โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 0
วันที่ 30/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)


17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=690 ✅สบ
19:30 บน ( 4-2 )=121 ✅สบ
19:45 บน ( 0-2 )=141 +
20:00 บน ( 0-8 )=
20:15 บน ( 0-8 )=
20:30 บน ( 4-2 )=
20:45 บน ( 0-2 )=
21:00 บน ( 4-2 )=
21:15 บน ( 6-4 )=
21:30 บน ( 8-6 )=
21:45 บน ( 2-0 )=
22:00 บน ( 2-0 )=
22:15 บน ( 0-2 )=
22:30 บน ( 0-2 )=
22:45 บน ( 0-8 )=
23:00 บน ( 6-4 )=


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 6
วันที่ 30/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)


17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=690 ✅สบ
19:30 บน ( 4-2 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=690 ✅สบ
19:30 บน ( 4-2 )=121 ✅สบ
19:45 บน ( 0-2 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 6
วันที่ 30/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=887 ✅สบ
09:15 บน ( 9-0 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=887 ✅สบ
09:15 บน ( 9-0 )=852 +
09:30 บน ( 0-8 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=887 ✅สบ
09:15 บน ( 9-0 )=852 +
09:30 บน ( 0-8 )=498 ✅สบ
09:45 บน ( 0-6 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 4
วันที่ 28/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

13:15 บน ( 4-2 )=285 ✅สบ
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:15 บน ( 4-2 )=285 ✅สบ
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=575 +
14:30 บน ( 8-9 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:15 บน ( 4-2 )=285 ✅สบ
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=575 +
14:30 บน ( 8-9 )=840 ✅สบ
14:45 บน ( 3-5 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:15 บน ( 4-2 )=285 ✅สบ
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=575 +
14:30 บน ( 8-9 )=840 ✅สบ
14:45 บน ( 3-5 )=098 +
15:00 บน ( 2-1 )=
piyapiya 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ใช่ครับผมผมหมดเเรงเล่นเลยครับ 55+
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 1
วันที่ 28/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:45 บน ( 8-9 )=984 สบบ
08:00 บน ( 6-7 )=516 สบ
08:15 บน ( 3-4 )=738 สบ
08:30 บน ( 8-9 )=761 +
08:45 บน ( 6-5 )=497 +
09:00 บน ( 3-4 )=397 สบ
09:15 บน ( 8-9 )=832 สบ
09:30 บน ( 8-9 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
07:45 บน ( 8-9 )=984 สบบ
08:00 บน ( 6-7 )=516 สบ
08:15 บน ( 3-4 )=738 สบ
08:30 บน ( 8-9 )=761 +
08:45 บน ( 6-5 )=497 +
09:00 บน ( 3-4 )=397 สบ
09:15 บน ( 8-9 )=832 สบ
09:30 บน ( 8-9 )=126 +
09:45 บน ( 2-3 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 8
วันที่ 27/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=526 สบ
15:00 บน ( 2-3 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=526 สบ
15:00 บน ( 2-3 )=858 +
15:15 บน ( 3-4 )=743 สบสบ
15:30 บน ( 2-3 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 3
วันที่ 27/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

08:45 บน ( 4-2 )=882 ✥สบ
09:00 บน ( 8-9 )=449 ✥สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 ✥สบ
09:30 บน ( 8-9 )=033 +
09:45 บน ( 8-9 )=164 +
10:00 บน ( 0-9 )=306 ✥สบ
10:15 บน ( 9-0 )=706 ✥สบ
10:30 บน ( 4-2 )=221 ✥สบ
10:45 บน ( 4-3 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45 บน ( 4-2 )=882 ✥สบ
09:00 บน ( 8-9 )=449 ✥สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 ✥สบ
09:30 บน ( 8-9 )=033 +
09:45 บน ( 8-9 )=164 +
10:00 บน ( 0-9 )=306 ✥สบ
10:15 บน ( 9-0 )=706 ✥สบ
10:30 บน ( 4-2 )=221 ✥สบ
10:45 บน ( 4-3 )=285 +
11:00 บน ( 4-3 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45 บน ( 4-2 )=882 ✥สบ
09:00 บน ( 8-9 )=449 ✥สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 ✥สบ
09:30 บน ( 8-9 )=033 +
09:45 บน ( 8-9 )=164 +
10:00 บน ( 0-9 )=306 ✥สบ
10:15 บน ( 9-0 )=706 ✥สบ
10:30 บน ( 4-2 )=221 ✥สบ
10:45 บน ( 4-3 )=285 +
11:00 บน ( 4-3 )=220 +
11:15 บน ( 6-8 )=065 ✥สบ
11:30 บน ( 4-2 )=725 ✥สบ
11:45 บน ( 8-6 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
10:00 บน ( 0-9 )=306 ✥สบ
10:15 บน ( 9-0 )=706 ✥สบ
10:30 บน ( 4-2 )=221 ✥สบ
10:45 บน ( 4-3 )=285 +
11:00 บน ( 4-3 )=220 +
11:15 บน ( 6-8 )=065 ✥สบ
11:30 บน ( 4-2 )=725 ✥สบ
11:45 บน ( 8-6 )=081 ✥สบ
12:00 บน ( 9-0 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 2
วันที่ 27/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

08:15 บน ( 4-3 )=235 สบ
08:30 บน ( 4-3 )=289 +
08:45 บน ( 4-2 )=882 สบ
09:00 บน ( 8-9 )=449 สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 สบ
09:30 บน ( 8-9 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:15 บน ( 4-3 )=235 สบ
08:30 บน ( 4-3 )=289 +
08:45 บน ( 4-2 )=882 สบ
09:00 บน ( 8-9 )=449 สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 สบ
09:30 บน ( 8-9 )=033 +
09:45 บน ( 8-9 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45 บน ( 4-2 )=882 สบ
09:00 บน ( 8-9 )=449 สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 สบ
09:30 บน ( 8-9 )=033 +
09:45 บน ( 8-9 )=164 +
10:00 บน ( 0-9 )=306 สบ
10:15 บน ( 9-0 )=706 สบ
10:30 บน ( 4-2 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 13
วันที่ 26/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=014 สบ
14:00 บน ( 3-4 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=014 สบ
14:00 บน ( 3-4 )=380 สบ
14:15 บน ( 4-5 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=014 สบ
14:00 บน ( 3-4 )=380 สบ
14:15 บน ( 4-5 )=934 สบ
14:30 บน ( 7-6 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=014 สบ
14:00 บน ( 3-4 )=380 สบ
14:15 บน ( 4-5 )=934 สบ
14:30 บน ( 7-6 )=527 สบ
14:45 บน ( 1-2 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=014 สบ
14:00 บน ( 3-4 )=380 สบ
14:15 บน ( 4-5 )=934 สบ
14:30 บน ( 7-6 )=527 สบ
14:45 บน ( 1-2 )=395 +
15:00 บน ( 4-3 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=014 สบ
14:00 บน ( 3-4 )=380 สบ
14:15 บน ( 4-5 )=934 สบ
14:30 บน ( 7-6 )=527 สบ
14:45 บน ( 1-2 )=395 +
15:00 บน ( 4-3 )=761 +
15:15 บน ( 5-6 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=014 สบ
14:00 บน ( 3-4 )=380 สบ
14:15 บน ( 4-5 )=934 สบ
14:30 บน ( 7-6 )=527 สบ
14:45 บน ( 1-2 )=395 +
15:00 บน ( 4-3 )=761 +
15:15 บน ( 5-6 )=271 +
15:30 บน ( 9-0 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=014 สบ
14:00 บน ( 3-4 )=380 สบ
14:15 บน ( 4-5 )=934 สบ
14:30 บน ( 7-6 )=527 สบ
14:45 บน ( 1-2 )=395 +
15:00 บน ( 4-3 )=761 +
15:15 บน ( 5-6 )=271 +
15:30 บน ( 9-0 )=702 สบ
15:45 บน ( 8-9 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=014 สบ
14:00 บน ( 3-4 )=380 สบ
14:15 บน ( 4-5 )=934 สบ
14:30 บน ( 7-6 )=527 สบ
14:45 บน ( 1-2 )=395 +
15:00 บน ( 4-3 )=761 +
15:15 บน ( 5-6 )=271 +
15:30 บน ( 9-0 )=702 สบ
15:45 บน ( 8-9 )=833 สบ
16:00 บน ( 4-5 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
วันที่ 26/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:15 บน ( 2-1 )=102 สบบ
12:30 บน ( 8-6 )=062 สบ
12:45 บน ( 8-9 )=850 สบ
13:00 บน ( 3-4 )=313 สบ
13:15 บน ( 8-9 )=824 สบ
13:30 บน ( 4-5 )=572 สบ
13:45 บน ( 4-5 )=014 สบ
14:00 บน ( 3-4 )=380 สบ
14:15 บน ( 4-5 )=934 สบ
14:30 บน ( 7-6 )=527 สบ
14:45 บน ( 1-2 )=395 +
15:00 บน ( 4-3 )=761 +
15:15 บน ( 5-6 )=271 +
15:30 บน ( 9-0 )=702 สบ
15:45 บน ( 8-9 )=833 สบ
16:00 บน ( 4-5 )=777 +
16:15 บน ( 3-2 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 2
วันที่ 26/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

09:00 บน ( 8-0 )=970 สบ
09:15 บน ( 4-3 )=823 สบ
09:30 บน ( 1-9 )=766 +
09:45 บน ( 9-7 )=861 +
10:00 บน ( 4-6 )=540 สบ
10:15 บน ( 6-8 )=560 สบ
10:30 บน ( 4-2 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
09:00 บน ( 8-0 )=970 สบ
09:15 บน ( 4-3 )=823 สบ
09:30 บน ( 1-9 )=766 +
09:45 บน ( 9-7 )=861 +
10:00 บน ( 4-6 )=540 สบ
10:15 บน ( 6-8 )=560 สบ
10:30 บน ( 4-2 )=379 +
10:45 บน ( 8-6 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
09:00 บน ( 8-0 )=970 สบ
09:15 บน ( 4-3 )=823 สบ
09:30 บน ( 1-9 )=766 +
09:45 บน ( 9-7 )=861 +
10:00 บน ( 4-6 )=540 สบ
10:15 บน ( 6-8 )=560 สบ
10:30 บน ( 4-2 )=379 +
10:45 บน ( 8-6 )=636 สบ
11:00 บน ( 5-3 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 13
วันที่ 25/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

13:45 บน ( 9-5 )=453 ✅บ
14:00 บน ( 2-6 )=213 ✅บ
14:15 บน ( 9-3 )=473 ✅บ
14:30 บน ( 4-2 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-5 )=453 ✅บ
14:00 บน ( 2-6 )=213 ✅บ
14:15 บน ( 9-3 )=473 ✅บ
14:30 บน ( 4-2 )=127 ✅บ
14:45 บน ( 7-1 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-5 )=453 ✅บ
14:00 บน ( 2-6 )=213 ✅บ
14:15 บน ( 9-3 )=473 ✅บ
14:30 บน ( 4-2 )=127 ✅บ
14:45 บน ( 7-1 )=757 ✅บ
15:00 บน ( 0-4 )=000-400-440-240-540
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-5 )=453 ✅บ
14:00 บน ( 2-6 )=213 ✅บ
14:15 บน ( 9-3 )=473 ✅บ
14:30 บน ( 4-2 )=127 ✅บ
14:45 บน ( 7-1 )=757 ✅บ
15:00 บน ( 0-4 )=467 ✅บ
15:15 บน ( 9-3 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-5 )=453 ✅บ
14:00 บน ( 2-6 )=213 ✅บ
14:15 บน ( 9-3 )=473 ✅บ
14:30 บน ( 4-2 )=127 ✅บ
14:45 บน ( 7-1 )=757 ✅บ
15:00 บน ( 0-4 )=467 ✅บ
15:15 บน ( 9-3 )=865 +
15:30 บน ( 6-0 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-5 )=453 ✅บ
14:00 บน ( 2-6 )=213 ✅บ
14:15 บน ( 9-3 )=473 ✅บ
14:30 บน ( 4-2 )=127 ✅บ
14:45 บน ( 7-1 )=757 ✅บ
15:00 บน ( 0-4 )=467 ✅บ
15:15 บน ( 9-3 )=865 +
15:30 บน ( 6-0 )=814 +
15:45 บน ( 5-3 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บน ( 2-6 )=213 ✅บ
14:15 บน ( 9-3 )=473 ✅บ
14:30 บน ( 4-2 )=127 ✅บ
14:45 บน ( 7-1 )=757 ✅บ
15:00 บน ( 0-4 )=467 ✅บ
15:15 บน ( 9-3 )=865 +
15:30 บน ( 6-0 )=814 +
15:45 บน ( 5-3 )=468 +
16:00 บน ( 4-6 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
วันที่ 25/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

16:00 บน ( 4-6 )=407 ✅บ
16:15 บน ( 8-0 )=983 ✅บ
16:30 บน ( 0-8 )=550 ✅บ
16:45 บน ( 4-2 )=109 +
17:00 บน ( 4-6 )=604 ✅✅บบ
17:15 บน ( 8-6 )=820 ✅บ
17:30 บน ( 9-7 )=900 ✅บ
17:45 บน ( 8-6 )=


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
16:00 บน ( 4-6 )=407 ✅บ
16:15 บน ( 8-0 )=983 ✅บ
16:30 บน ( 0-8 )=550 ✅บ
16:45 บน ( 4-2 )=109 +
17:00 บน ( 4-6 )=604 ✅✅บบ
17:15 บน ( 8-6 )=820 ✅บ
17:30 บน ( 9-7 )=900 ✅บ
17:45 บน ( 8-6 )=226 ✅บ
18:00 บน ( 0-8 )=792 +
18:15 บน ( 4-2 )=424 ✅✅บบ
18:30 บน ( 5-3 )=873 ✅บ
18:45 บน ( 7-9 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
16:00 บน ( 4-6 )=407 ✅บ
16:15 บน ( 8-0 )=983 ✅บ
16:30 บน ( 0-8 )=550 ✅บ
16:45 บน ( 4-2 )=109 +
17:00 บน ( 4-6 )=604 ✅✅บบ
17:15 บน ( 8-6 )=820 ✅บ
17:30 บน ( 9-7 )=900 ✅บ
17:45 บน ( 8-6 )=226 ✅บ
18:00 บน ( 0-8 )=792 +
18:15 บน ( 4-2 )=424 ✅✅บบ
18:30 บน ( 5-3 )=873 ✅บ
18:45 บน ( 7-9 )=449 ✅บ
19:00 บน ( 5-7 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
19:30 บน ( 7-5 )=
19:45 บน ( 8-0 )=
20:00 บน ( 4-6 )=
20:15 บน ( 8-0 )=
20:30 บน ( 4-2 )=
20:45 บน ( 4-6 )=
21:00 บน ( 4-6 )=
21:15 บน ( 8-6 )=
21:30 บน ( 4-2 )=
21:45 บน ( 5-7 )=
22:00 บน ( 8-6 )=
22:15 บน ( 3-1 )=
22:30 บน ( 8-6 )=
22:45 บน ( 1-3 )=
23:00 บน ( 5-7 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
16:00 บน ( 4-6 )=407 ✅บ
16:15 บน ( 8-0 )=983 ✅บ
16:30 บน ( 0-8 )=550 ✅บ
16:45 บน ( 4-2 )=109 +
17:00 บน ( 4-6 )=604 ✅✅บบ
17:15 บน ( 8-6 )=820 ✅บ
17:30 บน ( 9-7 )=900 ✅บ
17:45 บน ( 8-6 )=226 ✅บ
18:00 บน ( 0-8 )=792 +
18:15 บน ( 4-2 )=424 ✅✅บบ
18:30 บน ( 5-3 )=873 ✅บ
18:45 บน ( 7-9 )=449 ✅บ
19:00 บน ( 5-7 )=753 ✅✅บบ
19:15 บน ( 9-7 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
16:00 บน ( 4-6 )=407 ✅บ
16:15 บน ( 8-0 )=983 ✅บ
16:30 บน ( 0-8 )=550 ✅บ
16:45 บน ( 4-2 )=109 +
17:00 บน ( 4-6 )=604 ✅✅บบ
17:15 บน ( 8-6 )=820 ✅บ
17:30 บน ( 9-7 )=900 ✅บ
17:45 บน ( 8-6 )=226 ✅บ
18:00 บน ( 0-8 )=792 +
18:15 บน ( 4-2 )=424 ✅✅บบ
18:30 บน ( 5-3 )=873 ✅บ
18:45 บน ( 7-9 )=449 ✅บ
19:00 บน ( 5-7 )=753 ✅✅บบ
19:15 บน ( 9-7 )=893 ✅บ
19:30 บน ( 7-5 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
❧☯☸☽☾✷✶✵✴✳✲✥✤✣✢☸⌑⁑⁂✹✺✸✻✼✽✾✿❀❂❃❇❈❉❊❋
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 4
วันที่ 25/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

08:45 บน ( 7-3 )=370 ✅✅บบ
09:00 บน ( 0-6 )=607 ✅✅บบ
09:15 บน ( 4-2 )=643 ✅บ
09:30 บน ( 4-0 )=741 ✅บ
09:45 บน ( 5-3 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45 บน ( 7-3 )=370 ✅✅บบ
09:00 บน ( 0-6 )=607 ✅✅บบ
09:15 บน ( 4-2 )=643 ✅บ
09:30 บน ( 4-0 )=741 ✅บ
09:45 บน ( 5-3 )=299 +
10:00 บน ( 8-2 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45 บน ( 7-3 )=370 ✅✅บบ
09:00 บน ( 0-6 )=607 ✅✅บบ
09:15 บน ( 4-2 )=643 ✅บ
09:30 บน ( 4-0 )=741 ✅บ
09:45 บน ( 5-3 )=299 +
10:00 บน ( 8-2 )=427 ✅บ
10:15 บน ( 0-2 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45 บน ( 7-3 )=370 ✅✅บบ
09:00 บน ( 0-6 )=607 ✅✅บบ
09:15 บน ( 4-2 )=643 ✅บ
09:30 บน ( 4-0 )=741 ✅บ
09:45 บน ( 5-3 )=299 +
10:00 บน ( 8-2 )=427 ✅บ
10:15 บน ( 0-2 )=596 +
10:30 บน ( 2-0 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45 บน ( 7-3 )=370 ✅✅บบ
09:00 บน ( 0-6 )=607 ✅✅บบ
09:15 บน ( 4-2 )=643 ✅บ
09:30 บน ( 4-0 )=741 ✅บ
09:45 บน ( 5-3 )=299 +
10:00 บน ( 8-2 )=427 ✅บ
10:15 บน ( 0-2 )=596 +
10:30 บน ( 2-0 )=174 +
10:45 บน ( 3-2 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 7
วันที่ 25/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

06:15 บน ( 7-6 )=226 ✅บ
06:30 บน ( 5-9 )=497 ✅บ
06:45 บน ( 0-6 )=187 +
07:00 บน ( 3-1 )=293 ✅บ
07:15 บน ( 4-3 )=84-86-93-91

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jindawongsun123 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ตามค่ะ
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
06:15 บน ( 7-6 )=226 ✅บ
06:30 บน ( 5-9 )=497 ✅บ
06:45 บน ( 0-6 )=187 +
07:00 บน ( 3-1 )=293 ✅บ
07:15 บน ( 4-3 )=481 ✅บ
07:30 บน ( 3-9 )=93-73-19-39
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
06:15 บน ( 7-6 )=226 ✅บ
06:30 บน ( 5-9 )=497 ✅บ
06:45 บน ( 0-6 )=187 +
07:00 บน ( 3-1 )=293 ✅บ
07:15 บน ( 4-3 )=481 ✅บ
07:30 บน ( 3-9 )=711 +
07:45 บน ( 9-7 )=39-19-17-37
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
06:15 บน ( 7-6 )=226 ✅บ
06:30 บน ( 5-9 )=497 ✅บ
06:45 บน ( 0-6 )=187 +
07:00 บน ( 3-1 )=293 ✅บ
07:15 บน ( 4-3 )=481 ✅บ
07:30 บน ( 3-9 )=711 +
07:45 บน ( 9-7 )=282 +
08:00 บน ( 7-2 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
06:15 บน ( 7-6 )=226 ✅บ
06:30 บน ( 5-9 )=497 ✅บ
06:45 บน ( 0-6 )=187 +
07:00 บน ( 3-1 )=293 ✅บ
07:15 บน ( 4-3 )=481 ✅บ
07:30 บน ( 3-9 )=711 +
07:45 บน ( 9-7 )=282 +
08:00 บน ( 7-2 )=329 ✅บ
08:15 บน ( 7-2 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45 บน ( 7-3 )=370 ✅✅บบ
09:00 บน ( 0-6 )=607 ✅✅บบ
09:15 บน ( 4-2 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45 บน ( 7-3 )=370 ✅✅บบ
09:00 บน ( 0-6 )=607 ✅✅บบ
09:15 บน ( 4-2 )=643 ✅บ
09:30 บน ( 4-0 )=
jay2425 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 4
วันที่ 24/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:30 บน ( 5-3 )=893 ✅บ
12:45 บน ( 5-2 )=727 ✅บ
13:00 บน ( 0-8 )=983 ✅บ
13:15 บน ( 9-3 )=051 +
13:30 บน ( 9-5 )=537 ✅บ
13:45 บน ( 6-8 )=280 ✅บ
14:00 บน ( 4-6 )=292 +
14:15 บน ( 7-5 )=960 +
14:30 บน ( 1-7 )=341 ✅บ
14:45 บน ( 0-2 )=740 ✅บ
15:00 บน ( 4-5 )=450 ✅✅บบ
15:15 บน ( 2-4 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:30 บน ( 1-7 )=341 ✅บ
14:45 บน ( 0-2 )=740 ✅บ
15:00 บน ( 4-5 )=450 ✅✅บบ
15:15 บน ( 2-4 )=239 ✅บ
15:30 บน ( 6-7 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:30 บน ( 1-7 )=341 ✅บ
14:45 บน ( 0-2 )=740 ✅บ
15:00 บน ( 4-5 )=450 ✅✅บบ
15:15 บน ( 2-4 )=239 ✅บ
15:30 บน ( 6-7 )=566 ✅บ
15:45 บน ( 2-1 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:30 บน ( 1-7 )=341 ✅บ
14:45 บน ( 0-2 )=740 ✅บ
15:00 บน ( 4-5 )=450 ✅✅บบ
15:15 บน ( 2-4 )=239 ✅บ
15:30 บน ( 6-7 )=566 ✅บ
15:45 บน ( 2-1 )=454 +
16:00 บน ( 6-7 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:30 บน ( 1-7 )=341 ✅บ
14:45 บน ( 0-2 )=740 ✅บ
15:00 บน ( 4-5 )=450 ✅✅บบ
15:15 บน ( 2-4 )=239 ✅บ
15:30 บน ( 6-7 )=566 ✅บ
15:45 บน ( 2-1 )=454 +
16:00 บน ( 6-7 )=855 +
16:15 บน ( 5-4 )=
jay2425 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 7
วันที่ 24/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:30 บน ( 5-3 )=893 ✅บ
12:45 บน ( 5-2 )=727 ✅บ
13:00 บน ( 0-8 )=983 ✅บ
13:15 บน ( 9-3 )=59-83

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บน ( 5-3 )=893 ✅บ
12:45 บน ( 5-2 )=727 ✅บ
13:00 บน ( 0-8 )=983 ✅บ
13:15 บน ( 9-3 )=051 +
13:30 บน ( 9-5 )=537 ✅บ
13:45 บน ( 6-8 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บน ( 5-3 )=893 ✅บ
12:45 บน ( 5-2 )=727 ✅บ
13:00 บน ( 0-8 )=983 ✅บ
13:15 บน ( 9-3 )=051 +
13:30 บน ( 9-5 )=537 ✅บ
13:45 บน ( 6-8 )=280 ✅บ
14:00 บน ( 4-6 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บน ( 5-3 )=893 ✅บ
12:45 บน ( 5-2 )=727 ✅บ
13:00 บน ( 0-8 )=983 ✅บ
13:15 บน ( 9-3 )=051 +
13:30 บน ( 9-5 )=537 ✅บ
13:45 บน ( 6-8 )=280 ✅บ
14:00 บน ( 4-6 )=292 +
14:15 บน ( 7-5 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บน ( 5-3 )=893 ✅บ
12:45 บน ( 5-2 )=727 ✅บ
13:00 บน ( 0-8 )=983 ✅บ
13:15 บน ( 9-3 )=051 +
13:30 บน ( 9-5 )=537 ✅บ
13:45 บน ( 6-8 )=280 ✅บ
14:00 บน ( 4-6 )=292 +
14:15 บน ( 7-5 )=960 +
14:30 บน ( 1-7 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บน ( 5-3 )=893 ✅บ
12:45 บน ( 5-2 )=727 ✅บ
13:00 บน ( 0-8 )=983 ✅บ
13:15 บน ( 9-3 )=051 +
13:30 บน ( 9-5 )=537 ✅บ
13:45 บน ( 6-8 )=280 ✅บ
14:00 บน ( 4-6 )=292 +
14:15 บน ( 7-5 )=960 +
14:30 บน ( 1-7 )=341 ✅บ
14:45 บน ( 0-2 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บน ( 5-3 )=893 ✅บ
12:45 บน ( 5-2 )=727 ✅บ
13:00 บน ( 0-8 )=983 ✅บ
13:15 บน ( 9-3 )=051 +
13:30 บน ( 9-5 )=537 ✅บ
13:45 บน ( 6-8 )=280 ✅บ
14:00 บน ( 4-6 )=292 +
14:15 บน ( 7-5 )=960 +
14:30 บน ( 1-7 )=341 ✅บ
14:45 บน ( 0-2 )=740 ✅บ
15:00 บน ( 4-5 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
12:45 บน ( 5-2 )=727 ✅บ
13:00 บน ( 0-8 )=983 ✅บ
13:15 บน ( 9-3 )=051 +
13:30 บน ( 9-5 )=537 ✅บ
13:45 บน ( 6-8 )=280 ✅บ
14:00 บน ( 4-6 )=292 +
14:15 บน ( 7-5 )=960 +
14:30 บน ( 1-7 )=341 ✅บ
14:45 บน ( 0-2 )=740 ✅บ
15:00 บน ( 4-5 )=450 ✅✅บบ
15:15 บน ( 2-4 )=
jay2425 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 2
วันที่ 24/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

10:15 บน ( 6-5 )=623 ✅บ
10:30 บน ( 3-5 )=827 +
10:45 บน ( 4-0 )=530 ✅บ
11:00 บน ( 8-2 )=249 ✅บ
11:15 บน ( 8-6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
10:15 บน ( 6-5 )=623 ✅บ
10:30 บน ( 3-5 )=827 +
10:45 บน ( 4-0 )=530 ✅บ
11:00 บน ( 8-2 )=249 ✅บ
11:15 บน ( 8-6 )=945 +
11:30 บน ( 8-0 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
10:15 บน ( 6-5 )=623 ✅บ
10:30 บน ( 3-5 )=827 +
10:45 บน ( 4-0 )=530 ✅บ
11:00 บน ( 8-2 )=249 ✅บ
11:15 บน ( 8-6 )=945 +
11:30 บน ( 8-0 )=449 +
11:45 บน ( 7-8 )=707 ✅บ
12:00 บน ( 7-8 )=
jay2425 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 11
วันที่ 23/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

14:00 บน ( 9-8 )=608 ✅บ
14:15 บน ( 8-2 )=480 ✅บ
14:30 บน ( 3-1 )=353 ✅บ 35 แตก
14:45 บน ( 4-2 )=42-84-40-04

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บน ( 9-8 )=608 ✅บ
14:15 บน ( 8-2 )=480 ✅บ
14:30 บน ( 3-1 )=353 ✅บ 35 แตก
14:45 บน ( 4-2 )=734 ✅บ
15:00 บน ( 7-5 )=55-05-70-67
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บน ( 9-8 )=608 ✅บ
14:15 บน ( 8-2 )=480 ✅บ
14:30 บน ( 3-1 )=353 ✅บ 35 แตก
14:45 บน ( 4-2 )=734 ✅บ
15:00 บน ( 7-5 )=930 +
15:15 บน ( 4-3 )=74-43-35-34
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บน ( 9-8 )=608 ✅บ
14:15 บน ( 8-2 )=480 ✅บ
14:30 บน ( 3-1 )=353 ✅บ 35 แตก
14:45 บน ( 4-2 )=734 ✅บ
15:00 บน ( 7-5 )=930 +
15:15 บน ( 4-3 )=ไม่ออกผล
15:30 บน ( 4-5 )=50-65-53-34
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บน ( 9-8 )=608 ✅บ
14:15 บน ( 8-2 )=480 ✅บ
14:30 บน ( 3-1 )=353 ✅บ 35 แตก
14:45 บน ( 4-2 )=734 ✅บ
15:00 บน ( 7-5 )=930 +
15:15 บน ( 4-3 )=ไม่ออกผล
15:30 บน ( 4-5 )=006 +
15:45 บน ( 5-3 )=15-35-53-39
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บน ( 9-8 )=608 ✅บ
14:15 บน ( 8-2 )=480 ✅บ
14:30 บน ( 3-1 )=353 ✅บ 35 แตก
14:45 บน ( 4-2 )=734 ✅บ
15:00 บน ( 7-5 )=930 +
15:15 บน ( 4-3 )=ไม่ออกผล
15:30 บน ( 4-5 )=006 +
15:45 บน ( 5-3 )=139 ✅บ 39 แตก
16:00 บน ( 0-1 )=90-31-10-01
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บน ( 9-8 )=608 ✅บ
14:15 บน ( 8-2 )=480 ✅บ
14:30 บน ( 3-1 )=353 ✅บ 35 แตก
14:45 บน ( 4-2 )=734 ✅บ
15:00 บน ( 7-5 )=930 +
15:15 บน ( 4-3 )=ไม่ออกผล
15:30 บน ( 4-5 )=006 +
15:45 บน ( 5-3 )=139 ✅บ 39 แตก
16:00 บน ( 0-1 )=814 ✅บ
16:15 บน ( 7-8 )=17-18-78-87
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บน ( 9-8 )=608 ✅บ
14:15 บน ( 8-2 )=480 ✅บ
14:30 บน ( 3-1 )=353 ✅บ 35 แตก
14:45 บน ( 4-2 )=734 ✅บ
15:00 บน ( 7-5 )=930 +
15:15 บน ( 4-3 )=ไม่ออกผล
15:30 บน ( 4-5 )=006 +
15:45 บน ( 5-3 )=139 ✅บ 39 แตก
16:00 บน ( 0-1 )=814 ✅บ
16:15 บน ( 7-8 )=848 ✅บ
16:30 บน ( 9-1 )=11-61-97-19
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บน ( 9-8 )=608 ✅บ
14:15 บน ( 8-2 )=480 ✅บ
14:30 บน ( 3-1 )=353 ✅บ 35 แตก
14:45 บน ( 4-2 )=734 ✅บ
15:00 บน ( 7-5 )=930 +
15:15 บน ( 4-3 )=ไม่ออกผล
15:30 บน ( 4-5 )=006 +
15:45 บน ( 5-3 )=139 ✅บ 39 แตก
16:00 บน ( 0-1 )=814 ✅บ
16:15 บน ( 7-8 )=848 ✅บ
16:30 บน ( 9-1 )=206 +
16:45 บน ( 8-0 )=01-50-78-80
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บน ( 9-8 )=608 ✅บ
14:15 บน ( 8-2 )=480 ✅บ
14:30 บน ( 3-1 )=353 ✅บ 35 แตก
14:45 บน ( 4-2 )=734 ✅บ
15:00 บน ( 7-5 )=930 +
15:15 บน ( 4-3 )=ไม่ออกผล
15:30 บน ( 4-5 )=006 +
15:45 บน ( 5-3 )=139 ✅บ 39 แตก
16:00 บน ( 0-1 )=814 ✅บ
16:15 บน ( 7-8 )=848 ✅บ
16:30 บน ( 9-1 )=206 +
16:45 บน ( 8-0 )=01-50-78-80
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
15:45 บน ( 5-3 )=139 ✅บ 39 แตก
16:00 บน ( 0-1 )=814 ✅บ
16:15 บน ( 7-8 )=848 ✅บ
16:30 บน ( 9-1 )=206 +
16:45 บน ( 8-0 )=302 ✅บ
17:00 บน ( 4-8 )=832 ✅บ
17:15 บน ( 6-8 )=626 ✅บ 26 แตก
17:30 บน ( 3-2 )=261 ✅บ
17:45 บน ( 5-6 )=921 +
18:00 บน ( 8-7 )=78-86-47-73
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
15:45 บน ( 5-3 )=139 ✅บ 39 แตก
16:00 บน ( 0-1 )=814 ✅บ
16:15 บน ( 7-8 )=848 ✅บ
16:30 บน ( 9-1 )=206 +
16:45 บน ( 8-0 )=302 ✅บ
17:00 บน ( 4-8 )=832 ✅บ
17:15 บน ( 6-8 )=626 ✅บ 26 แตก
17:30 บน ( 3-2 )=261 ✅บ
17:45 บน ( 5-6 )=921 +
18:00 บน ( 8-7 )=643 +
18:15 บน ( 8-9 )=492 ✅บ 29 แตก
18:30 บน ( 0-8 )=100 ✅บ 00 แตก
18:45 บน ( 0-2 )=32-27-50-02
jay2425 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 5
วันที่ 23/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=061 ✅บ
08:15 บน ( 9-0 )=961 ✅บ
08:30 บน ( 4-2)=ไม่ออกผล
08:45 บน ( 6-7 )=066 ✅บ แตก 66
09:00 บน ( 2-3 )=461 +
09:15 บน ( 8-7 )=011 +
09:30 บน ( 8-9 )=663 +
09:45 บน ( 7-6 )=163 ✅บ
10:00 บน ( 8-2 )=823 ✅✅บบ
10:15 บน ( 5-3 )=956 ✅บ
10:30 บน ( 8-4 )=LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
09:45 บน ( 7-6 )=163 ✅บ
10:00 บน ( 8-2 )=823 ✅✅บบ
10:15 บน ( 5-3 )=956 ✅บ
10:30 บน ( 8-4 )=459 ✅บ
10:45 บน ( 8-4 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:15 บน ( 8-6 )=062 ✅บ
11:30 บน ( 9-8 )=506 +
11:45 บน ( 8-0 )=077 ✅บ
12:00 บน ( 7-4 )=871 ✅บ
12:15 บน ( 5-4 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:15 บน ( 8-6 )=062 ✅บ
11:30 บน ( 9-8 )=506 +
11:45 บน ( 8-0 )=077 ✅บ
12:00 บน ( 7-4 )=871 ✅บ
12:15 บน ( 5-4 )=646 ✅บ
12:30 บน ( 6-1 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:15 บน ( 8-6 )=062 ✅บ
11:30 บน ( 9-8 )=506 +
11:45 บน ( 8-0 )=077 ✅บ
12:00 บน ( 7-4 )=871 ✅บ
12:15 บน ( 5-4 )=646 ✅บ
12:30 บน ( 6-1 )=050 +
12:45 บน ( 1-2 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:15 บน ( 8-6 )=062 ✅บ
11:30 บน ( 9-8 )=506 +
11:45 บน ( 8-0 )=077 ✅บ
12:00 บน ( 7-4 )=871 ✅บ
12:15 บน ( 5-4 )=646 ✅บ
12:30 บน ( 6-1 )=050 +
12:45 บน ( 1-2 )=050 +
13:00 บน ( 4-3 )=324 ✅✅บบ
13:15 บน ( 4-5 )=288 +
13:30 บน ( 1-0 )=817 ✅บ
13:45 บน ( 4-5 )=
jay2425 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 11
วันที่ 23/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:00 บน ( 9-3 )=906 ✅บ
07:15 บน ( 2-6 )=187 +
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=72-28-88-22


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:00 บน ( 9-3 )=906 ✅บ
07:15 บน ( 2-6 )=187 +
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=46-64-44-66
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:00 บน ( 9-3 )=906 ✅บ
07:15 บน ( 2-6 )=187 +
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=061 ✅บ
08:15 บน ( 9-0 )=90-09-99-00
jindawongsun123 4 สัปดาห์ที่แล้ว
.
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:00 บน ( 9-3 )=906 ✅บ
07:15 บน ( 2-6 )=187 +
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=061 ✅บ
08:15 บน ( 9-0 )=961 ✅บ
08:30 บน ( 4-2)=42-24-22-44
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:00 บน ( 9-3 )=906 ✅บ
07:15 บน ( 2-6 )=187 +
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=061 ✅บ
08:15 บน ( 9-0 )=961 ✅บ
08:30 บน ( 4-2)=ไม่ออกผล
08:45 บน ( 6-7 )=66-77-67-76
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:00 บน ( 9-3 )=906 ✅บ
07:15 บน ( 2-6 )=187 +
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=061 ✅บ
08:15 บน ( 9-0 )=961 ✅บ
08:30 บน ( 4-2)=ไม่ออกผล
08:45 บน ( 6-7 )=066 ✅บ แตก 66
09:00 บน ( 2-3 )=22-33-23-32
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:00 บน ( 9-3 )=906 ✅บ
07:15 บน ( 2-6 )=187 +
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=061 ✅บ
08:15 บน ( 9-0 )=961 ✅บ
08:30 บน ( 4-2)=ไม่ออกผล
08:45 บน ( 6-7 )=066 ✅บ แตก 66
09:00 บน ( 2-3 )=461 +
09:15 บน ( 8-7 )=87-78-77-88
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=061 ✅บ
08:15 บน ( 9-0 )=961 ✅บ
08:30 บน ( 4-2)=ไม่ออกผล
08:45 บน ( 6-7 )=066 ✅บ แตก 66
09:00 บน ( 2-3 )=461 +
09:15 บน ( 8-7 )=011 +
09:30 บน ( 8-9 )=88-99-89-98
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=061 ✅บ
08:15 บน ( 9-0 )=961 ✅บ
08:30 บน ( 4-2)=ไม่ออกผล
08:45 บน ( 6-7 )=066 ✅บ แตก 66
09:00 บน ( 2-3 )=461 +
09:15 บน ( 8-7 )=011 +
09:30 บน ( 8-9 )=663 +
09:45 บน ( 7-6 )=163 ✅บ
10:00 บน ( 8-2 )=28-82-88-22
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=061 ✅บ
08:15 บน ( 9-0 )=961 ✅บ
08:30 บน ( 4-2)=ไม่ออกผล
08:45 บน ( 6-7 )=066 ✅บ แตก 66
09:00 บน ( 2-3 )=461 +
09:15 บน ( 8-7 )=011 +
09:30 บน ( 8-9 )=663 +
09:45 บน ( 7-6 )=163 ✅บ
10:00 บน ( 8-2 )=823 ✅✅บบ
10:15 บน ( 5-3 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-9 )=420 ✅บ
06:45 บน ( 8-9 )=059 ✅บ
07:30 บน ( 4-0 )=542 ✅บ
07:45 บน ( 8-2 )=481 ✅บ
08:00 บน ( 4-6 )=061 ✅บ
08:15 บน ( 9-0 )=961 ✅บ
08:30 บน ( 4-2)=ไม่ออกผล
08:45 บน ( 6-7 )=066 ✅บ แตก 66
09:00 บน ( 2-3 )=461 +
09:15 บน ( 8-7 )=011 +
09:30 บน ( 8-9 )=663 +
09:45 บน ( 7-6 )=163 ✅บ
10:00 บน ( 8-2 )=823 ✅✅บบ
10:15 บน ( 5-3 )=956 ✅บ
10:30 บน ( 8-4 )=
jay2425 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 5
วันที่ 22/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

15:45 บน ( 4-5 )=015 ✅บ
16:00 บน ( 5-3 )=490 +
16:15 บน ( 8-6 )=118 ✅บ
16:30 บน ( 2-1 )=611 ✅บ
16:45 บน ( 1-3 )=501 ✅บ
17:00 บน ( 8-7 )=088 ✅บ
17:15 บน ( 8-6 )=026 ✅บ
17:30 บน ( 8-2 )=825 ✅✅บบ
17:45 บน ( 2-3 )=126 ✅บ
18:00 บน ( 0-1 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
15:45 บน ( 4-5 )=015 ✅บ
16:00 บน ( 5-3 )=490 +
16:15 บน ( 8-6 )=118 ✅บ
16:30 บน ( 2-1 )=611 ✅บ
16:45 บน ( 1-3 )=501 ✅บ
17:00 บน ( 8-7 )=088 ✅บ
17:15 บน ( 8-6 )=026 ✅บ
17:30 บน ( 8-2 )=825 ✅✅บบ
17:45 บน ( 2-3 )=126 ✅บ
18:00 บน ( 0-1 )=786 +
18:15 บน ( 4-2 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
15:45 บน ( 4-5 )=015 ✅บ
16:00 บน ( 5-3 )=490 +
16:15 บน ( 8-6 )=118 ✅บ
16:30 บน ( 2-1 )=611 ✅บ
16:45 บน ( 1-3 )=501 ✅บ
17:00 บน ( 8-7 )=088 ✅บ
17:15 บน ( 8-6 )=026 ✅บ
17:30 บน ( 8-2 )=825 ✅✅บบ
17:45 บน ( 2-3 )=126 ✅บ
18:00 บน ( 0-1 )=786 +
18:15 บน ( 4-2 )=708 +
18:30 บน ( 9-3 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
15:45 บน ( 4-5 )=015 ✅บ
16:00 บน ( 5-3 )=490 +
16:15 บน ( 8-6 )=118 ✅บ
16:30 บน ( 2-1 )=611 ✅บ
16:45 บน ( 1-3 )=501 ✅บ
17:00 บน ( 8-7 )=088 ✅บ
17:15 บน ( 8-6 )=026 ✅บ
17:30 บน ( 8-2 )=825 ✅✅บบ
17:45 บน ( 2-3 )=126 ✅บ
18:00 บน ( 0-1 )=786 +
18:15 บน ( 4-2 )=708 +
18:30 บน ( 9-3 )=300 ✅บ
18:45 บน ( 9-3 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
16:15 บน ( 8-6 )=118 ✅บ
16:30 บน ( 2-1 )=611 ✅บ
16:45 บน ( 1-3 )=501 ✅บ
17:00 บน ( 8-7 )=088 ✅บ
17:15 บน ( 8-6 )=026 ✅บ
17:30 บน ( 8-2 )=825 ✅✅บบ
17:45 บน ( 2-3 )=126 ✅บ
18:00 บน ( 0-1 )=786 +
18:15 บน ( 4-2 )=708 +
18:30 บน ( 9-3 )=300 ✅บ
18:45 บน ( 9-3 )=327 ✅บ
19:00 บน ( 3-5 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
16:15 บน ( 8-6 )=118 ✅บ
16:30 บน ( 2-1 )=611 ✅บ
16:45 บน ( 1-3 )=501 ✅บ
17:00 บน ( 8-7 )=088 ✅บ
17:15 บน ( 8-6 )=026 ✅บ
17:30 บน ( 8-2 )=825 ✅✅บบ
17:45 บน ( 2-3 )=126 ✅บ
18:00 บน ( 0-1 )=786 +
18:15 บน ( 4-2 )=708 +
18:30 บน ( 9-3 )=300 ✅บ
18:45 บน ( 9-3 )=327 ✅บ
19:00 บน ( 3-5 )=196 +
19:15 บน ( 0-4 )=
jay2425 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 10
วันที่ 22/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=76-62-26-66-22
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=608 ✅บ
13:00 บน ( 8-6 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=608 ✅บ
13:00 บน ( 8-6 )=649 ✅บ
13:15 บน ( 9-0 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=608 ✅บ
13:00 บน ( 8-6 )=649 ✅บ
13:15 บน ( 9-0 )=689 ✅บ
13:30 บน ( 9-5 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=608 ✅บ
13:00 บน ( 8-6 )=649 ✅บ
13:15 บน ( 9-0 )=689 ✅บ
13:30 บน ( 9-5 )=620 +
13:45 บน ( 8-2 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=608 ✅บ
13:00 บน ( 8-6 )=649 ✅บ
13:15 บน ( 9-0 )=689 ✅บ
13:30 บน ( 9-5 )=620 +
13:45 บน ( 8-2 )=881 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=608 ✅บ
13:00 บน ( 8-6 )=649 ✅บ
13:15 บน ( 9-0 )=689 ✅บ
13:30 บน ( 9-5 )=620 +
13:45 บน ( 8-2 )=881 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=368 +
14:15 บน ( 8-9 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=608 ✅บ
13:00 บน ( 8-6 )=649 ✅บ
13:15 บน ( 9-0 )=689 ✅บ
13:30 บน ( 9-5 )=620 +
13:45 บน ( 8-2 )=881 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=368 +
14:15 บน ( 8-9 )=088 ✅บ
14:30 บน ( 8-7 )=678-789-567-890
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=608 ✅บ
13:00 บน ( 8-6 )=649 ✅บ
13:15 บน ( 9-0 )=689 ✅บ
13:30 บน ( 9-5 )=620 +
13:45 บน ( 8-2 )=881 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=368 +
14:15 บน ( 8-9 )=088 ✅บ
14:30 บน ( 8-7 )=735 ✅บ
14:45 บน ( 5-3 )=123-234-345-456
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 7-5 )=784 ✅บ
12:00 บน ( 7-3 )=364 ✅บ
12:15 บน ( 8-2 )=584 ✅บ
12:30 บน ( 9-8 )=079 ✅บ
12:45 บน ( 2-6 )=608 ✅บ
13:00 บน ( 8-6 )=649 ✅บ
13:15 บน ( 9-0 )=689 ✅บ
13:30 บน ( 9-5 )=620 +
13:45 บน ( 8-2 )=881 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=368 +
14:15 บน ( 8-9 )=088 ✅บ
14:30 บน ( 8-7 )=735 ✅บ
14:45 บน ( 5-3 )=404 +
15:00 บน ( 8-2 )=
jay2425 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 14
วันที่ 22/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

06:30 บน ( 4-2 )=154 ✅บ
06:45 บน ( 8-6 )=586 ✅✅บบ
07:00 บน ( 3-5 )=783 ✅บ
07:15 บน ( 4-2 )=282-024-424-422

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jindawongsun123 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอตามค่ะ
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-2 )=154 ✅บ
06:45 บน ( 8-6 )=586 ✅✅บบ
07:00 บน ( 3-5 )=783 ✅บ
07:15 บน ( 4-2 )=721 ✅บ
07:30 บน ( 2-4 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ยินดีครับ
jindawongsun123 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอขคุณค่ะ
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-2 )=154 ✅บ
06:45 บน ( 8-6 )=586 ✅✅บบ
07:00 บน ( 3-5 )=783 ✅บ
07:15 บน ( 4-2 )=721 ✅บ
07:30 บน ( 2-4 )=238 ✅บ
07:45 บน ( 7-2 )=27-72
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-2 )=154 ✅บ
06:45 บน ( 8-6 )=586 ✅✅บบ
07:00 บน ( 3-5 )=783 ✅บ
07:15 บน ( 4-2 )=721 ✅บ
07:30 บน ( 2-4 )=238 ✅บ
07:45 บน ( 7-2 )=509 +
08:00 บน ( 6-4 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-2 )=154 ✅บ
06:45 บน ( 8-6 )=586 ✅✅บบ
07:00 บน ( 3-5 )=783 ✅บ
07:15 บน ( 4-2 )=721 ✅บ
07:30 บน ( 2-4 )=238 ✅บ
07:45 บน ( 7-2 )=509 +
08:00 บน ( 6-4 )=311 +
08:15 บน ( 6-0 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-2 )=154 ✅บ
06:45 บน ( 8-6 )=586 ✅✅บบ
07:00 บน ( 3-5 )=783 ✅บ
07:15 บน ( 4-2 )=721 ✅บ
07:30 บน ( 2-4 )=238 ✅บ
07:45 บน ( 7-2 )=509 +
08:00 บน ( 6-4 )=311 +
08:15 บน ( 6-0 )=900 ✅บ
08:30 บน ( 3-4 )=
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-2 )=154 ✅บ
06:45 บน ( 8-6 )=586 ✅✅บบ
07:00 บน ( 3-5 )=783 ✅บ
07:15 บน ( 4-2 )=721 ✅บ
07:30 บน ( 2-4 )=238 ✅บ
07:45 บน ( 7-2 )=509 +
08:00 บน ( 6-4 )=311 +
08:15 บน ( 6-0 )=900 ✅บ
08:30 บน ( 3-4 )=33-44-38-49
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-2 )=154 ✅บ
06:45 บน ( 8-6 )=586 ✅✅บบ
07:00 บน ( 3-5 )=783 ✅บ
07:15 บน ( 4-2 )=721 ✅บ
07:30 บน ( 2-4 )=238 ✅บ
07:45 บน ( 7-2 )=509 +
08:00 บน ( 6-4 )=311 +
08:15 บน ( 6-0 )=900 ✅บ
08:30 บน ( 3-4 )=946 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=56-59-69
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-2 )=154 ✅บ
06:45 บน ( 8-6 )=586 ✅✅บบ
07:00 บน ( 3-5 )=783 ✅บ
07:15 บน ( 4-2 )=721 ✅บ
07:30 บน ( 2-4 )=238 ✅บ
07:45 บน ( 7-2 )=509 +
08:00 บน ( 6-4 )=311 +
08:15 บน ( 6-0 )=900 ✅บ
08:30 บน ( 3-4 )=946 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=810 +
09:00 บน ( 3-5 )=58-38-50-30
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
06:30 บน ( 4-2 )=154 ✅บ
06:45 บน ( 8-6 )=586 ✅✅บบ
07:00 บน ( 3-5 )=783 ✅บ
07:15 บน ( 4-2 )=721 ✅บ
07:30 บน ( 2-4 )=238 ✅บ
07:45 บน ( 7-2 )=509 +
08:00 บน ( 6-4 )=311 +
08:15 บน ( 6-0 )=900 ✅บ
08:30 บน ( 3-4 )=946 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=810 +
09:00 บน ( 3-5 )=115 ✅บ
09:15 บน ( 8-6 )=38-36-68-86
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
08:15 บน ( 6-0 )=900 ✅บ
08:30 บน ( 3-4 )=946 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=810 +
09:00 บน ( 3-5 )=115 ✅บ
09:15 บน ( 8-6 )=570 +
09:30 บน ( 9-3 )=90-30-93-39
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
08:15 บน ( 6-0 )=900 ✅บ
08:30 บน ( 3-4 )=946 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=810 +
09:00 บน ( 3-5 )=115 ✅บ
09:15 บน ( 8-6 )=570 +
09:30 บน ( 9-3 )=788 +
09:45 บน ( 8-7 )=974 ✅บ
10:00 บน ( 6-8 )=67-87-63-83
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 9
วันที่ 21/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=087 +
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=406 ✅บ
11:30 บน ( 5-0 )=091 ✅บ
11:45 บน ( 2-5 )=700 +
12:00 บน ( 0-5 )=574 ✅บ
12:15 บน ( 8-3 )=205 +
12:30 บน ( 9-3 )=ไม่ออกผล
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=500 ✅บ
13:45 บน ( 8-3 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=500 ✅บ
13:45 บน ( 8-3 )=351 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=500 ✅บ
13:45 บน ( 8-3 )=351 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=980 +
14:15 บน ( 4-3 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=500 ✅บ
13:45 บน ( 8-3 )=351 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=980 +
14:15 บน ( 4-3 )=315 ✅บ
14:30 บน ( 0-1 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=500 ✅บ
13:45 บน ( 8-3 )=351 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=980 +
14:15 บน ( 4-3 )=315 ✅บ
14:30 บน ( 0-1 )=411 ✅บ
14:45 บน ( 0-8 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=500 ✅บ
13:45 บน ( 8-3 )=351 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=980 +
14:15 บน ( 4-3 )=315 ✅บ
14:30 บน ( 0-1 )=411 ✅บ
14:45 บน ( 0-8 )=577 +
15:00 บน ( 8-3 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=500 ✅บ
13:45 บน ( 8-3 )=351 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=980 +
14:15 บน ( 4-3 )=315 ✅บ
14:30 บน ( 0-1 )=411 ✅บ
14:45 บน ( 0-8 )=577 +
15:00 บน ( 8-3 )=150 +
15:15 บน ( 4-9 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=500 ✅บ
13:45 บน ( 8-3 )=351 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=980 +
14:15 บน ( 4-3 )=315 ✅บ
14:30 บน ( 0-1 )=411 ✅บ
14:45 บน ( 0-8 )=577 +
15:00 บน ( 8-3 )=150 +
15:15 บน ( 4-9 )=424 ✅บ
15:30 บน ( 8-9 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=500 ✅บ
13:45 บน ( 8-3 )=351 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=980 +
14:15 บน ( 4-3 )=315 ✅บ
14:30 บน ( 0-1 )=411 ✅บ
14:45 บน ( 0-8 )=577 +
15:00 บน ( 8-3 )=150 +
15:15 บน ( 4-9 )=424 ✅บ
15:30 บน ( 8-9 )=596 ✅บ
15:45 บน ( 4-6 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=500 ✅บ
13:45 บน ( 8-3 )=351 ✅บ
14:00 บน ( 2-1 )=980 +
14:15 บน ( 4-3 )=315 ✅บ
14:30 บน ( 0-1 )=411 ✅บ
14:45 บน ( 0-8 )=577 +
15:00 บน ( 8-3 )=150 +
15:15 บน ( 4-9 )=424 ✅บ
15:30 บน ( 8-9 )=596 ✅บ
15:45 บน ( 4-6 )=219 +
16:00 บน ( 6-2 )=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 17
วันที่ 21/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=087 +
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=087 +
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=087 +
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=087 +
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=406 ✅บ
11:30 บน ( 5-0 )=
aunamonrat 1 เดือนที่แล้ว
สุดยอดเลยอยากตามจั่งเลยค่ะ
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=406 ✅บ
11:30 บน ( 5-0 )=091 ✅บ
11:45 บน ( 2-5 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ตามได้ครับ
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=406 ✅บ
11:30 บน ( 5-0 )=091 ✅บ
11:45 บน ( 2-5 )=700 +
12:00 บน ( 0-5 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=406 ✅บ
11:30 บน ( 5-0 )=091 ✅บ
11:45 บน ( 2-5 )=700 +
12:00 บน ( 0-5 )=574 ✅บ
12:15 บน ( 8-3 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=406 ✅บ
11:30 บน ( 5-0 )=091 ✅บ
11:45 บน ( 2-5 )=700 +
12:00 บน ( 0-5 )=574 ✅บ
12:15 บน ( 8-3 )=205 +
12:30 บน ( 9-3 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=406 ✅บ
11:30 บน ( 5-0 )=091 ✅บ
11:45 บน ( 2-5 )=700 +
12:00 บน ( 0-5 )=574 ✅บ
12:15 บน ( 8-3 )=205 +
12:30 บน ( 9-3 )=ไม่ออกผล
12:45 บน ( 6-2 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=406 ✅บ
11:30 บน ( 5-0 )=091 ✅บ
11:45 บน ( 2-5 )=700 +
12:00 บน ( 0-5 )=574 ✅บ
12:15 บน ( 8-3 )=205 +
12:30 บน ( 9-3 )=ไม่ออกผล
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=406 ✅บ
11:30 บน ( 5-0 )=091 ✅บ
11:45 บน ( 2-5 )=700 +
12:00 บน ( 0-5 )=574 ✅บ
12:15 บน ( 8-3 )=205 +
12:30 บน ( 9-3 )=ไม่ออกผล
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=157 ✅บ
10:00 บน ( 8-6 )=328 ✅บ
10:15 บน ( 8-0 )=138 ✅บ
10:30 บน ( 2-6 )=224 ✅บ
10:45 บน ( 6-9 )=098 ✅บ
11:00 บน ( 8-3 )=132 ✅บ
11:15 บน ( 8-0 )=406 ✅บ
11:30 บน ( 5-0 )=091 ✅บ
11:45 บน ( 2-5 )=700 +
12:00 บน ( 0-5 )=574 ✅บ
12:15 บน ( 8-3 )=205 +
12:30 บน ( 9-3 )=ไม่ออกผล
12:45 บน ( 6-2 )=625 ✅✅บบ
13:00 บน ( 6-1 )=014 ✅บ
13:15 บน ( 4-0 )=742 ✅บ
13:30 บน ( 9-0 )=
bom11501112 1 เดือนที่แล้ว
โหดจัด ปลัดบอก ขอ เน้นๆ สักดอกครับ

จะจัดไห้ ปลัด คานเลย
jay2425 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชม
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 8
วันที่ 21/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=087 +
09:30 บน ( 9-1 )=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=087 +
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=
แสดงความคิดเห็น