โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 07/12/2563 VIP

06:00 บ 5-6 บ=532 ✅บ
06:15 บ 7-6 บ=516 ✅บ
06:30 บ 3-4 บ=973 ✅บ
06:45 บ 4-5 บ=543 ✅✅บบ
07:00 บ 1-9 บ=869 ✅บ
07:15 บ 9-8 บ=184 ✅บ
07:30 บ 6-5 บ=532 ✅บ
07:45 บ 1-2 บ=625 ✅บ
08:00 บ 4-3 บ=164 ✅บ
08:15 บ 1-2 บ=991 ✅บ
08:30 บ 7-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บ 5-6 บ=532 ✅บ
06:15 บ 7-6 บ=516 ✅บ
06:30 บ 3-4 บ=973 ✅บ
06:45 บ 4-5 บ=543 ✅✅บบ
07:00 บ 1-9 บ=869 ✅บ
07:15 บ 9-8 บ=184 ✅บ
07:30 บ 6-5 บ=532 ✅บ
07:45 บ 1-2 บ=625 ✅บ
08:00 บ 4-3 บ=164 ✅บ
08:15 บ 1-2 บ=991 ✅บ
08:30 บ 8-7 บ=902 ทบ
08:45 บ 6-7 บ=657 ✅✅บบ
09:00 บ 6-7 บ=935 ทบ
09:15 บ 2-3 บ=113 ✅บ
09:30 บ 6-7 บ=320 ✅บ
09:45 บ 6-0 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บ 5-6 บ=532 ✅บ
06:15 บ 7-6 บ=516 ✅บ
06:30 บ 3-4 บ=973 ✅บ
06:45 บ 4-5 บ=543 ✅✅บบ
07:00 บ 1-9 บ=869 ✅บ
07:15 บ 9-8 บ=184 ✅บ
07:30 บ 6-5 บ=532 ✅บ
07:45 บ 1-2 บ=625 ✅บ
08:00 บ 4-3 บ=164 ✅บ
08:15 บ 1-2 บ=991 ✅บ
08:30 บ 8-7 บ=902 ทบ
08:45 บ 6-7 บ=657 ✅✅บบ
09:00 บ 6-7 บ=935 ทบ
09:15 บ 2-3 บ=113 ✅บ
09:30 บ 6-7 บ=320 ✅บ
09:45 บ 6-0 บ=870 ✅บ
10:00 บ 0-5 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 06/12/2563 VIP

07:00 บ 7-6 บ=237 ✅บ
07:15 บ 7-6 บ=273 ✅บ
07:30 บ 6-5 บ=469 ✅บ
07:45 บ 9-5 บ=315 ✅บ
08:00 บ 9-8 บ=981 ✅✅บบ
08:15 บ 8-7 บ=007 ✅บ
08:30 บ 8-7 บ=503 ทบ
08:45 บ 6-5 บ=130 ทบ
09:00 บ 6-5 บ=864 ✅บ
09:15 บ 6-9 บ=933 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=430 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=260 ✅บ
10:00 บ 9-0 บ=044 ✅บ
10:15 บ 1-8 บ=913 ✅บ
10:30 บ 1-8 บ=048 ✅บ
10:45 บ 5-8 บ=333 ทบ
11:00 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
11:15 บ 8-9 บ=904 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=017 ✅บ
11:45 บ 8-9 บ=159 ✅บ
12:00 บ 8-6 บ=363 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=790 ✅บ
12:30 บ 1-5 บ=323 ทบ
12:45 บ 7-0 บ=687 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=494 ✅✅บบ
13:15 บ 8-9 บ=973 ✅บ
13:30 บ 6-9 บ=100 ทบ
13:45 บ 5-7 บ=186 ทบ
14:00 บ 1-0 บ=045 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=822 ✅บ
14:30 บ 6-7 บ=026 ✅บ
14:45 บ 6-5 บ=396 ✅บ
15:00 บ 0-9 บ=081 ✅บ
15:15 บ 2-0 บ=256 ✅บ
15:30 บ 5-7 บ=418 ทบ
15:45 บ 7-6 บ=630 ✅บ
16:00 บ 9-8 บ=876 ✅บ
16:15 บ 0-8 บ=304 ✅บ
16:30 บ 6-9 บ=671 ✅บ
16:45 บ 6-9 บ=621 ✅บ
17:00 บ 0-9 บ=249 ✅บ
17:15 บ 9-8 บ=198 ✅✅บบ
17:30 บ 9-0 บ=507 ✅บ
17:45 บ 8-9 บ=008 ✅บ
18:00 บ 9-0 บ=00 ✅✅บบ
18:15 บ 9-8 บ=049 ✅บ
18:30 บ 7-9 บ=627 ✅บ
18:45 บ 5-8 บ=826 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=535 ทบ
19:15 บ 0-7 บ=379 ✅บ
19:30 บ 6-0 บ=376 ✅บ
19:45 บ 6-0 บ=290 ✅บ
20:00 บ 6-5 บ=771 ทบ
20:15 บ 7-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15:45 บ 7-6 บ=630 ✅บ
16:00 บ 9-8 บ=876 ✅บ
16:15 บ 0-8 บ=304 ✅บ
16:30 บ 6-9 บ=671 ✅บ
16:45 บ 6-9 บ=621 ✅บ
17:00 บ 0-9 บ=249 ✅บ
17:15 บ 9-8 บ=198 ✅✅บบ
17:30 บ 9-0 บ=507 ✅บ
17:45 บ 8-9 บ=008 ✅บ
18:00 บ 9-0 บ=001 ✅✅บบ
18:15 บ 9-8 บ=049 ✅บ
18:30 บ 7-9 บ=627 ✅บ
18:45 บ 5-8 บ=826 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=535 ทบ
19:15 บ 0-7 บ=379 ✅บ
19:30 บ 6-0 บ=376 ✅บ
19:45 บ 6-0 บ=290 ✅บ
20:00 บ 6-5 บ=771 ทบ
20:15 บ 7-8 บ=310 ทบ
20:30 บ 1-2 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 06/12/2563 VIP

07:00 บ 7-6 บ=237 ✅บ
07:15 บ 7-6 บ=273 ✅บ
07:30 บ 6-5 บ=469 ✅บ
07:45 บ 9-5 บ=315 ✅บ
08:00 บ 9-8 บ=981 ✅✅บบ
08:15 บ 8-7 บ=007 ✅บ
08:30 บ 8-7 บ=503 ทบ
08:45 บ 6-5 บ=130 ทบ
09:00 บ 6-5 บ=864 ✅บ
09:15 บ 6-9 บ=933 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=430 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=260 ✅บ
10:00 บ 9-0 บ=044 ✅บ
10:15 บ 1-8 บ=913 ✅บ
10:30 บ 1-8 บ=048 ✅บ
10:45 บ 5-8 บ=333 ทบ
11:00 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
11:15 บ 8-9 บ=904 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=017 ✅บ
11:45 บ 8-9 บ=159 ✅บ
12:00 บ 8-6 บ=363 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=790 ✅บ
12:30 บ 1-5 บ=323 ทบ
12:45 บ 7-0 บ=687 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=494 ✅✅บบ
13:15 บ 8-9 บ=973 ✅บ
13:30 บ 6-9 บ=100 ทบ
13:45 บ 5-7 บ=186 ทบ
14:00 บ 1-0 บ=045 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=822 ✅บ
14:30 บ 6-7 บ=026 ✅บ
14:45 บ 6-5 บ=396 ✅บ
15:00 บ 0-9 บ=081 ✅บ
15:15 บ 2-0 บ=256 ✅บ
15:30 บ 5-7 บ=418 ทบ
15:45 บ 7-6 บ=630 ✅บ
16:00 บ 9-8 บ=876 ✅บ
16:15 บ 0-8 บ=304 ✅บ
16:30 บ 6-9 บ=671 ✅บ
16:45 บ 6-9 บ=621 ✅บ
17:00 บ 0-9 บ=249 ✅บ
17:15 บ 9-8 บ=198 ✅✅บบ
17:30 บ 9-0 บ=507 ✅บ
17:45 บ 8-9 บ=008 ✅บ
18:00 บ 9-0 บ=00 ✅✅บบ
18:15 บ 9-8 บ=049 ✅บ
18:30 บ 7-9 บ=627 ✅บ
18:45 บ 5-8 บ=826 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=535 ทบ
19:15 บ 0-7 บ=379 ✅บ
19:30 บ 6-0 บ=376 ✅บ
19:45 บ 6-0 บ=290 ✅บ
20:00 บ 6-5 บ=771 ทบ
20:15 บ 7-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15:45 บ 7-6 บ=630 ✅บ
16:00 บ 9-8 บ=876 ✅บ
16:15 บ 0-8 บ=304 ✅บ
16:30 บ 6-9 บ=671 ✅บ
16:45 บ 6-9 บ=621 ✅บ
17:00 บ 0-9 บ=249 ✅บ
17:15 บ 9-8 บ=198 ✅✅บบ
17:30 บ 9-0 บ=507 ✅บ
17:45 บ 8-9 บ=008 ✅บ
18:00 บ 9-0 บ=001 ✅✅บบ
18:15 บ 9-8 บ=049 ✅บ
18:30 บ 7-9 บ=627 ✅บ
18:45 บ 5-8 บ=826 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=535 ทบ
19:15 บ 0-7 บ=379 ✅บ
19:30 บ 6-0 บ=376 ✅บ
19:45 บ 6-0 บ=290 ✅บ
20:00 บ 6-5 บ=771 ทบ
20:15 บ 7-8 บ=310 ทบ
20:30 บ 1-2 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 06/12/2563 VIP

07:00 บ 7-6 บ=237 ✅บ
07:15 บ 7-6 บ=273 ✅บ
07:30 บ 6-5 บ=469 ✅บ
07:45 บ 9-5 บ=315 ✅บ
08:00 บ 9-8 บ=981 ✅✅บบ
08:15 บ 8-7 บ=007 ✅บ
08:30 บ 8-7 บ=503 ทบ
08:45 บ 6-5 บ=130 ทบ
09:00 บ 6-5 บ=864 ✅บ
09:15 บ 6-9 บ=933 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=430 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=260 ✅บ
10:00 บ 9-0 บ=044 ✅บ
10:15 บ 1-8 บ=913 ✅บ
10:30 บ 1-8 บ=048 ✅บ
10:45 บ 5-8 บ=333 ทบ
11:00 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
11:15 บ 8-9 บ=904 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=017 ✅บ
11:45 บ 8-9 บ=159 ✅บ
12:00 บ 8-6 บ=363 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=790 ✅บ
12:30 บ 1-5 บ=323 ทบ
12:45 บ 7-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
11:15 บ 8-9 บ=904 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=017 ✅บ
11:45 บ 8-9 บ=159 ✅บ
12:00 บ 8-6 บ=363 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=790 ✅บ
12:30 บ 1-5 บ=323 ทบ
12:45 บ 7-0 บ=687 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=494 ✅✅บบ
13:15 บ 8-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
11:15 บ 8-9 บ=904 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=017 ✅บ
11:45 บ 8-9 บ=159 ✅บ
12:00 บ 8-6 บ=363 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=790 ✅บ
12:30 บ 1-5 บ=323 ทบ
12:45 บ 7-0 บ=687 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=494 ✅✅บบ
13:15 บ 8-9 บ=973 ✅บ
13:30 บ 6-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 6-7 บ=606 ✅✅บบ
11:15 บ 8-9 บ=904 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=017 ✅บ
11:45 บ 8-9 บ=159 ✅บ
12:00 บ 8-6 บ=363 ✅บ
12:15 บ 6-0 บ=790 ✅บ
12:30 บ 1-5 บ=323 ทบ
12:45 บ 7-0 บ=687 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=494 ✅✅บบ
13:15 บ 8-9 บ=973 ✅บ
13:30 บ 6-9 บ=100 ทบ
13:45 บ 5-7 บ=
thippawan6688 1 เดือนที่แล้ว
😭😭😭😭😭
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 03/12/2563 VIP

13:45 บ 5-7 บ=495 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=609 ✅บ
14:15 บ 8-5 บ=583 ✅✅✅✅บบ
14:30 บ 0-5 บ=440 ✅✅บ
15:00 บ 8-0 บ=260 ✅บ
15:15 บ 7-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 03/12/2563 VIP

05:00 บ 0-7 บ=690 ✅บ
05:15 บ 9-7 บ=973 ✅✅บบ
05:30 บ 6-7 บ=086 ✅บ
05:45 บ 6-4 บ=114 ✅บ
06:00 บ 0-5 บ=556 ✅✅บบ
06:15 บ 8-5 บ=819 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=684 ✅บ
06:45 บ 6-5 บ=953 ✅บ
07:00 บ 0-7 บ=960 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=734 ✅บ
07:30 บ 0-9 บ=502 ✅บ
07:45 บ 8-6 บ=411 ทบ
08:00 บ 7-5 บ=249 ทบ
08:15 บ 7-8 บ=617 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=296 ✅บ
08:45 บ 6-7 บ=257 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=959 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=959 ✅ล
09:15 บ 7-8 บ=891 ✅บ
09:30 บ 6-7 บ=549 ทบ
09:45 บ 6-7 บ=868 ✅บ
10:00 บ 5-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
05:00 บ 0-7 บ=690 ✅บ
05:15 บ 9-7 บ=973 ✅✅บบ
05:30 บ 6-7 บ=086 ✅บ
05:45 บ 6-4 บ=114 ✅บ
06:00 บ 0-5 บ=556 ✅✅บบ
06:15 บ 8-5 บ=819 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=684 ✅บ
06:45 บ 6-5 บ=953 ✅บ
07:00 บ 0-7 บ=960 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=734 ✅บ
07:30 บ 0-9 บ=502 ✅บ
07:45 บ 8-6 บ=411 ทบ
08:00 บ 7-5 บ=249 ทบ
08:15 บ 7-8 บ=617 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=296 ✅บ
08:45 บ 6-7 บ=257 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=959 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=959 ✅ล
09:15 บ 7-8 บ=891 ✅บ
09:30 บ 6-7 บ=549 ทบ
09:45 บ 6-7 บ=868 ✅บ
10:00 บ 5-6 บ=397 ✅ล
10:15 บ 5-6 บ=116 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 03/12/2563 VIP

05:00 บ 0-7 บ=690 ✅บ
05:15 บ 9-7 บ=973 ✅✅บบ
05:30 บ 6-7 บ=086 ✅บ
05:45 บ 6-4 บ=114 ✅บ
06:00 บ 0-5 บ=556 ✅✅บบ
06:15 บ 8-5 บ=819 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=684 ✅บ
06:45 บ 6-5 บ=953 ✅บ
07:00 บ 0-7 บ=960 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=734 ✅บ
07:30 บ 0-9 บ=502 ✅บ
07:45 บ 8-6 บ=411 ทบ
08:00 บ 7-5 บ=249 ทบ
08:15 บ 7-8 บ=617 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
05:00 บ 0-7 บ=690 ✅บ
05:15 บ 9-7 บ=973 ✅✅บบ
05:30 บ 6-7 บ=086 ✅บ
05:45 บ 6-4 บ=114 ✅บ
06:00 บ 0-5 บ=556 ✅✅บบ
06:15 บ 8-5 บ=819 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=684 ✅บ
06:45 บ 6-5 บ=953 ✅บ
07:00 บ 0-7 บ=960 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=734 ✅บ
07:30 บ 0-9 บ=502 ✅บ
07:45 บ 8-6 บ=411 ทบ
08:00 บ 7-5 บ=249 ทบ
08:15 บ 7-8 บ=617 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=296 ✅บ
08:45 บ 6-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
05:00 บ 0-7 บ=690 ✅บ
05:15 บ 9-7 บ=973 ✅✅บบ
05:30 บ 6-7 บ=086 ✅บ
05:45 บ 6-4 บ=114 ✅บ
06:00 บ 0-5 บ=556 ✅✅บบ
06:15 บ 8-5 บ=819 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=684 ✅บ
06:45 บ 6-5 บ=953 ✅บ
07:00 บ 0-7 บ=960 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=734 ✅บ
07:30 บ 0-9 บ=502 ✅บ
07:45 บ 8-6 บ=411 ทบ
08:00 บ 7-5 บ=249 ทบ
08:15 บ 7-8 บ=617 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=296 ✅บ
08:45 บ 6-7 บ=257 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
05:00 บ 0-7 บ=690 ✅บ
05:15 บ 9-7 บ=973 ✅✅บบ
05:30 บ 6-7 บ=086 ✅บ
05:45 บ 6-4 บ=114 ✅บ
06:00 บ 0-5 บ=556 ✅✅บบ
06:15 บ 8-5 บ=819 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=684 ✅บ
06:45 บ 6-5 บ=953 ✅บ
07:00 บ 0-7 บ=960 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=734 ✅บ
07:30 บ 0-9 บ=502 ✅บ
07:45 บ 8-6 บ=411 ทบ
08:00 บ 7-5 บ=249 ทบ
08:15 บ 7-8 บ=617 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=296 ✅บ
08:45 บ 6-7 บ=257 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
05:00 บ 0-7 บ=690 ✅บ
05:15 บ 9-7 บ=973 ✅✅บบ
05:30 บ 6-7 บ=086 ✅บ
05:45 บ 6-4 บ=114 ✅บ
06:00 บ 0-5 บ=556 ✅✅บบ
06:15 บ 8-5 บ=819 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=684 ✅บ
06:45 บ 6-5 บ=953 ✅บ
07:00 บ 0-7 บ=960 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=734 ✅บ
07:30 บ 0-9 บ=502 ✅บ
07:45 บ 8-6 บ=411 ทบ
08:00 บ 7-5 บ=249 ทบ
08:15 บ 7-8 บ=617 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=296 ✅บ
08:45 บ 6-7 บ=257 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=959 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
05:00 บ 0-7 บ=690 ✅บ
05:15 บ 9-7 บ=973 ✅✅บบ
05:30 บ 6-7 บ=086 ✅บ
05:45 บ 6-4 บ=114 ✅บ
06:00 บ 0-5 บ=556 ✅✅บบ
06:15 บ 8-5 บ=819 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=684 ✅บ
06:45 บ 6-5 บ=953 ✅บ
07:00 บ 0-7 บ=960 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=734 ✅บ
07:30 บ 0-9 บ=502 ✅บ
07:45 บ 8-6 บ=411 ทบ
08:00 บ 7-5 บ=249 ทบ
08:15 บ 7-8 บ=617 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=296 ✅บ
08:45 บ 6-7 บ=257 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=959 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=959 ✅ล
09:15 บ 7-8 บ=891 ✅บ
09:30 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 02/12/2563 VIP

10:30 บ 0-6 บ=007 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=300 ✅✅บบ
11:00 บ 9-6 บ=133 ทบ
11:15 บ 9-6 บ=186 ✅บ
11:30 บ 7-6 บ=172 ✅บ
11:45 บ 0-6 บ=211 ทบ
12:00 บ 7-9 บ=779 ✅✅✅บบบ
12:15 บ 7-8 บ=618 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=091 ✅บ
12:45 บ 7-9 บ=319 ✅บ
13:00 บ 7-9 บ=639 ✅บ
13:15 บ 9-8 บ=151 ทบ
13:30 บ 8-6 บ=446 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=326 ✅บ
14:00 บ 0-7 บ=731 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=390 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 0-6 บ=007 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=300 ✅✅บบ
11:00 บ 9-6 บ=133 ทบ
11:15 บ 9-6 บ=186 ✅บ
11:30 บ 7-6 บ=172 ✅บ
11:45 บ 0-6 บ=211 ทบ
12:00 บ 7-9 บ=779 ✅✅✅บบบ
12:15 บ 7-8 บ=618 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=091 ✅บ
12:45 บ 7-9 บ=319 ✅บ
13:00 บ 7-9 บ=639 ✅บ
13:15 บ 9-8 บ=151 ทบ
13:30 บ 8-6 บ=446 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=326 ✅บ
14:00 บ 0-7 บ=731 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=390 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=491 ทบ
14:45 บ 8-9 บ=274 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=755 ✅ล
15:15 บ 9-0 บ=409 ✅✅บบ
15:30 บ 0-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 0-6 บ=007 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=300 ✅✅บบ
11:00 บ 9-6 บ=133 ทบ
11:15 บ 9-6 บ=186 ✅บ
11:30 บ 7-6 บ=172 ✅บ
11:45 บ 0-6 บ=211 ทบ
12:00 บ 7-9 บ=779 ✅✅✅บบบ
12:15 บ 7-8 บ=618 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=091 ✅บ
12:45 บ 7-9 บ=319 ✅บ
13:00 บ 7-9 บ=639 ✅บ
13:15 บ 9-8 บ=151 ทบ
13:30 บ 8-6 บ=446 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=326 ✅บ
14:00 บ 0-7 บ=731 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=390 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=491 ทบ
14:45 บ 8-9 บ=274 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=755 ✅ล
15:15 บ 9-0 บ=409 ✅✅บบ
15:30 บ 5-9 บ=194 ✅บ
15:45 บ 5-7 บ=219 ทบ
16:00 บ 0-5 บ=807 ✅✅✅บ50
16:15 บ 5-6 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 02/12/2563 VIP

10:30 บ 0-6 บ=007 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=300 ✅✅บบ
11:00 บ 9-6 บ=133 ทบ
11:15 บ 9-6 บ=186 ✅บ
11:30 บ 7-6 บ=172 ✅บ
11:45 บ 0-6 บ=211 ทบ
12:00 บ 7-9 บ=779 ✅✅✅บบบ
12:15 บ 7-8 บ=618 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=091 ✅บ
12:45 บ 7-9 บ=319 ✅บ
13:00 บ 7-9 บ=639 ✅บ
13:15 บ 9-8 บ=151 ทบ
13:30 บ 8-6 บ=446 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=326 ✅บ
14:00 บ 0-7 บ=731 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=390 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 0-6 บ=007 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=300 ✅✅บบ
11:00 บ 9-6 บ=133 ทบ
11:15 บ 9-6 บ=186 ✅บ
11:30 บ 7-6 บ=172 ✅บ
11:45 บ 0-6 บ=211 ทบ
12:00 บ 7-9 บ=779 ✅✅✅บบบ
12:15 บ 7-8 บ=618 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=091 ✅บ
12:45 บ 7-9 บ=319 ✅บ
13:00 บ 7-9 บ=639 ✅บ
13:15 บ 9-8 บ=151 ทบ
13:30 บ 8-6 บ=446 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=326 ✅บ
14:00 บ 0-7 บ=731 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=390 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=491 ทบ
14:45 บ 8-9 บ=274 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=755 ✅ล
15:15 บ 9-0 บ=409 ✅✅บบ
15:30 บ 0-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 0-6 บ=007 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=300 ✅✅บบ
11:00 บ 9-6 บ=133 ทบ
11:15 บ 9-6 บ=186 ✅บ
11:30 บ 7-6 บ=172 ✅บ
11:45 บ 0-6 บ=211 ทบ
12:00 บ 7-9 บ=779 ✅✅✅บบบ
12:15 บ 7-8 บ=618 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=091 ✅บ
12:45 บ 7-9 บ=319 ✅บ
13:00 บ 7-9 บ=639 ✅บ
13:15 บ 9-8 บ=151 ทบ
13:30 บ 8-6 บ=446 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=326 ✅บ
14:00 บ 0-7 บ=731 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=390 ✅✅บบ
14:30 บ 8-7 บ=491 ทบ
14:45 บ 8-9 บ=274 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=755 ✅ล
15:15 บ 9-0 บ=409 ✅✅บบ
15:30 บ 5-9 บ=194 ✅บ
15:45 บ 5-7 บ=219 ทบ
16:00 บ 0-5 บ=807 ✅✅✅บ50
16:15 บ 5-6 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 30/11/2563 VIP

09:00 บ 0-9 บ=071 ✅บ
08:15 บ 4-5 บ=384 ✅บ
08:30 บ 7-8 บ=988 ✅✅บบ
09:45 บ 8-7 บ=557 ✅บ
10:00 บ 8-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 0-9 บ=071 ✅บ
08:15 บ 4-5 บ=384 ✅บ
08:30 บ 7-8 บ=988 ✅✅บบ
09:45 บ 8-7 บ=557 ✅บ
10:00 บ 8-7 บ=544 ✅ล
10:15 บ 0-9 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 7
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 29/11/2563 VIP

14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 29/11/2563 VIP

14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=668 ✅✅บบ
18:45 บ 9-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 29/11/2563 VIP

14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=668 ✅✅บบ
18:45 บ 9-7 บ=933 ✅บ
19:00 บ 7-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 29/11/2563 VIP

14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=668 ✅✅บบ
18:45 บ 9-7 บ=933 ✅บ
19:00 บ 7-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 29/11/2563 VIP

14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=668 ✅✅บบ
18:45 บ 9-7 บ=933 ✅บ
19:00 บ 7-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=668 ✅✅บบ
18:45 บ 9-7 บ=933 ✅บ
19:00 บ 7-5 บ=114 ทบ
19:15 บ 7-6 บ=943 ทบ
19:30 บ 8-7 บ=235 ✅✅บบ78
19:45 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
20:00 บ 6-5 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 29/11/2563 VIP

14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 29/11/2563 VIP

14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=668 ✅✅บบ
18:45 บ 9-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 29/11/2563 VIP

14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=668 ✅✅บบ
18:45 บ 9-7 บ=933 ✅บ
19:00 บ 7-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 29/11/2563 VIP

14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=668 ✅✅บบ
18:45 บ 9-7 บ=933 ✅บ
19:00 บ 7-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 0-9 บ=307 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=789 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=618 ✅✅บบ
14:45 บ 9-5 บ=445 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=486 ✅บ
15:15 บ 6-5 บ=537 ✅บ
15:30 บ 8-7 บ=339 ทบ
15:45 บ 8-7 บ=595 ทบ
16:00 บ 6-5 บ=504 ✅บ
16:15 บ 7-6 บ=568 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=744 ✅บ
16:45 บ 9-7 บ=169 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:15 บ 8-7 บ=286 ✅บ
17:30 บ 8-6 บ=520 ทบ
17:45 บ 8-6 บ=178 ✅บ
18:00 บ 0-9 บ=047 ✅บ
18:15 บ 8-7 บ=377 ✅✅บบ
18:30 บ 6-5 บ=668 ✅✅บบ
18:45 บ 9-7 บ=933 ✅บ
19:00 บ 7-5 บ=114 ทบ
19:15 บ 7-6 บ=943 ทบ
19:30 บ 8-7 บ=235 ✅✅บบ78
19:45 บ 8-7 บ=078 ✅✅บบ
20:00 บ 6-5 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 29/11/2563 VIP

06:30 บ 8-9 บ=782 ✅บ
06:45 บ 9-7 บ=899 ✅บ
07:00 บ 8-7 บ=918 ✅บ
07:15 บ 5-7 บ=305 ✅บ
07:30 บ 0-9 บ=770 ✅บ
07:45 บ 8-6 บ=121 ทบ
08:00 บ 7-5 บ=525 ✅✅บบ
08:15 บ 6-9 บ=663 ✅บ
08:30 บ 0-5 บ=990 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=105 ✅บ
09:00 บ 0-9 บ=391 ✅บ
09:15 บ 9-7 บ=774 ✅บ
09:30 บ 9-6 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 28/11/2563 VIP

03:30 บ 0-5 บ=850 ✅✅บบ
03:45 บ 8-7 บ=719 ✅บ
04:00 บ 8-7 บ=770 ✅✅บบ
04:15 บ 6-7 บ=669 ✅✅บบ
04:30 บ 7-9 บ=681 ทบ
04:45 บ 6-7 บ=065 ✅บ
05:00 บ 0-7 บ=360 ✅บ
05:15 บ 9-7 บ=590 ✅บ
05:30 บ 6-0 บ=320 ✅บ
05:45 บ 6-5 บ=055 ✅✅บบ
06:00 บ 0-5 บ=235 ✅บ
06:15 บ 8-5 บ=078 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=495 ✅บ
06:45 บ 9-7 บ=903 ✅บ
07:00 บ 8-7 บ=851 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=047 ✅บ
07:30 บ 0-9 บ=959 ✅✅บบ
07:45 บ 8-9 บ=931 ✅บ
08:00 บ 7-8 บ=308 ✅บ
08:15 บ 0-9 บ=039 ✅✅บบ
08:30 บ 0-5 บ=512 ✅บ
08:45 บ 9-7 บ=829 ✅บ
09:00 บ 0-9 บ=833 ทบ
09:15 บ 5-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 25/11/2563 VIP


14:15 บ 7-8 บ=208 ✅บ
14:30 บ 7-8 บ=851 ✅บ
14:45 บ 5-9 บ=752 ✅บ
15:00 บ 5-9 บ=643 ทบ
15:15 บ 8-7 บ=158 ✅บ
15:30 บ 6-5 บ=713 ✅ล
15:45 บ 0-9 บ=994 ✅✅บบ
16:00 บ 8-9 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 25/11/2563 VIP

02:30 บ 0-9 บ=901 ✅✅บบ
02:45 บ 7-8 บ=816 ✅บ
03:00 บ 7-9 บ=673 ✅บ
03:15 บ 8-9 บ=488 ✅✅บบ
03:30 บ 4-5 บ=429 ✅บ
03:45 บ 6-5 บ=954 ✅บ
04:00 บ 6-9 บ=494 ✅บ
04:15 บ 0-5 บ=235 ✅บ
04:30 บ 0-9 บ=005 ✅✅บบ
04:45 บ 9-6 บ=161 ✅บ
05:00 บ 9-5 บ=655 ✅✅บบ
05:15 บ 8-7 บ=457 ✅บ
05:30 บ 8-7 บ=890 ✅บ
05:45 บ 7-6 บ=385 ✅ล
06:00 บ 7-6 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 24/11/2563 VIP

06:00 บ 6-9 บ=689 ✅✅บบ
06:15 บ 8-9 บ=658 ✅บ
06:30 บ 5-9 บ=094 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=379 ✅บ
07:00 บ 5-9 บ=912 ✅✅บ
07:15 บ 6-5 บ=254 ✅บ
07:30 บ 5-7 บ=756 ✅✅บบ
07:45 บ 7-9 บ=896 ✅✅บ
08:00 บ 5-7 บ=074 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=180 ✅✅✅บบ
08:30 บ 9-7 บ=813 ทบ
08:45 บ 9-7 บ=657 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=070 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=570 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=646 ทบ
09:45 บ 9-5 บ=761 ทบ
10:00 บ 9-5 บ=831 ทบ
10:15 บ 0-6 บ=803 ✅บ
10:30 บ 0-6 บ=065 ✅✅บบ
10:45 บ 7-9 บ=997 ✅✅✅บบบ
11:00 บ 8-0 บ=356 ทบ
11:15 บ 7-9 บ=568 ทบ
11:30 บ 6-7 บ=347 ✅บ
11:45 บ 5-7 บ=695 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=099 ✅บ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=812 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=570 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 0-6 บ=803 ✅บ
10:30 บ 0-6 บ=065 ✅✅บบ
10:45 บ 7-9 บ=997 ✅✅✅บบบ
11:00 บ 8-0 บ=356 ทบ
11:15 บ 7-9 บ=568 ทบ
11:30 บ 6-7 บ=347 ✅บ
11:45 บ 5-7 บ=695 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=099 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=812 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=570 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=083 ✅บ
13:00 บ 5-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 0-6 บ=803 ✅บ
10:30 บ 0-6 บ=065 ✅✅บบ
10:45 บ 7-9 บ=997 ✅✅✅บบบ
11:00 บ 8-0 บ=356 ทบ
11:15 บ 7-9 บ=568 ทบ
11:30 บ 6-7 บ=347 ✅บ
11:45 บ 5-7 บ=695 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=099 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=812 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=570 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=083 ✅บ
13:00 บ 5-9 บ=896 ✅บ
13:15 บ 6-8 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 0-6 บ=803 ✅บ
10:30 บ 0-6 บ=065 ✅✅บบ
10:45 บ 7-9 บ=997 ✅✅✅บบบ
11:00 บ 8-0 บ=356 ทบ
11:15 บ 7-9 บ=568 ทบ
11:30 บ 6-7 บ=347 ✅บ
11:45 บ 5-7 บ=695 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=099 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=812 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=570 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=083 ✅บ
13:00 บ 5-9 บ=896 ✅บ
13:15 บ 6-8 บ=279 ✅ล
13:30 บ 7-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 0-6 บ=803 ✅บ
10:30 บ 0-6 บ=065 ✅✅บบ
10:45 บ 7-9 บ=997 ✅✅✅บบบ
11:00 บ 8-0 บ=356 ทบ
11:15 บ 7-9 บ=568 ทบ
11:30 บ 6-7 บ=347 ✅บ
11:45 บ 5-7 บ=695 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=099 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=812 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=570 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=083 ✅บ
13:00 บ 5-9 บ=896 ✅บ
13:15 บ 6-8 บ=279 ✅ล
13:30 บ 7-9 บ=864 ✅ล
13:45 บ 7-9 บ=231 ✅ล
14:00 บ 6-8 บ=317 ✅ล
14:15 บ 7-9 บ=587 ✅บ
14:30 บ 5-9 บ=775 ✅บ
14:45 บ 6-8 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-7 บ=347 ✅บ
11:45 บ 5-7 บ=695 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=099 ✅บ
12:15 บ 8-0 บ=812 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=570 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=083 ✅บ
13:00 บ 5-9 บ=896 ✅บ
13:15 บ 6-8 บ=279 ✅ล
13:30 บ 7-9 บ=864 ✅ล
13:45 บ 7-9 บ=231 ✅ล
14:00 บ 6-8 บ=317 ✅ล
14:15 บ 7-9 บ=587 ✅บ
14:30 บ 5-9 บ=775 ✅บ
14:45 บ 6-8 บ=850 ✅✅บ
15:00 บ 8-0 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 24/11/2563 VIP

06:00 บ 6-9 บ=689 ✅✅บบ
06:15 บ 8-9 บ=658 ✅บ
06:30 บ 5-9 บ=094 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=379 ✅บ
07:00 บ 5-9 บ=912 ✅✅บ
07:15 บ 6-5 บ=254 ✅บ
07:30 บ 5-7 บ=756 ✅✅บบ
07:45 บ 7-9 บ=896 ✅✅บ
08:00 บ 5-7 บ=074 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=180 ✅✅✅บบ
08:30 บ 9-7 บ=813 ทบ
08:45 บ 9-7 บ=657 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=070 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=570 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บ 6-9 บ=689 ✅✅บบ
06:15 บ 8-9 บ=658 ✅บ
06:30 บ 5-9 บ=094 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=379 ✅บ
07:00 บ 5-9 บ=912 ✅✅บ
07:15 บ 6-5 บ=254 ✅บ
07:30 บ 5-7 บ=756 ✅✅บบ
07:45 บ 7-9 บ=896 ✅✅บ
08:00 บ 5-7 บ=074 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=180 ✅✅✅บบ
08:30 บ 9-7 บ=813 ทบ
08:45 บ 9-7 บ=657 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=070 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=570 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=646 ทบ
09:45 บ 9-5 บ=761 ทบ
10:00 บ 9-5 บ=831 ทบ
10:15 บ 0-6 บ=803 ✅บ
10:30 บ 0-6 บ=065 ✅✅บบ
10:45 บ 7-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บ 6-9 บ=689 ✅✅บบ
06:15 บ 8-9 บ=658 ✅บ
06:30 บ 5-9 บ=094 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=379 ✅บ
07:00 บ 5-9 บ=912 ✅✅บ
07:15 บ 6-5 บ=254 ✅บ
07:30 บ 5-7 บ=756 ✅✅บบ
07:45 บ 7-9 บ=896 ✅✅บ
08:00 บ 5-7 บ=074 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=180 ✅✅✅บบ
08:30 บ 9-7 บ=813 ทบ
08:45 บ 9-7 บ=657 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=070 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=570 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=646 ทบ
09:45 บ 9-5 บ=761 ทบ
10:00 บ 9-5 บ=831 ทบ
10:15 บ 0-6 บ=803 ✅บ
10:30 บ 0-6 บ=065 ✅✅บบ
10:45 บ 7-9 บ=997 ✅✅✅บบบ
11:00 บ 8-0 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 24/11/2563 VIP

06:00 บ 6-9 บ=689 ✅✅บบ
06:15 บ 8-9 บ=658 ✅บ
06:30 บ 5-9 บ=094 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=379 ✅บ
07:00 บ 5-9 บ=912 ✅✅บ
07:15 บ 6-5 บ=254 ✅บ
07:30 บ 5-7 บ=756 ✅✅บบ
07:45 บ 7-9 บ=896 ✅✅บ
08:00 บ 5-7 บ=074 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บ 6-9 บ=689 ✅✅บบ
06:15 บ 8-9 บ=658 ✅บ
06:30 บ 5-9 บ=094 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=379 ✅บ
07:00 บ 5-9 บ=912 ✅✅บ
07:15 บ 6-5 บ=254 ✅บ
07:30 บ 5-7 บ=756 ✅✅บบ
07:45 บ 7-9 บ=896 ✅✅บ
08:00 บ 5-7 บ=074 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=180 ✅✅✅บบ
08:30 บ 9-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บ 6-9 บ=689 ✅✅บบ
06:15 บ 8-9 บ=658 ✅บ
06:30 บ 5-9 บ=094 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=379 ✅บ
07:00 บ 5-9 บ=912 ✅✅บ
07:15 บ 6-5 บ=254 ✅บ
07:30 บ 5-7 บ=756 ✅✅บบ
07:45 บ 7-9 บ=896 ✅✅บ
08:00 บ 5-7 บ=074 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=180 ✅✅✅บบ
08:30 บ 9-7 บ=813 ทบ
08:45 บ 9-7 บ=657 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บ 6-9 บ=689 ✅✅บบ
06:15 บ 8-9 บ=658 ✅บ
06:30 บ 5-9 บ=094 ✅บ
06:45 บ 9-8 บ=379 ✅บ
07:00 บ 5-9 บ=912 ✅✅บ
07:15 บ 6-5 บ=254 ✅บ
07:30 บ 5-7 บ=756 ✅✅บบ
07:45 บ 7-9 บ=896 ✅✅บ
08:00 บ 5-7 บ=074 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=180 ✅✅✅บบ
08:30 บ 9-7 บ=813 ทบ
08:45 บ 9-7 บ=657 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=070 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=570 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 21/11/2563 VIP

07:00 บ 8-7 บ=437 ✅บ
07:15 บ 6-7 บ=971 ✅บ
07:30 บ 8-7 บ=693 ทบ
07:45 บ 4-5 บ=436 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=506 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=197 ✅✅บบ
08:30 บ 8-7 บ=006 ทบ
08:45 บ 6-5 บ=122 ทบ
09:00 บ 6-7 บ=272 ✅บ
09:15 บ 9-0 บ=002 ✅บ
09:30 บ 8-9 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 8-7 บ=437 ✅บ
07:15 บ 6-7 บ=971 ✅บ
07:30 บ 8-7 บ=693 ทบ
07:45 บ 4-5 บ=436 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=506 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=197 ✅✅บบ
08:30 บ 8-7 บ=006 ทบ
08:45 บ 6-5 บ=122 ทบ
09:00 บ 6-7 บ=272 ✅บ
09:15 บ 9-0 บ=002 ✅บ
09:30 บ 8-9 บ=276 ทบ
09:45 บ 5-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 8-7 บ=437 ✅บ
07:15 บ 6-7 บ=971 ✅บ
07:30 บ 8-7 บ=693 ทบ
07:45 บ 4-5 บ=436 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=506 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=197 ✅✅บบ
08:30 บ 8-7 บ=006 ทบ
08:45 บ 6-5 บ=122 ทบ
09:00 บ 6-7 บ=272 ✅บ
09:15 บ 9-0 บ=002 ✅บ
09:30 บ 8-9 บ=276 ทบ
09:45 บ 5-7 บ=868 ทบ
10:00 บ 6-7 บ=164 ✅บ
10:15 บ 8-7 บ=018 ✅บ
10:30 บ 0-9 บ=996 ✅✅บบ
10:45 บ 5-8 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 8-7 บ=437 ✅บ
07:15 บ 6-7 บ=971 ✅บ
07:30 บ 8-7 บ=693 ทบ
07:45 บ 4-5 บ=436 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=506 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=197 ✅✅บบ
08:30 บ 8-7 บ=006 ทบ
08:45 บ 6-5 บ=122 ทบ
09:00 บ 6-7 บ=272 ✅บ
09:15 บ 9-0 บ=002 ✅บ
09:30 บ 8-9 บ=276 ทบ
09:45 บ 5-7 บ=868 ทบ
10:00 บ 6-7 บ=164 ✅บ
10:15 บ 8-7 บ=018 ✅บ
10:30 บ 0-9 บ=996 ✅✅บบ
10:45 บ 5-8 บ=682 ✅บ
11:00 บ 9-8 บ=519 ✅บ
11:15 บ 0-7 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 20/11/2563 VIP

08:00 บ 0-9 บ=502 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=791 ✅✅บบ
08:30 บ 8-7 บ=221 ✅ล
08:45 บ 6-5 บ=025 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=269 ✅บ
09:15 บ 8-7 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 0-9 บ=502 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=791 ✅✅บบ
08:30 บ 8-7 บ=221 ✅ล
08:45 บ 6-5 บ=025 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=269 ✅บ
09:15 บ 8-7 บ=432 ทบ
09:30 บ 6-7 บ=642 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 0-9 บ=502 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=791 ✅✅บบ
08:30 บ 8-7 บ=221 ✅ล
08:45 บ 6-5 บ=025 ✅บ
09:00 บ 6-7 บ=269 ✅บ
09:15 บ 8-7 บ=432 ทบ
09:30 บ 6-7 บ=642 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=996 ✅บ
10:00 บ 6-7 บ=077 ✅✅บบ
10:15 บ 8-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 6-7 บ=865 ✅บ
12:00 บ 5-6 บ=689 ✅บ
12:15 บ 9-0 บ=071 ✅บ
12:30 บ 9-8 บ=184 ✅บ
12:45 บ 5-0 บ=320 ✅บ
13:00 บ 5-6 บ=421 ทบ
13:15 บ 7-8 บ=172 ✅บ
13:30 บ 7-6 บ=143 ✅ล
13:45 บ 9-0 บ=795 ✅บ
14:00 บ 6-7 บ=215 ✅✅บบ 67
14:15 บ 5-6 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 19/11/2563 VIP

07:45 บ 8-7 บ=427 ✅บ
08:00 บ 8-7 บ=777 ✅✅✅บบบ
08:15 บ 6-7 บ=694 ✅บ
08:30 บ 6-7 บ=732 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=794 ✅บ
09:00 บ 8-9 บ=630 ทบ
09:15 บ 6-7 บ=625 ✅บ
09:30 บ 8-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:45 บ 8-7 บ=427 ✅บ
08:00 บ 8-7 บ=777 ✅✅✅บบบ
08:15 บ 6-7 บ=694 ✅บ
08:30 บ 6-7 บ=732 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=794 ✅บ
09:00 บ 8-9 บ=630 ทบ
09:15 บ 6-7 บ=625 ✅บ
09:30 บ 8-9 บ=878 ✅✅บบ
09:45 บ 7-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 18/11/2563 VIP

13:30 บ 8-7 บ=558 ✅บ
13:45 บ 8-7 บ=730 ✅บ
14:00 บ 8-7 บ=790 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=118 ✅✅บ
14:30 บ 6-8 บ=582 ✅บ
14:45 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 บ 8-7 บ=558 ✅บ
13:45 บ 8-7 บ=730 ✅บ
14:00 บ 8-7 บ=790 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=118 ✅✅บ
14:30 บ 6-8 บ=582 ✅บ
14:45 บ 8-0 บ=614 ทบ
15:00 บ 5-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 บ 8-7 บ=558 ✅บ
13:45 บ 8-7 บ=730 ✅บ
14:00 บ 8-7 บ=790 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=118 ✅✅บ
14:30 บ 6-8 บ=582 ✅บ
14:45 บ 8-0 บ=614 ทบ
15:00 บ 5-9 บ=552 ✅✅✅บบ
15:15 บ 6-8 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 17/11/2563 VIP

13:30 บ 9-5 บ=319 ✅✅บ
13:45 บ 9-5 บ=290 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=215 ✅✅บ
14:15 บ 6-7 บ=877 ✅✅✅บบ
14:30 บ 7-8 บ=608 ✅✅บ
14:45 บ 0-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 บ 9-5 บ=319 ✅✅บ
13:45 บ 9-5 บ=290 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=215 ✅✅บ
14:15 บ 6-7 บ=877 ✅✅✅บบ
14:30 บ 7-8 บ=608 ✅✅บ
14:45 บ 0-6 บ=212 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 บ 9-5 บ=319 ✅✅บ
13:45 บ 9-5 บ=290 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=215 ✅✅บ
14:15 บ 6-7 บ=877 ✅✅✅บบ
14:30 บ 7-8 บ=608 ✅✅บ
14:45 บ 0-6 บ=212 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=934 ทบ
15:15 บ 0-8 บ=187 ✅บ
15:30 บ 0-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:30 บ 9-5 บ=319 ✅✅บ
13:45 บ 9-5 บ=290 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=215 ✅✅บ
14:15 บ 6-7 บ=877 ✅✅✅บบ
14:30 บ 7-8 บ=608 ✅✅บ
14:45 บ 0-6 บ=212 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=934 ทบ
15:15 บ 0-8 บ=187 ✅บ
15:30 บ 0-7 บ=441 ทบ
15:45 บ 8-6 บ=328 ✅บ
16:00 บ 7-8 บ=433 ทบ
16:30 บ 9-6 บ=339 ✅บ
16:45 บ 6-7 บ=516 ✅บ
17:00 บ 9-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ห้อง บน ลักกี้ บน VIP 17/11/2563 VIP

05:45 บ 9-7 บ=787 ✅✅บบ
06:00 บ 8-5 บ=105 ✅✅บ
06:15 บ 0-5 บ=583 ✅✅บ
06:30 บ 9-5 บ=659 ✅✅บบ
06:45 บ 8-5 บ=392 ทบ
07:00 บ 0-7 บ=996 ทบ
07:15 บ 8-5 บ=811 ✅✅บ
07:30 บ 0-5 บ=803 ✅✅บ
07:45 บ 0-6 บ=064 ✅✅บบ
08:00 บ 6-5 บ=138 ✅✅บ
08:15 บ 6-7 บ=317 ✅✅บ
08:30 บ 6-7 บ=644 ✅บ
08:45 บ 8-9 บ=679 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=784 ✅บ
09:15 บ 5-7 บ=398 ทบ
09:30 บ 5-9 บ=196 ✅บ
09:45 บ 0-9 บ=010 ✅✅บบ
10:00 บ 6-7 บ=047 ✅บ
10:15 บ 6-9 บ=075 ✅ล
10:30 บ 0-9 บ=656 ทบ
10:45 บ 0-9 บ=898 ✅บ
11:15 บ 8-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
D. ฟรี ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ เข้าห้องทันที รับเฉพาะ user ที่มียอดแทง
แสดงความคิดเห็น