โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง วันที่ 23/02/2019

× 09:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/33 ❣สบ
× 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =765/02 ❣สล
× 10:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =065/30 ❣สบ
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =914/55 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =941/49 +
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =834/09 +
× 11:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =347/89 +
× 11:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =250/85 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =780/19 ❣สบ
× 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =878/95 +
× 12:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =996/84 ❣สล
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =168/11 ❣สบ
× 12:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =627/99 ❣สบ
× 12:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 11:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =250/85 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =780/19 ❣สบ
× 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =878/95 +
× 12:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =996/84 ❣สล
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =168/11 ❣สบ
× 12:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =627/99 ❣สบ
× 12:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =275/90 +
× 13:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 11:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =250/85 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =780/19 ❣สบ
× 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =878/95 +
× 12:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =996/84 ❣สล
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =168/11 ❣สบ
× 12:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =627/99 ❣สบ
× 12:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =275/90 +
× 13:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =848/02 ❣สล
× 13:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 12:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =996/84 ❣สล
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =168/11 ❣สบ
× 12:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =627/99 ❣สบ
× 12:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =275/90 +
× 13:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =848/02 ❣สล
× 13:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =621/54 +
× 13:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 12:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =996/84 ❣สล
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =168/11 ❣สบ
× 12:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =627/99 ❣สบ
× 12:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =275/90 +
× 13:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =848/02 ❣สล
× 13:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =621/54 +
× 13:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =362/90 ❣สบ
× 13:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 12:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =996/84 ❣สล
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =168/11 ❣สบ
× 12:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =627/99 ❣สบ
× 12:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =275/90 +
× 13:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =848/02 ❣สล
× 13:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =621/54 +
× 13:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =362/90 ❣สบ
× 13:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =889/97 +
× 14:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
ปิงปอง วันที่ 23/02/2019

× 09:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/33 ❣สบ
× 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =765/02 ❣สล
× 10:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =065/30 ❣สบ
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =914/55 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =


644/664/456

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 09:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/33 ❣สบ
× 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =765/02 ❣สล
× 10:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =065/30 ❣สบ
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =914/55 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =941/49 +
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =


220/002/402
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 09:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/33 ❣สบ
× 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =765/02 ❣สล
× 10:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =065/30 ❣สบ
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =914/55 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =941/49 +
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =834/09 +
× 11:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =


906/606/060
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 09:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/33 ❣สบ
× 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =765/02 ❣สล
× 10:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =065/30 ❣สบ
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =914/55 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =941/49 +
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =834/09 +
× 11:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =347/89 +
× 11:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =250/85 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 09:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/33 ❣สบ
× 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =765/02 ❣สล
× 10:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =065/30 ❣สบ
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =914/55 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =941/49 +
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =834/09 +
× 11:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =347/89 +
× 11:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =250/85 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =780/19 ❣สบ
× 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =


404/400
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 09:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/33 ❣สบ
× 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =765/02 ❣สล
× 10:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =065/30 ❣สบ
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =914/55 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =941/49 +
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =834/09 +
× 11:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =347/89 +
× 11:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =250/85 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =780/19 ❣สบ
× 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =878/95 +
× 12:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =


284/084/068
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 11:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =250/85 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =780/19 ❣สบ
× 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =878/95 +
× 12:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =996/84 ❣สล
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =168/11 ❣สบ
× 12:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =

2 ตัว 64/60

3 ตัว 456/906
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง วันที่ 23/02/2019

× 07:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =503/23 ❣สบ
× 07:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =618/56 +
× 07:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/41 ❣สบ
× 07:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =565/41 ❣สล
× 08:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 06:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =503/23 ❣สบ
× 07:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =618/56 +
× 07:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/41 ❣สบ
× 07:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =565/41 ❣สล
× 07:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =440/50 ❣สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =

200/220/203
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 06:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =503/23 ❣สบ
× 07:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =618/56 +
× 07:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/41 ❣สบ
× 07:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =565/41 ❣สล
× 07:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =440/50 ❣สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =668/74 +
× 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =

200/220/203
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 06:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =503/23 ❣สบ
× 07:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =618/56 +
× 07:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =107/41 ❣สบ
× 07:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =565/41 ❣สล
× 07:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =440/50 ❣สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =668/74 +
× 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =822/76 +
× 08:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =

200/220/203
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
ปิงปอง วันที่ 22/02/2019

× 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =438/78 ❣❣สบล
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =174/80 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =342/39 ❣สบ
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =438/78 ❣❣สบล
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =174/80 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =342/39 ❣สบ
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =482/17 ❣สบ
× 11:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =438/78 ❣❣สบล
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =174/80 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =342/39 ❣สบ
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =482/17 ❣สบ
× 11:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =965/01 +
× 11:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =877/46 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =438/78 ❣❣สบล
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =174/80 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =342/39 ❣สบ
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =482/17 ❣สบ
× 11:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =965/01 +
× 11:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =877/46 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =004/14 ❣❣สบล
× 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =438/78 ❣❣สบล
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =174/80 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =342/39 ❣สบ
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =482/17 ❣สบ
× 11:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =965/01 +
× 11:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =877/46 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =004/14 ❣❣สบล
× 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =799/54 +
× 12:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =438/78 ❣❣สบล
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =174/80 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =342/39 ❣สบ
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =482/17 ❣สบ
× 11:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =965/01 +
× 11:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =877/46 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =004/14 ❣❣สบล
× 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =799/54 +
× 12:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =811/23 +
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =438/78 ❣❣สบล
× 10:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =174/80 ❣สบ
× 10:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =342/39 ❣สบ
× 10:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =482/17 ❣สบ
× 11:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =965/01 +
× 11:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =877/46 ❣สล
× 11:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =004/14 ❣❣สบล
× 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =799/54 +
× 12:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =811/23 +
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =362/24 +
× 12:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง วันที่ 21/02/2019

× 18:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =095/00 ❣❣สบล
× 18:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =970/29 ❣สบ
× 19:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =835/39 ❣สบ
× 19:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =926/020/022

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 18:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =095/00 ❣❣สบล
× 18:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =970/29 ❣สบ
× 19:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =835/39 ❣สบ
× 19:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =359/48 +
× 19:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 18:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =095/00 ❣❣สบล
× 18:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =970/29 ❣สบ
× 19:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =835/39 ❣สบ
× 19:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =359/48 +
× 19:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =003/09 +
× 19:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 18:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =095/00 ❣❣สบล
× 18:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =970/29 ❣สบ
× 19:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =835/39 ❣สบ
× 19:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =359/48 +
× 19:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =003/09 +
× 19:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =962/12 +
× 20:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =241/83 ❣สบ
× 20:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง วันที่ 21/02/2019

× 11:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =682/91 ❣สบ
× 12:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =254/57 +
× 12:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =848/51 +
× 12:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =480/50 ❣❣สบล
× 12:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =

26/62/20/02 620/266/226

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 11:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =682/91 ❣สบ
× 12:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =254/57 +
× 12:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =848/51 +
× 12:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =480/50 ❣❣สบล
× 12:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =613/35 +
× 13:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =

208/480/800/880 80/08
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง วันที่ 21/02/2019

× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =386/70 ❣สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =447/00 +
× 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =041/69 ❣สบ
× 08:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =088/09 ❣❣สบล
× 08:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =


ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =386/70 ❣สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =447/00 +
× 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =041/69 ❣สบ
× 08:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =088/09 ❣❣สบล
× 08:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =747/41 +
× 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =386/70 ❣สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =447/00 +
× 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =041/69 ❣สบ
× 08:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =088/09 ❣❣สบล
× 08:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =747/41 +
× 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =143/60 +
× 09:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =386/70 ❣สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =447/00 +
× 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =041/69 ❣สบ
× 08:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =088/09 ❣❣สบล
× 08:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =747/41 +
× 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =143/60 +
× 09:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =374/89 ❣สบ
× 09:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวยเวียดนาม รอบวันที่ 20/02/2019

3 ตัวตรง 456
2 ตัว 56 / 65

หวยลาว รอบวันที่ 20/02/2019
3 ตัวตรง 498
2 ตัว 22

หวยมาเลย์ รอบวันที่ 20/02/2019
3 ตัวตรง 571
2 ตัว 22

ปิงปอง วันที่ 20/02/2019

× 16:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =051/02 สบล
× 16:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =958/10 สบ
× 16:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =116/00 สล
× 16:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =496/45 +
× 17:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =828/77 สบ
× 17:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =006/11
× 17:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =134/34 +
× 17:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =


ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
หวยเวียดนาม รอบวันที่ 20/02/2019

3 ตัวตรง 456
2 ตัว 56 / 65

หวยลาว รอบวันที่ 20/02/2019
3 ตัวตรง 498
2 ตัว 22

หวยมาเลย์ รอบวันที่ 20/02/2019
3 ตัวตรง 571
2 ตัว 22

ปิงปอง วันที่ 19/02/2019

× 11:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =954/98 ❦สล
× 11:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =656/64 +
× 11:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =195/26 ❦สล
× 11:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =463/00 ❦สบ
× 12:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =


ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 11:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =954/98 ❦สล
× 11:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =656/64 +
× 11:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =195/26 ❦สล
× 11:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =463/00 ❦สบ
× 12:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =981/73 +
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 11:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =954/98 ❦สล
× 11:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =656/64 +
× 11:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =195/26 ❦สล
× 11:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =463/00 ❦สบ
× 12:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =981/73 +
× 12:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =644/05 +
× 12:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
หวยเวียดนาม รอบวันที่ 20/02/2019

3 ตัวตรง 456
2 ตัว 56 / 65

หวยลาว รอบวันที่ 20/02/2019
3 ตัวตรง 498
2 ตัว 22

หวยมาเลย์ รอบวันที่ 20/02/2019
3 ตัวตรง 571
2 ตัว 22

ปิงปอง วันที่ 19/02/2019

× 07:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =868/68 สบล
× 07:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =877/79 +
× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =281/51 สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =851/80 สบล
× 08:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 07:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =868/68 สบล
× 07:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =877/79 +
× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =281/51 สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =851/80 สบล
× 08:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =474/43 +
× 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 07:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =868/68 สบล
× 07:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =877/79 +
× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =281/51 สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =851/80 สบล
× 08:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =474/43 +
× 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =392/18 สล
× 08:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 07:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =868/68 สบล
× 07:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =877/79 +
× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =281/51 สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =851/80 สบล
× 08:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =474/43 +
× 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =392/18 สล
× 08:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =867/02 สบ
× 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 07:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =868/68 สบล
× 07:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =877/79 +
× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =281/51 สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =851/80 สบล
× 08:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =474/43 +
× 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =392/18 สล
× 08:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =867/02 สบ
× 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =405/52 +
× 09:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =281/51 สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =851/80 สบล
× 08:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =474/43 +
× 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =392/18 สล
× 08:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =867/02 สบ
× 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =405/52 +
× 09:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =395/84 สล
× 09:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =281/51 สบ
× 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =851/80 สบล
× 08:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =474/43 +
× 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =392/18 สล
× 08:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =867/02 สบ
× 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =405/52 +
× 09:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =395/84 สล
× 09:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =534/70
× 09:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
× 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =392/18 สล
× 08:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =867/02 สบ
× 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =405/52 +
× 09:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =395/84 สล
× 09:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =534/70 +
× 09:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =338/55 สบ
× 10:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวยเวียดนาม รอบวันที่ 19/02/2019

3 ตัวตรง 290 / 390
2 ตัว 90 / 09

ปิงปอง วันที่ 19/02/2019

† 16:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =123/81 สบ
† 16:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =003/95 +
† 16:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =642/55 สบ
† 16:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =898/86 +
† 17:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
หวยเวียดนาม รอบวันที่ 19/02/2019

3 ตัวตรง 290 / 390
2 ตัว 90 / 09

ปิงปอง วันที่ 17/02/2019

† 08:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =825/43 สบ
† 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =184/32 สบ
† 08:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 08:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =825/43 สบ
† 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =184/32 สบ
† 08:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =738/81 +
† 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =

882/822/802
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
เวียดนาม ฮานอย จันทร์ 18/02/62

469 / 769


69 / 96


ปิงปอง วันที่ 17/02/2019


เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม

190 บาท แยกรูดบน 19 × 5 = 95
แยกรูดล่าง 19 × 5 = 95

† 15:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =504/67 สล
† 15:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =735/88 +
† 15:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =456/27 สบ
† 16:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =788/06 สบ
† 16:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =609/57 +
† 16:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =407/53 สบ
† 16:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =697/38 สบ
† 17:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 16:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =407/53 สบ
† 16:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =697/38 สบ
† 17:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =163/80 สล
† 17:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =852/45 สล
† 17:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =395/71 +
† 17:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =622/89 +
† 18:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =051/79 สบ
† 18:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง วันที่ 18/02/2019

เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม

190 บาท แยกรูดบน 19 × 5 = 95
แยกรูดล่าง 19 × 5 = 95

† 12:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =623/68 สบ
† 13:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =226/58 สบ
† 13:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =439/72 +
† 13:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =574/92 สล
† 13:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =

72 / 52 / 92

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 12:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =623/68 สบ
† 13:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =226/58 สบ
† 13:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =439/72 +
† 13:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =574/92 สล
† 13:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =041/11 +
† 14:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
เวียดนาม ฮานอย

469 / 769


69 / 96
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
หวยมาเลย์ 17/02/62

3 ตัว 597 / 179

2 ตัว 97 / 79


หวยฮานอย 17/02/62


279 / 479

13 / 53


ปิงปอง วันที่ 17/02/2019


เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม

190 บาท แยกรูดบน 19 × 5 = 95 และ แยกรูดล่าง 19 × 5 = 95

† 12:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =825/04 สล
† 12:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =825/80 สล
† 12:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =301/84 สบ
† 13:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =105/33 +
† 13:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =631/45 +
† 13:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 12:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =825/04 สล
† 12:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =825/80 สล
† 12:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =301/84 สบ
† 13:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =105/33 +
† 13:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =631/45 +
† 13:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =964/05 สบ
† 13:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 12:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =825/04 สล
† 12:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =825/80 สล
† 12:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =301/84 สบ
† 13:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =105/33 +
† 13:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =631/45 +
† 13:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =964/05 สบ
† 13:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =017/62 +
† 14:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง วันที่ 17/02/2019
เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม

190 บาท แยกรูดบน 19 × 5 = 95 และ แยกรูดล่าง 19 × 5 = 95

† 09:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =778/36 สล
† 10:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =085/61 +
† 10:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =268/69 สบล
† 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =387/65 สล
† 10:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =956/58 สบ
† 11:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =


ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 09:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =778/36 สล
† 10:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =085/61 +
† 10:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =268/69 สบล
† 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =387/65 สล
† 10:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =956/58 สบ
† 11:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =222/58 +
† 11:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 09:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =778/36 สล
† 10:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =085/61 +
† 10:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =268/69 สบล
† 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =387/65 สล
† 10:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =956/58 สบ
† 11:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =222/58 +
† 11:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =191/19 +
† 11:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =616/42 สบ
† 11:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 09:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =778/36 สล
† 10:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =085/61 +
† 10:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =268/69 สบล
† 10:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =387/65 สล
† 10:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =956/58 สบ
† 11:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =222/58 +
† 11:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =191/19 +
† 11:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =616/42 สบ
† 11:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =329/23 +
† 12:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง วันที่ 16/02/2019
เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม

190 บาท แยกรูดบน 19 × 5 = 95 และ แยกรูดล่าง 19 × 5 = 95

† 10:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =630/26 ✓✓สบล
† 11:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =505/44 ✓สบ
† 11:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =445/56 +
† 11:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =576/66 ✓✓สบล
† 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =130/65 ✓สล
† 12:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =

3 ตัว 100/110
2 ตัว 00


ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 10:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =630/26 ✓✓สบล
† 11:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =505/44 ✓สบ
† 11:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =445/56 +
† 11:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =576/66 ✓✓สบล
† 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =130/65 ✓สล
† 12:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =044/02 ✓✓สบล
† 12:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =

3 ตัว 464/466/404/004
2 ตัว 46/40
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 10:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =630/26 ✓✓สบล
† 11:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =505/44 ✓สบ
† 11:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =445/56 +
† 11:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =576/66 ✓✓สบล
† 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =130/65 ✓สล
† 12:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =044/02 ✓✓สบล
† 12:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =705/01 +
† 12:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =

3 ตัว 005/055/700/770
2 ตัว 05/70
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 10:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =630/26 ✓✓สบล
† 11:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =505/44 ✓สบ
† 11:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =445/56 +
† 11:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =576/66 ✓✓สบล
† 11:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =130/65 ✓สล
† 12:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =044/02 ✓✓สบล
† 12:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =705/01 +
† 12:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =341/46 +
† 12:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =

3 ตัว 576/456
2 ตัว 76/56
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง วันที่ 16/02/2019

190 บาท แยกรูดบน 19 × 5 = 95 และ แยกรูดล่าง 19 × 5 = 95

† 08:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =466/86 ✓สบ
† 08:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =647/91 ✓สบ
† 08:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =209/42 ✓✓สบล
† 09:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =

เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม


ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 08:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =466/86 ✓สบ
† 08:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =647/91 ✓สบ
† 08:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =209/42 ✓✓สบล
† 09:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =157/93 +
† 09:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
ปิงปอง วันที่ 15/02/2019

190 บาท แยกรูดบน 19 × 5 = 95 และ แยกรูดล่าง 19 × 5 = 95

! 07:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =982/23 ♥สบ 260
! 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =007/75 ทบ 70
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =983/03 ♥สบ 590
! 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =445/58 ♥สบ 850
! 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =011/02 ทบ 660
! 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =853/99 ♥สบ 470
! 09:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =504/76 ♥สบ 920
! 09:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =801/87 ♥♥สบล 1180
! 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =

เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม


ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
เริ่ม 7.30 น ทุน 190 บาท ตอนนี้ กำไร ทยานอยู่ที่ 1,180 บาท ถอนได้แล้ว สรุปคือ กำไร 1180 ลบ ทุน 190 บาท กำไรตอนนี้ 990 บาท ถอนแล้วหยุด..
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =983/03 ♥สบ 590
! 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =445/58 ♥สบ 850
! 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =011/02 ทบ 660
! 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =853/99 ♥สบ 470
! 09:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =504/76 ♥สบ 920
! 09:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =801/87 ♥♥สบล 1180
! 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =858/15 ทบ 990
! 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =983/03 ♥สบ 590
! 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =445/58 ♥สบ 850
! 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =011/02 ทบ 660
! 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =853/99 ♥สบ 470
! 09:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =504/76 ♥สบ 920
! 09:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =801/87 ♥♥สบล 1180
! 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =858/15 ทบ 990
! 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =848/37 ♥สบ 1440
! 10:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =983/03 ♥สบ 590
! 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =445/58 ♥สบ 850
! 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =011/02 ทบ 660
! 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =853/99 ♥สบ 470
! 09:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =504/76 ♥สบ 920
! 09:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =801/87 ♥♥สบล 1180
! 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =858/15 ทบ 990
! 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =848/37 ♥สบ 1440
! 10:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =302/53 ทบ 1250
! 10:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =983/03 ♥สบ 590
! 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =445/58 ♥สบ 850
! 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =011/02 ทบ 660
! 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =853/99 ♥สบ 470
! 09:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =504/76 ♥สบ 920
! 09:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =801/87 ♥♥สบล 1180
! 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =858/15 ทบ 990
! 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =848/37 ♥สบ 1440
! 10:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =302/53 ทบ 1250
! 10:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =344/77 ทบ 1060
! 10:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =983/03 ♥สบ 590
! 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =445/58 ♥สบ 850
! 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =011/02 ทบ 660
! 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =853/99 ♥สบ 470
! 09:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =504/76 ♥สบ 920
! 09:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =801/87 ♥♥สบล 1180
! 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =858/15 ทบ 990
! 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =848/37 ♥สบ 1440
! 10:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =302/53 ทบ 1250
! 10:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =344/77 ทบ 1060
! 10:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =853/99 ♥สบ 470
! 09:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =504/76 ♥สบ 920
! 09:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =801/87 ♥♥สบล 1180
! 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =858/15 ทบ 990
! 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =848/37 ♥สบ 1440
! 10:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =302/53 ทบ 1250
! 10:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =344/77 ทบ 1060
! 10:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =951/94 ทบ 870
! 11:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =352/49 ♥สบ 1130
! 11:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =634/91 ♥สบ 1390
! 11:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =853/99 ♥สบ 470
! 09:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =504/76 ♥สบ 920
! 09:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =801/87 ♥♥สบล 1180
! 09:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =858/15 ทบ 990
! 10:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =848/37 ♥สบ 1440
! 10:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =302/53 ทบ 1250
! 10:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =344/77 ทบ 1060
! 10:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =951/94 ทบ 870
! 11:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =352/49 ♥สบ 1130
! 11:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =634/91 ♥สบ 1390
! 11:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =309/94 ♥สล 1650
! 11:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
ปิงปอง วันที่ 15/02/2019

190 บาท รูดบน 19 × 5 และ รูดล่าง 19 × 5

! 07:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =982/23 ♥สบ 260+
! 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =

เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม


ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 07:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =982/23 ♥สบ 260+
! 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =007/75 +
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
190 บาท รูดบน 19 × 5 และ รูดล่าง 19 × 5

! 07:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =982/23 ♥สบ 260+
! 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =007/75 ทบ 70+
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330 +
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
190 บาท แยกรูดบน 19 × 5 = 95 และ แยกรูดล่าง 19 × 5 = 95

! 07:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =982/23 ♥สบ 260+
! 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =007/75 ทบ 70+
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330 +
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =983/03 ♥สบ 590 +
! 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 07:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =982/23 ♥สบ 260+
! 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =007/75 ทบ 70+
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330 +
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =983/03 ♥สบ 590 +
! 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =445/58 ♥สบ 850 +
! 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 07:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =982/23 ♥สบ 260+
! 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =007/75 ทบ 70+
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330 +
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =983/03 ♥สบ 590 +
! 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =445/58 ♥สบ 850 +
! 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =011/02 ทบ 660+
! 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 07:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =982/23 ♥สบ 260+
! 07:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =007/75 ทบ 70+
! 08:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =655/84 ♥สบ 330 +
! 08:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =983/03 ♥สบ 590 +
! 08:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =445/58 ♥สบ 850 +
! 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =011/02 ทบ 660+
! 09:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =853/99 ♥สบ 470 +
! 09:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =504/76 ♥สบ 920 +
! 09:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง วันที่ 14/02/2019

เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม

! 14:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =575/20 ♥สล
! 14:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =122/30 ♥สบ
! 15:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =065/84 ♥สบ
! 15:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =234/73 ♥สบ
! 15:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =928/24 +
! 15:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =822/26 +
! 16:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =669/72 ♥สล
! 16:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =342/96 ♥สบ
! 16:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =462/05 ♥สบ
! 16:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =357/31 +
! 17:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =146/36 ♥♥สบล
! 17:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =792/05 +
! 17:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =668/42 ♥สบ
! 17:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =028/21 ♥♥สบล
! 18:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =909/53 +
! 18:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =267/86 ♥สบ
! 18:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 17:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =668/42 ♥สบ
! 17:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =028/21 ♥♥สบล
! 18:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =909/53 +
! 18:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =267/86 ♥สบ
! 18:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =648/52 ♥สล
! 18:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 17:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =668/42 ♥สบ
! 17:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =028/21 ♥♥สบล
! 18:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =909/53 +
! 18:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =267/86 ♥สบ
! 18:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =648/52 ♥สล
! 18:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =478/87 ♥สบ
! 19:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 17:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =668/42 ♥สบ
! 17:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =028/21 ♥♥สบล
! 18:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =909/53 +
! 18:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =267/86 ♥สบ
! 18:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =648/52 ♥สล
! 18:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =478/87 ♥สบ
! 19:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =340/01 ♥สบ
! 19:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 17:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =668/42 ♥สบ
! 17:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =028/21 ♥♥สบล
! 18:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =909/53 +
! 18:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =267/86 ♥สบ
! 18:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =648/52 ♥สล
! 18:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =478/87 ♥สบ
! 19:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =340/01 ♥สบ
! 19:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =654/50 ♥สล
! 19:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 17:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =668/42 ♥สบ
! 17:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =028/21 ♥♥สบล
! 18:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =909/53 +
! 18:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =267/86 ♥สบ
! 18:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =648/52 ♥สล
! 18:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =478/87 ♥สบ
! 19:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =340/01 ♥สบ
! 19:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =654/50 ♥สล
! 19:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =757/19 +
! 19:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
ปิงปอง วันที่ 14/02/2019

เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม

! 14:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =575/20 ♥สล
! 14:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =122/30 ♥สบ
! 15:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =065/84 ♥สบ
! 15:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =234/73 ♥สบ
! 15:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =928/24 +
! 15:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =822/26 +
! 16:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =669/72 ♥สล
! 16:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 14:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =575/20 ♥สล
! 14:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =122/30 ♥สบ
! 15:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =065/84 ♥สบ
! 15:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =234/73 ♥สบ
! 15:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =928/24 +
! 15:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =822/26 +
! 16:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =669/72 ♥สล
! 16:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =342/96 ♥สบ
! 16:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 14:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =575/20 ♥สล
! 14:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =122/30 ♥สบ
! 15:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =065/84 ♥สบ
! 15:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =234/73 ♥สบ
! 15:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =928/24 +
! 15:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =822/26 +
! 16:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =669/72 ♥สล
! 16:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =342/96 ♥สบ
! 16:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =462/05 ♥สบ
! 16:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 14:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =575/20 ♥สล
! 14:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =122/30 ♥สบ
! 15:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =065/84 ♥สบ
! 15:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =234/73 ♥สบ
! 15:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =928/24 +
! 15:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =822/26 +
! 16:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =669/72 ♥สล
! 16:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =342/96 ♥สบ
! 16:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =462/05 ♥สบ
! 16:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =357/31 +
! 17:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 14:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =575/20 ♥สล
! 14:45 เสียว บ+ล ( 2 ) =122/30 ♥สบ
! 15:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =065/84 ♥สบ
! 15:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =234/73 ♥สบ
! 15:30 เสียว บ+ล ( 0 ) =928/24 +
! 15:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =822/26 +
! 16:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =669/72 ♥สล
! 16:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =342/96 ♥สบ
! 16:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =462/05 ♥สบ
! 16:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =357/31 +
! 17:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =146/36 ♥♥สบล
! 17:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง วันที่ 14/02/2019

เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม

! 08:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =629/09 /สบ
! 08:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =489/61 /สบ
! 09:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =398/29 /สล
! 09:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =133/64 +
! 09:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =582/11 /สบ
! 09:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 08:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =629/09 /สบ
! 08:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =489/61 /สบ
! 09:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =398/29 /สล
! 09:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =133/64 +
! 09:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =582/11 /สบ
! 09:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =477/10 +
! 10:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 08:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =629/09 /สบ
! 08:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =489/61 /สบ
! 09:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =398/29 /สล
! 09:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =133/64 +
! 09:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =582/11 /สบ
! 09:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =477/10 +
! 10:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =745/32 /สล
! 10:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 08:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =629/09 /สบ
! 08:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =489/61 /สบ
! 09:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =398/29 /สล
! 09:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =133/64 +
! 09:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =582/11 /สบ
! 09:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =477/10 +
! 10:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =745/32 /สล
! 10:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =801/48 /สบ
! 10:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 08:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =629/09 /สบ
! 08:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =489/61 /สบ
! 09:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =398/29 /สล
! 09:15 เสียว บ+ล ( 8 ) =133/64 +
! 09:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =582/11 /สบ
! 09:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =477/10 +
! 10:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =745/32 /สล
! 10:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =801/48 /สบ
! 10:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =066/03 +
! 10:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
! 09:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =582/11 /สบ
! 09:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =477/10 +
! 10:00 เสียว บ+ล ( 2 ) =745/32 /สล
! 10:15 เสียว บ+ล ( 0 ) =801/48 /สบ
! 10:30 เสียว บ+ล ( 2 ) =066/03 +
! 10:45 เสียว บ+ล ( 0 ) =358/48 +
! 11:00 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง วันที่ 13/02/2019

เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม

† 14:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =442/02 /สล
† 14:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =226/94 /สล
† 14:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =976/47 /สล
† 14:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 14:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =442/02 /สล
† 14:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =226/94 /สล
† 14:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =976/47 /สล
† 14:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =992/84 /สล
† 15:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 14:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =442/02 /สล
† 14:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =226/94 /สล
† 14:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =976/47 /สล
† 14:45 เสียว บ+ล ( 4 ) =992/84 /สล
† 15:00 เสียว บ+ล ( 0 ) =613/37 +
† 15:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 16:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =881/56 /สล
† 16:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =798/60 /สล
† 16:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =297/18 /สล
† 16:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 16:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =881/56 /สล
† 16:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =798/60 /สล
† 16:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =297/18 /สล
† 16:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =272/54 +
† 17:00 เสียว บ+ล ( 02) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 16:00 เสียว บ+ล ( 6 ) =881/56 /สล
† 16:15 เสียว บ+ล ( 6 ) =798/60 /สล
† 16:30 เสียว บ+ล ( 8 ) =297/18 /สล
† 16:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =272/54 +
† 17:00 เสียว บ+ล ( 2) =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง วันที่ 13/02/2019

เสียว บนล่าง ( ) ตัวเดียว ลงทุนต่ำกำไรงาม

† 07:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =524/16 /สบ
† 07:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =ไม่ออกผล
† 07:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =451/12 +
† 08:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =341/79 /สบ
† 08:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =960/46 /สล
† 08:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =848/56 /สบ
† 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =

ติดต่อ ID (Line) 999lucky8877
รับสมาชิครหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
หรือสนใจทดลอง มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 07:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =524/16 /สบ
† 07:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =ไม่ออกผล
† 07:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =451/12 +
† 08:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =341/79 /สบ
† 08:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =960/46 /สล
† 08:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =848/56 /สบ
† 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =446/34 +
† 09:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
† 07:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =524/16 /สบ
† 07:30 เสียว บ+ล ( 6 ) =ไม่ออกผล
† 07:45 เสียว บ+ล ( 6 ) =451/12 +
† 08:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =341/79 /สบ
† 08:15 เสียว บ+ล ( 4 ) =960/46 /สล
† 08:30 เสียว บ+ล ( 4 ) =848/56 /สบ
† 08:45 เสียว บ+ล ( 8 ) =446/34 +
† 09:00 เสียว บ+ล ( 4 ) =691/08 +
† 09:15 เสียว บ+ล ( 2 ) =
แสดงความคิดเห็น