โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 12
วันที่ 12 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
รูด 2 ตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 05:30 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 05:45 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 06:00 19หางบน (2 x 1)=

2 ตัว ชุด =12/21
3 ตัว เต็ง =812/112/122


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 05:30 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 05:45 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 06:00 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 06:15 19หางบน (5 x 9)=

2 ตัว ชุด =59/95
3 ตัว เต็ง =159/759/599/559
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=

2 ตัว ชุด =59/95
3 ตัว เต็ง =159/759/599/559
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=375/35 ♥♥บ
• 08:45 19หางบน (3 x 2)=

2 ตัว ชุด =23/32
3 ตัว เต็ง =123/023/432
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=375/35 ♥♥บ
• 08:45 19หางบน (3 x 2)=827/25 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (2 x 1)=

2 ตัว ชุด =12/21
3 ตัว เต็ง =721/821/112/122
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=375/35 ♥♥บ
• 08:45 19หางบน (3 x 2)=827/25 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (2 x 1)=123/97 ♥♥บบ
• 09:15 19หางบน (4 x 3)=

2 ตัว ชุด =43/34
3 ตัว เต็ง =543/743/234
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=375/35 ♥♥บ
• 08:45 19หางบน (3 x 2)=827/25 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (2 x 1)=123/97 ♥♥บบ
• 09:15 19หางบน (4 x 3)=579/85 +
• 09:30 19หางบน (9 x 6)=

2 ตัว ชุด =69/96
3 ตัว เต็ง =496/896/796/096
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=375/35 ♥♥บ
• 08:45 19หางบน (3 x 2)=827/25 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (2 x 1)=123/97 ♥♥บบ
• 09:15 19หางบน (4 x 3)=579/85 +
• 09:30 19หางบน (9 x 6)=196/51 ♥♥บบ 2 ตัว 69/96
• 09:45 19หางบน (9 x 7)=

2 ตัว ชุด =47/94
3 ตัว เต็ง =679/579/789/179
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=375/35 ♥♥บ
• 08:45 19หางบน (3 x 2)=827/25 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (2 x 1)=123/97 ♥♥บบ
• 09:15 19หางบน (4 x 3)=579/85 +
• 09:30 19หางบน (9 x 6)=196/51 ♥♥บบ 2 ตัว 69/96 แตก
• 09:45 19หางบน (9 x 7)=983/47 ♥♥บบ 2 ตัว 47/94 แตก
• 10:00 19หางบน (0 x 4)=

2 ตัว ชุด =01/14
3 ตัว เต็ง =204/014/040/044
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=375/35 ♥♥บ
• 08:45 19หางบน (3 x 2)=827/25 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (2 x 1)=123/97 ♥♥บบ
• 09:15 19หางบน (4 x 3)=579/85 +
• 09:30 19หางบน (9 x 6)=196/51 ♥♥บบ 2 ตัว 69/96 แตก
• 09:45 19หางบน (9 x 7)=983/47 ♥♥บบ 2 ตัว 47/94 แตก
• 10:00 19หางบน (0 x 4)=334/49 ♥บ
• 10:15 19หางบน (4 x 3)=

2 ตัว ชุด =32/47
3 ตัว เต็ง =234/123/345/456
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=375/35 ♥♥บ
• 08:45 19หางบน (3 x 2)=827/25 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (2 x 1)=123/97 ♥♥บบ
• 09:15 19หางบน (4 x 3)=579/85 +
• 09:30 19หางบน (9 x 6)=196/51 ♥♥บบ 2 ตัว 69/96 แตก
• 09:45 19หางบน (9 x 7)=983/47 ♥♥บบ 2 ตัว 47/94 แตก
• 10:00 19หางบน (0 x 4)=334/49 ♥บ
• 10:15 19หางบน (4 x 3)=068/66 +
• 10:30 19หางบน (8 x 7)=

2 ตัว ชุด =17/87
3 ตัว เต็ง =387/582/789/678
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=375/35 ♥♥บ
• 08:45 19หางบน (3 x 2)=827/25 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (2 x 1)=123/97 ♥♥บบ
• 09:15 19หางบน (4 x 3)=579/85 +
• 09:30 19หางบน (9 x 6)=196/51 ♥♥บบ 2 ตัว 69/96 แตก
• 09:45 19หางบน (9 x 7)=983/47 ♥♥บบ 2 ตัว 47/94 แตก
• 10:00 19หางบน (0 x 4)=334/49 ♥บ
• 10:15 19หางบน (4 x 3)=068/66 +
• 10:30 19หางบน (8 x 7)=759/77 ♥♥บ
• 11:00 19หางบน (3 x 5)=

2 ตัว ชุด =35/95
3 ตัว เต็ง =359/523/345
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หางบน (2 x 3)=238/94 ♥♥บบ
• 08:00 19หางบน (3 x 2)=630/97 ♥บ
• 08:15 19หางบน (2 x 1)=217/22 ♥♥♥บบ
• 08:30 19หางบน (5 x 9)=375/35 ♥♥บ
• 08:45 19หางบน (3 x 2)=827/25 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (2 x 1)=123/97 ♥♥บบ
• 09:15 19หางบน (4 x 3)=579/85 +
• 09:30 19หางบน (9 x 6)=196/51 ♥♥บบ 2 ตัว 69/96 แตก
• 09:45 19หางบน (9 x 7)=983/47 ♥♥บบ 2 ตัว 47/94 แตก
• 10:00 19หางบน (0 x 4)=334/49 ♥บ
• 10:15 19หางบน (4 x 3)=068/66 +
• 10:30 19หางบน (8 x 7)=759/77 ♥♥บ
• 11:00 19หางบน (3 x 5)=521/90 ♥บ
• 11:15 19หางบน (7 x 6)=

2 ตัว ชุด =57/67
3 ตัว เต็ง =567/976/678
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
วันที่ 11 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
รูด 2 ตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 08:45 19หางบน (4 x 8)=403/86 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (0 x 3)=871/24 +
• 09:15 19หางบน (8 x 3)=673/74 ♥บ
• 09:30 19หางบน (7 x 1)=791/30 ♥♥บบ
• 09:45 19หางบน (4 x 1)=294/47 ♥บบ
• 10:00 19หางบน (9 x 4)=014/23 ♥บ
• 10:15 19หางบน (0 x 4)=475/71 ♥บ
• 10:30 19หางบน (7 x 4)=387/66 ♥บ
• 10:45 19หางบน (7 x 8)=035/40 +
• 11:00 19หางบน (3 x 4)=573/01 ♥บ
• 11:15 19หางบน (3 x 4)=890/25 +
• 11:30 19หางบน (3 x 0)=415/02 ♥
• 11:45 19หางบน (7 x 4)=054/51 ♥บ
• 12:00 19หางบน (7 x 3)=788/98 ♥บ
• 12:15 19หางบน (4 x 6)=968/61 ♥♥บ 3 ตัว 946/763/896 แตก
• 12:30 19หางบน (6 x 2)=505/19 +
• 12:45 19หางบน (8 x 4)=406/73 ♥บ
• 13:00 19หางบน (4 x 7)=962/10 +
• 13:15 19หางบน (2 x 6)=226/48 ♥♥บบ 3 ตัว 262/266/652 แตก
• 13:30 19หางบน (8 x 3)=246/77 +
• 13:45 19หางบน (0 x 3)=425/01 ♥
• 14:00 19หางบน (8 x 7)=135/72 ♥
• 14:15 19หางบน (5 x 4)=564/06 ♥♥บบ
• 14:30 19หางบน (5 x 4)=753/46 ♥♥บ
• 14:45 19หางบน (5 x 4)=961/36 +
• 15:00 19หางบน (8 x 7)=726/43 ♥บ
• 15:15 19หางบน (8 x 9)=746/62 +
• 15:30 19หางบน (3 x 2)=599/93 ♥
• 15:45 19หางบน (0 x 4)=430/11 ♥♥บบ
• 16:00 19หางบน (2 x 1)=436/06 +
• 16:15 19หางบน (6 x 5)=212/17 +
• 16:30 19หางบน (0 x 5)=254/11 ♥บ
• 16:45 19หางบน (2 x 5)=082/80 ♥บ
• 17:00 19หางบน (2 x 6)=779/85 +
• 17:15 19หางบน (8 x 9)=832/15 ♥บ
• 17:30 19หางบน (8 x 9)=103/17 ♥♥บ
• 17:45 19หางบน (0 x 7)=519/02 ♥
• 18:00 19หางบน (7 x 9)=349/25 ♥บ
• 18:15 19หางบน (4 x 6)=

2 ตัว ชุด =46/64
3 ตัว เต็ง =456/446/466


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 7
วันที่ 11 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
รูด 2 ตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 08:45 19หางบน (4 x 8)=403/86 ♥♥บ
• 09:00 19หางบน (0 x 3)=871/24 +
• 09:15 19หางบน (8 x 3)=673/74 ♥บ
• 09:30 19หางบน (7 x 1)=791/30 ♥♥บบ
• 09:45 19หางบน (4 x 1)=294/47 ♥บบ
• 10:00 19หางบน (9 x 4)=014/23 ♥บ
• 10:15 19หางบน (0 x 4)=475/71 ♥บ
• 10:30 19หางบน (7 x 4)=387/66 ♥บ
• 10:45 19หางบน (7 x 8)=035/40 +
• 11:00 19หางบน (3 x 4)=573/01 ♥บ
• 11:15 19หางบน (3 x 4)=890/25 +
• 11:30 19หางบน (3 x 0)=415/02 ♥
• 11:45 19หางบน (7 x 4)=054/51 ♥บ
• 12:00 19หางบน (7 x 3)=788/98 ♥บ
• 12:15 19หางบน (4 x 6)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =46/94
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =946/763/896


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 11:45 19หางบน (7 x 4)=054/51 ♥บ
• 12:00 19หางบน (7 x 3)=788/98 ♥บ
• 12:15 19หางบน (4 x 6)=968/61 ♥♥บ 3 ตัว 946/763/896
• 12:30 19หางบน (6 x 2)=505/19 +
• 12:45 19หางบน (8 x 4)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =47/84
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =284/748
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 11:45 19หางบน (7 x 4)=054/51 ♥บ
• 12:00 19หางบน (7 x 3)=788/98 ♥บ
• 12:15 19หางบน (4 x 6)=968/61 ♥♥บ 3 ตัว 946/763/896 แตก
• 12:30 19หางบน (6 x 2)=505/19 +
• 12:45 19หางบน (8 x 4)=406/73 ♥♥บ
• 13:00 19หางบน (4 x 7)=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 11:45 19หางบน (7 x 4)=054/51 ♥บ
• 12:00 19หางบน (7 x 3)=788/98 ♥บ
• 12:15 19หางบน (4 x 6)=968/61 ♥♥บ 3 ตัว 946/763/896 แตก
• 12:30 19หางบน (6 x 2)=505/19 +
• 12:45 19หางบน (8 x 4)=406/73 ♥บ
• 13:00 19หางบน (4 x 7)=962/10 +
• 13:15 19หางบน (2 x 6)=

2 ตัว ชุด =26/66
3 ตัว เต็ง =262/266
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 11:45 19หางบน (7 x 4)=054/51 ♥บ
• 12:00 19หางบน (7 x 3)=788/98 ♥บ
• 12:15 19หางบน (4 x 6)=968/61 ♥♥บ 3 ตัว 946/763/896 แตก
• 12:30 19หางบน (6 x 2)=505/19 +
• 12:45 19หางบน (8 x 4)=406/73 ♥บ
• 13:00 19หางบน (4 x 7)=962/10 +
• 13:15 19หางบน (2 x 6)=

2 ตัว ชุด =26/66
3 ตัว เต็ง =262/266/652
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 11:45 19หางบน (7 x 4)=054/51 ♥บ
• 12:00 19หางบน (7 x 3)=788/98 ♥บ
• 12:15 19หางบน (4 x 6)=968/61 ♥♥บ 3 ตัว 946/763/896 แตก
• 12:30 19หางบน (6 x 2)=505/19 +
• 12:45 19หางบน (8 x 4)=406/73 ♥บ
• 13:00 19หางบน (4 x 7)=962/10 +
• 13:15 19หางบน (2 x 6)=226/48 ♥♥บบ 3 ตัว 262/266/652 แตก
• 13:30 19หางบน (8 x 3)=

2 ตัว ชุด =83/38
3 ตัว เต็ง =830/387/383/388
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 11:45 19หางบน (7 x 4)=054/51 ♥บ
• 12:00 19หางบน (7 x 3)=788/98 ♥บ
• 12:15 19หางบน (4 x 6)=968/61 ♥♥บ 3 ตัว 946/763/896 แตก
• 12:30 19หางบน (6 x 2)=505/19 +
• 12:45 19หางบน (8 x 4)=406/73 ♥บ
• 13:00 19หางบน (4 x 7)=962/10 +
• 13:15 19หางบน (2 x 6)=226/48 ♥♥บบ 3 ตัว 262/266/652 แตก
• 13:30 19หางบน (8 x 3)=246/77 +
• 13:45 19หางบน (0 x 3)=

2 ตัว ชุด =03/35
3 ตัว เต็ง =035/204/003/033
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 11:45 19หางบน (7 x 4)=054/51 ♥บ
• 12:00 19หางบน (7 x 3)=788/98 ♥บ
• 12:15 19หางบน (4 x 6)=968/61 ♥♥บ 3 ตัว 946/763/896 แตก
• 12:30 19หางบน (6 x 2)=505/19 +
• 12:45 19หางบน (8 x 4)=406/73 ♥บ
• 13:00 19หางบน (4 x 7)=962/10 +
• 13:15 19หางบน (2 x 6)=226/48 ♥♥บบ 3 ตัว 262/266/652 แตก
• 13:30 19หางบน (8 x 3)=246/77 +
• 13:45 19หางบน (0 x 3)=425/01 ♥
• 14:00 19หางบน (8 x 7)=

2 ตัว ชุด =88/78
3 ตัว เต็ง =788/278/778
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
วันที่ 11 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
รูด 2 ตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 05:15 19หางบน (6 x 9)=637/11 ♥บ
• 05:30 19หางบน (7 x 6)=779/55 ♥บ
• 05:45 19หางบน (3 x 7)=353/07 ♥♥บ
• 06:00 19หางบน (6 x 7)=366/78 ♥♥บบ
• 06:15 19หางบน (3 x 7)=532896 ♥บ
• 06:30 19หางบน (7 x 9)=112/80 +
• 06:45 19หางบน (7 x 3)=015/94 +
• 07:00 19หางบน (3 x 7)=123/37 ♥♥♥บ
• 07:15 19หางบน (7 x 3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =37/73
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =637/532/678


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 05:15 19หางบน (6 x 9)=637/11 ♥บ
• 05:30 19หางบน (7 x 6)=779/55 ♥บ
• 05:45 19หางบน (3 x 7)=353/07 ♥♥บ
• 06:00 19หางบน (6 x 7)=366/78 ♥♥บบ
• 06:15 19หางบน (3 x 7)=532896 ♥บ
• 06:30 19หางบน (7 x 9)=112/80 +
• 06:45 19หางบน (7 x 3)=015/94 +
• 07:00 19หางบน (3 x 7)=123/37 ♥♥♥บ
• 07:15 19หางบน (7 x 3)=041/91 +
• 07:30 19หางบน (7 x 5)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =57/75
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =579/752/567
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 05:15 19หางบน (6 x 9)=637/11 ♥บ
• 05:30 19หางบน (7 x 6)=779/55 ♥บ
• 05:45 19หางบน (3 x 7)=353/07 ♥♥บ
• 06:00 19หางบน (6 x 7)=366/78 ♥♥บบ
• 06:15 19หางบน (3 x 7)=532896 ♥บ
• 06:30 19หางบน (7 x 9)=112/80 +
• 06:45 19หางบน (7 x 3)=015/94 +
• 07:00 19หางบน (3 x 7)=123/37 ♥♥♥บ
• 07:15 19หางบน (7 x 3)=041/91 +
• 07:30 19หางบน (7 x 5)=649/64 +
• 07:45 19หางบน (5 x 3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =53/36
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =535/353/536
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
วันที่ 10 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
รูด 2 ตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 06:15 19หางบน (0+4)=190/58 ♥บ
• 06:30 19หางบน (6+2)=226/89 ♥♥บบ
• 06:45 19หางบน (0+6)=661/08 ♥♥บ
• 07:00 19หางบน (5+0)=533/65 ♥♥บ
• 07:15 19หางบน (0+9)=738/37 +
• 07:30 19หางบน (2+6)=625/98 ♥♥บบ
• 07:45 19หางบน (6+3)=199/01 +
• 08:00 19หางบน (5+3)=731/42 ♥บ
• 08:15 19หางบน (3+8)=611/01 +
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=377/54 ♥
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=625/51 ♥♥บบ 3 ตัว 226/266/562 แตก
• 09:45 19หางบน (1+6)=715/84 ♥บ
• 10:00 19หางบน (3+7)=572/39 ♥♥บ
• 10:15 19หางบน (7+8)=499/59 +
• 10:30 19หางบน (2+5)=210/04 ♥บ
• 10:45 19หางบน (7+1)=908/76 ♥
• 11:00 19หางบน (7+3)=444/93 ♥
• 11:15 19หางบน (8+3)=338/08 ♥♥บบ 2ตัว 38/83
!!! breaking news !!!
• 13:30 19หางบน (9+3)=0393/06 ♥♥บบ
• 13:45 19หางบน (7+8)=872/90 ♥♥บบ 3 ตัวเต็ง 278/578/789
• 14:00 19หางบน (8+7)=


2 ตัว เต็ง 2 ชุด =87//27
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =678/789578


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:30 19หางบน (9+3)=393/06 ♥♥บบ
• 13:45 19หางบน (7+8)=872/90 ♥♥บบ 3 ตัว 278/578/789 แตก
• 14:00 19หางบน (8+7)=433/19 +
• 14:15 19หางบน (8+2)=


2 ตัว เต็ง 2 ชุด =98/62
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =462/482/898
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:30 19หางบน (9+3)=393/06 ♥♥บบ
• 13:45 19หางบน (7+8)=872/90 ♥♥บบ 3 ตัว 278/578/789 แตก
• 14:00 19หางบน (8+7)=433/19 +
• 14:15 19หางบน (8+2)=114/02 ♥
• 14:30 19หางบน (1+2)=


2 ตัว เต็ง 2 ชุด =21/10
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =012/112/122/412
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:30 19หางบน (9+3)=393/06 ♥♥บบ
• 13:45 19หางบน (7+8)=872/90 ♥♥บบ 3 ตัว 278/578/789 แตก
• 14:00 19หางบน (8+7)=433/19 +
• 14:15 19หางบน (8+2)=114/02 ♥
• 14:30 19หางบน (1+2)=424/39 ♥บ
• 14:45 19หางบน (4+3)=


2 ตัว เต็ง 2 ชุด =43/38
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =843/234/824
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:30 19หางบน (9+3)=393/06 ♥♥บบ
• 13:45 19หางบน (7+8)=872/90 ♥♥บบ 3 ตัว 278/578/789 แตก
• 14:00 19หางบน (8+7)=433/19 +
• 14:15 19หางบน (8+2)=114/02 ♥
• 14:30 19หางบน (1+2)=424/39 ♥บ
• 14:45 19หางบน (4+3)=073/52 ♥บ
• 15:00 19หางบน (6+0)=


2 ตัว เต็ง 2 ชุด =60/00
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =600/660/960
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:30 19หางบน (9+3)=393/06 ♥♥บบ
• 13:45 19หางบน (7+8)=872/90 ♥♥บบ 3 ตัว 278/578/789 แตก
• 14:00 19หางบน (8+7)=433/19 +
• 14:15 19หางบน (8+2)=114/02 ♥
• 14:30 19หางบน (1+2)=424/39 ♥บ
• 14:45 19หางบน (4+3)=073/52 ♥บ
• 15:00 19หางบน (6+0)=486/44 ♥บ
• 15:15 19หางบน (6+8)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =46/68
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =456/786/586
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:30 19หางบน (9+3)=393/06 ♥♥บบ
• 13:45 19หางบน (7+8)=872/90 ♥♥บบ 3 ตัว 278/578/789 แตก
• 14:00 19หางบน (8+7)=433/19 +
• 14:15 19หางบน (8+2)=114/02 ♥
• 14:30 19หางบน (1+2)=424/39 ♥บ
• 14:45 19หางบน (4+3)=073/52 ♥บ
• 15:00 19หางบน (6+0)=486/44 ♥บ
• 15:15 19หางบน (6+8)=241/94 +
• 15:30 19หางบน (2+1)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =21/10
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =120/112/122
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:30 19หางบน (9+3)=393/06 ♥♥บบ
• 13:45 19หางบน (7+8)=872/90 ♥♥บบ 3 ตัว 278/578/789 แตก
• 14:00 19หางบน (8+7)=433/19 +
• 14:15 19หางบน (8+2)=114/02 ♥
• 14:30 19หางบน (1+2)=424/39 ♥บ
• 14:45 19หางบน (4+3)=073/52 ♥บ
• 15:00 19หางบน (6+0)=486/44 ♥บ
• 15:15 19หางบน (6+8)=241/94 +
• 15:30 19หางบน (2+1)=936/10 ♥บ 2 ตัว 21/10
• 15:45 19หางบน (2+8)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =29/38
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =438/129/128/728
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:30 19หางบน (9+3)=393/06 ♥♥บบ
• 13:45 19หางบน (7+8)=872/90 ♥♥บบ 3 ตัว 278/578/789 แตก
• 14:00 19หางบน (8+7)=433/19 +
• 14:15 19หางบน (8+2)=114/02 ♥
• 14:30 19หางบน (1+2)=424/39 ♥บ
• 14:45 19หางบน (4+3)=073/52 ♥บ
• 15:00 19หางบน (6+0)=486/44 ♥บ
• 15:15 19หางบน (6+8)=241/94 +
• 15:30 19หางบน (2+1)=936/10 ♥บ 2 ตัว 21/10
• 15:45 19หางบน (2+8)=768/83 ♥♥บ 2 ตัว 29/38
• 16:00 19หางบน (6+0)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =62/00
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =160/960/606/600
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 14:30 19หางบน (1+2)=424/39 ♥บ
• 14:45 19หางบน (4+3)=073/52 ♥บ
• 15:00 19หางบน (6+0)=486/44 ♥บ
• 15:15 19หางบน (6+8)=241/94 +
• 15:30 19หางบน (2+1)=936/10 ♥บ 2 ตัว 21/10
• 15:45 19หางบน (2+8)=768/83 ♥♥บ 2 ตัว 29/38
• 16:00 19หางบน (6+0)=732/55 +
• 16:15 19หางบน (3+4)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =54/34
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =345/234/456
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 11
วันที่ 10 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
รูด 2 ตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 06:15 19หางบน (0+4)=190/58 ♥บ
• 06:30 19หางบน (6+2)=226/89 ♥♥บบ
• 06:45 19หางบน (0+6)=661/08 ♥♥บ
• 07:00 19หางบน (5+0)=533/65 ♥♥บ
• 07:15 19หางบน (0+9)=738/37 +
• 07:30 19หางบน (2+6)=625/98 ♥♥บบ
• 07:45 19หางบน (6+3)=199/01 +
• 08:00 19หางบน (5+3)=731/42 ♥บ
• 08:15 19หางบน (3+8)=611/01 +
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =42/04
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =004/044/204


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:00 19หางบน (5+3)=731/42 ♥บ
• 08:15 19หางบน (3+8)=611/01 +
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=377/54 ♥
• 09:15 19หางบน (7+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =73//31/38
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =731/738/237
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:00 19หางบน (5+3)=731/42 ♥บ
• 08:15 19หางบน (3+8)=611/01 +
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=377/54 ♥
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =26/62
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =226/266/562
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=377/54 ♥
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=625/51 ♥♥บบ 3 ตัว 226/266/562 แตก
• 09:45 19หางบน (1+6)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =61/16
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =516/216/016
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=377/54 ♥
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=625/51 ♥♥บบ 3 ตัว 226/266/562 แตก
• 09:45 19หางบน (1+6)=715/84 ♥บ
• 10:00 19หางบน (3+7)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =37/31
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =731/737/733
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=377/54 ♥
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=625/51 ♥♥บบ 3 ตัว 226/266/562 แตก
• 09:45 19หางบน (1+6)=715/84 ♥บ
• 10:00 19หางบน (3+7)=572/39 ♥♥บ
• 10:15 19หางบน (7+8)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =78/86
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =786/783/789
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=377/54 ♥
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=625/51 ♥♥บบ 3 ตัว 226/266/562 แตก
• 09:45 19หางบน (1+6)=715/84 ♥บ
• 10:00 19หางบน (3+7)=572/39 ♥♥บ
• 10:15 19หางบน (7+8)=499/59 +
• 10:30 19หางบน (2+5)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =25/52
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =925/525/522
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=377/54 ♥
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=625/51 ♥♥บบ 3 ตัว 226/266/562 แตก
• 09:45 19หางบน (1+6)=715/84 ♥บ
• 10:00 19หางบน (3+7)=572/39 ♥♥บ
• 10:15 19หางบน (7+8)=499/59 +
• 10:30 19หางบน (2+5)=210/04 ♥บ
• 10:45 19หางบน (7+1)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =17/71
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =017/171/177
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=377/54 ♥
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=625/51 ♥♥บบ 3 ตัว 226/266/562 แตก
• 09:45 19หางบน (1+6)=715/84 ♥บ
• 10:00 19หางบน (3+7)=572/39 ♥♥บ
• 10:15 19หางบน (7+8)=499/59 +
• 10:30 19หางบน (2+5)=210/04 ♥บ
• 10:45 19หางบน (7+1)=908/76 ♥
• 11:00 19หางบน (7+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =37/73
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =377/337/731
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=625/51 ♥♥บบ 3 ตัว 226/266/562 แตก
• 09:45 19หางบน (1+6)=715/84 ♥บ
• 10:00 19หางบน (3+7)=572/39 ♥♥บ
• 10:15 19หางบน (7+8)=499/59 +
• 10:30 19หางบน (2+5)=210/04 ♥บ
• 10:45 19หางบน (7+1)=908/76 ♥
• 11:00 19หางบน (7+3)=444/93 ♥
• 11:15 19หางบน (8+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =38/83
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =783/283
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=625/51 ♥♥บบ 3 ตัว 226/266/562 แตก
• 09:45 19หางบน (1+6)=715/84 ♥บ
• 10:00 19หางบน (3+7)=572/39 ♥♥บ
• 10:15 19หางบน (7+8)=499/59 +
• 10:30 19หางบน (2+5)=210/04 ♥บ
• 10:45 19หางบน (7+1)=908/76 ♥
• 11:00 19หางบน (7+3)=444/93 ♥
• 11:15 19หางบน (8+3)=338/08 ♥♥บบ 2ตัว 38/83
• 11:30 19หางบน (4+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =34/43
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =234/434/433
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:30 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 19หางบน (3+7)=234/07 ♥บ
• 09:00 19หางบน (4+0)=377/54 ♥
• 09:15 19หางบน (7+3)=786/08 ♥บ
• 09:30 19หางบน (6+2)=625/51 ♥♥บบ 3 ตัว 226/266/562 แตก
• 09:45 19หางบน (1+6)=715/84 ♥บ
• 10:00 19หางบน (3+7)=572/39 ♥♥บ
• 10:15 19หางบน (7+8)=499/59 +
• 10:30 19หางบน (2+5)=210/04 ♥บ
• 10:45 19หางบน (7+1)=908/76 ♥
• 11:00 19หางบน (7+3)=444/93 ♥
• 11:15 19หางบน (8+3)=338/08 ♥♥บบ 2ตัว 38/83
• 11:30 19หางบน (4+3)=568/40 ♥
• 11:45 19หางบน (7+1)=438/52 +
• 12:00 19หางบน (7+8)=600/93 +
• 12:15 19หางบน (2+5)=546/34 ♥บ
• 12:30 19หางบน (3+5)=
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 7
วันที่ 10 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
สองตัว 19 หางบน & วิ่งบน

06:15 2ตัว 19หางบน (0+4)=190/58 ♥บ
06:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=226/89 ♥♥บบ
06:45 2ตัว 19หางบน (0+0)=661/08 ♥♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (0+0)=533/65 ♥♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =90/06
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =690/909/900/890


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
06:15 2ตัว 19หางบน (0+4)=190/58 ♥บ
06:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=226/89 ♥♥บบ
06:45 2ตัว 19หางบน (0+6)=661/08 ♥♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (5+0)=533/65 ♥♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =90/06
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =690/909/900/890
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
06:15 2ตัว 19หางบน (0+4)=190/58 ♥บ
06:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=226/89 ♥♥บบ
06:45 2ตัว 19หางบน (0+6)=661/08 ♥♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (5+0)=533/65 ♥♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=738/37 +
07:30 2ตัว 19หางบน (2+6)=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
06:15 2ตัว 19หางบน (0+4)=190/58 ♥บ
06:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=226/89 ♥♥บบ
06:45 2ตัว 19หางบน (0+6)=661/08 ♥♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (5+0)=533/65 ♥♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=738/37 +
07:30 2ตัว 19หางบน (2+6)=625/98 ♥♥บบ
07:45 2ตัว 19หางบน (6+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =61/33
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =661/116/733/773
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
06:15 2ตัว 19หางบน (0+4)=190/58 ♥บ
06:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=226/89 ♥♥บบ
06:45 2ตัว 19หางบน (0+6)=661/08 ♥♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (5+0)=533/65 ♥♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=738/37 +
07:30 2ตัว 19หางบน (2+6)=625/98 ♥♥บบ
07:45 2ตัว 19หางบน (6+3)=199/01 +
08:00 2ตัว 19หางบน (5+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =53/33
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =553/533/253
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 06:15 2ตัว 19หางบน (0+4)=190/58 ♥บ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=226/89 ♥♥บบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (0+6)=661/08 ♥♥บ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+0)=533/65 ♥♥บ
• 07:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=738/37 +
• 07:30 2ตัว 19หางบน (2+6)=625/98 ♥♥บบ
• 07:45 2ตัว 19หางบน (6+3)=199/01 +
• 08:00 2ตัว 19หางบน (5+3)=731/42 ♥บ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (3+8)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =38/73
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =738/138
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 06:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=226/89 ♥♥บบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (0+6)=661/08 ♥♥บ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+0)=533/65 ♥♥บ
• 07:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=738/37 +
• 07:30 2ตัว 19หางบน (2+6)=625/98 ♥♥บบ
• 07:45 2ตัว 19หางบน (6+3)=199/01 +
• 08:00 2ตัว 19หางบน (5+3)=731/42 ♥บ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (3+8)=611/01 +
• 08:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =32/23
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =234/523/123
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 06:15 2ตัว 19หางบน (0+4)=190/58 ♥บ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=226/89 ♥♥บบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (0+6)=661/08 ♥♥บ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+0)=533/65 ♥♥บ
• 07:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=738/37 +
• 07:30 2ตัว 19หางบน (2+6)=625/98 ♥♥บบ
• 07:45 2ตัว 19หางบน (6+3)=199/01 +
• 08:00 2ตัว 19หางบน (5+3)=731/42 ♥บ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (3+8)=611/01 +
• 08:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=443/77 ♥บ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (3+7)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =33/37
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =137/437
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
วันที่ 9 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
สองตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 11:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=577/95 ♥♥บ
• 16:00 2ตัว 19หางบน (6+7)=893/73 ♥
• 16:15 2ตัว 19หางบน (4+2)=266/92 ♥♥บ
• 16:30 2ตัว 19หางบน (2+6)=498/87 +
• 16:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=521/50 ♥♥บ
• 17:00 2ตัว 19หางบน (9+1)=133/48 ♥บ
• 17:15 2ตัว 19หางบน (3+5)=762/24 +
• 17:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=942/86 ♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (4+2)=234/50 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (4+2)=205/44 ♥♥บ
• 18:15 2ตัว 19หางบน (2+4)=371/98 +
• 18:30 2ตัว 19หางบน (4+2)=216/60 ♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (2+4)=993/47 ♥
• 19:00 2ตัว 19หางบน (2+4)=427/15 ♥♥บบ
• 19:15 2ตัว 19หางบน (2+6)=

ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 17:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=942/86 ♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (4+2)=234/50 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (4+2)=205/44 ♥♥บ
• 18:15 2ตัว 19หางบน (2+4)=371/98 +
• 18:30 2ตัว 19หางบน (4+2)=216/60 ♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (2+4)=993/47 ♥
• 19:00 2ตัว 19หางบน (2+4)=427/15 ♥♥บบ
• 19:15 2ตัว 19หางบน (2+6)=258/72 ♥♥บบ
• 19:30 2ตัว 19หางบน (4+9)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =42/48
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =942/948/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 17:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=942/86 ♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (4+2)=234/50 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (4+2)=205/44 ♥♥บ
• 18:15 2ตัว 19หางบน (2+4)=371/98 +
• 18:30 2ตัว 19หางบน (4+2)=216/60 ♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (2+4)=993/47 ♥
• 19:00 2ตัว 19หางบน (2+4)=427/15 ♥♥บบ
• 19:15 2ตัว 19หางบน (2+6)=258/72 ♥♥บ
• 19:30 2ตัว 19หางบน (4+9)=995/28 ♥บ
• 19:45 2ตัว 19หางบน (2+5)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =23/52
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =521/234/253
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 17:30 2ตัว 19หางบน (6+2)=942/86 ♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (4+2)=234/50 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (4+2)=205/44 ♥♥บ
• 18:15 2ตัว 19หางบน (2+4)=371/98 +
• 18:30 2ตัว 19หางบน (4+2)=216/60 ♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (2+4)=993/47 ♥
• 19:00 2ตัว 19หางบน (2+4)=427/15 ♥♥บบ
• 19:15 2ตัว 19หางบน (2+6)=258/72 ♥♥บ
• 19:30 2ตัว 19หางบน (4+9)=995/28 ♥บ
• 19:45 2ตัว 19หางบน (2+5)=743/52 ♥♥บบ 2 ตัวเต็ง 23/52
• 20:00 2ตัว 19หางบน (2+4)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =20/44
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =204/244/224
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 18:30 2ตัว 19หางบน (4+2)=216/60 ♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (2+4)=993/47 ♥
• 19:00 2ตัว 19หางบน (2+4)=427/15 ♥♥บบ
• 19:15 2ตัว 19หางบน (2+6)=258/72 ♥♥บ
• 19:30 2ตัว 19หางบน (4+9)=995/28 ♥บ
• 19:45 2ตัว 19หางบน (2+5)=743/52 ♥♥บบ 2 ตัวเต็ง 23/52
• 20:00 2ตัว 19หางบน (2+4)=150/61 +
• 20:15 2ตัว 19หางบน (5+8)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =58/25
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =258/158
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 18:30 2ตัว 19หางบน (4+2)=216/60 ♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (2+4)=993/47 ♥
• 19:00 2ตัว 19หางบน (2+4)=427/15 ♥♥บบ
• 19:15 2ตัว 19หางบน (2+6)=258/72 ♥♥บ
• 19:30 2ตัว 19หางบน (4+9)=995/28 ♥บ
• 19:45 2ตัว 19หางบน (2+5)=743/52 ♥♥บบ 2 ตัวเต็ง 23/52
• 20:00 2ตัว 19หางบน (2+4)=150/61 +
• 20:15 2ตัว 19หางบน (5+8)=648/57 ♥บ
• 20:30 2ตัว 19หางบน (5+9)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =59/95
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =159/759
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 9 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
สองตัว 19 หางบน & วิ่งบน

08:00 2ตัว 19หางบน (4+5)=052/98 ♥บ
08:15 2ตัว 19หางบน (9+0)=159/84 ♥บ
08:30 2ตัว 19หางบน (0+9)=447/37 +
08:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=248/12 +
09:00 2ตัว 19หางบน (4+7)=923/20 +
09:15 2ตัว 19หางบน (2+3)=729/42 ♥♥บ
09:30 2ตัว 19หางบน (3+0)=018/98 ♥บ
09:45 2ตัว 19หางบน (2+9)=293/19 ♥♥♥บบ
10:00 2ตัว 19หางบน (4+0)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =49/40
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =240/440/400

ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
08:00 2ตัว 19หางบน (4+5)=052/98 ♥บ
08:15 2ตัว 19หางบน (9+0)=159/84 ♥บ
08:30 2ตัว 19หางบน (0+9)=447/37 +
08:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=248/12 +
09:00 2ตัว 19หางบน (4+7)=923/20 +
09:15 2ตัว 19หางบน (2+3)=729/42 ♥♥บ
09:30 2ตัว 19หางบน (3+0)=018/98 ♥บ
09:45 2ตัว 19หางบน (2+9)=293/19 ♥♥♥บบ
10:00 2ตัว 19หางบน (4+0)=523/73 +
10:15 2ตัว 19หางบน (9+1)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =91/19
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =159/219/319
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 11
วันที่ 8 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
สองตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 14:30 2ตัว 19หางบน (1+3)=393/45 ♥บ
• 14:45 2ตัว 19หางบน (3+1)=532/22 ♥บ
• 15:00 2ตัว 19หางบน (3+2)=009/99 +
• 15:15 2ตัว 19หางบน (3+2)=383/57 ♥บ
• 15:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=921/27 ♥
• 15:45 2ตัว 19หางบน (9+1)=784/77 +
• 16:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=475/04 ♥บ
• 16:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=340/18 ♥บ
• 16:30 2ตัว 19หางบน (0+1)=851/12 ♥♥บ
• 16:45 2ตัว 19หางบน (3+4)=129/86 +
• 17:00 2ตัว 19หางบน (1+0)=303/99 ♥บ
• 17:15 2ตัว 19หางบน (3+4)=139/60 ♥บ
• 17:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=503/25 ♥♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=

ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 17:00 2ตัว 19หางบน (1+0)=303/99 ♥บ
• 17:15 2ตัว 19หางบน (3+4)=139/60 ♥บ
• 17:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=503/25 ♥♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=022/17 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 16:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=475/04 ♥บ
• 16:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=340/18 ♥บ
• 16:30 2ตัว 19หางบน (0+1)=851/12 ♥♥บ
• 16:45 2ตัว 19หางบน (3+4)=129/86 +
• 17:00 2ตัว 19หางบน (1+0)=303/99 ♥บ
• 17:15 2ตัว 19หางบน (3+4)=139/60 ♥บ
• 17:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=503/25 ♥♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=022/17 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=154/53 +
• 18:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 16:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=475/04 ♥บ
• 16:15 2ตัว 19หางบน (0+9)=340/18 ♥บ
• 16:30 2ตัว 19หางบน (0+1)=851/12 ♥♥บ
• 16:45 2ตัว 19หางบน (3+4)=129/86 +
• 17:00 2ตัว 19หางบน (1+0)=303/99 ♥บ
• 17:15 2ตัว 19หางบน (3+4)=139/60 ♥บ
• 17:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=503/25 ♥♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=022/17 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=154/53 +
• 18:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=640/85 ♥บ
• 18:30 2ตัว 19หางบน (8+7)=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 17:00 2ตัว 19หางบน (1+0)=303/99 ♥บ
• 17:15 2ตัว 19หางบน (3+4)=139/60 ♥บ
• 17:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=503/25 ♥♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=022/17 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=154/53 +
• 18:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=640/85 ♥บ
• 18:30 2ตัว 19หางบน (8+7)=286/87 ♥♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (3+2)=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 17:15 2ตัว 19หางบน (3+4)=139/60 ♥บ
• 17:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=503/25 ♥♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=022/17 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=154/53 +
• 18:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=640/85 ♥บ
• 18:30 2ตัว 19หางบน (8+7)=286/87 ♥♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (3+2)=043/08 ♥บ
• 19:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =89/90
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =789/890/689
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 17:00 2ตัว 19หางบน (1+0)=303/99 ♥บ
• 17:15 2ตัว 19หางบน (3+4)=139/60 ♥บ
• 17:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=503/25 ♥♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=022/17 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=154/53 +
• 18:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=640/85 ♥บ
• 18:30 2ตัว 19หางบน (8+7)=286/87 ♥♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (3+2)=043/08 ♥บ
• 19:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=380/14 ♥บ
• 19:15 2ตัว 19หางบน (3+2)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =23/34
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =234/245/235
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 17:15 2ตัว 19หางบน (3+4)=139/60 ♥บ
• 17:30 2ตัว 19หางบน (3+2)=503/25 ♥♥บ
• 17:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=022/17 ♥♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=154/53 +
• 18:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=640/85 ♥บ
• 18:30 2ตัว 19หางบน (8+7)=286/87 ♥♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (3+2)=043/08 ♥บ
• 19:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=380/14 ♥บ
• 19:15 2ตัว 19หางบน (3+2)=290/95 ♥บ
• 19:30 2ตัว 19หางบน (5+4)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =54/53
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =543/523/539
pingchoo 8 เดือนที่แล้ว
แม่นอ่ะ....อยากลองรายวันดูสักวัน
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 18:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=640/85 ♥บ
• 18:30 2ตัว 19หางบน (8+7)=286/87 ♥♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (3+2)=043/08 ♥บ
• 19:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=380/14 ♥บ
• 19:15 2ตัว 19หางบน (3+2)=290/95 ♥บ
• 19:30 2ตัว 19หางบน (5+4)=547/77 ♥♥บบ
• 19:45 2ตัว 19หางบน (8+7)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =77/78
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =278/987/678
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 18:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=640/85 ♥บ
• 18:30 2ตัว 19หางบน (8+7)=286/87 ♥♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (3+2)=043/08 ♥บ
• 19:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=380/14 ♥บ
• 19:15 2ตัว 19หางบน (3+2)=290/95 ♥บ
• 19:30 2ตัว 19หางบน (5+4)=547/77 ♥♥บบ
• 19:45 2ตัว 19หางบน (8+7)=020/06 +
• 20:00 2ตัว 19หางบน (2+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =23/21
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =123/234/623
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 8 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
สองตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 07:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=470/52 ♥♥บบ
• 07:15 2ตัว 19หางบน (8+1)=889/17 ♥♥บ
• 07:30 2ตัว 19หางบน (1+9)=868/04 +
• 07:45 2ตัว 19หางบน (0+9)=632/27 +
• 08:00 2ตัว 19หางบน (8+2)=106/51 +
• 08:15 2ตัว 19หางบน (6+1)=656/05 ♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (6+5)=856/32 ♥♥บบ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (8+6)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =68/66
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =986/586/768

ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=470/52 ♥♥บบ
• 07:15 2ตัว 19หางบน (8+1)=889/17 ♥♥บ
• 07:30 2ตัว 19หางบน (1+9)=868/04 +
• 07:45 2ตัว 19หางบน (0+9)=632/27 +
• 08:00 2ตัว 19หางบน (8+2)=106/51 +
• 08:15 2ตัว 19หางบน (6+1)=656/05 ♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (6+5)=856/32 ♥♥บบ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (8+6)=477/22 +
• 09:00 2ตัว 19หางบน (9+6)=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=470/52 ♥♥บบ
• 07:15 2ตัว 19หางบน (8+1)=889/17 ♥♥บ
• 07:30 2ตัว 19หางบน (1+9)=868/04 +
• 07:45 2ตัว 19หางบน (0+9)=632/27 +
• 08:00 2ตัว 19หางบน (8+2)=106/51 +
• 08:15 2ตัว 19หางบน (6+1)=656/05 ♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (6+5)=856/32 ♥♥บบ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (8+6)=477/22 +
• 09:00 2ตัว 19หางบน (9+6)=731/25 +
• 09:15 2ตัว 19หางบน (3+9)=013/75 ♥บ
• 09:30 2ตัว 19หางบน (7+1)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =17/71
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =710/171/177
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:15 2ตัว 19หางบน (6+1)=656/05 ♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (6+5)=856/32 ♥♥บบ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (8+6)=477/22 +
• 09:00 2ตัว 19หางบน (9+6)=731/25 +
• 09:15 2ตัว 19หางบน (3+9)=013/75 ♥บ
• 09:30 2ตัว 19หางบน (7+1)=941/44 ♥บ
• 09:45 2ตัว 19หางบน (4+5)=
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
วันที่ 7 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
สองตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 05:45 2ตัว 19หางบน (9+0)=065/95 ♥♥บบ
• 06:00 2ตัว 19หางบน (5+4)=315/84 ♥♥บ
• 06:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=139/05 ♥♥บบ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=401/70 +
• 06:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=126/98 ♥♥บบ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=784/95 ♥
• 07:15 2ตัว 19หางบน (4+3)=ยกเลิกและคืนเงิน
• 07:30 2ตัว 19หางบน (4+3)=105/15 +
• 07:45 2ตัว 19หางบน (5+4)=084/97 ♥บ
• 08:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=845/83 ♥♥บ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (2+1)=591/52 ♥♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=254/54 ♥บ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (2+3)=985/57 +
• 09:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=362/72 +
• 09:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=862/24 ♥บ 2ตัวเต็ง 23/24
• 09:30 2ตัว 19หางบน (7+5)=975/18 ♥♥♥บบ
• 09:45 2ตัว 19หางบน (8+6)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =76/78
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =576/678/789

ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 2ตัว 19หางบน (5+4)=084/97 ♥บ
• 08:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=845/83 ♥♥บ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (2+1)=591/52 ♥♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=254/54 ♥บ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (2+3)=985/57 +
• 09:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=362/72 +
• 09:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=862/24 ♥บ 2ตัวเต็ง 23/24
• 09:30 2ตัว 19หางบน (7+5)=975/18 ♥♥♥บบ
• 09:45 2ตัว 19หางบน (8+6)=500/35 +
• 10:00 2ตัว 19หางบน (7+5)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =57/67
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =567/456/975
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 2ตัว 19หางบน (5+4)=084/97 ♥บ
• 08:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=845/83 ♥♥บ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (2+1)=591/52 ♥♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=254/54 ♥บ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (2+3)=985/57 +
• 09:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=362/72 +
• 09:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=862/24 ♥บ 2ตัวเต็ง 23/24
• 09:30 2ตัว 19หางบน (7+5)=975/18 ♥♥♥บบ
• 09:45 2ตัว 19หางบน (8+6)=500/35 +
• 10:00 2ตัว 19หางบน (7+5)=447/82 ♥บ
• 10:15 2ตัว 19หางบน (8+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =43/48
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =438/383/388
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 2ตัว 19หางบน (5+4)=084/97 ♥บ
• 08:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=845/83 ♥♥บ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (2+1)=591/52 ♥♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=254/54 ♥บ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (2+3)=985/57 +
• 09:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=362/72 +
• 09:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=862/24 ♥บ 2ตัวเต็ง 23/24
• 09:30 2ตัว 19หางบน (7+5)=975/18 ♥♥♥บบ
• 09:45 2ตัว 19หางบน (8+6)=500/35 +
• 10:00 2ตัว 19หางบน (7+5)=447/82 ♥บ
• 10:15 2ตัว 19หางบน (8+3)=631/36 ♥♥บ
• 10:30 2ตัว 19หางบน (7+0)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =70/07
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =107/070/077
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 09:15 2ตัว 19หางบน (4+5)=862/24 ♥บ 2ตัวเต็ง 23/24
• 09:30 2ตัว 19หางบน (7+5)=975/18 ♥♥♥บบ
• 09:45 2ตัว 19หางบน (8+6)=500/35 +
• 10:00 2ตัว 19หางบน (7+5)=447/82 ♥บ
• 10:15 2ตัว 19หางบน (8+3)=631/36 ♥♥บ
• 10:30 2ตัว 19หางบน (7+0)=274/15 ♥บ
• 10:45 2ตัว 19หางบน (8+4)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =24/28
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =824/728/542
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
วันที่ 7 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
สองตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 05:45 2ตัว 19หางบน (9+0)=065/95 ♥♥บบ
• 06:00 2ตัว 19หางบน (5+4)=315/84 ♥♥บ
• 06:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=139/05 ♥♥บบ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=401/70 ทบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=126/98 ♥♥บบ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =55/66
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =565/566/156

ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 05:45 2ตัว 19หางบน (9+0)=065/95 ♥♥บบ
• 06:00 2ตัว 19หางบน (5+4)=315/84 ♥♥บ
• 06:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=139/05 ♥♥บบ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=401/70 ทบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=126/98 ♥♥บบ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=784/95 ♥
• 07:15 2ตัว 19หางบน (4+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =42/23/54
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =542/423/854
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 05:45 2ตัว 19หางบน (9+0)=065/95 ♥♥บบ
• 06:00 2ตัว 19หางบน (5+4)=315/84 ♥♥บ
• 06:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=139/05 ♥♥บบ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=401/70 ทบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=126/98 ♥♥บบ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=784/95 ♥
• 07:15 2ตัว 19หางบน (4+3)=ยกเลิกและคืนเงิน
• 07:30 2ตัว 19หางบน (4+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =42/23/54
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =542/423/854
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 05:45 2ตัว 19หางบน (9+0)=065/95 ♥♥บบ
• 06:00 2ตัว 19หางบน (5+4)=315/84 ♥♥บ
• 06:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=139/05 ♥♥บบ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=401/70 ทบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=126/98 ♥♥บบ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=784/95 ♥
• 07:15 2ตัว 19หางบน (4+3)=ยกเลิกและคืนเงิน
• 07:30 2ตัว 19หางบน (4+3)=105/15 ทบ
• 07:45 2ตัว 19หางบน (5+4)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =55/45/58
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =758/456/345
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 05:45 2ตัว 19หางบน (9+0)=065/95 ♥♥บบ
• 06:00 2ตัว 19หางบน (5+4)=315/84 ♥♥บ
• 06:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=139/05 ♥♥บบ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=401/70 ทบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=126/98 ♥♥บบ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=784/95 ♥
• 07:15 2ตัว 19หางบน (4+3)=ยกเลิกและคืนเงิน
• 07:30 2ตัว 19หางบน (4+3)=105/15 ทบ
• 07:45 2ตัว 19หางบน (5+4)=084/97 ♥บ
• 08:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =40/04
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =204/842/048
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 05:45 2ตัว 19หางบน (9+0)=065/95 ♥♥บบ
• 06:00 2ตัว 19หางบน (5+4)=315/84 ♥♥บ
• 06:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=139/05 ♥♥บบ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=401/70 ทบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=126/98 ♥♥บบ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=784/95 ♥
• 07:15 2ตัว 19หางบน (4+3)=ยกเลิกและคืนเงิน
• 07:30 2ตัว 19หางบน (4+3)=105/15 ทบ
• 07:45 2ตัว 19หางบน (5+4)=084/97 ♥บ
• 08:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=845/83 ♥♥♥บบ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (2+1)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =23/31
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =123/121/122
sintusuwan 8 เดือนที่แล้ว
เยียมคับ
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 05:45 2ตัว 19หางบน (9+0)=065/95 ♥♥บบ
• 06:00 2ตัว 19หางบน (5+4)=315/84 ♥♥บ
• 06:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=139/05 ♥♥บบ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=401/70 ทบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=126/98 ♥♥บบ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=784/95 ♥
• 07:15 2ตัว 19หางบน (4+3)=ยกเลิกและคืนเงิน
• 07:30 2ตัว 19หางบน (4+3)=105/15 ทบ
• 07:45 2ตัว 19หางบน (5+4)=084/97 ♥บ
• 08:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=845/83 ♥♥บ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (2+1)=591/52 ♥♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =12/13
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =123/234/523
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 05:45 2ตัว 19หางบน (9+0)=065/95 ♥♥บบ
• 06:00 2ตัว 19หางบน (5+4)=315/84 ♥♥บ
• 06:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=139/05 ♥♥บบ
• 06:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=401/70 ทบ
• 06:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=126/98 ♥♥บบ
• 07:00 2ตัว 19หางบน (5+6)=784/95 ♥
• 07:15 2ตัว 19หางบน (4+3)=ยกเลิกและคืนเงิน
• 07:30 2ตัว 19หางบน (4+3)=105/15 ทบ
• 07:45 2ตัว 19หางบน (5+4)=084/97 ♥บ
• 08:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=845/83 ♥♥บ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (2+1)=591/52 ♥♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=254/54 ♥บ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (2+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =24/34
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =234/123/345
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 2ตัว 19หางบน (5+4)=084/97 ♥บ
• 08:00 2ตัว 19หางบน (0+4)=845/83 ♥♥บ
• 08:15 2ตัว 19หางบน (2+1)=591/52 ♥♥บ
• 08:30 2ตัว 19หางบน (2+3)=254/54 ♥บ
• 08:45 2ตัว 19หางบน (2+3)=985/57 ทบ
• 09:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =88/89
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =898/899/890
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
วันที่ 6 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
สองตัว 19 หางบน & วิ่งบน

• 15:00 2ตัว 19หางบน (5+1)=758/61 ♥♥บ
• 15:15 2ตัว 19หางบน (6+8)=963/66 ♥♥บ
• 15:30 2ตัว 19หางบน (2+1)=562/35 ♥บ
• 15:45 2ตัว 19หางบน (8+7)=830/21 ♥บ
• 16:00 2ตัว 19หางบน (2+3)=292/03 ♥บ
• 16:15 2ตัว 19หางบน (2+5)=078/10 +
• 16:30 2ตัว 19หางบน (6+7)=061/24 ♥บ
• 16:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=556/74 ♥♥บ 2 ตัวเต็ง 56/76
• 17:00 2ตัว 19หางบน (7+8)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =97/78
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =978/783/380/678

ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
d) ผลงานปิงปอง 2 และ 3 ตัว https://lucky999lotto.blogspot.com/
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:00 2ตัว 19หางบน (5+1)=758/61 ♥♥บ
• 15:15 2ตัว 19หางบน (6+8)=963/66 ♥♥บ
• 15:30 2ตัว 19หางบน (2+1)=562/35 ♥บ
• 15:45 2ตัว 19หางบน (8+7)=830/21 ♥บ
• 16:00 2ตัว 19หางบน (2+3)=292/03 ♥บ
• 16:15 2ตัว 19หางบน (2+5)=078/10 +
• 16:30 2ตัว 19หางบน (6+7)=061/24 ♥บ
• 16:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=556/74 ♥♥บ 2 ตัวเต็ง 56/76
• 17:00 2ตัว 19หางบน (7+8)=545/89 ♥
• 17:15 2ตัว 19หางบน (6+5)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =26/65/57
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =265/657/456
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:00 2ตัว 19หางบน (5+1)=758/61 ♥♥บ
• 15:15 2ตัว 19หางบน (6+8)=963/66 ♥♥บ
• 15:30 2ตัว 19หางบน (2+1)=562/35 ♥บ
• 15:45 2ตัว 19หางบน (8+7)=830/21 ♥บ
• 16:00 2ตัว 19หางบน (2+3)=292/03 ♥บ
• 16:15 2ตัว 19หางบน (2+5)=078/10 +
• 16:30 2ตัว 19หางบน (6+7)=061/24 ♥บ
• 16:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=556/74 ♥♥บ 2 ตัวเต็ง 56/76
• 17:00 2ตัว 19หางบน (7+8)=545/89 ♥
• 17:15 2ตัว 19หางบน (6+5)=289/57 ♥บ 2 ตัวเต็ง 26/65/57
• 17:30 2ตัว 19หางบน (8+9)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =78/93
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =359/578/789/890
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:00 2ตัว 19หางบน (5+1)=758/61 ♥♥บ
• 15:15 2ตัว 19หางบน (6+8)=963/66 ♥♥บ
• 15:30 2ตัว 19หางบน (2+1)=562/35 ♥บ
• 15:45 2ตัว 19หางบน (8+7)=830/21 ♥บ
• 16:00 2ตัว 19หางบน (2+3)=292/03 ♥บ
• 16:15 2ตัว 19หางบน (2+5)=078/10 +
• 16:30 2ตัว 19หางบน (6+7)=061/24 ♥บ
• 16:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=556/74 ♥♥บ 2 ตัวเต็ง 56/76
• 17:00 2ตัว 19หางบน (7+8)=545/89 ♥
• 17:15 2ตัว 19หางบน (6+5)=289/57 ♥บ 2 ตัวเต็ง 26/65/57
• 17:30 2ตัว 19หางบน (8+9)=535/37 ♥
• 17:45 2ตัว 19หางบน (3+2)=683/74 ♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=565/48 ♥
• 18:15 2ตัว 19หางบน (4+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =34/45
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =345/538/234
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 17:45 2ตัว 19หางบน (3+2)=683/74 ♥บ
• 18:00 2ตัว 19หางบน (8+9)=565/48 ♥
• 18:15 2ตัว 19หางบน (4+3)=269/74 ♥
• 18:30 2ตัว 19หางบน (6+9)=194/08 ♥บ
• 18:45 2ตัว 19หางบน (4+9)=724/35 ♥บ
• 19:00 2ตัว 19หางบน (4+3)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =30/47
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =030/047/234
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 7
วันที่ 6 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
สองตัว 19 หางบน & วิ่งบน

08:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=117/53 ♥บ
09:00 2ตัว 19หางบน (3+1)=031/82 ♥♥บบ 2 ตัวเต็ง=15/31
09:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=976/68 +
09:30 2ตัว 19หางบน (3+6)=160/81 ♥บ
09:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=108/36 ♥♥บบ
10:00 2ตัว 19หางบน (4+8)=565/46 ♥
10:15 2ตัว 19หางบน (6+2)=212/41 ♥บ 2ตัวเต็ง=63/21
10:30 2ตัว 19หางบน (1+2)=849/21 ♥♥บบ 2ตัวเต็ง=12/23
10:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=410/65 ♥
11:00 2ตัว 19หางบน (7+6)=991/06 ♥บบ
11:15 2ตัว 19หางบน (1+2)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =14/25
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =214/425/145


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
09:30 2ตัว 19หางบน (3+6)=160/81 ♥บ
09:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=108/36 ♥♥บบ
10:00 2ตัว 19หางบน (4+8)=565/46 ♥
10:15 2ตัว 19หางบน (6+2)=212/41 ♥บ 2ตัวเต็ง=63/21
10:30 2ตัว 19หางบน (1+2)=849/21 ♥♥บบ 2ตัวเต็ง=12/23
10:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=410/65 ♥
11:00 2ตัว 19หางบน (7+6)=991/06 ♥บบ
11:15 2ตัว 19หางบน (1+2)=280/00 ♥บ
11:30 2ตัว 19หางบน (1+4)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =41+14
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =014/414/114
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
09:30 2ตัว 19หางบน (3+6)=160/81 ♥บ
09:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=108/36 ♥♥บบ
10:00 2ตัว 19หางบน (4+8)=565/46 ♥
10:15 2ตัว 19หางบน (6+2)=212/41 ♥บ 2ตัวเต็ง=63/21
10:30 2ตัว 19หางบน (1+2)=849/21 ♥♥บบ 2ตัวเต็ง=12/23
10:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=410/65 ♥
11:00 2ตัว 19หางบน (7+6)=991/06 ♥บบ
11:15 2ตัว 19หางบน (1+2)=280/00 ♥บ
11:30 2ตัว 19หางบน (1+4)=973/90 +
11:45 2ตัว 19หางบน (8+0)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =40/48
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =480/280/180
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
09:30 2ตัว 19หางบน (3+6)=160/81 ♥บ
09:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=108/36 ♥♥บบ
10:00 2ตัว 19หางบน (4+8)=565/46 ♥
10:15 2ตัว 19หางบน (6+2)=212/41 ♥บ 2ตัวเต็ง=63/21
10:30 2ตัว 19หางบน (1+2)=849/21 ♥♥บบ 2ตัวเต็ง=12/23
10:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=410/65 ♥
11:00 2ตัว 19หางบน (7+6)=991/06 ♥บบ
11:15 2ตัว 19หางบน (1+2)=280/00 ♥บ
11:30 2ตัว 19หางบน (1+4)=973/90 +
11:45 2ตัว 19หางบน (8+0)=822/67 ♥บ
12:00 2ตัว 19หางบน (7+5)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =75/35
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =675/875/275/235
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
10:15 2ตัว 19หางบน (6+2)=212/41 ♥บ 2ตัวเต็ง=63/21
10:30 2ตัว 19หางบน (1+2)=849/21 ♥♥บบ 2ตัวเต็ง=12/23
10:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=410/65 ♥
11:00 2ตัว 19หางบน (7+6)=991/06 ♥บบ
11:15 2ตัว 19หางบน (1+2)=280/00 ♥บ
11:30 2ตัว 19หางบน (1+4)=973/90 +
11:45 2ตัว 19หางบน (8+0)=822/67 ♥บ
12:00 2ตัว 19หางบน (7+5)=403/36 +
12:15 2ตัว 19หางบน (4+1)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =21/34
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =123/234/104
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
09:30 2ตัว 19หางบน (3+6)=160/81 ♥บ
09:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=108/36 ♥♥บบ
10:00 2ตัว 19หางบน (4+8)=565/46 ♥
10:15 2ตัว 19หางบน (6+2)=212/41 ♥บ 2ตัวเต็ง=63/21
10:30 2ตัว 19หางบน (1+2)=849/21 ♥♥บบ 2ตัวเต็ง=12/23
10:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=410/65 ♥
11:00 2ตัว 19หางบน (7+6)=991/06 ♥บบ
11:15 2ตัว 19หางบน (1+2)=280/00 ♥บ
11:30 2ตัว 19หางบน (1+4)=973/90 +
11:45 2ตัว 19หางบน (8+0)=822/67 ♥บ
12:00 2ตัว 19หางบน (7+5)=403/36 +
12:15 2ตัว 19หางบน (4+1)=761/03 ♥บ
12:30 2ตัว 19หางบน (8+7)=


2 ตัว เต็ง 2 ชุด =87/67
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =567/678/287
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
10:15 2ตัว 19หางบน (6+2)=212/41 ♥บ 2ตัวเต็ง=63/21
10:30 2ตัว 19หางบน (1+2)=849/21 ♥♥บบ 2ตัวเต็ง=12/23
10:45 2ตัว 19หางบน (7+6)=410/65 ♥
11:00 2ตัว 19หางบน (7+6)=991/06 ♥บบ
11:15 2ตัว 19หางบน (1+2)=280/00 ♥บ
11:30 2ตัว 19หางบน (1+4)=973/90 +
11:45 2ตัว 19หางบน (8+0)=822/67 ♥บ
12:00 2ตัว 19หางบน (7+5)=403/36 +
12:15 2ตัว 19หางบน (4+1)=761/03 ♥บ
12:30 2ตัว 19หางบน (8+7)=331/94 +
12:45 2ตัว 19หางบน (7+4)=027/40 ♥บ
13:00 2ตัว 19หางบน (0+1)=871/71 ♥♥บ
13:15 2ตัว 19หางบน (9+2)=


2 ตัว เต็ง 2 ชุด =23/28/93/98
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =923/928/293/298
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
12:15 2ตัว 19หางบน (4+1)=761/03 ♥บ
12:30 2ตัว 19หางบน (8+7)=331/94 +
12:45 2ตัว 19หางบน (7+4)=027/40 ♥บ
13:00 2ตัว 19หางบน (0+1)=871/71 ♥♥บ
13:15 2ตัว 19หางบน (9+2)=564/70 +
13:30 2ตัว 19หางบน (0+8)=989/51 ♥บ
13:45 2ตัว 19หางบน (3+2)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =12/32
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =832/932/532
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
วันที่ 6 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )
สองตัว 19 หางบน วิ่งบน

06:45 2ตัว 19หางบน (4>0)=476/55 ♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (6>9)=794/18 ♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (9>7)=977/55 ♥♥บบ
07:30 2ตัว 19หางบน (9>7)=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =79/57
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =579/179/079


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
06:45 2ตัว 19หางบน (4+0)=476/55 ♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (6+9)=794/18 ♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (9+7)=977/55 ♥♥บบ
07:30 2ตัว 19หางบน (9+7)=020/83 +
07:45 2ตัว 19หางบน (8+2)=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =02/78
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =678/026/028
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
06:45 2ตัว 19หางบน (4+0)=476/55 ♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (6+9)=794/18 ♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (9+7)=977/55 ♥♥บบ
07:30 2ตัว 19หางบน (9+7)=020/83 +
07:45 2ตัว 19หางบน (8+2)=307/41 +

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =81/01
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =180/280
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
06:45 2ตัว 19หางบน (4+0)=476/55 ♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (6+9)=794/18 ♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (9+7)=977/55 ♥♥บบ
07:30 2ตัว 19หางบน (9+7)=020/83 +
07:45 2ตัว 19หางบน (8+2)=307/41 +
08:00 2ตัว 19หางบน (8+0)=103/15 ♥บ
08:15 2ตัว 19หางบน (7+5)=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =57/35
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =257/235/357
patchi 8 เดือนที่แล้ว
.
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
06:45 2ตัว 19หางบน (4+0)=476/55 ♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (6+9)=794/18 ♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (9+7)=977/55 ♥♥บบ
07:30 2ตัว 19หางบน (9+7)=020/83 +
07:45 2ตัว 19หางบน (8+2)=307/41 +
08:00 2ตัว 19หางบน (8+0)=103/15 ♥บ
08:15 2ตัว 19หางบน (7+5)=613/48 +
08:30 2ตัว 19หางบน (1+3)=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =01/23
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =123/012/132
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
06:45 2ตัว 19หางบน (4+0)=476/55 ♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (6+9)=794/18 ♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (9+7)=977/55 ♥♥บบ
07:30 2ตัว 19หางบน (9+7)=020/83 +
07:45 2ตัว 19หางบน (8+2)=307/41 +
08:00 2ตัว 19หางบน (8+0)=103/15 ♥บ
08:15 2ตัว 19หางบน (7+5)=613/48 +
08:30 2ตัว 19หางบน (1+3)=859/62 +
08:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =42/91
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =891/042/324
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
06:45 2ตัว 19หางบน (4+0)=476/55 ♥บ
07:00 2ตัว 19หางบน (6+9)=794/18 ♥บ
07:15 2ตัว 19หางบน (9+7)=977/55 ♥♥บบ
07:30 2ตัว 19หางบน (9+7)=020/83 +
07:45 2ตัว 19หางบน (8+2)=307/41 +
08:00 2ตัว 19หางบน (8+0)=103/15 ♥บ
08:15 2ตัว 19หางบน (7+5)=613/48 +
08:30 2ตัว 19หางบน (1+3)=859/62 +
08:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=117/53 ♥บ
09:00 2ตัว 19หางบน (3+1)=031/82 ♥♥บบ 2 ตัวเต็ง=15/31
09:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =31/13
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =213/131/133
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
08:45 2ตัว 19หางบน (2+1)=117/53 ♥บ
09:00 2ตัว 19หางบน (3+1)=031/82 ♥♥บบ 2 ตัวเต็ง=15/31
09:15 2ตัว 19หางบน (3+1)=976/68 +
09:30 2ตัว 19หางบน (3+6)=160/81 ♥บ
09:45 2ตัว 19หางบน (0+1)=

2 ตัว เต็ง 2 ชุด =11/17
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =710/171/771
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
วันที่ 5 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )


• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=698/93 ♥
• 08:45 19หาง 4 || 2=083/66 +
• 09:00 19หาง 3 || 5=242/38 ♥
• 09:15 19หาง 8 || 2=417/41 +
• 09:30 19หาง 8 || 6=277/67 ♥
• 09:45 19หาง 2 || 6=693/19 ♥บ
• 10:00 19หาง 0 || 6=909/44 ♥บ 2 ตัวเต็ง 90/69
• 10:15 19หาง 8 || 4=494/79 ♥บ 2 ตัวเต็ง 89/49
• 10:30 19หาง 8 || 9=799/76 ♥บ
• 10:45 19หาง 8 || 3=486/55 ♥บ
• 11:00 19หาง 4 || 2=635/78 +
• 11:15 19หาง 8 || 5=849/49 ♥บ
• 11:30 19หาง 8 || 2=689/03 ♥บ
• 11:45 19หาง 3 || 9=168/14 +
• 12:00 19หาง 0 || 9=864/40 ♥
• 12:15 19หาง 5 || 9=683/73 +
• 12:30 19หาง 8 || 9=916/36 ♥บ
• 12:45 19หาง 8 || 6=782/94 ♥บ
• 13:00 19หาง 8 || 3=936/51 ♥บ
• 13:15 19หาง 4 || 9=948/72 ♥♥บบ
• 13:30 19หาง 7 || 6=202/62 ♥
• 13:45 19หาง 9 || 6=214/48 +
• 14:00 19หาง 4 || 0=831/87 +
• 14:15 19หาง 8 || 6=676/59 ♥บ
• 14:30 19หาง 9 || 6=670/37 ♥บ
• 14:45 19หาง 7 || 8=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =79/80
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =789/890/782


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 12:30 19หาง 8 || 9=916/36 ♥บ
• 12:45 19หาง 8 || 6=782/94 ♥บ
• 13:00 19หาง 8 || 3=936/51 ♥บ
• 13:15 19หาง 4 || 9=948/72 ♥♥บบ
• 13:30 19หาง 7 || 6=202/62 ♥
• 13:45 19หาง 9 || 6=214/48 +
• 14:00 19หาง 4 || 0=831/87 +
• 14:15 19หาง 8 || 6=676/59 ♥บ
• 14:30 19หาง 9 || 6=670/37 ♥บ
• 14:45 19หาง 7 || 8=355/44 +
• 15:00 19หาง 6 || 0=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =60/76
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =670/676/677
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 12:30 19หาง 8 || 9=916/36 ♥บ
• 12:45 19หาง 8 || 6=782/94 ♥บ
• 13:00 19หาง 8 || 3=936/51 ♥บ
• 13:15 19หาง 4 || 9=948/72 ♥♥บบ
• 13:30 19หาง 7 || 6=202/62 ♥
• 13:45 19หาง 9 || 6=214/48 +
• 14:00 19หาง 4 || 0=831/87 +
• 14:15 19หาง 8 || 6=676/59 ♥บ
• 14:30 19หาง 9 || 6=670/37 ♥บ
• 14:45 19หาง 7 || 8=355/44 +
• 15:00 19หาง 6 || 0=500/61 ♥♥บ
• 15:15 19หาง 5 || 7=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =35/57
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =035/657
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 12:30 19หาง 8 || 9=916/36 ♥บ
• 12:45 19หาง 8 || 6=782/94 ♥บ
• 13:00 19หาง 8 || 3=936/51 ♥บ
• 13:15 19หาง 4 || 9=948/72 ♥♥บบ
• 13:30 19หาง 7 || 6=202/62 ♥
• 13:45 19หาง 9 || 6=214/48 +
• 14:00 19หาง 4 || 0=831/87 +
• 14:15 19หาง 8 || 6=676/59 ♥บ
• 14:30 19หาง 9 || 6=670/37 ♥บ
• 14:45 19หาง 7 || 8=355/44 +
• 15:00 19หาง 6 || 0=500/61 ♥♥บ
• 15:15 19หาง 5 || 7=725/64 ♥♥บบ
• 15:30 19หาง 4 || 2=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =14/25
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =425/125/514
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 14:15 19หาง 8 || 6=676/59 ♥บ
• 14:30 19หาง 9 || 6=670/37 ♥บ
• 14:45 19หาง 7 || 8=355/44 +
• 15:00 19หาง 6 || 0=500/61 ♥♥บ
• 15:15 19หาง 5 || 7=725/64 ♥♥บบ
• 15:30 19หาง 4 || 2=085/38 +
• 15:45 19หาง 7 || 5=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =25/47
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =572/247/547
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 14:15 19หาง 8 || 6=676/59 ♥บ
• 14:30 19หาง 9 || 6=670/37 ♥บ
• 14:45 19หาง 7 || 8=355/44 +
• 15:00 19หาง 6 || 0=500/61 ♥♥บ
• 15:15 19หาง 5 || 7=725/64 ♥♥บบ
• 15:30 19หาง 4 || 2=085/38 +
• 15:45 19หาง 7 || 5=383/65 ♥
• 16:00 19หาง 2 || 3=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =21/35
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =325/123
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 5 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )


• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=698/93 ♥
• 08:45 19หาง 4 || 2=083/66 +
• 09:00 19หาง 3 || 5=242/38 ♥
• 09:15 19หาง 8 || 2=417/41 +
• 09:30 19หาง 8 || 6=277/67 ♥
• 09:45 19หาง 2 || 6=693/19 ♥บ
• 10:00 19หาง 0 || 6=909/44 ♥บ 2 ตัวเต็ง 90/69
• 10:15 19หาง 8 || 4=494/79 ♥บ 2 ตัวเต็ง 89/49
• 10:30 19หาง 8 || 9=799/76 ♥บ
• 10:45 19หาง 8 || 3=486/55 ♥บ
• 11:00 19หาง 4 || 2=635/78 +
• 11:15 19หาง 8 || 5=849/49 ♥บ
• 11:30 19หาง 8 || 2=689/03 ♥บ
• 11:45 19หาง 3 || 9=168/14 +
• 12:00 19หาง 0 || 9=864/40 ♥
• 12:15 19หาง 5 || 9=683/73 +
• 12:15 19หาง 8 || 9=916/36 ♥บ
• 12:30 19หาง 8 || 6=782/94 ♥บ
• 12:45 19หาง 8 || 3=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =83/38
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =683/838/833


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 12:15 19หาง 8 || 9=916/36 ♥บ
• 12:30 19หาง 8 || 6=782/94 ♥บ
• 12:45 19หาง 8 || 3=936/51 ♥บ
• 13:00 19หาง 4 || 9=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =49/94
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =494/499/694
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 12:15 19หาง 8 || 9=916/36 ♥บ
• 12:30 19หาง 8 || 6=782/94 ♥บ
• 12:45 19หาง 8 || 3=936/51 ♥บ
• 13:00 19หาง 4 || 9=948/72 ♥♥บบ
• 13:15 19หาง 7 || 6=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =67/68
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =896/678/567
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 12:15 19หาง 8 || 9=916/36 ♥บ
• 12:30 19หาง 8 || 6=782/94 ♥บ
• 12:45 19หาง 8 || 3=936/51 ♥บ
• 13:00 19หาง 4 || 9=948/72 ♥♥บบ
• 13:15 19หาง 7 || 6=202/62 ♥
• 13:15 19หาง 9 || 6=


2 ตัว เต็ง 4 ชุด =96/69/68
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =896/696/968
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
วันที่ 5 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )


• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =35/38/59
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =359/159/259


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=698/93 ♥
• 08:45 19หาง 4 || 2=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =49/29
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =842/942/742
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=698/93 ♥
• 08:45 19หาง 4 || 2=083/66 +
• 09:00 19หาง 3 || 5=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =53/35
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =235/935/435
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=698/93 ♥
• 08:45 19หาง 4 || 2=083/66 +
• 09:00 19หาง 3 || 5=242/38 ♥
• 09:15 19หาง 8 || 2=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =82/28
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =482/728
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=698/93 ♥
• 08:45 19หาง 4 || 2=083/66 +
• 09:00 19หาง 3 || 5=242/38 ♥
• 09:15 19หาง 8 || 2=417/41 +
• 09:30 19หาง 8 || 6=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =81/61
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =781/761
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=698/93 ♥
• 08:45 19หาง 4 || 2=083/66 +
• 09:00 19หาง 3 || 5=242/38 ♥
• 09:15 19หาง 8 || 2=417/41 +
• 09:30 19หาง 8 || 6=277/67 ♥
• 09:45 19หาง 2 || 6=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =27/67
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =572/827/678
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=698/93 ♥
• 08:45 19หาง 4 || 2=083/66 +
• 09:00 19หาง 3 || 5=242/38 ♥
• 09:15 19หาง 8 || 2=417/41 +
• 09:30 19หาง 8 || 6=277/67 ♥
• 09:45 19หาง 2 || 6=693/19 ♥บ
• 10:00 19หาง 0 || 6=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =90/69
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =960/606/006
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=698/93 ♥
• 08:45 19หาง 4 || 2=083/66 +
• 09:00 19หาง 3 || 5=242/38 ♥
• 09:15 19หาง 8 || 2=417/41 +
• 09:30 19หาง 8 || 6=277/67 ♥
• 09:45 19หาง 2 || 6=693/19 ♥บ
• 10:00 19หาง 0 || 6=909/44 ♥บ 2 ตัวเต็ง 90/69
• 10:15 19หาง 8 || 4=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =89/49
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =284/184/984
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 8 || 4=682/38 ♥♥บ
• 07:45 19หาง 7 || 1=235/41 ♥
• 08:00 19หาง 3 || 5=560/36 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 5 || 3=358/28 ♥♥บบ
• 08:30 19หาง 5 || 3=698/93 ♥
• 08:45 19หาง 4 || 2=083/66 +
• 09:00 19หาง 3 || 5=242/38 ♥
• 09:15 19หาง 8 || 2=417/41 +
• 09:30 19หาง 8 || 6=277/67 ♥
• 09:45 19หาง 2 || 6=693/19 ♥บ
• 10:00 19หาง 0 || 6=909/44 ♥บ 2 ตัวเต็ง 90/69
• 10:15 19หาง 8 || 4=494/79 ♥บ 2 ตัวเต็ง 89/49
• 10:30 19หาง 8 || 9=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =49/48
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =789/689/890
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 13
วันที่ 4 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )


• 11:00 19หาง 8 || 6=846/78 ♥♥♥บบ
• 11:15 19หาง 8 || 0=085/45 ♥♥บบ
• 11:30 19หาง 8 || 0=345/82 ♥
• 11:45 19หาง 7 || 5=847/63 ♥บ
• 12:00 19หาง 7 || 3=603/83 ♥♥บบ
• 12:15 19หาง 7 || 3=044/20 +
• 12:30 19หาง 4 || 2=896/78 +
• 12:45 19หาง 8 || 7=164/62 +
• 13:00 19หาง 6 || 9=290/03 ♥บ
• 13:15 19หาง 8 || 9=975/43 ♥บ
• 13:30 19หาง 8 || 9=144/68 ♥
• 13:45 19หาง 0 || 9=010/85 ♥บ 2ตัวตรง 01/89
• 14:00 19หาง 8 || 7=971/70 ♥บ
• 14:15 19หาง 8 || 6=424/71 +
• 14:30 19หาง 8 || 0=470/32 ♥บ
• 14:45 19หาง 2 || 3=427/96 ♥บ
• 15:00 19หาง 9 || 3=218/35 ♥บ 2ตัวตรง 97/35
• 15:15 19หาง 2 || 1=

2 ตัวตรง 3 ชุด =24/13
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =124/824/813


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:00 19หาง 6 || 9=290/03 ♥บ
• 13:15 19หาง 8 || 9=975/43 ♥บ
• 13:30 19หาง 8 || 9=144/68 ♥
• 13:45 19หาง 0 || 9=010/85 ♥บ 2ตัวตรง 01/89
• 14:00 19หาง 8 || 7=971/70 ♥บ
• 14:15 19หาง 8 || 6=424/71 +
• 14:30 19หาง 8 || 0=470/32 ♥บ
• 14:45 19หาง 2 || 3=427/96 ♥บ
• 15:00 19หาง 9 || 3=218/35 ♥บ 2ตัวตรง 97/35
• 15:15 19หาง 2 || 1=011/16 ♥♥บ
• 15:30 19หาง 2 || 9=

2 ตัวตรง 3 ชุด =24/91
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =529/519/129
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:00 19หาง 6 || 9=290/03 ♥บ
• 13:15 19หาง 8 || 9=975/43 ♥บ
• 13:30 19หาง 8 || 9=144/68 ♥
• 13:45 19หาง 0 || 9=010/85 ♥บ 2ตัวตรง 01/89
• 14:00 19หาง 8 || 7=971/70 ♥บ
• 14:15 19หาง 8 || 6=424/71 +
• 14:30 19หาง 8 || 0=470/32 ♥บ
• 14:45 19หาง 2 || 3=427/96 ♥บ
• 15:00 19หาง 9 || 3=218/35 ♥บ 2ตัวตรง 97/35
• 15:15 19หาง 2 || 1=011/16 ♥♥บ
• 15:30 19หาง 2 || 9=640/68 +
• 15:45 19หาง 7 || 9=

2 ตัวตรง 3 ชุด =57/79
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =579/179/357
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 13:00 19หาง 6 || 9=290/03 ♥บ
• 13:15 19หาง 8 || 9=975/43 ♥บ
• 13:30 19หาง 8 || 9=144/68 ♥
• 13:45 19หาง 0 || 9=010/85 ♥บ 2ตัวตรง 01/89
• 14:00 19หาง 8 || 7=971/70 ♥บ
• 14:15 19หาง 8 || 6=424/71 +
• 14:30 19หาง 8 || 0=470/32 ♥บ
• 14:45 19หาง 2 || 3=427/96 ♥บ
• 15:00 19หาง 9 || 3=218/35 ♥บ 2ตัวตรง 97/35
• 15:15 19หาง 2 || 1=011/16 ♥♥บ
• 15:30 19หาง 2 || 9=640/68 +
• 15:45 19หาง 7 || 9=393/59 ♥♥บ
• 16:00 19หาง 8 || 2=

2 ตัวตรง 3 ชุด =80/24
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =280/024/824
patchi 8 เดือนที่แล้ว
.
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 14:30 19หาง 8 || 0=470/32 ♥บ
• 14:45 19หาง 2 || 3=427/96 ♥บ
• 15:00 19หาง 9 || 3=218/35 ♥บ 2ตัวตรง 97/35
• 15:15 19หาง 2 || 1=011/16 ♥♥บ
• 15:30 19หาง 2 || 9=640/68 +
• 15:45 19หาง 7 || 9=393/59 ♥♥บ
• 16:00 19หาง 8 || 2=325/32 ♥♥บ
• 16:15 19หาง 3 || 1=

2 ตัวตรง 3 ชุด =39/35/32
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =531/431/132
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 14:30 19หาง 8 || 0=470/32 ♥บ
• 14:45 19หาง 2 || 3=427/96 ♥บ
• 15:00 19หาง 9 || 3=218/35 ♥บ 2ตัวตรง 97/35
• 15:15 19หาง 2 || 1=011/16 ♥♥บ
• 15:30 19หาง 2 || 9=640/68 +
• 15:45 19หาง 7 || 9=393/59 ♥♥บ
• 16:00 19หาง 8 || 2=325/32 ♥♥บ
• 16:15 19หาง 3 || 1=899/01 ♥
• 16:30 19หาง 0 || 4=

2 ตัวตรง 3 ชุด =01/45
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =104/504/701
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 14:30 19หาง 8 || 0=470/32 ♥บ
• 14:45 19หาง 2 || 3=427/96 ♥บ
• 15:00 19หาง 9 || 3=218/35 ♥บ 2ตัวตรง 97/35
• 15:15 19หาง 2 || 1=011/16 ♥♥บ
• 15:30 19หาง 2 || 9=640/68 +
• 15:45 19หาง 7 || 9=393/59 ♥♥บ
• 16:00 19หาง 8 || 2=325/32 ♥♥บ
• 16:15 19หาง 3 || 1=899/01 ♥
• 16:30 19หาง 0 || 4=744/86 ♥บ
• 16:45 19หาง 9 || 5=

2 ตัวตรง 3 ชุด =95/97/93
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =159/759/359
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 14:30 19หาง 8 || 0=470/32 ♥บ
• 14:45 19หาง 2 || 3=427/96 ♥บ
• 15:00 19หาง 9 || 3=218/35 ♥บ 2ตัวตรง 97/35
• 15:15 19หาง 2 || 1=011/16 ♥♥บ
• 15:30 19หาง 2 || 9=640/68 +
• 15:45 19หาง 7 || 9=393/59 ♥♥บ
• 16:00 19หาง 8 || 2=325/32 ♥♥บ
• 16:15 19หาง 3 || 1=899/01 ♥
• 16:30 19หาง 0 || 4=744/86 ♥บ
• 16:45 19หาง 9 || 5=051/00 ♥บ
• 16:45 19หาง 9 || 5=

2 ตัวตรง 3 ชุด =51/97/99/53
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =953/759/159
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:15 19หาง 2 || 1=011/16 ♥♥บ
• 15:30 19หาง 2 || 9=640/68 +
• 15:45 19หาง 7 || 9=393/59 ♥♥บ
• 16:00 19หาง 8 || 2=325/32 ♥♥บ
• 16:15 19หาง 3 || 1=899/01 ♥
• 16:30 19หาง 0 || 4=744/86 ♥บ
• 16:45 19หาง 9 || 5=051/00 ♥บ
• 17:00 19หาง 9 || 5=002/69 ♥บ
• 17:15 19หาง 9 || 5=

2 ตัวตรง 3 ชุด =45/65/89
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =945/965/789
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:15 19หาง 2 || 1=011/16 ♥♥บ
• 15:30 19หาง 2 || 9=640/68 +
• 15:45 19หาง 7 || 9=393/59 ♥♥บ
• 16:00 19หาง 8 || 2=325/32 ♥♥บ
• 16:15 19หาง 3 || 1=899/01 ♥
• 16:30 19หาง 0 || 4=744/86 ♥บ
• 16:45 19หาง 9 || 5=051/00 ♥บ
• 17:00 19หาง 9 || 5=002/69 ♥
• 17:15 19หาง 9 || 5=086/05 ♥
• 17:30 19หาง 9 || 7=

2 ตัวตรง 3 ชุด =27/47/69
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =297/497/697
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 16:00 19หาง 8 || 2=325/32 ♥♥บ
• 16:15 19หาง 3 || 1=899/01 ♥
• 16:30 19หาง 0 || 4=744/86 ♥บ
• 16:45 19หาง 9 || 5=051/00 ♥บ
• 17:00 19หาง 9 || 5=002/69 ♥
• 17:15 19หาง 9 || 5=086/05 ♥
• 17:30 19หาง 9 || 7=937/98 ♥♥♥บบ
• 17:45 19หาง 0 || 4=

2 ตัวตรง 3 ชุด =44/00/45
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =204/224/244
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 16:00 19หาง 8 || 2=325/32 ♥♥บ
• 16:15 19หาง 3 || 1=899/01 ♥
• 16:30 19หาง 0 || 4=744/86 ♥บ
• 16:45 19หาง 9 || 5=051/00 ♥บ
• 17:00 19หาง 9 || 5=002/69 ♥
• 17:15 19หาง 9 || 5=086/05 ♥
• 17:30 19หาง 9 || 7=937/98 ♥♥♥บบ
• 17:45 19หาง 0 || 4=475/14 ♥♥บบ
• 18:00 19หาง 9 || 5=753/62 ♥บ
• 18:15 19หาง 9 || 5=

2 ตัวตรง 3 ชุด =53/97
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =253/297/295
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 16:00 19หาง 8 || 2=325/32 ♥♥บ
• 16:15 19หาง 3 || 1=899/01 ♥
• 16:30 19หาง 0 || 4=744/86 ♥บ
• 16:45 19หาง 9 || 5=051/00 ♥บ
• 17:00 19หาง 9 || 5=002/69 ♥
• 17:15 19หาง 9 || 5=086/05 ♥
• 17:30 19หาง 9 || 7=937/98 ♥♥♥บบ
• 17:45 19หาง 0 || 4=475/14 ♥♥บบ
• 18:00 19หาง 9 || 5=753/62 ♥บ
• 18:15 19หาง 9 || 5=443/99 ♥
• 18:30 19หาง 7 || 3=847/96 ♥บ
• 18:45 19หาง 7 || 5=

2 ตัว เต็ง 4 ชุด =51/2759
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =851/427/759
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
วันที่ 4 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )


• 07:30 19หาง 4 || 0=458/88 ♥บ
• 07:45 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 07:00 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:15 19หาง 8 || 4=892/15 ♥บ
• 07:30 19หาง 8 || 2=974/52 ♥
• 07:45 19หาง 0 || 5=433/34 +
• 08:00 19หาง 4 || 3=986/51 +
• 08:15 19หาง 8 || 6=616/27 ♥บ
• 08:30 19หาง 4 || 2=624/08 ♥♥บบ 2ตัว 12/74/42
• 08:45 19หาง 4 || 8=244/87 ♥บ
• 09:00 19หาง 8 || 6=113/65 ♥
• 09:15 19หาง 2 || 1=890/08 +
• 09:30 19หาง 6 || 7=

2 ตัวตรง 3 ชุด =65/75
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 365/478/567

ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:15 19หาง 8 || 6=616/27 ♥บ
• 08:30 19หาง 4 || 2=624/08 ♥♥บบ 2ตัว 12/74/42
• 08:45 19หาง 4 || 8=244/87 ♥บ
• 09:00 19หาง 8 || 6=113/65 ♥
• 09:15 19หาง 2 || 1=890/08 +
• 09:30 19หาง 6 || 7=465/59 ♥บ 2 ตัว 65/75
• 09:45 19หาง 1 || 0=

2 ตัวตรง 3 ชุด =09/19
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 910/519/710
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:15 19หาง 8 || 6=616/27 ♥บ
• 08:30 19หาง 4 || 2=624/08 ♥♥บบ 2ตัว 12/74/42
• 08:45 19หาง 4 || 8=244/87 ♥บ
• 09:00 19หาง 8 || 6=113/65 ♥
• 09:15 19หาง 2 || 1=890/08 +
• 09:30 19หาง 6 || 7=465/59 ♥บ 2 ตัว 65/75
• 09:45 19หาง 1 || 0=858/38 +
• 10:00 19หาง 4 || 6=

2 ตัวตรง 3 ชุด =46/64
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =246/746/546
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:15 19หาง 8 || 6=616/27 ♥บ
• 08:30 19หาง 4 || 2=624/08 ♥♥บบ 2ตัว 12/74/42
• 08:45 19หาง 4 || 8=244/87 ♥บ
• 09:00 19หาง 8 || 6=113/65 ♥
• 09:15 19หาง 2 || 1=890/08 +
• 09:30 19หาง 6 || 7=465/59 ♥บ 2 ตัว 65/75
• 09:45 19หาง 1 || 0=858/38 +
• 10:00 19หาง 4 || 6=283/78 +
• 10:15 19หาง 8 || 7=

2 ตัวตรง 3 ชุด =87/67
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =687/578/987
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:15 19หาง 8 || 6=616/27 ♥บ
• 08:30 19หาง 4 || 2=624/08 ♥♥บบ 2ตัว 12/74/42
• 08:45 19หาง 4 || 8=244/87 ♥บ
• 09:00 19หาง 8 || 6=113/65 ♥
• 09:15 19หาง 2 || 1=890/08 +
• 09:30 19หาง 6 || 7=465/59 ♥บ 2 ตัว 65/75
• 09:45 19หาง 1 || 0=858/38 +
• 10:00 19หาง 4 || 6=283/78 +
• 10:15 19หาง 8 || 7=828/33 ♥บ
• 10:30 19หาง 2 || 3=

2 ตัวตรง 3 ชุด =33/22/32
3 ตัว เต็ง x โต๊ด =123/238/532/342
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
วันที่ 4 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )


• 06:15 19หาง 4 || 0=458/88 ♥บ
• 06:30 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 06:45 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:00 19หาง 8 || 4=

2 ตัวตรง 3 ชุด =64/68
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 648/248/148


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 06:15 19หาง 4 || 0=458/88 ♥บ
• 06:30 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 06:45 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:00 19หาง 8 || 4=892/15 ♥บ
• 07:15 19หาง 8 || 2=

2 ตัวตรง 3 ชุด =08/02/82
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 208/102/782/482
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 06:15 19หาง 4 || 0=458/88 ♥บ
• 06:30 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 06:45 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:00 19หาง 8 || 4=892/15 ♥บ
• 07:15 19หาง 8 || 2=974/52 ♥
• 07:30 19หาง 0 || 5=

2 ตัวตรง 3 ชุด =95/90
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 950/159/759
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 06:15 19หาง 4 || 0=458/88 ♥บ
• 06:30 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 06:45 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:00 19หาง 8 || 4=892/15 ♥บ
• 07:15 19หาง 8 || 2=974/52 ♥
• 07:30 19หาง 0 || 5=433/34 +
• 07:45 19หาง 4 || 3=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 4 || 0=458/88 ♥บ
• 07:45 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 07:00 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:15 19หาง 8 || 4=892/15 ♥บ
• 07:3019หาง 8 || 2=974/52 ♥
• 07:45 19หาง 0 || 5=433/34 +
• 08:00 19หาง 4 || 3=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 4 || 0=458/88 ♥บ
• 07:45 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 07:00 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:15 19หาง 8 || 4=892/15 ♥บ
• 07:30 19หาง 8 || 2=974/52 ♥
• 07:45 19หาง 0 || 5=433/34 +
• 08:00 19หาง 4 || 3=986/51 +
• 08:00 19หาง 8 || 6=

2 ตัวตรง 3 ชุด =98/86
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 786/896/186
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 4 || 0=458/88 ♥บ
• 07:45 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 07:00 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:15 19หาง 8 || 4=892/15 ♥บ
• 07:30 19หาง 8 || 2=974/52 ♥
• 07:45 19หาง 0 || 5=433/34 +
• 08:00 19หาง 4 || 3=986/51 +
• 08:15 19หาง 8 || 6=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 4 || 0=458/88 ♥บ
• 07:45 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 07:00 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:15 19หาง 8 || 4=892/15 ♥บ
• 07:30 19หาง 8 || 2=974/52 ♥
• 07:45 19หาง 0 || 5=433/34 +
• 08:00 19หาง 4 || 3=986/51 +
• 08:15 19หาง 8 || 6=616/27 ♥บ
• 08:15 19หาง 4 || 2=

2 ตัวตรง 3 ชุด =12/74/42
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 712/174/842
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:30 19หาง 4 || 0=458/88 ♥บ
• 07:45 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 07:00 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:15 19หาง 8 || 4=892/15 ♥บ
• 07:30 19หาง 8 || 2=974/52 ♥
• 07:45 19หาง 0 || 5=433/34 +
• 08:00 19หาง 4 || 3=986/51 +
• 08:15 19หาง 8 || 6=616/27 ♥บ
• 08:15 19หาง 4 || 2=624/08 ♥♥บบ 2ตัว 12/74/42
• 08:30 19หาง 4 || 8=

2 ตัวตรง 3 ชุด =48/24
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 248/648/048
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 07:45 19หาง 8 || 4=968/26 ♥บ
• 07:00 19หาง 3 || 5=247/32 ♥
• 07:15 19หาง 8 || 4=892/15 ♥บ
• 07:30 19หาง 8 || 2=974/52 ♥
• 07:45 19หาง 0 || 5=433/34 +
• 08:00 19หาง 4 || 3=986/51 +
• 08:15 19หาง 8 || 6=616/27 ♥บ
• 08:30 19หาง 4 || 2=624/08 ♥♥บบ 2ตัว 12/74/42
• 08:45 19หาง 4 || 8=244/87 ♥บ
• 09:00 19หาง 8 || 6=113/65 ♥
• 09:15 19หาง 2 || 1=

2 ตัวตรง 3 ชุด =21/31
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 321/112/212
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
วันที่ 3 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )


• 14:00 19หาง 8 || 6=256/01 ♥บ
• 14:15 19หาง 7 || 3=906/37 ♥♥
• 14:30 19หาง 3 || 2=386/80 ♥บ
• 14:45 19หาง 7 || 5=910/05 ♥
• 15:00 19หาง 8 || 1=879/78 ♥บ
• 15:15 19หาง 7 || 6=010/30 +
• 15:30 19หาง 8 || 7=852/46 ♥บ
• 15:45 19หาง 0 || 1=800/06 ♥บ
• 16:00 19หาง 9 || 7=359/40 ♥บ
• 16:15 19หาง 0 || 6=967/64 ♥บ
• 16:30 19หาง 0 || 5=

2 ตัวตรง 2 ชุด = 50/10/05
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 510/050/550


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:30 19หาง 8 || 7=852/46 ♥บ
• 15:45 19หาง 0 || 1=800/06 ♥บ
• 16:00 19หาง 9 || 7=359/40 ♥บ
• 16:15 19หาง 0 || 6=967/64 ♥บ
• 16:30 19หาง 0 || 5=484/50 ♥♥บบ 2ตัวตรง=50/10/05
• 16:45 19หาง 6 || 3=

2 ตัวตรง 3 ชุด = 67/13
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 736/136/363/636
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:30 19หาง 8 || 7=852/46 ♥บ
• 15:45 19หาง 0 || 1=800/06 ♥บ
• 16:00 19หาง 9 || 7=359/40 ♥บ
• 16:15 19หาง 0 || 6=967/64 ♥บ
• 16:30 19หาง 0 || 5=484/50 ♥♥บบ 2ตัวตรง=50/10/05
• 16:45 19หาง 6 || 3=863/03 ♥♥บบ
• 17:00 19หาง 9 || 5=

2 ตัวตรง 3 ชุด = 95/92/91
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 159/259/359
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:30 19หาง 8 || 7=852/46 ♥บ
• 15:45 19หาง 0 || 1=800/06 ♥บ
• 16:00 19หาง 9 || 7=359/40 ♥บ
• 16:15 19หาง 0 || 6=967/64 ♥บ
• 16:30 19หาง 0 || 5=484/50 ♥♥บบ 2ตัวตรง=50/10/05
• 16:45 19หาง 6 || 3=863/03 ♥♥บบ
• 17:00 19หาง 9 || 5=428/40 +
• 17:15 19หาง 9 || 6=

2 ตัวตรง 3 ชุด = 96/95/65
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 569/696/699
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:30 19หาง 8 || 7=852/46 ♥บ
• 15:45 19หาง 0 || 1=800/06 ♥บ
• 16:00 19หาง 9 || 7=359/40 ♥บ
• 16:15 19หาง 0 || 6=967/64 ♥บ
• 16:30 19หาง 0 || 5=484/50 ♥♥บบ 2ตัวตรง=50/10/05
• 16:45 19หาง 6 || 3=863/03 ♥♥บบ
• 17:00 19หาง 9 || 5=428/40 +
• 17:15 19หาง 9 || 6=771/58 +
• 17:30 19หาง 4 || 7=

2 ตัวตรง 3 ชุด = 74/87/54
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 674/678/789
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:30 19หาง 8 || 7=852/46 ♥บ
• 15:45 19หาง 0 || 1=800/06 ♥บ
• 16:00 19หาง 9 || 7=359/40 ♥บ
• 16:15 19หาง 0 || 6=967/64 ♥บ
• 16:30 19หาง 0 || 5=484/50 ♥♥บบ 2ตัวตรง=50/10/05
• 16:45 19หาง 6 || 3=863/03 ♥♥บบ
• 17:00 19หาง 9 || 5=428/40 +
• 17:15 19หาง 9 || 6=771/58 +
• 17:30 19หาง 4 || 7=634/50 ♥บ
• 17:45 19หาง 2 || 3=709/08 +
• 18:00 19หาง 0 || 0=109/31 ♥บ
• 18:15 19หาง 8 || 2=

2 ตัวตรง 3 ชุด = 26/87/68
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 282/882/782/128
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:30 19หาง 8 || 7=852/46 ♥บ
• 15:45 19หาง 0 || 1=800/06 ♥บ
• 16:00 19หาง 9 || 7=359/40 ♥บ
• 16:15 19หาง 0 || 6=967/64 ♥บ
• 16:30 19หาง 0 || 5=484/50 ♥♥บบ 2ตัวตรง=50/10/05
• 16:45 19หาง 6 || 3=863/03 ♥♥บบ
• 17:00 19หาง 9 || 5=428/40 +
• 17:15 19หาง 9 || 6=771/58 +
• 17:30 19หาง 4 || 7=634/50 ♥บ
• 17:45 19หาง 2 || 3=709/08 +
• 18:00 19หาง 0 || 0=109/31 ♥บ
• 18:15 19หาง 8 || 2=272/94 ♥บ
• 18:30 19หาง 0 || 5=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 15:30 19หาง 8 || 7=852/46 ♥บ
• 15:45 19หาง 0 || 1=800/06 ♥บ
• 16:00 19หาง 9 || 7=359/40 ♥บ
• 16:15 19หาง 0 || 6=967/64 ♥บ
• 16:30 19หาง 0 || 5=484/50 ♥♥บบ 2ตัวตรง=50/10/05
• 16:45 19หาง 6 || 3=863/03 ♥♥บบ
• 17:00 19หาง 9 || 5=428/40 +
• 17:15 19หาง 9 || 6=771/58 +
• 17:30 19หาง 4 || 7=634/50 ♥บ
• 17:45 19หาง 2 || 3=709/08 +
• 18:00 19หาง 0 || 0=109/31 ♥บ
• 18:15 19หาง 8 || 2=272/94 ♥บ
• 18:30 19หาง 0 || 5=263/73 +
• 18:45 19หาง 0 || 9=
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 16:00 19หาง 9 || 7=359/40 ♥บ
• 16:15 19หาง 0 || 6=967/64 ♥บ
• 16:30 19หาง 0 || 5=484/50 ♥♥บบ 2ตัวตรง=50/10/05
• 16:45 19หาง 6 || 3=863/03 ♥♥บบ
• 17:00 19หาง 9 || 5=428/40 +
• 17:15 19หาง 9 || 6=771/58 +
• 17:30 19หาง 4 || 7=634/50 ♥บ
• 17:45 19หาง 2 || 3=709/08 +
• 18:00 19หาง 0 || 0=109/31 ♥บ
• 18:15 19หาง 8 || 2=272/94 ♥บ
• 18:30 19หาง 0 || 5=263/73 +
• 18:45 19หาง 0 || 9=847/83 +
• 19:00 19หาง 5 || 4=532/17 ♥บ
• 19:15 19หาง 8 || 3=034/65 ♥บ
• 19:30 19หาง 4 || 5=741/03 ♥บ 2 ตัวตรง 34/45/13/14
• 19:45 19หาง 4 || 2=

2 ตัวตรง 3 ชุด =48/28/42
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 842/424/224
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 3 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )


• 10:15 19หาง 8 || 2=512/78 ♥♥บ
• 10:30 19หาง 4 || 3=728/20 +
• 10:45 19หาง 6 || 2=047/45 +
• 11:00 19หาง 8 || 0=079/11 ♥บ
• 11:15 19หาง 5 || 3=343/72 ♥บ
• 11:30 19หาง 0 || 2=097/52 ♥บ
• 11:45 19หาง 0 || 2=147/79 +
• 12:00 19หาง 7 || 4=472/78 ♥♥♥บบ
• 12:15 19หาง 7 || 9=489/26 ♥บ
• 12:30 19หาง 2 || 3=

2 ตัวตรง 2 ชุด = 12 / 13 / 14
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 321/ 413 / 514


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 11:00 19หาง 8 || 0=079/11 ♥บ
• 11:15 19หาง 5 || 3=343/72 ♥บ
• 11:30 19หาง 0 || 2=097/52 ♥บ
• 11:45 19หาง 0 || 2=147/79 +
• 12:00 19หาง 7 || 4=472/78 ♥♥♥บบ
• 12:15 19หาง 7 || 9=489/26 ♥บ
• 12:30 19หาง 2 || 3=850/62 ♥
• 12:45 19หาง 8 || 7=


2 ตัวตรง 2 ชุด = 74 / 47 / 58
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 747/ 474 / 758
jay2425 ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 3 ธค. 2561

ปิงปอง (เลขบน หน่วยบน x สิบบน x ร้อยบน )


• 08:00 19หาง 3 || 8=347/37 ♥♥บ
• 08:15 19หาง 2 || 1=663/53 +
• 08:30 19หาง 4 || 3=605/22 +
• 08:45 19หาง 5 || 6=669/79 ♥บ 2 ตัวตรง 57/58/59/67/68/69
• 09:00 19หาง 6 || 7=113/79 ♥
• 09:15 19หาง 3 || 1=

2 ตัวตรง = 13/15/35/37
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 913/713/375/379


ID (Line) ::: kkkvvv99 ( เคเคเควีวีวี99 )

a) รับสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ คือ jay2425 ( ต้องมี 1,000 ลั๊คกี้พ้อยท์ )
b) มีรายวัน รายเดือน ตลอดชีพ
c) Link สำหรับสมัครสมาชิคใหม่ https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 8 เดือนที่แล้ว
• 08:15 19หาง 3 || 8=347/37 ♥♥บ
• 08:30 19หาง 2 || 1=663/53 +
• 08:45 19หาง 4 || 3=605/22 +
• 09:00 19หาง 5 || 6=669/79 ♥บ 2 ตัวตรง 57/58/59/67/68/69
• 09:15 19หาง 6 || 7=113/79 ♥
• 09:30 19หาง 3 || 1=952/26 +
• 09:45 19หาง 4 || 1=

2 ตัวตรง = 42/44/13/15
3 ตัว เต็ง x โต๊ด = 342/142/134/156
แสดงความคิดเห็น