โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 4
12/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

09:15 บน ( 7-6 )=061 ✅สบ
09:30 บน ( 7-9 )=431 +
09:45 บน ( 6-8 )=980 ✅สบ
10:00 บน ( 8-6 )=658 ✅✅สบบ
10:15 บน ( 8-6 )=788 ✅สบ
10:30 บน ( 8-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
09:15 บน ( 7-6 )=061 ✅สบ
09:30 บน ( 7-9 )=431 +
09:45 บน ( 6-8 )=980 ✅สบ
10:00 บน ( 8-6 )=658 ✅✅สบบ
10:15 บน ( 8-6 )=788 ✅สบ
10:30 บน ( 8-6 )=587 ✅สบ
10:45 บน ( 8-6 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
09:15 บน ( 7-6 )=061 ✅สบ
09:30 บน ( 7-9 )=431 +
09:45 บน ( 6-8 )=980 ✅สบ
10:00 บน ( 8-6 )=658 ✅✅สบบ
10:15 บน ( 8-6 )=788 ✅สบ
10:30 บน ( 8-6 )=587 ✅สบ
10:45 บน ( 8-6 )=357 +
11:00 บน ( 4-3 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
09:45 บน ( 6-8 )=980 ✅สบ
10:00 บน ( 8-6 )=658 ✅✅สบบ
10:15 บน ( 8-6 )=788 ✅สบ
10:30 บน ( 8-6 )=587 ✅สบ
10:45 บน ( 8-6 )=357 +
11:00 บน ( 4-3 )=243 ✅✅สบบ
11:15 บน ( 3-9 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
09:45 บน ( 6-8 )=980 ✅สบ
10:00 บน ( 8-6 )=658 ✅✅สบบ
10:15 บน ( 8-6 )=788 ✅สบ
10:30 บน ( 8-6 )=587 ✅สบ
10:45 บน ( 8-6 )=357 +
11:00 บน ( 4-3 )=243 ✅✅สบบ
11:15 บน ( 3-9 )=824 +
11:30 บน ( 4-3 )=623 ✅สบ
11:45 บน ( 8-6 )=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
11/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

17:30 บน ( 4-6 )=014 ✅สบ
17:45 บน ( 8-6 )=875 ✅สบ
18:00 บน ( 2-5 )=248 ✅สบ
18:15 บน ( 3-5 )=327 ✅สบ
18:30 บน ( 9-1 )=798 ✅สบ
18:45 บน ( 7-1 )=878 ✅สบ
19:00 บน ( 5-1 )=


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
17:30 บน ( 4-6 )=014 ✅สบ
17:45 บน ( 8-6 )=875 ✅สบ
18:00 บน ( 2-5 )=248 ✅สบ
18:15 บน ( 3-5 )=327 ✅สบ
18:30 บน ( 9-1 )=798 ✅สบ
18:45 บน ( 7-1 )=878 ✅สบ
19:00 บน ( 5-1 )=080 +
19:15 บน ( 4-1 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
17:30 บน ( 4-6 )=014 ✅สบ
17:45 บน ( 8-6 )=875 ✅สบ
18:00 บน ( 2-5 )=248 ✅สบ
18:15 บน ( 3-5 )=327 ✅สบ
18:30 บน ( 9-1 )=798 ✅สบ
18:45 บน ( 7-1 )=878 ✅สบ
19:00 บน ( 5-1 )=080 +
19:15 บน ( 4-1 )=525 +
19:30 บน ( 8-5 )=082 ✅สบ
19:45 บน ( 4-3 )=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
11/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:15 บน ( 7-6 )=267 ✅✅สบสบ
12:30 บน ( 7-9 )=069 ✅สบ
12:45 บน ( 4-6 )=760 ✅สบ
13:00 บน ( 4-2 )=695 +
13:15 บน ( 7-3 )=356 ✅สบ
13:30 บน ( 3-6 )=


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 7-6 )=267 ✅✅สบสบ
12:30 บน ( 7-9 )=069 ✅สบ
12:45 บน ( 4-6 )=760 ✅สบ
13:00 บน ( 4-2 )=695 +
13:15 บน ( 7-3 )=356 ✅สบ
13:30 บน ( 3-6 )=098 +
13:45 บน ( 6-9 )=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
11/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

08:30 บน ( 8-6 )=758 ✅สบ
08:45 บน ( 7-8 )=908 ✅สบ
09:00 บน ( 9-0 )=479 ✅สบ
09:15 บน ( 0-9 )=452 +
09:30 บน ( 6-3 )=523 ✅สบ
09:45 บน ( 3-1 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
08:30 บน ( 8-6 )=758 ✅สบ
08:45 บน ( 7-8 )=908 ✅สบ
09:00 บน ( 9-0 )=479 ✅สบ
09:15 บน ( 0-9 )=452 +
09:30 บน ( 6-3 )=523 ✅สบ
09:45 บน ( 3-1 )=338 ✅สบ
10:00 บน ( 6-2 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
08:30 บน ( 8-6 )=758 ✅สบ
08:45 บน ( 7-8 )=908 ✅สบ
09:00 บน ( 9-0 )=479 ✅สบ
09:15 บน ( 0-9 )=452 +
09:30 บน ( 6-3 )=523 ✅สบ
09:45 บน ( 3-1 )=338 ✅สบ
10:00 บน ( 6-2 )=375 +
10:15 บน ( 0-8 )=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 8
10/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=922 +
16:00 บน ( 8-6 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=922 +
16:00 บน ( 8-6 )=829 สบ
16:15 บน ( 8-6 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=922 +
16:00 บน ( 8-6 )=829 สบ
16:15 บน ( 8-6 )=683 สบบ
16:30 บน ( 9-7 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=922 +
16:00 บน ( 8-6 )=829 สบ
16:15 บน ( 8-6 )=683 สบบ
16:30 บน ( 9-7 )=627 สบ
16:45 บน ( 6-4 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=922 +
16:00 บน ( 8-6 )=829 สบ
16:15 บน ( 8-6 )=683 สบบ
16:30 บน ( 9-7 )=627 สบ
16:45 บน ( 6-4 )=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 6
10/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
10/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

09:30 บน ( 3-8 )=806 สบ
09:45 บน ( 7-9 )=890 สบ
10:00 บน ( 8-4 )=865 สบ
10:15 บน ( 8-9 )=995 สบ
10:30 บน ( 0-7 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
09:30 บน ( 3-8 )=806 สบ
09:45 บน ( 7-9 )=890 สบ
10:00 บน ( 8-4 )=865 สบ
10:15 บน ( 8-9 )=995 สบ
10:30 บน ( 0-7 )=941 +
10:45 บน ( 1-0 )=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 3
9/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:30 บน ( 6-2 )=722 ✅บ
07:45 บน ( 9-1 )=101 ✅บ
08:00 บน ( 6-9 )=927 ✅บ
08:15 บน ( 8-2 )=860 ✅บ
08:30 บน ( 8-7 )=020 +
08:45 บน ( 8-3 )=553 ✅บ
09:00 บน ( 3-0 )=033-003-333

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
07:30 บน ( 6-2 )=722 ✅บ
07:45 บน ( 9-1 )=101 ✅บ
08:00 บน ( 6-9 )=927 ✅บ
08:15 บน ( 8-2 )=860 ✅บ
08:30 บน ( 8-7 )=020 +
08:45 บน ( 8-3 )=553 ✅บ
09:00 บน ( 3-0 )=029 ✅บ
09:15 บน ( 5-7 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
07:30 บน ( 6-2 )=722 ✅บ
07:45 บน ( 9-1 )=101 ✅บ
08:00 บน ( 6-9 )=927 ✅บ
08:15 บน ( 8-2 )=860 ✅บ
08:30 บน ( 8-7 )=020 +
08:45 บน ( 8-3 )=553 ✅บ
09:00 บน ( 3-0 )=029 ✅บ
09:15 บน ( 5-7 )=403 +
09:30 บน ( 4-0 )=570 ✅บ
09:45 บน ( 0-1 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
07:30 บน ( 6-2 )=722 ✅บ
07:45 บน ( 9-1 )=101 ✅บ
08:00 บน ( 6-9 )=927 ✅บ
08:15 บน ( 8-2 )=860 ✅บ
08:30 บน ( 8-7 )=020 +
08:45 บน ( 8-3 )=553 ✅บ
09:00 บน ( 3-0 )=029 ✅บ
09:15 บน ( 5-7 )=403 +
09:30 บน ( 4-0 )=570 ✅บ
09:45 บน ( 0-1 )=269 +
10:00 บน ( 4-3 )=183 ✅บ
10:15 บน ( 4-3 )=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 7
8/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

10:30 บน ( 6-5 )=521 ✅บ
10:45 บน ( 8-7 )=568 ✅บ
11:00 บน ( 2-1 )=270 ✅บ
11:15 บน ( 4-5 )=280 +
11:30 บน ( 8-7 )=396 +
11:45 บน ( 4-5 )=224 ✅บ
12:00 บน ( 3-9 )=934 ✅✅บบ
12:15 บน ( 5-2 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
10:30 บน ( 6-5 )=521 ✅บ
10:45 บน ( 8-7 )=568 ✅บ
11:00 บน ( 2-1 )=270 ✅บ
11:15 บน ( 4-5 )=280 +
11:30 บน ( 8-7 )=396 +
11:45 บน ( 4-5 )=224 ✅บ
12:00 บน ( 3-9 )=934 ✅✅บบ
12:15 บน ( 5-2 )=685 ✅บ
12:30 บน ( 4-1 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
10:30 บน ( 6-5 )=521 ✅บ
10:45 บน ( 8-7 )=568 ✅บ
11:00 บน ( 2-1 )=270 ✅บ
11:15 บน ( 4-5 )=280 +
11:30 บน ( 8-7 )=396 +
11:45 บน ( 4-5 )=224 ✅บ
12:00 บน ( 3-9 )=934 ✅✅บบ
12:15 บน ( 5-2 )=685 ✅บ
12:30 บน ( 4-1 )=117 ✅บ
12:45 บน ( 4-0 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
10:30 บน ( 6-5 )=521 ✅บ
10:45 บน ( 8-7 )=568 ✅บ
11:00 บน ( 2-1 )=270 ✅บ
11:15 บน ( 4-5 )=280 +
11:30 บน ( 8-7 )=396 +
11:45 บน ( 4-5 )=224 ✅บ
12:00 บน ( 3-9 )=934 ✅✅บบ
12:15 บน ( 5-2 )=685 ✅บ
12:30 บน ( 4-1 )=117 ✅บ
12:45 บน ( 4-0 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 4-5 )=224 ✅บ
12:00 บน ( 3-9 )=934 ✅✅บบ
12:15 บน ( 5-2 )=685 ✅บ
12:30 บน ( 4-1 )=117 ✅บ
12:45 บน ( 4-0 )=552 +
13:00 บน ( 9-2 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 4-5 )=224 ✅บ
12:00 บน ( 3-9 )=934 ✅✅บบ
12:15 บน ( 5-2 )=685 ✅บ
12:30 บน ( 4-1 )=117 ✅บ
12:45 บน ( 4-0 )=552 +
13:00 บน ( 9-2 )=205 ✅บ
13:15 บน ( 8-7 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 4-5 )=224 ✅บ
12:00 บน ( 3-9 )=934 ✅✅บบ
12:15 บน ( 5-2 )=685 ✅บ
12:30 บน ( 4-1 )=117 ✅บ
12:45 บน ( 4-0 )=552 +
13:00 บน ( 9-2 )=205 ✅บ
13:15 บน ( 8-7 )=982 ✅บ
13:30 บน ( 8-7 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 4-5 )=224 ✅บ
12:00 บน ( 3-9 )=934 ✅✅บบ
12:15 บน ( 5-2 )=685 ✅บ
12:30 บน ( 4-1 )=117 ✅บ
12:45 บน ( 4-0 )=552 +
13:00 บน ( 9-2 )=205 ✅บ
13:15 บน ( 8-7 )=982 ✅บ
13:30 บน ( 8-7 )=450 +
13:45 บน ( 6-3 )=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
8/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:00 บน ( 3-5 )=015 ✅บ
07:15 บน ( 7-1 )=167 ✅✅บบ
07:30 บน ( 1-5 )=219 ✅บ
07:45 บน ( 1-9 )=750 +
08:00 บน ( 5-1 )=297 +
08:15 บน ( 0-6 )=675 ✅บ
08:30 บน ( 0-9 )=070 ✅บ
08:45 บน ( 7-6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 3-5 )=015 ✅บ
07:15 บน ( 7-1 )=167 ✅✅บบ
07:30 บน ( 1-5 )=219 ✅บ
07:45 บน ( 1-9 )=750 +
08:00 บน ( 5-1 )=297 +
08:15 บน ( 0-6 )=675 ✅บ
08:30 บน ( 0-9 )=070 ✅บ
08:45 บน ( 7-6 )=561 ✅บ
09:00 บน ( 8-1 )=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 3-5 )=015 ✅บ
07:15 บน ( 7-1 )=167 ✅✅บบ
07:30 บน ( 1-5 )=219 ✅บ
07:45 บน ( 1-9 )=750 +
08:00 บน ( 5-1 )=297 +
08:15 บน ( 0-6 )=675 ✅บ
08:30 บน ( 0-9 )=070 ✅บ
08:45 บน ( 7-6 )=561 ✅บ
09:00 บน ( 8-1 )=644 +
09:15 บน ( 9-0 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 2
6/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:00 บน ( 3-2 )=937 ✅บ
12:15 บน ( 9-7 )=036 +
12:30 บน ( 9-2 )=829 ✅✅บบ
12:45 บน ( 8-2 )=126 ✅บ
13:00 บน ( 9-5 )=502 ✅บ
13:15 บน ( 0-2 )=723 ✅บ
13:30 บน ( 8-1 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:00 บน ( 3-2 )=937 ✅บ
12:15 บน ( 9-7 )=036 +
12:30 บน ( 9-2 )=829 ✅✅บบ
12:45 บน ( 8-2 )=126 ✅บ
13:00 บน ( 9-5 )=502 ✅บ
13:15 บน ( 0-2 )=723 ✅บ
13:30 บน ( 8-1 )=563 +
13:45 บน ( 1-0 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บน ( 9-2 )=829 ✅✅บบ
12:45 บน ( 8-2 )=126 ✅บ
13:00 บน ( 9-5 )=502 ✅บ
13:15 บน ( 0-2 )=723 ✅บ
13:30 บน ( 8-1 )=563 +
13:45 บน ( 1-0 )=919 ✅บ
14:00 บน ( 2-9 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 5
5/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:15 บน ( 5-6 )=632 ✅บ
07:30 บน ( 2-3 )=121 ✅บ
07:45 บน ( 3-2 )=901 +
08:00 บน ( 7-8 )=682 ✅บ
08:15 บน ( 7-8 )=792 ✅บ
08:30 บน ( 9-0 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:15 บน ( 5-6 )=632 ✅บ
07:30 บน ( 2-3 )=121 ✅บ
07:45 บน ( 3-2 )=901 +
08:00 บน ( 7-8 )=682 ✅บ
08:15 บน ( 7-8 )=792 ✅บ
08:30 บน ( 9-0 )=335 +
08:45 บน ( 2-8 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:15 บน ( 5-6 )=632 ✅บ
07:30 บน ( 2-3 )=121 ✅บ
07:45 บน ( 3-2 )=901 +
08:00 บน ( 7-8 )=682 ✅บ
08:15 บน ( 7-8 )=792 ✅บ
08:30 บน ( 9-0 )=335 +
08:45 บน ( 2-8 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:15 บน ( 5-6 )=632 ✅บ
07:30 บน ( 2-3 )=121 ✅บ
07:45 บน ( 3-2 )=901 +
08:00 บน ( 7-8 )=682 ✅บ
08:15 บน ( 7-8 )=792 ✅บ
08:30 บน ( 9-0 )=335 +
08:45 บน ( 2-8 )=781 ✅บ
09:00 บน ( 7-5 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:15 บน ( 5-6 )=632 ✅บ
07:30 บน ( 2-3 )=121 ✅บ
07:45 บน ( 3-2 )=901 +
08:00 บน ( 7-8 )=682 ✅บ
08:15 บน ( 7-8 )=792 ✅บ
08:30 บน ( 9-0 )=335 +
08:45 บน ( 2-8 )=781 ✅บ
09:00 บน ( 7-5 )=702 ✅บ
09:15 บน ( 8-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:15 บน ( 5-6 )=632 ✅บ
07:30 บน ( 2-3 )=121 ✅บ
07:45 บน ( 3-2 )=901 +
08:00 บน ( 7-8 )=682 ✅บ
08:15 บน ( 7-8 )=792 ✅บ
08:30 บน ( 9-0 )=335 +
08:45 บน ( 2-8 )=781 ✅บ
09:00 บน ( 7-5 )=702 ✅บ
09:15 บน ( 8-2 )=974 +
09:30 บน ( 5-3 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 3
4/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:15 บน ( 7-8 )=481 ✅บ
12:30 บน ( 5-3 )=548 ✅บ
12:45 บน ( 7-6 )=352 +
13:00 บน ( 4-2 )=405 ✅บ
13:15 บน ( 5-6 )=875 ✅บ
13:30 บน ( 8-2 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 7-8 )=481 ✅บ
12:30 บน ( 5-3 )=548 ✅บ
12:45 บน ( 7-6 )=352 +
13:00 บน ( 4-2 )=405 ✅บ
13:15 บน ( 5-6 )=875 ✅บ
13:30 บน ( 8-2 )=812 ✅✅บบ
13:45 บน ( 0-7 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 7-8 )=481 ✅บ
12:30 บน ( 5-3 )=548 ✅บ
12:45 บน ( 7-6 )=352 +
13:00 บน ( 4-2 )=405 ✅บ
13:15 บน ( 5-6 )=875 ✅บ
13:30 บน ( 8-2 )=812 ✅✅บบ
13:45 บน ( 0-7 )=796 ✅บ
14:00 บน ( 4-1 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15 บน ( 7-8 )=481 ✅บ
12:30 บน ( 5-3 )=548 ✅บ
12:45 บน ( 7-6 )=352 +
13:00 บน ( 4-2 )=405 ✅บ
13:15 บน ( 5-6 )=875 ✅บ
13:30 บน ( 8-2 )=812 ✅✅บบ
13:45 บน ( 0-7 )=796 ✅บ
14:00 บน ( 4-1 )=099 +
14:15 บน ( 9-5 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 16
3/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:00 บน ( 2-3 )=281 ✅บ
12:15 บน ( 3-4 )=173 ✅บ
12:30 บน ( 3-4 )=323 ✅บ
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:00 บน ( 2-3 )=281 ✅บ
12:15 บน ( 3-4 )=173 ✅บ
12:30 บน ( 3-4 )=323 ✅บ
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:00 บน ( 2-3 )=281 ✅บ
12:15 บน ( 3-4 )=173 ✅บ
12:30 บน ( 3-4 )=323 ✅บ
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:00 บน ( 2-3 )=281 ✅บ
12:15 บน ( 3-4 )=173 ✅บ
12:30 บน ( 3-4 )=323 ✅บ
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:00 บน ( 2-3 )=281 ✅บ
12:15 บน ( 3-4 )=173 ✅บ
12:30 บน ( 3-4 )=323 ✅บ
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:00 บน ( 2-3 )=281 ✅บ
12:15 บน ( 3-4 )=173 ✅บ
12:30 บน ( 3-4 )=323 ✅บ
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=871 ✅บ
14:30 บน ( 8-3 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:00 บน ( 2-3 )=281 ✅บ
12:15 บน ( 3-4 )=173 ✅บ
12:30 บน ( 3-4 )=323 ✅บ
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=871 ✅บ
14:30 บน ( 8-3 )=901 +
14:45 บน ( 4-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:00 บน ( 2-3 )=281 ✅บ
12:15 บน ( 3-4 )=173 ✅บ
12:30 บน ( 3-4 )=323 ✅บ
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=871 ✅บ
14:30 บน ( 8-3 )=901 +
14:45 บน ( 4-2 )=446 ✅บ
15:00 บน ( 2-8 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:00 บน ( 2-3 )=281 ✅บ
12:15 บน ( 3-4 )=173 ✅บ
12:30 บน ( 3-4 )=323 ✅บ
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=871 ✅บ
14:30 บน ( 8-3 )=901 +
14:45 บน ( 4-2 )=446 ✅บ
15:00 บน ( 2-8 )=315 +
15:15 บน ( 7-8 )=797 ✅บ
15:30 บน ( 8-0 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:00 บน ( 2-3 )=281 ✅บ
12:15 บน ( 3-4 )=173 ✅บ
12:30 บน ( 3-4 )=323 ✅บ
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=871 ✅บ
14:30 บน ( 8-3 )=901 +
14:45 บน ( 4-2 )=446 ✅บ
15:00 บน ( 2-8 )=315 +
15:15 บน ( 7-8 )=797 ✅บ
15:30 บน ( 8-0 )=109 ✅บ
15:45 บน ( 4-8 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=871 ✅บ
14:30 บน ( 8-3 )=901 +
14:45 บน ( 4-2 )=446 ✅บ
15:00 บน ( 2-8 )=315 +
15:15 บน ( 7-8 )=797 ✅บ
15:30 บน ( 8-0 )=109 ✅บ
15:45 บน ( 4-8 )=777 +
16:00 บน ( 4-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=871 ✅บ
14:30 บน ( 8-3 )=901 +
14:45 บน ( 4-2 )=446 ✅บ
15:00 บน ( 2-8 )=315 +
15:15 บน ( 7-8 )=797 ✅บ
15:30 บน ( 8-0 )=109 ✅บ
15:45 บน ( 4-8 )=777 +
16:00 บน ( 4-2 )=141 ✅บ
16:15 บน ( 3-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=871 ✅บ
14:30 บน ( 8-3 )=901 +
14:45 บน ( 4-2 )=446 ✅บ
15:00 บน ( 2-8 )=315 +
15:15 บน ( 7-8 )=797 ✅บ
15:30 บน ( 8-0 )=109 ✅บ
15:45 บน ( 4-8 )=777 +
16:00 บน ( 4-2 )=141 ✅บ
16:15 บน ( 3-2 )=625 ✅บ
16:30 บน ( 8-7 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:45 บน ( 8-7 )=987 ✅✅บบ
13:00 บน ( 8-7 )=802 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=871 ✅บ
14:30 บน ( 8-3 )=901 +
14:45 บน ( 4-2 )=446 ✅บ
15:00 บน ( 2-8 )=315 +
15:15 บน ( 7-8 )=797 ✅บ
15:30 บน ( 8-0 )=109 ✅บ
15:45 บน ( 4-8 )=777 +
16:00 บน ( 4-2 )=141 ✅บ
16:15 บน ( 3-2 )=625 ✅บ
16:30 บน ( 8-7 )=208 ✅บ
16:45 บน ( 8-7 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:15 บน ( 7-8 )=797 ✅บ
15:30 บน ( 8-0 )=109 ✅บ
15:45 บน ( 4-8 )=777 +
16:00 บน ( 4-2 )=141 ✅บ
16:15 บน ( 3-2 )=625 ✅บ
16:30 บน ( 8-7 )=208 ✅บ
16:45 บน ( 8-7 )=902 +
17:00 บน ( 8-6 )=762 ✅บ
17:15 บน ( 3-5 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:15 บน ( 7-8 )=797 ✅บ
15:30 บน ( 8-0 )=109 ✅บ
15:45 บน ( 4-8 )=777 +
16:00 บน ( 4-2 )=141 ✅บ
16:15 บน ( 3-2 )=625 ✅บ
16:30 บน ( 8-7 )=208 ✅บ
16:45 บน ( 8-7 )=902 +
17:00 บน ( 8-6 )=762 ✅บ
17:15 บน ( 3-5 )=213 ✅บ
17:30 บน ( 2-1 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
13:15 บน ( 8-0 )=015 ✅บ
13:30 บน ( 8-5 )=428 ✅บ
13:45 บน ( 8-6 )=582 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=910 ✅บ
14:15 บน ( 8-6 )=871 ✅บ
14:30 บน ( 8-3 )=901 +
14:45 บน ( 4-2 )=446 ✅บ
15:00 บน ( 2-8 )=315 +
15:15 บน ( 7-8 )=797 ✅บ
15:30 บน ( 8-0 )=109 ✅บ
15:45 บน ( 4-8 )=777 +
16:00 บน ( 4-2 )=141 ✅บ
16:15 บน ( 3-2 )=625 ✅บ
16:30 บน ( 8-7 )=208 ✅บ
16:45 บน ( 8-7 )=902 +
17:00 บน ( 8-6 )=762 ✅บ
17:15 บน ( 3-5 )=213 ✅บ
17:30 บน ( 2-1 )=863 +
17:45 บน ( 8-7 )=265 +
18:00 บน ( 3-2 )=525 ✅บ
18:15 บน ( 3-5 )=431 ✅บ
18:30 บน ( 3-5 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 2
3/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:00 บน ( 0-4 )=074 ✅✅บบ
07:15 บน ( 0-4 )=790 ✅บ
07:30 บน ( 3-2 )=662 ✅บ
07:45 บน ( 8-7 )=570 ✅บ
08:00 บน ( 4-1 )=917 ✅บ
08:15 บน ( 1-5 )=303 +
08:30 บน ( 5-0 )=553 ✅บ
08:45 บน ( 0-5 )=436 +
09:00 บน ( 4-6 )=729 +
09:15 บน ( 0-4 )=894 ✅บ
09:30 บน ( 4-9 )=042 ✅บ
09:45 บน ( 3-2 )=093 ✅บ
10:00 บน ( 9-4 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
09:15 บน ( 0-4 )=894 ✅บ
09:30 บน ( 4-9 )=042 ✅บ
09:45 บน ( 3-2 )=093 ✅บ
10:00 บน ( 9-4 )=406 ✅บ
10:15 บน ( 8-9 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
09:15 บน ( 0-4 )=894 ✅บ
09:30 บน ( 4-9 )=042 ✅บ
09:45 บน ( 3-2 )=093 ✅บ
10:00 บน ( 9-4 )=406 ✅บ
10:15 บน ( 8-9 )=274 +
10:30 บน ( 2-1 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 8
3/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:00 บน ( 0-4 )=074 ✅✅บบ
07:15 บน ( 0-4 )=790 ✅บ
07:30 บน ( 3-2 )=662 ✅บ
07:45 บน ( 8-7 )=570 ✅บ
08:00 บน ( 4-1 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-4 )=074 ✅✅บบ
07:15 บน ( 0-4 )=790 ✅บ
07:30 บน ( 3-2 )=662 ✅บ
07:45 บน ( 8-7 )=570 ✅บ
08:00 บน ( 4-1 )=917 ✅บ
08:15 บน ( 1-5 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-4 )=074 ✅✅บบ
07:15 บน ( 0-4 )=790 ✅บ
07:30 บน ( 3-2 )=662 ✅บ
07:45 บน ( 8-7 )=570 ✅บ
08:00 บน ( 4-1 )=917 ✅บ
08:15 บน ( 1-5 )=303 +
08:30 บน ( 5-0 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-4 )=074 ✅✅บบ
07:15 บน ( 0-4 )=790 ✅บ
07:30 บน ( 3-2 )=662 ✅บ
07:45 บน ( 8-7 )=570 ✅บ
08:00 บน ( 4-1 )=917 ✅บ
08:15 บน ( 1-5 )=303 +
08:30 บน ( 5-0 )=553 ✅บ
08:45 บน ( 0-5 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-4 )=074 ✅✅บบ
07:15 บน ( 0-4 )=790 ✅บ
07:30 บน ( 3-2 )=662 ✅บ
07:45 บน ( 8-7 )=570 ✅บ
08:00 บน ( 4-1 )=917 ✅บ
08:15 บน ( 1-5 )=303 +
08:30 บน ( 5-0 )=553 ✅บ
08:45 บน ( 0-5 )=436 +
09:00 บน ( 4-6 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-4 )=074 ✅✅บบ
07:15 บน ( 0-4 )=790 ✅บ
07:30 บน ( 3-2 )=662 ✅บ
07:45 บน ( 8-7 )=570 ✅บ
08:00 บน ( 4-1 )=917 ✅บ
08:15 บน ( 1-5 )=303 +
08:30 บน ( 5-0 )=553 ✅บ
08:45 บน ( 0-5 )=436 +
09:00 บน ( 4-6 )=729 +
09:15 บน ( 0-4 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-4 )=074 ✅✅บบ
07:15 บน ( 0-4 )=790 ✅บ
07:30 บน ( 3-2 )=662 ✅บ
07:45 บน ( 8-7 )=570 ✅บ
08:00 บน ( 4-1 )=917 ✅บ
08:15 บน ( 1-5 )=303 +
08:30 บน ( 5-0 )=553 ✅บ
08:45 บน ( 0-5 )=436 +
09:00 บน ( 4-6 )=729 +
09:15 บน ( 0-4 )=894 ✅บ
09:30 บน ( 4-9 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-4 )=074 ✅✅บบ
07:15 บน ( 0-4 )=790 ✅บ
07:30 บน ( 3-2 )=662 ✅บ
07:45 บน ( 8-7 )=570 ✅บ
08:00 บน ( 4-1 )=917 ✅บ
08:15 บน ( 1-5 )=303 +
08:30 บน ( 5-0 )=553 ✅บ
08:45 บน ( 0-5 )=436 +
09:00 บน ( 4-6 )=729 +
09:15 บน ( 0-4 )=894 ✅บ
09:30 บน ( 4-9 )=042 ✅บ
09:45 บน ( 3-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:00 บน ( 0-4 )=074 ✅✅บบ
07:15 บน ( 0-4 )=790 ✅บ
07:30 บน ( 3-2 )=662 ✅บ
07:45 บน ( 8-7 )=570 ✅บ
08:00 บน ( 4-1 )=917 ✅บ
08:15 บน ( 1-5 )=303 +
08:30 บน ( 5-0 )=553 ✅บ
08:45 บน ( 0-5 )=436 +
09:00 บน ( 4-6 )=729 +
09:15 บน ( 0-4 )=894 ✅บ
09:30 บน ( 4-9 )=042 ✅บ
09:45 บน ( 3-2 )=093 ✅บ
10:00 บน ( 9-4 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 7
2/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

14:45 บน ( 7-0 )=767 ✅บ
15:00 บน ( 4-3 )=377 ✅บ
15:15 บน ( 4-3 )=369 ✅บ
15:30 บน ( 0-3 )=051 ✅บ
15:45 บน ( 0-5 )=804 ✅บ
16:00 บน ( 0-9 )=017 ✅บ
16:15 บน ( 4-1 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
14:45 บน ( 7-0 )=767 ✅บ
15:00 บน ( 4-3 )=377 ✅บ
15:15 บน ( 4-3 )=369 ✅บ
15:30 บน ( 0-3 )=051 ✅บ
15:45 บน ( 0-5 )=804 ✅บ
16:00 บน ( 0-9 )=017 ✅บ
16:15 บน ( 4-1 )=952 +
16:30 บน ( 4-9 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
14:45 บน ( 7-0 )=767 ✅บ
15:00 บน ( 4-3 )=377 ✅บ
15:15 บน ( 4-3 )=369 ✅บ
15:30 บน ( 0-3 )=051 ✅บ
15:45 บน ( 0-5 )=804 ✅บ
16:00 บน ( 0-9 )=017 ✅บ
16:15 บน ( 4-1 )=952 +
16:30 บน ( 4-9 )=405 ✅บ
16:45 บน ( 2-3 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
14:45 บน ( 7-0 )=767 ✅บ
15:00 บน ( 4-3 )=377 ✅บ
15:15 บน ( 4-3 )=369 ✅บ
15:30 บน ( 0-3 )=051 ✅บ
15:45 บน ( 0-5 )=804 ✅บ
16:00 บน ( 0-9 )=017 ✅บ
16:15 บน ( 4-1 )=952 +
16:30 บน ( 4-9 )=405 ✅บ
16:45 บน ( 2-3 )=067 +
17:00 บน ( 2-1 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
14:45 บน ( 7-0 )=767 ✅บ
15:00 บน ( 4-3 )=377 ✅บ
15:15 บน ( 4-3 )=369 ✅บ
15:30 บน ( 0-3 )=051 ✅บ
15:45 บน ( 0-5 )=804 ✅บ
16:00 บน ( 0-9 )=017 ✅บ
16:15 บน ( 4-1 )=952 +
16:30 บน ( 4-9 )=405 ✅บ
16:45 บน ( 2-3 )=067 +
17:00 บน ( 2-1 )=420 ✅บ
17:15 บน ( 7-8 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
14:45 บน ( 7-0 )=767 ✅บ
15:00 บน ( 4-3 )=377 ✅บ
15:15 บน ( 4-3 )=369 ✅บ
15:30 บน ( 0-3 )=051 ✅บ
15:45 บน ( 0-5 )=804 ✅บ
16:00 บน ( 0-9 )=017 ✅บ
16:15 บน ( 4-1 )=952 +
16:30 บน ( 4-9 )=405 ✅บ
16:45 บน ( 2-3 )=067 +
17:00 บน ( 2-1 )=420 ✅บ
17:15 บน ( 7-8 )=338 ✅บ
17:30 บน ( 9-0 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
14:45 บน ( 7-0 )=767 ✅บ
15:00 บน ( 4-3 )=377 ✅บ
15:15 บน ( 4-3 )=369 ✅บ
15:30 บน ( 0-3 )=051 ✅บ
15:45 บน ( 0-5 )=804 ✅บ
16:00 บน ( 0-9 )=017 ✅บ
16:15 บน ( 4-1 )=952 +
16:30 บน ( 4-9 )=405 ✅บ
16:45 บน ( 2-3 )=067 +
17:00 บน ( 2-1 )=420 ✅บ
17:15 บน ( 7-8 )=338 ✅บ
17:30 บน ( 9-0 )=532 +
17:45 บน ( 6-7 )=164 ✅บ
18:00 บน ( 8-9 )=099 ✅บ
18:15 บน ( 3-2 )=759 +
18:30 บน ( 0-8 )=137 +
18:45 บน ( 2-3 )=413 ✅บ
19:00 บน ( 2-1 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
14:45 บน ( 7-0 )=767 ✅บ
15:00 บน ( 4-3 )=377 ✅บ
15:15 บน ( 4-3 )=369 ✅บ
15:30 บน ( 0-3 )=051 ✅บ
15:45 บน ( 0-5 )=804 ✅บ
16:00 บน ( 0-9 )=017 ✅บ
16:15 บน ( 4-1 )=952 +
16:30 บน ( 4-9 )=405 ✅บ
16:45 บน ( 2-3 )=067 +
17:00 บน ( 2-1 )=420 ✅บ
17:15 บน ( 7-8 )=338 ✅บ
17:30 บน ( 9-0 )=532 +
17:45 บน ( 6-7 )=164 ✅บ
18:00 บน ( 8-9 )=099 ✅บ
18:15 บน ( 3-2 )=759 +
18:30 บน ( 0-8 )=137 +
18:45 บน ( 2-3 )=413 ✅บ
19:00 บน ( 2-1 )=741 ✅บ
19:15 บน ( 8-7 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 5
2/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

11:15 บน ( 9-8 )=528 ✅บ
11:30 บน ( 4-3 )=890 +
11:45 บน ( 9-8 )=269 ✅บ
12:00 บน ( 8-9 )=998 ✅✅บบ
12:15 บน ( 4-3 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 9-8 )=269 ✅บ
12:00 บน ( 8-9 )=998 ✅✅บบ
12:15 บน ( 4-3 )=781 +
12:30 บน ( 5-6 )=602 ✅บ
12:45 บน ( 9-8 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 9-8 )=269 ✅บ
12:00 บน ( 8-9 )=998 ✅✅บบ
12:15 บน ( 4-3 )=781 +
12:30 บน ( 5-6 )=602 ✅บ
12:45 บน ( 9-8 )=109 ✅บ
13:00 บน ( 2-1 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 9-8 )=269 ✅บ
12:00 บน ( 8-9 )=998 ✅✅บบ
12:15 บน ( 4-3 )=781 +
12:30 บน ( 5-6 )=602 ✅บ
12:45 บน ( 9-8 )=109 ✅บ
13:00 บน ( 2-1 )=316 ✅บ
13:15 บน ( 2-1 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 9-8 )=269 ✅บ
12:00 บน ( 8-9 )=998 ✅✅บบ
12:15 บน ( 4-3 )=781 +
12:30 บน ( 5-6 )=602 ✅บ
12:45 บน ( 9-8 )=109 ✅บ
13:00 บน ( 2-1 )=316 ✅บ
13:15 บน ( 2-1 )=398 +
13:30 บน ( 6-5 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
11:45 บน ( 9-8 )=269 ✅บ
12:00 บน ( 8-9 )=998 ✅✅บบ
12:15 บน ( 4-3 )=781 +
12:30 บน ( 5-6 )=602 ✅บ
12:45 บน ( 9-8 )=109 ✅บ
13:00 บน ( 2-1 )=316 ✅บ
13:15 บน ( 2-1 )=398 +
13:30 บน ( 6-5 )=862 ✅บ
13:45 บน ( 3-2 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 5
2/08/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

06:00 บน ( 7-6 )=699 ✅บ
06:15 บน ( 8-9 )=191 ✅บ
06:30 บน ( 8-7 )=182 ✅บ
06:45 บน ( 6-5 )=037 +
07:00 บน ( 4-2 )=886 +
07:15 บน ( 0-9 )=195 ✅บ
07:30 บน ( 9-0 )=692 ✅บ
07:45 บน ( 9-0 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
06:00 บน ( 7-6 )=699 ✅บ
06:15 บน ( 8-9 )=191 ✅บ
06:30 บน ( 8-7 )=182 ✅บ
06:45 บน ( 6-5 )=037 +
07:00 บน ( 4-2 )=886 +
07:15 บน ( 0-9 )=195 ✅บ
07:30 บน ( 9-0 )=692 ✅บ
07:45 บน ( 9-0 )=853 +
08:00 บน ( 5-4 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
06:00 บน ( 7-6 )=699 ✅บ
06:15 บน ( 8-9 )=191 ✅บ
06:30 บน ( 8-7 )=182 ✅บ
06:45 บน ( 6-5 )=037 +
07:00 บน ( 4-2 )=886 +
07:15 บน ( 0-9 )=195 ✅บ
07:30 บน ( 9-0 )=692 ✅บ
07:45 บน ( 9-0 )=853 +
08:00 บน ( 5-4 )=634 ✅บ
08:15 บน ( 2-1 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
06:00 บน ( 7-6 )=699 ✅บ
06:15 บน ( 8-9 )=191 ✅บ
06:30 บน ( 8-7 )=182 ✅บ
06:45 บน ( 6-5 )=037 +
07:00 บน ( 4-2 )=886 +
07:15 บน ( 0-9 )=195 ✅บ
07:30 บน ( 9-0 )=692 ✅บ
07:45 บน ( 9-0 )=853 +
08:00 บน ( 5-4 )=634 ✅บ
08:15 บน ( 2-1 )=146 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:15 บน ( 0-9 )=195 ✅บ
07:30 บน ( 9-0 )=692 ✅บ
07:45 บน ( 9-0 )=853 +
08:00 บน ( 5-4 )=634 ✅บ
08:15 บน ( 2-1 )=146 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=529 ✅บ
08:45 บน ( 3-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
07:15 บน ( 0-9 )=195 ✅บ
07:30 บน ( 9-0 )=692 ✅บ
07:45 บน ( 9-0 )=853 +
08:00 บน ( 5-4 )=634 ✅บ
08:15 บน ( 2-1 )=146 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=529 ✅บ
08:45 บน ( 3-2 )=778 +
09:00 บน ( 9-0 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 10
หวยรัฐบาล 1/08/2562

964 ------ 64
745 ------- 45
145

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=923 ✅สบ
15:45 บน ( 7-8 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=923 ✅สบ
15:45 บน ( 7-8 )=178 ✅✅สบบ
16:00 บน ( 6-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=923 ✅สบ
15:45 บน ( 7-8 )=178 ✅✅สบบ
16:00 บน ( 6-2 )=611 ✅สบ
16:15 บน ( 0-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=923 ✅สบ
15:45 บน ( 7-8 )=178 ✅✅สบบ
16:00 บน ( 6-2 )=611 ✅สบ
16:15 บน ( 0-2 )=700 ✅สบ
16:30 บน ( 9-7 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=923 ✅สบ
15:45 บน ( 7-8 )=178 ✅✅สบบ
16:00 บน ( 6-2 )=611 ✅สบ
16:15 บน ( 0-2 )=700 ✅สบ
16:30 บน ( 9-7 )=634 +
16:45 บน ( 8-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=923 ✅สบ
15:45 บน ( 7-8 )=178 ✅✅สบบ
16:00 บน ( 6-2 )=611 ✅สบ
16:15 บน ( 0-2 )=700 ✅สบ
16:30 บน ( 9-7 )=634 +
16:45 บน ( 8-2 )=983 ✅สบ
17:00 บน ( 3-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=923 ✅สบ
15:45 บน ( 7-8 )=178 ✅✅สบบ
16:00 บน ( 6-2 )=611 ✅สบ
16:15 บน ( 0-2 )=700 ✅สบ
16:30 บน ( 9-7 )=634 +
16:45 บน ( 8-2 )=983 ✅สบ
17:00 บน ( 3-2 )=412 ✅สบ
17:15 บน ( 9-4 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=923 ✅สบ
15:45 บน ( 7-8 )=178 ✅✅สบบ
16:00 บน ( 6-2 )=611 ✅สบ
16:15 บน ( 0-2 )=700 ✅สบ
16:30 บน ( 9-7 )=634 +
16:45 บน ( 8-2 )=983 ✅สบ
17:00 บน ( 3-2 )=412 ✅สบ
17:15 บน ( 9-4 )=953 ✅สบ
17:30 บน ( 9-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=923 ✅สบ
15:45 บน ( 7-8 )=178 ✅✅สบบ
16:00 บน ( 6-2 )=611 ✅สบ
16:15 บน ( 0-2 )=700 ✅สบ
16:30 บน ( 9-7 )=634 +
16:45 บน ( 8-2 )=983 ✅สบ
17:00 บน ( 3-2 )=412 ✅สบ
17:15 บน ( 9-4 )=953 ✅สบ
17:30 บน ( 9-2 )=313 +
17:45 บน ( 5-4 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
15:00 บน ( 8-6 )=636 ✅สบ
15:15 บน ( 4-8 )=998 ✅สบ
15:30 บน ( 3-4 )=923 ✅สบ
15:45 บน ( 7-8 )=178 ✅✅สบบ
16:00 บน ( 6-2 )=611 ✅สบ
16:15 บน ( 0-2 )=700 ✅สบ
16:30 บน ( 9-7 )=634 +
16:45 บน ( 8-2 )=983 ✅สบ
17:00 บน ( 3-2 )=412 ✅สบ
17:15 บน ( 9-4 )=953 ✅สบ
17:30 บน ( 9-2 )=313 +
17:45 บน ( 5-4 )=863 +
18:00 บน ( 9-1 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
หวยรัฐบาล 1/08/2562

964 ------ 64
745 ------- 45
145

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:45 บน ( 7-2 )=592 ✅สบ
13:00 บน ( 7-6 )=070 ✅สบ
13:15 บน ( 7-1 )=215 ✅สบ
13:30 บน ( 4-5 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
12:45 บน ( 7-2 )=592 ✅สบ
13:00 บน ( 7-6 )=070 ✅สบ
13:15 บน ( 7-1 )=215 ✅สบ
13:30 บน ( 4-5 )=219 +
13:45 บน ( 4-5 )=363 +
14:00 บน ( 2-1 )=283 ✅สบ
14:15 บน ( 4-6 )=
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 8
หวยรัฐบาล 1/08/2562

964 ------ 64
745 ------- 45
145

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

06:00 บน ( 0-6 )=469 ✅สบ
06:15 บน ( 3-5 )=321 ✅สบ
06:30 บน ( 6-0 )=991 ทบ
06:45 บน ( 9-6 )=663 ✅สบ
07:00 บน ( 2-0 )=525 ✅สบ
07:15 บน ( 9-0 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
06:00 บน ( 0-6 )=469 ✅สบ
06:15 บน ( 3-5 )=321 ✅สบ
06:30 บน ( 6-0 )=991 ทบ
06:45 บน ( 9-6 )=663 ✅สบ
07:00 บน ( 2-0 )=525 ✅สบ
07:15 บน ( 9-0 )=929 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=
jindawongsun123 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอตามค่ะ
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
06:00 บน ( 0-6 )=469 ✅สบ
06:15 บน ( 3-5 )=321 ✅สบ
06:30 บน ( 6-0 )=991 ทบ
06:45 บน ( 9-6 )=663 ✅สบ
07:00 บน ( 2-0 )=525 ✅สบ
07:15 บน ( 9-0 )=929 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=528 ✅สบ
07:45 บน ( 9-1 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
06:00 บน ( 0-6 )=469 ✅สบ
06:15 บน ( 3-5 )=321 ✅สบ
06:30 บน ( 6-0 )=991 ทบ
06:45 บน ( 9-6 )=663 ✅สบ
07:00 บน ( 2-0 )=525 ✅สบ
07:15 บน ( 9-0 )=929 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=528 ✅สบ
07:45 บน ( 9-1 )=531 ✅สบ
08:00 บน ( 8-3 )=771 ทบ
08:15 บน ( 9-2 )=602 ✅สบ
08:30 บน ( 8-2 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
06:00 บน ( 0-6 )=469 ✅สบ
06:15 บน ( 3-5 )=321 ✅สบ
06:30 บน ( 6-0 )=991 ทบ
06:45 บน ( 9-6 )=663 ✅สบ
07:00 บน ( 2-0 )=525 ✅สบ
07:15 บน ( 9-0 )=929 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=528 ✅สบ
07:45 บน ( 9-1 )=531 ✅สบ
08:00 บน ( 8-3 )=771 ทบ
08:15 บน ( 9-2 )=602 ✅สบ
08:30 บน ( 8-2 )=810 ✅สบ
08:45 บน ( 9-8 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
06:00 บน ( 0-6 )=469 ✅สบ
06:15 บน ( 3-5 )=321 ✅สบ
06:30 บน ( 6-0 )=991 ทบ
06:45 บน ( 9-6 )=663 ✅สบ
07:00 บน ( 2-0 )=525 ✅สบ
07:15 บน ( 9-0 )=929 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=528 ✅สบ
07:45 บน ( 9-1 )=531 ✅สบ
08:00 บน ( 8-3 )=771 ทบ
08:15 บน ( 9-2 )=602 ✅สบ
08:30 บน ( 8-2 )=810 ✅สบ
08:45 บน ( 9-8 )=360 ทบ
09:00 บน ( 6-9 )=483 ทบ
09:15 บน ( 2-5 )=027 ✅สบ
09:30 บน ( 0-5 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
06:45 บน ( 9-6 )=663 ✅สบ
07:00 บน ( 2-0 )=525 ✅สบ
07:15 บน ( 9-0 )=929 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=528 ✅สบ
07:45 บน ( 9-1 )=531 ✅สบ
08:00 บน ( 8-3 )=771 ทบ
08:15 บน ( 9-2 )=602 ✅สบ
08:30 บน ( 8-2 )=810 ✅สบ
08:45 บน ( 9-8 )=360 ทบ
09:00 บน ( 6-9 )=483 ทบ
09:15 บน ( 2-5 )=027 ✅สบ
09:30 บน ( 0-5 )=835 ✅สบ
09:45 บน ( 0-8 )=
jay2425 2 สัปดาห์ที่แล้ว
06:45 บน ( 9-6 )=663 ✅สบ
07:00 บน ( 2-0 )=525 ✅สบ
07:15 บน ( 9-0 )=929 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=528 ✅สบ
07:45 บน ( 9-1 )=531 ✅สบ
08:00 บน ( 8-3 )=771 ทบ
08:15 บน ( 9-2 )=602 ✅สบ
08:30 บน ( 8-2 )=810 ✅สบ
08:45 บน ( 9-8 )=360 ทบ
09:00 บน ( 6-9 )=483 ทบ
09:15 บน ( 2-5 )=027 ✅สบ
09:30 บน ( 0-5 )=835 ✅สบ
09:45 บน ( 0-8 )=464 ทบ
10:00 บน ( 3-6 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 1
วันที่ 31/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

16:45 บน ( 9-1 )=899 ✅สบ
17:00 บน ( 2-5 )=435 ✅สบ
17:15 บน ( 5-9 )=054 ✅สบ
17:30 บน ( 6-1 )=780 +
17:45 บน ( 4-2 )=221 ✅สบ
18:00 บน ( 4-9)=748 ✅สบ
18:15 บน ( 1-4 )=


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
16:45 บน ( 9-1 )=899 ✅สบ
17:00 บน ( 2-5 )=435 ✅สบ
17:15 บน ( 5-9 )=054 ✅สบ
17:30 บน ( 6-1 )=780 +
17:45 บน ( 4-2 )=221 ✅สบ
18:00 บน ( 4-9 )=748 ✅สบ
18:15 บน ( 1-4 )=942 ✅สบ
18:30 บน ( 2-0 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 2
วันที่ 31/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:30 บน ( 8-7 )=607 ✅สบ
12:45 บน ( 5-3 )=988 ทบ
13:00 บน ( 8-7 )=831 ✅สบ
13:15 บน ( 3-5 )=232 ✅สบ
13:30 บน ( 9-8 )=941 ✅สบ
13:45 บน ( 8-9 )=089 ✅✅สบสบ
14:00 บน ( 8-4 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:00 บน ( 8-7 )=831 ✅สบ
13:15 บน ( 3-5 )=232 ✅สบ
13:30 บน ( 9-8 )=941 ✅สบ
13:45 บน ( 8-9 )=089 ✅สบ
14:00 บน ( 8-4 )=090 ทบ
14:15 บน ( 9-8 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:00 บน ( 8-7 )=831 ✅สบ
13:15 บน ( 3-5 )=232 ✅สบ
13:30 บน ( 9-8 )=941 ✅สบ
13:45 บน ( 8-9 )=089 ✅สบ
14:00 บน ( 8-4 )=090 ทบ
14:15 บน ( 9-8 )=464 ทบ
14:30 บน ( 3-2 )=
jay2425 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 3
วันที่ 31/07/2562

เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

09:30 บน ( 0-8 )=682 ✅สบ
09:45 บน ( 2-3 )=283 ✅✅สบสบ
10:00 บน ( 8-9 )=919 ✅สบ
10:15 บน ( 5-3 )=545 ✅สบ
10:30 บน ( 3-5 )=221 ทบ
10:45 บน ( 3-0 )=805 ✅สบ
11:00 บน ( 3-5 )=825 ✅สบ
11:15 บน ( 3-2 )=937 ✅สบ
11:30 บน ( 3-5 )=711 ทบ
11:45 บน ( 5-3 )=332 ✅สบ
12:00 บน ( 1-0 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
09:30 บน ( 0-8 )=682 ✅สบ
09:45 บน ( 2-3 )=283 ✅✅สบสบ
10:00 บน ( 8-9 )=919 ✅สบ
10:15 บน ( 5-3 )=545 ✅สบ
10:30 บน ( 3-5 )=221 ทบ
10:45 บน ( 3-0 )=805 ✅สบ
11:00 บน ( 3-5 )=825 ✅สบ
11:15 บน ( 3-2 )=937 ✅สบ
11:30 บน ( 3-5 )=711 ทบ
11:45 บน ( 5-3 )=332 ✅สบ
12:00 บน ( 1-0 )=398 ทบ
12:15 บน ( 5-3 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
09:30 บน ( 0-8 )=682 ✅สบ
09:45 บน ( 2-3 )=283 ✅✅สบสบ
10:00 บน ( 8-9 )=919 ✅สบ
10:15 บน ( 5-3 )=545 ✅สบ
10:30 บน ( 3-5 )=221 ทบ
10:45 บน ( 3-0 )=805 ✅สบ
11:00 บน ( 3-5 )=825 ✅สบ
11:15 บน ( 3-2 )=937 ✅สบ
11:30 บน ( 3-5 )=711 ทบ
11:45 บน ( 5-3 )=332 ✅สบ
12:00 บน ( 1-0 )=398 ทบ
12:15 บน ( 5-3 )=877 ทบ
12:30 บน ( 8-7 )=
jay2425 3 สัปดาห์ที่แล้ว
09:30 บน ( 0-8 )=682 ✅สบ
09:45 บน ( 2-3 )=283 ✅✅สบสบ
10:00 บน ( 8-9 )=919 ✅สบ
10:15 บน ( 5-3 )=545 ✅สบ
10:30 บน ( 3-5 )=221 ทบ
10:45 บน ( 3-0 )=805 ✅สบ
11:00 บน ( 3-5 )=825 ✅สบ
11:15 บน ( 3-2 )=937 ✅สบ
11:30 บน ( 3-5 )=711 ทบ
11:45 บน ( 5-3 )=332 ✅สบ
12:00 บน ( 1-0 )=398 ทบ
12:15 บน ( 5-3 )=877 ทบ
12:30 บน ( 8-7 )=607 ✅สบ
12:45 บน ( 5-3 )=
แสดงความคิดเห็น