โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ห้องพ่อมดน้อย 9/11/2562
เลขเสียว บน เท่านั้น วิ่งได้ รูดได้

• 07:45 บน 5-4=924/96 ♥สบ
• 08:00 บน 6-5=523/50 ♥♥สบ
• 08:15 บน 5-6=789/91 ทบ
• 08:30 บน 1-0=808/85 ♥สบ
• 08:45 บน 9-0=870/59 ♥♥สบ
• 09:00 บน 9-0=759/80 ♥สบ
• 09:15 บน 1-2=341/88 ♥สบ
• 09:30 บน 2-3=181/91 ทบ
• 09:45 บน 1-2=982/94 ♥สบ
• 10:00 บน 6-7=331/74 ♥
• 10:15 บน 7-8=379/84 ♥สบ
• 10:30 บน 8-7=347/94 ♥สบ
• 10:45 บน 7-8=264/45 ทบ
• 11:00 บน 8-9=296/03 ♥สบ
• 11:15 บน 7-8=806/77 ♥♥สบ
• 11:30 บน 6-7=999/44 ทบ
• 11:45 บน 9-8=767/55 ทบ
• 12:00 บน 6-5=823/34 ทบ
• 12:15 บน 5-6=345/56 ♥♥สบ
• 12:30 บน 4-5=846/28 ♥สบ
• 12:45 บน 5-6=886/54 ♥สบ
• 13:00 บน 2-1=461/17 ♥♥สบ
• 13:15 บน 3-2=492/58 ♥สบ
• 13:30 บน 9-8=171/87 ♥
• 13:45 บน 1-2=634/89 ทบ
• 14:00 บน 8-9=951/70 ♥สบ
• 14:15 บน 9-8=867/75 ♥สบ
• 14:30 บน 8-9=068/98 ♥♥สบ
• 14:45 บน 1-2=254/58 ♥สบ
• 15:00 บน 9-0=548/19 ♥
• 15:15 บน 5-6=635/23 ♥♥สบสบ
• 15:30 บน 6-7=750/45 ♥สบ
• 15:45 บน 9-0=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ห้องพ่อมดน้อย 9/11/2562
เลขเสียว บน เท่านั้น วิ่งได้ รูดได้

• 07:45 บน 5-4=924/96 ♥สบ
• 08:00 บน 6-5=523/50 ♥♥สบ
• 08:15 บน 5-6=789/91 ทบ
• 08:30 บน 1-0=808/85 ♥สบ
• 08:45 บน 9-0=870/59 ♥♥สบ
• 09:00 บน 9-0=759/80 ♥สบ
• 09:15 บน 1-2=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 07:45 บน 5-4=924/96 ♥สบ
• 08:00 บน 6-5=523/50 ♥♥สบ
• 08:15 บน 5-6=789/91 ทบ
• 08:30 บน 1-0=808/85 ♥สบ
• 08:45 บน 9-0=870/59 ♥♥สบ
• 09:00 บน 9-0=759/80 ♥สบ
• 09:15 บน 1-2=341/88 ♥สบ
• 09:30 บน 2-3=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 07:45 บน 5-4=924/96 ♥สบ
• 08:00 บน 6-5=523/50 ♥♥สบ
• 08:15 บน 5-6=789/91 ทบ
• 08:30 บน 1-0=808/85 ♥สบ
• 08:45 บน 9-0=870/59 ♥♥สบ
• 09:00 บน 9-0=759/80 ♥สบ
• 09:15 บน 1-2=341/88 ♥สบ
• 09:30 บน 2-3=181/91 m[
• 09:45 บน 1-2=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 07:45 บน 5-4=924/96 ♥สบ
• 08:00 บน 6-5=523/50 ♥♥สบ
• 08:15 บน 5-6=789/91 ทบ
• 08:30 บน 1-0=808/85 ♥สบ
• 08:45 บน 9-0=870/59 ♥♥สบ
• 09:00 บน 9-0=759/80 ♥สบ
• 09:15 บน 1-2=341/88 ♥สบ
• 09:30 บน 2-3=181/91 ทบ
• 09:45 บน 1-2=982/94 ♥สบ
• 10:00 บน 6-7=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 07:45 บน 5-4=924/96 ♥สบ
• 08:00 บน 6-5=523/50 ♥♥สบ
• 08:15 บน 5-6=789/91 ทบ
• 08:30 บน 1-0=808/85 ♥สบ
• 08:45 บน 9-0=870/59 ♥♥สบ
• 09:00 บน 9-0=759/80 ♥สบ
• 09:15 บน 1-2=341/88 ♥สบ
• 09:30 บน 2-3=181/91 ทบ
• 09:45 บน 1-2=982/94 ♥สบ
• 10:00 บน 6-7=331/74 ♥
• 10:15 บน 7-8=379/84 ♥สบ
• 10:30 บน 8-7=347/94 ♥สบ
• 10:45 บน 7-8=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 08:30 บน 1-0=808/85 ♥สบ
• 08:45 บน 9-0=870/59 ♥♥สบ
• 09:00 บน 9-0=759/80 ♥สบ
• 09:15 บน 1-2=341/88 ♥สบ
• 09:30 บน 2-3=181/91 ทบ
• 09:45 บน 1-2=982/94 ♥สบ
• 10:00 บน 6-7=331/74 ♥
• 10:15 บน 7-8=379/84 ♥สบ
• 10:30 บน 8-7=347/94 ♥สบ
• 10:45 บน 7-8=264/45 ทบ
• 11:00 บน 8-9=296/03 ♥สบ
• 11:15 บน 7-8=806/77 ♥♥สบ
• 11:30 บน 6-7=999/44 ทบ
• 11:45 บน 9-8=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น เสียว บน บน บน

• 09:30 บน 2-1=472/31 ♥♥บ
• 09:45 บน 1-2=017/40 ♥บ
• 10:00 บน 5-4=135/76 ♥บ
• 10:15 บน 2-1=817/57 ♥บ
• 10:30 บน 2-4=787/99 +
• 10:45 บน 7-8=047/08 ♥บ
• 11:00 บน 4-3=083/03 ♥บ
• 11:15 บน 4-3=697/60 +
• 11:30 บน 9-0=629/56 ♥บ
• 11:45 บน 9-8=089/52 ♥♥บบ
• 12:00 บน 8-7=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ดหนักเลขบน บนเท่านั้น เสียว บน บน บน

• 06:00 บน 5-6=654/47 ♥♥บบ
• 06:15 บน 1-2=515/63 ♥บ
• 06:30 บน 2-1=229/47 ♥บ
• 06:45 บน 2-3=211/17 ♥บ
• 07:00 บน 0-9=883/11 +
• 07:15 บน 0-9=310/18 ♥บ
• 07:30 บน 1-2=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ห้องพ่อมดน้อย 6/11/2562
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น เสียว บน บน บน


• 06:00 บน 8-7=177/55 ♥บ
• 06:15 บน 7-6=741/88 ♥บ
• 06:30 บน 8-7=738/14 ♥♥บบ
• 06:45 บน 8-9=422/47 ทบ
• 07:00 บน 9-0=001/96 ♥บ
• 07:15 บน 8-9=


วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:00 บน 8-7=177/55 ♥บ
• 06:15 บน 7-6=741/88 ♥บ
• 06:30 บน 8-7=738/14 ♥♥บบ
• 06:45 บน 8-9=422/47 ทบ
• 07:00 บน 9-0=001/96 ♥บ
• 07:15 บน 8-9=190/40 ♥บ
• 07:30 บน 8-7=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:00 บน 8-7=177/55 ♥บ
• 06:15 บน 7-6=741/88 ♥บ
• 06:30 บน 8-7=738/14 ♥♥บบ
• 06:45 บน 8-9=422/47 ทบ
• 07:00 บน 9-0=001/96 ♥บ
• 07:15 บน 8-9=190/40 ♥บ
• 07:30 บน 8-7=591/36 ทบ
• 07:45 บน 9-8=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:00 บน 8-7=177/55 ♥บ
• 06:15 บน 7-6=741/88 ♥บ
• 06:30 บน 8-7=738/14 ♥♥บบ
• 06:45 บน 8-9=422/47 ทบ
• 07:00 บน 9-0=001/96 ♥บ
• 07:15 บน 8-9=190/40 ♥บ
• 07:30 บน 8-7=591/36 ทบ
• 07:45 บน 9-8=760/52 ทบ
• 08:00 บน 4-3=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:00 บน 8-7=177/55 ♥บ
• 06:15 บน 7-6=741/88 ♥บ
• 06:30 บน 8-7=738/14 ♥♥บบ
• 06:45 บน 8-9=422/47 ทบ
• 07:00 บน 9-0=001/96 ♥บ
• 07:15 บน 8-9=190/40 ♥บ
• 07:30 บน 8-7=591/36 ทบ
• 07:45 บน 9-8=760/52 ทบ
• 08:00 บน 4-3=214/93 ♥♥บ
• 08:15 บน 9-8=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:00 บน 8-7=177/55 ♥บ
• 06:15 บน 7-6=741/88 ♥บ
• 06:30 บน 8-7=738/14 ♥♥บบ
• 06:45 บน 8-9=422/47 ทบ
• 07:00 บน 9-0=001/96 ♥บ
• 07:15 บน 8-9=190/40 ♥บ
• 07:30 บน 8-7=591/36 ทบ
• 07:45 บน 9-8=760/52 ทบ
• 08:00 บน 4-3=214/93 ♥♥บ
• 08:15 บน 9-8=460/31 ทบ
• 08:30 บน 6-5=267/04 ♥บ
• 08:45 บน 9-8=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 8
ห้องพ่อมดน้อย 5/11/2562
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น เสียว บน บน บน

11:30 บน 8-9=291/03 ♥บ
11:45 บน 9-8=385/02 ♥บ
12:00 บน 8-7=715/12 ♥บ
12:15 บน 3-2=424/75 ♥บ
12:30 บน 8-7=655/17 ♥
12:45 บน 9-8=419/52 ♥บ
13:00 บน 2-1=910/41 ♥♥บ
13:15 บน 7-6=070/05 ♥บ
13:30 บน 6-5=413/93 +
13:45 บน 9-8=831/17 ♥บ
14:00 บน 8-7=475/63 ♥บ
14:15 บน 9-8=268/35 ♥บ
14:30 บน 8-7=520/50 +
14:45 บน 9-8=140/00 +
15:00 บน 8-7=884/38 ♥บ
15:15 บน 5-4=847/94 ♥บ
15:30 บน 6-5=858/84 ♥บ
15:45 บน 7-6=120/67 ♥♥ 67
16:00 บน 4-3=943/39 ♥♥♥บบ
16:15 บน 7-5=906/53 ♥
16:30 บน 4-3=796/59 +
16:45 บน 7-6=625/54 ♥บ
17:00 บน 4-3=304/97 ♥♥บบ
17:15 บน 7-6=278/98 ♥บ
17:30 บน 8-7=730/32 ♥บ
17:45 บน 5-4=074/30 ♥บ
18:00 บน 6-5=286/74 ♥บ
18:15 บน 7-6=527/39 ♥บ
18:30 บน 8-7=990/84 ♥
18:45 บน 9-8=848/87 ♥♥♥บบ
19:00 บน 6-5=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
โปรโมชั่น 199 บาท ทดลอง 5 วัน สมาชิคใหม่ ทักมาเลยครับ รับ 5 คน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16:45 บน 7-6=625/54 ♥บ
17:00 บน 4-3=304/97 ♥♥บบ
17:15 บน 7-6=278/98 ♥บ
17:30 บน 8-7=730/32 ♥บ
17:45 บน 5-4=074/30 ♥บ
18:00 บน 6-5=286/74 ♥บ
18:15 บน 7-6=527/39 ♥บ
18:30 บน 8-7=990/84 ♥
18:45 บน 9-8=848/87 ♥♥♥บบ
19:00 บน 6-5=060/92 ♥บ
19:15 บน 9-8=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16:45 บน 7-6=625/54 ♥บ
17:00 บน 4-3=304/97 ♥♥บบ
17:15 บน 7-6=278/98 ♥บ
17:30 บน 8-7=730/32 ♥บ
17:45 บน 5-4=074/30 ♥บ
18:00 บน 6-5=286/74 ♥บ
18:15 บน 7-6=527/39 ♥บ
18:30 บน 8-7=990/84 ♥
18:45 บน 9-8=848/87 ♥♥♥บบ
19:00 บน 6-5=060/92 ♥บ
19:15 บน 9-8=936/62 ♥บ
19:30 บน 6-5=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16:45 บน 7-6=625/54 ♥บ
17:00 บน 4-3=304/97 ♥♥บบ
17:15 บน 7-6=278/98 ♥บ
17:30 บน 8-7=730/32 ♥บ
17:45 บน 5-4=074/30 ♥บ
18:00 บน 6-5=286/74 ♥บ
18:15 บน 7-6=527/39 ♥บ
18:30 บน 8-7=990/84 ♥
18:45 บน 9-8=848/87 ♥♥♥บบ
19:00 บน 6-5=060/92 ♥บ
19:15 บน 9-8=936/62 ♥บ
19:30 บน 6-5=621//68 ♥♥บ
19:45 บน 9-8=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16:45 บน 7-6=625/54 ♥บ
17:00 บน 4-3=304/97 ♥♥บบ
17:15 บน 7-6=278/98 ♥บ
17:30 บน 8-7=730/32 ♥บ
17:45 บน 5-4=074/30 ♥บ
18:00 บน 6-5=286/74 ♥บ
18:15 บน 7-6=527/39 ♥บ
18:30 บน 8-7=990/84 ♥
18:45 บน 9-8=848/87 ♥♥♥บบ
19:00 บน 6-5=060/92 ♥บ
19:15 บน 9-8=936/62 ♥บ
19:30 บน 6-5=621/68 ♥♥บ
19:45 บน 9-8=387/38 ♥♥บ
20:00 บน 6-5=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16:45 บน 7-6=625/54 ♥บ
17:00 บน 4-3=304/97 ♥♥บบ
17:15 บน 7-6=278/98 ♥บ
17:30 บน 8-7=730/32 ♥บ
17:45 บน 5-4=074/30 ♥บ
18:00 บน 6-5=286/74 ♥บ
18:15 บน 7-6=527/39 ♥บ
18:30 บน 8-7=990/84 ♥
18:45 บน 9-8=848/87 ♥♥♥บบ
19:00 บน 6-5=060/92 ♥บ
19:15 บน 9-8=936/62 ♥บ
19:30 บน 6-5=621/68 ♥♥บ
19:45 บน 9-8=387/38 ♥♥บ
20:00 บน 6-5=007/69 ♥
20:15 บน 7-6=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16:45 บน 7-6=625/54 ♥บ
17:00 บน 4-3=304/97 ♥♥บบ
17:15 บน 7-6=278/98 ♥บ
17:30 บน 8-7=730/32 ♥บ
17:45 บน 5-4=074/30 ♥บ
18:00 บน 6-5=286/74 ♥บ
18:15 บน 7-6=527/39 ♥บ
18:30 บน 8-7=990/84 ♥
18:45 บน 9-8=848/87 ♥♥♥บบ
19:00 บน 6-5=060/92 ♥บ
19:15 บน 9-8=936/62 ♥บ
19:30 บน 6-5=621/68 ♥♥บ
19:45 บน 9-8=387/38 ♥♥บ
20:00 บน 6-5=007/69 ♥
20:15 บน 7-6=256/78 ♥♥บ
20:30 บน 2-1=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16:45 บน 7-6=625/54 ♥บ
17:00 บน 4-3=304/97 ♥♥บบ
17:15 บน 7-6=278/98 ♥บ
17:30 บน 8-7=730/32 ♥บ
17:45 บน 5-4=074/30 ♥บ
18:00 บน 6-5=286/74 ♥บ
18:15 บน 7-6=527/39 ♥บ
18:30 บน 8-7=990/84 ♥
18:45 บน 9-8=848/87 ♥♥♥บบ
19:00 บน 6-5=060/92 ♥บ
19:15 บน 9-8=936/62 ♥บ
19:30 บน 6-5=621/68 ♥♥บ
19:45 บน 9-8=387/38 ♥♥บ
20:00 บน 6-5=007/69 ♥
20:15 บน 7-6=256/78 ♥♥บ
20:30 บน 2-1=729/56 ♥บ
20:45 บน 9-8=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ห้องพ่อมดน้อย 5/11/2562
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น เสียว บน บน บน

11:30 บน 8-9=291/03 ♥บ
11:45 บน 9-8=385/02 ♥บ
12:00 บน 8-7=715/12 ♥บ
12:15 บน 3-2=424/75 ♥บ
12:30 บน 8-7=655/17 +
12:45 บน 9-8=419/52 ♥บ
13:00 บน 2-1=910/41 ♥♥บ
13:15 บน 7-6=070/05 ♥บ
13:30 บน 6-5=413/93 +
13:45 บน 9-8=831/17 ♥บ
14:00 บน 8-7=475/63 ♥บ
14:15 บน 9-8=268/35 ♥บ
14:30 บน 8-7=520/50 +
14:45 บน 9-8=140/00 +
15:00 บน 8-7=884/38 ♥บ
15:15 บน 5-4=847/94 ♥บ
15:30 บน 6-5=858/84 ♥บ
15:45 บน 7-6=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
13:45 บน 9-8=831/17 ♥บ
14:00 บน 8-7=475/63 ♥บ
14:15 บน 9-8=268/35 ♥บ
14:30 บน 8-7=520/50 +
14:45 บน 9-8=140/00 +
15:00 บน 8-7=884/38 ♥บ
15:15 บน 5-4=847/94 ♥บ
15:30 บน 6-5=858/84 ♥บ
15:45 บน 7-6=120/67 +
16:00 บน 4-3=
nayadapila 1 เดือนที่แล้ว
มา 4 มา3 เลย
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
♥♥♥♥
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
ห้องพ่อมดน้อย 5/11/2562
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น เสียว บน บน บน

11:00 บน 8-9=190/05 ♥บ
11:15 บน 3-2=097/42 +
11:30 บน 8-9=291/03 ♥บ
11:45 บน 9-8=385/02 ♥บ
12:00 บน 8-7=715/12 ♥บ
12:15 บน 3-2=
วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:00 บน 8-9=190/05 ♥บ
11:15 บน 3-2=097/42 +
11:30 บน 8-9=291/03 ♥บ
11:45 บน 9-8=385/02 ♥บ
12:00 บน 8-7=715/12 ♥บ
12:15 บน 3-2=424/75 ♥บ
12:30 บน 8-7=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:00 บน 8-9=190/05 ♥บ
11:15 บน 3-2=097/42 +
11:30 บน 8-9=291/03 ♥บ
11:45 บน 9-8=385/02 ♥บ
12:00 บน 8-7=715/12 ♥บ
12:15 บน 3-2=424/75 ♥บ
12:30 บน 8-7=655/17 +
12:45 บน 9-8=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:00 บน 8-9=190/05 ♥บ
11:15 บน 3-2=097/42 +
11:30 บน 8-9=291/03 ♥บ
11:45 บน 9-8=385/02 ♥บ
12:00 บน 8-7=715/12 ♥บ
12:15 บน 3-2=424/75 ♥บ
12:30 บน 8-7=655/17 +
12:45 บน 9-8=419/52 ♥บ
13:00 บน 2-1=910/41 ♥♥บ
13:15 บน 7-6=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:30 บน 8-9=291/03 ♥บ
11:45 บน 9-8=385/02 ♥บ
12:00 บน 8-7=715/12 ♥บ
12:15 บน 3-2=424/75 ♥บ
12:30 บน 8-7=655/17 +
12:45 บน 9-8=419/52 ♥บ
13:00 บน 2-1=910/41 ♥♥บ
13:15 บน 7-6=070/05 ♥บ
13:30 บน 6-5=413/93 +
13:45 บน 9-8=831/17 ♥บ
14:00 บน 8-7=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ห้องพ่อมดน้อย 4/11/2562
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น เสียว บน บน บน

06:00 บน 7-6=168/69 ♥♥บบ
06:15 บน 4-5=441/61 ♥บ
06:30 บน 8-9=902/01 ♥บ
06:45 บน 5-4=551/00 ♥♥บบ
07:00 บน 0-9=577/78 +
07:15 บน 2-3=730/35 ♥♥บ
07:30 บน 6-7=132/77 +
07:45 บน 5-4=759/20 ♥บ
08:00 บน 3-4=049/69 ♥บ
08:15 บน 8-7=182/81 ♥บ
08:30 บน 3-4=274/90 ♥บ
08:45 บน 2-1=954/21 ♥♥21
09:00 บน 4-5=856/23 ♥บ
09:15 บน 9-8=270/22 +
09:30 บน 1-2=528/93 ♥บ
09:45 บน 6-5=936/07 ♥บ
10:00 บน 0-9=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:45 บน 5-4=759/20 ♥บ
08:00 บน 3-4=049/69 ♥บ
08:15 บน 8-7=182/81 ♥บ
08:30 บน 3-4=274/90 ♥บ
08:45 บน 2-1=954/21 ♥♥21
09:00 บน 4-5=856/23 ♥บ
09:15 บน 9-8=270/22 +
09:30 บน 1-2=528/93 ♥บ
09:45 บน 6-5=936/07 ♥บ
10:00 บน 0-9=519/79 ♥♥บ
10:15 บน 5-4=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:45 บน 5-4=759/20 ♥บ
08:00 บน 3-4=049/69 ♥บ
08:15 บน 8-7=182/81 ♥บ
08:30 บน 3-4=274/90 ♥บ
08:45 บน 2-1=954/21 ♥♥21
09:00 บน 4-5=856/23 ♥บ
09:15 บน 9-8=270/22 +
09:30 บน 1-2=528/93 ♥บ
09:45 บน 6-5=936/07 ♥บ
10:00 บน 0-9=519/79 ♥♥บบ
10:15 บน 5-4=008/54 ♥♥54
10:30 บน 1-0=047/27 ♥บ
10:45 บน 5-4=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 9
ห้องพ่อมดน้อย 3/11/2562
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น เสียว บน บน บน
06:00 บน 7-6=168/69 ♥♥บบ
06:15 บน 4-5=441/61 ♥บ
06:30 บน 8-9=902/01 ♥บ
06:45 บน 5-4=551/00 ♥♥บบ
07:00 บน 0-9=577/78 +
07:15 บน 2-3=730/35 ♥♥บ
07:30 บน 6-7=759/20 ♥บ
07:45 บน 5-4=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บน 7-6=168/69 ♥♥บบ
06:15 บน 4-5=441/61 ♥บ
06:30 บน 8-9=902/01 ♥บ
06:45 บน 5-4=551/00 ♥♥บบ
07:00 บน 0-9=577/78 +
07:15 บน 2-3=730/35 ♥♥บ
07:30 บน 6-7=759/20 ♥บ
07:45 บน 5-4=049/69 ♥บ
08:00 บน 3-4=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บน 7-6=168/69 ♥♥บบ
06:15 บน 4-5=441/61 ♥บ
06:30 บน 8-9=902/01 ♥บ
06:45 บน 5-4=551/00 ♥♥บบ
07:00 บน 0-9=577/78 +
07:15 บน 2-3=730/35 ♥♥บ
07:30 บน 6-7=132/77 +
07:45 บน 5-4=759/20 ♥บ
08:00 บน 3-4=049/69 ♥บ
08:15 บน 8-7=182/81 ♥บ
08:30 บน 3-4=
umankong 1 เดือนที่แล้ว
08.30 = 274-90
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บน 7-6=168/69 ♥♥บบ
06:15 บน 4-5=441/61 ♥บ
06:30 บน 8-9=902/01 ♥บ
06:45 บน 5-4=551/00 ♥♥บบ
07:00 บน 0-9=577/78 +
07:15 บน 2-3=730/35 ♥♥บ
07:30 บน 6-7=132/77 +
07:45 บน 5-4=759/20 ♥บ
08:00 บน 3-4=049/69 ♥บ
08:15 บน 8-7=182/81 ♥บ
08:30 บน 3-4=274/90 ♥บ
08:45 บน 2-1=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บน 7-6=168/69 ♥♥บบ
06:15 บน 4-5=441/61 ♥บ
06:30 บน 8-9=902/01 ♥บ
06:45 บน 5-4=551/00 ♥♥บบ
07:00 บน 0-9=577/78 +
07:15 บน 2-3=730/35 ♥♥บ
07:30 บน 6-7=132/77 +
07:45 บน 5-4=759/20 ♥บ
08:00 บน 3-4=049/69 ♥บ
08:15 บน 8-7=182/81 ♥บ
08:30 บน 3-4=274/90 ♥บ
08:45 บน 2-1=954/21 ♥♥21
09:00 บน 4-5=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บน 7-6=168/69 ♥♥บบ
06:15 บน 4-5=441/61 ♥บ
06:30 บน 8-9=902/01 ♥บ
06:45 บน 5-4=551/00 ♥♥บบ
07:00 บน 0-9=577/78 +
07:15 บน 2-3=730/35 ♥♥บ
07:30 บน 6-7=132/77 +
07:45 บน 5-4=759/20 ♥บ
08:00 บน 3-4=049/69 ♥บ
08:15 บน 8-7=182/81 ♥บ
08:30 บน 3-4=274/90 ♥บ
08:45 บน 2-1=954/21 ♥♥21
09:00 บน 4-5=856/23 ♥บ
09:15 บน 9-8=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บน 7-6=168/69 ♥♥บบ
06:15 บน 4-5=441/61 ♥บ
06:30 บน 8-9=902/01 ♥บ
06:45 บน 5-4=551/00 ♥♥บบ
07:00 บน 0-9=577/78 +
07:15 บน 2-3=730/35 ♥♥บ
07:30 บน 6-7=132/77 +
07:45 บน 5-4=759/20 ♥บ
08:00 บน 3-4=049/69 ♥บ
08:15 บน 8-7=182/81 ♥บ
08:30 บน 3-4=274/90 ♥บ
08:45 บน 2-1=954/21 ♥♥21
09:00 บน 4-5=856/23 ♥บ
09:15 บน 9-8=270/22 +
09:30 บน 1-2=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:00 บน 7-6=168/69 ♥♥บบ
06:15 บน 4-5=441/61 ♥บ
06:30 บน 8-9=902/01 ♥บ
06:45 บน 5-4=551/00 ♥♥บบ
07:00 บน 0-9=577/78 +
07:15 บน 2-3=730/35 ♥♥บ
07:30 บน 6-7=132/77 +
07:45 บน 5-4=759/20 ♥บ
08:00 บน 3-4=049/69 ♥บ
08:15 บน 8-7=182/81 ♥บ
08:30 บน 3-4=274/90 ♥บ
08:45 บน 2-1=954/21 ♥♥21
09:00 บน 4-5=856/23 ♥บ
09:15 บน 9-8=270/22 +
09:30 บน 1-2=528/93 ♥บ
09:45 บน 6-5=
umankong 1 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับผม
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 10
ห้องพ่อมดน้อย 3/11/2562
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น เสียว บน บน บน
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=725 +
07:45 บน 2-1=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=725 +
07:45 บน 2-1=913 ♥บ
08:00 บน 3-4=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=725 +
07:45 บน 2-1=913 ♥บ
08:00 บน 3-4=435 ♥♥บบ
08:30 บน 3-4=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=725 +
07:45 บน 2-1=913 ♥บ
08:00 บน 3-4=435 ♥♥บบ
08:30 บน 3-4=749 ♥บ
08:45 บน 6-4=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=725 +
07:45 บน 2-1=913 ♥บ
08:00 บน 3-4=435 ♥♥บบ
08:30 บน 3-4=749 ♥บ
08:45 บน 6-4=211 +
09:00 บน 4-3=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=725 +
07:45 บน 2-1=913 ♥บ
08:00 บน 3-4=435 ♥♥บบ
08:30 บน 3-4=749 ♥บ
08:45 บน 6-4=211 +
09:00 บน 4-3=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=725 +
07:45 บน 2-1=913 ♥บ
08:00 บน 3-4=435 ♥♥บบ
08:30 บน 3-4=749 ♥บ
08:45 บน 6-4=211 +
09:00 บน 4-3=312 ♥บ
09:15 บน 3-0=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=725 +
07:45 บน 2-1=913 ♥บ
08:00 บน 3-4=435 ♥♥บบ
08:30 บน 3-4=749 ♥บ
08:45 บน 6-4=211 +
09:00 บน 4-3=312 ♥บ
09:15 บน 3-0=865 +
09:30 บน 1-2=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=725 +
07:45 บน 2-1=913 ♥บ
08:00 บน 3-4=435 ♥♥บบ
08:30 บน 3-4=749 ♥บ
08:45 บน 6-4=211 +
09:00 บน 4-3=312 ♥บ
09:15 บน 3-0=865 +
09:30 บน 1-2=010 ♥บ
09:45 บน 2-3=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:30 บน 7-5=871 ♥บ
06:45 บน 1-9=998 ♥บ
07:00 บน 9-6=671 ♥บ
07:15 บน 6-1=731 ♥บ
07:30 บน 9-6=725 +
07:45 บน 2-1=913 ♥บ
08:00 บน 3-4=435 ♥♥บบ
08:30 บน 3-4=749 ♥บ
08:45 บน 6-4=211 +
09:00 บน 4-3=312 ♥บ
09:15 บน 3-0=865 +
09:30 บน 1-2=010 ♥บ
09:45 บน 2-3=539 ♥บ
10:00 บน 9-7=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
• 13:00 บน 2-6=222 ✡บบ
• 13:15 บน 3-5=995 ✡บบ
• 13:30 บน 8-6=699 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=904 ✡บ
• 14:00 บน 8-0=182 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 13:00 บน 2-6=222 ✡บบ
• 13:15 บน 3-5=995 ✡บบ
• 13:30 บน 8-6=699 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=904 ✡บ
• 14:00 บน 8-0=182 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=935 ✡บ
• 14:30 บน 4-2=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 13:00 บน 2-6=222 ✡บบ
• 13:15 บน 3-5=995 ✡บบ
• 13:30 บน 8-6=699 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=904 ✡บ
• 14:00 บน 8-0=182 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=935 ✡บ
• 14:30 บน 4-2=748 ✡บ
• 14:45 บน 7-9=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 13:00 บน 2-6=222 ✡บบ
• 13:15 บน 3-5=995 ✡บบ
• 13:30 บน 8-6=699 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=904 ✡บ
• 14:00 บน 8-0=182 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=935 ✡บ
• 14:30 บน 4-2=748 ✡บ
• 14:45 บน 7-9= 745 ✡บ
• 15:00 บน 8-4=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 13:00 บน 2-6=222 ✡บบ
• 13:15 บน 3-5=995 ✡บบ
• 13:30 บน 8-6=699 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=904 ✡บ
• 14:00 บน 8-0=182 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=935 ✡บ
• 14:30 บน 4-2=748 ✡บ
• 14:45 บน 7-9=745 ✡บ
• 15:00 บน 8-4=199 +
• 15:15 บน 5-3=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 13:00 บน 2-6=222 ✡บบ
• 13:15 บน 3-5=995 ✡บบ
• 13:30 บน 8-6=699 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=904 ✡บ
• 14:00 บน 8-0=182 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=935 ✡บ
• 14:30 บน 4-2=748 ✡บ
• 14:45 บน 7-9=745 ✡บ
• 15:00 บน 8-4=199 +
• 15:15 บน 5-3=238 ✡บ
• 15:30 บน 8-6=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 13:00 บน 2-6=222 ✡บบ
• 13:15 บน 3-5=995 ✡บบ
• 13:30 บน 8-6=699 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=904 ✡บ
• 14:00 บน 8-0=182 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=935 ✡บ
• 14:30 บน 4-2=748 ✡บ
• 14:45 บน 7-9=745 ✡บ
• 15:00 บน 8-4=199 +
• 15:15 บน 5-3=238 ✡บ
• 15:30 บน 8-6=452 +
• 15:45 บน 1-7=651 ✡บ
• 16:00 บน 8-0=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
• 07:30 บน 8-6=787/05 ✡บ
• 07:45 บน 1-3=815/49 ✡บ
• 08:00 บน 8-0=352/47 +
• 08:15 บน 7-9=578/11 ✡บ
• 08:30 บน 4-6=542/26 ✡บ
• 08:45 บน 9-5=690/71 ✡บ
• 09:00 บน 8-0=415/29 +
• 09:15 บน 3-5=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 07:30 บน 8-6=787/05 ✡บ
• 07:45 บน 1-3=815/49 ✡บ
• 08:00 บน 8-0=352/47 +
• 08:15 บน 7-9=578/11 ✡บ
• 08:30 บน 4-6=542/26 ✡บ
• 08:45 บน 9-5=690/71 ✡บ
• 09:00 บน 8-0=415/29 +
• 09:15 บน 3-5=269/22 +
• 09:30 บน 8-6=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
• 16:15 บน 7-1= 727 ✡บ
• 16:30 บน 8-0=704 ✡บ
• 16:45 บน 1-3= 381 ✡✡บบ
• 17:00 บน 4-6=110 +
• 17:15 บน 7-5=222 +
• 17:30 บน 4-6=565 ✡บ
• 17:45 บน 3-5=682 ✡บ
• 18:00 บน 2-0=716 ✡บ
• 18:15 บน 5-3=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 17:30 บน 4-6=565 ✡บ
• 17:45 บน 3-5=682 ✡บ
• 18:00 บน 2-0=716 ✡บ
• 18:15 บน 5-3=750 ✡บ
• 18:30 บน 8-2=932 ✡บ
• 18:45 บน 1-7=293 +
• 19:00 บน 8-0=980 ✡✡บบ
• 19:15 บน 3-5=913 ✡บ
• 19:30 บน 8-9=434 +
• 19:45 บน 9-7=909 ✡บ
• 20:00 บน 4-2=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
หวย รัฐบาล วันที่ 1 - 11 - 62
695 --------------- 59 -----------------95

ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
• 12:15 บน 3-1=182 ✡บ
• 12:30 บน 0-6=550 ✡บ
• 12:45 บน 9-1=137 ✡บ
• 13:00 บน 2-6=902 ✡บ
• 13:15 บน 3-1=454 +
• 13:30 บน 2-6=412 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=876 ✡บ
• 14:00 บน 6-0=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 12:15 บน 3-1=182 ✡บ
• 12:30 บน 0-6=550 ✡บ
• 12:45 บน 9-1=137 ✡บ
• 13:00 บน 2-6=902 ✡บ
• 13:15 บน 3-1=454 +
• 13:30 บน 2-6=412 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=876 ✡บ
• 14:00 บน 6-0=051 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 12:15 บน 3-1=182 ✡บ
• 12:30 บน 0-6=550 ✡บ
• 12:45 บน 9-1=137 ✡บ
• 13:00 บน 2-6=902 ✡บ
• 13:15 บน 3-1=454 +
• 13:30 บน 2-6=412 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=876 ✡บ
• 14:00 บน 6-0=051 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=949 ✡บ
• 14:30 บน 4-2=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 12:15 บน 3-1=182 ✡บ
• 12:30 บน 0-6=550 ✡บ
• 12:45 บน 9-1=137 ✡บ
• 13:00 บน 2-6=902 ✡บ
• 13:15 บน 3-1=454 +
• 13:30 บน 2-6=412 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=876 ✡บ
• 14:00 บน 6-0=051 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=949 ✡บ
• 14:30 บน 4-2=305 +
• 14:45 บน 9-7=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 12:15 บน 3-1=182 ✡บ
• 12:30 บน 0-6=550 ✡บ
• 12:45 บน 9-1=137 ✡บ
• 13:00 บน 2-6=902 ✡บ
• 13:15 บน 3-1=454 +
• 13:30 บน 2-6=412 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=876 ✡บ
• 14:00 บน 6-0=051 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=949 ✡บ
• 14:30 บน 4-2=305 +
• 14:45 บน 9-7=229 ✡บ
• 15:00 บน 4-2=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 12:15 บน 3-1=182 ✡บ
• 12:30 บน 0-6=550 ✡บ
• 12:45 บน 9-1=137 ✡บ
• 13:00 บน 2-6=902 ✡บ
• 13:15 บน 3-1=454 +
• 13:30 บน 2-6=412 ✡บ
• 13:45 บน 7-9=876 ✡บ
• 14:00 บน 6-0=051 ✡บ
• 14:15 บน 9-1=949 ✡บ
• 14:30 บน 4-2=305 +
• 14:45 บน 9-7=229 ✡บ
• 15:00 บน 4-2=117 +
• 15:15 บน 9-8=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
• 06:45 บน 1-9=194 ✡✡บบ
• 07:00 บน 0-6=083 ✡บ
• 07:15 บน 1-5=156 ✡✡บบ
• 07:30 บน 8-6=783 ✡บ
• 07:45 บน 5-1=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:45 บน 1-9=194 ✡✡บบ
• 07:00 บน 0-6=083 ✡บ
• 07:15 บน 1-5=156 ✡✡บบ
• 07:30 บน 8-6=783 ✡บ
• 07:45 บน 5-1=710 ✡บ
• 08:00 บน 8-0=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:45 บน 1-9=194 ✡✡บบ
• 07:00 บน 0-6=083 ✡บ
• 07:15 บน 1-5=156 ✡✡บบ
• 07:30 บน 8-6=783 ✡บ
• 07:45 บน 5-1=710 ✡บ
• 08:00 บน 8-0=582 ✡บ
• 08:15 บน 9-5=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:45 บน 1-9=194 ✡✡บบ
• 07:00 บน 0-6=083 ✡บ
• 07:15 บน 1-5=156 ✡✡บบ
• 07:30 บน 8-6=783 ✡บ
• 07:45 บน 5-1=710 ✡บ
• 08:00 บน 8-0=582 ✡บ
• 08:15 บน 9-5=995 ✡✡บบ
• 08:30 บน 4-6=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:45 บน 1-9=194 ✡✡บบ
• 07:00 บน 0-6=083 ✡บ
• 07:15 บน 1-5=156 ✡✡บบ
• 07:30 บน 8-6=783 ✡บ
• 07:45 บน 5-1=710 ✡บ
• 08:00 บน 8-0=582 ✡บ
• 08:15 บน 9-5=995 ✡✡บบ
• 08:30 บน 4-6=915 +
• 08:45 บน 7-9=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:45 บน 1-9=194 ✡✡บบ
• 07:00 บน 0-6=083 ✡บ
• 07:15 บน 1-5=156 ✡✡บบ
• 07:30 บน 8-6=783 ✡บ
• 07:45 บน 5-1=710 ✡บ
• 08:00 บน 8-0=582 ✡บ
• 08:15 บน 9-5=995 ✡✡บบ
• 08:30 บน 4-6=915 +
• 08:45 บน 7-9=564 +
• 09:00 บน 4-0=013 ✡✡✡บ
• 09:15 บน 9-3=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:45 บน 1-9=194 ✡✡บบ
• 07:00 บน 0-6=083 ✡บ
• 07:15 บน 1-5=156 ✡✡บบ
• 07:30 บน 8-6=783 ✡บ
• 07:45 บน 5-1=710 ✡บ
• 08:00 บน 8-0=582 ✡บ
• 08:15 บน 9-5=995 ✡✡บบ
• 08:30 บน 4-6=915 +
• 08:45 บน 7-9=564 +
• 09:00 บน 4-0=013 ✡✡✡บ
• 09:15 บน 9-3=022 +
• 09:30 บน 2-1=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
• 11:45 บน 5-3=293 ✔บ
• 12:00 บน 6-3=806 ✔บ
• 12:15 บน 6-3=483 ✔บ
• 12:30 บน 1-8=320
• 12:45 บน 3-0=042 ✔บ
• 13:00 บน 6-3=783 ✔บ
• 13:15 บน 7-0=
วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 11:45 บน 5-3=293 ✔บ
• 12:00 บน 6-3=806 ✔บ
• 12:15 บน 6-3=483 ✔บ
• 12:30 บน 1-8=320
• 12:45 บน 3-0=042 ✔บ
• 13:00 บน 6-3=783 ✔✔บบ
• 13:15 บน 7-0=043 ✔✔บ
• 13:30 บน 6-8=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 11:45 บน 5-3=293 ✔บ
• 12:00 บน 6-3=806 ✔บ
• 12:15 บน 6-3=483 ✔บ
• 12:30 บน 1-8=320
• 12:45 บน 3-0=042 ✔บ
• 13:00 บน 6-3=783 ✔✔บบ
• 13:15 บน 7-0=043 ✔✔บ
• 13:30 บน 6-8=511
• 13:45 บน 9-6=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 11:45 บน 5-3=293 ✔บ
• 12:00 บน 6-3=806 ✔บ
• 12:15 บน 6-3=483 ✔บ
• 12:30 บน 1-8=320 +
• 12:45 บน 3-0=042 ✔บ
• 13:00 บน 6-3=783 ✔✔บบ
• 13:15 บน 7-0=043 ✔✔บ
• 13:30 บน 6-8=511 +
• 13:45 บน 9-6=427+
• 14:00 บน 1-8=481 ✔✔บบ
• 14:15 บน 2-9=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 30 - 10 - 62
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
• 06:15 บน 5-4=475 ✔✔บบ
• 06:30 บน 5-6=958 ✔บ
• 06:45 บน 1-0=802 ✔บ
• 07:00 บน 5-6=070 ✔
• 07:15 บน 5-4=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:15 บน 5-4=475 ✔✔บบ
• 06:30 บน 5-6=958 ✔บ
• 06:45 บน 1-0=802 ✔บ
• 07:00 บน 5-6=070 ✔
• 07:15 บน 5-4=247 ✔บ
• 07:30 บน 4-3=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:15 บน 5-4=475 ✔✔บบ
• 06:30 บน 5-6=958 ✔บ
• 06:45 บน 1-0=802 ✔บ
• 07:00 บน 5-6=070 ✔
• 07:15 บน 5-4=247 ✔บ
• 07:30 บน 4-3=986 ✔
• 07:45 บน 1-3=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
• 06:15 บน 5-4=475 ✔✔บบ
• 06:30 บน 5-6=958 ✔บ
• 06:45 บน 1-0=802 ✔บ
• 07:00 บน 5-6=070 ✔
• 07:15 บน 5-4=247 ✔บ
• 07:30 บน 4-3=986 ✔
• 07:45 บน 1-3=505 ✔
• 08:00 บน 2-1=301 ✔บ
• 08:15 บน 7-6=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 27 - 10 - 62
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
17:30 บน 8-7=977 ✔บ
17:45 บน 1-0=846 +
18:00 บน 4-3=450 ✔บ
18:15 บน 5-3=036 ✔บ
18:30 บน 8-6=089 ✔บ
18:45 บน 4-2=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
18:00 บน 4-3=450 ✔บ
18:15 บน 5-3=036 ✔บ
18:30 บน 8-6=089 ✔บ
18:45 บน 4-2=120 ✔✔บ
19:00 บน 8-7=191 +
19:15 บน 3-2=057 +
19:30 บน 6-5=158 ✔บ
19:45 บน 5-4=794 ✔บ
20:00 บน 8-7=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
18:00 บน 4-3=450 ✔บ
18:15 บน 5-3=036 ✔บ
18:30 บน 8-6=089 ✔บ
18:45 บน 4-2=120 ✔✔บ
19:00 บน 8-7=191 +
19:15 บน 3-2=057 +
19:30 บน 6-5=158 ✔บ
19:45 บน 5-4=794 ✔บ
20:00 บน 8-7=835 ✔บ
20:15 บน 1-0=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
18:00 บน 4-3=450 ✔บ
18:15 บน 5-3=036 ✔บ
18:30 บน 8-6=089 ✔บ
18:45 บน 4-2=120 ✔✔บ
19:00 บน 8-7=191 +
19:15 บน 3-2=057 +
19:30 บน 6-5=158 ✔บ
19:45 บน 5-4=794 ✔บ
20:00 บน 8-7=835 ✔บ
20:15 บน 1-0=261 ✔บ
20:30 บน 4-3=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
11:00 บน 2-1=327 ✔บ
11:15 บน 7-6=426 ✔บ
11:30 บน 0-9=752 ✔
11:45 บน 5-4=214 ✔บ
12:00 บน 8-7=558 ✔บ
12:15 บน 1-2=136 ✔บ
12:30 บน 4-5=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:00 บน 2-1=327 ✔บ
11:15 บน 7-6=426 ✔บ
11:30 บน 0-9=752 ✔
11:45 บน 5-4=214 ✔บ
12:00 บน 8-7=558 ✔บ
12:15 บน 1-2=136 ✔บ
12:30 บน 4-5=980 +
12:45 บน 3-4=416 ✔บ
13:00 บน 4-3=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

เสียว บน
08:15 บน 7-8=721 ✔บ
08:30 บน 4-3=270 +
08:45 บน 7-1=601 ✔บ
09:00 บน 8-0=819 ✔บ
09:15 บน 7-8=


วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 บน 7-1=601 ✔บ
09:00 บน 8-0=819 ✔บ
09:15 บน 7-8=435 +
09:30 บน 6-5=986 ✔บ
09:45 บน 3-4=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 28 - 10 - 62
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

09:30 บน 2-1=186 /บ
09:45 บน 5-4=655 /บ
10:00 บน 9-8=197 /บ
10:15 บน 2-1=095 +
10:30 บน 9-8=073 +
10:45 บน 3-2=139 /บ
11:00 บน 4-3=946 /บ
11:15 บน 3-2=262 /บ
11:30 บน 8-7=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:45 บน 3-2=139 /บ
11:00 บน 4-3=946 /บ
11:15 บน 3-2=262 /บ
11:30 บน 8-7=726 /บ
11:45 บน 9-8=319 /บ
12:00 บน 9-0=575 /
12:15 บน 5-4=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 27 - 10 - 62
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

11:30 บน 4-3=704/72 ✅บน
11:45 บน 3-2=287/72 ✅✅บน
12:00 บน 4-3=029/80 +
12:15 บน 5-4=436/23 ✅บน
12:30 บน 8-7=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:30 บน 4-3=704/72 ✅บน
11:45 บน 3-2=287/72 ✅✅บน
12:00 บน 4-3=029/80 +
12:15 บน 5-4=436/23 ✅บน
12:30 บน 8-7=168/98 ✅✅บน
12:45 บน 5-6=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:30 บน 4-3=704/72 ✅บน
11:45 บน 3-2=287/72 ✅✅บน
12:00 บน 4-3=029/80 +
12:15 บน 5-4=436/23 ✅บน
12:30 บน 8-7=168/98 ✅✅บน
12:45 บน 5-6=808/98 +
13:00 บน 8-9=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:30 บน 4-3=704/72 ✅บน
11:45 บน 3-2=287/72 ✅✅บน
12:00 บน 4-3=029/80 +
12:15 บน 5-4=436/23 ✅บน
12:30 บน 8-7=168/98 ✅✅บน
12:45 บน 5-6=808/98 +
13:00 บน 8-9=965/38 ✅✅บน
13:15 บน 8-7=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 7
วันที่ 26 - 10 - 62
ห้องพ่อมดน้อย
จัดหนักเลขบน บนเท่านั้น

09:30 บน 5-6=660/11 ✅บน
09:45 บน 2-5=566/78 ✅บน
10:00 บน 0-6=513/36
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=

วางเลขคนเดียว
LINE ID ( ไลน์ ) :: tttsss1234
รับสมาชิค AFF เอเอฟที่มียอดแทง รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ ทดลอง รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน 5-6=660/11 ✅บน
09:45 บน 2-5=566/78 ✅บน
10:00 บน 0-6=513/36
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน 5-6=660/11 ✅บน
09:45 บน 2-5=566/78 ✅บน
10:00 บน 0-6=513/36 ทบ
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=263/80 ✅บน
12:15 บน 9-1=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=263/80 ✅บน
12:15 บน 9-1=780/43 ทบ
12:30 บน 8-2=171/90 ทบ
12:45 บน 8-6=812/76 ✅✅บน
13:00 บน 6-8=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=263/80 ✅บน
12:15 บน 9-1=780/43 ทบ
12:30 บน 8-2=171/90 ทบ
12:45 บน 8-6=812/76 ✅✅บน
13:00 บน 6-8=269/02 ✅บน
13:15 บน 8-9=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=263/80 ✅บน
12:15 บน 9-1=780/43 ทบ
12:30 บน 8-2=171/90 ทบ
12:45 บน 8-6=812/76 ✅✅บน
13:00 บน 6-8=269/02 ✅บน
13:15 บน 8-9=899/06 ✅✅✅บน
13:30 บน 0-9=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 บน 3-4=133/81 ✅บน
10:30 บน 5-2=435/09 ✅บน
10:45 บน 8-4=583/41 ✅✅บน
11:00 บน 6-4=126/70 ✅บน
11:15 บน 9-7=594/68 ✅บน
11:30 บน 8-0=898/38 ✅✅บน
11:45 บน 1-4=572/57 ทบ
12:00 บน 6-9=263/80 ✅บน
12:15 บน 9-1=780/43 ทบ
12:30 บน 8-2=171/90 ทบ
12:45 บน 8-6=812/76 ✅✅บน
13:00 บน 6-8=269/02 ✅บน
13:15 บน 8-9=899/06 ✅✅✅บน
13:30 บน 0-9=711/73 ทบ
13:45 บน 2-5=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บน 8-6=812/76 ✅✅บน
13:00 บน 6-8=269/02 ✅บน
13:15 บน 8-9=899/06 ✅✅✅บน
13:30 บน 0-9=711/73 ทบ
13:45 บน 2-5=968/24 ทบ
14:00 บน 8-6=268/61 ✅✅✅บน
14:15 บน 9-7=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 26 - 10 - 62
เสียวบน พิชิตตัวเลขบน
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***

06:45 บน 5-9=091/91 ✅✅บนบน
07:00 บน 8-6=852/94 ✅บน
07:15 บน 5-1=026/38 ทบ
07:30 บน 4-2-=461/03 ✅บน
07:45 บน 5-9=139/95 ✅✅บนบน
08:00 บน 6-8=408/91 ✅บน
08:15 บน 5-1=375/21 ✅บน
08:30 บน 4-6=

แอดมินคนเดียว เวลาวาง 6.00-23.00
LINE ทักไลน์ tttsss1234
รับสมาชิค AFF เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425
สนใจ รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
*** พิเศษ จัดโปร 5 วัน เฉพาะสมาชิคใหม่ 199 บาท รับ 10 คน ***
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
06:45 บน 5-9=091/91 ✅✅บนบน
07:00 บน 8-6=852/94 ✅บน
07:15 บน 5-1=026/38 ทบ
07:30 บน 4-2=461/03 ✅บน
07:45 บน 5-9=139/95 ✅✅บนบน
08:00 บน 6-8=408/91 ✅บน
08:15 บน 5-1=375/21 ✅บน
08:30 บน 4-6=913/28 ทบ
08:45 บน 3-5=
แสดงความคิดเห็น