โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง เฮียบิ๊ก 27 / 03 / 2562

17:45 [ 0 ]=098/99 ✅สบ
18:00 [ 8 ]=277/53 +
18.15 [ 9 ]=967/71 ✅สบ
18:30 [ 9 ]=809/55 ✅สบ
18.45 [ 9 ]=386/17 +
19:00 [ 8 ]=649/08 ✅สล
19:15 [ 8 ]=520/68 ✅สล
19:30 [ 8 ]=867/95 ✅สบ
19.45 [ 8 ]=


LINE ทักไลน์ kkbb2425
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง เฮียบิ๊ก 27 / 03 / 2562

07:45 [ 0 ]=145/08 ✅สล
08.00 [ 6 ]=887/05 +
08:15 [ 8 ]=415/83 ✅สล
08:30 [ 8 ]=516/98 ✅สล
08:45 [ 8 ]=158-798-896

LINE ทักไลน์ kkbb2425
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 0 ]=145/08 ✅สล
08.00 [ 6 ]=887/05 +
08:15 [ 8 ]=415/83 ✅สล
08:30 [ 8 ]=516/98 ✅สล
08:45 [ 8 ]=767/47 +
09.00 [ 6 ]=567-167-876-456
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:45 [ 0 ]=145/08 ✅สล
08.00 [ 6 ]=887/05 +
08:15 [ 8 ]=415/83 ✅สล
08:30 [ 8 ]=516/98 ✅สล
08:45 [ 8 ]=767/47 +
09.00 [ 6 ]=352/81 +
09:15 [ 3 ]=123-234-345-532
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
26 มีค 2562
× 18:30 [ 9 ]=907/36 ✅สบ
× 18.45 [ 6 ]=131/61 ✅สล
× 19:00 [ 3 ]=799/24 +
× 19:15 [ 6 ]=789/54 +
× 19:30 [ 9 ]=913/45 ✅สบ
× 19.45 [ 3 ]=893/86 ✅สบ
× 20.00 [ 9 ]=914/65 ✅สบ
× 20.15 [ 9 ]=
×


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
× 18:30 [ 9 ]=907/36 ✅สบ
× 18.45 [ 6 ]=131/61 ✅สล
× 19:00 [ 3 ]=799/24 +
× 19:15 [ 6 ]=789/54 +
× 19:30 [ 9 ]=913/45 ✅สบ
× 19.45 [ 3 ]=893/86 ✅สบ
× 20.00 [ 9 ]=914/65 ✅สบ
× 20.15 [ 9 ]=400/49 ✅สล
× 20.30 [ 4 ]=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
× 18:30 [ 9 ]=907/36 ✅สบ
× 18.45 [ 6 ]=131/61 ✅สล
× 19:00 [ 3 ]=799/24 +
× 19:15 [ 6 ]=789/54 +
× 19:30 [ 9 ]=913/45 ✅สบ
× 19.45 [ 3 ]=893/86 ✅สบ
× 20.00 [ 9 ]=914/65 ✅สบ
× 20.15 [ 9 ]=400/49 ✅สล
× 20.30 [ 4 ]=526/68 +
× 20.45 [ 6 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 6
26 มีค 2562
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:30 [ 4 ]=000/08 +
× 11:45 [ 0 ]=165/88 +
× 12:00 [ 8 ]=399/55 +
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=904/70 ✅✅สบล
× 14.00 [ 9 ]=890-789-190
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=904/70 ✅✅สบล
× 14.00 [ 9 ]=980/48 ✅สบ แตก 890-789-190
× 14:15 [ 8 ]=988-998-968
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=904/70 ✅✅สบล
× 14.00 [ 9 ]=980/48 ✅สบ แตก 890-789-190
× 14:15 [ 8 ]=375/66 +
× 14.30 [ 0 ]=141/85 ✅สล
× 14:45 [ 6 ]=456-567-678
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=904/70 ✅✅สบล
× 14.00 [ 9 ]=980/48 ✅สบ แตก 890-789-190
× 14:15 [ 8 ]=375/66 +
× 14.30 [ 0 ]=141/85 ✅สล
× 14:45 [ 6 ]=958/89 +
× 15:00 [ 8 ]=389-789-583-980
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=900/02 +
× 13.00 [ 9 ]=777/59 ✅สบ
× 13:15 [ 0 ]=068/17 ✅สบ
× 13:30 [ 9 ]=381/94 ✅สล
× 13:45 [ 0 ]=904/70 ✅✅สบล
× 14.00 [ 9 ]=980/48 ✅สบ แตก 890-789-190
× 14:15 [ 8 ]=375/66 +
× 14.30 [ 0 ]=141/85 ✅สล
× 14:45 [ 6 ]=958/89 +
× 15:00 [ 8 ]=411/19 +
× 15:15 [ 9 ]=519-419-119
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
26 มีค 2562
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:15 [ 4 ]=414-114-241


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:15 [ 4 ]=000/08 +
× 11:30 [ 0 ]=180-280-980
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:30 [ 4 ]=000/08 +
× 11:45 [ 0 ]= 180-280-980
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:30 [ 4 ]=000/08 +
× 11:45 [ 0 ]=165/88 +
× 12:00 [ 8 ]=686-688-678-986
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 6 ]=622/96 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=262/57 ✅สบ
× 11:30 [ 4 ]=000/08 +
× 11:45 [ 0 ]=165/88 +
× 12:00 [ 8 ]=399/55 +
× 12:15 [ 6 ]=046/23 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=049/59 ✅สบ
× 12:45 [ 6 ]=046-456-768
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 6
25 มีค 2562

× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=497/25 +
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=497/25 +
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=497/25 +
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=746/28 ✅สบ
× 14.00 [ 4 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=497/25 +
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=746/28 ✅สบ
× 14.00 [ 4 ]=340/45 ✅✅สบล
× 14:15 [ 2 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=497/25 +
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=746/28 ✅สบ
× 14.00 [ 4 ]=340/45 ✅✅สบล
× 14:15 [ 2 ]=285/50 ✅สบ
× 14.30 [ 2 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=746/28 ✅สบ
× 14.00 [ 4 ]=340/45 ✅✅สบล
× 14:15 [ 2 ]=285/50 ✅สบ
× 14.30 [ 2 ]=421/22 ✅✅สบล
× 14:45 [ 4 ]=875/02 +
× 15:00 [ 2 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:45 [ 2 ]=928/95 ✅สบ
× 13.00 [ 2 ]=922/26 ✅✅สบล
× 13:15 [ 2 ]=302/41 ✅สบ
× 13:30 [ 4 ]=791/04 ✅สล
× 13:45 [ 4 ]=746/28 ✅สบ
× 14.00 [ 4 ]=340/45 ✅✅สบล
× 14:15 [ 2 ]=285/50 ✅สบ
× 14.30 [ 2 ]=421/22 ✅✅สบล
× 14:45 [ 4 ]=875/02 +
× 15:00 [ 2 ]=599/56 +
× 15:15 [ 8 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
25 มีค 2562

× 10:00 [ 0 ]=740/31 ✅สบ
× 10:15 [ 0 ]=520/08 ✅✅สบล
× 10.30 [ 0 ]=031/16 ✅สบ
× 10:45 [ 0 ]=560/98 ✅สบ
× 11.00 [ 0 ]=527/74 +
× 11:15 [ 6 ]=


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 10:00 [ 0 ]=740/31 ✅สบ
× 10:15 [ 0 ]=520/08 ✅✅สบล
× 10.30 [ 0 ]=031/16 ✅สบ
× 10:45 [ 0 ]=560/98 ✅สบ
× 11.00 [ 0 ]=527/74 +
× 11:15 [ 6 ]=680/90 ✅สบ
× 11:30 [ 0 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 10:00 [ 0 ]=740/31 ✅สบ
× 10:15 [ 0 ]=520/08 ✅✅สบล
× 10.30 [ 0 ]=031/16 ✅สบ
× 10:45 [ 0 ]=560/98 ✅สบ
× 11.00 [ 0 ]=527/74 +
× 11:15 [ 6 ]=680/90 ✅สบ
× 11:30 [ 0 ]=734/89 +
× 11:45 [ 6 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 10:00 [ 0 ]=740/31 ✅สบ
× 10:15 [ 0 ]=520/08 ✅✅สบล
× 10.30 [ 0 ]=031/16 ✅สบ
× 10:45 [ 0 ]=560/98 ✅สบ
× 11.00 [ 0 ]=527/74 +
× 11:15 [ 6 ]=680/90 ✅สบ
× 11:30 [ 0 ]=734/89 +
× 11:45 [ 6 ]=543/87 +
× 12:00 [ 4 ]=231/31 +
× 12:15 [ 3 ]=508/13 ✅สล
× 12.30 [ 3 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
24 มีค 2562

× 16:30 [ 8 ]=892/84 ✅✅สบล
× 16.45 [ 8 ]=671/80 ✅สล
× 17:00 [ 8 ]=722/88 ✅สล
× 17.15 [ 8 ]=633/31 +
× 17:30 [ 8 ]=ไม่ออกผล
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 16:30 [ 8 ]=892/84 ✅✅สบล
× 16.45 [ 8 ]=671/80 ✅สล
× 17:00 [ 8 ]=722/88 ✅สล
× 17.15 [ 8 ]=633/31 +
× 17:30 [ 8 ]=ไม่ออกผล
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=263/38 ✅สล
× 18.15 [ 8 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 16:30 [ 8 ]=892/84 ✅✅สบล
× 16.45 [ 8 ]=671/80 ✅สล
× 17:00 [ 8 ]=722/88 ✅สล
× 17.15 [ 8 ]=633/31 +
× 17:30 [ 8 ]=ไม่ออกผล
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=263/38 ✅สล
× 18.15 [ 8 ]=247/11 +
× 18:30 [ 2 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 16:30 [ 8 ]=892/84 ✅✅สบล
× 16.45 [ 8 ]=671/80 ✅สล
× 17:00 [ 8 ]=722/88 ✅สล
× 17.15 [ 8 ]=633/31 +
× 17:30 [ 8 ]=ไม่ออกผล
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=263/38 ✅สล
× 18.15 [ 8 ]=247/11 +
× 18:30 [ 2 ]=435/17 +
× 18.45 [ 4 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 16:30 [ 8 ]=892/84 ✅✅สบล
× 16.45 [ 8 ]=671/80 ✅สล
× 17:00 [ 8 ]=722/88 ✅สล
× 17.15 [ 8 ]=633/31 +
× 17:30 [ 8 ]=ไม่ออกผล
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=263/38 ✅สล
× 18.15 [ 8 ]=247/11 +
× 18:30 [ 2 ]=435/17 +
× 18.45 [ 4 ]=470/05 ✅สบ
× 19:00 [ 4 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 17:45 [ 8 ]=698/32 ✅สบ
× 18:00 [ 8 ]=263/38 ✅สล
× 18.15 [ 8 ]=247/11 +
× 18:30 [ 2 ]=435/17 +
× 18.45 [ 4 ]=470/05 ✅สบ
× 19:00 [ 4 ]=756/44 ✅สล
× 19:15 [ 4 ]=029/45 ✅สล
× 19:30 [ 4 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
24 มีค 2562

× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=842-420-20-02


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=950/47 +
× 09:45 [ 4 ]=842-424-224
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=950/47 +
× 09:45 [ 4 ]=092/48 ✅สล
× 10:00 [ 0 ]=240-840-092
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=950/47 +
× 09:45 [ 4 ]=092/48 ✅สล
× 10:00 [ 0 ]=250/17 ✅สบ
× 10:15 [ 2 ]=842-822-828-422-442
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=950/47 +
× 09:45 [ 4 ]=092/48 ✅สล
× 10:00 [ 0 ]=250/17 ✅สบ
× 10:15 [ 2 ]=810/43 +
× 10.30 [ 0 ]=102-810
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=132/49 ✅สบ
× 09.30 [ 2 ]=950/47 +
× 09:45 [ 4 ]=092/48 ✅สล
× 10:00 [ 0 ]=250/17 ✅สบ
× 10:15 [ 2 ]=810/43 +
× 10.30 [ 0 ]=931/55 +
× 10:45 [ 3 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
× 07:00 [ 8 ]=338/53 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=40-04-240-004-440


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:00 [ 8 ]=338/53 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=327/87 +
× 07.30 [ 0 ]=109-890
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:00 [ 8 ]=338/53 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=327/87 +
× 07.30 [ 0 ]=314/53 +
× 07:45 [ 3 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 08:15 [ 2 ]=802/66 ✅สบ
× 08:30 [ 2 ]=785/20 ✅สล
× 08:45 [ 2 ]=152/71 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=018/00 +
× 09:15 [ 2 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
23 มีค 2562

หวย มาเลย์
320 - 20 - 02

หวยเวียดนาม ฮานอย
107 - 160
61 - 76

× 17:45 [ 3 ]=468/39 ✅สล
× 18:00 [ 3 ]=


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 17:45 [ 3 ]=468/39 ✅สล
× 18:00 [ 3 ]=205/38 ✅สล
× 18.15 [ 3 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 17:45 [ 3 ]=468/39 ✅สล
× 18:00 [ 3 ]=205/38 ✅สล
× 18.15 [ 3 ]=015/66 +
× 18:30 [ 3 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 6
23 มีค 2562

หวย มาเลย์
320 - 20 - 02

หวยเวียดนาม ฮานอย
107 - 160
61 - 76

× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=169/73 ✅สล
× 09:45 [ 9 ]=134/05 +
× 10:00 [ 3 ]=981/56 +
× 10:15 [ 9 ]=400/07 +
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=364-864-642


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=160-516-816
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=947/56 ✅สล
× 12:00 [ 3 ]=345-234-123
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=947/56 ✅สล
× 12:00 [ 3 ]=299/11 +
× 12:15 [ 8 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=947/56 ✅สล
× 12:00 [ 3 ]=299/11 +
× 12:15 [ 8 ]=405/49 +
× 12.30 [ 2 ]=542-352
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=992/80 ✅สล
× 10:45 [ 0 ]=211/61 +
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=947/56 ✅สล
× 12:00 [ 3 ]=299/11 +
× 12:15 [ 8 ]=405/49 +
× 12.30 [ 2 ]=532/31 ✅สบล 542-352 แตก
× 12:45 [ 3 ]=937-123-234
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 2 ]=642/26 ✅✅สบล
× 11:15 [ 2 ]=210/21 ✅✅สบล
× 11:30 [ 6 ]=039/25 +
× 11:45 [ 6 ]=947/56 ✅สล
× 12:00 [ 3 ]=299/11 +
× 12:15 [ 8 ]=405/49 +
× 12.30 [ 2 ]=532/31 ✅สบ 542-352 แตก
× 12:45 [ 3 ]=711/44 +
× 13.00 [ 0 ]=010-101-701
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
23 มีค 2562

หวย มาเลย์
320 - 20 - 02

หวยเวียดนาม ฮานอย
107 - 160
61 - 76

× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=886-686-869-768


ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=169/73 ✅สล
× 09:45 [ 9 ]=769-069-869-669
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=169/73 ✅สล
× 09:45 [ 9 ]=134/05 +
× 10:00 [ 3 ]=345-234
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=169/73 ✅สล
× 09:45 [ 9 ]=134/05 +
× 10:00 [ 3 ]=345-234-314
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:45 [ 6 ]=569/29 ✅สบ
× 08.00 [ 6 ]=199/66 ✅สล
× 08:15 [ 6 ]=609/89 ✅สบ
× 08:30 [ 9 ]=862/34 +
× 08:45 [ 6 ]=675/99 ✅สบ
× 09.00 [ 2 ]=860/59 +
× 09:15 [ 9 ]=386/19 ✅สล
× 09.30 [ 6 ]=169/73 ✅สล
× 09:45 [ 9 ]=134/05 +
× 10:00 [ 3 ]=981/56 +
× 10:15 [ 9 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
อธิบายแบบชาวบ้านๆ เผื่อผู้เล่นหวยออนไลน์ จะได้สบายใจ ไม่ต้องวิตก

กฎหมายภาษีออนไลน์ เริ่มใช้ 21 มีค 2562
เริ่มส่งข้อมูล 31 มีค 62
แนวทางสำรวจข้อมูลอาจจะย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังขึ้นอยู่กับสรรพกร

***กรณี ถูกส่งข้อมูลให้สรรพกร แน่นอน ของ กฏหมายภาษีออนไลน์
1. ยอดรับต้องมี จำนวน 3,000 ครั้ง รวมเงิน 1 ล้านบาท
2. ยอดรับต้องมี จำนวน 400 ครั้ง รวมเงิน 2 ล้านบาท
3. จำนวนต้องมี 600 ครั้ง รวมเงิน 10 ล้านบาท


** หมายเหตุ ข้อมูลบัญชีแยกธนาคาร ไม่เอามารวมกัน สมมุติ ถ้าโอนเกิน 400 ครั้ง ปแต่ เงินไม่ถึง 2 ล้านบาท ธนาคารจะไม่ส่งข้อมูลให้สรรพกร
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
22 มีค 2562
หวยเวียดนาม ฮานอย
180 - 184
84 - 80 - 88 - 44 - 00

× 13.00 [ 8 ]=314/18 ✅สบ
× 13:15 [ 8 ]=610/15 +
× 13:30 [ 6 ]=

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
sweetday501 5 เดือนที่แล้ว
เล่นสิบปีจะถึงมั้ยน้อ
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
เขาน่าจะไม่ย้อนหลัง เกิน 2-3 ปี หรือ อาจจะไม่ย้อน และ ยอดเงินไม่ถึง จำนวนครั้งไม่ถึง ทั้ง 2 อย่างก็ไม่เข้าเกณฑ์ แต่ถ้าเป็นเจ้ามือ น่าจะเข้าเกณฑ์ชัวร์ ๆ
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 13:45 [ 0 ]=590/48 ✅สล
× 14.00 [ 0 ]=132/78 +
× 14:15 [ 8 ]=767/98 ✅สล
× 14.30 [ 8 ]=924/98 ✅สล
× 14:45 [ 8 ]=476/96 +
× 15:00 [ 9 ]=587/50 +
× 15:15 [ 8 ]=695/52 +
× 15.30 [ 9 ]=603/93 ✅สล
× 15:45 [ 6 ]=702/86 ✅สล
× 16.00 [ 4 ]=648/26 ✅สบ
× 16:15 [ 4 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
22 มีค 2562
หวยเวียดนาม ฮานอย
180 - 184
84 - 80 - 88 - 44 - 00

× 10.30 [ 0 ]=761/01 ✅สล
× 10:45 [ 4 ]=512/12 +
× 11.00 [ 0 ]=620/45 ✅สบ
× 11:15 [ 0 ]=033/76 ✅สบ
× 11:30 [ 3 ]=017/07 +
× 11:45 [ 0 ]=
ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=761/01 ✅สล
× 10:45 [ 4 ]=512/12 +
× 11.00 [ 0 ]=620/45 ✅สบ
× 11:15 [ 0 ]=033/76 ✅สบ
× 11:30 [ 3 ]=017/07 +
× 11:45 [ 0 ]=542/53 +
× 12:00 [ 4 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 10.30 [ 0 ]=761/01 ✅สล
× 10:45 [ 4 ]=512/12 +
× 11.00 [ 0 ]=620/45 ✅สบ
× 11:15 [ 0 ]=033/76 ✅สบ
× 11:30 [ 3 ]=017/07 +
× 11:45 [ 0 ]=542/53 +
× 12:00 [ 4 ]=862/97 +
× 12:15 [ 6 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
22 มีค 2562


× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=248/86 ✅สบ
× 07.30 [ 2 ]=626-622-62-26
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=248/86 ✅สบ
× 07.30 [ 2 ]=478/70 +
× 07:45 [ 6 ]=986-876-456-567
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=248/86 ✅สบ
× 07.30 [ 2 ]=478/70 +
× 07:45 [ 6 ]=298/94 +
× 08.00 [ 8 ]=384-284-83-38
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=248/86 ✅สบ
× 07.30 [ 2 ]=478/70 +
× 07:45 [ 6 ]=298/94 +
× 08.00 [ 8 ]=075/03 +
× 08:15 [ 9 ]=697-894-290
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 06:15 [ 4 ]=894/21 ✅สบ
× 06.30 [ 8 ]=408/36 ✅สบ
× 06:45 [ 8 ]=943/63 +
× 07:00 [ 4 ]=064/80 ✅สบ
× 07:15 [ 4 ]=248/86 ✅สบ
× 07.30 [ 2 ]=478/70 +
× 07:45 [ 6 ]=298/94 +
× 08.00 [ 8 ]=075/03 +
× 08:15 [ 9 ]=850/27 +
× 08:30 [ 8 ]=108-087-084
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
21 มีค 2562

หวยเวียดนาม ฮานอย
873 - 377 - 337

37 - 73

× 15.30 [ 6 ]=969/99 ✅สบ
× 15:45 [ 2 ]=515/13 +
× 16.00 [ 0 ]=086/28 ✅สบ
× 16:15 [ 2 ]=

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 15.30 [ 6 ]=969/99 ✅สบ
× 15:45 [ 2 ]=515/13 +
× 16.00 [ 0 ]=086/28 ✅สบ
× 16:15 [ 2 ]=825/09 ✅สบ
× 16:30 [ 6 ]=906-969-669
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 15.30 [ 6 ]=969/99 ✅สบ
× 15:45 [ 2 ]=515/13 +
× 16.00 [ 0 ]=086/28 ✅สบ
× 16:15 [ 2 ]=825/09 ✅สบ
× 16:30 [ 6 ]=908/88 +
× 16.45 [ 9 ]=519-719-193
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 15.30 [ 6 ]=969/99 ✅สบ
× 15:45 [ 2 ]=515/13 +
× 16.00 [ 0 ]=086/28 ✅สบ
× 16:15 [ 2 ]=825/09 ✅สบ
× 16:30 [ 6 ]=908/88 +
× 16.45 [ 9 ]=404/25 +
× 17:00 [ 2 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 17:30 [ 0 ]=493/04 ✅สบ
× 17:45 [ 0 ]=747/08 ✅สบ
× 18:00 [ 0 ]=625/59 +
× 18.15 [ 0 ]=790/75 ✅สบ
× 18:30 [ 0 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 17:30 [ 0 ]=493/04 ✅สบ
× 17:45 [ 0 ]=747/08 ✅สบ
× 18:00 [ 0 ]=625/59 +
× 18.15 [ 0 ]=790/75 ✅สบ
× 18:30 [ 0 ]=515/28 +
× 18.45 [ 0 ]=623/27 +
× 19:00 [ 2 ]=337/20 ✅สล
× 19:15 [ 2 ]=986/25 ✅สล
× 19:30 [ 2 ]=843/21 ✅สบ
× 19.45 [ 2 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
21 มีค 2562

หวยเวียดนาม ฮานอย
873 - 377 - 337

37 - 73

× 09.30 [ 4 ]=887/42 ✅สล
× 09:45 [ 4 ]=574/51 ✅สบ
× 10:00 [ 9 ]=609-759-159-59-09-79

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 09.30 [ 4 ]=887/42 ✅สล
× 09:45 [ 4 ]=574/51 ✅สบ
× 10:00 [ 9 ]=083/65 +
× 10:15 [ 9 ]=096-596-890
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 09.30 [ 4 ]=887/42 ✅สล
× 09:45 [ 4 ]=574/51 ✅สบ
× 10:00 [ 9 ]=083/65 +
× 10:15 [ 9 ]=419/55 ✅สบ
× 10.30 [ 8 ]=88-89-688-889-689
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 09.30 [ 4 ]=887/42 ✅สล
× 09:45 [ 4 ]=574/51 ✅สบ
× 10:00 [ 9 ]=083/65 +
× 10:15 [ 9 ]=419/55 ✅สบ
× 10.30 [ 8 ]=766/78 ✅สล
× 10:45 [ 6 ]=56-96-296-556-456
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 09.30 [ 4 ]=887/42 ✅สล
× 09:45 [ 4 ]=574/51 ✅สบ
× 10:00 [ 9 ]=083/65 +
× 10:15 [ 9 ]=419/55 ✅สบ
× 10.30 [ 8 ]=766/78 ✅สล
× 10:45 [ 6 ]=203/34 +
× 11.00 [ 8 ]=38-68-887-280
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 09.30 [ 4 ]=887/42 ✅สล
× 09:45 [ 4 ]=574/51 ✅สบ
× 10:00 [ 9 ]=083/65 +
× 10:15 [ 9 ]=419/55 ✅สบ
× 10.30 [ 8 ]=766/78 ✅สล
× 10:45 [ 6 ]=203/34 +
× 11.00 [ 8 ]=299/53 +
× 11:15 [ 2 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 4
21 มีค 2562

หวยเวียดนาม ฮานอย
873 - 377 - 337

37 - 73

× 07:00 [ 0 ]=095/53 ✅สบ
× 07:15 [ 0 ]=413/91 +
× 07.30 [ 2 ]=184/23 ✅สล
× 07:45 [ 0 ]=609-027-02-09

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:00 [ 0 ]=095/53 ✅สบ
× 07:15 [ 0 ]=413/91 +
× 07.30 [ 2 ]=184/23 ✅สล
× 07:45 [ 0 ]=820/09 ✅✅สบล 02/09
× 08.00 [ 0 ]=03-02-04-09
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:00 [ 0 ]=095/53 ✅สบ
× 07:15 [ 0 ]=413/91 +
× 07.30 [ 2 ]=184/23 ✅สล
× 07:45 [ 0 ]=820/09 ✅✅สบล 02/09
× 08.00 [ 0 ]=067/59 ✅สบ
× 08:15 [ 9 ]=159-095-097-91-95
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:00 [ 0 ]=095/53 ✅สบ
× 07:15 [ 0 ]=413/91 +
× 07.30 [ 2 ]=184/23 ✅สล
× 07:45 [ 0 ]=820/09 ✅✅สบล 02/09
× 08.00 [ 0 ]=067/59 ✅สบ
× 08:15 [ 9 ]=043/20 +
× 08:30 [ 2 ]=523-432-420-02-04
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:00 [ 0 ]=095/53 ✅สบ
× 07:15 [ 0 ]=413/91 +
× 07.30 [ 2 ]=184/23 ✅สล
× 07:45 [ 0 ]=820/09 ✅✅สบล 02/09
× 08.00 [ 0 ]=067/59 ✅สบ
× 08:15 [ 9 ]=043/20 +
× 08:30 [ 2 ]=657/01 +
× 08:45 [ 0 ]=701-601-010-110
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
ฮานอย 20 มีค 2562
3 ตัวตรง = 678 / 567 / 168
2 ตัวตรรง = 68 / 86

× 17.15 [ 6 ]=644/84 ✅สบ
× 17:30 [ 2 ]=792/67 ✅สบ
× 17:45 [ 2 ]=245/73 ✅สบ
× 18:00 [ 6 ]=

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 17.15 [ 6 ]=644/84 ✅สบ
× 17:30 [ 2 ]=792/67 ✅สบ
× 17:45 [ 2 ]=245/73 ✅สบ
× 18:00 [ 6 ]=121/83 +
× 18.15 [ 6 ]=506-096-567
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 17.15 [ 6 ]=644/84 ✅สบ
× 17:30 [ 2 ]=792/67 ✅สบ
× 17:45 [ 2 ]=245/73 ✅สบ
× 18:00 [ 6 ]=121/83 +
× 18.15 [ 6 ]=670/46 ✅✅สบล
× 18:30 [ 0 ]=670-701-610
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 17.15 [ 6 ]=644/84 ✅สบ
× 17:30 [ 2 ]=792/67 ✅สบ
× 17:45 [ 2 ]=245/73 ✅สบ
× 18:00 [ 6 ]=121/83 +
× 18.15 [ 6 ]=670/46 ✅✅สบล
× 18:30 [ 0 ]=591/36 +
× 18.45 [ 0 ]=480/150
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 17.15 [ 6 ]=644/84 ✅สบ
× 17:30 [ 2 ]=792/67 ✅สบ
× 17:45 [ 2 ]=245/73 ✅สบ
× 18:00 [ 6 ]=121/83 +
× 18.15 [ 6 ]=670/46 ✅✅สบล
× 18:30 [ 0 ]=591/36 +
× 18.45 [ 0 ]=314/40 ✅สล
× 19:00 [ 4 ]=240-424-224-824
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 17.15 [ 6 ]=644/84 ✅สบ
× 17:30 [ 2 ]=792/67 ✅สบ
× 17:45 [ 2 ]=245/73 ✅สบ
× 18:00 [ 6 ]=121/83 +
× 18.15 [ 6 ]=670/46 ✅✅สบล
× 18:30 [ 0 ]=591/36 +
× 18.45 [ 0 ]=314/40 ✅สล
× 19:00 [ 4 ]=991/73 +
× 19:15 [ 3 ]=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 13
ฮานอย 20 มีค 2562
3 ตัวตรง = 678 / 567 / 168
2 ตัวตรรง = 68 / 86

20/03/2562
× 11.00 [ 9 ]=193/79 ✅✅สบล
× 11:15 [ 9 ]=173/57 +
× 11:30 [ 3 ]=330/87 ✅สบ
× 11:45 [ 3 ]=100/30 ✅สล
× 11.00 [ 3 ]=154/04 +
× 11:15 [ 0 ]=311/06 ✅สบ
× 11.30 [ 0 ]=308-305-890

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 9 ]=193/79 ✅✅สบล
× 11:15 [ 9 ]=173/57 +
× 11:30 [ 3 ]=330/87 ✅สบ
× 11:45 [ 3 ]=100/30 ✅สล
× 12.00 [ 3 ]=154/04 +
× 12:15 [ 0 ]=311/06 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=308-305-890
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 9 ]=193/79 ✅✅สบล
× 11:15 [ 9 ]=173/57 +
× 11:30 [ 3 ]=330/87 ✅สบ
× 11:45 [ 3 ]=100/30 ✅สล
× 12.00 [ 3 ]=154/04 +
× 12:15 [ 0 ]=311/06 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=284/26 +
× 12:45 [ 8 ]=284-228-288
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 9 ]=193/79 ✅✅สบล
× 11:15 [ 9 ]=173/57 +
× 11:30 [ 3 ]=330/87 ✅สบ
× 11:45 [ 3 ]=100/30 ✅สล
× 12.00 [ 3 ]=154/04 +
× 12:15 [ 0 ]=311/06 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=284/26 +
× 12:45 [ 8 ]=667/22 +
× 13.00 [ 6 ]=876-567-967
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 9 ]=193/79 ✅✅สบล
× 11:15 [ 9 ]=173/57 +
× 11:30 [ 3 ]=330/87 ✅สบ
× 11:45 [ 3 ]=100/30 ✅สล
× 12.00 [ 3 ]=154/04 +
× 12:15 [ 0 ]=311/06 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=284/26 +
× 12:45 [ 8 ]=667/22 +
× 13.00 [ 6 ]=306/04 ✅สบ
× 13:15 [ 4 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 11.00 [ 9 ]=193/79 ✅✅สบล
× 11:15 [ 9 ]=173/57 +
× 11:30 [ 3 ]=330/87 ✅สบ
× 11:45 [ 3 ]=100/30 ✅สล
× 12.00 [ 3 ]=154/04 +
× 12:15 [ 0 ]=311/06 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=284/26 +
× 12:45 [ 8 ]=667/22 +
× 13.00 [ 6 ]=306/04 ✅สบ
× 13:15 [ 4 ]=689/64 ✅สล
× 13:30 [ 6 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 0 ]=311/06 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=284/26 +
× 12:45 [ 8 ]=667/22 +
× 13.00 [ 6 ]=306/04 ✅สบ
× 13:15 [ 4 ]=689/64 ✅สล
× 13:30 [ 6 ]=916/18 ✅สบ
× 13:45 [ 8 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:15 [ 0 ]=311/06 ✅สบ
× 12.30 [ 0 ]=284/26 +
× 12:45 [ 8 ]=667/22 +
× 13.00 [ 6 ]=306/04 ✅สบ
× 13:15 [ 4 ]=689/64 ✅สล
× 13:30 [ 6 ]=916/18 ✅สบ
× 13:45 [ 8 ]=267/73 +
× 14.00 [ 6 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 13.00 [ 6 ]=306/04 ✅สบ
× 13:15 [ 4 ]=689/64 ✅สล
× 13:30 [ 6 ]=916/18 ✅สบ
× 13:45 [ 8 ]=267/73 +
× 14.00 [ 6 ]=141/56 ✅สล
× 14:15 [ 6 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 13.00 [ 6 ]=306/04 ✅สบ
× 13:15 [ 4 ]=689/64 ✅สล
× 13:30 [ 6 ]=916/18 ✅สบ
× 13:45 [ 8 ]=267/73 +
× 14.00 [ 6 ]=141/56 ✅สล
× 14:15 [ 6 ]=646/41 ✅สบ
× 14.30 [ 6 ]=456-946-567
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 13.00 [ 6 ]=306/04 ✅สบ
× 13:15 [ 4 ]=689/64 ✅สล
× 13:30 [ 6 ]=916/18 ✅สบ
× 13:45 [ 8 ]=267/73 +
× 14.00 [ 6 ]=141/56 ✅สล
× 14:15 [ 6 ]=646/41 ✅สบ
× 14.30 [ 6 ]=256/51 ✅สบ
× 14:45 [ 6 ]=199/19 +
× 15:00 [ 9 ]=789-890-190-196
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 13.00 [ 6 ]=306/04 ✅สบ
× 13:15 [ 4 ]=689/64 ✅สล
× 13:30 [ 6 ]=916/18 ✅สบ
× 13:45 [ 8 ]=267/73 +
× 14.00 [ 6 ]=141/56 ✅สล
× 14:15 [ 6 ]=646/41 ✅สบ
× 14.30 [ 6 ]=256/51 ✅สบ
× 14:45 [ 6 ]=199/19 +
× 15:00 [ 9 ]=838/65 +
× 15:15 [ 8 ]=678-789-689
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 14.00 [ 6 ]=141/56 ✅สล
× 14:15 [ 6 ]=646/41 ✅สบ
× 14.30 [ 6 ]=256/51 ✅สบ
× 14:45 [ 6 ]=199/19 +
× 15:00 [ 9 ]=838/65 +
× 15:15 [ 8 ]=895/41 ✅สบ
× 15.30 [ 4 ]=345/456/241
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 13.00 [ 6 ]=306/04 ✅สบ
× 13:15 [ 4 ]=689/64 ✅สล
× 13:30 [ 6 ]=916/18 ✅สบ
× 13:45 [ 8 ]=267/73 +
× 14.00 [ 6 ]=141/56 ✅สล
× 14:15 [ 6 ]=646/41 ✅สบ
× 14.30 [ 6 ]=256/51 ✅สบ
× 14:45 [ 6 ]=199/19 +
× 15:00 [ 9 ]=838/65 +
× 15:15 [ 8 ]=895/41 ✅สบ
× 15.30 [ 4 ]=550/69 +
× 15:45 [ 6 ]=869-096-369
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
ฮานอย 20 มีค 2562
3 ตัวตรง = 678 / 567 / 168
2 ตัวตรรง = 68 / 86

20/03/2562
× 07:00 [ 0 ]=605/87 ✅สบ
× 07:15 [ 6 ]=669/05 ✅สบ
× 07.30 [ 0 ]=383/81 +
× 07:45 [ 6 ]=719/14 +
× 08.00 [ 8 ]=806/11 ✅สบ
× 08:15 [ 6 ]=

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:00 [ 0 ]=605/87 ✅สบ
× 07:15 [ 6 ]=669/05 ✅สบ
× 07.30 [ 0 ]=383/81 +
× 07:45 [ 6 ]=719/14 +
× 08.00 [ 8 ]=806/11 ✅สบ
× 08:15 [ 6 ]=355/00 +
× 08:30 [ 0 ]=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 07:00 [ 0 ]=605/87 ✅สบ
× 07:15 [ 6 ]=669/05 ✅สบ
× 07.30 [ 0 ]=383/81 +
× 07:45 [ 6 ]=719/14 +
× 08.00 [ 8 ]=806/11 ✅สบ
× 08:15 [ 6 ]=355/00 +
× 08:30 [ 0 ]=701/24 ✅สบ
× 08:45 [ 3 ]=234-345-123
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 08.00 [ 8 ]=806/11 ✅สบ
× 08:15 [ 6 ]=355/00 +
× 08:30 [ 0 ]=701/24 ✅สบ
× 08:45 [ 3 ]=434/97 ✅สบ
× 09.00 [ 3 ]=234/383/543/883
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 08.00 [ 8 ]=806/11 ✅สบ
× 08:15 [ 6 ]=355/00 +
× 08:30 [ 0 ]=701/24 ✅สบ
× 08:45 [ 3 ]=434/97 ✅สบ
× 09.00 [ 3 ]=472/86 +
× 09:15 [ 8 ]=678-986-789
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 08.00 [ 8 ]=806/11 ✅สบ
× 08:15 [ 6 ]=355/00 +
× 08:30 [ 0 ]=701/24 ✅สบ
× 08:45 [ 3 ]=434/97 ✅สบ
× 09.00 [ 3 ]=472/86 +
× 09:15 [ 8 ]=671/41 +
× 09.30 [ 6 ]=669-456-786-567
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
× 12:45 [ 8 ]=835/83 ✅✅สบล
× 13.00 [ 6 ]=449/66 ✅สล
× 13:15 [ 4 ]=061/43 ✅สล
× 13:30 [ 4 ]=437/30 ✅สบ
× 13:45 [ 6 ]=823/18 +
× 14.00 [ 2 ]=762/43 ✅สบ
× 14:15 [ 4 ]=003/90 +
× 14.30 [ 2 ]=706/33 +
× 14:45 [ 6 ]=323/60 ✅สล
× 15:00 [ 0 ]=871/47 +
× 15:15 [ 0 ]=309/32 ✅สบ
× 15.30 [ 3 ]=234-123-543-34-43

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 14:45 [ 6 ]=323/60 ✅สล
× 15:00 [ 0 ]=871/47 +
× 15:15 [ 0 ]=309/32 ✅สบ
× 15.30 [ 3 ]=647/81 +
× 15:45 [ 6 ]=596-696-996
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
× 12:45 [ 8 ]=835/83 ✅✅สบล
× 13.00 [ 6 ]=449/66 ✅สล
× 13:15 [ 4 ]=061/43 ✅สล
× 13:30 [ 4 ]=542-946-345-654

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:45 [ 8 ]=835/83 ✅✅สบล
× 13.00 [ 6 ]=449/66 ✅สล
× 13:15 [ 4 ]=061/43 ✅สล
× 13:30 [ 4 ]=437/30 ✅สบ
× 13:45 [ 6 ]=260-125-60-62
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:45 [ 8 ]=835/83 ✅✅สบล
× 13.00 [ 6 ]=449/66 ✅สล
× 13:15 [ 4 ]=061/43 ✅สล
× 13:30 [ 4 ]=437/30 ✅สบ
× 13:45 [ 6 ]=823/18 +
× 14.00 [ 2 ]=182-123-432-120
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:45 [ 8 ]=835/83 ✅✅สบล
× 13.00 [ 6 ]=449/66 ✅สล
× 13:15 [ 4 ]=061/43 ✅สล
× 13:30 [ 4 ]=437/30 ✅สบ
× 13:45 [ 6 ]=823/18 +
× 14.00 [ 2 ]=762/43 ✅สบ
× 14:15 [ 4 ]=234-345-654-34-43
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:45 [ 8 ]=835/83 ✅✅สบล
× 13.00 [ 6 ]=449/66 ✅สล
× 13:15 [ 4 ]=061/43 ✅สล
× 13:30 [ 4 ]=437/30 ✅สบ
× 13:45 [ 6 ]=823/18 +
× 14.00 [ 2 ]=762/43 ✅สบ
× 14:15 [ 4 ]=003/90 +
× 14.30 [ 2 ]=528-824-24-42
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 12:45 [ 8 ]=835/83 ✅✅สบล
× 13.00 [ 6 ]=449/66 ✅สล
× 13:15 [ 4 ]=061/43 ✅สล
× 13:30 [ 4 ]=437/30 ✅สบ
× 13:45 [ 6 ]=823/18 +
× 14.00 [ 2 ]=762/43 ✅สบ
× 14:15 [ 4 ]=003/90 +
× 14.30 [ 2 ]=706/33 +
× 14:45 [ 6 ]=456-956-765-56-46
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
× 06.30 [ 2 ]=182/62 ✅✅สบล
× 06:45 [ 2 ]=208/49 ✅สบ
× 07:00 [ 8 ]=759/86 ✅สล
× 07:15 [ 8 ]=

ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
ทักไลน์ kkbb2425 เข้าห้องได้เลย
รับสมัครสมาชิค ใส่รหัสแนะนำ jay2425 ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที

https://999lucky.co/aff/jay2425
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 06.30 [ 2 ]=182/62 ✅✅สบล
× 06:45 [ 2 ]=208/49 ✅สบ
× 07:00 [ 8 ]=759/86 ✅สล
× 07:15 [ 8 ]=395/44 +
× 07.30 [ 6 ]=456-466-446
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 06.30 [ 2 ]=182/62 ✅✅สบล
× 06:45 [ 2 ]=208/49 ✅สบ
× 07:00 [ 8 ]=759/86 ✅สล
× 07:15 [ 8 ]=395/44 +
× 07.30 [ 6 ]=469/94 ✅สบ
× 07:45 [ 4 ]=499-449-466-446-964
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 06.30 [ 2 ]=182/62 ✅✅สบล
× 06:45 [ 2 ]=208/49 ✅สบ
× 07:00 [ 8 ]=759/86 ✅สล
× 07:15 [ 8 ]=395/44 +
× 07.30 [ 6 ]=469/94 ✅สบ
× 07:45 [ 4 ]=883/26 +
× 08.00 [ 6 ]=226-266-926
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 06.30 [ 2 ]=182/62 ✅✅สบล
× 06:45 [ 2 ]=208/49 ✅สบ
× 07:00 [ 8 ]=759/86 ✅สล
× 07:15 [ 8 ]=395/44 +
× 07.30 [ 6 ]=469/94 ✅สบ
× 07:45 [ 4 ]=883/26 +
× 08.00 [ 6 ]=705/09 +
× 08:15 [ 8 ]=789-980-678
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
× 06.30 [ 2 ]=182/62 ✅✅สบล
× 06:45 [ 2 ]=208/49 ✅สบ
× 07:00 [ 8 ]=759/86 ✅สล
× 07:15 [ 8 ]=395/44 +
× 07.30 [ 6 ]=469/94 ✅สบ
× 07:45 [ 4 ]=883/26 +
× 08.00 [ 6 ]=705/09 +
× 08:15 [ 8 ]=791/73 +
× 08:30 [ 3 ]=593-939-933
แสดงความคิดเห็น