โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 11
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 16/11/2563 VIP

05:45 บ 9-7 บ=787 ✅✅บบ
06:00 บ 8-5 บ=105 ✅✅บ
06:15 บ 0-5 บ=583 ✅✅บ
06:30 บ 9-5 บ=659 ✅✅บบ
06:45 บ 8-5 บ=392 ทบ
07:00 บ 0-7 บ=996 ทบ
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
05:45 บ 9-7 บ=787 ✅✅บบ
06:00 บ 8-5 บ=105 ✅✅บ
06:15 บ 0-5 บ=583 ✅✅บ
06:30 บ 9-5 บ=659 ✅✅บบ
06:45 บ 8-5 บ=392 ทบ
07:00 บ 0-7 บ=996 ทบ
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅บ
08:30 บ 6-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
05:45 บ 9-7 บ=787 ✅✅บบ
06:00 บ 8-5 บ=105 ✅✅บ
06:15 บ 0-5 บ=583 ✅✅บ
06:30 บ 9-5 บ=659 ✅✅บบ
06:45 บ 8-5 บ=392 ทบ
07:00 บ 0-7 บ=996 ทบ
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
05:45 บ 9-7 บ=787 ✅✅บบ
06:00 บ 8-5 บ=105 ✅✅บ
06:15 บ 0-5 บ=583 ✅✅บ
06:30 บ 9-5 บ=659 ✅✅บบ
06:45 บ 8-5 บ=392 ทบ
07:00 บ 0-7 บ=996 ทบ
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=679 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
05:45 บ 9-7 บ=787 ✅✅บบ
06:00 บ 8-5 บ=105 ✅✅บ
06:15 บ 0-5 บ=583 ✅✅บ
06:30 บ 9-5 บ=659 ✅✅บบ
06:45 บ 8-5 บ=392 ทบ
07:00 บ 0-7 บ=996 ทบ
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=679 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=784 ✅บ
09:15 บ 5-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
05:45 บ 9-7 บ=787 ✅✅บบ
06:00 บ 8-5 บ=105 ✅✅บ
06:15 บ 0-5 บ=583 ✅✅บ
06:30 บ 9-5 บ=659 ✅✅บบ
06:45 บ 8-5 บ=392 ทบ
07:00 บ 0-7 บ=996 ทบ
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=679 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=784 ✅บ
09:15 บ 5-7 บ=398 ทบ
09:30 บ 5-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
05:45 บ 9-7 บ=787 ✅✅บบ
06:00 บ 8-5 บ=105 ✅✅บ
06:15 บ 0-5 บ=583 ✅✅บ
06:30 บ 9-5 บ=659 ✅✅บบ
06:45 บ 8-5 บ=392 ทบ
07:00 บ 0-7 บ=996 ทบ
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=679 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=784 ✅บ
09:15 บ 5-7 บ=398 ทบ
09:30 บ 5-9 บ=196 ✅บ
09:45 บ 0-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
05:45 บ 9-7 บ=787 ✅✅บบ
06:00 บ 8-5 บ=105 ✅✅บ
06:15 บ 0-5 บ=583 ✅✅บ
06:30 บ 9-5 บ=659 ✅✅บบ
06:45 บ 8-5 บ=392 ทบ
07:00 บ 0-7 บ=996 ทบ
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=679 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=784 ✅บ
09:15 บ 5-7 บ=398 ทบ
09:30 บ 5-9 บ=196 ✅บ
09:45 บ 0-9 บ=010 ✅✅บบ
10:00 บ 6-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=679 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=784 ✅บ
09:15 บ 5-7 บ=398 ทบ
09:30 บ 5-9 บ=196 ✅บ
09:45 บ 0-9 บ=010 ✅✅บบ
10:00 บ 6-7 บ=047 ✅บ
10:15 บ 8-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=679 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=784 ✅บ
09:15 บ 5-7 บ=398 ทบ
09:30 บ 5-9 บ=196 ✅บ
09:45 บ 0-9 บ=010 ✅✅บบ
10:00 บ 6-7 บ=047 ✅บ
10:15 บ 6-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=679 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=784 ✅บ
09:15 บ 5-7 บ=398 ทบ
09:30 บ 5-9 บ=196 ✅บ
09:45 บ 0-9 บ=010 ✅✅บบ
10:00 บ 6-7 บ=047 ✅บ
10:15 บ 6-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=679 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=784 ✅บ
09:15 บ 5-7 บ=398 ทบ
09:30 บ 5-9 บ=196 ✅บ
09:45 บ 0-9 บ=010 ✅✅บบ
10:00 บ 6-7 บ=047 ✅บ
10:15 บ 6-9 บ=075 ✅ล
10:30 บ 0-9 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวย รัฐบาล 16-11-2563

345 - 534


60 - 06

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 15/11/2563 VIP

11:15 บ 9-0 บ=931 ✅บ
11:30 บ 5-6 บ=642 ✅บ
11:45 บ 5-6 บ=502 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=996 ✅บ
12:15 บ 6-7 บ=183 ทบ
12:30 บ 9-0 บ=185 ทบ
12:45 บ 7-8 บ=636 ทบ
13:00 บ 7-8 บ=579 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=036 ✅✅บ
13:30 บ 6-7 บ=653 ✅บ
13:45 บ 5-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 9-0 บ=931 ✅บ
11:30 บ 5-6 บ=642 ✅บ
11:45 บ 5-6 บ=502 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=996 ✅บ
12:15 บ 6-7 บ=183 ทบ
12:30 บ 9-0 บ=185 ทบ
12:45 บ 7-8 บ=636 ทบ
13:00 บ 7-8 บ=579 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=036 ✅✅บ
13:30 บ 6-7 บ=653 ✅บ
13:45 บ 5-6 บ=388 ทบ
14:00 บ 0-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 7-8 บ=579 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=036 ✅✅บ
13:30 บ 6-7 บ=653 ✅บ
13:45 บ 5-6 บ=388 ทบ
14:00 บ 0-7 บ=669 ทบ
14:15 บ 8-5 บ=837 ✅บ
14:30 บ 0-8 บ=304 ✅บ
14:45 บ 0-5 บ=392 ทบ
15:00 บ 5-8 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 15/11/2563 VIP

05:00 บ 5-8 บ=986 ✅บ
05:15 บ 5-9 บ=593 ✅บ
05:30 บ 9-0 บ=596 ✅บ
05:45 บ 6-8 บ=364 ✅บ
06:00 บ 5-7 บ=754 ✅✅บบ
06:15 บ 5-7 บ=770 ✅✅บบ
06:30 บ 7-9 บ=491 ✅บ
06:45 บ 5-3 บ=113 ✅บ
07:00 บ 7-6 บ=360 ✅บ
07:15 บ 6-7 บ=384 ✅บ
07:30 บ 5-9 บ=739 ✅บ
07:45 บ 7-9 บ=234 ทบ
08:00 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
05:00 บ 5-8 บ=986 ✅บ
05:15 บ 5-9 บ=593 ✅บ
05:30 บ 9-0 บ=596 ✅บ
05:45 บ 6-8 บ=364 ✅บ
06:00 บ 5-7 บ=754 ✅✅บบ
06:15 บ 5-7 บ=770 ✅✅บบ
06:30 บ 7-9 บ=491 ✅บ
06:45 บ 5-3 บ=113 ✅บ
07:00 บ 7-6 บ=360 ✅บ
07:15 บ 6-7 บ=384 ทบ
07:30 บ 5-9 บ=739 ✅บ
07:45 บ 7-9 บ=234 ทบ
08:00 บ 8-0 บ=811 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 14/11/2563 VIP

19:15 บ 9-0 บ=031 ✅บ
19:30 บ 9-0 บ=894 ✅บ
19:45 บ 9-0 บ=027 ✅บ
20:00 บ 5-9 บ=229 ✅บ
20:15 บ 5-9 บ=048 ทบ
20:30 บ 6-9 บ=272 ทบ
20:45 บ 7-9 บ=196 ✅บ
21:00 บ 5-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
19:15 บ 9-0 บ=031 ✅บ
19:30 บ 9-0 บ=894 ✅บ
19:45 บ 9-0 บ=027 ✅บ
20:00 บ 5-9 บ=229 ✅บ
20:15 บ 5-9 บ=048 ทบ
20:30 บ 6-9 บ=272 ทบ
20:45 บ 7-9 บ=196 ✅บ
21:00 บ 5-8 บ=379 ทบ
21:00 บ 5-9 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 14/11/2563 VIP

11:45 บ 5-0 บ=301 ✅บ
12:00 บ 5-8 บ=256 ✅บ
12:15 บ 7-0 บ=724 ✅บ
12:30 บ 5-0 บ=436 ทบ
12:45 บ 6-9 บ=772 ทบ
13:00 บ 5-8 บ=395 ✅บ
13:15 บ 6-9 บ=917 ✅บ
13:30 บ 5-9 บ=947 ✅บ
13:45 บ 6-9 บ=905 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-0 บ=301 ✅บ
12:00 บ 5-8 บ=256 ✅บ
12:15 บ 7-0 บ=724 ✅บ
12:30 บ 5-0 บ=436 ทบ
12:45 บ 6-9 บ=772 ทบ
13:00 บ 5-8 บ=395 ✅บ
13:15 บ 6-9 บ=917 ✅บ
13:30 บ 5-9 บ=947 ✅บ
13:45 บ 6-9 บ=905 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=085 ✅บ
14:15 บ 6-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-0 บ=301 ✅บ
12:00 บ 5-8 บ=256 ✅บ
12:15 บ 7-0 บ=724 ✅บ
12:30 บ 5-0 บ=436 ทบ
12:45 บ 6-9 บ=772 ทบ
13:00 บ 5-8 บ=395 ✅บ
13:15 บ 6-9 บ=917 ✅บ
13:30 บ 5-9 บ=947 ✅บ
13:45 บ 6-9 บ=905 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=085 ✅บ
14:15 บ 6-9 บ=291 ✅บ
14:30 บ 5-9 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 13/11/2563 VIP

06:15 บ 7-8 บ=570 ✅บ
06:30 บ 7-8 บ=879 ✅✅บบ
06:45 บ 0-9 บ=200 ✅บ
07:00 บ 9-0 บ=082 ✅บ
07:15 บ 3-2 บ=122 ✅บ
07:30 บ 8-7 บ=984 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=918 ✅✅บบ
08:00 บ 8-9 บ=857 ✅บ
08:15 บ 5-7 บ=514 ✅บ
08:30 บ 5-9 บ=336 ทบ
08:45 บ 5-9 บ=218 ทบ
09:00 บ 5-9 บ=827 ทบ
09:30 บ 7-8 บ=098 ✅บ
09:45 บ 5-9 บ=286 ✅บ
10:00 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 7-8 บ=570 ✅บ
06:30 บ 7-8 บ=879 ✅✅บบ
06:45 บ 0-9 บ=200 ✅บ
07:00 บ 9-0 บ=082 ✅บ
07:15 บ 3-2 บ=122 ✅บ
07:30 บ 8-7 บ=984 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=918 ✅✅บบ
08:00 บ 8-9 บ=857 ✅บ
08:15 บ 5-7 บ=514 ✅บ
08:30 บ 5-9 บ=336 ทบ
08:45 บ 5-9 บ=218 ทบ
09:00 บ 5-9 บ=827 ทบ
09:30 บ 7-8 บ=098 ✅บ
09:45 บ 5-9 บ=286 ✅บ
10:00 บ 6-7 บ=264 ✅บ
10:15 บ 6-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 7-8 บ=570 ✅บ
06:30 บ 7-8 บ=879 ✅✅บบ
06:45 บ 0-9 บ=200 ✅บ
07:00 บ 9-0 บ=082 ✅บ
07:15 บ 3-2 บ=122 ✅บ
07:30 บ 8-7 บ=984 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=918 ✅✅บบ
08:00 บ 8-9 บ=857 ✅บ
08:15 บ 5-7 บ=514 ✅บ
08:30 บ 5-9 บ=336 ทบ
08:45 บ 5-9 บ=218 ทบ
09:00 บ 5-9 บ=827 ทบ
09:30 บ 7-8 บ=098 ✅บ
09:45 บ 5-9 บ=286 ✅บ
10:00 บ 6-7 บ=264 ✅บ
10:15 บ 6-7 บ=378 ✅บ
10:30 บ 6-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 7-8 บ=570 ✅บ
06:30 บ 7-8 บ=879 ✅✅บบ
06:45 บ 0-9 บ=200 ✅บ
07:00 บ 9-0 บ=082 ✅บ
07:15 บ 3-2 บ=122 ✅บ
07:30 บ 8-7 บ=984 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=918 ✅✅บบ
08:00 บ 8-9 บ=857 ✅บ
08:15 บ 5-7 บ=514 ✅บ
08:30 บ 5-9 บ=336 ทบ
08:45 บ 5-9 บ=218 ทบ
09:00 บ 5-9 บ=827 ทบ
09:30 บ 7-8 บ=098 ✅บ
09:45 บ 5-9 บ=286 ✅บ
10:00 บ 6-7 บ=264 ✅บ
10:15 บ 6-7 บ=378 ✅บ
10:30 บ 6-8 บ=366 ✅✅บบ
10:45 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 13/11/2563 VIP

06:15 บ 7-8 บ=570 ✅บ
06:30 บ 7-8 บ=879 ✅✅บบ
06:45 บ 0-9 บ=200 ✅บ
07:00 บ 9-0 บ=082 ✅บ
07:15 บ 3-2 บ=122 ✅บ
07:30 บ 8-7 บ=984 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=918 ✅✅บบ
08:00 บ 8-9 บ=857 ✅บ
08:15 บ 5-7 บ=514 ✅บ
08:30 บ 5-9 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 7-8 บ=570 ✅บ
06:30 บ 7-8 บ=879 ✅✅บบ
06:45 บ 0-9 บ=200 ✅บ
07:00 บ 9-0 บ=082 ✅บ
07:15 บ 3-2 บ=122 ✅บ
07:30 บ 8-7 บ=984 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=918 ✅✅บบ
08:00 บ 8-9 บ=857 ✅บ
08:15 บ 5-7 บ=514 ✅บ
08:30 บ 5-9 บ=336 ทบ
08:45 บ 5-9 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
บน ลักกี้ VIP 12/11/2563

14:15 บ 7-8 บ=378 ✅✅บบ
14:30 บ 5-8 บ=989 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=684 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=079 ✅บ
15:15 บ 5-7 บ=695 ✅บ
15:30 บ 9-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 7-8 บ=378 ✅✅บบ
14:30 บ 5-8 บ=989 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=684 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=079 ✅บ
15:15 บ 5-7 บ=695 ✅บ
15:30 บ 9-8 บ=955 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 7-8 บ=378 ✅✅บบ
14:30 บ 5-8 บ=989 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=684 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=079 ✅บ
15:15 บ 5-7 บ=695 ✅บ
15:30 บ 9-8 บ=955 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=103 ✅บ
16:00 บ 5-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 7-8 บ=378 ✅✅บบ
14:30 บ 5-8 บ=989 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=684 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=079 ✅บ
15:15 บ 5-7 บ=695 ✅บ
15:30 บ 9-8 บ=955 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=103 ✅บ
16:00 บ 5-7 บ=646 ✅ล
16:15 บ 5-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 7-8 บ=378 ✅✅บบ
14:30 บ 5-8 บ=989 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=684 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=079 ✅บ
15:15 บ 5-7 บ=695 ✅บ
15:30 บ 9-8 บ=955 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=103 ✅บ
16:00 บ 5-7 บ=646 ✅ล
16:15 บ 5-9 บ=797 ✅บ
16:30 บ 5-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 7-8 บ=378 ✅✅บบ
14:30 บ 5-8 บ=989 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=684 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=079 ✅บ
15:15 บ 5-7 บ=695 ✅บ
15:30 บ 9-8 บ=955 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=103 ✅บ
16:00 บ 5-7 บ=646 ✅ล
16:15 บ 5-9 บ=797 ✅บ
16:30 บ 5-9 บ=736 ✅ล
16:45 บ 5-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 7-8 บ=378 ✅✅บบ
14:30 บ 5-8 บ=989 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=684 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=079 ✅บ
15:15 บ 5-7 บ=695 ✅บ
15:30 บ 9-8 บ=955 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=103 ✅บ
16:00 บ 5-7 บ=646 ✅ล
16:15 บ 5-9 บ=797 ✅บ
16:30 บ 5-9 บ=736 ✅ล
16:45 บ 5-8 บ=152 ✅บ
17:00 บ 7-0 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
บน ลักกี้ VIP 12/11/2563

02:45 บ 7-9 บ=990 ✅บ
03:00 บ 7-9 บ=171 ✅บ
03:15 บ 7-9 บ=167 ✅บ
03:30 บ 8-0 บ=047 ✅บ
03:45 บ 5-0 บ=857 ✅บ
04:00 บ 5-8 บ=765 ✅บ
04:15 บ 6-7 บ=568 ✅บ
04:30 บ 5-6 บ=112 ทบ
04:45 บ 7-6 บ=127 ✅บ
05:00 บ 9-8 บ=745 ทบ
05:15 บ 9-8 บ=575 ทบ
05:30 บ 9-8 บ=490 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=064 ✅บ
06:00 บ 7-6 บ=756 ✅✅บบ
06:15 บ 7-6 บ=364 ✅บ
06:30 บ 9-8 บ=827 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=069 ✅บ
07:00 บ 5-7 บ=730 ✅บ
07:15 บ 7-8 บ=535 ✅ล
07:30 บ 5-6 บ=252 ✅บ
07:45 บ 5-6 บ=787 ทบ
08:00 บ 6-7 บ=738 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=540 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=177 ทบ
08:45 บ 7-8 บ=180 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=570 ✅✅บบ
09:15 บ 5-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
02:45 บ 7-9 บ=990 ✅บ
03:00 บ 7-9 บ=171 ✅บ
03:15 บ 7-9 บ=167 ✅บ
03:30 บ 8-0 บ=047 ✅บ
03:45 บ 5-0 บ=857 ✅บ
04:00 บ 5-8 บ=765 ✅บ
04:15 บ 6-7 บ=568 ✅บ
04:30 บ 5-6 บ=112 ทบ
04:45 บ 7-6 บ=127 ✅บ
05:00 บ 9-8 บ=745 ทบ
05:15 บ 9-8 บ=575 ทบ
05:30 บ 9-8 บ=490 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=064 ✅บ
06:00 บ 7-6 บ=756 ✅✅บบ
06:15 บ 7-6 บ=364 ✅บ
06:30 บ 9-8 บ=827 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=069 ✅บ
07:00 บ 5-7 บ=730 ✅บ
07:15 บ 7-8 บ=535 ✅ล
07:30 บ 5-6 บ=252 ✅บ
07:45 บ 5-6 บ=787 ทบ
08:00 บ 6-7 บ=738 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=540 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=177 ทบ
08:45 บ 7-8 บ=180 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=570 ✅✅บบ
09:15 บ 5-8 บ=356 ✅บ
09:30 บ 5-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
02:45 บ 7-9 บ=990 ✅บ
03:00 บ 7-9 บ=171 ✅บ
03:15 บ 7-9 บ=167 ✅บ
03:30 บ 8-0 บ=047 ✅บ
03:45 บ 5-0 บ=857 ✅บ
04:00 บ 5-8 บ=765 ✅บ
04:15 บ 6-7 บ=568 ✅บ
04:30 บ 5-6 บ=112 ทบ
04:45 บ 7-6 บ=127 ✅บ
05:00 บ 9-8 บ=745 ทบ
05:15 บ 9-8 บ=575 ทบ
05:30 บ 9-8 บ=490 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=064 ✅บ
06:00 บ 7-6 บ=756 ✅✅บบ
06:15 บ 7-6 บ=364 ✅บ
06:30 บ 9-8 บ=827 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=069 ✅บ
07:00 บ 5-7 บ=730 ✅บ
07:15 บ 7-8 บ=535 ✅ล
07:30 บ 5-6 บ=252 ✅บ
07:45 บ 5-6 บ=787 ทบ
08:00 บ 6-7 บ=738 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=540 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=177 ทบ
08:45 บ 7-8 บ=180 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=570 ✅✅บบ
09:15 บ 5-8 บ=356 ✅บ
09:30 บ 5-6 บ=128 ทบ
09:45 บ 5-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
05:30 บ 9-8 บ=490 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=064 ✅บ
06:00 บ 7-6 บ=756 ✅✅บบ
06:15 บ 7-6 บ=364 ✅บ
06:30 บ 9-8 บ=827 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=069 ✅บ
07:00 บ 5-7 บ=730 ✅บ
07:15 บ 7-8 บ=535 ✅ล
07:30 บ 5-6 บ=252 ✅บ
07:45 บ 5-6 บ=787 ทบ
08:00 บ 6-7 บ=738 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=540 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=177 ทบ
08:45 บ 7-8 บ=180 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=570 ✅✅บบ
09:15 บ 5-8 บ=356 ✅บ
09:30 บ 5-6 บ=128 ทบ
09:45 บ 5-6 บ=560 ✅✅บบ
10:00 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
05:30 บ 9-8 บ=490 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=064 ✅บ
06:00 บ 7-6 บ=756 ✅✅บบ
06:15 บ 7-6 บ=364 ✅บ
06:30 บ 9-8 บ=827 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=069 ✅บ
07:00 บ 5-7 บ=730 ✅บ
07:15 บ 7-8 บ=535 ✅ล
07:30 บ 5-6 บ=252 ✅บ
07:45 บ 5-6 บ=787 ทบ
08:00 บ 6-7 บ=738 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=540 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=177 ทบ
08:45 บ 7-8 บ=180 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=570 ✅✅บบ
09:15 บ 5-8 บ=356 ✅บ
09:30 บ 5-6 บ=128 ทบ
09:45 บ 5-6 บ=560 ✅✅บบ
10:00 บ 9-0 บ=186 ทบ
10:15 บ 5-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
บน ลักกี้ VIP 12/11/2563

02:45 บ 7-9 บ=990 ✅บ
03:00 บ 7-9 บ=171 ✅บ
03:15 บ 7-9 บ=167 ✅บ
03:30 บ 8-0 บ=047 ✅บ
03:45 บ 5-0 บ=857 ✅บ
04:00 บ 5-8 บ=765 ✅บ
04:15 บ 6-7 บ=568 ✅บ
04:30 บ 5-6 บ=112 ทบ
04:45 บ 7-6 บ=127 ✅บ
05:00 บ 9-8 บ=745 ทบ
05:15 บ 9-8 บ=575 ทบ
05:30 บ 9-8 บ=490 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=064 ✅บ
06:00 บ 7-6 บ=756 ✅✅บบ
06:15 บ 7-6 บ=364 ✅บ
06:30 บ 9-8 บ=827 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=069 ✅บ
07:00 บ 5-7 บ=730 ✅บ
07:15 บ 7-8 บ=535 ✅ล
07:30 บ 5-6 บ=252 ✅บ
07:45 บ 5-6 บ=787 ทบ
08:00 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
02:45 บ 7-9 บ=990 ✅บ
03:00 บ 7-9 บ=171 ✅บ
03:15 บ 7-9 บ=167 ✅บ
03:30 บ 8-0 บ=047 ✅บ
03:45 บ 5-0 บ=857 ✅บ
04:00 บ 5-8 บ=765 ✅บ
04:15 บ 6-7 บ=568 ✅บ
04:30 บ 5-6 บ=112 ทบ
04:45 บ 7-6 บ=127 ✅บ
05:00 บ 9-8 บ=745 ทบ
05:15 บ 9-8 บ=575 ทบ
05:30 บ 9-8 บ=490 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=064 ✅บ
06:00 บ 7-6 บ=756 ✅✅บบ
06:15 บ 7-6 บ=364 ✅บ
06:30 บ 9-8 บ=827 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=069 ✅บ
07:00 บ 5-7 บ=730 ✅บ
07:15 บ 7-8 บ=535 ✅ล
07:30 บ 5-6 บ=252 ✅บ
07:45 บ 5-6 บ=787 ทบ
08:00 บ 6-7 บ=738 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
02:45 บ 7-9 บ=990 ✅บ
03:00 บ 7-9 บ=171 ✅บ
03:15 บ 7-9 บ=167 ✅บ
03:30 บ 8-0 บ=047 ✅บ
03:45 บ 5-0 บ=857 ✅บ
04:00 บ 5-8 บ=765 ✅บ
04:15 บ 6-7 บ=568 ✅บ
04:30 บ 5-6 บ=112 ทบ
04:45 บ 7-6 บ=127 ✅บ
05:00 บ 9-8 บ=745 ทบ
05:15 บ 9-8 บ=575 ทบ
05:30 บ 9-8 บ=490 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=064 ✅บ
06:00 บ 7-6 บ=756 ✅✅บบ
06:15 บ 7-6 บ=364 ✅บ
06:30 บ 9-8 บ=827 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=069 ✅บ
07:00 บ 5-7 บ=730 ✅บ
07:15 บ 7-8 บ=535 ✅ล
07:30 บ 5-6 บ=252 ✅บ
07:45 บ 5-6 บ=787 ทบ
08:00 บ 6-7 บ=738 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=540 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
02:45 บ 7-9 บ=990 ✅บ
03:00 บ 7-9 บ=171 ✅บ
03:15 บ 7-9 บ=167 ✅บ
03:30 บ 8-0 บ=047 ✅บ
03:45 บ 5-0 บ=857 ✅บ
04:00 บ 5-8 บ=765 ✅บ
04:15 บ 6-7 บ=568 ✅บ
04:30 บ 5-6 บ=112 ทบ
04:45 บ 7-6 บ=127 ✅บ
05:00 บ 9-8 บ=745 ทบ
05:15 บ 9-8 บ=575 ทบ
05:30 บ 9-8 บ=490 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=064 ✅บ
06:00 บ 7-6 บ=756 ✅✅บบ
06:15 บ 7-6 บ=364 ✅บ
06:30 บ 9-8 บ=827 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=069 ✅บ
07:00 บ 5-7 บ=730 ✅บ
07:15 บ 7-8 บ=535 ✅ล
07:30 บ 5-6 บ=252 ✅บ
07:45 บ 5-6 บ=787 ทบ
08:00 บ 6-7 บ=738 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=540 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=177 ทบ
08:45 บ 7-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
02:45 บ 7-9 บ=990 ✅บ
03:00 บ 7-9 บ=171 ✅บ
03:15 บ 7-9 บ=167 ✅บ
03:30 บ 8-0 บ=047 ✅บ
03:45 บ 5-0 บ=857 ✅บ
04:00 บ 5-8 บ=765 ✅บ
04:15 บ 6-7 บ=568 ✅บ
04:30 บ 5-6 บ=112 ทบ
04:45 บ 7-6 บ=127 ✅บ
05:00 บ 9-8 บ=745 ทบ
05:15 บ 9-8 บ=575 ทบ
05:30 บ 9-8 บ=490 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=064 ✅บ
06:00 บ 7-6 บ=756 ✅✅บบ
06:15 บ 7-6 บ=364 ✅บ
06:30 บ 9-8 บ=827 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=069 ✅บ
07:00 บ 5-7 บ=730 ✅บ
07:15 บ 7-8 บ=535 ✅ล
07:30 บ 5-6 บ=252 ✅บ
07:45 บ 5-6 บ=787 ทบ
08:00 บ 6-7 บ=738 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=540 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=177 ทบ
08:45 บ 7-8 บ=180 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=570 ✅✅บบ
09:15 บ 5-8 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
บน ลักกี้ VIP 10/11/2563

15:15 บ 6-5 บ=076 ✅บ
15:30 บ 7-8 บ=838 ✅✅บบ
15:45 บ 8-9 บ=143 ✅ล
16:00 บ 6-5 บ=630 ✅บ
16:15 บ 6-5 บ=592 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=389 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:15 บ 6-5 บ=076 ✅บ
15:30 บ 7-8 บ=838 ✅✅บบ
15:45 บ 8-9 บ=143 ✅ล
16:00 บ 6-5 บ=630 ✅บ
16:15 บ 6-5 บ=592 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=389 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=425 ✅บ
17:00 บ 6-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:15 บ 6-5 บ=076 ✅บ
15:30 บ 7-8 บ=838 ✅✅บบ
15:45 บ 8-9 บ=143 ✅ล
16:00 บ 6-5 บ=630 ✅บ
16:15 บ 6-5 บ=592 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=389 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=425 ✅บ
17:00 บ 6-7 บ=204 ✅ล
17:15 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
บน ลักกี้ VIP 10/11/2563

15:15 บ 6-5 บ=076 ✅บ
15:30 บ 7-8 บ=838 ✅✅บบ
15:45 บ 8-9 บ=143 ✅ล
16:00 บ 6-5 บ=630 ✅บ
16:15 บ 6-5 บ=592 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=389 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=425 ✅บ
17:00 บ 6-7 บ=204 ✅ล
17:15 บ 8-9 บ=487 ✅บ
17:30 บ 8-9 บ=787 ✅บ
17:45 บ 6-7 บ=963 ✅บ
18:00 บ 8-9 บ=873 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=759 ✅บ
18:30 บ 8-9 บ=940 ✅บ
18:45 บ 6-7 บ=703 ✅บ
19:00 บ 8-9 บ=514 ✅ล
19:15 บ 6-5 บ=842 ทบ
19:30 บ 0-9 บ=105 ✅บ
19:45 บ 7-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
บน ลักกี้ VIP 10/11/2563

15:15 บ 6-5 บ=076 ✅บ
15:30 บ 7-8 บ=838 ✅✅บบ
15:45 บ 8-9 บ=143 ✅ล
16:00 บ 6-5 บ=630 ✅บ
16:15 บ 6-5 บ=592 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=389 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=425 ✅บ
17:00 บ 6-7 บ=204 ✅ล
17:15 บ 8-9 บ=487 ✅บ
17:30 บ 8-9 บ=787 ✅บ
17:45 บ 6-7 บ=963 ✅บ
18:00 บ 8-9 บ=873 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=759 ✅บ
18:30 บ 8-9 บ=940 ✅บ
18:45 บ 6-7 บ=703 ✅บ
19:00 บ 8-9 บ=514 ✅ล
19:15 บ 6-5 บ=842 ทบ
19:30 บ 0-9 บ=105 ✅บ
19:45 บ 7-8 บ=589 ✅บ
20:00 บ 9-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:15 บ 6-5 บ=076 ✅บ
15:30 บ 7-8 บ=838 ✅✅บบ
15:45 บ 8-9 บ=143 ✅ล
16:00 บ 6-5 บ=630 ✅บ
16:15 บ 6-5 บ=592 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=389 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=425 ✅บ
17:00 บ 6-7 บ=204 ✅ล
17:15 บ 8-9 บ=487 ✅บ
17:30 บ 8-9 บ=787 ✅บ
17:45 บ 6-7 บ=963 ✅บ
18:00 บ 8-9 บ=873 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=759 ✅บ
18:30 บ 8-9 บ=940 ✅บ
18:45 บ 6-7 บ=703 ✅บ
19:00 บ 8-9 บ=514 ✅ล
19:15 บ 6-5 บ=842 ทบ
19:30 บ 0-9 บ=105 ✅บ
19:45 บ 7-8 บ=589 ✅บ
20:00 บ 9-8 บ=363 ทบ
20:15 บ 9-6 บ=235 ทบ
20:30 บ 5-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:15 บ 6-5 บ=076 ✅บ
15:30 บ 7-8 บ=838 ✅✅บบ
15:45 บ 8-9 บ=143 ✅ล
16:00 บ 6-5 บ=630 ✅บ
16:15 บ 6-5 บ=592 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=389 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=425 ✅บ
17:00 บ 6-7 บ=204 ✅ล
17:15 บ 8-9 บ=487 ✅บ
17:30 บ 8-9 บ=787 ✅บ
17:45 บ 6-7 บ=963 ✅บ
18:00 บ 8-9 บ=873 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=759 ✅บ
18:30 บ 8-9 บ=940 ✅บ
18:45 บ 6-7 บ=703 ✅บ
19:00 บ 8-9 บ=514 ✅ล
19:15 บ 6-5 บ=842 ทบ
19:30 บ 0-9 บ=105 ✅บ
19:45 บ 7-8 บ=589 ✅บ
20:00 บ 9-8 บ=363 ทบ
20:15 บ 9-6 บ=235 ทบ
20:30 บ 5-6 บ=616 ✅✅บบ
20:45 บ 7-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:15 บ 6-5 บ=076 ✅บ
15:30 บ 7-8 บ=838 ✅✅บบ
15:45 บ 8-9 บ=143 ✅ล
16:00 บ 6-5 บ=630 ✅บ
16:15 บ 6-5 บ=592 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=389 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=425 ✅บ
17:00 บ 6-7 บ=204 ✅ล
17:15 บ 8-9 บ=487 ✅บ
17:30 บ 8-9 บ=787 ✅บ
17:45 บ 6-7 บ=963 ✅บ
18:00 บ 8-9 บ=873 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=759 ✅บ
18:30 บ 8-9 บ=940 ✅บ
18:45 บ 6-7 บ=703 ✅บ
19:00 บ 8-9 บ=514 ✅ล
19:15 บ 6-5 บ=842 ทบ
19:30 บ 0-9 บ=105 ✅บ
19:45 บ 7-8 บ=589 ✅บ
20:00 บ 9-8 บ=363 ทบ
20:15 บ 9-6 บ=235 ทบ
20:30 บ 5-6 บ=616 ✅✅บบ
20:45 บ 7-8 บ=481 ✅บ
21:00 บ 5-8 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
บน ลักกี้ VIP 10/11/2563

11:45 บ 7-6 บ=996 ✅บ
12:00 บ 7-8 บ=117 ✅บ
12:15 บ 5-6 บ=816 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=372 ✅บ
12:45 บ 5-6 บ=070 ทบ
13:00 บ 7-8 บ=189 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
บน ลักกี้ VIP 10/11/2563

09:00 บ 6-7 บ=036 ✅บ
09:15 บ 0-9 บ=962 ✅บ
09:30 บ 7-6 บ=018 ทบ
09:45 บ 7-6 บ=186 ✅บ
10:00 บ 9-8 บ=949 ✅✅บบ
10:15 บ 5-6 บ=225 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
บน ลักกี้ VIP 10/11/2563

07:15 บ 7-9 บ=978 ✅✅บบ
07:30 บ 9-0 บ=838 ✅ล
07:45 บ 7-9 บ=789 ✅✅บบ
08:00 บ 0-1 บ=206 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=764 ✅บ
08:30 บ 9-0 บ=930 ✅✅บบ
08:45 บ 4-5 บ=822 ✅บบ45
09:00 บ 4-5 บ=449 ✅✅บบ
09:45 บ 3-8 บ=658 ✅บ
10:00 บ 1-6 บ=361 ✅✅บบ
10:15 บ 3-8 บ=036 ✅บ
10:30 บ 3-8 บ=127 ทบ
10:45 บ 4-9 บ=249 ✅✅บบ
11:00 บ 9-8 บ=526 ทบ
11:15 บ 7-6 บ=234 ทบ
11:30 บ 7-6 บ=786 ✅✅บบ
11:45 บ 9-8 บ=179 ✅บ
12:00 บ 7-8 บ=432 ทบ
12:15 บ 9-8 บ=189 ✅บ
12:30 บ 9-8 บ=195 ✅บ
12:45 บ 9-4 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 7-9 บ=978 ✅✅บบ
07:30 บ 9-0 บ=838 ✅ล
07:45 บ 7-9 บ=789 ✅✅บบ
08:00 บ 0-1 บ=206 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=764 ✅บ
08:30 บ 9-0 บ=930 ✅✅บบ
08:45 บ 4-5 บ=822 ✅บบ45
09:00 บ 4-5 บ=449 ✅✅บบ
09:45 บ 3-8 บ=658 ✅บ
10:00 บ 1-6 บ=361 ✅✅บบ
10:15 บ 3-8 บ=036 ✅บ
10:30 บ 3-8 บ=127 ทบ
10:45 บ 4-9 บ=249 ✅✅บบ
11:00 บ 9-8 บ=526 ทบ
11:15 บ 7-6 บ=234 ทบ
11:30 บ 7-6 บ=786 ✅✅บบ
11:45 บ 9-8 บ=179 ✅บ
12:00 บ 7-8 บ=432 ทบ
12:15 บ 9-8 บ=189 ✅บ
12:30 บ 9-8 บ=195 ✅บ
12:45 บ 9-4 บ=763 ทบ
13:00 บ 7-2 บ=940 ทบ
13:15 บ 7-2 บ=728 ✅✅บบ
13:30 บ 7-9 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
บน ลักกี้ VIP 10/11/2563

07:15 บ 7-9 บ=978 ✅✅บบ
07:30 บ 9-0 บ=838 ✅ล
07:45 บ 7-9 บ=789 ✅✅บบ
08:00 บ 0-1 บ=206 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=764 ✅บ
08:30 บ 9-0 บ=930 ✅✅บบ
08:45 บ 4-5 บ=822 ✅บบ45
09:00 บ 4-5 บ=449 ✅✅บบ
09:45 บ 3-8 บ=658 ✅บ
10:00 บ 1-6 บ=361 ✅✅บบ
10:15 บ 3-8 บ=036 ✅บ
10:30 บ 3-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 7-9 บ=978 ✅✅บบ
07:30 บ 9-0 บ=838 ✅ล
07:45 บ 7-9 บ=789 ✅✅บบ
08:00 บ 0-1 บ=206 ✅บ
08:15 บ 5-6 บ=764 ✅บ
08:30 บ 9-0 บ=930 ✅✅บบ
08:45 บ 4-5 บ=822 ✅บบ45
09:00 บ 4-5 บ=449 ✅✅บบ
09:45 บ 3-8 บ=658 ✅บ
10:00 บ 1-6 บ=361 ✅✅บบ
10:15 บ 3-8 บ=036 ✅บ
10:30 บ 3-8 บ=127 ทบ
10:45 บ 4-9 บ=249 ✅✅บบ
11:00 บ 9-8 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
บน ลักกี้ VIP 9/11/2563

09:00 บ 2-4 บ=929 ✅บ
09:15 บ 2-5 บ=124 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=102 ทบ
09:45 บ 1-3 บ=051 ✅บ
10:00 บ 1-4 บ=046 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=298 ✅บ
10:30 บ 3-5 บ=152 ✅บ
10:45 บ 5-3 บ=758 ✅บ
11:00 บ 4-1 บ=795 ทบ
11:15 บ 4-2 บ=164 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=066 ทบ
11:45 บ 4-1 บ=021 ✅บ
12:00 บ 5-4 บ=520 ✅บ
12:15 บ 5-2 บ=688 ทบ
12:30 บ 0-9 บ=720 ✅บ
12:45 บ 8-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
บน ลักกี้ VIP 9/11/2563

09:00 บ 2-4 บ=929 ✅บ
09:15 บ 2-5 บ=124 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=102 ทบ
09:45 บ 1-3 บ=051 ✅บ
10:00 บ 1-4 บ=046 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=298 ✅บ
10:30 บ 3-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 2-4 บ=929 ✅บ
09:15 บ 2-5 บ=124 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=102 ทบ
09:45 บ 1-3 บ=051 ✅บ
10:00 บ 1-4 บ=046 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=298 ✅บ
10:30 บ 3-5 บ=152 ✅บ
10:45 บ 5-3 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 2-4 บ=929 ✅บ
09:15 บ 2-5 บ=124 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=102 ทบ
09:45 บ 1-3 บ=051 ✅บ
10:00 บ 1-4 บ=046 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=298 ✅บ
10:30 บ 3-5 บ=152 ✅บ
10:45 บ 5-3 บ=758 ✅บ
11:00 บ 4-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 2-4 บ=929 ✅บ
09:15 บ 2-5 บ=124 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=102 ทบ
09:45 บ 1-3 บ=051 ✅บ
10:00 บ 1-4 บ=046 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=298 ✅บ
10:30 บ 3-5 บ=152 ✅บ
10:45 บ 5-3 บ=758 ✅บ
11:00 บ 4-1 บ=795 ทบ
11:15 บ 4-2 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 2-4 บ=929 ✅บ
09:15 บ 2-5 บ=124 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=102 ทบ
09:45 บ 1-3 บ=051 ✅บ
10:00 บ 1-4 บ=046 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=298 ✅บ
10:30 บ 3-5 บ=152 ✅บ
10:45 บ 5-3 บ=758 ✅บ
11:00 บ 4-1 บ=795 ทบ
11:15 บ 4-2 บ=164 ✅บ
11:30 บ 5-3 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
บน ลักกี้ VIP 8/11/2563

12:45 บ 6-7 บ=560 ✅บ
13:00 บ 7-8 บ=388 ✅✅บบ
13:15 บ 7-8 บ=767 ✅✅บบ
13:30 บ 7-8 บ=387 ✅✅บบ
13:45 บ 6-7 บ=599 ✅ล
14:00 บ 9-0 บ=598 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
14:30 บ 6-7 บ=927 ✅บ
14:45 บ 9-0 บ=941 ✅บ
15:00 บ 8-9 บ=716 ทบ
15:15 บ 8-9 บ=751 ทบ
15:30 บ 6-7 บ= 762 ✅✅บบ
15:45 บ 8-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 บ 6-7 บ=560 ✅บ
13:00 บ 7-8 บ=388 ✅✅บบ
13:15 บ 7-8 บ=767 ✅✅บบ
13:30 บ 7-8 บ=387 ✅✅บบ
13:45 บ 6-7 บ=599 ✅ล
14:00 บ 9-0 บ=598 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
14:30 บ 6-7 บ=927 ✅บ
14:45 บ 9-0 บ=941 ✅บ
15:00 บ 8-9 บ=716 ทบ
15:15 บ 8-9 บ=751 ทบ
15:30 บ 6-7 บ=762 ✅✅บบ
15:45 บ 8-7 บ=772 ✅✅บบ
16:00 บ 8-7 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
บน ลักกี้ VIP 8/11/2563

12:45 บ 6-7 บ=560 ✅บ
13:00 บ 7-8 บ=388 ✅✅บบ
13:15 บ 7-8 บ=767 ✅✅บบ
13:30 บ 7-8 บ=387 ✅✅บบ
13:45 บ 6-7 บ=599 ✅ล
14:00 บ 9-0 บ=598 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 บ 6-7 บ=560 ✅บ
13:00 บ 7-8 บ=388 ✅✅บบ
13:15 บ 7-8 บ=767 ✅✅บบ
13:30 บ 7-8 บ=387 ✅✅บบ
13:45 บ 6-7 บ=599 ✅ล
14:00 บ 9-0 บ=598 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
14:30 บ 6-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 บ 6-7 บ=560 ✅บ
13:00 บ 7-8 บ=388 ✅✅บบ
13:15 บ 7-8 บ=767 ✅✅บบ
13:30 บ 7-8 บ=387 ✅✅บบ
13:45 บ 6-7 บ=599 ✅ล
14:00 บ 9-0 บ=598 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
14:30 บ 6-7 บ=927 ✅บ
14:45 บ 9-0 บ=941 ✅บ
15:00 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:45 บ 6-7 บ=560 ✅บ
13:00 บ 7-8 บ=388 ✅✅บบ
13:15 บ 7-8 บ=767 ✅✅บบ
13:30 บ 7-8 บ=387 ✅✅บบ
13:45 บ 6-7 บ=599 ✅ล
14:00 บ 9-0 บ=598 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
14:30 บ 6-7 บ=927 ✅บ
14:45 บ 9-0 บ=941 ✅บ
15:00 บ 8-9 บ=716 ทบ
15:15 บ 8-9 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
บน ลักกี้ VIP 6/11/2563

17:00 บ 6-8 บ=178 ✅บ
17:15 บ 9-8 บ=936 ✅บ
17:30 บ 6-8 บ=088 ✅✅บบ
17:45 บ 7-0 บ=758 ✅บ
18:00 บ 7-8 บ=956 ✅ล
18:15 บ 7-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
17:00 บ 6-8 บ=178 ✅บ
17:15 บ 9-8 บ=936 ✅บ
17:30 บ 6-8 บ=088 ✅✅บบ
17:45 บ 7-0 บ=758 ✅บ
18:00 บ 7-8 บ=956 ✅ล
18:15 บ 7-8 บ=958 ✅บ
18:30 บ 6-7 บ=056 ✅บ
18:45 บ 7-0 บ=007 ✅✅✅บบบ
19:00 บ 7-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
17:00 บ 6-8 บ=178 ✅บ
17:15 บ 9-8 บ=936 ✅บ
17:30 บ 6-8 บ=088 ✅✅บบ
17:45 บ 7-0 บ=758 ✅บ
18:00 บ 7-8 บ=956 ✅ล
18:15 บ 7-8 บ=958 ✅บ
18:30 บ 6-7 บ=056 ✅บ
18:45 บ 7-0 บ=007 ✅✅✅บบบ
19:00 บ 7-8 บ=949 ทบ
19:15 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
17:00 บ 6-8 บ=178 ✅บ
17:15 บ 9-8 บ=936 ✅บ
17:30 บ 6-8 บ=088 ✅✅บบ
17:45 บ 7-0 บ=758 ✅บ
18:00 บ 7-8 บ=956 ✅ล
18:15 บ 7-8 บ=958 ✅บ
18:30 บ 6-7 บ=056 ✅บ
18:45 บ 7-0 บ=007 ✅✅✅บบบ
19:00 บ 7-8 บ=949 ทบ
19:15 บ 9-0 บ=602 ✅บ
19:30 บ 7-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
17:00 บ 6-8 บ=178 ✅บ
17:15 บ 9-8 บ=936 ✅บ
17:30 บ 6-8 บ=088 ✅✅บบ
17:45 บ 7-0 บ=758 ✅บ
18:00 บ 7-8 บ=956 ✅ล
18:15 บ 7-8 บ=958 ✅บ
18:30 บ 6-7 บ=056 ✅บ
18:45 บ 7-0 บ=007 ✅✅✅บบบ
19:00 บ 7-8 บ=949 ทบ
19:15 บ 9-0 บ=602 ✅บ
19:30 บ 7-8 บ=921 ทบ
19:45 บ 7-6 บ=389 ทบ
20:00 บ 9-6 บ=769 ✅✅บบ
20:15 บ 6-8 บ=327 ทบ
20:30 บ 6-8 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
บน ลักกี้ VIP 5/11/2563

18:15 บ 7-9 บ=009 ✅บ
18:30 บ 9-0 บ=051 ✅บ
18:45 บ 7-8 บ=701 ✅บ
19:00 บ 7-8 บ=976 ✅บ
19:15 บ 7-9 บ=889 ✅บ
19:30 บ 7-6 บ=740 ✅บ
19:45 บ 9-0 บ=696 ✅บ
20:00 บ 9-8 บ=887 ✅✅บบ
20:15 บ 9-7 บ=728 ✅บ
20:30 บ 9-8 บ=026 ทบ
20:45 บ 7-6 บ=049 ทบ
21:00 บ 7-8 บ=592 ทบ
21:15 บ 6-7 บ=634 ✅บ
21:30 บ 7-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
18:15 บ 7-9 บ=009 ✅บ
18:30 บ 9-0 บ=051 ✅บ
18:45 บ 7-8 บ=701 ✅บ
19:00 บ 7-8 บ=976 ✅บ
19:15 บ 7-9 บ=889 ✅บ
19:30 บ 7-6 บ=740 ✅บ
19:45 บ 9-0 บ=696 ✅บ
20:00 บ 9-8 บ=887 ✅✅บบ
20:15 บ 9-7 บ=728 ✅บ
20:30 บ 9-8 บ=026 ทบ
20:45 บ 7-6 บ=049 ทบ
21:00 บ 7-8 บ=592 ทบ
21:15 บ 6-7 บ=634 ✅บ
21:30 บ 7-8 บ=721 ✅บ
21:45 บ 7-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
18:15 บ 7-9 บ=009 ✅บ
18:30 บ 9-0 บ=051 ✅บ
18:45 บ 7-8 บ=701 ✅บ
19:00 บ 7-8 บ=976 ✅บ
19:15 บ 7-9 บ=889 ✅บ
19:30 บ 7-6 บ=740 ✅บ
19:45 บ 9-0 บ=696 ✅บ
20:00 บ 9-8 บ=887 ✅✅บบ
20:15 บ 9-7 บ=728 ✅บ
20:30 บ 9-8 บ=026 ทบ
20:45 บ 7-6 บ=049 ทบ
21:00 บ 7-8 บ=592 ทบ
21:15 บ 6-7 บ=634 ✅บ
21:30 บ 7-8 บ=721 ✅บ
21:45 บ 7-6 บ=055 ทบ
22:00 บ 7-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
บน ลักกี้ VIP 5/11/2563

14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=903 ✅✅บบ
16:00 บ 9-0 บ=756 ✅ล
16:15 บ 9-0 บ=280 ✅บ
16:30 บ 7-8 บ=955 ✅ล
16:45 บ 7-8 บ=882 ✅✅บบ
17:00 บ 9-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=903 ✅✅บบ
16:00 บ 9-0 บ=756 ✅ล
16:15 บ 9-0 บ=280 ✅บ
16:30 บ 7-8 บ=955 ✅ล
16:45 บ 7-8 บ=882 ✅✅บบ
17:00 บ 9-6 บ=737 ทบ
17:15 บ 9-0 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
บน ลักกี้ VIP 5/11/2563

14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=903 ✅✅บบ
16:00 บ 9-0 บ=756 ✅ล
16:15 บ 9-0 บ=280 ✅บ
16:30 บ 7-8 บ=955 ✅ล
16:45 บ 7-8 บ=882 ✅✅บบ
17:00 บ 9-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=903 ✅✅บบ
16:00 บ 9-0 บ=756 ✅ล
16:15 บ 9-0 บ=280 ✅บ
16:30 บ 7-8 บ=955 ✅ล
16:45 บ 7-8 บ=882 ✅✅บบ
17:00 บ 9-6 บ=737 ทบ
17:15 บ 9-0 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
บน ลักกี้ VIP 5/11/2563

14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=

A. ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
B. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
C. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
D. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
E. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=903 ✅✅บบ
16:00 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=903 ✅✅บบ
16:00 บ 9-0 บ=756 ✅ล
16:00 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=903 ✅✅บบ
16:00 บ 9-0 บ=756 ✅ล
16:15 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=903 ✅✅บบ
16:00 บ 9-0 บ=756 ✅ล
16:15 บ 9-0 บ=280 ✅บ
16:30 บ 7-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=903 ✅✅บบ
16:00 บ 9-0 บ=756 ✅ล
16:15 บ 9-0 บ=280 ✅บ
16:30 บ 7-8 บ=955 ✅ล
16:45 บ 7-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=806 ✅บ
14:45 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=547 ✅บ
15:15 บ 8-7 บ=175 ✅บ
15:30 บ 9-0 บ=492 ✅บ
15:45 บ 9-0 บ=903 ✅✅บบ
16:00 บ 9-0 บ=756 ✅ล
16:15 บ 9-0 บ=280 ✅บ
16:30 บ 7-8 บ=955 ✅ล
16:45 บ 7-8 บ=882 ✅✅บบ
17:00 บ 9-6 บ=
แสดงความคิดเห็น