [ 9 ]=595/24 ✅สบ
17:30 [ 9 ]=241/53 +
17:45 [ 2 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 [ 9 ]=920/53 ✅สบ
16:30 [ 3 ]=762/43 ✅สล
16.45 [ 3 ]=210/41 +
17:00 [ 6 ]=169/91 ✅สบ
17.15 [ 9 ]=595/24 ✅สบ
17:30 [ 9 ]=241/53 +
17:45 [ 2 ]=520/70 ✅สบ
18:00 [ 2 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 [ 9 ]=920/53 ✅สบ
16:30 [ 3 ]=762/43 ✅สล
16.45 [ 3 ]=210/41 +
17:00 [ 6 ]=169/91 ✅สบ
17.15 [ 9 ]=595/24 ✅สบ
17:30 [ 9 ]=241/53 +
17:45 [ 2 ]=520/70 ✅สบ
18:00 [ 2 ]=420-123-234-842-523
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 [ 9 ]=920/53 ✅สบ
16:30 [ 3 ]=762/43 ✅สล
16.45 [ 3 ]=210/41 +
17:00 [ 6 ]=169/91 ✅สบ
17.15 [ 9 ]=595/24 ✅สบ
17:30 [ 9 ]=241/53 +
17:45 [ 2 ]=520/70 ✅สบ
18:00 [ 2 ]=671/31 +
18.15 [ 2 ]=123-234-120
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 [ 9 ]=920/53 ✅สบ
16:30 [ 3 ]=762/43 ✅สล
16.45 [ 3 ]=210/41 +
17:00 [ 6 ]=169/91 ✅สบ
17.15 [ 9 ]=595/24 ✅สบ
17:30 [ 9 ]=241/53 +
17:45 [ 2 ]=520/70 ✅สบ
18:00 [ 2 ]=671/31 +
18.15 [ 2 ]=382/89 ✅สบ
18:30 [ 9 ]=089-789-689
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 [ 9 ]=920/53 ✅สบ
16:30 [ 3 ]=762/43 ✅สล
16.45 [ 3 ]=210/41 +
17:00 [ 6 ]=169/91 ✅สบ
17.15 [ 9 ]=595/24 ✅สบ
17:30 [ 9 ]=241/53 +
17:45 [ 2 ]=520/70 ✅สบ
18:00 [ 2 ]=671/31 +
18.15 [ 2 ]=382/89 ✅สบ
18:30 [ 9 ]=964/94 ✅✅สบล
18.45 [ 9 ]=969-699-096-496
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ฮานอย 31 / 03 / 2562
943 643

34 43

ปิงปอง เฮียบิ๊ก 31 / 03 / 2562

11:30 [ 9 ]=948/85 ✅สบ
11:45 [ 4 ]=489/66 ✅สบ
12:00 [ 4 ]=909/67 +
12:15 [ 9 ]=799/18 ✅สบ
12.30 [ 9 ]=796-789-190-179-890

LINE ทักไลน์ kkbb2425 ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 [ 9 ]=948/85 ✅สบ
11:45 [ 4 ]=489/66 ✅สบ
12:00 [ 4 ]=909/67 +
12:15 [ 9 ]=799/18 ✅สบ
12.30 [ 9 ]=529/82 ✅สบ
12:45 [ 2 ]=525-522-782-752-529
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 [ 9 ]=948/85 ✅สบ
11:45 [ 4 ]=489/66 ✅สบ
12:00 [ 4 ]=909/67 +
12:15 [ 9 ]=799/18 ✅สบ
12.30 [ 9 ]=529/82 ✅สบ
12:45 [ 2 ]=830/97 +
13.00 [ 9 ]=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
ฮานอย 31 / 03 / 2562
943 643

34 43

ปิงปอง เฮียบิ๊ก 31 / 03 / 2562

06:45 [ 6 ]=568/52 ✅สบ
07:00 [ 6 ]=179/69 ✅สล
07:15 [ 2 ]=123-234-120-532

LINE ทักไลน์ kkbb2425 ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 [ 6 ]=568/52 ✅สบ
07:00 [ 6 ]=179/69 ✅สล
07:15 [ 2 ]=201/58 ✅สบ แตก 120
07.30 [ 0 ]=190-160-170-890-120
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 [ 6 ]=568/52 ✅สบ
07:00 [ 6 ]=179/69 ✅สล
07:15 [ 2 ]=201/58 ✅สบ 120 แตก
07.30 [ 0 ]=802/82 ✅สบ
07:45 [ 2 ]=402-824-182-123-234
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 [ 6 ]=568/52 ✅สบ
07:00 [ 6 ]=179/69 ✅สล
07:15 [ 2 ]=201/58 ✅สบ 120 แตก
07.30 [ 0 ]=802/82 ✅สบ
07:45 [ 2 ]=101/34 +
08.00 [ 8 ]=108-280-678-789-890
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 [ 6 ]=568/52 ✅สบ
07:00 [ 6 ]=179/69 ✅สล
07:15 [ 2 ]=201/58 ✅สบ 120 แตก
07.30 [ 0 ]=802/82 ✅สบ
07:45 [ 2 ]=101/34 +
08.00 [ 8 ]=691/96 +
08:15 [ 6 ]=696-996-096-567-456-876
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ฮานอย 30 / 03 / 2562
734 - 634

56 - 34

ปิงปอง เฮียบิ๊ก 30 / 03 / 2562

12:15 [ 2 ]=223/98 ✅สบ
12.30 [ 8 ]=445/87 ✅สล
12:45 [ 3 ]=922/64 +
13.00 [ 2 ]=043/21 ✅สล
13:15 [ 8 ]=409/52 +
13:30 [ 9 ]=961/72 ✅สบ
13:45 [ 2 ]=326/87 ✅สบ
14.00 [ 2 ]=281/54 ✅สล
14:15 [ 8 ]=287-789-678-890


LINE ทักไลน์ kkbb2425 ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 [ 9 ]=961/72 ✅สบ
13:45 [ 2 ]=326/87 ✅สบ
14.00 [ 2 ]=281/54 ✅สล
14:15 [ 8 ]=644/33 +
14.30 [ 8 ]=678-789-980
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 [ 9 ]=961/72 ✅สบ
13:45 [ 2 ]=326/87 ✅สบ
14.00 [ 2 ]=281/54 ✅สล
14:15 [ 8 ]=644/33 +
14.30 [ 8 ]=675/82 ✅สล
14:45 [ 4 ]=564-345-234
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 [ 9 ]=961/72 ✅สบ
13:45 [ 2 ]=326/87 ✅สบ
14.00 [ 2 ]=281/54 ✅สล
14:15 [ 8 ]=644/33 +
14.30 [ 8 ]=675/82 ✅สล
14:45 [ 4 ]=928/53 +
15:00 [ 2 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 [ 9 ]=961/72 ✅สบ
13:45 [ 2 ]=326/87 ✅สบ
14.00 [ 2 ]=281/54 ✅สล
14:15 [ 8 ]=644/33 +
14.30 [ 8 ]=675/82 ✅สล
14:45 [ 4 ]=928/53 +
15:00 [ 2 ]=666/24 ✅สล
15:15 [ 2 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 [ 9 ]=961/72 ✅สบ
13:45 [ 2 ]=326/87 ✅สบ
14.00 [ 2 ]=281/54 ✅สล
14:15 [ 8 ]=644/33 +
14.30 [ 8 ]=675/82 ✅สล
14:45 [ 4 ]=928/53 +
15:00 [ 2 ]=666/24 ✅สล
15:15 [ 2 ]=817/80 +
15.30 [ 2 ]=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง เฮียบิ๊ก 30 / 03 / 2562

09.00 [ 3 ]=397/90 ✅สบ
09:15 [ 3 ]=304/37 ✅✅สบล
09.30 [ 9 ]=997/06 ✅สบ
09:45 [ 0 ]=717/43 +
10:00 [ 9 ]=863/78 +
10:15 [ 4 ]=432/44 ✅✅สบล
10.30 [ 6 ]=788/19 +
10:45 [ 4 ]=432/85 ✅สบ
11.00 [ 8 ]=


LINE ทักไลน์ kkbb2425 ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09.00 [ 3 ]=397/90 ✅สบ
09:15 [ 3 ]=304/37 ✅✅สบล
09.30 [ 9 ]=997/06 ✅สบ
09:45 [ 0 ]=717/43 +
10:00 [ 9 ]=863/78 +
10:15 [ 4 ]=432/44 ✅✅สบล
10.30 [ 6 ]=788/19 +
10:45 [ 4 ]=432/85 ✅สบ
11.00 [ 8 ]=037/03 +
11:15 [ 4 ]=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
ปิงปอง เฮียบิ๊ก 30 / 03 / 2562

07:00 [ 3 ]=886/38 ✅สล
07:15 [ 6 ]=411/31 +
07.30 [ 3 ]=378/99 ✅สบ
07:45 [ 6] =361/36 ✅✅สบล
08.00 [ 6 ]=

LINE ทักไลน์ kkbb2425 ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:00 [ 3 ]=886/38 ✅สล
07:15 [ 6 ]=411/31 +
07.30 [ 3 ]=378/99 ✅สบ
07:45 [ 6 ]=361/36 ✅✅สบล
08.00 [ 6 ]=027/91 +
08:15 [ 3 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:00 [ 3 ]=886/38 ✅สล
07:15 [ 6 ]=411/31 +
07.30 [ 3 ]=378/99 ✅สบ
07:45 [ 6 ]=361/36 ✅✅สบล
08.00 [ 6 ]=027/91 +
08:15 [ 3 ]=612/58 +
08:30 [ 2 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:00 [ 3 ]=886/38 ✅สล
07:15 [ 6 ]=411/31 +
07.30 [ 3 ]=378/99 ✅สบ
07:45 [ 6 ]=361/36 ✅✅สบล
08.00 [ 6 ]=027/91 +
08:15 [ 3 ]=612/58 +
08:30 [ 2 ]=992/75 ✅สบ
08:45 [ 2 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:00 [ 3 ]=886/38 ✅สล
07:15 [ 6 ]=411/31 +
07.30 [ 3 ]=378/99 ✅สบ
07:45 [ 6 ]=361/36 ✅✅สบล
08.00 [ 6 ]=027/91 +
08:15 [ 3 ]=612/58 +
08:30 [ 2 ]=992/75 ✅สบ
08:45 [ 2 ]=490/43 +
09.00 [ 3 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:00 [ 3 ]=886/38 ✅สล
07:15 [ 6 ]=411/31 +
07.30 [ 3 ]=378/99 ✅สบ
07:45 [ 6 ]=361/36 ✅✅สบล
08.00 [ 6 ]=027/91 +
08:15 [ 3 ]=612/58 +
08:30 [ 2 ]=992/75 ✅สบ
08:45 [ 2 ]=490/43 +
09.00 [ 3 ]=397/90 ✅สบ
09:15 [ 3 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:00 [ 3 ]=886/38 ✅สล
07:15 [ 6 ]=411/31 +
07.30 [ 3 ]=378/99 ✅สบ
07:45 [ 6 ]=361/36 ✅✅สบล
08.00 [ 6 ]=027/91 +
08:15 [ 3 ]=612/58 +
08:30 [ 2 ]=992/75 ✅สบ
08:45 [ 2 ]=490/43 +
09.00 [ 3 ]=397/90 ✅สบ
09:15 [ 3 ]=304/37 ✅✅สบล
09.30 [ 9 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07.30 [ 3 ]=378/99 ✅สบ
07:45 [ 6 ]=361/36 ✅✅สบล
08.00 [ 6 ]=027/91 +
08:15 [ 3 ]=612/58 +
08:30 [ 2 ]=992/75 ✅สบ
08:45 [ 2 ]=490/43 +
09.00 [ 3 ]=397/90 ✅สบ
09:15 [ 3 ]=304/37 ✅✅สบล
09.30 [ 9 ]=997/06 ✅สบ
09:45 [ 0 ]=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง เฮียบิ๊ก 28 / 03 / 2562

09.30 [ 6 ]=856/14 ✅สบ
09:45 [ 6 ]=061/65 ✅✅สบล
10:00 [ 8 ]=398-789-098

LINE ทักไลน์ kkbb2425
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09.30 [ 6 ]=856/14 ✅สบ
09:45 [ 6 ]=061/65 ✅✅สบล
10:00 [ 8 ]=385/69 ✅สบ
10:15 [ 9 ]=896-596-159
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09.30 [ 6 ]=856/14 ✅สบ
09:45 [ 6 ]=061/65 ✅✅สบล
10:00 [ 8 ]=385/69 ✅สบ
10:15 [ 9 ]=382/30 +
10.30 [ 6 ]=626-266-962-456-567-786
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09.30 [ 6 ]=856/14 ✅สบ
09:45 [ 6 ]=061/65 ✅✅สบล
10:00 [ 8 ]=385/69 ✅สบ
10:15 [ 9 ]=382/30 +
10.30 [ 6 ]=025/39 +
10:45 [ 6 ]=456-567-786-396
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง เฮียบิ๊ก 27 / 03 / 2562

17:45 [ 0 ]=098/99 ✅สบ
18:00 [ 8 ]=277/53 +
18.15 [ 9 ]=967/71 ✅สบ
18:30 [ 9 ]=809/55 ✅สบ
18.45 [ 9 ]=386/17 +
19:00 [ 8 ]=649/08 ✅สล
19:15 [ 8 ]=520/68 ✅สล
19:30 [ 8 ]=867/95 ✅สบ
19.45 [ 8 ]=


LINE ทักไลน์ kkbb2425
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง เฮียบิ๊ก 27 / 03 / 2562

07:45 [ 0 ]=145/08 ✅สล
08.00 [ 6 ]=887/05 +
08:15 [ 8 ]=415/83 ✅สล
08:30 [ 8 ]=516/98 ✅สล
08:45 [ 8 ]=158-798-896

LINE ทักไลน์ kkbb2425
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 0 ]=145/08 ✅สล
08.00 [ 6 ]=887/05 +
08:15 [ 8 ]=415/83 ✅สล
08:30 [ 8 ]=516/98 ✅สล
08:45 [ 8 ]=767/47 +
09.00 [ 6 ]=567-167-876-456
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 0 ]=145/08 ✅สล
08.00 [ 6 ]=887/05 +
08:15 [ 8 ]=415/83 ✅สล
08:30 [ 8 ]=516/98 ✅สล
08:45 [ 8 ]=767/47 +
09.00 [ 6 ]=352/81 +
09:15 [ 3 ]=123-234-345-532
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
26 มีค 2562
× 18:30 [ 9 ]=907/36 ✅สบ
× 18.45 [ 6 ]=131/61 ✅สล
× 19:00 [ 3 ]=799/24 +
× 19:15 [ 6 ]=789/54 +
× 19:30 [ 9 ]=913/45 ✅สบ
× 19.45 [ 3 ]=893/86 ✅สบ
× 20.00 [ 9 ]=914/65 ✅สบ
× 20.15 [ 9 ]=
×


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 18:30 [ 9 ]=907/36 ✅สบ
× 18.45 [ 6 ]=131/61 ✅สล
× 19:00 [ 3 ]=799/24 +
× 19:15 [ 6 ]=789/54 +
× 19:30 [ 9 ]=913/45 ✅สบ
× 19.45 [ 3 ]=893/86 ✅สบ
× 20.00 [ 9 ]=914/65 ✅สบ
× 20.15 [ 9 ]=400/49 ✅สล
× 20.30 [ 4 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 18:30 [ 9 ]=907/36 ✅สบ
× 18.45 [ 6 ]=131/61 ✅สล
× 19:00 [ 3 ]=799/24 +
× 19:15 [ 6 ]=789/54 +
× 19:30 [ 9 ]=913/45 ✅สบ
× 19.45 [ 3 ]=893/86 ✅สบ
× 20.00 [ 9 ]=914/65 ✅สบ
× 20.15 [ 9 ]=400/49 ✅สล
× 20.30 [ 4 ]=526/68 +
× 20.45 [ 6 ]=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
26 มีค 2562
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:30 [ 4 ]=000/08 +
× 11:45 [ 0 ]=165/88 +
× 12:00 [ 8 ]=399/55 +
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=904/70 ✅✅สบล
× 14.00 [ 9 ]=890-789-190
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=904/70 ✅✅สบล
× 14.00 [ 9 ]=980/48 ✅สบ แตก 890-789-190
× 14:15 [ 8 ]=988-998-968
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=904/70 ✅✅สบล
× 14.00 [ 9 ]=980/48 ✅สบ แตก 890-789-190
× 14:15 [ 8 ]=375/66 +
× 14.30 [ 0 ]=141/85 ✅สล
× 14:45 [ 6 ]=456-567-678
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=904/70 ✅✅สบล
× 14.00 [ 9 ]=980/48 ✅สบ แตก 890-789-190
× 14:15 [ 8 ]=375/66 +
× 14.30 [ 0 ]=141/85 ✅สล
× 14:45 [ 6 ]=958/89 +
× 15:00 [ 8 ]=389-789-583-980
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=904/70 ✅✅สบล
× 14.00 [ 9 ]=980/48 ✅สบ แตก 890-789-190
× 14:15 [ 8 ]=375/66 +
× 14.30 [ 0 ]=141/85 ✅สล
× 14:45 [ 6 ]=958/89 +
× 15:00 [ 8 ]=411/19 +
× 15:15 [ 9 ]=519-419-119
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
26 มีค 2562
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:15 [ 4 ]=414-114-241


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:15 [ 4 ]=000/08 +
× 11:30 [ 0 ]=180-280-980
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:30 [ 4 ]=000/08 +
× 11:45 [ 0 ]= 180-280-980
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:30 [ 4 ]=000/08 +
× 11:45 [ 0 ]=165/88 +
× 12:00 [ 8 ]=686-688-678-986
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:30 [ 4 ]=000/08 +
× 11:45 [ 0 ]=165/88 +
× 12:00 [ 8 ]=399/55 +
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=046-456-768
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
25 มีค 2562

× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=497/25 +
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=497/25 +
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=497/25 +
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=746/28 ✅สบ
× 14.00 [ 4 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=497/25 +
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=746/28 ✅สบ
× 14.00 [ 4 ]=340/45 ✅✅สบล
× 14:15 [ 2 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=497/25 +
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=746/28 ✅สบ
× 14.00 [ 4 ]=340/45 ✅✅สบล
× 14:15 [ 2 ]=285/50 ✅สบ
× 14.30 [ 2 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=746/28 ✅สบ
× 14.00 [ 4 ]=340/45 ✅✅สบล
× 14:15 [ 2 ]=285/50 ✅สบ
× 14.30 [ 2 ]=421/22 ✅✅สบล
× 14:45 [ 4 ]=875/02 +
× 15:00 [ 2 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=746/28 ✅สบ
× 14.00 [ 4 ]=340/45 ✅✅สบล
× 14:15 [ 2 ]=285/50 ✅สบ
× 14.30 [ 2 ]=421/22 ✅✅สบล
× 14:45 [ 4 ]=875/02 +
× 15:00 [ 2 ]=599/56 +
× 15:15 [ 8 ]=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
25 มีค 2562

× 10:00 [ 0 ]=740/31 ✅สบ
× 10:15 [ 0 ]=520/08 ✅✅สบล
× 10.30 [ 0 ]=031/16 ✅สบ
× 10:45 [ 0 ]=560/98 ✅สบ
× 11.00 [ 0 ]=527/74 +
× 11:15 [ 6 ]=


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 10:00 [ 0 ]=740/31 ✅สบ
× 10:15 [ 0 ]=520/08 ✅✅สบล
× 10.30 [ 0 ]=031/16 ✅สบ
× 10:45 [ 0 ]=560/98 ✅สบ
× 11.00 [ 0 ]=527/74 +
× 11:15 [ 6 ]=680/90 ✅สบ
× 11:30 [ 0 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 10:00 [ 0 ]=740/31 ✅สบ
× 10:15 [ 0 ]=520/08 ✅✅สบล
× 10.30 [ 0 ]=031/16 ✅สบ
× 10:45 [ 0 ]=560/98 ✅สบ
× 11.00 [ 0 ]=527/74 +
× 11:15 [ 6 ]=680/90 ✅สบ
× 11:30 [ 0 ]=734/89 +
× 11:45 [ 6 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 10:00 [ 0 ]=740/31 ✅สบ
× 10:15 [ 0 ]=520/08 ✅✅สบล
× 10.30 [ 0 ]=031/16 ✅สบ
× 10:45 [ 0 ]=560/98 ✅สบ
× 11.00 [ 0 ]=527/74 +
× 11:15 [ 6 ]=680/90 ✅สบ
× 11:30 [ 0 ]=734/89 +
× 11:45 [ 6 ]=543/87 +
× 12:00 [ 4 ]=231/31 +
× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
24 มีค 2562

× 16:30 [ 8 ]=892/84 ✅✅สบล
× 16.45 [ 8 ]=671/80 ✅สล
× 17:00 [ 8 ]=722/88 ✅สล
× 17.15 [ 8 ]=633/31 +
× 17:30 [ 8 ]=ไม่ออกผล
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 16:30 [ 8 ]=892/84 ✅✅สบล
× 16.45 [ 8 ]=671/80 ✅สล
× 17:00 [ 8 ]=722/88 ✅สล
× 17.15 [ 8 ]=633/31 +
× 17:30 [ 8 ]=ไม่ออกผล
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=263/38 ✅สล
× 18.15 [ 8 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 16:30 [ 8 ]=892/84 ✅✅สบล
× 16.45 [ 8 ]=671/80 ✅สล
× 17:00 [ 8 ]=722/88 ✅สล
× 17.15 [ 8 ]=633/31 +
× 17:30 [ 8 ]=ไม่ออกผล
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=263/38 ✅สล
× 18.15 [ 8 ]=247/11 +
× 18:30 [ 2 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 16:30 [ 8 ]=892/84 ✅✅สบล
× 16.45 [ 8 ]=671/80 ✅สล
× 17:00 [ 8 ]=722/88 ✅สล
× 17.15 [ 8 ]=633/31 +
× 17:30 [ 8 ]=ไม่ออกผล
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=263/38 ✅สล
× 18.15 [ 8 ]=247/11 +
× 18:30 [ 2 ]=435/17 +
× 18.45 [ 4 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 16:30 [ 8 ]=892/84 ✅✅สบล
× 16.45 [ 8 ]=671/80 ✅สล
× 17:00 [ 8 ]=722/88 ✅สล
× 17.15 [ 8 ]=633/31 +
× 17:30 [ 8 ]=ไม่ออกผล
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=263/38 ✅สล
× 18.15 [ 8 ]=247/11 +
× 18:30 [ 2 ]=435/17 +
× 18.45 [ 4 ]=470/05 ✅สบ
× 19:00 [ 4 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=263/38 ✅สล
× 18.15 [ 8 ]=247/11 +
× 18:30 [ 2 ]=435/17 +
× 18.45 [ 4 ]=470/05 ✅สบ
× 19:00 [ 4 ]=756/44 ✅สล
× 19:15 [ 4 ]=029/45 ✅สล
× 19:30 [ 4 ]=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
24 มีค 2562

× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=842-420-20-02


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=950/47 +
× 09:45 [ 4 ]=842-424-224
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=950/47 +
× 09:45 [ 4 ]=092/48 ✅สล
× 10:00 [ 0 ]=240-840-092
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=950/47 +
× 09:45 [ 4 ]=092/48 ✅สล
× 10:00 [ 0 ]=250/17 ✅สบ
× 10:15 [ 2 ]=842-822-828-422-442
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=950/47 +
× 09:45 [ 4 ]=092/48 ✅สล
× 10:00 [ 0 ]=250/17 ✅สบ
× 10:15 [ 2 ]=810/43 +
× 10.30 [ 0 ]=102-810
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=950/47 +
× 09:45 [ 4 ]=092/48 ✅สล
× 10:00 [ 0 ]=250/17 ✅สบ
× 10:15 [ 2 ]=810/43 +
× 10.30 [ 0 ]=931/55 +
× 10:45 [ 3 ]=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
× 07:00 [ 8 ]=338/53 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=40-04-240-004-440


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 07:00 [ 8 ]=338/53 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=327/87 +
× 07.30 [ 0 ]=109-890
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 07:00 [ 8 ]=338/53 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=327/87 +
× 07.30 [ 0 ]=314/53 +
× 07:45 [ 3 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
23 มีค 2562

หวย มาเลย์
320 - 20 - 02

หวยเวียดนาม ฮานอย
107 - 160
61 - 76

× 17:45 [ 3 ]=468/39 ✅สล
× 18:00 [ 3 ]=


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 17:45 [ 3 ]=468/39 ✅สล
× 18:00 [ 3 ]=205/38 ✅สล
× 18.15 [ 3 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 17:45 [ 3 ]=468/39 ✅สล
× 18:00 [ 3 ]=205/38 ✅สล
× 18.15 [ 3 ]=015/66 +
× 18:30 [ 3 ]=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
23 มีค 2562

หวย มาเลย์
320 - 20 - 02

หวยเวียดนาม ฮานอย
107 - 160
61 - 76

× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=169/73 ✅สล
× 09:45 [ 9 ]=134/05 +
× 10:00 [ 3 ]=981/56 +
× 10:15 [ 9 ]=400/07 +
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=364-864-642


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=160-516-816
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=947/56 ✅สล
× 12:00 [ 3 ]=345-234-123
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=947/56 ✅สล
× 12:00 [ 3 ]=299/11 +
× 12:15 [ 8 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=947/56 ✅สล
× 12:00 [ 3 ]=299/11 +
× 12:15 [ 8 ]=405/49 +
× 12.30 [ 2 ]=542-352
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=947/56 ✅สล
× 12:00 [ 3 ]=299/11 +
× 12:15 [ 8 ]=405/49 +
× 12.30 [ 2 ]=532/31 ✅สบล 542-352 แตก
× 12:45 [ 3 ]=937-123-234
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=947/56 ✅สล
× 12:00 [ 3 ]=299/11 +
× 12:15 [ 8 ]=405/49 +
× 12.30 [ 2 ]=532/31 ✅สบ 542-352 แตก
× 12:45 [ 3 ]=711/44 +
× 13.00 [ 0 ]=010-101-701
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
23 มีค 2562

หวย มาเลย์
320 - 20 - 02

หวยเวียดนาม ฮานอย
107 - 160
61 - 76

× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=886-686-869-768


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=169/73 ✅สล
× 09:45 [ 9 ]=769-069-869-669
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=169/73 ✅สล
× 09:45 [ 9 ]=134/05 +
× 10:00 [ 3 ]=345-234
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=169/73 ✅สล
× 09:45 [ 9 ]=134/05 +
× 10:00 [ 3 ]=345-234-314
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=169/73 ✅สล
× 09:45 [ 9 ]=134/05 +
× 10:00 [ 3 ]=981/56 +
× 10:15 [ 9 ]=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
อธิบายแบบชาวบ้านๆ เผื่อผู้เล่นหวยออนไลน์ จะได้สบายใจ ไม่ต้องวิตก

กฎหมายภาษีออนไลน์ เริ่มใช้ 21 มีค 2562
เริ่มส่งข้อมูล 31 มีค 62
แนวทางสำรวจข้อมูลอาจจะย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังขึ้นอยู่กับสรรพกร

***กรณี ถูกส่งข้อมูลให้สรรพกร แน่นอน ของ กฏหมายภาษีออนไลน์
1. ยอดรับต้องมี จำนวน 3,000 ครั้ง รวมเงิน 1 ล้านบาท
2. ยอดรับต้องมี จำนวน 400 ครั้ง รวมเงิน 2 ล้านบาท
3. จำนวนต้องมี 600 ครั้ง รวมเงิน 10 ล้านบาท


** หมายเหตุ ข้อมูลบัญชีแยกธนาคาร ไม่เอามารวมกัน สมมุติ ถ้าโอนเกิน 400 ครั้ง ปแต่ เงินไม่ถึง 2 ล้านบาท ธนาคารจะไม่ส่งข้อมูลให้สรรพกร
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
22 มีค 2562
หวยเวียดนาม ฮานอย
180 - 184
84 - 80 - 88 - 44 - 00

× 13.00 [ 8 ]=314/18 ✅สบ
× 13:15 [ 8 ]=610/15 +
× 13:30 [ 6 ]=

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
เล่นสิบปีจะถึงมั้ยน้อ
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
เขาน่าจะไม่ย้อนหลัง เกิน 2-3 ปี หรือ อาจจะไม่ย้อน และ ยอดเงินไม่ถึง จำนวนครั้งไม่ถึง ทั้ง 2 อย่างก็ไม่เข้าเกณฑ์ แต่ถ้าเป็นเจ้ามือ น่าจะเข้าเกณฑ์ชัวร์ ๆ
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 13:45 [ 0 ]=590/48 ✅สล
× 14.00 [ 0 ]=132/78 +
× 14:15 [ 8 ]=767/98 ✅สล
× 14.30 [ 8 ]=924/98 ✅สล
× 14:45 [ 8 ]=476/96 +
× 15:00 [ 9 ]=587/50 +
× 15:15 [ 8 ]=695/52 +
× 15.30 [ 9 ]=603/93 ✅สล
× 15:45 [ 6 ]=702/86 ✅สล
× 16.00 [ 4 ]=648/26 ✅สบ
× 16:15 [ 4 ]=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
22 มีค 2562
หวยเวียดนาม ฮานอย
180 - 184
84 - 80 - 88 - 44 - 00

× 10.30 [ 0 ]=761/01 ✅สล
× 10:45 [ 4 ]=512/12 +
× 11.00 [ 0 ]=620/45 ✅สบ
× 11:15 [ 0 ]=033/76 ✅สบ
× 11:30 [ 3 ]=017/07 +
× 11:45 [ 0 ]=
ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=761/01 ✅สล
× 10:45 [ 4 ]=512/12 +
× 11.00 [ 0 ]=620/45 ✅สบ
× 11:15 [ 0 ]=033/76 ✅สบ
× 11:30 [ 3 ]=017/07 +
× 11:45 [ 0 ]=542/53 +
× 12:00 [ 4 ]=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=761/01 ✅สล
× 10:45 [ 4 ]=512/12 +
× 11.00 [ 0 ]=620/45 ✅สบ
× 11:15 [ 0 ]=033/76 ✅สบ
× 11:30 [ 3 ]=017/07 +
× 11:45 [ 0 ]=542/53 +
× 12:00 [ 4 ]=862/97 +
× 12:15 [ 6 ]=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
22 มีค 2562


× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=248/86 ✅สบ
× 07.30 [ 2 ]=626-622-62-26
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=248/86 ✅สบ
× 07.30 [ 2 ]=478/70 +
× 07:45 [ 6 ]=986-876-456-567
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=248/86 ✅สบ
× 07.30 [ 2 ]=478/70 +
× 07:45 [ 6 ]=298/94 +
× 08.00 [ 8 ]=384-284-83-38
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=248/86 ✅สบ
× 07.30 [ 2 ]=478/70 +
× 07:45 [ 6 ]=298/94 +
× 08.00 [ 8 ]=075/03 +
× 08:15 [ 9 ]=697-894-290
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=248/86 ✅สบ
× 07.30 [ 2 ]=478/70 +
× 07:45 [ 6 ]=298/94 +
× 08.00 [ 8 ]=075/03 +
× 08:15 [ 9 ]=850/27 +
× 08:30 [ 8 ]=108-087-084
แสดงความคิดเห็น