โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 27 - 10 - 62
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
17:30 บน 8-7=977 ✔บ
17:45 บน 1-0=846 +
18:00 บน 4-3=450 ✔บ
18:15 บน 5-3=036 ✔บ
18:30 บน 8-6=089 ✔บ
18:45 บน 4-2=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
18:00 บน 4-3=450 ✔บ
18:15 บน 5-3=036 ✔บ
18:30 บน 8-6=089 ✔บ
18:45 บน 4-2=120 ✔✔บ
19:00 บน 8-7=191 +
19:15 บน 3-2=057 +
19:30 บน 6-5=158 ✔บ
19:45 บน 5-4=794 ✔บ
20:00 บน 8-7=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
18:00 บน 4-3=450 ✔บ
18:15 บน 5-3=036 ✔บ
18:30 บน 8-6=089 ✔บ
18:45 บน 4-2=120 ✔✔บ
19:00 บน 8-7=191 +
19:15 บน 3-2=057 +
19:30 บน 6-5=158 ✔บ
19:45 บน 5-4=794 ✔บ
20:00 บน 8-7=835 ✔บ
20:15 บน 1-0=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
18:00 บน 4-3=450 ✔บ
18:15 บน 5-3=036 ✔บ
18:30 บน 8-6=089 ✔บ
18:45 บน 4-2=120 ✔✔บ
19:00 บน 8-7=191 +
19:15 บน 3-2=057 +
19:30 บน 6-5=158 ✔บ
19:45 บน 5-4=794 ✔บ
20:00 บน 8-7=835 ✔บ
20:15 บน 1-0=261 ✔บ
20:30 บน 4-3=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
11:00 บน 2-1=327 ✔บ
11:15 บน 7-6=426 ✔บ
11:30 บน 0-9=752 ✔
11:45 บน 5-4=214 ✔บ
12:00 บน 8-7=558 ✔บ
12:15 บน 1-2=136 ✔บ
12:30 บน 4-5=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:00 บน 2-1=327 ✔บ
11:15 บน 7-6=426 ✔บ
11:30 บน 0-9=752 ✔
11:45 บน 5-4=214 ✔บ
12:00 บน 8-7=558 ✔บ
12:15 บน 1-2=136 ✔บ
12:30 บน 4-5=980 +
12:45 บน 3-4=416 ✔บ
13:00 บน 4-3=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
08:15 บน 7-8=721 ✔บ
08:30 บน 4-3=270 +
08:45 บน 7-1=601 ✔บ
09:00 บน 8-0=819 ✔บ
09:15 บน 7-8=


วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:45 บน 7-1=601 ✔บ
09:00 บน 8-0=819 ✔บ
09:15 บน 7-8=435 +
09:30 บน 6-5=986 ✔บ
09:45 บน 3-4=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 28 - 10 - 62
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

09:30 บน 2-1=186 /บ
09:45 บน 5-4=655 /บ
10:00 บน 9-8=197 /บ
10:15 บน 2-1=095 +
10:30 บน 9-8=073 +
10:45 บน 3-2=139 /บ
11:00 บน 4-3=946 /บ
11:15 บน 3-2=262 /บ
11:30 บน 8-7=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:45 บน 3-2=139 /บ
11:00 บน 4-3=946 /บ
11:15 บน 3-2=262 /บ
11:30 บน 8-7=726 /บ
11:45 บน 9-8=319 /บ
12:00 บน 9-0=575 /
12:15 บน 5-4=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 27 - 10 - 62
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

11:30 บน 4-3=704/72 ✅บน
11:45 บน 3-2=287/72 ✅✅บน
12:00 บน 4-3=029/80 +
12:15 บน 5-4=436/23 ✅บน
12:30 บน 8-7=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บน 4-3=704/72 ✅บน
11:45 บน 3-2=287/72 ✅✅บน
12:00 บน 4-3=029/80 +
12:15 บน 5-4=436/23 ✅บน
12:30 บน 8-7=168/98 ✅✅บน
12:45 บน 5-6=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บน 4-3=704/72 ✅บน
11:45 บน 3-2=287/72 ✅✅บน
12:00 บน 4-3=029/80 +
12:15 บน 5-4=436/23 ✅บน
12:30 บน 8-7=168/98 ✅✅บน
12:45 บน 5-6=808/98 +
13:00 บน 8-9=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บน 4-3=704/72 ✅บน
11:45 บน 3-2=287/72 ✅✅บน
12:00 บน 4-3=029/80 +
12:15 บน 5-4=436/23 ✅บน
12:30 บน 8-7=168/98 ✅✅บน
12:45 บน 5-6=808/98 +
13:00 บน 8-9=965/38 ✅✅บน
13:15 บน 8-7=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 7
วันที่ 26 - 10 - 62
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

09:30 บน 5-6=660/11 ✅บน
09:45 บน 2-5=566/78 ✅บน
10:00 บน 0-6=513/36
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
09:30 บน 5-6=660/11 ✅บน
09:45 บน 2-5=566/78 ✅บน
10:00 บน 0-6=513/36
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
09:30 บน 5-6=660/11 ✅บน
09:45 บน 2-5=566/78 ✅บน
10:00 บน 0-6=513/36 ทบ
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=263/80 ✅บน
12:15 บน 9-1=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=263/80 ✅บน
12:15 บน 9-1=780/43 ทบ
12:30 บน 8-2=171/90 ทบ
12:45 บน 8-6=812/76 ✅✅บน
13:00 บน 6-8=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=263/80 ✅บน
12:15 บน 9-1=780/43 ทบ
12:30 บน 8-2=171/90 ทบ
12:45 บน 8-6=812/76 ✅✅บน
13:00 บน 6-8=269/02 ✅บน
13:15 บน 8-9=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=263/80 ✅บน
12:15 บน 9-1=780/43 ทบ
12:30 บน 8-2=171/90 ทบ
12:45 บน 8-6=812/76 ✅✅บน
13:00 บน 6-8=269/02 ✅บน
13:15 บน 8-9=899/06 ✅✅✅บน
13:30 บน 0-9=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=263/80 ✅บน
12:15 บน 9-1=780/43 ทบ
12:30 บน 8-2=171/90 ทบ
12:45 บน 8-6=812/76 ✅✅บน
13:00 บน 6-8=269/02 ✅บน
13:15 บน 8-9=899/06 ✅✅✅บน
13:30 บน 0-9=711/73 ทบ
13:45 บน 2-5=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:45 บน 8-6=812/76 ✅✅บน
13:00 บน 6-8=269/02 ✅บน
13:15 บน 8-9=899/06 ✅✅✅บน
13:30 บน 0-9=711/73 ทบ
13:45 บน 2-5=968/24 ทบ
14:00 บน 8-6=268/61 ✅✅✅บน
14:15 บน 9-7=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 26 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***

06:45 บน 5-9=091/91 ✅✅บนบน
07:00 บน 8-6=852/94 ✅บน
07:15 บน 5-1=026/38 ทบ
07:30 บน 4-2-=461/03 ✅บน
07:45 บน 5-9=139/95 ✅✅บนบน
08:00 บน 6-8=408/91 ✅บน
08:15 บน 5-1=375/21 ✅บน
08:30 บน 4-6=

แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234
รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
06:45 บน 5-9=091/91 ✅✅บนบน
07:00 บน 8-6=852/94 ✅บน
07:15 บน 5-1=026/38 ทบ
07:30 บน 4-2=461/03 ✅บน
07:45 บน 5-9=139/95 ✅✅บนบน
08:00 บน 6-8=408/91 ✅บน
08:15 บน 5-1=375/21 ✅บน
08:30 บน 4-6=913/28 ทบ
08:45 บน 3-5=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
วันที่ 25 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***

12:15 บน 8-0=831/29 ✅บน
12:30 บน 3-9=835/55 ✅บน
12:45 บน 8-2=258/80 ✅✅✅บน
13:00 บน 3-1=268/68 ทบ
13:15 บน 0-2=133/22 ทบ
13:30 บน 1-7=107/50 ✅✅บน
13:45 บน 2-1=516/75 ✅บน
14:00 บน 7-9=159/08 ✅บน
14:15 บน 8-6=

แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234
รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:15 บน 8-0=831/29 ✅บน
12:30 บน 3-9=835/55 ✅บน
12:45 บน 8-2=258/80 ✅✅✅บน
13:00 บน 3-1=268/68 ทบ
13:15 บน 0-2=133/22 ทบ
13:30 บน 1-7=107/50 ✅✅บน
13:45 บน 2-1=516/75 ✅บน
14:00 บน 7-9=159/08 ✅บน
14:15 บน 8-6=797/15 ทบ
14:30 บน 1-3=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:15 บน 8-0=831/29 ✅บน
12:30 บน 3-9=835/55 ✅บน
12:45 บน 8-2=258/80 ✅✅✅บน
13:00 บน 3-1=268/68 ทบ
13:15 บน 0-2=133/22 ทบ
13:30 บน 1-7=107/50 ✅✅บน
13:45 บน 2-1=516/75 ✅บน
14:00 บน 7-9=159/08 ✅บน
14:15 บน 8-6=797/15 ทบ
14:30 บน 1-3=151/03 ✅✅บน
14:45 บน 8-7=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:30 บน 1-7=107/50 ✅✅บน
13:45 บน 2-1=516/75 ✅บน
14:00 บน 7-9=159/08 ✅บน
14:15 บน 8-6=797/15 ทบ
14:30 บน 1-3=151/03 ✅✅บน
14:45 บน 8-7=941/66 ทบ
15:00 บน 9-7=040/32 ทบ
15:15 บน 4-3=327/14 ✅✅บน
15:30 บน 5-4=048/73 ✅บน
15:45 บน 4-3=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
15:15 บน 4-3=327/14 ✅✅บน
15:30 บน 5-4=048/73 ✅บน
15:45 บน 4-3=764/68 ✅บน
16:00 บน 8-7=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
วันที่ 25 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***

08:45 บน 3-2=729 ✅บน
09:00 บน 2-1=306 +
09:15 บน 6-8=748 ✅บน
09:30 บน 5-7=550 ✅บน
09:45 บน 8-6=815 ✅✅บน
10:00 บน 3-5=

แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234
รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บน 3-2=729 ✅บน
09:00 บน 2-1=306 +
09:15 บน 6-8=748 ✅บน
09:30 บน 5-7=550 ✅บน
09:45 บน 8-6=815 ✅✅บน
10:00 บน 3-5=510 ✅บน
10:15 บน 6-2=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บน 3-2=729 ✅บน
09:00 บน 2-1=306 +
09:15 บน 6-8=748 ✅บน
09:30 บน 5-7=550 ✅บน
09:45 บน 8-6=815 ✅✅บน
10:00 บน 3-5=510 ✅บน
10:15 บน 6-2=120 ✅บน
10:30 บน 3-2=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บน 3-2=729 ✅บน
09:00 บน 2-1=306 +
09:15 บน 6-8=748 ✅บน
09:30 บน 5-7=550 ✅บน
09:45 บน 8-6=815 ✅✅บน
10:00 บน 3-5=510 ✅บน
10:15 บน 6-2=120 ✅บน
10:30 บน 3-2=555 +
10:45 บน 4-2=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
09:15 บน 6-8=748 ✅บน
09:30 บน 5-7=550 ✅บน
09:45 บน 8-6=815 ✅✅บน
10:00 บน 3-5=510 ✅บน
10:15 บน 6-2=120 ✅บน
10:30 บน 3-2=555 +
10:45 บน 4-2=694 ✅บน
11:00 บน 9-3=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
09:15 บน 6-8=748 ✅บน
09:30 บน 5-7=550 ✅บน
09:45 บน 8-6=815 ✅✅บน
10:00 บน 3-5=510 ✅บน
10:15 บน 6-2=120 ✅บน
10:30 บน 3-2=555 +
10:45 บน 4-2=694 ✅บน
11:00 บน 9-3=280 ✅
11:15 บน 8-4=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 25 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***

06:30 บน 1-7=967 ✅บน
06:45 บน 8-6=804 ✅บน
07:00 บน 5-7=787 ✅บน
07:15 บน 3-7=

แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234
รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 1-7=967 ✅บน
06:45 บน 8-6=804 ✅บน
07:00 บน 5-7=787 ✅บน
07:15 บน 3-7=055 +
07:30 บน 1-7=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 1-7=967 ✅บน
06:45 บน 8-6=804 ✅บน
07:00 บน 5-7=787 ✅บน
07:15 บน 3-7=055 +
07:30 บน 1-7=626 +
07:45 บน 2-6=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 1-7=967 ✅บน
06:45 บน 8-6=804 ✅บน
07:00 บน 5-7=787 ✅บน
07:15 บน 3-7=055 +
07:30 บน 1-7=626 +
07:45 บน 2-6=155 +
08:00 บน 9-7=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 9
วันที่ 24 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***รวย ถอน

12:30 บน 3-2=724 ✅บน
12:45 บน 6-0=232 +
13:00 บน 2-3=812 ✅บน
13:15 บน 1-2=921 ✅✅บนบน
13:30 บน 7-6=770 ✅✅บน
13:45 บน 3-4=

แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234
รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:30 บน 3-2=724 ✅บน
12:45 บน 6-0=232 +
13:00 บน 2-3=812 ✅บน
13:15 บน 1-2=921 ✅✅บนบน
13:30 บน 7-6=770 ✅✅บน
13:45 บน 3-4=414 ✅บน
14:00 บน 7-6=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:30 บน 3-2=724 ✅บน
12:45 บน 6-0=232 +
13:00 บน 2-3=812 ✅บน
13:15 บน 1-2=921 ✅✅บนบน
13:30 บน 7-6=770 ✅✅บน
13:45 บน 3-4=414 ✅บน
14:00 บน 7-6=381 +
14:15 บน 8-7=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บน 2-3=812 ✅บน
13:15 บน 1-2=921 ✅✅บนบน
13:30 บน 7-6=770 ✅✅บน
13:45 บน 3-4=414 ✅บน
14:00 บน 7-6=381 +
14:15 บน 8-7=674 ✅บน
14:30 บน 4-2=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บน 2-3=812 ✅บน
13:15 บน 1-2=921 ✅✅บนบน
13:30 บน 7-6=770 ✅✅บน
13:45 บน 3-4=414 ✅บน
14:00 บน 7-6=381 +
14:15 บน 8-7=674 ✅บน
14:30 บน 4-2=132 ✅บน
14:45 บน 8-6=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บน 2-3=812 ✅บน
13:15 บน 1-2=921 ✅✅บนบน
13:30 บน 7-6=770 ✅✅บน
13:45 บน 3-4=414 ✅บน
14:00 บน 7-6=381 +
14:15 บน 8-7=674 ✅บน
14:30 บน 4-2=132 ✅บน
14:45 บน 8-6=818 ✅บน
15:00 บน 3-2=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บน 2-3=812 ✅บน
13:15 บน 1-2=921 ✅✅บนบน
13:30 บน 7-6=770 ✅✅บน
13:45 บน 3-4=414 ✅บน
14:00 บน 7-6=381 +
14:15 บน 8-7=674 ✅บน
14:30 บน 4-2=132 ✅บน
14:45 บน 8-6=818 ✅บน
15:00 บน 3-2=915 +
15:15 บน 3-2=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บน 2-3=812 ✅บน
13:15 บน 1-2=921 ✅✅บนบน
13:30 บน 7-6=770 ✅✅บน
13:45 บน 3-4=414 ✅บน
14:00 บน 7-6=381 +
14:15 บน 8-7=674 ✅บน
14:30 บน 4-2=132 ✅บน
14:45 บน 8-6=818 ✅บน
15:00 บน 3-2=915 +
15:15 บน 3-2=543 ✅บน
15:30 บน 2-1=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บน 2-3=812 ✅บน
13:15 บน 1-2=921 ✅✅บนบน
13:30 บน 7-6=770 ✅✅บน
13:45 บน 3-4=414 ✅บน
14:00 บน 7-6=381 +
14:15 บน 8-7=674 ✅บน
14:30 บน 4-2=132 ✅บน
14:45 บน 8-6=818 ✅บน
15:00 บน 3-2=915 +
15:15 บน 3-2=543 ✅บน
15:30 บน 2-1=456 +
15:45 บน 5-4=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บน 2-3=812 ✅บน
13:15 บน 1-2=921 ✅✅บนบน
13:30 บน 7-6=770 ✅✅บน
13:45 บน 3-4=414 ✅บน
14:00 บน 7-6=381 +
14:15 บน 8-7=674 ✅บน
14:30 บน 4-2=132 ✅บน
14:45 บน 8-6=818 ✅บน
15:00 บน 3-2=915 +
15:15 บน 3-2=543 ✅บน
15:30 บน 2-1=456 +
15:45 บน 5-4=481 ✅บน
16:00 บน 6-7=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
วันที่ 24 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน
07:15 บน 5-9=891 ✅บน
07:30 บน 8-0=505 ✅บน
07:45 บน 7-6=317 ✅บน
08:00 บน 8-3=


แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234
รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:15 บน 5-9=891 ✅บน
07:30 บน 8-0=505 ✅บน
07:45 บน 7-6=317 ✅บน
08:00 บน 8-3=018 ✅บน
08:15 บน 8-1=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:15 บน 5-9=891 ✅บน
07:30 บน 8-0=505 ✅บน
07:45 บน 7-6=317 ✅บน
08:00 บน 8-3=018 ✅บน
08:15 บน 8-1=234 +
08:30 บน 3-1=
saard 4 เดือนที่แล้ว
วันน่จะตามให้หด้ถอนนะ
saard 4 เดือนที่แล้ว
วันนี้จะตามให้ได้ถอนนะทุนน้อย
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
เข้ามาห้องไลน์นะครับคุณพี่
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 6
วันที่ 23 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน
17:45 บน 5-3=443 ✅บบ
18:00 บน 5-3=546 ✅บบ
18:15 บน 5-3=238 ✅บบ
18:30 บน 0-8=388 ✅บบ
18:45 บน 1-9=983 ✅บบ
19:00 บน 6-4=966 ✅บบ
19:15 บน 8-0=

a) แอดมินคนเดียว
b) เวลาวาง 6.00-23.00
c) LINE ทักไลน์ tttsss1234
d) รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
e) ตามเลขที่หน้าบอร์ดของเว็บ และควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:45 บน 5-3=443 ✅บบ
18:00 บน 5-3=546 ✅บบ
18:15 บน 5-3=238 ✅บบ
18:30 บน 0-8=388 ✅บบ
18:45 บน 1-9=983 ✅บบ
19:00 บน 6-4=966 ✅บบ
19:15 บน 8-0=282 ✅บบ
19:30 บน 7-5=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:45 บน 5-3=443 ✅บบ
18:00 บน 5-3=546 ✅บบ
18:15 บน 5-3=238 ✅บบ
18:30 บน 0-8=388 ✅บบ
18:45 บน 1-9=983 ✅บบ
19:00 บน 6-4=966 ✅บบ
19:15 บน 8-0=282 ✅บบ
19:30 บน 7-5=189 +
19:45 บน 4-2=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:45 บน 5-3=443 ✅บบ
18:00 บน 5-3=546 ✅บบ
18:15 บน 5-3=238 ✅บบ
18:30 บน 0-8=388 ✅บบ
18:45 บน 1-9=983 ✅บบ
19:00 บน 6-4=966 ✅บบ
19:15 บน 8-0=282 ✅บบ
19:30 บน 7-5=189 +
19:45 บน 4-2=042 ✅✅บบบบ
20:00 บน 9-5=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:45 บน 5-3=443 ✅บบ
18:00 บน 5-3=546 ✅บบ
18:15 บน 5-3=238 ✅บบ
18:30 บน 0-8=388 ✅บบ
18:45 บน 1-9=983 ✅บบ
19:00 บน 6-4=966 ✅บบ
19:15 บน 8-0=282 ✅บบ
19:30 บน 7-5=189 +
19:45 บน 4-2=042 ✅✅บบบบ
20:00 บน 9-5=698 ✅บบ
20:15 บน 6-8=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:45 บน 5-3=443 ✅บบ
18:00 บน 5-3=546 ✅บบ
18:15 บน 5-3=238 ✅บบ
18:30 บน 0-8=388 ✅บบ
18:45 บน 1-9=983 ✅บบ
19:00 บน 6-4=966 ✅บบ
19:15 บน 8-0=282 ✅บบ
19:30 บน 7-5=189 +
19:45 บน 4-2=042 ✅✅บบบบ
20:00 บน 9-5=698 ✅บบ
20:15 บน 6-8=440 +
20:30 บน 8-0=589 ✅บบ
20:45 บน 5-4=436 ✅บบ
21:00 บน 4-2=210 ✅บบ
21:15 บน 9-3=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:45 บน 5-3=443 ✅บบ
18:00 บน 5-3=546 ✅บบ
18:15 บน 5-3=238 ✅บบ
18:30 บน 0-8=388 ✅บบ
18:45 บน 1-9=983 ✅บบ
19:00 บน 6-4=966 ✅บบ
19:15 บน 8-0=282 ✅บบ
19:30 บน 7-5=189 +
19:45 บน 4-2=042 ✅✅บบบบ
20:00 บน 9-5=698 ✅บบ
20:15 บน 6-8=440 +
20:30 บน 8-0=589 ✅บบ
20:45 บน 5-4=436 ✅บบ
21:00 บน 4-2=210 ✅บบ
21:15 บน 9-3=976 ✅บบ
21:30 บน 0-1=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 23 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน
12:15 บน 4-6=294 ✅บบ
12:30 บน 2-4=487 ✅บบ
12:45 บน 6-5=633 ✅บบ
13:00 บน 3-2=


a) แอดมินคนเดียว
b) เวลาวาง 6.00-23.00
c) LINE ทักไลน์ tttsss1234
d) รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
e) ตามเลขที่หน้าบอร์ดของเว็บ และควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
รวยๆ เทๆ บนๆ
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
กรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆ 734

12:15 บน 4-6=294 ✅บบ
12:30 บน 2-4=487 ✅บบ
12:45 บน 6-5=633 ✅บบ
13:00 บน 3-2=734 ✅บบ
13:15 บน 2-1=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
กรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆ 816

12:15 บน 4-6=294 ✅บบ
12:30 บน 2-4=487 ✅บบ
12:45 บน 6-5=633 ✅บบ
13:00 บน 3-2=734 ✅บบ
13:15 บน 2-1=816 ✅บบ
13:30 บน 4-3=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
วันที่ 23 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน
08:45 บน 9-7=779 ✅✅บบ
09:00 บน 5-3=358 ✅✅บบ
09:15 บน 3-2=

a) แอดมินคนเดียว
b) เวลาวาง 6.00-23.00
c) LINE ทักไลน์ tttsss1234
d) รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
e) สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บน 9-7=779 ✅✅บบ
09:00 บน 5-3=358 ✅✅บบ
09:15 บน 3-2=241 ✅บบ
09:30 บน 3-4=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บน 9-7=779 ✅✅บบ
09:00 บน 5-3=358 ✅✅บบ
09:15 บน 3-2=241 ✅บบ
09:30 บน 3-4=931 ✅บบ
09:45 บน 9-0=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บน 9-7=779 ✅✅บบ
09:00 บน 5-3=358 ✅✅บบ
09:15 บน 3-2=241 ✅บบ
09:30 บน 3-4=931 ✅บบ
09:45 บน 9-0=726 +
10:00 บน 2-1=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บน 9-7=779 ✅✅บบ
09:00 บน 5-3=358 ✅✅บบ
09:15 บน 3-2=241 ✅บบ
09:30 บน 3-4=931 ✅บบ
09:45 บน 9-0=726 +
10:00 บน 2-1=660 +
10:15 บน 1-9=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
วันที่ 22 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน
• 15:00 บน [ 6 ]-7=072 ✅บ
• 15:15 บน [ 3 ]-4=312 ✅บ
• 15:30 บน [ 6 ]-7=507 ✅บ
• 15:45 บน [ 5 ]-6=051 ✅บ
• 16:00 บน [ 8 ]-9=957 ✅บ
• 16:15 บน [ 8 ]-7=

a) แอดมินคนเดียว
b) เวลาวาง 6.00-23.00
c) LINE ทักไลน์ tttsss1234
d) รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
e) ตามเลขที่หน้าบอร์ดของเว็บ และควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
f) สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
• 15:00 บน [ 6 ]-7=072 ✅บ
• 15:15 บน [ 3 ]-4=312 ✅บ
• 15:30 บน [ 6 ]-7=507 ✅บ
• 15:45 บน [ 5 ]-6=051 ✅บ
• 16:00 บน [ 8 ]-9=957 ✅บ
• 16:15 บน [ 8 ]-7=165 ทบ
• 16:30 บน [ 4 ]-3=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
• 15:00 บน [ 6 ]-7=072 ✅บ
• 15:15 บน [ 3 ]-4=312 ✅บ
• 15:30 บน [ 6 ]-7=507 ✅บ
• 15:45 บน [ 5 ]-6=051 ✅บ
• 16:00 บน [ 8 ]-9=957 ✅บ
• 16:15 บน [ 8 ]-7=165 ทบ
• 16:30 บน [ 4 ]-3=594 ✅บ
• 16:45 บน [ 6 ]-7=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
• 15:00 บน [ 6 ]-7=072 ✅บ
• 15:15 บน [ 3 ]-4=312 ✅บ
• 15:30 บน [ 6 ]-7=507 ✅บ
• 15:45 บน [ 5 ]-6=051 ✅บ
• 16:00 บน [ 8 ]-9=957 ✅บ
• 16:15 บน [ 8 ]-7=165 ทบ
• 16:30 บน [ 4 ]-3=594 ✅บ
• 16:45 บน [ 6 ]-7=981 ✅
• 17:00 บน [ 0 ]-9=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
• 15:00 บน [ 6 ]-7=072 ✅บ
• 15:15 บน [ 3 ]-4=312 ✅บ
• 15:30 บน [ 6 ]-7=507 ✅บ
• 15:45 บน [ 5 ]-6=051 ✅บ
• 16:00 บน [ 8 ]-9=957 ✅บ
• 16:15 บน [ 8 ]-7=165 ทบ
• 16:30 บน [ 4 ]-3=594 ✅บ
• 16:45 บน [ 6 ]-7=981 ✅
• 17:00 บน [ 0 ]-9= 245 ทบ
• 17:15 บน [ 7 ]-5=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
วันที่ 22 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน
• 08:45 บน [ 5 ]-4=252 ✅บ
• 09:00 บน [ 2 ]-4=229 ✅บ
• 09:15 บน [ 5 ]-6=534 ✅✅บล
• 09:30 บน [ 8 ]-2=

a) แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
b) LINE ทักไลน์ tttsss1234
c) รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
d) ควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
e) สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
• 08:45 บน [ 5 ]-4=252 ✅บ
• 09:00 บน [ 2 ]-4=229 ✅บ
• 09:15 บน [ 5 ]-6=534 ✅✅บล
• 09:30 บน [ 8 ]-2=372 ✅บ
• 09:45 บน [ 3 ]-2=608 ✅ทบ
• 10:00 บน [ 4 ]-5=238 ทบ
• 10:15 บน [ 9 ]-8=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
• 08:45 บน [ 5 ]-4=252 ✅บ
• 09:00 บน [ 2 ]-4=229 ✅บ
• 09:15 บน [ 5 ]-6=534 ✅✅บล
• 09:30 บน [ 8 ]-2=372 ✅บ
• 09:45 บน [ 3 ]-2=608 ✅ทบ
• 10:00 บน [ 4 ]-5=238 ทบ
• 10:15 บน [ 9 ]-8=918 ✅✅✅บบล
• 10:30 บน [ 3 ]-2=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 6
วันที่ 21 - 10 - 62

เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน

16:15 บน [ 5 ]-3=055 ✅บ
16:30 บน [ 3 ]-2=396 ✅บ
16:45 บน [ 2 ]-3=071 ทบ
17:00 บน [ 4 ]-3=475 ✅บ
17:15 บน [ 0 ]-8=408 ✅✅บบ
17:30 บน [ 0 ]-9=016 ✅✅บบ
17:45 บน [ 8 ]-7=758 ✅✅บบ
18:00 บน [ 0 ]-9=307 ✅บ
18:15 บน [ 4 ]-3=
แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234

สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
16:15 บน [ 5 ]-3=055 ✅บ
16:30 บน [ 3 ]-2=396 ✅บ
16:45 บน [ 2 ]-3=071 ทบ
17:00 บน [ 4 ]-3=475 ✅บ
17:15 บน [ 0 ]-8=408 ✅✅บบ
17:30 บน [ 0 ]-9=016 ✅✅บบ
17:45 บน [ 8 ]-7=758 ✅✅บบ
18:00 บน [ 0 ]-9=307 ✅บ
18:15 บน [ 4 ]-3=558 ✅
18:30 บน [ 9 ]-0=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
16:15 บน [ 5 ]-3=055 ✅บ
16:30 บน [ 3 ]-2=396 ✅บ
16:45 บน [ 2 ]-3=071 ทบ
17:00 บน [ 4 ]-3=475 ✅บ
17:15 บน [ 0 ]-8=408 ✅✅บบ
17:30 บน [ 0 ]-9=016 ✅✅บบ
17:45 บน [ 8 ]-7=758 ✅✅บบ
18:00 บน [ 0 ]-9=307 ✅บ
18:15 บน [ 4 ]-3=558 ✅
18:30 บน [ 9 ]-0=666 ทบ
18:45 บน [ 3 ]-2=822 ✅บ
19:00 บน [ 2 ]-1=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
16:15 บน [ 5 ]-3=055 ✅บ
16:30 บน [ 3 ]-2=396 ✅บ
16:45 บน [ 2 ]-3=071 ทบ
17:00 บน [ 4 ]-3=475 ✅บ
17:15 บน [ 0 ]-8=408 ✅✅บบ
17:30 บน [ 0 ]-9=016 ✅✅บบ
17:45 บน [ 8 ]-7=758 ✅✅บบ
18:00 บน [ 0 ]-9=307 ✅บ
18:15 บน [ 4 ]-3=558 ✅
18:30 บน [ 9 ]-0=666 ทบ
18:45 บน [ 3 ]-2=822 ✅บ
19:00 บน [ 2 ]-1=126 ✅✅บบ
19:15 บน [ 4 ]-5=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:00 บน [ 4 ]-3=475 ✅บ
17:15 บน [ 0 ]-8=408 ✅✅บบ
17:30 บน [ 0 ]-9=016 ✅✅บบ
17:45 บน [ 8 ]-7=758 ✅✅บบ
18:00 บน [ 0 ]-9=307 ✅บ
18:15 บน [ 4 ]-3=558 ✅
18:30 บน [ 9 ]-0=666 ทบ
18:45 บน [ 3 ]-2=822 ✅บ
19:00 บน [ 2 ]-1=126 ✅✅บบ
19:15 บน [ 4 ]-5=449 ✅บ
19:30 บน [ 9 ]-8=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:00 บน [ 4 ]-3=475 ✅บ
17:15 บน [ 0 ]-8=408 ✅✅บบ
17:30 บน [ 0 ]-9=016 ✅✅บบ
17:45 บน [ 8 ]-7=758 ✅✅บบ
18:00 บน [ 0 ]-9=307 ✅บ
18:15 บน [ 4 ]-3=558 ✅
18:30 บน [ 9 ]-0=666 ทบ
18:45 บน [ 3 ]-2=822 ✅บ
19:00 บน [ 2 ]-1=126 ✅✅บบ
19:15 บน [ 4 ]-5=449 ✅บ
19:30 บน [ 9 ]-8=533 ทบ
19:45 บน [ 4 ]-3=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:00 บน [ 4 ]-3=475 ✅บ
17:15 บน [ 0 ]-8=408 ✅✅บบ
17:30 บน [ 0 ]-9=016 ✅✅บบ
17:45 บน [ 8 ]-7=758 ✅✅บบ
18:00 บน [ 0 ]-9=307 ✅บ
18:15 บน [ 4 ]-3=558 ✅
18:30 บน [ 9 ]-0=666 ทบ
18:45 บน [ 3 ]-2=822 ✅บ
19:00 บน [ 2 ]-1=126 ✅✅บบ
19:15 บน [ 4 ]-5=449 ✅บ
19:30 บน [ 9 ]-8=533 ทบ
19:45 บน [ 4 ]-3=839 ✅บ
20:00 บน [ 3 ]-2=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 7
วันที่ 21 - 10 - 62

เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน

13:30 บน [ 6 ]-9=360 ✅บ
13:45 บน [ 2 ]-3=592 ✅บ
14:00 บน [ 2 ]-3=538 ✅บ
14:15 บน [ 5 ]-4=943 ✅บ
14:30 บน [ 6 ]-8=

แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234

สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:30 บน [ 6 ]-9=360 ✅บ
13:45 บน [ 2 ]-3=592 ✅บ
14:00 บน [ 2 ]-3=538 ✅บ
14:15 บน [ 5 ]-4=943 ✅บ
14:30 บน [ 6 ]-8=011 +ทบ
14:45 บน [ 7 ]-5=608 +ทบ
15:00 บน [ 8 ]-9=579 ✅บ
15:15 บน [ 8 ]-6=206 ✅บ
15:30 บน [ 5 ]-7=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:30 บน [ 6 ]-9=360 ✅บ
13:45 บน [ 2 ]-3=592 ✅บ
14:00 บน [ 2 ]-3=538 ✅บ
14:15 บน [ 5 ]-4=943 ✅บ
14:30 บน [ 6 ]-8=011 +ทบ
14:45 บน [ 7 ]-5=608 +ทบ
15:00 บน [ 8 ]-9=579 ✅บ
15:15 บน [ 8 ]-6=206 ✅บ
15:30 บน [ 5 ]-7=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:30 บน [ 6 ]-9=360 ✅บ
13:45 บน [ 2 ]-3=592 ✅บ
14:00 บน [ 2 ]-3=538 ✅บ
14:15 บน [ 5 ]-4=943 ✅บ
14:30 บน [ 6 ]-8=011 +ทบ
14:45 บน [ 7 ]-5=608 +ทบ
15:00 บน [ 8 ]-9=579 ✅บ
15:15 บน [ 8 ]-6=206 ✅บ
15:30 บน [ 5 ]-7=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:30 บน [ 6 ]-9=360 ✅บ
13:45 บน [ 2 ]-3=592 ✅บ
14:00 บน [ 2 ]-3=538 ✅บ
14:15 บน [ 5 ]-4=943 ✅บ
14:30 บน [ 6 ]-8=011 +ทบ
14:45 บน [ 7 ]-5=608 +ทบ
15:00 บน [ 8 ]-9=579 ✅บ
15:15 บน [ 8 ]-6=206 ✅บ
15:30 บน [ 5 ]-7=643 +ทบ
15:45 บน [ 3 ]-1=
saard 4 เดือนที่แล้ว
ขอฮานอยบ้าง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:30 บน [ 6 ]-9=360 ✅บ
13:45 บน [ 2 ]-3=592 ✅บ
14:00 บน [ 2 ]-3=538 ✅บ
14:15 บน [ 5 ]-4=943 ✅บ
14:30 บน [ 6 ]-8=011 +ทบ
14:45 บน [ 7 ]-5=608 +ทบ
15:00 บน [ 8 ]-9=579 ✅บ
15:15 บน [ 8 ]-6=206 ✅บ
15:30 บน [ 5 ]-7=643 +ทบ
15:45 บน [ 3 ]-1=152 ✅บ
16:00 บน [ 6 ]-0=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:30 บน [ 6 ]-9=360 ✅บ
13:45 บน [ 2 ]-3=592 ✅บ
14:00 บน [ 2 ]-3=538 ✅บ
14:15 บน [ 5 ]-4=943 ✅บ
14:30 บน [ 6 ]-8=011 +ทบ
14:45 บน [ 7 ]-5=608 +ทบ
15:00 บน [ 8 ]-9=579 ✅บ
15:15 บน [ 8 ]-6=206 ✅บ
15:30 บน [ 5 ]-7=643 +ทบ
15:45 บน [ 3 ]-1=152 ✅บ
16:00 บน [ 6 ]-0=314 +
16:15 บน [ 5 ]-3=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
วันที่ 21 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน

=
10:15 บน [ 3 ]-5=530 ✅✅บบ
10:30 บน [ 8 ]-6=182 ✅บ
10:45 บน [ 3 ]-1=598 +
11:00 บน [ 4 ]-2=949 ✅บ
11:15 บน [ 5 ]-1=190 ✅บ
11:30 บน [ 0 ]-9=269 ✅บ
11:45 บน [ 3 ]-5=101 +
12:00 บน [ 6 ]-8=894 ✅บ
12:15 บน [ 8 ]-9=
แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234

สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 20 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน

08:00 บน [ 9 ]-6=928 ✅บ
08:15 บน [ 4 ]-5=461 ✅บ
08:30 บน [ 0 ]-6=692 ✅บ
08:45 บน [ 7 ]-9=470 ✅บ
09:00 บน [ 4 ]-5=405 ✅✅บบ
09:15 บน [ 7 ]-6=651 ✅บ
09:30 บน [ 7 ]-0=288 ✅
09:45 บน [ 1 ]-2=374 ✅
10:00 บน [ 8 ]-6=750 +
10:15 บน [ 8 ]-9=892 ✅✅บบ
10:30 บน [ 6 ]-3=137 ✅บ
10:45 บน [ 6 ]-3=256 ✅บ
11:00 บน [ 0 ]-2=062 ✅✅บบ
11:15 บน [ 9 ]-7=

แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234

สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
1 วัน 99 บาท
3 วัน 199 บาท
1 สัปดาห์ 399 บาท
15 วัน ครึ่งเดือน 699 บาท
1 เดือน 999 บาท
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:15 บน [ 8 ]-9=892 ✅✅บบ
10:30 บน [ 6 ]-3=137 ✅บ
10:45 บน [ 6 ]-3=256 ✅บ
11:00 บน [ 0 ]-2=062 ✅✅บบ
11:15 บน [ 9 ]-7=655 +
11:30 บน [ 4 ]-0=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:15 บน [ 8 ]-9=892 ✅✅บบ
10:30 บน [ 6 ]-3=137 ✅บ
10:45 บน [ 6 ]-3=256 ✅บ
11:00 บน [ 0 ]-2=062 ✅✅บบ
11:15 บน [ 9 ]-7=655 +
11:30 บน [ 4 ]-0=589 ✅
11:45 บน [ 3 ]-9=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:30 บน [ 2 ]-3=634 ✅✅บล
12:45 บน [ 5 ]-3=736 ✅บ
13:00 บน [ 3 ]-5=550 ✅บ
13:15 บน [ 9 ]-7=123 +
13:30 บน [ 9 ]-7=557 ✅บ
13:45 บน [ 2 ]-4=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 7
วันที่ 20 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน

08:00 บน [ 9 ]-6=928 ✅บ
08:15 บน [ 4 ]-5=461 ✅บ
08:30 บน [ 0 ]-6=692 ✅บ
08:45 บน [ 7 ]-9=470 ✅บ
09:00 บน [ 4 ]-5=
LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บน [ 9 ]-6=928 ✅บ
08:15 บน [ 4 ]-5=461 ✅บ
08:30 บน [ 0 ]-6=692 ✅บ
08:45 บน [ 7 ]-9=470 ✅บ
09:00 บน [ 4 ]-5=405 ✅✅บบ
09:15 บน [ 7 ]-6=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บน [ 9 ]-6=928 ✅บ
08:15 บน [ 4 ]-5=461 ✅บ
08:30 บน [ 0 ]-6=692 ✅บ
08:45 บน [ 7 ]-9=470 ✅บ
09:00 บน [ 4 ]-5=405 ✅✅บบ
09:15 บน [ 7 ]-6=651 ✅บ
09:30 บน [ 7 ]-0=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บน [ 9 ]-6=928 ✅บ
08:15 บน [ 4 ]-5=461 ✅บ
08:30 บน [ 0 ]-6=692 ✅บ
08:45 บน [ 7 ]-9=470 ✅บ
09:00 บน [ 4 ]-5=405 ✅✅บบ
09:15 บน [ 7 ]-6=651 ✅บ
09:30 บน [ 7 ]-0=288 ✅
09:45 บน [ 1 ]-2=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บน [ 9 ]-6=928 ✅บ
08:15 บน [ 4 ]-5=461 ✅บ
08:30 บน [ 0 ]-6=692 ✅บ
08:45 บน [ 7 ]-9=470 ✅บ
09:00 บน [ 4 ]-5=405 ✅✅บบ
09:15 บน [ 7 ]-6=651 ✅บ
09:30 บน [ 7 ]-0=288 ✅
09:45 บน [ 1 ]-2=374 ✅
10:00 บน [ 8 ]-6=750 +
10:15 บน [ 8 ]-9=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บน [ 9 ]-6=928 ✅บ
08:15 บน [ 4 ]-5=461 ✅บ
08:30 บน [ 0 ]-6=692 ✅บ
08:45 บน [ 7 ]-9=470 ✅บ
09:00 บน [ 4 ]-5=405 ✅✅บบ
09:15 บน [ 7 ]-6=651 ✅บ
09:30 บน [ 7 ]-0=288 ✅
09:45 บน [ 1 ]-2=374 ✅
10:00 บน [ 8 ]-6=750 +
10:15 บน [ 8 ]-9=892 ✅✅บบ
10:30 บน [ 6 ]-3=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บน [ 9 ]-6=928 ✅บ
08:15 บน [ 4 ]-5=461 ✅บ
08:30 บน [ 0 ]-6=692 ✅บ
08:45 บน [ 7 ]-9=470 ✅บ
09:00 บน [ 4 ]-5=405 ✅✅บบ
09:15 บน [ 7 ]-6=651 ✅บ
09:30 บน [ 7 ]-0=288 ✅
09:45 บน [ 1 ]-2=374 ✅
10:00 บน [ 8 ]-6=750 +
10:15 บน [ 8 ]-9=892 ✅✅บบ
10:30 บน [ 6 ]-3=137 ✅บ
10:45 บน [ 6 ]-3=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บน [ 9 ]-6=928 ✅บ
08:15 บน [ 4 ]-5=461 ✅บ
08:30 บน [ 0 ]-6=692 ✅บ
08:45 บน [ 7 ]-9=470 ✅บ
09:00 บน [ 4 ]-5=405 ✅✅บบ
09:15 บน [ 7 ]-6=651 ✅บ
09:30 บน [ 7 ]-0=288 ✅
09:45 บน [ 1 ]-2=374 ✅
10:00 บน [ 8 ]-6=750 +
10:15 บน [ 8 ]-9=892 ✅✅บบ
10:30 บน [ 6 ]-3=137 ✅บ
10:45 บน [ 6 ]-3=256 ✅บ
11:00 บน [ 0 ]-2=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 20 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน รวย ถอน

06:00 บน [ 2 ]-3=255 ✅บ
06:15 บน [ 9 ]-6=601 ✅บ
06:30 บน [ 8 ]-7=908 ✅บ
06:45 บน [ 8 ]-9=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
06:00 บน [ 2 ]-3=255 ✅บ
06:15 บน [ 9 ]-6=601 ✅บ
06:30 บน [ 8 ]-7=908 ✅บ
06:45 บน [ 8 ]-9=231 +
07:00 บน [ 9 ]-7=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 10
วันที่ 19 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน ชีวิตเราขึ้นตรงกับตัวเลขและเวลา

13:30 บน [ 8 ]-7=979 ✅บ
13:45 บน [ 6 ]-7=457 ✅บ
14:00 บน [ 4 ]-3=231 ✅บ
14:15 บน [ 8 ]-0=192 +
14:30 บน [ 8 ]-9=648 ✅บ
14:45 บน [ 9 ]-0=782 +
15:00 บน [ 6 ]-9=292 ✅บ
15:15 บน [ 6 ]-0=800 ✅บ
15:30 บน [ 3 ]-1=635 ✅บ
15:45 บน [ 2 ]-5=659 ✅บ
16:00 บน [ 7 ]-0=015 ✅บ
16:15 บน [ 2 ]-5=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
15:00 บน [ 6 ]-9=292 ✅บ
15:15 บน [ 6 ]-0=800 ✅บ
15:30 บน [ 3 ]-1=635 ✅บ
15:45 บน [ 2 ]-5=659 ✅บ
16:00 บน [ 7 ]-0=015 ✅บ
16:15 บน [ 2 ]-5=031 ✅
16:30 บน [ 8 ]-0=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
15:00 บน [ 6 ]-9=292 ✅บ
15:15 บน [ 6 ]-0=800 ✅บ
15:30 บน [ 3 ]-1=635 ✅บ
15:45 บน [ 2 ]-5=659 ✅บ
16:00 บน [ 7 ]-0=015 ✅บ
16:15 บน [ 2 ]-5=031 ✅
16:30 บน [ 8 ]-0=830 ✅✅บบ
16:45 บน [ 6 ]-9=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
15:00 บน [ 6 ]-9=292 ✅บ
15:15 บน [ 6 ]-0=800 ✅บ
15:30 บน [ 3 ]-1=635 ✅บ
15:45 บน [ 2 ]-5=659 ✅บ
16:00 บน [ 7 ]-0=015 ✅บ
16:15 บน [ 2 ]-5=031 ✅
16:30 บน [ 8 ]-0=830 ✅✅บบ
16:45 บน [ 6 ]-9=132 +
17:00 บน [ 9 ]-6=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
15:00 บน [ 6 ]-9=292 ✅บ
15:15 บน [ 6 ]-0=800 ✅บ
15:30 บน [ 3 ]-1=635 ✅บ
15:45 บน [ 2 ]-5=659 ✅บ
16:00 บน [ 7 ]-0=015 ✅บ
16:15 บน [ 2 ]-5=031 ✅
16:30 บน [ 8 ]-0=830 ✅✅บบ
16:45 บน [ 6 ]-9=132 +
17:00 บน [ 9 ]-6=519 ✅บ
17:15 บน [ 8 ]-6=018 ✅บ
17:30 บน [ 0 ]-9=984 ✅บ
17:45 บน [ 9 ]-0=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
15:00 บน [ 6 ]-9=292 ✅บ
15:15 บน [ 6 ]-0=800 ✅บ
15:30 บน [ 3 ]-1=635 ✅บ
15:45 บน [ 2 ]-5=659 ✅บ
16:00 บน [ 7 ]-0=015 ✅บ
16:15 บน [ 2 ]-5=031 ✅
16:30 บน [ 8 ]-0=830 ✅✅บบ
16:45 บน [ 6 ]-9=132 +
17:00 บน [ 9 ]-6=519 ✅บ
17:15 บน [ 8 ]-6=018 ✅บ
17:30 บน [ 0 ]-9=984 ✅บ
17:45 บน [ 9 ]-0=137 +
18:00 บน [ 8 ]-0=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
15:00 บน [ 6 ]-9=292 ✅บ
15:15 บน [ 6 ]-0=800 ✅บ
15:30 บน [ 3 ]-1=635 ✅บ
15:45 บน [ 2 ]-5=659 ✅บ
16:00 บน [ 7 ]-0=015 ✅บ
16:15 บน [ 2 ]-5=031 ✅
16:30 บน [ 8 ]-0=830 ✅✅บบ
16:45 บน [ 6 ]-9=132 +
17:00 บน [ 9 ]-6=519 ✅บ
17:15 บน [ 8 ]-6=018 ✅บ
17:30 บน [ 0 ]-9=984 ✅บ
17:45 บน [ 9 ]-0=137 +
18:00 บน [ 8 ]-0=068 ✅✅บบ
18:15 บน [ 9 ]-6=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:00 บน [ 9 ]-6=519 ✅บ
17:15 บน [ 8 ]-6=018 ✅บ
17:30 บน [ 0 ]-9=984 ✅บ
17:45 บน [ 9 ]-0=137 ✅
18:00 บน [ 8 ]-0=068 ✅✅บบ
18:15 บน [ 9 ]-6=448 ✅ ทบ
18:30 บน [ 0 ]-8=097 ✅บ
18:45 บน [ 9 ]-7=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
17:00 บน [ 9 ]-6=519 ✅บ
17:15 บน [ 8 ]-6=018 ✅บ
17:30 บน [ 0 ]-9=984 ✅บ
17:45 บน [ 9 ]-0=137 ✅
18:00 บน [ 8 ]-0=068 ✅✅บบ
18:15 บน [ 9 ]-6=448 ✅ ทบ
18:30 บน [ 0 ]-8=097 ✅บ
18:45 บน [ 9 ]-7=771 ✅บ
19:00 บน [ 9 ]-6=230 ✅
19:15 บน [ 3 ]-5=456 ✅บ
19:30 บน [ 0 ]-7=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
18:00 บน [ 8 ]-0=068 ✅✅บบ
18:15 บน [ 9 ]-6=448 ✅ ทบ
18:30 บน [ 0 ]-8=097 ✅บ
18:45 บน [ 9 ]-7=771 ✅บ
19:00 บน [ 9 ]-6=230 ✅
19:15 บน [ 3 ]-5=456 ✅บ
19:30 บน [ 0 ]-7=444 +
19:45 บน [ 4 ]-1=444 ✅บ
20:00 บน [ 3 ]-1=321 ✅บ
20:15 บน [ 8 ]-9=951 ✅บ
20:30 บน [ 0 ]-6=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
19:45 บน [ 4 ]-1=444 ✅บ
20:00 บน [ 3 ]-1=321 ✅บ
20:15 บน [ 8 ]-9=951 ✅บ
20:30 บน [ 0 ]-6=722 +
20:45 บน [ 5 ]-2=555 ✅บ
21:00 บน [ 8 ]-9=887 ✅บ
21:15 บน [ 6 ]-9=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
วันที่ 19 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน ชีวิตเราขึ้นตรงกับตัวเลขและเวลา

11:00 บน [ 2 ]-4=925 ✅บ
11:15 บน [ 3 ]-1=975 ✅
11:30 บน [ 2 ]-4=049 ✅บ
11:45 บน [ 0 ]-2=008 ✅บ
12:00 บน [ 8 ]-0=951 +
12:15 บน [ 8 ]-9=138 ✅บ
12:30 บน [ 1 ]-5=915 ✅✅บบ
12:45 บน [ 9 ]-0=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บน [ 2 ]-4=925 ✅บ
11:15 บน [ 3 ]-1=975 ✅
11:30 บน [ 2 ]-4=049 ✅บ
11:45 บน [ 0 ]-2=008 ✅บ
12:00 บน [ 8 ]-0=951 +
12:15 บน [ 8 ]-9=138 ✅บ
12:30 บน [ 1 ]-5=915 ✅✅บบ
12:45 บน [ 9 ]-0=552 +
13:00 บน [ 7 ]-8=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บน [ 2 ]-4=925 ✅บ
11:15 บน [ 3 ]-1=975 ✅
11:30 บน [ 2 ]-4=049 ✅บ
11:45 บน [ 0 ]-2=008 ✅บ
12:00 บน [ 8 ]-0=951 +
12:15 บน [ 8 ]-9=138 ✅บ
12:30 บน [ 1 ]-5=915 ✅✅บบ
12:45 บน [ 9 ]-0=552 +
13:00 บน [ 7 ]-8=735 ✅บ
13:15 บน [ 5 ]-1=
แสดงความคิดเห็น