โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 24/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
• 08:00 บน [ 9 ] - 8 =385 ✅สบ
• 08:15 บน [ 4 ] - 3 =648 ✅สบ
• 08:30 บน [ 8 ] - 9 =147 ทบ
• 08:45 บน [ 8 ] - 9 =990 ✅สบ
• 09:00 บน [ 4 ] - 3 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 08:00 บน [ 9 ] - 8 =385 ✅สบ
• 08:15 บน [ 4 ] - 3 =648 ✅สบ
• 08:30 บน [ 8 ] - 9 =147 ทบ
• 08:45 บน [ 8 ] - 9 =990 ✅สบ
• 09:00 บน [ 4 ] - 3 =629 ✅สล
• 09:15 บน [ 2 ] - 3 =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง 23/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
• 15:15 บน [ 4 ] - 3 =013 ✅สบ
• 15:30 บน [ 8 ] - 9 =309 ✅สบ
• 15:45 บน [ 4 ] - 3 =459 ✅สบ
• 16:00 บน [ 4 ] - 3 =


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 15:15 บน [ 4 ] - 3 =013 ✅สบ
• 15:30 บน [ 8 ] - 9 =309 ✅สบ
• 15:45 บน [ 4 ] - 3 =459 ✅สบ
• 16:00 บน [ 4 ] - 3 =528 ✅สล
• 16:15 บน [ 3 ] - 4 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 15:15 บน [ 4 ] - 3 =013 ✅สบ
• 15:30 บน [ 8 ] - 9 =309 ✅สบ
• 15:45 บน [ 4 ] - 3 =459 ✅สบ
• 16:00 บน [ 4 ] - 3 =528 ✅สล
• 16:15 บน [ 3 ] - 4 =503 ✅สบ
• 16:30 บน [ 3 ] - 4 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 15:15 บน [ 4 ] - 3 =013 ✅สบ
• 15:30 บน [ 8 ] - 9 =309 ✅สบ
• 15:45 บน [ 4 ] - 3 =459 ✅สบ
• 16:00 บน [ 4 ] - 3 =528 ✅สล
• 16:15 บน [ 3 ] - 4 =503 ✅สบ
• 16:30 บน [ 3 ] - 4 =870 ทบ
• 16:45 บน [ 9 ] - 0 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 15:15 บน [ 4 ] - 3 =013 ✅สบ
• 15:30 บน [ 8 ] - 9 =309 ✅สบ
• 15:45 บน [ 4 ] - 3 =459 ✅สบ
• 16:00 บน [ 4 ] - 3 =528 ✅สล
• 16:15 บน [ 3 ] - 4 =503 ✅สบ
• 16:30 บน [ 3 ] - 4 =870 ทบ
• 16:45 บน [ 9 ] - 0 =805 ✅สบ
• 17:00 บน [ 4 ] - 5 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 15:15 บน [ 4 ] - 3 =013 ✅สบ
• 15:30 บน [ 8 ] - 9 =309 ✅สบ
• 15:45 บน [ 4 ] - 3 =459 ✅สบ
• 16:00 บน [ 4 ] - 3 =528 ✅สล
• 16:15 บน [ 3 ] - 4 =503 ✅สบ
• 16:30 บน [ 3 ] - 4 =870 ทบ
• 16:45 บน [ 9 ] - 0 =805 ✅สบ
• 17:00 บน [ 4 ] - 5 =122 ทบ
• 17:15 บน [ 4 ] - 5 =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 23/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
• 12:00 บน [ 3 ] - 4 =814 ✅สบ
• 12:15 บน [ 6 ] - 9 =326 ✅สบ
• 12:30 บน [ 6 ] - 9 =948 ✅สบ
• 12:45 บน [ 6 ] - 9 =683 ✅สบ
• 13:00 บน [ 4 ] - 5 =952 ✅สบ
• 13:15 บน [ 4 ] - 5 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 12:00 บน [ 3 ] - 4 =814 ✅สบ
• 12:15 บน [ 6 ] - 9 =326 ✅สบ
• 12:30 บน [ 6 ] - 9 =948 ✅สบ
• 12:45 บน [ 6 ] - 9 =683 ✅สบ
• 13:00 บน [ 4 ] - 5 =952 ✅สบ
• 13:15 บน [ 4 ] - 5 =279 ✅สล
• 13:30 บน [ 4 ] - 5 =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 23/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
• 09:00 บน [ 8 ] - 6 =978 ✅สบ
• 09:15 บน [ 9 ] - 8 =418 ✅สบ
• 09:30 บน [ 9 ] - 0 =328 ✅สล
• 09:45 บน [ 9 ] - 0 =707 ✅สบ
• 10:00 บน [ 3 ] - 2 =420 ✅สบ
• 10:15 บน [ 4 ] - 3 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 09:00 บน [ 8 ] - 6 =978 ✅สบ
• 09:15 บน [ 9 ] - 8 =418 ✅สบ
• 09:30 บน [ 9 ] - 0 =328 ✅สล
• 09:45 บน [ 9 ] - 0 =707 ✅สบ
• 10:00 บน [ 3 ] - 2 =420 ✅สบ
• 10:15 บน [ 4 ] - 3 =550 ทบ
• 10:30 บน [ 8 ] - 0 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 09:00 บน [ 8 ] - 6 =978 ✅สบ
• 09:15 บน [ 9 ] - 8 =418 ✅สบ
• 09:30 บน [ 9 ] - 0 =328 ✅สล
• 09:45 บน [ 9 ] - 0 =707 ✅สบ
• 10:00 บน [ 3 ] - 2 =420 ✅สบ
• 10:15 บน [ 4 ] - 3 =550 ทบ
• 10:30 บน [ 8 ] - 0 =764 ทบ
• 10:45 บน [ 3 ] - 4 =320 ✅สบ
• 11:00 บน [ 3 ] - 4 =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
ปิงปอง 21/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
• 13:30 บน [ 9 ] - 0 =912 ✅สบ
• 13:45 บน [ 2 ] - 0 =052 ✅✅สบสบ
• 14:00 บน [ 2 ] - 0 =031 ✅สบ
• 14:15 บน [ 0 ] - 1 =147 ✅สบ
• 14:30 บน [ 4 ] - 5 =949 ✅สบ
• 14:45 บน [ 8 ] - 7 =381 ✅สบ
• 15:00 บน [ 9 ] - 0 =982 ✅สบ
• 15:15 บน [ 6 ] - 5 =158 ✅สบ
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =323 ✅✅สบสบ
• 16:00 บน [ 2 ] - 3 =598 ✅สล
• 16:15 บน [ 9 ] - 0 =230 ✅สบ
• 16:30 บน [ 4 ] - 3 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 13:30 บน [ 9 ] - 0 =912 ✅สบ
• 13:45 บน [ 2 ] - 0 =052 ✅✅สบสบ
• 14:00 บน [ 2 ] - 0 =031 ✅สบ
• 14:15 บน [ 0 ] - 1 =147 ✅สบ
• 14:30 บน [ 4 ] - 5 =949 ✅สบ
• 14:45 บน [ 8 ] - 7 =381 ✅สบ
• 15:00 บน [ 9 ] - 0 =982 ✅สบ
• 15:15 บน [ 6 ] - 5 =158 ✅สบ
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =323 ✅✅สบสบ
• 16:00 บน [ 2 ] - 3 =598 ✅สล
• 16:15 บน [ 9 ] - 0 =230 ✅สบ
• 16:30 บน [ 4 ] - 3 =360 ✅สบ
• 16:45 บน [ 8 ] - 7 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 13:30 บน [ 9 ] - 0 =912 ✅สบ
• 13:45 บน [ 2 ] - 0 =052 ✅✅สบสบ
• 14:00 บน [ 2 ] - 0 =031 ✅สบ
• 14:15 บน [ 0 ] - 1 =147 ✅สบ
• 14:30 บน [ 4 ] - 5 =949 ✅สบ
• 14:45 บน [ 8 ] - 7 =381 ✅สบ
• 15:00 บน [ 9 ] - 0 =982 ✅สบ
• 15:15 บน [ 6 ] - 5 =158 ✅สบ
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =323 ✅✅สบสบ
• 16:00 บน [ 2 ] - 3 =598 ✅สล
• 16:15 บน [ 9 ] - 0 =230 ✅สบ
• 16:30 บน [ 4 ] - 3 =360 ✅สบ
• 16:45 บน [ 8 ] - 7 =746 ✅สบ
• 17:00 บน [ 8 ] - 7 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =323 ✅✅สบสบ
• 16:00 บน [ 2 ] - 3 =598 ✅สล
• 16:15 บน [ 9 ] - 0 =230 ✅สบ
• 16:30 บน [ 4 ] - 3 =360 ✅สบ
• 16:45 บน [ 8 ] - 7 =746 ✅สบ
• 17:00 บน [ 8 ] - 7 =753 ✅สบ
• 17:15 บน [ 2 ] - 3 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =323 ✅✅สบสบ
• 16:00 บน [ 2 ] - 3 =598 ✅สล
• 16:15 บน [ 9 ] - 0 =230 ✅สบ
• 16:30 บน [ 4 ] - 3 =360 ✅สบ
• 16:45 บน [ 8 ] - 7 =746 ✅สบ
• 17:00 บน [ 8 ] - 7 =753 ✅สบ
• 17:15 บน [ 2 ] - 3 =098 ✅สล
• 17:30 บน [ 8 ] - 7 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =323 ✅✅สบสบ
• 16:00 บน [ 2 ] - 3 =598 ✅สล
• 16:15 บน [ 9 ] - 0 =230 ✅สบ
• 16:30 บน [ 4 ] - 3 =360 ✅สบ
• 16:45 บน [ 8 ] - 7 =746 ✅สบ
• 17:00 บน [ 8 ] - 7 =753 ✅สบ
• 17:15 บน [ 2 ] - 3 =098 ✅สล
• 17:30 บน [ 8 ] - 7 =932 ทบ
• 17:45 บน [ 8 ] - 7 =285 ✅สบ
• 18:00 บน [ 2 ] - 3 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 21/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
• 13:30 บน [ 9 ] - 0 =912 ✅สบ
• 13:45 บน [ 2 ] - 0 =052 ✅✅สบสบ
• 14:00 บน [ 2 ] - 0 =031 ✅สบ
• 14:15 บน [ 0 ] - 1 =147 ✅สบ
• 14:30 บน [ 4 ] - 5 =949 ✅สบ
• 14:45 บน [ 8 ] - 7 =381 ✅สบ
• 15:00 บน [ 9 ] - 0 =982 ✅สบ
• 15:15 บน [ 6 ] - 5 =158 ✅สบ
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =323 ✅✅สบสบ
• 16:00 บน [ 2 ] - 3 =598 ✅สล
• 16:15 บน [ 9 ] - 0 =230 ✅สบ
• 16:30 บน [ 4 ] - 3 =360 ✅สบ
• 16:45 บน [ 8 ] - 7 =746 ✅สบ
• 17:00 บน [ 8 ] - 7 =753 ✅สบ
• 17:15 บน [ 2 ] - 3 =098 ✅สล
• 17:30 บน [ 8 ] - 7 =932 ทบ
• 17:45 บน [ 8 ] - 7 =285 ✅สบ
• 18:00 บน [ 2 ] - 3 =352 ✅✅สบสบ
• 18:15 บน [ 6 ] - 5 =131 ✅สล
• 18:30 บน [ 3 ] - 2 =061 +
• 18:45 บน [ 3 ] - 2 =021 ✅สบ
• 19:00 บน [ 2 ] - 3 =


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
ปิงปอง 21/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
• 13:30 บน [ 9 ] - 0 =912 ✅สบ
• 13:45 บน [ 2 ] - 0 =052 ✅✅สบสบ
• 14:00 บน [ 2 ] - 0 =031 ✅สบ
• 14:15 บน [ 0 ] - 1 =147 ✅สบ
• 14:30 บน [ 4 ] - 5 =949 ✅สบ
• 14:45 บน [ 8 ] - 7 =381 ✅สบ
• 15:00 บน [ 9 ] - 0 =982 ✅สบ
• 15:15 บน [ 6 ] - 5 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 13:30 บน [ 9 ] - 0 =912 ✅สบ
• 13:45 บน [ 2 ] - 0 =052 ✅✅สบสบ
• 14:00 บน [ 2 ] - 0 =031 ✅สบ
• 14:15 บน [ 0 ] - 1 =147 ✅สบ
• 14:30 บน [ 4 ] - 5 =949 ✅สบ
• 14:45 บน [ 8 ] - 7 =381 ✅สบ
• 15:00 บน [ 9 ] - 0 =982 ✅สบ
• 15:15 บน [ 6 ] - 5 =158 ✅สบ
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 13:30 บน [ 9 ] - 0 =912 ✅สบ
• 13:45 บน [ 2 ] - 0 =052 ✅✅สบสบ
• 14:00 บน [ 2 ] - 0 =031 ✅สบ
• 14:15 บน [ 0 ] - 1 =147 ✅สบ
• 14:30 บน [ 4 ] - 5 =949 ✅สบ
• 14:45 บน [ 8 ] - 7 =381 ✅สบ
• 15:00 บน [ 9 ] - 0 =982 ✅สบ
• 15:15 บน [ 6 ] - 5 =158 ✅สบ
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 13:30 บน [ 9 ] - 0 =912 ✅สบ
• 13:45 บน [ 2 ] - 0 =052 ✅✅สบสบ
• 14:00 บน [ 2 ] - 0 =031 ✅สบ
• 14:15 บน [ 0 ] - 1 =147 ✅สบ
• 14:30 บน [ 4 ] - 5 =949 ✅สบ
• 14:45 บน [ 8 ] - 7 =381 ✅สบ
• 15:00 บน [ 9 ] - 0 =982 ✅สบ
• 15:15 บน [ 6 ] - 5 =158 ✅สบ
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =323 ✅✅สบสบ
• 16:00 บน [ 2 ] - 3 =
kathe2525 2 เดือนที่แล้ว
เก่งจัง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 13:30 บน [ 9 ] - 0 =912 ✅สบ
• 13:45 บน [ 2 ] - 0 =052 ✅✅สบสบ
• 14:00 บน [ 2 ] - 0 =031 ✅สบ
• 14:15 บน [ 0 ] - 1 =147 ✅สบ
• 14:30 บน [ 4 ] - 5 =949 ✅สบ
• 14:45 บน [ 8 ] - 7 =381 ✅สบ
• 15:00 บน [ 9 ] - 0 =982 ✅สบ
• 15:15 บน [ 6 ] - 5 =158 ✅สบ
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =323 ✅✅สบสบ
• 16:00 บน [ 2 ] - 3 =598 ✅สล
• 16:15 บน [ 9 ] - 0 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 13:30 บน [ 9 ] - 0 =912 ✅สบ
• 13:45 บน [ 2 ] - 0 =052 ✅✅สบสบ
• 14:00 บน [ 2 ] - 0 =031 ✅สบ
• 14:15 บน [ 0 ] - 1 =147 ✅สบ
• 14:30 บน [ 4 ] - 5 =949 ✅สบ
• 14:45 บน [ 8 ] - 7 =381 ✅สบ
• 15:00 บน [ 9 ] - 0 =982 ✅สบ
• 15:15 บน [ 6 ] - 5 =158 ✅สบ
• 15:30 บน [ 4 ] - 5 =645 ✅✅สบสบ
• 15:45 บน [ 2 ] - 3 =323 ✅✅สบสบ
• 16:00 บน [ 2 ] - 3 =598 ✅สล
• 16:15 บน [ 9 ] - 0 =230 ✅สบ
• 16:30 บน [ 4 ] - 3 =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง 21/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
 09:45 บน [ 8 ] - 9 =459 ✅สบ
 10:00 บน [ 8 ] - 7 =158 ✅สบ
 10:15 บน [ 3 ] - 4 =724 ✅สบ
 10:30 บน [ 6 ] - 5 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 09:45 บน [ 8 ] - 9 =459 ✅สบ
• 10:00 บน [ 8 ] - 7 =158 ✅สบ
• 10:15 บน [ 3 ] - 4 =724 ✅สบ
• 10:30 บน [ 6 ] - 5 =857 ✅สบ
• 10:45 บน [ 6 ] - 4 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 09:45 บน [ 8 ] - 9 =459 ✅สบ
• 10:00 บน [ 8 ] - 7 =158 ✅สบ
• 10:15 บน [ 3 ] - 4 =724 ✅สบ
• 10:30 บน [ 6 ] - 5 =857 ✅สบ
• 10:45 บน [ 6 ] - 4 =971 ✅สล
• 11:00 บน [ 8 ] - 7 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 09:45 บน [ 8 ] - 9 =459 ✅สบ
• 10:00 บน [ 8 ] - 7 =158 ✅สบ
• 10:15 บน [ 3 ] - 4 =724 ✅สบ
• 10:30 บน [ 6 ] - 5 =857 ✅สบ
• 10:45 บน [ 6 ] - 4 =971 ✅สล
• 11:00 บน [ 8 ] - 7 =232 ทบ
• 11:15 บน [ 9 ] - 0 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 09:45 บน [ 8 ] - 9 =459 ✅สบ
• 10:00 บน [ 8 ] - 7 =158 ✅สบ
• 10:15 บน [ 3 ] - 4 =724 ✅สบ
• 10:30 บน [ 6 ] - 5 =857 ✅สบ
• 10:45 บน [ 6 ] - 4 =971 ✅สล
• 11:00 บน [ 8 ] - 7 =232 ทบ
• 11:15 บน [ 9 ] - 0 =728 ✅สล
• 11:30 บน [ 2 ] - 1 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 09:45 บน [ 8 ] - 9 =459 ✅สบ
• 10:00 บน [ 8 ] - 7 =158 ✅สบ
• 10:15 บน [ 3 ] - 4 =724 ✅สบ
• 10:30 บน [ 6 ] - 5 =857 ✅สบ
• 10:45 บน [ 6 ] - 4 =971 ✅สล
• 11:00 บน [ 8 ] - 7 =232 ทบ
• 11:15 บน [ 9 ] - 0 =728 ✅สล
• 11:30 บน [ 2 ] - 1 =431 ✅สบ
• 11:45 บน [ 9 ] - 0 =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 8
ปิงปอง 20/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
 14:00 บน [ 2 ] - 8 =839 ✅สบ
 14:15 บน [ 4 ] - 8 =612 +
 14:30 บน [ 6 ] - 7 =578 ✅สบ
 14:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 15:00 บน [ 6 ] - 5 =065 ✅✅สบสบ
 15:15 บน [ 4 ] - 5 =040 ✅สบ
 15:30 บน [ 9 ] - 0 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
 14:00 บน [ 2 ] - 8 =839 ✅สบ
 14:15 บน [ 4 ] - 8 =612 +
 14:30 บน [ 6 ] - 7 =578 ✅สบ
 14:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 15:00 บน [ 6 ] - 5 =065 ✅✅สบสบ
 15:15 บน [ 4 ] - 5 =040 ✅สบ
 15:30 บน [ 9 ] - 0 =ไม่ออกผล
 15:45 บน [ 4 ] -5 =058 ✅สบ
 16:00 บน [ 4 ] - 5 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
 14:00 บน [ 2 ] - 8 =839 ✅สบ
 14:15 บน [ 4 ] - 8 =612 +
 14:30 บน [ 6 ] - 7 =578 ✅สบ
 14:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 15:00 บน [ 6 ] - 5 =065 ✅✅สบสบ
 15:15 บน [ 4 ] - 5 =040 ✅สบ
 15:30 บน [ 9 ] - 0 =ไม่ออกผล
 15:45 บน [ 4 ] -5 =058 ✅สบ
 16:00 บน [ 4 ] - 5 =596 ✅✅สบสบ
 16:15 บน [ 3 ] - 4 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
 14:00 บน [ 2 ] - 8 =839 ✅สบ
 14:15 บน [ 4 ] - 8 =612 +
 14:30 บน [ 6 ] - 7 =578 ✅สบ
 14:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 15:00 บน [ 6 ] - 5 =065 ✅✅สบสบ
 15:15 บน [ 4 ] - 5 =040 ✅สบ
 15:30 บน [ 9 ] - 0 =ไม่ออกผล
 15:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 16:00 บน [ 4 ] - 5 =596 ✅✅สบสบ
 16:15 บน [ 3 ] - 4 =227 ✅สล
 16:30 บน [ 0 ] - 9 =180 ✅สบ
 16:45 บน [ 0 ] - 9 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 2009/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
 14:30 บน [ 6 ] - 7 =578 ✅สบ
 14:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 15:00 บน [ 6 ] - 5 =065 ✅✅สบสบ
 15:15 บน [ 4 ] - 5 =040 ✅สบ
 15:30 บน [ 9 ] - 0 =ไม่ออกผล
 15:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 16:00 บน [ 4 ] - 5 =596 ✅✅สบสบ
 16:15 บน [ 3 ] - 4 =227 ✅สล
 16:30 บน [ 0 ] - 9 =180 ✅สบ
 16:45 บน [ 0 ] - 9 =824 ทบ
 17:00 บน [ 8 ] - 9 =935 ✅สบ
 17:15 บน [ 4 ] - 5 =359 ✅สบ
 17:30 บน [ 4 ] - 5 =419 ✅สบ
 17:45 บน [ 4 ] - 3 =244 ✅สบ
 18:00 บน [ 6 ] - 7 =282 ทบ
 18:15 บน [ 6 ] - 7 =479 ✅สบ
 18:30 บน [ 6 ] - 7 =337 ✅สบ
 18:45 บน [ 4 ] - 5 =420 ✅สบ
 19:00 บน [ 4 ] - 5 =583 ✅สบ
 19:15 บน [ 8 ] - 9 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
 14:30 บน [ 6 ] - 7 =578 ✅สบ
 14:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 15:00 บน [ 6 ] - 5 =065 ✅✅สบสบ
 15:15 บน [ 4 ] - 5 =040 ✅สบ
 15:30 บน [ 9 ] - 0 =ไม่ออกผล
 15:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 16:00 บน [ 4 ] - 5 =596 ✅✅สบสบ
 16:15 บน [ 3 ] - 4 =227 ✅สล
 16:30 บน [ 0 ] - 9 =180 ✅สบ
 16:45 บน [ 0 ] - 9 =824 ทบ
 17:00 บน [ 8 ] - 9 =935 ✅สบ
 17:15 บน [ 4 ] - 5 =359 ✅สบ
 17:30 บน [ 4 ] - 5 =419 ✅สบ
 17:45 บน [ 4 ] - 3 =244 ✅สบ
 18:00 บน [ 6 ] - 7 =282 ทบ
 18:15 บน [ 6 ] - 7 =479 ✅สบ
 18:30 บน [ 6 ] - 7 =337 ✅สบ
 18:45 บน [ 4 ] - 5 =420 ✅สบ
 19:00 บน [ 4 ] - 5 =583 ✅สบ
 19:15 บน [ 8 ] - 9 =328 ✅สบ
 19:30 บน [ 0 ] - 9 =
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 2009/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
 14:30 บน [ 6 ] - 7 =578 ✅สบ
 14:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 15:00 บน [ 6 ] - 5 =065 ✅✅สบสบ
 15:15 บน [ 4 ] - 5 =040 ✅สบ
 15:30 บน [ 9 ] - 0 =ไม่ออกผล
 15:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 16:00 บน [ 4 ] - 5 =596 ✅✅สบสบ
 16:15 บน [ 3 ] - 4 =227 ✅สล
 16:30 บน [ 0 ] - 9 =180 ✅สบ
 16:45 บน [ 0 ] - 9 =824 ทบ
 17:00 บน [ 8 ] - 9 =935 ✅สบ
 17:15 บน [ 4 ] - 5 =359 ✅สบ
 17:30 บน [ 4 ] - 5 =419 ✅สบ
 17:45 บน [ 4 ] - 3 =244 ✅สบ
 18:00 บน [ 6 ] - 7 =282 ทบ
 18:15 บน [ 6 ] - 7 =479 ✅สบ
 18:30 บน [ 6 ] - 7 =337 ✅สบ
 18:45 บน [ 4 ] - 5 =420 ✅สบ
 19:00 บน [ 4 ] - 5 =583 ✅สบ
 19:15 บน [ 8 ] - 9 =328 ✅สบ
 19:30 บน [ 0 ] - 9 =510 ✅สบ
 19:45 บน [ 0 ] - 9 =
LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 2009/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
 14:30 บน [ 6 ] - 7 =578 ✅สบ
 14:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 15:00 บน [ 6 ] - 5 =065 ✅✅สบสบ
 15:15 บน [ 4 ] - 5 =040 ✅สบ
 15:30 บน [ 9 ] - 0 =ไม่ออกผล
 15:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 16:00 บน [ 4 ] - 5 =596 ✅✅สบสบ
 16:15 บน [ 3 ] - 4 =227 ✅สล
 16:30 บน [ 0 ] - 9 =180 ✅สบ
 16:45 บน [ 0 ] - 9 =824 ทบ
 17:00 บน [ 8 ] - 9 =935 ✅สบ
 17:15 บน [ 4 ] - 5 =359 ✅สบ
 17:30 บน [ 4 ] - 5 =419 ✅สบ
 17:45 บน [ 4 ] - 3 =244 ✅สบ
 18:00 บน [ 6 ] - 7 =282 ทบ
 18:15 บน [ 6 ] - 7 =479 ✅สบ
 18:30 บน [ 6 ] - 7 =337 ✅สบ
 18:45 บน [ 4 ] - 5 =420 ✅สบ
 19:00 บน [ 4 ] - 5 =583 ✅สบ
 19:15 บน [ 8 ] - 9 =328 ✅สบ
 19:30 บน [ 0 ] - 9 =510 ✅สบ
 19:45 บน [ 0 ] - 9 =470 ✅สบ
 20:00 บน [ 0 ] - 9 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 2009/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
 14:30 บน [ 6 ] - 7 =578 ✅สบ
 14:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 15:00 บน [ 6 ] - 5 =065 ✅✅สบสบ
 15:15 บน [ 4 ] - 5 =040 ✅สบ
 15:30 บน [ 9 ] - 0 =ไม่ออกผล
 15:45 บน [ 4 ] - 5 =058 ✅สบ
 16:00 บน [ 4 ] - 5 =596 ✅✅สบสบ
 16:15 บน [ 3 ] - 4 =227 ✅สล
 16:30 บน [ 0 ] - 9 =180 ✅สบ
 16:45 บน [ 0 ] - 9 =824 ทบ
 17:00 บน [ 8 ] - 9 =935 ✅สบ
 17:15 บน [ 4 ] - 5 =359 ✅สบ
 17:30 บน [ 4 ] - 5 =419 ✅สบ
 17:45 บน [ 4 ] - 3 =244 ✅สบ
 18:00 บน [ 6 ] - 7 =282 ทบ
 18:15 บน [ 6 ] - 7 =479 ✅สบ
 18:30 บน [ 6 ] - 7 =337 ✅สบ
 18:45 บน [ 4 ] - 5 =420 ✅สบ
 19:00 บน [ 4 ] - 5 =583 ✅สบ
 19:15 บน [ 8 ] - 9 =328 ✅สบ
 19:30 บน [ 0 ] - 9 =510 ✅สบ
 19:45 บน [ 0 ] - 9 =470 ✅สบ
 20:00 บน [ 0 ] - 9 =615 ✅สล
 20:15 บน [ 4 ] - 5 =550 ✅สบ
 20:30 บน [ 8 ] - 7 =498 ✅สบ
 20:45 บน [ 8 ] - 9 =
LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 20/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
 09:00 บน [ 9 ] - 7 =708 ✅สบ
 09:15 บน [ 3 ] - 5 =017 ทบ
 09:30 บน [ 9 ] - 7 =891 ✅สบ
 09:45 บน [ 9 ] - 7 =279 ✅✅สบสบ
 10:00 บน [ 8 ] - 0 =979 ✅สล
 10:15 บน [ 2 ] - 3 =638 ✅สบ
 10:30 บน [ 8 ] - 7 =087 ✅✅สบสบ
 10:45 บน [ 2 ] - 3 =595 ทบ
 11:00 บน [ 3 ] - 5 =937 ✅สบ
 11:15 บน [ 3 ] - 4 =331 ✅สบ
 11:30 บน [ 8 ] - 0 =911 ทบ
 11:45 บน [ 2 ] - 3 =913 ✅สบ
 12:00 บน [ 3 ] - 5 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 20/09/2562
เสียว บน เจาะ เลขในวงเล็บ [ 0 ]
 09:00 บน [ 9 ] - 7 =708 ✅สบ
 09:15 บน [ 3 ] - 5 =017 ทบ
 09:30 บน [ 9 ] - 7 =891 ✅สบ
 09:45 บน [ 9 ] - 7 =279 ✅✅สบสบ
 10:00 บน [ 8 ] - 0 =979 ✅สล
 10:15 บน [ 2 ] - 3 =638 ✅สบ
 10:30 บน [ 8 ] - 7 =

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
 09:00 บน [ 9 ] - 7 =708 ✅สบ
 09:15 บน [ 3 ] - 5 =017 ทบ
 09:30 บน [ 9 ] - 7 =891 ✅สบ
 09:45 บน [ 9 ] - 7 =279 ✅✅สบสบ
 10:00 บน [ 8 ] - 0 =979 ✅สล
 10:15 บน [ 2 ] - 3 =638 ✅สบ
 10:30 บน [ 8 ] - 7 =087 ✅✅สบสบ
 10:45 บน [ 2 ] - 3 =
jaja242526 2 เดือนที่แล้ว
 09:00 บน [ 9 ] - 7 =708 ✅สบ
 09:15 บน [ 3 ] - 5 =017 ทบ
 09:30 บน [ 9 ] - 7 =891 ✅สบ
 09:45 บน [ 9 ] - 7 =279 ✅✅สบสบ
 10:00 บน [ 8 ] - 0 =979 ✅สล
 10:15 บน [ 2 ] - 3 =638 ✅สบ
 10:30 บน [ 8 ] - 7 =087 ✅✅สบสบ
 10:45 บน [ 2 ] - 3 =595 ทบ
 11:00 บน [ 3 ] - 5 =937 ✅สบ
 11:15 บน [ 3 ] - 4 =
jaja242526 2 เดือนที่แล้ว
 09:00 บน [ 9 ] - 7 =708 ✅สบ
 09:15 บน [ 3 ] - 5 =017 ทบ
 09:30 บน [ 9 ] - 7 =891 ✅สบ
 09:45 บน [ 9 ] - 7 =279 ✅✅สบสบ
 10:00 บน [ 8 ] - 0 =979 ✅สล
 10:15 บน [ 2 ] - 3 =638 ✅สบ
 10:30 บน [ 8 ] - 7 =087 ✅✅สบสบ
 10:45 บน [ 2 ] - 3 =595 ทบ
 11:00 บน [ 3 ] - 5 =937 ✅สบ
 11:15 บน [ 3 ] - 4 =331 ✅สบ
 11:30 บน [ 8 ] - 0 =
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 19/09/2562

 11:15 บน ( 6-5 )=675 ✅✅สบสบ
 11:30 บน ( 8-9 )=184 ✅สบ
 11:45 บน ( 4-5 )=572 ✅สบ
 12:00 บน ( 2-1 )=
 12:15 บน ( 9-0 )=
 12:30 บน ( 3-5 )=
 12:45 บน ( 3-5 )=
 13:00 บน ( 9-7 )=
 13:15 บน ( 9-0 )=
 13:30 บน ( 2-1 )=
 13:45 บน ( 4-3 )=
 14:00 บน ( 0-0 )=
 14:15 บน ( 0-0 )=
 14:30 บน ( 0-0 )=
 14:45 บน ( 0-0 )=
 15:00 บน ( 0-0 )=
 15:15 บน ( 0-0 )=
 15:30 บน ( 0-0 )=
 15:45 บน ( 0-0 )=
 16:00 บน ( 0-0 )=
 16:15 บน ( 0-0 )=
 16:30 บน ( 0-0 )=
 16:45 บน ( 0-0 )=
 17:00 บน ( 0-0 )=
 17:15 บน ( 0-0 )=
 17:30 บน ( 0-0 )=
 17:45 บน ( 0-0 )=
 18:00 บน ( 0-0 )=
 18:15 บน ( 0-0 )=
 18:30 บน ( 0-0 )=
 18:45 บน ( 0-0 )=
 19:00 บน ( 0-0 )=
 19:15 บน ( 0-0 )=
 19:30 บน ( 0-0 )=
 19:45 บน ( 0-0 )=
 20:00 บน ( 0-0 )=
 20:15 บน ( 0-0 )=
 20:30 บน ( 0-0 )=
 20:45 บน ( 0-0 )=
 21:00 บน ( 0-0 )=
 21:15 บน ( 0-0 )=
 21:30 บน ( 0-0 )=
 21:45 บน ( 0-0 )=
 22:00 บน ( 0-0 )=
 22:15 บน ( 0-0 )=
 22:30 บน ( 0-0 )=
 22:45 บน ( 0-0 )=
 23:00 บน ( 0-0 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 19/09/2562

• 07:15 บน ( 8-6 )=646 ✅✅สบล
• 07:30 บน ( 8-9 )=043 ✅สล
• 07:45 บน ( 3-5 )=255 ✅สบ
• 08:00 บน ( 8-9 )=119 ✅สบ
• 08:15 บน ( 6-8 )=047 +
• 08:30 บน ( 8-9 )=009 ✅สบ
• 08:45 บน ( 0-9 )=342 ✅สล
• 09:00 บน ( 6-8 )=648 ✅✅สบล
• 09:15 บน ( 4-6 )=179 ✅สล
• 09:30 บน ( 9-7 )=078 ✅สบ
• 09:45 บน ( 9-7 )=287 ✅สบ
• 10:00 บน ( 2-3 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 19/09/2562

• 07:15 บน ( 8-6 )=646 ✅✅สบล
• 07:30 บน ( 8-9 )=043 ✅สล
• 07:45 บน ( 3-5 )=255 ✅สบ
• 08:00 บน ( 8-9 )=119 ✅สบ
• 08:15 บน ( 6-8 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 07:15 บน ( 8-6 )=646 ✅✅สบล
• 07:30 บน ( 8-9 )=043 ✅สล
• 07:45 บน ( 3-5 )=255 ✅สบ
• 08:00 บน ( 8-9 )=119 ✅สบ
• 08:15 บน ( 6-8 )=047 +
• 08:30 บน ( 8-9 )=009 ✅สบ
• 08:45 บน ( 0-9 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
• 07:15 บน ( 8-6 )=646 ✅✅สบล
• 07:30 บน ( 8-9 )=043 ✅สล
• 07:45 บน ( 3-5 )=255 ✅สบ
• 08:00 บน ( 8-9 )=119 ✅สบ
• 08:15 บน ( 6-8 )=047 +
• 08:30 บน ( 8-9 )=009 ✅สบ
• 08:45 บน ( 0-9 )=342 ✅สล
• 09:00 บน ( 6-8 )=648 ✅✅สบล
• 09:15 บน ( 4-6 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
16:45 บน ( 4-3 )=835 ✅สบ
17:00 บน ( 8-9 )=789 ✅✅สบสบ
17:15 บน ( 9-8 )=261 ✅สล
17:30 บน ( 3-5 )=451 ✅สบ
17:45 บน ( 2-4 )=460 ✅สบ
18:00 บน ( 2-4 )=976 +
18:15 บน ( 3-5 )=506 ✅สบ
18:30 บน ( 9-7 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:45 บน ( 4-3 )=835 ✅สบ
17:00 บน ( 8-9 )=789 ✅✅สบสบ
17:15 บน ( 9-8 )=261 ✅สล
17:30 บน ( 3-5 )=451 ✅สบ
17:45 บน ( 2-4 )=460 ✅สบ
18:00 บน ( 2-4 )=976 +
18:15 บน ( 3-5 )=506 ✅สบ
18:30 บน ( 9-7 )=990 ✅สบ
18:45 บน ( 5-3 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:45 บน ( 4-3 )=835 ✅สบ
17:00 บน ( 8-9 )=789 ✅✅สบสบ
17:15 บน ( 9-8 )=261 ✅สล
17:30 บน ( 3-5 )=451 ✅สบ
17:45 บน ( 2-4 )=460 ✅สบ
18:00 บน ( 2-4 )=976 +
18:15 บน ( 3-5 )=506 ✅สบ
18:30 บน ( 9-7 )=990 ✅สบ
18:45 บน ( 5-3 )=561 ✅✅สบล
19:00 บน ( 3-5 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:45 บน ( 4-3 )=835 ✅สบ
17:00 บน ( 8-9 )=789 ✅✅สบสบ
17:15 บน ( 9-8 )=261 ✅สล
17:30 บน ( 3-5 )=451 ✅สบ
17:45 บน ( 2-4 )=460 ✅สบ
18:00 บน ( 2-4 )=976 +
18:15 บน ( 3-5 )=506 ✅สบ
18:30 บน ( 9-7 )=990 ✅สบ
18:45 บน ( 5-3 )=561 ✅✅สบล
19:00 บน ( 3-5 )=150 ✅สบ
19:15 บน ( 9-7 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:45 บน ( 4-3 )=835 ✅สบ
17:00 บน ( 8-9 )=789 ✅✅สบสบ
17:15 บน ( 9-8 )=261 ✅สล
17:30 บน ( 3-5 )=451 ✅สบ
17:45 บน ( 2-4 )=460 ✅สบ
18:00 บน ( 2-4 )=976 +
18:15 บน ( 3-5 )=506 ✅สบ
18:30 บน ( 9-7 )=990 ✅สบ
18:45 บน ( 5-3 )=561 ✅✅สบล
19:00 บน ( 3-5 )=150 ✅สบ
19:15 บน ( 9-7 )=006 +
19:30 บน ( 8-9 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
18/09/2562

14:30 บน ( 3-4 )=738 ✅สบ
14:45 บน ( 0-9 )=798 ✅สบ
15:00 บน ( 8-6 )=899 ✅สบ
15:15 บน ( 3-4 )=174 ✅สบ
15:30 บน ( 0-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:30 บน ( 3-4 )=738 ✅สบ
14:45 บน ( 0-9 )=798 ✅สบ
15:00 บน ( 8-6 )=899 ✅สบ
15:15 บน ( 3-4 )=174 ✅สบ
15:30 บน ( 0-6 )=814 +
15:45 บน ( 2-4 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:30 บน ( 3-4 )=738 ✅สบ
14:45 บน ( 0-9 )=798 ✅สบ
15:00 บน ( 8-6 )=899 ✅สบ
15:15 บน ( 3-4 )=174 ✅สบ
15:30 บน ( 0-6 )=814 +
15:45 บน ( 2-4 )=408 ✅สบ
16:00 บน ( 9-8 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
10:45 บน ( 6-0 )=965 ✅สบ
11:00 บน ( 4-2 )=231 ✅สบ
11:15 บน ( 4-2 )=457 ✅สบ
11:30 บน ( 6-9 )=030 ทบ
11:45 บน ( 0-9 )=663 ✅ล
12:00 บน ( 9-8 )=880 ✅สบ
12:15 บน ( 6-7 )=
LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
หวยรัฐบาล 17/09/2562

07:45 เจาะบน ( 8-9 )=998 ✅✅สบสบ
08:00 เจาะบน ( 8-9 )=935 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-9 )=821 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 8-9 )=893 ✅✅สบสบ
08:45 เจาะบน ( 1-4 )=322 +
09:00 เจาะบน ( 2-1 )=621 ✅✅สบสบ
09:15 เจาะบน ( 6-7 )=291 +
09:30 เจาะบน ( 7-8 )=898 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 7-9 )=
LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 เจาะบน ( 8-9 )=998 ✅✅สบสบ
08:00 เจาะบน ( 8-9 )=935 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-9 )=821 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 8-9 )=893 ✅✅สบสบ
08:45 เจาะบน ( 1-4 )=322 +
09:00 เจาะบน ( 2-1 )=621 ✅✅สบสบ
09:15 เจาะบน ( 6-7 )=291 +
09:30 เจาะบน ( 7-8 )=898 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 7-9 )=287 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 9-0 )=459 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 3-4 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 เจาะบน ( 8-9 )=998 ✅✅สบสบ
08:00 เจาะบน ( 8-9 )=935 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-9 )=821 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 8-9 )=893 ✅✅สบสบ
08:45 เจาะบน ( 1-4 )=322 +
09:00 เจาะบน ( 2-1 )=621 ✅✅สบสบ
09:15 เจาะบน ( 6-7 )=291 +
09:30 เจาะบน ( 7-8 )=898 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 7-9 )=287 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 9-0 )=459 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 3-4 )=110 +
10:30 เจาะบน ( 9-8 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 เจาะบน ( 8-9 )=998 ✅✅สบสบ
08:00 เจาะบน ( 8-9 )=935 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-9 )=821 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 8-9 )=893 ✅✅สบสบ
08:45 เจาะบน ( 1-4 )=322 +
09:00 เจาะบน ( 2-1 )=621 ✅✅สบสบ
09:15 เจาะบน ( 6-7 )=291 +
09:30 เจาะบน ( 7-8 )=898 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 7-9 )=287 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 9-0 )=459 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 3-4 )=110 +
10:30 เจาะบน ( 9-8 )=736 +
10:45 เจาะบน ( 0-9 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 เจาะบน ( 8-9 )=998 ✅✅สบสบ
08:00 เจาะบน ( 8-9 )=935 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 8-9 )=821 ✅สบ
08:30 เจาะบน ( 8-9 )=893 ✅✅สบสบ
08:45 เจาะบน ( 1-4 )=322 +
09:00 เจาะบน ( 2-1 )=621 ✅✅สบสบ
09:15 เจาะบน ( 6-7 )=291 +
09:30 เจาะบน ( 7-8 )=898 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 7-9 )=287 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 9-0 )=459 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 3-4 )=110 +
10:30 เจาะบน ( 9-8 )=736 +
10:45 เจาะบน ( 0-9 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
หวยรัฐบาล 16/09/2562

128 --------------- 40
252 --------------- 28

07:00 เจาะบน ( 3-4 )=361 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 1-2 )=252 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 6-7 )=368 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 9-0 )=084 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 0-9 )=


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
 07:00 เจาะบน ( 3-4 )=361 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 1-2 )=252 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 6-7 )=368 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 9-0 )=084 ✅สบ
 08:00 เจาะบน ( 0-9 )=089 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 9-6 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
 07:00 เจาะบน ( 3-4 )=361 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 1-2 )=252 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 6-7 )=368 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 9-0 )=084 ✅สบ
 08:00 เจาะบน ( 0-9 )=089 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 9-6 )=749 ✅สบ
 08:30 เจาะบน ( 3-2 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
 07:00 เจาะบน ( 3-4 )=361 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 1-2 )=252 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 6-7 )=368 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 9-0 )=084 ✅สบ
 08:00 เจาะบน ( 0-9 )=089 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 9-6 )=749 ✅สบ
 08:30 เจาะบน ( 3-2 )=966 +
 08:45 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
 07:00 เจาะบน ( 3-4 )=361 ✅สบ
 07:15 เจาะบน ( 1-2 )=252 ✅สบ
 07:30 เจาะบน ( 6-7 )=368 ✅สบ
 07:45 เจาะบน ( 9-0 )=084 ✅สบ
 08:00 เจาะบน ( 0-9 )=089 ✅✅สบสบ
 08:15 เจาะบน ( 9-6 )=749 ✅สบ
 08:30 เจาะบน ( 3-2 )=966 +
 08:45 เจาะบน ( 8-9 )=454 +
 09:00 เจาะบน ( 4-5 )=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
15/09/2562

พิกกัดบน บวกได้เลย เดี๋ยวแบกเอง

06:15 เจาะบน ( 2-3 )=373 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-4 )=128 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 8-9 )=291 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=151 +
07:15 เจาะบน ( 8-9 )=786 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 2-3 )=373 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-4 )=128 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 8-9 )=291 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=151 +
07:15 เจาะบน ( 8-9 )=786 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=692 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 3-4 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
14/09/2562

พิกกัดบน บวกได้เลย เดี๋ยวแบกเอง

06:15 เจาะบน ( 4-3 )=532 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-3 )=702 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=763 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=886 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=374 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=999 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=551 ทบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=378 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 3-4 )=092 ✅✅สลล
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=360 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-9 )=195 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 8-9 )=838 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 9-0 )=773 ✅สล
09:30 เจาะบน ( 3-4 )=304 ✅✅สบบ
09:45 เจาะบน ( 8-9 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=378 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 3-4 )=092 ✅✅สลล
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=360 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-9 )=195 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 8-9 )=838 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 9-0 )=773 ✅สล
09:30 เจาะบน ( 3-4 )=304 ✅✅สบบ
09:45 เจาะบน ( 8-9 )=414 ทบ
10:00 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=378 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 3-4 )=092 ✅✅สลล
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=360 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-9 )=195 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 8-9 )=838 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 9-0 )=773 ✅สล
09:30 เจาะบน ( 3-4 )=304 ✅✅สบบ
09:45 เจาะบน ( 8-9 )=414 ทบ
10:00 เจาะบน ( 8-9 )=038 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 6-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=360 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-9 )=195 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 8-9 )=838 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 9-0 )=773 ✅สล
09:30 เจาะบน ( 3-4 )=304 ✅✅สบบ
09:45 เจาะบน ( 8-9 )=414 ทบ
10:00 เจาะบน ( 8-9 )=038 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 6-0 )=029 ✅สบ
10:30 เจาะบน ( 2-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=360 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-9 )=195 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 8-9 )=838 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 9-0 )=773 ✅สล
09:30 เจาะบน ( 3-4 )=304 ✅✅สบบ
09:45 เจาะบน ( 8-9 )=414 ทบ
10:00 เจาะบน ( 8-9 )=038 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 6-0 )=029 ✅สบ
10:30 เจาะบน ( 2-3 )=576 ทบ
10:45 เจาะบน ( 6-8 )=649 ✅สบ
11:00 เจาะบน ( 6-9 )=940 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:30 เจาะบน ( 3-4 )=304 ✅✅สบบ
09:45 เจาะบน ( 8-9 )=414 ทบ
10:00 เจาะบน ( 8-9 )=038 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 6-0 )=029 ✅สบ
10:30 เจาะบน ( 2-3 )=576 ทบ
10:45 เจาะบน ( 6-8 )=649 ✅สบ
11:00 เจาะบน ( 6-9 )=940 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 8-9 )=865 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 3-4 )=905 ทบ
11:45 เจาะบน ( 8-9 )=836 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:30 เจาะบน ( 3-4 )=304 ✅✅สบบ
09:45 เจาะบน ( 8-9 )=414 ทบ
10:00 เจาะบน ( 8-9 )=038 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 6-0 )=029 ✅สบ
10:30 เจาะบน ( 2-3 )=576 ทบ
10:45 เจาะบน ( 6-8 )=649 ✅สบ
11:00 เจาะบน ( 6-9 )=940 ✅สบ
11:15 เจาะบน ( 8-9 )=865 ✅สบ
11:30 เจาะบน ( 3-4 )=905 ทบ
11:45 เจาะบน ( 8-9 )=836 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6-8 )=598 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 9-0 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 7
14/09/2562

พิกกัดบน บวกได้เลย เดี๋ยวแบกเอง

06:15 เจาะบน ( 4-3 )=532 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-3 )=702 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=763 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=886 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=374 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=999 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 4-3 )=532 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-3 )=702 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=763 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=886 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=374 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=999 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=551 ทบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 4-3 )=532 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-3 )=702 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=763 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=886 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=374 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=999 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=551 ทบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=378 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 3-4 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 4-3 )=532 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-3 )=702 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=763 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=886 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=374 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=999 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=551 ทบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=378 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 3-4 )=092 ✅✅สลล
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 4-3 )=532 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-3 )=702 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=763 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=886 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=374 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=999 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=551 ทบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=378 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 3-4 )=092 ✅✅สลล
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=360 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 4-3 )=532 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-3 )=702 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=763 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=886 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=374 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=999 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=551 ทบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=378 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 3-4 )=092 ✅✅สลล
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=360 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-9 )=195 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 4-3 )=532 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-3 )=702 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=763 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=886 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=374 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=999 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=551 ทบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=378 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 3-4 )=092 ✅✅สลล
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=360 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-9 )=195 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 8-9 )=838 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 9-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:15 เจาะบน ( 4-3 )=532 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 2-3 )=702 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 2-3 )=763 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 8-9 )=886 ✅สบ
07:15 เจาะบน ( 2-3 )=374 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 8-9 )=999 ✅สบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=551 ทบ
08:00 เจาะบน ( 6-8 )=378 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 3-4 )=092 ✅✅สลล
08:30 เจาะบน ( 6-8 )=360 ✅สบ
08:45 เจาะบน ( 8-9 )=195 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 8-9 )=838 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 9-0 )=773 ✅สล
09:30 เจาะบน ( 3-4 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
13/09/2562

พิกกัดบน

15:45 เจาะบน ( 3-2 )=134 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 8-9 )=436 +
16:15 เจาะบน ( 9-0 )=102 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 3-4 )=694 ✅สบ
16:45 เจาะบน ( 2-3 )=628 ✅สบ
17:00 เจาะบน ( 3-4 )=649 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 2-3 )=314 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 8-9 )=724 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 8-9 )=399 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 6-8 )=564 ✅สบ
18:15 เจาะบน ( 6-8 )=655 ✅✅สบสบ
18:30 เจาะบน ( 8-9 )=836 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 8-9 )=981 ✅✅สบสบ
19:00 เจาะบน ( 2-3 )=774 ทบ
19:15 เจาะบน ( 2-3 )=785 ✅สล
19:30 เจาะบน ( 2-3 )=092 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 2-3 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
16:45 เจาะบน ( 2-3 )=628 ✅สบ
17:00 เจาะบน ( 3-4 )=649 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 2-3 )=314 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 8-9 )=724 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 8-9 )=399 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 6-8 )=564 ✅สบ
18:15 เจาะบน ( 6-8 )=655 ✅✅สบสบ
18:30 เจาะบน ( 8-9 )=836 ✅สบ
18:45 เจาะบน ( 8-9 )=981 ✅✅สบสบ
19:00 เจาะบน ( 2-3 )=774 ทบ
19:15 เจาะบน ( 2-3 )=785 ✅สล
19:30 เจาะบน ( 2-3 )=092 ✅สบ
19:45 เจาะบน ( 2-3 )=978 +
20:00 เจาะบน ( 2-3 )=497 +
20:15 เจาะบน ( 3-4 )=444 ✅สบ
20:30 เจาะบน ( 3-4 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
13/09/2562

พิกกัดบน

15:45 เจาะบน ( 3-2 )=134 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 8-9 )=436 +
16:15 เจาะบน ( 9-0 )=102 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 3-4 )=694 ✅สบ
16:45 เจาะบน ( 2-3 )=628 ✅สบ
17:00 เจาะบน ( 3-4 )=649 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 2-3 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
15:45 เจาะบน ( 3-2 )=134 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 8-9 )=436 +
16:15 เจาะบน ( 9-0 )=102 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 3-4 )=694 ✅สบ
16:45 เจาะบน ( 2-3 )=628 ✅สบ
17:00 เจาะบน ( 3-4 )=649 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 2-3 )=314 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
15:45 เจาะบน ( 3-2 )=134 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 8-9 )=436 +
16:15 เจาะบน ( 9-0 )=102 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 3-4 )=694 ✅สบ
16:45 เจาะบน ( 2-3 )=628 ✅สบ
17:00 เจาะบน ( 3-4 )=649 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 2-3 )=314 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 8-9 )=724 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 8-9 )=399 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 6-8 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
13/09/2562

พิกกัดบน

06:00 เจาะบน ( 4-2 )=634 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 2-4 )=323 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-3 )=634 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-2 )=532 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 4-2 )=886 ทบ
07:15 เจาะบน ( 4-3 )=136 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 4-2 )=634 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 2-4 )=323 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-3 )=634 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-2 )=532 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 4-2 )=886 ทบ
07:15 เจาะบน ( 4-3 )=136 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-2 )=063 ทบ
07:45 เจาะบน ( 4-2 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 4-2 )=634 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 2-4 )=323 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-3 )=634 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-2 )=532 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 4-2 )=886 ทบ
07:15 เจาะบน ( 4-3 )=136 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-2 )=063 ทบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 4-2 )=634 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 2-4 )=323 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-3 )=634 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-2 )=532 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 4-2 )=886 ทบ
07:15 เจาะบน ( 4-3 )=136 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-2 )=063 ทบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=726 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 0-6 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 4-2 )=634 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 2-4 )=323 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-3 )=634 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-2 )=532 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 4-2 )=886 ทบ
07:15 เจาะบน ( 4-3 )=136 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-2 )=063 ทบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=726 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 0-6 )=566 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 6-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:00 เจาะบน ( 4-2 )=634 ✅สบ
06:15 เจาะบน ( 2-4 )=323 ✅สบ
06:30 เจาะบน ( 4-3 )=634 ✅สบ
06:45 เจาะบน ( 4-2 )=532 ✅สบ
07:00 เจาะบน ( 4-2 )=886 ทบ
07:15 เจาะบน ( 4-3 )=136 ✅สบ
07:30 เจาะบน ( 4-2 )=063 ทบ
07:45 เจาะบน ( 6-8 )=726 ✅สบ
08:00 เจาะบน ( 0-6 )=566 ✅สบ
08:15 เจาะบน ( 6-9 )=323 ทบ
08:30 เจาะบน ( 2-3 )=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
12/09/2562

พิกกัดบน

 12:30 เจาะบน ( 6-8 )=478 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 6-8 )=545 ✅สล
 13:00 เจาะบน ( 4-2 )=455 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-4 )=283 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 0-6 )=107 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 6-0 )=313 +
 14:00 เจาะบน ( 2-4 )=471 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 3-4 )=910 +
 14:30 เจาะบน ( 9-0 )=301 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 4-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:30 เจาะบน ( 6-8 )=478 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 6-8 )=545 ✅สล
 13:00 เจาะบน ( 4-2 )=455 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-4 )=283 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 0-6 )=107 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 6-0 )=313 +
 14:00 เจาะบน ( 2-4 )=471 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 3-4 )=910 +
 14:30 เจาะบน ( 9-0 )=301 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 4-2 )=744 ✅สบ
 15:00 เจาะบน ( 0-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:30 เจาะบน ( 6-8 )=478 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 6-8 )=545 ✅สล
 13:00 เจาะบน ( 4-2 )=455 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-4 )=283 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 0-6 )=107 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 6-0 )=313 +
 14:00 เจาะบน ( 2-4 )=471 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 3-4 )=910 +
 14:30 เจาะบน ( 9-0 )=301 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 4-2 )=744 ✅สบ
 15:00 เจาะบน ( 0-9 )=494 ✅สบ
 15:15 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:30 เจาะบน ( 6-8 )=478 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 6-8 )=545 ✅สล
 13:00 เจาะบน ( 4-2 )=455 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-4 )=283 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 0-6 )=107 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 6-0 )=313 +
 14:00 เจาะบน ( 2-4 )=471 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 3-4 )=910 +
 14:30 เจาะบน ( 9-0 )=301 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 4-2 )=744 ✅สบ
 15:00 เจาะบน ( 0-9 )=494 ✅สบ
 15:15 เจาะบน ( 8-9 )=295 ✅สบ
 15:30 เจาะบน ( 2-3 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 12:30 เจาะบน ( 6-8 )=478 ✅สบ
 12:45 เจาะบน ( 6-8 )=545 ✅สล
 13:00 เจาะบน ( 4-2 )=455 ✅สบ
 13:15 เจาะบน ( 2-4 )=283 ✅สบ
 13:30 เจาะบน ( 0-6 )=107 ✅สบ
 13:45 เจาะบน ( 6-0 )=313 +
 14:00 เจาะบน ( 2-4 )=471 ✅สบ
 14:15 เจาะบน ( 3-4 )=910 +
 14:30 เจาะบน ( 9-0 )=301 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 4-2 )=744 ✅สบ
 15:00 เจาะบน ( 0-9 )=494 ✅สบ
 15:15 เจาะบน ( 8-9 )=295 ✅สบ
 15:30 เจาะบน ( 2-3 )=877 +
 15:45 เจาะบน ( 9-0 )=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
 14:30 เจาะบน ( 9-0 )=301 ✅สบ
 14:45 เจาะบน ( 4-2 )=744 ✅สบ
 15:00 เจาะบน ( 0-9 )=494 ✅สบ
 15:15 เจาะบน ( 8-9 )=295 ✅สบ
 15:30 เจาะบน ( 2-3 )=877 +
 15:45 เจาะบน ( 9-0 )=962 ✅สบ
 16:00 เจาะบน ( 2-3 )=
แสดงความคิดเห็น