โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
12/09/2562

พิกกัดบน

 12:30 เจาะบน ( 6-8 )=478 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 6-8 )=545 ✅สล
 13:00 เจาะบน ( 4-2 )=455 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-4 )=283 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 0-6 )=107 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 6-0 )=313 +
 14:00 เจาะบน ( 2-4 )=471 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 3-4 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
พิกกัดบน

06:00 เจาะบน ( 8-3 )=846 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 3-2 )=435 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 3-2 )=645 +
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=830 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 2-3 )=336 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=192 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 2-3 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 8-3 )=846 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 3-2 )=435 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 3-2 )=645 +
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=830 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 2-3 )=336 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=192 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 2-3 )=104 ✅สล
07:45 เจาะบน ( 2-3 )=603 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 2-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 8-3 )=846 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 3-2 )=435 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 3-2 )=645 +
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=830 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 2-3 )=336 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=192 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 2-3 )=104 ✅สล
07:45 เจาะบน ( 2-3 )=603 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 2-3 )=575 ✅สล
08:15 เจาะบน ( 2-3 )=916 +
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
10/09/2562

พิกกัดบน

• 07:00 เจาะบน ( 0-1 )=361 ✅สบ
• 07:15 เจาะบน ( 3-2 )=125 ✅สบ
• 07:30 เจาะบน ( 2-3 )=795 ✅ล
• 07:45 เจาะบน ( 2-0 )=772 ✅สบ
• 08:00 เจาะบน ( 3-2 )=820 ✅สบ
• 08:15 เจาะบน ( 0-1 )=188 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 3-1 )=255 ✅✅สลล
• 08:45 เจาะบน ( 2-0 )=369 ทบ
• 09:00 เจาะบน ( 3-9 )=935 ✅✅สบบ
• 09:15 เจาะบน ( 4-2 )=204 ✅✅สบบ
• 09:30 เจาะบน ( 4-2 )=925 ✅สบ
• 09:45 เจาะบน ( 4-2 )=599 ทบ
• 10:00 เจาะบน ( 4-2 )=966 ✅ล
• 10:15 เจาะบน ( 2-4 )=378 ✅ล
• 10:30 เจาะบน ( 9-0 )=304 ✅สบ
• 10:45 เจาะบน ( 4-2 )=143 ✅สบ
• 11:00 เจาะบน ( 9-3 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
10/09/2562

พิกกัดบน

• 07:00 เจาะบน ( 0-1 )=361 ✅สบ
• 07:15 เจาะบน ( 3-2 )=125 ✅สบ
• 07:30 เจาะบน ( 2-3 )=795 ✅ล
• 07:45 เจาะบน ( 2-0 )=772 ✅สบ
• 08:00 เจาะบน ( 3-2 )=820 ✅สบ
• 08:15 เจาะบน ( 0-1 )=188 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 3-1 )=255 ✅✅สลล
• 08:45 เจาะบน ( 2-0 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 07:00 เจาะบน ( 0-1 )=361 ✅สบ
• 07:15 เจาะบน ( 3-2 )=125 ✅สบ
• 07:30 เจาะบน ( 2-3 )=795 ✅ล
• 07:45 เจาะบน ( 2-0 )=772 ✅สบ
• 08:00 เจาะบน ( 3-2 )=820 ✅สบ
• 08:15 เจาะบน ( 0-1 )=188 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 3-1 )=255 ✅✅สลล
• 08:45 เจาะบน ( 2-0 )=369 ทบ
• 09:00 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 07:00 เจาะบน ( 0-1 )=361 ✅สบ
• 07:15 เจาะบน ( 3-2 )=125 ✅สบ
• 07:30 เจาะบน ( 2-3 )=795 ✅ล
• 07:45 เจาะบน ( 2-0 )=772 ✅สบ
• 08:00 เจาะบน ( 3-2 )=820 ✅สบ
• 08:15 เจาะบน ( 0-1 )=188 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 3-1 )=255 ✅✅สลล
• 08:45 เจาะบน ( 2-0 )=369 ทบ
• 09:00 เจาะบน ( 3-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 07:00 เจาะบน ( 0-1 )=361 ✅สบ
• 07:15 เจาะบน ( 3-2 )=125 ✅สบ
• 07:30 เจาะบน ( 2-3 )=795 ✅ล
• 07:45 เจาะบน ( 2-0 )=772 ✅สบ
• 08:00 เจาะบน ( 3-2 )=820 ✅สบ
• 08:15 เจาะบน ( 0-1 )=188 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 3-1 )=255 ✅✅สลล
• 08:45 เจาะบน ( 2-0 )=369 ทบ
• 09:00 เจาะบน ( 3-9 )=935 ✅✅สบบ
• 09:15 เจาะบน ( 4-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 07:00 เจาะบน ( 0-1 )=361 ✅สบ
• 07:15 เจาะบน ( 3-2 )=125 ✅สบ
• 07:30 เจาะบน ( 2-3 )=795 ✅ล
• 07:45 เจาะบน ( 2-0 )=772 ✅สบ
• 08:00 เจาะบน ( 3-2 )=820 ✅สบ
• 08:15 เจาะบน ( 0-1 )=188 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 3-1 )=255 ✅✅สลล
• 08:45 เจาะบน ( 2-0 )=369 ทบ
• 09:00 เจาะบน ( 3-9 )=935 ✅✅สบบ
• 09:15 เจาะบน ( 4-2 )=204 ✅✅สบบ
• 09:30 เจาะบน ( 4-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 07:00 เจาะบน ( 0-1 )=361 ✅สบ
• 07:15 เจาะบน ( 3-2 )=125 ✅สบ
• 07:30 เจาะบน ( 2-3 )=795 ✅ล
• 07:45 เจาะบน ( 2-0 )=772 ✅สบ
• 08:00 เจาะบน ( 3-2 )=820 ✅สบ
• 08:15 เจาะบน ( 0-1 )=188 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 3-1 )=255 ✅✅สลล
• 08:45 เจาะบน ( 2-0 )=369 ทบ
• 09:00 เจาะบน ( 3-9 )=935 ✅✅สบบ
• 09:15 เจาะบน ( 4-2 )=204 ✅✅สบบ
• 09:30 เจาะบน ( 4-2 )=925 ✅สบ
• 09:45 เจาะบน ( 4-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 07:00 เจาะบน ( 0-1 )=361 ✅สบ
• 07:15 เจาะบน ( 3-2 )=125 ✅สบ
• 07:30 เจาะบน ( 2-3 )=795 ✅ล
• 07:45 เจาะบน ( 2-0 )=772 ✅สบ
• 08:00 เจาะบน ( 3-2 )=820 ✅สบ
• 08:15 เจาะบน ( 0-1 )=188 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 3-1 )=255 ✅✅สลล
• 08:45 เจาะบน ( 2-0 )=369 ทบ
• 09:00 เจาะบน ( 3-9 )=935 ✅✅สบบ
• 09:15 เจาะบน ( 4-2 )=204 ✅✅สบบ
• 09:30 เจาะบน ( 4-2 )=925 ✅สบ
• 09:45 เจาะบน ( 4-2 )=599 ทบ
• 10:00 เจาะบน ( 4-2 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
9/09/2562

พิกกัดบน

11:00 เจาะบน ( 6-8 )=699 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 4-6 )=143 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 6-0 )=913 +
11:45 เจาะบน ( 4-0 )=767 +
12:00 เจาะบน ( 0-9 )=006 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 0-6 )=630 ✅✅สบสบ
12:30 เจาะบน ( 0-6 )=678 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 4-5 )=565 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 2-4 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
12:00 เจาะบน ( 0-9 )=006 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 0-6 )=630 ✅✅สบสบ
12:30 เจาะบน ( 0-6 )=678 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 4-5 )=565 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 2-4 )=194 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 9-0 )=
nuch22 3 เดือนที่แล้ว
ต่อไหมคะ
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
9/09/2562

พิกกัดบน

07:15 เจาะบน ( 4-2 )=784 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-2 )=741 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 8-6 )=877 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 8-6 )=219 ✅ล
08:15 เจาะบน ( 8-6 )=418 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 4-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
8/09/2562
รวยจริง – ถอนจริง รูดบน (ไม่นับล่าง)

พิกกัดบน

 15:30 เจาะบน ( 4-2 )=041 ✅สบ
 15:45 เจาะบน ( 2-4 )=414 ✅สบ
 16:00 เจาะบน ( 2-4 )=212 ✅สบ
 16:15 เจาะบน ( 4-2 )=401 ✅สบ
 16:30 เจาะบน ( 8-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 15:30 เจาะบน ( 4-2 )=041 ✅สบ
 15:45 เจาะบน ( 2-4 )=414 ✅สบ
 16:00 เจาะบน ( 2-4 )=212 ✅สบ
 16:15 เจาะบน ( 4-2 )=401 ✅สบ
 16:30 เจาะบน ( 8-2 )=553 +
 16:45 เจาะบน ( 8-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 15:30 เจาะบน ( 4-2 )=041 ✅สบ
 15:45 เจาะบน ( 2-4 )=414 ✅สบ
 16:00 เจาะบน ( 2-4 )=212 ✅สบ
 16:15 เจาะบน ( 4-2 )=401 ✅สบ
 16:30 เจาะบน ( 8-2 )=553 +
 16:45 เจาะบน ( 8-2 )=347 +
 17:00 เจาะบน ( 0-4 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 9
รวยจริง – ถอนจริง รูดบน (ไม่นับล่าง)

พิกกัดบน


07:15 เจาะบน ( 9-1 )=259 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=666 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=980 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=256 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-7 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=259 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=666 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=980 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=256 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-7 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=259 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=666 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=980 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=256 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-7 )=918 ทบ
08:30 เจาะบน ( 2-4 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=259 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=666 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=980 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=256 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-7 )=918 ทบ
08:30 เจาะบน ( 2-4 )=447 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 1-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=259 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=666 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=980 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=256 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-7 )=918 ทบ
08:30 เจาะบน ( 2-4 )=447 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 1-3 )=166 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 2-4 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=259 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=666 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=980 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=256 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-7 )=918 ทบ
08:30 เจาะบน ( 2-4 )=447 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 1-3 )=166 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 2-4 )=974 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 7-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=259 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=666 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=980 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=256 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-7 )=918 ทบ
08:30 เจาะบน ( 2-4 )=447 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 1-3 )=166 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 2-4 )=974 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 7-9 )=899 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 8-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=259 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=666 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=980 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=256 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-7 )=918 ทบ
08:30 เจาะบน ( 2-4 )=447 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 1-3 )=166 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 2-4 )=974 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 7-9 )=899 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 8-0 )=644 ทบ
09:45 เจาะบน ( 9-1 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=259 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=666 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=980 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=256 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-7 )=918 ทบ
08:30 เจาะบน ( 2-4 )=447 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 1-3 )=166 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 2-4 )=974 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 7-9 )=899 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 8-0 )=644 ทบ
09:45 เจาะบน ( 9-1 )=114 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 8-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 เจาะบน ( 9-1 )=259 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-6 )=666 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 7-9 )=980 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=256 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 5-7 )=918 ทบ
08:30 เจาะบน ( 2-4 )=447 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 1-3 )=166 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 2-4 )=974 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 7-9 )=899 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 8-0 )=644 ทบ
09:45 เจาะบน ( 9-1 )=114 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 8-0 )=999 ทบ
10:15 เจาะบน ( 3-5 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
7/09/2562
รวยจริง – ถอนจริง รูดบน (ไม่นับล่าง)

พิกกัดบน

14:45 เจาะบน ( 5-7 )=452 ✅สบ
15:00 เจาะบน ( 4-6 )=082 +
15:15 เจาะบน ( 1-3 )=430 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 6-8 )=607 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 9-1 )=183 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-2 )=224 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 5-7 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:45 เจาะบน ( 5-7 )=452 ✅สบ
15:00 เจาะบน ( 4-6 )=082 +
15:15 เจาะบน ( 1-3 )=430 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 6-8 )=607 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 9-1 )=183 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-2 )=224 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 5-7 )=976 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 6-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:45 เจาะบน ( 5-7 )=452 ✅สบ
15:00 เจาะบน ( 4-6 )=082 +
15:15 เจาะบน ( 1-3 )=430 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 6-8 )=607 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 9-1 )=183 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-2 )=224 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 5-7 )=976 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 6-8 )=872 ✅สบ
16:45 เจาะบน ( 5-7 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
15:15 เจาะบน ( 1-3 )=430 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 6-8 )=607 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 9-1 )=183 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-2 )=224 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 5-7 )=976 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 6-8 )=872 ✅สบ
16:45 เจาะบน ( 5-7 )=038 +
17:00 เจาะบน ( 6-8 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
6/09/2562
รวยจริง – ถอนจริง รูดบน (ไม่นับล่าง)

รูดบน (ไม่นับล่าง)

11:15 เจาะบน ( 2-8 )=257 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 4-5 )=946 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 2-3 )=721 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 2-3 )=539 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-8 )=725 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 4-3 )=476 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 2-8 )=257 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 4-5 )=946 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 2-3 )=721 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 2-3 )=539 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-8 )=725 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 4-3 )=476 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=445 +
13:00 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 2-8 )=257 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 4-5 )=946 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 2-3 )=721 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 2-3 )=539 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-8 )=725 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 4-3 )=476 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=445 +
13:00 เจาะบน ( 8-9 )=659 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 4-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 2-8 )=257 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 4-5 )=946 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 2-3 )=721 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 2-3 )=539 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-8 )=725 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 4-3 )=476 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=445 +
13:00 เจาะบน ( 8-9 )=659 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 4-3 )=821 +
13:30 เจาะบน ( 6-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 2-8 )=257 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 4-5 )=946 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 2-3 )=721 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 2-3 )=539 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-8 )=725 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 4-3 )=476 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=445 +
13:00 เจาะบน ( 8-9 )=659 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 4-3 )=821 +
13:30 เจาะบน ( 6-3 )=351 ✅สบ
13:45 เจาะบน ( 8-7 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 2-8 )=257 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 4-5 )=946 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 2-3 )=721 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 2-3 )=539 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-8 )=725 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 4-3 )=476 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 1-2 )=445 +
13:00 เจาะบน ( 8-9 )=659 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 4-3 )=821 +
13:30 เจาะบน ( 6-3 )=351 ✅สบ
13:45 เจาะบน ( 8-7 )=557 ✅สบ
14:00 เจาะบน ( 9-1 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
6/09/2562
รวยจริง – ถอนจริง รูดบน (ไม่นับล่าง)

รูดบน (ไม่นับล่าง)

08:30 เจาะบน ( 4-5 )=824 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-2 )=ไม่ออกผล
09:00 เจาะบน ( 8-2 )=864 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 6-3 )=378 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 6-7 )=936 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 0-6 )=


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 เจาะบน ( 4-5 )=824 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-2 )=ไม่ออกผล
09:00 เจาะบน ( 8-2 )=864 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 6-3 )=378 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 6-7 )=936 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 0-6 )=847 +
10:00 เจาะบน ( 7-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 เจาะบน ( 4-5 )=824 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-2 )=ไม่ออกผล
09:00 เจาะบน ( 8-2 )=864 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 6-3 )=378 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 6-7 )=936 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 0-6 )=847 +
10:00 เจาะบน ( 7-6 )=695 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 4-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 เจาะบน ( 4-5 )=824 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-2 )=ไม่ออกผล
09:00 เจาะบน ( 8-2 )=864 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 6-3 )=378 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 6-7 )=936 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 0-6 )=847 +
10:00 เจาะบน ( 7-6 )=695 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 4-6 )=644 ✅สบ
10:30 เจาะบน ( 2-4 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 เจาะบน ( 4-5 )=824 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-2 )=ไม่ออกผล
09:00 เจาะบน ( 8-2 )=864 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 6-3 )=378 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 6-7 )=936 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 0-6 )=847 +
10:00 เจาะบน ( 7-6 )=695 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 4-6 )=644 ✅สบ
10:30 เจาะบน ( 2-4 )=186 +
10:45 เจาะบน ( 0-8 )=382 ✅สบ
11:00 เจาะบน ( 6-2 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
5/09/2562
รวยจริง – ถอนจริง รูดบน (ไม่นับล่าง)

รูดบน (ไม่นับล่าง)

 14:15 เจาะบน ( 7-8-9 )=084 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 8-9-0 )=320 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 2-3-4 )=775 ทบ
 15:00 เจาะบน ( 1-2-3 )=164 ✅สบ
 15:15 เจาะบน ( 2-3-4 )=120 ✅สบ
 15:30 เจาะบน ( 6-9-0 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 14:15 เจาะบน ( 7-8-9 )=084 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 8-9-0 )=320 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 2-3-4 )=775 ทบ
 15:00 เจาะบน ( 1-2-3 )=164 ✅สบ
 15:15 เจาะบน ( 2-3-4 )=120 ✅สบ
 15:30 เจาะบน ( 6-9-0 )=471 ทบ
 15:45 เจาะบน ( 5-6-7 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 14:15 เจาะบน ( 7-8-9 )=084 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 8-9-0 )=320 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 2-3-4 )=775 ทบ
 15:00 เจาะบน ( 1-2-3 )=164 ✅สบ
 15:15 เจาะบน ( 2-3-4 )=120 ✅สบ
 15:30 เจาะบน ( 6-9-0 )=471 ทบ
 15:45 เจาะบน ( 5-6-7 )=657 ✅✅✅สบบบ
 16:00 เจาะบน ( 8-9-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 14:15 เจาะบน ( 7-8-9 )=084 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 8-9-0 )=320 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 2-3-4 )=775 ทบ
 15:00 เจาะบน ( 1-2-3 )=164 ✅สบ
 15:15 เจาะบน ( 2-3-4 )=120 ✅สบ
 15:30 เจาะบน ( 6-9-0 )=471 ทบ
 15:45 เจาะบน ( 5-6-7 )=657 ✅✅✅สบบบ
 16:00 เจาะบน ( 8-9-0 )=515 ทบ
 16:15 เจาะบน ( 2-3-4 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 14:15 เจาะบน ( 7-8-9 )=084 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 8-9-0 )=320 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 2-3-4 )=775 ทบ
 15:00 เจาะบน ( 1-2-3 )=164 ✅สบ
 15:15 เจาะบน ( 2-3-4 )=120 ✅สบ
 15:30 เจาะบน ( 6-9-0 )=471 ทบ
 15:45 เจาะบน ( 5-6-7 )=657 ✅✅✅สบบบ
 16:00 เจาะบน ( 8-9-0 )=515 ทบ
 16:15 เจาะบน ( 2-3-4 )=323 ✅✅สบบ
 16:30 เจาะบน ( 6-7-8 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
4/09/2562

รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

• 10:30 เจาะบน ( 6-4 )=570 ✅ล
• 10:45 เจาะบน ( 4-2 )=327 ✅สบ
• 11:00 เจาะบน ( 6-8 )=163 ✅สบ
• 11:15 เจาะบน ( 8-6 )=009 +
• 11:30 เจาะบน ( 7-9 )=145 +
• 11:45 เจาะบน ( 8-2 )=224 ✅สบ
• 12:00 เจาะบน ( 4-6 )=669 ✅สบ
• 12:15 เจาะบน ( 9-1 )=789 ✅สบ
• 12:30 เจาะบน ( 2-0 )=263 ✅สบ
• 12:45 เจาะบน ( 6-4 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
3/09/2562

รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

• 17:45 เจาะบน ( 3-2 )=397 ✅สบ
• 18:00 เจาะบน ( 7-6 )=645 ✅สบ
• 18:15 เจาะบน ( 2-1 )=207 ✅สบ
• 18:30 เจาะบน ( 3-1 )=815 ✅สบ
• 18:45 เจาะบน ( 1-8 )=775 +
• 19:00 เจาะบน ( 7-8 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
3/09/2562

รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

• 08:15 เจาะบน ( 3-4 )=013 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 9-0 )=962 ✅สบ
• 08:45 เจาะบน ( 4-3 )=940 ✅สบ
• 09:00 เจาะบน ( 1-2 )=867 ✅ล
• 09:15 เจาะบน ( 3-4 )=804 ✅สบ
• 09:30 เจาะบน ( 9-0 )=946 ✅สบ
• 09:45 เจาะบน ( 5-7 )=856 ✅สบ
• 10:00 เจาะบน ( 8-9 )=464 +
• 10:15 เจาะบน ( 2-0 )=384 ✅ล
• 10:30 เจาะบน ( 7-9 )=866 ✅ล
• 10:45 เจาะบน ( 4-6 )=642 ✅✅สบสบ
• 11:00 เจาะบน ( 1-2 )=793 +
• 11:15 เจาะบน ( 4-6 )=647 ✅✅สบสบ
• 11:30 เจาะบน ( 0-8 )=704 ✅สบ
• 11:45 เจาะบน ( 8-0 )=282 ✅สบ
• 12:00 เจาะบน ( 4-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
3/09/2562

รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

• 08:15 เจาะบน ( 3-4 )=013 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 9-0 )=962 ✅สบ
• 08:45 เจาะบน ( 4-3 )=940 ✅สบ
• 09:00 เจาะบน ( 1-2 )=867 ✅ล
• 09:15 เจาะบน ( 3-4 )=804 ✅สบ
• 09:30 เจาะบน ( 9-0 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 08:15 เจาะบน ( 3-4 )=013 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 9-0 )=962 ✅สบ
• 08:45 เจาะบน ( 4-3 )=940 ✅สบ
• 09:00 เจาะบน ( 1-2 )=867 ✅ล
• 09:15 เจาะบน ( 3-4 )=804 ✅สบ
• 09:30 เจาะบน ( 9-0 )=946 ✅สบ
• 09:45 เจาะบน ( 5-7 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 08:15 เจาะบน ( 3-4 )=013 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 9-0 )=962 ✅สบ
• 08:45 เจาะบน ( 4-3 )=940 ✅สบ
• 09:00 เจาะบน ( 1-2 )=867 ✅ล
• 09:15 เจาะบน ( 3-4 )=804 ✅สบ
• 09:30 เจาะบน ( 9-0 )=946 ✅สบ
• 09:45 เจาะบน ( 5-7 )=856 ✅สบ
• 10:00 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
• 08:15 เจาะบน ( 3-4 )=013 ✅สบ
• 08:30 เจาะบน ( 9-0 )=962 ✅สบ
• 08:45 เจาะบน ( 4-3 )=940 ✅สบ
• 09:00 เจาะบน ( 1-2 )=867 ✅ล
• 09:15 เจาะบน ( 3-4 )=804 ✅สบ
• 09:30 เจาะบน ( 9-0 )=946 ✅สบ
• 09:45 เจาะบน ( 5-7 )=856 ✅สบ
• 10:00 เจาะบน ( 8-9 )=464 +
• 10:15 เจาะบน ( 2-0 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
2/09/2562

รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

 18:45 เจาะบน ( 0-8 )=104 ✅สบ
 19:00 เจาะบน ( 1-4 )=951 ✅สบ
 19:15 เจาะบน ( 2-6 )=769 ✅สบ
 19:30 เจาะบน ( 8-7 )=378 ✅✅สบสบ
 19:45 เจาะบน ( 7-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 18:45 เจาะบน ( 0-8 )=104 ✅สบ
 19:00 เจาะบน ( 1-4 )=951 ✅สบ
 19:15 เจาะบน ( 2-6 )=769 ✅สบ
 19:30 เจาะบน ( 8-7 )=378 ✅✅สบสบ
 19:45 เจาะบน ( 7-6 )=266 ✅สบ
 20:00 เจาะบน ( 0-9 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
02/09/2562

รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

 12:15 เจาะบน ( 4-3 )=489 ✅สบ
 12:30 เจาะบน ( 2-1 )=529 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 0-8 )=378 ✅สบ
 13:00 เจาะบน ( 8-6 )=781 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-9 )=023 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 6-5 )=705 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 4-8 )=463 ✅สบ
 14:00 เจาะบน ( 2-3 )=012 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 4-0 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:15 เจาะบน ( 4-3 )=489 ✅สบ
 12:30 เจาะบน ( 2-1 )=529 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 0-8 )=378 ✅สบ
 13:00 เจาะบน ( 8-6 )=781 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-9 )=023 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 6-5 )=705 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 4-8 )=463 ✅สบ
 14:00 เจาะบน ( 2-3 )=012 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 4-0 )=148 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 4-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:15 เจาะบน ( 4-3 )=489 ✅สบ
 12:30 เจาะบน ( 2-1 )=529 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 0-8 )=378 ✅สบ
 13:00 เจาะบน ( 8-6 )=781 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-9 )=023 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 6-5 )=705 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 4-8 )=463 ✅สบ
 14:00 เจาะบน ( 2-3 )=012 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 4-0 )=148 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 4-8 )=223 +
 14:45 เจาะบน ( 4-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:15 เจาะบน ( 4-3 )=489 ✅สบ
 12:30 เจาะบน ( 2-1 )=529 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 0-8 )=378 ✅สบ
 13:00 เจาะบน ( 8-6 )=781 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-9 )=023 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 6-5 )=705 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 4-8 )=463 ✅สบ
 14:00 เจาะบน ( 2-3 )=012 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 4-0 )=148 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 4-8 )=223 +
 14:45 เจาะบน ( 4-3 )=696 ✅ล
 15:00 เจาะบน ( 0-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:15 เจาะบน ( 4-3 )=489 ✅สบ
 12:30 เจาะบน ( 2-1 )=529 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 0-8 )=378 ✅สบ
 13:00 เจาะบน ( 8-6 )=781 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-9 )=023 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 6-5 )=705 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 4-8 )=463 ✅สบ
 14:00 เจาะบน ( 2-3 )=012 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 4-0 )=148 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 4-8 )=223 +
 14:45 เจาะบน ( 4-3 )=696 ✅ล
 15:00 เจาะบน ( 0-2 )=916 ✅ล
 15:15 เจาะบน ( 4-6 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

 12:15 เจาะบน ( 4-3 )=489 ✅สบ
 12:30 เจาะบน ( 2-1 )=529 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 0-8 )=378 ✅สบ
 13:00 เจาะบน ( 8-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:15 เจาะบน ( 4-3 )=489 ✅สบ
 12:30 เจาะบน ( 2-1 )=529 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 0-8 )=378 ✅สบ
 13:00 เจาะบน ( 8-6 )=781 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:15 เจาะบน ( 4-3 )=489 ✅สบ
 12:30 เจาะบน ( 2-1 )=529 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 0-8 )=378 ✅สบ
 13:00 เจาะบน ( 8-6 )=781 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-9 )=023 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 6-5 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:15 เจาะบน ( 4-3 )=489 ✅สบ
 12:30 เจาะบน ( 2-1 )=529 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 0-8 )=378 ✅สบ
 13:00 เจาะบน ( 8-6 )=781 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-9 )=023 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 6-5 )=705 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 4-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:15 เจาะบน ( 4-3 )=489 ✅สบ
 12:30 เจาะบน ( 2-1 )=529 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 0-8 )=378 ✅สบ
 13:00 เจาะบน ( 8-6 )=781 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-9 )=023 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 6-5 )=705 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 4-8 )=463 ✅สบ
 14:00 เจาะบน ( 2-3 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
1/09/2562 หวยรัฐบาล

824 --------- 524 ------ 417
24 ---------- 17

รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

 12:00 เจาะบน ( 7-8 )=508 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 4-6 )=258 +
 14:00 เจาะบน ( 8-0 )=828 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 1-2 )=926 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 4-2 )=884 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 8-6 )=287 ✅สบ
 15:00 เจาะบน ( 0-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:00 เจาะบน ( 7-8 )=508 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 4-6 )=258 +
 14:00 เจาะบน ( 8-0 )=828 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 1-2 )=926 ✅สบ
 14:30 เจาะบน ( 4-2 )=884 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 8-6 )=287 ✅สบ
 15:00 เจาะบน ( 0-2 )=749 +
 15:15 เจาะบน ( 1-3 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
1/09/2562 หวยรัฐบาล

824 --------- 524 ------ 417
24 ---------- 17

รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

 07:00 เจาะบน ( 2-4 )=443 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 3-5 )=913 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 9-1 )=612 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 1-3 )=562 ✅ล
 08:00 เจาะบน ( 2-0 )=022 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 8-0 )=386 ✅สบ
 08:30 เจาะบน ( 0-8 )=902 ✅สบ
 08:45 เจาะบน ( 3-5 )=220 +
 09:00 เจาะบน ( 2-0 )=612 ✅สบ
 09:15 เจาะบน ( 7-9 )=367 ✅สบ
 09:30 เจาะบน ( 3-5 )=901 +
 09:45 เจาะบน ( 1-3 )=749 +
 10:00 เจาะบน ( 1-3 )=135 ✅✅สบสบ
 10:15 เจาะบน ( 6-8 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
1/09/2562 หวยรัฐบาล

824 --------- 524 ------ 417
24 ---------- 17

รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

 07:00 เจาะบน ( 2-4 )=443 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 3-5 )=913 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 9-1 )=612 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 1-3 )=562 ✅ล
 08:00 เจาะบน ( 2-0 )=022 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 8-0 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 07:00 เจาะบน ( 2-4 )=443 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 3-5 )=913 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 9-1 )=612 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 1-3 )=562 ✅ล
 08:00 เจาะบน ( 2-0 )=022 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 8-0 )=386 ✅สบ
 08:30 เจาะบน ( 0-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 07:00 เจาะบน ( 2-4 )=443 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 3-5 )=913 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 9-1 )=612 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 1-3 )=562 ✅ล
 08:00 เจาะบน ( 2-0 )=022 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 8-0 )=386 ✅สบ
 08:30 เจาะบน ( 0-8 )=902 ✅สบ
 08:45 เจาะบน ( 3-5 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 07:00 เจาะบน ( 2-4 )=443 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 3-5 )=913 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 9-1 )=612 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 1-3 )=562 ✅ล
 08:00 เจาะบน ( 2-0 )=022 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 8-0 )=386 ✅สบ
 08:30 เจาะบน ( 0-8 )=902 ✅สบ
 08:45 เจาะบน ( 3-5 )=220 +
 09:00 เจาะบน ( 2-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 07:00 เจาะบน ( 2-4 )=443 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 3-5 )=913 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 9-1 )=612 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 1-3 )=562 ✅ล
 08:00 เจาะบน ( 2-0 )=022 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 8-0 )=386 ✅สบ
 08:30 เจาะบน ( 0-8 )=902 ✅สบ
 08:45 เจาะบน ( 3-5 )=220 +
 09:00 เจาะบน ( 2-0 )=612 ✅สบ
 09:15 เจาะบน ( 7-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 07:00 เจาะบน ( 2-4 )=443 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 3-5 )=913 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 9-1 )=612 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 1-3 )=562 ✅ล
 08:00 เจาะบน ( 2-0 )=022 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 8-0 )=386 ✅สบ
 08:30 เจาะบน ( 0-8 )=902 ✅สบ
 08:45 เจาะบน ( 3-5 )=220 +
 09:00 เจาะบน ( 2-0 )=612 ✅สบ
 09:15 เจาะบน ( 7-9 )=367 ✅สบ
 09:30 เจาะบน ( 3-5 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 07:00 เจาะบน ( 2-4 )=443 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 3-5 )=913 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 9-1 )=612 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 1-3 )=562 ✅ล
 08:00 เจาะบน ( 2-0 )=022 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 8-0 )=386 ✅สบ
 08:30 เจาะบน ( 0-8 )=902 ✅สบ
 08:45 เจาะบน ( 3-5 )=220 +
 09:00 เจาะบน ( 2-0 )=612 ✅สบ
 09:15 เจาะบน ( 7-9 )=367 ✅สบ
 09:30 เจาะบน ( 3-5 )=901 +
 09:45 เจาะบน ( 1-3 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
31/08/2562
รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

 16:15 เจาะบน ( 3-6 )=608 ✅สบ
 16:30 เจาะบน ( 3-4 )=408 ✅สบ
 16:45 เจาะบน ( 8-6 )=382 ✅สบ
 17:00 เจาะบน ( 6-3 )=523 ✅สบ
 17:15 เจาะบน ( 5-9 )=909 ✅สบ
 17:30 เจาะบน ( 0-3 )=386 ✅สบ
 17:45 เจาะบน ( 0-8 )=


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 16:15 เจาะบน ( 3-6 )=608 ✅สบ
 16:30 เจาะบน ( 3-4 )=408 ✅สบ
 16:45 เจาะบน ( 8-6 )=382 ✅สบ
 17:00 เจาะบน ( 6-3 )=523 ✅สบ
 17:15 เจาะบน ( 5-9 )=909 ✅สบ
 17:30 เจาะบน ( 0-3 )=386 ✅สบ
 17:45 เจาะบน ( 0-8 )=594 +
 18:00 เจาะบน ( 4-2 )=443 ✅สบ
 18:15 เจาะบน ( 8-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 16:15 เจาะบน ( 3-6 )=608 ✅สบ
 16:30 เจาะบน ( 3-4 )=408 ✅สบ
 16:45 เจาะบน ( 8-6 )=382 ✅สบ
 17:00 เจาะบน ( 6-3 )=523 ✅สบ
 17:15 เจาะบน ( 5-9 )=909 ✅สบ
 17:30 เจาะบน ( 0-3 )=386 ✅สบ
 17:45 เจาะบน ( 0-8 )=594 +
 18:00 เจาะบน ( 4-2 )=443 ✅สบ
 18:15 เจาะบน ( 8-6 )=436 ✅สบ
 18:30 เจาะบน ( 6-3 )=262 ✅สบ
 18:45 เจาะบน ( 2-0 )=
nuch22 3 เดือนที่แล้ว
เสียดายเพิ่งเจอ
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
30/08/2562
รวยจริง – ถอนจริง ไม่อิงนิยาย
เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย & รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

06:00 เจาะบน ( 8-6 )=963 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 6-1 )=177 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 6-5 )=852 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 5-6 )=754 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-5 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 8-6 )=963 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 6-1 )=177 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 6-5 )=852 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 5-6 )=754 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-5 )=257 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 9-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 8-6 )=963 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 6-1 )=177 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 6-5 )=852 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 5-6 )=754 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-5 )=257 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 9-2 )=445 +
07:30 เจาะบน ( 9-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 8-6 )=963 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 6-1 )=177 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 6-5 )=852 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 5-6 )=754 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-5 )=257 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 9-2 )=445 +
07:30 เจาะบน ( 9-2 )=008 +
07:45 เจาะบน ( 1-2 )=276 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 4-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 8-6 )=963 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 6-1 )=177 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 6-5 )=852 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 5-6 )=754 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-5 )=257 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 9-2 )=445 +
07:30 เจาะบน ( 9-2 )=008 +
07:45 เจาะบน ( 1-2 )=276 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 4-3 )=491 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 6-4 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
28/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

11:45 เจาะบน ( 7-6 )=731 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6-7 )=436 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-1 )=359 +
12:30 เจาะบน ( 9-3 )=898 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 4-0 )=924 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 1-5 )=711 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 5-1 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:45 เจาะบน ( 7-6 )=731 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6-7 )=436 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-1 )=359 +
12:30 เจาะบน ( 9-3 )=898 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 4-0 )=924 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 1-5 )=711 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 5-1 )=586 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 5-1 )=210 ✅สบ
13:45 เจาะบน ( 8-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:45 เจาะบน ( 7-6 )=731 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6-7 )=436 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-1 )=359 +
12:30 เจาะบน ( 9-3 )=898 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 4-0 )=924 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 1-5 )=711 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 5-1 )=586 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 5-1 )=210 ✅สบ
13:45 เจาะบน ( 8-2 )=631 +
14:00 เจาะบน ( 1-7 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:45 เจาะบน ( 7-6 )=731 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6-7 )=436 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 7-1 )=359 +
12:30 เจาะบน ( 9-3 )=898 ✅สบ
12:45 เจาะบน ( 4-0 )=924 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 1-5 )=711 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 5-1 )=586 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 5-1 )=210 ✅สบ
13:45 เจาะบน ( 8-2 )=631 +
14:00 เจาะบน ( 1-7 )=326 +
14:15 เจาะบน ( 3-5 )=
แสดงความคิดเห็น