โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
ปิงปอง 22/05/2562

09:00 ( 9 )=728/97 ✅สล
09:15 ( 6 )=591/45 +
09:30 ( 9 )=567/32 +
09:45 ( 2 )=434/27 ✅สล
10:00 ( 3 )=233/85 ✅สบ 233 แตก
10:15 ( 3 )=234-123-345-233-223-253

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 ( 9 )=728/97 ✅สล
09:15 ( 6 )=591/45 +
09:30 ( 9 )=567/32 +
09:45 ( 2 )=434/27 ✅สล
10:00 ( 3 )=233/85 ✅สบ 233 แตก
10:15 ( 3 )=160/80 +
10:30 ( 8 )=980-789-180-678
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 ( 9 )=728/97 ✅สล
09:15 ( 6 )=591/45 +
09:30 ( 9 )=567/32 +
09:45 ( 2 )=434/27 ✅สล
10:00 ( 3 )=233/85 ✅สบ 233 แตก
10:15 ( 3 )=160/80 +
10:30 ( 8 )=061/15 +
10:45 ( 3 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 ( 9 )=728/97 ✅สล
09:15 ( 6 )=591/45 +
09:30 ( 9 )=567/32 +
09:45 ( 2 )=434/27 ✅สล
10:00 ( 3 )=233/85 ✅สบ 233 แตก
10:15 ( 3 )=160/80 +
10:30 ( 8 )=061/15 +
10:45 ( 3 )=233/223123/234/345
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 ( 9 )=728/97 ✅สล
09:15 ( 6 )=591/45 +
09:30 ( 9 )=567/32 +
09:45 ( 2 )=434/27 ✅สล
10:00 ( 3 )=233/85 ✅สบ 233 แตก
10:15 ( 3 )=160/80 +
10:30 ( 8 )=061/15 +
10:45 ( 3 )=233/223123/234/345
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
ปิงปอง 21/05/2562

16:45 ( 8 )=768/30 ✅สบ
17:00 ( 0 )=950/79 ✅สบ
17:15 ( 0 )=344/40 ✅สล
17:30 ( 2 )=064/84 +
17:45 ( 0 )=270/71 ✅สบ
18:00 ( 0 )=000/83 ✅สบ

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16:45 ( 8 )=768/30 ✅สบ
17:00 ( 0 )=950/79 ✅สบ
17:15 ( 0 )=344/40 ✅สล
17:30 ( 2 )=064/84 +
17:45 ( 0 )=270/71 ✅สบ
18:00 ( 0 )=000/83 ✅สบ
18:15 ( 0 )=886/66 +
18:30 ( 8 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16:45 ( 8 )=768/30 ✅สบ
17:00 ( 0 )=950/79 ✅สบ
17:15 ( 0 )=344/40 ✅สล
17:30 ( 2 )=064/84 +
17:45 ( 0 )=270/71 ✅สบ
18:00 ( 0 )=000/83 ✅สบ
18:15 ( 0 )=886/66 +
18:30 ( 8 )=056/29 +
18:45 ( 0 )=533/05 ✅สล
19:00 ( 0 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
17:45 ( 0 )=270/71 ✅สบ
18:00 ( 0 )=000/83 ✅สบ
18:15 ( 0 )=886/66 +
18:30 ( 8 )=056/29 +
18:45 ( 0 )=533/05 ✅สล
19:00 ( 0 )=407/27 ✅สบ
19:15 ( 2 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
17:45 ( 0 )=270/71 ✅สบ
18:00 ( 0 )=000/83 ✅สบ
18:15 ( 0 )=886/66 +
18:30 ( 8 )=056/29 +
18:45 ( 0 )=533/05 ✅สล
19:00 ( 0 )=407/27 ✅สบ
19:15 ( 2 )=530/63 +
19:30 ( 0 )=108/62 ✅สบ
19:45 ( 0 )=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 21/05/2562

10:30 ( 0 )=800/76 ✅สบ
10:45 ( 0 )=087/00 ✅✅สบล
11:00 ( 0 )=538/86 +
11:15 ( 8 )=239/08 ✅สล
11:30 ( 0 )=999/50 ✅สล
11:45 ( 0 )=332/86 +
12:00 ( 2 )=143/14 +
12:15 ( 4 )= 061/47 ✅สล
12:30 ( 6 )=876/85 ✅สบ
12:45 ( 6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:15 ( 8 )=239/08 ✅สล
11:30 ( 0 )=999/50 ✅สล
11:45 ( 0 )=332/86 +
12:00 ( 2 )=143/14 +
12:15 ( 4 )=061/47 ✅สล
12:30 ( 6 )=876/85 ✅สบ
12:45 ( 6 )=846/23 ✅สบ
13:00 ( 2 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:00 ( 0 )=538/86 +
11:15 ( 8 )=239/08 ✅สล
11:30 ( 0 )=999/50 ✅สล
11:45 ( 0 )=332/86 +
12:00 ( 2 )=143/14 +
12:15 ( 4 )=061/47 ✅สล
12:30 ( 6 )=876/85 ✅สบ
12:45 ( 6 )=846/23 ✅สบ
13:00 ( 2 )=939/66 +
13:15 ( 6 )=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 21/05/2562

รอบ40 เวลา 10:00 ( 3 )=005/32 ✅สล
รอบ41 เวลา 10:15 ( 3 )=180/10 +
รอบ42 เวลา 10:30 ( 0 )=800/76 ✅สบ
รอบ43 เวลา 10:45 ( 0 )=087/00 ✅✅สบล
รอบ44 เวลา 11:00 ( 0 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
รอบ40 เวลา 10:00 ( 3 )=005/32 ✅สล
รอบ41 เวลา 10:15 ( 3 )=180/10 +
รอบ42 เวลา 10:30 ( 0 )=800/76 ✅สบ
รอบ43 เวลา 10:45 ( 0 )=087/00 ✅✅สบล
รอบ44 เวลา 11:00 ( 0 )=538/86 +
รอบ45 เวลา 11:15 ( 8 )=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 20/05/2562

12.30 [ 2 ]=425/11 ✅สบ
12:45 [ 2 ]=258/19 ✅สบ
13.00 [ 2 ]=633/20 ✅สล
13:15 [ 2 ]=640/16 +
13:30 [ 6 ]=463/84 ✅สบ
13:45 [ 3 ]=510/73 ✅สล
14.00 [ 3 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12.30 [ 2 ]=425/11 ✅สบ
12:45 [ 2 ]=258/19 ✅สบ
13.00 [ 2 ]=633/20 ✅สล
13:15 [ 2 ]=640/16 +
13:30 [ 6 ]=463/84 ✅สบ
13:45 [ 3 ]=510/73 ✅สล
14.00 [ 3 ]=747/41 +
14:15 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12.30 [ 2 ]=425/11 ✅สบ
12:45 [ 2 ]=258/19 ✅สบ
13.00 [ 2 ]=633/20 ✅สล
13:15 [ 2 ]=640/16 +
13:30 [ 6 ]=463/84 ✅สบ
13:45 [ 3 ]=510/73 ✅สล
14.00 [ 3 ]=747/41 +
14:15 [ 4 ]=038/69 +
14.30 [ 6 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12.30 [ 2 ]=425/11 ✅สบ
12:45 [ 2 ]=258/19 ✅สบ
13.00 [ 2 ]=633/20 ✅สล
13:15 [ 2 ]=640/16 +
13:30 [ 6 ]=463/84 ✅สบ
13:45 [ 3 ]=510/73 ✅สล
14.00 [ 3 ]=747/41 +
14:15 [ 4 ]=038/69 +
14.30 [ 6 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 20/05/2562

11.00 [ 3 ]=143/25 ✅สบ
11:15 [ 3 ]=393/59 ✅สบ
11:30 [ 3 ]=655/28 +
11:45 [ 2 ]=799/24 ✅สบ
12:00 [ 3 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12.30 [ 2 ]=425/11 ✅สบ
12:45 [ 2 ]=258/19 ✅สบ
13.00 [ 2 ]=633/20 ✅สล
13:15 [ 2 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 8
ปิงปอง 19/052562

14:45 [ 2 ]=662/77 ✅สบ
15:00 [ 6 ]=896/14 ✅สบ
15:15 [ 4 ]=632/62 +
15.30 [ 6 ]=636/54 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=255/67 ✅สบ
16.00 [ 6 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:45 [ 2 ]=662/77 ✅สบ
15:00 [ 6 ]=896/14 ✅สบ
15:15 [ 4 ]=632/62 +
15.30 [ 6 ]=636/54 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=255/67 ✅สบ
16.00 [ 6 ]=627/64 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:45 [ 2 ]=662/77 ✅สบ
15:00 [ 6 ]=896/14 ✅สบ
15:15 [ 4 ]=632/62 +
15.30 [ 6 ]=636/54 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=255/67 ✅สบ
16.00 [ 6 ]=627/64 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=148/96 ✅สล
16:30 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:45 [ 2 ]=662/77 ✅สบ
15:00 [ 6 ]=896/14 ✅สบ
15:15 [ 4 ]=632/62 +
15.30 [ 6 ]=636/54 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=255/67 ✅สบ
16.00 [ 6 ]=627/64 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=148/96 ✅สล
16:30 [ 4 ]=625/10 +
16.45 [ 2 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15.30 [ 6 ]=636/54 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=255/67 ✅สบ
16.00 [ 6 ]=627/64 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=148/96 ✅สล
16:30 [ 4 ]=625/10 +
16.45 [ 2 ]=733/47 +
17:00 [ 2 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15.30 [ 6 ]=636/54 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=255/67 ✅สบ
16.00 [ 6 ]=627/64 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=148/96 ✅สล
16:30 [ 4 ]=625/10 +
16.45 [ 2 ]=733/47 +
17:00 [ 2 ]=257/20 ✅✅สบล
17.15 [ 3 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15.30 [ 6 ]=636/54 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=255/67 ✅สบ
16.00 [ 6 ]=627/64 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=148/96 ✅สล
16:30 [ 4 ]=625/10 +
16.45 [ 2 ]=733/47 +
17:00 [ 2 ]=257/20 ✅✅สบล
17.15 [ 3 ]=671/18 +
17:30 [ 2 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15.30 [ 6 ]=636/54 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=255/67 ✅สบ
16.00 [ 6 ]=627/64 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=148/96 ✅สล
16:30 [ 4 ]=625/10 +
16.45 [ 2 ]=733/47 +
17:00 [ 2 ]=257/20 ✅✅สบล
17.15 [ 3 ]=671/18 +
17:30 [ 2 ]=073/25 ✅สล
17:45 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15.30 [ 6 ]=636/54 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=255/67 ✅สบ
16.00 [ 6 ]=627/64 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=148/96 ✅สล
16:30 [ 4 ]=625/10 +
16.45 [ 2 ]=733/47 +
17:00 [ 2 ]=257/20 ✅✅สบล
17.15 [ 3 ]=671/18 +
17:30 [ 2 ]=073/25 ✅สล
17:45 [ 4 ]=527/68 +
18:00 [ 2 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 19/052562

12:15 [ 6 ]=383/76 ✅สล
12.30 [ 3 ]=398/93 ✅✅สบล
12:45 [ 3 ]=198/85 +
13.00 [ 9 ]=493/47 ✅สบ
13:15 [ 3 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 19/052562

06:45 [ 0 ]=072/18 ✅สบ
07:00 [ 0 ]=194/70 ✅สล
07:15 [ 8 ]=001/21 +
07.30 [ 8 ]=068/79 ✅สบ
07:45 [ 0 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:45 [ 0 ]=072/18 ✅สบ
07:00 [ 0 ]=194/70 ✅สล
07:15 [ 8 ]=001/21 +
07.30 [ 8 ]=068/79 ✅สบ
07:45 [ 0 ]=327/54 +
08.00 [ 8 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 18/052562

15.30 [ 4 ]=641/29 ✅สบ
15:45 [ 3 ]=827/02 +
16.00 [ 6 ]=246/76 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=276/83 ✅สบ
16:30 [ 4 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15.30 [ 4 ]=641/29 ✅สบ
15:45 [ 3 ]=827/02 +
16.00 [ 6 ]=246/76 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=276/83 ✅สบ
16:30 [ 4 ]=734/07 ✅สบ
16.45 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15.30 [ 4 ]=641/29 ✅สบ
15:45 [ 3 ]=827/02 +
16.00 [ 6 ]=246/76 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=276/83 ✅สบ
16:30 [ 4 ]=734/07 ✅สบ
16.45 [ 4 ]=155/65 +
17:00 [ 8 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15.30 [ 4 ]=641/29 ✅สบ
15:45 [ 3 ]=827/02 +
16.00 [ 6 ]=246/76 ✅✅สบล
16:15 [ 6 ]=276/83 ✅สบ
16:30 [ 4 ]=734/07 ✅สบ
16.45 [ 4 ]=155/65 +
17:00 [ 8 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 18/052562

13.00 [ 6 ]=964/98 ✅สบ
13:15 [ 2 ]=264/05 ✅สบ
13:30 [ 4 ]=572/38 +
13:45 [ 2 ]=695/82 ✅สล
14.00 [ 2 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 18/052562

09:15 [ 0 ]=740/15 ✅สบ
09.30 [ 4 ]=413/87 ✅สบ
09:45 [ 3 ]=484/59 +
10:00 [ 4 ]=408/39 ✅สบ
10:15 [ 8 ]=898/22 ✅สบ
10.30 [ 9 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:15 [ 0 ]=740/15 ✅สบ
09.30 [ 4 ]=413/87 ✅สบ
09:45 [ 3 ]=484/59 +
10:00 [ 4 ]=408/39 ✅สบ
10:15 [ 8 ]=898/22 ✅สบ
10.30 [ 9 ]=420/59 ✅สล
10:45 [ 2 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:15 [ 0 ]=740/15 ✅สบ
09.30 [ 4 ]=413/87 ✅สบ
09:45 [ 3 ]=484/59 +
10:00 [ 4 ]=408/39 ✅สบ
10:15 [ 8 ]=898/22 ✅สบ
10.30 [ 9 ]=420/59 ✅สล
10:45 [ 2 ]=646/35 +
11.00 [ 4 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 17/052562

16.45 [ 9 ]=190/73 ✅สบ
17:00 [ 9 ]=718/96 ✅สล
17.15 [ 8 ]=874/54 ✅สบ
17:30 [ 8 ]=454/81 ✅สล
17:45 [ 8 ]=046/21 +
18:00 [ 0 ]=150/43 ✅สบ
18.15 [ 4 ]=682/15 +
18:30 [ 8 ]=968/49 ✅สบ
18.45 [ 6 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 17/052562

16.00 [ 9 ]=996/74 ✅สบ
16:15 [ 8 ]=692/06 +
16:30 [ 6 ]=979/05 +
16.45 [ 9 ]=190/73 ✅สบ
17:00 [ 9 ]=718/96 ✅สล
17.15 [ 8 ]=874/54 ✅สบ
17:30 [ 8 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16.45 [ 9 ]=190/73 ✅สบ
17:00 [ 9 ]=718/96 ✅สล
17.15 [ 8 ]=874/54 ✅สบ
17:30 [ 8 ]=454/81 ✅สล
17:45 [ 8 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16.45 [ 9 ]=190/73 ✅สบ
17:00 [ 9 ]=718/96 ✅สล
17.15 [ 8 ]=874/54 ✅สบ
17:30 [ 8 ]=454/81 ✅สล
17:45 [ 8 ]=046/21 +
18:00 [ 0 ]=150/43 ✅สบ
18.15 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16.45 [ 9 ]=190/73 ✅สบ
17:00 [ 9 ]=718/96 ✅สล
17.15 [ 8 ]=874/54 ✅สบ
17:30 [ 8 ]=454/81 ✅สล
17:45 [ 8 ]=046/21 +
18:00 [ 0 ]=150/43 ✅สบ
18.15 [ 4 ]=682/15 +
18:30 [ 8 ]=968/49 ✅สบ
18.45 [ 6 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 16/052562

16:15 [ 8 ]=120/08 ✅สล
16:30 [ 2 ]=533/68 +
16.45 [ 4 ]=866/57 +
17:00 [ 8 ]=667/85 ✅สล
17.15 [ 6 ]=861/08 ✅สบ
17:30 [ 6 ]=547/36 ✅สบ
17:45 [ 8 ]=083/07 ✅สบ
18:00 [ 0 ]=331/20 ✅สล
18.15 [ 0 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
17:00 [ 8 ]=667/85 ✅สล
17.15 [ 6 ]=861/08 ✅สบ
17:30 [ 6 ]=547/36 ✅สบ
17:45 [ 8 ]=083/07 ✅สบ
18:00 [ 0 ]=331/20 ✅สล
18.15 [ 0 ]=133/19 +
18:30 [ 0 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
รัฐบาล 16/05/62
254 - 459 - 465

54 - 45


11:15 [ 8 ]=475/80 ✅สล
11:30 [ 4 ]=320/41 ✅สล
11:45 [ 0 ]=306/45 ✅สบ
12:00 [ 8 ]=188/94 ✅สบ
12:15 [ 8 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:15 [ 8 ]=475/80 ✅สล
11:30 [ 4 ]=320/41 ✅สล
11:45 [ 0 ]=306/45 ✅สบ
12:00 [ 8 ]=188/94 ✅สบ
12:15 [ 8 ]=955/14 +
12.30 [ 0 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:15 [ 8 ]=475/80 ✅สล
11:30 [ 4 ]=320/41 ✅สล
11:45 [ 0 ]=306/45 ✅สบ
12:00 [ 8 ]=188/94 ✅สบ
12:15 [ 8 ]=955/14 +
12.30 [ 0 ]=516/01 ✅สล
12:45 [ 6 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:15 [ 8 ]=475/80 ✅สล
11:30 [ 4 ]=320/41 ✅สล
11:45 [ 0 ]=306/45 ✅สบ
12:00 [ 8 ]=188/94 ✅สบ
12:15 [ 8 ]=955/14 +
12.30 [ 0 ]=516/01 ✅สล
12:45 [ 6 ]=289/16 ✅สล
13.00 [ 8 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:15 [ 8 ]=475/80 ✅สล
11:30 [ 4 ]=320/41 ✅สล
11:45 [ 0 ]=306/45 ✅สบ
12:00 [ 8 ]=188/94 ✅สบ
12:15 [ 8 ]=955/14 +
12.30 [ 0 ]=516/01 ✅สล
12:45 [ 6 ]=289/16 ✅สล
13.00 [ 8 ]=955/00 +
13:15 [ 0 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:15 [ 8 ]=475/80 ✅สล
11:30 [ 4 ]=320/41 ✅สล
11:45 [ 0 ]=306/45 ✅สบ
12:00 [ 8 ]=188/94 ✅สบ
12:15 [ 8 ]=955/14 +
12.30 [ 0 ]=516/01 ✅สล
12:45 [ 6 ]=289/16 ✅สล
13.00 [ 8 ]=955/00 +
13:15 [ 0 ]=015/67 ✅สบ
13:30 [ 6 ]=219/82 +
13:45 [ 0 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
รัฐบาล 16/05/62
254 - 459 - 465

54 - 45


07:45 [ 2 ]=009/12 ✅สล
08.00 [ 2 ]=153/62 ✅สล
08:15 [ 2 ]=015/24 ✅สล
08:30 [ 4 ]=024-654-124-824

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 2 ]=009/12 ✅สล
08.00 [ 2 ]=153/62 ✅สล
08:15 [ 2 ]=015/24 ✅สล
08:30 [ 4 ]=681/23 +
08:45 [ 2 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 2 ]=009/12 ✅สล
08.00 [ 2 ]=153/62 ✅สล
08:15 [ 2 ]=015/24 ✅สล
08:30 [ 4 ]=681/23 +
08:45 [ 2 ]=231/28 ✅✅สบล
09.00 [ 6 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 2 ]=009/12 ✅สล
08.00 [ 2 ]=153/62 ✅สล
08:15 [ 2 ]=015/24 ✅สล
08:30 [ 4 ]=681/23 +
08:45 [ 2 ]=231/28 ✅✅สบล
09.00 [ 6 ]=107/25 +
09:15 [ 2 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 2 ]=009/12 ✅สล
08.00 [ 2 ]=153/62 ✅สล
08:15 [ 2 ]=015/24 ✅สล
08:30 [ 4 ]=681/23 +
08:45 [ 2 ]=231/28 ✅✅สบล
09.00 [ 6 ]=107/25 +
09:15 [ 2 ]=507/44 +
09.30 [ 6 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
พาเสียวปิงปอง 15/05/2562

14.00 [ 4 ]=546/46 ✅✅สบล
14:15 [ 0 ]=248/68 +
14.30 [ 2 ]=655/83 +
14:45 [ 0 ]=484/05 ✅สล
15:00 [ 4 ]=387/74 ✅สล
15:15 [ 4 ]=745/89 ✅สบ
15.30 [ 6 ]=883/66 ✅สล
15:45 [ 6 ]=786-868-866-456-567-986

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14.00 [ 4 ]=546/46 ✅✅สบล
14:15 [ 0 ]=248/68 +
14.30 [ 2 ]=655/83 +
14:45 [ 0 ]=484/05 ✅สล
15:00 [ 4 ]=387/74 ✅สล
15:15 [ 4 ]=745/89 ✅สบ
15.30 [ 6 ]=883/66 ✅สล
15:45 [ 6 ]=527/01 +
16.00 [ 2 ]=125-102-123-432-725
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14.00 [ 4 ]=546/46 ✅✅สบล
14:15 [ 0 ]=248/68 +
14.30 [ 2 ]=655/83 +
14:45 [ 0 ]=484/05 ✅สล
15:00 [ 4 ]=387/74 ✅สล
15:15 [ 4 ]=745/89 ✅สบ
15.30 [ 6 ]=883/66 ✅สล
15:45 [ 6 ]=527/01 +
16.00 [ 2 ]=385/16 +
16:15 [ 6 ]=456-567-678
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
พาเสียวปิงปอง 15/05/2562

07:15 [ 0 ]=988/08 ✅สล
07.30 [ 0 ]=029/43 ✅สบ
07:45 [ 2 ]=873/11 +
08.00 [ 0 ]=307/55 ✅สบ
08:15 [ 2 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 [ 0 ]=988/08 ✅สล
07.30 [ 0 ]=029/43 ✅สบ
07:45 [ 2 ]=873/11 +
08.00 [ 0 ]=307/55 ✅สบ
08:15 [ 2 ]=999/91 +
08:30 [ 0 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 [ 0 ]=988/08 ✅สล
07.30 [ 0 ]=029/43 ✅สบ
07:45 [ 2 ]=873/11 +
08.00 [ 0 ]=307/55 ✅สบ
08:15 [ 2 ]=999/91 +
08:30 [ 0 ]=672/00 ✅สล
08:45 [ 0 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 [ 0 ]=988/08 ✅สล
07.30 [ 0 ]=029/43 ✅สบ
07:45 [ 2 ]=873/11 +
08.00 [ 0 ]=307/55 ✅สบ
08:15 [ 2 ]=999/91 +
08:30 [ 0 ]=672/00 ✅สล
08:45 [ 6 ]=215/88 +
09.00 [ 4 ]=824/13 ✅สบ
09:15 [ 8 ]=684-681-683-287-187-387-487
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 7
พาเสียวปิงปอง 14/05/2562

14:15 [ 8 ]=086/34 ✅สบ
14.30 [ 4 ]=314/28 ✅สบ
14:45 [ 4 ]=938/82 +
15:00 [ 0 ]=071/23 ✅สบ
15:15 [ 8 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:15 [ 8 ]=086/34 ✅สบ
14.30 [ 4 ]=314/28 ✅สบ
14:45 [ 4 ]=938/82 +
15:00 [ 0 ]=071/23 ✅สบ
15:15 [ 8 ]=384/95 ✅สบ
15.30 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:15 [ 8 ]=086/34 ✅สบ
14.30 [ 4 ]=314/28 ✅สบ
14:45 [ 4 ]=938/82 +
15:00 [ 0 ]=071/23 ✅สบ
15:15 [ 8 ]=384/95 ✅สบ
15.30 [ 4 ]=944/66 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:15 [ 8 ]=086/34 ✅สบ
14.30 [ 4 ]=314/28 ✅สบ
14:45 [ 4 ]=938/82 +
15:00 [ 0 ]=071/23 ✅สบ
15:15 [ 8 ]=384/95 ✅สบ
15.30 [ 4 ]=944/66 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=206/53 ✅สบ
16.00 [ 8 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15:00 [ 0 ]=071/23 ✅สบ
15:15 [ 8 ]=384/95 ✅สบ
15.30 [ 4 ]=944/66 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=206/53 ✅สบ
16.00 [ 8 ]=235/82 ✅สล
16:15 [ 2 ]=443/26 ✅สล
16:30 [ 8 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15:00 [ 0 ]=071/23 ✅สบ
15:15 [ 8 ]=384/95 ✅สบ
15.30 [ 4 ]=944/66 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=206/53 ✅สบ
16.00 [ 8 ]=235/82 ✅สล
16:15 [ 2 ]=443/26 ✅สล
16:30 [ 8 ]=821/69 ✅สบ
16.45 [ 0 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15:00 [ 0 ]=071/23 ✅สบ
15:15 [ 8 ]=384/95 ✅สบ
15.30 [ 4 ]=944/66 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=206/53 ✅สบ
16.00 [ 8 ]=235/82 ✅สล
16:15 [ 2 ]=443/26 ✅สล
16:30 [ 8 ]=821/69 ✅สบ
16.45 [ 0 ]=409/78 ✅สบ
17:00 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15:00 [ 0 ]=071/23 ✅สบ
15:15 [ 8 ]=384/95 ✅สบ
15.30 [ 4 ]=944/66 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=206/53 ✅สบ
16.00 [ 8 ]=235/82 ✅สล
16:15 [ 2 ]=443/26 ✅สล
16:30 [ 8 ]=821/69 ✅สบ
16.45 [ 0 ]=409/78 ✅สบ
17:00 [ 4 ]=575/26 +
17.15 [ 2 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
พาเสียวปิงปอง 14/05/2562

11:45 [ 2 ]=248/78 ✅สบ
12:00 [ 9 ]=028/41 +
12:15 [ 3 ]=396/69 ✅สบ
12.30 [ 2 ]=552/97 ✅สบ
12:45 [ 2 ]=425-352-752-234-132

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 7
พาเสียวปิงปอง 14/05/2562

08:45 [ 4 ]=869/74 ✅สล
09.00 [ 4 ]=675/47 ✅สล
09:15 [ 6 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 [ 4 ]=869/74 ✅สล
09.00 [ 4 ]=675/47 ✅สล
09:15 [ 6 ]=475/36 ✅สล
09.30 [ 3 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 [ 4 ]=869/74 ✅สล
09.00 [ 4 ]=675/47 ✅สล
09:15 [ 6 ]=475/36 ✅สล
09.30 [ 3 ]=482/35 ✅สล
09:45 [ 2 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 [ 4 ]=869/74 ✅สล
09.00 [ 4 ]=675/47 ✅สล
09:15 [ 6 ]=475/36 ✅สล
09.30 [ 3 ]=482/35 ✅สล
09:45 [ 2 ]=877/26 ✅สล
10:00 [ 8 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 [ 4 ]=869/74 ✅สล
09.00 [ 4 ]=675/47 ✅สล
09:15 [ 6 ]=475/36 ✅สล
09.30 [ 3 ]=482/35 ✅สล
09:45 [ 2 ]=877/26 ✅สล
10:00 [ 8 ]=399/73 +
10:15 [ 9 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 [ 4 ]=869/74 ✅สล
09.00 [ 4 ]=675/47 ✅สล
09:15 [ 6 ]=475/36 ✅สล
09.30 [ 3 ]=482/35 ✅สล
09:45 [ 2 ]=877/26 ✅สล
10:00 [ 8 ]=399/73 +
10:15 [ 9 ]=ไม่ออกผล
10.30 [ 9 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 [ 4 ]=869/74 ✅สล
09.00 [ 4 ]=675/47 ✅สล
09:15 [ 6 ]=475/36 ✅สล
09.30 [ 3 ]=482/35 ✅สล
09:45 [ 2 ]=877/26 ✅สล
10:00 [ 8 ]=399/73 +
10:15 [ 9 ]=ไม่ออกผล
10.30 [ 9 ]=686/28 +
10:45 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:15 [ 8 ]=086/34 ✅สบ
14.30 [ 4 ]=314/28 ✅สบ
14:45 [ 4 ]=938/82 +
15:00 [ 0 ]=071/23 ✅สบ
15:15 [ 8 ]=384/95 ✅สบ
15.30 [ 4 ]=944/66 ✅สบ
15:45 [ 2 ]=206/53 ✅สบ
16.00 [ 8 ]=235/82 ✅สล
16:15 [ 2 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
พาเสียวปิงปอง 13/05/2562

07.30 [ 3 ]=120/03 ✅สล
07:45 [ 8 ]=234/18 ✅สล
08.00 [ 6 ]=859/26 ✅สล
08:15 [ 3 ]=381/88 ✅สบ
08:30 [ 2 ]=207/17 ✅สบ
08:45 [ 3 ]=145/84 +
09.00 [ 4 ]=536/84 ✅สล
09:15 [ 2 ]=572/04 ✅สบ
09.30 [ 6 ]=861/47 ✅สบ
09:45 [ 2 ]=126-120-123-234

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07.30 [ 3 ]=120/03 ✅สล
07:45 [ 8 ]=234/18 ✅สล
08.00 [ 6 ]=859/26 ✅สล
08:15 [ 3 ]=381/88 ✅สบ
08:30 [ 2 ]=207/17 ✅สบ
08:45 [ 3 ]=145/84 +
09.00 [ 4 ]=536/84 ✅สล
09:15 [ 2 ]=572/04 ✅สบ
09.30 [ 6 ]=861/47 ✅สบ
09:45 [ 2 ]=639/12 ✅สล
10:00 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09.00 [ 4 ]=536/84 ✅สล
09:15 [ 2 ]=572/04 ✅สบ
09.30 [ 6 ]=861/47 ✅สบ
09:45 [ 2 ]=639/12 ✅สล
10:00 [ 4 ]=248-244-224-844-884-234-345-456
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09.00 [ 4 ]=536/84 ✅สล
09:15 [ 2 ]=572/04 ✅สบ
09.30 [ 6 ]=861/47 ✅สบ
09:45 [ 2 ]=639/12 ✅สล
10:00 [ 4 ]=673/47 ✅สล
10:15 [ 4 ]=147-234-345-654-284-542
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09.00 [ 4 ]=536/84 ✅สล
09:15 [ 2 ]=572/04 ✅สบ
09.30 [ 6 ]=861/47 ✅สบ
09:45 [ 2 ]=639/12 ✅สล
10:00 [ 4 ]=673/47 ✅สล
10:15 [ 4 ]=312/90 +
10.30 [ 2 ]=121-122-322-332-372
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09.00 [ 4 ]=536/84 ✅สล
09:15 [ 2 ]=572/04 ✅สบ
09.30 [ 6 ]=861/47 ✅สบ
09:45 [ 2 ]=639/12 ✅สล
10:00 [ 4 ]=673/47 ✅สล
10:15 [ 4 ]=312/90 +
10.30 [ 2 ]=678/06 +
10:45 [ 4 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
พาเสียวปิงปอง 13/05/2562

07.30 [ 3 ]=120/03 ✅สล
07:45 [ 8 ]=234/18 ✅สล
08.00 [ 6 ]=859/26 ✅สล
08:15 [ 3 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07.30 [ 3 ]=120/03 ✅สล
07:45 [ 8 ]=234/18 ✅สล
08.00 [ 6 ]=859/26 ✅สล
08:15 [ 3 ]=381/88 ✅สบ
08:30 [ 2 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07.30 [ 3 ]=120/03 ✅สล
07:45 [ 8 ]=234/18 ✅สล
08.00 [ 6 ]=859/26 ✅สล
08:15 [ 3 ]=381/88 ✅สบ
08:30 [ 2 ]=207/17 ✅สบ
08:45 [ 3 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07.30 [ 3 ]=120/03 ✅สล
07:45 [ 8 ]=234/18 ✅สล
08.00 [ 6 ]=859/26 ✅สล
08:15 [ 3 ]=381/88 ✅สบ
08:30 [ 2 ]=207/17 ✅สบ
08:45 [ 3 ]=145/84 +
09.00 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07.30 [ 3 ]=120/03 ✅สล
07:45 [ 8 ]=234/18 ✅สล
08.00 [ 6 ]=859/26 ✅สล
08:15 [ 3 ]=381/88 ✅สบ
08:30 [ 2 ]=207/17 ✅สบ
08:45 [ 3 ]=145/84 +
09.00 [ 4 ]=536/84 ✅สล
09:15 [ 2 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07.30 [ 3 ]=120/03 ✅สล
07:45 [ 8 ]=234/18 ✅สล
08.00 [ 6 ]=859/26 ✅สล
08:15 [ 3 ]=381/88 ✅สบ
08:30 [ 2 ]=207/17 ✅สบ
08:45 [ 3 ]=145/84 +
09.00 [ 4 ]=536/84 ✅สล
09:15 [ 2 ]=572/04 ✅สบ
09.30 [ 6 ]=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
พาเสียวปิงปอง 12/05/2562

10:15 [ 8 ]=224/08 ✅สล
10.30 [ 4 ]=529/63 +
10:45 [ 3 ]=616/36 ✅สล
11.00 [ 3 ]=339/87 ✅สบ
11:15 [ 6 ]=550/06 ✅สล
11:30 [ 3 ]=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 [ 8 ]=224/08 ✅สล
10.30 [ 4 ]=529/63 +
10:45 [ 3 ]=616/36 ✅สล
11.00 [ 3 ]=339/87 ✅สบ
11:15 [ 6 ]=550/06 ✅สล
11:30 [ 3 ]=713/28 ✅สบ
11:45 [ 2 ]=128-728-428-123-234
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 [ 8 ]=224/08 ✅สล
10.30 [ 4 ]=529/63 +
10:45 [ 3 ]=616/36 ✅สล
11.00 [ 3 ]=339/87 ✅สบ
11:15 [ 6 ]=550/06 ✅สล
11:30 [ 3 ]=713/28 ✅สบ
11:45 [ 2 ]=893/85 +
12:00 [ 6 ]=536-363-366-963
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 [ 8 ]=224/08 ✅สล
10.30 [ 4 ]=529/63 +
10:45 [ 3 ]=616/36 ✅สล
11.00 [ 3 ]=339/87 ✅สบ
11:15 [ 6 ]=550/06 ✅สล
11:30 [ 3 ]=713/28 ✅สบ
11:45 [ 2 ]=893/85 +
12:00 [ 6 ]=623/24 ✅สบ
12:15 [ 4 ]=242-244-234-345-654
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:45 [ 3 ]=616/36 ✅สล
11.00 [ 3 ]=339/87 ✅สบ
11:15 [ 6 ]=550/06 ✅สล
11:30 [ 3 ]=713/28 ✅สบ
11:45 [ 2 ]=893/85 +
12:00 [ 6 ]=623/24 ✅สบ
12:15 [ 4 ]=843/27 ✅สบ
12.30 [ 4 ]=579/30 +
12:45 [ 4 ]=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:45 [ 3 ]=616/36 ✅สล
11.00 [ 3 ]=339/87 ✅สบ
11:15 [ 6 ]=550/06 ✅สล
11:30 [ 3 ]=713/28 ✅สบ
11:45 [ 2 ]=893/85 +
12:00 [ 6 ]=623/24 ✅สบ
12:15 [ 4 ]=843/27 ✅สบ
12.30 [ 4 ]=579/30 +
12:45 [ 4 ]=256/26 +
13.00 [ 4 ]=
แสดงความคิดเห็น