โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 3
18/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )= 015 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 0-7 )=128 +
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=847 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 8-9 )=094 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 9-0 )=114 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 0-7 )=771 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 3-6 )=964 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 9-7 )=418 +
18:30 เจาะบน ( 2-5 )=718 ✅✅ลล
18:45 เจาะบน ( 0-8 )=681 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 9-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=847 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 8-9 )=094 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 9-0 )=114 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 0-7 )=771 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 3-6 )=964 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 9-7 )=418 +
18:30 เจาะบน ( 2-5 )=718 ✅✅ลล
18:45 เจาะบน ( 0-8 )=681 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 9-6 )=891 ✅สบ
19:15 เจาะบน ( 7-0 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=847 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 8-9 )=094 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 9-0 )=114 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 0-7 )=771 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 3-6 )=964 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 9-7 )=418 +
18:30 เจาะบน ( 2-5 )=718 ✅✅ลล
18:45 เจาะบน ( 0-8 )=681 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 9-6 )=891 ✅สบ
19:15 เจาะบน ( 7-0 )=977 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 8-3 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=847 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 8-9 )=094 ✅สบ
17:30 เจาะบน ( 9-0 )=114 ✅ล
17:45 เจาะบน ( 0-7 )=771 ✅สบ
18:00 เจาะบน ( 3-6 )=964 ✅✅สบสบ
18:15 เจาะบน ( 9-7 )=418 +
18:30 เจาะบน ( 2-5 )=718 ✅✅ลล
18:45 เจาะบน ( 0-8 )=681 ✅สบ
19:00 เจาะบน ( 9-6 )=891 ✅สบ
19:15 เจาะบน ( 7-0 )=977 ✅สบ
19:30 เจาะบน ( 8-3 )=160 +
19:45 เจาะบน ( 7-2 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 6
18/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )= 015 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 0-7 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )= 015 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 0-7 )=128 +
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
14:30 เจาะบน ( 6-2 )=362 ✅✅สบสบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=889 +
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )= 015 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 0-7 )=128 +
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
15:00 เจาะบน ( 8-0 )=101 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 9-7 )=839 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 1-9 )=978 ✅สบ
15:45 เจาะบน ( 8-1 )=807 ✅สบ
16:00 เจาะบน ( 0-7 )=806 ✅สบ
16:15 เจาะบน ( 0-8 )= 015 ✅สบ
16:30 เจาะบน ( 0-7 )=128 +
16:45 เจาะบน ( 9-1 )=109 ✅✅สบสบ
17:00 เจาะบน ( 7-1 )=847 ✅สบ
17:15 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
19/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

08:45 เจาะบน ( 9-8 )=853 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 3-1 )=061 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 6-4 )=477 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 3-1 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
08:45 เจาะบน ( 9-8 )=853 ✅สบ
09:00 เจาะบน ( 3-1 )=061 ✅สบ
09:15 เจาะบน ( 6-4 )=477 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 3-1 )=918 ✅สบ
09:45 เจาะบน ( 5-3 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 5
18/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

12:00 เจาะบน ( 9-1 )=165 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 5-9 )=135 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 9-3 )=726 +
12:45 เจาะบน ( 9-8 )=181 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 3-4 )=083 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 4-3 )=833 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 8-9 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:00 เจาะบน ( 9-1 )=165 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 5-9 )=135 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 9-3 )=726 +
12:45 เจาะบน ( 9-8 )=181 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 3-4 )=083 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 4-3 )=833 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 8-9 )=003 +
13:45 เจาะบน ( 2-3 )=255 ✅สบ
14:00 เจาะบน ( 4-3 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:00 เจาะบน ( 9-1 )=165 ✅สบ
12:15 เจาะบน ( 5-9 )=135 ✅สบ
12:30 เจาะบน ( 9-3 )=726 +
12:45 เจาะบน ( 9-8 )=181 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 3-4 )=083 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 4-3 )=833 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 8-9 )=003 +
13:45 เจาะบน ( 2-3 )=255 ✅สบ
14:00 เจาะบน ( 4-3 )=949 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 4-5 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:45 เจาะบน ( 9-8 )=181 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 3-4 )=083 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 4-3 )=833 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 8-9 )=003 +
13:45 เจาะบน ( 2-3 )=255 ✅สบ
14:00 เจาะบน ( 4-3 )=949 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 4-5 )=323 +
14:30 เจาะบน ( 2-3 )=093 ✅สบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:45 เจาะบน ( 9-8 )=181 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 3-4 )=083 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 4-3 )=833 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 8-9 )=003 +
13:45 เจาะบน ( 2-3 )=255 ✅สบ
14:00 เจาะบน ( 4-3 )=949 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 4-5 )=323 +
14:30 เจาะบน ( 2-3 )=093 ✅สบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=814 +
15:00 เจาะบน ( 4-2 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:45 เจาะบน ( 9-8 )=181 ✅สบ
13:00 เจาะบน ( 3-4 )=083 ✅สบ
13:15 เจาะบน ( 4-3 )=833 ✅สบ
13:30 เจาะบน ( 8-9 )=003 +
13:45 เจาะบน ( 2-3 )=255 ✅สบ
14:00 เจาะบน ( 4-3 )=949 ✅สบ
14:15 เจาะบน ( 4-5 )=323 +
14:30 เจาะบน ( 2-3 )=093 ✅สบ
14:45 เจาะบน ( 2-3 )=814 +
15:00 เจาะบน ( 4-2 )=250 ✅สบ
15:15 เจาะบน ( 8-9 )=810 ✅สบ
15:30 เจาะบน ( 8-9 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 7
18/08/2562

เสียวเจาะ บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

09:00 เจาะบน ( 4-9 )=749 ✅✅สสบบ
09:15 เจาะบน ( 9-2 )=525 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 4-9 )=120 ✅ล
09:45 เจาะบน ( 4-3 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 เจาะบน ( 4-9 )=749 ✅✅สสบบ
09:15 เจาะบน ( 9-2 )=525 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 4-9 )=120 ✅ล
09:45 เจาะบน ( 4-3 )=854 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 8-3 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 เจาะบน ( 4-9 )=749 ✅✅สสบบ
09:15 เจาะบน ( 9-2 )=525 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 4-9 )=120 ✅ล
09:45 เจาะบน ( 4-3 )=854 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 8-3 )=845 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 3-6 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 เจาะบน ( 4-9 )=749 ✅✅สสบบ
09:15 เจาะบน ( 9-2 )=525 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 4-9 )=120 ✅ล
09:45 เจาะบน ( 4-3 )=854 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 8-3 )=845 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 3-6 )=451 +
10:30 เจาะบน ( 9-3 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 เจาะบน ( 4-9 )=749 ✅✅สสบบ
09:15 เจาะบน ( 9-2 )=525 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 4-9 )=120 ✅ล
09:45 เจาะบน ( 4-3 )=854 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 8-3 )=845 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 3-6 )=451 +
10:30 เจาะบน ( 9-3 )=380 ✅สบ
10:45 เจาะบน ( 9-3 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 เจาะบน ( 4-9 )=749 ✅✅สสบบ
09:15 เจาะบน ( 9-2 )=525 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 4-9 )=120 ✅ล
09:45 เจาะบน ( 4-3 )=854 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 8-3 )=845 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 3-6 )=451 +
10:30 เจาะบน ( 9-3 )=380 ✅สบ
10:45 เจาะบน ( 9-3 )=603 ✅สบ
11:00 เจาะบน ( 6-3 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 เจาะบน ( 4-9 )=749 ✅✅สสบบ
09:15 เจาะบน ( 9-2 )=525 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 4-9 )=120 ✅ล
09:45 เจาะบน ( 4-3 )=854 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 8-3 )=845 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 3-6 )=451 +
10:30 เจาะบน ( 9-3 )=380 ✅สบ
10:45 เจาะบน ( 9-3 )=603 ✅สบ
11:00 เจาะบน ( 6-3 )=582 +
11:15 เจาะบน ( 3-9 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 เจาะบน ( 4-9 )=749 ✅✅สสบบ
09:15 เจาะบน ( 9-2 )=525 ✅สบ
09:30 เจาะบน ( 4-9 )=120 ✅ล
09:45 เจาะบน ( 4-3 )=854 ✅สบ
10:00 เจาะบน ( 8-3 )=845 ✅สบ
10:15 เจาะบน ( 3-6 )=451 +
10:30 เจาะบน ( 9-3 )=380 ✅สบ
10:45 เจาะบน ( 9-3 )=603 ✅สบ
11:00 เจาะบน ( 6-3 )=582 +
11:15 เจาะบน ( 3-9 )=714 ✅ล
11:30 เจาะบน ( 9-1 )=935 ✅สบ
11:45 เจาะบน ( 8-2 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
17/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

11:15 เจาะบน ( 5 )-3=735 ✅✅สบสบ
11:30 เจาะบน ( 9 )-7=975 ✅✅สบสบ
11:45 เจาะบน ( 4 )-2=304 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6 )-4=852 +
12:15 เจาะบน ( 2 )-0=592 ✅สล
12:30 เจาะบน ( 6 )-0=921 ✅สล
12:45 เจาะบน ( 5 )-3=563 ✅✅สบสบ
13:00 เจาะบน ( 9 )-7=845 ✅✅สลสล
13:15 เจาะบน ( 2 )-4=452 ✅✅สบสบ
13:30 เจาะบน ( 0 )-8=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 5 )-3=735 ✅✅สบสบ
11:30 เจาะบน ( 9 )-7=975 ✅✅สบสบ
11:45 เจาะบน ( 4 )-2=304 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6 )-4=852 +
12:15 เจาะบน ( 2 )-0=592 ✅สล
12:30 เจาะบน ( 6 )-0=921 ✅สล
12:45 เจาะบน ( 5 )-3=563 ✅✅สบสบ
13:00 เจาะบน ( 9 )-7=845 ✅✅สลสล
13:15 เจาะบน ( 2 )-4=452 ✅✅สบสบ
13:30 เจาะบน ( 0 )-8=060 ✅สบ
13:45 เจาะบน ( 9 )-5=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:45 เจาะบน ( 5 )-3=563 ✅✅สบสบ
13:00 เจาะบน ( 9 )-7=845 ✅✅สลสล
13:15 เจาะบน ( 2 )-4=452 ✅✅สบสบ
13:30 เจาะบน ( 0 )-8=060 ✅สบ
13:45 เจาะบน ( 9 )-5=872 ✅สล
14:00 เจาะบน ( 0 )-6=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 3
17/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง) เจาะบน ใน ( - )

11:15 เจาะบน ( 5 )-3=735 ✅✅สบสบ
11:30 เจาะบน ( 9 )-7=975 ✅✅สบสบ
11:45 เจาะบน ( 4 )-2=304 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6 )-4=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 5 )-3=735 ✅✅สบสบ
11:30 เจาะบน ( 9 )-7=975 ✅✅สบสบ
11:45 เจาะบน ( 4 )-2=304 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6 )-4=852 +
12:15 เจาะบน ( 2 )-0=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 5 )-3=735 ✅✅สบสบ
11:30 เจาะบน ( 9 )-7=975 ✅✅สบสบ
11:45 เจาะบน ( 4 )-2=304 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6 )-4=852 +
12:15 เจาะบน ( 2 )-0=592 +
12:30 เจาะบน ( 6 )-0=921 +
12:45 เจาะบน ( 5 )-3=563 ✅✅สบสบ
13:00 เจาะบน ( 9 )-7=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
11:15 เจาะบน ( 5 )-3=735 ✅✅สบสบ
11:30 เจาะบน ( 9 )-7=975 ✅✅สบสบ
11:45 เจาะบน ( 4 )-2=304 ✅สบ
12:00 เจาะบน ( 6 )-4=852 +
12:15 เจาะบน ( 2 )-0=592 ✅สล
12:30 เจาะบน ( 6 )-0=921 ✅สล
12:45 เจาะบน ( 5 )-3=563 ✅✅สบสบ
13:00 เจาะบน ( 9 )-7=845 ✅✅สลสล
13:15 เจาะบน ( 2 )-4=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 3
17/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

08:30 บน ( 9-1 )=618 ✅สบ
08:45 บน ( 5-9 )=392 ✅สบ
09:00 บน ( 4-2 )=458 ✅สบ
09:15 บน ( 2-4 )=941 ✅สบ
09:30 บน ( 9-7 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
08:30 บน ( 9-1 )=618 ✅สบ
08:45 บน ( 5-9 )=392 ✅สบ
09:00 บน ( 4-2 )=458 ✅สบ
09:15 บน ( 2-4 )=941 ✅สบ
09:30 บน ( 9-7 )=507 ✅สบ
09:45 บน ( 9-5 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
08:30 บน ( 9-1 )=618 ✅สบ
08:45 บน ( 5-9 )=392 ✅สบ
09:00 บน ( 4-2 )=458 ✅สบ
09:15 บน ( 2-4 )=941 ✅สบ
09:30 บน ( 9-7 )=507 ✅สบ
09:45 บน ( 9-5 )=352 ✅สบ
10:00 บน ( 9-7 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
08:30 บน ( 9-1 )=618 ✅สบ
08:45 บน ( 5-9 )=392 ✅สบ
09:00 บน ( 4-2 )=458 ✅สบ
09:15 บน ( 2-4 )=941 ✅สบ
09:30 บน ( 9-7 )=507 ✅สบ
09:45 บน ( 9-5 )=352 ✅สบ
10:00 บน ( 9-7 )=201 +
10:15 บน ( 8-0 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 3
หวย รัฐบาล 16/08/2562

552 - 25
252 - 52

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

13:15 บน ( 4-5 )=459 ✅✅สบสบ
13:30 บน ( 8-7 )=296 +
13:45 บน ( 9-6 )=999 ✅สบ
14:00 บน ( 4-3 )=352 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=524 ✅สบ
14:30 บน ( 2-1 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:15 บน ( 4-5 )=459 ✅✅สบสบ
13:30 บน ( 8-7 )=296 +
13:45 บน ( 9-6 )=999 ✅สบ
14:00 บน ( 4-3 )=352 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=524 ✅สบ
14:30 บน ( 2-1 )=458 +
14:45 บน ( 8-0 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:15 บน ( 4-5 )=459 ✅✅สบสบ
13:30 บน ( 8-7 )=296 +
13:45 บน ( 9-6 )=999 ✅สบ
14:00 บน ( 4-3 )=352 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=524 ✅สบ
14:30 บน ( 2-1 )=458 +
14:45 บน ( 8-0 )=463 +
15:00 บน ( 3-4 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:15 บน ( 4-5 )=459 ✅✅สบสบ
13:30 บน ( 8-7 )=296 +
13:45 บน ( 9-6 )=999 ✅สบ
14:00 บน ( 4-3 )=352 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=524 ✅สบ
14:30 บน ( 2-1 )=458 +
14:45 บน ( 8-0 )=463 +
15:00 บน ( 3-4 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 5
หวย รัฐบาล 16/08/2562

552 - 25
252 - 52

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

08:00 บน ( 2-3 )=324 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 2-3 )=351 ✅สบ
08:30 บน ( 2-3 )=654 +
08:45 บน ( 4-5 )=090 +
09:00 บน ( 2-1 )=198 ✅สบ
09:15 บน ( 8-9 )=095 ✅สบ
09:30 บน ( 8-9 )=990 ✅สบ
09:45 บน ( 8-7 )=898 ✅สบ
10:00 บน ( 8-7 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 บน ( 2-1 )=198 ✅สบ
09:15 บน ( 8-9 )=095 ✅สบ
09:30 บน ( 8-9 )=990 ✅สบ
09:45 บน ( 8-7 )=898 ✅สบ
10:00 บน ( 8-7 )=753 ✅สบ
10:15 บน ( 8-7 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 บน ( 2-1 )=198 ✅สบ
09:15 บน ( 8-9 )=095 ✅สบ
09:30 บน ( 8-9 )=990 ✅สบ
09:45 บน ( 8-7 )=898 ✅สบ
10:00 บน ( 8-7 )=753 ✅สบ
10:15 บน ( 8-7 )=212 +
10:30 บน ( 1-0 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 บน ( 2-1 )=198 ✅สบ
09:15 บน ( 8-9 )=095 ✅สบ
09:30 บน ( 8-9 )=990 ✅สบ
09:45 บน ( 8-7 )=898 ✅สบ
10:00 บน ( 8-7 )=753 ✅สบ
10:15 บน ( 8-7 )=212 +
10:30 บน ( 1-0 )=119 ✅สบ
10:45 บน ( 8-7 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 บน ( 2-1 )=198 ✅สบ
09:15 บน ( 8-9 )=095 ✅สบ
09:30 บน ( 8-9 )=990 ✅สบ
09:45 บน ( 8-7 )=898 ✅สบ
10:00 บน ( 8-7 )=753 ✅สบ
10:15 บน ( 8-7 )=212 +
10:30 บน ( 1-0 )=119 ✅สบ
10:45 บน ( 8-7 )=196 +
11:00 บน ( 4-5 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:00 บน ( 2-1 )=198 ✅สบ
09:15 บน ( 8-9 )=095 ✅สบ
09:30 บน ( 8-9 )=990 ✅สบ
09:45 บน ( 8-7 )=898 ✅สบ
10:00 บน ( 8-7 )=753 ✅สบ
10:15 บน ( 8-7 )=212 +
10:30 บน ( 1-0 )=119 ✅สบ
10:45 บน ( 8-7 )=196 +
11:00 บน ( 4-5 )=823 +
11:15 บน ( 8-9 )=528 ✅สบ
11:30 บน ( 7-6 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 6
หวย รัฐบาล 16/08/2562

552 - 25
252 - 52

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:30 บน ( 4-5 )=174 ✅สบ
07:45 บน ( 2-3 )=517 +
08:00 บน ( 2-3 )=324 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 2-3 )=351 ✅สบ
08:30 บน ( 2-3 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
07:30 บน ( 4-5 )=174 ✅สบ
07:45 บน ( 2-3 )=517 +
08:00 บน ( 2-3 )=324 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 2-3 )=351 ✅สบ
08:30 บน ( 2-3 )=654 +
08:45 บน ( 4-5 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
07:30 บน ( 4-5 )=174 ✅สบ
07:45 บน ( 2-3 )=517 +
08:00 บน ( 2-3 )=324 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 2-3 )=351 ✅สบ
08:30 บน ( 2-3 )=654 +
08:45 บน ( 4-5 )=090 +
09:00 บน ( 2-1 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
07:30 บน ( 4-5 )=174 ✅สบ
07:45 บน ( 2-3 )=517 +
08:00 บน ( 2-3 )=324 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 2-3 )=351 ✅สบ
08:30 บน ( 2-3 )=654 +
08:45 บน ( 4-5 )=090 +
09:00 บน ( 2-1 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
07:30 บน ( 4-5 )=174 ✅สบ
07:45 บน ( 2-3 )=517 +
08:00 บน ( 2-3 )=324 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 2-3 )=351 ✅สบ
08:30 บน ( 2-3 )=654 +
08:45 บน ( 4-5 )=090 +
09:00 บน ( 2-1 )=198 ✅สบ
09:15 บน ( 8-9 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
08:00 บน ( 2-3 )=324 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 2-3 )=351 ✅สบ
08:30 บน ( 2-3 )=654 +
08:45 บน ( 4-5 )=090 +
09:00 บน ( 2-1 )=198 ✅สบ
09:15 บน ( 8-9 )=095 ✅สบ
09:30 บน ( 8-9 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
08:00 บน ( 2-3 )=324 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 2-3 )=351 ✅สบ
08:30 บน ( 2-3 )=654 +
08:45 บน ( 4-5 )=090 +
09:00 บน ( 2-1 )=198 ✅สบ
09:15 บน ( 8-9 )=095 ✅สบ
09:30 บน ( 8-9 )=990 ✅สบ
09:45 บน ( 8-7 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
15/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

19:00 บน ( 5-6 )=551 ✅สบ
19:15 บน ( 5-6 )=065 ✅✅สบสบ
19:30 บน ( 6-5 )=886 ✅สบ
19:45 บน ( 9-1 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
15/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)


11:30 บน ( 4-3 )=332 ✅สบ
11:45 บน ( 8-9 )=188 ✅สบ
12:00 บน ( 7-6 )=849 +
12:15 บน ( 9-4 )=443 ✅สบ
12:30 บน ( 9-0 )=549 ✅สบ
12:45 บน ( 3-4 )=812 +
13:00 บน ( 0-1 )=117 ✅สบ
13:15 บน ( 0-1 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
11:30 บน ( 4-3 )=332 ✅สบ
11:45 บน ( 8-9 )=188 ✅สบ
12:00 บน ( 7-6 )=849 +
12:15 บน ( 9-4 )=443 ✅สบ
12:30 บน ( 9-0 )=549 ✅สบ
12:45 บน ( 3-4 )=812 +
13:00 บน ( 0-1 )=117 ✅สบ
13:15 บน ( 7-1 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

08:30 บน ( 8-9 )=841 ✅สบ
08:45 บน ( 8-9 )=287 ✅สบ
09:00 บน ( 9-0 )=477 +
09:15 บน ( 0-9 )=669 ✅สบ
09:30 บน ( 1-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
08:30 บน ( 8-9 )=841 ✅สบ
08:45 บน ( 8-9 )=287 ✅สบ
09:00 บน ( 9-0 )=477 +
09:15 บน ( 0-9 )=669 ✅สบ
09:30 บน ( 1-2 )=558 +
09:45 บน ( 9-3 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
14/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

14:30 บน ( 3-6 )=067 ✅สบ
14:45 บน ( 3-6 )=466 ✅สบ
15:00 บน ( 9-6 )=792 ✅สบ
15:15 บน ( 9-6 )=


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
14:30 บน ( 3-6 )=067 ✅สบ
14:45 บน ( 3-6 )=466 ✅สบ
15:00 บน ( 9-6 )=792 ✅สบ
15:15 บน ( 9-6 )=461 ✅สบ
15:30 บน ( 9-6 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
14:30 บน ( 3-6 )=067 ✅สบ
14:45 บน ( 3-6 )=466 ✅สบ
15:00 บน ( 9-6 )=792 ✅สบ
15:15 บน ( 9-6 )=461 ✅สบ
15:30 บน ( 9-6 )=435 +
15:45 บน ( 9-6 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
14/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:00 บน ( 7-9 )=782 ✅สบ
12:15 บน ( 2-9 )=494 ✅สบ
12:30 บน ( 3-9 )=795 ✅สบ
12:45 บน ( 8-7 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 7
13/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

13:00 บน ( 4-3 )=735 ✅สบ
13:15 บน ( 1-3 )=169 ✅สบ
13:30 บน ( 4-5 )=199 +
13:45 บน ( 8-0 )=683 ✅สบ
14:00 บน ( 8-3 )=089 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:00 บน ( 4-3 )=735 ✅สบ
13:15 บน ( 1-3 )=169 ✅สบ
13:30 บน ( 4-5 )=199 +
13:45 บน ( 8-0 )=683 ✅สบ
14:00 บน ( 8-3 )=089 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=302 ✅สบ
14:30 บน ( 8-7 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:00 บน ( 4-3 )=735 ✅สบ
13:15 บน ( 1-3 )=169 ✅สบ
13:30 บน ( 4-5 )=199 +
13:45 บน ( 8-0 )=683 ✅สบ
14:00 บน ( 8-3 )=089 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=302 ✅สบ
14:30 บน ( 8-7 )=637 ✅สบ
14:45 บน ( 2-1 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:00 บน ( 4-3 )=735 ✅สบ
13:15 บน ( 1-3 )=169 ✅สบ
13:30 บน ( 4-5 )=199 +
13:45 บน ( 8-0 )=683 ✅สบ
14:00 บน ( 8-3 )=089 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=302 ✅สบ
14:30 บน ( 8-7 )=637 ✅สบ
14:45 บน ( 2-1 )=500 +
15:00 บน ( 3-2 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:00 บน ( 4-3 )=735 ✅สบ
13:15 บน ( 1-3 )=169 ✅สบ
13:30 บน ( 4-5 )=199 +
13:45 บน ( 8-0 )=683 ✅สบ
14:00 บน ( 8-3 )=089 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=302 ✅สบ
14:30 บน ( 8-7 )=637 ✅สบ
14:45 บน ( 2-1 )=500 +
15:00 บน ( 3-2 )=173 ✅สบ
15:15 บน ( 9-1 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:45 บน ( 8-0 )=683 ✅สบ
14:00 บน ( 8-3 )=089 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=302 ✅สบ
14:30 บน ( 8-7 )=637 ✅สบ
14:45 บน ( 2-1 )=500 +
15:00 บน ( 3-2 )=173 ✅สบ
15:15 บน ( 9-1 )=021 ✅สบ
15:30 บน ( 9-1 )=464 +
15:45 บน ( 6-4 )=ไม่ออกผล
16:00 บน ( 2-7 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:00 บน ( 4-3 )=735 ✅สบ
13:15 บน ( 1-3 )=169 ✅สบ
13:30 บน ( 4-5 )=199 +
13:45 บน ( 8-0 )=683 ✅สบ
14:00 บน ( 8-3 )=089 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=302 ✅สบ
14:30 บน ( 8-7 )=637 ✅สบ
14:45 บน ( 2-1 )=500 +
15:00 บน ( 3-2 )=173 ✅สบ
15:15 บน ( 9-1 )=021 ✅สบ
15:30 บน ( 9-1 )=464 +
15:45 บน ( 6-4 )=ไม่ออกผล
16:00 บน ( 2-7 )=963 +
16:15 บน ( 6-3 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:00 บน ( 4-3 )=735 ✅สบ
13:15 บน ( 1-3 )=169 ✅สบ
13:30 บน ( 4-5 )=199 +
13:45 บน ( 8-0 )=683 ✅สบ
14:00 บน ( 8-3 )=089 ✅สบ
14:15 บน ( 4-3 )=302 ✅สบ
14:30 บน ( 8-7 )=637 ✅สบ
14:45 บน ( 2-1 )=500 +
15:00 บน ( 3-2 )=173 ✅สบ
15:15 บน ( 9-1 )=021 ✅สบ
15:30 บน ( 9-1 )=464 +
15:45 บน ( 6-4 )=ไม่ออกผล
16:00 บน ( 2-7 )=963 +
16:15 บน ( 6-3 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 3
13/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

06:45 บน ( 2-5 )=597 ✅สบ
07:00 บน ( 4-1 )=192 ✅สบ
07:15 บน ( 2-0 )=213 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=687 +
07:45 บน ( 6-5 )=428 +
08:00 บน ( 4-3 )=493 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 4-5 )=246 ✅สบ
08:30 บน ( 4-2 )=
LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
06:45 บน ( 2-5 )=597 ✅สบ
07:00 บน ( 4-1 )=192 ✅สบ
07:15 บน ( 2-0 )=213 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=687 +
07:45 บน ( 6-5 )=428 +
08:00 บน ( 4-3 )=493 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 4-5 )=246 ✅สบ
08:30 บน ( 4-2 )=370 +
08:45 บน ( 6-2 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
06:45 บน ( 2-5 )=597 ✅สบ
07:00 บน ( 4-1 )=192 ✅สบ
07:15 บน ( 2-0 )=213 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=687 +
07:45 บน ( 6-5 )=428 +
08:00 บน ( 4-3 )=493 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 4-5 )=246 ✅สบ
08:30 บน ( 4-2 )=370 +
08:45 บน ( 6-2 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
06:45 บน ( 2-5 )=597 ✅สบ
07:00 บน ( 4-1 )=192 ✅สบ
07:15 บน ( 2-0 )=213 ✅สบ
07:30 บน ( 0-2 )=687 +
07:45 บน ( 6-5 )=428 +
08:00 บน ( 4-3 )=493 ✅✅สบสบ
08:15 บน ( 4-5 )=246 ✅สบ
08:30 บน ( 4-2 )=370 +
08:45 บน ( 6-2 )=400 +
09:00 บน ( 2-3 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
12/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

16:00 บน ( 5-1 )=955 ✅สบ
16:15 บน ( 5-1 )=197 ✅สบ
16:30 บน ( 7-3 )=314 ✅สบ
16:45 บน ( 8-4 )=ไม่ออกผล
17:00 บน ( 4-5 )=437 ✅สบ
17:15 บน ( 6-2 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 4
12/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

09:15 บน ( 7-6 )=061 ✅สบ
09:30 บน ( 7-9 )=431 +
09:45 บน ( 6-8 )=980 ✅สบ
10:00 บน ( 8-6 )=658 ✅✅สบบ
10:15 บน ( 8-6 )=788 ✅สบ
10:30 บน ( 8-6 )=

LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:15 บน ( 7-6 )=061 ✅สบ
09:30 บน ( 7-9 )=431 +
09:45 บน ( 6-8 )=980 ✅สบ
10:00 บน ( 8-6 )=658 ✅✅สบบ
10:15 บน ( 8-6 )=788 ✅สบ
10:30 บน ( 8-6 )=587 ✅สบ
10:45 บน ( 8-6 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:15 บน ( 7-6 )=061 ✅สบ
09:30 บน ( 7-9 )=431 +
09:45 บน ( 6-8 )=980 ✅สบ
10:00 บน ( 8-6 )=658 ✅✅สบบ
10:15 บน ( 8-6 )=788 ✅สบ
10:30 บน ( 8-6 )=587 ✅สบ
10:45 บน ( 8-6 )=357 +
11:00 บน ( 4-3 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:45 บน ( 6-8 )=980 ✅สบ
10:00 บน ( 8-6 )=658 ✅✅สบบ
10:15 บน ( 8-6 )=788 ✅สบ
10:30 บน ( 8-6 )=587 ✅สบ
10:45 บน ( 8-6 )=357 +
11:00 บน ( 4-3 )=243 ✅✅สบบ
11:15 บน ( 3-9 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
09:45 บน ( 6-8 )=980 ✅สบ
10:00 บน ( 8-6 )=658 ✅✅สบบ
10:15 บน ( 8-6 )=788 ✅สบ
10:30 บน ( 8-6 )=587 ✅สบ
10:45 บน ( 8-6 )=357 +
11:00 บน ( 4-3 )=243 ✅✅สบบ
11:15 บน ( 3-9 )=824 +
11:30 บน ( 4-3 )=623 ✅สบ
11:45 บน ( 8-6 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
11/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

17:30 บน ( 4-6 )=014 ✅สบ
17:45 บน ( 8-6 )=875 ✅สบ
18:00 บน ( 2-5 )=248 ✅สบ
18:15 บน ( 3-5 )=327 ✅สบ
18:30 บน ( 9-1 )=798 ✅สบ
18:45 บน ( 7-1 )=878 ✅สบ
19:00 บน ( 5-1 )=


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
17:30 บน ( 4-6 )=014 ✅สบ
17:45 บน ( 8-6 )=875 ✅สบ
18:00 บน ( 2-5 )=248 ✅สบ
18:15 บน ( 3-5 )=327 ✅สบ
18:30 บน ( 9-1 )=798 ✅สบ
18:45 บน ( 7-1 )=878 ✅สบ
19:00 บน ( 5-1 )=080 +
19:15 บน ( 4-1 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
17:30 บน ( 4-6 )=014 ✅สบ
17:45 บน ( 8-6 )=875 ✅สบ
18:00 บน ( 2-5 )=248 ✅สบ
18:15 บน ( 3-5 )=327 ✅สบ
18:30 บน ( 9-1 )=798 ✅สบ
18:45 บน ( 7-1 )=878 ✅สบ
19:00 บน ( 5-1 )=080 +
19:15 บน ( 4-1 )=525 +
19:30 บน ( 8-5 )=082 ✅สบ
19:45 บน ( 4-3 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
11/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:15 บน ( 7-6 )=267 ✅✅สบสบ
12:30 บน ( 7-9 )=069 ✅สบ
12:45 บน ( 4-6 )=760 ✅สบ
13:00 บน ( 4-2 )=695 +
13:15 บน ( 7-3 )=356 ✅สบ
13:30 บน ( 3-6 )=


LINE ทักไลน์ tttsss1234
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:15 บน ( 7-6 )=267 ✅✅สบสบ
12:30 บน ( 7-9 )=069 ✅สบ
12:45 บน ( 4-6 )=760 ✅สบ
13:00 บน ( 4-2 )=695 +
13:15 บน ( 7-3 )=356 ✅สบ
13:30 บน ( 3-6 )=098 +
13:45 บน ( 6-9 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
11/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

08:30 บน ( 8-6 )=758 ✅สบ
08:45 บน ( 7-8 )=908 ✅สบ
09:00 บน ( 9-0 )=479 ✅สบ
09:15 บน ( 0-9 )=452 +
09:30 บน ( 6-3 )=523 ✅สบ
09:45 บน ( 3-1 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
08:30 บน ( 8-6 )=758 ✅สบ
08:45 บน ( 7-8 )=908 ✅สบ
09:00 บน ( 9-0 )=479 ✅สบ
09:15 บน ( 0-9 )=452 +
09:30 บน ( 6-3 )=523 ✅สบ
09:45 บน ( 3-1 )=338 ✅สบ
10:00 บน ( 6-2 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
08:30 บน ( 8-6 )=758 ✅สบ
08:45 บน ( 7-8 )=908 ✅สบ
09:00 บน ( 9-0 )=479 ✅สบ
09:15 บน ( 0-9 )=452 +
09:30 บน ( 6-3 )=523 ✅สบ
09:45 บน ( 3-1 )=338 ✅สบ
10:00 บน ( 6-2 )=375 +
10:15 บน ( 0-8 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 8
10/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=922 +
16:00 บน ( 8-6 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=922 +
16:00 บน ( 8-6 )=829 สบ
16:15 บน ( 8-6 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=922 +
16:00 บน ( 8-6 )=829 สบ
16:15 บน ( 8-6 )=683 สบบ
16:30 บน ( 9-7 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=922 +
16:00 บน ( 8-6 )=829 สบ
16:15 บน ( 8-6 )=683 สบบ
16:30 บน ( 9-7 )=627 สบ
16:45 บน ( 6-4 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=538 สบบ
14:45 บน ( 7-5 )=058 สบ
15:00 บน ( 8-6 )=785 สบ
15:15 บน ( 4-2 )=243 สบบ
15:30 บน ( 0-2 )=954 +
15:45 บน ( 6-4 )=922 +
16:00 บน ( 8-6 )=829 สบ
16:15 บน ( 8-6 )=683 สบบ
16:30 บน ( 9-7 )=627 สบ
16:45 บน ( 6-4 )=
jay2425 ดู 9 เดือนที่แล้ว 6
10/08/2562

เสียว บน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=
jay2425 9 เดือนที่แล้ว
12:15 บน ( 0-9 )=992 สบ
12:30 บน ( 3-2 )=336 สบ
12:45 บน ( 9-0 )=050 สบ
13:00 บน ( 8-9 )=894 สบบ
13:15 บน ( 4-6 )=932 +
13:30 บน ( 2-3 )=919 +
13:45 บน ( 9-7 )=487 สบ
14:00 บน ( 8-6 )=837 สบ
14:15 บน ( 3-1 )=197 สบ
14:30 บน ( 5-3 )=
แสดงความคิดเห็น