โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 05/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

11:45 บ 5-6 บ=607/35 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=251/29 ✅บ
12:15 บ 6-7 บ=602/59 ✅บ
12:30 บ 6-7 บ=403/34 บวก
12:45 บ 9-0 บ=270/89 ✅✅บ
13:00 บ 4-5 บ=537/25 ✅✅บ
13:15 บ 8-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-6 บ=607/35 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=251/29 ✅บ
12:15 บ 6-7 บ=602/59 ✅บ
12:30 บ 6-7 บ=403/34 บวก
12:45 บ 9-0 บ=270/89 ✅✅บ
13:00 บ 4-5 บ=537/25 ✅✅บ
13:15 บ 8-9 บ=568/17 ✅บ
13:30 บ 5-6 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-6 บ=607/35 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=251/29 ✅บ
12:15 บ 6-7 บ=602/59 ✅บ
12:30 บ 6-7 บ=403/34 บวก
12:45 บ 9-0 บ=270/89 ✅✅บ
13:00 บ 4-5 บ=537/25 ✅✅บ
13:15 บ 8-9 บ=568/17 ✅บ
13:30 บ 5-6 บ=625/42 ✅✅บบ
13:45 บ 1-2 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-6 บ=607/35 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=251/29 ✅บ
12:15 บ 6-7 บ=602/59 ✅บ
12:30 บ 6-7 บ=403/34 บวก
12:45 บ 9-0 บ=270/89 ✅✅บ
13:00 บ 4-5 บ=537/25 ✅✅บ
13:15 บ 8-9 บ=568/17 ✅บ
13:30 บ 5-6 บ=625/42 ✅✅บบ
13:45 บ 1-2 บ=549/29 ✅ล
14:00 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 05/01/2563
วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน
สายบนเท่านั้น
06:15 บ 5-6 บ=555/52 ✅✅บ
06:30 บ 2-3 บ=893/10 ✅บ
06:45 บ 3-4 บ=795/51 ทบ
07:00 บ 8-9 บ=914/56 ✅บ
07:15 บ 1-2 บ=341/69 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 04/01/2563

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=056/68 ทบ+
10:00 บ 8-9 บ=694/04 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=108/04 ✅บ
10:30 บ 4-5 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=056/68 ทบ+
10:00 บ 8-9 บ=694/04 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=108/04 ✅บ
10:30 บ 4-5 บ=296/85 ✅ล
10:45 บ 7-8 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=056/68 ทบ+
10:00 บ 8-9 บ=694/04 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=108/04 ✅บ
10:30 บ 4-5 บ=296/85 ✅ล
10:45 บ 7-8 บ=831/44 ✅บ
11:00 บ 6-7 บ=896/78 ✅✅บ
11:15 บ 5-6 บ=140/29 ทบ+
11:30 บ 8-9 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 8
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 04/01/2563

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=056/68 ทบ+
10:00 บ 8-9 บ=694/04 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=056/68 ทบ+
10:00 บ 8-9 บ=694/04 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 03/01/2563

วิ่งมาราธอน วิ่งบน – รูดบน

07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=854/49 ✅ล
10:15 บ 9-8 บ=410/81 ✅ล
10:30 บ 2-3 บ=432/66 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=854/49 ✅ล
10:15 บ 9-8 บ=410/81 ✅ล
10:30 บ 2-3 บ=432/66 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=839/68 ✅บ
11:00 บ 4-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=854/49 ✅ล
10:15 บ 9-8 บ=410/81 ✅ล
10:30 บ 2-3 บ=432/66 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=839/68 ✅บ
11:00 บ 4-3 บ=825/58 ทบ +
11:15 บ 5-4 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=854/49 ✅ล
10:15 บ 9-8 บ=410/81 ✅ล
10:30 บ 2-3 บ=432/66 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=839/68 ✅บ
11:00 บ 4-3 บ=825/58 ทบ +
11:15 บ 5-4 บ=358/27 ✅บ
11:30 บ 0-9 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 03/01/2563

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=


a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=854/49 ✅ล
10:15 บ 9-8 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 9
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 02/01/2563

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=


a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=958/98 ✅บ
11:00 บ 6-5 บ=
supaporn11 1 เดือนที่แล้ว
ลองๆ
supaporn11 1 เดือนที่แล้ว
ถ้ารอบนี้ได้ จะเป็นFC 55555
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=958/98 ✅บ
11:00 บ 6-5 บ=354/92 ✅บ
11:15 บ 5-6 บ=
supaporn11 1 เดือนที่แล้ว
ตามอีกรอบ ยาวไป
supaporn11 1 เดือนที่แล้ว
ดูไลน์หน่อยค่ะ
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=958/98 ✅บ
11:00 บ 6-5 บ=354/92 ✅บ
11:15 บ 5-6 บ=522/18 ✅บ
11:30 บ 4-5 บ=409/01 ✅บ
11:45 บ 5-4 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=958/98 ✅บ
11:00 บ 6-5 บ=354/92 ✅บ
11:15 บ 5-6 บ=522/18 ✅บ
11:30 บ 4-5 บ=409/01 ✅บ
11:45 บ 5-4 บ=305/74 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=958/98 ✅บ
11:00 บ 6-5 บ=354/92 ✅บ
11:15 บ 5-6 บ=522/18 ✅บ
11:30 บ 4-5 บ=409/01 ✅บ
11:45 บ 5-4 บ=305/74 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=193/55 ✅ล
12:15 บ 1-2 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 28/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

13:30 บ 4-3 บ=471/43 ✅บ
13:45 บ 9-2 บ=504/90 ✅ล
14:00 บ 1-3 บ=132/96 ✅✅บบ
14:15 บ 9-1 บ=650/19 ✅✅ลล
14:30 บ 7-2 บ=727/52 ✅✅✅บบ
14:45 บ 6-7 บ=760/46 ✅✅บบ
15:00 บ 8-1 บ=262/13 ✅ล
15:15 บ 2-0 บ=349/90 ✅ล
15:30 บ 3-1 บ=045/65 ทบ
15:45 บ 0-5 บ=354/28 ✅บ
16:00 บ 3-5 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 27/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

15:00 บ 0-4 บ=374/93 ✅บ
15:15 บ 9-4 บ=509/01 ✅บ
15:30 บ 3-9 บ=343/92 ✅✅บ
15:45 บ 3-2 บ=468/41 ทบ
16:00 บ 7-0 บ=341/18 ทบ
16:15 บ 7-0 บ=785/62 ✅บ
16:30 บ 7-5 บ=815/92 ✅บ
16:45 บ 1-8 บ=431/04 ✅บ
17:00 บ 1-8 บ=518/16 ✅✅บบ
17:15 บ 3-0 บ=41852 ทบ
17:30 บ 2-7 บ=914/47 ✅ล
17:45 บ 9-0 บ=763/04 ✅ล
18:00 บ 5-1 บ=535/48 ✅✅บบ
18:15 บ 8-4 บ=418/73 ✅✅บบ
18:30 บ 5-4 บ=793/39 ทบ
18:45 บ 4-5 บ=580/95 ✅บ
19:00 บ 0-9 บ=215/54 ทบ
19:15 บ 9-3 บ=386/28 ✅บ
19:30 บ 4-9 บ=796/35 ✅บ
19:45 บ 2-5 บ=355/84 ✅บ
20:00 บ 9-8 บ=822/98 ✅✅บ
20:15 บ 2-8 บ=498/36 ✅บ
20:30 บ 4-5 บ=956/63 ✅บ
20:45 บ 0-8 บ=777/65
21:00 บ 3-9 บ=015/35
21:15 บ 9-1 บ=978/17 ✅บ
21:30 บ 4-1 บ=840/50 ✅✅บ
21:45 บ 2-3 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
18:00 บ 5-1 บ=535/48 ✅✅บบ
18:15 บ 8-4 บ=418/73 ✅✅บบ
18:30 บ 5-4 บ=793/39 ทบ
18:45 บ 4-5 บ=580/95 ✅บ
19:00 บ 0-9 บ=215/54 ทบ
19:15 บ 9-3 บ=386/28 ✅บ
19:30 บ 4-9 บ=796/35 ✅บ
19:45 บ 2-5 บ=355/84 ✅บ
20:00 บ 9-8 บ=822/98 ✅✅บ
20:15 บ 2-8 บ=498/36 ✅บ
20:30 บ 4-5 บ=956/63 ✅บ
20:45 บ 0-8 บ=777/65
21:00 บ 3-9 บ=015/35
21:15 บ 9-1 บ=978/17 ✅บ
21:30 บ 4-1 บ=840/50 ✅✅บ
21:45 บ 2-3 บ=522/89 ✅บ
22:00 บ 7-0 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 27/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

08:30 บ 6-0 บ=656/61 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=368/90 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=423/35 ทบ
09:15 บ 6-0 บ=506/64 ✅✅✅บบ
09:30 บ 1-5 บ=614/90 ✅บ
09:45 บ 5-2 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 6-0 บ=656/61 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=368/90 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=423/35 ทบ
09:15 บ 6-0 บ=506/64 ✅✅✅บบ
09:30 บ 1-5 บ=614/90 ✅บ
09:45 บ 5-2 บ=351/97 ✅บ
10:00 บ 5-1 บ=580/37 ✅บ
10:15 บ 2-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 6-0 บ=656/61 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=368/90 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=423/35 ทบ
09:15 บ 6-0 บ=506/64 ✅✅✅บบ
09:30 บ 1-5 บ=614/90 ✅บ
09:45 บ 5-2 บ=351/97 ✅บ
10:00 บ 5-1 บ=580/37 ✅บ
10:15 บ 2-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 6-0 บ=656/61 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=368/90 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=423/35 ทบ
09:15 บ 6-0 บ=506/64 ✅✅✅บบ
09:30 บ 1-5 บ=614/90 ✅บ
09:45 บ 5-2 บ=351/97 ✅บ
10:00 บ 5-1 บ=580/37 ✅บ
10:15 บ 2-5 บ=420/96 ✅บ
10:30 บ 0-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 6-0 บ=656/61 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=368/90 ✅✅บ
09:00 บ 8-9 บ=423/35 ทบ
09:15 บ 6-0 บ=506/64 ✅✅✅บบ
09:30 บ 1-5 บ=614/90 ✅บ
09:45 บ 5-2 บ=351/97 ✅บ
10:00 บ 5-1 บ=580/37 ✅บ
10:15 บ 2-5 บ=420/96 ✅บ
10:30 บ 0-8 บ=419/55 ทบ
10:45 บ 8-0 บ=905/56 ✅บ
11:00 บ 9-0 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 25/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

15:00 บ 3-2 บ=930/03 ✅✅บ
15:15 บ 4-3 บ=401/06 ✅บ
15:30 บ 7-6 บ=171/91 ✅บ
15:45 บ 2-1 บ=302/31 ✅✅บ
16:00 บ 4-3 บ=064/05 ✅บ
16:15 บ 3-2 บ=259/81 ✅บ
16:30 บ 6-5 บ=671/02 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=693/17 ✅บ
17:00 บ 6-5 บ=916/94 ✅บ
17:15 บ 6-5 บ=101/88 ทบ
17:30 บ 8-7 บ=081/39 ✅บ
17:45 บ 5-4 บ=008/69 ทบ
18:00 บ 9-8 บ=205/59 ✅
18:15 บ 6-5 บ=655/42 ✅✅บบ
18:30 บ 7-6 บ=034/80 ทบ
18:45 บ 4-3 บ=037/86 ✅บ
19:00 บ 9-8 บ=456/38 ✅
19:15 บ 4-3 บ=377/12 ✅บ
19:30 บ 3-2 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 3-2 บ=930/03 ✅✅บ
15:15 บ 4-3 บ=401/06 ✅บ
15:30 บ 7-6 บ=171/91 ✅บ
15:45 บ 2-1 บ=302/31 ✅✅บ
16:00 บ 4-3 บ=064/05 ✅บ
16:15 บ 3-2 บ=259/81 ✅บ
16:30 บ 6-5 บ=671/02 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=693/17 ✅บ
17:00 บ 6-5 บ=916/94 ✅บ
17:15 บ 6-5 บ=101/88 ทบ
17:30 บ 8-7 บ=081/39 ✅บ
17:45 บ 5-4 บ=008/69 ทบ
18:00 บ 9-8 บ=205/59 ✅
18:15 บ 6-5 บ=655/42 ✅✅บบ
18:30 บ 7-6 บ=034/80 ทบ
18:45 บ 4-3 บ=037/86 ✅บ
19:00 บ 9-8 บ=456/38 ✅
19:15 บ 4-3 บ=377/12 ✅บ
19:30 บ 3-2 บ=930/98 ✅บ
19:45 บ 5-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 3-2 บ=930/03 ✅✅บ
15:15 บ 4-3 บ=401/06 ✅บ
15:30 บ 7-6 บ=171/91 ✅บ
15:45 บ 2-1 บ=302/31 ✅✅บ
16:00 บ 4-3 บ=064/05 ✅บ
16:15 บ 3-2 บ=259/81 ✅บ
16:30 บ 6-5 บ=671/02 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=693/17 ✅บ
17:00 บ 6-5 บ=916/94 ✅บ
17:15 บ 6-5 บ=101/88 ทบ
17:30 บ 8-7 บ=081/39 ✅บ
17:45 บ 5-4 บ=008/69 ทบ
18:00 บ 9-8 บ=205/59 ✅
18:15 บ 6-5 บ=655/42 ✅✅บบ
18:30 บ 7-6 บ=034/80 ทบ
18:45 บ 4-3 บ=037/86 ✅บ
19:00 บ 9-8 บ=456/38 ✅
19:15 บ 4-3 บ=377/12 ✅บ
19:30 บ 3-2 บ=930/98 ✅บ
19:45 บ 5-4 บ=259/03 ✅บ
20:00 บ 4-3 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
18:15 บ 6-5 บ=655/42 ✅✅บบ
18:30 บ 7-6 บ=034/80 ทบ
18:45 บ 4-3 บ=037/86 ✅บ
19:00 บ 9-8 บ=456/38 ✅
19:15 บ 4-3 บ=377/12 ✅บ
19:30 บ 3-2 บ=930/98 ✅บ
19:45 บ 5-4 บ=259/03 ✅บ
20:00 บ 4-3 บ=612/97 ทบ
20:15 บ 6-5 บ=154/32 ✅บ
20:30 บ 9-8 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 25/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

15:00 บ 3-2 บ=930/03 ✅✅บ
15:15 บ 4-3 บ=401/06 ✅บ
15:30 บ 7-6 บ=171/91 ✅บ
15:45 บ 2-1 บ=302/31 ✅✅บ
16:00 บ 4-3 บ=064/05 ✅บ
16:15 บ 3-2 บ=259/81 ✅บ
16:30 บ 6-5 บ=671/02 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=693/17 ✅บ
17:00 บ 6-5 บ=916/94 ✅บ
17:15 บ 6-5 บ=101/88 ทบ
17:30 บ 8-7 บ=081/39 ✅บ
17:45 บ 5-4 บ=008/69 ทบ
18:00 บ 9-8 บ=205/59 ✅
18:15 บ 6-5 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 3-2 บ=930/03 ✅✅บ
15:15 บ 4-3 บ=401/06 ✅บ
15:30 บ 7-6 บ=171/91 ✅บ
15:45 บ 2-1 บ=302/31 ✅✅บ
16:00 บ 4-3 บ=064/05 ✅บ
16:15 บ 3-2 บ=259/81 ✅บ
16:30 บ 6-5 บ=671/02 ✅บ
16:45 บ 6-5 บ=693/17 ✅บ
17:00 บ 6-5 บ=916/94 ✅บ
17:15 บ 6-5 บ=101/88 ทบ
17:30 บ 8-7 บ=081/39 ✅บ
17:45 บ 5-4 บ=008/69 ทบ
18:00 บ 9-8 บ=205/59 ✅
18:15 บ 6-5 บ=655/42 ✅✅บบ
18:30 บ 7-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 25/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

08:45 บ 5-6 บ=868/98 ✅บ
09:00 บ 2-3 บ=002/68 ✅บ
09:15 บ 9-8 บ=481/51 ✅บ
09:15 บ 8-9 บ=142/47 +
09:30 บ 9-0 บ=905/19 ✅✅บบ
09:45 บ 5-6 บ=966/37 ✅บ
10:00 บ 4-7 บ=272/94 ✅บ
10:15 บ 6-5 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 5-6 บ=868/98 ✅บ
09:00 บ 2-3 บ=002/68 ✅บ
09:15 บ 9-8 บ=481/51 ✅บ
09:15 บ 8-9 บ=142/47 +
09:30 บ 9-0 บ=905/19 ✅✅บบ
09:45 บ 5-6 บ=966/37 ✅บ
10:00 บ 4-7 บ=272/94 ✅บ
10:15 บ 6-5 บ=634/91 ✅บ
10:30 บ 6-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 5-6 บ=868/98 ✅บ
09:00 บ 2-3 บ=002/68 ✅บ
09:15 บ 9-8 บ=481/51 ✅บ
09:15 บ 8-9 บ=142/47 +
09:30 บ 9-0 บ=905/19 ✅✅บบ
09:45 บ 5-6 บ=966/37 ✅บ
10:00 บ 4-7 บ=272/94 ✅บ
10:15 บ 6-5 บ=634/91 ✅บ
10:30 บ 6-5 บ=633/71 ✅บ
10:45 บ 6-2 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 5-6 บ=868/98 ✅บ
09:00 บ 2-3 บ=002/68 ✅บ
09:15 บ 9-8 บ=481/51 ✅บ
09:15 บ 8-9 บ=142/47 +
09:30 บ 9-0 บ=905/19 ✅✅บบ
09:45 บ 5-6 บ=966/37 ✅บ
10:00 บ 4-7 บ=272/94 ✅บ
10:15 บ 6-5 บ=634/91 ✅บ
10:30 บ 6-5 บ=633/71 ✅บ
10:45 บ 6-2 บ=949/11 +
11:00 บ 6-2 บ=671/77 ✅บ
11:15 บ 2-1 บ=292/60 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 5-6 บ=868/98 ✅บ
09:00 บ 2-3 บ=002/68 ✅บ
09:15 บ 9-8 บ=481/51 ✅บ
09:15 บ 8-9 บ=142/47 +
09:30 บ 9-0 บ=905/19 ✅✅บบ
09:45 บ 5-6 บ=966/37 ✅บ
10:00 บ 4-7 บ=272/94 ✅บ
10:15 บ 6-5 บ=634/91 ✅บ
10:30 บ 6-5 บ=633/71 ✅บ
10:45 บ 6-2 บ=949/11 +
11:00 บ 6-2 บ=671/77 ✅บ
11:15 บ 2-1 บ=292/60 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=160/63 ✅บ
11:45 บ 2-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 9-0 บ=905/19 ✅✅บบ
09:45 บ 5-6 บ=966/37 ✅บ
10:00 บ 4-7 บ=272/94 ✅บ
10:15 บ 6-5 บ=634/91 ✅บ
10:30 บ 6-5 บ=633/71 ✅บ
10:45 บ 6-2 บ=949/11 ท
11:00 บ 6-2 บ=671/77 ✅บ
11:15 บ 2-1 บ=292/60 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=160/63 ✅บ
11:45 บ 2-0 บ=571/22 ท
12:00 บ 2-0 บ=598/00 ท
12:15 บ 9-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 9-0 บ=905/19 ✅✅บบ
09:45 บ 5-6 บ=966/37 ✅บ
10:00 บ 4-7 บ=272/94 ✅บ
10:15 บ 6-5 บ=634/91 ✅บ
10:30 บ 6-5 บ=633/71 ✅บ
10:45 บ 6-2 บ=949/11 ท
11:00 บ 6-2 บ=671/77 ✅บ
11:15 บ 2-1 บ=292/60 ✅บ
11:30 บ 2-1 บ=160/63 ✅บ
11:45 บ 2-0 บ=571/22 ท
12:00 บ 2-0 บ=598/00 ท
12:15 บ 9-8 บ= 864/77 ✅บ
12:30 บ 5-4 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 24/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

08:15 บ 7-6 บ=117/10 ✅สบ
08:30 บ 9-1 บ=731/14 ✅✅สบ
08:45 บ 9-5 บ=698/69 ✅✅สบ
09:00 บ 5-4 บ=331/15 ✅สล
09:15 บ 3-4 บ=398/12 ✅สบ
09:30 บ 9-0 บ=960/35 ✅✅สบสบ
09:45 บ 7-0 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:15 บ 7-6 บ=117/10 ✅สบ
08:30 บ 9-1 บ=731/14 ✅✅สบ
08:45 บ 9-5 บ=698/69 ✅✅สบ
09:00 บ 5-4 บ=331/15 ✅สล
09:15 บ 3-4 บ=398/12 ✅สบ
09:30 บ 9-0 บ=960/35 ✅✅สบสบ
09:45 บ 7-0 บ=778/06 ✅สบ
10:00 บ 6-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:15 บ 7-6 บ=117/10 ✅สบ
08:30 บ 9-1 บ=731/14 ✅✅สบ
08:45 บ 9-5 บ=698/69 ✅✅สบ
09:00 บ 5-4 บ=331/15 ✅สล
09:15 บ 3-4 บ=398/12 ✅สบ
09:30 บ 9-0 บ=960/35 ✅✅สบสบ
09:45 บ 7-0 บ=778/06 ✅สบ
10:00 บ 6-4 บ=212/56 ✅สล
10:15 บ 1-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:15 บ 7-6 บ=117/10 ✅สบ
08:30 บ 9-1 บ=731/14 ✅✅สบ
08:45 บ 9-5 บ=698/69 ✅✅สบ
09:00 บ 5-4 บ=331/15 ✅สล
09:15 บ 3-4 บ=398/12 ✅สบ
09:30 บ 9-0 บ=960/35 ✅✅สบสบ
09:45 บ 7-0 บ=778/06 ✅สบ
10:00 บ 6-4 บ=212/56 ✅สล
10:15 บ 1-4 บ=423/24 ✅✅สบ
10:30 บ 7-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:15 บ 7-6 บ=117/10 ✅สบ
08:30 บ 9-1 บ=731/14 ✅✅สบ
08:45 บ 9-5 บ=698/69 ✅✅สบ
09:00 บ 5-4 บ=331/15 ✅สล
09:15 บ 3-4 บ=398/12 ✅สบ
09:30 บ 9-0 บ=960/35 ✅✅สบสบ
09:45 บ 7-0 บ=778/06 ✅สบ
10:00 บ 6-4 บ=212/56 ✅สล
10:15 บ 1-4 บ=423/24 ✅✅สบ
10:30 บ 7-4 บ=935/37 ✅สล
10:45 บ 6-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:15 บ 7-6 บ=117/10 ✅สบ
08:30 บ 9-1 บ=731/14 ✅✅สบ
08:45 บ 9-5 บ=698/69 ✅✅สบ
09:00 บ 5-4 บ=331/15 ✅สล
09:15 บ 3-4 บ=398/12 ✅สบ
09:30 บ 9-0 บ=960/35 ✅✅สบสบ
09:45 บ 7-0 บ=778/06 ✅สบ
10:00 บ 6-4 บ=212/56 ✅สล
10:15 บ 1-4 บ=423/24 ✅✅สบ
10:30 บ 7-4 บ=935/37 ✅สล
10:45 บ 6-8 บ=952/20 ทบ
11:00 บ 8-9 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 21/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

06:00 บ 5-1 บ=135/52 ✅✅✅สบสบ
06:15 บ 7-2 บ=661/67 ทบ
06:30 บ 4-8 บ=902/21 ทบ
06:45 บ 2-0 บ=022/75 ✅สบ
07:00 บ 3-7 บ=368/63 ✅สบ
07:15 บ 6-8 บ=840/29 ✅สบ
07:30 บ 6-2 บ=624/94 ✅✅สบสบ
07:45 บ 1-2 บ=


a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:00 บ 5-1 บ=135/52 ✅✅✅สบสบ
06:15 บ 7-2 บ=661/67 ทบ
06:30 บ 4-8 บ=902/21 ทบ
06:45 บ 2-0 บ=022/75 ✅สบ
07:00 บ 3-7 บ=368/63 ✅สบ
07:15 บ 6-8 บ=840/29 ✅สบ
07:30 บ 6-2 บ=624/94 ✅✅สบสบ
07:45 บ 1-2 บ=970/28 ✅
08:00 บ 5-0 บ=509/65 ✅✅สบสบ
08:15 บ 3-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:00 บ 5-1 บ=135/52 ✅✅✅สบสบ
06:15 บ 7-2 บ=661/67 ทบ
06:30 บ 4-8 บ=902/21 ทบ
06:45 บ 2-0 บ=022/75 ✅สบ
07:00 บ 3-7 บ=368/63 ✅สบ
07:15 บ 6-8 บ=840/29 ✅สบ
07:30 บ 6-2 บ=624/94 ✅✅สบสบ
07:45 บ 1-2 บ=970/28 ✅
08:00 บ 5-0 บ=509/65 ✅✅สบสบ
08:15 บ 3-6 บ=754/45 ทบ
08:30 บ 9-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 บ 2-0 บ=022/75 ✅สบ
07:00 บ 3-7 บ=368/63 ✅สบ
07:15 บ 6-8 บ=840/29 ✅สบ
07:30 บ 6-2 บ=624/94 ✅✅สบสบ
07:45 บ 1-2 บ=970/28 ✅
08:00 บ 5-0 บ=509/65 ✅✅สบสบ
08:15 บ 3-6 บ=754/45 ทบ
08:30 บ 9-4 บ=088/19 ✅
08:45 บ 6-8 บ=697/58 ✅✅สบ
09:00 บ 5-1 บ=485/74 ✅สบ
09:15 บ 7-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 22/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=641/13 ✅✅สบ
15:15 บ 6-3 บ=807/24 ทบ
15:30 บ 5-1 บ=911/30 ✅สบ
15:45 บ 5-1 บ=585/76 ✅สบ
16:00 บ 5-1 บ=905/24 ✅สบ
16:15 บ 5-1 บ=387/26 ทบ
16:30 บ 9-4 บ=584/33 ✅สบ
16:45 บ 1-6 บ=358/19 ทบ
17:00 บ 2-5 บ=008/32 ✅
17:15 บ 3-1 บ=773/83 ✅✅สบ
17:30 บ 2-4 บ=232/01 ✅สบ
17:45 บ 2-4 บ=227/15 ✅สบ
18:00 บ 2-8 บ=687/36 ✅สบ
18:15 บ 7-4 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
17:15 บ 3-1 บ=773/83 ✅✅สบ
17:30 บ 2-4 บ=232/01 ✅สบ
17:45 บ 2-4 บ=227/15 ✅สบ
18:00 บ 2-8 บ=687/36 ✅สบ
18:15 บ 7-4 บ=927/83 ✅สบ
18:30 บ 8-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
17:15 บ 3-1 บ=773/83 ✅✅สบ
17:30 บ 2-4 บ=232/01 ✅สบ
17:45 บ 2-4 บ=227/15 ✅สบ
18:00 บ 2-8 บ=687/36 ✅สบ
18:15 บ 7-4 บ=927/83 ✅สบ
18:30 บ 8-6 บ=416/70 ✅สบ
18:45 บ 3-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
17:15 บ 3-1 บ=773/83 ✅✅สบ
17:30 บ 2-4 บ=232/01 ✅สบ
17:45 บ 2-4 บ=227/15 ✅สบ
18:00 บ 2-8 บ=687/36 ✅สบ
18:15 บ 7-4 บ=927/83 ✅สบ
18:30 บ 8-6 บ=416/70 ✅สบ
18:45 บ 3-7 บ=454/68 ทบ
19:00 บ 3-6 บ=538/40 ✅สบ
19:15 บ 7-5 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=641/13 ✅✅สบ
15:15 บ 6-3 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=641/13 ✅✅สบ
15:15 บ 6-3 บ=807/24 ทบ
15:30 บ 5-1 บ=911/30 ✅สบ
15:45 บ 5-1 บ=585/76 ✅สบ
16:00 บ 5-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=641/13 ✅✅สบ
15:15 บ 6-3 บ=807/24 ทบ
15:30 บ 5-1 บ=911/30 ✅สบ
15:45 บ 5-1 บ=585/76 ✅สบ
16:00 บ 5-1 บ=905/24 ✅สบ
16:15 บ 5-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=641/13 ✅✅สบ
15:15 บ 6-3 บ=807/24 ทบ
15:30 บ 5-1 บ=911/30 ✅สบ
15:45 บ 5-1 บ=585/76 ✅สบ
16:00 บ 5-1 บ=905/24 ✅สบ
16:15 บ 5-1 บ=387/26 ทบ
16:30 บ 9-4 บ=584/33 ✅สบ
16:45 บ 1-6 บ=358/19 ทบ
17:00 บ 2-5 บ=008/32 ✅
17:15 บ 3-1 บ=773/83 ✅✅สบ
17:30 บ 2-4 บ=232/01 ✅สบ
17:45 บ 2-4 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=641/13 ✅✅สบ
15:15 บ 6-3 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=641/13 ✅✅สบ
15:15 บ 6-3 บ=807/24 ทบ
15:30 บ 5-1 บ=911/30 ✅สบ
15:45 บ 5-1 บ=585/76 ✅สบ
16:00 บ 5-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=641/13 ✅✅สบ
15:15 บ 6-3 บ=807/24 ทบ
15:30 บ 5-1 บ=911/30 ✅สบ
15:45 บ 5-1 บ=585/76 ✅สบ
16:00 บ 5-1 บ=905/24 ✅สบ
16:15 บ 5-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 1-2 บ=431/30 ✅สบ
12:45 บ 4-5 บ=975/48 ✅สบ
13:00 บ 9-0 บ=305/43 ✅สบ
13:15 บ 8-7 บ=473/40 ✅สบ
13:30 บ 7-5 บ=989/62 ทบ
13:45 บ 9-6 บ=008/17 ทบ
14:00 บ 5-1 บ=411/35 ✅✅สบ
14:15 บ 8-5 บ=786/47 ✅สบ
14:30 บ 4-8 บ=278/50 ✅สบ
14:45 บ 4-8 บ=965/79 ทบ
15:00 บ 1-2 บ=641/13 ✅✅สบ
15:15 บ 6-3 บ=807/24 ทบ
15:30 บ 5-1 บ=911/30 ✅สบ
15:45 บ 5-1 บ=585/76 ✅สบ
16:00 บ 5-1 บ=905/24 ✅สบ
16:15 บ 5-1 บ=387/26 ทบ
16:30 บ 9-4 บ=584/33 ✅สบ
16:45 บ 1-6 บ=358/19 ทบ
17:00 บ 2-5 บ=008/32 ✅
17:15 บ 3-1 บ=773/83 ✅✅สบ
17:30 บ 2-4 บ=232/01 ✅สบ
17:45 บ 2-4 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 21/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

13:00 บ 9-0 บ=889/80 ✅สบ
14:45 บ 2-4 บ=546/36 ✅สบ
15:00 บ 4-5 บ=485/77 ✅✅สบสบ
15:15 บ 2-3 บ=407/03 ทบ
15:30 บ 1-2 บ=631/56 ✅สบ
15:45 บ 1-2 บ=329/63 ✅สบ
16:00 บ 1-2 บ=916/31 ✅สบ
16:15 บ 4-5 บ=753/81 ✅สบ
16:30 บ 2-3 บ=892/91 ✅สบ
16:45 บ 4-5 บ=402/98 ✅สบ
17:00 บ 6-7 บ=117/26 ✅สบ
17:15 บ 6-7 บ=924/85 ทบ
17:30 บ 8-9 บ=685/40 ✅สบ
17:45 บ 5-6 บ=620/20 ✅สบ
18:00 บ 5-6 บ=000/44 ทบ
18:15 บ 6-7 บ=420/66 ทบ
18:30 บ 6-7 บ=357/32 ✅สบ
18:45 บ 6-7 บ=587/94 ✅สบ
19:00 บ 9-0 บ=933/17 ✅สบ
19:15 บ 9-0 บ=375/53 ทบ
19:30 บ 8-9 บ=271/72 ทบ
19:45 บ 8-9 บ=926/22 ✅สบ
20:00 บ 2-3 บ=530/99 ✅สบ
20:15 บ 6-7 บ=030/35 ทบ
20:30 บ 9-0 บ=051/10 ✅✅สบ
20:45 บ 2-3 บ=479/17 ทบ
21:00 บ 2-3 บ=531/43 ✅✅สบ
21:15 บ 2-3 บ=020/81 ✅สบ
21:30 บ 1-2 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
18:30 บ 6-7 บ=357/32 ✅สบ
18:45 บ 6-7 บ=587/94 ✅สบ
19:00 บ 9-0 บ=933/17 ✅สบ
19:15 บ 9-0 บ=375/53 ทบ
19:30 บ 8-9 บ=271/72 ทบ
19:45 บ 8-9 บ=926/22 ✅สบ
20:00 บ 2-3 บ=530/99 ✅สบ
20:15 บ 6-7 บ=030/35 ทบ
20:30 บ 9-0 บ=051/10 ✅✅สบ
20:45 บ 2-3 บ=479/17 ทบ
21:00 บ 2-3 บ=531/43 ✅✅สบ
21:15 บ 2-3 บ=020/81 ✅สบ
21:30 บ 1-2 บ=909/28 ✅
21:45 บ 1-2 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 21/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

13:00 บ 9-0 บ=889/80 ✅สบ
14:45 บ 2-4 บ=546/36 ✅สบ
15:00 บ 4-5 บ=485/77 ✅✅สบสบ
15:15 บ 2-3 บ=407/03 ทบ
15:30 บ 1-2 บ=631/56 ✅สบ
15:45 บ 1-2 บ=329/63 ✅สบ
16:00 บ 1-2 บ=916/31 ✅สบ
16:15 บ 4-5 บ=753/81 ✅สบ
16:30 บ 2-3 บ=892/91 ✅สบ
16:45 บ 4-5 บ=402/98 ✅สบ
17:00 บ 6-7 บ=117/26 ✅สบ
17:15 บ 6-7 บ=924/85 ทบ
17:30 บ 8-9 บ=685/40 ✅สบ
17:45 บ 5-6 บ=620/20 ✅สบ
18:00 บ 5-6 บ=000/44 ทบ
18:15 บ 6-7 บ=420/66 ทบ
18:30 บ 6-7 บ=357/32 ✅สบ
18:45 บ 6-7 บ=587/94 ✅สบ
19:00 บ 9-0 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:30 บ 1-2 บ=631/56 ✅สบ
15:45 บ 1-2 บ=329/63 ✅สบ
16:00 บ 1-2 บ=916/31 ✅สบ
16:15 บ 4-5 บ=753/81 ✅สบ
16:30 บ 2-3 บ=892/91 ✅สบ
16:45 บ 4-5 บ=402/98 ✅สบ
17:00 บ 6-7 บ=117/26 ✅สบ
17:15 บ 6-7 บ=924/85 ทบ
17:30 บ 8-9 บ=685/40 ✅สบ
17:45 บ 5-6 บ=620/20 ✅สบ
18:00 บ 5-6 บ=000/44 ทบ
18:15 บ 6-7 บ=420/66 ทบ
18:30 บ 6-7 บ=357/32 ✅สบ
18:45 บ 6-7 บ=587/94 ✅สบ
19:00 บ 9-0 บ=933/17 ✅สบ
19:15 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:30 บ 1-2 บ=631/56 ✅สบ
15:45 บ 1-2 บ=329/63 ✅สบ
16:00 บ 1-2 บ=916/31 ✅สบ
16:15 บ 4-5 บ=753/81 ✅สบ
16:30 บ 2-3 บ=892/91 ✅สบ
16:45 บ 4-5 บ=402/98 ✅สบ
17:00 บ 6-7 บ=117/26 ✅สบ
17:15 บ 6-7 บ=924/85 ทบ
17:30 บ 8-9 บ=685/40 ✅สบ
17:45 บ 5-6 บ=620/20 ✅สบ
18:00 บ 5-6 บ=000/44 ทบ
18:15 บ 6-7 บ=420/66 ทบ
18:30 บ 6-7 บ=357/32 ✅สบ
18:45 บ 6-7 บ=587/94 ✅สบ
19:00 บ 9-0 บ=933/17 ✅สบ
19:15 บ 9-0 บ=375/53 ทบ
19:30 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:30 บ 1-2 บ=631/56 ✅สบ
15:45 บ 1-2 บ=329/63 ✅สบ
16:00 บ 1-2 บ=916/31 ✅สบ
16:15 บ 4-5 บ=753/81 ✅สบ
16:30 บ 2-3 บ=892/91 ✅สบ
16:45 บ 4-5 บ=402/98 ✅สบ
17:00 บ 6-7 บ=117/26 ✅สบ
17:15 บ 6-7 บ=924/85 ทบ
17:30 บ 8-9 บ=685/40 ✅สบ
17:45 บ 5-6 บ=620/20 ✅สบ
18:00 บ 5-6 บ=000/44 ทบ
18:15 บ 6-7 บ=420/66 ทบ
18:30 บ 6-7 บ=357/32 ✅สบ
18:45 บ 6-7 บ=587/94 ✅สบ
19:00 บ 9-0 บ=933/17 ✅สบ
19:15 บ 9-0 บ=375/53 ทบ
19:30 บ 8-9 บ=271/72 ทบ
19:45 บ 8-9 บ=926/22 ✅สบ
20:00 บ 2-3 บ=530/99 ✅สบ
20:15 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 21/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

13:00 บ 9-0 บ=889/80 ✅สบ
14:45 บ 2-4 บ=546/36 ✅สบ
15:00 บ 4-5 บ=485/77 ✅✅สบสบ
15:15 บ 2-3 บ=407/03 ทบ 2 ทบ
15:30 บ 1-2 บ=631/56 ✅สบ
15:45 บ 1-2 บ=329/63 ✅สบ
16:00 บ 1-2 บ=916/31 ✅สบ
16:15 บ 4-5 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 9-0 บ=889/80 ✅สบ
14:45 บ 2-4 บ=546/36 ✅สบ
15:00 บ 4-5 บ=485/77 ✅✅สบสบ
15:15 บ 2-3 บ=407/03 ทบ 2 ทบ
15:30 บ 1-2 บ=631/56 ✅สบ
15:45 บ 1-2 บ=329/63 ✅สบ
16:00 บ 1-2 บ=916/31 ✅สบ
16:15 บ 4-5 บ=753/81 ✅สบ
16:30 บ 2-3 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 9-0 บ=889/80 ✅สบ
14:45 บ 2-4 บ=546/36 ✅สบ
15:00 บ 4-5 บ=485/77 ✅✅สบสบ
15:15 บ 2-3 บ=407/03 ทบ
15:30 บ 1-2 บ=631/56 ✅สบ
15:45 บ 1-2 บ=329/63 ✅สบ
16:00 บ 1-2 บ=916/31 ✅สบ
16:15 บ 4-5 บ=753/81 ✅สบ
16:30 บ 2-3 บ=892/91 ✅สบ
16:45 บ 4-5 บ=402/98 ✅สบ
17:00 บ 6-7 บ=117/26 ✅สบ
17:15 บ 6-7 บ=924/85 ทบ
17:30 บ 8-9 บ=685/40 ✅สบ
17:45 บ 5-6 บ=620/20 ✅สบ
18:00 บ 5-6 บ=000/44 ทบ
18:15 บ 6-7 บ=420/66 ทบ
18:30 บ 6-7 บ=357/32 ✅สบ
18:45 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 20/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

15:00 บ 7-8 บ=185 ✅สบ
15:15 บ 4-5 บ=051 ✅✅สบ
15:30 บ 2-3 บ=642 ✅✅สบ
15:45 บ 2-3 บ=792 ✅สบ
16:00 บ 8-9 บ=941 ✅สบ
16:15 บ 1-2 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 7-8 บ=185 ✅สบ
15:15 บ 4-5 บ=051 ✅✅สบ
15:30 บ 2-3 บ=642 ✅✅สบ
15:45 บ 2-3 บ=792 ✅สบ
16:00 บ 8-9 บ=941 ✅สบ
16:15 บ 1-2 บ=441 ✅สบ
16:30 บ 7-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 7-8 บ=185 ✅สบ
15:15 บ 4-5 บ=051 ✅✅สบ
15:30 บ 2-3 บ=642 ✅✅สบ
15:45 บ 2-3 บ=792 ✅สบ
16:00 บ 8-9 บ=941 ✅สบ
16:15 บ 1-2 บ=441 ✅สบ
16:30 บ 7-8 บ=585 ✅สบ
16:45 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 7-8 บ=185 ✅สบ
15:15 บ 4-5 บ=051 ✅✅สบ
15:30 บ 2-3 บ=642 ✅✅สบ
15:45 บ 2-3 บ=792 ✅สบ
16:00 บ 8-9 บ=941 ✅สบ
16:15 บ 1-2 บ=441 ✅สบ
16:30 บ 7-8 บ=585 ✅สบ
16:45 บ 8-9 บ=047 ทบ
17:00 บ 8-9 บ=087 ✅✅สบ
17:15 บ 8-9 บ=836 ✅สบ
17:30 บ 5-6 บ=394 ทบ
17:45 บ 1-2 บ=228 ✅สบ
18:00 บ 6-7 บ=611 ✅สบ
18:15 บ 0-1 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 20/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

11:15 บ 6-7 บ=768 ✅✅สบสบ
11:30 บ 9-0 บ=182 ทบ
11:45 บ 4-5 บ=665 ✅สบ
12:00 บ 5-6 บ=116 ✅สบ
12:15 บ 6-7 บ=771 ✅สบ
12:30 บ 9-0 บ=780 ✅สบ
12:45 บ 6-7 บ=073 ✅สบ
13:00 บ 5-6 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 6-7 บ=768 ✅✅สบสบ
11:30 บ 9-0 บ=182 ทบ
11:45 บ 4-5 บ=665 ✅สบ
12:00 บ 5-6 บ=116 ✅สบ
12:15 บ 6-7 บ=771 ✅สบ
12:30 บ 9-0 บ=780 ✅สบ
12:45 บ 6-7 บ=073 ✅สบ
13:00 บ 5-6 บ=030 ✅
13:15 บ 6-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 6-7 บ=768 ✅✅สบสบ
11:30 บ 9-0 บ=182 ทบ
11:45 บ 4-5 บ=665 ✅สบ
12:00 บ 5-6 บ=116 ✅สบ
12:15 บ 6-7 บ=771 ✅สบ
12:30 บ 9-0 บ=780 ✅สบ
12:45 บ 6-7 บ=073 ✅สบ
13:00 บ 5-6 บ=030 ✅
13:15 บ 6-7 บ=605 ✅สบ
13:30 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 6-7 บ=768 ✅✅สบสบ
11:30 บ 9-0 บ=182 ทบ
11:45 บ 4-5 บ=665 ✅สบ
12:00 บ 5-6 บ=116 ✅สบ
12:15 บ 6-7 บ=771 ✅สบ
12:30 บ 9-0 บ=780 ✅สบ
12:45 บ 6-7 บ=073 ✅สบ
13:00 บ 5-6 บ=030 ✅
13:15 บ 6-7 บ=605 ✅สบ
13:30 บ 8-9 บ=722 ทบ
13:45 บ 8-9 บ=049 ✅สบ
14:00 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 19/12/2562

เสียวบน สายวิ่ง & สายรูด

13:15 บ 2-4 บ=325/62 ♥♥ บ
13:30 บ 7-9 บ=238/62 ทบ
13:45 บ 8-0 บ=215/08 ♥♥ 08
14:00 บ 7-9 บ=719/05 ♥♥ บบ
14:15 บ 7-8 บ=097/28 ♥♥ บบ
14:30 บ 1-2 บ=176/58 ♥บ
14:45 บ 8-0 บ=510/03 ♥♥บ
15:00 บ 7-8 บ=066/86 ♥
15:15 บ 2-4 บ=124/72 ♥♥ บบ
15:30 บ 9-0 บ=624/16 ทบ
15:45 บ 2-4 บ=516/72 ♥
16:00 บ 8-9 บ=972/58 ♥บ
16:15 บ 4-2 บ=735/03 ทบ
16:30 บ 5-6 บ=039/05 ♥
16:45 บ 2-4 บ=124/34 ♥♥บบ
17:00 บ 1-2 บ=121/60 ♥♥บบ
17:15 บ 5-6 บ=226/24 ♥บ
17:30 บ 4-5 บ=918/19 ทบ
17:45 บ 5-6 บ=538/85 ♥♥บ
18:00 บ 7-8 บ=827/23 ♥♥บบ
18:15 บ 2-3 บ=051/62 ♥
18:30 บ 4-5 บ=004/94 ♥บ
18:45 บ 1-2 บ=648/62 ♥
19:00 บ 7-8 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:45 บ 2-4 บ=124/34 ♥♥บบ
17:00 บ 1-2 บ=121/60 ♥♥บบ
17:15 บ 5-6 บ=226/24 ♥บ
17:30 บ 4-5 บ=918/19 ทบ
17:45 บ 5-6 บ=538/85 ♥♥บ
18:00 บ 7-8 บ=827/23 ♥♥บบ
18:15 บ 2-3 บ=051/62 ♥
18:30 บ 4-5 บ=004/94 ♥บ
18:45 บ 1-2 บ=648/62 ♥
19:00 บ 7-8 บ=210/39 ทบ
19:15 บ 1-0 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 19/12/2562

เสียวบน สายวิ่ง & สายรูด

13:15 บ 2-4 บ=325/62 ♥♥ บ
13:30 บ 7-9 บ=238/62 ทบ
13:45 บ 8-0 บ=215/08 ♥♥ 08
14:00 บ 7-9 บ=719/05 ♥♥ บบ
14:15 บ 7-8 บ=097/28 ♥♥ บบ
14:30 บ 1-2 บ=176/58 ♥บ
14:45 บ 8-0 บ=510/03 ♥♥บ
15:00 บ 7-8 บ=066/86 ♥
15:15 บ 2-4 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:15 บ 2-4 บ=325/62 ♥♥ บ
13:30 บ 7-9 บ=238/62 ทบ
13:45 บ 8-0 บ=215/08 ♥♥ 08
14:00 บ 7-9 บ=719/05 ♥♥ บบ
14:15 บ 7-8 บ=097/28 ♥♥ บบ
14:30 บ 1-2 บ=176/58 ♥บ
14:45 บ 8-0 บ=510/03 ♥♥บ
15:00 บ 7-8 บ=066/86 ♥
15:15 บ 2-4 บ=124/72 ♥♥ บบ
15:30 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:15 บ 2-4 บ=325/62 ♥♥ บ
13:30 บ 7-9 บ=238/62 ทบ
13:45 บ 8-0 บ=215/08 ♥♥ 08
14:00 บ 7-9 บ=719/05 ♥♥ บบ
14:15 บ 7-8 บ=097/28 ♥♥ บบ
14:30 บ 1-2 บ=176/58 ♥บ
14:45 บ 8-0 บ=510/03 ♥♥บ
15:00 บ 7-8 บ=066/86 ♥
15:15 บ 2-4 บ=124/72 ♥♥ บบ
15:30 บ 9-0 บ=624/16 ทบ
15:45 บ 2-4 บ=
แสดงความคิดเห็น