โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ห้องปิงปอง 22/01/2563
สายวิ่งบน สายรูดบน ไม่แคร์ล่าง

11:45 บ 2-3 บ=357/16 💚บ
12:00 บ 2-3 บ=742/28 💚 💚บบ
12:15 บ 6-7 บ=187/61 💚บ
12:30 บ 0-1 บ=021/14 💚💚บบ
12:45 บ 9-0 บ=613/57 บวก
13:00 บ 9-0 บ=140/37 💚บ
13:15 บ 9-0 บ=686/31 บวก
13:30 บ 2-3 บ=534/61 💚บ
13:45 บ 3-4 บ=558/46 💚ล
14:00 บ 6-7 บ=864/25 💚บ
14:15 บ 8-9 บ=925/29 💚บ
14:30 บ 6-7 บ=177/99 💚บ
14:45 บ 9-0 บ=558/46 บวก
15:00 บ 6-7 บ=864/25 💚บ
15:15 บ 6-7 บ=056/65 💚💚บ
15:30 บ 2-3 บ=057/90 บวก
15:45 บ 7-8 บ=


LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง
ก. 1 วัน 99 บาท
ข. 3 วัน 199 บาท
ค. รายสัปดาห์ 299 บาท
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
ห้องปิงปอง 22/01/2563
สายวิ่งบน สายรูดบน ไม่แคร์ล่าง

08:00 บ 3-4 บ=042/49 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=269/81 💚บ
08:30 บ 5-6 บ=563/99 💚💚บบ
08:45 บ 1-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง
ก. 1 วัน 99 บาท
ข. 3 วัน 199 บาท
ค. รายสัปดาห์ 299 บาท
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 3-4 บ=042/49 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=269/81 💚บ
08:30 บ 5-6 บ=563/99 💚💚บบ
08:45 บ 1-9 บ=646/18 บวก
09:00 บ 5-6 บ=378/82 บวก
09:15 บ 5-6 บ=769/37 💚บ
09:30 บ 5-6 บ=785/84 💚บ
09:45 บ 5-6 บ=268/92 💚บ
10:00 บ 8-9 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 3-4 บ=042/49 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=269/81 💚บ
08:30 บ 5-6 บ=563/99 💚💚บบ
08:45 บ 1-9 บ=646/18 บวก
09:00 บ 5-6 บ=378/82 บวก
09:15 บ 5-6 บ=769/37 💚บ
09:30 บ 5-6 บ=785/84 💚บ
09:45 บ 5-6 บ=268/92 💚บ
10:00 บ 8-9 บ=684/88 💚💚บ
10:15 บ 8-9 บ=108/00 💚บ
10:30 บ 8-9 บ=777/52 บวก
10:45 บ 8-9 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 3-4 บ=042/49 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=269/81 💚บ
08:30 บ 5-6 บ=563/99 💚💚บบ
08:45 บ 1-9 บ=646/18 บวก
09:00 บ 5-6 บ=378/82 บวก
09:15 บ 5-6 บ=769/37 💚บ
09:30 บ 5-6 บ=785/84 💚บ
09:45 บ 5-6 บ=268/92 💚บ
10:00 บ 8-9 บ=684/88 💚💚บ
10:15 บ 8-9 บ=108/00 💚บ
10:30 บ 8-9 บ=777/52 บวก
10:45 บ 8-9 บ=109/02 💚บ
11:00 บ 5-6 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
ห้องปิงปอง 21/01/2563
สายวิ่งบน สายรูดบน ไม่แคร์ล่าง

08:45 บ 7-8 บ=086/97 💚💚บ
09:00 บ 3-4 บ=902/85 บวก
09:15 บ 2-3 บ=299/09 💚บ
09:30 บ 9-0 บ=360/36 💚บ
09:45 บ 4-5 บ=593/33 💚บ
10:00 บ 3-4 บ=061/12 บวก
10:15 บ 4-5 บ=528/51 💚💚บ
10:30 บ 3-4 บ=184/81 💚บ
10:45 บ 8-9 บ=194/32 💚บ
11:00 บ 3-4 บ=109/54 💚ล
11:15 บ 2-3 บ=550/42 💚ล
11:30 บ 1-2 บ=285/77 💚บ
11:45 บ 0-1 บ=081/31 💚💚บบ
12:00 บ 3-4 บ=063/03 💚บ
12:15 บ 4-5 บ=180/15 💚ล
12:30 บ 9-0 บ=466/66 บวก
12:45 บ 2-3 บ=270/12 💚💚บ
13:00 บ 3-4 บ=035/32 💚💚บ
13:15 บ 6-7 บ=421/65 💚ล
13:30 บ 1-2 บ=047/43 บวก
13:45 บ 0-1 บ=131/98 💚บ
14:00 บ 3-4 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง
ก. 1 วัน 99 บาท
ข. 3 วัน 199 บาท
ค. รายสัปดาห์ 299 บาท
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 1-2 บ=285/77 💚บ
11:45 บ 0-1 บ=081/31 💚💚บบ
12:00 บ 3-4 บ=063/03 💚บ
12:15 บ 4-5 บ=180/15 💚ล
12:30 บ 9-0 บ=466/66 บวก
12:45 บ 2-3 บ=270/12 💚💚บ
13:00 บ 3-4 บ=035/32 💚💚บ
13:15 บ 6-7 บ=421/65 💚ล
13:30 บ 1-2 บ=047/43 บวก
13:45 บ 0-1 บ=131/98 💚บ
14:00 บ 3-4 บ=080/08 บวก
14:15 บ 2-3 บ=365/21 💚บ
14:30 บ 9-0 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 4-5 บ=528/51 💚💚บ
10:30 บ 3-4 บ=184/81 💚บ
10:45 บ 8-9 บ=194/32 💚บ
11:00 บ 3-4 บ=109/54 💚ล
11:15 บ 2-3 บ=550/42 💚ล
11:30 บ 1-2 บ=285/77 💚บ
11:45 บ 0-1 บ=081/31 💚💚บบ
12:00 บ 3-4 บ=063/03 💚บ
12:15 บ 4-5 บ=180/15 💚ล
12:30 บ 9-0 บ=466/66 บวก
12:45 บ 2-3 บ=270/12 💚💚บ
13:00 บ 3-4 บ=035/32 💚💚บ
13:15 บ 6-7 บ=421/65 💚ล
13:30 บ 1-2 บ=047/43 บวก
13:45 บ 0-1 บ=131/98 💚บ
14:00 บ 3-4 บ=080/08 บวก
14:15 บ 2-3 บ=365/21 💚บ
14:30 บ 9-0 บ=742/90 💚💚ลล90
14:45 บ 0-1 บ=312/67 💚บ
15:00 บ 8-9 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ห้องปิงปอง 21/01/2563
สายวิ่งบน สายรูดบน ไม่แคร์ล่าง

08:45 บ 7-8 บ=086/97 💚💚บ
09:00 บ 3-4 บ=902/85 บวก
09:15 บ 2-3 บ=299/09 💚บ
09:30 บ 9-0 บ=360/36 💚บ
09:45 บ 4-5 บ=593/33 💚บ
10:00 บ 3-4 บ=061/12 บวก
10:15 บ 4-5 บ=528/51 💚💚บ
10:30 บ 3-4 บ=184/81 💚บ
10:45 บ 8-9 บ=194/32 💚บ
11:00 บ 3-4 บ=109/54 💚ล
11:15 บ 2-3 บ=550/42 💚ล
11:30 บ 1-2 บ=285/77 💚บ
11:45 บ 0-1 บ=081/31 💚💚บบ
12:00 บ 3-4 บ=063/03 💚บ
12:15 บ 4-5 บ=180/15 💚ล
12:30 บ 9-0 บ=466/66 บวก
12:45 บ 2-3 บ=270/12 💚💚บ
13:00 บ 3-4 บ=035/32 💚💚บ
13:15 บ 6-7 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง
ก. 1 วัน 99 บาท
ข. 3 วัน 199 บาท
ค. รายสัปดาห์ 299 บาท
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 7
ห้องปิงปอง 21/01/2563
สายวิ่งบน สายรูดบน ไม่แคร์ล่าง

08:45 บ 7-8 บ=086/97 💚💚บ
09:00 บ 3-4 บ=902/85 บวก
09:15 บ 2-3 บ=299/09 💚บ
09:30 บ 9-0 บ=360/36 💚บ
09:45 บ 4-5 บ=593/33 💚บ
10:00 บ 3-4 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง
ก. 1 วัน 99 บาท
ข. 3 วัน 199 บาท
ค. รายสัปดาห์ 299 บาท
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-8 บ=086/97 💚💚บ
09:00 บ 3-4 บ=902/85 บวก
09:15 บ 2-3 บ=299/09 💚บ
09:30 บ 9-0 บ=360/36 💚บ
09:45 บ 4-5 บ=593/33 💚บ
10:00 บ 3-4 บ=061/12 บวก
10:15 บ 4-5 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-8 บ=086/97 💚💚บ
09:00 บ 3-4 บ=902/85 บวก
09:15 บ 2-3 บ=299/09 💚บ
09:30 บ 9-0 บ=360/36 💚บ
09:45 บ 4-5 บ=593/33 💚บ
10:00 บ 3-4 บ=061/12 บวก
10:15 บ 4-5 บ=528/51 💚💚บ
10:30 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-8 บ=086/97 💚💚บ
09:00 บ 3-4 บ=902/85 บวก
09:15 บ 2-3 บ=299/09 💚บ
09:30 บ 9-0 บ=360/36 💚บ
09:45 บ 4-5 บ=593/33 💚บ
10:00 บ 3-4 บ=061/12 บวก
10:15 บ 4-5 บ=528/51 💚💚บ
10:30 บ 3-4 บ=184/81 💚บ
10:45 บ 8-9 บ=194/32 💚บ
11:00 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-8 บ=086/97 💚💚บ
09:00 บ 3-4 บ=902/85 บวก
09:15 บ 2-3 บ=299/09 💚บ
09:30 บ 9-0 บ=360/36 💚บ
09:45 บ 4-5 บ=593/33 💚บ
10:00 บ 3-4 บ=061/12 บวก
10:15 บ 4-5 บ=528/51 💚💚บ
10:30 บ 3-4 บ=184/81 💚บ
10:45 บ 8-9 บ=194/32 💚บ
11:00 บ 3-4 บ=109/54 💚ล
11:15 บ 2-3 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-8 บ=086/97 💚💚บ
09:00 บ 3-4 บ=902/85 บวก
09:15 บ 2-3 บ=299/09 💚บ
09:30 บ 9-0 บ=360/36 💚บ
09:45 บ 4-5 บ=593/33 💚บ
10:00 บ 3-4 บ=061/12 บวก
10:15 บ 4-5 บ=528/51 💚💚บ
10:30 บ 3-4 บ=184/81 💚บ
10:45 บ 8-9 บ=194/32 💚บ
11:00 บ 3-4 บ=109/54 💚ล
11:15 บ 2-3 บ=550/42 💚ล
11:30 บ 1-2 บ=285/77 💚บ
11:45 บ 0-1 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-8 บ=086/97 💚💚บ
09:00 บ 3-4 บ=902/85 บวก
09:15 บ 2-3 บ=299/09 💚บ
09:30 บ 9-0 บ=360/36 💚บ
09:45 บ 4-5 บ=593/33 💚บ
10:00 บ 3-4 บ=061/12 บวก
10:15 บ 4-5 บ=528/51 💚💚บ
10:30 บ 3-4 บ=184/81 💚บ
10:45 บ 8-9 บ=194/32 💚บ
11:00 บ 3-4 บ=109/54 💚ล
11:15 บ 2-3 บ=550/42 💚ล
11:30 บ 1-2 บ=285/77 💚บ
11:45 บ 0-1 บ=081/31 💚💚บบ
12:00 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-8 บ=086/97 💚💚บ
09:00 บ 3-4 บ=902/85 บวก
09:15 บ 2-3 บ=299/09 💚บ
09:30 บ 9-0 บ=360/36 💚บ
09:45 บ 4-5 บ=593/33 💚บ
10:00 บ 3-4 บ=061/12 บวก
10:15 บ 4-5 บ=528/51 💚💚บ
10:30 บ 3-4 บ=184/81 💚บ
10:45 บ 8-9 บ=194/32 💚บ
11:00 บ 3-4 บ=109/54 💚ล
11:15 บ 2-3 บ=550/42 💚ล
11:30 บ 1-2 บ=285/77 💚บ
11:45 บ 0-1 บ=081/31 💚💚บบ
12:00 บ 3-4 บ=063/03 💚บ
12:15 บ 4-5 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
ห้องปิงปอง 20/01/2563
สายวิ่งบน สายรูดบน ไม่แคร์ล่าง

13:15 บ 2-4 บ=471/58 💚บ
13:30 บ 6-8 บ=948/93 บวก
13:45 บ 6-8 บ=646/88 💚💚บ
14:00 บ 2-4 บ=384/90 💚บ
14:15 บ 3-4 บ=384/90 💚💚บบ
14:30 บ 9-0 บ=179/74 💚บ
14:45 บ 3-4 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง
ก. 1 วัน 99 บาท
ข. 3 วัน 199 บาท
ค. รายสัปดาห์ 299 บาท
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:45 บ 6-8 บ=646/88 💚💚บ
14:00 บ 2-4 บ=384/90 💚บ
14:15 บ 3-4 บ=384/90 💚💚บบ
14:30 บ 9-0 บ=179/74 💚บ
14:45 บ 3-4 บ=025/36 บวก
15:00 บ 7-8 บ=887/00 💚💚บบ
15:15 บ 1-2 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:45 บ 6-8 บ=646/88 💚💚บ
14:00 บ 2-4 บ=384/90 💚บ
14:15 บ 3-4 บ=384/90 💚💚บบ
14:30 บ 9-0 บ=179/74 💚บ
14:45 บ 3-4 บ=025/36 บวก
15:00 บ 7-8 บ=887/00 💚💚บบ
15:15 บ 1-2 บ=690/12 💚💚12
15:30 บ 5-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:45 บ 6-8 บ=646/88 💚💚บ
14:00 บ 2-4 บ=384/90 💚บ
14:15 บ 3-4 บ=384/90 💚💚บบ
14:30 บ 9-0 บ=179/74 💚บ
14:45 บ 3-4 บ=025/36 บวก
15:00 บ 7-8 บ=887/00 💚💚บบ
15:15 บ 1-2 บ=690/12 💚💚12
15:30 บ 5-6 บ=684/16 💚บ
15:45 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:45 บ 6-8 บ=646/88 💚💚บ
14:00 บ 2-4 บ=384/90 💚บ
14:15 บ 3-4 บ=384/90 💚💚บบ
14:30 บ 9-0 บ=179/74 💚บ
14:45 บ 3-4 บ=025/36 บวก
15:00 บ 7-8 บ=887/00 💚💚บบ
15:15 บ 1-2 บ=690/12 💚💚12
15:30 บ 5-6 บ=684/16 💚บ
15:45 บ 3-4 บ=259/36 💚ล
16:00 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:45 บ 6-8 บ=646/88 💚💚บ
14:00 บ 2-4 บ=384/90 💚บ
14:15 บ 3-4 บ=384/90 💚💚บบ
14:30 บ 9-0 บ=179/74 💚บ
14:45 บ 3-4 บ=025/36 บวก
15:00 บ 7-8 บ=887/00 💚💚บบ
15:15 บ 1-2 บ=690/12 💚💚12
15:30 บ 5-6 บ=684/16 💚บ
15:45 บ 3-4 บ=259/36 💚ล
16:00 บ 3-4 บ=230/59 💚บ
16:15 บ 9-0 บ=971/89 💚💚บ
16:30 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
ห้องปิงปอง 19/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

11:15 บ 7-8 บ=853/48 💚 💚บ
11:30 บ 2-3 บ=833/84 💚บ
11:45 บ 4-5 บ=137/04 💚ล
12:00 บ 4-5 บ=404/07 💚บ
12:15 บ 4-5 บ=841/58 💚💚บ
12:30 บ 5-6 บ=410/27 บวก
12:45 บ 4-5 บ=174/49 💚💚บ
13:00 บ 1-2 บ=061/28 💚บ
13:15 บ 1-2 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-8 บ=853/48 💚 💚บ
11:30 บ 2-3 บ=833/84 💚บ
11:45 บ 4-5 บ=137/04 💚ล
12:00 บ 4-5 บ=404/07 💚บ
12:15 บ 4-5 บ=841/58 💚💚บ
12:30 บ 5-6 บ=410/27 บวก
12:45 บ 4-5 บ=174/49 💚💚บ
13:00 บ 1-2 บ=061/28 💚บ
13:15 บ 1-2 บ=922/40 💚บ
13:30 บ 2-3 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-8 บ=853/48 💚 💚บ
11:30 บ 2-3 บ=833/84 💚บ
11:45 บ 4-5 บ=137/04 💚ล
12:00 บ 4-5 บ=404/07 💚บ
12:15 บ 4-5 บ=841/58 💚💚บ
12:30 บ 5-6 บ=410/27 บวก
12:45 บ 4-5 บ=174/49 💚💚บ
13:00 บ 1-2 บ=061/28 💚บ
13:15 บ 1-2 บ=922/40 💚บ
13:30 บ 2-3 บ=694/65 บวก
13:45 บ 2-1 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-8 บ=853/48 💚 💚บ
11:30 บ 2-3 บ=833/84 💚บ
11:45 บ 4-5 บ=137/04 💚ล
12:00 บ 4-5 บ=404/07 💚บ
12:15 บ 4-5 บ=841/58 💚💚บ
12:30 บ 5-6 บ=410/27 บวก
12:45 บ 4-5 บ=174/49 💚💚บ
13:00 บ 1-2 บ=061/28 💚บ
13:15 บ 1-2 บ=922/40 💚บ
13:30 บ 2-3 บ=694/65 บวก
13:45 บ 2-1 บ=709/49 บวก
14:00 บ 2-1 บ=915/66 💚บ
14:15 บ 1-0 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ห้องปิงปอง 19/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

08:15 บ 2-9 บ=196/60 💚บ
08:30 บ 7-8 บ=168/81 💚บ
08:45 บ 4-5 บ=114/80 💚บ
09:00 บ 4-5 บ=459/71 💚💚บบ
09:15 บ 3-4 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:15 บ 2-9 บ=196/60 💚บ
08:30 บ 7-8 บ=168/81 💚บ
08:45 บ 4-5 บ=114/80 💚บ
09:00 บ 4-5 บ=459/71 💚💚บบ
09:15 บ 3-4 บ=219/58 บวก
09:30 บ 9-0 บ=166/68 💚บ
09:45 บ 3-4 บ=630/57 💚บ
10:00 บ 4-5 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
ห้องปิงปอง 18/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

10:45 บ 7-6 บ=478/59 💚บ
11:00 บ 1-0 บ=660/25 💚บ
11:15 บ 7-6 บ=461/64 💚บ
11:30 บ 2-1 บ=357/54 บวก
11:45 บ 2-1 บ=967/92 💚ล
12:00 บ 0-5 บ=053/62 💚💚บบ
12:15 บ 9-8 บ=526/17 บวก
12:30 บ 0-1 บ=713/50 💚บ
12:45 บ 9-8 บ=835/59 💚บ
13:00 บ 2-1 บ=435/29 💚ล
13:15 บ 0-2 บ=724/87 💚บ
13:30 บ 0-9 บ=152/77 บวก
13:45 บ 9-8 บ=952/52 💚บ
14:00 บ 4-3 บ=720/15 บวก
14:15 บ 1-0 บ=132/24 💚บ
14:30 บ 7-5 บ=510/38 💚บ
14:45 บ 5-4 บ=116/78 บวก
15:00 บ 6-5 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 0-1 บ=713/50 💚บ
12:45 บ 9-8 บ=835/59 💚บ
13:00 บ 2-1 บ=435/29 💚ล
13:15 บ 0-2 บ=724/87 💚บ
13:30 บ 0-9 บ=152/77 บวก
13:45 บ 9-8 บ=952/52 💚บ
14:00 บ 4-3 บ=720/15 บวก
14:15 บ 1-0 บ=132/24 💚บ
14:30 บ 7-5 บ=510/38 💚บ
14:45 บ 5-4 บ=116/78 บวก
15:00 บ 6-5 บ=115/42 💚บ
15:15 บ 5-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 0-1 บ=713/50 💚บ
12:45 บ 9-8 บ=835/59 💚บ
13:00 บ 2-1 บ=435/29 💚ล
13:15 บ 0-2 บ=724/87 💚บ
13:30 บ 0-9 บ=152/77 บวก
13:45 บ 9-8 บ=952/52 💚บ
14:00 บ 4-3 บ=720/15 บวก
14:15 บ 1-0 บ=132/24 💚บ
14:30 บ 7-5 บ=510/38 💚บ
14:45 บ 5-4 บ=116/78 บวก
15:00 บ 6-5 บ=115/42 💚บ
15:15 บ 5-4 บ=498/73 💚บ
15:30 บ 7-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 0-1 บ=713/50 💚บ
12:45 บ 9-8 บ=835/59 💚บ
13:00 บ 2-1 บ=435/29 💚ล
13:15 บ 0-2 บ=724/87 💚บ
13:30 บ 0-9 บ=152/77 บวก
13:45 บ 9-8 บ=952/52 💚บ
14:00 บ 4-3 บ=720/15 บวก
14:15 บ 1-0 บ=132/24 💚บ
14:30 บ 7-5 บ=510/38 💚บ
14:45 บ 5-4 บ=116/78 บวก
15:00 บ 6-5 บ=115/42 💚บ
15:15 บ 5-4 บ=498/73 💚บ
15:30 บ 7-6 บ=109/29 บวก
15:45 บ 5-4 บ=518/51 💚บ
16:00 บ 2-1 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

13:30 บ 7-8 บ=839/97 💚💚บ
13:45 บ 8-9 บ=939/22 💚บ
14:00 บ 3-4 บ=902/29 บวก
14:15 บ 5-6 บ=539/32 💚บ
14:30 บ 9-0 บ=788/29 บวก
14:45 บ 8-9 บ=934/75 💚บ
15:00 บ 1-2 บ=124/76 💚💚บบ
15:15 บ 2-3 บ=321/50 💚 💚บบ
15:30 บ 9-0 บ=810/34 💚บ
15:45 บ 9-0 บ=097/69 💚💚บบ
16:00 บ 9-0 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:30 บ 7-8 บ=839/97 💚💚บ
13:45 บ 8-9 บ=939/22 💚บ
14:00 บ 3-4 บ=902/29 บวก
14:15 บ 5-6 บ=539/32 💚บ
14:30 บ 9-0 บ=788/29 บวก
14:45 บ 8-9 บ=934/75 💚บ
15:00 บ 1-2 บ=124/76 💚💚บบ
15:15 บ 2-3 บ=321/50 💚 💚บบ
15:30 บ 9-0 บ=810/34 💚บ
15:45 บ 9-0 บ=097/69 💚💚บบ
16:00 บ 9-0 บ=380/69 💚💚บ
16:15 บ 4-5 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:30 บ 7-8 บ=839/97 💚💚บ
13:45 บ 8-9 บ=939/22 💚บ
14:00 บ 3-4 บ=902/29 บวก
14:15 บ 5-6 บ=539/32 💚บ
14:30 บ 9-0 บ=788/29 บวก
14:45 บ 8-9 บ=934/75 💚บ
15:00 บ 1-2 บ=124/76 💚💚บบ
15:15 บ 2-3 บ=321/50 💚 💚บบ
15:30 บ 9-0 บ=810/34 💚บ
15:45 บ 9-0 บ=097/69 💚💚บบ
16:00 บ 9-0 บ=380/69 💚💚บ
16:15 บ 4-5 บ=999/77 บวก
16:30 บ 4-5 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ห้องปิงปอง 16/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

11:45 บ 2-8 บ=243/31 💚บ
12:00 บ 4-8 บ=743/57 💚บ
12:15 บ 0-3 บ=250/46 💚บ
12:30 บ 0-3 บ=830/27 💚💚บบ
12:45 บ 0-3 บ=507/86 💚บ
13:00 บ 0-3 บ=906/61 💚บ
13:15 บ 8-4 บ=162/83 💚ล
13:30 บ 3-8 บ=527/12 บวก
13:45 บ 1-9 บ=363/60 บวก
14:00 บ 0-9 บ=233/95 💚ล
14:15 บ 2-4 บ=834/92 💚บ
14:30 บ 4-2 บ=379/03 บวก
14:45 บ 1-3 บ=497/31 💚💚ลล
15:00 บ 1-2 บ=529/94 💚บ
15:15 บ 1-2 บ=294/63 💚บ
15:30 บ 1-2 บ=351/08 💚บ
15:45 บ 6-2 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ห้องปิงปอง 16/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

11:45 บ 2-8 บ=243/31 💚บ
12:00 บ 4-8 บ=743/57 💚บ
12:15 บ 0-3 บ=250/46 💚บ
12:30 บ 0-3 บ=830/27 💚💚บบ
12:45 บ 0-3 บ=507/86 💚บ
13:00 บ 0-3 บ=906/61 💚บ
13:15 บ 8-4 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 2-8 บ=243/31 💚บ
12:00 บ 4-8 บ=743/57 💚บ
12:15 บ 0-3 บ=250/46 💚บ
12:30 บ 0-3 บ=830/27 💚💚บบ
12:45 บ 0-3 บ=507/86 💚บ
13:00 บ 0-3 บ=906/61 💚บ
13:15 บ 8-4 บ=162/83 💚ล
13:30 บ 3-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ห้องปิงปอง 16/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

06:00 บ 6-7 บ=660/53 💚บ
06:15 บ 1-2 บ=423/51 💚💚บ
06:30 บ 2-3 บ=528/89 💚บ
06:45 บ 9-0 บ=556/34 บวก
07:00 บ 3-4 บ=414/70 💚บ
07:15 บ 3-4 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
06:00 บ 6-7 บ=660/53 💚บ
06:15 บ 1-2 บ=423/51 💚💚บ
06:30 บ 2-3 บ=528/89 💚บ
06:45 บ 9-0 บ=556/34 บวก
07:00 บ 3-4 บ=414/70 💚บ
07:15 บ 3-4 บ=990/04 💚ล
07:30 บ 1-2 บ=262/73 💚บ
07:45 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 8
ห้องปิงปอง 15/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

07:00 บ 7-8 บ=585/75 💚💚บ
07:15 บ 2-3 บ=844/87 บวก
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=847/29 💚ล
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=739/00 💚บ
09:15 บ 1-2 บ=464/25 💚ล
09:30 บ 6-7 บ=063/30 💚บ
09:45 บ 7-8 บ=373/42 💚บ
10:00 บ 7-8 บ=852/86 💚💚บ
10:15 บ 7-8 บ=885/53 💚บ
10:30 บ 7-8 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=847/29 💚ล
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=739/00 💚บ
09:15 บ 1-2 บ=464/25 💚ล
09:30 บ 6-7 บ=063/30 💚บ
09:45 บ 7-8 บ=373/42 💚บ
10:00 บ 7-8 บ=852/86 💚💚บ
10:15 บ 7-8 บ=885/53 💚บ
10:30 บ 7-8 บ=253/92 บวก
10:45 บ 7-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=847/29 💚ล
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=739/00 💚บ
09:15 บ 1-2 บ=464/25 💚ล
09:30 บ 6-7 บ=063/30 💚บ
09:45 บ 7-8 บ=373/42 💚บ
10:00 บ 7-8 บ=852/86 💚💚บ
10:15 บ 7-8 บ=885/53 💚บ
10:30 บ 7-8 บ=253/92 บวก
10:45 บ 7-8 บ=875/66 💚💚บบ
11:00 บ 7-8 บ=800/01 💚บ
11:15 บ 0-1 บ=026/89 💚บ
10:30 บ 7-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=847/29 💚ล
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=739/00 💚บ
09:15 บ 1-2 บ=464/25 💚ล
09:30 บ 6-7 บ=063/30 💚บ
09:45 บ 7-8 บ=373/42 💚บ
10:00 บ 7-8 บ=852/86 💚💚บ
10:15 บ 7-8 บ=885/53 💚บ
10:30 บ 7-8 บ=253/92 บวก
10:45 บ 7-8 บ=875/66 💚💚บบ
11:00 บ 7-8 บ=800/01 💚บ
11:15 บ 0-1 บ=026/89 💚บ
11:30 บ 8-9 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=847/29 💚ล
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=739/00 💚บ
09:15 บ 1-2 บ=464/25 💚ล
09:30 บ 6-7 บ=063/30 💚บ
09:45 บ 7-8 บ=373/42 💚บ
10:00 บ 7-8 บ=852/86 💚💚บ
10:15 บ 7-8 บ=885/53 💚บ
10:30 บ 7-8 บ=253/92 บวก
10:45 บ 7-8 บ=875/66 💚💚บบ
11:00 บ 7-8 บ=800/01 💚บ
11:15 บ 0-1 บ=026/89 💚บ
11:30 บ 8-9 บ=530/48 💚ล
11:45 บ 9-0 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=739/00 💚บ
09:15 บ 1-2 บ=464/25 💚ล
09:30 บ 6-7 บ=063/30 💚บ
09:45 บ 7-8 บ=373/42 💚บ
10:00 บ 7-8 บ=852/86 💚💚บ
10:15 บ 7-8 บ=885/53 💚บ
10:30 บ 7-8 บ=253/92 บวก
10:45 บ 7-8 บ=875/66 💚💚บบ
11:00 บ 7-8 บ=800/01 💚บ
11:15 บ 0-1 บ=026/89 💚บ
11:30 บ 8-9 บ=530/48 💚ล
11:45 บ 9-0 บ=172/77 บวก
12:00 บ 9-0 บ=745/87 บวก
12:15 บ 8-9 บ=937/95 💚💚บ
12:30 บ 4-5 บ=545/02 💚💚บบ
12:45 บ 4-5 บ=268/65 💚ล
13:00 บ 4-5 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:45 บ 7-8 บ=875/66 💚💚บบ
11:00 บ 7-8 บ=800/01 💚บ
11:15 บ 0-1 บ=026/89 💚บ
11:30 บ 8-9 บ=530/48 💚ล
11:45 บ 9-0 บ=172/77 บวก
12:00 บ 9-0 บ=745/87 บวก
12:15 บ 8-9 บ=937/95 💚💚บ
12:30 บ 4-5 บ=545/02 💚💚บบ
12:45 บ 4-5 บ=268/65 💚ล
13:00 บ 4-5 บ=754/43 💚 💚บบ
13:15 บ 4-5 บ=652/34 💚 💚บ
13:30 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:45 บ 7-8 บ=875/66 💚💚บบ
11:00 บ 7-8 บ=800/01 💚บ
11:15 บ 0-1 บ=026/89 💚บ
11:30 บ 8-9 บ=530/48 💚ล
11:45 บ 9-0 บ=172/77 บวก
12:00 บ 9-0 บ=745/87 บวก
12:15 บ 8-9 บ=937/95 💚💚บ
12:30 บ 4-5 บ=545/02 💚💚บบ
12:45 บ 4-5 บ=268/65 💚ล
13:00 บ 4-5 บ=754/43 💚💚บบ
13:15 บ 4-5 บ=652/34 💚💚บ
13:30 บ 3-4 บ=352/49 💚💚บ
13:45 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:15 บ 8-9 บ=937/95 💚💚บ
12:30 บ 4-5 บ=545/02 💚💚บบ
12:45 บ 4-5 บ=268/65 💚ล
13:00 บ 4-5 บ=754/43 💚💚บบ
13:15 บ 4-5 บ=652/34 💚💚บ
13:30 บ 3-4 บ=352/49 💚💚บ
13:45 บ 3-4 บ=641/44 💚💚บ
14:00 บ 8-9 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
ห้องปิงปอง 15/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

07:00 บ 7-8 บ=585/75 💚 💚บ
07:15 บ 2-3 บ=844/87 บวก
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚 💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 7-8 บ=585/75 💚💚บ
07:15 บ 2-3 บ=844/87 บวก
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=847/29 💚ล
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 7-8 บ=585/75 💚💚บ
07:15 บ 2-3 บ=844/87 บวก
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=847/29 💚ล
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=739/00 💚บ
09:15 บ 1-2 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 7-8 บ=585/75 💚💚บ
07:15 บ 2-3 บ=844/87 บวก
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=847/29 💚ล
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=739/00 💚บ
09:15 บ 1-2 บ=464/25 💚ล
09:30 บ 6-7 บ=063/30 💚บ
09:45 บ 7-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 7-8 บ=585/75 💚💚บ
07:15 บ 2-3 บ=844/87 บวก
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=847/29 💚ล
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=739/00 💚บ
09:15 บ 1-2 บ=464/25 💚ล
09:30 บ 6-7 บ=063/30 💚บ
09:45 บ 7-8 บ=373/42 💚บ
10:00 บ 7-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 7-8 บ=585/75 💚💚บ
07:15 บ 2-3 บ=844/87 บวก
07:30 บ 3-4 บ=847/23 💚💚บ
07:45 บ 6-7 บ=659/04 💚บ
08:00 บ 5-6 บ=245/17 💚บ
08:15 บ 2-3 บ=301/49 💚บ
08:30 บ 9-0 บ=847/29 💚ล
08:45 บ 1-2 บ=616/88 💚บ
09:00 บ 8-9 บ=739/00 💚บ
09:15 บ 1-2 บ=464/25 💚ล
09:30 บ 6-7 บ=063/30 💚บ
09:45 บ 7-8 บ=373/42 💚บ
10:00 บ 7-8 บ=852/86 💚บ
10:15 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 12/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น
17:15 บ 1-0 บ=172/78 ✅สบ
17:30 บ 4-3 บ=607/57 บวก
17:45 บ 1-0 บ=903/04 ✅สบ
18:00 บ 7-6 บ=648/31 ✅สบ
18:15 บ 2-1 บ=453/71 บวก
18:30 บ 0-9 บ=946/83 ✅สบ
18:45 บ 1-0 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 11/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

06:45 บ 3-5 บ=859/48 ✅บ
07:00 บ 2-6 บ=767/45 ✅บ
07:15 บ 5-9 บ=817/09 บวก
07:30 บ 4-8 บ=431/32 ✅บ
07:45 บ 1-2 บ=658/08 บวก
08:00 บ 4-8 บ=024/96 ✅บ
08:15 บ 3-4 บ=338/61 ✅บ
08:30 บ 2-8 บ=926/27 ✅บ
08:45 บ 3-4 บ=936/87 ✅บ
09:00 บ 2-6 บ=565/13 ✅บ
09:15 บ 1-3 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 10/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

08:00 บ 2-3 บ=823/02 ✅✅บบ
08:15 บ 1-2 บ=602/32 ✅บ
08:30 บ 6-7 บ=461/03 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=114/45 ✅บ
09:00 บ 0-1 บ=054/02 ✅บ
09:15 บ 1-2 บ=595/16 ✅ล
09:30 บ 4-5 บ=943/00 ✅บ
09:45 บ 5-6 บ=114/81 บวก
10:00 บ 2-3 บ=993/13 ✅✅บ
10:15 บ 3-4 บ=263/23 ✅✅บ
10:30 บ 4-3 บ=625/62 บวก
10:45 บ 7-8 บ=564/94 บวก
11:00 บ 8-9 บ=480/57 ✅บ
11:15 บ 3-2 บ=354/69 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=214/06 ✅✅บบ
11:45 บ 3-2 บ=283/36 ✅✅✅บบ
12:00 บ 8-7 บ=045/19 บวก
12:15 บ 7-8 บ=863/63 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=705/88 ✅บ
12:45 บ 7-6 บ=716/14 ✅✅บบ
13:00 บ 8-9 บ=499/35 ✅บ
13:15 บ 3-4 บ=653/70 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=032/91 บวก
13:45 บ 7-6 บ=864/33 ✅บ
14:00 บ 6-5 บ=453/22 ✅บ
14:15 บ 7-6 บ=185/13 บวก
14:30 บ 8-7 บ=341/26 บวก
14:45 บ 7-6 บ=097/09 ✅บ
15:00 บ 4-5 บ=331/49 ✅ล
15:15 บ 3-4 บ=036/89 ✅บ
15:30 บ 6-5 บ=034/58 ✅ล
15:45 บ 9-0 บ=345/24 บวก
16:00 บ 6-5 บ=789/09 บวก
16:15 บ 9-0 บ=608/42 ✅บ
16:30 บ 8-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
14:45 บ 7-6 บ=097/09 ✅บ
15:00 บ 4-5 บ=331/49 ✅ล
15:15 บ 3-4 บ=036/89 ✅บ
15:30 บ 6-5 บ=034/58 ✅ล
15:45 บ 9-0 บ=345/24 บวก
16:00 บ 6-5 บ=789/09 บวก
16:15 บ 9-0 บ=608/42 ✅บ
16:30 บ 8-9 บ=655/52 บวก
16:45 บ 1-0 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 8
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 10/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

08:00 บ 2-3 บ=823/02 ✅✅บบ
08:15 บ 1-2 บ=602/32 ✅บ
08:30 บ 6-7 บ=461/03 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=114/45 ✅บ
09:00 บ 0-1 บ=054/02 ✅บ
09:15 บ 1-2 บ=595/16 ✅ล
09:30 บ 4-5 บ=943/00 ✅บ
09:45 บ 5-6 บ=114/81 บวก
10:00 บ 2-3 บ=993/13 ✅✅บ
10:15 บ 3-4 บ=263/23 ✅✅บ
10:30 บ 4-3 บ=625/62 บวก
10:45 บ 7-8 บ=564/94 บวก
11:00 บ 8-9 บ=480/57 ✅บ
11:15 บ 3-2 บ=354/69 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=214/06 ✅✅บบ
11:45 บ 3-2 บ=283/36 ✅✅✅บบ
12:00 บ 8-7 บ=045/19 บวก
12:15 บ 7-8 บ=863/63 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=705/88 ✅บ
12:45 บ 7-6 บ=716/14 ✅✅บบ
13:00 บ 8-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 8-9 บ=480/57 ✅บ
11:15 บ 3-2 บ=354/69 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=214/06 ✅✅บบ
11:45 บ 3-2 บ=283/36 ✅✅✅บบ
12:00 บ 8-7 บ=045/19 บวก
12:15 บ 7-8 บ=863/63 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=705/88 ✅บ
12:45 บ 7-6 บ=716/14 ✅✅บบ
13:00 บ 8-9 บ=499/35 ✅บ
13:15 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 8-9 บ=480/57 ✅บ
11:15 บ 3-2 บ=354/69 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=214/06 ✅✅บบ
11:45 บ 3-2 บ=283/36 ✅✅✅บบ
12:00 บ 8-7 บ=045/19 บวก
12:15 บ 7-8 บ=863/63 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=705/88 ✅บ
12:45 บ 7-6 บ=716/14 ✅✅บบ
13:00 บ 8-9 บ=499/35 ✅บ
13:15 บ 3-4 บ=653/70 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 8-9 บ=480/57 ✅บ
11:15 บ 3-2 บ=354/69 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=214/06 ✅✅บบ
11:45 บ 3-2 บ=283/36 ✅✅✅บบ
12:00 บ 8-7 บ=045/19 บวก
12:15 บ 7-8 บ=863/63 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=705/88 ✅บ
12:45 บ 7-6 บ=716/14 ✅✅บบ
13:00 บ 8-9 บ=499/35 ✅บ
13:15 บ 3-4 บ=653/70 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=032/91 บวก
13:45 บ 7-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 8-9 บ=480/57 ✅บ
11:15 บ 3-2 บ=354/69 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=214/06 ✅✅บบ
11:45 บ 3-2 บ=283/36 ✅✅✅บบ
12:00 บ 8-7 บ=045/19 บวก
12:15 บ 7-8 บ=863/63 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=705/88 ✅บ
12:45 บ 7-6 บ=716/14 ✅✅บบ
13:00 บ 8-9 บ=499/35 ✅บ
13:15 บ 3-4 บ=653/70 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=032/91 บวก
13:45 บ 7-6 บ=864/33 ✅บ
14:00 บ 6-5 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 8-9 บ=480/57 ✅บ
11:15 บ 3-2 บ=354/69 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=214/06 ✅✅บบ
11:45 บ 3-2 บ=283/36 ✅✅✅บบ
12:00 บ 8-7 บ=045/19 บวก
12:15 บ 7-8 บ=863/63 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=705/88 ✅บ
12:45 บ 7-6 บ=716/14 ✅✅บบ
13:00 บ 8-9 บ=499/35 ✅บ
13:15 บ 3-4 บ=653/70 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=032/91 บวก
13:45 บ 7-6 บ=864/33 ✅บ
14:00 บ 6-5 บ=453/22 ✅บ
14:15 บ 7-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 8-9 บ=480/57 ✅บ
11:15 บ 3-2 บ=354/69 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=214/06 ✅✅บบ
11:45 บ 3-2 บ=283/36 ✅✅✅บบ
12:00 บ 8-7 บ=045/19 บวก
12:15 บ 7-8 บ=863/63 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=705/88 ✅บ
12:45 บ 7-6 บ=716/14 ✅✅บบ
13:00 บ 8-9 บ=499/35 ✅บ
13:15 บ 3-4 บ=653/70 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=032/91 บวก
13:45 บ 7-6 บ=864/33 ✅บ
14:00 บ 6-5 บ=453/22 ✅บ
14:15 บ 7-6 บ=185/13 บวก
14:30 บ 8-7 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 8-9 บ=480/57 ✅บ
11:15 บ 3-2 บ=354/69 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=214/06 ✅✅บบ
11:45 บ 3-2 บ=283/36 ✅✅✅บบ
12:00 บ 8-7 บ=045/19 บวก
12:15 บ 7-8 บ=863/63 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=705/88 ✅บ
12:45 บ 7-6 บ=716/14 ✅✅บบ
13:00 บ 8-9 บ=499/35 ✅บ
13:15 บ 3-4 บ=653/70 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=032/91 บวก
13:45 บ 7-6 บ=864/33 ✅บ
14:00 บ 6-5 บ=453/22 ✅บ
14:15 บ 7-6 บ=185/13 บวก
14:30 บ 8-7 บ=341/26 บวก
14:45 บ 7-6 บ=097/09 ✅บ
15:00 บ 4-5 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:15 บ 7-8 บ=863/63 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=705/88 ✅บ
12:45 บ 7-6 บ=716/14 ✅✅บบ
13:00 บ 8-9 บ=499/35 ✅บ
13:15 บ 3-4 บ=653/70 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=032/91 บวก
13:45 บ 7-6 บ=864/33 ✅บ
14:00 บ 6-5 บ=453/22 ✅บ
14:15 บ 7-6 บ=185/13 บวก
14:30 บ 8-7 บ=341/26 บวก
14:45 บ 7-6 บ=097/09 ✅บ
15:00 บ 4-5 บ=331/49 ✅ล
15:15 บ 3-4 บ=036/89 ✅บ
15:30 บ 6-5 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 10/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

08:00 บ 2-3 บ=823/02 ✅✅บบ
08:15 บ 1-2 บ=602/32 ✅บ
08:30 บ 6-7 บ=461/03 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=114/45 ✅บ
09:00 บ 0-1 บ=054/02 ✅บ
09:15 บ 1-2 บ=595/16 ✅ล
09:30 บ 4-5 บ=943/00 ✅บ
09:45 บ 5-6 บ=114/81 บวก
10:00 บ 2-3 บ=993/13 ✅✅บ
10:15 บ 3-4 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 2-3 บ=823/02 ✅✅บบ
08:15 บ 1-2 บ=602/32 ✅บ
08:30 บ 6-7 บ=461/03 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=114/45 ✅บ
09:00 บ 0-1 บ=054/02 ✅บ
09:15 บ 1-2 บ=595/16 ✅ล
09:30 บ 4-5 บ=943/00 ✅บ
09:45 บ 5-6 บ=114/81 บวก
10:00 บ 2-3 บ=993/13 ✅✅บ
10:15 บ 3-4 บ=263/23 ✅✅บ
10:15 บ 3-2 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 2-3 บ=823/02 ✅✅บบ
08:15 บ 1-2 บ=602/32 ✅บ
08:30 บ 6-7 บ=461/03 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=114/45 ✅บ
09:00 บ 0-1 บ=054/02 ✅บ
09:15 บ 1-2 บ=595/16 ✅ล
09:30 บ 4-5 บ=943/00 ✅บ
09:45 บ 5-6 บ=114/81 บวก
10:00 บ 2-3 บ=993/13 ✅✅บ
10:15 บ 3-4 บ=263/23 ✅✅บ
10:30 บ 4-3 บ=625/62 บวก
10:45 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 09/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

09:45 บ 2-3 บ=339/73 ✅บ
10:00 บ 5-4 บ=556/54 ✅บ
10:15 บ 4-5 บ=250/10 ✅บ
10:30 บ 5-4 บ=862/26 บวก
10:45 บ 2-3 บ=216/49 ✅บ
11:00 บ 1-2 บ=615/82 ✅บ
11:15 บ 4-5 บ=121/96 บวก
11:30 บ 9-0 บ=342/84 บวก
11:45 บ 8-7 บ=060/71 ✅ล
12:00 บ 9-8 บ=085/17 ✅บ
12:15 บ 4-3 บ=911/40 ✅ล
12:30 บ 3-4 บ=047/94 ✅✅บ
12:45 บ 9-8 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
09:45 บ 2-3 บ=339/73 ✅บ
10:00 บ 5-4 บ=556/54 ✅บ
10:15 บ 4-5 บ=250/10 ✅บ
10:30 บ 5-4 บ=862/26 บวก
10:45 บ 2-3 บ=216/49 ✅บ
11:00 บ 1-2 บ=615/82 ✅บ
11:15 บ 4-5 บ=121/96 บวก
11:30 บ 9-0 บ=342/84 บวก
11:45 บ 8-7 บ=060/71 ✅ล
12:00 บ 9-8 บ=085/17 ✅บ
12:15 บ 4-3 บ=911/40 ✅ล
12:30 บ 3-4 บ=047/94 ✅✅บ
12:45 บ 9-8 บ=718/85 ✅✅บ
13:00 บ 5-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
09:45 บ 2-3 บ=339/73 ✅บ
10:00 บ 5-4 บ=556/54 ✅บ
10:15 บ 4-5 บ=250/10 ✅บ
10:30 บ 5-4 บ=862/26 บวก
10:45 บ 2-3 บ=216/49 ✅บ
11:00 บ 1-2 บ=615/82 ✅บ
11:15 บ 4-5 บ=121/96 บวก
11:30 บ 9-0 บ=342/84 บวก
11:45 บ 8-7 บ=060/71 ✅ล
12:00 บ 9-8 บ=085/17 ✅บ
12:15 บ 4-3 บ=911/40 ✅ล
12:30 บ 3-4 บ=047/94 ✅✅บ
12:45 บ 9-8 บ=718/85 ✅✅บ
13:00 บ 5-4 บ=711/69 บวก
13:15 บ 2-1 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
09:45 บ 2-3 บ=339/73 ✅บ
10:00 บ 5-4 บ=556/54 ✅บ
10:15 บ 4-5 บ=250/10 ✅บ
10:30 บ 5-4 บ=862/26 บวก
10:45 บ 2-3 บ=216/49 ✅บ
11:00 บ 1-2 บ=615/82 ✅บ
11:15 บ 4-5 บ=121/96 บวก
11:30 บ 9-0 บ=342/84 บวก
11:45 บ 8-7 บ=060/71 ✅ล
12:00 บ 9-8 บ=085/17 ✅บ
12:15 บ 4-3 บ=911/40 ✅ล
12:30 บ 3-4 บ=047/94 ✅✅บ
12:45 บ 9-8 บ=718/85 ✅✅บ
13:00 บ 5-4 บ=711/69 บวก
13:15 บ 2-1 บ=240/56 ✅บ
13:30 บ 7-6 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 09/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

09:45 บ 2-3 บ=339/73 ✅บ
10:00 บ 5-4 บ=556/54 ✅บ
10:15 บ 4-5 บ=250/10 ✅บ
10:30 บ 5-4 บ=862/26 บวก
10:45 บ 2-3 บ=216/49 ✅บ
11:00 บ 1-2 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 08/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=073/96 บวก
15:30 บ 2-3 บ=526/60 ✅บ
15:45 บ 5-6 บ=958/71 ✅บ
16:00 บ 0-1 บ=451/48 ✅บ
16:15 บ 7-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=073/96 บวก
15:30 บ 2-3 บ=526/60 ✅บ
15:45 บ 5-6 บ=958/71 ✅บ
16:00 บ 0-1 บ=451/48 ✅บ
16:15 บ 7-9 บ=638/31 บวก
16:30 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 7
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 08/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=073/96 บวก
15:30 บ 2-3 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=073/96 บวก
15:30 บ 2-3 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=073/96 บวก
15:30 บ 2-3 บ= 526/60 ✅บ
15:45 บ 5-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=073/96 บวก
15:30 บ 2-3 บ= 526/60 ✅บ
15:45 บ 5-6 บ=958/71 ✅บ
16:00 บ 0-1 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 06/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

07:45 บ 2-3 บ=237/34 ✅✅บบ
08:00 บ 5-6 บ=869/66 ✅✅บ
08:15 บ 0-1 บ=964/72 บวก
08:30 บ 7-8 บ=167/21 ✅บ
08:45 บ 4-3 บ=816/35 ✅ล
09:00 บ 1-0 บ=719/26 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=623/89 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
07:45 บ 2-3 บ=237/34 ✅✅บบ
08:00 บ 5-6 บ=869/66 ✅✅บ
08:15 บ 0-1 บ=964/72 บวก
08:30 บ 7-8 บ=167/21 ✅บ
08:45 บ 4-3 บ=816/35 ✅ล
09:00 บ 1-0 บ=719/26 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=623/89 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=788/68 บวก
09:45 บ 8-9 บ=148/11 ✅บ
10:00 บ 2-3 บ=364/20 ✅บ
10:15 บ 6-7 บ=710/93 ✅บ
10:30 บ 5-6 บ=
แสดงความคิดเห็น